Forord Planleggingsprosess Prosjektstart Arbeidsmåte/Fremgangsmåte Begreper innenfor Scrum Datainnsamling...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling..."

Transkript

1 1

2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging... 7 Rissikostyring... Feil! Bokmerke er ikke definert. Risikohåndtering... 9 Forhåndskunnskaper Prosjekthjemmeside Utviklingsprosess Utviklingsfasen Dokumentasjonsfasen Verktøy og Teknologier Kommunikasjon Utfordringer Avslutning Læringsutbytte Konklusjon Videre Utvikling

3 Forord I prosessrapporten beskriver vi prosessen bak utviklingen av Server Boot Applikasjon til TeleComputing. Hele arbeidsprosessen gjennom hovedprosjektet vil bli beskrevet og består av tre hovedkapitler. Her anbefaler vi at leseren har lest igjennom presentasjonsdokumentet av hovedprosjektrapporten og gjort seg kjent med denne. Under ser du de ulike kapitlene. Planleggingsprosess: Som innebærer planleggingen av prosjektet, hvordan vi planla gjennomføringen av hovedprosjektet. Utviklingsprosess: Her beskriver vi gangen i prosjektet, hvordan vi jobbet i henhold til planen, hvordan vi utviklet produktet fra programmering til design, hvilke utfordringer vi møtte underveis. Avsluttende del: Som tar for seg litt rund våre tanker rundt produktet, en liten avsluttende konklusjon, hva vi gjorde bra og hva vi kunne gjort bedre. 3

4 Planleggingsprosess Planleggingsprosess innebærer hvordan vi planla gjennomføringen av hovedprosjektet. På et større prosjekt er det utrolig viktig å ha en plan, hvis ikke får man aldri helt oversikten og man rekker ikke deadline. Derfor viktig å planlegge hva som skal gjøre og hvem som gjør hva, gruppemedlemmene burde vite hva de andre arbeider med, slik at de får kontroll på hva som gjøres/har blitt gjort, og så de kan støtte opp hverandre når noen sitter fast. Prosjektstart Gruppen hadde sitt første gruppemøte 26. oktober Fram til dette hadde vi bare vært i kontakt via e-post. Hensikten med dette møtet var å hilse på hverandre siden vi ikke hadde jobbet sammen tidligere, og utveksle litt tanker og ideer rundt prosjektet. Det ble også diskutert hvilke bedrifter som var potensielle oppdragsgivere, og som kunne tilby oss et prosjekt. Gruppen satt igjen med en liten liste med virksomheter, og vi fikk også laget ferdig en søknad, som ble sendt rundt til oppdragsgiverne. Gruppen fikk interesse fra flere bedrifter, og vi kom fort i kontakt med TeleComputing som hadde flere oppdrag ledige. TeleComputing ville at vi skulle lage en løsning for kontrollert omstart av servere for dem. De hadde allerede en eksisterende løsning, som de ikke var helt fornøyd med, dette beskrives mer detaljert i Produktrapporten. Prosjektet ble godkjent mitt i januar, slik at vi kunne gjennomføre det våren Arbeidsmåte/Fremgangsmåte Scrum: Gruppen har utviklet dette produktet, med Scrum som utviklingsmetode, noe vi bestemte oss for i begynnelsen av prosjektet. Denne metoden handler om å dele opp arbeidet i små deler, som man utfører hver for seg. Videre så utvikler vi delene, slik at de bygger på hverandre. Dette er for å få frem kreativiteten blant utviklerne, og for at produkteieren kan gi jevnlige tilbakemeldinger. Tilbakemeldinger er fint å ha gjennom hele utviklingsprosessen, slik at man alltid har mulighet til å utføre endringer underveis. Scrum deles inn i tre hoved deler. Produkteier styrer hva som skal utvikles innen de ulike fristene. Utviklere bygger det som skal utvikles innen de ulike fristene, og presenterer resultatene for produkteierne, produkteierne styrer neste sprint etter resultatet av presentasjonen. 4

5 Scrum-master forbereder prosessen ved å legge ting til rette for utviklerne. Utfører nødvendig forarbeid ved å sørge for at de har tilgang til verktøy og programmer som er nødvendig for utviklingen, og fjerner alt som står i veien for dem. Gruppen klarte å holde på dette neste hele veien med visse unntak, hvor vi måte gjøre litt småendringer her og der. Sprint: En sprint er en tidsramme på cirka tre uker, der utviklere utfører en del av et prosjekt helt ferdig. Med en gang en sprint er ferdig, starter en ny, som bygger videre på den forrige. Knockout: Var den første sprinten vi hadde, her satte vi et intervall på to uker. Vi fikk først hjel av veileder i TC's Sebastian Henriksen, når vi skulle prøve selv bød det på visse utfordringer, men vi kom i mål før fristen. Koble til Database: Var den andre sprinten, her satte vi en frist på 3 uker, siden vi så på det som en mer omfattende sprint. Her la vi mye tid for å lære sammenhengen mellom Stored Procedures og Inside Database. Design på Produktet: Var ikke noe so vi la mest vekt på, men satte av en to ukers sprint til dette, vi måtte først planlegge hvordan det skulle se ut. Vi bestemte oss fort for at design ikke var noe vi ville bruke for mye tid på og fant et ferdig design som passet våre designskisser. Vi prøvde holde oss til Scrum gjennom hele prosessen, ved å sette forskjellige sprinter som skulle gjøres innenfor noen par uker. Dette holdt frem til slutten hvor det ble litt mer desorganisert når deadline nærmet seg. Begreper innenfor Scrum Daglig Scrum: Et møte på rundt 15 minutter, hvor utviklerne oppdaterer hverandre om hva de har gjort, og hva de tenker å gjøre de neste dagene. De må da planlegge fremover, i forhold til arbeidet som er blitt gjort de siste dagene. Product Backlog: Er en liste med ting som er nyttig for produktet under utvikling. Det er produkteieren som er ansvarlig for innholdet, og hva som blir prioritert. Sprint: Står forklart på forrige side. Inkrement: Er en liste med alle Product Backlog som har blitt utført. Sprint Backlog: Er en liste med Product Backlog, som producteier ønsker med i de kommende sprintene Lokalisert Lokalisert https://www.scrum.org/ 5

6 Sprint-Mål: Er et mål som utviklingslaget jobber for å nå, innen en sprint. Hvis utviklerne finner ut at det er behov for endringer, må de diskutere med produkteieren for å endre målet. Gruppen hadde gjennom prosjektet to faste dager i uka hvor vi møttes for å jobbe. Dagene ble satt opp etter når det passet oss med henhold til forelesningene i andre fag. 2 tirsdag og torsdag ble de faste dagene, hvor vi på tirsdager jobbet på Høgskolen og torsdager hos TC. Samarbeidet mellom gruppemedlemmene har gått fint, gruppen har hatt en veldig god tone, og vi har blitt venner gjennom prosjektet. Det har ikke utartet seg noen konflikter i gruppen, som har hindret framdriften til prosjektet. Forarbeid: I begynnelsen brukte vi mye tid på læringsprosessen. Vi fikk god hjelp av veiledere hos TeleComputing. Det var mye å sette seg inn i alle språk og rammeverk vi skulle bruke til programmering, som var SQL, C#, jquery, Ajax, Javascript, Durandal og knockout. Før vi begynte å sette oss inn i de nye språkene og rammeverkene regnet vi med at dette skulle ta litt kortere tid, men det viste seg å være mer stoff enn forventet. Durandal kom ikke inn før sent i prosjektet. Som følge av dette ble utviklingen litt forsinket, men ting ble litt klarere for oss etter hvert, og gruppen greide å hente oss og inn og vi er tilfredse med de kravene som er innfridd. Datainnsamling TeleComputing ga oss føringer på utviklingsspråk og noen av rammeverkene vi skulle benytte for utvikle systemet og hovedlinjene av hvilke elementer som burde være med i et slikt system. Vi startet med et møte med TC hvor vi fikk en kort innføring i Visual studio og sammen laget et "Hello world!" script eksempel ved hjelp av C#, WebApi, HTML og Knockouts. Styringsdokumenter Statusrapport: En rapport som ble levert høst 2013, for å vise at vi er i gang med å finne gruppe og oppdragsgiver. Når denne ble utført var vi kun to på gruppen, Vi valgte å rekruttere et siste gruppemedlem Fredrik Joramo etter denne deadline. Prosjektskisse: Var det første som ble opprettet, gruppen utførte denne januar 2014 og den ble levert samme måned. Her ble det kort forklart hva slags oppgave vi har satt oss ut på, og 6

7 litt om TeleComputing som var oppdragsgiver. Vi gikk også litt inn på hva oppdragsgiver ønsker at vi lager, og hvilke krav produktet skal innebære. Fremdriftsplan: Fremdriftsplan ble laget tidlig i prosjektet og var veldig nyttig for gruppen. Planlegging av et prosjekt er noe av det viktigst å gjøre før man setter i gang med en slik prosess, derfor var dette noe av det første, gruppe satte opp. Figur2: Her ser vi fremdriftsplanen, hvor de sorte boksene viser hva som skal ha vært gjort og når det skal utføres, Den røde boksen viser når innleveringsfristen er. Dato står øverst i bildet. Dette gav oss en veldig oversiktlig måte, for å holde oversikt på hva som skulle hvert gjort og når. Fremdriftsplanen ble kun justert litt underveis, på grunn av sykdom, og et av gruppemedlemmene måtte reise utenlands. Fremdriftsplanen ble et nyttig verktøy både under planleggingen av prosjektet, og under utføringen. Dagbok Gruppen har ført opp en dagbok helt fra dag 1 i oktober 2013, og frem til innleveringen 27. mai. Dagboken ble ført opp i et Word dokument, og oppdatert hver uke. Rissikoplanlegging Risiko Sannsynlighet Følger Sykdom Veldig høy Moderat Ikke rekker deadline for levering Moderat Katastrofalt Tekniske Problemer Moderat Alvorlig 7

8 Faglige problemer Høy Akseptabelt Motivasjon/Enkelte medlemmer gjør ikke oppgavene sine Liten Alvorlig Endringer i prosjektet underveis Moderat Akseptabelt Tap av gruppemedlem Veldig lav Alvorlig Risikostyring Risiko Sykdom Ikke rekker deadline for levering Tekniske problemer 3 Forebygging Viktig å kommunisere hele tiden gjennom facebook gruppesiden, og informere gruppemedlemmene med en gang man blir syk slik at kritisk arbeid kan settes til andre gruppemedlemmer. Ha hyppige møter i god tid før deadline og hele tiden vurdere hvilke om det er noen av kravene som burde utsettes for å få et fungerende produkt til slutt Bruk av skylagring, slik at nødvendige dokumenter og koder ikke forsvinner hvis en pc streiker. I tillegg til skylagring har vi en reservekopi på lokal maskin. Alle gruppemedlemmene har hver sin pc, og vi ser på det som veldig usannsynlig at alle tre streiker, hvis en streiker har vi fortsatt to som kan programmere, da kan sistemann hjelpe de som koder eller finne en annen maskin Større feil i koden som ikke oppdages før det Benytte et versjoneringssystemslik at vi kan 3 Lokalisert

9 er gjort mange endringer Faglige problemer rulle tilbake til fungerende versjon Viktig å heletiden holde kontakt med kontaktpersoner, de jobber som programmerere til vanlig og kan hjelpe oss når vi har problemer. Motivasjon/Enkelte medlemmer gjør ikke oppgavene sine Viktig å ta opp uenigheter i plenum, og diskutere med alle gruppemedlemmene forskjellige løsninger til vi kommer til enighet. Endringer i prosjektet underveis Tap av gruppemedlemmer På alle prosjekter kan ting endre seg underveis, derfor er det viktig å ha jevnlige møter med gruppa, men også med veileder og kontaktpersoner, slik at vi kan gjøre avtaler, og diskutere problemer. Tap av gruppemedlem ser vi på som usannsynlig, siden vi alle har sagt at vi er veldig motiverte på å føllføre jobben nå. Hvis dette skjer må vi sette oss ned med en gang å fordele arbeidsoppgavene på nytt, og belage oss på mer arbeid fremmover. Risikohåndtering Gruppen var forbredt på å sette av mye tid i begynnelsen av semesteret til tilegning av kunnskap i teknologier vi ikke hadde kunnskap om. Programmeringen til prosjektet ble dermed forsinket noe vi var fullt klar over at kunne skje. Det viste seg å være mer å sette seg inn i enn vi hadde regnet med. Dette medførte mye arbeid mot slutten av prosjektet. 9

10 Forhåndskunnskaper 4 HTML/CSS: Alle gruppemedlemmene hadde tidligere hatt faget Webprosjekt, hvor vi fikk et innblikk rundt denne teknologien. Det handler om og bygge og designe nettsider, og det var nettopp dette vi brukte HTML og CSS til, og lage gruppeside og designe produktet våres. JavaScript: JavaScript var noe vi kunne lite om fra tidligere programmerings fag. Dette er et språk som brukes til å legge til dynamiske elementer til nettsider. Alle viewmodeller har vi skrevet i JavaScript. MS SQL: Alle gruppemedlemmene hadde tidligere hatt faget Database, hvor SQL var en stor del av pensumet. SQL brukes til å hente ut og legge til informasjon i en database, og det er nettopp dette vi har brukt det til. Vi bruker SQL som datalager for applikasjonen og skriver og henter data fra C#. Arbeidsforhold: Gruppen har i hovedsak arbeidet i Høgskolen sine lokaler og i TeleComputing sine kontorer. Vi har også arbeidet litt individuelt hjemmefra hver for oss for. Drengsrudbekken: Hver torsdag gjennom hele prosjektet har gruppen sittet samlet på TeleComputing sine lokaler, Drengsrudbekken i Asker. Dette var et helt nytt bygg med fantastiske arbeidsforhold og kontorer, vist på bildet under. HIOA: På tirsdager møttes gruppen på HIOA sine lokaler i 4. etg i Pilestredet 35 på datatorget, hvor vi har for det meste benyttet oss av gruppe rommene til Høgskolen. 4 Lokalisert Lokalisert Lokalisert Lokalisert

11 Prosjekthjemmeside Prosjekthjemmeside var et krav at gruppen opprettet tidlig i prosjektet, denne skulle brukes til å gi informasjon om prosjektet og til å laste opp nødvendige dokumenter. Hjemmesiden til gruppen er skrevet i HTML/CSS og er vist på bildet under. Utviklingsprosess Her beskriver vi gangen i prosjektet, hvordan vi jobbet i henhold til planen, hvordan vi utviklet produktet fra programmering til design, hvilke utfordringer vi møtte underveis. UML modeller Unified Modelling Language - UML - er et standardisert grafisk språk for å kommunisere strukturen og oppførselen, for å kontrollere og visualisere arkitekturen i et system. Den gir bedre forståelse av systemet vi skal utvikle og kan hjelpe til å håndtere risiko (Østbø, M. udatert) 5. Modellering var viktig for å forstå funksjonaliteten i systemet vi skulle utvikle. Her under beskriver vi de ulike modelleingsspråk som vi har benyttet: Use case Et Use Case er ment å representere systemfunksjoner for det generelle tilfelle. Og er en konkret gjennomgang av en sesjon for brukeren. Det representerer egentlig systemets formål. 5 Østbø, M. (udatert). Unified Modellering Language (UML). Hentet Mai 24, 2014 fra 11

12 En Use Case eller bruksmønster hjelper til å få en bedre oppfatning av om hvem/hva som utgjør systemets omgivelser og hvilken funksjonalitet systemet skal ha. Hensikten er å skaffe et overblikk over funksjonalitetskravene til systemet. Kravene gjelder kun hva systemet skal kunne gjøre og ikke hvordan. For eksempel spør man ikke etter sikkerhetskrav, kvalitetskrav, responstid, rammer i form av kostnader, tidsfrister, operativsystemer, maskinmiljø osv. Omgivelsene er mennesker og andre systemer som spiller en rolle i forhold til systemet vi skal lage (Hansson, 2007, s. 4). 6 For å få oversikt over systemets funksjonalitet i forhold til kravspesifikasjonen benyttet vi både Use Case diagram og Use Case beskrivelse (se vedlegg). Noe som har spillet en viktig rolle i designprosessen og utviklingsprosess. Her under fins en tabell med liste over de forskjellige bruksmønsterene samt aktører og deres krav. Aktivitetsdiagram Aktivitetsdiagrammer viser forretningsprosesser og arbeidsprosesser. Aktivitetsdiagram brukes til å beskrive hvordan aktivitetene må utføres i en operasjon og hvor de er avhengig av hverandre. Det viser også at hvilke aktiviteter skal avsluttes før et annet skulle startes og hvilke aktiviteter må utføres parallelle (Grønning, K. 2008). Klassediagram Klassediagram er det viktigst og mest brukte blant de alle UML diagrammene. Det ble brukt til å definere den statiske strukturen av klasser og deres egenskaper samt assosiasjoner mellom de ulike objekter Utviklingsfasen Forstudie: Forstudie var en fase i prosjektet hvor vi leverte statusrapport, prosjektskisse og forprosjektrapport. Statusrapporten ble gjort først, og var en beskrivelse rundt gruppen og hvordan vi lå an i søkeprosessen etter virksomhet. Prosjektskisse var det neste som ble gjort, da hadde gruppen blitt dannet, og her beskrev vi detaljene i prosjektoppgaven. Prosjektskissen ble levert Den siste innleveringen i forstudie, var Forprosjektrapporten. Den ble levert , og inneholder en mer detaljert beskrivelse 6 Grønning, K. (2008). UML: Unified Modeling Language: Aktivitetsdiagram. Hentet Mai 24, fra: 12

13 av oppgaven, og dens rammebetingelser. Hensikten med disse stadiene, er at skolen skal forsikre seg om at studentene utfører en oppgave, som er ønsket til et hovedprosjekt på IT linjen på Høgskolen. Dette er også fint i tilfelle misforståelse, mellom studenter, veileder og oppdragsgiver. Presentasjon av konsept: 16. januar hadde vi et møte med oppdragsgiver, hvor de presenterte forslaget til oppdrag de ville ha utført. Vi hadde da allerede hvert i kontakt med TeleComputing en stund, men det var først nå oppdraget var godkjent av HiOA og vi kunne begynne. Begge parter ble under møtet enige om oppdraget som ble presentert, og vi fikk flere innspill til hvordan vi burde gå fram i prosessen og hva som skulle gjøres, av veileder Kristoffer Hovland. Oppdraget skulle inneholde følgende: Omstart av servere Gi en mer oversiktlig metode for oppdragsgiver til å utføre reboot Sjekke om server kommer opp etter reboot Kunne sette tidspunkt for reboot på forhånd Loggføre hver eneste boot På slutten av møtet fikk gruppen litt kontakte med en Arild Bakken som har vært i TeleComputing lenge og har gode programmeringskunnskaper. Vi fikk hjelp og veiledning av ham og han ga oss et lite innblikk i hvordan dagens løsning fungerte. Utviklingen av produktet, ble startet med en gang vi følte oss trygge med de teknologiene som skulle benyttes, til utviklingen. Gruppen følte det var nødvendig med en læringsfase før vi satte i gang med utviklingsfasen. Vi programmerte en del i begynnelsen også, men mye måtte gjøres om etter hvert som vi fikk bedre forståelse for hvordan språkene og rammeverkene fungerte. Vi valgte å legge hovedvekten på selve produktet og dens krav til bruk. Når vi begynte utviklingen hadde vi allerede skaffet oss de nødvendige verktøyene, Visual studio 2013, med Team Foundation Server kunne alle gjøre endringer fra sin maskin og få beskjed dersom det var konflikter. Vi satt de to første gangene på et grupperom hos Telecomputing, sammen med to ansatte Sebastian Henriksen og Kristoffer Hovland. De hjalp oss med å komme litt i gang med å sette opp de første skriptene, siden de jobber som systemutviklere til vanlig. Vi tok noen slike sesjoner gjennom prosjektet når vi følte vi hadde mestret en ting og var klare for utfordring. Utenom dette programmerte vi stort sett for oss selv, men hadde alltid muligheten til å spørre de om hjelp hvis vi lurte på noe. 13

14 Pairprogramming 7 Er en metode for utvikling av programvare, dette innebærer at en sitter å koder, men en annen gruppemedlem sitter ved siden av, følger med og kommer med innspill. Dette er noe gruppen har brukt til tider, hvis det er en som sliter litt med programmeringen og har behov for å støttes litt opp. Dette er også en veldig fin måte hvis to på gruppa har forskjellige kvalifikasjoner. Testing: Se testrapporten for en detaljert beskrivelse om de ulike testene som er utført. 7 Lokalisert

15 Dokumentasjonsfasen Styringsdokumentasjonen var noe vi arbeidet med i starten av prosjektet, og fortsatte litt med gjennom hele prosessen. Denne inkluderer dagbok, prosjektskisse, forprosjektrapport, fremdriftsplan og kravspesifikasjon. Prosjektskisse ble allerede levert før jul, og prosjekt skisse, fremdriftsplan og kravspesifikasjon ble utarbeidet og levert i januar. Dagbok ble ført hver uke, gjennom hele prosjektet. Sluttdokumentasjonsfasen var det siste, gruppen begynt å jobbe med. Microsoft Word var verktøyet som ble brukt til å skrive rapporten. Vi leste igjennom dokumentasjonsstandarden som ligger ute på web for alle studenter, og fant her ut at sluttrapporten skulle deles opp i flere hoveddeler, litt opp til hver gruppe å bestemme. Vi valgte dermed å dele sluttrapporten opp i 4 hoveddeler, og samle dem til en sluttdokumentasjon. Presentasjon: Det minste kapittelet, bare noen generelle forord, litt om oss og oppdragsgiver og en takk til alle medvirkende. Prosessrapport: Som beskriver hvordan vi har jobbet gjennom hele prosjektet. Produktrapport: Forklarer de tekniske aspektene til produktet, og hvordan de fungerer. Brukerveiledning: Et lite kapittel som tar for seg hvordan produktet skal brukes. Produktrapporten og testrapporten valgte vi å fullføre i slutten av prosjektet. Det er greit å være ferdig med utviklingen før man går i gang med disse, men notater vi har gjort oss underveis var meget nyttige. Prosessdokumentasjonen var det først vi begynte med, og vi har jobbet litt med gjennom hele prosjektet. Vi begynte for alvor med denne i april, for da hadde vi allerede jobbet en del, og vi kunne da gå i gang med å forklare litt om hvordan vi hadde jobbet. Produktrapporten ville vi vente med, til vi var så å si ferdige med utviklingen, i tilfelle vi skulle støtte på noen eventuelle endringer. For å lage en testrapport må produktet være klart til test, så det ble det siste gruppen tokk for seg. Verktøy og Teknologier Visual Studio 2013: Visual Studio er et program som brukes til programmering, og brukes av de ansatte hos Telecomputing hver dag. Dette var et veldig nyttig program for oss gjennom 15

16 denne prosessen, og vi satte opp en server som gjorde at alle kunne koble seg til å gjøre endringer fra sin egen pc. 8 Dropbox: Dropbox er en skybasert lagringsenhet, hvor du kan lagre filer på web som du kan hente fra hvilken som helst pc, så lenge den har internett tilgang. Gruppen inviterte hverandre, slik at alle kunne legge ut arbeid som alle hadde tilgang til å se. Veldig nyttig verktøy som gjør det lettere å samarbeide. 9 Facebook: På det første gruppemøtet i oktober, satte vi opp en gruppeside på facebook. Denne gruppesiden har blitt brukt til å kommunisere, når vi ikke sitter samlet. Det gjorde det også enkelt for oss å sende linker til nyttige sider, som vi ville se på og lære av. Microsoft Word: Microsoft Word er et tekstredigeringsprogram, og bruker til å skrive innhold i dokumenter, og plassere grafikk. Dette har hovedsakelig blitt brukt i sluttrapporten, men også til skisser og dagbok. Microsoft Excel: Microsoft Excel er et program basert på regneark, og brukes ofte til å behandle mattematikk, tall og analyser. Gruppen brukte dette verktøyet til å lage fremdriftsplan, til hele perioden. Microsoft Visio 2013: Microsoft Visio er et diagram verktøy, som gruppen brukte til å lage prototype av database diagrammene. 10 Notepad++: Notepad++ er et verktøy som brukes til programmering, den ble kun brukt i starten av prosjektet til å lage hjemmeside til gruppen. Etter dette fikk vi oss Visual Studio som er et mye bedre og omfattende verktøy til programmering, og Notepad++ ble da byttet ut. Paint: Paint er et grafisk tegneprogram, som man kan tegne og redigere bilder med. Gruppen har brukt dette til å justere, og redigere bilder og diagrammer, som ble lagt i sluttraporten. Dia/Diagram Editor: Dia er et tegne program, som brukes til å designe ulike diagrammer. Dia støtter mer enn 30 forskjellige diagramtyper som flytskjemaer, nettverksdiagrammer, databasemodeller. Dia kan lese og skrive en rekke forskjellige raster og vektor bildeformater. 11 E-post: Når gruppemedlemmene kom i kontakt med hverandre, var dette via e-post. Da fortsatte vi å kommunisere med dette, frem til første gruppemøte, hvor vi satte opp en facebook gruppe. Etter dette ble e-post brukt til å kommunisere med veileder Boning Feng. 8 Lokalisert Lokalisert Lokalisert Lokalisert

17 Kommunikasjon Gruppen hadde sitt første møte med veileder Boning Feng, Her fikk vi en liten introduksjon til hovedprosjektet, og om generelle råd. Vi fortsatte å holde jevnlig kontakt, vi fikk meget god faglig hjelp hos TeleComputing så vi bruke veileder mest til spørsmål rundt rapportering og praktiske ting rundt hovedprosjektet. Gruppen hadde sitt første møte med kontaktpersonene Erling Wittusen og Kristoffer Hovland allerede Det ble da ingen møter med de før over nyttår. Fra da jobbet vi i TeleComputing sine lokaler, hver torsdag gjennom hele prosessen. Her fikk vi holde jevnlig kontakt med kontaktpersonene, og det ble også holdt flere møter. I disse møtene ble det først diskutert hva vi skulle lage, det ble drøftet litt om eksisterende løsning og ny funksjonalitet. Etter hvert hjalp de oss litt i gang med å programmere. Vi føler at kommunikasjonen med kontaktpersonene har vært utrolig bra, siden vi så dem ofte og det ene gruppemedlemmet Fredrik Joramo kjenner dem godt som kollegaer. Utfordringer Den største utfordringen gruppen hadde, var programmering i C#. Kun et av gruppemedlemmene hadde tidligere erfaring med dette kodespråket. De eneste teknologien vi kunne fra før var HTML/CSS og SQL, utenom dette måtte vi tilegne oss kunnskapen. Gruppen måtte bruke mye tid på å sette oss inn i dette. Vi hadde noen utfordringer med Visual Studio og database ettersom vi ikke hadde en egen SQL server og jobbe mot, det ble brukt separate databaser på hver av gruppemedlemmenes maskiner og dette skapte til tider litt trøbbel. Vi møtte på en stor teknisk utfordring mot slutten av programmerings prosessen. Når vi byttet navn på domene til alle filene, sluttet alt å virke. Det var mulig å navigere seg rundt på siden, men alt stoppet og virke sporadisk med feilmeldingen "undefined undefined". Dette var var nok på grunn av noen referanser til gamle navn som vi ikke klarte lokalisere. Vi ble nå veldig bekymret, for om vi kanskje ikke skulle få produktet til å virke tilslutt. Det som reddet oss med denne utfordringen, var at vi hadde TFS som versjoneringssystem. Dette gjorde at vi bare kunne gå tilbake, til slik koden så ut for noen timer siden, eller tilbake til forrige oppdatering. Vi hadde også kontakt med våre veiledere i TeleComputing, som gav oss råd og tips til hvordan vi skulle håndtere slike situasjoner. Avslutning Å jobbe med et så stort prosjekt som dette, er utrolig lærerikt. Alt arbeid vi gjør bringer frem utfordringer og lærings muligheter. Gruppemedlemmene har lært utrolig mye, under dette prosjektet. Vi hadde alle vært med på prosjekter i andre fag, men ikke i nærheten av størrelsen med dette. Vi har erfart hvor stor arbeidsmengde som kreves for et så stort prosjekt som dette, og hvor mye det krever av planlegging for at gruppen skal fungere effektivt. Vi har høstet mange erfaringer om hvordan et prosjekt burde planlegges og om 17

18 ting vi vil gjøre annerledes i senere prosjekter. Gruppen har blitt utfordret til å lære nye programmeringsspråk. Vi føler nå mot slutten, at vi kanskje burde begynt tidligere med å sette oss inn i det nye stoffet, så vi hadde fått mer tid til utvikling i slutten av prosjektet Læringsutbytte Vi har blitt utfordret til å lære nye språk, som har hvert inntresant og lærerikt for videre karriere. Vi har også lært hvordan å bruke teknologien på et ordentlig prosjekt, og ikke bare simulerte problemstillinger, som vi vanligvis gjør på høgskolen. Vi føler også at vi har utviklet oss til å jobbe mer selvstendig, og evne til å samarbeide i grupper. Det er bra for vår personlige utvikling at vi har fått bryne oss på et større prosjekt. Det har vært utrolig verdifull læring, å jobbe som konsulenter for en bedrift, og vi har fått en god smak på hva som venter oss når vi kommer oss ut i arbeidslivet. Konklusjon Alt i alt er gruppen utrolig fornøyd med det vi har lært på under dette prosjektet, vi har vært i et arbeidsmiljø hos TeleComputing som var veldig aktivt, vi fikk god kontakt med erfaringsrike ansatte som driver med samme fagfelt. Selv om vi gjerne skulle hatt mer tid til denne utviklingen, så føler vi at vi har utviklet et kvalitetsprodukt, som vi er stolte av. Det er mange timers arbeid som ligger bak utviklingen av systemet, og vi mener det er skrevet på en slik måte at det er lett og vedlikeholde, utvide eller gjenbruke deler av koden i andre prosjekter. Videre Utvikling Forslag til videre utvikling er dokumentert i produktrapporten 18

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Et oppfølgings- og dokumentstyringsverktøy for Takst og Prosjektkontroll AS Gruppe 19 Thomas Myklebust Fjørstad Marius Lørstad Solvang Espen Jøstne Hansen

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

Furuset frivilligsentral

Furuset frivilligsentral Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Furuset frivilligsentral En CRM-løsning Jan-Ole Bårdevik Kenneth Kjelsås Strand 22.05.2013 PROSJEKT NR. 7 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis:

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: Undersøkelse av hotelldatasystem hos Thon Hotels Gruppe 13 VERSJON: 4 Dato: 20/5-2011 FORFATTERE: Espen Mjølund, Robert Bicanic, Jonas Bjørnerud & Marius Kværner

Detaljer

Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ]

Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ] 1. Forord 1 2009 Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ] Av : Elkem Bacon Terje Hognestad, Arvid Ranestad, Nawar George Wisam, Ronny Eldor Karlsen og Maria Kuznetsova-Tønnessen. En Batchelor-Prosjekt

Detaljer

AVD. FOR INGENIØRUTDANNING. Bokprosjekt. En guide til WAI-ARIA. Gruppe 28 5/26/2012

AVD. FOR INGENIØRUTDANNING. Bokprosjekt. En guide til WAI-ARIA. Gruppe 28 5/26/2012 AVD. FOR INGENIØRUTDANNING Bokprosjekt En guide til WAI-ARIA Gruppe 28 5/26/2012 PROSJEKT NR. 28 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Relansering av thetroutbum.com

Relansering av thetroutbum.com HOVEDPROSJEKT Relansering av thetroutbum.com Forfattere: Vivek Bhogal Magnus Feiring Dato: 20.05.09 Side 1 SAMMENDRAG Tittel: Relansering av thetroutbum.com Dato: 20.05.2009 Deltakere: Veileder: Oppdragsgiver:

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere

Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere Hovedprosjekt våren 2014 27.05.2014 Side 0 av 133 PROSJEKT NR. Gruppe 8 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse:

Detaljer

Forprosjektdokument. Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk. Geir Øverby

Forprosjektdokument. Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk. Geir Øverby Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk Tilgjengelig JA NEI Referanse Revisjon 2 Dato 09.03.2000 Antall sider 33 + 3 vedlegg Forprosjektdokument Dokument historie

Detaljer

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl NORBUD Utarbeidet av Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl Innholdsfortegnelse 1. PROSJEKTPLAN... 1 1.1 MÅL OG RAMMER... 1 1.1.1 Bakgrunn... 1 1.1.2 Prosjektmål... 1 1.1.3 Rammer...

Detaljer

Dynamisk skalering av virtuelle nettverk

Dynamisk skalering av virtuelle nettverk Hovedprosjekt Vår 2010 Høgskolen i Oslo Informasjonsteknologi Dynamisk skalering av virtuelle nettverk Gruppemedlem: Espen Gundersen Gruppemedlem: Eirik T. Vada Gruppenummer: 2010-34 30. mai 2010 i PROSJEKT

Detaljer

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul.

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul. Fagbetegnelse: PJ 501 Semester: Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul Eventuell oppdragsgiver: Tilgjengelighet: FRI BEGRENSET

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Studieprogram: Informasjonsteknologi og ingeniør - data Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo! Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo!

Studieprogram: Informasjonsteknologi og ingeniør - data Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo! Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo! PROSJEKT NR. 2014-9 Studieprogram: Informasjonsteknologi og ingeniør - data Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM HOVEDPROSJEKT:2003 SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM FORFATTERE: VIDAR GRØNLAND RAGNAR HAUGLAND TARJEI WESTRUM SVEN ARE FINNEVOLDEN Dato: 19.05.2003 Sammendrag av hovedprosjekt Tittel: Skolelinux Overvåkningssystem

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer