Dok.dato: Klassering: 016 ADMDIR/DIRI. Dok.dato: Klassering: 064 ADMDIR/DIRI. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: Klassering: 016 ADMDIR/DIRI. Dok.dato: Klassering: 064 ADMDIR/DIRI. Dok.dato:"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Daratumumab (monoterapi) Beslutningsforum / / ADMDR/DR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Vibrand Finans AS ADMDR/DR nnhold: Notat Suturløse implanterbare hjerteklaffer i behandling av aortastenose - hurtig metodevurdering 2017/ / ADMDR/DR Tilg.kode S Hjemmel: Offl. 5.1ledd 064 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Folkehelseinstituttet ADMDR/DR nnhold: Spørsmål om pasientforløp innen palliasjon Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling 2009/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAG/JACGJE TE Helse Bergen HF Side: 1 av 12

2 nnhold: Spørsmål om pasientforløp innen palliasjon Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling 2009/ /2017 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helse- og omsorgsdepartementet FAG/JACGJE nnhold: nderretning om tiltale med påstand om særreaksjon - ***** ***** ***** Dom tvungent helsevern - ***** ***** ***** ***** 2017/ /2017 Tilg.kode O Hjemmel: Offl. 13, fvl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvunget psykisk helsevern nnhold: Henvisning ***** ***** ***** Psykisk helsevern ***** ***** ***** 2017/ /2017 FAG/RLT Tilg.kode PS Hjemmel: Offl. 13, fvl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAG/RLT Psykolog Aksel Frode Fugelli nnhold: Protonterapi, oppnevning av personer til videre arbeid Planlegging av norsk senter for partikkelterapi 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Helse Bergen HF Side: 2 av 12

3 nnhold: Høring av planprogram tilknyttet Regionalplan for Dalane Høring - planprogram tilknyttet Regionalplan for Dalane 2017/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Rogaland Fylkeskommune nnhold: Helse Vest representanter til nasjonal faglig nettverksgruppe for patologi Nasjonal faglig nettverksgruppe for patologi 2017/ /2017 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helsedirektoratet FAG/JACGJE nnhold: mplementering pakkeforløp psykisk helse og TSB Pakkeforløp psykisk helse og rus - mplementering 2017/ /2017 FAG/NBR 321 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helse Stavanger HF FAG/NBR Side: 3 av 12

4 nnhold: Ny refusjonsordning for polikliniske laboratorieanalyser - forespørsel om aktivitetstall for perioden juli 2 til og med juni 2017 Nytt kodeverk for laboratorietjenester 2013/ /2017 FAG/JACGJE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Postboks, HFD, Postmottak Helse Førde Postboks, HFO, Postmottak Postboks, HST, Postmottak Helse Stavanger Helse Bergen HF ØKO/JAEZ [fordelt]/[fordelt] Side: 4 av 12

5 nnhold: Psykisk helsevernloven, arbeidsmøte med helseforetak, fylkesmenn og kontrollkommisjoner Psykisk helsevernloven Bruk av mekaniske tvangsmidler 2/ /2017 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: den, Pål Hustoft, Kjetil Braut, Sølve Lundqvist, Arne Thomas Helleseth, Evy-Helen Rypdal, Knut Bovim, Kristin Jordheim Schille, Marie Eikeset, Kenneth Lien, Geir nstefjord, Hans Olav Alisøy, Svein Ove Schøyen, Helle Kristine Moe, Lars Conrad Heggland, ngrid Camilla Aasbøe Jektnes, Jostein Austegard, Ann-Torunn Andersen Årstad, Hanne Løvereide Bøthun, Sigrid Hellang, Morten Mygland, Anders Kvadsheim Bjørn Enoksen Erstad, Arne Stangeland, Arild Flaatten, Karianne Dommersnes, Arild Mildestveit, Marie Side: 5 av 12

6 nnhold: Oppdrag gitt til Sykehusbygg HF - Protonsentre i Norge Planlegging av norsk senter for partikkelterapi 2012/ /2017 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helse Sør-Øst RHF ADMDR/NLTOR [fordelt]/[fordelt] nnhold: Arbeidsmøte, ny lovendring, psykisk helsevernloven, program og deltakerliste Psykisk helsevernloven Bruk av mekaniske tvangsmidler 2/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helleseth, Evy-Helen Årstad, Hanne Løvereide den, Pål Erstad, Arne Hustoft, Kjetil Moe, Lars Conrad nstefjord, Hans Olav Rypdal, Knut Austegard, Ann-Torunn Andersen Jektnes, Jostein Lundqvist, Arne Thomas Hellang, Morten Mygland, Anders Kvadsheim Margareth Christoffersen Bjørn Enoksen Side: 6 av 12

7 nnhold: Forespørsel om en representant fra hver helseregion Nasjonal kvalitetsindikatordefinisjon: strykninger av planlagte operasjoner 2017/ / AOS/TEN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helsedirektoratet AOS/TEN [fordelt]/[fordelt] nnhold: Rutiner ved avbrudd behandling Kvalitetsindikator - avbrudd døgnbehandling TSB 2017/ / FAG/NBR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAG/NBR TE Helse Bergen HF nnhold: Kvalitetsindikator - avbrudd i døgnbehandling TSB Kvalitetsindikator - avbrudd døgnbehandling TSB 2017/ /2017 FAG/NBR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAG/NBR TE Helse Fonna HF nnhold: Kvalitetsindikator - avbrudd i døgnbehandling TSB Kvalitetsindikator - avbrudd døgnbehandling TSB 2017/ / FAG/NBR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAG/NBR TE Helse Stavanger HF Side: 7 av 12

8 nnhold: Kvalitetsindikator avbrudd fra døgnopphold Kvalitetsindikator - avbrudd døgnbehandling TSB 2017/ / FAG/NBR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAG/NBR TE Helse Stavanger HF nnhold: Notat til AD i Bekymringsmelding - rekrutteringsituasjonen for leger i Sogn og Fjordane 2017/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Helse Førde HF nnhold: Kopi av RT tilvisningar Helse Bergen Rapportering - raskere tilbake Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 4570/2017 ØK/FN/KBF 025 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØK/FN/KBF Helse Bergen HF nnhold: Ny betalingsordning for medisinske undersøkelser i Statens barnehus f.o.m. 1 september 2017 tfasing av avtaler mellom helseforetak og Statens barnehus 2017/ /2017 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Helse- og omsorgsdepartementet Side: 8 av 12

9 nnhold: nformasjon om den nye plattformen fra Compendia Abonnementsavtale - avtale nr AB Compendia AS 2015/ / PERS/ORG/GEA 046 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PERS/ORG/GEA TE Compendia - Vigdis Bergstad nnhold: nformasjon om den nye plattformen fra Compendia Abonnementsavtale - avtale nr AB Compendia AS 2015/ / PERS/ORG/GEA 046 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PERS/ORG/GEA TE Compendia - Vigdis Bergstad nnhold: nformasjon om den nye plattformen fra Compendia Abonnementsavtale - avtale nr AB Compendia AS 2015/ / PERS/ORG/GEA 046 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PERS/ORG/GEA TE Compendia - Vigdis Bergstad nnhold: nformasjon om den nye plattformen fra Compendia Abonnementsavtale - avtale nr AB Compendia AS 2015/ / PERS/ORG/GEA 046 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PERS/ORG/GEA TE Compendia - Vigdis Bergstad Side: 9 av 12

10 nnhold: nformasjon om den nye plattformen fra Compendia Abonnementsavtale - avtale nr AB Compendia AS 2015/ / PERS/ORG/GEA 046 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PERS/ORG/GEA TE Compendia - Vigdis Bergstad nnhold: nformasjon om den nye plattformen fra Compendia Abonnementsavtale - avtale nr AB Compendia AS 2015/ / PERS/ORG/GEA 046 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PERS/ORG/GEA TE Compendia - Vigdis Bergstad nnhold: mplementering pakkeforløp - deltaker fra brukerutvalget til regional implementeringsgruppe Pakkeforløp psykisk helse og rus - mplementering 2017/ / FAG/NBR 321 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAG/NBR TE nnhold: Oppnevning av medlemmer til arbeidsgruppe for videre arbeid med utvikling av behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori Arbeidsgruppe for videre arbeid med utvikling av behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori 2017/ /2017 FAG/JACGJE 321 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAG/JACGJE Helse Sør-Øst RHF Side: 10 av 12

11 nnhold: Nasjonale avtaler - endringer HSTAT uke 35 Nasjonale avtaler - endringer HSTAT 2017/ /2017 ADMDR/JOLNN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADMDR/JOLNN TE Sykehusinnkjøp HF nnhold: Høring fra HR,NFE-HS, på forslag til nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning Høring - HR,NFE-HS, på forslag til nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning 2017/ /2017 PERS/ORG/GEA 008 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PERS/ORG/GEA The Norwegian Association of Higher Education nstitutions nnhold: Tilsynsrapporten august 2017 Tilsynsrapportar frå HF-a / /2017 ADMDR/LEKRS 302 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADMDR/LEKRS Helse Førde HF nnhold: PTØ Norge: Ny direktør - nytt hovedsenter PTØ - Norge 2014/ /2017 EER/HNLV 327 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EER/HNLV Styreleder PTØ Norge Side: 11 av 12

12 nnhold: Statusrapporter spiseforstyrrelser Tilskudd - Nettverk mot spiseforstyrrelser i Helse Vest 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helse Bergen HF Side: 12 av 12

Offentlig journal. Implementering av pakkeforløp psykisk helse og TSB 2017/ /2017 FAG/NBRI

Offentlig journal. Implementering av pakkeforløp psykisk helse og TSB 2017/ /2017 FAG/NBRI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.09.2017 mplementering av pakkeforløp psykisk helse og TSB Pakkeforløp psykisk helse og rus - mplementering 2017/574-17 4582/2017

Detaljer

Offentlig journal. Justering av driftskredittrammen for / / ØKO/KROTER ØKO/KROTER

Offentlig journal. Justering av driftskredittrammen for / / ØKO/KROTER ØKO/KROTER Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.09.2017 Justering av driftskredittrammen for 2017 Revidert nasjonalbudsjett 2017 2017/522-3 3819/2017 21.08.2017 ØKO/KROTER

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 012 EIER/ERIIVA. Dok.dato: Klassering: 041 ADMDIR/JOLINN. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 012 EIER/ERIIVA. Dok.dato: Klassering: 041 ADMDIR/JOLINN. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.12.2017 nnkalling til foretaksmøte i Sykehusinnkjøp HF mandag 18. desember 2017 Foretaksmøter 2017 - felles eide helseforetak

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Veiledning i privat praksis 2003/ /2017 FAG/BERTOR TE FAG/BERTOR

Offentlig journal. Vedrørende Veiledning i privat praksis 2003/ /2017 FAG/BERTOR TE FAG/BERTOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.08.2017 Vedrørende Veiledning i privat praksis MAGERØY KRSTEN 2003/923-4 4426/2017 FAG/BERTOR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 016 FAG/SKOING. Dok.dato: Klassering: 008 PERS/ORG/GIEA. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 016 FAG/SKOING. Dok.dato: Klassering: 008 PERS/ORG/GIEA. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 03.07.2017 nnhold: Kopi - oversender brev om revidert oppdragsbrev Odda sjukehus Utviklingsprosjekt Odda og Stord sjukehus 2/2590-44

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 339 FAG/CPA. Dok.dato: Klassering: 046 ADMDIR/LEKRIS. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 339 FAG/CPA. Dok.dato: Klassering: 046 ADMDIR/LEKRIS. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.05.2017 Svar - psykisk helsehjelp for døve/hørselshemmede på Vestlandet Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse 2013

Detaljer

Offentlig journal. Høyring - Regional plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga i Helse Vest / /

Offentlig journal. Høyring - Regional plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga i Helse Vest / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2017 Høyring - Regional plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga i Helse Vest 2017-2022 Regional fødeplan 2017-2022

Detaljer

Offentlig journal. Svar - innsynsbegjæring 2014/ og 2014/ / /2017 ADMDIR/JOLINN

Offentlig journal. Svar - innsynsbegjæring 2014/ og 2014/ / /2017 ADMDIR/JOLINN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.12.2017 Svar - innsynsbegjæring 2014/887-22 og 2014/1264-65 Begjæring om innsyn i offentlig postjournal 2017 2017/57-41 6644/2017

Detaljer

Offentlig journal. Poliklinisk aktivitet i Helse Bergen-området 2017/ / FAG/NBRI FAG/NBRI

Offentlig journal. Poliklinisk aktivitet i Helse Bergen-området 2017/ / FAG/NBRI FAG/NBRI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.10.2017 Poliklinisk aktivitet i Helse Bergen-området Poliklinisk aktivitet TSB 2017/1004-1 5071/2017 27.09.2017 FAG/NBR Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 335 FAG/NBRI

Dok.dato: Klassering: 335 FAG/NBRI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.11.2016 nnhold: tkast til referat TSB-avtale 2015-2020 Rogaland a-senter 2014/889-34 21679/2016 EER/EBME 335 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Svar på innsynsbegjæring 2017/ / ADMDIR/DIRI ADMDIR/DIRI

Offentlig journal. Svar på innsynsbegjæring 2017/ / ADMDIR/DIRI ADMDIR/DIRI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2017 Svar på innsynsbegjæring Begjæring om innsyn 2017/158-3 2408/2017 16.06.2017 ADMDR/DR 041 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Oppsummering møte møte med Helse Bergen og Haraldsplass diakonale sykehus 2017/ /

Offentlig journal. Oppsummering møte møte med Helse Bergen og Haraldsplass diakonale sykehus 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.10.2017 Oppsummering møte 15.06.17 - møte med Helse Bergen og Haraldsplass diakonale sykehus Funksjons-/oppgavedeling mellom

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 321 EIER/HNLV

Dok.dato: Klassering: 321 EIER/HNLV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.01.2018 Klinikk Strand NPR-rapport Avtale - kjøp av kirurgiske tjenester fra privatpraktiserende spesialist - Michael Strand

Detaljer

Offentlig journal. Utredning av et pilotprosjekt med helsevakt 2017/ / FAG/HSTENB FAG/SKOING

Offentlig journal. Utredning av et pilotprosjekt med helsevakt 2017/ / FAG/HSTENB FAG/SKOING Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.03.2017 tredning av et pilotprosjekt med helsevakt Pilotprosjekt med helsevakt 2017/219-2 1215/2017 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Jakavi - haster 2017/ / ADMDIR/DIRI. Universitetssykehuset i Oslo ADMDIR/DIRI

Offentlig journal. Jakavi - haster 2017/ / ADMDIR/DIRI. Universitetssykehuset i Oslo ADMDIR/DIRI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.11.2017 Jakavi - haster Saker i nasjonalt system for innføring av nye metoder 2017 2017/81-82 5663/2017 30.10.2017 ADMDR/DR

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 339 FAG/RULT. Dok.dato: Klassering: 016

Dok.dato: Klassering: 339 FAG/RULT. Dok.dato: Klassering: 016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.11.2017 nnhold: Henvisning ***** ***** ***** ***** ***** ***** Psykisk helsevern - ***** ***** ***** ***** ***** 2017/1075-2

Detaljer

Offentlig journal. Egenandeler i Psykisk helsevern 2011/ / FAG/PALIDE FAG/CPA. Gjestepasientoppgjør

Offentlig journal. Egenandeler i Psykisk helsevern 2011/ / FAG/PALIDE FAG/CPA. Gjestepasientoppgjør Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.09.2 Egenandeler i Psykisk helsevern Egenandeler i poliklinisk psykisk helsevern 2011/538-2 20180/2 29.08.2 FAG/PALDE 339

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 012 ADMDIR/NILTOR. Dok.dato: Klassering: 200 ADMDIR/NILTOR. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 012 ADMDIR/NILTOR. Dok.dato: Klassering: 200 ADMDIR/NILTOR. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.10.2017 Svar på notat frå styret i Helse Vest BL om auka aktivitet blant medarbeidarar i Leiarmøte 20.06.2017 2017/26-4 4074/2017

Detaljer

Offentlig journal. Prolongering av avtaler innen ordningen "raskere tilbake" 2014/ / EIER/HNLV

Offentlig journal. Prolongering av avtaler innen ordningen raskere tilbake 2014/ / EIER/HNLV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2 nnhold: Prolongering av avtaler innen ordningen "raskere tilbake" Avtale - kjøp av kirurgiske tjenester - raskere tilbake

Detaljer

Offentlig journal. Rådgivning om spiseforstyrrelser- Driftsmidler / / FAG/COTL FAG/CPA

Offentlig journal. Rådgivning om spiseforstyrrelser- Driftsmidler / / FAG/COTL FAG/CPA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2017 nnhold: Rådgivning om spiseforstyrrelser- Driftsmidler 2017 Senter for spiseforstyrrelser - overføring av driftsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Høring - NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Offentlig journal. Høring - NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.03.2017 Høring - NO 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 046 FAG/NBRI. Dok.dato: Klassering: 321 FAG/NBRI

Dok.dato: Klassering: 046 FAG/NBRI. Dok.dato: Klassering: 321 FAG/NBRI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.06.2017 Svar - Krav om innsyn i medhold av offentlighetsloven Krav om innsyn i henhold til offentlighetslova 2017/562-10 3456/2017

Detaljer

Offentlig journal. Oppfølging etter 2. tertial / / EIER/EBME FAG/NBRI. Handtering av pensjon 2017

Offentlig journal. Oppfølging etter 2. tertial / / EIER/EBME FAG/NBRI. Handtering av pensjon 2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.10.2017 TSB-avtale 2015-2020 Valdresklinikken 2014/890-20 4892/2017 19.09.2017 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 321 EIER/HEGJOH. Dok.dato: Klassering: 016 EIER/HEGJOH. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 321 EIER/HEGJOH. Dok.dato: Klassering: 016 EIER/HEGJOH. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.01.2017 Forespørsel om ressurser, NKT tiltak 61 Digital patologi Nasjonalt prosjekt - Digital patologi konseptstudie 2016/2642-3

Detaljer

Offentlig journal. Høring - Forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen 2017/ /

Offentlig journal. Høring - Forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 08.09.2017 nnhold: Høring - Forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen Høring - Forslag om varig lagring av

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 334. Dok.dato: Klassering: 339 FAG/CPA

Dok.dato: Klassering: 334. Dok.dato: Klassering: 339 FAG/CPA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.02.2017 is: Transport psykisk syke - tre års oppsummering av prosjektene i årlig melding 2016 Transport av psykisk syke 2014/841-19

Detaljer

Offentlig journal. Prolongering av avtale innen ordnigen raskere tilbake - Oppfølgingsenheten Frisk, avd. Rogaland 2014/ /

Offentlig journal. Prolongering av avtale innen ordnigen raskere tilbake - Oppfølgingsenheten Frisk, avd. Rogaland 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2 nnhold: Prolongering av avtale innen ordnigen raskere tilbake - Oppfølgingsenheten Frisk, avd. Rogaland Avtale om kjøp

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse 2016/ / PERS/ORG/CHRHIL EIER/ERIIVA

Offentlig journal. Svar på henvendelse 2016/ / PERS/ORG/CHRHIL EIER/ERIIVA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.05.2017 Svar på henvendelse Anonym henvendelse Helse Førde HF 2016/3404-8 2629/2017 PERS/ORG/CHRHL 434 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 321 EIER/HNLV

Dok.dato: Klassering: 321 EIER/HNLV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.10.2 Behov for klargjøring av avtale mellom Aleris Helse og Helse Vest vedrørende håndkirurgi-pasienter Avtale - kjøp av kirurgiske

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 000 FAG/SKOING

Dok.dato: Klassering: 000 FAG/SKOING Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2016 Oppdrag om antibiotikaresistens i oppdragsdokumentet 2016 Oppdragsdokument for 2016 2016/2492-22 20339/2016 ADMDR/LEKRS

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om skriftlig redegjørelse - samarbeid mellom NLU og KS om nasjonal lederutvikling 2017/ /

Offentlig journal. Anmodning om skriftlig redegjørelse - samarbeid mellom NLU og KS om nasjonal lederutvikling 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.06.2017 Anmodning om skriftlig redegjørelse - samarbeid mellom NL og KS om nasjonal lederutvikling Anmodning om skriftlig

Detaljer

Rådgivningsgruppen for laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi - oppnevning av medlemmer. Dok.dato:

Rådgivningsgruppen for laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi - oppnevning av medlemmer. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.12.2017 Rådgivningsgruppen for laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi - oppnevning av medlemmer

Detaljer

Offentlig journal. Henvisning - ***** ***** ***** ***** 2017/ / FAG/RULT FAG/RULT

Offentlig journal. Henvisning - ***** ***** ***** ***** 2017/ / FAG/RULT FAG/RULT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.09.2017 Henvisning - ***** ***** ***** ***** Psykisk helsevern - ***** ***** ***** ***** 2017/906-2 4724/2017 11.09.2017 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Ad veiledningstjeneste for pasientrapporterte data 2015/ / FAG/HILDRU FAG/HILDRU

Offentlig journal. Ad veiledningstjeneste for pasientrapporterte data 2015/ / FAG/HILDRU FAG/HILDRU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.08.2 Ad veiledningstjeneste for pasientrapporterte data Finansiering nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2 2015/2412-14

Detaljer

Sakstittel: Tverrfagleg spesialisert rusbehandling - overføring av midlar som følgje av gjestepasientar frå andre regionar for Dok.

Sakstittel: Tverrfagleg spesialisert rusbehandling - overføring av midlar som følgje av gjestepasientar frå andre regionar for Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.11.2017 TSB - overføring av midler som følge av gjestepasientar Tverrfagleg spesialisert rusbehandling - overføring av midlar

Detaljer

Offentlig journal. Vikar 2009/ /2017 FAG/BERTOR FAG/BERTOR. Vikar i praksis 2004/ /

Offentlig journal. Vikar 2009/ /2017 FAG/BERTOR FAG/BERTOR. Vikar i praksis 2004/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2017 Vikar ndividuell avtale om regional avtalepraksis for legespesialist 2009/235-22 2236/2017 26.04.2017 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal RAPPORTERING FRÅ HELSE VEST PR FEBRUAR / /2017 ØKO/SYTE ØKO/SYTE

Offentlig journal RAPPORTERING FRÅ HELSE VEST PR FEBRUAR / /2017 ØKO/SYTE ØKO/SYTE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.04.2017 RAPPORTERNG FRÅ HELSE VEST PR FEBRAR 2017 Rapportering til HOD 2017 2017/261-4 1697/2017 03.04.2017 ØKO/SYTE 131 Helse-

Detaljer

Dok.dato: 29.08.2016. Klassering: 134 FAG/PALIDE. Dok.dato: 01.09.2016. Klassering: 016 EIER/HNLV

Dok.dato: 29.08.2016. Klassering: 134 FAG/PALIDE. Dok.dato: 01.09.2016. Klassering: 016 EIER/HNLV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.09.2 Spørsmål til Helseforetakene om medisinsk kodepraksis Spørsmål til vedrørende medisinsk kodepraksis 2/3107-2 20179/2

Detaljer

Offentlig journal. Innspel til tredje versjon av Nasjonal helseberedskapsplan 2017/ / FAG/SKOING FAG/IORE

Offentlig journal. Innspel til tredje versjon av Nasjonal helseberedskapsplan 2017/ / FAG/SKOING FAG/IORE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.09.2017 nnspel til tredje versjon av Nasjonal helseberedskapsplan Høyringsfråsegn- Nasjonal helseberedskapsplan 2017/814-3

Detaljer

Offentlig journal. Søknad frå Autismeforeningen Hordaland Fylkeslag om tilskot til helsefremjande arbeid /2017 FAG/BERTOR

Offentlig journal. Søknad frå Autismeforeningen Hordaland Fylkeslag om tilskot til helsefremjande arbeid /2017 FAG/BERTOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2017 Søknad frå Autismeforeningen Hordaland Fylkeslag om tilskot til helsefremjande arbeid 2017 134 2087/2017 21.04.2017

Detaljer

Offentlig journal. Oppfølging etter andre tertial / / EIER/EBME FAG/NBRI

Offentlig journal. Oppfølging etter andre tertial / / EIER/EBME FAG/NBRI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.11.2 Oppfølging etter andre tertial 2 TSB-avtale 2015-2020 Rogaland a-senter 2014/889-31 21511/2 02.11.2 EER/EBME Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsavtale om Nasjonal helseatlasteneste 2015/ / FAG/HSTENB

Offentlig journal. Samarbeidsavtale om Nasjonal helseatlasteneste 2015/ / FAG/HSTENB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2 Samarbeidsavtale om Nasjonal helseatlasteneste Helseatlas 2015/2222-4 20009/2 21.08.2 FAG/HSTENB 153 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Offentlig journal. LIS 1712 Blodkoagulasjonsfaktorer - reviderte anbefalinger 2017/ / ADMDIR/DIRI ADMDIR/DIRI

Offentlig journal. LIS 1712 Blodkoagulasjonsfaktorer - reviderte anbefalinger 2017/ / ADMDIR/DIRI ADMDIR/DIRI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.08.2017 LS 1712 Blodkoagulasjonsfaktorer - reviderte anbefalinger Saker i nasjonalt system for innføring av nye metoder 2017

Detaljer

Forespørsel om hvordan de regionale helseforetakene har organisert tilbudet om rituell omskjæring av gutter. Dok.dato:

Forespørsel om hvordan de regionale helseforetakene har organisert tilbudet om rituell omskjæring av gutter. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.10.2016 Forespørsel om hvordan de regionale helseforetakene har organisert tilbudet om rituell omskjæring av gutter Rituell

Detaljer

Representanter til styringsgruppe og arbeidsgrupper, nasjonale oppdrag innen persontilpasset medisin - Helse Vest RHF. Dok.dato:

Representanter til styringsgruppe og arbeidsgrupper, nasjonale oppdrag innen persontilpasset medisin - Helse Vest RHF. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.03.2017 Representanter til styringsgruppe og arbeidsgrupper, nasjonale oppdrag innen persontilpasset medisin - Helse Vest

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 321 FAG/BERTOR

Dok.dato: Klassering: 321 FAG/BERTOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.05.2017 Avtalehjemmel for spesialist i klinisk psykologi i Bergensområdet tlysning av 100% avtalehjemmel i psykologi i Bergensområdet

Detaljer

Offentlig journal. Oppfølging etter 1. tertial / / EIER/EBME FAG/NBRI

Offentlig journal. Oppfølging etter 1. tertial / / EIER/EBME FAG/NBRI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.06.2017 Oppfølging etter 1. tertial 2017 TSB-avtale 2015-2020 Bergensklinikkene 2014/885-62 2956/2017 01.06.2017 EER/EBME

Detaljer

Offentlig journal. Vikar i avtalepraksis 2014/ / FAG/BERTOR FAG/BERTOR

Offentlig journal. Vikar i avtalepraksis 2014/ / FAG/BERTOR FAG/BERTOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.10.2 nnhold: Vikar i avtalepraksis ndividuell avtale om regional avtalepraksis for legespesialist - Vigander Kaare 2014/848-12

Detaljer

Offentlig journal. Henvendelse vedrørende ansvar for dekning av behandling for hårfjerning ved kjønnsdysfori 2017/ /

Offentlig journal. Henvendelse vedrørende ansvar for dekning av behandling for hårfjerning ved kjønnsdysfori 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 05.01.2017 nnhold: Henvendelse vedrørende ansvar for dekning av behandling for hårfjerning ved kjønnsdysfori Henvendelse vedrørende

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 321. Dok.dato: Klassering: 016 FAG/SESY

Dok.dato: Klassering: 321. Dok.dato: Klassering: 016 FAG/SESY Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.07.2017 Behandlingstilbudet til unge overgripere - invitasjon til nasjonalt nettverk Behandlingstilbudet til unge overgripere

Detaljer

Offentlig journal. Høring - Forslag til endringer/justeringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp 2018/ /2018

Offentlig journal. Høring - Forslag til endringer/justeringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp 2018/ /2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.07.2018 Høring - Forslag til endringer/justeringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp Høring -

Detaljer

Offentlig journal. Vikar kanalspesialistene 2017/ / FAG/BERTOR FAG/BERTOR

Offentlig journal. Vikar kanalspesialistene 2017/ / FAG/BERTOR FAG/BERTOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.09.2017 nnhold: Vikar kanalspesialistene ndividuell avtale om regional avtalepraksis for legespesialist - Peter Coll U 2017/316-6

Detaljer

Offentlig journal. Oppfølgingsmøter - referater 2016/ / EIER/EBME EIER/EBME

Offentlig journal. Oppfølgingsmøter - referater 2016/ / EIER/EBME EIER/EBME Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2018 Oppfølgingsmøter - referater Avtaler om radiologiske tjenester Bergen og Stavanger - Curato Røntgen AS 2/2451-44 3004/2018

Detaljer

Offentlig journal. Avtale om innsatsstyrt finansiering 2014/ / EIER/EBME

Offentlig journal. Avtale om innsatsstyrt finansiering 2014/ / EIER/EBME Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2017 TSB-avtale 2015-2020 Frelsesarmeen, Stavanger 2014/888-22 3319/2017 EER/EBME Mottaker Frelsesarmeens Rusomsorg, Behandlingssenteret

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ønske om innsyn i dokument 2017/ / FAG/HSTENB FAG/HSTENB

Offentlig journal. Svar på ønske om innsyn i dokument 2017/ / FAG/HSTENB FAG/HSTENB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.11.2018 Svar på ønske om innsyn i dokument ilotprosjekt arkinsonnet Norge 2017/277-7 5138/2018 19.10.2018 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Offentlig journal. Rapportering frå Helse Vest pr oktober / / ØKO/SYTE ØKO/SYTE

Offentlig journal. Rapportering frå Helse Vest pr oktober / / ØKO/SYTE ØKO/SYTE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.01.2017 Rapportering frå Helse Vest pr oktober 2 Rapportering til HOD 2 2/2679-8 22451/2 30.11.2 ØKO/SYTE 005 Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Offentlig journal. Oppsummering etter oppfølgingsmøte 13. desember / /2019 EIER/ERIIVA

Offentlig journal. Oppsummering etter oppfølgingsmøte 13. desember / /2019 EIER/ERIIVA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.03.2019 Oppsummering etter oppfølgingsmøte 13. desember 2018 Avtale kirurgiske tjenester, Privathospitalet, Fana Medisinske

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsavtale med avtalespesialister 2017/ / FAG/HSTENB

Offentlig journal. Samarbeidsavtale med avtalespesialister 2017/ / FAG/HSTENB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.03.2017 Samarbeidsavtale med avtalespesialister Samarbeidsavtale med avtalespesialister 2017/202-2 1201/2017 06.03.2017 321

Detaljer

Offentlig journal. Årleg melding 2017 Voss Distriktspsykiatriske Senter NKS 2017/ /2018 ADMDIR/COTL TE

Offentlig journal. Årleg melding 2017 Voss Distriktspsykiatriske Senter NKS 2017/ /2018 ADMDIR/COTL TE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.01.2018 nnhold: Årleg melding 2017 Voss Distriktspsykiatriske Senter NKS Årleg melding 2017 2017/1058-11 229/2018 ADMDR/COTL

Detaljer

Offentlig journal. Utfasing av avtaler mellom helseforetak og Statens barnehus 2017/ / FAG/HSTENB

Offentlig journal. Utfasing av avtaler mellom helseforetak og Statens barnehus 2017/ / FAG/HSTENB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2017 tfasing av avtaler mellom helseforetak og Statens barnehus Statens barnehus 2017/254-2 1340/2017 15.03.2017 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Konferanse om Helse og arbeid 29. og 30. november - invitasjon 2016/ /2018 FAG/HILDRU

Offentlig journal. Konferanse om Helse og arbeid 29. og 30. november - invitasjon 2016/ /2018 FAG/HILDRU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.10.2018 Konferanse om Helse og arbeid 29. og 30. november - invitasjon Omlegging Raskere tilbake 2/3409-59 4927/2018 FAG/HLDR

Detaljer

Offentlig journal. Utbetaling av lån til investeringar i november / / ØKO/KROTER ØKO/KROTER

Offentlig journal. Utbetaling av lån til investeringar i november / / ØKO/KROTER ØKO/KROTER Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 11.11.2 nnhold: Utbetaling av lån til investeringar i november 2 nvesteringslån 2 U 2/2832-8 21494/2 01.11.2 ØKO/KROTER 163

Detaljer

Offentlig journal. Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom 2016/ /2016 FAG/HSTENB

Offentlig journal. Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom 2016/ /2016 FAG/HSTENB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.01.2017 nnhold: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom Høyring innspel til nasjonal

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 012 EIER/ERIIVA. Dok.dato: Klassering: 012 EIER/ERIIVA. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 012 EIER/ERIIVA. Dok.dato: Klassering: 012 EIER/ERIIVA. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.03.2017 Oppnemning som styremedlem i Helse Førde HF 2017/166-8 1162/2017 EER/HNLV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 016 ADMDIR/DIRI. Dok.dato: Klassering: 016 ADMDIR/DIRI

Dok.dato: Klassering: 016 ADMDIR/DIRI. Dok.dato: Klassering: 016 ADMDIR/DIRI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.09.2 Epclusa för hepatit C GT3 till Beslutningsforum Saker i nasjonalt system for nye metoder 2 2/2471-55 20794/2 25.09.2

Detaljer

Offentlig journal. Vikar i øyelegepraksis - Sør-Rogaland 2004/ / ADM/BERTOR FAG/BERTOR

Offentlig journal. Vikar i øyelegepraksis - Sør-Rogaland 2004/ / ADM/BERTOR FAG/BERTOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.09.2017 Vikar i øyelegepraksis - Sør-Rogaland Garborg Herdis 2004/99-12 4992/2017 25.09.2017 ADM/BERTOR Herdis Garborg Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Høring - Endring i forskrift og utlevering av legemidler fra apotek 2017/ /

Offentlig journal. Høring - Endring i forskrift og utlevering av legemidler fra apotek 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2017 Høring - Endring i forskrift og utlevering av legemidler fra apotek Høring - Endring i forskrift og utlevering av

Detaljer

Sakstittel: Høring - forslag til nye retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurderinger av legemidler. Dok.dato:

Sakstittel: Høring - forslag til nye retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurderinger av legemidler. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.09.2017 nnhold: Høring - Retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler Høring - forslag

Detaljer

Offentlig journal. Høring - pakkeforløp hjerneslag fase / / FAG/HSTENB

Offentlig journal. Høring - pakkeforløp hjerneslag fase / / FAG/HSTENB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2017 Høring - pakkeforløp hjerneslag fase 1 Høring - pakkeforløp hjerneslag fase 1 2017/222-2 5742/2017 02.11.2017 FAG/HSTENB

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til regional konferanse om selvmordsforebygging 2018/ / FAG/CPA

Offentlig journal. Invitasjon til regional konferanse om selvmordsforebygging 2018/ / FAG/CPA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.08.2018 nvitasjon til regional konferanse om selvmordsforebygging Folkeopplysningskampanje for å forebygge selvmord 2018/347-4

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 153 FAG/HILDRU. Dok.dato: Klassering: 016 ADMDIR/DIRI. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 153 FAG/HILDRU. Dok.dato: Klassering: 016 ADMDIR/DIRI. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.06.2017 nnhold: Drift av nasjonale medisinske kvalitetsregister 2017 Finansiering medisinske kvalitetsregister 2017 2017/344-5

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om kontraktsoppfølgning - rammeavtale for kjøp av radiologiske tjenester 2016/ /2016 EIER/EBME

Offentlig journal. Anmodning om kontraktsoppfølgning - rammeavtale for kjøp av radiologiske tjenester 2016/ /2016 EIER/EBME Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.11.2 Anmodning om kontraktsoppfølgning - rammeavtale for kjøp av radiologiske tjenester Avtaler om radiologiske tjenester

Detaljer

Offentlig journal. Oppfølging etter 1. tertial / / EIER/EBME FAG/NBRI. Oppfølging etter 1.

Offentlig journal. Oppfølging etter 1. tertial / / EIER/EBME FAG/NBRI. Oppfølging etter 1. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.06.2017 TSB-avtale 2015-2020 Karmsund ABR-senter 2014/886-39 2853/2017 23.05.2017 EER/EBME Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Ang høring om felles retningslinjer for brukarmedverknad på systemnivå 2016/ /

Offentlig journal. Ang høring om felles retningslinjer for brukarmedverknad på systemnivå 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2016 nnhold: Ang høring om felles retningslinjer for brukarmedverknad på systemnivå Felles retningslinjer for brukarmedverknad

Detaljer

Offentlig journal. Henvisning - ***** ***** ***** ***** 2017/ / FAG/RULT FAG/RULT. Egenandel poliklinikk

Offentlig journal. Henvisning - ***** ***** ***** ***** 2017/ / FAG/RULT FAG/RULT. Egenandel poliklinikk Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.03.2017 Henvisning - ***** ***** ***** ***** Psykisk helsevern - ***** ***** ***** ***** 2017/284-2 1477/2017 22.03.2017 FAG/RLT

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Tilg.kode Hjemmel: Klassering: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Tilg.kode Hjemmel: Klassering: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2017 Habilitering for barn og unge med hjerneskade Oppfølging regional plan habilitering og rehabilitering 2015/2011-33

Detaljer

Offentlig journal. Henvisning ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ / FAG/RULT FAG/RULT

Offentlig journal. Henvisning ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ / FAG/RULT FAG/RULT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.03.2018 Henvisning 2018/196-2 1131/2018 FAG/RLT Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helse

Detaljer

Offentlig journal. Regulering av avtalens økonomiske ramme for / / EIER/EBME EIER/EBME

Offentlig journal. Regulering av avtalens økonomiske ramme for / / EIER/EBME EIER/EBME Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.01.2019 Regulering av avtalens økonomiske ramme for 2019 TSB-avtale 2015-2020 Rogaland a-senter 2014/889-76 6316/2018 18.12.2018

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål knyttet til beskrivelse av undersøkelser 6173/ EIER/EBME EIER/EBME

Offentlig journal. Spørsmål knyttet til beskrivelse av undersøkelser 6173/ EIER/EBME EIER/EBME Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2018 Spørsmål knyttet til beskrivelse av undersøkelser Avtaler om radiologiske tjenester i Bergen, Haugesund og Stavanger

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse vedrørende kartlegging av vold og trusler mot helsepersonell og medpasienter 2017/ /

Offentlig journal. Svar på henvendelse vedrørende kartlegging av vold og trusler mot helsepersonell og medpasienter 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.04.2017 Svar på henvendelse vedrørende kartlegging av vold og trusler mot helsepersonell og medpasienter Vold og trusler mot

Detaljer

Offentlig journal. Oppfølging etter 2. tertial / / EIER/EBME

Offentlig journal. Oppfølging etter 2. tertial / / EIER/EBME Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.10.2017 Oppfølging etter 2. tertial 2017 TSB-avtale 2015-2020 Frelsesarmeen, Stavanger 2014/888-24 5158/2017 Avs./mottaker:

Detaljer

Sakstittel: Regionalt kompetansenettverk for behandling av flyktningar, asylsøkjarar og innvandrarar i spesialisthelsetenesta. Dok.dato:

Sakstittel: Regionalt kompetansenettverk for behandling av flyktningar, asylsøkjarar og innvandrarar i spesialisthelsetenesta. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.09.2 Oppretting av regionalt kompetansenettverk - behov for representantar Regionalt kompetansenettverk for behandling av

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 016

Dok.dato: Klassering: 016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.10.2017 nnhold: Oppdateringsgrupper for Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for maligne blodsykdommer. U 2009/136-82

Detaljer

Offentlig journal. Oppfølging etter andre tertial / / EIER/EBME

Offentlig journal. Oppfølging etter andre tertial / / EIER/EBME Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.09.2016 Oppfølging etter andre tertial 2016 TSB-avtale 2015-2020 Kirkens Sosialtjeneste, Stavanger 2014/884-34 20519/2016

Detaljer

Offentlig journal. Regional plan for revmatologi - Høyring 2016/ / ADMDIR/DIRI. Helse Stavanger HF

Offentlig journal. Regional plan for revmatologi - Høyring 2016/ / ADMDIR/DIRI. Helse Stavanger HF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2017 nnhold: Regional plan for revmatologi - Høyring Revmatologi i Helse Vest - regionalt prosjekt 2016-2017 2016/3264-26

Detaljer

Rekruttering av deltakere (og hospitanter) til Nasjonalt topplederprogram kull 18 i perioden 26. januar - 11. april 2015. Dok.dato: 29.10.

Rekruttering av deltakere (og hospitanter) til Nasjonalt topplederprogram kull 18 i perioden 26. januar - 11. april 2015. Dok.dato: 29.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.10.2014 Rekruttering av deltakere (og hospitanter) til Nasjonalt topplederprogram kull 18 i perioden 26. januar - 11. april

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 016 AOS/SVEERI. Dok.dato: Klassering: 321. FAG/BERTOR [Ufordelt]/[Ufordelt]

Dok.dato: Klassering: 016 AOS/SVEERI. Dok.dato: Klassering: 321. FAG/BERTOR [Ufordelt]/[Ufordelt] Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2018 nnhold: Kopi - avregningsutvalget - spørsmål om kodepraksis ved behandling av hemoroider nnsatsstyrt finansiering

Detaljer

Offentlig journal. Tilskot til medisinske kvalitetsregister 2017/ / ØKO/SYTE ØKO/KROTER

Offentlig journal. Tilskot til medisinske kvalitetsregister 2017/ / ØKO/SYTE ØKO/KROTER Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2018 nnhold: Tilskot til medisinske kvalitetsregister nntektsramme 2018 2017/1178-5 3439/2018 21.06.2018 ØKO/SYTE 121 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal RAPPORTERING FRÅ HELSE VEST PR SEPTEMBER / /2017 ØKO/SYTE ØK/FIN/KENWAN

Offentlig journal RAPPORTERING FRÅ HELSE VEST PR SEPTEMBER / /2017 ØKO/SYTE ØK/FIN/KENWAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.12.2017 RAPPORTERNG FRÅ HELSE VEST PR SEPTEMBER 2017 Rapportering til HOD 2017 2017/261-12 5720/2017 01.11.2017 ØKO/SYTE 131

Detaljer

01.09.2015 FAG 01.09.2015 FAG 31.08.2015 FAG

01.09.2015 FAG 01.09.2015 FAG 31.08.2015 FAG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.09.2015 Prosjekt om komorbiditet ved multippel sklerose og helsetjenester ved Helse Vest Saker i det regionale brukerutvalet

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 046 ADMDIR/LEKRIS. Dok.dato: Klassering: 022 EIER/HEGJOH. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 046 ADMDIR/LEKRIS. Dok.dato: Klassering: 022 EIER/HEGJOH. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2017 Krav om innsyn i henhold til offentlighetsloven Krav om innsyn i henhold til offentlighetslova 2017/562-4 3248/2017

Detaljer

Offentlig journal. Prosess for registrering av endring styreleder i SAV 2016/ / EIER/HNLV

Offentlig journal. Prosess for registrering av endring styreleder i SAV 2016/ / EIER/HNLV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 30.11.2016 nnhold: Prosess for registrering av endring styreleder i SAV Fritak frå verv som styreleiar U 2016/3369-1 22270/2016

Detaljer

Oppfølging av rapport om håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner for prisinformasjon

Oppfølging av rapport om håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner for prisinformasjon Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 22.11.2018 Oppfølging av rapport om håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner for prisinformasjon

Detaljer

Offentlig journal. Etablering av protonsenter i Helse Bergen HF - prosjektorganisering og finansiering 2012/ /2018 FAG/HSTENB

Offentlig journal. Etablering av protonsenter i Helse Bergen HF - prosjektorganisering og finansiering 2012/ /2018 FAG/HSTENB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.03.2018 Etablering av protonsenter i Helse Bergen HF - prosjektorganisering og finansiering Planlegging av norsk senter for

Detaljer

Offentlig journal. E-post adresser til de private innen TSB 2016/ /2016 FAG/SVEERI FAG/SVEERI

Offentlig journal. E-post adresser til de private innen TSB 2016/ /2016 FAG/SVEERI FAG/SVEERI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2016 E-post adresser til de private innen TSB nnsatsstyrt finansiering (SF) 2016/2903-4 22510/2016 016 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Offentlig journal. Avrekning ISF / / REG/TTRO REG/TTRO. Avrekning ISF / /2018 REG/TTRO

Offentlig journal. Avrekning ISF / / REG/TTRO REG/TTRO. Avrekning ISF / /2018 REG/TTRO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.01.2019 Avrekning SF 2017 SF avregning 2017 2018/935-1 6244/2018 17.12.2018 121 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Vikar for Kaare Vigander, øyelege 2014/ / FAG/BERTOR FAG/BERTOR

Offentlig journal. Vikar for Kaare Vigander, øyelege 2014/ / FAG/BERTOR FAG/BERTOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.03.2018 Vikar for Kaare Vigander, øyelege ndividuell avtale om regional avtalepraksis for legespesialist - Vigander Kaare

Detaljer

Offentlig journal. Høringsvar - Strategi for rasjonell bruk av bildediagnostikk 2018/ / FAG/HSTENB FAG/JACGJE

Offentlig journal. Høringsvar - Strategi for rasjonell bruk av bildediagnostikk 2018/ / FAG/HSTENB FAG/JACGJE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.12.2018 Høringsvar - Strategi for rasjonell bruk av bildediagnostikk Høring - Strategi for rasjonell bruk av bildediagnostikk

Detaljer

Helseforetakenes koordineringsansvar for TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) - Overordna føringer. Dok.dato:

Helseforetakenes koordineringsansvar for TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) - Overordna føringer. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.10.2017 nnhold: Helseforetakenes koordineringsansvar for TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) - Overordna føringer

Detaljer

***** ***** ***** ***** ***** ***** - Dom til tvungent psykisk helsehjelp, overføring til annet helseforetak

***** ***** ***** ***** ***** ***** - Dom til tvungent psykisk helsehjelp, overføring til annet helseforetak Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2017 ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Dom til tvungent psykisk helsehjelp, overføring til annet helseforetak Orientering

Detaljer