Oppmerksom forståelse, omsorg og behandling av mennesker med alle former for psykiske lidelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppmerksom forståelse, omsorg og behandling av mennesker med alle former for psykiske lidelser"

Transkript

1 Oppmerksom forståelse, omsorg og behandling av mennesker med alle former for psykiske lidelser Psykologspesialist og psykologidealist Andreas Aamodt J 2010 Her kommer noen av de mange plansjene jeg ofte bruker i undervisning og veiledning. Jeg står selv ansvarlig for denne presentasjonen som bygger på svært gode og godt begrunnede behandlingsmodeller for psykiske lidelser som kan integreres ved hjelp av Ken Wilbers integrerende vitenskapsfilosofi. Jeg har studert og lært mye av mine læremestre som Professor Jon T. Monsen, Dr. Robert Stolorow, Dr. Donald Nathanson og Dr. Jeffrey Young mfl..

2 Inspirasjons visjon Jeg vil fremme en godt begrunnet optimisme når det gjelder å behandle personer med psykiske lidelser generelt, og langvarige, alvorlige og kompliserte psykiske lidelser spesielt Vi skal fokusere på: 1. Gode og vonde liv 2. Følelser, ønsker og behov 3. Selvutvikling og psykoterapi 4. En etisk og livsfremmende holdning Det vi skal fokusere på er viktig for alle mennesker som ønsker å leve sunt og godt Det er det fundamentale som er det sentrale

3 Hvordan kan mennesker få en sunn tillit til deg og meg? Sårbare og hjelpesøkende menneskers sunne tillit til oss er avhengig av fem faktorer: 1 - Vår forståelse (hermeneutikk) 2 - Vår omsorg (moral og etikk) 3 - Vår kunnskap (pronesis og praktisk fornuft) 4 - Vår selvutvikling (personlighet og karakter) 5 - Vår livssituasjon og våre ressurser Jeg: Mitt mål er alltid å forsøke å forstå og være til best mulig hjelp ut fra de mulighetene jeg har. Alvorlig personlighetsforstyrret, psykotisk og rusmisbrukende pasient uten tillit til noen og behandlet under lov for tvungent psykisk helsevern: Vi har en deal

4 Et integrerende forståelsesparadigme Disse forståelseshorisontene er sentrale: 1 - Traumepsykologi 2 - Affekt Script Psykologi 3 - Psykodynamisk intersubjektivitetsteori 4 - Mentaliseringsbasert terapiteori 5 - Nyere kognitiv terapiteori 6 - Praktisk livsfilosofi Ken Wilber & Integral Institute

5 Visjotil inspirasjon: Mest mulig best-mulig-liv, for flest mulig liv Solen kan gi lys og varme til alle Lys og varme fordriver mørke og kulde Andreas Aamodt J 2008

6 Gode og vonde liv Vi må følge noen grunnleggende og universelle prinsipper for å leve godt og tilfredsstillende Vi må finne og bli oss selv Våre følelser og behov er kjernen i oss selv Jo mer vi går på akkord med oss selv, jo flere symptomer og plager får vi Dette er en menneskelig naturlov Vi kan ikke bryte denne loven, bare bryte oss selv ned hvis vi ikke følger den Hvordan lover dette?

7 Vonde liv Vonde liv er ofte et resultat av en eller annen kombinasjon av: 1. Personens følsomhet (sårbarhet) 2. Traumatisk stress (overveldende følelsesmessig påkjenninger) 3. For lite forståelse, omsorg og trygg tilknytning til andre Dette kan føre til forstyrrelser eller mangler i selvutviklingen, selvfølelsen og evnen til å mestre livet Personens forhold til sine egne følelser, ønsker og behov blir vanskelig Personen får ikke tilfredsstilt sine behov på en god måte, og utvikler derfor vonde følelser

8 Traumepsykologi 1 Akutte traumer; et resultat av enkeltstående overveldende hendelser 2 Komplekse traumer: Relasjons- og utviklingstraumer; et resultat av langvarig utsettelse for traumatiske situasjoner som kan forstyrre barnets selvutvikling Allan Schore: Den tydeligste konsekvensen av tidlige traumer er tapet av evnen til å regulere følelser

9 Selvutvikling, psykisk helse og livskvalitet Det viktigste i selvutviklingen er at vi lærer oss å ta våre egne opplevelser på alvor En god selvutvikling fører til at vi lærer oss å legge merke til, akseptere, tenke over, bruke og uttrykke følelser En god selvutvikling lærer oss å akseptere og tilfredsstille våre mest grunnleggende behov, og å realisere noen av våre høyeste ønsker - Jo mer vi går på akkord med våre følelser og behov, jo sykere blir vi

10 Forstyrret og mangelfull selvutvikling Personen kan utvikle negative former og forestillinger i forhold til livet og seg seg selv Det vil ofte utvikle seg et lite fleksibelt og skadelig skille mellom det tilsynelatende blide og mestrende (eller tøffe og harde) sosiale selvet på den ene siden, og det følelsesmessige ensomme indre selvet på den andre Det sosiale selvet kan komme til å fungere som en fasade utad, en maske vi bærer overfor omverdenen Bak fasaden vil det indre selvet fortsette å leve sitt ensomme liv Personen tør kanskje ikke å være seg selv Personen går kanskje på akkord med seg selv, og mister kontakten med sine følelser og behov

11 Hvilke behov tror dere vi har? Vi mennesker har noen fundamentale behov som vi må forsøke å dekke uansett omstendigheter og konsekvenser «Helst ønsker vi å være elsket, i mangel derpå beundret, i mangel derpå fryktet, i mangel derpå avskydd og foraktet. Sjelen gyser tilbake for det tomme rom, og ønsker kontakt for enhver pris» Fra romanen Dr. Glas av Hjalmar Söderberg Vi trenger forståelse, omsorg, mestring og mening Men hva er det mest fundamentale? Det banale er det sentrale :-)

12 Vi har alle behov for TAKAVA GUM T Trygghet (en trygg base) A Affektbevissthet (forståelse og affektregulering) K Kjærlighet og tilknytning (omsorg) A Anerkjennelse (mestringsopplevelser og selvtillit) V Variasjon (utforsking og spenning) A Avgrensning (avkobling og avslapning) G Godhet mot andre U Utvikling og vekst M Mening (en livsfremmende livsfilosofi) Mange tilfredsstilte behov skaper gode liv Mange frustrerte behov skaper vonde liv Andreas Aamodt J La oss tygge på dette

13 Affektbevissthet Affektbevissthetsterapi Affektbevissthetsintervju (ABI) Professor Dr. Jon T. Monsen Er dette en terapiform som kan tilpasses alle typer psykiske lidelser? Ja, men hvis vi tar vekk hets en kan vi benytte oss av alle de metodene vi kjenner til for å regulere og integrere menneskers affekter og følelser Traume- og affektbevisst terapi og omsorg Andreas Aamodt J 2008

14 Affektbevissthet fremmer liv Affektene lar oss ikke i fred, og de får oss til å oppleve noe som viktig Det er stadig økende belegg for at manglende integrering og regulering av affekter er en kilde til de fleste psykiske lidelser Integrering og regulering av affekter må sees i forhold til fysiske og psykiske behov Affektene er alltid viktige for oss alle Et følt liv er et levd liv

15 Affektbevissthet Hva vekker oss opp, og får oss til å tilfredsstille våre behov? Overforenklet modell Tomkins, Nathanson, Damasio & LeDoux 5. Tanker 4. Affekter og følelser 3. Drifter 2. Smerte 1. Metabolisme, automatiserte systemer og reflekser

16 Affektbevissthet og følelser 1. Affekt = Biologi (medfødte reaksjonsmønstre) Vi kaller det for affekter når vi fokuserer på de komplekse biologiske og kroppslige aspektene av følelsene. Affektene er sensorimotoriske prosesser Affekter kan være ubevisste Affekter kan aktiveres automatisk 2. Følelse = Psykologi (bevisste opplevelser) Vi kaller det ofte for en følelse når vi er blitt oss bevisst hva vi føler. Da blir vi affektbevisste 3. Emosjon = Biografi (script og følelsesliv) Følelseslivene våre utvikles hele livet, og de påvirkes veldig av våre opplevelser. Dette gjør at våre følelsesliv er forskjellige selv om vi alle er født med de samme grunnleggende affektene

17 Affektbevissthet Affektene utgjør et livsviktig informasjons- og reaksjonssystem på 3 måter: 1- Affektene er et signalsystem. Affektene får oss til å fokusere på det som både er viktig og presserende. Affektene gjør at ting betyr noe for oss 2- Affektene er et motivasjonsystem. Affekter og følelser utgjør en primær motiverende kraft. Gode følelser er gode, og vonde følelser er vonde. Vi vil ha det godt 3- Affektene blir et personlighetsystem. Vi utvikler Former og Forestillinger (script) som former følelser og hjelper oss å forstå og håndtere opplevelser og forskjellige livshendelser

18 Affekter og fryktfølelser i hjernen Snarveien går direkte fra inntrykk til uttrykk (affekt) Omveien gjør at vi får sjansen til å tenke oss om (følelse) LeDoux: The emotional brain Legg merke til, aksepter, tenk over, bruk og uttrykk følelsene

19 Affektbevissthet: Grunnfølelser og emosjonell intelligens (EQ) Gode følelser: - Interesse / iver - Glede / velbehag - Ømhet / hengivenhet - Stolthet / triumf Vonde følelser: - Engstelse / redsel (angst) - Tristhet / fortvilelse - Irritasjon / sinne - Avsky / vemmelse - Forakt - Skamfølelse / flauhet - Misunnelse / sjalusi - Dårlig samvittighet / skyldfølelse Andreas Aamodt J 2010 Legg merke til, aksepter, tenk over, bruk og uttrykk følelsene Prøv å forstå deg selv Prøv å bli venn med deg selv Prøv å dyrk gode følelser Aksepter og anerkjenn vonde følelser Prøv å løse problemer som gir vonde følelser Tilfredsstill behov og realiser ønsker

20 Sterkt kontrollert eller undertrykt sinne Kanskje hun er målbevisst Munnen er litt sammenpresset Det er ikke sikkert at hun er klar over dette selv

21 Hjelp til mennesker i nød Hemmeligheten i all hjelpekunst er å møte den andre der han eller hun er, og begynne der Søren Kierkegaard Min eneste glede er at andre ikke ser hvor trist jeg er sa han en stund før han døde Vi må bringe lys og varme inn i de mørke og kalde rom bak fasaden Lys og varme fordriver mørke og kulde

22 Hva målsøkes i alle godt begrunnede omsorgs- og behandlingsmodeller? For komplekse relasjons- og utviklingstraumer: Trygghet, Tilknytning og Affektregulering For alvorlige personlighetsforstyrrelser: Trygghet, Tilknytning og Affektregulering For at mennesker generelt skal ha det godt: Trygghet, Tilknytning og Affektregulering Vi har alle behov for TAKAVA GUM

23 Vil du virkelig forsøke å forstå og være til hjelp? Vil du forsøke å - legge merke til, - akseptere, - tenke over, - bruke og - uttrykke vonde følelser? Vil du inn bak personens skall selv om det du møter kan få deg til å gråte eller på andre måter føle vonde følelser?

24 Affektbevisste terapeuter fokuserer på å bekrefte affekter Donald Nathanson Leigh McCullough Hva føler jeg her? Robert Stolorow Jeffrey Young Jon Monsen Alle disse ledende fagpersonene fokuserer veldig mye på affekter Alle evidensbaserte tilnærminger til alvorlig personlighetsproblematikk bekrefter at det er viktig å bekrefte affekter og behov Mennesker med alvorlige personlighetsforstyrrelser har veldig ofte opplevd komplekse utviklingstraumer

25 Silvan Tomkins om terapeutiske ansiktsuttrykk En berømt og kjent terapeut som hadde veldig gode resultater i behandling av noen av de verste psykopatiske ungdommer i verden uttrykte følelsene interesse, glede og ømhet overfor disse ungdommene Terapeuten var veldig menneskevennlig, og han likte disse ungdommene veldig godt Terapeuten møtte de alvorlig forstyrrede med oppmerksom forståelse, omsorg og behandling Oppmerksom forståelse og behandling av alvorlige psykiske forstyrrelser

26 Behandling og hjelp Alt kan møtes med lys og varme Lys = Forståelse Varme = Omsorg «Velkommen alle følelser, ønsker og behov. Målet er å se, anerkjenne og bekrefte alle opplevelser. Jeg vil forsøke å forstå og være til hjelp så godt jeg kan, og jeg vil fokusere på å korrigere negative former og forestillinger» Målet er å fremme en best mulig integrering av følelsesmessig opplevelser og behov

27 Bekreftelse av følelser (Om å legge merke til, akseptere... og uttrykke følelser) Føler du deg? Du er kanskje litt? Det må ha vært? Ble du? Kan det være at du kjente på? Det virker som om du er Så du kjente deg? Så du opplevde? Det var kanskje? Du ble nesten litt? Det høres ut som om du ble veldig? Bevissthet er kurerende (Monsen & Wilber)

28 Affektregulering Hvordan kan vi hjelpe barn, og andre med vonde og sterke følelser, til å regulere disse følelsene bedre? Vi må først og fremst prøve å fremme tillit ved å vise at vi virkelig ønsker å forstå og være til hjelp Deretter må vi forsøke å legge merke til, akseptere og bekrefte personens følelser samtidig som vi uttrykker trygghet, vennlighet og håp ved for eksempel å smile eller ha en beroligende stemme

29 Intersubjektiv Psykoanalyse Dr. Robert Stolorow om traumer og psykoser Vi må bekrefte (validere) pasientenes følelser og psykologiske behov Vi må bekrefte og utforske deres subjektive og personlige opplevelser slik at de kan forstås og integreres bedre Menneskers følelsesmessige verden kan gå i oppløsning ved alvorlige traumer og psykoser Traumer og psykoser oppstår ofte på grunn av følelsesmessig overveldende opplevelser

30 Fokus er hokus pokus Som vi spør får vi... Hva kan være bra med dette? Hva kan du lære av det? Hva kan du bruke det til? Aksepter, analyser & aksjoner Disse livsledende spørsmålene kan dere bruke i mange sammenhenger for å omgjøre plager og problemer til utfordringer og muligheter Plager jeg dere ved å skape problemer?

31 Den psykoterapeutiske prosess i Monsens Affektbevissthetsmodell Tema Følelser Personlig refleksjon og identifisering av script En ny forståelse av andre og seg selv reorganiserer følelser og script til fremme av liv En ny forståelse av andre og seg selv reorganiserer følelser og script til fremme av liv Personlig refleksjon og identifisering av script Følelser Tema Når vi fokuserer på et tema eller en scene vil følelser alltid aktiveres. Terapeuten vil systematisk forsøke å legge merke til følelsene og bekrefte dem. Terapeuten vil så invitere pasienten til å utforske følelsesopplevelsene, og stimulere til en personlig refleksjon. Ved systematisk å gjenta denne refleksjonsprosessen vil pasientens evne til å legge merke til, akseptere, tenke over, bruke og uttrykke følelser økes. Vi vil gå runde på runde i prosessen. Denne gode runddansen vil fremme en sunn selvfølelse, og også fremme evnen til å tilfredsstille allmenne menneskelige behov for blant annet Trygghet, Tilknytning og Affektregulering

32 "#$%&'(()'*$)+$',$)-.%/'* &0(.12'++'3/'*45'(('%56 "78919+*2:%'/'*5'(('%5; "A'&80%1'%,$)$)/B'%563;4 "AB).C98D%&EF(0&&563;4 "78$%/9+)'%1'%/B 9&/B'%5; 3G'+&9(&$* "<.%/B)'%1'%9&/B'%5H /'*H$*C89-.%/'+/'*&0(.*2:%'; "<.%/B12'++'%/'*5C89 *2:%/B/9)'/-:('(,'+; "?%$%/B9&-:('(,'+19+ -$%&'(('/'*+$'98 F'&I/+0+*; "78$%/9+'%/'&-$% /'*.80,'9+/%'9& /B'%5; "78$%/9+&%$%/B,'(89&/B80,'%/'&; 3J'%,$+'%$* 1$+&'1,&'%4 "78$%/9+'%/'&-$% /'*.-$%&'(('9+/%' 9&/B'%5; "78980(('8D%''+ 9+/%'9&/B'%5; "79%/B12'+&/'&&0/(0*'%'; 3G4"78980((',12'// C80,/B*2$%/'/'&; 3G4"78980((',12'//C80, /B011'C9//'53-K'1,K B+/'%&%I1&4H)'+(9&&KKK 3G4"7891B++',12' C80,/B80,'%9+/%' KKK;"78980(('/' &'+1&$)/'*; 3G4"7891B++',12' C80,/B-$%&9(&'9+/%' /'&;"78980(('/' &'+1&$)/'*; #:('(,'>LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL M+&'%',,'%&'(('%08%0*HN(9/H O'//E'+*,&'(0*HM%%0&'%&E,0+&H #$%91&HP'))'(,'E98,1IH Q2'+'%&E,19)-B((H#$%&80('&E &%0,&HG0,B++'(0*E,29(BHA.%(0*,9)80&&0*C'&E,1I(/-:('(,'H R)C'&E+D%C'&E C'+*08'+C'& 3Q&$(&E&%0B)-'%'+/'4 STU&'+-$1B, VTU1(9%&-$1B, WT?I/'(0*-$1B, XT<I9+,'%&-$1B, YT#$1B,'%0+*H VTU+/'%&%I11'% XTZ+'%12'++'% YTZ1&088'%/0&0('*+'(,' STM11'8'/,&.&& VTU&I/'(0* 8'/,&.&& WTP'/,&.&& XTP'/,&.&&$* +I9+,'%& YT<I9+,'%&$* /0--'%'+,0'%& STR+,1'%011'H'(('% 'B&&%I11' VTM+/0%'1&'B&&%I11 WT[(9%&H)'+ -'(&98C'+*0* XT<I9+,'%&$* &I/'(0*B&&%I11 YTP'(/0* /0--'%'+,0'%&$* &I/'(0* <98+> A9&$> M+&'%82B'%> Q&'/> #$%'+1('&,12')9(9*'&98 Z+/%'9,Z9)$/&\]S] #%0&&'&&'%^$+?KG$+,'+ " Z--'1&F'80,,&C'&,0+&'%82B Jon Monsen & medarbeideres Affektbevissthetsintervju og Affektbevissthetsterapi Vi kan ved hjelp av disse metodene undersøke og arbeide med menneskers forhold til sine følelser og behov på en systematisk måte

33 Forståelse og behandling av mennesker med psykiske lidelser Det er alltid bra å hjelpe mennesker med å: Legge merke til, akseptere, tenke over, bruke og uttrykke følelser Vi kan alle føle: Interesse, Glede, Ømhet, Stolthet. Engstelse (angst), Tristhet, Irritasjon og sinne, Avsky, Forakt, Skamfølelser og flauhet, Misunnelse og sjalusi, Dårlig samvittighet og skyldfølelse Solskinnspsykologi: Solen gir lys og varme til alle Lys og varme fordriver mørke og kulde Vi kan alltid hjelpe mennesker ved å: 1 - Forstå og bekrefte deres følelser og behov 2 - Forstå og forklare dem logikken i følelsene 3 - Verdsette dem som verdifulle 4 - Veilede dem til å tilfredsstille sine ønsker og behov bedre 5 - Støtte og rose dem underveis Alle har behov for TAKAVA GUM: Trygghet, Affektbevissthet, Kjærlighet, Anerkjennelse, Variasjon og Avgrensning Godhet, Utvikling og Mening Psykologspesialist Andreas Aamodt J 2008

34 Ikke la opplysningspsykologien synke inn, og synke ned Hvis du holder dem opp kan du komme på topp Vær målbevisst og MÅLSØK M - Mål: Hva kan jeg lære av dette? Å - Årsak: Hvorfor er dette viktig for meg i mitt liv? L - Løsning: Hvordan kan jeg bruke det til å utvikle og forbedre livet mitt? SØK: Sett i gang, Ønsk tilbakemeldinger og Korriger kursen mot mål

35 Andreas Aamodt Psykologspesialist E-post: Telefon sentralbord: Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Sørlandet Sykehus HF, Bygg 21 Serviceboks 416, 4604 Kristiansand Besøk vår nettside:

36 Referanser Monsen, J., & Monsen, K. (1999). Affect and Affect Consciousness: A psychotherapy Model Integrating Silvan Tomkins s Affect- and Script Theory Within the Framework of Self Psychology. I A. Goldberg (Red.), Progress in Self Psychology, vol 15. Hillsdale: The Analytic Press. Aamodt, A. (2005). Om å forstå og behandle personer med alvorlige personlighetsforstyrrelser: Et bidrag til en behandlingsmodell med fokus på å legge merke til, tåle, forstå, bruke og uttrykke følelser. Del 1: En innføring. Kristiansand: Skriftlig arbeid til spesialiteten i klinisk psykologi. Aamodt, A. (2005d). Om å legge merke til, akseptere, tenke over, bruke og uttrykke de viktigste følelsene. Et bidrag til hvordan vi kan utvikle vår emosjonelle intelligens (EQ). Kristiansand: Upublisert manuskript.

37 Begrunnelse for dette integrerende paradigmet 1 Det er livsfremmende, åpent og integrerende Det fokuserer på grunnleggende behov Det fokuserer på følelser som er sentralt i livet, og av stor betydning for alle mennesker Det kan kaste lys over hva som er viktig for et godt liv, og hva som kan ligge til grunn for de aller fleste former for psykiske forstyrrelser Det er i overensstemmelse med mange eksistensfilosofiske idealer ( psykologikk ) Det er rimelig enkelt og logisk sammenhengende

38 Begrunnelse for paradigmet 2 Det overensstemmer med akseptert psykologisk viten og forskning Det er støttet av mye evidens, og er i full harmoni med funn fra bedringsforskningen Psykoterapi basert på denne forståelsen kan vise til svært gode behandlingsresultater (de klart beste jeg kjenner til når det for eksempel gjelder alvorlige personlighetsforstyrrelser) Det kan tilpasses alle former for psykiske lidelser Det har selvkorrigerende egenskaper og inkluderer praksisbasert evidens Jeg har hatt mange fornøyde pasienter som har bekreftet behandlingen de har fått J

39 SØK SOLEN S - Se, anerkjenn og bekreft personens følelser og behov Ø - Øk livskraften ved å bruke følelsene K - Knus negative former og forestillinger S - Sikt mot TAKAVA GUM O - Oppdag nye løsninger L - Lag Sterke SUG E - Etabler en høyere mening og dypere forhold N - Nå vandrer vi sammen under solen Solen gir lys og varme til alle Lys og varme fordriver mørke og kulde

Om forståelse, omsorg og god behandling av oss selv og andre

Om forståelse, omsorg og god behandling av oss selv og andre Om forståelse, omsorg og god behandling av oss selv og andre Psykologspesialist og psykologidealist Andreas Aamodt 2010 Solskinnspsykologi Visjon til inspirasjon: Mest mulig best-mulig-liv, for flest mulig

Detaljer

Affektbevisst forståelse, omsorg og behandling av mennesker med alle former for psykiske lidelser

Affektbevisst forståelse, omsorg og behandling av mennesker med alle former for psykiske lidelser Affektbevisst forståelse, omsorg og behandling av mennesker med alle former for psykiske lidelser Psykologspesialist og psykologidealist Andreas Aamodt J 2010 Her kommer noen av de mange plansjene jeg

Detaljer

Mest mulig best-mulig-liv, for flest mulig liv

Mest mulig best-mulig-liv, for flest mulig liv Mest mulig best-mulig-liv, for flest mulig liv Kristiansand 24 november 2012 Energiverket - Mental Helse Vest Agder Lys og varme fordriver mørke og kulde Psykologspesialist Andreas Aamodt DPS Solvang &

Detaljer

Solskinn på Solvang? Solskinnspsykologi gir lys og varme Med lys og varme kan vi gjøre noe godt ut av alt

Solskinn på Solvang? Solskinnspsykologi gir lys og varme Med lys og varme kan vi gjøre noe godt ut av alt Solskinn på Solvang? Solskinnspsykologi gir lys og varme Med lys og varme kan vi gjøre noe godt ut av alt Psykolog Andreas Aamodt :-) 2015 Spesialist i klinisk psykologi, NPF DPS Solvang, Sørlandet sykehus

Detaljer

Affektbevissthet: Integrering og regulering av følelser. Sørlandet sykehus HF 29. november 2012

Affektbevissthet: Integrering og regulering av følelser. Sørlandet sykehus HF 29. november 2012 Affektbevissthet: Integrering og regulering av følelser Sørlandet sykehus HF 29. november 2012 Er manglende integrering og regulering av følelser en kilde til de fleste psykiske lidelser? Psykologspesialist

Detaljer

Affektbevissthet: Integrering og regulering av følelser. Sørlandet sykehus HF Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling

Affektbevissthet: Integrering og regulering av følelser. Sørlandet sykehus HF Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling Affektbevissthet: Integrering og regulering av følelser Sørlandet sykehus HF Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling Er manglende integrering og regulering av følelser en kilde til de fleste psykiske

Detaljer

RVTS I BARNEHØYDE 5. juni 2012 ET TRAUMEBEVISST PSYKISK HELSEVESEN

RVTS I BARNEHØYDE 5. juni 2012 ET TRAUMEBEVISST PSYKISK HELSEVESEN RVTS I BARNEHØYDE 5. juni 2012 ET TRAUMEBEVISST PSYKISK HELSEVESEN Psykologspesialist Andreas Aamodt ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Forståelse og behandling

Detaljer

Integrering og regulering av følelser fremmer liv og helse. Sørlandet sykehus HF, Arendal 21. mai 2015 Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling

Integrering og regulering av følelser fremmer liv og helse. Sørlandet sykehus HF, Arendal 21. mai 2015 Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling Affektbevissthet: Integrering og regulering av følelser fremmer liv og helse Sørlandet sykehus HF, Arendal 21. mai 2015 Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling Er manglende integrering og regulering

Detaljer

Integrering og regulering av følelser fremmer liv og helse. Sørlandet sykehus HF, Arendal 21. mai 2015 Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling

Integrering og regulering av følelser fremmer liv og helse. Sørlandet sykehus HF, Arendal 21. mai 2015 Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling Affektbevissthet: Integrering og regulering av følelser fremmer liv og helse Sørlandet sykehus HF, Arendal 21. mai 2015 Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling Er manglende integrering og regulering

Detaljer

Integrering og regulering av følelser fremmer liv og helse. Sørlandet sykehus HF, Arendal 21. mai 2015 Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling

Integrering og regulering av følelser fremmer liv og helse. Sørlandet sykehus HF, Arendal 21. mai 2015 Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling Affektbevissthet: Integrering og regulering av følelser fremmer liv og helse Sørlandet sykehus HF, Arendal 21. mai 2015 Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling Er manglende integrering og regulering

Detaljer

Psykisk helse Forståelse og håndtering av følelser, ønsker og behov

Psykisk helse Forståelse og håndtering av følelser, ønsker og behov Psykisk helse Forståelse og håndtering av følelser, ønsker og behov Er manglende integrering og regulering av følelser en kilde til de fleste psykiske lidelser? Psykisk helsearbeid på Ternevig og andre

Detaljer

Affektbevissthet: Forståelse og håndtering av følelser, ønsker og behov

Affektbevissthet: Forståelse og håndtering av følelser, ønsker og behov Affektbevissthet: Forståelse og håndtering av følelser, ønsker og behov Er manglende integrering og regulering av følelser en kilde til de fleste psykiske lidelser? Sørlandet sykehus HF. ABUP 2015-16 Psykologspesialist

Detaljer

Affektbevissthet: Integrering og regulering av følelser. Sørlandet sykehus HF Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling

Affektbevissthet: Integrering og regulering av følelser. Sørlandet sykehus HF Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling Affektbevissthet: Integrering og regulering av følelser Sørlandet sykehus HF Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling Er manglende integrering og regulering av følelser en kilde til de fleste psykiske

Detaljer

Integrering og regulering av følelser fremmer liv og helse

Integrering og regulering av følelser fremmer liv og helse Affektbevissthet: Integrering og regulering av følelser fremmer liv og helse Sørlandet sykehus HF Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling Er manglende integrering og regulering av følelser en kilde

Detaljer

Integrering og regulering av følelser fremmer liv og helse. Sørlandet sykehus HF, Arendal 21. mai 2015 Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling

Integrering og regulering av følelser fremmer liv og helse. Sørlandet sykehus HF, Arendal 21. mai 2015 Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling Affektbevissthet: Integrering og regulering av følelser fremmer liv og helse Sørlandet sykehus HF, Arendal 21. mai 2015 Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling Er manglende integrering og regulering

Detaljer

Hjelper - kjenn deg selv

Hjelper - kjenn deg selv Hjelper - kjenn deg selv Noen ganger treffer den som trenger hjelp ømme og uforløste punkter i hjelperen. Etter ti års terapierfaring, opplevde psykiater Heidi Ranvik Jensen nettopp dette. Enhver hjelper

Detaljer

Rus og følelser.

Rus og følelser. Rus og følelser Affektbevissthet og medfølelse Psykologspesialist Andreas Aamodt J april 2019. FACT teamet ved DPS Solvang, Institutt for Affektteori og Psykoterapi (IATP), samt Solskinnspsykologi. Med

Detaljer

Integrering og regulering av følelser fremmer liv og helse. Sørlandet sykehus HF, Arendal 21. mai 2015 Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling

Integrering og regulering av følelser fremmer liv og helse. Sørlandet sykehus HF, Arendal 21. mai 2015 Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling Affektbevissthet: Integrering og regulering av følelser fremmer liv og helse Sørlandet sykehus HF, Arendal 21. mai 2015 Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling Er manglende integrering og regulering

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically. David Malan, 1980 Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Trondheim høsten 2014

Detaljer

Læring og mestring 2018

Læring og mestring 2018 Læring og mestring 2018 «Når livet har satt seg i kroppen» (Haugli L, Steen E: Når livet setter seg i kroppen. Oslo 2011. Bazar forlag) Et L og M kurs, utviklet i prosjektet «Stopp en halv-beveg deg- og

Detaljer

Last ned Den indre fredsprosessen - Freddy Hørven. Last ned

Last ned Den indre fredsprosessen - Freddy Hørven. Last ned Last ned Den indre fredsprosessen - Freddy Hørven Last ned Forfatter: Freddy Hørven ISBN: 9788205326088 Antall sider: 222 Format: PDF Filstørrelse:20.80 Mb Hva er årsakene til psykiske forstyrrelser og

Detaljer

Last ned Den indre fredsprosessen - Freddy Hørven. Last ned

Last ned Den indre fredsprosessen - Freddy Hørven. Last ned Last ned Den indre fredsprosessen - Freddy Hørven Last ned Forfatter: Freddy Hørven ISBN: 9788205326088 Antall sider: 222 Format: PDF Filstørrelse: 20.06 Mb Hva er årsakene til psykiske forstyrrelser og

Detaljer

Trenger digitale medarbeidere en egen form for ledelse?

Trenger digitale medarbeidere en egen form for ledelse? Trenger digitale medarbeidere en egen form for ledelse? Dataforeningen, Oslo, 27. mai, 2015 Trenger digitale medarbeidere en egen form for ledelse? Først Litt hjerneforskning Så, Trening til økt bevissthet

Detaljer

Sorg hos barn og unge betydningen av et utviklingspsykologisk perspektiv

Sorg hos barn og unge betydningen av et utviklingspsykologisk perspektiv Sorg hos barn og unge betydningen av et utviklingspsykologisk perspektiv Leve med sorg LEVEs konferanse i Trondheim, 27. mai 2011 BUP, St. Olavs Hospital/Psykologisk institutt, NTNU Sorg og krise Sorg

Detaljer

Visdommen i følelsene dine

Visdommen i følelsene dine Visdommen i følelsene dine Tenk på hvilken fantastisk gave det er å kunne føle! Hvordan hadde vi vært som mennesker hvis vi ikke hadde følelser? Dessverre er det slik at vonde opplevelser og stressende

Detaljer

Psychodynamic treatment of addiction. Psykodynamisk rusbehandling

Psychodynamic treatment of addiction. Psykodynamisk rusbehandling Psychodynamic treatment of addiction 1 Psykodynamisk = dynamisk samspill biologi, psykologi, sosiale faktorer Egenskaper ved rusmidlet Egenskaper ved personen Egenskaper ved miljøet 2 Elektriske impulser

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011

BIBSYS Brukermøte 2011 Bli motivert slik takler du omstilling og endring! - et motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond E. Haukedal BIBSYS Brukermøte 2011 Trondheim den 23 mars 2011 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Psykologi anno 2010. Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim

Psykologi anno 2010. Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010 Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010, del II: læreplansmål Psykologi 2, del 1 og del 4: Beskrive ulike former

Detaljer

Om å ta vare på våre følelser, ønsker og behov. Et traumebevisst perspektiv

Om å ta vare på våre følelser, ønsker og behov. Et traumebevisst perspektiv Om å ta vare på våre følelser, ønsker og behov. Et traumebevisst perspektiv Er manglende forståelse og håndtering av følelser årsaken til stress og psykiske lidelser? Psykologspesialist Andreas Aamodt

Detaljer

Om å forstå og behandle personer med alvorlige personlighetsforstyrrelser

Om å forstå og behandle personer med alvorlige personlighetsforstyrrelser Om å forstå og behandle personer med alvorlige personlighetsforstyrrelser Et bidrag til en behandlingsmodell med fokus på å legge merke til, tåle, forstå, bruke og uttrykke følelser DEL 1 En innføring

Detaljer

Om å ta vare på våre følelser, ønsker og behov. Et traumebevisst perspektiv

Om å ta vare på våre følelser, ønsker og behov. Et traumebevisst perspektiv Om å ta vare på våre følelser, ønsker og behov. Et traumebevisst perspektiv Er manglende forståelse og håndtering av følelser årsaken til stress og psykiske lidelser? Psykologspesialist Andreas Aamodt

Detaljer

Selvmedfølelse - Mulig behandlingstilnærming? KariAnne R. Vrabel Psykologspesialist/PhD

Selvmedfølelse - Mulig behandlingstilnærming? KariAnne R. Vrabel Psykologspesialist/PhD Selvmedfølelse - Mulig behandlingstilnærming? KariAnne R. Vrabel Psykologspesialist/PhD Disposisjon Bakgrunn Hva er selv-medfølelse? Hvorfor er det viktig? Erfaringer fra en behandlingstilnærming BAKGRUNN

Detaljer

Om å ta vare på våre følelser, ønsker og behov. Et traumebevisst perspektiv

Om å ta vare på våre følelser, ønsker og behov. Et traumebevisst perspektiv Om å ta vare på våre følelser, ønsker og behov. Et traumebevisst perspektiv Er manglende forståelse og håndtering av følelser årsaken til stress og psykiske lidelser? Psykologspesialist Andreas Aamodt

Detaljer

6. samling Tristhet Innledning til lærerne

6. samling Tristhet Innledning til lærerne 6. samling Tristhet Innledning til lærerne Mestring av følelser er sentralt for å leve gode liv. «Alle trenger å kjenne, forstå og akseptere følelsene sine for å kunne ha det bra med seg selv og med andre.

Detaljer

Trygg i barnehagen Trygghetssirkelen som omsorgsverktøy

Trygg i barnehagen Trygghetssirkelen som omsorgsverktøy Trygg i barnehagen Trygghetssirkelen som omsorgsverktøy Psykologspesialistene Stig Torsteinson Ida Brandtzæg Du som jobber i barnehage, er en klar nummer to for veldig mange. Vi mener at du har en av verdens

Detaljer

Innhold. Forord Innledning Mindfulness i psykologisk behandling... 11

Innhold. Forord Innledning Mindfulness i psykologisk behandling... 11 Innhold 5 Innhold Forord... 9 Innledning... 11 Mindfulness i psykologisk behandling... 11 Kapittel 1 Hva er mindfulness?... 15 Mindfulness som bevissthetstilstand... 20 Mindfulness og erfaringsaspekter...

Detaljer

Noen teorier rundt temaet medfølelse/selvmedfølelse: medfølelse som både går utover og innover

Noen teorier rundt temaet medfølelse/selvmedfølelse: medfølelse som både går utover og innover 1 Noen teorier rundt temaet medfølelse/selvmedfølelse: medfølelse som både går utover og innover Kilder: Salvesen og Wästlund (2015): Mindfulness og medfølelse. En vei til vekst etter traumer. Binder (2014):

Detaljer

Mindfulness og medfølelse i psykoterapeutiske endringsprosesser

Mindfulness og medfølelse i psykoterapeutiske endringsprosesser Mindfulness og medfølelse i psykoterapeutiske endringsprosesser Per-Einar Binder, professor og spesialist i klinisk psykologi Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen Medfølelse er samhørighetsfølelse

Detaljer

Anke Ehlers og David M. Clarks modell for behandling av PTSD

Anke Ehlers og David M. Clarks modell for behandling av PTSD Anke Ehlers og David M. Clarks modell for behandling av PTSD En grunnmodell for kognitiv terapi for PTSD? Håkon Stenmark Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt Kognitiv

Detaljer

Om å ta vare på våre følelser, ønsker og behov. Et traumebevisst perspektiv

Om å ta vare på våre følelser, ønsker og behov. Et traumebevisst perspektiv Om å ta vare på våre følelser, ønsker og behov. Et traumebevisst perspektiv Er manglende forståelse og håndtering av følelser årsaken til stress og psykiske lidelser? Psykologspesialist Andreas Aamodt

Detaljer

Behandling - en følelsesmessig mulighet. Hanne Lorimer Aamodt 21.09.2015

Behandling - en følelsesmessig mulighet. Hanne Lorimer Aamodt 21.09.2015 Behandling - en følelsesmessig mulighet Hanne Lorimer Aamodt 21.09.2015 Emosjonell kompetanse Å gjenkjenne følelser Å kommunisere følelser Å tåle følelser Følelser en historie Gamle Hellas Middelalderen

Detaljer

Om å ta vare på våre følelser, ønsker og behov. Et traumebevisst perspektiv

Om å ta vare på våre følelser, ønsker og behov. Et traumebevisst perspektiv Om å ta vare på våre følelser, ønsker og behov. Et traumebevisst perspektiv Er manglende forståelse og håndtering av følelser årsaken til stress og psykiske lidelser? Psykologspesialist Andreas Aamodt

Detaljer

Psykisk helse og barn. -Maria Ramberg, lege, snart ferdig barne- og ungdomspsykiater

Psykisk helse og barn. -Maria Ramberg, lege, snart ferdig barne- og ungdomspsykiater Psykisk helse og barn -Maria Ramberg, lege, snart ferdig barne- og ungdomspsykiater Tema for dagen Grunnmuren Vite at de hører til et sted, har et hjem som er trygt Vite de er elsket Vite at de voksne

Detaljer

Innhold. Forord 11. KAPITTEL 1 Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon 13 EVA DALSGAARD AXELSEN OG ELLEN HARTMANN

Innhold. Forord 11. KAPITTEL 1 Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon 13 EVA DALSGAARD AXELSEN OG ELLEN HARTMANN Innhold Forord 11 KAPITTEL 1 Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon 13 EVA DALSGAARD AXELSEN OG ELLEN HARTMANN Den tause og den eksplisitte kunnskap 13 Klinisk psykologi i Norge 13 Psykoterapi i dag

Detaljer

Seksualitet som team i psykologisk behandling

Seksualitet som team i psykologisk behandling Seksualitet som team i psykologisk behandling Psyk spes. Sidsel Schaller Psyk.spes. Stephane Vildalen Psyk.spes. Olav Henrichsson Bendiksby Symposium 1 Psykologikongressen Oslo 2014 Refleksjoner over

Detaljer

Introkurset «Tankens Kraft»

Introkurset «Tankens Kraft» Introkurset «Tankens Kraft» Rask Psykisk Helsehjelp Erik Bekkevar Psykiatrisk sykepleier Jan Erik Ringvold Psykolog Grad av Åpenhet Hvis du ikke vil si noe, så sier du ikke noe, det er helt greit. Hvis

Detaljer

SORG OG SYKDOM - HÅP. Kildehuset Gruppeanalytiker Oddveig Hellebust

SORG OG SYKDOM - HÅP. Kildehuset Gruppeanalytiker Oddveig Hellebust SORG OG SYKDOM - HÅP Kildehuset 20.01.2017 Gruppeanalytiker Oddveig Hellebust 1 HVA ER SORG? Sorg er et begrep, men sorgen bærer den enkeltes historie med seg Sorg oppleves individuelt Sorg kan forstås

Detaljer

* (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG

* (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG Fagdag 16.10.2017 Sigmund Nakkim - sykehusprest (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG KOMMUNIKASJON mye mer enn samtale SAMTALEN: - Symptomlindring.. - Ivareta verdighet.. - Etisk forsvarlighet.. MMM 1 Av personalets

Detaljer

Intervensjoner: Prinsipper

Intervensjoner: Prinsipper Intervensjoner: Prinsipper Fortrinnsvis korte utsagn fra terapeuten Fokus på prosess Fokus på pasientens sinn (og ikke på adferd) Affektfokusert Relaterer til pågående hendelse eller aktivitet - psykisk

Detaljer

Tilknytningsorientert miljøterapi som behandlingsform ved komplekse traumer hos barn og unge. 26. Oktober 2017

Tilknytningsorientert miljøterapi som behandlingsform ved komplekse traumer hos barn og unge. 26. Oktober 2017 Tilknytningsorientert miljøterapi som behandlingsform ved komplekse traumer hos barn og unge. 26. Oktober 2017 Dagens tema Tilknytningsorientert og traumesensitiv miljøterapi som behandling Traumesensitiv

Detaljer

Traumebevisst praksis

Traumebevisst praksis Traumebevisst praksis Sandefjord 30.05.16 Seniorrådgiver Pål Solhaug Menneskemøter Hvilke briller har vi på? Hva vil det si å være «traumebevisst»? Forståelse av hvordan hjernen og kroppen formes av bruken

Detaljer

Vold kan føre til: Unni Heltne ugulla@online.no www.krisepsyk.no.

Vold kan føre til: Unni Heltne ugulla@online.no www.krisepsyk.no. Vold kan føre til: Akutt traume Vedvarende traumatisering Varig endring av selvfølelse og initiativ Endring av personlighet og følelsesliv Fysisk og psykisk sykdom Akutt krise, traumatisering Sterk emosjonell

Detaljer

MINDFULNESS: Ta livet og øyeblikket tilbake. Mindful Living. All rights reserved.

MINDFULNESS: Ta livet og øyeblikket tilbake. Mindful Living. All rights reserved. MINDFULNESS: Ta livet og øyeblikket tilbake Mindful Living. All rights reserved. Hva er mindfulness? Bevisst tilstedeværelse, i øyeblikket, uten å dømme Bevisst tilstedeværelse Ø Det motsatte av å være

Detaljer

Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi

Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi Tidsbruk 40 60 minutter (20 30 minutter på hver del) Innledning Det er ofte en logisk sammenheng mellom innholdet i tankene våre og hva vi føler. Tankene som ledsager

Detaljer

Terapeut som etterlatt Kollegastøtte-gruppe ved alvorlige hendelser (suicid)

Terapeut som etterlatt Kollegastøtte-gruppe ved alvorlige hendelser (suicid) Terapeut som etterlatt Kollegastøtte-gruppe ved alvorlige hendelser (suicid) Annika Hagerman, psykologspesialist Kristin Jørstad Fredriksen, overlege Klinikk psykisk helsevern voksne Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

Medfølelse og selvmedfølelse i møtet med psykisk smerte

Medfølelse og selvmedfølelse i møtet med psykisk smerte Medfølelse og selvmedfølelse i møtet med psykisk smerte Per-Einar Binder, professor og spesialist i klinisk psykologi Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen Medfølelse En grunnleggende

Detaljer

BEHANDLINGSKOMPONENTER I TF-CBT

BEHANDLINGSKOMPONENTER I TF-CBT BEHANDLINGSKOMPONENTER I TF-CBT Husk hver komponent bidrar til en gradvis eksponering til traumet. Psykoedukasjon Terapeuten gir barnet og foreldre faktabasert kunnskap om traumet barnet har erfart. Informasjon

Detaljer

Posttraumatisk stressforstyrrelse. Resick

Posttraumatisk stressforstyrrelse. Resick Posttraumatisk stressforstyrrelse Resick Kunnskap I kognitiv prosesseringsterapi bør terapeuten ha kunnskap om psykiske og sosiale problemene hos pasienter med posttraumatisk stressforstyrrelse. Terapeuten

Detaljer

Faktaark. Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag

Faktaark. Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag Norsk forening for slagrammede Faktaark Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag De fleste som har hatt hjerneslag vil oppleve følelsesmessige forandringer etterpå. Et hjerneslag

Detaljer

Hvordan tror du jeg har hatt det?

Hvordan tror du jeg har hatt det? Hvordan tror du jeg har hatt det? Om å tolke fosterbarns reaksjoner på samvær med foreldre Arnt Ove Engelien Psykologspesialist Trygg base AS Formålene ved samvær Samvær kan virke utviklingsfremmende hvis

Detaljer

DET TERAPEUTISKE ROMMET DER SKAM IKKE ER SKAMBELAGT Mary Nivison Forskningsleder, Viken senter 20. oktober 2016

DET TERAPEUTISKE ROMMET DER SKAM IKKE ER SKAMBELAGT Mary Nivison Forskningsleder, Viken senter 20. oktober 2016 DET TERAPEUTISKE ROMMET DER SKAM IKKE ER SKAMBELAGT Mary Nivison Forskningsleder, Viken senter 20. oktober 2016 DET TERAPEUTISKE ROMMET DER SKAM IKKE ER SKAMBELAGT? Mary Nivison Forskningsleder, Viken

Detaljer

Traumebevisst omsorgs tre grunnpilarer

Traumebevisst omsorgs tre grunnpilarer Traumebevisst omsorgs tre grunnpilarer Howard Bath, The Three Pilars of Trauma informed Care. Publisert i: Reclaiming Children and Youth, Fall 2008 Alle som er sammen med traumatiserte barn og unge hjemme,

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune Positivt arbeidsmiljø felles ansvar - - en motivasjons- og inspirasjons- seminar ved Trond Edvard Haukedal Hordaland Fylkeskommune Arbeidsmiljødagen 2012 Bergen den 3 mai 2012 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Mentalisering og tilknytning

Mentalisering og tilknytning Mentalisering og tilknytning HIL & Sykehuset Innlandet 24.05.07 Finn Skårderud og Kerstin Söderström Et dyadisk reguleringssystem (Tronic) Barnets signaler forstås og besvares av omsorgsgiver, og gjennom

Detaljer

VerdiMelding. RVTS fagmiljø innen psykiske traumer

VerdiMelding. RVTS fagmiljø innen psykiske traumer VerdiMelding RVTS fagmiljø innen psykiske traumer Hjelpere finner, forstår og hjelper barn, unge og voksne på en traumebevisst måte. VÅR DRØM «Et Traumebevisst Samfunn der mennesker som er krenket kjenner

Detaljer

Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen

Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen Sterk sammen - unik alene.! - et motivasjons- og inspirasjons-foredrag ved Trond E.Haukedal Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen Bergen 12 september 2010 Tlf: 95809544 Mail: trond.haukedal@goforit.no

Detaljer

Hva er det jeg føler? Professor Frode Thuen Høgskolen på Vestlandet

Hva er det jeg føler? Professor Frode Thuen Høgskolen på Vestlandet Hva er det jeg føler? Professor Frode Thuen Høgskolen på Vestlandet Følelser er noe som utvikler seg med alder og erfaring Jaak Panksepp: Basic Emotional System Seeking; interesse, frustrasjon, sug Rage;

Detaljer

«Tankens Kraft» Samling 2. Rask Psykisk Helsehjelp

«Tankens Kraft» Samling 2. Rask Psykisk Helsehjelp «Tankens Kraft» Samling 2 Rask Psykisk Helsehjelp Depresjon Kjennetegn Forekomst Årsaker 2 Panikkangst 3 Forekomst Depresjon er i ferd med å bli den ledende årsak til sykdom i den vestlige verden En hovedårsak

Detaljer

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i Tankeprosesser Fagstoff hentet fra videreutdanning i kognitiv terapi trinn 1 og 2 og Jæren DPS Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland Tanker... I kognitiv terapi

Detaljer

Emosjonenes rolle i eget og andres liv Del 3 den enkeltes emosjonelle mønster

Emosjonenes rolle i eget og andres liv Del 3 den enkeltes emosjonelle mønster Emosjonenes rolle i eget og andres liv Del 3 den enkeltes emosjonelle mønster Emosjoner fungerer likt, men ingen reagerer likt. Hva er dine tema? For Bufetat, vår psykolog Jan Reidar Stiegler To livstema

Detaljer

Terapeutens mentalisering i møte med pasientene LAR-KONFERANSEN Nina Arefjord

Terapeutens mentalisering i møte med pasientene LAR-KONFERANSEN Nina Arefjord Terapeutens mentalisering i møte med pasientene LAR-KONFERANSEN 2016 Nina Arefjord Psykologspesialist nnar@bergensklinikkene.no Innhold 1. Definisjon av mentalisering 2. Hvorfor er det så viktig at terapeuten

Detaljer

Levd liv Lånt styrke. En traumebevisst tilnærming til arbeid med skolefravær. Reidar Thyholdt Espen Rutle Johansson RVTS Vest.

Levd liv Lånt styrke. En traumebevisst tilnærming til arbeid med skolefravær. Reidar Thyholdt Espen Rutle Johansson RVTS Vest. Levd liv Lånt styrke En traumebevisst tilnærming til arbeid med skolefravær Reidar Thyholdt Espen Rutle Johansson RVTS Vest Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Region

Detaljer

«Generasjon Prestasjon» JobbAktiv

«Generasjon Prestasjon» JobbAktiv «Generasjon Prestasjon» JobbAktiv «Frivillighetskonferansen» Gardermoen den 30 oktober 2018 trond@trondhaukedal.no www.trondhaukedal.no Trond Haukedal AS +47 95 80 95 44 «Foreldre skal ikke lære barn å

Detaljer

Om å ta vare på våre følelser, ønsker og behov. Et traumebevisst perspektiv

Om å ta vare på våre følelser, ønsker og behov. Et traumebevisst perspektiv Om å ta vare på våre følelser, ønsker og behov. Et traumebevisst perspektiv Er manglende forståelse og håndtering av følelser årsaken til stress og psykiske lidelser? Psykologspesialist Andreas Aamodt

Detaljer

Om å ta vare på våre følelser, ønsker og behov. Et traumebevisst perspektiv

Om å ta vare på våre følelser, ønsker og behov. Et traumebevisst perspektiv Om å ta vare på våre følelser, ønsker og behov. Et traumebevisst perspektiv Er manglende forståelse og håndtering av følelser årsaken til stress og psykiske lidelser? Psykologspesialist Andreas Aamodt

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag. Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut

Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag. Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut Hva er hva og hvordan forstår vi det vi finner ut? TIPS Sør-Øst:

Detaljer

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens Forord Det er virkelig en glede å få lov til å skrive forordet til denne viktige boken om betydningen oppmerksomt nærvær kan ha for mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser. Begge forfatterne

Detaljer

den usynlige smerte Utvikling av selvinnsikt, indre trygghet og livsglede

den usynlige smerte Utvikling av selvinnsikt, indre trygghet og livsglede den usynlige smerte Utvikling av selvinnsikt, indre trygghet og livsglede psykisk helse en viktig del av vår velvære Når vi snakker om helse, tenker vi ofte først og fremst på vår fysiske helsetilstand.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte i Helgelandsmoen barnehage!

Velkommen til foreldremøte i Helgelandsmoen barnehage! Velkommen til foreldremøte i Helgelandsmoen barnehage! Programmet Presentasjon av de ansatte Årsplan og praktisk info Transponder app «Snakke» Psykologisk førstehjelp Bygge selvfølelse i en travel hverdag

Detaljer

Velkommen til foreldremøte i Helgelandsmoen barnehage!

Velkommen til foreldremøte i Helgelandsmoen barnehage! Velkommen til foreldremøte i Helgelandsmoen barnehage! Programmet Presentasjon av de ansatte Årsplan og praktisk info Transponder app «Snakke» Psykologisk førstehjelp Bygge selvfølelse i en travel hverdag

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi Hva er psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi? Også kjent som psykomotorisk fysioterapi og basal kroppskjennskap Grunntanken er at kropp, tanke og følelser fungerer

Detaljer

Innledning Kapittel 1 Relasjonen i et helhetlig syn på behandling Kapittel 2 Karakteristika ved god psykoterapi

Innledning Kapittel 1 Relasjonen i et helhetlig syn på behandling Kapittel 2 Karakteristika ved god psykoterapi Innhold Innledning... 11 Mottakelighet... 12 Konteksten... 13 Ressurser... 13 Kulturen... 14 Følelser... 15 Mening... 16 Selvtillit... 16 Autonomi... 17 Kapittel 1 Relasjonen i et helhetlig syn på behandling...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord... 11

Innholdsfortegnelse. Forord... 11 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 5 Forord... 11 Innledning... 15 Om boken... 15 I gode relasjoner verdsettes alle følelser, men ikke all atferd... 16 Kort om følelser... 17 Følelser universalverktøyet

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

Trondheimsprosjektet: Livsmestring på timeplanen! Anne Torhild Klomsten Institutt for pedagogikk og livslang læring NTNU

Trondheimsprosjektet: Livsmestring på timeplanen! Anne Torhild Klomsten Institutt for pedagogikk og livslang læring NTNU Trondheimsprosjektet: Livsmestring på timeplanen! Anne Torhild Klomsten Institutt for pedagogikk og livslang læring NTNU Anne.klomsten@ntnu.no Å tilegne seg kunnskap om tanker, følelser og atferd = LIVSKUNNSKAP.

Detaljer

Kapittel 2 Flyktningers bakgrunn Hvorfor flykte? Samfunn i oppløsning... 31

Kapittel 2 Flyktningers bakgrunn Hvorfor flykte? Samfunn i oppløsning... 31 Innhold 5 Forord.... 9 Del I Flukt Kapittel 1 Hva nå, flyktning?... 13 Helse- og sosialarbeiderens møte med asylsøkere og flyktninger... 17 Eksil og utvikling... 19 Kulturmøtet... 22 Vår hjelpeløshet...

Detaljer

Forebyggende psykisk helsetjeneste (FPH)

Forebyggende psykisk helsetjeneste (FPH) Ved: Marianne Volden Kjersti Hildonen familieterapeut psykologspesialist 1 Vellykket og ulykkelig? Mange unge oppgir at de er utmattet og stresset på grunn av høye krav til prestasjon Vellykkethet vurderes

Detaljer

Forberedelse til første samtale

Forberedelse til første samtale Forberedelse til første samtale Velkommen til emeistring Raskere Tilbake! Teksten og øvelsene du her får tilbud om er ment som en hjelp til deg som har en arbeidsplass å gå tilbake til og som enten står

Detaljer

Ta følelsene på alvor! Om mestring av hverdagen

Ta følelsene på alvor! Om mestring av hverdagen Ta følelsene på alvor! Om mestring av hverdagen Heidi A. Zangi, sykepleier/phd-student Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK) Diakonhjemmet sykehus, Oslo HVA FORELESNINGEN

Detaljer

Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme. Emosjonsregulering. v/ psykologspesialist Trine Elisabeth Iversen

Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme. Emosjonsregulering. v/ psykologspesialist Trine Elisabeth Iversen Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme Emosjonsregulering v/ psykologspesialist Trine Elisabeth Iversen Emosjoner Grunnleggende emosjoner -søking/utforsking, frykt, sinne, seksuell lyst,

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

Bli god på SFO! Helge Pedersen

Bli god på SFO! Helge Pedersen Bli god på SFO! Helge Pedersen Veiledningsteamet Karmøy kommune 1 19.11.2012 Veiledningsteamet Karmøy kommune 19.11.2012 2 Veiledningsteamet Karmøy kommune 19.11.2012 3 Dahl & Hansen 2011 Gode og støttende

Detaljer

Angst og depresjon. Tor K Larsen professor dr med Regionalt senter for klinisk psykoseforskning SuS/UiB

Angst og depresjon. Tor K Larsen professor dr med Regionalt senter for klinisk psykoseforskning SuS/UiB Angst og depresjon Tor K Larsen professor dr med Regionalt senter for klinisk psykoseforskning SuS/UiB plan hva er symptomene på angst & depresjon? utbredning behandling oppsummering men først hva er den

Detaljer

Nevropsykoanalyse konsekvenser for behandling. Fra dinosaurer til Star Wars.

Nevropsykoanalyse konsekvenser for behandling. Fra dinosaurer til Star Wars. Nevropsykoanalyse konsekvenser for behandling Fra dinosaurer til Star Wars. Nevropsykoanalyse konsekvenser for behandling. Resten av dagen: Kort oppsummert om psykodynamisk psykoterapi / relasjon / nevrale

Detaljer

Traumebevisst praksis

Traumebevisst praksis Traumebevisst praksis Listerløftet Superbrukersamling 8.desember 2015 Seniorrådgiver Pål Solhaug Seniorrådgiver Tone Weire Jørgensen Profilfilm Å ville det gode Tiltak Metode Teori Kultur Verdisyn, barnesyn,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2011/01//0435. Prosjektnavn: En annen virkelighet. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2011/01//0435. Prosjektnavn: En annen virkelighet. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2011/01//0435 Prosjektnavn: En annen virkelighet Søkerorganisasjon: Sammendrag Tankens kraft: Kognitiv terapi ved psykoselidelser er en 30 minutters

Detaljer

«Å forvandle forventningsfulle elever til jublende musikere»

«Å forvandle forventningsfulle elever til jublende musikere» «Å forvandle forventningsfulle elever til jublende musikere» - om følelser (endelig!) og forholdet mellom følelser og læring (akademiske emosjoner), og å ta det vi allerede vet alvorlig, og sørge for at

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

Miljøarbeid i bofellesskap

Miljøarbeid i bofellesskap Miljøarbeid i bofellesskap Hvordan skape en arena for god omsorg og integrering Mary Vold Spesialrådgiver RVTS Øst mary.vold@rvtsost.no Ungdommene i bofellesskapet Først og fremst ungdom med vanlige behov

Detaljer