Forord Planleggingsprosess Prosjektstart Arbeidsmåte/Fremgangsmåte Begreper innenfor Scrum Datainnsamling...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling..."

Transkript

1 1

2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging... 7 Rissikostyring... Feil! Bokmerke er ikke definert. Risikohåndtering... 9 Forhåndskunnskaper Prosjekthjemmeside Utviklingsprosess Utviklingsfasen Dokumentasjonsfasen Verktøy og Teknologier Kommunikasjon Utfordringer Avslutning Læringsutbytte Konklusjon Videre Utvikling

3 Forord I prosessrapporten beskriver vi prosessen bak utviklingen av Server Boot Applikasjon til TeleComputing. Hele arbeidsprosessen gjennom hovedprosjektet vil bli beskrevet og består av tre hovedkapitler. Her anbefaler vi at leseren har lest igjennom presentasjonsdokumentet av hovedprosjektrapporten og gjort seg kjent med denne. Under ser du de ulike kapitlene. Planleggingsprosess: Som innebærer planleggingen av prosjektet, hvordan vi planla gjennomføringen av hovedprosjektet. Utviklingsprosess: Her beskriver vi gangen i prosjektet, hvordan vi jobbet i henhold til planen, hvordan vi utviklet produktet fra programmering til design, hvilke utfordringer vi møtte underveis. Avsluttende del: Som tar for seg litt rund våre tanker rundt produktet, en liten avsluttende konklusjon, hva vi gjorde bra og hva vi kunne gjort bedre. 3

4 Planleggingsprosess Planleggingsprosess innebærer hvordan vi planla gjennomføringen av hovedprosjektet. På et større prosjekt er det utrolig viktig å ha en plan, hvis ikke får man aldri helt oversikten og man rekker ikke deadline. Derfor viktig å planlegge hva som skal gjøre og hvem som gjør hva, gruppemedlemmene burde vite hva de andre arbeider med, slik at de får kontroll på hva som gjøres/har blitt gjort, og så de kan støtte opp hverandre når noen sitter fast. Prosjektstart Gruppen hadde sitt første gruppemøte 26. oktober Fram til dette hadde vi bare vært i kontakt via e-post. Hensikten med dette møtet var å hilse på hverandre siden vi ikke hadde jobbet sammen tidligere, og utveksle litt tanker og ideer rundt prosjektet. Det ble også diskutert hvilke bedrifter som var potensielle oppdragsgivere, og som kunne tilby oss et prosjekt. Gruppen satt igjen med en liten liste med virksomheter, og vi fikk også laget ferdig en søknad, som ble sendt rundt til oppdragsgiverne. Gruppen fikk interesse fra flere bedrifter, og vi kom fort i kontakt med TeleComputing som hadde flere oppdrag ledige. TeleComputing ville at vi skulle lage en løsning for kontrollert omstart av servere for dem. De hadde allerede en eksisterende løsning, som de ikke var helt fornøyd med, dette beskrives mer detaljert i Produktrapporten. Prosjektet ble godkjent mitt i januar, slik at vi kunne gjennomføre det våren Arbeidsmåte/Fremgangsmåte Scrum: Gruppen har utviklet dette produktet, med Scrum som utviklingsmetode, noe vi bestemte oss for i begynnelsen av prosjektet. Denne metoden handler om å dele opp arbeidet i små deler, som man utfører hver for seg. Videre så utvikler vi delene, slik at de bygger på hverandre. Dette er for å få frem kreativiteten blant utviklerne, og for at produkteieren kan gi jevnlige tilbakemeldinger. Tilbakemeldinger er fint å ha gjennom hele utviklingsprosessen, slik at man alltid har mulighet til å utføre endringer underveis. Scrum deles inn i tre hoved deler. Produkteier styrer hva som skal utvikles innen de ulike fristene. Utviklere bygger det som skal utvikles innen de ulike fristene, og presenterer resultatene for produkteierne, produkteierne styrer neste sprint etter resultatet av presentasjonen. 4

5 Scrum-master forbereder prosessen ved å legge ting til rette for utviklerne. Utfører nødvendig forarbeid ved å sørge for at de har tilgang til verktøy og programmer som er nødvendig for utviklingen, og fjerner alt som står i veien for dem. Gruppen klarte å holde på dette neste hele veien med visse unntak, hvor vi måte gjøre litt småendringer her og der. Sprint: En sprint er en tidsramme på cirka tre uker, der utviklere utfører en del av et prosjekt helt ferdig. Med en gang en sprint er ferdig, starter en ny, som bygger videre på den forrige. Knockout: Var den første sprinten vi hadde, her satte vi et intervall på to uker. Vi fikk først hjel av veileder i TC's Sebastian Henriksen, når vi skulle prøve selv bød det på visse utfordringer, men vi kom i mål før fristen. Koble til Database: Var den andre sprinten, her satte vi en frist på 3 uker, siden vi så på det som en mer omfattende sprint. Her la vi mye tid for å lære sammenhengen mellom Stored Procedures og Inside Database. Design på Produktet: Var ikke noe so vi la mest vekt på, men satte av en to ukers sprint til dette, vi måtte først planlegge hvordan det skulle se ut. Vi bestemte oss fort for at design ikke var noe vi ville bruke for mye tid på og fant et ferdig design som passet våre designskisser. Vi prøvde holde oss til Scrum gjennom hele prosessen, ved å sette forskjellige sprinter som skulle gjøres innenfor noen par uker. Dette holdt frem til slutten hvor det ble litt mer desorganisert når deadline nærmet seg. Begreper innenfor Scrum Daglig Scrum: Et møte på rundt 15 minutter, hvor utviklerne oppdaterer hverandre om hva de har gjort, og hva de tenker å gjøre de neste dagene. De må da planlegge fremover, i forhold til arbeidet som er blitt gjort de siste dagene. Product Backlog: Er en liste med ting som er nyttig for produktet under utvikling. Det er produkteieren som er ansvarlig for innholdet, og hva som blir prioritert. Sprint: Står forklart på forrige side. Inkrement: Er en liste med alle Product Backlog som har blitt utført. Sprint Backlog: Er en liste med Product Backlog, som producteier ønsker med i de kommende sprintene Lokalisert Lokalisert https://www.scrum.org/ 5

6 Sprint-Mål: Er et mål som utviklingslaget jobber for å nå, innen en sprint. Hvis utviklerne finner ut at det er behov for endringer, må de diskutere med produkteieren for å endre målet. Gruppen hadde gjennom prosjektet to faste dager i uka hvor vi møttes for å jobbe. Dagene ble satt opp etter når det passet oss med henhold til forelesningene i andre fag. 2 tirsdag og torsdag ble de faste dagene, hvor vi på tirsdager jobbet på Høgskolen og torsdager hos TC. Samarbeidet mellom gruppemedlemmene har gått fint, gruppen har hatt en veldig god tone, og vi har blitt venner gjennom prosjektet. Det har ikke utartet seg noen konflikter i gruppen, som har hindret framdriften til prosjektet. Forarbeid: I begynnelsen brukte vi mye tid på læringsprosessen. Vi fikk god hjelp av veiledere hos TeleComputing. Det var mye å sette seg inn i alle språk og rammeverk vi skulle bruke til programmering, som var SQL, C#, jquery, Ajax, Javascript, Durandal og knockout. Før vi begynte å sette oss inn i de nye språkene og rammeverkene regnet vi med at dette skulle ta litt kortere tid, men det viste seg å være mer stoff enn forventet. Durandal kom ikke inn før sent i prosjektet. Som følge av dette ble utviklingen litt forsinket, men ting ble litt klarere for oss etter hvert, og gruppen greide å hente oss og inn og vi er tilfredse med de kravene som er innfridd. Datainnsamling TeleComputing ga oss føringer på utviklingsspråk og noen av rammeverkene vi skulle benytte for utvikle systemet og hovedlinjene av hvilke elementer som burde være med i et slikt system. Vi startet med et møte med TC hvor vi fikk en kort innføring i Visual studio og sammen laget et "Hello world!" script eksempel ved hjelp av C#, WebApi, HTML og Knockouts. Styringsdokumenter Statusrapport: En rapport som ble levert høst 2013, for å vise at vi er i gang med å finne gruppe og oppdragsgiver. Når denne ble utført var vi kun to på gruppen, Vi valgte å rekruttere et siste gruppemedlem Fredrik Joramo etter denne deadline. Prosjektskisse: Var det første som ble opprettet, gruppen utførte denne januar 2014 og den ble levert samme måned. Her ble det kort forklart hva slags oppgave vi har satt oss ut på, og 6

7 litt om TeleComputing som var oppdragsgiver. Vi gikk også litt inn på hva oppdragsgiver ønsker at vi lager, og hvilke krav produktet skal innebære. Fremdriftsplan: Fremdriftsplan ble laget tidlig i prosjektet og var veldig nyttig for gruppen. Planlegging av et prosjekt er noe av det viktigst å gjøre før man setter i gang med en slik prosess, derfor var dette noe av det første, gruppe satte opp. Figur2: Her ser vi fremdriftsplanen, hvor de sorte boksene viser hva som skal ha vært gjort og når det skal utføres, Den røde boksen viser når innleveringsfristen er. Dato står øverst i bildet. Dette gav oss en veldig oversiktlig måte, for å holde oversikt på hva som skulle hvert gjort og når. Fremdriftsplanen ble kun justert litt underveis, på grunn av sykdom, og et av gruppemedlemmene måtte reise utenlands. Fremdriftsplanen ble et nyttig verktøy både under planleggingen av prosjektet, og under utføringen. Dagbok Gruppen har ført opp en dagbok helt fra dag 1 i oktober 2013, og frem til innleveringen 27. mai. Dagboken ble ført opp i et Word dokument, og oppdatert hver uke. Rissikoplanlegging Risiko Sannsynlighet Følger Sykdom Veldig høy Moderat Ikke rekker deadline for levering Moderat Katastrofalt Tekniske Problemer Moderat Alvorlig 7

8 Faglige problemer Høy Akseptabelt Motivasjon/Enkelte medlemmer gjør ikke oppgavene sine Liten Alvorlig Endringer i prosjektet underveis Moderat Akseptabelt Tap av gruppemedlem Veldig lav Alvorlig Risikostyring Risiko Sykdom Ikke rekker deadline for levering Tekniske problemer 3 Forebygging Viktig å kommunisere hele tiden gjennom facebook gruppesiden, og informere gruppemedlemmene med en gang man blir syk slik at kritisk arbeid kan settes til andre gruppemedlemmer. Ha hyppige møter i god tid før deadline og hele tiden vurdere hvilke om det er noen av kravene som burde utsettes for å få et fungerende produkt til slutt Bruk av skylagring, slik at nødvendige dokumenter og koder ikke forsvinner hvis en pc streiker. I tillegg til skylagring har vi en reservekopi på lokal maskin. Alle gruppemedlemmene har hver sin pc, og vi ser på det som veldig usannsynlig at alle tre streiker, hvis en streiker har vi fortsatt to som kan programmere, da kan sistemann hjelpe de som koder eller finne en annen maskin Større feil i koden som ikke oppdages før det Benytte et versjoneringssystemslik at vi kan 3 Lokalisert

9 er gjort mange endringer Faglige problemer rulle tilbake til fungerende versjon Viktig å heletiden holde kontakt med kontaktpersoner, de jobber som programmerere til vanlig og kan hjelpe oss når vi har problemer. Motivasjon/Enkelte medlemmer gjør ikke oppgavene sine Viktig å ta opp uenigheter i plenum, og diskutere med alle gruppemedlemmene forskjellige løsninger til vi kommer til enighet. Endringer i prosjektet underveis Tap av gruppemedlemmer På alle prosjekter kan ting endre seg underveis, derfor er det viktig å ha jevnlige møter med gruppa, men også med veileder og kontaktpersoner, slik at vi kan gjøre avtaler, og diskutere problemer. Tap av gruppemedlem ser vi på som usannsynlig, siden vi alle har sagt at vi er veldig motiverte på å føllføre jobben nå. Hvis dette skjer må vi sette oss ned med en gang å fordele arbeidsoppgavene på nytt, og belage oss på mer arbeid fremmover. Risikohåndtering Gruppen var forbredt på å sette av mye tid i begynnelsen av semesteret til tilegning av kunnskap i teknologier vi ikke hadde kunnskap om. Programmeringen til prosjektet ble dermed forsinket noe vi var fullt klar over at kunne skje. Det viste seg å være mer å sette seg inn i enn vi hadde regnet med. Dette medførte mye arbeid mot slutten av prosjektet. 9

10 Forhåndskunnskaper 4 HTML/CSS: Alle gruppemedlemmene hadde tidligere hatt faget Webprosjekt, hvor vi fikk et innblikk rundt denne teknologien. Det handler om og bygge og designe nettsider, og det var nettopp dette vi brukte HTML og CSS til, og lage gruppeside og designe produktet våres. JavaScript: JavaScript var noe vi kunne lite om fra tidligere programmerings fag. Dette er et språk som brukes til å legge til dynamiske elementer til nettsider. Alle viewmodeller har vi skrevet i JavaScript. MS SQL: Alle gruppemedlemmene hadde tidligere hatt faget Database, hvor SQL var en stor del av pensumet. SQL brukes til å hente ut og legge til informasjon i en database, og det er nettopp dette vi har brukt det til. Vi bruker SQL som datalager for applikasjonen og skriver og henter data fra C#. Arbeidsforhold: Gruppen har i hovedsak arbeidet i Høgskolen sine lokaler og i TeleComputing sine kontorer. Vi har også arbeidet litt individuelt hjemmefra hver for oss for. Drengsrudbekken: Hver torsdag gjennom hele prosjektet har gruppen sittet samlet på TeleComputing sine lokaler, Drengsrudbekken i Asker. Dette var et helt nytt bygg med fantastiske arbeidsforhold og kontorer, vist på bildet under. HIOA: På tirsdager møttes gruppen på HIOA sine lokaler i 4. etg i Pilestredet 35 på datatorget, hvor vi har for det meste benyttet oss av gruppe rommene til Høgskolen. 4 Lokalisert Lokalisert Lokalisert Lokalisert

11 Prosjekthjemmeside Prosjekthjemmeside var et krav at gruppen opprettet tidlig i prosjektet, denne skulle brukes til å gi informasjon om prosjektet og til å laste opp nødvendige dokumenter. Hjemmesiden til gruppen er skrevet i HTML/CSS og er vist på bildet under. Utviklingsprosess Her beskriver vi gangen i prosjektet, hvordan vi jobbet i henhold til planen, hvordan vi utviklet produktet fra programmering til design, hvilke utfordringer vi møtte underveis. UML modeller Unified Modelling Language - UML - er et standardisert grafisk språk for å kommunisere strukturen og oppførselen, for å kontrollere og visualisere arkitekturen i et system. Den gir bedre forståelse av systemet vi skal utvikle og kan hjelpe til å håndtere risiko (Østbø, M. udatert) 5. Modellering var viktig for å forstå funksjonaliteten i systemet vi skulle utvikle. Her under beskriver vi de ulike modelleingsspråk som vi har benyttet: Use case Et Use Case er ment å representere systemfunksjoner for det generelle tilfelle. Og er en konkret gjennomgang av en sesjon for brukeren. Det representerer egentlig systemets formål. 5 Østbø, M. (udatert). Unified Modellering Language (UML). Hentet Mai 24, 2014 fra 11

12 En Use Case eller bruksmønster hjelper til å få en bedre oppfatning av om hvem/hva som utgjør systemets omgivelser og hvilken funksjonalitet systemet skal ha. Hensikten er å skaffe et overblikk over funksjonalitetskravene til systemet. Kravene gjelder kun hva systemet skal kunne gjøre og ikke hvordan. For eksempel spør man ikke etter sikkerhetskrav, kvalitetskrav, responstid, rammer i form av kostnader, tidsfrister, operativsystemer, maskinmiljø osv. Omgivelsene er mennesker og andre systemer som spiller en rolle i forhold til systemet vi skal lage (Hansson, 2007, s. 4). 6 For å få oversikt over systemets funksjonalitet i forhold til kravspesifikasjonen benyttet vi både Use Case diagram og Use Case beskrivelse (se vedlegg). Noe som har spillet en viktig rolle i designprosessen og utviklingsprosess. Her under fins en tabell med liste over de forskjellige bruksmønsterene samt aktører og deres krav. Aktivitetsdiagram Aktivitetsdiagrammer viser forretningsprosesser og arbeidsprosesser. Aktivitetsdiagram brukes til å beskrive hvordan aktivitetene må utføres i en operasjon og hvor de er avhengig av hverandre. Det viser også at hvilke aktiviteter skal avsluttes før et annet skulle startes og hvilke aktiviteter må utføres parallelle (Grønning, K. 2008). Klassediagram Klassediagram er det viktigst og mest brukte blant de alle UML diagrammene. Det ble brukt til å definere den statiske strukturen av klasser og deres egenskaper samt assosiasjoner mellom de ulike objekter Utviklingsfasen Forstudie: Forstudie var en fase i prosjektet hvor vi leverte statusrapport, prosjektskisse og forprosjektrapport. Statusrapporten ble gjort først, og var en beskrivelse rundt gruppen og hvordan vi lå an i søkeprosessen etter virksomhet. Prosjektskisse var det neste som ble gjort, da hadde gruppen blitt dannet, og her beskrev vi detaljene i prosjektoppgaven. Prosjektskissen ble levert Den siste innleveringen i forstudie, var Forprosjektrapporten. Den ble levert , og inneholder en mer detaljert beskrivelse 6 Grønning, K. (2008). UML: Unified Modeling Language: Aktivitetsdiagram. Hentet Mai 24, fra: 12

13 av oppgaven, og dens rammebetingelser. Hensikten med disse stadiene, er at skolen skal forsikre seg om at studentene utfører en oppgave, som er ønsket til et hovedprosjekt på IT linjen på Høgskolen. Dette er også fint i tilfelle misforståelse, mellom studenter, veileder og oppdragsgiver. Presentasjon av konsept: 16. januar hadde vi et møte med oppdragsgiver, hvor de presenterte forslaget til oppdrag de ville ha utført. Vi hadde da allerede hvert i kontakt med TeleComputing en stund, men det var først nå oppdraget var godkjent av HiOA og vi kunne begynne. Begge parter ble under møtet enige om oppdraget som ble presentert, og vi fikk flere innspill til hvordan vi burde gå fram i prosessen og hva som skulle gjøres, av veileder Kristoffer Hovland. Oppdraget skulle inneholde følgende: Omstart av servere Gi en mer oversiktlig metode for oppdragsgiver til å utføre reboot Sjekke om server kommer opp etter reboot Kunne sette tidspunkt for reboot på forhånd Loggføre hver eneste boot På slutten av møtet fikk gruppen litt kontakte med en Arild Bakken som har vært i TeleComputing lenge og har gode programmeringskunnskaper. Vi fikk hjelp og veiledning av ham og han ga oss et lite innblikk i hvordan dagens løsning fungerte. Utviklingen av produktet, ble startet med en gang vi følte oss trygge med de teknologiene som skulle benyttes, til utviklingen. Gruppen følte det var nødvendig med en læringsfase før vi satte i gang med utviklingsfasen. Vi programmerte en del i begynnelsen også, men mye måtte gjøres om etter hvert som vi fikk bedre forståelse for hvordan språkene og rammeverkene fungerte. Vi valgte å legge hovedvekten på selve produktet og dens krav til bruk. Når vi begynte utviklingen hadde vi allerede skaffet oss de nødvendige verktøyene, Visual studio 2013, med Team Foundation Server kunne alle gjøre endringer fra sin maskin og få beskjed dersom det var konflikter. Vi satt de to første gangene på et grupperom hos Telecomputing, sammen med to ansatte Sebastian Henriksen og Kristoffer Hovland. De hjalp oss med å komme litt i gang med å sette opp de første skriptene, siden de jobber som systemutviklere til vanlig. Vi tok noen slike sesjoner gjennom prosjektet når vi følte vi hadde mestret en ting og var klare for utfordring. Utenom dette programmerte vi stort sett for oss selv, men hadde alltid muligheten til å spørre de om hjelp hvis vi lurte på noe. 13

14 Pairprogramming 7 Er en metode for utvikling av programvare, dette innebærer at en sitter å koder, men en annen gruppemedlem sitter ved siden av, følger med og kommer med innspill. Dette er noe gruppen har brukt til tider, hvis det er en som sliter litt med programmeringen og har behov for å støttes litt opp. Dette er også en veldig fin måte hvis to på gruppa har forskjellige kvalifikasjoner. Testing: Se testrapporten for en detaljert beskrivelse om de ulike testene som er utført. 7 Lokalisert

15 Dokumentasjonsfasen Styringsdokumentasjonen var noe vi arbeidet med i starten av prosjektet, og fortsatte litt med gjennom hele prosessen. Denne inkluderer dagbok, prosjektskisse, forprosjektrapport, fremdriftsplan og kravspesifikasjon. Prosjektskisse ble allerede levert før jul, og prosjekt skisse, fremdriftsplan og kravspesifikasjon ble utarbeidet og levert i januar. Dagbok ble ført hver uke, gjennom hele prosjektet. Sluttdokumentasjonsfasen var det siste, gruppen begynt å jobbe med. Microsoft Word var verktøyet som ble brukt til å skrive rapporten. Vi leste igjennom dokumentasjonsstandarden som ligger ute på web for alle studenter, og fant her ut at sluttrapporten skulle deles opp i flere hoveddeler, litt opp til hver gruppe å bestemme. Vi valgte dermed å dele sluttrapporten opp i 4 hoveddeler, og samle dem til en sluttdokumentasjon. Presentasjon: Det minste kapittelet, bare noen generelle forord, litt om oss og oppdragsgiver og en takk til alle medvirkende. Prosessrapport: Som beskriver hvordan vi har jobbet gjennom hele prosjektet. Produktrapport: Forklarer de tekniske aspektene til produktet, og hvordan de fungerer. Brukerveiledning: Et lite kapittel som tar for seg hvordan produktet skal brukes. Produktrapporten og testrapporten valgte vi å fullføre i slutten av prosjektet. Det er greit å være ferdig med utviklingen før man går i gang med disse, men notater vi har gjort oss underveis var meget nyttige. Prosessdokumentasjonen var det først vi begynte med, og vi har jobbet litt med gjennom hele prosjektet. Vi begynte for alvor med denne i april, for da hadde vi allerede jobbet en del, og vi kunne da gå i gang med å forklare litt om hvordan vi hadde jobbet. Produktrapporten ville vi vente med, til vi var så å si ferdige med utviklingen, i tilfelle vi skulle støtte på noen eventuelle endringer. For å lage en testrapport må produktet være klart til test, så det ble det siste gruppen tokk for seg. Verktøy og Teknologier Visual Studio 2013: Visual Studio er et program som brukes til programmering, og brukes av de ansatte hos Telecomputing hver dag. Dette var et veldig nyttig program for oss gjennom 15

16 denne prosessen, og vi satte opp en server som gjorde at alle kunne koble seg til å gjøre endringer fra sin egen pc. 8 Dropbox: Dropbox er en skybasert lagringsenhet, hvor du kan lagre filer på web som du kan hente fra hvilken som helst pc, så lenge den har internett tilgang. Gruppen inviterte hverandre, slik at alle kunne legge ut arbeid som alle hadde tilgang til å se. Veldig nyttig verktøy som gjør det lettere å samarbeide. 9 Facebook: På det første gruppemøtet i oktober, satte vi opp en gruppeside på facebook. Denne gruppesiden har blitt brukt til å kommunisere, når vi ikke sitter samlet. Det gjorde det også enkelt for oss å sende linker til nyttige sider, som vi ville se på og lære av. Microsoft Word: Microsoft Word er et tekstredigeringsprogram, og bruker til å skrive innhold i dokumenter, og plassere grafikk. Dette har hovedsakelig blitt brukt i sluttrapporten, men også til skisser og dagbok. Microsoft Excel: Microsoft Excel er et program basert på regneark, og brukes ofte til å behandle mattematikk, tall og analyser. Gruppen brukte dette verktøyet til å lage fremdriftsplan, til hele perioden. Microsoft Visio 2013: Microsoft Visio er et diagram verktøy, som gruppen brukte til å lage prototype av database diagrammene. 10 Notepad++: Notepad++ er et verktøy som brukes til programmering, den ble kun brukt i starten av prosjektet til å lage hjemmeside til gruppen. Etter dette fikk vi oss Visual Studio som er et mye bedre og omfattende verktøy til programmering, og Notepad++ ble da byttet ut. Paint: Paint er et grafisk tegneprogram, som man kan tegne og redigere bilder med. Gruppen har brukt dette til å justere, og redigere bilder og diagrammer, som ble lagt i sluttraporten. Dia/Diagram Editor: Dia er et tegne program, som brukes til å designe ulike diagrammer. Dia støtter mer enn 30 forskjellige diagramtyper som flytskjemaer, nettverksdiagrammer, databasemodeller. Dia kan lese og skrive en rekke forskjellige raster og vektor bildeformater. 11 E-post: Når gruppemedlemmene kom i kontakt med hverandre, var dette via e-post. Da fortsatte vi å kommunisere med dette, frem til første gruppemøte, hvor vi satte opp en facebook gruppe. Etter dette ble e-post brukt til å kommunisere med veileder Boning Feng. 8 Lokalisert Lokalisert Lokalisert Lokalisert

17 Kommunikasjon Gruppen hadde sitt første møte med veileder Boning Feng, Her fikk vi en liten introduksjon til hovedprosjektet, og om generelle råd. Vi fortsatte å holde jevnlig kontakt, vi fikk meget god faglig hjelp hos TeleComputing så vi bruke veileder mest til spørsmål rundt rapportering og praktiske ting rundt hovedprosjektet. Gruppen hadde sitt første møte med kontaktpersonene Erling Wittusen og Kristoffer Hovland allerede Det ble da ingen møter med de før over nyttår. Fra da jobbet vi i TeleComputing sine lokaler, hver torsdag gjennom hele prosessen. Her fikk vi holde jevnlig kontakt med kontaktpersonene, og det ble også holdt flere møter. I disse møtene ble det først diskutert hva vi skulle lage, det ble drøftet litt om eksisterende løsning og ny funksjonalitet. Etter hvert hjalp de oss litt i gang med å programmere. Vi føler at kommunikasjonen med kontaktpersonene har vært utrolig bra, siden vi så dem ofte og det ene gruppemedlemmet Fredrik Joramo kjenner dem godt som kollegaer. Utfordringer Den største utfordringen gruppen hadde, var programmering i C#. Kun et av gruppemedlemmene hadde tidligere erfaring med dette kodespråket. De eneste teknologien vi kunne fra før var HTML/CSS og SQL, utenom dette måtte vi tilegne oss kunnskapen. Gruppen måtte bruke mye tid på å sette oss inn i dette. Vi hadde noen utfordringer med Visual Studio og database ettersom vi ikke hadde en egen SQL server og jobbe mot, det ble brukt separate databaser på hver av gruppemedlemmenes maskiner og dette skapte til tider litt trøbbel. Vi møtte på en stor teknisk utfordring mot slutten av programmerings prosessen. Når vi byttet navn på domene til alle filene, sluttet alt å virke. Det var mulig å navigere seg rundt på siden, men alt stoppet og virke sporadisk med feilmeldingen "undefined undefined". Dette var var nok på grunn av noen referanser til gamle navn som vi ikke klarte lokalisere. Vi ble nå veldig bekymret, for om vi kanskje ikke skulle få produktet til å virke tilslutt. Det som reddet oss med denne utfordringen, var at vi hadde TFS som versjoneringssystem. Dette gjorde at vi bare kunne gå tilbake, til slik koden så ut for noen timer siden, eller tilbake til forrige oppdatering. Vi hadde også kontakt med våre veiledere i TeleComputing, som gav oss råd og tips til hvordan vi skulle håndtere slike situasjoner. Avslutning Å jobbe med et så stort prosjekt som dette, er utrolig lærerikt. Alt arbeid vi gjør bringer frem utfordringer og lærings muligheter. Gruppemedlemmene har lært utrolig mye, under dette prosjektet. Vi hadde alle vært med på prosjekter i andre fag, men ikke i nærheten av størrelsen med dette. Vi har erfart hvor stor arbeidsmengde som kreves for et så stort prosjekt som dette, og hvor mye det krever av planlegging for at gruppen skal fungere effektivt. Vi har høstet mange erfaringer om hvordan et prosjekt burde planlegges og om 17

18 ting vi vil gjøre annerledes i senere prosjekter. Gruppen har blitt utfordret til å lære nye programmeringsspråk. Vi føler nå mot slutten, at vi kanskje burde begynt tidligere med å sette oss inn i det nye stoffet, så vi hadde fått mer tid til utvikling i slutten av prosjektet Læringsutbytte Vi har blitt utfordret til å lære nye språk, som har hvert inntresant og lærerikt for videre karriere. Vi har også lært hvordan å bruke teknologien på et ordentlig prosjekt, og ikke bare simulerte problemstillinger, som vi vanligvis gjør på høgskolen. Vi føler også at vi har utviklet oss til å jobbe mer selvstendig, og evne til å samarbeide i grupper. Det er bra for vår personlige utvikling at vi har fått bryne oss på et større prosjekt. Det har vært utrolig verdifull læring, å jobbe som konsulenter for en bedrift, og vi har fått en god smak på hva som venter oss når vi kommer oss ut i arbeidslivet. Konklusjon Alt i alt er gruppen utrolig fornøyd med det vi har lært på under dette prosjektet, vi har vært i et arbeidsmiljø hos TeleComputing som var veldig aktivt, vi fikk god kontakt med erfaringsrike ansatte som driver med samme fagfelt. Selv om vi gjerne skulle hatt mer tid til denne utviklingen, så føler vi at vi har utviklet et kvalitetsprodukt, som vi er stolte av. Det er mange timers arbeid som ligger bak utviklingen av systemet, og vi mener det er skrevet på en slik måte at det er lett og vedlikeholde, utvide eller gjenbruke deler av koden i andre prosjekter. Videre Utvikling Forslag til videre utvikling er dokumentert i produktrapporten 18

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon.

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon. Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon Møtereferat: 1. møte med veileder I dette møtet presenterte vi oss for

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 207 Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Gruppe 34 Kenneth Di Vita Jensen, s236745 Frank Arne Bjørkmann

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Gruppe 33 Studieprogram: Informasjonsteknologi Åpen HOVEDPROSJEKT Server Boot

Gruppe 33 Studieprogram: Informasjonsteknologi Åpen HOVEDPROSJEKT Server Boot PROSJEKT NR. Gruppe 33 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 31

Forprosjektrapport. Gruppe 31 Forprosjektrapport Gruppe 31 1 Presentasjon Oppgave: Finne et kodespråk som kan være med på å forbedre kundetilfredsheten og brukervennligheten ved bruk av Telenor sine websider. Periode: 14. januar til

Detaljer

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag :

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag : Prosjektdagbok Mandag 13.01.2014: - Oppmøte på Accenture. Pratet med veileder om oppgaven og avtalte at vi skulle starte med problemstilling, møteintervall og formulering av oppgaven. Tidsperspektivet

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 VERSJON: PROSJEKTPLAN (1.0) 24. SEPTEMBER, 2004 prosjektplan.doc GRUPPE 12 PROSJEKTPLAN: PROSJEKTLEDELSE: USE CASE: KVALITETSSIKRING: ANDRÉ

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Prosjektdagbok Oktober 2009 November 2009 Desember 2009 Januar 2010 (Uke 1)

Prosjektdagbok Oktober 2009 November 2009 Desember 2009 Januar 2010 (Uke 1) Prosjektdagbok (Vi valgte og ikke legge ut dagboken på en felles fil som anbefalt da vi har jobbet mye sammen før og viste at vi kunne stole på hverandre. Eventuelle ubehagligheter tok vi heller opp på

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker.

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker. Logg 22 oktober 2013 Vi skriver status rapport og starter også med å skrive logg idag. Vi har vært i kontakt med mange firmaer uten alt for mye interesse fra deres side. Vi fortsetter å søke etter oppgave.

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

Dagbok. Januar. Uke 2 ( ) Uke 3 ( ) Uke 3 (17.01, 12:45-14:00)

Dagbok. Januar. Uke 2 ( ) Uke 3 ( ) Uke 3 (17.01, 12:45-14:00) Dagbok Januar Uke 2 (7.1-11.1) Vi har lest halvveis på standard dokumentasjon og jobbet med forprosjektrapport. Vi har hatt vårt første møte med den interne veilederen vår Tor Hasle. Vi fortalte om at

Detaljer

Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Camilla Kaasi(s188070) Roza Moustafa(s188113)

Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Camilla Kaasi(s188070) Roza Moustafa(s188113) Forprosjektrapport Gruppe 14 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2015 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Dato: 23.01.2015 Tittel: Gruppemedlemmer: Oppgave: Oppdragsgiver:

Detaljer

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold,

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold, Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjekt Prosjekttittel Unikia Android applikasjon Gruppe 13 Markus Bugge-Hundere s188909 Morten Wold Aksel Wiig s236326 s232324

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

Kap 11 Planlegging og dokumentasjon s 310

Kap 11 Planlegging og dokumentasjon s 310 Kap 11 Planlegging og dokumentasjon s 310 11.1 Ulike arbeidsmetoder Systemutvikling Som systemutvikler er du i stand til å omsette din innsikt i brukerbehov til praktiske programbaserte løsninger. Samarbeid:

Detaljer

Forprosjektrapport For gruppe 20:

Forprosjektrapport For gruppe 20: Forprosjektrapport For gruppe 20: Kevin Johnny Galåen s135768 Ali Emre Yildirim s135573 Danh Tran s141712 Vibeke Askeland s141436 Fullført: 30.01.2009 Table of Contents Forprosjektrapport... 1 For gruppe

Detaljer

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Kevin Holmvik s147777 Nikolai Godager s147790 Einar Drivdal s147782 Chau Quoc Quo Do s147792 PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi

Detaljer

Hovedprosjekt 2011 HO912A. Securitas IT portal. Forprosjektrapport. Adeel Yousaf Khan s Mats Klingenberg Naustdal s Stig Arild Ysterud

Hovedprosjekt 2011 HO912A. Securitas IT portal. Forprosjektrapport. Adeel Yousaf Khan s Mats Klingenberg Naustdal s Stig Arild Ysterud Hovedprosjekt 2011 HO912A Securitas IT portal Forprosjektrapport Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335 Stig Arild Ysterud s155483 1 Innhold

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

Arbeidsplan. Startfasen. Aktivitet Beskrivelse Ferdig Ansvarlig (Ressurser)

Arbeidsplan. Startfasen. Aktivitet Beskrivelse Ferdig Ansvarlig (Ressurser) Arbeidsplan En arbeidsplan er en måte å få oversikt over de ulike fasene i prosjektet. I arbeidsplanen har vi delt arbeidet i naturlige faser og detaljert disse med estimert tidsbruk. Hovedfasene er startfasen,

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Hensikten med en kravspesifikasjon er å gi et overblikk over programmets funksjonalitet og tilleggsfunksjoner, dette vil si både over de som er utviklet før prosjektstart, og de

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Prosessrapport. IT-infrastruktur. Prosessrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Prosessrapport. IT-infrastruktur. Prosessrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Prosessrapport Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 0 PROSJEKT NR. 08-08 Studieprogram:

Detaljer

Entobutikk 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne prosessrapporten inneholder detaljer om alle metoder vi har benyttet og alle fasene vi gikk gjennom under gjennomføringen av hovedprosjektet ved Høgskolen

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016 Forprosjektrapport Gruppe 22 22. Januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Presentasjon Sammendrag Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Mål Rammebetingelser Løsninger og alternativer Løsning

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON Tittel: Oppgave: Appenes App Utvikle en Windows 8.1 Applikasjon for Tablet, og en Windows 8 Phone App og en backend. Periode: 06.01.2013-27.05.2013 Gruppemedlemmer: Athavan

Detaljer

1 Del I: Presentasjon

1 Del I: Presentasjon 1 Del I: Presentasjon 2 Forord Denne sluttrapporten er skrevet av gruppe 12 som består av 4 studenter som studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi studerer Anvendt datateknologi og denne rapporten

Detaljer

Styringsdokumenter. Studentevalueringssystem

Styringsdokumenter. Studentevalueringssystem Styringsdokumenter Studentevalueringssystem Forord Dette er en samling av alle styringsdokumentene gjennom prosjekt perioden. Styringsdokumentene er satt opp i rekkefølge i forhold til perioden de ble

Detaljer

Use Case Modeller. Administrator og standardbruker

Use Case Modeller. Administrator og standardbruker Vedlegg 1 Use Case Modeller Administrator og standardbruker 2 Use case Logge inn Bruker Bruker ønsker å logge inn Bruker har valgt å logge inn Bruker er logget inn 1. Systemet ber om brukernavn 2. Systemet

Detaljer

Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Bravo Booking App

Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Bravo Booking App Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Bravo Booking App 1 Presentasjon 2 1.1 Gruppe 2 1.2 Oppdragsgiver 2 1.3 Kontaktpersoner 2 1.4 Oppgave 3 2 Dagens

Detaljer

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt Gruppe 43 Hoved-Prosjekt Forprosjekt Mobil Applikasjon Utvikling HiOA Bacheloroppgave forprosjekt våren 2017 Presentasjon Gruppen består av: Gebi Beshir Ole-Kristian Steiro Tasmia Faruque s182414 s189141

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Bakerman AS Website Oppgave Utvikle ett websted for Bakerman AS der hvor de kan promotere seg selv og kommunisere med kundene sine. Periode 4. Januar 2010 til 17.

Detaljer

Gruppelogg for hovedprosjekt 2009

Gruppelogg for hovedprosjekt 2009 Gruppelogg for hovedprosjekt 2009 Før det endelige valget på prosjektet ble tatt brukte gruppen en del tid på å finne forskjellige muligheter for oppgaveemner. Det ble blant annet kontaktet Hafslund produksjon

Detaljer

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet Produktrapport Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet 1 Innhold: Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Planlegging og arbeidsmetode

Detaljer

Skøyen, 23.01.14 Gruppe 11

Skøyen, 23.01.14 Gruppe 11 Forprosjektrapport Produktkvalitet, visitnorway.com Sammendrag Vi skal gjennomføre et produktkvalitetsprosjekt hos Creuna i forbindelse med visitnorway.com, Innovasjon Norges turistinformasjonsside. Prosjektet

Detaljer

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Infront SSO Utvikle en Single Sign-on løsning for Infront Periode: 8/1-2013 28/5-2013 Gruppemedlemmer: Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. gruppe 42 Nils-Kristian Liborg, Bente Brevig, Tom Olav Bruaas, Eirik Lied og Hege Lid Pedersen. 25. november 2002

SLUTTRAPPORT. gruppe 42 Nils-Kristian Liborg, Bente Brevig, Tom Olav Bruaas, Eirik Lied og Hege Lid Pedersen. 25. november 2002 SLUTTRAPPORT gruppe 42 Nils-Kristian Liborg, Bente Brevig, Tom Olav Bruaas, Eirik Lied og Hege Lid Pedersen 25. november 2002 1 Innhold 1 Sammenligning ressursforbruk 3 2 Erfaringer fra prosjektgjennomføring

Detaljer

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15 Forprosjekt Gruppe 15 Marius Ylven Westgaard - s236797 - Anvendt Datateknologi Lise Janbu Eide - s236361 - Dataingeniør Lavanja Jeyenthiran - s236346 - Dataingeniør Kristian Pedersen - s236728 - Anvendt

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

Dokument 3 - Prosessdokumentasjon

Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 7 REPETISJON

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 7 REPETISJON GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 7 REPETISJON INF1050 V16 KRISTIN BRÆNDEN DAGENS TEMA Oppgaver hentet fra tidligere eksamensoppgaver om temaene vi har gått gjennom til nå DAGENS PLAN Gjennomgang av oppgaver Repetisjon

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplatform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer Joakim Sjögren

Detaljer

Prosjektdagbok. Gruppe 9. Gruppemedlemmer. Eirik Fjellheim Andersen (s198590) Sigurd Witold Aspen (s198593) Jonas Mögenburg (s198741)

Prosjektdagbok. Gruppe 9. Gruppemedlemmer. Eirik Fjellheim Andersen (s198590) Sigurd Witold Aspen (s198593) Jonas Mögenburg (s198741) Prosjektdagbok Gruppe 9 Gruppemedlemmer Eirik Fjellheim Andersen (s198590) Sigurd Witold Aspen (s198593) Jonas Mögenburg (s198741) Månedsoppsummering: Mai Arbeidet har vært tungt siden vi har måttet flytte

Detaljer

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Innhold 1. Presentasjon... 2 2. Sammendrag... 2 3. Dagens Situasjon... 2 4. Mål og rammebetingelser...

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Gruppe 29: Marthe Janson Skogen, s236357, Ingeniørfag - data Odd Einar Hoel, s236313, Ingeniørfag - data Forprosjektrapport Rapporten inneholder presentasjon,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forod... 3 Om gruppen... 4 Om oppdragsgiver... 5 Dagens løsning... 5 Mål... 6 Beskrivelse av Applikasjonen... 7 Sammendrag...

Innholdsfortegnelse. Forod... 3 Om gruppen... 4 Om oppdragsgiver... 5 Dagens løsning... 5 Mål... 6 Beskrivelse av Applikasjonen... 7 Sammendrag... 1 Innholdsfortegnelse Forod... 3 Om gruppen... 4 Om oppdragsgiver... 5 Dagens løsning... 5 Mål... 6 Beskrivelse av Applikasjonen... 7 Sammendrag... 7 2 Presentasjon av prosjektet Forod Under dette prosjektet

Detaljer

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015 Oslo 19.01.2015 Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Pizzaplutselig.no

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2009 Gruppenr. H09E03 Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Styre- og loggsystem for en testjigg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse:

Detaljer

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 2 PROSESSMODELLER OG SMIDIG PROGRAMVAREUTVIKLIG

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 2 PROSESSMODELLER OG SMIDIG PROGRAMVAREUTVIKLIG GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 2 PROSESSMODELLER OG SMIDIG PROGRAMVAREUTVIKLIG INF1050 V16 HVA ER EN SYSTEMUTVIKLINGSPROSESS? De aktivitetene som utføres for å utvikle et IT-system Eksempler på aktiviteter:

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2008-18 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

PROSJEKTDAGBOK GRUPPE 28

PROSJEKTDAGBOK GRUPPE 28 PROSJEKTDAGBOK GRUPPE 28 Uke 43-25.10.2009 Tid/Sted P35 Gruppen består av 5 medlemmer. Vi hadde en bli kjent opplegg i dag. Arbeider med å levere inn statusrapporten til fredag 30.10.2009. Uke 48-29.11.2009

Detaljer

G JO RT I LØ PE T AV O G ME LLO M HVERT MØ TE

G JO RT I LØ PE T AV O G ME LLO M HVERT MØ TE P R O SJ EKTDAGBOK PRO SJE KTD AG BO KE N G I R O VERSI KT O VER HVILK E DAG E R G RUPPE N HAR MØ T TE S G JE NNO M HE LE PRO SJE KTPE RIODEN. DE N INKLUDE RE R KO RTE R E FE RATE R O VER HVA SO M HAR

Detaljer

Forprosjektrapport GRUPPE 4: SHIFTWORKERS

Forprosjektrapport GRUPPE 4: SHIFTWORKERS 2016 Forprosjektrapport GRUPPE 4: SHIFTWORKERS Forprosjektrapport for Shifter Innhold Presentasjon... 2 Sammendrag... 2 Dagens situasjon... 2 Organisering av prosjektet... 4 Risikoanalyse... 4 Mål og rammebetingelser...

Detaljer

Heggset Engineering er et kreativt og uavhengig kompetansemiljø med ti ingeniører/tekniske tegnere lokalisert i moderne lokaler i Dale Industripark i

Heggset Engineering er et kreativt og uavhengig kompetansemiljø med ti ingeniører/tekniske tegnere lokalisert i moderne lokaler i Dale Industripark i Heggset Engineering er et kreativt og uavhengig kompetansemiljø med ti ingeniører/tekniske tegnere lokalisert i moderne lokaler i Dale Industripark i Kristiansund. Bedriften tilbyr engineering og maskintekniske

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 3, Anvendt Datateknologi våren 2016

Forprosjektrapport. Gruppe 3, Anvendt Datateknologi våren 2016 Forprosjektrapport Gruppe 3, Anvendt Datateknologi våren 2016 1. Presentasjon 2. Sammendrag 3. Dagens situasjon 4. Mål og rammebetingelser 5. Løsninger/alternativer 6. Analyse av virkninger 1. Presentasjon

Detaljer

Forprosjektrapport Gruppe 30

Forprosjektrapport Gruppe 30 Forprosjektrapport Gruppe 30 Gruppemedlemmer: Eyvind Nielsen s177748 Ullvar Brekke s236375 Kristoffer Pettersen s239404 Innhold Presentasjon... 3 Sammendrag... 3 Dagens situasjon... 3 Mål... 3 Rammebetingelser...

Detaljer

WillWest Smøredatabase

WillWest Smøredatabase Vedlegg WillWest Smøredatabase GRUPPE 21 FORFATTERE: BREKKLUND, PÅL E. LARSEN, MARTIN WESTGAARD, CHRISTIAN S. 1 Innholdsliste Vedlegg... 1 Innholdsliste... 2 1 Forord... 3 2 Databasemodeller... 4 3 Styringsdokumenter...

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av:

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av: Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem Hovedprosjekt våren 2007 31.01.07 Skrevet av: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 1 Sammendrag Prosjektittel:

Detaljer

Prosjektdagbok FRA 30.10-08 TIL 2.3-09. Uke Dato Personer tilstede. Beskrivelse 10:00. 44 30.10-08 Øyvind. Vi dannet gruppe og skrev Statusrapport.

Prosjektdagbok FRA 30.10-08 TIL 2.3-09. Uke Dato Personer tilstede. Beskrivelse 10:00. 44 30.10-08 Øyvind. Vi dannet gruppe og skrev Statusrapport. Prosjektdagbok FRA 30.1008 TIL 2.309 Uke Dato Personer tilstede 44 30.1008 48 25.1108 49 02.1208 2 8.109 Tid 10:00 12:00 12:00 12:00 Beskrivelse Vi dannet gruppe og skrev Statusrapport. Kontaktet bedrifter

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell.

STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell. statusrapport 2 I produksjon av webside for skjerdingen høyfjellshotell STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell 1 29. APRIL 2010 http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen

Detaljer

HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. FôrIt CDS. Avslutning

HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. FôrIt CDS. Avslutning HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS FôrIt CDS Stian Strøm Anderssen, Mikkel Sannes Nylend og Shahariar Kabir Bhuiyan Gruppe 10 26.05.2014 Forord Denne rapporten oppsummerer vårt arbeid med FôrIt CDS. Under skriver

Detaljer

Vedlegg Side 83 av 155

Vedlegg Side 83 av 155 4 Side 83 av 155 Innholdsfortegnelse 1 Kravspesifikasjon... 86 2 Kravspesifikasjon 2.0... 92 3 Domenemodell... 98 4 UseCase Diagram Oversikt... 102 6 Detaljert beskrivelse av UseCase Diagram... 106 Webapplikasjon...

Detaljer

Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi

Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi Gruppe 5 Anders Minde Dørum, Eirik Odden Solberg, Patrick Ingeberg og Torbjørn Magnus Brandrud Prosjektmedlemmer: Anders Minde Dørum,

Detaljer

Kravspesifikasjon MetaView

Kravspesifikasjon MetaView Kravspesifikasjon MetaView BACHELOROPPGAVE VÅREN 2014 1. Presentasjon Tittel: MetaView Oppgave: Lage en applikasjon og api som skal kommunisere med MetaVision slik at det skal bli enklere for leger og

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelorprosjekt Hacking Cristin. (midlertidig tittel) Forprosjektrapport

Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelorprosjekt Hacking Cristin. (midlertidig tittel) Forprosjektrapport Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2017 Hacking Cristin (midlertidig tittel) Forprosjektrapport Innholdsfortegnelse: 1.0 Presentasjon s. 3 2.0 Sammendrag s. 3 3.0 Dagens situasjon s. 4 4.0 Mål

Detaljer

K-Nett. Krisehåndteringssystem for Norges vassdrags- og energidirektorat i en beredskaps- og krisesituasjon. av Erik Mathiessen

K-Nett. Krisehåndteringssystem for Norges vassdrags- og energidirektorat i en beredskaps- og krisesituasjon. av Erik Mathiessen K-Nett Krisehåndteringssystem for Norges vassdrags- og energidirektorat i en beredskaps- og krisesituasjon av Erik Mathiessen Om oppgavestiller NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet

Detaljer

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse -

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse - 3. Experior - rich test editor for FitNesse - 3.1. Forord Dette dokumentet inneholder krav til funksjonalitet i Experior og hvordan denne skal integreres inn i selve FitNesse. I tillegg spesifiseres krav

Detaljer

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Prosessrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

6 Kravspesifikasjon. 6.1 Presentasjon. Tittel Precision Teaching App for Android

6 Kravspesifikasjon. 6.1 Presentasjon. Tittel Precision Teaching App for Android 6 Kravspesifikasjon 6.1 Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes av studenter for å øve på fagpensum. Appen skal ta i bruk prinsipper fra Precision

Detaljer

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Kravspesifikasjon 1 Inledning 1.1 Presentasjon Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 34. Magnus Dahl Hegge s153549

Forprosjektrapport. Gruppe 34. Magnus Dahl Hegge s153549 Forprosjektrapport Gruppe 34 Bjørn Bergan Abdi Baisa Mads Larsen s161593 s156140 s156151 Magnus Dahl Hegge s153549 Presentasjon Hovedprosjektgruppe 34 består av 4 elever som nå gjennomfører sitt siste

Detaljer

Forprosjektrapport gruppe 20

Forprosjektrapport gruppe 20 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport gruppe 20 PlaNet Knut Magnus Elde s189160 Kristoffer Ylven Westgaard s189143 22.01.2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Dagens situasjon... 3 3. Mål og rammebetingelser...

Detaljer

Hvordan lage en hjemmeside

Hvordan lage en hjemmeside Hvordan lage en hjemmeside En kort introduksjon til produksjon, editering og publisering av Torbjørn Meling Introduksjon Vi skal nå gå gjennom noen steg som forklarer med tekst hvordan man kan bruke Microsoft

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Styringsdokumenter. Forord

Styringsdokumenter. Forord 8 Styringsdokumenter Forord Dette er en samling av samtlige styringsdokumenter gjennom hele prosjektperioden. Styringsdokumentene er satt opp i rekkefølge i forhold til leveringsfrister Dokumentene ble

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Mal for prosjektbeskrivelse PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Evt. detaljer i vedlegg med referanse frå de ulike delene Prosjekt (tittel): Sol energi. Dato, signatur:.. Lasse Moen Ola Sundt Melheim....

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Gruppe 11. Mohamed el Morabeti, s198748

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Gruppe 11. Mohamed el Morabeti, s198748 Forprosjektrapport Bachelorprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Gruppe 11 Mohamed el Morabeti, s198748 Hotan Shahidi-Nejad, s236770 Arlen Syver Wasserman, s193956 Studentparlamentet 1

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav.

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav. Kravspesifikasjon I dette kapittelet foreligger kravspesifikasjonen som ble utformet tidlig i prosjektprosessen. Dette er den opprinnelige kravspesifikasjonen. Det har igjennom prosjektprosessen vært naturlig

Detaljer

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg.

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Inventardatabase Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Prosjektperiode: 2/12-08 23/05-08. Prosjektgruppe:

Detaljer