Oppsummering fra vårmøte i FGU-FI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering fra vårmøte i FGU-FI"

Transkript

1 Oppsummering fra vårmøte i FGU-FI Tema for møte Vårmøte i Fylkesgeodatautvalget for Finnmark Dato og tid 8. mai 2018, 10:00 14:00 Til stede i Jan Ingolf Kleppe (Finnmark fylkeskommune, FFK), Ronny Schjelderup Kartverkets (Fylkesmannen i Finnmark, FMFI), Stian Lindgård (FMFI), Sverre Pavel lokaler i Vadsø (FeFo), Dagfinn Kleveland (Finnmark jordskifterett) og Steinar Vaadal (Kartverket) Via Lync Jørn Aslaksen (Tana kommune) til kl 13:30 og June Breistein (KV) Gjesteforelesere, via Lync Forfall Referent June Breistein og Steinar Vaadal Kopi til Medlemmene i PTU-FI og BGU-FI For de som deltok via Lync, var det litt dårlig lyd (hakkete). Lunsj kl 11:30 12:00 o Dagsorden Velkommen v/ leder Stian Lindgård Nytt fra Kartverket v/ Steinar Vaadal Revisjon av gjeldende Geodataplan for Finnmark innledning v/ Steinar Vaadal Kommune- og regionreformen, følger for Fylkesgeodatautvalgene i Troms og Finnmark? Diskusjon Eventuelt Prosjektforslag fra Basisgeodatautvalget for Finnmark o Kvalitetsheving av eiendommer tilknyttet FeFo sin grunn (FIMprosjekt) Konsekvensutredning om feil og mangler i matrikkelen (konsekvensutredning) Oppsummering og avslutning Ca 13:00 Slutt

2 Velkommen v/ leder Stian Lindgård Stian ønsket velkommen og gikk gjennom dagsorden. Ingen merknader til møteinnkallingen. Nytt fra Kartverket v/ Steinar Vaadal Se presentasjon for detaljer. Kartverket Troms og Finnmark fra 2018 Kartverket Troms og KV Finnmark ble ved årsskiftet til Kartverket Troms og Finnmark. Steinar gikk kort gjennom organisasjonsstrukturen slik den er nå. Kommune- og regionreformen Om reformen i Troms og Finnmark Steinar sa litt om KV sin rolle mht Kommune- og regionreformen. Kartverkets rolle er som matrikkelmyndighet og IKT-koordinator i kommune- og regionreformen. Det er ganske mye arbeid både for oss i KV og for berørte kommuner. KV jobber tett med kommunene Det blir nye kommunenumre fra Det medfører omfattende oppdatering /endringer i flere registre o.l. Diskusjon rundt aspektene ved matrikkelarbeidet generelt og sett i lys av kommune- og regionreformen. Stor forskjell i kvaliteten på data fra kommunene i Finnmark. Noen må kanskje ha litt ekstra hjelp for å komme i mål. Hva skjer om kommunene ikke gjør det de skal og må i forbindelse med reformen? Ikke noe konkret «ris bak speilet», men det vil få såpass store konsekvenser for kommunene og samfunnet ellers at vi må gjøre alt vi kan for at de kommer gjennom. Kommunene har vært klar over feil og mangler lenge og nå MÅ de rette opp. Hvordan blir det gjort mht. gamle eiendomsnumre? 2

3 Andre tema det ble informert om Sentral Felles KartdataBase (SFKB) Om SFKB i Troms og Finnmark Rundt 250 kommuner er gått over til SFKB per april Tilbakemeldinger fra kommunene som er i gang /ferdig er generelt positive. Sikkerheten er god. Nasjonal detaljert høydemodell (NDH) Skal i gang med bildematching i løpet av 2018 De fleste blokkene i Finnmark åpnes for skanning Oppnådde målet for Troms og Finnmark i fjor. To år igjen av prosjektet. Ferdigstilles i Det ble mer kostbart enn beregnet ekstra bevilgninger er gitt, men det kan være at prosjektet forsinkes noe på grunn av dette. Status omløpsfotografering Vi ligger langt etter i forhold til hva vi skulle vært på grunn av dårlig flyvær gjennom flere sesonger. Geovekst-prosjekt i Finnmark 2018 Steinar informerte kort om de forskjellige prosjektene. Plan- og temadata Flott prosjekt i Øst-Finnmark. I innspurten på et prosjekt i Vest-Finnmark Adressering Det går fremover, men mye arbeid gjenstår fremdeles i flere kommuner. Kvalitet i matrikkelen Geonorge.no Revisjon av gjeldende Geodataplan for Finnmark Innledning v/ Steinar Vaadal Høringsnotat vedrørende nye maler er sendt ut. Fra 2-delt til 3-delt Steinar gikk kort gjennom hovedendringene i de nye malene. Hvordan går vi videre nå? Forslag om at KV lager forslag til ny Geodataplan for Finnmark det ble veldig godt mottatt. Vi skal ha ferdig et forslag innen utgangen av juni som sendes til FGU-FI. 3

4 Hvordan skal vi få partene (spesielt kommunene) til å se nytten /nødvendigheten av å utarbeide geodataplan for sin kommune? Et felles dokument som kommunene kan bruke i budsjettbehandling? Jørn: Vanskelig å utløse midler til utvikling. Det blir mer «brannslukking» Det er gjerne reguleringer (nytt boligfelt o.l.) som setter fart i planleggingen. Det har vært en markedsstyrt «opprydning». Ronny: Kan nettverksbygging (gruppe) være noe? En gruppe som møtes et par ganger i året? Geovekstsamlingene Steinar: kanskje vi skal legge det mer opp som workshop? I dag er det mye enveiskommunikasjon. Diskusjon om hva vi kan gjøre for å «løfte» plan-engasjementet Vi (KV) må bli bedre til å fremheve at Norge digitalt-samarbeidet ikke er KV sitt ansvar, men et spleiselag. Kommunene er pålagt så mange plikter som koster. Det blir derfor en kamp om midlene hvert år. Kommune- og regionreformen Følger for Fylkesgeodatautvalgene i Troms og Finnmark? Diskusjon Bør man slå de to FGU-ene sammen nå, eller vente til sammenslåingen 2020? Steinar; litt om hvordan man har organisert det på de forskjellige FKK-ene Fylkeskartsjefenes erfaringer er at det er bra å ha felles FGU (f.eks. for to fylker). Hvordan blir balanseforholdet mht. midler til f.eks. omløpsfotografering. Det skjer mye i Tromsø noe som «drar» en del midler = kamp om midlene? Det avhenger vel også av om de to fylkene blir slått sammen. Fylkene er planlagt slått sammen i Kan bruke 2019 til å jobbe med dette. Felles forståelse av hva FGU skal jobbe med - strategidokument Kan et felles FGU bli for stort? Hvem skal være med /hvor mange? Hva med kostnader til reiser (vår- og høstmøte)? Diskusjonen gikk over til å handle om ev. et medlem til fra kommunene. Må være en med beslutningsmyndighet for sin kommune (teknisk sjef e.l.). Hammerfest er nevnt. KV v /Steinar tar kontakt med kommunen. 4

5 Det ble vedtatt å foreslå for FGU Troms å holde et felles vårmøte 2019 med tanke på en eventuell sammenslåing og felles FGU for Troms og Finnmark. Eventuelt Prosjektforslag fra Basisgeodatautvalget for Finnmark o Kvalitetsheving av eiendommer tilknyttet FeFo sin grunn (FIMprosjekt) o Konsekvensutredning om feil og mangler i matrikkelen (konsekvensutredning) Jørn: Feilrettinger er ønskelig i alle former, så dette prosjektet er meget velkomment. Diskusjon rundt mulighetene for å gjennomføre et FIM-prosjekt. Steinar tar kontakt med eiendomsseksjonen i KV. Alta hadde planer om et slikt prosjekt for en del år siden, men de fikk ikke midler til det. Skal begge prosjektene gjennomføres som ett, eller skal vi «behandle» de hver for seg? Må utarbeide en mer detaljert prosjektbeskrivelse. Konklusjon Konsekvensutrednings-prosjektet kan være del av FIM-prosjektet. Steinar utarbeider prosjektbeskrivelse samt sjekker ut hva som er beste måte å gjennomføre et FIM-prosjekt på. FGU-FI Steinar spilte inn at Bength Eriksen fra KV blir med i utvalget Det ble vedtatt. Oppsummering og avslutning Møtet ble avsluttet kl 13:00 Vel hjem! Neste møte i utvalget blir til høsten. Nærmere dato ikke bestemt 5