Groundsmaster 4500-D eller 4700-D-trekkenhet Modellnr Serienr og oppover

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Groundsmaster 4500-D eller 4700-D-trekkenhet Modellnr Serienr og oppover"

Transkript

1 Form No Rev A Groundsmaster 4500-D eller 4700-D-trekkenhet Modellnr Serienr og oppover Modellnr Serienr og oppover For å registrere et produkt eller laste ned en brukerhåndbok eller delekatalog, gå til Oversettelse av originalen (NO)

2 Advarsel CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader og skade forplantningsevnen på andre måter. Fordi det i noen områder finnes lokal, statlig eller føderalt regelverk som krever at man bruker en gnistfanger på motoren i denne maskinen, inneholder lyddemperen en gnistfanger. Originale Toro-gnistfangere er godkjent av amerikanske skogbruksmyndigheter. Viktig: Denne motoren er utstyrt med en gnistfangerdemper. Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442, å bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressområder uten en fungerende gnistfangerdemper, eller en motor som er begrenset, utstyrt og vedlikeholdt for å unngå brann. Andre stater eller føderale områder kan ha lignende lover. Dette tenningssystemet er i overensstemmelse med Canadas ICES-002. Den vedlagte brukerhåndboken for motoren inneholder informasjon om amerikanske miljømyndigheters (EPA) og Californias utslippskontrollreguleringer for utslippssystemer, vedlikehold og garanti. Du kan bestille nye brukerhåndbøker fra motorprodusenten. Innledning Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår personeller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte. Du kan kontakte Toro direkte på for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt. Hvis du har behov for service, originale Toro deler eller ekstra informasjon kan du ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted eller Toro-kundeservice. Du bør ha modell- og serienummer for ditt produkt for hånden. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienumre på høyre side av frontrammen på produktet. Skriv inn numrene i de tomme feltene. Figur 1 1. Plassering av modell- og serienummer Modellnr. Serienr. Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2), som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis man ikke tar de anbefalte forholdsreglene. 1. Sikkerhetsvarselsymbol. Figur 2 Denne brukerhåndboken bruker i tillegg to ord til for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske The Toro Company 8111 Lyndale Avenue South Bloomington, MN Kontakt oss på Trykt i USA. Med enerett

3 Innhold Innledning... 2 Sikkerhet... 4 Regler for sikker bruk... 4 Sikkerhet ved bruk av Toro-plentraktor... 6 Lydtrykknivå for 4500-D... 7 Lydtrykknivå for 4700-D... 7 Lydstyrke... 7 Vibrasjonsnivå... 7 Sikkerhets- og instruksjonsmerker... 8 Montering Erstatte varselsmerke for CE-samsvar Montere panserlås for CE-samsvar Monter stoppeinnretningen for gass for CE-svar når du monterer kniver for klipping av høyt gress (tilleggsutstyr) Smøre maskinen Kontrollere væskenivå Oversikt over produktet Kontroller Spesifikasjoner Spesifikasjoner for trekkenheten Tilbehør Bruk Kontrollere motoroljenivået Kontrollere kjølesystemet Fylle tanken Kontrollere nivået på hydraulisk olje Kontrollere trykket i dekkene Starte og stoppe motoren Kontrollere sperrebryterne Skyve eller taue maskinen Løftepunkt for jekk Fester Driftsegenskaper Drift av motorkjølevifte Brukstips Vedlikehold Anbefalt vedlikeholdsplan Kontrolliste for daglig vedlikehold Tabell for serviceintervaller Forberedelse for vedlikehold Fjerne panseret Smøring Smøre lagrene og hylsene Vedlikehold av motor Overhale luftrenseren Skifte motoroljen og oljefilteret Justere gassen Vedlikehold av drivstoffsystem Drivstofftanken Drivstoffledninger og -koblinger Overhale vannutskilleren Skjerm på drivstoffoppsamlingsslange Tappe luft fra injektorene Vedlikehold av elektrisk system Lade og kople til batteriet Vedlikeholde batteriet Sikringer Vedlikehold av drivsystem Kontrollere at hjulmutterene er strammet til Kontrollere planetgiroljen Skifte planetgiroljen Kontrollere oljen i bakakselen Skifte oljen i bakakselen Justere trekkdrivet for fri Kontrollere spissing av bakhjulene Vedlikehold av kjølesystem Overhale kjølesystemet Vedlikehold av bremser Justere bremsene Vedlikehold av remmer Overhale generatorremmen Vedlikehold av hydraulisk system Skifte den hydrauliske oljen Skifte de hydrauliske filtrene Kontrollere de hydrauliske ledningene og slangene Rengjøring Overhale gnistfangeren Lagring Trekkenhet Motor Skjemaer

4 Sikkerhet Denne maskinen oppfylte eller overgikk CEN-standard EN 836:1997 (merker brukes hvor det er hensiktsmessig), og ANSI B spesifikasjonene som gjaldt da den ble produsert, når den ble utstyrt med de nødvendige vektene, som angitt i vektdiagrammet. Hvis føreren eller eieren bruker maskinen på feil måte eller utfører feil vedlikeholdsarbeid, kan det føre til personskader. Følg alltid disse forsiktighetsreglene for å unngå at det skjer en ulykke, og ta alltid hensyn til sikkerhetsvarselssymbolet, som betyr FORSIKTIG, ADVARSEL eller FARE "personlige sikkerhetsinstruksjoner". Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept. Regler for sikker bruk Instruksjonene nedenfor er tatt fra CEN-standard 836:1997, ISO-standard 5395:1990 og ANSI-standard B Opplæring Les brukerhåndboken og annet opplæringsmateriell nøye. Gjør deg godt kjent med alle kontroller, sikkerhetssignaler og riktig bruk av utstyret. Hvis brukerne eller mekanikerne ikke kan lese norsk, er det eieren som er ansvarlig for å forklare dette materiellet for dem. Barn eller personer som ikke har lest bruksanvisningen, må ikke få lov til bruke eller utføre service på gressklipperen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk av denne gressklipperen. Du må aldri klippe hvis andre personer, spesielt barn, eller dyr befinner seg i nærheten. Husk at føreren eller brukeren har ansvaret hvis andre personer eller deres eiendom utsettes for ulykker eller farer. Ta aldri med passasjerer. Alle førere og mekanikere bør selv sørge for at de får profesjonell opplæring. Eieren er ansvarlig for opplæring av brukerne. En slik opplæring bør legge vekt på: Hvor nødvendig forsiktighet og konsentrasjon er når man kjører en plentraktor. At man ikke får kontroll over en plentraktor som sklir i en bakke ved å bremse. De vanligste årsakene til at man mister kontroll over maskinen er: for dårlig bakkegrep, for høy hastighet, utilstrekkelig bremsing, at denne spesielle maskintypen ikke passer til arbeidet, at det ikke er tatt hensyn til bakkeforhold, spesielt skråninger, eller Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker eller skader som han/hun, andre personer eller eiendom utsettes for. Forberedelser Ha alltid på deg kraftig fottøy, langbukser, hjelm, vernebriller og hørselsvern når du bruker klipperen. Langt hår, løstsittende klær eller smykker kan sette seg fast i bevegelige deler. Ikke bruk maskinen uten sko eller med åpne sandaler. Foreta en grundig inspeksjon der maskinen skal brukes og fjern alle gjenstander som kan slenges opp i luften. Advarsel Bensin er meget brannfarlig. Ta følgende forholdsregler: Drivstoff må lagres på kanner som er spesiallaget for dette formålet. Bare fyll bensin utendørs, og ikke røyk mens du fyller. Fyll på drivstoff før du starter motoren. Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll drivstoff mens motoren går eller er varm. Hvis du søler drivstoff, må du ikke prøve å starte motoren. Flytt maskinen bort fra området hvor du sølte drivstoffet og unngå alt som kan antennes til all drivstoffdamp er forsvunnet. Sett lokket godt på alle drivstofftanker og -kanner. Skift ut defekte lyddempere. Vurder terrenget for å avgjøre hvilket tilbehør og utstyr som er nødvendig for å gjøre jobben på en sikker og riktig måte. Bruk bare tilbehør og utstyr som er godkjent av produsenten. Kontroller at brukerens kontroller, sikkerhetsbrytere og verneplater er montert og fungerer på korrekt måte. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal. Bruk Motoren må ikke brukes på et lukket sted der giftig kullos kan samle seg. 4

5 Gressklipperen må bare brukes i dagslys eller der det er god kunstig belysning. Før du forsøker å starte motoren, må du koble ut alle knivkoblinger, sette motoren i fri og sette på parkeringsbremsen. Hold hender og føtter borte fra roterende deler. Hold deg unna åpningen på utløpssjakten til enhver tid. Husk at ingen skråninger er trygge. Vær ekstra forsiktig når du kjører i skråninger med gress. Slik unngår du at maskinen velter: Unngå å bråstoppe eller starte med mye gass i oppover- eller nedoverbakker. Kjør sakte i skråninger og når du svinger skarpt. Vær oppmerksom på ujevnheter, hull og andre skjulte farer i terrenget. Klipp aldri på tvers av skråninger hvis ikke gressklipperen er beregnet på det. Bruk motvekt(er) eller hjulvekter når brukerhåndboken anbefaler det. Vær oppmerksom på hull i bakken og andre skjulte farer i terrenget. Se opp for trafikk når du krysser eller er i nærheten av veier. Stopp knivene før du kjører på flater uten gress. Maskinen må ikke brukes hvis verneplatene er defekte eller uten at sikkerhetsanordningene sitter på plass. Kontroller at alle sperrene er montert, at de er riktig justert og at de fungerer som de skal. Innstillingen av motorregulatoren må ikke forandres og motoren må ikke ruses. Hvis motoren går på for høyt turtall, øker faren for personskader. Før du forlater førerens plass: Stopp gressklipperen på en jevn flate. Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret. sett på parkeringsbremsen; stopp motoren og ta ut nøkkelen. Viktig: La motoren gå på tomgang i fem minutter før du slår den av etter å ha brukt den med full last. Hvis du ikke gjør dette, kan du få problemer med turboladeren. Stopp motoren før du fyller drivstoff, eller før du foretar høydejusteringer. før du fjerner eventuelle tilstoppinger, før du sjekker, rengjør eller utfører arbeid på gressklipperen eller etter at du har truffet en gjenstand eller hvis det oppstår unormal vibrasjon. Undersøk om gressklipperen ble skadet, og reparer den før du starter den og bruker utstyret igjen. Reduser gassen når du vil stoppe motoren. Hold hender og føtter borte fra klippeenhetene. Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen. Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau. Stopp knivene for å forhindre at de roterer. Vær oppmerksom på retningen til utløpsområdet, og ikke rett denne mot noen. Ikke bruk gressklipperen når du er påvirket av alkohol eller medisiner Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som reduserer synsfeltet. Vedlikehold og oppbevaring Sørg for at alle mutrer, bolter og skruer er stramme, for å være sikker på at utstyret er i god stand og trygt å bruke. En maskin med drivstoff på tanken må aldri oppbevares innendørs der drivstoffdamp kan komme i kontakt med en åpen flamme eller gnister. La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted. Unngå brannfare ved å holde motoren, lyddemperen, batterirommet og området der drivstoff oppbevares fritt for gress, løv og mye fett. Hold alle delene i god stand, og sørg for at delene og de hydrauliske koblingene er tette. Skift ut slitte eller skadde deler og merker. Hvis du må tømme drivstofftanken, skal dette gjøres utendørs. Vær forsiktig når du justerer maskinen slik at du unngår å klemme fingre mellom bevegelige kniver og faste deler. Vær forsiktig hvis maskinen har flere spindler, da resten av knivene kan begynne å rotere når den ene kniven roterer. Koble fra drivverkene, senk klippeenhetene, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen. Vent til alle bevegelige deler har stoppet før du foretar justeringer, rengjøring eller reparasjoner. 5

6 Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motoren for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl. Bruk jekkstøtter til å støtte komponentene når det er nødvendig. Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk. Koble fra batteriet før du foretar reparasjoner. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Når du kobler kablene til igjen, kobler du først til den positive polen og deretter den negative. Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Bruk hansker, og vær forsiktig når du utfører service på dem. Hold hender og føtter borte fra bevegelige deler. Du må aldri foreta justeringer mens motoren går hvis du kan unngå det. Lad opp batteriene på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert. Oppbevar maskinen med klippedelene i senket stilling eller sikre de utvendige klippeenhetene med oppbevaringslåsene for å forhindre at de senkes utilsiktet. Sikkerhet ved bruk av Toro-plentraktor Følgende liste inneholder sikkerhetsinformasjon som gjelder spesielt for Toro-produktene, eller annen viktig sikkerhetsinformasjon som ikke er inkludert i CEN-, ANSI- eller ISO-standardene. Dette produktet kan amputere hender og føtter og slenge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader eller dødsulykker. Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare. Motoreksos inneholder karbonmonoksid, som er en dødelig gift uten lukt. Ikke kjør motoren innendørs eller på et innestengt område. Lær deg hvordan du raskt kan stoppe motoren. Bruk ikke maskinen hvis du har på deg sandaler, tennissko eller joggesko. Bruk av vernesko og langbukser anbefales og er påbudt i henhold til enkelte lokale bestemmelser og forsikringsforskrifter. Vær forsiktig når du håndterer drivstoff. Tørk opp eventuelt søl. Kontroller daglig at sperrebryterne fungerer som de skal. Hvis en bryter ikke virker, skifter du den før du bruker maskinen. Sitt på setet når du starter motoren. Du må være oppmerksom når du bruker maskinen. Slik unngår du å miste kontrollen: Ikke kjør i nærheten av bunkere, grøfter, bekker, voller eller andre fareområder. Reduser hastigheten når du tar skarpe svinger. Unngå å starte og stoppe plutselig. Når du befinner deg i nærheten av eller krysser en vei, må du alltid overholde vikeplikten. Bruk bremsene når du kjører nedover, slik at du kjører sakte framover og har kontroll over maskinen. Når du bruker en maskin med veltebeskyttelse, må du aldri fjerne veltebeskyttelsen og alltid bruke sikkerhetsbeltet. Hev klippeenheten når du kjører fra ett arbeidsområde til et annet. Ikke ta på motoren, lyddemperen eller eksosrøret mens motoren er i gang eller like etter at den er stoppet. Disse områdene er svært varme, og du kan brenne deg på dem. I alle skråninger er det en sjanse for å tippe eller velte, men risikoen øker når hellingsvinkelen øker. Bratte skråninger bør unngås. Du må senke klippeenhetene når du kjører i en nedoverbakke, slik du opprettholder god styringskontroll. Kople inn clutchen sakte og hold alltid foten på trekkpedalen, spesielt i nedoverbakke. Bruk revers på trekkpedalen til å bremse. Hvis maskinen stopper når du kjører i en bratt skråning, må du ikke snu den rundt. Du må alltid rygge sakte rett ned bakken. Hvis en person eller et dyr plutselig kommer inn på eller befinner seg i nærheten av klippeområdet, må du slutte å klippe. Hvis du ikke er forsiktig når du bruker 6

7 maskinen, kan kombinasjonen av bakkevinkelen, rikosjetter og feilplasserte sikkerhetsskydd føre til at noen skades av gjenstander som slynges gjennom luften. Ikke fortsett å klippe før disse er fjernet fra området. Vedlikehold og oppbevaring Kontroller at alle koblingene for hydrauliske ledninger er tette, og at alle hydrauliske slanger og ledninger er i god stand før systemet settes under trykk. Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk. Bruk papp eller papir til å lete etter lekkasjer, ikke hendene. Hydraulisk olje som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake alvorlige skader. Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden. Før du kobler fra eller utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du slippe ut alt trykket i systemet ved å stoppe motoren og senke klippeenhetene og det andre utstyret til bakkenivå. Kontroller med jevne mellomrom at drivstoffledningene er tette, og at de ikke er slitte. Stram og reparer dem etter behov. Hvis motoren må være i gang for å utføre en vedlikeholdsjustering, må du passe på at klær, hender, føtter og andre kroppsdeler ikke er i nærheten av klippeenhetene, tilbehør eller andre bevegelige deler. La en autorisert Toro-forhandler kontrollere maksimal hastighet med en turteller, slik at det blir utført på en sikker og nøyaktig måte. Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis det er nødvendig med store reparasjoner eller du trenger hjelp. Bruk kun tilbehør og reservedeler som er godkjent av Toro. Garantien kan bli ugyldig hvis du bruker tilbehør eller reservedeler som ikke er godkjente. av identiske maskiner i henhold til direktiv 98/37/EF med endringer. Lydstyrke Denne maskinen har en lydstyrke på 105 dba/1 pw, basert på måling av identiske maskiner i henhold til direktiv 2000/14/EF og tilføyelser. Vibrasjonsnivå Hånd-arm-vibrasjonsnivå Denne maskinen overskrider ikke vibrasjonsnivået på 2,5 m/s 2, basert på måling av identiske maskiner i henhold til EN Hele karosseriet Denne maskinen overskrider ikke vibrasjonsnivået på 0,5 m/s 2 bak på maskinen, basert på måling av identiske maskiner i henhold til EN 103-prosedyrer. Lydtrykknivå for 4500-D Denne maskinen har et tilsvarende kontinuerlig A-avveid lydtrykk ved førerens øre på 90 db(a), basert på måling av identiske maskiner i henhold til direktiv 98/37/EF med endringer. Lydtrykknivå for 4700-D Denne maskinen har et tilsvarende kontinuerlig A-avveid lydtrykk ved førerens øre på 90 db(a), basert på måling 7

8 Sikkerhets- og instruksjonsmerker Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler. 1. Når du skal aktivere låse parkeringsbremsen sikrer du bremsepedalene med låsestiften, trykker ned begge pedalene og aktiverer tåpedalen For å deaktivere parkeringsbremsen, deaktiver låsestiften og slipp opp begge pedalene Les brukerhåndboken. 3. Motor forhåndsvarming 2. Motor start 4. Motor stopp Hev venstre klippeenhet 4. Kjølevifte 2. Hev midtre klippeenhet 5. Revers 3. Hev høyre klippeenhet 6. Automatisk Av 6. Kraftuttak (PTO) 2. Frontlys 7. Høy 3. På 8. Trekkfunksjonskontroll 4. Hurtig 9. Lav 5. Sakte 1. Les Brukerhåndboken. 2. Ikke bruk starthjelp

9 Fare for kutting/amputering. Vifte hold avstand fra bevegelige deler Advarsel ikke rør den varme overflaten. 2. Fare for kutting/amputering og vifte- og sammenfiltringsfare hold deg borte fra bevegelige deler Kjølemiddel under trykk. 3. Advarsel ikke rør den varme overflaten. 2. Eksplosjonsfare les Brukerhåndboken. 4. Advarsel les Brukerhåndboken Advarsel les brukerhåndboken. Ikke bruk maskinen med mindre du har fått opplæring. 2. Advarsel les brukerhåndboken før maskinen taues. 3. Veltefare reduser farten før du svinger, ikke sving i høye hastigheter, senk klippeenheten når du kjører ned skråninger, bruk veltebøyle og bruk sikkerhetsbelte. 4. Advarsel ikke parker maskinen i skråninger, sett på parkeringsbremsen, senk klippeenhetene, stopp motoren og ta nøkkelen ut av tenningen før du forlater maskinen. 5. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften hold trygg avstand fra maskinen. 6. Viklingsfare, rem hold deg borte fra bevegelige deler, behold alle skydd og verneplater på plass Fare for at gjenstander slynges gjennom luften hold trygg avstand fra maskinen. 2. Fare for å kutte hender i kniven hold trygg avstand fra bevegelige deler, hold alle skydd og verneplater på plass. 3. Fare for å kutte føtter i kniven hold trygg avstand fra bevegelige deler, hold alle skydd og verneplater på plass Advarsel bruk hørselsvern. 9

10 (Fest over delenr for CE* * Dette sikkerhetsmerket inkluderer en skråningsadvarsel som kreves på maskinen for å være i overensstemmelse med den europeiske standarden for gressklippersikkerhet EN 836:1997. Den konservative maksimale skråningsvinkelen for drift av denne maskinen foreskrives av og påkreves av denne standarden. 1. Advarsel les brukerhåndboken. Ikke bruk maskinen med mindre du har fått opplæring. 2. Advarsel les brukerhåndboken før maskinen taues. 3. Veltefare ikke bruk i skråninger som er større enn 15, senk klippeenhetene ved bruk i skråninger, bruk sikkerhetsbelte. 4. Advarsel ikke parker maskinen i skråninger, sett på parkeringsbremsen, senk klippeenhetene, stopp motoren og ta nøkkelen ut av tenningen før du forlater maskinen. 5. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften hold trygg avstand fra maskinen. 6. Viklingsfare, rem hold deg borte fra bevegelige deler, behold alle skydd og verneplater på plass. Batterisymboler Noen av eller alle disse symbolene finnes på ditt batteri 1. Eksplosjonsfare 6. Hold andre på trygg avstand fra batteriet. 2. Ingen bål, åpne flammer eller røyk. 7. Bruk vernebriller eksplosive gasser kan påføre deg blindhet og 3. Kaustisk væske/fare for brannsår andre skader. 8. Batterisyre kan forårsake blindhet og alvorlige brannskader. 4. Bruk vernebriller 9. Skyll straks øynene med vann og søk legehjelp. 5. Les Brukerhåndboken. 10. Inneholder bly må ikke kastes Fare for kutting/amputering. Vifte hold avstand fra bevegelige deler Starter, 20 A 6. GM4500-kontroller, 2 A 2. Arbeidslys, 10 A 7. Tilført strøm, 7,5 A 3. Sete, 10 A 8. GM4700-kontroller, 2 A 4. Stikkontakt, 10 A 9. Motorforvarming, 60 A 5. Trykkmåler, 10 A 10

11

12 Montering Løse deler Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt. Prosedyre Beskrivelse Ant. Bruk 1 Varselmerke 1 Panserlåsebrakett 1 Nagler 2 2 Skrue (1/4 x 1 1/2 tomme) 1 Flat skive, 1/4 tomme 1 Låsemutter (1/4 tomme) 1 Stoppeinnretning for gass 1 3 Justeringsskrue 1 Brukt kun på maskiner som krever europeisk CE-samsvar. Brukt kun på maskiner som krever europeisk CE-samsvar. Brukt kun på maskiner som krever europeisk CE-samsvar ved montering av kniver for klipping av høyt gress (tilleggsutstyr). 4 Ingen deler er nødvendige Smøre maskinen 5 Ingen deler er nødvendige Media og ekstradeler Beskrivelse Ant. Bruk Kontroller nivå på oljen i bakakselen, hydraulisk væske og motorolje. Brukerhåndbok 1 Les denne før du tar maskinen i bruk Brukerhåndbok for motoren 1 Les denne før du tar maskinen i bruk Delekatalog 1 Bruk som referanse for delenumre Opplæringsmateriale for føreren 1 Se denne før du tar gressklipperen i bruk. Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling. 12

13 1 Erstatte varselsmerke for CE-samsvar Deler som er nødvendige for dette trinnet: 1 Varselmerke Prosedyre På maskiner som krever europeisk CE-samsvar, bytt ut varselsmerket med delenr med varselsmerket med delenr Panserlås Figur 3 2 Montere panserlås for CE-samsvar 2. Fjern de to naglene som fester panserlåsbraketten til panseret (Figur 4). Fjern de to panserlåsbrakettene fra panseret. Deler som er nødvendige for dette trinnet: 1 Panserlåsebrakett 2 Nagler 1 Skrue (1/4 x 1 1/2 tomme) 1 Flat skive, 1/4 tomme 1 Låsemutter (1/4 tomme) Prosedyre 1. Hekt løs panserlåsen fra panserlåsebraketten (Figur 3). Figur 4 1. Panserlåsbrakett 4. Panserlås 2. Nagler 5. Bolt 3. CE-låsbrakett 6. Låsemutter 3. Plasser CE-låsbraketten og panserlåsbraketten på panseret på linje med monteringshullene. Låsebraketten må være mot panseret (Figur 4). 4. Nagle brakettene til panseret. 5. Hekt låsen på panserlåsbraketten (Figur 4). 6. Sett inn en bolt (1/4 x 1-1/2 tomme) gjennom panserlåsbraketten og fest den med en låsemutter (Figur 4). 13

14 3 Monter stoppeinnretningen for gass for CE-svar når du monterer kniver for klipping av høyt gress (tilleggsutstyr) Deler som er nødvendige for dette trinnet: 1 Stoppeinnretning for gass 1 Justeringsskrue Prosedyre 1. Løsne justeringsskruen på stoppeinnretningen for gass (Figur 5). 2. Skyv stoppeinnretningen for gass på anslagsskruen for tomgang (Figur 5). Den faserte enden av stoppeinnretningen for gass skal vendes utover. 4 Smøre maskinen Ingen deler er nødvendige Prosedyre Før du bruker maskinen må den smøres godt. Se avsnittet Smøring. Hvis du ikke smører maskinen, ødelegges viktige deler tidligere enn ellers. 5 Kontrollere væskenivå Ingen deler er nødvendige Prosedyre 1. Kontroller nivå på oljen i bakakselen før motoren startes for første gang, se Kontroller oljen i bakakselen i avsnittet Vedlikehold av drivssystemet. 2. Kontroller nivået på hydraulisk væske før du starter motoren for første gang, se Kontrollere nivået på hydraulisk væske i driftsavsnittet. 3. Kontroller motoroljenivået før og etter du starter motoren for første gang, se Kontrollere motoroljenivået i driftsavsnittet. Figur 5 1. Stoppeinnretning for gass 2. Justeringsskrue 3. Start motoren, og la den gå i 5 til 10 minutter. 4. Juster høyt turtall til 2650 o/min med klippeenhetene deaktivert. 5. Stram til justeringsskruen. 6. Påfør forseglingslim i justeringsskruen for å forhindre inngrep. 14

15 Oversikt over produktet Kontroller Bremsepedaler To fotpedaler (Figur 6) brukes til å kontrollere bremsene enkeltvis, slik at det blir enklere å snu og slik at du får bedre veigrep når du kjører på tvers av bakker. Pedallås Pedallåsen (Figur 6) brukes til å koble pedalene sammen for å sette på parkeringsbremsen. Parkeringsbremsepedal For å aktivere parkingsbremsen (Figur 6), koble pedalene sammen med pedallåsen, trykk ned på høyre bremsepedal mens du aktiverer tåpedalen. Når du vil ta av parkeringsbremsen trykker du en av bremsepedalene til parkeringsbremselåsen trekkes inn. Pedal til vippejustering for ratt For å vippe rattet mot deg trykker du ned fotpedalen (Figur 6) og trekker rattårnet mot deg til den mest komfortabel posisjonen og deretter slipper du pedalen. Skruer for hastighetssperre Juster skruen(e) (Figur 7) for å begrense hvor langt ned du kan trykke trekkpedalen forover eller bakover for å begrense hastigheten. Viktig: Skruen for hastighetssperren må stoppe trekkpedalen før pumpen når full slaglengde, ellers kan pumpen bli skadet. 1. Hastighetssperreskrue for fremdrift Figur 7 2. Hastighetssperreskrue for revers Diagnoselampe Diagnoselampen (Figur 8) vil lyse hvis det oppdages en systemfeil. Figur 6 1. Bremsepedal 4. Trekkpedal 2. Pedallås 5. Pedal til vippejustering for ratt 3. Parkeringsbremsepedal Trekkpedal Trekkpedalen (Figur 6) brukes til å kjøre framover og bakover. Trykk ned den øvre delen av pedalen for å kjøre fremover og den nedre for å kjøre bakover. Hastigheten er avhengig av hvor mye du trykker ned pedalen. Hvis du vil oppnå maksimal hastighet når du kjører uten last, trykker du pedalen helt ned når gassen er i stillingen Hurtig. Du stopper ved å redusere trykket på pedalen slik at den går tilbake til midtstillingen. Temperaturmåler for motorens kjølemiddel Under normale driftsforhold skal måleren (Figur 8) være i det grønne området. Kontroller kjølesystemet hvis måleren flytter seg til gult eller rødt område. Varsellampe for oljetrykk Lampen (Figur 8) lyser når oljetrykket i motoren er farlig lavt. Ladeindikator Ladeindikatoren (Figur 8) lyser når det oppstår en feil i ladekretsen. Nøkkeltenning Nøkkeltenningen (Figur 8) har tre stillinger: av, på/oppvarming og start. 15

16 Kraftuttaksbryter Kraftuttaksbryteren (Figur 8) har to stillinger: Ut (start) og inn (stopp). Trekk kraftuttaksknappen ut for å aktivere klippeenhetens kniver. Trykk inn bryteren for å deaktivere klippeenhetens kniver. Hastighetsbryter Denne bryteren (Figur 8) gir deg muligheten til å øke hastigheten når du kjører maskinen uten å klippe. Klippeenhetene virker ikke i høy hastighetsinnstilling. Klippeenhetene kan heller ikke senkes fra transportstillingen når bryteren er stilt til høy hastighetsinnstilling. trykk ned hevebryteren for å heve klippeenhetene til flytestilling og klippe. Merk: Klippeenhetene kan ikke senkes ved høy hastighet, og de kan ikke heves eller senkes hvis operatøren forlater setet mens motoren er i gang. Gasskontroll Skyv kontrollen (Figur 8) forover for å øke hastigheten og bakover for å redusere den. Lysbryter Trykk ned på den nedre kanten av bryteren (Figur 8) for å slå på lysene. Trykk ned på den øvre kanten av bryteren for å slå av lysene. Glødepluggindikator Glødepluggindikatoren (Figur 8) lyser når glødepluggene er på. Varsellampe for motorens kjølemiddeltemperatur Lyset (Figur 8) tennes og klippeenhetenes slås av (kraftuttaksbryteren deaktiveres). Hvis temperaturen fortsetter å stige, vil motoren slå seg av. Stikkontakt Stikkontakten (Figur 9) brukes til å gi strøm til elektrisk ekstrautstyr på 12 volt. Figur 8 1. Diagnoselampe 8. Hevebrytere 2. Temperaturmåler for 9. Hevebryter (kun GM 4700) kjølemiddel i motoren 3. Varsellampe for 10. Gasskontroll motoroljetrykk 4. Ladeindikator 11. Lysbryter 5. Nøkkelbryter 12. Indikatorlampe for glødepluggen 6. Kraftuttaksbryter 13. Varsellampe for motorens kjølemiddeltemperatur 7. Hastighetsbryter Hevebrytere Løftebryterne (Figur 8) brukes til å heve og senke klippeenhetene. Trykk bryterne fremover for å senke klippeenhetene og bakover for å heve dem. Når du starter maskinen, med klippeenhetene i senket stilling, Figur 9 1. Stikkontakt 3. Poseholder 2. Bryter for motorkjølevifte 4. Timeteller Bryter for motorkjølevifte Maskinen er utstyrt med en hydraulisk drevet motorkjølevifte med automatisk revers. Viftebryteren 16

17 (Figur 9) har to stillinger: R (manuell revers) og Auto (normal). Se Drift av motorkjølevifte i driftsdelen av håndboken. Poseholder Bruk poseholderen (Figur 9) for lagring. Timeteller Timetelleren (Figur 9) viser totalt antall timer maskinen har blitt brukt. Drivstoffmåler Drivstoffmåleren (Figur 10) viser hvor mye drivstoff det er på tanken. Figur Vektmåler 4. Justeringsspak for seterygg 2. Vektjusteringsspak 5. Justeringsknott for armlene 3. For- og bakoverjusteringer 1. Drivstoffmåler Figur 10 Vektjusteringsspak Juster for operatørvekt (Figur 11). Trekk opp spaken for å øke lufttrykket og trykk ned for å redusere lufttrykket. Korrekt justering er oppnådd når vektmåleren i det grønne området. Setejusteringer For- og bakoverjusteringer Trekk ut spaken for å skyve setet frem- og bakover (Figur 11). Justeringsknott for armlene Roter knotten for å justere armlenets vinkel (Figur 11). Justeringsspak for seterygg Flytt spaken for å justere seteryggens vinkel (Figur 11). Vektmåler Indikerer når setet er justert til førerens vekt (Figur 11). Høydejustering gjøres ved å posisjonere opphenget til innenfor det grønne området. 17

18 Spesifikasjoner Merk: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel. Spesifikasjoner for trekkenheten 4500-D 4700-D Klippebredde 2,8 m 3,8 m Total bredde, klippeenhetene nede Total bredde, klippeenhetene oppe (transport) 286 cm 391 cm 224 cm 224 cm Total lengde 370 cm 370 cm Høyde med veltebeskyttelse 216 cm 216 cm Bakkeklaring 15 cm 15 cm Gressbredde, foran Gressbredde, bak 224 cm 224 cm 141 cm 141 cm Hjulavstand 171 cm 171 cm Vekt (med klippeenhetene og uten olje) 1995 kg 2245 kg Tilbehør Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør kan bruke sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner. Kontakt din Authorisert Toro-forhandler eller distributør eller besøk for å få en liste over alt godkjent tilbehør. 18

19 Bruk Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling. Denne maskinen har en lydstyrke på over 85 db(a) ved operatørens øre og kan føre til hørselsskade hvis du utsettes for denne lydstyrken i lengre perioder. Bruk hørselsvern når du bruker denne maskinen. Hvis oljenivået er mellom "full"- og "add"-merkene, trenger du ikke fylle på mer olje. 1. Parker maskinen på en jevn flate. 2. Lås opp panserlåsene og åpne panseret. 3. Ta ut peilestaven, tørk av den, sett den ned igjen i røret, og ta den deretter ut igjen. Oljenivået skal være i det sikre området (Figur 12). Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen starte motoren uten at det er tilsiktet, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader. Fjern nøkkelen fra tenningen før du begynner med vedlikeholdsarbeid. 1. Peilestav Figur 12 Kontrollere motoroljenivået Serviceintervall: For hver bruk eller daglig Motoren leveres med olje i veivhuset. Oljenivået må imidlertid sjekkes før og etter at motoren startes for første gang. Veivhuskapasiteten er ca. 9,5 l med filteret. Bruk motorolje av høy kvalitet som overholder følgende spesifikasjoner: Nødvendig API-klassifisering: CH-4, CI-4 eller høyere. Anbefalt olje: SAE 15W-40 (over -18 C) Alternativ olje: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer) Merk: Toro Premium-motorolje er tilgjengelig fra din distributør med viskositet på enten 15W-40 eller 10W-30. Se delekatalogen for delenumre. Merk: Den beste tiden for å sjekke motoroljen er når motoren er kald før den har blitt startet for dagen. Hvis den allerede har blitt kjørt, la oljen flyte tilbake ned i bunnpannen i minst ti minutter før du sjekker oljen. Hvis oljenivået er på eller under "add"-merket på peilestaven, tilfør mer olje til oljenivået når "full"-merket. Ikke fyll på for mye. 4. Hvis oljenivået er under det sikre området, ta av lokket (Figur 13) og fyll på olje til nivået når opp til FULL-merket. Ikke fyll på for mye. 1. Oljelokk Figur 13 Merk: Når du skal bruke en annen olje, tapper du all den gamle oljen fra veivhuset før du fyller på ny olje. 5. Sett peilestaven på plass, og skru på oljelokket. 6. Lukk panseret, og fest det med låsene. 19

20 Kontrollere kjølesystemet Serviceintervall: For hver bruk eller daglig Kontroller kjølemiddelnivået hver dag før du bruker gressklipperen. Kapasiteten til systemet er 12,3 l. 1. Ta forsiktig av radiatorlokket. Hvis motoren er varm, kan det hende at varm kjølevæske under trykk kommer ut, noe som kan forårsake brannsår. Ikke åpne radiatorlokket når motoren går. Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut. (<15 ppm) svovelinnhold. Minimumsklassifisering for cetan bør være 40. Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 180 dager, dette for å sikre at drivstoffet er ferskt. Drivstofftankkapasitet: 83 l. Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 C og vintertype (nr. 1-D eller nr. 1-D/2-D) under den temperaturen. Når man bruker drivstoff av vintertype ved lavere temperaturer medfører det et lavere flammepunkt og kaldflytkarakteristika som gjør det lettere å starte og som reduserer tetting av drivstoffilteret. Bruk av drivstoff av sommertype over -7 C medfører lengre levetid for drivstoffpumpen og gir økt effekt sammenliknet med drivstoff av vintertype. Viktig: Ikke bruk parafin eller bensin i stedet for dieseldrivstoff. Dersom du unnlater å følge denne advarselen kan det skade motoren. Drivstoff kan føre til skader eller dødsfall hvis det svelges. Hvis du utsettes for damp fra drivstoff over lengre tid, kan dette føre til alvorlig skade og sykdom. Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid. Hold ansiktet unna dyse og drivstofftank og åpningen til kondisjonsmiddelet. Hold drivstoffet unna øyne og hud. 1. Ekspansjonstank Figur Kontroller kjølemiddelnivået i radiatoren. Fyll radiatoren opp til toppen av påfyllingshalsen og ekspansjonstanken opp til FULL-merket (Figur 14). 3. Hvis kjølemiddelnivået er lavt, fyller du halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol. Ikke bruk bare vann eller alkohol-/metanolbaserte kjølemidler. 4. Sett lokket på radiatoren og ekspansjonstanken. Fylle tanken Bruk kun rent, ferskt dieseldrivstoff eller biodieseldrivstoff med lavt (<500 ppm) eller ultralavt Klar for biodiesel Denne maskinen kan også bruke biodieselblandet drivstoff opp til B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Petrodieseldelen skal ha lavt eller ultralavt svovelinnhold. Ta følgende forholdsregler: Biodieseldelen av drivstoffet må oppfylle kravene i spesifikasjonen ASTM D6751 eller EN Den blandede dieselsammensetningen må oppfylle kravene i ASTM D975 eller EN 590. Malte/lakkerte overflater kan skades av biodieselblandinger. Bruk B5 (biodieselinnhold på 5 %) eller lavere blandinger i kaldt vær. Hold øye med forseglinger, slanger og pakninger som kommer i kontakt med drivstoffet, da de kan forringes over tid. 20

21 Man kan forvente å oppleve tett drivstoffilter en tid etter å ha konvertert til biodieselblandinger. Ta kontakt med din distributør hvis du ønsker mer informasjon om biodiesel. Under visse forhold er drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom. Bruk en trakt og fyll drivstofftanken utendørs, på et åpent sted og når motoren er kald. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl. Fyll aldri på drivstofftanken inni en lukket tilhenger. Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er 25 mm under toppen av tanken, ikke påfyllingshalsen. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg. Røyk aldri når du håndterer drivstoff, og hold deg borte fra åpen ild eller steder der drivstoffgass kan antennes av gnister. Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde. Kjøp aldri mer drivstoff enn til 180 dagers forbruk. Ikke bruk uten at hele eksossystemet er på plass og i korrekt arbeidstilstand. 1. Fjern tanklokket (Figur 15). 2. Fyll på tanken til om lag 25 mm under toppen av tanken (ikke påfyllingshalsen) med diesel (nr. 2). Sett deretter på lokket. Merk: Fyll på drivstofftanken etter hver bruk, hvis det er mulig. Dette vil minimere mulig oppsamling av kondensasjon inne i drivstofftanken. Under enkelte forhold ved fylling av drivstoff kan statisk elektrisitet utløses og føre til at gnister antenner drivstoffdamp. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom. Plasser alltid drivstoffbeholderne på bakken i god avstand fra sprederen før du fyller drivstoff. Ikke fyll opp drivstoffkannen inne i et kjøretøy eller på en lastebil eller tilhenger, fordi tepper eller presenninger kan isolere kannen og hemme utladning av eventuell statisk elektrisitet. Når dette lar seg gjøre skal utstyr tas ut av lastebilen eller tilhengeren og fylles med bensin mens hjulene står på bakken. Hvis dette ikke lar seg gjøre, og maskinen må fylles med drivstoff mens den står på lastebilen, bør du bruke en kanne til å fylle drivstoff i stedet for å fylle direkte fra pumpen. Hvis det er helt nødvendig å fylle drivstoff direkte fra pumpen, må påfyllingstuten være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning helt til du er ferdig med å fylle. 1. Drivstofftanklokk Figur 15 Kontrollere nivået på hydraulisk olje Serviceintervall: For hver bruk eller daglig Den hydrauliske beholderen fylles på fabrikken med rundt 28 l hydraulisk olje av høy kvalitet. Kontroller den hydrauliske væsken før du starter maskinen for første gang, og deretter hver dag. Anbefalte erstatningsvæsker er: 21

22 Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (Tilgjengelig i spann på 19 l eller fat på 208 l. Se delekatalogen eller kontakt Toro-distributør for å få oppgitt delenumre.) Alternative væsker: Hvis Toro-væske ikke er tilgjengelig kan andre væsker brukes forutsatt at de oppfyller alle følgende materialegenskaps- og bransjespesifikasjoner. Vi anbefaler ikke bruk av syntetisk olje. Forhør deg med din leverandør av smøremiddel for å finne et produkt med passende egenskaper. Obs: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes uegnede erstatninger. Bruk bare produkter fra anerkjente produsenter som kan stå for sine anbefalinger. Hydraulisk væske med høy viskositetsindeks og lavt flytpunkt mot slitasje, ISO VG 46 Materielle egenskaper: Viskositet, ASTM D445 cst ved 40 C 44 til 48 cst ved 100 C 7,9 til 8,5 Viskositetsindeks ASTM 140 til 160 D2270 Flytepunkt, ASTM D97-37 C til -45 C Bransjespesifikasjoner: Vickers I-286-S (Quality Level), Vickers M-2950-S (Quality Level), Denison HF-0 Merk: Mange hydrauliske oljer er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for den hydrauliske oljen er tilgjengelig på flasker på 20 ml. En flaske er nok for l hydraulisk olje. Bestill delenr fra en autorisert Toro-forhandler. Biologisk nedbrytbar væske Mobil 224H Toro Biodegradable Hydraulic Fluid (Tilgjengelig i spann på 19 l eller fat på 208 l. Se delekatalogen eller kontakt Toro-distributør for å få oppgitt delenumre.) Alternativ væske: Mobil Envirosyn 46H Merk: Dette er den eneste biologisk nedbrytbare oljen basert på vegetabilsk olje som er testet og godkjent av Toro. Væsken har ikke like høy toleranse for høye temperaturer som standardvæsker, så kontroller at du følger anbefalte intervaller for væskeskift med denne væsken. Forurensing fra mineralbaserte hydrauliske væsker endrer den biologiske nedbrytbarheten og giftigheten til denne oljen. Når du bytter fra vanlig væske til en væske som er biologisk nedbrytbar, må du passe på at du følger godkjente skyllemetoder. Ta kontakt med en lokal Toro-forhandler hvis du vil ha mer informasjon. 1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenhetene, stopp motoren, og ta ut tenningsnøkkelen. 2. Trekk forsiktig i ytterkantene av tankdekselet og før ut dekselet til den hydrauliske tanken for å få tilgang til påfyllingshalsen og lokket til den hydrauliske tanken (Figur 16). 1. Deksel på hydraulisk tank Figur Rengjør rundt påfyllingshalsen og lokket på tanken for hydraulisk olje (Figur 17). Ta lokket av påfyllingshalsen. Figur Lokket på den hydrauliske tanken 4. Fjern peilestaven fra påfyllingshalsen, og tørk av den med en ren fille. Før peilestaven ned i påfyllingshalsen før du tar den ut og kontroller oljenivået. Oljenivået må være mellom de to merkene på peilestaven. 5. Hvis nivået er lavt, fyller du på olje for å heve nivået til det øvre merket. 6. Sett peilestaven og lokket på plass på påfyllingshalsen. 7. Lukk dekselet til den hydrauliske tanken. Kontrollere trykket i dekkene Serviceintervall: For hver bruk eller daglig Det ble pumpet ekstra mye luft i dekkene på fabrikken. Derfor må du slippe ut litt luft for å redusere trykket. 22

23 Dekkene skal ha et lufttrykk på 138 kpa (20 psi). Kontroller trykket i dekkene daglig. Viktig: Pass på at alle dekkene har det samme lufttrykket, slik at kvaliteten på klippingen blir god og maskinen virker riktig. Ikke ha for lite luft i dekkene. Starte og stoppe motoren Starte motoren Viktig: Drivstoffsystemet må tappes hvis noen av følgende situasjoner har oppstått: Motoren har stoppet på grunn av for lite drivstoff. Vedlikeholdsarbeid har blitt utført på komponenter i drivstoffsystemet. 1. Ta foten av trekkpedalen, og kontroller at den er i fri. Kontroller at parkeringsbremsen er på. 2. Flytt gasskontrollen til stillingen for lavt tomgangsturtall. 3. Vri tenningsnøkkelen til Kjør-stillingen. Glødepluggindikatoren lyser. 4. Når glødepluggindikatorlyset dempes, vrir du nøkkelen til Start. Slipp nøkkelen med en gang motoren starter, og la den gå tilbake til kjørestillingen. Flytt gasskontrollen til ønsket stilling. Viktig: Ikke kjør startmotoren i flere enn 15 sekunder om gangen siden dette kan skade startmotoren. Hvis motoren ikke starter etter 15 sekunder, vrir du tenningsnøkkelen til stillingen AV. Deretter kontrollerer du kontrollene og venter i 15 sekunder før du gjentar startforsøket. Hvis temperaturen er under -7 C, kjører du startmotoren i 30 sekunder og lar den være av i 60 sekunder. Dette kan du gjøre to ganger. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet før du kontrollerer om maskinen har oljelekkasjer, løse deler eller andre feil. Stoppe motoren Viktig: La motoren gå på tomgang i fem minutter før du slår den av etter å ha brukt den med full last. På denne måten kan turboladeren kjøle seg ned før motoren stenges av. Hvis du ikke gjør dette, kan du få problemer med turboladeren. Merk: Senk klippeenhetene helt ned når maskinen er parkert. Dette letter den hydrauliske belastningen på systemet, forhindrer slitasje på systemdeler og forhindrer også at klippeenheten blir senket ved et uhell. 1. Flytt gasskontrollen bakover til Slow-stillingen. 2. Sett kraftuttaksbryteren til av-stillingen. 3. Sett på parkeringsbremsen. 4. Drei tenningsnøkkelen til av-stilling. 5. Ta nøkkelen ut av tenningen for å unngå at kjøretøyet startes ved et uhell. Kontrollere sperrebryterne Serviceintervall: For hver bruk eller daglig Hvis sikkerhetssperrebryterne utkobles eller ødelegges, kan maskinen fungere uventet og forårsake personskader. Ikke rør sperrebryterne. Kontroller sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen. Maskinen har sperrebrytere i det elektriske systemet. Disse bryterne er laget for å stoppe motoren når føreren forlater setet og trekkpedalen er trykt ned. Føreren kan imidlertid forlate setet mens motoren går og trekkpedalen er i fri. Selv om motoren fortsetter å gå hvis kraftuttaksbryteren kobles ut og trekkpedalen slippes opp, anbefales det sterkt at du stopper motoren før du forlater setet. Slik kontrollerer du at sperrebryterne fungerer: 1. Kjør maskinen sakte til et stort, relativt åpent område. Senk klippeenheten, stopp motoren, og sett på parkeringsbremsen. 2. Sitt i setet, og trykk ned trekkpedalen. Prøv å starte motoren. Startmotoren skal ikke gå rundt. Hvis startmotoren går rundt, er det en feil i sperresystemet som må repareres før du begynner å bruke maskinen. 3. Sitt i setet når du starter motoren. Reis deg opp fra setet, og flytt kraftuttaksbryteren til På. Kraftuttaket skal ikke kobles inn. Hvis kraftuttaket kobles inn, er det en feil i sperresystemet som må repareres før du begynner å bruke maskinen. 4. Sitt i setet, sett på parkeringsbremsen, og start motoren. Trykk ned trekkpedalen. Motoren skal stoppe. Hvis motoren ikke stopper, er det en feil i 23

24 sperresystemet som må repareres før du begynner å bruke maskinen. Skyve eller taue maskinen I nødstilfeller kan du bevege maskinen fremover ved å aktivere omløpsventilen i den hydrauliske pumpen med variabelt fortrengningsvolum og deretter skyve eller taue den. Ikke skyv eller tau maskinen lengre enn 0,4 km. Viktig: Ikke skyv eller tau maskinen med en større hastighet enn 3 4,8 km/t siden dette kan føre til skader i det interne drivverket. Du må alltid åpne omløpsventilen når du vil skyve eller taue maskinen. Viktig: Hvis du må skyve eller taue maskinen i revers, må du også la oljen gå utenom kontrollventilen i manifolden for firehjulsdrift. For å gå utenom omløpsventilen kopler du en slangeforbindelse (slangedel delenummer , kopling delenummer [antall: 2] og den hydrauliske koplingen delenummer [antall: 2]) til trykkteståpningen for revers og trykkteståpningen for firehjulsdrift i revers. 1. Åpne dekslet og fjern senterdekselet 2. Vri ventilen 1/4 omdreining til venstre eller høyre for å åpne den og la olje gå utenom internt (Figur 18). Siden du går utenom giroljen, kan du flytte maskinen sakte uten at drivverket skades. Merk deg plasseringen til ventilen når du åpner og lukker den. 1. Omløpsventil Figur Roter omløpsventilen 90 (1/4 omdreining) før du starter motoren. Ikke overstig7 11 N m for å lukke ventilen. Løftepunkt for jekk Fremme på maskinen på rammen, innenfor hvert av dekkene Bak på maskinen midt på akselen Fester På hver side av rammen under fortrinnene Bakre støtfanger Driftsegenskaper Øv deg på å kjøre maskinen siden den har et hydrostatisk drivverk og egenskaper som er forskjellige fra mange andre gressklippere. Når du bruker trekkenheten og klippeenhetene, må du være oppmerksom på drivverket, motorhastigheten, belastningen på knivene og at det er viktig å bruke bremsene. For å gi nok kraft til trekkenheten når du bruker maskinen, må du justere trekkpedalen slik at du holder et høyt og noenlunde konstant turtall. En god regel er å redusere hastigheten når belastningen på klippeenhetene øker, og øke hastigheten når belastningen reduseres. Derfor lar du trekkpedalen bevege seg bakover når turtallet reduseres, og når turtallet øker, trykker du pedalen sakte ned. Når du til sammenligning kjører fra et arbeidsområde til et annet uten belastning og med hevet klippeenhet, setter du gassen i stillingen Hurtig og trykker pedalen sakte helt ned for å oppnå maksimal kjørehastighet. Du må også ta hensyn til hvordan pedalene som er koblet til bremsene, brukes. Du kan bruke bremsene til å hjelpe til med å svinge maskinen. Vær forsiktig når du bruker dem, spesielt på vått gress, siden gressplenen kan rives opp. En annen fordel med bremsene er at veigrepet beholdes. I noen bakker kan det for eksempel hende at hjulet øverst i bakken begynner å gli og miste grepet. Hvis dette skjer, trykker du inn svingpedalen for hjulet øverst i bakken gradvis og periodevis til hjulet øverst i bakken slutter å gli og veigrepet til hjulet nederst i bakken økes. Vær svært forsiktig når du bruker maskinen i bakker. Kontroller at setelåsen er godt festet, og bruk sikkerhetsbeltet. Kjør sakte, og unngå krappe svinger i bakker, slik at gressklipperen ikke velter. Du må senke klippeenheten når du kjører i en nedoverbakke, slik at du får bedre styringskontroll. 24

Groundsmaster 4500-D eller 4700-D-trekkenhet Modellnr Serienr og oppover

Groundsmaster 4500-D eller 4700-D-trekkenhet Modellnr Serienr og oppover Form No. 3363-272 Rev A Groundsmaster 4500-D eller 4700-D-trekkenhet Modellnr. 30857 Serienr. 310000001 og oppover Modellnr. 30858 Serienr. 310000001 og oppover For å registrere et produkt eller laste

Detaljer

Groundsmaster 4500-D eller 4700-D-trekkenhet Modellnr Serienr og oppover

Groundsmaster 4500-D eller 4700-D-trekkenhet Modellnr Serienr og oppover Form No. 3366-747 Rev C Groundsmaster 4500-D eller 4700-D-trekkenhet Modellnr. 30857 Serienr. 310000501 og oppover Modellnr. 30858 Serienr. 310000501 og oppover For å registrere et produkt eller laste

Detaljer

Standard skuffe med avstandsstykke Kompakte brukslastere

Standard skuffe med avstandsstykke Kompakte brukslastere Form No. 3390-675 Rev A Standard skuffe med avstandsstykke Kompakte brukslastere Modellnr. 22522 Serienr. 315000001 og oppover Registrer ditt produkt på www.toro.com. Oversettelse av originalen (NO) *3390-675*

Detaljer

Groundsmaster 4500-D eller 4700-D-trekkenhet Modellnr Serienr og oppover

Groundsmaster 4500-D eller 4700-D-trekkenhet Modellnr Serienr og oppover Form No. 3358-761 Rev B Groundsmaster 4500-D eller 4700-D-trekkenhet Modellnr. 30856 Serienr. 280000001 og oppover Modellnr. 30856TE Serienr. 280000001 og oppover Modellnr. 30868 Serienr. 280000001 og

Detaljer

ADVARSEL. CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

ADVARSEL. CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Form No. 3378-139 Rev A Strømningsfordelersett Trekkenhet i Groundsmaster 4000-serien med Yanmar-motor Modellnr. 30407 Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette produktet

Detaljer

Groundsmaster 4500-D og 4700-D gressklipper med roterende kniver

Groundsmaster 4500-D og 4700-D gressklipper med roterende kniver Form No. 3385-825 Rev A Groundsmaster 4500-D og 4700-D gressklipper med roterende kniver Modellnr. 30857 Serienr. 314000001 og oppover Modellnr. 30858 Serienr. 314000001 og oppover Registrer ditt produkt

Detaljer

Sikkerhet. Generelt. Hvit eller rød universalsolskjerm Groundsmaster og Reelmaster trekkenheter. Under bruk. Vedlikehold og service.

Sikkerhet. Generelt. Hvit eller rød universalsolskjerm Groundsmaster og Reelmaster trekkenheter. Under bruk. Vedlikehold og service. Hvit eller rød universalsolskjerm Groundsmaster og Reelmaster trekkenheter Modellnr. 30349 Modellnr. 30552 Form No. 3408-255 Rev D Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette

Detaljer

Groundsmaster 4500-D- og 4700-D-trekkenhet Modellnr. 30873 Serienr. 313000001 og oppover

Groundsmaster 4500-D- og 4700-D-trekkenhet Modellnr. 30873 Serienr. 313000001 og oppover Form No. 3376-178 Rev C Groundsmaster 4500-D- og 4700-D-trekkenhet Modellnr. 30873 Serienr. 313000001 og oppover Modellnr. 30874 Serienr. 313000001 og oppover Registrer ditt produkt på www.toro.com. Oversettelse

Detaljer

Montering. Strømningsfordelersett Groundsmaster 4500-D/4700-D- og Reelmaster 7000-Dtrekkenhet ADVARSEL. Løse deler. Installasjonsveiledning

Montering. Strømningsfordelersett Groundsmaster 4500-D/4700-D- og Reelmaster 7000-Dtrekkenhet ADVARSEL. Løse deler. Installasjonsveiledning Form No. Strømningsfordelersett Groundsmaster 4500-D/4700-D- og Reelmaster 7000-Dtrekkenhet Modellnr. 30876 3386-627 Rev A Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette produktet

Detaljer

Prosedyre Beskrivelse Ant. Bruk ADVARSEL

Prosedyre Beskrivelse Ant. Bruk ADVARSEL Form No. Trekkpedalforbedringssett Groundsmaster 360 universalmaskin med serienummer 315000001 til og med 316999999 Modellnr. 136-4450 3413-100 Rev A Installasjonsveiledning Montering Løse deler Bruk diagrammet

Detaljer

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning Hastighetskontrollsett 20 og After GrandStand -gressklipper Modellnr. 9-7390 Form No. 3369-62 Rev A Installasjonsveiledning Sikkerhet Sikkerhets- og instruksjonsmerker Sikkerhetsmerker og instruksjoner

Detaljer

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning Form No. 69-82 Rev A Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 250-D-trekkenhet Modellnr. 077 Installasjonsveiledning Løse deler Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere

Detaljer

Groundsmaster 4110-D og 4100-D gressklipper med roterende kniver Modellnr. 30447 Serienr. 311000001 og oppover

Groundsmaster 4110-D og 4100-D gressklipper med roterende kniver Modellnr. 30447 Serienr. 311000001 og oppover Form No. 3367-775 Rev A Groundsmaster 4110-D og 4100-D gressklipper med roterende kniver Modellnr. 30447 Serienr. 311000001 og oppover Modellnr. 30449 Serienr. 311000001 og oppover For å registrere et

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Groundsmaster 4700-D Groundsmaster trekkenhet

Groundsmaster 4700-D Groundsmaster trekkenhet Form No. 337-336 Groundsmaster 4700-D Groundsmaster trekkenhet Modellnr. 30868 serienr. 000000 og oppover Brukerhåndbok Norsk (N) Advarsel Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet

Detaljer

Groundsmaster 7200- eller 7210-gressklippere Modellnr. 30360 Serienr. 313000001 og oppover

Groundsmaster 7200- eller 7210-gressklippere Modellnr. 30360 Serienr. 313000001 og oppover Form No. 3377-176 Rev B Groundsmaster 7200- eller 7210-gressklippere Modellnr. 30360 Serienr. 313000001 og oppover Modellnr. 30363 Serienr. 313000001 og oppover Modellnr. 30363TC Serienr. 313000001 og

Detaljer

CrossTrax-sett for trekkraft på alle hjulene 2015 og nyere Reelmaster -trekkenhet i 5010-serien

CrossTrax-sett for trekkraft på alle hjulene 2015 og nyere Reelmaster -trekkenhet i 5010-serien Form No. CrossTrax-sett for trekkraft på alle hjulene 2015 og nyere Reelmaster -trekkenhet i 5010-serien Modellnr. 03655 3385-767 Rev B Installasjonsveiledning Merk: Dette settet, når det er installert

Detaljer

Sett med pneumatisk setefjæring Groundsmaster -trekkenheter ADVARSEL

Sett med pneumatisk setefjæring Groundsmaster -trekkenheter ADVARSEL Sett med pneumatisk setefjæring Groundsmaster -trekkenheter Modellnr. 3033 Form No. 306-93 Rev A Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette produktet inneholder et kjemikalie

Detaljer

Groundsmaster 4500-D eller 4700-D-trekkenhet Modellnr Serienr og oppover

Groundsmaster 4500-D eller 4700-D-trekkenhet Modellnr Serienr og oppover Form No. 3356-340 Rev B Groundsmaster 4500-D eller 4700-D-trekkenhet Modellnr. 30856 Serienr. 260000801 og oppover Modellnr. 30868 Serienr. 260000801 og oppover Registrer ditt produkt på www.toro.com.

Detaljer

Sett for 254 cm CE-gressklipperdeksel Groundsmaster 7210-trekkenhet eller Groundsmaster 360-universalmaskin

Sett for 254 cm CE-gressklipperdeksel Groundsmaster 7210-trekkenhet eller Groundsmaster 360-universalmaskin Form No. Sett for 54 cm CE-gressklipperdeksel Groundsmaster 70-trekkenhet eller Groundsmaster 360-universalmaskin Modellnr. 30687 3386-73 Rev A Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Detaljer

ADVARSEL. CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

ADVARSEL. CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Form No. Skjermsett 15 cm eller 183 cm Z Master -gressklipper med bakutslipp Modellnr. 15-9305 Modellnr. 15-9310 3381-176 Rev B Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette

Detaljer

Montering. 137 cm Recycler -sett Plentraktor. Klargjøre gressklipperen. Løse deler ADVARSEL. Ingen deler er nødvendige. Prosedyre

Montering. 137 cm Recycler -sett Plentraktor. Klargjøre gressklipperen. Løse deler ADVARSEL. Ingen deler er nødvendige. Prosedyre 137 cm Recycler -sett Plentraktor Modellnr. 131-4185 Form No. 3392-370 Rev B Installasjonsveiledning Montering Løse deler Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er

Detaljer

Montering. Hydraulikksett med høy strømning Workman HDX-Auto-bruksbil. Løse deler. Installasjonsveiledning. Modellnr

Montering. Hydraulikksett med høy strømning Workman HDX-Auto-bruksbil. Løse deler. Installasjonsveiledning. Modellnr Hydraulikksett med høy strømning Workman HDX-Auto-bruksbil Modellnr. 07395 Form No. 3382-729 Rev A Installasjonsveiledning Montering Løse deler Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere

Detaljer

Groundsmaster 4500-D Trekkenhet

Groundsmaster 4500-D Trekkenhet Form No. 3355-792 Rev A Groundsmaster 4500-D Trekkenhet Modellnr. 30856 Serienr. 260000001 og oppover Registrer ditt produkt på www.toro.com Oversettelse av originalen (NO) Advarsel CALIFORNIA Proposition

Detaljer

Sikkerhet. Viftesett EFI Workman -kjøretøy for bruk med Multi Pro WM-gresspreder ADVARSEL. Installasjonsveiledning. CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Sikkerhet. Viftesett EFI Workman -kjøretøy for bruk med Multi Pro WM-gresspreder ADVARSEL. Installasjonsveiledning. CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Form No. 79-78 Rev A Viftesett EFI Workman -kjøretøy for bruk med Multi Pro WM-gresspreder Modellnr. 7-979 Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette produktet inneholder

Detaljer

Groundsmaster 4500-D- og 4700-D-trekkenhet

Groundsmaster 4500-D- og 4700-D-trekkenhet Form No. 3376-503 Rev F Groundsmaster 4500-D- og 4700-D-trekkenhet Modellnr. 30881 Serienr. 313000001 og oppover Modellnr. 30882 Serienr. 313000001 og oppover Registrer ditt produkt på www.toro.com. Oversettelse

Detaljer

Standard- og premiumsetesett for TriFlex -trekkenheter i Greensmaster 3300/3400-serien

Standard- og premiumsetesett for TriFlex -trekkenheter i Greensmaster 3300/3400-serien Form No. Standard- og premiumsetesett for TriFlex -trekkenheter i Greensmaster 3300/3400-serien Modellnr. 04718 Modellnr. 04719 3411-623 Rev A Installasjonsveiledning Løse deler Bruk diagrammet nedenfor

Detaljer

Fjerne den eksisterende motoren. Klargjøre maskinen. Motorsett GreensPro 1200-greenvalse. Prosedyre. Fjerne girdekslet (modell 44912) Løse deler

Fjerne den eksisterende motoren. Klargjøre maskinen. Motorsett GreensPro 1200-greenvalse. Prosedyre. Fjerne girdekslet (modell 44912) Løse deler Motorsett GreensPro 1200-greenvalse Modellnr. 136-6189 Form No. 3414-756 Rev B Installasjonsveiledning Løse deler Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt. Prosedyre

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Groundsmaster 360 universalmaskin med firehjulsdrift Modellnr. 31222 Serienr. 312000001 og oppover

Groundsmaster 360 universalmaskin med firehjulsdrift Modellnr. 31222 Serienr. 312000001 og oppover Form No. 3373-420 Rev A Groundsmaster 360 universalmaskin med firehjulsdrift Modellnr. 31222 Serienr. 312000001 og oppover Modellnr. 31223 Serienr. 312000001 og oppover For å registrere et produkt eller

Detaljer

Reelmaster 7000-D og trekkenhet med firehjulsdrift Modellnr Serienr og oppover

Reelmaster 7000-D og trekkenhet med firehjulsdrift Modellnr Serienr og oppover Form No. 3368-993 Rev D Reelmaster 7000-D og trekkenhet med firehjulsdrift Modellnr. 03708 Serienr. 311000001 og oppover For å registrere et produkt eller laste ned en brukerhåndbok eller delekatalog,

Detaljer

Strømningsfordelersett Trekkenhet med serienummer og senere i Groundsmaster 4100-serien ADVARSEL

Strømningsfordelersett Trekkenhet med serienummer og senere i Groundsmaster 4100-serien ADVARSEL Form No. Strømningsfordelersett Trekkenhet med serienummer 400000000 og senere i Groundsmaster 4100-serien Modellnr. 31526 3413-571 Rev B Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Detaljer

Reversalarmsett Workman MD-, MDX-, MDX-D-bruksbil Modellnr Installasjonsveiledning

Reversalarmsett Workman MD-, MDX-, MDX-D-bruksbil Modellnr Installasjonsveiledning Reversalarmsett Workman MD-, MDX-, MDX-D-bruksbil Modellnr. 115-7824 Form No. 3370-857 Rev A Installasjonsveiledning Løse deler Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene

Detaljer

Montering. Klargjøre maskinen. Koble fra batteriet. Strømfastspennersett Groundsmaster 4500-D-, 4700-D- eller Reelmaster 7000-D-trekkenhet.

Montering. Klargjøre maskinen. Koble fra batteriet. Strømfastspennersett Groundsmaster 4500-D-, 4700-D- eller Reelmaster 7000-D-trekkenhet. Form No. Strømfastspennersett Groundsmaster 4500-D-, 4700-D- eller Reelmaster 7000-D-trekkenhet Modellnr. 138-2995 3423-130 Rev B Installasjonsveiledning Montering Løse deler Bruk diagrammet nedenfor som

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Trekkenhet i Greensmaster 3400 TriFlex -serien

Trekkenhet i Greensmaster 3400 TriFlex -serien Form No. 3398-703 Rev A Trekkenhet i Greensmaster 3400 TriFlex -serien Modellnr. 04520 Serienr. 3600000 og oppover g04597 Registrer ditt produkt på www.toro.com. Oversettelse av originalen (NO) *3398-703*

Detaljer

Groundsmaster 4500-D- og 4700-D-trekkenhet

Groundsmaster 4500-D- og 4700-D-trekkenhet Form No. 3385-860 Rev C Groundsmaster 4500-D- og 4700-D-trekkenhet Modellnr. 30881 Serienr. 314000001 og oppover Modellnr. 30881A Serienr. 314000001 og oppover Modellnr. 30882 Serienr. 314000001 og oppover

Detaljer

Montering. Lyssett Groundsmaster 3280-D trekkenhet. Løse deler. Installasjonsveiledning

Montering. Lyssett Groundsmaster 3280-D trekkenhet. Løse deler. Installasjonsveiledning Lyssett Groundsmaster 3280-D trekkenhet Modellnr. 30405 Form No. 3369-368 Rev A Installasjonsveiledning Ekstra kraftenhetssett (modell 30382) kreves for å montere dette settet. Montering Løse deler Bruk

Detaljer

Sikkerhet. Lasteplanstativsett Bruksbiler i Workman GTX-serien. Sikkerhets- og instruksjonsmerker ADVARSEL. Installasjonsveiledning

Sikkerhet. Lasteplanstativsett Bruksbiler i Workman GTX-serien. Sikkerhets- og instruksjonsmerker ADVARSEL. Installasjonsveiledning Lasteplanstativsett Bruksbiler i Workman GTX-serien Modellnr. 07031 Form No. 3406-395 Rev A Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette produktet inneholder et kjemikalie

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Monteringssett for lasteplan med manuell dump eller elektrisk løft 2011 til 2013 Workman -bruksbil i MD-serien ADVARSEL

Monteringssett for lasteplan med manuell dump eller elektrisk løft 2011 til 2013 Workman -bruksbil i MD-serien ADVARSEL Form No. 3385-512 Rev A Monteringssett for lasteplan med manuell dump eller elektrisk løft 2011 til 2013 Workman -bruksbil i MD-serien Modellnr. 127-7385 Modellnr. 127-7386 Installasjonsveiledning Sikkerhet

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Klargjøre maskinen. Prosedyre ADVARSEL. Installasjonsveiledning

Klargjøre maskinen. Prosedyre ADVARSEL. Installasjonsveiledning Form No. 3416-611 Rev A Sikkerhets- og beskyttelsessett for førerhus Groundsmaster 4500-, 4700-, - eller Reelmaster 7000-trekkenhet med forlengelsessett med to stolper for veltebeskyttelse Modellnr. 136-2030

Detaljer

Groundsmaster 4500-D- og 4700-D-trekkenheter

Groundsmaster 4500-D- og 4700-D-trekkenheter Form No. 3385-847 Rev A Groundsmaster 4500-D- og 4700-D-trekkenheter Modellnr. 30873 Serienr. 314000001 og oppover Modellnr. 30874 Serienr. 314000001 og oppover Registrer ditt produkt på www.toro.com.

Detaljer

Hydraulisk og elektrisk montering for oppsamlngssystem med høy løftefunksjon Groundsmaster 360-universalmaskin med Kubota-motor og firehjulsdrift

Hydraulisk og elektrisk montering for oppsamlngssystem med høy løftefunksjon Groundsmaster 360-universalmaskin med Kubota-motor og firehjulsdrift Form No. 3402-286 Rev B Hydraulisk og elektrisk montering for oppsamlngssystem med høy løftefunksjon Groundsmaster 360-universalmaskin med Kubota-motor og firehjulsdrift Modellnr. 30801 Installasjonsveiledning

Detaljer

Eksternt hydraulikkflotasjonssett Workman -bruksbil i HD-serien ADVARSEL

Eksternt hydraulikkflotasjonssett Workman -bruksbil i HD-serien ADVARSEL Eksternt hydraulikkflotasjonssett Workman -bruksbil i HD-serien Modellnr. 117-4828 Form No. 3386-926 Rev A Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette produktet inneholder

Detaljer

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet

Detaljer

Sikkerhet. Toro Workman-chassis ProPass-200 gjødselspreder Modellnr Sikkerhets- og instruksjonsmerker. Installasjonsveiledning

Sikkerhet. Toro Workman-chassis ProPass-200 gjødselspreder Modellnr Sikkerhets- og instruksjonsmerker. Installasjonsveiledning Toro Workman-chassis ProPass-200 gjødselspreder Modellnr. 44707 Form No. 3365-545 Rev A Installasjonsveiledning Sikkerhet Sikkerhets- og instruksjonsmerker Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige

Detaljer

Oppgraderingssett for drivkomponent Modell 44905, eller GreensPro 1200-greenvalse

Oppgraderingssett for drivkomponent Modell 44905, eller GreensPro 1200-greenvalse Form No. 8-644 Rev A Oppgraderingssett for drivkomponent Modell 44905, 44906 eller 44907 GreensPro 00-greenvalse Modellnr. 7-5899 Modellnr. 7-5907 Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition

Detaljer

Trådløst timetellersett Serienummer og oppover GreensPro eller 1260-greenvalse

Trådløst timetellersett Serienummer og oppover GreensPro eller 1260-greenvalse Form No. 3408-464 Rev A Trådløst timetellersett Serienummer 3500000 og oppover GreensPro 40- eller 60-greenvalse Modellnr. 4497 Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette

Detaljer

Groundsmaster 4100-D trekkenhet Modellnr Serienr og oppover

Groundsmaster 4100-D trekkenhet Modellnr Serienr og oppover Form No. 3358-734 Rev A Groundsmaster 4100-D trekkenhet Modellnr. 30411 Serienr. 2800000001 og oppover Modellnr. 30411TE Serienr. 2800000001 og oppover Registrer ditt produkt på www.toro.com. Oversettelse

Detaljer

Erstatningssett for styrer Pro Force-ruskblåserenhet Modellnr Installasjonsveiledning. 1. Mottaker

Erstatningssett for styrer Pro Force-ruskblåserenhet Modellnr Installasjonsveiledning. 1. Mottaker Erstatningssett for styrer 2010-11 Pro Force-ruskblåserenhet Modellnr. 121-2812 Form No. 3372-988 Rev A Installasjonsveiledning Montering 1. Koble først fra den negative batterikabelen, og deretter den

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Sikkerhet. Sikkerhets- og instruksjonsmerker. Lyssett TimeCutter HD-plentraktor ADVARSEL. Installasjonsveiledning

Sikkerhet. Sikkerhets- og instruksjonsmerker. Lyssett TimeCutter HD-plentraktor ADVARSEL. Installasjonsveiledning Lyssett TimeCutter HD-plentraktor Modellnr. 136-7493 Form No. 3413-490 Rev A Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier

Detaljer

Sikkerhet. Kablet kontrollersett Pro Force -ruskblåser. Sikkerhets- og instruksjonsmerker ADVARSEL. Løse deler. Installasjonsveiledning

Sikkerhet. Kablet kontrollersett Pro Force -ruskblåser. Sikkerhets- og instruksjonsmerker ADVARSEL. Løse deler. Installasjonsveiledning Kablet kontrollersett Pro Force -ruskblåser Modellnr. 119-1100 Form No. 3397-498 Rev A Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette produktet inneholder et kjemikalie eller

Detaljer

Bremse- og blinklyssett Workman GTX-bruksbil

Bremse- og blinklyssett Workman GTX-bruksbil Bremse- og blinklyssett Workman GTX-bruksbil Modellnr. 13-8579 Form No. 3404-80 Rev B Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette produktet inneholder et kjemikalie eller

Detaljer

Montering. Hornsett Workman GTX-bruksbil ADVARSEL. Løse deler. Installasjonsveiledning

Montering. Hornsett Workman GTX-bruksbil ADVARSEL. Løse deler. Installasjonsveiledning Hornsett Workman GTX-bruksbil Modellnr. 133-3016 Modellnr. 133-3017 Form No. 3403-196 Rev A Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette produktet inneholder et kjemikalie

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Groundsmaster 4000-D- og 4010-D-trekkenhet Modellnr Serienr og oppover

Groundsmaster 4000-D- og 4010-D-trekkenhet Modellnr Serienr og oppover Form No. 3362-886 Rev B Groundsmaster 4000-D- og 4010-D-trekkenhet Modellnr. 30448 Serienr. 310000001 og oppover Modellnr. 30446 Serienr. 310000001 og oppover For å registrere et produkt eller laste ned

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Groundsmaster og 7210-gressklippere

Groundsmaster og 7210-gressklippere Form No. 3383-140 Rev A Groundsmaster 7200- og 7210-gressklippere Modellnr. 30360 Serienr. 314000001 og oppover Modellnr. 30363 Serienr. 314000001 og oppover Modellnr. 30363TC Serienr. 314000001 og oppover

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

GrandStand gressklipper Med 122 cm TURBO FORCE -klippeenhet

GrandStand gressklipper Med 122 cm TURBO FORCE -klippeenhet Form No. 3365-237 Rev A GrandStand gressklipper Med 122 cm TURBO FORCE -klippeenhet Modellnr. 74568TE Serienr. 310000001 og oppover g012175 For å registrere et produkt eller laste ned en brukerhåndbok

Detaljer

Workman HDX-D-bruksbil med lasteplan

Workman HDX-D-bruksbil med lasteplan Form No. 3382-480 Rev B Workman HDX-D-bruksbil med lasteplan Modellnr. 07385 Serienr. 314000001 og oppover Modellnr. 07385H Serienr. 314000001 og oppover Modellnr. 07385TC Serienr. 314000001 og oppover

Detaljer

Montering. Klargjøre maskinen. Remdekselsett AWD Recycler -gressklipper. Løse deler ADVARSEL. Installasjonsveiledning

Montering. Klargjøre maskinen. Remdekselsett AWD Recycler -gressklipper. Løse deler ADVARSEL. Installasjonsveiledning Remdekselsett AWD Recycler -gressklipper Modellnr. 136-9124 Form No. 3414-410 Rev B Installasjonsveiledning Montering Løse deler Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene

Detaljer

Festesett med enkelt montering ProCore-prosessor Modellnr Serienr og oppover

Festesett med enkelt montering ProCore-prosessor Modellnr Serienr og oppover Festesett med enkelt montering ProCore-prosessor Modellnr. 09753 Serienr. 280000001 og oppover Form No. 3357-887 Rev A Installasjonsveiledning Løse deler Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for

Detaljer

Liberty Hanging Heater

Liberty Hanging Heater Liberty Hanging Heater Art. Nr. 305040 Brukermanual Pakk opp terrassevarmeren og sjekk at alle delene er der, og at ingenting ligger igjen i esken. Pass også på at all emballasje er fjernet. Bruk den detaljerte

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Groundsmaster 4100 gressklipper med roterende kniver

Groundsmaster 4100 gressklipper med roterende kniver Form No. 3391-689 Rev A Groundsmaster 4100 gressklipper med roterende kniver Modellnr. 30604 Serienr. 315000001 og oppover Registrer ditt produkt på www.toro.com. Oversettelse av originalen (NO) *3391-689*

Detaljer

GrandStand gressklipper Med 122 cm TURBO FORCE -klippeenhet

GrandStand gressklipper Med 122 cm TURBO FORCE -klippeenhet Form No. 3368-567 Rev A GrandStand gressklipper Med 122 cm TURBO FORCE -klippeenhet Modellnr. 74568TE Serienr. 311000001 og oppover g015545 For å registrere et produkt eller laste ned en brukerhåndbok

Detaljer

Strømningsfordelersett Trekkenhet med serienummer og senere i Groundsmaster 4100-serien

Strømningsfordelersett Trekkenhet med serienummer og senere i Groundsmaster 4100-serien Form No. Strømningsfordelersett Trekkenhet med serienummer 400000000 og senere i Groundsmaster 4100-serien Modellnr. 31526 3413-571 Rev C Installasjonsveiledning Merk: Fastslå hva som er venstre og høyre

Detaljer

122 cm, 132 cm eller 152 cm E-Z Vac -vifte- og -driftssett 2016 og etter GrandStand -gressklipper

122 cm, 132 cm eller 152 cm E-Z Vac -vifte- og -driftssett 2016 og etter GrandStand -gressklipper Form No. 3407-167 Rev B 122 cm, 132 cm eller 152 cm E-Z Vac -vifte- og -driftssett 2016 og etter GrandStand -gressklipper Modellnr. 78574 Serienr. 400010798 og oppover Modellnr. 78575 Serienr. 400010798

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Avbrytersett for fremre differensial Workman HDX/HDX-D-bruksbil med firehjulsdrift

Avbrytersett for fremre differensial Workman HDX/HDX-D-bruksbil med firehjulsdrift Avbrytersett for fremre differensial Workman HDX/HDX-D-bruksbil med firehjulsdrift Modellnr. 121-6337 Form No. 3378-790 Rev B Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette produktet

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Veilys- og typegodkjennelsessett Multi-Pro 5800-gresspreder Modellnr Brukerhåndbok. Prosedyre Beskrivelse Ant. Bruk

Veilys- og typegodkjennelsessett Multi-Pro 5800-gresspreder Modellnr Brukerhåndbok. Prosedyre Beskrivelse Ant. Bruk Veilys- og typegodkjennelsessett Multi-Pro 5800-gresspreder Modellnr. 41603 Form No. 3370-150 Rev A Brukerhåndbok Montering Løse deler Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle

Detaljer

Trekkmattesett Sand Pro -trekkenhet

Trekkmattesett Sand Pro -trekkenhet Trekkmattesett Sand Pro -trekkenhet Modellnr. 08850 Form No. 8-808 Rev A Installasjonsveiledning Merk: En trekkstang eller en finishingskrape må være montert på bakdelen av maskinen før trekkmatten kan

Detaljer

4-bolters spoleklipper med 8 eller 11 blad Greensmaster 3250-D

4-bolters spoleklipper med 8 eller 11 blad Greensmaster 3250-D Form No. 3326-884 4-bolters spoleklipper med 8 eller blad Greensmaster 3250-D Modellnr. 04470 serienr. 22000000 og oppover Modellnr. 0447 serienr. 22000000 og oppover Brukerhåndbok Norsk (N) Innhold Side

Detaljer

Reelmaster 6500-D 2- og 4-hjulsdrevet trekkenhet

Reelmaster 6500-D 2- og 4-hjulsdrevet trekkenhet Form No. 3329-684 Reelmaster 6500-D 2- og 4-hjulsdrevet trekkenhet Modellnr. 03806 23000030 og oppover Modellnr. 03807 23000030 og oppover Brukerhåndbok Oversettelse av originalen (N) Advarsel CALIFORNIA

Detaljer

Bruksanvisning. Chassis. art.nr. BRU Rev:

Bruksanvisning. Chassis. art.nr. BRU Rev: Bruksanvisning Chassis art.nr. BRU-80-500. Rev: 201510 4. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter... 3 Service... 4 Garanti... 4 Rengjøring...

Detaljer

STIGA ST

STIGA ST STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 NORSK NO SIKKERHETSFORSKRIFTER SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne deg om den forsiktighet

Detaljer

Groundsmaster 4100-D og 4110-D gressklipper med roterende kniver Modellnr Serienr og oppover

Groundsmaster 4100-D og 4110-D gressklipper med roterende kniver Modellnr Serienr og oppover Form No. 3376-208 Rev A Groundsmaster 4100-D og 4110-D gressklipper med roterende kniver Modellnr. 30602 Serienr. 313000001 og oppover Modellnr. 30604 Serienr. 313000001 og oppover Registrer ditt produkt

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Groundsmaster 3500-D- og 3505-D-trekkenheter Modellnr Serial No and Up

Groundsmaster 3500-D- og 3505-D-trekkenheter Modellnr Serial No and Up Form No. 3363-257 Rev B Groundsmaster 3500-D- og 3505-D-trekkenheter Modellnr. 30826 Serial No. 310000001 and Up Modellnr. 30839 Serial No. 310000001 and Up Modellnr. 30843 Serial No. 310000001 and Up

Detaljer

Sand Pro 3040 og 5040 Modellnr. 08703 Serienr. 310000001 og oppover

Sand Pro 3040 og 5040 Modellnr. 08703 Serienr. 310000001 og oppover Form No. 3364-380 Rev A Sand Pro 3040 og 5040 Modellnr. 08703 Serienr. 310000001 og oppover Modellnr. 08705 Serienr. 310000001 og oppover For å registrere et produkt eller laste ned en brukerhåndbok eller

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

Groundsmaster 4100-D Traction Unit Modellnr Serienr og oppover

Groundsmaster 4100-D Traction Unit Modellnr Serienr og oppover Form No. 3357-726 Rev A Groundsmaster 4100-D Traction Unit Modellnr. 30411 Serienr. 2700000001 og oppover For å registrere et produkt eller laste ned en brukerhåndbok eller delekatalog, gå til www.toro.com.

Detaljer

Sikkerhet. SH-/EH-dobbeltspinner MH-400 materialhåndteringsenhet. Sikkerhets- og instruksjonsmerker. Installasjonsveiledning

Sikkerhet. SH-/EH-dobbeltspinner MH-400 materialhåndteringsenhet. Sikkerhets- og instruksjonsmerker. Installasjonsveiledning SH-/EH-dobbeltspinner MH-400 materialhåndteringsenhet Modellnr. 44944 Form No. 3389-498 Rev A Installasjonsveiledning Sikkerhet Sikkerhets- og instruksjonsmerker Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett

Detaljer

Groundsmaster gressklipper med roterende kniver

Groundsmaster gressklipper med roterende kniver Form No. 3396-196 Rev B Groundsmaster 4000- gressklipper med roterende kniver Modellnr. 30605 Serienr. 315000001 og oppover Registrer ditt produkt på www.toro.com. Oversettelse av originalen (NO) *3396-196*

Detaljer

Fleksibel gresskurv-sett eller utvidet fleksibel gresskurv-sett 46 cm klippeenheter i Reelmaster 3550-serien

Fleksibel gresskurv-sett eller utvidet fleksibel gresskurv-sett 46 cm klippeenheter i Reelmaster 3550-serien Form No. Fleksibel gresskurv-sett eller utvidet fleksibel gresskurv-sett 46 cm klippeenheter i Reelmaster 3550-serien Modellnr. 03923 Modellnr. 03924 3397-835 Rev A Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Groundsmaster 3500-D Groundsmaster-trekkenhet

Groundsmaster 3500-D Groundsmaster-trekkenhet Form No. 3359-747 Rev A Groundsmaster 3500-D Groundsmaster-trekkenhet Modellnr. 30839 Serial No. 280000001 and Up For å registrere et produkt eller laste ned en brukerhåndbok eller delekatalog, gå til

Detaljer

Workman HDX-D-bruksbil med lasteplan Modellnr. 07385 Serienr. 313000001 og oppover

Workman HDX-D-bruksbil med lasteplan Modellnr. 07385 Serienr. 313000001 og oppover Form No. 3374-957 Rev B Workman HDX-D-bruksbil med lasteplan Modellnr. 07385 Serienr. 313000001 og oppover Modellnr. 07385TC Serienr. 313000001 og oppover Modellnr. 07387 Serienr. 313000001 og oppover

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

MH-400 transportbånd/svivel/understell Modellnr ADVARSEL

MH-400 transportbånd/svivel/understell Modellnr ADVARSEL Form No. MH-400 transportbånd/svivel/understell Modellnr. 44938 3389-484 Rev A Brukerhåndbok ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten

Detaljer

Tetningssett Greensmaster 800/1000/1010/1600/1610-drivsystem for trimsats. Klargjøre venstre side av maskinen. Løse deler.

Tetningssett Greensmaster 800/1000/1010/1600/1610-drivsystem for trimsats. Klargjøre venstre side av maskinen. Løse deler. Form No. 3408-715 Rev A Tetningssett Greensmaster 800/1000/1010/1600/1610-drivsystem for trimsats Modellnr. 136-7200 Installasjonsveiledning Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved

Detaljer

Sett for veilys, typegodkjennelse/bremse og blinklys Workman -bruksbiler i MD-serien

Sett for veilys, typegodkjennelse/bremse og blinklys Workman -bruksbiler i MD-serien Form No. Sett for veilys, typegodkjennelse/bremse og blinklys Workman -bruksbiler i MD-serien Modellnr. 120-5031 Modellnr. 120-5044 3371-333 Rev B Installasjonsveiledning Løse deler Bruk diagrammet nedenfor

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer