Offentlig journal. Innkalling til foreldrekonferanser for 4.trinn, IWHs gruppe 2012/ / VS/BNK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Innkalling til foreldrekonferanser for 4.trinn, IWHs gruppe 2012/ / VS/BNK"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SA,SAK 2,SAK nnhold: nnkalling til foreldrekonferanser for 4.trinn, WHs gruppe Offentlig informasjon skole - hjem 2012/ / / VS/BNK B40 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Foreldrene i 4.trinn, WHs gruppe VS/VEGWH nnhold: Svar på søknad om bygging av traktorvei Skogsveier Tvedestrand / / RS/VEGTVS V83 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Eilev Angelstad RS/VEGTVS nnhold: Krav om refusjon i forbindelse med frikjøp Refusjonskrav skolen / / VS/BNK 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Åmli kommune VS/BNK Side: 1 av 111

2 nnhold: NFORMASJON OM ELEKTRONSK FAKTRABEHANDLNG OG MERKNG AV FAKTRAER Prosjekt - Skanning av faktura 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Adresselista RS/VEGLES nnhold: Jegerprøven Eksamen Jegerprøven / / RS/HS K43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anders Espeland Tone Songedal Sondre Oland Halvor Vaaje Nina Vatne Alfsen Eirik Bråten Rasmussen Daniel E. Rasmussen Helene J. Myre Gina Værland Knut Vegard Eikås Åsmund Jensen ngeborg Holte RS/VEGTVS nnhold: Oversendelse av endelig matrikkelbrev, 43/101 43/78 Mauråsen - Fradeling av boligtomter 2011/ / RS/VEGATR L33 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Leif Hallgeir Dalen RS/ATV Side: 2 av 111

3 nnhold: "Østre Agder norsk- og samfunnsopplæringssenter" - søknad om regionale utviklingsmidler til forprosjekt Framtidig bruk av bygningsmassen på Mauråsen 2007/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Aust-Agder fylkeskommune, regionalavdelingen nnhold: Ang. søknad på stillinger i åpen omsorg og institusjon Ledige stillinger på Åpen omsorg og institusjon - mai / / PLO/AM 410 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ingunn sandåker Stine Øverland Bergan RS/HKH nnhold: Kommune våpen og pin Kommunepin og kommunevåpen / / RS/VEGAVO 061 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Lindal ngvar RS/HKH Side: 3 av 111

4 nnhold: Protokoll fra møte i Regionalt næringsfond Regionalt næringsfond nnkallinger og protokoller 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Regionalt næringsfond for Østregionen Side: 4 av 111

5 nnhold: Bedre Rådyrjakt NJFF Hjortevilt / / RS/HS K46 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Knut B Aal Øystein Vierli Andreas Myre Bjørn Saga Roar Sommerset Endre Røynstrand Gunnar Solvik Johan H. Colbjørnsen Rune Simonstad John Kvisli Olav Aas Reiulf Heen Knut Aas Halvard Olsen Bent Moland Bjørn Arne Songedal Jan Terje Lindtveit Helge A. Selaasdal nge Våje Sigmund Lindtveit Peder Martin Vegerstøl Halvor Reidar Leiulvstad Erling ngolf T Aas Kurt Hagane Odd nge Nærestad Gjermund Mjaavatten Halvor Mo Ben David Berås Oddgeir Nord-Varhaug Olav Songedal Anders Wik Taxerås Christina Ormshammer Jørn Fjell Tor Kvifte Dagfinn Saur Tore Stebekk Knut Jørgen Selåsdal Karl Erik Twedt RS/VEGTVS Side: 5 av 111

6 nnhold: Revidert tilbud ph signal fra Nes Verk Vegårvassdraget, Nasjonalt kalkingsprosjekt / / k54 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Terje Lysnes nnhold: Krypsiv - Brev til Miljøvernministeren Krypsivprosjektet på Sørlandet 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Kristiansen, Atle Torvik nnhold: Bedre rådyrjakt NJFF Hjortevilt / / RS/HS K46 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tvedestrand Viltlag RS/VEGTVS nnhold: Endringer i spesialisthelsetjenesten - Oppnevning av kontaktperson Høring - Endringer i spesialhelsetjenesteloven - Oppnevning av kontaktperson 2013/ / SOS/TFE G20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SOS/TFE TE Helse- og omsorgsdepartementet Side: 6 av 111

7 nnhold: Tilbakemelding om kommunestyrets vedtak 48/97 Kjøp av grunn ved FV Busslommer på bergsmoen 2013/ / Q10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nnhold: Forslag til endring av startlånet - Høring Høring - Forslag til endring av startlånet 2013/ / SOS/TFE 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SOS/TFE TE Fosby Geir nnhold: Høring av utredning om valgfri protokoll til FNs barnekonvensjon om en klagemekanisme Høring - tredning om valgfri protokoll til FNs barnekonvesjon om en klagemekanisme 2013/ / SOS/TFE 073 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SOS/TFE TE Avdeling for FN, fred og humanitære spørsmål tenriksdepartementet nnhold: nderskrevet brev Krypsivprosjektet på Sørlandet 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Torp, Kjetil Side: 7 av 111

8 nnhold: oppsigelse leie av tomt, Myrvang tleie av næringsareal på Myrvang industriområde 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Roald Nilsen nnhold: HSLEEKONTRAKT FOR TLEE AV KOMMNAL BOLG TL PRVATE FORMÅL 48/119 tleie av leilighet i Tangheia (nord) 2013/ / TD/TSM 613 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TD/KNA TO Hans Thomas Oland nnhold: HSLEEKONTRAKT FOR TRYGDE- OG OMSORGSBOLGER VEGÅRSHE KOMMNE Husleiekontrakt for trygde- og omsorgsboliger / / PLO/AM 613 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PLO/AM TE Borgny Myre Side: 8 av 111

9 nnhold: Avtale om barnehageplass - Vegårshei BHG Myra Barnehageopptak / / RM/HS Tilg.kode BS Hjemmel: Off.loven 13, jfr. FVL 13 nr. 1 A11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RM/HS TE ***** nnhold: Hva har du lært på skolen i dag? Vegårshei skole - tdanningssektoren 2012/ / / VS/OAE A20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VS/OAE TE tdanningsdirektoratet nnhold: Hva viser forskning om temaene pedagogisk ledelse og lærertetthet? Vegårshei skole - tdanningssektoren 2012/ / / VS/OAE A20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VS/OAE TE tdanningsdirektoratet nnhold: Godkjenning av videregående opplæring i utlandet Vegårshei skole - tdanningssektoren 2012/ / / VS/OAE A20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VS/OAE TE tdanningsdirektoratet Side: 9 av 111

10 nnhold: 13/ Nasjonal veileder for masseskadetriage Angrepet på regjeringskvartalet og tøya 22 juli / / X20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Helsedirektoratet nnhold: Rundskriv -3/2013 Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten Rundskriv -3/2013 Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten 2013/ / VBO/MJ G20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VBO/MJ TE Helse- og omsorgsdepartementet nnhold: Tilskuddsbrev høst Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder - Tilskudd for Minoritetsspråklige barn i førskolealder i / / RM/HS 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VS/OAE TE tdanningsdirektoratet nnhold: N - Rullering av kommuneplanen - fastsetjing av planprogram - særutskrift Nissedal kommune - Kommunal planstrategi / / RS/VEGCL 140 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/VEGCL TE Nissedal kommune - Kviteseid kommune - kommunalt plankontor Side: 10 av 111

11 nnhold: Kontaktoversikt (utensummering) Avtale om bedriftshelsetjeneste - Vestmar 2011/ / RM/VEGACG Tilg.kode O Hjemmel: Off.loven 13, jfr. FVL 13 nr Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Vestmar Bedriftshelsetjeneste nnhold: Alderspensjon. Høyere pensjonsgrad KLP og SPK meldinger for alderpensjon 2013/ / RS/SST Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven 13, jfr. FVL 13 nr. 1 X02 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/SST TE ***** nnhold: AFP opphører ved 67 år. Overgang til alderspensjon samordnet med alderspensjon fra folketrygden. KLP og SPK meldinger for alderpensjon 2013/ / RS/SST Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven 13, jfr. FVL 13 nr. 1 X02 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KLP RS/SST nnhold: Høysesong for tvangsekteskap Høysesong for tvangsekteskap 2013/ / SOS/VEGANST F80 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SOS/TFE TE ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Side: 11 av 111

12 nnhold: Bekreftelse - påkjørsel av rådyr Påkjørsel av hjortevilt / / RS/VEGTVS K46 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Trine-May Lindal RS/VEGTVS nnhold: VÅG-ordningen-anmodning om utbetaling av tilskudd til turistinformasjon VÅG prosjekt - turistinformasjon 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: v/ole Tom Kroken nnhold: Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov - Høring Ny pasientjournallov og ny helseregisterlov - Høring 2013/ / PLO/VEGTHE G00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PLO/VEGTHE TE Helse- og omsorgsdepartementet nnhold: Elektronisk brev til alle kommuner, vedr «nformasjon om avviklingen av systemet med kvotefordeling av legestillinger» nformasjon om avviklingen av systemet med kvotefordeling av legestillinger 2013/ / PLO/VEGTHE G00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PLO/VEGTHE TO Helsedirektoratet Side: 12 av 111

13 nnhold: Krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten - Høring Krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten - Høring 2013/ / PLO/VEGTHE G00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PLO/VEGTHE TE Helse- og omsorgsdepartementet nnhold: Avtale Tieto (Gerica) Ny versjon av Gerica, versjon / / PLO/AM 064 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PLO/AM TE saksen, Anne Marie nnhold: Nordic Medicare Tilfeldige jobbsøknader/sommerjobbsøknader / / RM/VEGAGG 416 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RM/VEGAGG TE Nordic Medicare A/S nnhold: Sommervikarer/vikarer/faste ansettelser Tilfeldige jobbsøknader/sommerjobbsøknader / / RM/VEGAGG 416 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RM/VEGAGG TE Trygve J. Willersrud Side: 13 av 111

14 nnhold: Søknad om tilskudd til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - Aktivt skogbruk 2006/ / RS/HS V01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/VEGTVS TE Aust-Agder Fylkeskommune nnhold: Togtaxistatistikk mars- juni 2013 TogTaxi 2006/ / N12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Eva Lofstad nnhold: Vedrørende stilling som autorisert sykepleier i vegårshei kommune Ledige stillinger på Åpen omsorg og institusjon - mai / / PLO/AM Tilg.kode O Hjemmel: Off.loven 13, jfr. FVL 13 nr Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PLO/AM TE ***** nnhold: Søknad om støtte til landbruksfromål i nnovasjon Norge - til uttalelse - Carolina Mathild Moland på gnr. 42, bnr 6, fnr. 0 i. nnovasjon Norge Landbrukssaker 2013/ / RS/HS Tilg.kode O Hjemmel: Off.loven 13, jfr. FVL 13 nr Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nnovasjon Norge - Agderkontoret RS/VEGTVS Side: 14 av 111

15 nnhold: Oversendelse til medlemmer i kommunegruppa Framtidig bruk av bygningsmassen på Mauråsen 2007/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Lindtveit, Jan Terje Ettestøl, Halvor Lines, nge Langmyr, Steinar nnhold: Høring. Videregående skoler - skolestruktur og utfordringer. Høring - Videregående skoler - skolestruktur og utfordringer 2013/ / VS/OAE A40 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VS/OAE TE Aust-Agder Fylkeskommune nnhold: Fordeling av trafikksikkerhetsmidler 2013 Trafikksikkerhetsmidler / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Statens Vegvesen Side: 15 av 111

16 nnhold: Høring - "Aktive Austegder" Regional plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet - lokale og regionale kulturarenaer Aust-Agder Regional plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv-lokale og regionale kulturarenaer Aust-Agder / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Aust-Agder Fylkeskommune nnhold: SØKNAD OM TLLATELSE TL BRK AV SNØSKTER VEGÅRSHE KOMMNE. Motorferdsel i utmark - Roar Gonsholt 2010/ / K01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Roar Gonsholt nnhold: AVTALE MELLOM FASTLEGE SR MOLAND OG VEGÅRSHE KOMMNE Fastlegeavtale 2013/ / G20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Siri Moland Side: 16 av 111

17 nnhold: TLDELNG AV KOMPETANSEMDLER BARNEHAGEOMRÅDET - VEGÅRSHE KOMMNE Kompetansemidler / / RM/HS 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RM/HS TE Fylkesmannen i Aust-Agder nnhold: Sikring av Langøya gnr 14 bnr 8 i som statlig friluftslivsområde for allmennheten. Omgjøring av kommunalt friluftslivsområde. Statlig sikra friluftsområder 2012/ / C20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 19 Direktoratet for naturforvaltning nnhold: Sikring av badeplass ved Tangen nærmiljøanlegg gnr 48 bnr 26 i som statlig friluftslivsområde for allmennheten. Omgjøring av kommunalt friluftslivsområde. Statlig sikra friluftsområder 2012/ / C20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Direktoratet for naturvarvaltning Side: 17 av 111

18 nnhold: Sikring av Høl badeplass gnr 36 bnr 9 i som statlig friluftslivsområde for allmennheten. Vedelagsfri omgjøring av kommunalt friluftslivsområde. Statlig sikra friluftsområder 2012/ / C20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Direktoratet for naturforvaltning nnhold: Sikring av Vaskarplassen gnr 42 bnr 25 i som statlig friluftslivsområde for allmennheten. Vederlagsfri omgjøring av kommunalt friluftslivsområde. Statlig sikra friluftsområder 2012/ / C20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Direktoratet for naturforvaltning nnhold: Stortingsvalget behandling av stemmer fra velgere med hemmelig adresse Storting og Sameting Valg / / RM/VEGAGG 010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RM/VEGAGG TE Fjelleng Ester Side: 18 av 111

19 nnhold: Vandelskontroll av meddommere Meddommere fra innspill aktuelle kandidater 2011/ / RS/HKH 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/HKH TE Karterud, Terje nnhold: Kjøpekontrakter næringsareal Kjøp av næringsareal - Sines og Skogby eiendom as 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kjøpere av næringsareal i Vegårshei kommune nnhold: Generalforsamling RTA protokoll Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap A/S / / ORDF/KTO 026 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ORDF/KTO TE RTA AS nnhold: VS: tsendelse av brev m vedlegg til alle landets kommuner og fylkesmenn Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester i kommunene / / PLO/AM 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PLO/AM TE Helsedirektoratet Side: 19 av 111

20 nnhold: Skog og landskaps høringsuttallelse "Skogbruksplanleggingen i Norge; formål, behov og organisering" Skogbruksplanleggingen i Norge; formål, behov og organisering - Høring 2013/ / RS/HS V70 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/VEGTVS TE Norsk institutt for skog og landskap Side: 20 av 111

21 nnhold: nvitasjon til å delta på Vegårsheidagene Vegårshei Næringsforening - arbeidsdokumenter / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 'Aanbys konsulentbyrå/european Drug ' Anne Standal 'Asbjørn Olimstad' 'Atletix v/jørn Pettersen' 'Aud Turid Harkjær' Aud Vegerstøl 'Brødrene Tvedt ANS v/karl Erik Twedt' Byggmester Runar Skuggevik 'Dyrebo gårdsbarnehage AS v/elin Esperås' 'Econgroup AS v/olav Aas' 'Engene næringsbygg AS v/kjetil Torp' 'Færsnes AS v/stian Mo Færsnes' Genely AS 'Hartmann & Berg AS v/olav Aas' 'Hergun Sveiseindustri AS v/stein Ole Værland' 'nge Vaaje' 'nspirasjon v/maya Twedt Berli' 'var Emil Sønstabø' 'Johan Henrik Colbjørnsen' 'John Georg Songedal' 'Knut Sunde' 'Knut Værland' 'Konsulentgruppen AS v/tormod Follerås' 'Lars Espeland' Lindal Byggkonsulent v/gunhild Lindal Lindal Eiendom AS v/jan Lindal Lindal Entreprenør v/erling Myre Linnea Blomster AS v/heidi Larsen 'Lundlia Bygg AS v/harry Eriksen' 'Magne ngolf Madsen' 'Magnhild Dalen Aune' 'Masis Design AS v/hovhannes Bayadjan' Matglede Catering AS Mester Haugenes AS v/jan Kåre Haugenes 'Midway Norge AS v/olav Aas' 'Mo Holding AS v/nils Mo' Side: 21 av 111

22 'Mo sagbruk v/halvor Mo' Myren Smågris v/kirsten Helen Myren Nilsen Entreprenør v/roald Nilsen 'Nilsen Maskin AS v/håvard Nilsen' 'Norsk Treindustri v/kjell Asbjørn Straum' 'Rørlegger Einar Haugenes AS' 'Simonstad Byggeri AS V/Arnold Simonstad' Sunde Regnskap AS v/steinar Sunde TjT Consulting AS 'Tjøstolv Espeland' 'Torgeir Selås' Torgny Straum 'TS Byggtegning v/tore Salvesen' 'Vegårshei bioenergi AS v/åsulv Løvdal' 'Vegårshei Eiendom 1 AS v/steinar Knutsen' 'Vegårshei Motorsenter AS' Vegårshei ski- og aktivitetssenter v/aud Vegerstøl Vegårshei sparebank v/jan Birger Stebekk Vegårshei Trappeverksted AS Vegårshei Trevare v/reidar Dalen Vegårtun AS v/laila Løwe Venås service AS v/håkon Hommelsgård Yme v/wenche Eimhjellen nnhold: Rundskriv F endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Vegårshei skole - tdanningssektoren 2012/ / / VS/OAE A20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VS/OAE TE Kunnskapsdepartementet Side: 22 av 111

23 nnhold: VEDRØRENDE OPPRETTELSE AV FASTE NATTLEGEVAKT STLLNGER Legevakten / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Eppeland, Reidun nnhold: Høring - Endring i forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne invandreres deltakelse i introduksjonsordning Høring - Endring i forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne invandreres deltakelse i introduksjonsordning 2013/ / SOS/TFE F31 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SOS/TFE TE Det kongelige barne-, likestilling og inkluderingsdepartementet nnhold: Varsel systemrettet branntilsyn - Systemrettet branntilsyn i kommunale bygg / / TD/KNA M71 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TD/KNA TE Østre Agder brannvesen nnhold: Kontrakt mobildekning og kommunal mobiltelefoni DDA-avtale med Telenor om mobildekning og kommunal mobiltelefoni 2012/ / KT/PEB N62 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KT/PEB TO Det Digitale Agder Side: 23 av 111

24 nnhold: Revidert læreplaner Vegårshei skole - tdanningssektoren 2012/ / / VS/OAE A20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VS/OAE TE tdanningsdirektoratet nnhold: Kvalitetsutvikling i SFO Vegårshei skole - tdanningssektoren 2012/ / / VS/OAE A20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VS/OAE TE tdanningsdirektoratet nnhold: Signert avtale Databehandleravtale mellom og Risør kommune 2013/ / KT/PEB 064 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KT/PEB TO Risør kommune nnhold: Tilbakemelding søknad Regionalt næringsfond - Mama Afrika Travel v/wenche Eimhjellen 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 'Wenche Eimhjellen' Side: 24 av 111

25 nnhold: Samler av kommune pins Kommunepin og kommunevåpen / / RS/VEGAVO 061 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/HKH B 13 Ove Olsen nnhold: Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2014 Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Ramm Joachim nnhold: Melding om tilsyn Tilsyn - Arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Arbeidstilsynet nnhold: Reguleringsplan for del av Østerå gnr. 2, bnr 5 - Egengodkjenning Reguleringsplaner fra Tvedestrand - Offentlig ettersyn 2013/ / RS/VEGCL L12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/VEGCL TE Nedrebø, Anne Berit Side: 25 av 111

26 nnhold: Søknad om fristforlengelse for del av vedtak om pålegg ref. 2012/ Revisjon - Myra vannverk / / TD/TSM M12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mattilsynet i Aust-Agder RS/TSK nnhold: Skolestruktur i GS og opplysninger i NSR Skolestruktur i Grunnskolens informasjonssystem og opplysninger i nasjonalt skoleregister 2013/ / VS/OAE B40 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VS/OAE TE Duesund, Janne nnhold: NFORMASJON - ENDRNG AV PROSENTSATSEN FOR TLSKDD TL KKE-KOMMNALE BARNEHAGER Likeverdig behandling - barnehager / / RM/HS A10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RM/HS TE Fylkesmannen i Aust-Agder nnhold: Oppfølging leveranse stemmesedler Stortingsvalg Aust-Agder Storting og Sameting Valg / / RM/VEGAGG 010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RM/VEGAGG TE Knut otto Pedersen Side: 26 av 111

27 nnhold: SV: - Mestringshuset Krav til Mestringshuset Jegmestrer A/S i forbindelse med konkurs 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 'Advokat Pål Christensen' nnhold: Høring - forenkling i plan- og bygninsloven Høring - Forenkling i plan- og byggningsloven 2013/ / RS/VEGANP 000 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/VEGANP TE Fosby Geir nnhold: Signert protokoll fra generalforsamling i Visit Sørlandet AS Visit Sørlandet Forum 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Heidi Sørvig nnhold: Rovviltfolder og informasjon om kadaverhund - Agder Produksjonstilskudd Landbruk / / RS/HS V00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/VEGTVS TE Omholt, Per Ketil Side: 27 av 111

28 nnhold: Fisketillatelse nr 9/2013 Fisketillatelse / / K60 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Målfrid Bølestrand nnhold: Kontaktoversikt Avtale om bedriftshelsetjeneste - Vestmar 2011/ / RM/VEGACG Tilg.kode O Hjemmel: Off.loven 13, jfr. FVL 13 nr Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Vestmar Bedriftshelsetjeneste nnhold: SØKNAD OM TLSKDD TL ETABLERNG OG TVKLNG AV FRSKLVSSENTRAL -VEGÅRSHE KOMMNE 2013 Frisklivssentral / / PLO/AM G10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Aust-Agder PLO/AM nnhold: SØKNAD OM TLSKDD TL ETABLERNG OG TVKLNG AV FRSKLVSSENTRAL - VEGÅRSHE KOMMNE 2013 Frisklivssentral / / PLO/AM G10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PLO/AM TE Fylkesmannen i Aust-Agder Side: 28 av 111

29 nnhold: Regional plan for senterstruktur og handel. Regional delplan for senterstruktur og handel 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Aust-Agder Fylkeskommune nnhold: TLSKDD TL STYRKNG OG TVKLNG AV ARBEDET MED ØKONOMSK RÅDGWNNG NTERKOMMNALT SAMARBED AST-AGDER, FLLMAKT GTT OVER STATSBDSJETTET KAPTTEL 0621 POST 63 FOR Deltagelse i interkommunalt samarbeid om utenrettslig økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning 2011/ / F02 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Fylkesmannen i Aust-Agder nnhold: Søknad om fjerning av flytetorver Myrlitjenn 2013/ / K54 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 5 Lars Rugnes Side: 29 av 111

30 nnhold: Ekstern høring "Organisering og praksis i ambulante akutteam som del av akuttjenester ved distriktpsykiatriske sentre." Høring - Organisering og praksis i ambulante akutteam som del av akuttjenester ved distriktspsykiatriske sentre 2013/ / VBO/MJ G70 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VBO/MJ TE Helsedirektoratet nnhold: Ekstern høring «Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre tjenester som møter dagens og morgendagens behov» Høring - Forbygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre - tjenester som møter dagens og morgendagens behov 2013/ / SOS/TFE G00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SOS/TFE TE Helsedirekrotatet nnhold: TELLNG AV BARN KOMMNALE OG KKE-KOMMNALE BARNEHAGER Likeverdig behandling - barnehager / / RM/HS A10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RM/HS TO Fylkesmannen i Aust-Agder Side: 30 av 111

31 nnhold: Totalrapport på periode- Juli Rapportering kontantstøtte / / RM/HS Tilg.kode O Hjemmel: Off.loven 13, jfr. FVL 13 nr. 1 X02 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Nav Forvaltning RM/HS nnhold: Søknad om tilskudd til produksjon av skogsflisråstoff Tilskudd til produksjon av skogsflisråstoff 2010/ / RS/HS V70 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/VEGTVS TE Halvor Mo nnhold: Fisketillatelse nr 12/2013 Fisketillatelse / / K60 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Målfrid Bølestrand nnhold: Søknad til jobb(vikariat eller fast jobb)/sladjana Jakovljevic-helsefagarbeider Tilfeldige jobbsøknader/sommerjobbsøknader / / RM/VEGAGG 416 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PLO/AM TE Sladjana Jakovljevic Side: 31 av 111

32 nnhold: nnføring av Feide i grunnskolen Feide i grunnskolen 2013/ / RM/HS 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RM/HS TO Sines, nger Helland nnhold: Søknad på jobb som hjemmesykepleier og ringevikar Tilfeldige jobbsøknader/sommerjobbsøknader / / RM/VEGAGG 416 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PLO/AM TE Tiril Vividotter nnhold: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Knut Stølen gnr 18, bnr 27 og 29 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / / RS/VEGTVS V60 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/VEGTVS TE Knut Stølen nnhold: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Jan Rune Flegstad gnr 48 bnr 174 snr 2 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / / RS/VEGTVS V60 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/VEGTVS TE Jan Rune Flegstad Side: 32 av 111

33 nnhold: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Anne Cecilie Værland gnr 36 bnr 224 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / / RS/VEGTVS V60 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/VEGTVS TE Anne Cecilie Værland nnhold: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - nger Emilie Værland gnr 36 bnr 224 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / / RS/VEGTVS V60 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/VEGTVS TE nger Emilie Værland nnhold: FM om avstand mellom reveoppdrett og evt. nytt boligområde Rullering av kommuneplan Vegårshei / / RS/VEGCL 140 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/VEGCL TE Haugum, Tore nnhold: Send brev rimelig, effektivt og sikkert med KS Svart-tjenesten KommT / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RM/VEGAGG TE Hajarpi Khachatrjan Side: 33 av 111

34 nnhold: eiendom Sølvi Simonstad Rullering av kommuneplan Vegårshei / / RS/VEGCL 140 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/VEGCL TE Sølvi Simonstad nnhold: nvitasjon til deltakelse i Administrasjonsundersøkelsen 2013 Administrasjonsundersøkelsen / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE no nnhold: Faktura fra KLP Skadeforsikring, , VEGÅRSHE KOMMNE Forsikringer / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Tore Skarphagen nnhold: Østre Agder Overformynderi - avsluttede arkiver Østre Agder overformynderi 2009/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Gustavsen, Liv Side: 34 av 111

35 nnhold: Endring på forsikringsavtalen i KLP Skadeforsikring, , VEGÅRSHE KOMMNE KLP skadeforsikring / / RS/VEGACG 260 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/TSK TO nnhold: Høring av forslag til forskrift om KT-standarder i helse- og omsorgssektoren Høring av forslag til forskrift om KT-standarder i helse- og omsorgssektoren. 2013/ / KT/PEB 056 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KT/PEB TO Postmottak HOD nnhold: Faktura fra KLP Skadeforsikring, , VEGÅRSHE KOMMNE KLP skadeforsikring / / RS/VEGACG 260 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/TSK TO nnhold: Fylkeseldrerådet i Aust-Agder - årsmelding for 2012 Eldrerådet / / RS/VEGAEB 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/VEGAEB TE Skjulestad, Hilde Side: 35 av 111

36 nnhold: Fisketillatelse nr 13/2013 Fisketillatelse / / K60 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Målfrid Bølestrand nnhold: Svar på forespørsel om mottaksdrift i. Etablering av asylmottak - D anbud 2012/ / F31 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Torp, Kjetil nnhold: Kreditnota fra KLP Skadeforsikring, , VEGÅRSHE KOMMNE KLP skadeforsikring / / RS/VEGACG 260 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/TSK TO nnhold: Endring på forsikringsavtalen i KLP Skadeforsikring, , VEGÅRSHE KOMMNE KLP skadeforsikring / / RS/VEGACG 260 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/TSK TO Side: 36 av 111

37 nnhold: Forespørsel om mottaksdrift i. Etablering av asylmottak - D anbud 2012/ / F31 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Trond Kristoffersen nnhold: Endring på forsikringsavtalen i KLP Skadeforsikring, , VEGÅRSHE KOMMNE KLP skadeforsikring / / RS/VEGACG 260 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/TSK TO nnhold: Kreditnota fra KLP Skadeforsikring, , VEGÅRSHE KOMMNE KLP skadeforsikring / / RS/VEGACG 260 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/TSK TO nnhold: Widerøes flyfotografier fra Widerøes flyfotografier fra 2013/ / RS/ATV 058 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/ATV TE Ketil Åsatun Side: 37 av 111

38 nnhold: Vedtak om 110-tilknytning for kommunene i Agder og Telemark politidistrikt Omorganisering av 110- sentralen i politidistriktene Telemark og Agder 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE nni Folmoe Holstad nnhold: Brev fra Helsedirektoratet Legevakten / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Susanne Olsen nnhold: Varsel om oppstart av utredningsarbeid - Regional kraftsystemutredning for Agder Regional kraftsystemutredning for Agder 2013/ / TD/TSM S04 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TD/KNA TO Agder Energi Nett AS nnhold: Avtale om kjøp av oppfølgingstiltaket Prosjektarbeid - NAV 2013/ / SOS/VEGANST 419 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SOS/TFE TE NAV Aust- Agder Side: 38 av 111

39 nnhold: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbn. 43/110 Per Langemyr Egenerklæring om konsesjonsfrihet / / RS/VEGTVS V60 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/VEGTVS TE Statens landbruksforvaltning nnhold: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbn. 43/110 Siw S. Langemyr Egenerklæring om konsesjonsfrihet / / RS/VEGTVS V60 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/VEGTVS TE Statens landbruksforvaltning nnhold: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbn. 45/5 Geir Arne Aabak Egenerklæring om konsesjonsfrihet / / RS/VEGTVS V60 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/VEGTVS TE Statens landbruksforvaltning nnhold: Svar på søknad om bygging av landbruksvei på gnr 89 / bnr 1 i Tvedestrand kommune Skogsveier Tvedestrand / / RS/HS V83 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Øyvind Fossdal RS/VEGTVS Side: 39 av 111

40 nnhold: Søknad om startlån Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / SOS/VEGANST Tilg.kode O Hjemmel: Off.loven 13, jfr. FVL 13 nr Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SOS/TFE B 2 ***** nnhold: SØKNAD OM DRFTSTLSKDD TL SMSO - BDSJETT ÅR Støttesenteret for seksuelle overgrep (SMSO) - søknad om driftstilskudd 2013/ / SOS/TFE 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SOS/TFE TE SMSO nnhold: Brannrapport - Østre Agder Brannvesen / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Østre Agder Brannvesen nnhold: Kommunepin Kommunepin og kommunevåpen / / RS/VEGAVO 061 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/HKH B 14 Rønning, Dag Side: 40 av 111

41 nnhold: Samler av kommune pins Kommunepin og kommunevåpen / / RS/VEGAVO 061 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Ove Olsen RS/HKH nnhold: Kommunepin Kommunepin og kommunevåpen / / RS/VEGAVO 061 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Rønning, Dag RS/HKH nnhold: nnvilger tilskudd til prosjekt "God på mestring i eget hjem" over Statsbudsjett 2013 kapittel Prosjekt "God på mestring i eget hjem" - Statsbudsjett / / VBO/MJ 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VBO/MJ TE Helsedirektoratet nnhold: 13/ nformasjon til landets kommuner som å søke på tilskudd til Rekruttering av fastleger i kommunene Tilskudd til Rekruttering av fastleger i kommunene 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Hong Gu Side: 41 av 111

42 nnhold: Eldrerådskonferanse 23. september i Arendal Eldrerådet / / RS/VEGAEB 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/VEGAEB TE Skjulestad, Hilde nnhold: Rydding av Skog Øvre Mauråsen Rydding av Skog Øvre Mauråsen 2013/ / RS/HS V72 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Vestøl, Tommy RS/VEGTVS nnhold: Svar på Høring på søknad om bygging av landbruksvei - gnr 89 bnr 1 i Tvedestrand kommune Skogsveier Tvedestrand / / RS/HS V83 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/VEGTVS TE Aanonsen, Asbjørn nnhold: KONTROLL FRVLLG ØKONOMSTYRNG Kontroll frivillig økonomistyring 2013/ / SOS/VEGANST F01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SOS/TFE B 2 Arendal Revisjonsdistrikt KS Side: 42 av 111

43 nnhold: innspill kommuneplan Vegårshei: Andreas Myre Rullering av kommuneplan Vegårshei / / RS/VEGCL 140 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/VEGCL TE Andreas Myre nnhold: Salgskontroll - Spar Vegårshei Bevilling til salg og skjenking av alkohol / / SOS/VEGANST 63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SOS/TFE TE Securitas AS nnhold: Skjenk med Røyk - Stuten Kafe Bevilling til salg og skjenking av alkohol / / SOS/VEGANST 63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SOS/TFE TE Securitas as nnhold: VS: Tilskudd til drenering av jordbruksjord i aust-agder Tilskudd til drenering av jordbruksjord i Aust-Agder 2013/ / RS/HS V00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/VEGTVS TE Fylkesmannen i Aust-Agder Side: 43 av 111

44 nnhold: Ansökan om jobb som undersköterska (hjelpepleier) under hösten Tilfeldige jobbsøknader/sommerjobbsøknader / / RM/VEGAGG 416 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PLO/AM TE Vilhelm Frändberg nnhold: VS: Sørlandske lærerstevne fredag 18.oktober Gården som en av skolens læringsarenaer. Vegårshei skole - tdanningssektoren 2012/ / / VS/OAE A20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VS/OAE TE Fylkesmannen nnhold: Søknad om startlån, tilskudd til etablering og tilpasning Startlån - ***** ***** ***** 2013/ / SOS/VEGANST Tilg.kode O Hjemmel: Off.loven 13, jfr. FVL 13 nr Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SOS/TFE B 2 ***** nnhold: Søknad om startlån, tilskudd til etablering og tilpasning Startlån - ***** ***** ***** 2013/ / SOS/VEGANST Tilg.kode O Hjemmel: Off.loven 13, jfr. FVL 13 nr Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SOS/TFE TE ***** Side: 44 av 111

45 nnhold: Søknad om startlån, tilskudd til etablering og tilpasning Startlån - ***** ***** ***** 2013/ / SOS/VEGANST Tilg.kode O Hjemmel: Off.loven 13, jfr. FVL 13 nr Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SOS/TFE B 2 ***** nnhold: Brev vedr. 100% lærerstilling på Vegårshei skole Ledig lærerstilling i 100% fast st. på Vegårshei skole 2013/ / VS/OAE 411 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Astrid Helene Svaan Hegle Cathrine Steinlund Christine Førsund Gjømle Guro Kåsa Songe Jarle Tommy Hansen Julie Solberg Julija Glisovic May Britt Grunnsvoll Ragnhild Aabøe Steinar Lea Gustavsen RS/HKH Side: 45 av 111

46 nnhold: Brev vedr. 100% KT- konsulent stillingen på KT-konsulent i 100% fast stilling 2013/ / KT/PEB 411 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anders Karl Thorbjørnsen Bjørn-Kåre Bjørnå Daniel Karl Stremme Dejan Krunic Erik Folåsen Hans Petter Gruber Bjerva Hicham Houssa Joar Norli Julija Glisovic Kjell Ove Andreassen Marianne Osnes Neil Harrison Nils Olav Tveite Odd Lundberg Roar R. Haldorsen Ruben Krum Dommersnes Ruzhdi Ahmeti Tom Hansen Rønning Tor Einar Torekåsa Øystein Torsås RS/HKH nnhold: Bestilling av konvolutter Bestilling av konvolutter 2009/ / RS/HKH 671 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Bente Øvland RS/HKH Side: 46 av 111

47 nnhold: Ordrebekreftelser: Trykking av konvolutter Bestilling av konvolutter 2009/ / RS/HKH 671 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/HKH TE Bente Øvland nnhold: NNKLALLNG TL KOMMNEKOMTÈMØTE TV-AKSJONEN 2013 TV-aksjon / / RS/VEGLES X03 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Norsk Folkehjelp v/ Helga Mortensen Den Norske Kirke v/ Mathilde Moland Vegårshei idrettslag v/ Anne-Grete Glemming Lions v/ Jens Arild Kroken Vegårshei bygdekvinnelag v/ Liv Fossing Guds Menighet v/ Knut Sunde RS/VEGLES nnhold: Orientering til folkevalgte vedrørende opptak av Grimstad kommune i Østre Agder samarbeidet Østre Agder / / ORDF/KTO 026 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ORDF/KTO TE Skjævestad, Ole Petter Side: 47 av 111

48 nnhold: nnsynsbegjæring: opplysninger om kommunikasjonsvirksomhet Krav om innsyn / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Skjævestad, Ole Petter nnhold: Svar på høring på søknad om bygging av landbruksvei - gnr 89 bnr 1 i Tvedestrand kommune Skogsveier Tvedestrand / / RS/HS V83 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/VEGTVS TE Aanonsen, Asbjørn nnhold: Svar på høring på søknad om bygging av landbruksvei - gnr 89 bnr 1 i Tvedestrand kommune Skogsveier Tvedestrand / / RS/HS V83 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/VEGTVS TE Juhl, Frank Allan nnhold: forhåndsvarsling mindre endring reguleringsplan Mauråsen: utnyttelsesgrad Mindre endring reguleringsplan Mauråsen - tnyttelsesgrad 2013/ / RS/VEGCL L12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: se adresseliste RS/VEGCL Side: 48 av 111

49 nnhold: nformasjonog avtalevedrørende overdragelse av Widerøes skråfotografifra Widerøes flyfotografier fra 2013/ / RS/ATV 058 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/ATV TE Nasjonalbiblioteket nnhold: svar FK på spørsmål vedr. tillatt min. avstand mellom eksisterende reveoppdrett og evt. nytt boligområde Rullering av kommuneplan Vegårshei / / RS/VEGCL 140 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/VEGCL TE Gregersen, Berit Weiby nnhold: DEAR FRENDS N ALLAZ AND SGLDA Vennskapsbyen Allazi 2013/ / ORDF/VEGKHM 075 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Sigulda District Council, Diana Kondratenko ORDF/KTO Side: 49 av 111

50 nnhold: Oppnevning av stemmestyrer for Stortings og Sametingsvalg 2013 Storting og Sameting Valg / / RM/VEGAGG 010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: May-Lisbeth Gisletveit Arild Flaten Olav K. Vaaje Per Arnt Nes Per Selås Tone Barbro Loftesnes Halvor Ettestøl Lars Simonstad Wayni Bergan John Geir Smeland Mai Lill Myre Marit Henriksen Jan Terje Lindtveit Kjersti Fossing Hege Omdal Åse Selåsdal Odd nge Ormshammer Anne L. Songedal Siri Vaaje Glenn var Karlsen Aud Bente N.V. Loftesnes nger Marie Ormshammer Gunnar Arne Myre Gro Anita Sundsdal RM/VEGAGG nnhold: Søknad på stilling- 60% fast st., autorisert sykepleier - enhet åpen omsorg Ledig stillinger for sykepleiere - åpen omsorg/helse 2013/ / PLO/AM 411 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PLO/AM TE nger Marie Vierli Side: 50 av 111

51 nnhold: Tildeling av kulturmidler for 2013 Kulturmidler / / RS/VEGTSA 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Vegårshei idrettslag Guds menighet ungdom Vegårshei Normisjon Vegårshei jeger- og fiskeforening Heia Pistolklubb Vegår Vocale Vegårshei pensjonistforening Tangen grendelag Espeland krets Vestbygda idrettslag Vegår 4H Vegårshei skolekorps KRK SeksTi Dansegruppa GM Spiren Barnekor Guds Menighets Søndagsskole Sprø Frø Barnekor Mini KRK Vegårshei MSK Speidere Espeland Krets v/ Jan nge Bråten Pensjonistforeningen Vestbygda drettslag v/reiulf Heen Vegårshei Normisjon v/ Lars Simonstad Vegårshei jeger og fiskerforening Vegår Vocale v/may Lill Remme Myre MiniKrik v/ Olav Tveiten Sprø frø barnekor v/ Marit Henriksen Guds Meninghet Søndagskole v/ Elin Esperås Spiren barnekor v/ Nanna Lauvland Flaten Dansegruppa GM v/åshild Songe SeksTi v/ Kjell Esperås KRK- Vegårshei v/jørn Bergan Vegårshei MSK-speidere v/ Knut Sunde Guds Menighet ngdom (GM) v/ John Petter Valle RS/VEGLAV Side: 51 av 111

Rådata for: VEGÅRSHEI Fellingsår: 2014

Rådata for: VEGÅRSHEI Fellingsår: 2014 Rådata for: VEGÅRSHEI Fellingsår: 2014 Valdnummer: 0912V0001 Vegårshei Viltlag Valdansvarlig Jaktfeltnr: 0912J0001 Moen-Aall Jaktleder: Knut B Aall Hann 12. 10 125 1,5 Ikke reg. Ikke reg. Data fra HVR.

Detaljer

Rådata for: VEGÅRSHEI Fellingsår: 2016

Rådata for: VEGÅRSHEI Fellingsår: 2016 Rådata for: VEGÅRSHEI Fellingsår: 2016 Valdnummer: 0912V0001 Vegårshei Viltlag Valdansvarlig: Jaktfeltnr: 0912J0002 Værland-Vierli Jaktleder: Øistein Vierli 1 Ho 9. 10 55 0,5 Få Ingen 2 Hann 22. 10 105

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om ombygging av landbruksvei-romundstadveien - Tvedestrand kommune 2013/ /

Offentlig journal. Svar på søknad om ombygging av landbruksvei-romundstadveien - Tvedestrand kommune 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09.13-31.10.13, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SA,SAK 2,SAK 3 29.10.2018 nnhold: Svar på søknad om ombygging av landbruksvei-romundstadveien -

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyre Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyre Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyre Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 07.05.2013 Tid: 13:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no, eller sms

Detaljer

Offentlig journal. Utstedelse av ferdigattest gnr 15 bnr 77 Olaf Nilsson. Gnr 15 bnr 77 Botnet - Bjørg og Olaf Nilsson 2013/ /

Offentlig journal. Utstedelse av ferdigattest gnr 15 bnr 77 Olaf Nilsson. Gnr 15 bnr 77 Botnet - Bjørg og Olaf Nilsson 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.1.2015-26.1.2015, Dokumenttype: I,, Status: J,A 02.02.2015 tstedelse av ferdigattest gnr 15 bnr 77 Olaf Nilsson Gnr 15 bnr 77 Botnet - Bjørg og Olaf Nilsson

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.05.2016 nnhold: 1943/11/16 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.

Detaljer

Møteprotokoll. Ole Petter Skjævestad Rådmann Anne-Grete Glemming Kommunalsjef Anne Marie Isaksen Enhetsleder

Møteprotokoll. Ole Petter Skjævestad Rådmann Anne-Grete Glemming Kommunalsjef Anne Marie Isaksen Enhetsleder 1 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Administrasjonsbygget Dato: 12.03.2013 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tone Barbro Loftesnes Medlem AP

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: ***** KVPER/BJEL

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: ***** KVPER/BJEL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2012, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.05.2012 nnkalling til drøftingsmøte ifb med omplassering Personalmappe Aud Abrahamsen 2011/4420-6

Detaljer

Offentlig journal. søknad mindre endringer reguleringplan Husfjell, høringsbrev 2012/ / RS/VEGCLI

Offentlig journal. søknad mindre endringer reguleringplan Husfjell, høringsbrev 2012/ / RS/VEGCLI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.12-30.06.12, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SA,SAK 2,SAK 3 29.10.2018 søknad mindre endringer reguleringplan Husfjell, høringsbrev Reguleringsplan

Detaljer

Offentlig journal. Melding til tinglysningen gnr 17 bnr / / UTV/APE UTV/APE.

Offentlig journal. Melding til tinglysningen gnr 17 bnr / / UTV/APE UTV/APE. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 22.04.2016 Melding til tinglysningen gnr 17 bnr 133 Eiendommen gnr 17 bnr 3 og 39 - fradeling og grensejustering. 2015/214-11

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til SU-møte 2013/ /2014 VS/OAE Mottaker Medlemmer i samarbeidsutvalget (SU) VS/OAE

Offentlig journal. Innkalling til SU-møte 2013/ /2014 VS/OAE Mottaker Medlemmer i samarbeidsutvalget (SU) VS/OAE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09.14-31.10.14, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SA,SAK 2,SAK 3 29.10.2018 nnkalling til S-møte Samarbeidsutvalget skole 2013/14 2013/716-5 952/2014

Detaljer

FORHÅNDSVARSLING I FORBINDELSE MED MINDRE ENDRING REGULERINGSPLAN MAURÅSEN JUSTERING TILLATT UTNYTTELSESGRAD PER TOMT

FORHÅNDSVARSLING I FORBINDELSE MED MINDRE ENDRING REGULERINGSPLAN MAURÅSEN JUSTERING TILLATT UTNYTTELSESGRAD PER TOMT Vegårshei, 24.07.2013 FORHÅNDSVARSLING I FORBINDELSE MED MINDRE ENDRING REGULERINGSPLAN MAURÅSEN JUSTERING TILLATT UTNYTTELSESGRAD PER TOMT Vegårshei kommune foreslår å gjennomføre en mindre endring ang.

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om økt barnehageplass 2015/ / KAV/BDL KAV/BDL

Offentlig journal. Svar på søknad om økt barnehageplass 2015/ / KAV/BDL KAV/BDL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.09.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2019 Svar på søknad om økt barnehageplass Søknad / endring / oppsigelse - barnehageplass ved Kavringen barnehage

Detaljer

Arbeidsrettet rehabilitering, informasjon til personalsjefene i kommunene om tilbudet ved Namdal Rehabilitering. 30.01.2015 H15 STAB/KHO 30.01.

Arbeidsrettet rehabilitering, informasjon til personalsjefene i kommunene om tilbudet ved Namdal Rehabilitering. 30.01.2015 H15 STAB/KHO 30.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.2.2015-8.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.02.2015 nnhold: SV: Ang våningshus på bakken på Solsem Søknad om riving gnr 10 bnr 1 og 12 Terje Johansen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer John Geir Smeland MEDL AP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer John Geir Smeland MEDL AP 1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 22.01.2013 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Lars Espeland Medlem

Detaljer

Journaldato: 06.06.2013, Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 31.05.2013. Klassering: SKKU/AT. Dok.

Journaldato: 06.06.2013, Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 31.05.2013. Klassering: SKKU/AT. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.06.2013 nnhold: Ledig stilling som assistent i Arnøyhamn SFO / Barnehage 2013/1914-3

Detaljer

Offentlig journal. Innbindinger av protokoller for 2010. Innbinding av protokoller - møtebøker 2011/820-1 5656/2011 SKADM/MSO 15.02.2011 25.03.

Offentlig journal. Innbindinger av protokoller for 2010. Innbinding av protokoller - møtebøker 2011/820-1 5656/2011 SKADM/MSO 15.02.2011 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.3.2011, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.03.2011 nnbindinger av protokoller for 2010 nnbinding av protokoller - møtebøker 2011/820-1 5656/2011

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J,A 11.11.2015 Utbetaling av innvilget beløp til krattrydding 2015 Veier U

Detaljer

Offentlig journal. Forhåndsvarsling mindre endring reguleringsplan sentrum ifm flomanalyse 2015/ / RS/VEGCLI

Offentlig journal. Forhåndsvarsling mindre endring reguleringsplan sentrum ifm flomanalyse 2015/ / RS/VEGCLI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.03.16-30.04.16, Dokumenttype:,, Status: J,, rkivdel: S,SK 2,SK 3 29.10.2018 Forhåndsvarsling mindre endring reguleringsplan sentrum ifm flomanalyse Flomanalyse

Detaljer

Dok.dato: Klassering: C20 OPPVEKST/LYKANI. Dok.dato: Klassering: U63 FOR/KORSLA. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: C20 OPPVEKST/LYKANI. Dok.dato: Klassering: U63 FOR/KORSLA. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.07.2018, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 20.07.2018 nnhold: nnvilgelse av søknad om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Spillemidler

Detaljer

Sakstittel: Integreringstilskudd Ekstratilskudd ved bosetting av person med særlig alvorligfunksjonshemning eller atferdsvansker, tilskudd 2

Sakstittel: Integreringstilskudd Ekstratilskudd ved bosetting av person med særlig alvorligfunksjonshemning eller atferdsvansker, tilskudd 2 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.03.18-30.04.18, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SA,SAK 2,SAK 3 29.10.2018 Søknad om tilskudd ved bosetting ntegreringstilskudd 2017 - Ekstratilskudd

Detaljer

Offentlig journal. Tilsetting av fagarbeidere og assistenter i Burfjord bhg. Tilsetting fagarbeidere og assistenter i barnehage 2012

Offentlig journal. Tilsetting av fagarbeidere og assistenter i Burfjord bhg. Tilsetting fagarbeidere og assistenter i barnehage 2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.8.2012, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.08.2012 nnhold: Tilsetting av fagarbeidere og assistenter i Burfjord bhg Tilsetting fagarbeidere

Detaljer

Offentlig journal. Kommentarer til revisjonsnotat til regnskapet for 2013. Regnskap 2013 2013/422-11 945/2014 10.06.2014 19.05.

Offentlig journal. Kommentarer til revisjonsnotat til regnskapet for 2013. Regnskap 2013 2013/422-11 945/2014 10.06.2014 19.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.6.2014-19.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.06.2014 Kommentarer til revisjonsnotat til regnskapet for 2013 Regnskap 2013 2013/422-11 945/2014 19.05.2014

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 252 NAV/AAKING. Dok.dato: Klassering: 252 NAV/AAKING. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 252 NAV/AAKING. Dok.dato: Klassering: 252 NAV/AAKING. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 10.06.2018, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 14.06.2018 Utbetaling registrert på vedtak Startlån - ***** ***** ***** ***** 2018/175-7 2097/2018

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om tillatelse til å selge fyrverkeri til arrangement. 2019/ / DR/NEE

Offentlig journal. Søknad om tillatelse til å selge fyrverkeri til arrangement. 2019/ / DR/NEE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.02.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.02.2019 Søknad om tillatelse til å selge fyrverkeri til arrangement. Søknad om tillatelse til å selge fyrverkeri

Detaljer

Offentlig journal. Dispensasjon Futura. 52/145, Futura Tonstad, dispensasjon fra krav til bebyggelsesplan for del av område, Karttjenester AS

Offentlig journal. Dispensasjon Futura. 52/145, Futura Tonstad, dispensasjon fra krav til bebyggelsesplan for del av område, Karttjenester AS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.07.2011 Dispensasjon Futura 52/145, Futura Tonstad, dispensasjon fra krav til bebyggelsesplan for del av område, Karttjenester

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til høringsmøte om forslag til forskrifter om fremmede organismer og utenlandske treslag. Høringer, eksterne 2010

Offentlig journal. Invitasjon til høringsmøte om forslag til forskrifter om fremmede organismer og utenlandske treslag. Høringer, eksterne 2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.7.2014-3.8.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.08.2014 nvitasjon til høringsmøte om forslag til forskrifter om fremmede organismer og utenlandske treslag.

Detaljer

Offentlig journal VS: 19/2, endring reguleringsplan Brende Myrane (19/51), 2011/505-7 9549/2011 12.08.2011 10.08.2011 ARF/MBO 19/2 ARF/MBO

Offentlig journal VS: 19/2, endring reguleringsplan Brende Myrane (19/51), 2011/505-7 9549/2011 12.08.2011 10.08.2011 ARF/MBO 19/2 ARF/MBO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.08.2011 nnhold: VS: 19/2, endring reguleringsplan Brende Myrane (19/51), 2011/505-7 9549/2011 19/2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om refusjon for februar / / Svar på pålegg 2015/ /

Offentlig journal. Søknad om refusjon for februar / / Svar på pålegg 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2015 Søknad om refusjon for februar 2015 Refusjoner svangerskapskontroll 2015/246-4 3355/2015 24.03.2015 Helfo

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.10.2015 Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 1943/17/10

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.05.2019 Søknad om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2019 Tilskudd til tiltak for minoritetsspråklige

Detaljer

Dok.dato: Klassering: K11 UTV/KFL

Dok.dato: Klassering: K11 UTV/KFL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.08.2018 Akseptskjema friluftsmidler 2018 prosjekt stormhytte_gapahuk Bremneset Bremneset turområde - tilrettelegging adkomst

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.07.2017 Fradeling av tomt til eksisterende bolighus på festegrunn gnr/bnr/fnr

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2018 Tilsetting i fast 50% stilling på vaskeriet - Gargo Tilsetting

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.6.2013-28.6.2013, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 22.07.2013 nnhold: 1943/36/83. Søknad om midlertidig brukstillatelse

Detaljer

Offentlig journal. Ansettelsesbrev, ny rådmann 2012/ / ORDF/KTO Vegårshei kommune ORDF/KTO

Offentlig journal. Ansettelsesbrev, ny rådmann 2012/ / ORDF/KTO Vegårshei kommune ORDF/KTO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.07.12-31.08.12, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SA,SAK 2,SAK 3 29.10.2018 nnhold: Ansettelsesbrev, ny rådmann Ledig stilling - Rådmann 2012 2012/212-20

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.05.2016 Søknad om deling - høring Deling av eiendommen gnr 3 bnr 10 "Vikenes"

Detaljer

Jan Erling Pettersen, fradeling av en parsell til nausttomt, N3, ihht reguleringspalnen for Gangstøa hytte og boligområde, gnr 17 bnr 22. Dok.

Jan Erling Pettersen, fradeling av en parsell til nausttomt, N3, ihht reguleringspalnen for Gangstøa hytte og boligområde, gnr 17 bnr 22. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 11.03.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.03.2018 nnhold: Jan Erling Pettersen, fradeling av en parsell til nausttomt, N3, ihht reguleringspalnen for Gangstøa

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 026 RÅD/GROKIT. Dok.dato: Klassering: A22 OPPVEKST/TELRAN. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 026 RÅD/GROKIT. Dok.dato: Klassering: A22 OPPVEKST/TELRAN. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 29.04.2018, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 08.05.2018 Svar - etablering av interkommunalt selskap for revisjon og for kontrollutvalgservice i

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2009-4.2.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.02.2009 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Motorferdsel

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 57/8 TEKNISK/HANKJE. Dok.dato: Klassering: 1/4 TEKNISK/HANKJE. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 57/8 TEKNISK/HANKJE. Dok.dato: Klassering: 1/4 TEKNISK/HANKJE. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.10.2017-08.10.2017, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 16.10.2017 nnhold: Søknad om deling av grunneiendom Deling av grunneiendom - gnr.57 bnr.8

Detaljer

Offentlig journal. Ref. 2012/20-0 / L32, spørsmål i navnesak 2012/ / UTV/APE UTV/APE. Søknad 2018/ /2018

Offentlig journal. Ref. 2012/20-0 / L32, spørsmål i navnesak 2012/ / UTV/APE UTV/APE. Søknad 2018/ /2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.09.2018 nnhold: Ref. 2012/20-0 / L32, spørsmål i navnesak Navnesaker - veiadresser - husnummer 2012/20-108 2253/2018 09.08.2018

Detaljer

Dok.dato: 06.06.2014. Klassering: V60 LYADM/EL. Dok.dato: 11.06.2014. Klassering: LYTEK/KEK

Dok.dato: 06.06.2014. Klassering: V60 LYADM/EL. Dok.dato: 11.06.2014. Klassering: LYTEK/KEK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.7.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 24.07.2014 nnhold: 112/144 - Tinglyst - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalmappe - Bjørg Ulriksen 2010/ /2014 STAB/KHO RDM/HTH

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalmappe - Bjørg Ulriksen 2010/ /2014 STAB/KHO RDM/HTH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 16.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.01.2015 nnhold: ***** ***** ***** Personalmappe - Bjørg lriksen 2010/618-8 2402/2014 09.12.2014 411 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.06.2017 Ang. anløpsavgift Havneavgifter Skjervøy - 2015 - overført fra

Detaljer

Offentlig journal. Anders Larsen - søknad om produksjonstilskudd oktober / / UTV/KFL

Offentlig journal. Anders Larsen - søknad om produksjonstilskudd oktober / / UTV/KFL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.11.2018 nnhold: Anders Larsen - søknad om produksjonstilskudd oktober 2018 9/9 - Anders Larsen - produksjonstilskudd og tilskudd

Detaljer

Offentlig journal. Pålegg om opphør av bruk og stansing av arbeid 2016/ /

Offentlig journal. Pålegg om opphør av bruk og stansing av arbeid 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.07.2017 Pålegg om opphør av bruk og stansing av arbeid 54/36 og 59 2016/254-23 6671/2017 Jan Rydningen Oversendelse av klage

Detaljer

Deretter informerte Chantal van der Linden og Liv Strand fra det som er foreslått i Samfunnsdelen.

Deretter informerte Chantal van der Linden og Liv Strand fra det som er foreslått i Samfunnsdelen. Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.11.2013 Innledning ved rådmannen, som understreket viktigheten av kommuneplanen som kommunens overordnede styringsdokument. Han presiserte forskjellen på de to hoveddelene

Detaljer

Offentlig journal. Avklaring av grenseforhold ved Blekholmane 2007/ / TS/TSM Dagfinn Lindtveit TS/ATV

Offentlig journal. Avklaring av grenseforhold ved Blekholmane 2007/ / TS/TSM Dagfinn Lindtveit TS/ATV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.09-30.06.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SA,SAK 2,SAK 3 29.10.2018 Avklaring av grenseforhold ved Blekholmane Avklaring av grense mellom

Detaljer

Offentlig journal. F.sak 26-14 D- Tilbud om plass 2014/2015 Hanna Viktoria Karlsen Rogne. SFO hovedopptak 2014/2015 2014/51-10 650/2014 14.04.

Offentlig journal. F.sak 26-14 D- Tilbud om plass 2014/2015 Hanna Viktoria Karlsen Rogne. SFO hovedopptak 2014/2015 2014/51-10 650/2014 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2014-25.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 F.sak 26-14 D- Tilbud om plass 2014/2015 Hanna Viktoria Karlsen Rogne 2014/51-10 650/2014 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.3.2014, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.03.2014 nnhold: Angående forsterket ekom til kommunene i Troms Brev angående

Detaljer

Offentlig journal. Slamtømming 2018/ / UTV/APE UTV/APE. Feieavgift! 2018/ /2018 UTV/APE

Offentlig journal. Slamtømming 2018/ / UTV/APE UTV/APE. Feieavgift! 2018/ /2018 UTV/APE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.10.2018 Slamtømming Kommunale avgifter - tekniske eiendomsavgifter - saker 2018 2018/23-28 2801/2018 15.10.2018 TV/APE 231

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.11.11, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2011 nnhold: nnkalling til møte Omsorgstjenester 2011/497-1 3185/2011

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** ALD/VAAVER. Dok.dato: Klassering: 412 OPPVEKST/TELRAN. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: ***** ALD/VAAVER. Dok.dato: Klassering: 412 OPPVEKST/TELRAN. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 28.10.2018, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.12.2018 nnhold: Vedrørende min søknad ***** ***** Personalmappe - ***** ***** 2018/348-4 3644/2018

Detaljer

Offentlig journal. Fradeling til statlig sikring 2018/ / UTV/APE UTV/APE. Bygging 2015/ /

Offentlig journal. Fradeling til statlig sikring 2018/ / UTV/APE UTV/APE. Bygging 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 12.03.2019 Fradeling til statlig sikring 10 /24 - Solbjørg Olsen-Andsjøen - fradeling av parkeringsplass og sti til statlig

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 411 HELSE OG OMSORG/TINPET. Dok.dato: Klassering: 411 HELSE OG OMSORG/TINPET. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 411 HELSE OG OMSORG/TINPET. Dok.dato: Klassering: 411 HELSE OG OMSORG/TINPET. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 10.12.2017, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 14.12.2017 nnhold: Søknad på stilling som kommunelege Rekrutteringssak helse- og omsorgsetaten -

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Tilg.kode Hjemmel: Klassering: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Tilg.kode Hjemmel: Klassering: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.09.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.09.2019 tleie av gymsal skoleåret 2019-2020 tleie av lokaler - Eidebakken skole 2019-2020 2019/165-21 8452/2019 04.09.2019

Detaljer

Offentlig journal. Ny modell for skjønnsmiddelfordeling - høring 2018/ / ØK/CAM ØK/CAM

Offentlig journal. Ny modell for skjønnsmiddelfordeling - høring 2018/ / ØK/CAM ØK/CAM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.08.2019, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.08.2019 Ny modell for skjønnsmiddelfordeling - høring Konsultasjon om skjønnsmiddelordningen 2018/84-4 2739/2019

Detaljer

Dok.dato: Klassering: U63 FOR/MOEKRI. Dok.dato: Klassering: 144 FOR/MOEKRI

Dok.dato: Klassering: U63 FOR/MOEKRI. Dok.dato: Klassering: 144 FOR/MOEKRI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 11.11.2018, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 28.12.2018 nnhold: Søknad om skjenkebevilling for enkelt anledning Søknad om skjenkebevilling for

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

Journaldato: 10.9.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.

Journaldato: 10.9.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.dato: 07.09.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.09.2010 Kompensasjon for opplæring i forbindelse med A-tiltak ***** P 2010/2071-6

Detaljer

Offentlig journal. Ang. utbedring av kommunal bru 2014/ / RDM/BLA RDM/BLA. Fwd: Ang. utbedring av kommunal bru

Offentlig journal. Ang. utbedring av kommunal bru 2014/ / RDM/BLA RDM/BLA. Fwd: Ang. utbedring av kommunal bru Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.08.2016 Ang. utbedring av kommunal bru Kommunale veier, vedlikehold 2014/113-17 0/2016 Q14 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.02.2017 Søknad om konsesjon til erverv av eiendom gnr/bnr 11/1, 11/5,

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Lenangen barne og ungdomsskole 2015/407-50 3378/2015 24.04.2015 25.03.

Offentlig journal. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Lenangen barne og ungdomsskole 2015/407-50 3378/2015 24.04.2015 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Lenangen barne og ungdomsskole Søknad om dispensasjon fra

Detaljer

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 24 148 2 Espen Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 22 148 3 Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF 25 21 25 23 25 21 0 0 0 0 18 140 4 Geir

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2015 1943/35/17,22. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.

Detaljer

Offentlig journal ***** Personalmappe - ***** ***** ***** 2011/821-9 1486/2013 RSTA/TIH 22.04.2013 29.04.2013 ***** Søknad om skadefelling av gjess

Offentlig journal ***** Personalmappe - ***** ***** ***** 2011/821-9 1486/2013 RSTA/TIH 22.04.2013 29.04.2013 ***** Søknad om skadefelling av gjess Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2013-3.5.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.11.2013 nnhold: ersonalmappe - 2011/821-9 1486/2013 22.04.2013 RSTA/TH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om barnehageplass - ***** ***** ***** 2018/ / OPPVEKST/TELRAN OPPVEKST/TELRAN

Offentlig journal. Søknad om barnehageplass - ***** ***** ***** 2018/ / OPPVEKST/TELRAN OPPVEKST/TELRAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.04.2018-08.04.2018, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 17.04.2018 Søknad om barnehageplass - Barnehageopptak 2018 - Jektvik barnehage BS 2018/384-3

Detaljer

Offentlig journal. 112/314 - Byggetillatelse - oppføring av driftsbygning - Trond Jenssen. 2017/ /

Offentlig journal. 112/314 - Byggetillatelse - oppføring av driftsbygning - Trond Jenssen. 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.09.2017 112/314 - Byggetillatelse - oppføring av driftsbygning - Trond Jenssen. 112/314 - søknad om tillatelse i ett trinn

Detaljer

Journaldato: 24.05.2012-24.05.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.2012. Dok.dato: 21.05.

Journaldato: 24.05.2012-24.05.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.2012. Dok.dato: 21.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A OMSORG O 2012/2252-5 19478/2012 21.05.2012 Svar - Tildeling av SFO-plass ved Manndalen

Detaljer

Offentlig journal. Kompetanseløftet 2015 for helse- og sosialtjenesten - ny statistikkpakke for Kompetanseutvikling - planer og finansiering

Offentlig journal. Kompetanseløftet 2015 for helse- og sosialtjenesten - ny statistikkpakke for Kompetanseutvikling - planer og finansiering Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.1.2014-4.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.02.2014 Kompetanseløftet 2015 for helse- og sosialtjenesten - ny statistikkpakke for 2013 Kompetanseutvikling

Detaljer

Offentlig journal. Refusjonskrav for arbeidspraksis i ordinær virksomhet. Personalmappe ***** ***** ***** 2010/ /

Offentlig journal. Refusjonskrav for arbeidspraksis i ordinær virksomhet. Personalmappe ***** ***** ***** 2010/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.9.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.09.2011 nnhold: Refusjonskrav for arbeidspraksis i ordinær virksomhet ersonalmappe 2010/5931-10

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møte i råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne / /

Offentlig journal. Referat fra møte i råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.10.2018 Referat fra møte i råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 15. 10. 2018 Råd for likestilling

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.11.201-03.12.201, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.201 Svar på melding om foryngelseshogst i Marka - gnr

Detaljer

Vedrørende tilbud om å komme til Leka kommune for snakke med flyktninger som er i introduksjonsprogram. Dok.dato:

Vedrørende tilbud om å komme til Leka kommune for snakke med flyktninger som er i introduksjonsprogram. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2017 Vedrørende tilbud om å komme til for snakke med flyktninger som er i introduksjonsprogram. gangsetting av flyktningearbeidet

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.3.2012, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2012 Oppmålingsgebyr Søknad om deling av grunneiendom 1942/14/4 2010/2013-5

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2010, Dokumenttype:,U, Status: J,A 14.12.2010 nnhold: Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet 21/2 Skansen 1-21/681 Finnmarksveien 78 - deling

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.09.2016, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2016 nnhold: 1943/35/2/9 søknad om dispensasjon fra utslippstillatelse

Detaljer

Offentlig journal. Registrering av anleggsplaner: Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse / /

Offentlig journal. Registrering av anleggsplaner: Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.06.2019 Registrering av anleggsplaner: Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2020 2023 Kommunedelplan for idrett,

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet:

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet: Lnr: 2809/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:GN/BN 18/2 Saksnr: 11/492-10 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CLFA TEI Dok.beskr: TINGLYST EIENDOM, GNR 18 BNR 124 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV Lnr: 2810/12

Detaljer

Journaldato: 10.12.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.12.2009. Klassering: ***** LYSOLBO/APK

Journaldato: 10.12.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.12.2009. Klassering: ***** LYSOLBO/APK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2009 Oversendelse av oppfølgingsplan ersonalmappe - 2009/3255-6 41769/2009 07.12.2009 LYSOLBO/AK

Detaljer

Journaldato: 18.01.2012-18.01.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 17.01.

Journaldato: 18.01.2012-18.01.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 17.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: LÅNEKASSEBEKREFTELSE PERSONALMAPPE - JOHN LYNGSTAD 2010/5134-5 2118/2012 John

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.201-18.12.201, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.201 Rapportering av turskiltprosjektet med frist 30111

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Offentlig journal. SV: Pris og mulighet for annonse /innlegg i Lekaposten juni og juli 2017/ / STAB/KHO STAB/KHO

Offentlig journal. SV: Pris og mulighet for annonse /innlegg i Lekaposten juni og juli 2017/ / STAB/KHO STAB/KHO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 05.06.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.06.2017 SV: Pris og mulighet for annonse /innlegg i Lekaposten juni og juli Leka helsesenter leie og bruk 2017/146-2

Detaljer

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2011 Barnehagemappe Knøttelia barnehage - 2011/3907-2 41860/2011 11.11.2011 BA Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 412. HELSE OG OMSORG/[Ufordelt] Dok.dato: Klassering: 033 FOR/OMNBRI. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 412. HELSE OG OMSORG/[Ufordelt] Dok.dato: Klassering: 033 FOR/OMNBRI. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.02.2018, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 01.03.2018 nnhold: Søknad om sommerjobb Rekrutteringssak helse-og omsorgsetaten - ferievikarer omsorgstjenesten

Detaljer

Dok.dato: Klassering: A22 KULT/TLN

Dok.dato: Klassering: A22 KULT/TLN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 21.02.2017 nnhold: Søknad om SFO-plass SFO - Skoleåret 2016/2017 U 2016/141-109 867/2017 17.02.2017 KULT/TLN E Offl. 13 / Fvl.

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Investeringstilskudd til renovering av Åsen sykehjem 2017/ /

Offentlig journal. Vedr. Investeringstilskudd til renovering av Åsen sykehjem 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.11.2018 Vedr. nvesteringstilskudd til renovering av Åsen sykehjem Nye Åsen sykehjem 2017/44-30 6119/2018 29.06.2018 Husbanken

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til helseundersøkelse brann 2017/ / SEN/LHM SEN/LHM

Offentlig journal. Innkalling til helseundersøkelse brann 2017/ / SEN/LHM SEN/LHM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 06.08.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.09.2017 nnkalling til helseundersøkelse 2017 - brann Helseundersøkelser 2017 og rapporter fra bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Offentlig journal. Tildelt adresse 2015/ / TEKN/EM Skjervøy kommune TEKN/EM. Oversendelse av nytt matrikkelbrev

Offentlig journal. Tildelt adresse 2015/ / TEKN/EM Skjervøy kommune TEKN/EM. Oversendelse av nytt matrikkelbrev Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.12.2018 Tildelt adresse Prosjekt - offentlige adresser - overført fra sak 2012/3715 2015/67-52 7276/2018 L32 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Varsel på grunn av manglende fremfriftsplan. Solhov bo- og aktivitetssenter - byggeprosjekt 2009/ /

Offentlig journal. Varsel på grunn av manglende fremfriftsplan. Solhov bo- og aktivitetssenter - byggeprosjekt 2009/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.12.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 10.12.2009 nnhold: Varsel på grunn av manglende fremfriftsplan Solhov bo- og

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om utvidelse av frist for innvilget tilsagn 2015/ /2017 KULT/SK

Offentlig journal. Søknad om utvidelse av frist for innvilget tilsagn 2015/ /2017 KULT/SK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.02.2017 Søknad om utvidelse av frist for innvilget tilsagn Newtonrom 2015/148-70 789/2017 KLT/SK 412 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.04.2015 -, Dokumenttype:,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 27.04.2015 nnhold: Vedr. søknad på stilling - lærerstillinger skoleåret 2015-2016

Detaljer

Offentlig journal. Høring - søknad om godkjenning av plan for nydyrking gbnr 79/2 - Arild E. Ribe 2019/ /

Offentlig journal. Høring - søknad om godkjenning av plan for nydyrking gbnr 79/2 - Arild E. Ribe 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.09.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.09.2019 Høring - søknad om godkjenning av plan for nydyrking gbnr 79/2 - Arild E. Ribe 79/2 - søknad om godkjenning

Detaljer

Journaldato: 18.11.2015-18.11.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2015. Dok.

Journaldato: 18.11.2015-18.11.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A ARBEDSBEKREFTELSE- RTA SOLBERG PERSONALMAPPE - RTA SOLBERG 2015/1507-2 8527/2015

Detaljer

Offentlig journal. Klage Kleppe 2013/ / UTV/APE UTV/APE. Arealplan Leka Kommune 2011/ /

Offentlig journal. Klage Kleppe 2013/ / UTV/APE UTV/APE. Arealplan Leka Kommune 2011/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.04.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.04.2017 Klage Kleppe Midt-Norsk Havbruk AS 2013/418-79 1022/2017 15.03.2017 TV/APE 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Tilbaketrekking av søknad 2011/ / UTV/APE UTV/APE. Strøm 6 mannsboligen Nedre Husbyveien 1.

Offentlig journal. Tilbaketrekking av søknad 2011/ / UTV/APE UTV/APE. Strøm 6 mannsboligen Nedre Husbyveien 1. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.2018 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2018 Tilbaketrekking av søknad Reguleringsplan Gangstøa hytte- og boligområde 2011/203-65 2470/2018 10.09.2018

Detaljer

Offentlig journal. Brev til ordfører og rådmann vedr. endringer i regelverk vannscooter 2017/34-5 0/ STAB/KHO

Offentlig journal. Brev til ordfører og rådmann vedr. endringer i regelverk vannscooter 2017/34-5 0/ STAB/KHO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.02.2017 Brev til ordfører og rådmann vedr. endringer i regelverk vannscooter Høringer fra offentlige etater - 2017 2017/34-5

Detaljer