Forord Planleggingsprosess Prosjektstart Arbeidsmåte/Fremgangsmåte Begreper innenfor Scrum Datainnsamling...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling..."

Transkript

1 1

2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging... 7 Rissikostyring... Feil! Bokmerke er ikke definert. Risikohåndtering... 9 Forhåndskunnskaper Prosjekthjemmeside Utviklingsprosess Utviklingsfasen Dokumentasjonsfasen Verktøy og Teknologier Kommunikasjon Utfordringer Avslutning Læringsutbytte Konklusjon Videre Utvikling

3 Forord I prosessrapporten beskriver vi prosessen bak utviklingen av Server Boot Applikasjon til TeleComputing. Hele arbeidsprosessen gjennom hovedprosjektet vil bli beskrevet og består av tre hovedkapitler. Her anbefaler vi at leseren har lest igjennom presentasjonsdokumentet av hovedprosjektrapporten og gjort seg kjent med denne. Under ser du de ulike kapitlene. Planleggingsprosess: Som innebærer planleggingen av prosjektet, hvordan vi planla gjennomføringen av hovedprosjektet. Utviklingsprosess: Her beskriver vi gangen i prosjektet, hvordan vi jobbet i henhold til planen, hvordan vi utviklet produktet fra programmering til design, hvilke utfordringer vi møtte underveis. Avsluttende del: Som tar for seg litt rund våre tanker rundt produktet, en liten avsluttende konklusjon, hva vi gjorde bra og hva vi kunne gjort bedre. 3

4 Planleggingsprosess Planleggingsprosess innebærer hvordan vi planla gjennomføringen av hovedprosjektet. På et større prosjekt er det utrolig viktig å ha en plan, hvis ikke får man aldri helt oversikten og man rekker ikke deadline. Derfor viktig å planlegge hva som skal gjøre og hvem som gjør hva, gruppemedlemmene burde vite hva de andre arbeider med, slik at de får kontroll på hva som gjøres/har blitt gjort, og så de kan støtte opp hverandre når noen sitter fast. Prosjektstart Gruppen hadde sitt første gruppemøte 26. oktober Fram til dette hadde vi bare vært i kontakt via e-post. Hensikten med dette møtet var å hilse på hverandre siden vi ikke hadde jobbet sammen tidligere, og utveksle litt tanker og ideer rundt prosjektet. Det ble også diskutert hvilke bedrifter som var potensielle oppdragsgivere, og som kunne tilby oss et prosjekt. Gruppen satt igjen med en liten liste med virksomheter, og vi fikk også laget ferdig en søknad, som ble sendt rundt til oppdragsgiverne. Gruppen fikk interesse fra flere bedrifter, og vi kom fort i kontakt med TeleComputing som hadde flere oppdrag ledige. TeleComputing ville at vi skulle lage en løsning for kontrollert omstart av servere for dem. De hadde allerede en eksisterende løsning, som de ikke var helt fornøyd med, dette beskrives mer detaljert i Produktrapporten. Prosjektet ble godkjent mitt i januar, slik at vi kunne gjennomføre det våren Arbeidsmåte/Fremgangsmåte Scrum: Gruppen har utviklet dette produktet, med Scrum som utviklingsmetode, noe vi bestemte oss for i begynnelsen av prosjektet. Denne metoden handler om å dele opp arbeidet i små deler, som man utfører hver for seg. Videre så utvikler vi delene, slik at de bygger på hverandre. Dette er for å få frem kreativiteten blant utviklerne, og for at produkteieren kan gi jevnlige tilbakemeldinger. Tilbakemeldinger er fint å ha gjennom hele utviklingsprosessen, slik at man alltid har mulighet til å utføre endringer underveis. Scrum deles inn i tre hoved deler. Produkteier styrer hva som skal utvikles innen de ulike fristene. Utviklere bygger det som skal utvikles innen de ulike fristene, og presenterer resultatene for produkteierne, produkteierne styrer neste sprint etter resultatet av presentasjonen. 4

5 Scrum-master forbereder prosessen ved å legge ting til rette for utviklerne. Utfører nødvendig forarbeid ved å sørge for at de har tilgang til verktøy og programmer som er nødvendig for utviklingen, og fjerner alt som står i veien for dem. Gruppen klarte å holde på dette neste hele veien med visse unntak, hvor vi måte gjøre litt småendringer her og der. Sprint: En sprint er en tidsramme på cirka tre uker, der utviklere utfører en del av et prosjekt helt ferdig. Med en gang en sprint er ferdig, starter en ny, som bygger videre på den forrige. Knockout: Var den første sprinten vi hadde, her satte vi et intervall på to uker. Vi fikk først hjel av veileder i TC's Sebastian Henriksen, når vi skulle prøve selv bød det på visse utfordringer, men vi kom i mål før fristen. Koble til Database: Var den andre sprinten, her satte vi en frist på 3 uker, siden vi så på det som en mer omfattende sprint. Her la vi mye tid for å lære sammenhengen mellom Stored Procedures og Inside Database. Design på Produktet: Var ikke noe so vi la mest vekt på, men satte av en to ukers sprint til dette, vi måtte først planlegge hvordan det skulle se ut. Vi bestemte oss fort for at design ikke var noe vi ville bruke for mye tid på og fant et ferdig design som passet våre designskisser. Vi prøvde holde oss til Scrum gjennom hele prosessen, ved å sette forskjellige sprinter som skulle gjøres innenfor noen par uker. Dette holdt frem til slutten hvor det ble litt mer desorganisert når deadline nærmet seg. Begreper innenfor Scrum Daglig Scrum: Et møte på rundt 15 minutter, hvor utviklerne oppdaterer hverandre om hva de har gjort, og hva de tenker å gjøre de neste dagene. De må da planlegge fremover, i forhold til arbeidet som er blitt gjort de siste dagene. Product Backlog: Er en liste med ting som er nyttig for produktet under utvikling. Det er produkteieren som er ansvarlig for innholdet, og hva som blir prioritert. Sprint: Står forklart på forrige side. Inkrement: Er en liste med alle Product Backlog som har blitt utført. Sprint Backlog: Er en liste med Product Backlog, som producteier ønsker med i de kommende sprintene Lokalisert Lokalisert

6 Sprint-Mål: Er et mål som utviklingslaget jobber for å nå, innen en sprint. Hvis utviklerne finner ut at det er behov for endringer, må de diskutere med produkteieren for å endre målet. Gruppen hadde gjennom prosjektet to faste dager i uka hvor vi møttes for å jobbe. Dagene ble satt opp etter når det passet oss med henhold til forelesningene i andre fag. 2 tirsdag og torsdag ble de faste dagene, hvor vi på tirsdager jobbet på Høgskolen og torsdager hos TC. Samarbeidet mellom gruppemedlemmene har gått fint, gruppen har hatt en veldig god tone, og vi har blitt venner gjennom prosjektet. Det har ikke utartet seg noen konflikter i gruppen, som har hindret framdriften til prosjektet. Forarbeid: I begynnelsen brukte vi mye tid på læringsprosessen. Vi fikk god hjelp av veiledere hos TeleComputing. Det var mye å sette seg inn i alle språk og rammeverk vi skulle bruke til programmering, som var SQL, C#, jquery, Ajax, Javascript, Durandal og knockout. Før vi begynte å sette oss inn i de nye språkene og rammeverkene regnet vi med at dette skulle ta litt kortere tid, men det viste seg å være mer stoff enn forventet. Durandal kom ikke inn før sent i prosjektet. Som følge av dette ble utviklingen litt forsinket, men ting ble litt klarere for oss etter hvert, og gruppen greide å hente oss og inn og vi er tilfredse med de kravene som er innfridd. Datainnsamling TeleComputing ga oss føringer på utviklingsspråk og noen av rammeverkene vi skulle benytte for utvikle systemet og hovedlinjene av hvilke elementer som burde være med i et slikt system. Vi startet med et møte med TC hvor vi fikk en kort innføring i Visual studio og sammen laget et "Hello world!" script eksempel ved hjelp av C#, WebApi, HTML og Knockouts. Styringsdokumenter Statusrapport: En rapport som ble levert høst 2013, for å vise at vi er i gang med å finne gruppe og oppdragsgiver. Når denne ble utført var vi kun to på gruppen, Vi valgte å rekruttere et siste gruppemedlem Fredrik Joramo etter denne deadline. Prosjektskisse: Var det første som ble opprettet, gruppen utførte denne januar 2014 og den ble levert samme måned. Her ble det kort forklart hva slags oppgave vi har satt oss ut på, og 6

7 litt om TeleComputing som var oppdragsgiver. Vi gikk også litt inn på hva oppdragsgiver ønsker at vi lager, og hvilke krav produktet skal innebære. Fremdriftsplan: Fremdriftsplan ble laget tidlig i prosjektet og var veldig nyttig for gruppen. Planlegging av et prosjekt er noe av det viktigst å gjøre før man setter i gang med en slik prosess, derfor var dette noe av det første, gruppe satte opp. Figur2: Her ser vi fremdriftsplanen, hvor de sorte boksene viser hva som skal ha vært gjort og når det skal utføres, Den røde boksen viser når innleveringsfristen er. Dato står øverst i bildet. Dette gav oss en veldig oversiktlig måte, for å holde oversikt på hva som skulle hvert gjort og når. Fremdriftsplanen ble kun justert litt underveis, på grunn av sykdom, og et av gruppemedlemmene måtte reise utenlands. Fremdriftsplanen ble et nyttig verktøy både under planleggingen av prosjektet, og under utføringen. Dagbok Gruppen har ført opp en dagbok helt fra dag 1 i oktober 2013, og frem til innleveringen 27. mai. Dagboken ble ført opp i et Word dokument, og oppdatert hver uke. Rissikoplanlegging Risiko Sannsynlighet Følger Sykdom Veldig høy Moderat Ikke rekker deadline for levering Moderat Katastrofalt Tekniske Problemer Moderat Alvorlig 7

8 Faglige problemer Høy Akseptabelt Motivasjon/Enkelte medlemmer gjør ikke oppgavene sine Liten Alvorlig Endringer i prosjektet underveis Moderat Akseptabelt Tap av gruppemedlem Veldig lav Alvorlig Risikostyring Risiko Sykdom Ikke rekker deadline for levering Tekniske problemer 3 Forebygging Viktig å kommunisere hele tiden gjennom facebook gruppesiden, og informere gruppemedlemmene med en gang man blir syk slik at kritisk arbeid kan settes til andre gruppemedlemmer. Ha hyppige møter i god tid før deadline og hele tiden vurdere hvilke om det er noen av kravene som burde utsettes for å få et fungerende produkt til slutt Bruk av skylagring, slik at nødvendige dokumenter og koder ikke forsvinner hvis en pc streiker. I tillegg til skylagring har vi en reservekopi på lokal maskin. Alle gruppemedlemmene har hver sin pc, og vi ser på det som veldig usannsynlig at alle tre streiker, hvis en streiker har vi fortsatt to som kan programmere, da kan sistemann hjelpe de som koder eller finne en annen maskin Større feil i koden som ikke oppdages før det Benytte et versjoneringssystemslik at vi kan 3 Lokalisert

9 er gjort mange endringer Faglige problemer rulle tilbake til fungerende versjon Viktig å heletiden holde kontakt med kontaktpersoner, de jobber som programmerere til vanlig og kan hjelpe oss når vi har problemer. Motivasjon/Enkelte medlemmer gjør ikke oppgavene sine Viktig å ta opp uenigheter i plenum, og diskutere med alle gruppemedlemmene forskjellige løsninger til vi kommer til enighet. Endringer i prosjektet underveis Tap av gruppemedlemmer På alle prosjekter kan ting endre seg underveis, derfor er det viktig å ha jevnlige møter med gruppa, men også med veileder og kontaktpersoner, slik at vi kan gjøre avtaler, og diskutere problemer. Tap av gruppemedlem ser vi på som usannsynlig, siden vi alle har sagt at vi er veldig motiverte på å føllføre jobben nå. Hvis dette skjer må vi sette oss ned med en gang å fordele arbeidsoppgavene på nytt, og belage oss på mer arbeid fremmover. Risikohåndtering Gruppen var forbredt på å sette av mye tid i begynnelsen av semesteret til tilegning av kunnskap i teknologier vi ikke hadde kunnskap om. Programmeringen til prosjektet ble dermed forsinket noe vi var fullt klar over at kunne skje. Det viste seg å være mer å sette seg inn i enn vi hadde regnet med. Dette medførte mye arbeid mot slutten av prosjektet. 9

10 Forhåndskunnskaper 4 HTML/CSS: Alle gruppemedlemmene hadde tidligere hatt faget Webprosjekt, hvor vi fikk et innblikk rundt denne teknologien. Det handler om og bygge og designe nettsider, og det var nettopp dette vi brukte HTML og CSS til, og lage gruppeside og designe produktet våres. JavaScript: JavaScript var noe vi kunne lite om fra tidligere programmerings fag. Dette er et språk som brukes til å legge til dynamiske elementer til nettsider. Alle viewmodeller har vi skrevet i JavaScript. MS SQL: Alle gruppemedlemmene hadde tidligere hatt faget Database, hvor SQL var en stor del av pensumet. SQL brukes til å hente ut og legge til informasjon i en database, og det er nettopp dette vi har brukt det til. Vi bruker SQL som datalager for applikasjonen og skriver og henter data fra C#. Arbeidsforhold: Gruppen har i hovedsak arbeidet i Høgskolen sine lokaler og i TeleComputing sine kontorer. Vi har også arbeidet litt individuelt hjemmefra hver for oss for. Drengsrudbekken: Hver torsdag gjennom hele prosjektet har gruppen sittet samlet på TeleComputing sine lokaler, Drengsrudbekken i Asker. Dette var et helt nytt bygg med fantastiske arbeidsforhold og kontorer, vist på bildet under. HIOA: På tirsdager møttes gruppen på HIOA sine lokaler i 4. etg i Pilestredet 35 på datatorget, hvor vi har for det meste benyttet oss av gruppe rommene til Høgskolen. 4 Lokalisert Lokalisert Lokalisert Lokalisert

11 Prosjekthjemmeside Prosjekthjemmeside var et krav at gruppen opprettet tidlig i prosjektet, denne skulle brukes til å gi informasjon om prosjektet og til å laste opp nødvendige dokumenter. Hjemmesiden til gruppen er skrevet i HTML/CSS og er vist på bildet under. Utviklingsprosess Her beskriver vi gangen i prosjektet, hvordan vi jobbet i henhold til planen, hvordan vi utviklet produktet fra programmering til design, hvilke utfordringer vi møtte underveis. UML modeller Unified Modelling Language - UML - er et standardisert grafisk språk for å kommunisere strukturen og oppførselen, for å kontrollere og visualisere arkitekturen i et system. Den gir bedre forståelse av systemet vi skal utvikle og kan hjelpe til å håndtere risiko (Østbø, M. udatert) 5. Modellering var viktig for å forstå funksjonaliteten i systemet vi skulle utvikle. Her under beskriver vi de ulike modelleingsspråk som vi har benyttet: Use case Et Use Case er ment å representere systemfunksjoner for det generelle tilfelle. Og er en konkret gjennomgang av en sesjon for brukeren. Det representerer egentlig systemets formål. 5 Østbø, M. (udatert). Unified Modellering Language (UML). Hentet Mai 24, 2014 fra 11

12 En Use Case eller bruksmønster hjelper til å få en bedre oppfatning av om hvem/hva som utgjør systemets omgivelser og hvilken funksjonalitet systemet skal ha. Hensikten er å skaffe et overblikk over funksjonalitetskravene til systemet. Kravene gjelder kun hva systemet skal kunne gjøre og ikke hvordan. For eksempel spør man ikke etter sikkerhetskrav, kvalitetskrav, responstid, rammer i form av kostnader, tidsfrister, operativsystemer, maskinmiljø osv. Omgivelsene er mennesker og andre systemer som spiller en rolle i forhold til systemet vi skal lage (Hansson, 2007, s. 4). 6 For å få oversikt over systemets funksjonalitet i forhold til kravspesifikasjonen benyttet vi både Use Case diagram og Use Case beskrivelse (se vedlegg). Noe som har spillet en viktig rolle i designprosessen og utviklingsprosess. Her under fins en tabell med liste over de forskjellige bruksmønsterene samt aktører og deres krav. Aktivitetsdiagram Aktivitetsdiagrammer viser forretningsprosesser og arbeidsprosesser. Aktivitetsdiagram brukes til å beskrive hvordan aktivitetene må utføres i en operasjon og hvor de er avhengig av hverandre. Det viser også at hvilke aktiviteter skal avsluttes før et annet skulle startes og hvilke aktiviteter må utføres parallelle (Grønning, K. 2008). Klassediagram Klassediagram er det viktigst og mest brukte blant de alle UML diagrammene. Det ble brukt til å definere den statiske strukturen av klasser og deres egenskaper samt assosiasjoner mellom de ulike objekter Utviklingsfasen Forstudie: Forstudie var en fase i prosjektet hvor vi leverte statusrapport, prosjektskisse og forprosjektrapport. Statusrapporten ble gjort først, og var en beskrivelse rundt gruppen og hvordan vi lå an i søkeprosessen etter virksomhet. Prosjektskisse var det neste som ble gjort, da hadde gruppen blitt dannet, og her beskrev vi detaljene i prosjektoppgaven. Prosjektskissen ble levert Den siste innleveringen i forstudie, var Forprosjektrapporten. Den ble levert , og inneholder en mer detaljert beskrivelse 6 Grønning, K. (2008). UML: Unified Modeling Language: Aktivitetsdiagram. Hentet Mai 24, fra: 12

13 av oppgaven, og dens rammebetingelser. Hensikten med disse stadiene, er at skolen skal forsikre seg om at studentene utfører en oppgave, som er ønsket til et hovedprosjekt på IT linjen på Høgskolen. Dette er også fint i tilfelle misforståelse, mellom studenter, veileder og oppdragsgiver. Presentasjon av konsept: 16. januar hadde vi et møte med oppdragsgiver, hvor de presenterte forslaget til oppdrag de ville ha utført. Vi hadde da allerede hvert i kontakt med TeleComputing en stund, men det var først nå oppdraget var godkjent av HiOA og vi kunne begynne. Begge parter ble under møtet enige om oppdraget som ble presentert, og vi fikk flere innspill til hvordan vi burde gå fram i prosessen og hva som skulle gjøres, av veileder Kristoffer Hovland. Oppdraget skulle inneholde følgende: Omstart av servere Gi en mer oversiktlig metode for oppdragsgiver til å utføre reboot Sjekke om server kommer opp etter reboot Kunne sette tidspunkt for reboot på forhånd Loggføre hver eneste boot På slutten av møtet fikk gruppen litt kontakte med en Arild Bakken som har vært i TeleComputing lenge og har gode programmeringskunnskaper. Vi fikk hjelp og veiledning av ham og han ga oss et lite innblikk i hvordan dagens løsning fungerte. Utviklingen av produktet, ble startet med en gang vi følte oss trygge med de teknologiene som skulle benyttes, til utviklingen. Gruppen følte det var nødvendig med en læringsfase før vi satte i gang med utviklingsfasen. Vi programmerte en del i begynnelsen også, men mye måtte gjøres om etter hvert som vi fikk bedre forståelse for hvordan språkene og rammeverkene fungerte. Vi valgte å legge hovedvekten på selve produktet og dens krav til bruk. Når vi begynte utviklingen hadde vi allerede skaffet oss de nødvendige verktøyene, Visual studio 2013, med Team Foundation Server kunne alle gjøre endringer fra sin maskin og få beskjed dersom det var konflikter. Vi satt de to første gangene på et grupperom hos Telecomputing, sammen med to ansatte Sebastian Henriksen og Kristoffer Hovland. De hjalp oss med å komme litt i gang med å sette opp de første skriptene, siden de jobber som systemutviklere til vanlig. Vi tok noen slike sesjoner gjennom prosjektet når vi følte vi hadde mestret en ting og var klare for utfordring. Utenom dette programmerte vi stort sett for oss selv, men hadde alltid muligheten til å spørre de om hjelp hvis vi lurte på noe. 13

14 Pairprogramming 7 Er en metode for utvikling av programvare, dette innebærer at en sitter å koder, men en annen gruppemedlem sitter ved siden av, følger med og kommer med innspill. Dette er noe gruppen har brukt til tider, hvis det er en som sliter litt med programmeringen og har behov for å støttes litt opp. Dette er også en veldig fin måte hvis to på gruppa har forskjellige kvalifikasjoner. Testing: Se testrapporten for en detaljert beskrivelse om de ulike testene som er utført. 7 Lokalisert

15 Dokumentasjonsfasen Styringsdokumentasjonen var noe vi arbeidet med i starten av prosjektet, og fortsatte litt med gjennom hele prosessen. Denne inkluderer dagbok, prosjektskisse, forprosjektrapport, fremdriftsplan og kravspesifikasjon. Prosjektskisse ble allerede levert før jul, og prosjekt skisse, fremdriftsplan og kravspesifikasjon ble utarbeidet og levert i januar. Dagbok ble ført hver uke, gjennom hele prosjektet. Sluttdokumentasjonsfasen var det siste, gruppen begynt å jobbe med. Microsoft Word var verktøyet som ble brukt til å skrive rapporten. Vi leste igjennom dokumentasjonsstandarden som ligger ute på web for alle studenter, og fant her ut at sluttrapporten skulle deles opp i flere hoveddeler, litt opp til hver gruppe å bestemme. Vi valgte dermed å dele sluttrapporten opp i 4 hoveddeler, og samle dem til en sluttdokumentasjon. Presentasjon: Det minste kapittelet, bare noen generelle forord, litt om oss og oppdragsgiver og en takk til alle medvirkende. Prosessrapport: Som beskriver hvordan vi har jobbet gjennom hele prosjektet. Produktrapport: Forklarer de tekniske aspektene til produktet, og hvordan de fungerer. Brukerveiledning: Et lite kapittel som tar for seg hvordan produktet skal brukes. Produktrapporten og testrapporten valgte vi å fullføre i slutten av prosjektet. Det er greit å være ferdig med utviklingen før man går i gang med disse, men notater vi har gjort oss underveis var meget nyttige. Prosessdokumentasjonen var det først vi begynte med, og vi har jobbet litt med gjennom hele prosjektet. Vi begynte for alvor med denne i april, for da hadde vi allerede jobbet en del, og vi kunne da gå i gang med å forklare litt om hvordan vi hadde jobbet. Produktrapporten ville vi vente med, til vi var så å si ferdige med utviklingen, i tilfelle vi skulle støtte på noen eventuelle endringer. For å lage en testrapport må produktet være klart til test, så det ble det siste gruppen tokk for seg. Verktøy og Teknologier Visual Studio 2013: Visual Studio er et program som brukes til programmering, og brukes av de ansatte hos Telecomputing hver dag. Dette var et veldig nyttig program for oss gjennom 15

16 denne prosessen, og vi satte opp en server som gjorde at alle kunne koble seg til å gjøre endringer fra sin egen pc. 8 Dropbox: Dropbox er en skybasert lagringsenhet, hvor du kan lagre filer på web som du kan hente fra hvilken som helst pc, så lenge den har internett tilgang. Gruppen inviterte hverandre, slik at alle kunne legge ut arbeid som alle hadde tilgang til å se. Veldig nyttig verktøy som gjør det lettere å samarbeide. 9 Facebook: På det første gruppemøtet i oktober, satte vi opp en gruppeside på facebook. Denne gruppesiden har blitt brukt til å kommunisere, når vi ikke sitter samlet. Det gjorde det også enkelt for oss å sende linker til nyttige sider, som vi ville se på og lære av. Microsoft Word: Microsoft Word er et tekstredigeringsprogram, og bruker til å skrive innhold i dokumenter, og plassere grafikk. Dette har hovedsakelig blitt brukt i sluttrapporten, men også til skisser og dagbok. Microsoft Excel: Microsoft Excel er et program basert på regneark, og brukes ofte til å behandle mattematikk, tall og analyser. Gruppen brukte dette verktøyet til å lage fremdriftsplan, til hele perioden. Microsoft Visio 2013: Microsoft Visio er et diagram verktøy, som gruppen brukte til å lage prototype av database diagrammene. 10 Notepad++: Notepad++ er et verktøy som brukes til programmering, den ble kun brukt i starten av prosjektet til å lage hjemmeside til gruppen. Etter dette fikk vi oss Visual Studio som er et mye bedre og omfattende verktøy til programmering, og Notepad++ ble da byttet ut. Paint: Paint er et grafisk tegneprogram, som man kan tegne og redigere bilder med. Gruppen har brukt dette til å justere, og redigere bilder og diagrammer, som ble lagt i sluttraporten. Dia/Diagram Editor: Dia er et tegne program, som brukes til å designe ulike diagrammer. Dia støtter mer enn 30 forskjellige diagramtyper som flytskjemaer, nettverksdiagrammer, databasemodeller. Dia kan lese og skrive en rekke forskjellige raster og vektor bildeformater. 11 E-post: Når gruppemedlemmene kom i kontakt med hverandre, var dette via e-post. Da fortsatte vi å kommunisere med dette, frem til første gruppemøte, hvor vi satte opp en facebook gruppe. Etter dette ble e-post brukt til å kommunisere med veileder Boning Feng. 8 Lokalisert Lokalisert Lokalisert Lokalisert

17 Kommunikasjon Gruppen hadde sitt første møte med veileder Boning Feng, Her fikk vi en liten introduksjon til hovedprosjektet, og om generelle råd. Vi fortsatte å holde jevnlig kontakt, vi fikk meget god faglig hjelp hos TeleComputing så vi bruke veileder mest til spørsmål rundt rapportering og praktiske ting rundt hovedprosjektet. Gruppen hadde sitt første møte med kontaktpersonene Erling Wittusen og Kristoffer Hovland allerede Det ble da ingen møter med de før over nyttår. Fra da jobbet vi i TeleComputing sine lokaler, hver torsdag gjennom hele prosessen. Her fikk vi holde jevnlig kontakt med kontaktpersonene, og det ble også holdt flere møter. I disse møtene ble det først diskutert hva vi skulle lage, det ble drøftet litt om eksisterende løsning og ny funksjonalitet. Etter hvert hjalp de oss litt i gang med å programmere. Vi føler at kommunikasjonen med kontaktpersonene har vært utrolig bra, siden vi så dem ofte og det ene gruppemedlemmet Fredrik Joramo kjenner dem godt som kollegaer. Utfordringer Den største utfordringen gruppen hadde, var programmering i C#. Kun et av gruppemedlemmene hadde tidligere erfaring med dette kodespråket. De eneste teknologien vi kunne fra før var HTML/CSS og SQL, utenom dette måtte vi tilegne oss kunnskapen. Gruppen måtte bruke mye tid på å sette oss inn i dette. Vi hadde noen utfordringer med Visual Studio og database ettersom vi ikke hadde en egen SQL server og jobbe mot, det ble brukt separate databaser på hver av gruppemedlemmenes maskiner og dette skapte til tider litt trøbbel. Vi møtte på en stor teknisk utfordring mot slutten av programmerings prosessen. Når vi byttet navn på domene til alle filene, sluttet alt å virke. Det var mulig å navigere seg rundt på siden, men alt stoppet og virke sporadisk med feilmeldingen "undefined undefined". Dette var var nok på grunn av noen referanser til gamle navn som vi ikke klarte lokalisere. Vi ble nå veldig bekymret, for om vi kanskje ikke skulle få produktet til å virke tilslutt. Det som reddet oss med denne utfordringen, var at vi hadde TFS som versjoneringssystem. Dette gjorde at vi bare kunne gå tilbake, til slik koden så ut for noen timer siden, eller tilbake til forrige oppdatering. Vi hadde også kontakt med våre veiledere i TeleComputing, som gav oss råd og tips til hvordan vi skulle håndtere slike situasjoner. Avslutning Å jobbe med et så stort prosjekt som dette, er utrolig lærerikt. Alt arbeid vi gjør bringer frem utfordringer og lærings muligheter. Gruppemedlemmene har lært utrolig mye, under dette prosjektet. Vi hadde alle vært med på prosjekter i andre fag, men ikke i nærheten av størrelsen med dette. Vi har erfart hvor stor arbeidsmengde som kreves for et så stort prosjekt som dette, og hvor mye det krever av planlegging for at gruppen skal fungere effektivt. Vi har høstet mange erfaringer om hvordan et prosjekt burde planlegges og om 17

18 ting vi vil gjøre annerledes i senere prosjekter. Gruppen har blitt utfordret til å lære nye programmeringsspråk. Vi føler nå mot slutten, at vi kanskje burde begynt tidligere med å sette oss inn i det nye stoffet, så vi hadde fått mer tid til utvikling i slutten av prosjektet Læringsutbytte Vi har blitt utfordret til å lære nye språk, som har hvert inntresant og lærerikt for videre karriere. Vi har også lært hvordan å bruke teknologien på et ordentlig prosjekt, og ikke bare simulerte problemstillinger, som vi vanligvis gjør på høgskolen. Vi føler også at vi har utviklet oss til å jobbe mer selvstendig, og evne til å samarbeide i grupper. Det er bra for vår personlige utvikling at vi har fått bryne oss på et større prosjekt. Det har vært utrolig verdifull læring, å jobbe som konsulenter for en bedrift, og vi har fått en god smak på hva som venter oss når vi kommer oss ut i arbeidslivet. Konklusjon Alt i alt er gruppen utrolig fornøyd med det vi har lært på under dette prosjektet, vi har vært i et arbeidsmiljø hos TeleComputing som var veldig aktivt, vi fikk god kontakt med erfaringsrike ansatte som driver med samme fagfelt. Selv om vi gjerne skulle hatt mer tid til denne utviklingen, så føler vi at vi har utviklet et kvalitetsprodukt, som vi er stolte av. Det er mange timers arbeid som ligger bak utviklingen av systemet, og vi mener det er skrevet på en slik måte at det er lett og vedlikeholde, utvide eller gjenbruke deler av koden i andre prosjekter. Videre Utvikling Forslag til videre utvikling er dokumentert i produktrapporten 18

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon.

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon. Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon Møtereferat: 1. møte med veileder I dette møtet presenterte vi oss for

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 VERSJON: PROSJEKTPLAN (1.0) 24. SEPTEMBER, 2004 prosjektplan.doc GRUPPE 12 PROSJEKTPLAN: PROSJEKTLEDELSE: USE CASE: KVALITETSSIKRING: ANDRÉ

Detaljer

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker.

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker. Logg 22 oktober 2013 Vi skriver status rapport og starter også med å skrive logg idag. Vi har vært i kontakt med mange firmaer uten alt for mye interesse fra deres side. Vi fortsetter å søke etter oppgave.

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Kevin Holmvik s147777 Nikolai Godager s147790 Einar Drivdal s147782 Chau Quoc Quo Do s147792 PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Entobutikk 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne prosessrapporten inneholder detaljer om alle metoder vi har benyttet og alle fasene vi gikk gjennom under gjennomføringen av hovedprosjektet ved Høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON Tittel: Oppgave: Appenes App Utvikle en Windows 8.1 Applikasjon for Tablet, og en Windows 8 Phone App og en backend. Periode: 06.01.2013-27.05.2013 Gruppemedlemmer: Athavan

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

1 Del I: Presentasjon

1 Del I: Presentasjon 1 Del I: Presentasjon 2 Forord Denne sluttrapporten er skrevet av gruppe 12 som består av 4 studenter som studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi studerer Anvendt datateknologi og denne rapporten

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015 Oslo 19.01.2015 Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Pizzaplutselig.no

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Skøyen, 23.01.14 Gruppe 11

Skøyen, 23.01.14 Gruppe 11 Forprosjektrapport Produktkvalitet, visitnorway.com Sammendrag Vi skal gjennomføre et produktkvalitetsprosjekt hos Creuna i forbindelse med visitnorway.com, Innovasjon Norges turistinformasjonsside. Prosjektet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forod... 3 Om gruppen... 4 Om oppdragsgiver... 5 Dagens løsning... 5 Mål... 6 Beskrivelse av Applikasjonen... 7 Sammendrag...

Innholdsfortegnelse. Forod... 3 Om gruppen... 4 Om oppdragsgiver... 5 Dagens løsning... 5 Mål... 6 Beskrivelse av Applikasjonen... 7 Sammendrag... 1 Innholdsfortegnelse Forod... 3 Om gruppen... 4 Om oppdragsgiver... 5 Dagens løsning... 5 Mål... 6 Beskrivelse av Applikasjonen... 7 Sammendrag... 7 2 Presentasjon av prosjektet Forod Under dette prosjektet

Detaljer

Dokument 3 - Prosessdokumentasjon

Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Gruppelogg for hovedprosjekt 2009

Gruppelogg for hovedprosjekt 2009 Gruppelogg for hovedprosjekt 2009 Før det endelige valget på prosjektet ble tatt brukte gruppen en del tid på å finne forskjellige muligheter for oppgaveemner. Det ble blant annet kontaktet Hafslund produksjon

Detaljer

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Innhold 1. Presentasjon... 2 2. Sammendrag... 2 3. Dagens Situasjon... 2 4. Mål og rammebetingelser...

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Prosessrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2008-18 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

Detaljer

Vedlegg Side 83 av 155

Vedlegg Side 83 av 155 4 Side 83 av 155 Innholdsfortegnelse 1 Kravspesifikasjon... 86 2 Kravspesifikasjon 2.0... 92 3 Domenemodell... 98 4 UseCase Diagram Oversikt... 102 6 Detaljert beskrivelse av UseCase Diagram... 106 Webapplikasjon...

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplatform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer Joakim Sjögren

Detaljer

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Infront SSO Utvikle en Single Sign-on løsning for Infront Periode: 8/1-2013 28/5-2013 Gruppemedlemmer: Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Styringsdokumenter. Forord

Styringsdokumenter. Forord 8 Styringsdokumenter Forord Dette er en samling av samtlige styringsdokumenter gjennom hele prosjektperioden. Styringsdokumentene er satt opp i rekkefølge i forhold til leveringsfrister Dokumentene ble

Detaljer

3. Prosessrapport. Forord

3. Prosessrapport. Forord 3. Prosessrapport Forord Prosessrapporten er utarbeidet i forbindelse med hovedprosjekt våren 2015 ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I denne rapporten vil vi beskrive prosessen bak utviklingen av publiserings-

Detaljer

Prosjektdagbok Gruppe 18

Prosjektdagbok Gruppe 18 Prosjektdagbok Gruppe 18 Dato: 14.05.2014 25.05.2014 Oppmøte: Alle I denne perioden har vi sittet alle mann på skolen nesten hele tiden. Vi har jobbet sammen om sluttdokumentasjonen. Selv om vi all hovedsak

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2009 Gruppenr. H09E03 Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Styre- og loggsystem for en testjigg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse:

Detaljer

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av:

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av: Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem Hovedprosjekt våren 2007 31.01.07 Skrevet av: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 1 Sammendrag Prosjektittel:

Detaljer

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014 Oslo 22.01.2014 Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Meso

Detaljer

Prosjektdagbok FRA 30.10-08 TIL 2.3-09. Uke Dato Personer tilstede. Beskrivelse 10:00. 44 30.10-08 Øyvind. Vi dannet gruppe og skrev Statusrapport.

Prosjektdagbok FRA 30.10-08 TIL 2.3-09. Uke Dato Personer tilstede. Beskrivelse 10:00. 44 30.10-08 Øyvind. Vi dannet gruppe og skrev Statusrapport. Prosjektdagbok FRA 30.1008 TIL 2.309 Uke Dato Personer tilstede 44 30.1008 48 25.1108 49 02.1208 2 8.109 Tid 10:00 12:00 12:00 12:00 Beskrivelse Vi dannet gruppe og skrev Statusrapport. Kontaktet bedrifter

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 2012 Presentasjon Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 1 Innledning Denne innledningen inneholder informasjon om gruppen, samt bakgrunn og mål for oppgaven og en introduksjon til temaet. 1.1 Gruppen Vår

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Mal for prosjektbeskrivelse PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Evt. detaljer i vedlegg med referanse frå de ulike delene Prosjekt (tittel): Sol energi. Dato, signatur:.. Lasse Moen Ola Sundt Melheim....

Detaljer

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse -

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse - 3. Experior - rich test editor for FitNesse - 3.1. Forord Dette dokumentet inneholder krav til funksjonalitet i Experior og hvordan denne skal integreres inn i selve FitNesse. I tillegg spesifiseres krav

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 34. Magnus Dahl Hegge s153549

Forprosjektrapport. Gruppe 34. Magnus Dahl Hegge s153549 Forprosjektrapport Gruppe 34 Bjørn Bergan Abdi Baisa Mads Larsen s161593 s156140 s156151 Magnus Dahl Hegge s153549 Presentasjon Hovedprosjektgruppe 34 består av 4 elever som nå gjennomfører sitt siste

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 11 Michael Pande, Petter L. Olsen, Diego A. Pasten 23.01.2015 Presentasjon Vi er en gruppe på tre dataingeniørstudenter som har tatt på oss oppgaven

Detaljer

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav.

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav. Kravspesifikasjon I dette kapittelet foreligger kravspesifikasjonen som ble utformet tidlig i prosjektprosessen. Dette er den opprinnelige kravspesifikasjonen. Det har igjennom prosjektprosessen vært naturlig

Detaljer

Hvordan lage en hjemmeside

Hvordan lage en hjemmeside Hvordan lage en hjemmeside En kort introduksjon til produksjon, editering og publisering av Torbjørn Meling Introduksjon Vi skal nå gå gjennom noen steg som forklarer med tekst hvordan man kan bruke Microsoft

Detaljer

Oppgave 1 Multiple Choice

Oppgave 1 Multiple Choice Oppgave Multiple Choice a 2c 3a 4c 5d 6d 7a 8b 9b 0a b 2c 3c 4a 5b 6b 7a 8d 9c 20b Se video fra forelesningen (Kahoot) for mer detaljer) Eksamen INF050-204 Oppgave 2 a Aktivitetsdiagram Enkelt Eksamen

Detaljer

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Kravspesifikasjon 1 Inledning 1.1 Presentasjon Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

CharityDoctors. Prosessrapport

CharityDoctors. Prosessrapport CharityDoctors 1. FORORD Beskrivelse i denne rapporten tar for seg hvordan prosjektet har vært utviklet i hele prosjekt perioden. Her forklarer vi hvordan prosessen har vært og begrunnelser for de valgene

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

I dag UML. Domenemodell visualisering av konsepter. Eksempel. Hvordan finne domeneklasser?

I dag UML. Domenemodell visualisering av konsepter. Eksempel. Hvordan finne domeneklasser? UML Use case drevet analyse og design 31.01.2005 Kirsten Ribu I dag Domenemodell (forløper til klassediagram) Interaksjonsdiagrammer Sekvensdiagram Kollaborasjonsdiagram 1 2 Domenemodell visualisering

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Thursday, August 19, 2010. Web-prosjekt

Thursday, August 19, 2010. Web-prosjekt Web-prosjekt Om kurset Organisering av kurset Består av to hoveddeler: Webpublisering Prosjektarbeid Motivasjon Web Lære å utvikle websider Lære prinsipper for brukervennlighet og tilgjengelighet Skrive

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PRESENTASJON 2. SAMMENDRAG 3. DAGENS SITUASJON 4. MÅL OG RAMMEBETINGELSER 5. LØSNINGER \ ALTERNATIVER 6. ANALYSE AV

Detaljer

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Supplerende Kommunikasjon Assistent (SKA) Bachelorprosjektet går

Detaljer

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Forprosjekt Profilhåndbok for Kommunikasjon 1 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Innhold Forprosjektrapport 5 Bakgrunn 5 Mål 5 Omfang 6 Avgrensninger

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

Modellering av krav. INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015. Universitetslektor Yngve Lindsjørn

Modellering av krav. INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015. Universitetslektor Yngve Lindsjørn INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015 Modellering av krav Universitetslektor Yngve Lindsjørn INF1050 ->Systemutvikling-> Modellering av krav / Yngve Lindsjørn 1 Temaer i dagens forelesning Modellering

Detaljer

PRESENTASJON. Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Jone Tveitane Dato: 17.12.2006

PRESENTASJON. Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Jone Tveitane Dato: 17.12.2006 PRESENTASJON Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Elev: Jone Tveitane Dato: 17.12.2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPGAVESTILLER... 3 2 PROBLEMSTILLING... 3 3 HVORFOR DENNE OPPGAVE... 3 4 HVORDAN

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Forprosjektrapport MetaView

Forprosjektrapport MetaView Forprosjektrapport MetaView BACHELOROPPGAVE VÅREN 2014 Presentasjon Tittel: MetaView Oppgave: Utvikle en Windows 8 applikasjon som skal forenkle en liten del av MetaVision. Et verktøy for sykehus, leger

Detaljer

MARE NOSTRUM. Del 1 Prosessrapport

MARE NOSTRUM. Del 1 Prosessrapport MARE NOSTRUM Del 1 Forord Rapporten er en prosessdokumentasjon for hovedprosjektet utført av gruppe 17. Vi kom i kontakt med oppdragsgiveren gjennom høgskolen høsten 2012. Skolen la prosjektforslag ved

Detaljer

Mobil rapportering for Android og ios PROSESSRAPPORT. Deviations and Reporting

Mobil rapportering for Android og ios PROSESSRAPPORT. Deviations and Reporting Mobil rapportering for Android og ios PROSESSRAPPORT Deviations and Reporting FORORD Vi ønsker å takke vår veileder Simen Hasselknippe for veldig god veiledning gjennom hele prosjektet, resultatet hadde

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden SLUTTRAPPORT Glenn Bjørlo Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Halden 01.12.2014 INNHOLD Overskrift Sidetall Introduksjon 3 Beskrivelse 4 Refleksjon 6 Vedlegg 1: Timebruk 9 Vedlegg 2: Attest 12 Introduksjon

Detaljer

Hensikten med denne delen av kurset. Objektets egenskaper. Objektorientering hva er det? Best practises ved programvareutvikling. Kravspesifikasjonen

Hensikten med denne delen av kurset. Objektets egenskaper. Objektorientering hva er det? Best practises ved programvareutvikling. Kravspesifikasjonen Hensikten med denne delen av kurset Objektorientert systemutvikling Rational Unified Process (RUP) Gurholt og Hasle kap. 6 UML Distilled kap. 2 Å lære modellerings- og designprinsipper og øve opp teknikker

Detaljer

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1 ID Name Duration Start Finish 1 Planlegging 95 days Mon 02.10.06 Fri 09.02.07 2 Statusrapport 20 days Mon 02.10.06 Fri 27.10.06 3 Prosjektskisse 25 days Mon 30.10.06 Fri 01.12.06 4 Prosjektweb 31 days

Detaljer

Mandag 09. januar 2012 Torsdag 12. januar 2012 Søndag 15.januar 2012 Mandag 16. januar 2012 Onsdag 18. januar 2012 Torsdag 19.

Mandag 09. januar 2012 Torsdag 12. januar 2012 Søndag 15.januar 2012 Mandag 16. januar 2012 Onsdag 18. januar 2012 Torsdag 19. Dagbok HP_22 Mandag 09. januar 2012 I dag møtte vi veileder Larissa Sjarbaini for første gang. Hva som ble tatt opp på møtet kan leses ut ifra sakslisten i dokumentet HP22_uke02_Erik_møte.pdf. Videre skrev

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Et oppfølgings- og dokumentstyringsverktøy for Takst og Prosjektkontroll AS Gruppe 19 Thomas Myklebust Fjørstad Marius Lørstad Solvang Espen Jøstne Hansen

Detaljer

Kandidat nr. 1, 2 og 3

Kandidat nr. 1, 2 og 3 Kandidat nr. 1, 2 og 3 Rapport 1 IT202E Bacheloroppgave i Informatikk Vår 2011 Mobilapplikasjonsutvikling med Scrum 1 Innhold Innledning... 3 Overordnet Prosjektplan... 3 Produktbacklog... 5 Sprint planning

Detaljer

µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν

µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπ ασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγη ϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ Prosjektplan / Arbeidsplan ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ Bacheloroppgave

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Sluttdokumentasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Sluttdokumentasjon 1 Sluttdokumentasjon Hovedprosjekt 2013 Hovedprosjekttittel: ""

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

PROSJEKTDELTAGERE Abdella Ahmed Haji, Steffen Hammelow- Berg, Lillian Heggernes (prosjektleder), Bartosz Michal Koscielniak, Espen Konrad Steinbakk

PROSJEKTDELTAGERE Abdella Ahmed Haji, Steffen Hammelow- Berg, Lillian Heggernes (prosjektleder), Bartosz Michal Koscielniak, Espen Konrad Steinbakk PROSJEKTDELTAGERE Abdella Ahmed Haji, Steffen Hammelow- Berg, Lillian Heggernes (prosjektleder), Bartosz Michal Koscielniak, Espen Konrad Steinbakk Dato: 06.10.15 ING102 ESCAPE ASYLUM Tekstbasert spill

Detaljer

Hovedprosjekt!2015! Høgskolen!i!Oslo!og!Akershus!!

Hovedprosjekt!2015! Høgskolen!i!Oslo!og!Akershus!! Hovedprosjekt2015 HøgskoleniOsloogAkershus PubliseringssystemforDigitalarkivet Gruppe27 DanielEdgarGynnildJohnsen AndreasGlasøSkifjeld AndreasAasheim PROSJEKT NR. Studieprogram:Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer Kjell Toft Hansen, 15.04.2015 Bachelor Informatikk Drift av datasystemer Sammendrag Her er noen studiespesifikke retningslinjer for veiledning og vurdering

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT EMILIE STRAND, RANNVEIG A. SKJERVE OG MADELEINE RØNNING

FORPROSJEKTRAPPORT EMILIE STRAND, RANNVEIG A. SKJERVE OG MADELEINE RØNNING 23. JANUAR 2015 FORPROSJEKTRAPPORT EMILIE STRAND, RANNVEIG A. SKJERVE OG MADELEINE RØNNING Innholdsfortegnelse Presentasjon... 2 Sammendrag... 2 Dagens situasjon... 2 Mål og rammebetingelser... 2 Mål...

Detaljer

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester... 1 Testrapport Wireframe... 2 1. INTRODUKSJON... 2 1.1 Systemoversikt... 2 1.2 Meningen med testen... 2 2 TESTPLAN... 2 2.1 Funksjoner som

Detaljer

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n S y s t e m d o k u m e n t a s j o n Monitorering av produksjonsløyper ved Nasjonalbiblioteket - Project BAKE Utarbeidet av: Einar Wågan Kristian Akerhei Studium: Informasjonssystemer Innlevert: 26.5.2015

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93 90 Testrapport Forord Dette dokumentet er testrapporten for hovedprosjektet, og skal gi en oversikt over all testing utført på systemet under og etter ferdigstilling, samt feil og løsninger gruppen har

Detaljer

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl Kravspesifikasjon HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Bestillingssystem for frisørsalong PROSJEKTDELTAKERE Endre Gulbrandsen (s150690) DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl OPPDRAGSGIVER

Detaljer