Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A Kommunalt vedtak skoleskyss Skoleskyss 2015/ / BS/ANHO O Offl 13, jfr Fvl 13, 1. ledd N06 ***** BS/ANHO 1943/24/27 fritak på feiing og tilsynsgebyr Feietjeneste / / BRA/NN M88 Johannes Solbakken BRA/NN nnkalling til dialogmøte om kommuneplanens arealdel BFR 14 Honka hyttefelt Kommunens arealdel / / TEN/SNY 141 Svenn Erik Fresti Evy-Karin Andersen Leif Johan Berg Oddbjørn Pedersen Tom Cato Larsen Leo Marinius Ditlefsen Christin Andersen Karl Anton Paulsen Kvænangen scooterforening v/anders Nysveen TEN/SNY Side: 1 av 12

2 Søknad om deling av landbrukseiendom gnr/bnr 10/9- Ole Daniel Martinsen Eiendom 1943/10/9 2018/ / Ole Daniel Martinsen Charlotte Martinsen Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage. Redusert oppholdsbetaling SFO/barnehage 2016/ / OK/JOFA O Offl 13, jfr Fvl 13, 1. ledd A22 ***** OK/JOFA Søknad om forlenget permisjon Personalmappe Synnøve Solheim 2017/ / PER/SVBO O Offl 13, jfr Fvl 13, 1. ledd ***** ***** PER/SVBO Side: 2 av 12

3 TLDELNG AV KLTRMDLER FOR 2018 Kulturmidler / / AOK/SVBO C00 Gammene Navuona Burfjord L Fotball Burfjord L ski Seglvik vel Alteidet ungd.og idrettsforening Husflidsforeningen handlaget Badderen bygdelag Kvænangen rideklubb Burfjorddalen bygdelag Treningshagen Reinfjord bygdelag NHF Kvænangen Pensjonistforeningen Kvænangsbotn grendehus Sørstraumen grendehus Badderen grendehus Kvænangen flerbrukshus Alteidet grendehus Jøkelfjord grendehus Reinfjord grendehus xxxxx AOK/SVBO Søknad om avkjørsel fra kommunal vei i Burfjorddalen Eiendom 1943/13/ / /2018 Christer Oksfjellelv og Camilla Karlsen TEN/DAFA Side: 3 av 12

4 tvidet svar på rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen for nnfordring / /2018 ØK/TOL 203 SKATT NORD ØK/TOL Vedrørende ønske om oppgradering av uteområde ved Badderen barnehage Badderen barnehage 2018/ /2018 TEN/JAKA A14 Lisa Anette Pedersen Foreldregruppa i Badderen barbehage TEN/JAKA Søknad om landingstillatelse med helikopter i forbindelse med prøvetaking i utvalgte vassdrag -Norsk institutt for vannforskning Søknader om motorferdsel i utmark / /2018 K01 Norsk nstitutt for vannforskning Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage Redusert oppholdsbetaling SFO/barnehage 2016/ /2018 OK/JOFA O Offl 13, jfr Fvl 13, 1. ledd A22 OK/JOFA ***** Side: 4 av 12

5 Søknad om stilling Tilsetting legekontoret, april desember / /2018 HO/NED A Off.l HO/NED alessandro parisi Søknad om stilling Tilsetting legekontoret, april desember / / HO/NED A Off.l HO/NED Youssef dibaje Doserapport for perioden Doserapportering 2015/ / ADMG/ROJØ J77 ADMG/ROJØ Statens Strålevern Attest Personalmappe Mariell Solberg 2018/ /2018 PER/NED A Offl 25 ***** PER/NED Mariell Solberg Side: 5 av 12

6 Framtidig bruk av bomberom. Kommunale bygg 2017/ / ORD/EME 614 ORD/EME Kvænangen skytterlag v/ Stein Gjøran Larsen 1943/10/9 Eiendom 1943/10/9 2018/ /2018 Gjermund Eliassen Doserapport for perioden Doserapportering 2015/ / ADMG/ROJØ J77 ADMG/ROJØ Statens Strålevern Søknad på stilling som helgevakt T. Tilsettinger i T andre halvår / /2018 HO/NED A Offl HO/NED selin Eliassen Side: 6 av 12

7 Bekreftelse på arbeidsforhold Bekreftelser 2015/ / SER/LS O Offl 13, jfr Fvl 13, 1. ledd 040 Til den det måtte angå SER/LS Takk for boka "Vekst, fall og nye muligheter. Rekefiske og rekeindustri i Nord-Troms " Nord-Troms Museum 2017/ / ORD/EME 614 Nord-Troms museum ORD/EME Vedr. kai i Seglvik Kai i Seglvik 2018/ / TEN/DAFA P24 Nann Jovold-Evenmo TEN/DAFA Selskaps- og samarbeidsavtale Nord-Troms Regionråd Regionrådet 2017/ / ORD/EME 026 NORD-TROMS REGONRÅD DA ORD/EME Side: 7 av 12

8 Selskaps- og samarbeidsavtale Nord-Troms Regionråd Regionrådet 2017/ / ORD/EME 026 NORD-TROMS REGONRÅD DA ORD/EME Tilkobling til vannverk Eiendom 1943/33/3 2018/ / TEN/DAFA TEN/DAFA B 2 John Seljevoll Søknad om konsesjon Eiendom 1943/9/ / /2018 Kvænangen jeger og fiskeforening Forvaltning av landbruksvirkemidler 2018 Landbruksforvaltning 2015/ / V00 Fylkesmannen i Troms Side: 8 av 12

9 Søknad om landing med helikopter Søknader om motorferdsel i utmark / /2018 K01 NG Samarbeidavtale Politioppgaver 2018/ /2018 RÅD/BJEL X30 RÅD/BJEL Nord-Troms Lennsmannsdistrikt Søknad om igangsettingstillatelse Eiendom 1943/13/72 - Skole 2017/ /2018 TEN/JABÆ TEN/JABÆ BGM arkitekter AS Løypetrasse drett 2018/ / TEN/JAKA C85 TEN/JAKA Burfjord L - skigruppa Side: 9 av 12

10 Klage på vedtak om helikopterflyging Søknader om motorferdsel i utmark / /2018 K01 Anders Nils Eira Referat fra stiftelsesmøte den Ymber 2017/ /2018 ORD/EME S00 ORD/EME Ymber AS Søknad om stilling Tilsetting prosjektmedarbeider "Nytt Fokus" / /2018 HO/NED A Off.l HO/NED Berit nger Solveig Buljo Protokoll fra møte 28. august 18 Regionrådet 2017/ /2018 ORD/EME 026 ORD/EME Nord-Troms Regionråd Side: 10 av 12

11 Behandling av innsynskrav nnsyn 2018/ /2018 RÅD/FRPE 041 RÅD/FRPE Fylkesmannen i Troms Klage over delvis avslag på innsyn Oppfølging administrasjonssjef 2017/ /2018 ORD/EME 420 RÅD/BJEL Fylkesmannen i Troms Egenerklæring om konsesjonsfrihet Eiendom 1943/13/9 2015/ /2018 TEN/TRN TEN/TRN Eva Kaasen Ny fjellov - høring Statskog SF - Avklaring av rettighets- og eiendomsspørsmål i Nordland og Troms 2017/ / Landbruks- og matdepartementet Side: 11 av 12

12 Egenerklæring om kosesjonsfrihet Eiendom 1943/13/ / /2018 Eva Kaasen Protokoll for oppmålingsforretning Eiendom 1943/14/ / / Trond Arne Kaasen Søknad om startlån Startlån / /2018 ØK/ARRØ O Offl 13, jfr Fvl 13, 1. ledd 252 ØK/ARRØ ***** Side: 12 av 12