KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie"

Transkript

1 KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

2 Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet s. 8 Lage lenker s. 10 Opplæring s. 11 Interne rutiner s. 14 Brukerstøtte s. 15 Kontaktinformasjon s. 17

3 Innledning KF Infoserie er et elektronisk oppslagsverk og et verktøy for saksbehandling i kommunal sektor. Systemet bygger på lovog avtaleverk og sentrale retningslinjer som kommuner og fylkeskommuner må forholde seg til. Innholdet i serien oppdateres i samarbeid med KS og andre fagforfattere og rådgivere. Bakgrunnen for denne veilederen er at vi har mottatt henvendelser fra kunder som ønsker tips til hvordan de kan tilrettelegge for bruk av KF Infoserie i sin organisasjon. I denne veilederen vil du finne gode og konkrete tips for intern oppfølging av KF Infoserie. Den vil være nyttig for både nye abonnenter og eksisterende kunder som ønsker å sette fokus på KF Infoserie internt i organisasjonen. Det kan være flere årsaker til at KF Infoserie ikke blir benyttet i den grad kommunen ønsker. Her er noen eksempler: Manglende arbeidsrutiner hos brukere, har ikke vent seg til elektronisk oppslag Stort arbeids- og tidspress Ansatte tar seg ikke tid til å sette seg inn i verktøyet Manglende datakunnskap Mange ulike systemer i bruk KF Infoserie fra Kommuneforlaget 1

4 Kommunen abonnerer både på papirversjoner og elektronisk versjon Ansatte har lite kjennskap til KF Infoserie eller ikke er klar over at kommunen har abonnement Manglende intern kommunikasjon Personalkontoret svarer på alle henvendelser, selv enkle spørsmål Vanskelig å bruke, har behov for opplæring Nyansatte blir ikke informert om kommunens verktøy KF Infoserie består av følgende produkter: KF Personal - kommunenes personalsystem KF HMS KF Kommunal forvaltning KF Økonomi KF Skole KF Pleie og omsorg KF Sosial KF Førskolebarn KF Infoserie fra Kommuneforlaget 2

5 I 2009 lanserer vi også KF Lokal personalhåndbok, et tilleggsprodukt til KF Personal. KF Lokal personalhåndbok er rettet mot personalansvarlige uten personalfaglig bakgrunn, og forenkler dermed noen av problemstillingene som tas opp i denne veilederen. For eksempel krever KF Lokal personalhåndbok ingen pålogging, noe som senker brukerterskelen. De andre produktene i KF Infoserie krever pålogging, men her får du tips til hvordan dette kan tilrettelegges for brukerne. Veilederen vil uansett være nyttig for alle abonnenter, uavhengig av hvilke produkter man har abonnement på. Hvordan sikre god bruk Vi vet at noen kunder føler at de ikke oppnår ønsket bruk av KF Infoserie. Vi vet også om mange kunder som har fått til god og hyppig bruk av KF Infoserie blant sine brukere. Det er det fullt mulig å få til, men i likhet med andre elektroniske systemer krever det en innsats fra organisasjonen sin side. Vi har derfor samlet tips som vi har plukket opp fra engasjerte og oppfinnsomme administratorer. Hvilke grep som passer din organisasjon best, er opp til deg selv å avgjøre. Bruk av elektroniske arbeidsverktøy begynner å bli mer og mer vanlig. Dersom organisasjonen har tatt et bevisst valg om å følge med i denne utviklingen og gå over til elektroniske verktøy, så kan det gjøre implementering av KF Infoserie KF Infoserie fra Kommuneforlaget 3

6 lettere. Ved å kommunisere ut i organisasjonen at det nå er besluttet å gå over fra papirabonnementer til elektroniske abonnementer, vil brukerne se at dette er en utvikling som er forankret i ledelsen. Etter hvert har også personalansvar blitt stadig mer delegert ut til enhetsledere osv. Ved å bruke KF Infoserie skal disse kunne finne korrekt informasjon slik at de kan ta sine egne beslutninger. Dette vil også avlaste personalavdelingen på sikt. Det er derfor viktig at personalavdelingen/administrator har mandat til å kreve bruk av KF Infoserie. For at man skal kunne kreve dette må brukeren vite om verktøyet, hva det skal brukes til, ha de nødvendige tilganger og ha tilgang til opplæring ved behov. Vi har da tre overordnede prinsipper som vil bidra til å legge et godt grunnlag for full utnyttelse av organisasjonens abonnement: 1. Forankring i ledelsen 2. Administrator har mandat til å følge opp bruken 3. Opplæring ved behov Vi vil videre gå nærmere inn på hvilke konkrete tiltak som kan gjøres, etter at vi har gått gjennom de ulike brukerrollene som kan tildeles. KF Infoserie fra Kommuneforlaget 4

7 Brukerroller Målgruppen for KF Infoserie er ledere og saksbehandlere på alle nivåer og innenfor alle forvaltnings- og tjenesteområder i kommunesektoren (noe avhengig av hvilke produkter i KF Infoserie organisasjonen abonnerer på). Et abonnement på KF Infoserie er uavhengig av antall brukere, men kunden kan selvsagt styre hvem som skal ha tilgang. Alle nye brukere som registreres, får automatisk tilgang som sluttbruker. Tildeling av andre tilgangsnivåer, som administrator og webredaktør, gjøres manuelt i etterkant. Sluttbruker Dette er det vanlige tilgangsnivået. Har organisasjonen abonnement på KF Personal, bør alle ansatte med personalansvar ha brukertilgang til KF Infoserie. Mange enhetsledere har tidligere ikke hatt personalansvar og sitter ikke på samme spisskompetanse som ansatte i en personalavdeling. KF Infoserie er derfor supplert med veiledningsmateriale til nytte for ledere på ulike nivåer. Disse kan få tildelt brukertilgang som vanlig sluttbruker. Administrator Kommuneforlaget har definert en klar ansvarsrolle for KF Infoserie administrator. Den som er administrator, får et høyere tilgangsnivå enn vanlige sluttbrukere. Administratortilgangen gir tilgang til systemadministrasjonen KF Infoserie fra Kommuneforlaget 5

8 der man redigerer brukerlisten. I tillegg kan det defineres ulike brukergrupper som kan få tilgang til forskjellig informasjon. Administrator for KF Infoserie er kontaktperson for Kommuneforlaget, men også internt i organisasjonen. Det er derfor hensiktsmessig at administrator er en hyppig bruker av KF Infoserie. Administrator er gjerne den som organiserer intern informasjon, opplæring og ev. holder interne kurs. Det er mulig å ha flere med administratortilgang i en organisasjon, særlig i større kommuner/organisasjoner kan dette være hensiktsmessig. Webredaktør Webredaktør har vanlig sluttbrukertilgang, men kan i tillegg legge inn felles dokumenter som skal brukes av en eller flere brukergrupper i organisasjonen. Rollen gir også tilgang til å lage lenker inn til og ut av KF Infoserie. For eksempel kan fagansvarlige ha nytte av dette tilgangsnivået fordi det gir adgang til å laste inn lokale dokumenter eller legge inn merknader som alle brukerne kan se. Alle med administratortilgang har også denne muligheten. KF Infoserie fra Kommuneforlaget 6

9 It-avdeling KF Infoserie er webbasert og krever derfor ingen installasjon hos kommunen. Pålogging skjer ved brukernavn, passord og nettverksadresse. KF Infoserie krever derfor lite fra itavdelingen i organisasjonen, men det kan være tilfeller der de må involveres. Det kan for eksempel være nødvendig å justere oppsettet på enkelte datamaskiner. Det anbefales derfor å ha en teknisk ansvarlig internt som kan bistå i slike tilfeller. It-avdelingen kan også bidra med tekniske tilrettelegginger for å senke brukerterskelen, som for eksempel AD-integrering og andre nyttige tilpasninger (se nedenfor). Tildele brukernavn og passord Det er flere måter å legge inn nye brukere av KF Infoserie på. Det er uansett viktig å i tillegg å informere brukeren om hva KF Infoserie er og hva det skal brukes til, i tillegg til å sørge for brukernavn og passord. Brukeren registrerer seg selv Nye brukere kan registrere seg selv ved å gå til og klikke på Ny bruker. E-postadresse og ønsket brukernavn (dette kan gjerne være det samme som e-postadresse) må fylles inn. Et engangspassord blir sendt direkte til brukeren på e-post, og dette passordet må endres ved første pålogging. KF Infoserie fra Kommuneforlaget 7

10 Administrator registrerer brukere Alle som har administratortilgang, har anledning til å redigere brukerlisten for sin organisasjon. Bruksanvisning for å registrere nye og slette gamle brukere finnes på supportsidene, dette er ikke vanskelig å få til. Kommuneforlaget registrerer brukere Vi hjelper gjerne med å legge inn / slette brukere. Meld inn endringer til Active Directory-integrasjon Dette er den mest teknisk avanserte, men også den mest effektive løsningen for å vedlikeholde brukerlisten. En slik integrasjon sørger for at brukere som finnes i kommunens itsystem, automatisk blir registrert som brukere av KF Infoserie. Brukeren slipper å logge på med brukernavn og passord, og for deg som er administrator vil brukerlisten bli vedlikeholdsfri. Installeringen gjøres av kommunens itavdeling og programvaren kjøpes av Kommuneforlaget for kr 7 500, + mva. Tilgjengelighet Det finnes flere muligheter for å gjøre pålogging til KF Infoserie mer tilgjengelig for brukerne. For noen av punktene nedenfor kan det være aktuelt med hjelp fra it-avdelingen. KF Infoserie fra Kommuneforlaget 8

11 Automatisk pålogging Brukeren kan selv huke av for Automatisk pålogging i påloggingsboksen. Brukernavn og passordet vil da lagres lokalt på datamaskinen. Neste gang brukeren går til nettadressen eller klikker på en lenke som leder inn til KF Infoserie (f.eks. fra nyhetsbrev), så vil hun/han komme rett inn uten å måtte taste inn brukernavn og passord. Merk at automatisk pålogging ikke fungerer om man logger på fra en annen datamaskin, og at den kan falle ut dersom det gjøres vedlikehold på maskinen. Påloggingsknapp på intranett En måte å gjøre KF Infoserie tilgjengelig for de ansatte i organisasjonen på, er å lage et ikon for pålogging som ligger tilgjengelig på intranettet. Hvis brukeren da har huket av for automatisk pålogging, så vil man komme rett inn ved å klikke på dette ikonet. I tillegg kan det også være lurt å publisere informasjon om brukerstøtte og liknende på samme sted (se kontaktinformasjon i kapittelet om brukerstøtte). Det kan også legges en slik påloggingsknapp på skrivebordet til den enkelte datamaskin. KF Infoserie fra Kommuneforlaget 9

12 Automatisk pålogging med automatisk oppstart av KF Infoserie Det er også mulig å legge inn at KF Infoserie automatisk skal startes ved oppstart av datamaskin. I kombinasjon med Automatisk pålogging vil brukeren automatisk bli logget på kun ved å starte opp datamaskinen. AD-integrering + påloggingsikon AD-integrasjon i kombinasjon med en påloggingsknapp på intranett utgjør den enkleste måten for en bruker å benytte seg av KF Infoserie. Det holder da å klikke på ikonet eller gå til en nettside for å bli logget inn. Lage lenker Det er mulig å lage lenker som går fra et eksternt nettsted og inn til KF Infoserie, og som går ut fra KF Infoserie og til et eksternt nettsted. Interne lenker Det kan lages lenker til og fra dokumenter som ligger i KF Infoserie. Dette kan spesielt være nyttig dersom det er lagt inn egne dokumenter, og det er behov for å lage lenker til/fra sentral og lokal informasjon. KF Infoserie fra Kommuneforlaget 10

13 Eksterne lenker Det kan lages lenker som går fra KF Infoserie og til et annet nettsted, og motsatt. For eksempel kan det lages lenke fra informasjon på intranett som tar en bruker direkte inn til et dokument i KF Infoserie. Her vil brukeren bli bedt om å taste inn brukernavn og passord for å komme direkte til dokumentet, dersom det ikke er valgt automatisk pålogging eller AD-integrering. Det kan også lages en dokumentvisning som ikke krever pålogging. Dette kan være aktuelt for en hjemmeside der det er aktuelt å henvise til lovverk. En slik lenke vil gi tilgang kun til det aktuelle dokumentet slik at det ikke er mulig å bevege seg videre i KF Infoserie. Man trenger dermed ikke være registrert bruker for å se dokumentet. Slike lenker kan for eksempel legges på kommunens hjemmeside for å henvise innbyggere til aktuelt lovverk. Opplæring KF Infoserie kan tas i bruk uten opplæring, men vi erfarer at nivået på elektronisk kompetanse varierer i stor grad fra person til person. Noen synes KF Infoserie er enkel i bruk fra første stund, mens andre trenger mer tid til å gjøre seg kjent med verktøyet. Vi ser at opplæring er det som fungerer aller best for å sikre god bruk av elektroniske verktøy, også KF Infoserie, enten det er kurs fra ekstern kursholder eller intern KF Infoserie fra Kommuneforlaget 11

14 opplæring. For å få best utbytte av opplæringen er det lurt at alle deltakerne har tilgang til datamaskin. Kommuneforlaget kan holde kurs for din organisasjon, men vi har også laget en mal for internopplæring slik at man lett kan gjøre dette selv. En annen mulighet er å delegere ansvaret for opplæring videre til ulike avdelinger. Det er uansett viktig å være sjenerøs med opplæring, og noen trenger mer enn andre. Kurs fra Kommuneforlaget Kommuneforlaget kan holde kurs i bruk av KF Infoserie for din organisasjon. Vi legger opp kurset i samråd med kundene og tilpasser gjerne kurset etter deres behov og ønsker. Noen ønsker for eksempel å sette av litt tid til egen administratoropplæring eller å kjøre flere sesjoner i løpet av en dag. Et heldagskurs koster kr , + mva. Reise og ev. opphold for kursholder kommer i tillegg. Se våre nettsider for mer informasjon: Intern opplæring Etter ønske fra våre kunder har vi laget en mal for dem som ønsker å ha intern opplæring i bruk av KF Infoserie. Vi har tatt utgangspunkt i de viktigste funksjonene som finnes, og har kun tatt med det mest nødvendige. Malen ligger tilgjengelig i wordformat på våre supportsider under fanebladet Kom i gang, slik at den kan endres/tilpasses din organisasjons behov. Det ligger også øvelsesoppgaver for KF KF Infoserie fra Kommuneforlaget 12

15 Personal på samme sted. Ved å ha internopplæring er man også mer fleksibel når det gjelder hvem, hvor mange og når opplæringen skal finne sted. Den opplæringsansvarlige bør starte med de grunnleggende funksjonene i systemet og eventuelt tilby videre opplæring etter hvert. Det kan være hensiktsmessig å holde avdelingsvise internkurs. På denne måten kan opplæringen og eksemplene tilspisses ulike virksomhetsområder. KF Infoseriegruppe Noen kommuner har valgt å danne en KF Infoseriegruppe hvor en leder/fagansvarlig fra hvert virksomhetsområde deltar. Disse får ekstra god opplæring i bruk av KF Infoserie og blir ansvarlig for nødvendig informasjon og videreopplæring av andre innenfor sitt område. Dette kan være en måte å nå ut på, spesielt i større organisasjoner, men også for de som abonnerer på flere av produktene i KF Infoserie. Deltakere i en slik gruppe kan for eksempel få tilgang som webredaktør (se under brukerroller). For at en slik KF Infoseriegruppe skal fungere er det viktig at administrator gir den ansvarlige nødvendig opplæring for å kunne gjennomføre interne kurs for sitt område. Slike kurs trenger ikke være veldig avanserte, det kan holde lenge med pålogging, søk/finn frem og skriv ut. KF Infoserie fra Kommuneforlaget 13

16 Benytt vår mal for internopplæring som utgangspunkt, og velg ut de funksjonene du synes bør vises frem. Interne rutiner Lag interne rutiner for å sikre bruk og intern oppfølging av KF Infoserie. Gjennomgang av brukerliste Det kan være greit å rydde i brukerlisten årlig. Slett brukere som har sluttet og legg inn nye aktuelle brukere. Informer internt Sørg for å informere internt gjennom året, og vis gjerne frem KF Infoserie i interne møter. Dersom det henvises lovverk eller liknende, bør det være en vane å benytte KF Infoserie. Dette er en gyllen mulighet for å vise hvordan KF Infoserie kan benyttes i arbeidsdagen, ved å vise brukerne aktuelt regelverk osv. Nyansettelse Det bør innarbeides i rutinene at nyansatte får informasjon om hvilke systemer og verktøy som benyttes i organisasjonen, deriblant KF Infoserie. Vis frem pålogging og hvordan man finner frem. Forklar hva KF Infoserie skal benyttes til. KF Infoserie fra Kommuneforlaget 14

17 Interne kurs/opplæring Sett jevnlig opp interne kurs, gjør det for eksempel til en fast årlig affære. Vurder eventuelt behov for ekstern kursholder. Kontrollere lenker Dersom det er laget lenker som går inn til, eller ut fra KF Infoserie, kan det være greit å kontrollere at disse fungerer for eksempel en gang i året. Brukerstøtte Alle brukere er hjertelig velkomne til å kontakte oss for hjelp til bruk av KF Infoserie. I tillegg forsøker vi å følge opp både administrator og brukere, men den viktigste innsatsen gjøres helt klart internt i organisasjonen. Her er noe av det Kommuneforlaget kan bidra med: Nyhetsbrev Det sendes ut nyhetsbrev fra KF Infoserie ca. én gang i måneden. Her opplyses det om nyheter og lovendringer i hvert produkt i serien. Lenkene i nyhetsbrevet tar brukerne direkte inn til det aktuelle dokumentet dersom organisasjonen har abonnement på produktet. (Dette går via påloggingsboksen dersom brukeren ikke har automatisk pålogging eller AD-integrasjon). Nyhetsbrevet sendes i utgangspunktet til alle som har brukertilgang, men det er anledning til å reservere seg mot å motta disse i hvert KF Infoserie fra Kommuneforlaget 15

18 nyhetsbrev. Vi ser av brukerstatistikker at nyhetsbrevet fungerer som en god påminnelse for brukerne. Oppfølging av administrator Vi forsøker jevnlig å følge opp alle administratorer med telefonsamtaler og e-post for å hjelpe til med tips og råd om hvordan de best kan få utbytte av sitt abonnement på KF Infoserie. Vi hjelper da til med oppdatering av brukerlister og med å sende ut påminnelser til brukerne. Du kan også ta kontakt med oss for en gjennomgang av systemadministrasjonen. Uansett er det dere internt i organisasjonen som har den største påvirkingskraften overfor brukerne. KF Infoserie fra Kommuneforlaget 16

19 Kontaktinformasjon Kommuneforlaget bistår alle brukere av KF Infoserie med hjelp og veiledning i bruk. Vi er tilgjengelige fra kl (sommertid til kl ) alle virkedager. Telefon: /elektroniske produkter/kf Infoserie E-post: Supportsider: Her ligger brukeveiledninger, både for administrator og sluttbruker, ofte stilte spørsmål, mal for internopplæring samt annen nyttig informasjon. Nettsider: KF Infoserie fra Kommuneforlaget 17

20

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Hurtigguide til KF Infoserie

Hurtigguide til KF Infoserie Hurtigguide til KF Infoserie Innhold Kom godt i gang. Logg inn i KF Infoserie Introduksjonsfilm til KF Infoserie Oppsettssiden Forsiden Søk i KF Infoserie Visning av søkeresultater Kom godt i gang. Velkommen

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 KF Ansattprodukter KF Infoserie KF Delegeringsreglement Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Kunnskapen du trenger v/ Stephanie Løvenskiold, Kommuneforlaget Sesjon 2 [11.10 12.00] Intern

Detaljer

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi KF Infoserie Kom godt i gang KF Personal KF Skole KF Sosial KF Førskolebarn KF Økonomi KF HMS KF Pleie og omsorg KF Lokal personalhåndbok KF Kommunal forvaltning Kom godt i gang Velkommen til KF Infoserie

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Teknisk brukerveiledning 10-FAKTOR KS medarbeiderundersøkelse

Teknisk brukerveiledning 10-FAKTOR KS medarbeiderundersøkelse Teknisk brukerveiledning 10-FAKTOR KS medarbeiderundersøkelse Brukerveiledning for administratorer og rapportbrukere. 2015 For faglige veiledere, besøk www.10faktor.no Innhold 1. Pålogging... 3 1.1 Påloggingsside...

Detaljer

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggsproduktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 17 Innholdsfortegnelse: De ulike sidemalene... side 4 Pålogging... side 5 Administrasjonsforsiden...

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for KF BedreArbeidsplass. En gjennomgang av funksjonene i KF BedreArbeidsplass

Teknisk brukerveiledning for KF BedreArbeidsplass. En gjennomgang av funksjonene i KF BedreArbeidsplass Teknisk brukerveiledning for KF BedreArbeidsplass En gjennomgang av funksjonene i KF BedreArbeidsplass Revidert januar 2013 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk...

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Veileder. Brukerveiledning digitale håndbøker

Veileder. Brukerveiledning digitale håndbøker Veileder Brukerveiledning digitale håndbøker Innhold 1. Velg håndbok/opprett ny 2. Bestill 3. Velg pakke og faktura 4. Opprette håndbok 5. Innstillinger 6. Legg til/fjern kapitler 7. Tilpass innhold 8.

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Kommuneforlaget lanserer nå en ny versjon(4.4.) av KF Lokal tjenestekatalog, heretter kalt lokal tjenestekatalog. Mange av endringene kommer som resultat

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

Legetimen.no Bruksanvisning Versjon 1.02 25. februar 2015

Legetimen.no Bruksanvisning Versjon 1.02 25. februar 2015 Legetimen.no Bruksanvisning Versjon 1.02 25. februar 2015 Forord Velkommen til SMSGurus tjeneste for SMS-timebestilling Legetimen.no! Vi har den glede å presentere et system som gir deg følgende: - enklere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER:

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: http://www.magnormoen.no/ og http://www.gaustadvegen.no/ Utarbeidet av Solveig Hem Sørli og Arne Sørli Side 1

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013

BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013 BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013 Innhold Innhold... 2 Generelt... 3 Åpen side for alle... 3 Side som krever innlogging... 3

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Brukerveiledning MLG-2007

Brukerveiledning MLG-2007 Grunnskolen i Drammen Brukerveiledning MLG-2007 Foresatte Foresatte registrerer seg som brukere av MLG via Drammen kommunes internettsider, eller ved å få nettadressen av skolen. www.drammen.kommune.no

Detaljer

Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer

Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer Innledning Styrevervregisteret er opprettet av KS som et elektronisk register der folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere informasjon om

Detaljer

Administrere abonnementet

Administrere abonnementet Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. I denne videoen som er 04:30 min lang viser

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted www.tana.kommune.no 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 1.0 (gjelder versjon 7.45 av Visma Global) 17.12.2009 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette opp integrasjonen...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Brukerveiledning til MAKS 2010

Brukerveiledning til MAKS 2010 Brukerveiledning til MAKS 2010 Innhold 1. Man må være innlogget!... 1 2. Hva inneholder MAKS 2010?... 1 3. Hva er kvalitetsplanen?... 1 4. Hvordan komme i gang?... 3 5. Opprett en bedriftsmal.... 4 6.

Detaljer

Bestemmelser tilknyttet elektronisk samarbeid med Vinmonopolet

Bestemmelser tilknyttet elektronisk samarbeid med Vinmonopolet Bestemmelser tilknyttet elektronisk samarbeid med Vinmonopolet Versjon 1.1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Parter... 3 3 Vinmonopolets Leverandørportal... 3 Omfang og formål... 3 Modulene i Leverandørportalen...

Detaljer

Trådløs Bedrift Sentralbord med Exchange - Brukermanual for sluttbrukere

Trådløs Bedrift Sentralbord med Exchange - Brukermanual for sluttbrukere Trådløs Bedrift Sentralbord med Exchange - Brukermanual for sluttbrukere Introduksjon Dette er en kort innføring i bruk av Exchange i Trådløs Bedrift Sentralbord, TBS, for sluttbrukere. Dokumentet beskriver

Detaljer

Felles verktøy for prosjektstyring

Felles verktøy for prosjektstyring Felles verktøy for prosjektstyring Hvordan komme i gang? It-avdelingen har nå installert og etablert rutiner for prosjekt.uib.no som er et web-basert prosjektstyringsverktøy som kan bidra til bedre informasjonsflyt

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Custodis AS, orgnr: 999 235 336 MVA post@custodis.no tlf: 21 64 02 63 Kristian IVs gate 1, NO-0164 Oslo Velkommen til installasjonsveilednisngen

Detaljer

Småteknisk Cantor Controller installasjon

Småteknisk Cantor Controller installasjon Cantor AS Småteknisk Cantor Controller installasjon 10.10.2012 INSTALLASJON OG OPPSETT AV CANTOR CONTROLLER 3 Nedlasting av programfiler 3 Nyinstallasjon server / enbruker 3 A. Controller instansen som

Detaljer

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish CustomPublish.com Brukere Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish Innhold 1. Innledning 2. Ny brukergruppe 3. Ny bruker 4. Forfattere 5. Bruk 1. Innledning Når du klikker på «brukere» i administrasjonen,

Detaljer

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 SuperUser Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Dette dokumentet beskriver de funksjonene i SecureAware som en superbruker vanligvis

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Innhold Informasjon om konvertering... 3 NB! Før du tar i bruk nye HRessurs Reise og Utlegg... 4 Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg: (reisende)... 4

Detaljer

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Administrasjon Veiledning for administratorer Versjon 2.x 1 Administrasjon Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for administratorer Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Bestilling av nye kurs Ved etterbestilling av nye kurs, oppdaterer DataPower Learning oversikten over

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter]

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter] HJEMMEKONTOR Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015 Norsk Helsenett SF [Forfatter] 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPSETT AV HJEMMEKONTOR PÅ 1-2-3 3 2 INNLEDNING 3 3 INSTALLERING AV PROGRAMVARE FRA BUYPASS

Detaljer

Påmelding til partier i Arendals Turnforening

Påmelding til partier i Arendals Turnforening Innholdsfortegnelse PÅMELDING TIL PARTIER I ARENDALS TURNFORENING... 1 FAKTURERING... 1 BRUKERVEILEDNING... 1 NYE MEDLEMMER... 2 Registrere og melde på nytt medlem... 2 Velge parti... 3 Godkjenning...

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Brukerveiledning Brukerveiledning Kurs- og konferansemodul for NFK http://www.nfk.no/kurs Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Sist oppdatert. 24.01.2012 Innhold Oversikt

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

Slik administrerer du Ståstedsanalysen

Slik administrerer du Ståstedsanalysen Slik administrerer du Ståstedsanalysen For å kunne administrere Ståstedsanalysen (opprette brukernavn til personalet og hente ut rapporter) må du være registrert som administrator for den aktuelle skolen

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjonen

Brukerveiledning for administrasjonen Brukerveiledning for administrasjonen Nedenfor finner du en brukerveiledning for barnehagenmin.no. Barnehagens admin-passord og brukernavn gir adgang til redigeringssidene. Passord må oppbevares på et

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT

BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT KF Delegeringsreglement består av et verktøy til å legge inn delegeringer og en nettside hvor delegeringen vises. Dette er en brukerveiledning til verktøyet.

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Austrått IL. Av Kjartan Tobiassen April 2015

Austrått IL. Av Kjartan Tobiassen April 2015 Austrått IL Av Kjartan Tobiassen April 2015 http://www.austraattil.no Hva bruker vi WEB til? Medlemsregister Fakturering av medlemskontingent m.m. Administrasjon av treninger og kamper Inkl. banetildeling,

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

ff Brukermanual ebladadmin Pro

ff Brukermanual ebladadmin Pro ebladadmin ebladadmin er en nettbasert publiseringsløsning for publisering av eblad (digitale magasiner, publikasjoner, DM, årsrapporter, tilbudsaviser, kataloger, produktpermer, bruksanvisninger, mm)

Detaljer

Veiledning for. nettansvarlig

Veiledning for. nettansvarlig Veiledning for nettansvarlig CP-skolen 2017 Innhold Valg av nettansvarlig... 2 Nettansvarligs oppgaver... 2 Fylkesavdelingens nettside... 3 Fylkesavdelingens Facebook-side... 4 1 Veiledning for nettansvarlig

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

buildingsmart Norge Guiden

buildingsmart Norge Guiden Kom-i-gang med buildingsmart Norge Guiden Innhold 1. Om prosjektguider og maler... 1 2. Opprette bruker... 2 3. Logge inn... 3 4. Opprette prosjektguide og invitere brukere... 4 5. Åpne prosjektguide...

Detaljer

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO 2. 2. 2011 HØGSKOLEN I TELEMARK PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO Publisering på www.hit.no Frode Evenstad 1 Innholdsfortegnelse 2 Komme i gang...3 2.1 Logge inn...3 2.2 Verktøylinja...4 3 Nettside...5 3.1 Brødtekst...5

Detaljer

Brukerveiledning gjovard.com

Brukerveiledning gjovard.com Gjø-Vard orienteringslag Brukerveiledning gjovard.com http://gjovard.com/kartarkiv/ Torbjørn Kravdal 31.05.2016 0 INNHOLD 0 Innhold... 1 1 Samtykke for bruk av bilder/film... 2 2 Brukerveiledning for gjovard.com

Detaljer

Brukerveiledning. for forfatter. Oppdatert 20. januar 2015. Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera.

Brukerveiledning. for forfatter. Oppdatert 20. januar 2015. Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera. Brukerveiledning for forfatter Oppdatert 20. januar 2015 Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera.no/support 1 Innhold Innledning Pålogging Epostvarsel når passord ikke

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 09.08.2012 13:18 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

IMS Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool

IMS Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool IM S Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Første gangs bruk av Desktop Upload Tool... 4 Innlogging... 4 Nedlasting av programvare... 5 Installere Desktop Upload

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Enkel installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 3 Om programmet 3 Om installasjon 4 Under installasjon 5 Betingelser for installasjon 5 Slik installerer du: Enbruker 6 Etter

Detaljer

Teknisk veiledning for internettløsningen av «Tempolex bedre læring».

Teknisk veiledning for internettløsningen av «Tempolex bedre læring». Teknisk veiledning for internettløsningen av «Tempolex bedre læring». Nettløsningen består nå av: «Tempolex bedre lesing», «Tempolex betre lesing», «Tempolex better reading», «Tempolex matematikk, bokmål»,

Detaljer

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no For kontaktpersoner i selskaper Enkelte illustrasjoner i brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i kommunene. Dette fordi virkemåten på

Detaljer

Brukerhåndbok CabinWeb Bruker

Brukerhåndbok CabinWeb Bruker Brukerhåndbok CabinWeb Bruker Applikasjon: CabinWeb Laget av: Delfi Data AS (www.delfi.no) Versjon 1.11 Dato 06.11.2006 Historie 1.1 Revisjon utgave 1.11 Lagt til Kartmodul Innledning CabinWeb er et system

Detaljer

IT-avdelingen gir ikke hjelp med installasjon, konfigurasjon eller bruk av iphone ut over det som er nevnt her.

IT-avdelingen gir ikke hjelp med installasjon, konfigurasjon eller bruk av iphone ut over det som er nevnt her. Forord Denne bruksanvisningen er kun ment som selvhjelp. Ved eventuelle feil eller problemer med iphone kan IT-avdelingen bistå med enkel feilsøking, full tilbakestilling av apparatet til fabrikkinnstillinger

Detaljer

Bruksanvisning. for. Væren og gjesdal.kommune.no

Bruksanvisning. for. Væren og gjesdal.kommune.no Bruksanvisning for Væren og gjesdal.kommune.no Side 1 19.05.2017 Innholdsfortegnelse 1. Påloggingsinformasjon... 3 2. Arbeidsbordet... 4 3. Oppsett og struktur... 5 4. Opprette en artikkel... 6 4.1 Sett

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

Ved pålogging til: http://www.senterpartiet.no/corepublish registreres følgende opplysninger i feltene:

Ved pålogging til: http://www.senterpartiet.no/corepublish registreres følgende opplysninger i feltene: CorePublish CorePublish er en 100 % web basert publiseringsløsning. All oppdatering av nettstedet ditt gjøres enkelt gjennom en nettleser slik at du alltid har et dynamisk og oppdatert nettsted. Pålogging.

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Påmelding til partier i Arendals Turnforening

Påmelding til partier i Arendals Turnforening Påmelding til partier i Arendals Turnforening Arendals Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

Brukerveiledning for identifisering med BankID

Brukerveiledning for identifisering med BankID Brukerveiledning for identifisering med BankID Innledning Denne brukerveiledningen tar kun for seg identifisering med BankID med sikkerhetskort. Brukerveiledningen vi ikke inneholde beskrivelse av alle

Detaljer