Kurskatalog skatt - avgift - regnskap - økonomi. skatt.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalog 2013. skatt - avgift - regnskap - økonomi. skatt.no"

Transkript

1 Kurskatalog 2013 skatt - avgift - regnskap - økonomi skatt.no 1

2 Om har over medlemmer og jobber for en enklere skattehverdag for alle. Vi har i over 30 år holdt kurs for revisorer, regnskapsførere, jurister og andre med interesse for skatt og avgift. Våre forelesere er svært populære grunnet høy kompetanse og praktisk tilnærming til faget. For mange er kravet til etterutdanningen hovedmotivasjonen for å gå på kurs, og alle våre kurs gir oppdateringstimer som oppfyller kravene til etterutdanning for regnskapsførere, revisorer og advokater. Vi håper å se deg på våre kurs. Gry Nilsen Fagsjef 2

3 Innholdsfortegnelse Om side 2 Våre forelesere side 4 Fag- og temakurs Fagdager Oslo og Stavanger side 6 Arbeid i utlandet side 8 MVA: Oppdatering og vanlige spørsmål side 9 Lønn - utvalgte problemstillinger side 10 Generasjonskifte - spar arveavgift og skatt side 11 Stifte og styre selskap - regnskapsførers rolle side 12 Feller og muligheter - skatt og arveavgift for advokater side 13 Privatrådgiverdagen side 14 Regnskapsførerdagene - årsregnskapet fra A til Å side 15 Regnskapsførerdagen side 16 Utenlandskurs Storbykurs i Estoril side 18 Årets sydenkurs Gran Canaria side 19 Skattekurs Praktisk skatte- og regnskapskurs side 20 Praktiske opplysninger side 23 3

4 Våre forelesere Fagsjef Gry Nilsen Gry Nilsen er jurist og jobber som fagsjef. Hun har bakgrunn fra blant annet Skatteetaten, Norges Bondelag og privat axdvokatpraksis. Hun er en mye brukt foredragsholder. Avgiftsrådgiver Hilde Alvsåker Hilde Avsåker er jurist og arbeider med merverdiavgift som spesialfelt. Hun er redaktør for fagtidsskriftet Avgiftsnytt, og underviser på Høgskolen i Oslo og Akershus samt foreningens kurs. Advokatfullmektig Rolf Lothe Rolf Lothe er jurist og jobber som advokatfullmektig. Han har bakgrunn fra Skatteetaten. Rolf jobber mye med utenlandssaker og foreningens høringsuttalelser. Han er en erfaren foredragsholder. Advokat Trond Olsen Trond Olsen er jurist og jobber som advokat. Han har bakgrunn blant annet fra skatteetaten. Spesialfeltene er skatt, arveavgift og generasjonsskifte. Erfaren foredragsholder på foreningens kurs. Advokatfullmektig Joachim Johannessen Joachim K. Johannessen er advokatfullmektig i foreningen og har hovedfokus på fast eiendom, aksjer og selvstendig næringsdrivende. Han er en erfaren foredragsholder. Statsautorisert revisor Knut Sveen, Sandberg Revisjon AS Knut Sveen er statsautorisert revisor og er partner i Sandberg Revisjon AS. Han har også bakgrunn fra RSM Hasner og KPMG. Han er en mye brukt foredragsholder. 4 Statsautorisert revisor Dag Ramsberg, BDO AS Dag Ramsberg har sitt spesialfelt innen arv og generasjonsskifte, kjøp og salg av virksomheter, fusjon og fisjon samt omdannelser. Han har lang erfaring som foredragsholder. Statsautorisert revisor Erik Ramsberg, BDO AS Erik Ramsberg har sitt spesialfelt innen skatt og avgift, spesielt inn mot familieeide virksomheter. Han har lang erfaring som foredragsholder.

5 Statsautorisert revisor Tom Erik Lehne, BDO AS Tom Erik Lehne har arbeidet med revisjon siden Tom Erik har hovedsaklig jobbet med revisjon og rådgivning for små og mellomstore bedrifter. Han har vært foredragsholder for foreningen siden Statsautorisert revisor Håvard Hammertrø, BDO AS Håvard Hammertrø, Partner BDO AS, er en dreven foredragsholder og har holdt kurs innenfor regnskap og revisjon i en årrekke. Han har bakgrunn som statsautorisert revisor og siviløkonom. Statsautorisert revisor Ståle Lorås, BDO AS Ståle Lorås er partner i BDO AS og har 11 års praksis fra ligningsetaten.. Ved siden av ordinær revisjon, bistår han kunder med skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger. Han er en erfaren foredragsholder. Statsautorisert revisor Kristen Elstad, BDO AS Kristen Elstad er partner i BDO AS og leder av selskapets kontorer på Romerike. Han jobber mye med fag og er mye benyttet som foreleser der hans fokus er å vise hvordan teori håndteres i hverdagen. Advokat Tore Fritsch, Formuesforvaltning AS Tore Fritsch har de siste åtte år vært partner i Formuesforvaltning Advokatkontor DA. Før dette var han 15 år i, de siste tre som leder. Han har holdt kurs for foreningen i over 20 år. Tingrettsdommer Rolf B. Merckoll Rolf B. Merckoll er jurist. Han har erfaring som bedriftsleder fra Canada, og privat praksis som forretningsadvokat - bl. a. som rådgiver for aksjeselskaper. Han har vært tilknyttet handelshøgskolen BI som foreleser i en årrekke og har de ti siste år vært tingrettsdommer. 5

6 Fagdager - dag 1 Oslo 25. september Høyres Hus Aktuelle spørsmål skatt Tidspunkt: kl Kursinnhold: Kurset gir deg konkrete svar på skattespørsmål som erfaringsmessig er problematiske. I år får du blant annet svar på spørsmål knyttet til behandling av skatteposisjoner ved opphør av næring, herunder salg av driftsmidler før og etter opphør. På lønnsområdet gjennomgår vi dekning av ansattes utgifter: I hvilke tilfeller kan nettometoden benyttes på godtgjørelser, dette er mer innviklet enn man skulle tro! Et tilbakevendende spørsmål er pensjonssparing for næringsdrivende; er dette alltid lønnsomt? Fradrag for tap på fordringer reiser mange problemstillinger, vi går igjennom noen utvalgte, der det erfaringsmessig gjøres en del feil. Bruken av medvirkningsbestemmelsene strammes stadig inn, og vi ser derfor på rollen som rådgiver, blant annet på hvordan en sikrer seg mot erstatnings- og straffansvar. AS noen spørsmål ved stiftelse av AS. Endringer aksjelov Tidspunkt: kl Kursinnhold: Kurset dekker de siste vedtatte endringer i aksjeloven med særlig betydning for aksjonær og styre, både endringer som er trådt i kraft og de som ikke er trådt i kraft. Vanlige problemstillinger og praktisk gjennomføring av stiftelser og kapitalendringer i aksjeselskaper vil bli gjennomgått. Oppdatering : For autoriserte regnskapsførere: 3 timer skatterett/avgiftsrett, 1 time finansregnskap, 3 timer rettslære For revisorer: 3 timer skatterett, 1 time regnskap, 3 timer annet For advokater: 7 timer oppdatering Forelesere: Statsautorisert revisor Knut Sveen, rådgiverne i. 6

7 Fagdager - dag 2 Aktuelle endringer regnskap og bokføring Tidspunkt: kl Dag 2 også i Stavanger Oslo 26. september Høyres Hus Stavanger 2. oktober Clarion Hotell Stavanger Kursinnhold: Kurset tar for seg de siste endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak og andre aktuelle regnskapsspørsmål. I 2012 ble det utgitt i alt fire bokføringsstandarder og kurset vil ta for seg det viktigste fra disse samt gi oppdatering om høringsutkast og øvrige nyheter som måtte foreligge pr. 1. september AS og aksjonær skattemessige spørsmål Tidspunkt: kl Kursinnhold: Kurset tar for seg utvalgte deler av regelverket som regulerer forholdet mellom AS og aksjonær. Vi går igjennom nye dommer og uttalelser på området, og tar også for oss klassiske problemstillinger, som prissetting ved kjøp og salg mellom selskap og aksjonær og klassifisering av utbetalinger fra selskapet. Det kan se ut til at styremedlemmer stadig oftere blir trukket til ansvar for selskapets forpliktelser, og vi går derfor igjennom ansvarsbestemmelsene for styret og ser på noen problemstillinger. Oppdatering: For autoriserte regnskapsførere: 3 timer skatterett/avgiftsrett, 2 timer bokføring, 2 timer finansregnskap For revisorer: 3 timer skatterett, 4 timer regnskap For advokater 7 timer oppdatering Regnskapsfører, revisorer, og andre økonomimedarbeidere/rådgivere, advokater. Medlem: Kr 3 000,- per dag Øvrige: Kr 3 500,- per dag Rabatt ved påmelding på begge dager: Kr 1 000,- 7

8 Arbeid i utlandet Oslo 9. oktober Høyres Hus Kurset tar for seg de skattemessige utfordringene som oppstår når en ansatt jobber i utlandet for en kortere eller lengre periode, og omfatter: Skatt ved arbeid i utlandet: ettårsregel, skatteavtaler, pendling, merutgifter, emigrasjon mv. Arbeidsgiverplikter: Innberetning, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift Trygdeavgift ved arbeid i utlandet Utfylling av selvangivelse og relevante skjemaer Vi gjennomgår også et praktisk case, hvor deltakerne selv får mulighet til å fylle ut selvangivelse og relevante skjemaer, og ta stilling til arbeidsgiverplikter, trygdetilhørighet mv. Oppdateringstimer: For autoriserte regnskapsførere: 6 timer skatterett/avgiftsrett 1 time rettslære For revisorer: 6 timer skatterett 1 time annet For advokater: 7 timer oppdatering Forelesere: Advokatfullmektig Rolf Lothe, Lønnsmedarbeidere, regnskapsførere, revisorer, økonomimedarbeidere og advokater. Advokatfullmektig Joachim Johannessen, 8 Medlem: Kr 3 000,- Øvrige: Kr 3 500,-

9 MVA: Oppdatering og vanlige spørsmål Kurset gir en oppdatering når det gjelder nyheter og aktuelle problemstillinger innenfor merverdiavgift det siste året. Lovendringer som gjelder fra 2013, og eventuelle endringer som foreslås i statsbudsjettet for 2014 behandles. Andre temaer som omfattes: Fradrag for mva og ulike spørsmål knyttet til fradragsretten. Hvilke krav stilles til bilag for å få fradrag? Når har du bare krav på delvis fradrag og hvordan skal dette gjøres i praksis? Fordeling av felleskostnader som for eksempel husleie er vanlig, men får alle leietakerne fradrag? Tap på krav er et prioritert kontrollområde for skatteetaten. Hvilke vilkår må være oppfylt for at et krav skal anses som tapt slik at virksomheten får refundert utgående avgift? Fellesregistrering er også et prioritert kontrollområde. Hvilken betydning for fradragsretten og justeringsplikten har det at selskaper er fellesregistrert. Selgers omkostninger skal med i avgiftsgrunnlaget, mens utlegg ikke skal beregnes med mva. Hvilke kostnader er omkostninger og hvilke er utlegg? Les hele kursteksten på skatt.no Regnskapsførere, økonomer, revisorer og økonomimedarbeidere. Bergen 15. oktober Radisson Blu Hotel Norge Oslo 22. oktober Høyres Hus Stavanger 30. oktober Clarion Hotel Stavanger Trondheim 31. oktober Radisson Blu Royal Garden Hotel Oppdateringstimer: For autoriserte regnskapsførere: 6 timer skatterett/avgiftsrett 1 time bokføring For revisorer: 6 timer skatterett 1 time regnskap For advokater: 7 timer oppdatering Foreleser: Avgiftsrådgiver Hilde Alvsåker, Medlem: Kr 3 000,- Øvrige: Kr 3 500,- 9

10 Lønn - utvalgte problemstillinger Oslo 17. oktober Høyres Hus Stavanger 22. oktober Clarion Hotel Stavanger Med utgangspunkt i konkrete eksempler ser vi på aktuelle problemstillinger knyttet til: Ulike typer reiser. Er reisen en arbeidsreise, yrkesreise, pendlerreise eller tjenestereise? Svaret avgjør hva som er korrekt skatte- og momsmessig behandling Selskap, mat, alkohol hvilke regler gjelder for ansatte, styre, kunder? Feriepenger, opptjening og utbetaling Utbetalinger ved opphør av arbeidsforhold (utdannelse, karriererådgiving, sluttvederlag, erstatning) Dekning av merutgifter ved pendling innland/utland Aksjer/aksjeopsjoner i arbeidsforhold Nyheter: Elektronisk skattekort Trygdeforhold ved utenlandsopphold Aktuelle dommer/uttalelser Oppdateringstimer: For autoriserte regnskapsførere: 5 timer skatterett/avgiftsrett 1 time rettslære 1 time god regnskapsføringsskikk For revisorer: 6 timer annet 1 time rettslære For advokater: 6 timer oppdatering 1 time ikke-juridisk Forelesere: Fagsjef Gry Nilsen, Kursdeltakerne kan sende inn konkrete problemstillinger som vil bli gjennomgått på kurset. Lønnsmedarbeidere, bedriftsledere, regnskapsførere, revisorer og økonomimedarbeidere. Advokatfullmektig Joachim Johannessen, Medlem: Kr 3 000,- Øvrige: Kr 3 500,- 10

11 Generasjonsskifte spar arveavgift og skatt Oslo 23. oktober Høyres Hus Kurset tar for seg aktuelle spørsmål om arveavgift og skatt ved overføring av bolig, hytte, tomt og aksjer mv. til neste generasjon, og hva som kan gjøres for å redusere skatt og arveavgift på kort og lang sikt. God planlegging og kjennskap til reglene gir muligheter for ønsket fordeling og optimal skatte- og arveavgiftstilpasning. Hva skjer med arveavgiften? Hvorfor planlegge generasjonsskifte? Når er arv eller gave avgiftspliktig? Hvordan redusere arveavgiften med: - Årlig fribeløp for gaver - Støtte til utdannelse - Fordele verdien på flest mulig - Frafall av arv - Fradrag - Verdsettelse - Bruksrett til bolig og hytte Sammenhengen mellom skatt og arveavgift pass opp for skattefellen Praktiske tips: - Slik overfører du hytta - Slik hjelper du barna inn på boligmarkedet - Slik sparer du skatt på utleieleiligheter og tomter Oppdateringstimer: For autoriserte regnskapsførere: 4 timer skatterett/avgiftsrett 3 timer rettslære For revisorer: 4 timer skatterett 3 timer annet For advokater: 7 timer oppdatering Foreleser: Advokat Trond Olsen, Regnskapsførere, økonomer, revisorer, finansielle rådgivere og advokater. Medlem: Kr 3 000,- Øvrige: Kr 3 500,- 11

12 Stifte og styre selskap -regnskapsførers rolle NYHET Oslo 24. oktober Høyres Hus Mange bedrifter har valgt bort revisor, slik at det nå ofte er regnskapsfører som får spørsmål fra kunden ved nyetablering og drift av aksjeselskaper. Kurset vil ta for seg rollen som rådgiver og samarbeidet mellom selskap, regnskapsfører, revisor og advokat. Vi tar utgangspunkt i et aksjeselskaps hierarki: Generalforsamling, styret, daglig leder, og ser på forholdet mellom disse tre. I løpet av kursdagen vil vi både se på lovens bestemmelser og en bedrifts avtaleverk - herunder vedtekter, aksjonæravtale og arbeidsavtalene. Ansvarsforholdene og arbeidsdelingen mellom de forskjellige aktørene i et selskap vil bli gjennomgått, ut fra et teoretisk ståsted og med praktiske eksempler. Det vil løpende bli lagt inn case, og oppgaver for deltagerne. Oppdateringstimer: For autoriserte regnskapsførere: 5 timer rettslære 1 time god regnskapsføringsskikk 1 time skatt/avgift For revisorer: 6 timer annet 1 timer skatterett For advokater: 6 oppdateringstimer 1 time ikke- juridisk Forelesere: Statsautorisert revisor Kristen Elstad, BDO AS Regnskapsførere, revisorer, økonomimedarbeidere. Tingrettsdommer Rolf B. Merckoll Medlem: Kr 3 000,- Øvrige: Kr 3 500,- 12

13 Feller og muligheter NYHET skatt og arveavgift for advokater Stavanger 29. oktober Clarion Hotel Stavanger Oslo 30. oktober Høyres Hus Kurset tar for seg aktuelle skattespørsmål knyttet til bolig, utleieleiligheter, tomter og næringslokaler. Vi har plukket ut de vanligste spørsmålene vi får fra våre advokatmedlemmer. Bolig - Skattefrie leieinntekter, skattefritt salg og brukshindring - Nye skatteregler for tomannsbolig - Gaveoverføring av bolig til neste generasjon Fritidsbolig i utlandet - Skattemessig behandling - Arveavgiftsplikt til Norge Utleieleiligheter - Fastsetting av leieinntekter og gevinst/tapsberegning ved salg - Omfattende utleie smart fordeling mellom ektefeller Spar skatt og arveavgift ved gave/gavesalg av fast eiendom - Tips når alternativet er skatt ved salg - Ulovfestet gjennomskjæring - Pass opp for skattefeller ved overføring til neste generasjon Næringslokale - Unngå uttaksbeskatning - Overføring neste generasjon Oppdateringstimer: For autoriserte regnskapsførere: 6 timer skatte- og avgiftsrett 1 time etikk For revisorer: 6 timer skatterett 1 time annet For advokater: 7 timer oppdatering Forelesere: Fagsjef Gry Nilsen, Allmennpraktiserende advokater og andre med interesse for skattespørsmål knyttet til fast eiendom og overføring til neste generasjon. Advokat Trond Olsen, Medlem : Kr 3 000,- Øvrige: Kr 3 500,- 13

14 Privatøkonomi Oslo 31. oktober Høyres Hus Aktuelle temaer ved rådgivning til privatpersoner Dette kurset tar for seg aktuelle temaer ved rådgivning til privatpersoner. Vergemål: Ny vergemålslov og forskrift trer i kraft fra 1. juli Hvilke konsekvenser vil det ha? Særlig om en viktig endring: fremtidsfullmakter. Arv og skifte: Et utvalg spørsmål fra vår telefontjeneste. Betaling institusjon: Hvordan beregnes vederlaget. Hvilke inntekter skal tas med i grunnlaget, hvilke skal holdes utenom. Hvilke konsekvenser har det at beboeren sitter i uskifte, eller at ektefellen bor hjemme? Oppdateringstimer: For autoriserte regnskapsførere: 5 timer rettslære 1 time etikk 1 time skatte- og avgiftsrett For revisorer: 5 timer annet 1 time etikk 1 time skatterett For advokater: 6 timer oppdatering 1 time etikk. Forelesere: Fagsjef Gry Nilsen, Finansielle rådgivere, allmennpraktiserende advokater, økonomiske rådgivere. Advokat Trond Olsen, Medlem: Kr 3 000,- Øvrige: Kr 3 500,- 14

15 To dager Regnskapsførerdagene - årsregnskapet fra A til Å En praktisk gjennomgang av ulike utfordringer man møter i et årsoppgjør. De ulike temaene gjennomgås i et helhetlig bilde av regnskap, bokføring, skatt, mva og reglene om god regnskapsføringsskikk. Gjennomgangen vil ta utgangspunkt i et praktisk case. Eksempelvis vil det bli gjennomgått problemstillinger knyttet til lønn og andre personalkostnader, pensjoner, aksjer, kapitalinntekter- og utgifter, salg av virksomhet (herunder earn-out), leasing, avskrivninger, nedskrivninger, representasjon, markedsføring, varelagervurderinger, fordringer, valuta, lån og utbytte. Oslo 6.og 7. november Høyres Hus Oppdateringstimer (14 timer): For autoriserte regnskapsførere: 4 timer finansregnskap 2 timer bokføring 2 timer god regnskapsføringsskikk, 2 timer rettslære 1 time etikk 3 timer skatte- og avgiftsrett For revisorer: 6 timer regnskap 4 timer annet 1 time etikk 3 timer skatterett For advokater: 13 timer oppdatering 1 time etikk Forelesere: Advokat Tore Fritsch, Formuesforvaltning AS Regnskapsførere og økonomimedarbeidere. - to dager: Medlem: Kr 5 000,- Øvrige: Kr 6 000,- Statsautorisert revisor Dag Ramsberg, BDO AS 15

16 Regnskapsførerdagen NYHET Stavanger 5. november Clarion Hotel Stavanger En praktisk gjennomgang av ulike utfordringer man møter i et årsoppgjør. De ulike temaene gjennomgås i et helhetlig bilde av regnskap, bokføring, skatt, mva og reglene om god regnskapsføringsskikk. Gjennomgangen vil ta utgangspunkt i et praktisk case. Eksempelvis vil det bli gjennomgått problemstillinger knyttet til lønn og andre personalkostnader, pensjoner, aksjer, kapitalinntekter- og utgifter, salg av virksomhet (herunder earn-out), leasing, avskrivninger, nedskrivninger, representasjon, markedsføring, varelagervurderinger, fordringer, valuta, lån og utbytte. Oppdateringstimer: For autoriserte regnskapsførere: 3 timer finansregnskap 1 time bokføring 1 time god regnskapsføringsskikk 1 time rettslære 1 time skatte- og avgiftsrett For revisorer: 4 timer regnskap 2 timer annet 1 time skatterett For advokater: 7timer oppdatering Regnskapsførere og økonomimedarbeidere. Foreleser: Statsautorisert revisor Dag Ramsberg, BDO AS Medlem: kr 3 000,- Øvrige: kr 3 500,- 16

17 17

18 Velkommen til vakre Estoril arrangerer kurs i fantastiske Estoril utenfor Lisboa i Portugal. Kombiner kurs med kultur, god mat og vin og shopping i Lisboa. NB! Kurset har kun 30 plasser. Estoril ligger 25 km vest for Lisboa. Estoril er kjent som et eksklusivt feriested, med vakre strender og Europas største casino. Temperaturen i september er meget behagelig og ligger på rundt 26 grader. I Estoril er det mange muligheter for aktiviteter. Det er fantastiske golfmuligheter og fine strender å besøke. Det er lagt opp til fem undervisningsdager som totalt gir 26 oppdateringstimer. Temaer som vil stå sentral er Styret - juss og skatt, Skatte- og avgiftsmyndighetene - opplysningsplikt, merverdiavgift og mye mer. Estoril september Hotel Palácio Estoril Oppdateringstimer: For autoriserte regnskapsførere: 15 timer skatterett/avgiftsrett 5 timer rettslære 3 timer god regnskapsførerskikk 3 timer bokføring For revisorer: 15 timer skatterett 3 time regnskap 8 timer annet For advokater: Deltaker kan be om godkjenning fra Advokatforeningen. Forelesere: Fagsjef Gry Nilsen, Les om hele kursinnholdet på skatt.no Kursdeltaker ordner reise og opphold selv. garanterer at kurset blir gjennomført. Regnskapsførere, økonomer, revisorer, controllere og advokater. Avgiftsrådgiver Hilde Alvsåker, kr 9 990,- 18

19 Årets sydenkurs Gran Canaria I over ti år har arrangert kurs i varmere strøk. Turen går i år til Amadores på Gran Canaria. Gloria Palace Royal er et elegant og vakkert leilighetshotell med høy standard og smakfullt innredede leiligheter og suiter med aircondition. Årets temaer er: s Praktiske skatte- og regnskapskurs Årsoppgjøret Utvalgte problemstillinger - skatt Ligningslov - tilleggskatt og frister for endring av ligningen Årets kurs gir 24 oppdateringstimer. Det kan lønne seg å være tidlig ute med påmeldingen da kurset fort blir fulltegnet. Gran Canaria november Gloria Palace Royal Hotel Oppdateringstimer: For autoriserte regnskapsførere: 9 timer skatterett/avgiftsrett 4 timer finansregnskap 3 timer bokføring 5 timer god regnskapsførerskikk 3 timer rettslære For revisorer: 9 timer skatterett 7 time regnskap 5 timer revisjon/etikk 3 timer annet For advokater: Deltaker kan be om godkjenning fra Advokatforeningen. Forelesere: Advokatfullmektig Joachim Johannessen, Les om hele kursinnholdet på skatt.no. Regnskapsførere, økonomer, revisorer, controllere og advokater. kr 9 990,- Statsautorisert revisor Dag Ramsberg, BDO AS Advokat Tore Fritsch, Formuesforvaltning AS 19

20 Praktisk skatte- og regnskapskurs Praktisk skatte- og regnskapskurs er et godt tilbud til regnskapsførere, økonomimedarbeidere, revisorer, bedriftsledere, advokater og andre som ønsker å holde seg oppdatert på områdene skatt, avgift og regnskap. Kurset tar for seg skatte- og avgiftsendringer for 2013 og 2014, blant annet varslede endringer i selskapsbeskatningen. Forenklingene i aksjeloven, som antakelig vil tre i kraft fra 2014, vil bli gjennomgått. Kurset tar også for seg siste års endringer innen regnskap og bokføring. Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler. Kursdokumentasjonen Hver deltaker får utdelt en kursmappe med utfyllende dokumentasjon på 300 sider. Viktige lov- og forskriftstekster, samt uttalelser fra skattemyndighetene, er tatt inn i sin helhet. Oppdateringstimer: For autoriserte regnskapsførere: 4 timer skatterett/avgiftsrett 1 time bokføring 2 timer rettslære For revisorer: 4 timer skatterett 1 time regnskap 2 timer annet For advokater: 7 timer oppdatering Foran i kursmappen er det et meget detaljert stikkordsregister, som gjør at dokumentasjonen er et nyttig oppslagsverk også etter kurset. Regnskapsførere, økonomer, revisorer, controllere og advokater. Medlemmer: kr 2 500,- Øvrige: kr 2 900,- 20

21 Fredrikstad Rica City Hotel Kongsvinger Kongsvinger Festning Ski Thon Hotel Ski Arendal Clairon hotel Tyholmen Fagernes Quality Hotel & Resort Fagernes Tromsø Radisson Blu Hotel Tromsø Hamar Scandic Hamar Harstad Clarion Collection Hotel Arcticus Kristiansand Hotel Norge Kristiansand Oslo Thon Hotel Bristol Bodø Rica hotel Bodø Egersund Grand Hotel Egersund Kongsberg Quality Hotel Grand, Mosjøen Fru Haugans Hotel Ålesund Rica Parken Hotel Skien Clarion Collection hotel Bryggeparken Kristiansund Rica Hotel Kristiansund Sandefjord Rica Park Hotel Sandefjord Bergen Radisson Blu Hotel Norge Kragerø Kragerø spa og resort Trondheim Radisson SAS Royal Garden Hotel Hønefoss Klækken hotell Oslo Thon Hotel Bristol Gardermoen Clarion Hotel Oslo Airport Sarpsborg Quality Hotel & Resort Sarpsborg Gjøvik Honne Hotell og Konferansesenter Stavanger Quality Airport Hotel Stavanger Steinkjer Quality Hotel Grand Steinkjer Drammen First Hotel Ambassadeur Oslo Grand Hotel Haugesund Rica Maritim Hotel Oslo Quality Hotel Expo Stavanger Clarion Hotel Stavanger Tønsberg Quality hotell Tønsberg Bergen Radisson Blu Hotel Norge Lillehammer Radisson Blu Hotel Lillehammer Oslo Thon Hotel Bristol Førde Rica Sundfjord hotel og Spa 21

22 Kjøp fagbøkene dine på skatt.no Lignings-ABC Lignings-ABC omtaler de fleste skattespørsmål for selskaper og personlige skattytere. Skattelovsamlingen Dette er Norges mest komplette, oppdaterte og oversiktlige verktøy for alle som jobber med eller studerer årsregnskap og skattespørsmål. Årsregnskapet i teori og praksis 2012 Den eneste komplette og oppdaterte boken om årsregnskapet i ny utgave. Pris: 395,- Pris: 940,- Pris: 799,- Merverdiavgiftshåndboken 2013 Boken gir en oversikt over avgiftsmyndighetenes praksis til merverdiavgiftsloven og til kompensasjonsloven. Regnskapsloven med kommentarer Regnskapsloven med kommentarer gjennomgår bestemmelsene i regnskapslovgivningen. Norsk bedriftsskatterett Norsk Bedriftsskatterett er en bred fremstilling av bedriftsbeskatningen. 22 Pris: 429,- Pris: 790,- Pris: 1290,-

23 Praktiske opplysninger Inkluderer kursmateriell, lunsj og kaffe. Du oppnår rabatt dersom du eller din bedrift er medlem i. en forhåndsfaktureres. Tid Våre kurs varer fra kl hvis annet ikke er spesifisert. Kursbevis Alle kursdeltakere mottar kursbevis etter avholdt kurs. Dette gjelder alle våre kurs i kurskalenderen. Påmelding og avbestilling Påmeldingsfristen er 10 dager før kurstart, men vi tar i mot påmeldinger helt frem til kursdato så sant det er ledige plasser. Ved avbestilling nærmere enn 10 dager før kursstart er påmeldingen bindende og kursavgiften må betales. Avmelding ved legitimert sykdom behandles særskilt. Endringer/avlysning tar forbehold om at enkelte endringer i kursprogrammet kan forekomme. Ved for få påmeldte forbeholder vi oss retten til å avlyse kurs. Rabatt Når ti deltakere eller flere melder seg på samtidig gis 15 prosent rabatt. Rabatten gjelder kun kurs i Norge. 23

24 Returadresse:, Pb 213 Sentrum, 0103 Oslo Postboks 213, sentrum 0103 Oslo

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 15 Fagdager i utlandet - side 37 Enkeltstående kurs - side 45 Emnebeskrivelser - side 69 www.narf.no

Detaljer

Lure eiendomsgrep SKATTE BETALEREN. skattemareritt. Mitt. Slik gjør du. Krever inn mest eiendomsskatt. Nye regler kan gi skattekortfeil

Lure eiendomsgrep SKATTE BETALEREN. skattemareritt. Mitt. Slik gjør du. Krever inn mest eiendomsskatt. Nye regler kan gi skattekortfeil SKATTE TE BETALEREN Nr 4 2011 Nr 4 2011 www.skattebetaleren.no Slik gjør du Lure eiendomsgrep Mitt skattemareritt Krever inn mest eiendomsskatt Nye regler kan gi skattekortfeil Tetter arveavgiftshull Økonomisk

Detaljer

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs NYHET! Sticos E-kurs Sticos Kurs VÅREN 2014 regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs Slik får du prioritert kompetanseutvikling i år! 2 Kjersti Schjelvaag Lian Produktsjef Sticos

Detaljer

Høsten 2007. Kurskatalog

Høsten 2007. Kurskatalog Høsten 2007 Kurskatalog Ernst & Young hever din kompetanse! Ernst & Young er en kunnskapsbedrift. Vi har solid erfaring og kompetanse og lever av å føre den videre til våre kunder. Vår kursvirksomhet er

Detaljer

Kurskatalogen 2008. når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5. Fagdager i Norge - side 13. Fagdager i utlandet - side 33

Kurskatalogen 2008. når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5. Fagdager i Norge - side 13. Fagdager i utlandet - side 33 Kurskatalogen 2008 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 13 Fagdager i utlandet - side 33 Enkeltstående kurs - side 45 Kursbeskrivelser - side 73 Godt

Detaljer

KURSNR. OG KURSSTED når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!

KURSNR. OG KURSSTED når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Returadresse: NARF Ekstra AS Postboks 99 Sentrum 0101 Oslo Kurskatalogen 2007 Påmeldingsskjema til NARF kurs Vennligst benytt ett skjema per kursnr./fagdagsted. Fyll ut opplysningene nedenfor og send skjemaet

Detaljer

Unngå oppsigelsesfeller

Unngå oppsigelsesfeller SKATTEBETALEREN #1 2015 ARBEIDSLIV: Unngå oppsigelsesfeller REVIDERT BUDSJETT: Scheel-løst NÆRINGSDRIVENDE: Gode tips til næringsoppgaven BIL: Endring i bilbeskatning? KOMMENTAR - Hva ligger i begrepet

Detaljer

SKATTE. Få lavere utleieskatt BETALEREN. Betaler du 28 eller 51 prosent? Nye regler: Skatteetaten får vite mer om deg. Så dårlig har BSU blitt

SKATTE. Få lavere utleieskatt BETALEREN. Betaler du 28 eller 51 prosent? Nye regler: Skatteetaten får vite mer om deg. Så dårlig har BSU blitt SKATTE BETALEREN Nr 4 2012 www.skattebetaleren.no Betaler du 28 eller 51 prosent? Få lavere utleieskatt BOLIG Så dårlig har BSU blitt SKATTEREGLER Når er hytta fritidsbolig? SKATTEOPPGJØRET Disse avgjør

Detaljer

Høst/vinter 2014 2015 KURSKATALOG. Økonomisk styring og kontroll. Punktum.

Høst/vinter 2014 2015 KURSKATALOG. Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Høst/vinter 2014 2015 KURSKATALOG Økonomisk styring og kontroll. Punktum. INTRODUKSJON 2014/15 Finale Systemer as går inn i vår 27 sesong, og ønsker nye og gamle brukere velkommen på kurs. Det er mange

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011 Grant Thornton informerer Nr. 3/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Rådgivning på tørt og vått Etter en ekstraordinær

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Grunnkurs for boliginvestorer. Utleie av fast eiendom: Bedrifter: Nå skal skattesatsene ned. Juksere avslørt og sparket ut

SKATTE BETALEREN. Grunnkurs for boliginvestorer. Utleie av fast eiendom: Bedrifter: Nå skal skattesatsene ned. Juksere avslørt og sparket ut SKATTE BETALEREN Nr 3 2013 www.skattebetaleren.no Utleie av fast eiendom: Grunnkurs for boliginvestorer SKATTEKLAGERI Juksere avslørt og sparket ut SKATTEOPPGJØRETI Ikke la deg blende av at du får penger

Detaljer

Økonomisk styring og kontroll. Punktum.

Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Høst/vinter 2013 2014 KURSKATALOG Økonomisk styring og kontroll. Punktum. INTRODUKSJON 2013/14 INNHOLD 2013/14 Vi går inn i vår 26. sesong og ønsker nye og gamle brukere velkommen på kurs. Finale Systemer

Detaljer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer Grant Thornton informerer Nr. 2/2007 5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer skjer med privat pensjonssparing? 12Hva om god bokføringsskikk 18Uttalelser Din samarbeidspartner innen revisjon

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

SKATTE BOLIG I UTLANDET BETALEREN FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE DETTE BETYR KILDESKATTEN FOR DEG

SKATTE BOLIG I UTLANDET BETALEREN FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE DETTE BETYR KILDESKATTEN FOR DEG SKATTE BETALEREN 1 2010 www.skattebetaleren.no BOLIG I UTLANDET FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE VANT SVINDELSAK MOT SKATTEETATEN PENSJONSSPARING MED SKATTEFRADRAG DETTE BETYR KILDESKATTEN

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2012 Grant Thornton informerer Nr. 3/2012 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle har hatt en fin sommer til tross

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Derfor lønner det seg å være gift. Skatteetaten får kritikk. Ny pensjonistskatt rammer hardt. Spar smart i fond

SKATTE BETALEREN. Derfor lønner det seg å være gift. Skatteetaten får kritikk. Ny pensjonistskatt rammer hardt. Spar smart i fond SKATTE BETALEREN Nr 5 2010 www.skattebetaleren.no Derfor lønner det seg å være gift Skatteetaten får kritikk Ny pensjonistskatt rammer hardt Spar smart i fond Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Foto:

Detaljer

ENKELT- PERSON- FORETAK

ENKELT- PERSON- FORETAK E-bok 038 ENKELT- PERSON- FORETAK OG SKATT 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold ENKELT- PERSON- FORETAK og skatt R!SANGERS EBOK 038 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22,

Detaljer

Skattebetalerdagene 2015. Tips til selvangivelsen Arv og gave hva må du passe på? Planlegg alderdommen med fremtidsfullmakt

Skattebetalerdagene 2015. Tips til selvangivelsen Arv og gave hva må du passe på? Planlegg alderdommen med fremtidsfullmakt Skattebetalerdagene 2015 Tips til selvangivelsen Arv og gave hva må du passe på? Planlegg alderdommen med fremtidsfullmakt Skattebetalerforeningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon med visjon

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold SKATTE-ABC FOR EGET FIRMA R!SANGERS E-BOK 001 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer