Pensjoner - hvordan lese regnskapene. NFF Seminar, juni 2012 Finn Espen Sellæg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjoner - hvordan lese regnskapene. NFF Seminar, juni 2012 Finn Espen Sellæg"

Transkript

1 Pensjoner - hvordan lese regnskapene NFF Seminar, juni 2012 Finn Espen Sellæg

2 Regnskapsføring av pensjonsforpliktelser grunnleggende prinsipp Et pensjonsløfte vil alltid innebære en betydelig risiko Hvor lenge vil de ansatte leve? Hvor mye vil de tjene når de går av med pensjon? Hva er innskuddene i dag verdt når de ansatte går av med pensjon? Hvor mye avkastning vil vi få på pensjonsmidlene underveis? Osv Denne risikoen kan vi ikke trylle bort men vi kan fordele den mellom ulike aktører Og hvorvidt arbeidsgiver sitter på noe av denne risikoen påvirker regnskapsføringen? Side 2

3 Regnskapsføring av pensjonsforpliktelser grunnleggende prinsipp Den ansatte Bedriften Risiko Forsikringsselskapet Staten? Side 3

4 Skille innskudds-/ytelsesordning Innskuddsordning foretaket har ikke påtatt seg noen fremtidig forpliktelse foretaket har oppfylt sin forpliktelse ved ytelsen av innskuddet lønnsøkning påvirker kun fremtidige innskudd innskuddet representerer periodens pensjonskostnad Ytelsesordning foretaket har påtatt seg aktuarmessig og/eller investeringsrisiko knyttet til å oppfylle et pensjonsløfte for eksempel når pensjonen er bestemt av lønn på pensjoneringstidspunktet lønnsøkning medføre økt pensjonsutbetaling også for tidligere års opptjening kostnad forskjellig fra betalt premie Innskuddpensjon med garantert minsteavkastning Garanterer et minstenivå på pensjonsordningen Gjelder også ved null-avkastningsgaranti Gjelder også om garantien betales i form av en premie (så lenge denne reprises) foretaket har påtatt seg en forpliktelse til å dekke en definert fremtidig pensjon Side 4

5 Pensjonssystemet Standard pensjonsnivå for ytelsesplan 65% alders- og uførepensjon % av pensjonsgrunnlaget Foretakspensjonsordning Pensjon i % av lønn Folketrygden G = G = G = Pensjonsgrunnlag i antall G* Side 5

6 Beregning av pensjonsforpliktelsen TBO DBO Ansatt (pensjoneringstidspunkt) (død) OPPTJENINGSPERIODE UTBETALINGSPERIODE Side 6

7 Opptjeningsprinsipp Påløpt forpliktelse/ innbetalte midler Regnskap Pensjonsmidler/fripolise Opptjeningstid Side 7

8 Beregningsforutsetninger Diskonteringsrente Risikofri rente Lønnsvekst G-regulering Regulering av løpende pensjoner Avkastning pensjonsmidler Langsiktig forventet avkastning Turnover Uttakstidspunkt (62-70 år) Dødelighet Uførhet Side 8

9 Sensitivitetsanalyse diskonteringsrente Alder: 46 år Opptjening: 10 år Lønn: Lønnsvekst = G-vekst = pensjonsregulering = 3% p.a. Pensjonsmidler = Diskonteringsrente 3 % 4 % Forskjell Pensjonsforpliktelse % Nåverdi av årets pensjonsopptjening % Rentekostnad på pensjonsforpliktelse ,3 % Brutto pensjonskostnad % Avkastning pensjonsmidler % Netto kostnad % Side 9

10 Diskonteringsrente Statsobligasjonsrenten 31. des års 3,28 % 10 års 3,81 % 31. des års 3,59 % 10 års 4,15 % 31. des års 3,05 % 10 års 3,68 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % % 10 % 5 % 0 % 3,20 * 38 % selskaper 3,60 % på Oslo 3,90 Børs % 4,10 % 4,30 % 4,50 % 4,70 % 4,90 % 5,10 % 5,30 % Side 10

11 50 % Lønnsvekst 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % Veiledning 15 % 10 % 5 % 0 % Side 11

12 Estimatavvik og endringer i forutsetninger Tidsforskyvning og endring i grunnlagsdata Beregningene gjøres med utgangspunkt i data ved inngangen av året Endringer i estimatene for det enkelte år (for eksempel lønnsvekst inneværende år) Avviket mot beregning basert på faktiske data For eksempel at lønnsveksten over tid avviker fra forventningen Regnskapsføres ikke, men opplyses i pensjonsnoten (korridor) Endringer i beregningsforutsetninger Påvirker beregnet forpliktelse, men resultatføres ikke Side 12

13 Korridor Korridor TBO B A A regnskapsført forpliktelse B faktisk forpliktelse A-B - estimatavvik År Side 13

14 Eksempel pensjonsnote SAS Pensjonsforpliktelse SAS Group Sammenstilling av periodens pensjonsk ostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpte forpliktelser Årets brutto pensjonskostand Forventet avkastning på pensjonsmidler Resultatført virkning av endringer i estimater Årets netto pensjonskostnad (-inntekt) Avstemming av pensjonsforplik telser og pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser brutto Pensjonsmidler brutto Netto pensjonsmidler Ikke amortisert estimatavvik Ikke amortisert planendring Balanseførte pensjonsmidler Diskonteringsrente 4,3 % 5,0 % 5,5 % Avkastning på midler 6,0 % 6,0 % 6,0 % Lønnsvekst 1,7 % 2,5 % 2,5 % Pensjonsregulering 1,7 % 1,7 % 1,7 % Resultat etter skatt Balanse EK Side 14

15 Eksempel SAS (en liten kuriositet ) Staten deltok med 720 mill i 2009 og 520 mill i 2010 Dette er beslutningsdokumentet til Stortinget Side 15

16 Eksempel SAS (en liten kuriositet ) Regjeringen.no: Beslutningen om å delta i egenkapitalutvidelsene i SAS i 2009 og 2010 ble gjort ut fra en vurdering av de forretningsplanene selskapet den gang la frem, og eksterne rådgivere ble benyttet i den anledning, jf. St.prp. nr. 41( ) Side 16

17 Eksempel - DNB Pensjonsforpliktelse DNB Sammenstilling av periodens pensjonsk ostnad 2011 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 502 Rentekostnad av påløpte forpliktelser 587 Årets brutto pensjonskostand Forventet avkastning på pensjonsmidler -544 Resultatført virkning av endringer i estimater 65 Annet 248 Årets netto pensjonskostnad (-inntekt) 858 Avstemming av pensjonsforplik telser og pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser brutto Pensjonsmidler brutto Netto pensjonsmidler Ikke amortisert estimatavvik Aga -980 Balanseførte pensjonsmidler Diskonteringsrente 4,1 % Avkastning på midler 5,5 % Lønnsvekst 4,0 % Pensjonsregulering 2,0 % Resultat etter skatt Balanse EK Side 17

18 Eksempel DNB - forts Side 18

19 Kort om ny AFP Ikke lenger er en førtidspensjonsordning Et livslangt påslag på alderspensjonen for de som deltar Finansieres av bedriftene (2/3) og staten (1/3) Bedriftene har aktuarmessig risiko (og noe investeringsrisiko) = ytelsesbasert pensjonsordning Risikoen fordeles mellom foretakene => vanskelig (men ikke umulig) å måle Hva vil den koste? Ingen vet Hvor stor en forpliktelsen? Ingen vet, og ingen vil vite. NHO.no : [..] balanseføring av ny AFP er uaktuelt å godta, sier Jon G. Bernander. Side 19

20 Oppsummering: Fordeler og ulemper med regnskapsprinsippene Fordeler Alternativet (ingen regnskapsføring) er betydelig verre. Hvordan ville den reelle pensjonsforpliktelsene til SAS vært i dag om de ikke hadde vært nødt til å regnskapsføre denne? Man får vist en påløpt forpliktelse i regnskapet Ulemper Måles unøyaktig Mye skjønn i forutsetninger og modeller/beregninger Forpliktelsen faller bort (?) dersom ordningen legges ned Vanskelig å vite den faktiske (juridiske) forpliktelsen Viser ikke den faktiske forpliktelsen i regnskapet (pga korridor)* Presenteres netto i resultat og balanse Skjuler den reelle eksponeringen for egenkapitalen * endres fra og med 2013 Side 20

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader Norsk RegnskapsStandard 6 Pensjonskostnader (April 1994, revidert oktober 1995. Endelig NRS november 2000. Revidert november 2001, november 2002, november 2005, november 2007, juni 2008, desember 2009,

Detaljer

- Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper -

- Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper - Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI - Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper - Eksamenskode og navn: GRA 19203 Endelig masteroppgave Innleveringsdato: 1.09.2010 Veileder:

Detaljer

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift?

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Kjapt & Nyttig, 10. november 2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen Statsautorisert revisor/partner Jon-Osvald Harila Deloitte Hva

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap Beløp i mill. kroner Note 2013 2012 LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Resultat før skatt -2 363 5 811 Avskrivninger 10

Detaljer

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Grunnlaget for utarbeidelse av det konsoliderte årsregnskapet Konsernregnskapet 2014 for SpareBank 1 SMN er satt opp i overensstemmelse med internasjonale standarder for

Detaljer

Endringer i inntektsregulering

Endringer i inntektsregulering 4 Endringer i inntektsregulering Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Tore Langset Roar Amundsveen, Tonje Merete Andresen, Erik Normann Drevdal, Hilde Marit Kvile, Geir

Detaljer

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN UTGITT APRIL 2015 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INNHOLD FORORD 3 Utgangspunkt 4 Hvordan gå fram i arbeidet med pensjonsordning? 5 Mer om ulike pensjonsordninger

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Årsrapport 2011 Fjellinjen

Årsrapport 2011 Fjellinjen Årsrapport 2011 Fjellinjen 1 et kundevennlig og effektivt bompengeselskap Fjellinjen er den viktigste bidragsyteren til finansieringen av Oslopakke 3, og på den måten bidrar vi til at Oslo og Akershus

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN 1 2 Fjellinjens kvalitetspolitikk: På vegne av eiere og oppdragsgiver skal Fjellinjen være en trygg og tillitsskapende tjenesteleverandør, ved å gjennomføre korrekt identifisering,

Detaljer

Konsernregnskap. Polaris Media ASA

Konsernregnskap. Polaris Media ASA Konsernregnskap Polaris Media ASA 2014 Polaris Media ASA Oppstilling av konsernets totalresultat (Tall i 1.000 NOK) 2014 2013 Omarbeidet 1) Salgsinntekter 4,5 1 658 503 1 744 630 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Noter til konsernregnskapet

Noter til konsernregnskapet BWG Homes ÅRSRAPPORT 2011 24 Noter til konsernregnskapet Nøkkeltall og høydepunkter Dette er BWG Homes Brev fra konsernsjefen Årsberetning noter BWG Homes ASA Eierstyring og selskapsledelse Om rapporteringen

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Årsrapport 2013 Fjellinjen

Årsrapport 2013 Fjellinjen Årsrapport 2013 Fjellinjen 1 25 år med byutvikling for god trivsel og ferdsel Fjellinjen AS er et norsk aksjeselskap eiet av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Selskapet ble etablert 13. februar 1986

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Arve G Myrvang Consulting Org nr 913 671 139 Olaf Bulls vei 34, 0765 Oslo Telefon 928 38 093

Arve G Myrvang Consulting Org nr 913 671 139 Olaf Bulls vei 34, 0765 Oslo Telefon 928 38 093 NOTAT 7.3.2015 KR 11.3/15 Utarbeidet av Arve G Myrvang For Kirkerådet ved Jan Rune Fagermoen 1. INNLEDNING Den 4 mars mottok jeg mail fra Jan Rune Fagermoen i Kirkerådet som anmodet meg om å gi min vurdering

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Noter 2011 Solvang Konsern

Noter 2011 Solvang Konsern Noter 2011 Solvang Konsern NOTE 1 - SELSKAPSINFORMASJON OG VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER SELSKAPSINFORMASJON Solvang ASA er et børsnotert selskap etablert og hjemmehørende i Norge. Aksjene omsettes på

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer