Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Østfold - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftelse - Sluttbekreftelse fra Sykehuspartner Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Bekreftelse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Opphør av arbeidsforhold - Sykepleier - 50 % Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Pensjonssøknad - Avskjermet Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Opphør av arbeidsforhold - Overlege % Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Side 1 av 11

2 Inngående eksternt produsert, 14/ Pensjonssøknad - Avskjermet Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Pensjonssøknad - Avskjermet Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Opphør av arbeidsforhold - Sykepleier - Tilkallingsvikar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Vitneinnkalling til forhandlingsmøte i Fylkesnemnda for sosiale saker Østfold Rygge kommune barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Moss Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Opphør av arbeidsforhold - Spesialergoterapeut - 50 % Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Side 2 av 11

3 Inngående eksternt produsert, 15/ Opphør av arbeidsforhold - Miljøterapeut - 50 % Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avlevering til Norsk helsearkiv fra virksomheter i spesialisthelsetjenesten Norsk Helsearkiv Norsk helsearkiv Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av kopi av svarremisse på cervix-cytologi Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Kreftregisteret seksjon for patologi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Inngående eksternt produsert, 15/ LIS 1805 MS anbudet - Etterlevelsen av anbefalinger i avtale LIS anbefalinger - Legemiddelinnkjøpssamarbeid Mylan økonomi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Inngående eksternt produsert, 16/ Opphør av arbeidsforhold - Helsefagarbeider - 85 % Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Side 3 av 11

4 tgående internt produsert, 16/ Oversendelse av opplysninger Våler kommune barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Moss Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Sakkyndig vurdering Erstatningssak NPE 2017/ Avskjermet Norsk pasientskadeerstatning kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 17/ Innhenting av dokumentasjon Innsyn i pasientjournal - Andre - Avskjermet Oslo universitetssykehus Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 17/ Oversendelse av dokumentasjon Innsyn i pasientjournal - Andre - Avskjermet Oslo universitetssykehus Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Ingen kommentar til sakkyndig vurdering Erstatningssak NPE 2018/ Avskjermet Norsk pasientskadeerstatning kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Side 4 av 11

5 Inngående eksternt produsert, 18/ Ytterligere spørsmål - Ansettelse av lege i spesialisering Innsyn i tilsettelsessak - Avskjermet Sivilombudsmannen kirurgisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 tgående internt produsert, 18/ Tilbakemelding medisinsk vurdering Erstatningssak NPE 2018/ Avskjermet Norsk pasientskadeerstatning kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt produsert, 18/ Ingen kommentar til sakkyndig vurdering Erstatningssak NPE 2018/ Avskjermet Norsk pasientskadeerstatning kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt produsert, 18/ Søknad om praksisplasser Praksisplasser - Zain Amir - Ali Kareem Ali Basil Kareem avdeling for anestesileger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 Inngående eksternt produsert, 18/ Bekreftelse - Sluttbekreftelse fra Sykehuspartner Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Side 5 av 11

6 tgående internt produsert, 18/ Nasjonalt prosjekt - Kompetanseutvikling rus & vold - Lister over tjenestesteder TSB og PH i Helse Sør-Øst Nasjonalt prosjekt - Kompetanseutvikling rus & vold St. Olavs Hospital - niversitetssykehuset i Trondheim klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 329 tgående internt produsert, 18/ Individuell oppfølgingsplan - Avskjermet NAV Skanning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 18/ Individuell oppfølgingsplan - Avskjermet NAV Skanning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Endret møtetidspunkt for dialogmøte - NAV NAV Fredrikstad Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av opplysninger Råde kommune barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Moss Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Side 6 av 11

7 Inngående eksternt produsert, 18/ Påminnelse - Innhenting av dokumentasjon Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - Avskjermet DNB Livsforsikring ASA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Tilbakemelding mottatt melding fra offentlig melder Sarpsborg kommune indremedisinsk akuttavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ nderretning til klager Politianmeldelse - Hærverk/skadeverk på heis, St. Joseph Øst politidistrikt - Ski teknisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Bekreftelse på anmeldt forhold Politianmeldelse - Hærverk/skadeverk på heis, St. Joseph Øst politidistrikt - Ski teknisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av dokumentasjon Erstatningssak NPE 2018/ Annet behandlingssted - Avskjermet Norsk pasientskadeerstatning kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Side 7 av 11

8 tgående internt produsert, 18/ Bekymringsmelding til barneverntjenesten Moss kommune DPS nordre Østfold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 18/ Vergefullmakt - Adresseendring Vergemålsak - Avskjermet Avskjermet regnskapsavdelingen (1) Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 490 Inngående eksternt produsert, 18/ Avslag på for sent framsatt krav om refusjon av sykepenger etter utløpet av arbeidsgiverperiode NAV Moss Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Innkalling til dialogmøte - NAV - Avskjermet NAV Oppfølging utland Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av dokumentasjon Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - Avskjermet DNB Livsforsikring ASA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Side 8 av 11

9 tgående internt produsert, 18/ Bekymringsmelding til barneverntjenesten Sarpsborg kommune DPS Fredrikstad Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 18/ Referat - Avskjermet NAV Skanning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Klage på behandling - Ønske om informasjon Henvendelse fra pårørende - Avskjermet Avskjermet geriatrisk og endokrinologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 18/ Søknad om dekning av utgifter som krysser kommunegrense - Fysioterapi Pasientreiser - Søknad om transport som krysser kommunegrense - Avskjermet Avskjermet Pasientreiser Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416 Inngående eksternt produsert, 18/ Innhenting av opplysninger Innsyn i pasientjournal - Politisak - Avskjermet Øst politidistrikt - Ski DPS Halden-Sarpsborg Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Side 9 av 11

10 Inngående eksternt produsert, 18/ Innhenting av opplysninger - Avskjermet Innsyn i pasientjournal - Politisak - Avskjermet Øst politidistrikt - Ski avdeling for rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Innhenting av opplysninger Innsyn i pasientjournal - Politisak - Avskjermet Øst politidistrikt - Ski DPS Halden-Sarpsborg Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Avviksmelding til Sykehuset Østfold Samhandlingsavvik - Sarpsborg kommune (233/18) Sarpsborg kommune samhandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 430 Inngående eksternt produsert, 18/ Innhenting av dokumentasjon Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - Avskjermet Eika Forsikring AS - Avdeling Personforsikring Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Pasienthenvendelse - Forespørsel om operasjon Pasienthenvendelse - Avskjermet Avskjermet kreftavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 469 Side 10 av 11

11 Inngående eksternt produsert, 18/ Innhenting av opplysninger Sarpsborg kommune barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sarpsborg Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Side 11 av 11