Oppmerksom forståelse, omsorg og behandling av mennesker med alle former for psykiske lidelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppmerksom forståelse, omsorg og behandling av mennesker med alle former for psykiske lidelser"

Transkript

1 Oppmerksom forståelse, omsorg og behandling av mennesker med alle former for psykiske lidelser Psykologspesialist og psykologidealist Andreas Aamodt J 2010 Her kommer noen av de mange plansjene jeg ofte bruker i undervisning og veiledning. Jeg står selv ansvarlig for denne presentasjonen som bygger på svært gode og godt begrunnede behandlingsmodeller for psykiske lidelser som kan integreres ved hjelp av Ken Wilbers integrerende vitenskapsfilosofi. Jeg har studert og lært mye av mine læremestre som Professor Jon T. Monsen, Dr. Robert Stolorow, Dr. Donald Nathanson og Dr. Jeffrey Young mfl..

2 Inspirasjons visjon Jeg vil fremme en godt begrunnet optimisme når det gjelder å behandle personer med psykiske lidelser generelt, og langvarige, alvorlige og kompliserte psykiske lidelser spesielt Vi skal fokusere på: 1. Gode og vonde liv 2. Følelser, ønsker og behov 3. Selvutvikling og psykoterapi 4. En etisk og livsfremmende holdning Det vi skal fokusere på er viktig for alle mennesker som ønsker å leve sunt og godt Det er det fundamentale som er det sentrale

3 Hvordan kan mennesker få en sunn tillit til deg og meg? Sårbare og hjelpesøkende menneskers sunne tillit til oss er avhengig av fem faktorer: 1 - Vår forståelse (hermeneutikk) 2 - Vår omsorg (moral og etikk) 3 - Vår kunnskap (pronesis og praktisk fornuft) 4 - Vår selvutvikling (personlighet og karakter) 5 - Vår livssituasjon og våre ressurser Jeg: Mitt mål er alltid å forsøke å forstå og være til best mulig hjelp ut fra de mulighetene jeg har. Alvorlig personlighetsforstyrret, psykotisk og rusmisbrukende pasient uten tillit til noen og behandlet under lov for tvungent psykisk helsevern: Vi har en deal

4 Et integrerende forståelsesparadigme Disse forståelseshorisontene er sentrale: 1 - Traumepsykologi 2 - Affekt Script Psykologi 3 - Psykodynamisk intersubjektivitetsteori 4 - Mentaliseringsbasert terapiteori 5 - Nyere kognitiv terapiteori 6 - Praktisk livsfilosofi Ken Wilber & Integral Institute

5 Visjotil inspirasjon: Mest mulig best-mulig-liv, for flest mulig liv Solen kan gi lys og varme til alle Lys og varme fordriver mørke og kulde Andreas Aamodt J 2008

6 Gode og vonde liv Vi må følge noen grunnleggende og universelle prinsipper for å leve godt og tilfredsstillende Vi må finne og bli oss selv Våre følelser og behov er kjernen i oss selv Jo mer vi går på akkord med oss selv, jo flere symptomer og plager får vi Dette er en menneskelig naturlov Vi kan ikke bryte denne loven, bare bryte oss selv ned hvis vi ikke følger den Hvordan lover dette?

7 Vonde liv Vonde liv er ofte et resultat av en eller annen kombinasjon av: 1. Personens følsomhet (sårbarhet) 2. Traumatisk stress (overveldende følelsesmessig påkjenninger) 3. For lite forståelse, omsorg og trygg tilknytning til andre Dette kan føre til forstyrrelser eller mangler i selvutviklingen, selvfølelsen og evnen til å mestre livet Personens forhold til sine egne følelser, ønsker og behov blir vanskelig Personen får ikke tilfredsstilt sine behov på en god måte, og utvikler derfor vonde følelser

8 Traumepsykologi 1 Akutte traumer; et resultat av enkeltstående overveldende hendelser 2 Komplekse traumer: Relasjons- og utviklingstraumer; et resultat av langvarig utsettelse for traumatiske situasjoner som kan forstyrre barnets selvutvikling Allan Schore: Den tydeligste konsekvensen av tidlige traumer er tapet av evnen til å regulere følelser

9 Selvutvikling, psykisk helse og livskvalitet Det viktigste i selvutviklingen er at vi lærer oss å ta våre egne opplevelser på alvor En god selvutvikling fører til at vi lærer oss å legge merke til, akseptere, tenke over, bruke og uttrykke følelser En god selvutvikling lærer oss å akseptere og tilfredsstille våre mest grunnleggende behov, og å realisere noen av våre høyeste ønsker - Jo mer vi går på akkord med våre følelser og behov, jo sykere blir vi

10 Forstyrret og mangelfull selvutvikling Personen kan utvikle negative former og forestillinger i forhold til livet og seg seg selv Det vil ofte utvikle seg et lite fleksibelt og skadelig skille mellom det tilsynelatende blide og mestrende (eller tøffe og harde) sosiale selvet på den ene siden, og det følelsesmessige ensomme indre selvet på den andre Det sosiale selvet kan komme til å fungere som en fasade utad, en maske vi bærer overfor omverdenen Bak fasaden vil det indre selvet fortsette å leve sitt ensomme liv Personen tør kanskje ikke å være seg selv Personen går kanskje på akkord med seg selv, og mister kontakten med sine følelser og behov

11 Hvilke behov tror dere vi har? Vi mennesker har noen fundamentale behov som vi må forsøke å dekke uansett omstendigheter og konsekvenser «Helst ønsker vi å være elsket, i mangel derpå beundret, i mangel derpå fryktet, i mangel derpå avskydd og foraktet. Sjelen gyser tilbake for det tomme rom, og ønsker kontakt for enhver pris» Fra romanen Dr. Glas av Hjalmar Söderberg Vi trenger forståelse, omsorg, mestring og mening Men hva er det mest fundamentale? Det banale er det sentrale :-)

12 Vi har alle behov for TAKAVA GUM T Trygghet (en trygg base) A Affektbevissthet (forståelse og affektregulering) K Kjærlighet og tilknytning (omsorg) A Anerkjennelse (mestringsopplevelser og selvtillit) V Variasjon (utforsking og spenning) A Avgrensning (avkobling og avslapning) G Godhet mot andre U Utvikling og vekst M Mening (en livsfremmende livsfilosofi) Mange tilfredsstilte behov skaper gode liv Mange frustrerte behov skaper vonde liv Andreas Aamodt J La oss tygge på dette

13 Affektbevissthet Affektbevissthetsterapi Affektbevissthetsintervju (ABI) Professor Dr. Jon T. Monsen Er dette en terapiform som kan tilpasses alle typer psykiske lidelser? Ja, men hvis vi tar vekk hets en kan vi benytte oss av alle de metodene vi kjenner til for å regulere og integrere menneskers affekter og følelser Traume- og affektbevisst terapi og omsorg Andreas Aamodt J 2008

14 Affektbevissthet fremmer liv Affektene lar oss ikke i fred, og de får oss til å oppleve noe som viktig Det er stadig økende belegg for at manglende integrering og regulering av affekter er en kilde til de fleste psykiske lidelser Integrering og regulering av affekter må sees i forhold til fysiske og psykiske behov Affektene er alltid viktige for oss alle Et følt liv er et levd liv

15 Affektbevissthet Hva vekker oss opp, og får oss til å tilfredsstille våre behov? Overforenklet modell Tomkins, Nathanson, Damasio & LeDoux 5. Tanker 4. Affekter og følelser 3. Drifter 2. Smerte 1. Metabolisme, automatiserte systemer og reflekser

16 Affektbevissthet og følelser 1. Affekt = Biologi (medfødte reaksjonsmønstre) Vi kaller det for affekter når vi fokuserer på de komplekse biologiske og kroppslige aspektene av følelsene. Affektene er sensorimotoriske prosesser Affekter kan være ubevisste Affekter kan aktiveres automatisk 2. Følelse = Psykologi (bevisste opplevelser) Vi kaller det ofte for en følelse når vi er blitt oss bevisst hva vi føler. Da blir vi affektbevisste 3. Emosjon = Biografi (script og følelsesliv) Følelseslivene våre utvikles hele livet, og de påvirkes veldig av våre opplevelser. Dette gjør at våre følelsesliv er forskjellige selv om vi alle er født med de samme grunnleggende affektene

17 Affektbevissthet Affektene utgjør et livsviktig informasjons- og reaksjonssystem på 3 måter: 1- Affektene er et signalsystem. Affektene får oss til å fokusere på det som både er viktig og presserende. Affektene gjør at ting betyr noe for oss 2- Affektene er et motivasjonsystem. Affekter og følelser utgjør en primær motiverende kraft. Gode følelser er gode, og vonde følelser er vonde. Vi vil ha det godt 3- Affektene blir et personlighetsystem. Vi utvikler Former og Forestillinger (script) som former følelser og hjelper oss å forstå og håndtere opplevelser og forskjellige livshendelser

18 Affekter og fryktfølelser i hjernen Snarveien går direkte fra inntrykk til uttrykk (affekt) Omveien gjør at vi får sjansen til å tenke oss om (følelse) LeDoux: The emotional brain Legg merke til, aksepter, tenk over, bruk og uttrykk følelsene

19 Affektbevissthet: Grunnfølelser og emosjonell intelligens (EQ) Gode følelser: - Interesse / iver - Glede / velbehag - Ømhet / hengivenhet - Stolthet / triumf Vonde følelser: - Engstelse / redsel (angst) - Tristhet / fortvilelse - Irritasjon / sinne - Avsky / vemmelse - Forakt - Skamfølelse / flauhet - Misunnelse / sjalusi - Dårlig samvittighet / skyldfølelse Andreas Aamodt J 2010 Legg merke til, aksepter, tenk over, bruk og uttrykk følelsene Prøv å forstå deg selv Prøv å bli venn med deg selv Prøv å dyrk gode følelser Aksepter og anerkjenn vonde følelser Prøv å løse problemer som gir vonde følelser Tilfredsstill behov og realiser ønsker

20 Sterkt kontrollert eller undertrykt sinne Kanskje hun er målbevisst Munnen er litt sammenpresset Det er ikke sikkert at hun er klar over dette selv

21 Hjelp til mennesker i nød Hemmeligheten i all hjelpekunst er å møte den andre der han eller hun er, og begynne der Søren Kierkegaard Min eneste glede er at andre ikke ser hvor trist jeg er sa han en stund før han døde Vi må bringe lys og varme inn i de mørke og kalde rom bak fasaden Lys og varme fordriver mørke og kulde

22 Hva målsøkes i alle godt begrunnede omsorgs- og behandlingsmodeller? For komplekse relasjons- og utviklingstraumer: Trygghet, Tilknytning og Affektregulering For alvorlige personlighetsforstyrrelser: Trygghet, Tilknytning og Affektregulering For at mennesker generelt skal ha det godt: Trygghet, Tilknytning og Affektregulering Vi har alle behov for TAKAVA GUM

23 Vil du virkelig forsøke å forstå og være til hjelp? Vil du forsøke å - legge merke til, - akseptere, - tenke over, - bruke og - uttrykke vonde følelser? Vil du inn bak personens skall selv om det du møter kan få deg til å gråte eller på andre måter føle vonde følelser?

24 Affektbevisste terapeuter fokuserer på å bekrefte affekter Donald Nathanson Leigh McCullough Hva føler jeg her? Robert Stolorow Jeffrey Young Jon Monsen Alle disse ledende fagpersonene fokuserer veldig mye på affekter Alle evidensbaserte tilnærminger til alvorlig personlighetsproblematikk bekrefter at det er viktig å bekrefte affekter og behov Mennesker med alvorlige personlighetsforstyrrelser har veldig ofte opplevd komplekse utviklingstraumer

25 Silvan Tomkins om terapeutiske ansiktsuttrykk En berømt og kjent terapeut som hadde veldig gode resultater i behandling av noen av de verste psykopatiske ungdommer i verden uttrykte følelsene interesse, glede og ømhet overfor disse ungdommene Terapeuten var veldig menneskevennlig, og han likte disse ungdommene veldig godt Terapeuten møtte de alvorlig forstyrrede med oppmerksom forståelse, omsorg og behandling Oppmerksom forståelse og behandling av alvorlige psykiske forstyrrelser

26 Behandling og hjelp Alt kan møtes med lys og varme Lys = Forståelse Varme = Omsorg «Velkommen alle følelser, ønsker og behov. Målet er å se, anerkjenne og bekrefte alle opplevelser. Jeg vil forsøke å forstå og være til hjelp så godt jeg kan, og jeg vil fokusere på å korrigere negative former og forestillinger» Målet er å fremme en best mulig integrering av følelsesmessig opplevelser og behov

27 Bekreftelse av følelser (Om å legge merke til, akseptere... og uttrykke følelser) Føler du deg? Du er kanskje litt? Det må ha vært? Ble du? Kan det være at du kjente på? Det virker som om du er Så du kjente deg? Så du opplevde? Det var kanskje? Du ble nesten litt? Det høres ut som om du ble veldig? Bevissthet er kurerende (Monsen & Wilber)

28 Affektregulering Hvordan kan vi hjelpe barn, og andre med vonde og sterke følelser, til å regulere disse følelsene bedre? Vi må først og fremst prøve å fremme tillit ved å vise at vi virkelig ønsker å forstå og være til hjelp Deretter må vi forsøke å legge merke til, akseptere og bekrefte personens følelser samtidig som vi uttrykker trygghet, vennlighet og håp ved for eksempel å smile eller ha en beroligende stemme

29 Intersubjektiv Psykoanalyse Dr. Robert Stolorow om traumer og psykoser Vi må bekrefte (validere) pasientenes følelser og psykologiske behov Vi må bekrefte og utforske deres subjektive og personlige opplevelser slik at de kan forstås og integreres bedre Menneskers følelsesmessige verden kan gå i oppløsning ved alvorlige traumer og psykoser Traumer og psykoser oppstår ofte på grunn av følelsesmessig overveldende opplevelser

30 Fokus er hokus pokus Som vi spør får vi... Hva kan være bra med dette? Hva kan du lære av det? Hva kan du bruke det til? Aksepter, analyser & aksjoner Disse livsledende spørsmålene kan dere bruke i mange sammenhenger for å omgjøre plager og problemer til utfordringer og muligheter Plager jeg dere ved å skape problemer?

31 Den psykoterapeutiske prosess i Monsens Affektbevissthetsmodell Tema Følelser Personlig refleksjon og identifisering av script En ny forståelse av andre og seg selv reorganiserer følelser og script til fremme av liv En ny forståelse av andre og seg selv reorganiserer følelser og script til fremme av liv Personlig refleksjon og identifisering av script Følelser Tema Når vi fokuserer på et tema eller en scene vil følelser alltid aktiveres. Terapeuten vil systematisk forsøke å legge merke til følelsene og bekrefte dem. Terapeuten vil så invitere pasienten til å utforske følelsesopplevelsene, og stimulere til en personlig refleksjon. Ved systematisk å gjenta denne refleksjonsprosessen vil pasientens evne til å legge merke til, akseptere, tenke over, bruke og uttrykke følelser økes. Vi vil gå runde på runde i prosessen. Denne gode runddansen vil fremme en sunn selvfølelse, og også fremme evnen til å tilfredsstille allmenne menneskelige behov for blant annet Trygghet, Tilknytning og Affektregulering

32 "#$%&'(()'*$)+$',$)-.%/'* &0(.12'++'3/'*45'(('%56 "78919+*2:%'/'*5'(('%5; "A'&80%1'%,$)$)/B'%563;4 "AB).C98D%&EF(0&&563;4 "78$%/9+)'%1'%/B 9&/B'%5; 3G'+&9(&$* "<.%/B)'%1'%9&/B'%5H /'*H$*C89-.%/'+/'*&0(.*2:%'; "<.%/B12'++'%/'*5C89 *2:%/B/9)'/-:('(,'+; "?%$%/B9&-:('(,'+19+ -$%&'(('/'*+$'98 F'&I/+0+*; "78$%/9+'%/'&-$% /'*.80,'9+/%'9& /B'%5; "78$%/9+&%$%/B,'(89&/B80,'%/'&; 3J'%,$+'%$* 1$+&'1,&'%4 "78$%/9+'%/'&-$% /'*.-$%&'(('9+/%' 9&/B'%5; "78980(('8D%''+ 9+/%'9&/B'%5; "79%/B12'+&/'&&0/(0*'%'; 3G4"78980((',12'// C80,/B*2$%/'/'&; 3G4"78980((',12'//C80, /B011'C9//'53-K'1,K B+/'%&%I1&4H)'+(9&&KKK 3G4"7891B++',12' C80,/B80,'%9+/%' KKK;"78980(('/' &'+1&$)/'*; 3G4"7891B++',12' C80,/B-$%&9(&'9+/%' /'&;"78980(('/' &'+1&$)/'*; #:('(,'>LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL M+&'%',,'%&'(('%08%0*HN(9/H O'//E'+*,&'(0*HM%%0&'%&E,0+&H #$%91&HP'))'(,'E98,1IH Q2'+'%&E,19)-B((H#$%&80('&E &%0,&HG0,B++'(0*E,29(BHA.%(0*,9)80&&0*C'&E,1I(/-:('(,'H R)C'&E+D%C'&E C'+*08'+C'& 3Q&$(&E&%0B)-'%'+/'4 STU&'+-$1B, VTU1(9%&-$1B, WT?I/'(0*-$1B, XT<I9+,'%&-$1B, YT#$1B,'%0+*H VTU+/'%&%I11'% XTZ+'%12'++'% YTZ1&088'%/0&0('*+'(,' STM11'8'/,&.&& VTU&I/'(0* 8'/,&.&& WTP'/,&.&& XTP'/,&.&&$* +I9+,'%& YT<I9+,'%&$* /0--'%'+,0'%& STR+,1'%011'H'(('% 'B&&%I11' VTM+/0%'1&'B&&%I11 WT[(9%&H)'+ -'(&98C'+*0* XT<I9+,'%&$* &I/'(0*B&&%I11 YTP'(/0* /0--'%'+,0'%&$* &I/'(0* <98+> A9&$> M+&'%82B'%> Q&'/> #$%'+1('&,12')9(9*'&98 Z+/%'9,Z9)$/&\]S] #%0&&'&&'%^$+?KG$+,'+ " Z--'1&F'80,,&C'&,0+&'%82B Jon Monsen & medarbeideres Affektbevissthetsintervju og Affektbevissthetsterapi Vi kan ved hjelp av disse metodene undersøke og arbeide med menneskers forhold til sine følelser og behov på en systematisk måte

33 Forståelse og behandling av mennesker med psykiske lidelser Det er alltid bra å hjelpe mennesker med å: Legge merke til, akseptere, tenke over, bruke og uttrykke følelser Vi kan alle føle: Interesse, Glede, Ømhet, Stolthet. Engstelse (angst), Tristhet, Irritasjon og sinne, Avsky, Forakt, Skamfølelser og flauhet, Misunnelse og sjalusi, Dårlig samvittighet og skyldfølelse Solskinnspsykologi: Solen gir lys og varme til alle Lys og varme fordriver mørke og kulde Vi kan alltid hjelpe mennesker ved å: 1 - Forstå og bekrefte deres følelser og behov 2 - Forstå og forklare dem logikken i følelsene 3 - Verdsette dem som verdifulle 4 - Veilede dem til å tilfredsstille sine ønsker og behov bedre 5 - Støtte og rose dem underveis Alle har behov for TAKAVA GUM: Trygghet, Affektbevissthet, Kjærlighet, Anerkjennelse, Variasjon og Avgrensning Godhet, Utvikling og Mening Psykologspesialist Andreas Aamodt J 2008

34 Ikke la opplysningspsykologien synke inn, og synke ned Hvis du holder dem opp kan du komme på topp Vær målbevisst og MÅLSØK M - Mål: Hva kan jeg lære av dette? Å - Årsak: Hvorfor er dette viktig for meg i mitt liv? L - Løsning: Hvordan kan jeg bruke det til å utvikle og forbedre livet mitt? SØK: Sett i gang, Ønsk tilbakemeldinger og Korriger kursen mot mål

35 Andreas Aamodt Psykologspesialist E-post: Telefon sentralbord: Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Sørlandet Sykehus HF, Bygg 21 Serviceboks 416, 4604 Kristiansand Besøk vår nettside:

36 Referanser Monsen, J., & Monsen, K. (1999). Affect and Affect Consciousness: A psychotherapy Model Integrating Silvan Tomkins s Affect- and Script Theory Within the Framework of Self Psychology. I A. Goldberg (Red.), Progress in Self Psychology, vol 15. Hillsdale: The Analytic Press. Aamodt, A. (2005). Om å forstå og behandle personer med alvorlige personlighetsforstyrrelser: Et bidrag til en behandlingsmodell med fokus på å legge merke til, tåle, forstå, bruke og uttrykke følelser. Del 1: En innføring. Kristiansand: Skriftlig arbeid til spesialiteten i klinisk psykologi. Aamodt, A. (2005d). Om å legge merke til, akseptere, tenke over, bruke og uttrykke de viktigste følelsene. Et bidrag til hvordan vi kan utvikle vår emosjonelle intelligens (EQ). Kristiansand: Upublisert manuskript.

37 Begrunnelse for dette integrerende paradigmet 1 Det er livsfremmende, åpent og integrerende Det fokuserer på grunnleggende behov Det fokuserer på følelser som er sentralt i livet, og av stor betydning for alle mennesker Det kan kaste lys over hva som er viktig for et godt liv, og hva som kan ligge til grunn for de aller fleste former for psykiske forstyrrelser Det er i overensstemmelse med mange eksistensfilosofiske idealer ( psykologikk ) Det er rimelig enkelt og logisk sammenhengende

38 Begrunnelse for paradigmet 2 Det overensstemmer med akseptert psykologisk viten og forskning Det er støttet av mye evidens, og er i full harmoni med funn fra bedringsforskningen Psykoterapi basert på denne forståelsen kan vise til svært gode behandlingsresultater (de klart beste jeg kjenner til når det for eksempel gjelder alvorlige personlighetsforstyrrelser) Det kan tilpasses alle former for psykiske lidelser Det har selvkorrigerende egenskaper og inkluderer praksisbasert evidens Jeg har hatt mange fornøyde pasienter som har bekreftet behandlingen de har fått J

39 SØK SOLEN S - Se, anerkjenn og bekreft personens følelser og behov Ø - Øk livskraften ved å bruke følelsene K - Knus negative former og forestillinger S - Sikt mot TAKAVA GUM O - Oppdag nye løsninger L - Lag Sterke SUG E - Etabler en høyere mening og dypere forhold N - Nå vandrer vi sammen under solen Solen gir lys og varme til alle Lys og varme fordriver mørke og kulde