IKAP Styrking av jernbane sin rolle i kollektivsystemet i Trondheimsregionen. Prosjektleder IKAP Esther Balvers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKAP Styrking av jernbane sin rolle i kollektivsystemet i Trondheimsregionen. Prosjektleder IKAP Esther Balvers"

Transkript

1 IKAP Styrking av jernbane sin rolle i kollektivsystemet i Trondheimsregionen Prosjektleder IKAP Esther Balvers

2 IKAP samordnet areal- og transportutvikling spare jordbruksareal klimavennlig arealutvikling attraktiv region å etablere og drive næringsvirksomhet i attraktiv region å bo i

3 IKAP 2 - Styrking jernbanen 15 minutt frekvens tog Melhus - Stjørdal Knutepunktutvikling Fortetting og gode omstigningsmuligheter utpekte stasjonsområder o arbeidsplasser o handel o bolig o gang-/sykkeladkomst o sykkelparkering o park & ride (P+R) o kiss & ride (K+R) Alle stasjonsområder o legge til rette for god gang- og sykkeladkomst o sykkelparkering o P+R/K+R

4 Bymiljøavtale Superbuss (forslag traséer) Rutestruktur buss Trondheim Rolledeling tog - buss Knutepunkt Jernbanen med 60/30-min. frekvens inn til knutepunkt Lokal kollektivtrafikk + gang/sykkel sprer reisende ut i byen

5 KVU Steinkjer - Trondheim Trondheim Stjørdal Elektrifisering Dobbeltspor Trondheim S Leangen, Dobbeltspor Vikhammer Midtsandan, innkorting på ca. 1 km med 2 nye tunneler. Resterende strekning enkelt spor Stjørdal Steinkjer Elektrifisering Forbordfjelltunnel Forlengelse 4 kryssingsspor: Ronglan, Verdal, Sparbu Mære + et som ikke er geografisk plassert

6 Styrking jernbane sin rolle i kollektivsystemet i Trondheimsregionen Trinnvis utbygging + tiltak Stasjonsutvikling Prosjektgruppe: Stjørdal, Malvik, Trondheim, Melhus, Midtre Gauldal STFK, NTFK, AtB JBV, NSB, FMST

7 Styrking jernbane sin rolle i kollektivsystemet i Trondheimsregionen Trinnvis utbygging + tiltak Stasjonsutvikling Prosjektgruppe: Stjørdal, Malvik, Trondheim, Melhus, Midtre Gauldal STFK, NTFK, AtB JBV, NSB, FMST

8 Trinn 1 kan være på plass 2022 hver 30 minutt Stjørdal Marienborg = hver time Steinkjer Melhus + (Steinkjer) Stjørdal Lerkendal

9 Trinn hver 30 minutt Stjørdal Marienborg = hver time Steinkjer Melhus + hver time (Steinkjer) Stjørdal - Lerkendal Ekstra plattform Skansen Ny Leangen stasjon ferdig (eller utelate som stoppested) Dobbeltspor Hell - Værnes ferdig Funksjonelt dobbeltspor Marienborg Trondheim S Tiltak Elektrifisering Trondheim S - Steinkjer Dobbeltspor Hell Værnes ferdig Ny stasjon og stasjonsområde Leangen ferdig Ny signalanlegg ERTMS Nordlandsbanen (2022) Funksjonelt dobbeltspor Marienborg Trondheim S Ekstra plattform Skansen (alt: utelate som stoppested)

10 JBV alternativt forslag NTP hver 40 minutt Steinkjer - Melhus + dagens 2 pendleravganger Steinkjer - Lerkendal Ekstra plattform Skansen Ny Leangen stasjon ferdig Funksjonelt dobbeltspor Marienborg Trondheim S Tiltak Elektrifisering Trondheim S - Steinkjer Dobbeltspor Hell Værnes ferdig Ny stasjon og stasjonsområde Leangen ferdig Ny signalanlegg ERTMS Nordlandsbanen (2022) Funksjonelt dobbeltspor Marienborg Trondheim S Ekstra plattform Skansen Forlenging kryssingsspor Melhus Behov ekstra tiltak Veksel sør for Marienborg stasjon Forlenging kryssingsspor Melhus, (Lundamo?) Forlenging kryssingsspor nord for Stjørdal: Åsen og Røra

11 Økt frekvens tiltrekker mange flere passasjerer

12 Økt frekvens tiltrekker mange flere passasjerer Bekreftes av NSB sin modellberegning passasjerpotensial alternative rutetilbud

13 Trinn 2 kan være på plass 2029 hver 15 minutt Stjørdal Marienborg = hver ½ time Steinkjer Melhus + hver ½ time (Steinkjer) Stjørdal - Lerkendal

14 Trinn hver 15 minutt Stjørdal Marienborg = hver ½ time Steinkjer Melhus + hver ½ time (Steinkjer) Stjørdal - Lerkendal Dobbeltspor Trondheim Sentral - Hommelvik Tiltak Dobbeltspor Trondheim Sentral - Stjørdal Behov tiltak jernbanestrekning Marienborg Melhus? Stasjonsutvikling: Melhus, Heimdal, Hommelvik, Stjørdal

15 Trinn hver 15 minutt Stjørdal Melhus + 30 minutt Stjørdal Lerkendal muligheter økt frekvens nord for Stjørdal ikke utredet Dobbeltspor Marienborg - Melhus Tiltak Dobbeltspor Marienborg Melhus Full utbygd godsterminal på Torgård (frigjør kapasitet persontogtrafikk)

16 Trinn hver 30 minutt Steinkjer - Støren Kryssingsspor Stjørdal - Steinkjer Kryssingsspor/ dobbeltspor Melhus - Støren Tiltak Kryssingsspor/dobbeltspor Melhus Støren Flere kryssingsspor Stjørdal Steinkjer Stasjonsutvikling: Steinkjer, Støren

17 I tillegg Utvikling stasjonsområdene tilpasset sin rolle i systemet Samspill buss tog Matebuss Pendlerparkering Buttspor Skatval Forbordfjelltunnel Valg av driftsopplegg kan bestemmes når infrastruktur er på plass

18 Tidslinje trinnvis utvikling jernbane Funksjonelt dobbeltspor Marienborg Leangen Forbordfjelltunnel Leangen stasjon signalanlegg ETRMS Dobbeltspor Trondheim S - Stjørdal Dobbeltspor Marienborg Heimdal Melhus Tiltak sør for Melhus, nord for Stjørdal Elektrifisering Full utbygging jernbane godsterminal Torgård 2040 Må sikres i NTP

19 Samordnet areal- og transportutvikling klimavennlig og spare jordbruksareal

20 Prosjektleder IKAP Esther Balvers