Årsplan for Prestegårdsjordet barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Prestegårdsjordet barnehage"

Transkript

1 Årsplan for Prestegårdsjordet barnehage Høst 2014/Vår

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD FORUTSETNINGER Barnehagens adresse, telefonnummer, mailadresse og hjemmeside Personalets forutsetninger Studenter fra Dronning Mauds Minne Praktiske forutsetninger Dagsrytmen Ukerytmen INNHOLD Barns medvirkning Sosial kompetanse Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Forming Musikk og drama Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Basisgrupper / 5 -årsklubb : 1-2 årsbasis : 3 -årsbasis : 4 -årsbasis : 5 -årsklubb OVERSIKTSPLAN

3 1. FORORD. Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et nytt barnehageår ved Prestegårdsjordet barnehage. Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (utgitt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra og endret med forskrift ), og barnehagens virksomhetsplan, har vi utarbeidet årsplan for barnehageåret 2014 / Årsplanen skal gi foreldre og foresatte innsyn i barnehagens virksomhet kommende barnehageår, og samtidig være et verktøy for de ansatte i barnehagen. Barnehagens læringsmiljø omfatter sju fagområder: - Kommunikasjon, språk og tekst. - Kropp, bevegelse og helse. - Kunst, kultur og kreativitet. - Natur, miljø og teknikk. - Etikk, religion og filosofi. - Nærmiljø og samfunn. - Antall, rom og form. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med faste rutiner, aktiviteter og turer. De sju fagområdene er i stor grad de samme områdene som barna vil møte i skolen. Årsplanen må leses i sammenheng med virksomhetsplanen. Målene er angitt i virksomhetsplanen, mens innhold og metode står i årsplanen. Barnehagen har for barnehageåret 2014/2015 fått tildelt en 20% stilling som utepedagog. Natur og friluftsliv vil derfor bli et underliggende tema gjennom hele barnehageåret, samtidig som turer vil bli prioritert oftere enn før. 2. FORUTSETNINGER Barnehagens adresse, telefonnummer, mailadresse og hjemmeside. Barnehagens adresse: Lars Onsagers vei 5, 7030 Trondheim adresse: Hjemmeside: Telefonnummer: Daglig leder: / 1, mob Sølvsmia: / 2, mob Gullgruva: / 3, mob Diamantgrotta: / 4, mob Personalets forutsetninger. Alle ansatte har lang erfaring fra arbeid med barn (se personalets sammensetning). Dette har ført til en stabil og godt sammensveiset personalgruppe med stor samarbeidserfaring. Med to førskolelærere pr. avdeling og rutinerte assistenter, anser vi oss godt rustet bemanningsmessig. Personalet har variert kompetanse. Dette gjør dem til ressurspersoner innenfor 3

4 bl.a. spesialpedagogisk arbeid, planlegging, språk og veiledning. I tillegg har de varierte interesser og ressurser i forhold til forming, musikk, drama og friluftsliv. Personalets sammensetning: Ingebjørg Muri - styrer i 100 % stilling fra august 2010, Elisabeth Meedby Malin Berdal Wold Solveig Utseth Vennatrø ansatt fra kokk i 20 % stilling. - friluftspedagog i 20 % stilling / vikar. - spesialpedagog 40 % stilling. Avdeling GULLGRUVA Gunn Elisabeth Dahl - pedagogisk leder i 100 % stilling, ansatt fra Ann-Mari Halstadtrø - førskolelærer i 100 % stilling, ansatt fra Elisabeth Meedby - fagarbeider i 80 % stilling, ansatt fra Malin Berdal Wold - førskolelærer, ansatt i 20 % stilling. Avdeling DIAMANTGROTTA Mette Rødsten Dalhøi - pedagogisk leder i 100 % stilling, ansatt fra Kristin Solvik - førskolelærer i 80 % stilling, ansatt fra Janne Falmår - assistent i 100 % stilling, ansatt fra Solveig Utseth Vennatrø - førskolelærer i 20 % stilling. Avdeling SØLVSMIA Margrete Mestvedt Olaussen - pedagogisk leder i 50 % og førskolelærer i 40 %, ansatt fra Bente Malm - pedagogisk leder i 50 % stilling og førskolelærer i 40 % stilling, ansatt fra Heidi Sivertsgård - assistent i 90 % stilling, ansatt fra Solveig Utseth Vennatrø - førskolelærer i 30 % stilling. Ren Barnehage har ansvar for det daglige renholdet. Vaktmester Carl Erik Gram kontaktes ved behov Studenter fra Dronning Mauds Minne Høgskole. Barnehagen har inngått en avtale med Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning, om praksisopplæring i førskolelærerutdanningen. Vi har forpliktet oss til å ta imot studenter fra klassetrinn. I tillegg tar vi imot utenlandsstudenter Praktiske forutsetninger. Denne høsten har vi tatt i mot åtte nye barn. Vi har til sammen ti 5-åringer, ni 4-åringer, åtte 3-åringer, sju 2-åringer og seks 1-åringer i barnehagen. Tre av de minste barna starter når de fyller ett år senere i høst. 4

5 2.5. Dagsrytmen 7.30 Barnehagen åpner Frilek, inne 8.30 Frokost Frilek, inne 9.30 Toalett / Garderobe (for de yngste barna) Utelek (for de yngste barna) Lek / aktiviteter, inne (for de eldste barna) Rydding, inne Samlingsstund Formiddagsmat Toalett / påkledning Hviling (for de yngste barna) Utelek (for de eldste barna) Frilek, ute (inne for de yngste barna) Rydding, ute Fruktmåltid Lesestund Lek (ute i sommerhalvåret) Barnehagen stenger 2.6. Ukerytmen Mandag kl : Morgenmøte Lekegrupper Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5-årsklubb / Basisgrupper Turdag Varmmat med lekegrupper Husmøte Avdelingsmøter Baking Lekegrupper Turdag 5

6 3. INNHOLD. Under de ulike områdene er det satt opp innhold og metoder som vil vektlegges ulikt i forhold til barnas alder Barns medvirkning. I rammeplanen for barnehagen er barns rett til medvirkning vektlagt. Vi har derfor valgt å ta med dette som et eget punkt for å synliggjøre hvordan vi kan jobbe med medvirkning i barnehagens dagligliv. Vi vil fortsette med å ha en klar struktur på barnehagedagen, men innenfor rammene mener vi det er viktig at barna får være med å påvirke hverdagen sin. Derfor har vi satt opp noen konkrete eksempler på hvordan barna kan være med å medvirke i ulike situasjoner. Lek - Velge tema og aktiviteter i frileksperiodene. - Velge mellom ulike aktiviteter i lekegruppene. Rutiner - Være med å avgjøre hva og hvor mye de skal spise. - Være med å bestemme hvilke klær de skal ha på i uteleken, og hjelpe til med å henge opp bilder av klærne. - Være med å bestemme innhold for og hjelpe til med å lede noen samlinger. - Være med å velge bok til lesestunden. - Være med å bestemme aktiviteter når vi har «trim» på avdelingene. «Ukas barn» -Være «Ukas Barn» og få ekstra oppmerksomhet, oppgaver og mulighet til medvirkning. Basisgrupper og 5-årsklubb - Være med å påvirke innholdet for 5-årsklubb og basisgrupper. - Bestemme navn på 5-årsklubben. - Være med å bestemme miljøregler for 5-årsklubben. - Bestemme i fellesskap innholdet i basisgrupper og 5-årsklubb en gang i måneden Sosial kompetanse. Måltider/påkledning - Hjelpe hverandre med f.eks. å smøre mat og ta på klær (de store hjelper de små og de små lærer av de store). - Øve på sosiale ferdigheter som å vente på tur, lytte til andre, gi positiv respons, be om hjelp etc. Samlinger/lekegrupper - Stå frem og fortelle noe, synge eller opptre på andre måter i større og mindre samlinger. - Fortelle positive ting om hverandre. - Snakke om og lese bøker som omhandler vennskap og følelser. - Bli enige om «regler» for hvordan vi skal opptre i forhold til hverandre. - Spille rollespill bl.a. i forhold til å lære konfliktløsning. - Synge sanger om vennskap og samhold. - Leke regelleker som f. eks. «Alle mine killinger» og «Stiv heks» der barna må innordne seg og vente på tur. 6

7 Felles prosjekt - Ha felles prosjekt i forming, drama og frilek som fremmer kommunikasjon og samarbeid. Oppslag - Henge opp foto, tegninger og tekster med utgangspunkt i vennskap og samhold. Felles utflukter - Dra på utflukter for å få felles opplevelser og styrke samholdet mellom barna Kommunikasjon, språk og tekst. Kommunikasjon - Øve på å gi positive tilbakemeldinger til hverandre. - Øve på å rekke opp hånda og snakke etter tur i samlingene. - Lytte til andre og fortelle hva som har blitt sagt. Leker - Leke forskjellige leker som setter krav til både uttrykksevne og språkforståelse. - Spille ulike språkstimulerende spill. Rim, regler og dikt - Bruke rim, regler og dikt i samlinger, se på rytme og rimord. Tekst - Henge opp bokstaver og navn på gjenstander (lekekasser, kjøleskap, skuffer etc) i barnehøyde. - Bruke store bokstaver til å lage ord. - Øve på å skrive navnet sitt. - Ta egne bilder og lage tekst til bildene. - Bruke Ipad og PC til lek med bokstaver og tekst. Fortelling - Beskrive ut i fra bilder og gjette ut i fra beskrivelsene. - Fortelle ut i fra fotografier både fra barnehage og hjem. - Lage felles historier med utgangspunkt i bestemte kunstverk eller fotografier. - Lage tekster ut i fra bestemte tema og felles opplevelser. Formidling av faktakunnskap (i hovedsak for de eldste barna) - Formidle ulik faktakunnskap til barna, f. eks. knyttet til årstidene, og vektlegge spørsmål og repetisjon. Bøker / CD-er - Lese bøker med ulikt innhold, med og uten bilder. - Øve på å gjenfortelle fra bøkene. - Stoppe opp og forklare betydningen av ord. - Lytte til eventyr og fortellinger f.eks. under måltider og i hvilestund på ettermiddagen. 7

8 3.4. Kropp, bevegelse og helse. Kroppen - Lese, samtale, synge, danse og leke med kroppen som tema. - Tegne seg selv og familien. - Ta bilder av og tegne hverandre. - Lære om kroppens funksjoner, hva kroppen består av og se på likheter / ulikheter. Bevegelse - Få utfordringer i den daglige uteleken. - Lage hinderløype inne / ute. - Holde på med bevegelsesleker og dans. - Leke ulike regelleker som «Ulven kommer» og «Stiv heks». - Arrangere aktivitetsdager ute. - Bruke kroppen aktivt på turer og erfare ulikt terreng (i skogen, fjæra og byen). Helse - Lære om frukt, bær og grønnsaker. - Være med å dyrke egne råvarer i barnehagen (frukt, bær og grønnsaker). - Være med å lage mat fra egendyrkede råvarer. - Delta på kjøkkenet under middagsforberedelser. - Smake på ulik mat. - Samtale om sunn mat og dens betydning for egen helse og utvikling. - Lære betydningen av god håndvask før måltid og etter toalettbesøk Kunst, kultur og kreativitet Forming. Maling - Lære om fargene gjennom å blande dem og lage fargesirkler. - Male med ulike teknikker og type maling, f. eks. akvarell- og plakatmaling. - Lage trykk med f. eks. sjablonger. - Lage individuelle og felles bilder som henges opp på avdelingene. Tegning - Vektlegge tegning i frilek og tilrettelagte aktiviteter, og bruke ulikt tegnemateriell. Collage - Lage collage (fellesbilder) ved å bruke mosaikkbiter fra aviser, blader, malte ark og papp. Papp/kartong - Lage fisker, fugler, sommerfugler og dyr med dorullkjerner og kartong. - Klippe i kartong og lage bilder og kort. «Årets kunstner» - Fordype oss i billedkunst med inspirasjon fra nasjonalromantikken. - Lage egne bilder med inspirasjon fra bilder f.eks. malt av Tiedemann og Gude, J.C.Dahl og andre. 8

9 Tekstilforming - Lage små vesker eller punger. - Veve. Gjenbruksmateriale - Lage uro av tomme kaffekapsler og annet verdiløst materiale. Snekring - «snekre båt» ved å slå spiker i planker. Kunstutstilling - Dra på minimum en kunstutstilling med 4-5 åringene i løpet av barnehageåret Musikk og drama. Sang, dans og bevegelse - Synge ulike type sanger med variasjon i tekst, rytme, bevegelse og melodi. - Gjennomføre faste musikksamlinger hvor gjentakelse er et viktig prinsipp. - Synge i ulike settinger, vektlegge å bruke rytmeinstrumenter og komp. - Ha et fast sangrepertoar hvor repetisjon vektlegges. - Bevege seg og danse etter stemning, tekst og rytme i musikken, f. eks. ved bruk av «Ut på golvet» CD. - Ha jevnlige korsamlinger for åringene hvor det bl.a. øves på sanger til fremføring. - Besøke «Musikkmanesjen» med de yngste, til våren. Lytting - Lytte til lyder i omgivelsene og til hverandre under sang og samtale, samt øve på å variere stemmebruk. - Skille lyder fra hverandre ved å bruke ulike gjenstander og gjette hva det er vi hører. - Lytte til ulik type musikk i forskjellige settinger som samling, måltid og under avspenning etter fysisk aktivitet. Teater / drama - Fokusere på dramalek for å skape tilhørighet, fremme samarbeid og utvikle fantasi. - Vektlegge historiefortelling, med enten dramatisering av selvopplevde hendelser eller ut ifra sanger og fortellinger. - Benytte stangdukker, hånddukker og fingerdukker til å dramatisere. - Holde på med dramaleker. Forestillinger / Konserter - Dra på konserter. - Invitere teatergrupper til forestilling i barnehagen Natur, miljø og teknikk. Fellesaktiviteter - Arrangere høsttakkefest med grønnsaksuppe som barna er med og lager. - Arrangere utedager med aktiviteter, samling og felles måltid. - Dra på vårtur til Lavollen. 9

10 - Dra på turer i basisgruppene til Estenstadmarka. Eksperimenter - Utføre ulike eksperimenter ut i fra tema / årstider. Småkryp - Studere hvordan marihøner, edderkopper, mark, snegler, fluer, veps og humler lever, med utgangspunkt i de ulike årstidene. Fugler, fisk og dyr - Lære om trekkfugler og vinterfugler som befinner seg i nærområdet (blåmeis, kjøttmeis, sidensvans og dompap). - Lære om laks og torsk. - Snakke om bjørn, hare og rev. Frukt, grønnsaker, sopp og bær - Lære om og smake på bær, frukt og grønnsaker. - Plukke rips, bringebær og markjordbær. - Lage fruktsalat og grønnsakssuppe. - Lære om og smake på kantarell. - Henge opp tegninger / bilder av grønnsaker, bær og frukt. Blomster - Lære om de vanligste blomstene etter hvert som de kommer. - Henge opp blomsterbilder. - Plante blomster om våren. Produksjon av matvarer - Lære om melk og hva vi kan videreforedle den til (f.eks. ost, krem, softis, smør). IKT - Bli kjent med digitale verktøy som f. eks. fotoapparat, skriver, kopimaskin, Ipad og Pc Etikk, religion og filosofi. I hverdagen - Samtale i ulike sammenhenger om likheter og ulikheter, f. eks. når det gjelder tro og kultur. - Samtale om vennskap. - Henge opp bilder og tekst som omhandler barns rettigheter. - Samtale hvor solidaritetstanken blir vektlagt (deling av goder). FN-dagen - Samtale med barna om barns rettigheter og barnekonvensjonen. - Ha samlinger om Guatemala i forkant av FN-dagen (bruke bl.a. bilder, globus, kart og flagg). - Samtale om prosjektet for gatebarn i Guatemala by som barnehagen støtter. - Arrangere høstfest for barn og foreldre med salg av suppe og div. som barna har laget. Inntekten går til Redd Barna sitt arbeid med gatebarn i Guatemala. Jul - Formidle ulike måter å feire jul på. 10

11 - Bruke sanger / bøker med ulikt innhold (egen plan for jula). Påske - Samtale om påskens innhold med utgangspunkt i barnas initiativ. - Snakke om, undre seg over nytt liv og at det igjen spirer og gror Nærmiljø og samfunn. Meg selv og familien min - Ta med bilder av seg selv og nære familiemedlemmer som vi lager album av, og har samtaler ut i fra. - Tegne seg selv og familien sin. - Fotografere hverandre. Nærmiljøet - Gå på besøk til Regnbuen barnehage (nabobarnehagen). - Handle i nærbutikken. Byen - Benytte ulike kulturtilbud (konserter, teater, utstillinger). - Dra på turer til biblioteket. - Besøke ulike friluftsområder som Marinen, Stiftgårdsparken og Sverresborg. Tradisjoner og merkedager Advent / jul - Gjennomføre adventsamling hver dag på alle avdelinger, og ha felles adventsstund for alle avdelingene på mandager. - Samtale om hvorfor vi markerer julen. - Lage julegaver og julepynt på juleverksted og på avdelingene. - Markere Luciadagen i barnehagen. - Arrangere nissefest og julelunsj for barn og personale. Fastelavn - Bake fastelavnsboller og arrangere karneval. Påske - Lage påskepynt. - Arrangere påskefrokost for barn, foreldre og personale. - Snakke om påsketradisjoner. Merkedager - Samtale om hvorfor vi markerer 1.mai og 17.mai. - Samtale om og markere merkedager som er viktig for barn fra andre nasjoner. - Arrangere maifest. Landet vårt - Lære om Norges styreform. - Lære om viktige personer som konge, dronning og statsminister. - Se på kart og lære geografi. 11

12 Andre land - Benytte bilder og kart / globus til å formidle kunnskap. - Henge opp flagg fra de landene barna kommer fra. - Lære sanger og høre på musikk. - Lære om kultur og tradisjoner i Guatemala (i forbindelse med at vi støtter et prosjekt for gatebarn der) Antall, rom og form. Tall og telling - Lære telleregler f.eks. «Klokka» og «Fem små apekatter». - Spille ulike matematiske spill. - Løse ulike oppgaver. - Tegne og fargelegge tall. - Henge opp store tall og figurer på veggen. - Spille enkle «lek og lær spill» på ipad og PC. - Sortere f.eks. pinner, steiner o.l. ute i naturen. Målinger - Gi barna erfaringer med ulike typer mål, måleenheter og måleredskaper (kjøkkentjeneste, lek etc). - Samtale om avstander, vekt, volum og tid i ulike settinger. Geometriske figurer - Spille spill, leke og bygge med klosser, lego og jovobrikker. - Lage geometriske figurer til å bruke i leken. - Henge opp ulike geometriske figurer på avdelingene. - Systematisere, klassifisere og organisere former og figurer Basisgrupper / 5- årsklubb. Hver tirsdag fra september blir barna delt inn i aldersadekvate grupper på tvers av avdelingene. Voksne fra forskjellige avdelinger vil ha ansvaret for de ulike gruppene og lager et opplegg tilpasset sin gruppe etter et valgt tema. Barnas alder vil bli tatt hensyn til. Organisering Hvem Hvor Avsvar 1-2 åringene Ute Gunn Elisabeth Dahl, Janne Falmår og Margrete Mestvedt Olaussen 3 - åringene Sølvsmia Bente Malm og Kristin Solvik 4 - åringene Gullgruva Mette Dalhøi og Elisabeth Meedby 5 - åringene Diamantgrotta Heidi Sivertsgård, Solveig Utseth Vennatrø og Ann-Mari Halstadtrø årsbasis. - Leke i sandkassa. - Disse sammen og alene, og øve på å ta i fart selv. - Øve på å sykle. 12

13 - Sparke og trille ball til hverandre. - Klatre i båten og i klatrestativet. - Øve på å rutsje på egenhånd. - Male på staffeli. - Lage skulpturer i snøen og male dem etterpå. - Ake i bakken. - Ha samling med sang og bevegelse. - Dra på turer med 2-åringene til f. eks. Estenstadmarka og Musikkmanesjen. - Forberede høstfest ved å male bilder for salg årsbasis Turer - Dra på vårt faste turmål i Estenstadmarka og oppleve naturen og endringer gjennom årstidene. - Dra på besøk til Voll gård og bli kjent på gården og med dyrene. - Bære egen sekk med mat og drikke. Samling - Starte hver basisgruppe med samling. - Synge sanger og lese om dyr. - Lage tekster fra turene. - Følge årstidene gjennom samtale, bøker og sang. Forming - Male og benytte ulike teknikker. - Bruke naturmateriell i forskjellige formingsaktiviteter. Frilek - Ha frilek for å skape gruppetilhørighet. Spill - Spille ulike spill som f.eks. «Memory» og «Lotto». - Legge puslespill. - Bruke nettbrett til «Lek og lær» spill årsbasis Turer - Oppleve naturen og erfare endringer gjennom årstidene. - Leke regelleker som «Ulven kommer». - Bære egen sekk med mat og drikke. Samling - Ha samlinger med fast innhold som sang, samtale og «Hemmelig boks». - Bruke sanger, sangleker, regler, ellinger og fortellinger om natur og miljø. - Lære å ta vare på naturen. - Få kjennskap til dyr som lever i Estenstadmarka. - Bruke bilder og bøker knyttet til temaet. - Lage historier fra turer. Forming - Tegne og male med inspirasjon fra bilder, sanger og fortellinger. 13

14 - Lage felles collage av materialer vi finner i skogen. Frilek - Sette av tid til lek hvor barna selv velger aktiviteter. Drama - Dramatisere en sang fra «Hakkebakkeskogen».. - Bruke dukker, figurer og andre effekter i formidlingen av ulike tekster årsklubb. Organisering Det vil være 5-årsklubb hver tirsdag fra kl Vi starter hver 5-årsklubb med en samling. Der skal vi bl. a. ha navneopprop der barna skal svare med f. eks. eget etternavn, adresse, navn på foreldre og søsken. Avdeling Diamantgrotta og barnehagens uteområde vil være arena for 5-årsklubben. I løpet av «klubben» skal vi ha et lite friminutt og vil avslutte med lesing fra ei fortsettelsesbok. Delmål - Trene på sosiale ferdigheter som å rekke opp hånda, lytte og vente på tur. - Lære å skrive navnet sitt. - Lære alfabetet. - Lære om ulike matematiske begreper. - Lære å vurdere hvilke klær en må ha på ute, ut i fra vær og årstider. - Utvikle tegneferdigheter og kreativitet. - Øve opp grovmotoriske ferdigheter. - Utvikle språklige ferdigheter. - Få kunnskap om natur, miljø og uteliv. Fysisk fostring - Lage hinderløype ute. - Organisere regellekeleker som «Sura», «Alle mine killinger», «Rødt lys» og «Fargekongen». - Holde på med ulike samarbeidsøvelser. Forming - Tegne og male ut i fra bestemte oppgaver. - Tegne og male med utgangspunkt i foto og et bestemt kunstverk. - Lage fellesbilde i collage. - Tove sitteunderlag. - Lage kunstverk med naturmateriale. Sang og bevegelse - Synge og bevege seg etter ulik type musikk (f.eks. fra «Kor Arti», «Jonas nesten skolegutt», «Ut på gulvet»). Tekst / Samtale - Samtale om ulike tema, samarbeid og vennskap. - Fortelle fra turer og felles opplevelser, bl.a. med utgangspunkt i foto. - Stille og svare på spørsmål (fødselsdato, navn på skole etc.). - Trene på å skrive bokstaver, tall og ord. 14

15 - Øve på ulike bokstavlyder og lydkombinasjoner. Data/nettbrett - Leke med tekst, bokstaver og tall. - Spille enkle «lek og lær spill». - Bli kjent med enkle funksjoner på maskinen (sette inn bilder, lage tekst, skrive ut etc.). Tall, mengde og form - Leke med tall, mengde og form både ute og inne, og benytte ulike typer læringsmateriell. Spill - Spille ulike typer spill som: «Memory», «Yatzy», «Uno». Turer - Dra på turer til skogen, Vitensenteret, Vitenskapsmuseet, Sverresborg folkemuseum og biblioteket. «Skattekiste» - Samle «skatter» fra turene i hver sin pappeske. Innsamling til Redd Barna - Markere FN - dagen ved å snakke om Guatemala og om hvordan barn lever der. - Være med å forberede og gjennomføre høstfest og sommerfest hvor det blir salg av kunst og mat til inntekt for Redd Barna. Skolestart/Skolebesøk - Snakke om forventninger til skolestart. - Besøk skolene som barna skal starte på, i løpet av vårsemesteret. Overnatting - Overnatting i barnehagen (evt. på Ingebjørgs hytte) i juni

16 4.OVERSIKTSPLAN TID AUGUST: SEPTEMBER: Mandag 1. Tirsdag 2. Onsdag 24. Torsdag 25. OKTOBER: Onsdag 1. Mandag 6. Torsdag 9. Fredag 10. Onsdag 22. Uke NOVEMBER: Uke Uke Torsdag 20. DESEMBER: TRADISJONER/ AKTIVITETER Tilvenningsperiode Ny gruppesammensetning Oppstart 5-årsklubb / basisgrupper Høsttakkefest Teater: «Prøysen i Bakvendtland» Aktivitetsdag i løpet av måneden. «Gammelungetreff» Markering av FN-dagen. Vi selger suppe og barnekunst til inntekt for gatebarn i Guatemala Sintef Storband: Prøysenforestilling på Dragvoll (4 og 5 åringene) Adventsstund hver mandag fra FORELDRESAMARBEID/ PERSONALSAMARBEID PLANLEGGINGSDAG Foreldremøte PLANLEGGINGSDAG PLANLEGGINGSDAG Foreldresamtaler på Diamantgrotta Foreldresamtaler på Sølvsmia Foreldresamtaler på Gullgruva Tirsdag 2. Juleverksted Onsdag 3. Juleverksted Torsdag 4. Juleverksted Fredag 13. Luciafest Lucia-frokost med foreldre Onsdag 17. Nissefest for barn og personale Tirsdag 23. Siste barnehagedag før jul GOD JUL! 16

17 TID JANUAR: Fredag 2. Mandag 5. FEBRUAR: Onsdag 11. MARS: Tirsdag 24. Onsdag 25. Torsdag 26. Fredag 27. TRADISJONER/ AKTIVITETER Karneval Hundesledetur i løpet av måneden. Aktivitetsdag i løpet av måneden Påskelunsj for barn og personale FORELDRESAMARBEID/ PERSONALSAMARBEID PLANLEGGINGSDAG Første barnehagedag etter jul Foreldrefrokost på Diamantgrotta Foreldrefrokost på Sølvsmia Foreldrefrokost på Gullgruva APRIL: Påskeferie, barnehagen er stengt Uke Foreldresamtaler på Diamantgrotta Uke Foreldresamtaler på Sølvsmia MAI: Uke 19 Uke Tirsdag 5. Onsdag 6. Onsdag 13. Tirsdag 26. JUNI: Torsdag 11. Mandag 22. Dugnad Dugnad Maifest Sommerfest «Gammelungetreff» Foreldresamtaler på Sølvsmia Foreldresamtaler på Gullgruva PLANLEGGINGSDAG GOD SOMMER! 17

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Årsplan for Prestegårdsjordet barnehage

Årsplan for Prestegårdsjordet barnehage Årsplan for Prestegårdsjordet barnehage 2016-2017 1 FORORD. Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et nytt barnehageår ved Prestegårdsjordet barnehage. Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Progresjonsplan : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi skal fordype oss i noen av arbeidene til Alf

Detaljer

Progresjonsplan for Finsland barnehage 2017/2018 Omsorg og lek

Progresjonsplan for Finsland barnehage 2017/2018 Omsorg og lek Progresjonsplan for Finsland barnehage 2017/2018 Formålet med en progresjonsplan er å sikre at barna hele tiden får nye utfordringer den tiden de er i barnehagen. Det skal være en progresjon slik at vi

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter!

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på egne

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE 2014-2015 Visjon Lykkelig barndom På Nypvang åpen barnehage og Nypvang barnehage skal hverdagen preges av trygghet, trivsel og tilhørighet for barn, foreldre og personale.

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON

ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON 2017 2018 Velkommen til Rompetrollane Rompetrollane er en avdeling for barn fra 0 3 år. Det er 15 fulle plasser i gruppa. Småbarnsavdelingen er ofte barnets og foreldrenes

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Trekanten Åpen Barnehage

Trekanten Åpen Barnehage Trekanten Åpen Barnehage Hjertelig velkommen For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl. 09.00-14.30 Velkommen til Oss!! HVEM KAN KOMME? ALLE!! :) Dette er et tilbud for alle som er hjemme

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

GROVPLAN FOR HEGGELUND 2011/2012. Fagområdet 1 og 2 år 2 og 3 år

GROVPLAN FOR HEGGELUND 2011/2012. Fagområdet 1 og 2 år 2 og 3 år GROVPLAN FOR HEGGELUND 2011/2012. Fagområdet 1 og 2 år 2 og 3 år Kommunikasjon, språk og tekst. Samlingstund Sang og Bevegelsesanger Regler og ellingar Lese enkle bøker Samtaler Samlingstund Sang og bevegelses

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

Plan for Solsiden

Plan for Solsiden Plan for Solsiden 2017-2018 På Solsiden er det 19 barn født i 2012 14 jenter og 5 gutter Avdelingen har 4 ansatte: Camelia 100 % assistent, Karen Marie 50% assistent, Elin 50% assistent og Camilla 100%

Detaljer

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN Høsten 2015 TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl 09.00-14.30 VELKOMMEN TIL OSS :) Barnehagen er dagens høydepunkt for både foreldre og

Detaljer

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering.

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering. MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016 Gulgruppa Evaluering. Det var spennende å starte opp i høst med mange barn på en avdeling. Vi synes oppstarten har gått over all forventning.

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013 Barnehageåret 2012-2013 er vi 24 barn, 8, 2007 barn og 16, 2008 barn. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk leder: Eva

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Her kommer litt informasjon om hverdagen på Eventyrskogen.

Her kommer litt informasjon om hverdagen på Eventyrskogen. EVENTYRSKOGEN Årets tema blir språk Vi ønsker å ha hovedfokus på språk. Arbeidet med språk er en integrert del av barnehagehverdagen. Det er viktig at vi bruker språket i samspill med barna hele dagen.

Detaljer

ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON

ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON 2016 2017 Velkommen til Rompetrollane Rompetrollane er en avdeling for barn fra 0 3 år. Det er 15 plasser i gruppa. Småbarnsavdelingen er ofte barnets og foreldrenes første

Detaljer

Periodeplan for Januar til Juni 2013.

Periodeplan for Januar til Juni 2013. Periodeplan for Januar til Juni 2013. På glede er 6 barn som er født i 2010 og 3 som er født i 2011. Det er flott gjeng! Personalgruppen består av : Pedagogisk leder: Stine. K. Høidal ( 80%). Assistent:

Detaljer

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2011-2012. Birkeland barnehage

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2011-2012. Birkeland barnehage TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2011-2012 Birkeland barnehage TEMAPLAN SKOGSTJERNA 2011/2012 VI LEKER SAMMEN MÅL: Alle barn skal delta i lek Alle barn skal ha venner i barnehagen De voksne: Gi plass, tid og rom

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Innhold Kommunikasjon, språk og tekst... 2 Kropp, bevegelse og helse... 3 Kunst, kultur

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Maurtua Høsten 2016 Innhold 1. Innledning s 3 2. Maurtua høsten 2016 s 4 - Personalet og barnegruppa s 4 - Uka på Maurtua s 5 - Våre temaer og mål for

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013. Birkeland barnehage

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013. Birkeland barnehage TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013 Birkeland barnehage TEMAPLAN SKOGSTJERNA 2012/2013 UTELIV MÅL: Varierte og gode opplevelser i natur og nærmiljø Aktiv bruk av kroppen Stimulere eventyrlyst og vitebegjær

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR BARNEHAGEÅRET 2011/2012 1 AUGUST Tema: Nytt barnehageår og Tilvenning - Vi samtaler om det nye barnehageåret - Vi tilvenner nye barn og personale - Sommeraktiviteter - Kommunikasjon, språk og tekst Tilvenning

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

2011-2012. Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i

2011-2012. Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i 2011-2012 til barnehageåret På avdeling Ulvehiet Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i alderen 5-6 år. Dagsrytmen på vår avdeling: 07.00. Barnehagen åpner Frilek

Detaljer

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge.

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Småbarnsavdeling: Småbarnsavdelingen ved Lunderhaugen Barnehage heter Lyngen Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Barna vil også

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Elisabeth Rosenkrantz Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015 MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015 BLÅGRUPPA Velkommen til nytt barnehageår og til oss på Blågruppa, her er vi 2 voksne og 10 barn! Gruppa hadde ett nytt barn nå ved barnehagestart

Detaljer

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Sette ord på begreper, øke begrepsforståelse Bruke sanger, rim, regler og tallremsen Bevegelsessanger Leke med språket Lese bøker og bruk av bilder Samlingsstund

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 Oversikt over arrangementer høsten 2016 Planleggingsdag: 15. august, 10 oktober Kultursekken: 2.september Foreldremøte: 14.oktober Høstfest: tirsdag 1.nov.

Detaljer

Furunåla: 11 barn. Pedagogisk leder Christina Fonn, fagarbeider Julie Grøndahl og fagarbeider Marte Korsen.

Furunåla: 11 barn. Pedagogisk leder Christina Fonn, fagarbeider Julie Grøndahl og fagarbeider Marte Korsen. Storbarnsavdeling: Storbarnsavdelingen ved Lunderhaugen Barnehage består av 3 grupper: Kongla Furunåla Kvisten Kongla: 10 barn. Pedagogisk leder Mari Fredriksen og barneveileder Hanne Hofsøy. Furunåla:

Detaljer

Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015

Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015 Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015 Side 1 En ring av gull En riktig stor Med plass til alle hender Der ingen er størst Der ingen er minst Der ingen er først Der ingen er sist Vi holder fast så alle

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

August. Velkommen til nytt barnehageår på Middagstuva!

August. Velkommen til nytt barnehageår på Middagstuva! August Velkommen til nytt barnehageår på Middagstuva! De første ukene vil vi ha fokus på å komme i gang igjen etter en god sommer og vi vil bli kjent med nye barn som skal begynne hos oss. Vi ønsker at

Detaljer

Evaluering av våren 2015

Evaluering av våren 2015 Evaluering av våren 2015 INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner Vi opplever at barna har hatt mange gode lekestunder, men det har vært noen utfordringer

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Nyhavnsveien 4 5042 Bergen 55 95 17 70 nyhavn@kidsabarnehager.no www.kidsabarnehager.no Innhold Dette er et tillegg til årsplan 2016-2017 som gjelder for høst

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor januar til juli 2014

Periodeplan for avdeling Humor januar til juli 2014 Periodeplan for avdeling Humor januar til juli 2014 Barnehageåret 2013-2014 er vi 18 barn på Humor, alle skal starte på skolen høsten 2014. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Halvårsplanen for Revehiet

Halvårsplanen for Revehiet Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplanen for Revehiet Vår 2017 Side 1 av 10 Innhold 1 Innledning 3 2 Kommende periode på Revehiet 4 Side - Personal 4 - Barnegruppe 4 - Bursdager 4 - Viktige datoer

Detaljer

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår!

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! Årshjul for Mosby Oppvekstsenter Dyrestien barnehage Avdeling Ekorn 2017/2018 Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! I dette årshjulet finner dere informasjon om hva Ekorn skal jobbe med

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013 BARNEHAGEÅRET 2012-2013: Vi vil i år være en barnegruppe på 14stk med barn født i 2009. Vi vil være 3 faste voksne på avdelingen: Pedagogisk leder: Camilla

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Hva Hvordan Hvorfor Kommunikasjon, språk og tekst Sang og musikk *Samling *Synge *Kor

Detaljer

PLAN FOR APRIL 2017 HUMLA

PLAN FOR APRIL 2017 HUMLA PLAN FOR APRIL 2017 HUMLA Tilbakeblikk på mai Uke/ Fagområde 14. Tema: Påsketradisjoner, vennskap. Fra vinter til vår. Forming. 15. Kommunikasjon, språk og tekst Etikk, religion og filosofi. Dag Mandag

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 EKNE BARNEHAGE-BURSFLATA 27 7624 EKNE- TLF.74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no Årsplan må ses i sammenheng med virksomhetsplanen INNHOLD I ÅRSPLAN NAVNELISTE

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Spiren

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Spiren Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Spiren I februar har vi jobbet med: I februar har vi ved siden av å jobbe med prosjekter og hverdagsliv, hatt fokus på forberedelser til årets karneval og fastelavn.

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for Bølgen Høst Et barn. er laget av hundre. Barnet har hundre språk. hundre hender. hundre tanker

Ask barnehage. Grovplan for Bølgen Høst Et barn. er laget av hundre. Barnet har hundre språk. hundre hender. hundre tanker Ask barnehage Grovplan for Bølgen Høst 2017 Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte

Detaljer

Månedsbrev desember for Småbarnsfløyen

Månedsbrev desember for Småbarnsfløyen Månedsbrev desember for en Hei alle sammen! Tenk nå er desember her igjen! Vi gleder oss til en måned der forventninger, spenning og glede er i fokus. Gjennom prosjektet «Nisse rød og nisse blå, hva skal

Detaljer

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE BURSFLATA 27 7624 EKNE TLF. 74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no NAVNELISE BARN NAVNELISTE ANSATTE BARNEGRUPPEN DAGSRYTME ÅRSOVERSIKT

Detaljer

En god barndom er viktig i seg selv og for resten av livet!

En god barndom er viktig i seg selv og for resten av livet! Progresjonsplan Bogafjellbakken Naturbarnehage Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den er et vedlegg til årsplanen. «Barnehagen

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette april 2013.

Arbeidsplan for Rødhette april 2013. Arbeidsplan for Rødhette april 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 2 3 Pannekaker Minste: Ellen 4 Minste: Ellen 5 8 12 9 Vanngruppa får besøk av de eldste i Vardenbarnehage. 10 Fiskesuppe 11 12

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015

Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015 Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015 Det er til sammen 15 skolestartere ved Gartneriet barnehage i barnehageåret 2014/2015, fordelt på Sverdlilje og Dragehode. Det er lagt en felles plan for

Detaljer