KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie"

Transkript

1 KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

2 Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet s. 8 Lage lenker s. 10 Opplæring s. 11 Interne rutiner s. 14 Brukerstøtte s. 15 Kontaktinformasjon s. 17

3 Innledning KF Infoserie er et elektronisk oppslagsverk og et verktøy for saksbehandling i kommunal sektor. Systemet bygger på lovog avtaleverk og sentrale retningslinjer som kommuner og fylkeskommuner må forholde seg til. Innholdet i serien oppdateres i samarbeid med KS og andre fagforfattere og rådgivere. Bakgrunnen for denne veilederen er at vi har mottatt henvendelser fra kunder som ønsker tips til hvordan de kan tilrettelegge for bruk av KF Infoserie i sin organisasjon. I denne veilederen vil du finne gode og konkrete tips for intern oppfølging av KF Infoserie. Den vil være nyttig for både nye abonnenter og eksisterende kunder som ønsker å sette fokus på KF Infoserie internt i organisasjonen. Det kan være flere årsaker til at KF Infoserie ikke blir benyttet i den grad kommunen ønsker. Her er noen eksempler: Manglende arbeidsrutiner hos brukere, har ikke vent seg til elektronisk oppslag Stort arbeids- og tidspress Ansatte tar seg ikke tid til å sette seg inn i verktøyet Manglende datakunnskap Mange ulike systemer i bruk KF Infoserie fra Kommuneforlaget 1

4 Kommunen abonnerer både på papirversjoner og elektronisk versjon Ansatte har lite kjennskap til KF Infoserie eller ikke er klar over at kommunen har abonnement Manglende intern kommunikasjon Personalkontoret svarer på alle henvendelser, selv enkle spørsmål Vanskelig å bruke, har behov for opplæring Nyansatte blir ikke informert om kommunens verktøy KF Infoserie består av følgende produkter: KF Personal - kommunenes personalsystem KF HMS KF Kommunal forvaltning KF Økonomi KF Skole KF Pleie og omsorg KF Sosial KF Førskolebarn KF Infoserie fra Kommuneforlaget 2

5 I 2009 lanserer vi også KF Lokal personalhåndbok, et tilleggsprodukt til KF Personal. KF Lokal personalhåndbok er rettet mot personalansvarlige uten personalfaglig bakgrunn, og forenkler dermed noen av problemstillingene som tas opp i denne veilederen. For eksempel krever KF Lokal personalhåndbok ingen pålogging, noe som senker brukerterskelen. De andre produktene i KF Infoserie krever pålogging, men her får du tips til hvordan dette kan tilrettelegges for brukerne. Veilederen vil uansett være nyttig for alle abonnenter, uavhengig av hvilke produkter man har abonnement på. Hvordan sikre god bruk Vi vet at noen kunder føler at de ikke oppnår ønsket bruk av KF Infoserie. Vi vet også om mange kunder som har fått til god og hyppig bruk av KF Infoserie blant sine brukere. Det er det fullt mulig å få til, men i likhet med andre elektroniske systemer krever det en innsats fra organisasjonen sin side. Vi har derfor samlet tips som vi har plukket opp fra engasjerte og oppfinnsomme administratorer. Hvilke grep som passer din organisasjon best, er opp til deg selv å avgjøre. Bruk av elektroniske arbeidsverktøy begynner å bli mer og mer vanlig. Dersom organisasjonen har tatt et bevisst valg om å følge med i denne utviklingen og gå over til elektroniske verktøy, så kan det gjøre implementering av KF Infoserie KF Infoserie fra Kommuneforlaget 3

6 lettere. Ved å kommunisere ut i organisasjonen at det nå er besluttet å gå over fra papirabonnementer til elektroniske abonnementer, vil brukerne se at dette er en utvikling som er forankret i ledelsen. Etter hvert har også personalansvar blitt stadig mer delegert ut til enhetsledere osv. Ved å bruke KF Infoserie skal disse kunne finne korrekt informasjon slik at de kan ta sine egne beslutninger. Dette vil også avlaste personalavdelingen på sikt. Det er derfor viktig at personalavdelingen/administrator har mandat til å kreve bruk av KF Infoserie. For at man skal kunne kreve dette må brukeren vite om verktøyet, hva det skal brukes til, ha de nødvendige tilganger og ha tilgang til opplæring ved behov. Vi har da tre overordnede prinsipper som vil bidra til å legge et godt grunnlag for full utnyttelse av organisasjonens abonnement: 1. Forankring i ledelsen 2. Administrator har mandat til å følge opp bruken 3. Opplæring ved behov Vi vil videre gå nærmere inn på hvilke konkrete tiltak som kan gjøres, etter at vi har gått gjennom de ulike brukerrollene som kan tildeles. KF Infoserie fra Kommuneforlaget 4

7 Brukerroller Målgruppen for KF Infoserie er ledere og saksbehandlere på alle nivåer og innenfor alle forvaltnings- og tjenesteområder i kommunesektoren (noe avhengig av hvilke produkter i KF Infoserie organisasjonen abonnerer på). Et abonnement på KF Infoserie er uavhengig av antall brukere, men kunden kan selvsagt styre hvem som skal ha tilgang. Alle nye brukere som registreres, får automatisk tilgang som sluttbruker. Tildeling av andre tilgangsnivåer, som administrator og webredaktør, gjøres manuelt i etterkant. Sluttbruker Dette er det vanlige tilgangsnivået. Har organisasjonen abonnement på KF Personal, bør alle ansatte med personalansvar ha brukertilgang til KF Infoserie. Mange enhetsledere har tidligere ikke hatt personalansvar og sitter ikke på samme spisskompetanse som ansatte i en personalavdeling. KF Infoserie er derfor supplert med veiledningsmateriale til nytte for ledere på ulike nivåer. Disse kan få tildelt brukertilgang som vanlig sluttbruker. Administrator Kommuneforlaget har definert en klar ansvarsrolle for KF Infoserie administrator. Den som er administrator, får et høyere tilgangsnivå enn vanlige sluttbrukere. Administratortilgangen gir tilgang til systemadministrasjonen KF Infoserie fra Kommuneforlaget 5

8 der man redigerer brukerlisten. I tillegg kan det defineres ulike brukergrupper som kan få tilgang til forskjellig informasjon. Administrator for KF Infoserie er kontaktperson for Kommuneforlaget, men også internt i organisasjonen. Det er derfor hensiktsmessig at administrator er en hyppig bruker av KF Infoserie. Administrator er gjerne den som organiserer intern informasjon, opplæring og ev. holder interne kurs. Det er mulig å ha flere med administratortilgang i en organisasjon, særlig i større kommuner/organisasjoner kan dette være hensiktsmessig. Webredaktør Webredaktør har vanlig sluttbrukertilgang, men kan i tillegg legge inn felles dokumenter som skal brukes av en eller flere brukergrupper i organisasjonen. Rollen gir også tilgang til å lage lenker inn til og ut av KF Infoserie. For eksempel kan fagansvarlige ha nytte av dette tilgangsnivået fordi det gir adgang til å laste inn lokale dokumenter eller legge inn merknader som alle brukerne kan se. Alle med administratortilgang har også denne muligheten. KF Infoserie fra Kommuneforlaget 6

9 It-avdeling KF Infoserie er webbasert og krever derfor ingen installasjon hos kommunen. Pålogging skjer ved brukernavn, passord og nettverksadresse. KF Infoserie krever derfor lite fra itavdelingen i organisasjonen, men det kan være tilfeller der de må involveres. Det kan for eksempel være nødvendig å justere oppsettet på enkelte datamaskiner. Det anbefales derfor å ha en teknisk ansvarlig internt som kan bistå i slike tilfeller. It-avdelingen kan også bidra med tekniske tilrettelegginger for å senke brukerterskelen, som for eksempel AD-integrering og andre nyttige tilpasninger (se nedenfor). Tildele brukernavn og passord Det er flere måter å legge inn nye brukere av KF Infoserie på. Det er uansett viktig å i tillegg å informere brukeren om hva KF Infoserie er og hva det skal brukes til, i tillegg til å sørge for brukernavn og passord. Brukeren registrerer seg selv Nye brukere kan registrere seg selv ved å gå til og klikke på Ny bruker. E-postadresse og ønsket brukernavn (dette kan gjerne være det samme som e-postadresse) må fylles inn. Et engangspassord blir sendt direkte til brukeren på e-post, og dette passordet må endres ved første pålogging. KF Infoserie fra Kommuneforlaget 7

10 Administrator registrerer brukere Alle som har administratortilgang, har anledning til å redigere brukerlisten for sin organisasjon. Bruksanvisning for å registrere nye og slette gamle brukere finnes på supportsidene, dette er ikke vanskelig å få til. Kommuneforlaget registrerer brukere Vi hjelper gjerne med å legge inn / slette brukere. Meld inn endringer til Active Directory-integrasjon Dette er den mest teknisk avanserte, men også den mest effektive løsningen for å vedlikeholde brukerlisten. En slik integrasjon sørger for at brukere som finnes i kommunens itsystem, automatisk blir registrert som brukere av KF Infoserie. Brukeren slipper å logge på med brukernavn og passord, og for deg som er administrator vil brukerlisten bli vedlikeholdsfri. Installeringen gjøres av kommunens itavdeling og programvaren kjøpes av Kommuneforlaget for kr 7 500, + mva. Tilgjengelighet Det finnes flere muligheter for å gjøre pålogging til KF Infoserie mer tilgjengelig for brukerne. For noen av punktene nedenfor kan det være aktuelt med hjelp fra it-avdelingen. KF Infoserie fra Kommuneforlaget 8

11 Automatisk pålogging Brukeren kan selv huke av for Automatisk pålogging i påloggingsboksen. Brukernavn og passordet vil da lagres lokalt på datamaskinen. Neste gang brukeren går til nettadressen eller klikker på en lenke som leder inn til KF Infoserie (f.eks. fra nyhetsbrev), så vil hun/han komme rett inn uten å måtte taste inn brukernavn og passord. Merk at automatisk pålogging ikke fungerer om man logger på fra en annen datamaskin, og at den kan falle ut dersom det gjøres vedlikehold på maskinen. Påloggingsknapp på intranett En måte å gjøre KF Infoserie tilgjengelig for de ansatte i organisasjonen på, er å lage et ikon for pålogging som ligger tilgjengelig på intranettet. Hvis brukeren da har huket av for automatisk pålogging, så vil man komme rett inn ved å klikke på dette ikonet. I tillegg kan det også være lurt å publisere informasjon om brukerstøtte og liknende på samme sted (se kontaktinformasjon i kapittelet om brukerstøtte). Det kan også legges en slik påloggingsknapp på skrivebordet til den enkelte datamaskin. KF Infoserie fra Kommuneforlaget 9

12 Automatisk pålogging med automatisk oppstart av KF Infoserie Det er også mulig å legge inn at KF Infoserie automatisk skal startes ved oppstart av datamaskin. I kombinasjon med Automatisk pålogging vil brukeren automatisk bli logget på kun ved å starte opp datamaskinen. AD-integrering + påloggingsikon AD-integrasjon i kombinasjon med en påloggingsknapp på intranett utgjør den enkleste måten for en bruker å benytte seg av KF Infoserie. Det holder da å klikke på ikonet eller gå til en nettside for å bli logget inn. Lage lenker Det er mulig å lage lenker som går fra et eksternt nettsted og inn til KF Infoserie, og som går ut fra KF Infoserie og til et eksternt nettsted. Interne lenker Det kan lages lenker til og fra dokumenter som ligger i KF Infoserie. Dette kan spesielt være nyttig dersom det er lagt inn egne dokumenter, og det er behov for å lage lenker til/fra sentral og lokal informasjon. KF Infoserie fra Kommuneforlaget 10

13 Eksterne lenker Det kan lages lenker som går fra KF Infoserie og til et annet nettsted, og motsatt. For eksempel kan det lages lenke fra informasjon på intranett som tar en bruker direkte inn til et dokument i KF Infoserie. Her vil brukeren bli bedt om å taste inn brukernavn og passord for å komme direkte til dokumentet, dersom det ikke er valgt automatisk pålogging eller AD-integrering. Det kan også lages en dokumentvisning som ikke krever pålogging. Dette kan være aktuelt for en hjemmeside der det er aktuelt å henvise til lovverk. En slik lenke vil gi tilgang kun til det aktuelle dokumentet slik at det ikke er mulig å bevege seg videre i KF Infoserie. Man trenger dermed ikke være registrert bruker for å se dokumentet. Slike lenker kan for eksempel legges på kommunens hjemmeside for å henvise innbyggere til aktuelt lovverk. Opplæring KF Infoserie kan tas i bruk uten opplæring, men vi erfarer at nivået på elektronisk kompetanse varierer i stor grad fra person til person. Noen synes KF Infoserie er enkel i bruk fra første stund, mens andre trenger mer tid til å gjøre seg kjent med verktøyet. Vi ser at opplæring er det som fungerer aller best for å sikre god bruk av elektroniske verktøy, også KF Infoserie, enten det er kurs fra ekstern kursholder eller intern KF Infoserie fra Kommuneforlaget 11

14 opplæring. For å få best utbytte av opplæringen er det lurt at alle deltakerne har tilgang til datamaskin. Kommuneforlaget kan holde kurs for din organisasjon, men vi har også laget en mal for internopplæring slik at man lett kan gjøre dette selv. En annen mulighet er å delegere ansvaret for opplæring videre til ulike avdelinger. Det er uansett viktig å være sjenerøs med opplæring, og noen trenger mer enn andre. Kurs fra Kommuneforlaget Kommuneforlaget kan holde kurs i bruk av KF Infoserie for din organisasjon. Vi legger opp kurset i samråd med kundene og tilpasser gjerne kurset etter deres behov og ønsker. Noen ønsker for eksempel å sette av litt tid til egen administratoropplæring eller å kjøre flere sesjoner i løpet av en dag. Et heldagskurs koster kr , + mva. Reise og ev. opphold for kursholder kommer i tillegg. Se våre nettsider for mer informasjon: Intern opplæring Etter ønske fra våre kunder har vi laget en mal for dem som ønsker å ha intern opplæring i bruk av KF Infoserie. Vi har tatt utgangspunkt i de viktigste funksjonene som finnes, og har kun tatt med det mest nødvendige. Malen ligger tilgjengelig i wordformat på våre supportsider under fanebladet Kom i gang, slik at den kan endres/tilpasses din organisasjons behov. Det ligger også øvelsesoppgaver for KF KF Infoserie fra Kommuneforlaget 12

15 Personal på samme sted. Ved å ha internopplæring er man også mer fleksibel når det gjelder hvem, hvor mange og når opplæringen skal finne sted. Den opplæringsansvarlige bør starte med de grunnleggende funksjonene i systemet og eventuelt tilby videre opplæring etter hvert. Det kan være hensiktsmessig å holde avdelingsvise internkurs. På denne måten kan opplæringen og eksemplene tilspisses ulike virksomhetsområder. KF Infoseriegruppe Noen kommuner har valgt å danne en KF Infoseriegruppe hvor en leder/fagansvarlig fra hvert virksomhetsområde deltar. Disse får ekstra god opplæring i bruk av KF Infoserie og blir ansvarlig for nødvendig informasjon og videreopplæring av andre innenfor sitt område. Dette kan være en måte å nå ut på, spesielt i større organisasjoner, men også for de som abonnerer på flere av produktene i KF Infoserie. Deltakere i en slik gruppe kan for eksempel få tilgang som webredaktør (se under brukerroller). For at en slik KF Infoseriegruppe skal fungere er det viktig at administrator gir den ansvarlige nødvendig opplæring for å kunne gjennomføre interne kurs for sitt område. Slike kurs trenger ikke være veldig avanserte, det kan holde lenge med pålogging, søk/finn frem og skriv ut. KF Infoserie fra Kommuneforlaget 13

16 Benytt vår mal for internopplæring som utgangspunkt, og velg ut de funksjonene du synes bør vises frem. Interne rutiner Lag interne rutiner for å sikre bruk og intern oppfølging av KF Infoserie. Gjennomgang av brukerliste Det kan være greit å rydde i brukerlisten årlig. Slett brukere som har sluttet og legg inn nye aktuelle brukere. Informer internt Sørg for å informere internt gjennom året, og vis gjerne frem KF Infoserie i interne møter. Dersom det henvises lovverk eller liknende, bør det være en vane å benytte KF Infoserie. Dette er en gyllen mulighet for å vise hvordan KF Infoserie kan benyttes i arbeidsdagen, ved å vise brukerne aktuelt regelverk osv. Nyansettelse Det bør innarbeides i rutinene at nyansatte får informasjon om hvilke systemer og verktøy som benyttes i organisasjonen, deriblant KF Infoserie. Vis frem pålogging og hvordan man finner frem. Forklar hva KF Infoserie skal benyttes til. KF Infoserie fra Kommuneforlaget 14

17 Interne kurs/opplæring Sett jevnlig opp interne kurs, gjør det for eksempel til en fast årlig affære. Vurder eventuelt behov for ekstern kursholder. Kontrollere lenker Dersom det er laget lenker som går inn til, eller ut fra KF Infoserie, kan det være greit å kontrollere at disse fungerer for eksempel en gang i året. Brukerstøtte Alle brukere er hjertelig velkomne til å kontakte oss for hjelp til bruk av KF Infoserie. I tillegg forsøker vi å følge opp både administrator og brukere, men den viktigste innsatsen gjøres helt klart internt i organisasjonen. Her er noe av det Kommuneforlaget kan bidra med: Nyhetsbrev Det sendes ut nyhetsbrev fra KF Infoserie ca. én gang i måneden. Her opplyses det om nyheter og lovendringer i hvert produkt i serien. Lenkene i nyhetsbrevet tar brukerne direkte inn til det aktuelle dokumentet dersom organisasjonen har abonnement på produktet. (Dette går via påloggingsboksen dersom brukeren ikke har automatisk pålogging eller AD-integrasjon). Nyhetsbrevet sendes i utgangspunktet til alle som har brukertilgang, men det er anledning til å reservere seg mot å motta disse i hvert KF Infoserie fra Kommuneforlaget 15

18 nyhetsbrev. Vi ser av brukerstatistikker at nyhetsbrevet fungerer som en god påminnelse for brukerne. Oppfølging av administrator Vi forsøker jevnlig å følge opp alle administratorer med telefonsamtaler og e-post for å hjelpe til med tips og råd om hvordan de best kan få utbytte av sitt abonnement på KF Infoserie. Vi hjelper da til med oppdatering av brukerlister og med å sende ut påminnelser til brukerne. Du kan også ta kontakt med oss for en gjennomgang av systemadministrasjonen. Uansett er det dere internt i organisasjonen som har den største påvirkingskraften overfor brukerne. KF Infoserie fra Kommuneforlaget 16

19 Kontaktinformasjon Kommuneforlaget bistår alle brukere av KF Infoserie med hjelp og veiledning i bruk. Vi er tilgjengelige fra kl (sommertid til kl ) alle virkedager. Telefon: /elektroniske produkter/kf Infoserie E-post: Supportsider: Her ligger brukeveiledninger, både for administrator og sluttbruker, ofte stilte spørsmål, mal for internopplæring samt annen nyttig informasjon. Nettsider: KF Infoserie fra Kommuneforlaget 17

20

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi KF Infoserie Kom godt i gang KF Personal KF Skole KF Sosial KF Førskolebarn KF Økonomi KF HMS KF Pleie og omsorg KF Lokal personalhåndbok KF Kommunal forvaltning Kom godt i gang Velkommen til KF Infoserie

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon 14.5 MBS.EXT.SSI.NO.2011.2 Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Revidert februar 2013 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk... 4 Brukernavn

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

(revidert manual pr. 01.10.2007)

(revidert manual pr. 01.10.2007) (revidert manual pr. 01.10.2007) 2007 NetPed AS Brukermanual møteplassen Dette er en forklarende brukermanual for møteplassen. Målsetning er å gi forståelse for hvilke muligheter bruk av møteplassen gir,

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer