Årsplan for Prestegårdsjordet barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Prestegårdsjordet barnehage"

Transkript

1 Årsplan for Prestegårdsjordet barnehage Høst 2014/Vår

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD FORUTSETNINGER Barnehagens adresse, telefonnummer, mailadresse og hjemmeside Personalets forutsetninger Studenter fra Dronning Mauds Minne Praktiske forutsetninger Dagsrytmen Ukerytmen INNHOLD Barns medvirkning Sosial kompetanse Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Forming Musikk og drama Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Basisgrupper / 5 -årsklubb : 1-2 årsbasis : 3 -årsbasis : 4 -årsbasis : 5 -årsklubb OVERSIKTSPLAN

3 1. FORORD. Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et nytt barnehageår ved Prestegårdsjordet barnehage. Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (utgitt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra og endret med forskrift ), og barnehagens virksomhetsplan, har vi utarbeidet årsplan for barnehageåret 2014 / Årsplanen skal gi foreldre og foresatte innsyn i barnehagens virksomhet kommende barnehageår, og samtidig være et verktøy for de ansatte i barnehagen. Barnehagens læringsmiljø omfatter sju fagområder: - Kommunikasjon, språk og tekst. - Kropp, bevegelse og helse. - Kunst, kultur og kreativitet. - Natur, miljø og teknikk. - Etikk, religion og filosofi. - Nærmiljø og samfunn. - Antall, rom og form. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med faste rutiner, aktiviteter og turer. De sju fagområdene er i stor grad de samme områdene som barna vil møte i skolen. Årsplanen må leses i sammenheng med virksomhetsplanen. Målene er angitt i virksomhetsplanen, mens innhold og metode står i årsplanen. Barnehagen har for barnehageåret 2014/2015 fått tildelt en 20% stilling som utepedagog. Natur og friluftsliv vil derfor bli et underliggende tema gjennom hele barnehageåret, samtidig som turer vil bli prioritert oftere enn før. 2. FORUTSETNINGER Barnehagens adresse, telefonnummer, mailadresse og hjemmeside. Barnehagens adresse: Lars Onsagers vei 5, 7030 Trondheim adresse: Hjemmeside: Telefonnummer: Daglig leder: / 1, mob Sølvsmia: / 2, mob Gullgruva: / 3, mob Diamantgrotta: / 4, mob Personalets forutsetninger. Alle ansatte har lang erfaring fra arbeid med barn (se personalets sammensetning). Dette har ført til en stabil og godt sammensveiset personalgruppe med stor samarbeidserfaring. Med to førskolelærere pr. avdeling og rutinerte assistenter, anser vi oss godt rustet bemanningsmessig. Personalet har variert kompetanse. Dette gjør dem til ressurspersoner innenfor 3

4 bl.a. spesialpedagogisk arbeid, planlegging, språk og veiledning. I tillegg har de varierte interesser og ressurser i forhold til forming, musikk, drama og friluftsliv. Personalets sammensetning: Ingebjørg Muri - styrer i 100 % stilling fra august 2010, Elisabeth Meedby Malin Berdal Wold Solveig Utseth Vennatrø ansatt fra kokk i 20 % stilling. - friluftspedagog i 20 % stilling / vikar. - spesialpedagog 40 % stilling. Avdeling GULLGRUVA Gunn Elisabeth Dahl - pedagogisk leder i 100 % stilling, ansatt fra Ann-Mari Halstadtrø - førskolelærer i 100 % stilling, ansatt fra Elisabeth Meedby - fagarbeider i 80 % stilling, ansatt fra Malin Berdal Wold - førskolelærer, ansatt i 20 % stilling. Avdeling DIAMANTGROTTA Mette Rødsten Dalhøi - pedagogisk leder i 100 % stilling, ansatt fra Kristin Solvik - førskolelærer i 80 % stilling, ansatt fra Janne Falmår - assistent i 100 % stilling, ansatt fra Solveig Utseth Vennatrø - førskolelærer i 20 % stilling. Avdeling SØLVSMIA Margrete Mestvedt Olaussen - pedagogisk leder i 50 % og førskolelærer i 40 %, ansatt fra Bente Malm - pedagogisk leder i 50 % stilling og førskolelærer i 40 % stilling, ansatt fra Heidi Sivertsgård - assistent i 90 % stilling, ansatt fra Solveig Utseth Vennatrø - førskolelærer i 30 % stilling. Ren Barnehage har ansvar for det daglige renholdet. Vaktmester Carl Erik Gram kontaktes ved behov Studenter fra Dronning Mauds Minne Høgskole. Barnehagen har inngått en avtale med Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning, om praksisopplæring i førskolelærerutdanningen. Vi har forpliktet oss til å ta imot studenter fra klassetrinn. I tillegg tar vi imot utenlandsstudenter Praktiske forutsetninger. Denne høsten har vi tatt i mot åtte nye barn. Vi har til sammen ti 5-åringer, ni 4-åringer, åtte 3-åringer, sju 2-åringer og seks 1-åringer i barnehagen. Tre av de minste barna starter når de fyller ett år senere i høst. 4

5 2.5. Dagsrytmen 7.30 Barnehagen åpner Frilek, inne 8.30 Frokost Frilek, inne 9.30 Toalett / Garderobe (for de yngste barna) Utelek (for de yngste barna) Lek / aktiviteter, inne (for de eldste barna) Rydding, inne Samlingsstund Formiddagsmat Toalett / påkledning Hviling (for de yngste barna) Utelek (for de eldste barna) Frilek, ute (inne for de yngste barna) Rydding, ute Fruktmåltid Lesestund Lek (ute i sommerhalvåret) Barnehagen stenger 2.6. Ukerytmen Mandag kl : Morgenmøte Lekegrupper Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5-årsklubb / Basisgrupper Turdag Varmmat med lekegrupper Husmøte Avdelingsmøter Baking Lekegrupper Turdag 5

6 3. INNHOLD. Under de ulike områdene er det satt opp innhold og metoder som vil vektlegges ulikt i forhold til barnas alder Barns medvirkning. I rammeplanen for barnehagen er barns rett til medvirkning vektlagt. Vi har derfor valgt å ta med dette som et eget punkt for å synliggjøre hvordan vi kan jobbe med medvirkning i barnehagens dagligliv. Vi vil fortsette med å ha en klar struktur på barnehagedagen, men innenfor rammene mener vi det er viktig at barna får være med å påvirke hverdagen sin. Derfor har vi satt opp noen konkrete eksempler på hvordan barna kan være med å medvirke i ulike situasjoner. Lek - Velge tema og aktiviteter i frileksperiodene. - Velge mellom ulike aktiviteter i lekegruppene. Rutiner - Være med å avgjøre hva og hvor mye de skal spise. - Være med å bestemme hvilke klær de skal ha på i uteleken, og hjelpe til med å henge opp bilder av klærne. - Være med å bestemme innhold for og hjelpe til med å lede noen samlinger. - Være med å velge bok til lesestunden. - Være med å bestemme aktiviteter når vi har «trim» på avdelingene. «Ukas barn» -Være «Ukas Barn» og få ekstra oppmerksomhet, oppgaver og mulighet til medvirkning. Basisgrupper og 5-årsklubb - Være med å påvirke innholdet for 5-årsklubb og basisgrupper. - Bestemme navn på 5-årsklubben. - Være med å bestemme miljøregler for 5-årsklubben. - Bestemme i fellesskap innholdet i basisgrupper og 5-årsklubb en gang i måneden Sosial kompetanse. Måltider/påkledning - Hjelpe hverandre med f.eks. å smøre mat og ta på klær (de store hjelper de små og de små lærer av de store). - Øve på sosiale ferdigheter som å vente på tur, lytte til andre, gi positiv respons, be om hjelp etc. Samlinger/lekegrupper - Stå frem og fortelle noe, synge eller opptre på andre måter i større og mindre samlinger. - Fortelle positive ting om hverandre. - Snakke om og lese bøker som omhandler vennskap og følelser. - Bli enige om «regler» for hvordan vi skal opptre i forhold til hverandre. - Spille rollespill bl.a. i forhold til å lære konfliktløsning. - Synge sanger om vennskap og samhold. - Leke regelleker som f. eks. «Alle mine killinger» og «Stiv heks» der barna må innordne seg og vente på tur. 6

7 Felles prosjekt - Ha felles prosjekt i forming, drama og frilek som fremmer kommunikasjon og samarbeid. Oppslag - Henge opp foto, tegninger og tekster med utgangspunkt i vennskap og samhold. Felles utflukter - Dra på utflukter for å få felles opplevelser og styrke samholdet mellom barna Kommunikasjon, språk og tekst. Kommunikasjon - Øve på å gi positive tilbakemeldinger til hverandre. - Øve på å rekke opp hånda og snakke etter tur i samlingene. - Lytte til andre og fortelle hva som har blitt sagt. Leker - Leke forskjellige leker som setter krav til både uttrykksevne og språkforståelse. - Spille ulike språkstimulerende spill. Rim, regler og dikt - Bruke rim, regler og dikt i samlinger, se på rytme og rimord. Tekst - Henge opp bokstaver og navn på gjenstander (lekekasser, kjøleskap, skuffer etc) i barnehøyde. - Bruke store bokstaver til å lage ord. - Øve på å skrive navnet sitt. - Ta egne bilder og lage tekst til bildene. - Bruke Ipad og PC til lek med bokstaver og tekst. Fortelling - Beskrive ut i fra bilder og gjette ut i fra beskrivelsene. - Fortelle ut i fra fotografier både fra barnehage og hjem. - Lage felles historier med utgangspunkt i bestemte kunstverk eller fotografier. - Lage tekster ut i fra bestemte tema og felles opplevelser. Formidling av faktakunnskap (i hovedsak for de eldste barna) - Formidle ulik faktakunnskap til barna, f. eks. knyttet til årstidene, og vektlegge spørsmål og repetisjon. Bøker / CD-er - Lese bøker med ulikt innhold, med og uten bilder. - Øve på å gjenfortelle fra bøkene. - Stoppe opp og forklare betydningen av ord. - Lytte til eventyr og fortellinger f.eks. under måltider og i hvilestund på ettermiddagen. 7

8 3.4. Kropp, bevegelse og helse. Kroppen - Lese, samtale, synge, danse og leke med kroppen som tema. - Tegne seg selv og familien. - Ta bilder av og tegne hverandre. - Lære om kroppens funksjoner, hva kroppen består av og se på likheter / ulikheter. Bevegelse - Få utfordringer i den daglige uteleken. - Lage hinderløype inne / ute. - Holde på med bevegelsesleker og dans. - Leke ulike regelleker som «Ulven kommer» og «Stiv heks». - Arrangere aktivitetsdager ute. - Bruke kroppen aktivt på turer og erfare ulikt terreng (i skogen, fjæra og byen). Helse - Lære om frukt, bær og grønnsaker. - Være med å dyrke egne råvarer i barnehagen (frukt, bær og grønnsaker). - Være med å lage mat fra egendyrkede råvarer. - Delta på kjøkkenet under middagsforberedelser. - Smake på ulik mat. - Samtale om sunn mat og dens betydning for egen helse og utvikling. - Lære betydningen av god håndvask før måltid og etter toalettbesøk Kunst, kultur og kreativitet Forming. Maling - Lære om fargene gjennom å blande dem og lage fargesirkler. - Male med ulike teknikker og type maling, f. eks. akvarell- og plakatmaling. - Lage trykk med f. eks. sjablonger. - Lage individuelle og felles bilder som henges opp på avdelingene. Tegning - Vektlegge tegning i frilek og tilrettelagte aktiviteter, og bruke ulikt tegnemateriell. Collage - Lage collage (fellesbilder) ved å bruke mosaikkbiter fra aviser, blader, malte ark og papp. Papp/kartong - Lage fisker, fugler, sommerfugler og dyr med dorullkjerner og kartong. - Klippe i kartong og lage bilder og kort. «Årets kunstner» - Fordype oss i billedkunst med inspirasjon fra nasjonalromantikken. - Lage egne bilder med inspirasjon fra bilder f.eks. malt av Tiedemann og Gude, J.C.Dahl og andre. 8

9 Tekstilforming - Lage små vesker eller punger. - Veve. Gjenbruksmateriale - Lage uro av tomme kaffekapsler og annet verdiløst materiale. Snekring - «snekre båt» ved å slå spiker i planker. Kunstutstilling - Dra på minimum en kunstutstilling med 4-5 åringene i løpet av barnehageåret Musikk og drama. Sang, dans og bevegelse - Synge ulike type sanger med variasjon i tekst, rytme, bevegelse og melodi. - Gjennomføre faste musikksamlinger hvor gjentakelse er et viktig prinsipp. - Synge i ulike settinger, vektlegge å bruke rytmeinstrumenter og komp. - Ha et fast sangrepertoar hvor repetisjon vektlegges. - Bevege seg og danse etter stemning, tekst og rytme i musikken, f. eks. ved bruk av «Ut på golvet» CD. - Ha jevnlige korsamlinger for åringene hvor det bl.a. øves på sanger til fremføring. - Besøke «Musikkmanesjen» med de yngste, til våren. Lytting - Lytte til lyder i omgivelsene og til hverandre under sang og samtale, samt øve på å variere stemmebruk. - Skille lyder fra hverandre ved å bruke ulike gjenstander og gjette hva det er vi hører. - Lytte til ulik type musikk i forskjellige settinger som samling, måltid og under avspenning etter fysisk aktivitet. Teater / drama - Fokusere på dramalek for å skape tilhørighet, fremme samarbeid og utvikle fantasi. - Vektlegge historiefortelling, med enten dramatisering av selvopplevde hendelser eller ut ifra sanger og fortellinger. - Benytte stangdukker, hånddukker og fingerdukker til å dramatisere. - Holde på med dramaleker. Forestillinger / Konserter - Dra på konserter. - Invitere teatergrupper til forestilling i barnehagen Natur, miljø og teknikk. Fellesaktiviteter - Arrangere høsttakkefest med grønnsaksuppe som barna er med og lager. - Arrangere utedager med aktiviteter, samling og felles måltid. - Dra på vårtur til Lavollen. 9

10 - Dra på turer i basisgruppene til Estenstadmarka. Eksperimenter - Utføre ulike eksperimenter ut i fra tema / årstider. Småkryp - Studere hvordan marihøner, edderkopper, mark, snegler, fluer, veps og humler lever, med utgangspunkt i de ulike årstidene. Fugler, fisk og dyr - Lære om trekkfugler og vinterfugler som befinner seg i nærområdet (blåmeis, kjøttmeis, sidensvans og dompap). - Lære om laks og torsk. - Snakke om bjørn, hare og rev. Frukt, grønnsaker, sopp og bær - Lære om og smake på bær, frukt og grønnsaker. - Plukke rips, bringebær og markjordbær. - Lage fruktsalat og grønnsakssuppe. - Lære om og smake på kantarell. - Henge opp tegninger / bilder av grønnsaker, bær og frukt. Blomster - Lære om de vanligste blomstene etter hvert som de kommer. - Henge opp blomsterbilder. - Plante blomster om våren. Produksjon av matvarer - Lære om melk og hva vi kan videreforedle den til (f.eks. ost, krem, softis, smør). IKT - Bli kjent med digitale verktøy som f. eks. fotoapparat, skriver, kopimaskin, Ipad og Pc Etikk, religion og filosofi. I hverdagen - Samtale i ulike sammenhenger om likheter og ulikheter, f. eks. når det gjelder tro og kultur. - Samtale om vennskap. - Henge opp bilder og tekst som omhandler barns rettigheter. - Samtale hvor solidaritetstanken blir vektlagt (deling av goder). FN-dagen - Samtale med barna om barns rettigheter og barnekonvensjonen. - Ha samlinger om Guatemala i forkant av FN-dagen (bruke bl.a. bilder, globus, kart og flagg). - Samtale om prosjektet for gatebarn i Guatemala by som barnehagen støtter. - Arrangere høstfest for barn og foreldre med salg av suppe og div. som barna har laget. Inntekten går til Redd Barna sitt arbeid med gatebarn i Guatemala. Jul - Formidle ulike måter å feire jul på. 10

11 - Bruke sanger / bøker med ulikt innhold (egen plan for jula). Påske - Samtale om påskens innhold med utgangspunkt i barnas initiativ. - Snakke om, undre seg over nytt liv og at det igjen spirer og gror Nærmiljø og samfunn. Meg selv og familien min - Ta med bilder av seg selv og nære familiemedlemmer som vi lager album av, og har samtaler ut i fra. - Tegne seg selv og familien sin. - Fotografere hverandre. Nærmiljøet - Gå på besøk til Regnbuen barnehage (nabobarnehagen). - Handle i nærbutikken. Byen - Benytte ulike kulturtilbud (konserter, teater, utstillinger). - Dra på turer til biblioteket. - Besøke ulike friluftsområder som Marinen, Stiftgårdsparken og Sverresborg. Tradisjoner og merkedager Advent / jul - Gjennomføre adventsamling hver dag på alle avdelinger, og ha felles adventsstund for alle avdelingene på mandager. - Samtale om hvorfor vi markerer julen. - Lage julegaver og julepynt på juleverksted og på avdelingene. - Markere Luciadagen i barnehagen. - Arrangere nissefest og julelunsj for barn og personale. Fastelavn - Bake fastelavnsboller og arrangere karneval. Påske - Lage påskepynt. - Arrangere påskefrokost for barn, foreldre og personale. - Snakke om påsketradisjoner. Merkedager - Samtale om hvorfor vi markerer 1.mai og 17.mai. - Samtale om og markere merkedager som er viktig for barn fra andre nasjoner. - Arrangere maifest. Landet vårt - Lære om Norges styreform. - Lære om viktige personer som konge, dronning og statsminister. - Se på kart og lære geografi. 11

12 Andre land - Benytte bilder og kart / globus til å formidle kunnskap. - Henge opp flagg fra de landene barna kommer fra. - Lære sanger og høre på musikk. - Lære om kultur og tradisjoner i Guatemala (i forbindelse med at vi støtter et prosjekt for gatebarn der) Antall, rom og form. Tall og telling - Lære telleregler f.eks. «Klokka» og «Fem små apekatter». - Spille ulike matematiske spill. - Løse ulike oppgaver. - Tegne og fargelegge tall. - Henge opp store tall og figurer på veggen. - Spille enkle «lek og lær spill» på ipad og PC. - Sortere f.eks. pinner, steiner o.l. ute i naturen. Målinger - Gi barna erfaringer med ulike typer mål, måleenheter og måleredskaper (kjøkkentjeneste, lek etc). - Samtale om avstander, vekt, volum og tid i ulike settinger. Geometriske figurer - Spille spill, leke og bygge med klosser, lego og jovobrikker. - Lage geometriske figurer til å bruke i leken. - Henge opp ulike geometriske figurer på avdelingene. - Systematisere, klassifisere og organisere former og figurer Basisgrupper / 5- årsklubb. Hver tirsdag fra september blir barna delt inn i aldersadekvate grupper på tvers av avdelingene. Voksne fra forskjellige avdelinger vil ha ansvaret for de ulike gruppene og lager et opplegg tilpasset sin gruppe etter et valgt tema. Barnas alder vil bli tatt hensyn til. Organisering Hvem Hvor Avsvar 1-2 åringene Ute Gunn Elisabeth Dahl, Janne Falmår og Margrete Mestvedt Olaussen 3 - åringene Sølvsmia Bente Malm og Kristin Solvik 4 - åringene Gullgruva Mette Dalhøi og Elisabeth Meedby 5 - åringene Diamantgrotta Heidi Sivertsgård, Solveig Utseth Vennatrø og Ann-Mari Halstadtrø årsbasis. - Leke i sandkassa. - Disse sammen og alene, og øve på å ta i fart selv. - Øve på å sykle. 12

13 - Sparke og trille ball til hverandre. - Klatre i båten og i klatrestativet. - Øve på å rutsje på egenhånd. - Male på staffeli. - Lage skulpturer i snøen og male dem etterpå. - Ake i bakken. - Ha samling med sang og bevegelse. - Dra på turer med 2-åringene til f. eks. Estenstadmarka og Musikkmanesjen. - Forberede høstfest ved å male bilder for salg årsbasis Turer - Dra på vårt faste turmål i Estenstadmarka og oppleve naturen og endringer gjennom årstidene. - Dra på besøk til Voll gård og bli kjent på gården og med dyrene. - Bære egen sekk med mat og drikke. Samling - Starte hver basisgruppe med samling. - Synge sanger og lese om dyr. - Lage tekster fra turene. - Følge årstidene gjennom samtale, bøker og sang. Forming - Male og benytte ulike teknikker. - Bruke naturmateriell i forskjellige formingsaktiviteter. Frilek - Ha frilek for å skape gruppetilhørighet. Spill - Spille ulike spill som f.eks. «Memory» og «Lotto». - Legge puslespill. - Bruke nettbrett til «Lek og lær» spill årsbasis Turer - Oppleve naturen og erfare endringer gjennom årstidene. - Leke regelleker som «Ulven kommer». - Bære egen sekk med mat og drikke. Samling - Ha samlinger med fast innhold som sang, samtale og «Hemmelig boks». - Bruke sanger, sangleker, regler, ellinger og fortellinger om natur og miljø. - Lære å ta vare på naturen. - Få kjennskap til dyr som lever i Estenstadmarka. - Bruke bilder og bøker knyttet til temaet. - Lage historier fra turer. Forming - Tegne og male med inspirasjon fra bilder, sanger og fortellinger. 13

14 - Lage felles collage av materialer vi finner i skogen. Frilek - Sette av tid til lek hvor barna selv velger aktiviteter. Drama - Dramatisere en sang fra «Hakkebakkeskogen».. - Bruke dukker, figurer og andre effekter i formidlingen av ulike tekster årsklubb. Organisering Det vil være 5-årsklubb hver tirsdag fra kl Vi starter hver 5-årsklubb med en samling. Der skal vi bl. a. ha navneopprop der barna skal svare med f. eks. eget etternavn, adresse, navn på foreldre og søsken. Avdeling Diamantgrotta og barnehagens uteområde vil være arena for 5-årsklubben. I løpet av «klubben» skal vi ha et lite friminutt og vil avslutte med lesing fra ei fortsettelsesbok. Delmål - Trene på sosiale ferdigheter som å rekke opp hånda, lytte og vente på tur. - Lære å skrive navnet sitt. - Lære alfabetet. - Lære om ulike matematiske begreper. - Lære å vurdere hvilke klær en må ha på ute, ut i fra vær og årstider. - Utvikle tegneferdigheter og kreativitet. - Øve opp grovmotoriske ferdigheter. - Utvikle språklige ferdigheter. - Få kunnskap om natur, miljø og uteliv. Fysisk fostring - Lage hinderløype ute. - Organisere regellekeleker som «Sura», «Alle mine killinger», «Rødt lys» og «Fargekongen». - Holde på med ulike samarbeidsøvelser. Forming - Tegne og male ut i fra bestemte oppgaver. - Tegne og male med utgangspunkt i foto og et bestemt kunstverk. - Lage fellesbilde i collage. - Tove sitteunderlag. - Lage kunstverk med naturmateriale. Sang og bevegelse - Synge og bevege seg etter ulik type musikk (f.eks. fra «Kor Arti», «Jonas nesten skolegutt», «Ut på gulvet»). Tekst / Samtale - Samtale om ulike tema, samarbeid og vennskap. - Fortelle fra turer og felles opplevelser, bl.a. med utgangspunkt i foto. - Stille og svare på spørsmål (fødselsdato, navn på skole etc.). - Trene på å skrive bokstaver, tall og ord. 14

15 - Øve på ulike bokstavlyder og lydkombinasjoner. Data/nettbrett - Leke med tekst, bokstaver og tall. - Spille enkle «lek og lær spill». - Bli kjent med enkle funksjoner på maskinen (sette inn bilder, lage tekst, skrive ut etc.). Tall, mengde og form - Leke med tall, mengde og form både ute og inne, og benytte ulike typer læringsmateriell. Spill - Spille ulike typer spill som: «Memory», «Yatzy», «Uno». Turer - Dra på turer til skogen, Vitensenteret, Vitenskapsmuseet, Sverresborg folkemuseum og biblioteket. «Skattekiste» - Samle «skatter» fra turene i hver sin pappeske. Innsamling til Redd Barna - Markere FN - dagen ved å snakke om Guatemala og om hvordan barn lever der. - Være med å forberede og gjennomføre høstfest og sommerfest hvor det blir salg av kunst og mat til inntekt for Redd Barna. Skolestart/Skolebesøk - Snakke om forventninger til skolestart. - Besøk skolene som barna skal starte på, i løpet av vårsemesteret. Overnatting - Overnatting i barnehagen (evt. på Ingebjørgs hytte) i juni

16 4.OVERSIKTSPLAN TID AUGUST: SEPTEMBER: Mandag 1. Tirsdag 2. Onsdag 24. Torsdag 25. OKTOBER: Onsdag 1. Mandag 6. Torsdag 9. Fredag 10. Onsdag 22. Uke NOVEMBER: Uke Uke Torsdag 20. DESEMBER: TRADISJONER/ AKTIVITETER Tilvenningsperiode Ny gruppesammensetning Oppstart 5-årsklubb / basisgrupper Høsttakkefest Teater: «Prøysen i Bakvendtland» Aktivitetsdag i løpet av måneden. «Gammelungetreff» Markering av FN-dagen. Vi selger suppe og barnekunst til inntekt for gatebarn i Guatemala Sintef Storband: Prøysenforestilling på Dragvoll (4 og 5 åringene) Adventsstund hver mandag fra FORELDRESAMARBEID/ PERSONALSAMARBEID PLANLEGGINGSDAG Foreldremøte PLANLEGGINGSDAG PLANLEGGINGSDAG Foreldresamtaler på Diamantgrotta Foreldresamtaler på Sølvsmia Foreldresamtaler på Gullgruva Tirsdag 2. Juleverksted Onsdag 3. Juleverksted Torsdag 4. Juleverksted Fredag 13. Luciafest Lucia-frokost med foreldre Onsdag 17. Nissefest for barn og personale Tirsdag 23. Siste barnehagedag før jul GOD JUL! 16

17 TID JANUAR: Fredag 2. Mandag 5. FEBRUAR: Onsdag 11. MARS: Tirsdag 24. Onsdag 25. Torsdag 26. Fredag 27. TRADISJONER/ AKTIVITETER Karneval Hundesledetur i løpet av måneden. Aktivitetsdag i løpet av måneden Påskelunsj for barn og personale FORELDRESAMARBEID/ PERSONALSAMARBEID PLANLEGGINGSDAG Første barnehagedag etter jul Foreldrefrokost på Diamantgrotta Foreldrefrokost på Sølvsmia Foreldrefrokost på Gullgruva APRIL: Påskeferie, barnehagen er stengt Uke Foreldresamtaler på Diamantgrotta Uke Foreldresamtaler på Sølvsmia MAI: Uke 19 Uke Tirsdag 5. Onsdag 6. Onsdag 13. Tirsdag 26. JUNI: Torsdag 11. Mandag 22. Dugnad Dugnad Maifest Sommerfest «Gammelungetreff» Foreldresamtaler på Sølvsmia Foreldresamtaler på Gullgruva PLANLEGGINGSDAG GOD SOMMER! 17

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2 2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage Del 2 1 Pedagogisk årsplan for avdelingene I år velger vi å jobbe med de sju fagområdene fordelt på hvert tema. Fagområdene er med i alt vi planlegger i de ulike

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Lykkeliten Barnehage, Storlandet Organisasjonsnummer: 992 834 544 Trøbakken, 6633 GJEMNES

Årsplan 2014/2015. Lykkeliten Barnehage, Storlandet Organisasjonsnummer: 992 834 544 Trøbakken, 6633 GJEMNES Årsplan 2014/2015 Styrer 971 84 032 Åpningstid 06.45-17.00 Hjortestien 459 46 822 post@lykkeliten-storlandet.no Revehiet 459 40 387 www.lykkelitenbarnehage.no Lykkeliten Barnehage, Storlandet Organisasjonsnummer:

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer