SØKNAD OM SAMTYKKE FOR NYTT LNG ANLEGG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD OM SAMTYKKE FOR NYTT LNG ANLEGG"

Transkript

1 SØKNAD OM SAMTYKKE FOR NYTT LNG ANLEGG 1. Firmaopplysninger Bedriftens navn: Borregaard as Postboks Sarpsborg Besøksadresse: Hjalmar Wesselsvei Sarpsborg Telefon: Telefaks: e-post Hjemmeside Det henvises til Borregaards Sikkerhetsrapport 2017 (ref /4/) for mer informasjon om virksomheten. Borregaards Produksjonsprosess Borregaard utnytter de ulike bestanddelene i tømmeret til en rekke forskjellige produkter. Borregaard sikrer sin tilførsel av trevirke fra skoger som forvaltes etter internasjonalt anerkjente prinsipper. Framstillingen av kjemiske produkter basert på tømmer (spesialcellulose, lignin, vanillin og etanol), foregår i mange trinn: barken fjernes, og tømmerstokken kuttes til flis. Flisen behandles slik at cellulosefibrene frigjøres. Cellulosen går gjennom en rekke bleke- og rensetrinn før tørking og pakking. De øvrige bestanddelene i tømmeret, blant annet bindemidler og sukker- forbindelser, skilles ut i kokeprosessen. Denne råvarestrømmen går til etanolfabrikken hvor sukkeret omdannes til etanol ved gjæring. Den sukkerfrie avluten inneholder, etter utgjæring, lignosulfonat som er utgangspunktet for produksjon av en rekke verdifulle produkter i lignin- og vanillinfabrikkene. Det meste av det organiske restmaterialet fra tømmerstokken som ikke inngår i noen produkter, går til et biologisk renseanlegg hvor materialet brytes ned ved hjelp av bakterier. I denne prosessen utvikles det biogass som benyttes som energi kilde. 1

2 Søknad om samtykke for nytt LNG anlegg 2. Lokalisering av virksomheten Figur 1: Gul strek er omtrentlig fabrikkområdet til Borregaard. Bildet er orientert rett Nord. (kart: Google Earth) Figur 2: Det henvises til Borregaard Sikkerhetsrapport 2017 (ref /4/) for mer informasjon om lokalisering og omgivelsene. 2

3 3. Arealdisponeringsplan og situasjonsplan Vedlegg 1: Nytt LNG anlegg Borregaard Layout Vedlegg 2: LNG anlegg situasjonsplan-010-a2 Vedlegg 3: LNG anlegg, plan, snitt og fasader 011 -A1 4. Risikoanalyse Vedlegg 4: QRA rapport Ny LNG terminal og gassklokke rapportnr rev 2 Kommentarer til rapportens anbefalinger om tiltak: Anlegget utstyres både med flamme-, gass-, og væskedetektorer i tillegg til oppsamling av en eventuell væskelekkasje. ESD trykknapper monteres på minimum 3 utvalgte steder på anlegget. ESD systemet vil bli bygget iht SIL standarder, dvs med dokumentert høyere krav til pålitelighet. Opplæring og trening vil bli gjennomført før overlevering av terminal. Nødvendig vegetasjon rundt LNG terminalen skal fjernes. Behov for påkjøringsvern skal vurderes. 5. Arealmessige begrensninger Gjennomført QRA viser at aktivitetene knyttet til ny LNG terminal ikke gir bidrag til risikonivået utenfor industriområdet. Det refereres spesielt til QRA kap 6 Vurderte farer. Referer til Borregaard Sikkerhetsrapport 2017 (ref. /4/) og QRA analysen (ref. /5/). 6. Informasjon til befolkningen Gjennomført QRA viser at aktivitetene knyttet til nytt LNG anlegg ikke gir bidrag til risikonivået utenfor industriområdet. Rutiner for informasjon til befolkningen beskrives i Borregaards Sikkerhetsrapport (ref. /4/). 7. Mengder av farlige stoffer Volumkapasiteten i det nye LNG anlegget er 350m 3. Volumet er innmeldt som farlig stoff datert (ref. /7/). 8. Teknisk underlag Vedlegg 5: Nytt LNG anlegg Design basis LNG storage tank Vedlegg 6: Nytt LNG anlegg Design basis process Vedlegg 7: Nytt LNG anlegg SIL presentasjon refererer til Borregaards presentasjon avholdt hos DSB våren SIL analyse skal gjennomføres i desember med påfølgende hazop. 9. Overordnet opplysninger om drift og vedlikehold Dokumenter ettersendes. 3

4 10.Tidsplan for prosjektet Vedlegg 8: Ny LNG terminal Framdriftsplan pr Andre myndigheter som er involvert Sarpsborg Kommune. Se vedlegg 9) Rammetillatelse til tiltak er gitt - LNG anlegg _ Gass-klokke osv 12. Brannvern- og beredskapstiltak Brannkonsept er ikke utarbeidet. Ettersendes hvis behov. Se også beskrivelser i Borregaard sikkerhetsrapport 2017 (ref. /4/). 13. Områdeklassifisering Sonekart er ikke utarbeidet for det nye anlegget. Ettersendes. 14. Internkontroll BRGQMS Prosjekthåndbok for Borregaard Sarpsborg etterfølges (ref /6/). 15. Aksept av melding eller sikkerhetsrapport etter storulykkeforskriften. Viser til søknadens punkt 7 Mengder av farlige stoffer. Borregaard sikkerhetsrapport er etablert (ref. /4/). 16. Tilleggsopplysninger for prosessanlegg Vedlegg 10: Nytt LNG anlegg PID principial P& ID Vedlegg 11: Nytt LNG anlegg PID-100 Vedlegg 12: Nytt LNG anlegg PID Tank 17. Tilleggsopplysninger for rørledning Vedlegg 13: Nytt LNG anlegg Oversikt Borregaard rørstrekk 4

5 Referanser /1/ DSBs Forskrift om håndtering av farlig stoff 17 /2/ DSBs temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff /3/ DSBs temaveiledning om innhenting av samtykke /4/ Lloyd s Register Rapport Sikkerhetsrapport 2017 Offentlig. Rapportnr.: Rev: /5/ DNV GL Risikoanalyse for Ny LNG terminal og biogass-klokke Borregaard AS Rapportnr.: , Rev 2. Dokumentnr.: 115CUJ6N-9. Dato: 27/ /6/ BRGQMS Prosjekthåndbok for Borregaard Sarpsborg /7/ Innmelding av farlig stoff datert ; Nytt LNG anlegg oppstart 2018 Vedlegg Vedlegg 1: Nytt LNG anlegg Borregaard Layout Vedlegg 2: LNG anlegg situasjonsplan-010-a2 Vedlegg 3: LNG anlegg, plan, snitt og fasader 011 -A1 Vedlegg 4: QRA rapport Ny LNG terminal og gassklokke rapportnr rev 2 Vedlegg 5: Nytt LNG anlegg Design basis LNG storage tank Vedlegg 6: Nytt LNG anlegg Design basis process Vedlegg 7: Nytt LNG anlegg SIL presentasjon. Vedlegg 8: Ny LNG terminal Framdriftsplan pr Vedlegg 9: Rammetillatelse til tiltak er gitt - LNG anlegg _ Gass-klokke osv Vedlegg 10: Nytt LNG anlegg PID principial P& ID Vedlegg 11: Nytt LNG anlegg PID-100 Vedlegg 12: Nytt LNG anlegg PID Tank Vedlegg 13: Nytt LNG anlegg Oversikt Borregaard rørstrekk 5