d en befolkningsbasert studie Eva A Øverland, PhD student, KK, Ahus Lars Vatten, Professor, NTNU Anne Eskild, Professor, KK, Ahus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "d en befolkningsbasert studie Eva A Øverland, PhD student, KK, Ahus Lars Vatten, Professor, NTNU Anne Eskild, Professor, KK, Ahus"

Transkript

1 Risikofaktorer ik kt for skulderdystoci d en befolkningsbasert studie Eva A Øverland, PhD student, KK, Ahus Lars Vatten, Professor, NTNU Anne Eskild, Professor, KK, Ahus

2 Good answers come from good questions not from sophisticated analyses. Schoolman, 1968

3 Skulderdystoci er en dramatisk hendelse Shoulder dystocia is the infrequent, unanticipated, unpredictable nightmare of the obstetrician Langer, Am J Obstet Gynecol, 1991

4 Skulderdystoci d diagnostiseres i når man ikke får forløst kroppen ved vanlig traksjon nedover etter at hodet er forløst

5 Situasjonen oppstår ved at skuldrene låser seg over bekkeninngangen

6

7

8 Maternelle komplikasjoner Uterus atoni Uterus ruptur Store rifter Blære/ ureterskade Post partum blødning Psykisk s traumatisering a

9 Føtale komplikasjoner Plexus brachialis skade Humerus fraktur Clavicula fraktur Føtal asfyksi Føtal død

10 Kunnskap om risikofaktorer er nødvendig for å forbygge en slik alvorlig obstetrisk hendelse

11 Tidligere skulderdystosi? Hvor stor risiko har en kvinne for å oppleve dette på nytt? Hvordan skal vi som fødselshjelpere håndtere denne problemstillingen?

12 Once a shoulder dystocia always a cesarean?

13 Problemstilling Hvilke faktorer har betydning for om man opplever en skulderdystoci d i andre svangerskap? Tidligere skulderdystoci? Andre faktorer?

14 Trenger store befolkningsbaserte studier for å kunne svare på dette fordi hendelsen er så sjelden

15 Befolkningsbasert oppfølingsstudie Data fra Medisinsk fødselsregister, i perioden Vi inkluderte i vår studiepopulasjon p alle kvinner som hadde to påfølgende vaginale fødsler (1. og 2.) av ett barn i hodeleie Totalt 537, kvinner

16 Datagrunnlag fra Medisinsk fødselsregister Utfallsvariabel: Vanskelig skulderforløsning ved andre forløsning

17 Datagrunnlag fra Medisinsk fødselsregister Forklaringsvariabler: Vanskelig skulderforløsning ved første forløsning Fødselsvekt (<3 000, , , , , >5 000 gram)

18 Mulige konfunderende variabler: Induksjon av fødsel Epidural anestesi Protrahert forløp (fødselsforløp >12 timer) Tangforløsning Vakumforløsning Diabetes hos mor (type 1, type 2, gestasjonsdiabets) Mors alder (<20, 20-24, 25-29, 30-34, 35 år) År for fødsel ( , , , )

19 Resultater Forekomst av skulderdystoci 0.5% ved første forløsning 0.8% ved andre forløsning

20 Forekomst av skulderdystoci (sd) ved andre forløsning 7.3% hos de som har en tidligere sd 0.8% hos de som ikke har det

21 First delivery Second delivery Cesarean delivery n=38,373, 6,5% Vaginal delivery n= 554,773; 93,5% Shoulder dystocia n=2,745; 0,5% No shoulder dystocia n= 552,028 ; 99,5% Vaginal delivery* n=2,344; 85,4% Cesarean section n= 401; 14,6% Vaginal delivery* n= 534,972; 96,9% Cesarean delivery n= 17,056; 3,1%

22 First delivery Second delivery Cesarean delivery n=38,373, 6,5% Shoulder dystocia n=2,745; 0,5% Vaginal delivery* n=2,344; 85,4% Cesarean section n= 401; 14,6% Vaginal delivery n= 554,773; 93,5% No shoulder dystocia n= 552,028 ; 99,5% Vaginal delivery* n= 534,972; 96,9% Shoulder dystocia n= 4,296; 0.8% No shoulder dystocia n= 530,676; 99.2% Cesarean delivery n= 17,056; 3,1%

23 First delivery Second delivery Cesarean delivery n=38,373, 6,5% Shoulder dystocia n=2,745; 0,5% Vaginal delivery* n=2,344; 85,4% Cesarean section n= 401; 14,6% Vaginal delivery n= 554,773; 93,5% No shoulder dystocia n= 552,028 ; 99,5% Vaginal delivery* n= 534,972; 96,9% Shoulder dystocia n= 4,296; 0.8% No shoulder dystocia n= 530,676; 99.2% Cesarean delivery n= 17,056; 3,1%

24 First delivery Second delivery Cesarean delivery n=38,373,, 6,5% Shoulder dystocia n=2,745; 0.5% Vaginal delivery* n=2,344; 85.4% Shoulder dystocia n= 170; 7.3% No shoulder dystosia n= 2,174; 92.7% Cesarean section n= 401; 14.6% Vaginal delivery n= 554,773; 935% 93.5% No shoulder dystocia n= 552,028 ; 99.5% Vaginal delivery* n= 534,972; 96.9% Shoulder dystocia n= 4,296; 0.8% No shoulder dystocia n=530,676; 99.2% Cesarean delivery n= 17,056; 3.1%

25 First delivery Second delivery Cesarean delivery n=38,373,, 6,5% Shoulder dystocia n=2,745; 0.5% Vaginal delivery* n=2,344; 85.4% Shoulder dystocia n= 170; 7.3% No shoulder dystosia n= 2,174; 92.7% Cesarean section n= 401; 14.6% Vaginal delivery n= 554,773; 935% 93.5% No shoulder dystocia n= 552,028 ; 99.5% Vaginal delivery* n= 534,972; 96.9% Shoulder dystocia n= 4,296; 0.8% No shoulder dystocia n=530,676; 99.2% Cesarean delivery n= 17,056; 3.1%

26 Skulderdystoci 1.forløsning Skulderdystoci ved andre forløsning cor aor Ja 9.7( ) 4.1( ) Nei Fødselsvekt <3, ( ) 0.3( ) 3,000-3, ,500-3, ( ) 5.0( ) 4,000-4, ( ) 5( ( ) 2( ,500-4, ( ) 81.2( ) >5, ( ) 245.7( ) Vakum Ja 6.5( ) 3.0( ) Nei Maternell diabets Ja 6.6( ) 3.2( ) Nei År for fødsel ( ) 1.8( ) (2.7-34) 34) 2.4( ) 2.7) ( ) 2.4( ) * Kontrollert for fødselsinduksjon, bruk av epidural, tang, protrahert fødsel og maternell alder

27 Skulderdystoci 1.forløsning Skulderdystosi ved andre forløsning cor aor Ja 9.7( ) 4.1( ) Nei Fødselsvekt <3, ( ) 0.3( ) 3,000-3, ,500-3, ( ) 5.0( ) 4,000-4, ( ) 5( ( ) 2( ,500-4, ( ) 81.2( ) >5, ( ) 245.7( ) Vakum Ja 6.5( ) 3.0( ) Nei Maternell diabets Ja 6.6( ) 3.2( ) Nei År for fødsel ( ) 1.8( ) (2.7-34) 34) 2.4( ) 2.7) ( ) 2.4( ) * Kontrollert for fødselsinduksjon, bruk av epidural, tang, protrahert fødsel og maternell alder

28 Skulderdystoci 1.forløsning Skulderdystosi ved andre forløsning cor aor Ja 9.7( ) 4.1( ) Nei Fødselsvekt <3, ( ) 0.3( ) 3,000-3, ,500-3, ( ) 5.0( ) 4,000-4, ( ) 5( ( ) 2( ,500-4, ( ) 81.2( ) >5, ( ) 245.7( ) Vakum Ja 6.5( ) 3.0( ) Nei Maternell diabets Ja 6.6( ) 3.2( ) Nei År for fødsel ( ) 1.8( ) (2.7-34) 34) 2.4( ) 2.7) ( ) 2.4( ) * Kontrollert for fødselsinduksjon, bruk av epidural, tang, protrahert fødsel og maternell alder

29 Skulderdystoci ved andre forløsning i forhold til skulderdystoci ved første forløsning og fødselsvekt Skulderdystosi første svangerskap Ja Nei Fødselsvekt (g) % 95%CI n % 95% CI n <3, / /52,693 3,000-3, / /157,958 3,500-3, / /203,814 4,000-4, / /97,170 4,500-4,999, / /20099 >5, / /2518

30 Skulderdystoci ved andre forløsning i forhold til skulderdystoci ved første forløsning og fødselsvekt Skulderdystosi første svangerskap Ja Nei Fødselsvekt (g) % 95%CI n % 95% CI n <3, / /52,693 3,000-3, / /157,958 3,500-3, / /203,814 4,000-4, / /97,170 4,500-4,999, / /20099 >5, / /2518

31 Skulderdystoci ved andre forløsning i forhold til skulderdystoci ved første forløsning og fødselsvekt Skulderdystosi første svangerskap Ja Nei Fødselsvekt (g) % 95%CI n % 95% CI n <3, / /52,693 3,000-3, / /157,958 3,500-3, / /203,814 4,000-4, / /97,170 4,500-4,999, / /20099 >5, / /2518

32 Oppsummering Risikoen for skulderdystoci var 0.8% ved andre forløsning For kvinner som hadde opplevd dette tidligere var gjentagelsesrisiko 7.3% De fleste tilfeller av skulderdystoci ved andre forløsning var blant kvinner som ikke hadde opplevde dette tidligere ( 92.6%)

33 Oppsummering Fødselsvekten er den altoverskyggende risikofaktoren for å oppleve en skulderdystoci Å føde et stort barn gir en betydelig økt risiko for skulderdystoci d uavhengig om man har opplevd det tidligere

34 Hvilken forløsningsmetode skal vi anbefale til de kvinnene som har opplevd en tidligere skulderdystosi? d once a shoulder dystocia always a cesarean?

35 For en kvinne som har opplevd en tidligere skulderdystoci og som nå venter et barn med en antatt fødselsvekt på >4.500 gram, kan et planlagt keisersnitt være en fornuftig forløsningsmetode

36 Risiko for skulderdystoci: hvilken betydning har paritet og fødselsvekt?

37 Problemstilling Har paritet betydning for risiko for skulderdystoci? Har paritet betydning når man kontrollerer for fødselsvekt?

38 Befolkningsbasert studie Medisinsk fødselsregiser Studiepopulasjon: alle vaginale fødsler av ett barn i hodeleie i perioden Totalt fødsler

39 Datagrunnlag fra Medisinsk fødselsregister Utfallsvariabel: Vanskelig skulderforløsning ved fødsel

40 Datagrunnlag fra Medisinsk fødselsregister Forklaringsvariabler: Paritet (para 0, para 1 eller para 2) Fødselsvekt (<3 000, , , , , >5 000 gram)

41 Mulige konfunderende variabler: Induksjon av fødsel Epidural anestesi Protrahert forløp (fødselsforløp >12 timer) Tangforløsning Vakumforløsning Diabetes hos mor (type 1, type 2, gestasjonsdiabets) Mors alder (<20, 20-24, 25-29, 30-34, 35 år) År for fødsel ( , , , )

42 Resultater Forekomst av skulderdystoci 0.68% av alle vaginale fødsler av ett barn i hodeleie

43 Resultater Forekomst av skulderdystoci 0,55% Para 0 0,79% Para 1 0,76% Para 2

44 Forekomst av skulderdystoci fordelt etter paritet Total Skulderdystoci (%) cor aor * (0,7) Para (0,6) 1,0 1,0 Para (0,8) 1,4 1,2 Para (0,8) 1,4 1,1 *Kontrollert for fødselsvekt, epiduralanestesi, protrahert forløp, tangforløsning, vakuumforløsning, diabetes hos mor, mors alder og år for fødsel.

45 Forekomst av skulderdystoci fordelt etter paritet Total Skulderdystoci (%) cor aor * (0,7) Para (0,6) 1,0 1,0 Para (0,8) 1,4 1,2 Para (0,8) 1,4 1,1 *Kontrollert for fødselsvekt, epiduralanestesi, protrahert forløp, tangforløsning, vakuumforløsning, diabetes hos mor, mors alder og år for fødsel.

46 Forekomst av skulderdystoci fordelt etter paritet Total Skulderdystoci (%) cor aor * (0,7) Para (0.6) 1,0 1,0 Para (0.8) 1,4 1,2 Para (0.8) 1,4 1,1 *Kontrollert for fødselsvekt, epiduralanestesi, protrahert forløp, tangforløsning, vakuumforløsning, diabetes hos mor, mors alder og år for fødsel.

47 Forekomst av skulderdystoci etter fødselsvekt og paritet % Skulder dystoci P0 0 P1 0 P >5000 Fødselsvekt (gr)

48 Fødselsvekt (gram) Risiko for skulderdystoci (aor*) etter paritet og fødselsvekt Para 0 Para 1 Para 2 < , 3 0,2 0, ,0 1,0 1, ,7 4,5 5, ,1 20,7 27, ,8 72,5 88,2 > ,44 209,5 223,22 *Kontrollert for epidural anestesi, protrahert forløp, tangforløsning, vakumforløsning, diabetes hos mor, mors alder og år for fødsel

49 Fødselsvekt (gram) Risiko for skulderdystoci (aor*) etter paritet og fødselsvekt Para 0 Para 1 Para 2 < , 3 0,2 0, ,0 1,0 1, ,7 4,5 5, ,1 20,7 27, ,8 72,5 88,2 > ,44 209,5 223,22 *Kontrollert for epidural anestesi, protrahert forløp, tangforløsning, vakumforløsning, diabetes hos mor, mors alder og år for fødsel

50 Oppsummering Absolutt risiko for skulderdystoci var høyere for flergangsfødende enn for førstegangsfødende Dette gjelder også etter at vi kontrollerte for andre risikofaktorer som barnets fødselsvekt

51 Oppsummering Høy fødselsvekt er den altoverskyggende risikofaktoren for skulderdystoci Majoriteten (75%) av alle tilfeller av skulderdystoci opptrer når barnet veier >4 000 gram

52 Risiko for skulderdystoci: hvilken betydning har svangerskapets lengde?

53 Problemstilling Har svangerskapets lengde betydning for risiko for skulderdystoci? Har svangerskapet lengde betydning når man kontrollerer for fødselsvekt?

54 To be continued

55 Takk for oppmerksomheten

Keisersnitt på mors ønske

Keisersnitt på mors ønske Keisersnitt på mors ønske Gravide kvinners preferanser og gynekologenes holdning til et ønsket keisersnitt. Dorthe Fuglenes, Lege, PhD Avdeling for Helseledelse og Helseøkonomi, Universitet i Oslo Disposisjon

Detaljer

Norwegian Resource Centre for Women's Health

Norwegian Resource Centre for Women's Health Induksjon av førstegangsfødende er vår praksis riktig? Ingvil Krarup Sørbye Fødeavdelingen, Kvinne Barn klinikken OUS Rikshospitalet 1 Norwegian Forbedringsprosjektet Resource Centre for Women's 2.juni

Detaljer

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn Cathrine Ebbing Seksjon for fostermedisin, Kvinneklinikken Haukeland Universitetssykehus Kasuistikk 2. gangs fødende Assistert befruktning, tvillingsvangerskap

Detaljer

Skulderdystoci: Et materiale fra Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, i perioden

Skulderdystoci: Et materiale fra Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, i perioden Det helsevitenskapelige fakultet Skulderdystoci: Et materiale fra Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, i perioden 01.01.200431.12.2014 Elise Marie Kittilsland, MK-12 Rapport: MED-3950 Masteroppgave

Detaljer

Kasuistikk P1 IVF BMI 47

Kasuistikk P1 IVF BMI 47 Oppfølging i fødsel 10 oktober 2013 Kasuistikk P1 IVF BMI 47 Induksjon;veksthemming/oligohydramnion+ omfalocele Anestesi/barnelege informert, venflon Misoprostol x 6 uten at hun fikk rier Amniotomi utføres

Detaljer

Presentasjon av årsrapport 2016 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17

Presentasjon av årsrapport 2016 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17 Presentasjon av årsrapport 216 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17 Presentasjonen vil inneholde: Mandat for SSHF perinatal arbeidsgruppe (PASS) Nøkkeltall for alle 3

Detaljer

Oppfølging i svangerskapet

Oppfølging i svangerskapet 10 oktober 2013 Antallet overvektige kvinner i fertil alder er nesten tredoblet siste 30 år 25 % er overvektig BMI > 27 Forekomst av BMI >30 hos gravide ca 10%, Heidi Overrein Seksjonsoverlege Fødeavdeling

Detaljer

Problemer før/under fødselen. Komplikasjoner i fødsel. Anbefalinger før fødselen. Ultralyd og CTG overvåking ofte vanskelig

Problemer før/under fødselen. Komplikasjoner i fødsel. Anbefalinger før fødselen. Ultralyd og CTG overvåking ofte vanskelig Forløsning av overvektige sectio eller vaginal Hvor skal overvektige føde? Oslo Universitetssykehus 03/03-2011 Problemer før/under fødselen Ultralyd og CTG overvåking ofte vanskelig Vurdere leie / feilinnstilling

Detaljer

Mini ALSO kurs. Perinatalkurs Tromsø 19.04.13 Bente Hjelseth

Mini ALSO kurs. Perinatalkurs Tromsø 19.04.13 Bente Hjelseth Mini ALSO kurs Perinatalkurs Tromsø 19.04.13 Bente Hjelseth MiniALSO kurs Et trygt fødetilbud (des-10) Ferdighetstrening i akutte prosedyrer minst to ganger årlig for pesonell på fødestue og fødeavdeling.

Detaljer

Når ting går galt. Min erfaring med Helsetilsynet. Stian Westad Avdsjef/avdoverlege Sykehuset Innlandet Lillehammer

Når ting går galt. Min erfaring med Helsetilsynet. Stian Westad Avdsjef/avdoverlege Sykehuset Innlandet Lillehammer Når ting går galt Min erfaring med Helsetilsynet Stian Westad Avdsjef/avdoverlege Sykehuset Innlandet Lillehammer Sykehuset Innlandet Lillehammer Litt stor i magen 1. gangsfødende, jordmor-ktr uke 36+6

Detaljer

Hvorfor behov for endring? Proaktiv støtte under fødsel PARIETET. Proaktiv fødselshjelp Hvordan unngå protraherte forløp hos førstegangsfødende

Hvorfor behov for endring? Proaktiv støtte under fødsel PARIETET. Proaktiv fødselshjelp Hvordan unngå protraherte forløp hos førstegangsfødende Proaktiv støtte under fødsel Fagmøte Fødeavdelingen OUS 8. mars 2012 Hvorfor behov for endring? Økende antall sectio på eget ønske Økende antall kvinner med fødselsangst Gjennomgående tema - LANGE fødsler

Detaljer

Overgrep i barndom. Mirjam Lukasse PhD. fag og forskningsjordmor ved OUS

Overgrep i barndom. Mirjam Lukasse PhD. fag og forskningsjordmor ved OUS Overgrep i barndom svangerskap og fødsel Mirjam Lukasse PhD postdoktor NTNU fag og forskningsjordmor ved OUS Hva er overgrep i barndom? Child abuse or maltreatment constitutes all forms of physicaland/oremotionalill

Detaljer

Ønske om keisersnitt hva ligger bak?

Ønske om keisersnitt hva ligger bak? Ønske om keisersnitt hva ligger bak? Kan helsepersonell fremme helse? Lotta Halvorsen og Hilde Nerum, jordmødre og PhD stipendiater ved Universitetssykehuset Nord Norge og Universitetet i Tromsø Ahus 20.04.12

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15*

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15* Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15* Marta Ebbing Avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre Bergen, 29. oktober 2015 *Til og med 24. september 2015 Takk til Fødeinstitusjonene

Detaljer

SFINKTERSKADER VED VAGINAL

SFINKTERSKADER VED VAGINAL SFINKTERSKADER VED VAGINAL FORLØSNING UNN 2003 og 2008 5.årsoppgave i stadium IV, profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Student: Ingrid Takle, MK-06 Veileder: Pål Øian, Avdelingsoverlege/professor,

Detaljer

Keep moving! Hvorfor trene i svangerskapet?

Keep moving! Hvorfor trene i svangerskapet? Keep moving! Hvorfor trene i svangerskapet? Katrine M. Owe, PhD Nasjonal kompetansetjeneste for Kvinnehelse, Oslo Universitetssykehus/ Avdeling for Psykosomatikk og helseadferd Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012 1. Hensikt Helsedepartementet har vedtatt seleksjonskriterier for fødselsomsorg som er felt ned i Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Kravene er gjeldende

Detaljer

Nasjonal sykehusplan FØDSELSAKTIVITET KVALITETSAVDELINGA UNN-TROMSØ / HARSTAD / NARVIK

Nasjonal sykehusplan FØDSELSAKTIVITET KVALITETSAVDELINGA UNN-TROMSØ / HARSTAD / NARVIK Nasjonal sykehusplan FØDSELSAKTIVITET KVALITETSAVDELINGA 16.11.2016 UNN-TROMSØ / HARSTAD / NARVIK 2010-2015 Tilpasset av UNN Kvalitet og utviklingssenteret Kvalitetsavdelinga 14.11.2016 1 Fødsler Standardstatistikk

Detaljer

Svangerskap og glukosemetabolisme. Allmennlegemøte 15.03.12

Svangerskap og glukosemetabolisme. Allmennlegemøte 15.03.12 Svangerskap og glukosemetabolisme Allmennlegemøte 15.03.12 Svangerskapet er diabetogent! Alle har: Større svingninger i glukoseverdier Større svingninger i insulinnivåer 1,4 % av de fødende i Norge i 2002

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken *

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken * Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2013-14* Marta Ebbing Avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre Bergen, 20. november 2014 *Til og med 31. oktober 2014 Takk til Fødeinstitusjonene

Detaljer

Før graviditet. Prekonsepsjonellsamtale høy BMI

Før graviditet. Prekonsepsjonellsamtale høy BMI Medisinsk oppfølging under svangerskap og fødsel Bergen 26.11.2015, Overlege Rikshospitalet Før graviditet Menstruasjonsforstyrrelser subfertilitet? Prekonsepsjonell veiledning til hvem?? De fleste blir

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken *

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken * Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2012-13* Marta Ebbing Avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre Bergen, 4. desember 2013 *Til og med 26. november 2013 Takk til Fødeinstitusjonene

Detaljer

Keepmoving! -Hvorfor trene i 5 GODE GRUNNER. svangerskapet? HVA ER FYSISK AKTIVITET OG TRENING?

Keepmoving! -Hvorfor trene i 5 GODE GRUNNER. svangerskapet? HVA ER FYSISK AKTIVITET OG TRENING? Trondheim, 21.mai 2015 Keepmoving! -Hvorfor trene i svangerskapet? 5 GODE GRUNNER Katrine M. Owe, PhD Nasjonalkompetansetjenestefor Kvinnehelse, Oslo Universitetssykehus/ Divisjon for Psykisk helse, Folkehelseinsituttet

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus, Kvinneklinikken 7. mars 2013

Rapport fra tilsyn med Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus, Kvinneklinikken 7. mars 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Arne Erstad, 5557 2206 Vår dato 16.04.2013 Deres dato Vår referanse 2013/2338 734.1 Deres referanse Helse Bergen HF Haukeland Universitetssykehus Kvinneklinikken v/klinikkdirektør

Detaljer

F10b: Inngrep ved seteleie

F10b: Inngrep ved seteleie Totalt antall fødte 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 Totalt antall fødte Link til ressurs: http://statistikkbank.fhi.no/mfr Opphavsrett: Alle rettigheter forbeholdt eier av data Kilde Folkehelseinstituttet,

Detaljer

Fødsel utenfor sykehus

Fødsel utenfor sykehus Fødsel utenfor sykehus Berit Haug Jordmor St. Olavs Hospital /Sykehuset Levanger 12.09.08 Normal fødsel Ett barn i hodeleie, uke 37 42 Forløsning Tiltak ved sprekt barn / slapt barn Apgar score Avnavling?

Detaljer

Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber. Forslag til enkelte endringer

Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber. Forslag til enkelte endringer Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber Forslag til enkelte endringer Standardstatistikk: tall basert på mors bofylke Standardstatistikk total 39 tabeller, hvor mange variabler er basert på koding

Detaljer

Obstetric outcomes of immigrants in a low-risk maternity ward in Norway.

Obstetric outcomes of immigrants in a low-risk maternity ward in Norway. Obstetric outcomes of immigrants in a low-risk maternity ward in Norway. PhD avhandling skrevet av jordmor Kjersti S. Bakken, ble forsvart 2.september 2016. Kjersti jobber nå ved Kvinneklinikken på Lillehammer

Detaljer

Hvor pålitelig er en bladderscan til å oppdage postpartum Urinretensjon. Mirjam Lukasse

Hvor pålitelig er en bladderscan til å oppdage postpartum Urinretensjon. Mirjam Lukasse Hvor pålitelig er en bladderscan til å oppdage postpartum Urinretensjon Mirjam Lukasse Definisjon av post partum urinretensjon (PUR) etter mengden på post-void residual bladder volume (PVRBV), dvs. volumet

Detaljer

Jette Stær-Jensen Overlege, Stipendiat, KK

Jette Stær-Jensen Overlege, Stipendiat, KK Bekkenbunn, Graviditet og Fødsel Jette Stær-Jensen Overlege, Stipendiat, KK Januar 2012 En velfungerende bekkenbunn: b Gjør at en holder på urin, luft og avføring i aktivitet og hvile. Støtter organene

Detaljer

Ny kunnskap om bekkenleddssmerter

Ny kunnskap om bekkenleddssmerter Ny kunnskap om bekkenleddssmerter Elisabeth K. Bjelland, Manuellterapeut, PhD Jordmorsymposium Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet 28. november 2013 «Mor og barn» Harald Kryvi 1996 Innledning Etiologi

Detaljer

Når blodplatene er lave -FNAIT. 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN

Når blodplatene er lave -FNAIT. 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN Når blodplatene er lave -FNAIT 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN Disposisjon Hva er FNAIT og hvorfor kan det oppstå? Hvorfor er vi opptatt av FNAIT? Behandlingsprinsipper Kan tilstanden

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord. anca.kriemhilde.heyd@helse-nord.no

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord. anca.kriemhilde.heyd@helse-nord.no Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Disposisjon Bakgrunn Prosess i Helse Nord Seleksjon praktisk gjennomføring Kriteriene Diskusjon Bakgrunn En helhetlig svangerskapsomsorg Et trygt fødetilbud

Detaljer

Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan. Nasjonalt råd for fødselsomsorg

Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan. Nasjonalt råd for fødselsomsorg Nasjonalt råd for fødselsomsorg Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan SFINKTERSKADER VED FØDSEL BØR REDUSERES I NORGE Nasjonal handlingsplan Nasjonalt råd for fødselsomsorg

Detaljer

Avstand til fødeinstitusjon

Avstand til fødeinstitusjon Avstand til fødeinstitusjon Hilde Marie Engjom 1, Nils-Halvdan Morken 1, Ole Frithjof Norheim 1, Kari Klungsøyr 1,2 1. Institutt for samfunnsmedisinske fag, 2. Medisinsk Fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

"Gjennomgang av klagesaker meldt til Norsk Pasientskadeerstatning innenfor fagfeltet fødselshjelp og gynekologi" Registreringsskjema

Gjennomgang av klagesaker meldt til Norsk Pasientskadeerstatning innenfor fagfeltet fødselshjelp og gynekologi Registreringsskjema versjon: "Gjennomgang av klagesaker meldt til Norsk Pasientskadeerstatning innenfor fagfeltet fødselshjelp og gynekologi" Innhold: Del 1: Om klagens årsak Del 2: Om kvinnen Del 3: Om svangerskapet Del

Detaljer

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN Oppsummering fra presentasjon på MFR seminar for fødeinstitusjonene i Bergen 17.11 2010 Stein Emil Vollset, avdelingsdirektør, Medisinsk fødselsregister,

Detaljer

Restriktiv bruk av oxytocin under fødsel. Bodø 2014

Restriktiv bruk av oxytocin under fødsel. Bodø 2014 Restriktiv bruk av oxytocin under fødsel Bodø 2014 Fødselens stadier Latensstadium (opptil 20 timer) Aktiv første stadium 4 cm og regelmessige kontraksjoner (avflatet cervix?) 12 timer? Andre stadium Passiv

Detaljer

Førstegangsfødende og anal inkontinens:

Førstegangsfødende og anal inkontinens: Førstegangsfødende og anal inkontinens: Prevalens, prediktorer og livskvalitet Hege Hølmo Johannessen PhD Stipendiat Fysioterapiavdelingen SØ / Institutt for samfunnsmedisin NTNU Anal inkontinens (AI)

Detaljer

Dataset: F10b: Inngrep ved seteleie

Dataset: F10b: Inngrep ved seteleie Totalt antall fødte 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 Totalt antall fødte Resource link: http://statistikkbank.fhi.no/mfr Copyright: All rights reserved Source Folkehelseinstituttet, Medisinsk

Detaljer

God oppfølging av gravide med diabetes anbefales. Studier har vist at dette reduserer forekomsten av skulderdystoci 3.

God oppfølging av gravide med diabetes anbefales. Studier har vist at dette reduserer forekomsten av skulderdystoci 3. Kap 41 Skulderdystoci Eva Astrid Øverland (Eva.Astrid.Overland@ahus.no) Patji Alnæs-Katjavivi Ingrid Borthen Suzana Rosic Anbefalinger Drilling/regelmessig øving av personalet anbefales. Flere studier

Detaljer

Individuell utdanningsplan. Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Individuell utdanningsplan. Fødselshjelp og kvinnesykdommer Individuell utdanningsplan. Fødselshjelp og kvinnesykdommer Avdeling: Navn: For kalenderåret 1. Bakgrunn/ tjeneste Eksamensår: Tjeneste pr 01.01.20XX Assistentlege Gyn Obst gr. 1 Måneder Assistentlege

Detaljer

Diabetes i svangerskapet

Diabetes i svangerskapet Diabetes i svangerskapet Elisabeth Qvigstad overlege, dr.med Avdeling for endokrinologi, forebyggende medisin og sykelig overvekt Innhold Hvorfor opptrer diabetes i svangerskapet? Hvorfor oppfølging i

Detaljer

Preeklampsi når skal vi forløse?

Preeklampsi når skal vi forløse? Preeklampsi når skal vi forløse? NGF årsmøte Bergen 22.10.15 Liv Ellingsen Fødeavdelingen OUS RH Figure 4 Integrated model of the complex pathophysiology of pre-eclampsia Chaiworapongsa, T. et al. (2014)

Detaljer

Fedme og fødsel. Tore Henriksen Fødeseksjonen, Rikshospitalet OUS. Hver for seg påvirker disse svangerskapsutfallet : Høy vektøkning

Fedme og fødsel. Tore Henriksen Fødeseksjonen, Rikshospitalet OUS. Hver for seg påvirker disse svangerskapsutfallet : Høy vektøkning Fedme og fødsel Tore Henriksen Fødeseksjonen, Rikshospitalet OUS Hver for seg påvirker disse svangerskapsutfallet : Start BMI Høy vektøkning Blodglukosenivå (+/ diabetes) 1. Fosterdød 2. Store barn Sammen

Detaljer

Kva er gode seleksjonskriterier for

Kva er gode seleksjonskriterier for Kva er gode seleksjonskriterier for fødestover / forsterka fødestover? Samarbeid med referansesjukehus. Torunn Eikeland,seksjonsoverlege fødeavd..haugesund sjukehus, systemansvarleg Odda fødestove Før

Detaljer

Oversikt. Anbefalinger for trening av friske gravide. Guidelines ABSOLUTTE KONTRAINDIKASJONER RELATIVE KONTRAINDIKASJONER

Oversikt. Anbefalinger for trening av friske gravide. Guidelines ABSOLUTTE KONTRAINDIKASJONER RELATIVE KONTRAINDIKASJONER Fysisk aktivitet og svangerskapskomplikasjoner? Guri Gjerdalen Kvinneklinikken OUS Rikshospitalet Innledning Guidelines Kontraindikasjoner Preeklampsi Svangerskapsdiabetes Overvekt Barnets fødselsvekt

Detaljer

Graviditet etter vektreduserende kirurgi. Ewa Barbara Margas Seksjonsoverlege Føde/Barsel

Graviditet etter vektreduserende kirurgi. Ewa Barbara Margas Seksjonsoverlege Føde/Barsel Graviditet etter vektreduserende kirurgi Ewa Barbara Margas Seksjonsoverlege Føde/Barsel Setting up the scene. Dramatisk økning av fedme hos kvinner i fertil alder Graviditet økt risiko for både mor og

Detaljer

Fedme-epidemien: Vektøkning, fysisk aktivitet og ernæring under svangerskapet

Fedme-epidemien: Vektøkning, fysisk aktivitet og ernæring under svangerskapet Fedme-epidemien: Vektøkning, fysisk aktivitet og ernæring under svangerskapet Kristin Reimers Kardel Førsteamanuensis, dr. philos Institutt for medisinske basalfag Avdeling for ernæringsvitenskap Universitetet

Detaljer

Bacheloroppgave. Venter vi for lenge med å få barn? Studentnummer: Innleveringsfrist: klokken. 09:00. VF202 - Bacheloroppgave

Bacheloroppgave. Venter vi for lenge med å få barn? Studentnummer: Innleveringsfrist: klokken. 09:00. VF202 - Bacheloroppgave Bacheloroppgave Venter vi for lenge med å få barn? av Studentnummer: 102343 Innleveringsfrist: 28.04.17 klokken. 09:00 VF202 - Bacheloroppgave Livsstilsendring og folkehelse Antall ord 6860 April, 2017

Detaljer

Definisjonsrapporter. for variabler i. Medisinsk fødselsregister. Del 2

Definisjonsrapporter. for variabler i. Medisinsk fødselsregister. Del 2 Definisjonsrapporter for variabler i Medisinsk fødselsregister Del 2 KONJUNKTIVITT VENERISK MFRDB_2010Q2 07.07.10 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning (bruksanvisning)...s. 7 Definisjonsrapport for variabel:

Detaljer

Nedgangen i spedbarnsdødeligheten i Norge over 40 år et eksempel på sykehusmedisinens bidrag

Nedgangen i spedbarnsdødeligheten i Norge over 40 år et eksempel på sykehusmedisinens bidrag Nedgangen i spedbarnsdødeligheten i Norge over 40 år et eksempel på sykehusmedisinens bidrag Grytten J, Monkerud L, Skau I, Eskild A, Sørensen R, Saugstad OD Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI,

Detaljer

Svangerskapsdiabetes hvem skal henvises, og hva skal henvisningen inneholde?

Svangerskapsdiabetes hvem skal henvises, og hva skal henvisningen inneholde? Svangerskapsdiabetes hvem skal henvises, og hva skal henvisningen inneholde? Diabetesforum 2012 Siri Carlsen Svangerskapsdiabetes, definisjon Redusert glukosetoleranse oppstått i eller erkjent under svangerskapet

Detaljer

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV FOREKOMSTSTUDIE

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV FOREKOMSTSTUDIE SJEKKLISTE FOR VURDERING AV FOREKOMSTSTUDIE (Tverrsnittstudie, spørreundersøkelse, survey) FØLGENDE FORHOLD MÅ VURDERES: Kan vi stole på resultatene? Hva forteller resultatene? Kan resultatene være til

Detaljer

Overvekt og graviditet. Evidens for nytten av intervensjon Tore Henriksen Fødeseksjonen. Rikshospitalet

Overvekt og graviditet. Evidens for nytten av intervensjon Tore Henriksen Fødeseksjonen. Rikshospitalet Overvekt og graviditet. Evidens for nytten av intervensjon Tore Henriksen Fødeseksjonen. Rikshospitalet 24.4.-14 Oppsummering av betydningen av intervensjon for overvekt/fedme for svangerskapskomplikasjoner*

Detaljer

Overvekt og fedme blant gravide og fødende. Marie Cecilie Paasche Roland Lege/postdok Avd for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus

Overvekt og fedme blant gravide og fødende. Marie Cecilie Paasche Roland Lege/postdok Avd for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus Overvekt og fedme blant gravide og fødende Marie Cecilie Paasche Roland Lege/postdok Avd for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus Disposisjon BMI Forekomst Patofysiologi Oppfølging av overvektige

Detaljer

Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012

Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012 Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012 Princess Charlotte Augusta of Wales Historiens mest omtalte overtidige svangerskap 1817 Tronarvingen dødfødt Prinsessen dør pga atoniblødning Fødselslegen

Detaljer

Disposisjon. Livsstilsveiledning til unge kvinner og gravide. Vektøkning under svangerskapet

Disposisjon. Livsstilsveiledning til unge kvinner og gravide. Vektøkning under svangerskapet Livsstilsveiledning til unge kvinner og gravide Erfaringer fra veiledning av overvektige Kristin Reimers Kardel Førsteamanuensis, dr philos Institutt for medisinske basalfag Avdeling for ernæringsvitenskap

Detaljer

Overvektsrelaterte komplikasjoner Svangerskap/Fødsel. 20% av 30 årige kvinner i Norge har fedme. BMI kg/m 2

Overvektsrelaterte komplikasjoner Svangerskap/Fødsel. 20% av 30 årige kvinner i Norge har fedme. BMI kg/m 2 Overvektsrelaterte komplikasjoner Svangerskap/Fødsel Moderne livsstil Ubalanse mellom energi inn og energi ut Det kliniske bildet av en fedme pasient Hva er spesielt i svangerskapet - metabolske endringer

Detaljer

Sluttrapport. Forebygging av alvorlige fødselsskader 2009/1/0143. Tiina Pirhonen. Bakgrunn for prosjektet og målsetting

Sluttrapport. Forebygging av alvorlige fødselsskader 2009/1/0143. Tiina Pirhonen. Bakgrunn for prosjektet og målsetting 1 Sluttrapport Forebygging av alvorlige fødselsskader 2009/1/0143 Tiina Pirhonen Bakgrunn for prosjektet og målsetting Skade av analsfinkter (endetarmens lukkemuskel)(oasi) er en velkjent komplikasjon

Detaljer

Bjørn Holdø Overlege Kvinne/Barn Klinikk NLSH April 2012 BRUK AV OKSYTOCIN

Bjørn Holdø Overlege Kvinne/Barn Klinikk NLSH April 2012 BRUK AV OKSYTOCIN Bjørn Holdø Overlege Kvinne/Barn Klinikk NLSH April 2012 BRUK AV OKSYTOCIN OKSYTOCIN FRA WIKIPEDIA, DEN FRIE ENCYKLOPEDI Oksytocin er et velværehormon som produseres i hypothalamus i hjernen, og føres

Detaljer

Vektøkning blant fødende kvinner i Tromsø, en tidsstudie.

Vektøkning blant fødende kvinner i Tromsø, en tidsstudie. Vektøkning blant fødende kvinner i Tromsø, en tidsstudie. 5. årsoppgave i stadium IV, Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Av: Marja Liisa Somby, MK-07 og Kamilla Kristine Bøgwald, MK-07

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken * Marta Ebbing Bergen, 23. november 2012

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken * Marta Ebbing Bergen, 23. november 2012 Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2011-12* Marta Ebbing Bergen, 23. november 2012 *Til og med oktober 2012 Takk til Fødeinstitusjonene Fagrådet Medisinsk fødselsregister Enhet for mottak

Detaljer

Trombose I Svangerskapetoppfølging. Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål

Trombose I Svangerskapetoppfølging. Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Trombose I Svangerskapetoppfølging og behandling Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Forekomst Diagnostikk Risikofaktorer Behandling Profylakse Evidensgrunnlaget??

Detaljer

Livsstilsveiledning i svangerskapet

Livsstilsveiledning i svangerskapet Livsstilsveiledning i svangerskapet Klinisk erfaring fra Adipol Kristin Reimers Kardel Førsteamanuensis, Dr. Philos Idrettsfysiolog og Klinisk ernæringsfysiolog Institutt for medisinske basalfag Avdeling

Detaljer

Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015

Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 14-2015 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord konsekvenser av seleksjonskriterier

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2016*

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2016* Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2016* Marta Ebbing Fagdirektør helseregistre, Helsedata og digitalisering Bergen, 20. oktober 2016 * Ut august 2016 Takk til Fødeinstitusjonene Fagrådet

Detaljer

Intrapartum infeksjon og overvåkning

Intrapartum infeksjon og overvåkning Intrapartum infeksjon og overvåkning Jørg Kessler Kurs i fosterovervåkning 24./25.11.2016 Referansegruppen for fosterovervåking under fødsel Problem Fødsel Infeksjon Synergi av hypoksi og infeksjon Dyreeksperiment

Detaljer

Appendix I Appendix II IS-1002 23011. 07.06. Andvord Grafisk. D Om barnet C Om fødselen B Om svangerskap og mors helse A Sivile opplysninger Institusjonsnr: Mors sivilstatus Slektskap mellom barnets

Detaljer

Veiledning i forbindelse med planlegging av graviditet ved kjent diabetes:

Veiledning i forbindelse med planlegging av graviditet ved kjent diabetes: Dokumentansvarlig: Ingrid Petrikke Olsen Dokumentnummer: PR0983 Godkjent av: Ingrid Petrikke Olsen Gyldig for: Gyn/Fødeenhet, Hammerfest Hensikt: Det kreves spesiell oppfølging av kvinner som har diabetes

Detaljer

ENDTE MED AKUTT KEISERSNITT. 5.årsoppgave i Stadium IV. Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø. Nina Myking Johansen, MK07

ENDTE MED AKUTT KEISERSNITT. 5.årsoppgave i Stadium IV. Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø. Nina Myking Johansen, MK07 KARTLEGGING AV ALLE TVILLINGFØDSLER VED NORDLANDSSYKEHUSET BODØ 2009/2010 MED BESKRIVELSE AV DE SOM ENDTE MED AKUTT KEISERSNITT 5.årsoppgave i Stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i

Detaljer

MFR institusjonsstatisikkmøte Bergen 20. oktober 2016

MFR institusjonsstatisikkmøte Bergen 20. oktober 2016 MFR institusjonsstatisikkmøte Bergen 20. oktober 2016 Statistikk fra ved avdelingsjordmor Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Snakke om Beliggenhet Drift Statistikken vår de siste 8 år Årsaker til overflytting

Detaljer

Graviditet og fødsel hos kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer

Graviditet og fødsel hos kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer Graviditet og fødsel hos kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer Tromsø, 20.desember 2010 Kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer som planlegger å få barn, har ofte spørsmål vedrørende svangerskap

Detaljer

Vakumforløsning. Fødekvinnens erfaringer

Vakumforløsning. Fødekvinnens erfaringer Vakumforløsning. Fødekvinnens erfaringer Kvalitetsarbeid i egen avdeling Helene Christine Heide MASTEROPPGAVE Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Det medisinske fakultet

Detaljer

Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord

Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Anca Heyd, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 122-2012 Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord Formål/sammendrag Helse Nord RHF har med bakgrunn

Detaljer

Dagens tekst. Blødninger i graviditet Pre-eklampsi/eklampsi

Dagens tekst. Blødninger i graviditet Pre-eklampsi/eklampsi 1 Dagens tekst Blødninger i graviditet Pre-eklampsi/eklampsi 2 Årsaker til blødning i tidlig graviditet Spontan abort Ekstrauterin graviditet Traume 3 Spontan abort Vanligst før 12. svangerskapsuke Ofte

Detaljer

Ulemper? Hvordan og hvorfor vann som smertelindring? Bruk av badekar i fødsel. Bruk av badekar for smertelindring og maternelle utfall

Ulemper? Hvordan og hvorfor vann som smertelindring? Bruk av badekar i fødsel. Bruk av badekar for smertelindring og maternelle utfall Bruk av badekar for smertelindring og maternelle utfall The Birthplace national cohort study The National Perinatal Epidemiology Unit at Oxford University Hvordan og hvorfor som smertelindring? Senket

Detaljer

Fødeanalgesi. Behandling av smerter under fødsel. The American College ofobstetriciansand Gynegologists

Fødeanalgesi. Behandling av smerter under fødsel. The American College ofobstetriciansand Gynegologists Behandling av smerter under fødsel Leiv Arne Rosseland Oktober 2011 Skal smerter under fødsel behandles? Skal den fødende fåinformasjon om fordeler og ulemper? Hvem skal avgjøre hvilke invasivemetoder

Detaljer

Oversikt. Fysiologisk forandringer i svangerskapet. Anbefalinger. Fysisk aktivitet i svangerskapet

Oversikt. Fysiologisk forandringer i svangerskapet. Anbefalinger. Fysisk aktivitet i svangerskapet Fysisk aktivitet i svangerskapet Oversikt Guri Gjerdalen Gynekolog Kvinneklinikken Drammen Sykehus / OUS Rikshospitalet Innledning Preeklampsi Svangerskapsdiabetes Overvekt Barnets fødselsvekt Fødsel Prematur

Detaljer

Fødselsskader i Norsk Pasientskadeerstatning

Fødselsskader i Norsk Pasientskadeerstatning Fødselsskader i Norsk Pasientskadeerstatning Neonatalmøte Bodø april 2014 Stine Andreasen Overlege KK Nordlandssykehuset Bakgrunn for prosjektet I NPE ligger store mengder informasjon om fødselshjelpsaker.

Detaljer

Kap 40 Keisersnitt. Definisjoner Keisersnitt er forløsning av et barn via et kirurgisk inngrep gjennom livmorveggen og bukveggen.

Kap 40 Keisersnitt. Definisjoner Keisersnitt er forløsning av et barn via et kirurgisk inngrep gjennom livmorveggen og bukveggen. Kap 40 Keisersnitt Renate Häger (renate.haeger@gmail.com) Toril Kolås Zarko Novakovic Dorthe Fuglenes Thorbjørn Steen Anbefalinger og forslag Vi anbefaler å gjøre elektivt keisersnitt etter uke 39 eller

Detaljer

UTFORDRINGER NÅR FØDESTUA ER LANGT UNNA

UTFORDRINGER NÅR FØDESTUA ER LANGT UNNA UTFORDRINGER NÅR FØDESTUA ER LANGT UNNA TRANSPORTFØDSEL: Hvordan ivareta mor og barn? Hilde Søraa Jordmor, fødestua i Alta Ulla Lindkvist Intensivsykepleier v/luftambulansen, Helse Finnmark 24.03.2010

Detaljer

Veksthemning i svangerskapet

Veksthemning i svangerskapet Veksthemning i svangerskapet Anne Helbig Seksjon for fostermedisin og ultralyd Fødeavdeling OUS!"! Begreper, definisjoner! Årsaker, risiker! Utredning og håndtering! Tidlig vs. sen veksthemning! Fødsel!

Detaljer

Forebygging av rifter

Forebygging av rifter Forebygging av rifter Bakgrunn Blant de dårligste i landet på statistikken. 3,4% totalt på sfinkterrupturer grad 3 og 4 i 2010, 2,5% på ikke-instrumentelle forløsninger (MFR). Ville lære av Ullevål, som

Detaljer

F10c: Anestesi Anaesthetics

F10c: Anestesi Anaesthetics Fc: Anestesi Fødte etter anestesitype anvendt under fødsel og mors bostedsfylke. Antall og andel per i Births by type of during delivery according to mother s county. Number and proportion per in t Antall

Detaljer

Postpartum Blødninger Erkjenne symptomer og handle raskt. ALNSF-Studiedager 2007 Kristin Hauss

Postpartum Blødninger Erkjenne symptomer og handle raskt. ALNSF-Studiedager 2007 Kristin Hauss Postpartum Blødninger Erkjenne symptomer og handle raskt. ALNSF-Studiedager 2007 Kristin Hauss Disposisjon Case Statistikk fra Storbritannia Forekomst, Definisjoner Svangerskapsfysiologi, symptomer. Årsaker,

Detaljer

Retningslinjer for koding ved fødsel og kompliserende tilstander til svangerskap, fødsel og barseltid

Retningslinjer for koding ved fødsel og kompliserende tilstander til svangerskap, fødsel og barseltid Retningslinjer for koding ved fødsel og kompliserende tilstander til svangerskap, fødsel og barseltid Forfatter: Glen Thorsen Dato: 6. desember 2006 Det har lenge vært misnøye med muligheter og regler

Detaljer

Kan fødselsangst kureres med sectio? Uro. Uro-Angst. Advarer mot Powerpoint

Kan fødselsangst kureres med sectio? Uro. Uro-Angst. Advarer mot Powerpoint Advarer mot Powerpoint Kan fødselsangst kureres med sectio? Thorbjørn Brook Steen Overlege, fødeavdelingen Seksjonsansvar Føde Gyn Mottaket OUS Ullevål Tysk studie viser at Powerpoint-presentasjoner fungerer

Detaljer

... Spark er mer enn bare kos...

... Spark er mer enn bare kos... Teller du spark kan du bidra til forskningen Husk at barnet skal sparke hver dag! Bli kjent med barnet ditt! Kjenn etter hver dag!... Spark er mer enn bare kos... www.telltrivselen.no BLI KJENT MED BARNET

Detaljer

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014.

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014. Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014. Gratulerer med godkjenningen på alle punkter! Her følger evalueringsrapporten for

Detaljer

Uterusruptur ved UNN en deskriptiv studie

Uterusruptur ved UNN en deskriptiv studie Uterusruptur ved UNN 2004-2013 en deskriptiv studie MED-3950 5.årsoppgave Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Tromsø, mai 2015 Medisinstudent Ida Stenmo MK-10 Veileder Pål Øian Professor,

Detaljer

En litteraturstudie om traumatiske hodeskader etter operativ vaginal forløsning og keisersnitt

En litteraturstudie om traumatiske hodeskader etter operativ vaginal forløsning og keisersnitt En litteraturstudie om traumatiske hodeskader etter operativ vaginal forløsning og keisersnitt Rapport: MED-3950 masteroppgaven/kull 2012 Karen Lund Taranger Veileder: Pål Øian, Kvinneklinikken, UNN Tromsø:

Detaljer

Hjemmefødsler og jordmorstyrte enheter

Hjemmefødsler og jordmorstyrte enheter Hjemmefødsler og jordmorstyrte enheter ELLEN BLIX PROFESSOR, JORDMOR FAKULTET FOR HELSEFAG HØYSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Tre nivåer 1. Kvinneklinikk 2. Fødeavdelinger 3. Fødestuer 1. Utenfor sykehus («free-standing»)

Detaljer

Trening i svangerskapet

Trening i svangerskapet Trening i Katrine M. Owe, PhD, Postdoc Nasjonal kompetansetjeneste for Kvinnehelse, Oslo universitetssykehus Divisjon for Psykisk helse, Folkehelseinstituttet Norwegian Institute of Public Health Fysisk

Detaljer

Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler kodehjelp@kith.no

Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler kodehjelp@kith.no Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler DRG-seminaret 2007 5.-6. mars 2007 Øystein Hebnes, KITH Retningslinjer for kreftkoding Publisert 12.juli 2006: Retningslinjer for ICD-10 10-koding av ondartede

Detaljer

Graviditet og fødsel hos kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer

Graviditet og fødsel hos kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer Graviditet og fødsel hos kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer Er det økt risiko for komplikasjoner rundt fødselen? Er fosteret utsatt for høyere risiko når mor har muskelsykdom sammenlignet med

Detaljer

Årstabeller for Medisinsk fødselsregister 2005 2006. Fødsler i Norge kun tabeller. Divisjon for epidemiologi

Årstabeller for Medisinsk fødselsregister 2005 2006. Fødsler i Norge kun tabeller. Divisjon for epidemiologi 2009 Årstabeller for Medisinsk fødselsregister 2005 2006 Fødsler i Norge kun tabeller Divisjon for epidemiologi Årstabeller for Medisinsk fødselsregister 2005-2006 Fødsler i Norge 2 Utgitt av Nasjonalt

Detaljer

Alderens betydning for fruktbarhet, svangerskap og fødsler. Tom Tanbo Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse Kvinneklinikken, Rikshospitalet

Alderens betydning for fruktbarhet, svangerskap og fødsler. Tom Tanbo Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse Kvinneklinikken, Rikshospitalet Alderens betydning for fruktbarhet, svangerskap og fødsler Tom Tanbo Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse Kvinneklinikken, Rikshospitalet Kvinnens alder ved første fødsel 1968 2006 30 25 20 15 10

Detaljer

Perineal- og sfinkterskader ved fødsler. Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse, Kvinneklinikkken, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet

Perineal- og sfinkterskader ved fødsler. Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse, Kvinneklinikkken, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet Perineal- og sfinkterskader ved fødsler Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse, Kvinneklinikkken, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet Referansegruppens sammensetning Lena Henriksen, Nasjonalt råd

Detaljer

Fødselsinduksjon med ballongkateter; Varighet av inneliggende kateter og konsekvenser for videre fødselsforløp.

Fødselsinduksjon med ballongkateter; Varighet av inneliggende kateter og konsekvenser for videre fødselsforløp. Fødselsinduksjon med ballongkateter; Varighet av inneliggende kateter og konsekvenser for videre fødselsforløp. MED-3950 5. årsoppgave Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Gunhild Astrid

Detaljer