Friluftsliv er folkehelse. Miljø - Elvebyen Ålgård - vekst for Oltedal og bygdene - et levende sentrum - oppvekst og kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Friluftsliv er folkehelse. Miljø - Elvebyen Ålgård - vekst for Oltedal og bygdene - et levende sentrum - oppvekst og kultur"

Transkript

1 Friluftsliv er folkehelse Miljø - Elvebyen Ålgård - vekst for Oltedal og bygdene - et levende sentrum - oppvekst og kultur

2 Miljø, friluftsliv og folkehelse Gjesdal Venstre vil arbeide målbevisst for å bevare kommunens miljøkvaliteter. Vi vil også være aktive pådrivere for bedring av miljøtilstanden. Fokuset på miljøet vil være lokalt, men vi er bevisste på sammenhengen mellom lokale tiltak og en miljømessig helhet. Gjesdal Venstre ønsker å legge til rette slik at befolkningen skal ha rike muligheter til å være aktive utendørs. Derfor vil vi vektlegge sikring av friområder i nærheten av der folk bor (som f.eks Neseskogen/Edlandsfjellet) slik at terskelen for å komme seg ut blir lav. Gjesdal Venstre vil ha et klart fokus på folkehelse. Et godt miljø og muligheter til å være aktiv er viktige betingelser for en god folkehelse. - Dag Tveit, 1.kandidat

3 Elvebyen Ålgård, Oltedal, bygda Venstre lanserer Elvebyen Ålgård - i 2020 er det 150 år sidan DFU vart grunnlagt. Difor vil vi ta steget opp ein divisjon. Tida fram til 2020 vil være ein periode med spennande byutvikling der elva får ein sentral plass. Vi vil jobbe for å få statlege eller fylkeskommunale verksemder til Ålgård - der vi har attraktive sentrumsareal for slik etablering. Befolkningsveksten som kjem på Ålgård/ Figgjo gir etterkvart grunnlag for ny drift av Ålgårdbanen, gjerne som del av Bybanenettet på Nordjæren. 45 tryggare bind vi aust og vest i kommunen vår betre saman. Edlandsgeilane må bli trafikksikkert. Då må vi få ny tverrforbindelse vestover fra Ålgård med trase Sandvikbakken og derfra i kulvert/tunnel til Fjermestad. - Knut Inge Andersen, 2.kandidat Vi skal utvikle tettstadane Oltedal, Dirdal og Gilja med engasjement og iver. Ved å gjere RV

4 Et levende sentrum Det bor nå nærmere 9000 innbyggere i og rundt sentrum av Ålgård. Her trenger vi samlingspunkt hvor en kan treffes, gjøre viktige ærend og delta på aktiviteter og arrangementer, uansett interesser og alder. Sentrum bør være innbydende og attraktivt med allsidige og nyttige butikktilbud, kafeer, møtelokaler og ikke minst grønne lunger og trivelige uteområder. Ny kirke og Torget vil være en helt sentral del - kanskje vi også kan få til en videregående skole i framtiden? kulturskolen bør få en sentral plass i sentrum. Et kombinert ungdomshus/kulturhus med egnete lokaler for kulturskolen er mer enn en fremtidsdrøm for Venstre! - Margunn L. Øygarden 3. kandidat Ungdommene trenger et samlingssted og

5 Gjesdal har en ung befolkning. Å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge skal ha høyeste prioritet hos Venstre!

6 Oppvekst og kultur Vi arbeider for at skolene våre gir elevene kunnskaper og selvfølelse som de kan bygge videre på enten de har anlegg for praktiske eller teoretiske fag. Aktiviteter utenom skolen er også viktig - aktiviteter i frivillige lag, aktiviteter som er spennende og underholdende. Vi vil tilrettelegge for fysisk aktivitet og utvikling av et godt kulturtilbud i kommunen. Organisert idrett betyr for veldig mange aktiv fritid i et godt sosialt miljø. Kulturskolen som gir barn og unge mulighet til å utfolde seg innen musikk, dans og drama er like viktig. Det skal alltid være mulighet til å velge! - Rosie Grødem Andersen, 4.kandidat - Thomas S. Eikum, 5.kandidat - Kari Foust, 6.kandidat

7 Fakta om Venstre Norges eldste parti, stiftet 1884 Liberalt parti som prioriterer miljø, skole og kultur Liberalt parti som prioriterer individuell frihet og sosialt ansvar Er du mellom 16 og 18 år og bor i Gjesdal? Da kan du være med på å bestemme kursen for kommunen vår de neste 4 åra. Bruk stemmeretten din - stem Venstre! Partileder er Trine Skei Grande 1 representant i kommunestyret i Gjesdal i perioden Stiller valglister i 312 norske kommuner i

8 Venstres kandidater i Gjesdal 1. Dag Tveit Selvstendig næringsdrivende 2. Knut Inge Andersen Sivilingeniør 3. Margunn L. Øygarden Lærer 4. Rosie G. Andersen Lektor 5. Thomas S. Eikum, lærer 6. Kari Foust, pensjonist 7. Astrid Larsen, frisør 8. Hilde Hjertvik, førstekonsulent 9. Asgeir Garvik, designingeniør 10. Krister Engstrøm, mekaniker 11. Gry Tveit, avdelingsleder 12. Svein Nese, kunderådgiver bank 13. Tove Tendenes, lærer/sosialrådgiver 14. Tom Håvar Olsen, utviklingsingeniør 15. Torstein Gilje, pensjonist 16. Sigrun Peerstøe-Kotthaus, ind.designer 17. Henny Karin Fjeldheim, helsesekretær 18. Olav Armand Skandsen, sivilingeniør 19. Jan Rune Engstrøm, sosionom Foto: