Kurskatalog skatt - avgift - regnskap - økonomi. skatt.no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalog 2013. skatt - avgift - regnskap - økonomi. skatt.no"

Transkript

1 Kurskatalog 2013 skatt - avgift - regnskap - økonomi skatt.no 1

2 Om har over medlemmer og jobber for en enklere skattehverdag for alle. Vi har i over 30 år holdt kurs for revisorer, regnskapsførere, jurister og andre med interesse for skatt og avgift. Våre forelesere er svært populære grunnet høy kompetanse og praktisk tilnærming til faget. For mange er kravet til etterutdanningen hovedmotivasjonen for å gå på kurs, og alle våre kurs gir oppdateringstimer som oppfyller kravene til etterutdanning for regnskapsførere, revisorer og advokater. Vi håper å se deg på våre kurs. Gry Nilsen Fagsjef 2

3 Innholdsfortegnelse Om side 2 Våre forelesere side 4 Fag- og temakurs Fagdager Oslo og Stavanger side 6 Arbeid i utlandet side 8 MVA: Oppdatering og vanlige spørsmål side 9 Lønn - utvalgte problemstillinger side 10 Generasjonskifte - spar arveavgift og skatt side 11 Stifte og styre selskap - regnskapsførers rolle side 12 Feller og muligheter - skatt og arveavgift for advokater side 13 Privatrådgiverdagen side 14 Regnskapsførerdagene - årsregnskapet fra A til Å side 15 Regnskapsførerdagen side 16 Utenlandskurs Storbykurs i Estoril side 18 Årets sydenkurs Gran Canaria side 19 Skattekurs Praktisk skatte- og regnskapskurs side 20 Praktiske opplysninger side 23 3

4 Våre forelesere Fagsjef Gry Nilsen Gry Nilsen er jurist og jobber som fagsjef. Hun har bakgrunn fra blant annet Skatteetaten, Norges Bondelag og privat axdvokatpraksis. Hun er en mye brukt foredragsholder. Avgiftsrådgiver Hilde Alvsåker Hilde Avsåker er jurist og arbeider med merverdiavgift som spesialfelt. Hun er redaktør for fagtidsskriftet Avgiftsnytt, og underviser på Høgskolen i Oslo og Akershus samt foreningens kurs. Advokatfullmektig Rolf Lothe Rolf Lothe er jurist og jobber som advokatfullmektig. Han har bakgrunn fra Skatteetaten. Rolf jobber mye med utenlandssaker og foreningens høringsuttalelser. Han er en erfaren foredragsholder. Advokat Trond Olsen Trond Olsen er jurist og jobber som advokat. Han har bakgrunn blant annet fra skatteetaten. Spesialfeltene er skatt, arveavgift og generasjonsskifte. Erfaren foredragsholder på foreningens kurs. Advokatfullmektig Joachim Johannessen Joachim K. Johannessen er advokatfullmektig i foreningen og har hovedfokus på fast eiendom, aksjer og selvstendig næringsdrivende. Han er en erfaren foredragsholder. Statsautorisert revisor Knut Sveen, Sandberg Revisjon AS Knut Sveen er statsautorisert revisor og er partner i Sandberg Revisjon AS. Han har også bakgrunn fra RSM Hasner og KPMG. Han er en mye brukt foredragsholder. 4 Statsautorisert revisor Dag Ramsberg, BDO AS Dag Ramsberg har sitt spesialfelt innen arv og generasjonsskifte, kjøp og salg av virksomheter, fusjon og fisjon samt omdannelser. Han har lang erfaring som foredragsholder. Statsautorisert revisor Erik Ramsberg, BDO AS Erik Ramsberg har sitt spesialfelt innen skatt og avgift, spesielt inn mot familieeide virksomheter. Han har lang erfaring som foredragsholder.

5 Statsautorisert revisor Tom Erik Lehne, BDO AS Tom Erik Lehne har arbeidet med revisjon siden Tom Erik har hovedsaklig jobbet med revisjon og rådgivning for små og mellomstore bedrifter. Han har vært foredragsholder for foreningen siden Statsautorisert revisor Håvard Hammertrø, BDO AS Håvard Hammertrø, Partner BDO AS, er en dreven foredragsholder og har holdt kurs innenfor regnskap og revisjon i en årrekke. Han har bakgrunn som statsautorisert revisor og siviløkonom. Statsautorisert revisor Ståle Lorås, BDO AS Ståle Lorås er partner i BDO AS og har 11 års praksis fra ligningsetaten.. Ved siden av ordinær revisjon, bistår han kunder med skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger. Han er en erfaren foredragsholder. Statsautorisert revisor Kristen Elstad, BDO AS Kristen Elstad er partner i BDO AS og leder av selskapets kontorer på Romerike. Han jobber mye med fag og er mye benyttet som foreleser der hans fokus er å vise hvordan teori håndteres i hverdagen. Advokat Tore Fritsch, Formuesforvaltning AS Tore Fritsch har de siste åtte år vært partner i Formuesforvaltning Advokatkontor DA. Før dette var han 15 år i, de siste tre som leder. Han har holdt kurs for foreningen i over 20 år. Tingrettsdommer Rolf B. Merckoll Rolf B. Merckoll er jurist. Han har erfaring som bedriftsleder fra Canada, og privat praksis som forretningsadvokat - bl. a. som rådgiver for aksjeselskaper. Han har vært tilknyttet handelshøgskolen BI som foreleser i en årrekke og har de ti siste år vært tingrettsdommer. 5

6 Fagdager - dag 1 Oslo 25. september Høyres Hus Aktuelle spørsmål skatt Tidspunkt: kl Kursinnhold: Kurset gir deg konkrete svar på skattespørsmål som erfaringsmessig er problematiske. I år får du blant annet svar på spørsmål knyttet til behandling av skatteposisjoner ved opphør av næring, herunder salg av driftsmidler før og etter opphør. På lønnsområdet gjennomgår vi dekning av ansattes utgifter: I hvilke tilfeller kan nettometoden benyttes på godtgjørelser, dette er mer innviklet enn man skulle tro! Et tilbakevendende spørsmål er pensjonssparing for næringsdrivende; er dette alltid lønnsomt? Fradrag for tap på fordringer reiser mange problemstillinger, vi går igjennom noen utvalgte, der det erfaringsmessig gjøres en del feil. Bruken av medvirkningsbestemmelsene strammes stadig inn, og vi ser derfor på rollen som rådgiver, blant annet på hvordan en sikrer seg mot erstatnings- og straffansvar. AS noen spørsmål ved stiftelse av AS. Endringer aksjelov Tidspunkt: kl Kursinnhold: Kurset dekker de siste vedtatte endringer i aksjeloven med særlig betydning for aksjonær og styre, både endringer som er trådt i kraft og de som ikke er trådt i kraft. Vanlige problemstillinger og praktisk gjennomføring av stiftelser og kapitalendringer i aksjeselskaper vil bli gjennomgått. Oppdatering : For autoriserte regnskapsførere: 3 timer skatterett/avgiftsrett, 1 time finansregnskap, 3 timer rettslære For revisorer: 3 timer skatterett, 1 time regnskap, 3 timer annet For advokater: 7 timer oppdatering Forelesere: Statsautorisert revisor Knut Sveen, rådgiverne i. 6

7 Fagdager - dag 2 Aktuelle endringer regnskap og bokføring Tidspunkt: kl Dag 2 også i Stavanger Oslo 26. september Høyres Hus Stavanger 2. oktober Clarion Hotell Stavanger Kursinnhold: Kurset tar for seg de siste endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak og andre aktuelle regnskapsspørsmål. I 2012 ble det utgitt i alt fire bokføringsstandarder og kurset vil ta for seg det viktigste fra disse samt gi oppdatering om høringsutkast og øvrige nyheter som måtte foreligge pr. 1. september AS og aksjonær skattemessige spørsmål Tidspunkt: kl Kursinnhold: Kurset tar for seg utvalgte deler av regelverket som regulerer forholdet mellom AS og aksjonær. Vi går igjennom nye dommer og uttalelser på området, og tar også for oss klassiske problemstillinger, som prissetting ved kjøp og salg mellom selskap og aksjonær og klassifisering av utbetalinger fra selskapet. Det kan se ut til at styremedlemmer stadig oftere blir trukket til ansvar for selskapets forpliktelser, og vi går derfor igjennom ansvarsbestemmelsene for styret og ser på noen problemstillinger. Oppdatering: For autoriserte regnskapsførere: 3 timer skatterett/avgiftsrett, 2 timer bokføring, 2 timer finansregnskap For revisorer: 3 timer skatterett, 4 timer regnskap For advokater 7 timer oppdatering Regnskapsfører, revisorer, og andre økonomimedarbeidere/rådgivere, advokater. Medlem: Kr 3 000,- per dag Øvrige: Kr 3 500,- per dag Rabatt ved påmelding på begge dager: Kr 1 000,- 7

8 Arbeid i utlandet Oslo 9. oktober Høyres Hus Kurset tar for seg de skattemessige utfordringene som oppstår når en ansatt jobber i utlandet for en kortere eller lengre periode, og omfatter: Skatt ved arbeid i utlandet: ettårsregel, skatteavtaler, pendling, merutgifter, emigrasjon mv. Arbeidsgiverplikter: Innberetning, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift Trygdeavgift ved arbeid i utlandet Utfylling av selvangivelse og relevante skjemaer Vi gjennomgår også et praktisk case, hvor deltakerne selv får mulighet til å fylle ut selvangivelse og relevante skjemaer, og ta stilling til arbeidsgiverplikter, trygdetilhørighet mv. Oppdateringstimer: For autoriserte regnskapsførere: 6 timer skatterett/avgiftsrett 1 time rettslære For revisorer: 6 timer skatterett 1 time annet For advokater: 7 timer oppdatering Forelesere: Advokatfullmektig Rolf Lothe, Lønnsmedarbeidere, regnskapsførere, revisorer, økonomimedarbeidere og advokater. Advokatfullmektig Joachim Johannessen, 8 Medlem: Kr 3 000,- Øvrige: Kr 3 500,-

9 MVA: Oppdatering og vanlige spørsmål Kurset gir en oppdatering når det gjelder nyheter og aktuelle problemstillinger innenfor merverdiavgift det siste året. Lovendringer som gjelder fra 2013, og eventuelle endringer som foreslås i statsbudsjettet for 2014 behandles. Andre temaer som omfattes: Fradrag for mva og ulike spørsmål knyttet til fradragsretten. Hvilke krav stilles til bilag for å få fradrag? Når har du bare krav på delvis fradrag og hvordan skal dette gjøres i praksis? Fordeling av felleskostnader som for eksempel husleie er vanlig, men får alle leietakerne fradrag? Tap på krav er et prioritert kontrollområde for skatteetaten. Hvilke vilkår må være oppfylt for at et krav skal anses som tapt slik at virksomheten får refundert utgående avgift? Fellesregistrering er også et prioritert kontrollområde. Hvilken betydning for fradragsretten og justeringsplikten har det at selskaper er fellesregistrert. Selgers omkostninger skal med i avgiftsgrunnlaget, mens utlegg ikke skal beregnes med mva. Hvilke kostnader er omkostninger og hvilke er utlegg? Les hele kursteksten på skatt.no Regnskapsførere, økonomer, revisorer og økonomimedarbeidere. Bergen 15. oktober Radisson Blu Hotel Norge Oslo 22. oktober Høyres Hus Stavanger 30. oktober Clarion Hotel Stavanger Trondheim 31. oktober Radisson Blu Royal Garden Hotel Oppdateringstimer: For autoriserte regnskapsførere: 6 timer skatterett/avgiftsrett 1 time bokføring For revisorer: 6 timer skatterett 1 time regnskap For advokater: 7 timer oppdatering Foreleser: Avgiftsrådgiver Hilde Alvsåker, Medlem: Kr 3 000,- Øvrige: Kr 3 500,- 9

10 Lønn - utvalgte problemstillinger Oslo 17. oktober Høyres Hus Stavanger 22. oktober Clarion Hotel Stavanger Med utgangspunkt i konkrete eksempler ser vi på aktuelle problemstillinger knyttet til: Ulike typer reiser. Er reisen en arbeidsreise, yrkesreise, pendlerreise eller tjenestereise? Svaret avgjør hva som er korrekt skatte- og momsmessig behandling Selskap, mat, alkohol hvilke regler gjelder for ansatte, styre, kunder? Feriepenger, opptjening og utbetaling Utbetalinger ved opphør av arbeidsforhold (utdannelse, karriererådgiving, sluttvederlag, erstatning) Dekning av merutgifter ved pendling innland/utland Aksjer/aksjeopsjoner i arbeidsforhold Nyheter: Elektronisk skattekort Trygdeforhold ved utenlandsopphold Aktuelle dommer/uttalelser Oppdateringstimer: For autoriserte regnskapsførere: 5 timer skatterett/avgiftsrett 1 time rettslære 1 time god regnskapsføringsskikk For revisorer: 6 timer annet 1 time rettslære For advokater: 6 timer oppdatering 1 time ikke-juridisk Forelesere: Fagsjef Gry Nilsen, Kursdeltakerne kan sende inn konkrete problemstillinger som vil bli gjennomgått på kurset. Lønnsmedarbeidere, bedriftsledere, regnskapsførere, revisorer og økonomimedarbeidere. Advokatfullmektig Joachim Johannessen, Medlem: Kr 3 000,- Øvrige: Kr 3 500,- 10

11 Generasjonsskifte spar arveavgift og skatt Oslo 23. oktober Høyres Hus Kurset tar for seg aktuelle spørsmål om arveavgift og skatt ved overføring av bolig, hytte, tomt og aksjer mv. til neste generasjon, og hva som kan gjøres for å redusere skatt og arveavgift på kort og lang sikt. God planlegging og kjennskap til reglene gir muligheter for ønsket fordeling og optimal skatte- og arveavgiftstilpasning. Hva skjer med arveavgiften? Hvorfor planlegge generasjonsskifte? Når er arv eller gave avgiftspliktig? Hvordan redusere arveavgiften med: - Årlig fribeløp for gaver - Støtte til utdannelse - Fordele verdien på flest mulig - Frafall av arv - Fradrag - Verdsettelse - Bruksrett til bolig og hytte Sammenhengen mellom skatt og arveavgift pass opp for skattefellen Praktiske tips: - Slik overfører du hytta - Slik hjelper du barna inn på boligmarkedet - Slik sparer du skatt på utleieleiligheter og tomter Oppdateringstimer: For autoriserte regnskapsførere: 4 timer skatterett/avgiftsrett 3 timer rettslære For revisorer: 4 timer skatterett 3 timer annet For advokater: 7 timer oppdatering Foreleser: Advokat Trond Olsen, Regnskapsførere, økonomer, revisorer, finansielle rådgivere og advokater. Medlem: Kr 3 000,- Øvrige: Kr 3 500,- 11

12 Stifte og styre selskap -regnskapsførers rolle NYHET Oslo 24. oktober Høyres Hus Mange bedrifter har valgt bort revisor, slik at det nå ofte er regnskapsfører som får spørsmål fra kunden ved nyetablering og drift av aksjeselskaper. Kurset vil ta for seg rollen som rådgiver og samarbeidet mellom selskap, regnskapsfører, revisor og advokat. Vi tar utgangspunkt i et aksjeselskaps hierarki: Generalforsamling, styret, daglig leder, og ser på forholdet mellom disse tre. I løpet av kursdagen vil vi både se på lovens bestemmelser og en bedrifts avtaleverk - herunder vedtekter, aksjonæravtale og arbeidsavtalene. Ansvarsforholdene og arbeidsdelingen mellom de forskjellige aktørene i et selskap vil bli gjennomgått, ut fra et teoretisk ståsted og med praktiske eksempler. Det vil løpende bli lagt inn case, og oppgaver for deltagerne. Oppdateringstimer: For autoriserte regnskapsførere: 5 timer rettslære 1 time god regnskapsføringsskikk 1 time skatt/avgift For revisorer: 6 timer annet 1 timer skatterett For advokater: 6 oppdateringstimer 1 time ikke- juridisk Forelesere: Statsautorisert revisor Kristen Elstad, BDO AS Regnskapsførere, revisorer, økonomimedarbeidere. Tingrettsdommer Rolf B. Merckoll Medlem: Kr 3 000,- Øvrige: Kr 3 500,- 12

13 Feller og muligheter NYHET skatt og arveavgift for advokater Stavanger 29. oktober Clarion Hotel Stavanger Oslo 30. oktober Høyres Hus Kurset tar for seg aktuelle skattespørsmål knyttet til bolig, utleieleiligheter, tomter og næringslokaler. Vi har plukket ut de vanligste spørsmålene vi får fra våre advokatmedlemmer. Bolig - Skattefrie leieinntekter, skattefritt salg og brukshindring - Nye skatteregler for tomannsbolig - Gaveoverføring av bolig til neste generasjon Fritidsbolig i utlandet - Skattemessig behandling - Arveavgiftsplikt til Norge Utleieleiligheter - Fastsetting av leieinntekter og gevinst/tapsberegning ved salg - Omfattende utleie smart fordeling mellom ektefeller Spar skatt og arveavgift ved gave/gavesalg av fast eiendom - Tips når alternativet er skatt ved salg - Ulovfestet gjennomskjæring - Pass opp for skattefeller ved overføring til neste generasjon Næringslokale - Unngå uttaksbeskatning - Overføring neste generasjon Oppdateringstimer: For autoriserte regnskapsførere: 6 timer skatte- og avgiftsrett 1 time etikk For revisorer: 6 timer skatterett 1 time annet For advokater: 7 timer oppdatering Forelesere: Fagsjef Gry Nilsen, Allmennpraktiserende advokater og andre med interesse for skattespørsmål knyttet til fast eiendom og overføring til neste generasjon. Advokat Trond Olsen, Medlem : Kr 3 000,- Øvrige: Kr 3 500,- 13

14 Privatøkonomi Oslo 31. oktober Høyres Hus Aktuelle temaer ved rådgivning til privatpersoner Dette kurset tar for seg aktuelle temaer ved rådgivning til privatpersoner. Vergemål: Ny vergemålslov og forskrift trer i kraft fra 1. juli Hvilke konsekvenser vil det ha? Særlig om en viktig endring: fremtidsfullmakter. Arv og skifte: Et utvalg spørsmål fra vår telefontjeneste. Betaling institusjon: Hvordan beregnes vederlaget. Hvilke inntekter skal tas med i grunnlaget, hvilke skal holdes utenom. Hvilke konsekvenser har det at beboeren sitter i uskifte, eller at ektefellen bor hjemme? Oppdateringstimer: For autoriserte regnskapsførere: 5 timer rettslære 1 time etikk 1 time skatte- og avgiftsrett For revisorer: 5 timer annet 1 time etikk 1 time skatterett For advokater: 6 timer oppdatering 1 time etikk. Forelesere: Fagsjef Gry Nilsen, Finansielle rådgivere, allmennpraktiserende advokater, økonomiske rådgivere. Advokat Trond Olsen, Medlem: Kr 3 000,- Øvrige: Kr 3 500,- 14

15 To dager Regnskapsførerdagene - årsregnskapet fra A til Å En praktisk gjennomgang av ulike utfordringer man møter i et årsoppgjør. De ulike temaene gjennomgås i et helhetlig bilde av regnskap, bokføring, skatt, mva og reglene om god regnskapsføringsskikk. Gjennomgangen vil ta utgangspunkt i et praktisk case. Eksempelvis vil det bli gjennomgått problemstillinger knyttet til lønn og andre personalkostnader, pensjoner, aksjer, kapitalinntekter- og utgifter, salg av virksomhet (herunder earn-out), leasing, avskrivninger, nedskrivninger, representasjon, markedsføring, varelagervurderinger, fordringer, valuta, lån og utbytte. Oslo 6.og 7. november Høyres Hus Oppdateringstimer (14 timer): For autoriserte regnskapsførere: 4 timer finansregnskap 2 timer bokføring 2 timer god regnskapsføringsskikk, 2 timer rettslære 1 time etikk 3 timer skatte- og avgiftsrett For revisorer: 6 timer regnskap 4 timer annet 1 time etikk 3 timer skatterett For advokater: 13 timer oppdatering 1 time etikk Forelesere: Advokat Tore Fritsch, Formuesforvaltning AS Regnskapsførere og økonomimedarbeidere. - to dager: Medlem: Kr 5 000,- Øvrige: Kr 6 000,- Statsautorisert revisor Dag Ramsberg, BDO AS 15

16 Regnskapsførerdagen NYHET Stavanger 5. november Clarion Hotel Stavanger En praktisk gjennomgang av ulike utfordringer man møter i et årsoppgjør. De ulike temaene gjennomgås i et helhetlig bilde av regnskap, bokføring, skatt, mva og reglene om god regnskapsføringsskikk. Gjennomgangen vil ta utgangspunkt i et praktisk case. Eksempelvis vil det bli gjennomgått problemstillinger knyttet til lønn og andre personalkostnader, pensjoner, aksjer, kapitalinntekter- og utgifter, salg av virksomhet (herunder earn-out), leasing, avskrivninger, nedskrivninger, representasjon, markedsføring, varelagervurderinger, fordringer, valuta, lån og utbytte. Oppdateringstimer: For autoriserte regnskapsførere: 3 timer finansregnskap 1 time bokføring 1 time god regnskapsføringsskikk 1 time rettslære 1 time skatte- og avgiftsrett For revisorer: 4 timer regnskap 2 timer annet 1 time skatterett For advokater: 7timer oppdatering Regnskapsførere og økonomimedarbeidere. Foreleser: Statsautorisert revisor Dag Ramsberg, BDO AS Medlem: kr 3 000,- Øvrige: kr 3 500,- 16

17 17

18 Velkommen til vakre Estoril arrangerer kurs i fantastiske Estoril utenfor Lisboa i Portugal. Kombiner kurs med kultur, god mat og vin og shopping i Lisboa. NB! Kurset har kun 30 plasser. Estoril ligger 25 km vest for Lisboa. Estoril er kjent som et eksklusivt feriested, med vakre strender og Europas største casino. Temperaturen i september er meget behagelig og ligger på rundt 26 grader. I Estoril er det mange muligheter for aktiviteter. Det er fantastiske golfmuligheter og fine strender å besøke. Det er lagt opp til fem undervisningsdager som totalt gir 26 oppdateringstimer. Temaer som vil stå sentral er Styret - juss og skatt, Skatte- og avgiftsmyndighetene - opplysningsplikt, merverdiavgift og mye mer. Estoril september Hotel Palácio Estoril Oppdateringstimer: For autoriserte regnskapsførere: 15 timer skatterett/avgiftsrett 5 timer rettslære 3 timer god regnskapsførerskikk 3 timer bokføring For revisorer: 15 timer skatterett 3 time regnskap 8 timer annet For advokater: Deltaker kan be om godkjenning fra Advokatforeningen. Forelesere: Fagsjef Gry Nilsen, Les om hele kursinnholdet på skatt.no Kursdeltaker ordner reise og opphold selv. garanterer at kurset blir gjennomført. Regnskapsførere, økonomer, revisorer, controllere og advokater. Avgiftsrådgiver Hilde Alvsåker, kr 9 990,- 18

19 Årets sydenkurs Gran Canaria I over ti år har arrangert kurs i varmere strøk. Turen går i år til Amadores på Gran Canaria. Gloria Palace Royal er et elegant og vakkert leilighetshotell med høy standard og smakfullt innredede leiligheter og suiter med aircondition. Årets temaer er: s Praktiske skatte- og regnskapskurs Årsoppgjøret Utvalgte problemstillinger - skatt Ligningslov - tilleggskatt og frister for endring av ligningen Årets kurs gir 24 oppdateringstimer. Det kan lønne seg å være tidlig ute med påmeldingen da kurset fort blir fulltegnet. Gran Canaria november Gloria Palace Royal Hotel Oppdateringstimer: For autoriserte regnskapsførere: 9 timer skatterett/avgiftsrett 4 timer finansregnskap 3 timer bokføring 5 timer god regnskapsførerskikk 3 timer rettslære For revisorer: 9 timer skatterett 7 time regnskap 5 timer revisjon/etikk 3 timer annet For advokater: Deltaker kan be om godkjenning fra Advokatforeningen. Forelesere: Advokatfullmektig Joachim Johannessen, Les om hele kursinnholdet på skatt.no. Regnskapsførere, økonomer, revisorer, controllere og advokater. kr 9 990,- Statsautorisert revisor Dag Ramsberg, BDO AS Advokat Tore Fritsch, Formuesforvaltning AS 19

20 Praktisk skatte- og regnskapskurs Praktisk skatte- og regnskapskurs er et godt tilbud til regnskapsførere, økonomimedarbeidere, revisorer, bedriftsledere, advokater og andre som ønsker å holde seg oppdatert på områdene skatt, avgift og regnskap. Kurset tar for seg skatte- og avgiftsendringer for 2013 og 2014, blant annet varslede endringer i selskapsbeskatningen. Forenklingene i aksjeloven, som antakelig vil tre i kraft fra 2014, vil bli gjennomgått. Kurset tar også for seg siste års endringer innen regnskap og bokføring. Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler. Kursdokumentasjonen Hver deltaker får utdelt en kursmappe med utfyllende dokumentasjon på 300 sider. Viktige lov- og forskriftstekster, samt uttalelser fra skattemyndighetene, er tatt inn i sin helhet. Oppdateringstimer: For autoriserte regnskapsførere: 4 timer skatterett/avgiftsrett 1 time bokføring 2 timer rettslære For revisorer: 4 timer skatterett 1 time regnskap 2 timer annet For advokater: 7 timer oppdatering Foran i kursmappen er det et meget detaljert stikkordsregister, som gjør at dokumentasjonen er et nyttig oppslagsverk også etter kurset. Regnskapsførere, økonomer, revisorer, controllere og advokater. Medlemmer: kr 2 500,- Øvrige: kr 2 900,- 20

21 Fredrikstad Rica City Hotel Kongsvinger Kongsvinger Festning Ski Thon Hotel Ski Arendal Clairon hotel Tyholmen Fagernes Quality Hotel & Resort Fagernes Tromsø Radisson Blu Hotel Tromsø Hamar Scandic Hamar Harstad Clarion Collection Hotel Arcticus Kristiansand Hotel Norge Kristiansand Oslo Thon Hotel Bristol Bodø Rica hotel Bodø Egersund Grand Hotel Egersund Kongsberg Quality Hotel Grand, Mosjøen Fru Haugans Hotel Ålesund Rica Parken Hotel Skien Clarion Collection hotel Bryggeparken Kristiansund Rica Hotel Kristiansund Sandefjord Rica Park Hotel Sandefjord Bergen Radisson Blu Hotel Norge Kragerø Kragerø spa og resort Trondheim Radisson SAS Royal Garden Hotel Hønefoss Klækken hotell Oslo Thon Hotel Bristol Gardermoen Clarion Hotel Oslo Airport Sarpsborg Quality Hotel & Resort Sarpsborg Gjøvik Honne Hotell og Konferansesenter Stavanger Quality Airport Hotel Stavanger Steinkjer Quality Hotel Grand Steinkjer Drammen First Hotel Ambassadeur Oslo Grand Hotel Haugesund Rica Maritim Hotel Oslo Quality Hotel Expo Stavanger Clarion Hotel Stavanger Tønsberg Quality hotell Tønsberg Bergen Radisson Blu Hotel Norge Lillehammer Radisson Blu Hotel Lillehammer Oslo Thon Hotel Bristol Førde Rica Sundfjord hotel og Spa 21

22 Kjøp fagbøkene dine på skatt.no Lignings-ABC Lignings-ABC omtaler de fleste skattespørsmål for selskaper og personlige skattytere. Skattelovsamlingen Dette er Norges mest komplette, oppdaterte og oversiktlige verktøy for alle som jobber med eller studerer årsregnskap og skattespørsmål. Årsregnskapet i teori og praksis 2012 Den eneste komplette og oppdaterte boken om årsregnskapet i ny utgave. Pris: 395,- Pris: 940,- Pris: 799,- Merverdiavgiftshåndboken 2013 Boken gir en oversikt over avgiftsmyndighetenes praksis til merverdiavgiftsloven og til kompensasjonsloven. Regnskapsloven med kommentarer Regnskapsloven med kommentarer gjennomgår bestemmelsene i regnskapslovgivningen. Norsk bedriftsskatterett Norsk Bedriftsskatterett er en bred fremstilling av bedriftsbeskatningen. 22 Pris: 429,- Pris: 790,- Pris: 1290,-

23 Praktiske opplysninger Inkluderer kursmateriell, lunsj og kaffe. Du oppnår rabatt dersom du eller din bedrift er medlem i. en forhåndsfaktureres. Tid Våre kurs varer fra kl hvis annet ikke er spesifisert. Kursbevis Alle kursdeltakere mottar kursbevis etter avholdt kurs. Dette gjelder alle våre kurs i kurskalenderen. Påmelding og avbestilling Påmeldingsfristen er 10 dager før kurstart, men vi tar i mot påmeldinger helt frem til kursdato så sant det er ledige plasser. Ved avbestilling nærmere enn 10 dager før kursstart er påmeldingen bindende og kursavgiften må betales. Avmelding ved legitimert sykdom behandles særskilt. Endringer/avlysning tar forbehold om at enkelte endringer i kursprogrammet kan forekomme. Ved for få påmeldte forbeholder vi oss retten til å avlyse kurs. Rabatt Når ti deltakere eller flere melder seg på samtidig gis 15 prosent rabatt. Rabatten gjelder kun kurs i Norge. 23

24 Returadresse:, Pb 213 Sentrum, 0103 Oslo Postboks 213, sentrum 0103 Oslo

Skattebetalerforeningen inviterer til. Årets Sydenkurs 2016. Gran Canaria Amadores

Skattebetalerforeningen inviterer til. Årets Sydenkurs 2016. Gran Canaria Amadores Skattebetalerforeningen inviterer til Årets Sydenkurs 2016 Gran Canaria Amadores 18.til 26. november 2016 Årets sydenkurs Med vårt tradisjonsrike sydenkurs får du et fint avbrekk fra den norske kulden

Detaljer

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori Oslo Oslo Comfort Hotel Børsparken Standard 198 1.460 1.060 1.680 1.215 10 15 Superior 1.680 1.215 1.915 1.385 10 15 Oslo Comfort Hotel Oslo (januar 2008) Standard 73 1.795 1.045 1.995 1.195 10 15 Oslo

Detaljer

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen.

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen. Det er inngått ny prisavtale med Choice for 2008, avtalen har betegnelsen CH47373. Den nye avtalen er bygget opp med det som kalles en dynamisk prisstruktur, fem forskjellige prisnivåer. Dette medfører

Detaljer

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Gjelder for kurs i Fredrikstad Kongsvinger Ski Arendal Hamar Kap. I Inntektsåret 2011 s. 20 Formuesskatt, verdsettelse næringseiendom Kalkulasjonsfaktor 2011:

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Bokføringsregelverket

Bokføringsregelverket Innledning Foreleser Bokføringsregelverket En praktisk gjennomgang av bokføringsregelverket for regnskapsførere. Kurset innledes med en overordnet gjennomgang av bokføringsregelverket. Deretter en mer

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Kurskatalog. Bedriftsøkonomi Regnskap og bokføring Rettslære RF-regelverket/GRFS Skatt og avgift

Kurskatalog. Bedriftsøkonomi Regnskap og bokføring Rettslære RF-regelverket/GRFS Skatt og avgift Kurskatalog 2012 Kurs i Norge Fagdager i utlandet Nettkurs Læringsprogrammer i byråutvikling Bedriftsøkonomi Regnskap og bokføring Rettslære RF-regelverket/GRFS Skatt og avgift www.narf.no 1 HVIS DU MELDER

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

Oversikt over hotellavtaler for UH - sektoren. Sist oppdatert 4.januar 2008.

Oversikt over hotellavtaler for UH - sektoren. Sist oppdatert 4.januar 2008. Oversikt over hotellavtaler for UH - sektoren. Sist oppdatert 4.januar 2008. Hotellavtaler i Trondheim gjeldende UNINETT og samarbeidspartnere 2008 Prisene gjelder: Prisene gjelder pris pr natt pr rom,

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 P R I V A T E B A N K I N G Arv og skifte Advokat Åse Kristin Nebb Ek Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 Agenda Tema arv og skifte Arveplanlegging hvordan spare arveavgift - arveavgiftsberegningen - visse

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2006 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for våren 2006. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

Sticos oppslag. alt på ett sted

Sticos oppslag. alt på ett sted Sticos oppslag alt på ett sted Savner du en assistent? - en som alltid er på pletten Sticos oppslag er medhjelperen for deg som daglig møter utfordringer innen regnskap, lønn, skatt, mva, arbeidsrett,

Detaljer

Riksavtalen - NHO bedrifter

Riksavtalen - NHO bedrifter Fylke Arbeidsgiver Navn Medlemmer Østfold City Hotel Fredrikstad AS - Rica City Hotel 3 Oslo/Akershus 4Service AS Avd Oksenøyveien 1 Oslo/Akershus Anker Studentboliger 1 Oslo/Akershus Bristol Hotel AS

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011.

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. OPPDATERING SKATT OG AVGIFT STATSBUDSJETTET 2011 7. oktober 2010 Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. Oppsummert er det få vesentlige

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

Nyheter / lovendringer

Nyheter / lovendringer - Nye lovendringer/ nyheter. - Utfordringer i bransjen. - - Selskapsformer. Nyheter / lovendringer Elektronisk skattekort Personalister Ikke krav til revisor eller åpningsbalanse ved stiftelse av AS Enklere

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2. NORSKE SKATTER PÅ EIENDOM I SPANIA... 2.1 Utgangspunkter - globalinntektsprinsippet... 2.2

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

ARV OG GAVE DU BESTEMMER HVEM SOM FÅR HVA

ARV OG GAVE DU BESTEMMER HVEM SOM FÅR HVA PENGEDOKTOREN AS ARV OG GAVE DU BESTEMMER HVEM SOM FÅR HVA agnes.bergo@pengedoktoren.no 09.05.2012 P 1 www.pengedoktoren.no Uavhengig rådgivning Selger ingen produkter Mottar ingen provisjoner Rådgivningsområder

Detaljer

Kursinnbydelse. Grunnkurs i eiendomsskatt 7. 8. mars 2016, Oslo

Kursinnbydelse. Grunnkurs i eiendomsskatt 7. 8. mars 2016, Oslo Kursinnbydelse Grunnkurs i eiendomsskatt 7. 8. mars 2016, Oslo Kursdag I: Kursdag II: Generell innføring i eiendomsskatt Takseringsarbeid på eiendomsskattekontoret og i takstnemndene Kursets innhold Mandag

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Høst/vinter 2014 2015 KURSKATALOG. Økonomisk styring og kontroll. Punktum.

Høst/vinter 2014 2015 KURSKATALOG. Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Høst/vinter 2014 2015 KURSKATALOG Økonomisk styring og kontroll. Punktum. INTRODUKSJON 2014/15 Finale Systemer as går inn i vår 27 sesong, og ønsker nye og gamle brukere velkommen på kurs. Det er mange

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til. Medhjelperkurs i oppgjør 23.-26. april 2012, Oslo

Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til. Medhjelperkurs i oppgjør 23.-26. april 2012, Oslo Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til Medhjelperkurs i oppgjør 23.-26. april 2012, Oslo Medhjelperkurs i oppgjør er et kurs over 4 dager De tre første dagene er det undervisning og siste kursdag avholdes

Detaljer

1. Bakgrunn og avgrensninger. 2. Oppdraget

1. Bakgrunn og avgrensninger. 2. Oppdraget VEDLEGG 2 KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON 1. Bakgrunn og avgrensninger... 1 2. Oppdraget... 1 3. Skatterett til revisoreksamen, 20 stp... 3 3.1 Kunnskapsmål:... 3 3.2 Holdningsmål:... 3 3.3 Innhold (oppdragsgivers

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Økonomisk styring og kontroll. Punktum.

Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Høst/vinter 2013 2014 KURSKATALOG Økonomisk styring og kontroll. Punktum. INTRODUKSJON 2013/14 INNHOLD 2013/14 Vi går inn i vår 26. sesong og ønsker nye og gamle brukere velkommen på kurs. Finale Systemer

Detaljer

Kursinnbydelse. Grunnkurs i eiendomsskatt 5. 6. oktober, Bodø

Kursinnbydelse. Grunnkurs i eiendomsskatt 5. 6. oktober, Bodø Kursinnbydelse Grunnkurs i eiendomsskatt 5. 6. oktober, Bodø Kursdag I: Kursdag II: Generell innføring i eiendomsskatt Takseringsarbeid på eiendomsskattekontoret og i takstnemndene Kursets innhold Mandag

Detaljer

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET 23 46 01 11 servicekontoret@nae.oslo.kommune.no AGENDA Om Servicekontoret Etablering generelt Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ans/Da AS Registrering i Brønnøysundreg

Detaljer

Lovendringer og dommer

Lovendringer og dommer Lovendringer og dommer EBL Skatteseminar, 21. oktober 2008 Advokat Morten Fjermeros Advokat Bendik Christoffersen www.thommessen.no Skatterett- ajourføring oktober 2008 Lovendringer Dommer Avgjørelser

Detaljer

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14.30 24.09.2015 27.01.2015 Enkeltpersonforetak

Detaljer

Velkommen til kurs! Høst/vinter 2009/10

Velkommen til kurs! Høst/vinter 2009/10 Velkommen til kurs! Høst/vinter 2009/10 Introduksjon 2009/10 Siden starten har vi arrangert fagkurs for våre kunder. Ikke bare er dette en flott mulighet til å oppdatere seg på endringer i programvare

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Velkommen til årets vårkonferanse Lønn og Personal på Farris Bad

Velkommen til årets vårkonferanse Lønn og Personal på Farris Bad Velkommen til årets vårkonferanse Lønn og Personal på Farris Bad Business skal være pleasure. for brukere av Huldt & Lillevik Lønn og Visma Lønn Program 8. - 10. juni 2016 Onsdag 8. juni 11.00 Registrering

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Kursinvitasjon Høst 2014/ Vår 2015

Kursinvitasjon Høst 2014/ Vår 2015 Kursinvitasjon Høst 2014/ Vår 2015 Praktisk informasjon Moore Stephens inviterer til kurs for regnskapsførere, og har utarbeidet en kursplan med relevante og nyttige kurs. Forelesere er statsautorisert

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

VISMA Advantage - MA KUNDER*

VISMA Advantage - MA KUNDER* THON HOTELS DYNAMIC CORPORATE PRISER 2013 Thon Hotels har en dynamisk prisstruktur, hvilket vil si at pris varierer basert på etterspørsel, ukedag, bestillingsmåte, og tidspunkt for bestilling. Våre ordinære

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg 1 Agenda

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Medhjelperkurs i eiendomsmegling

Medhjelperkurs i eiendomsmegling Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til Medhjelperkurs i eiendomsmegling Kurset går over 5 dager, siste kursdag består av en 4-timers eksamen Du møter blant annet: Tore Bråthen Paul Henning Fjeldheim

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist maks antall region 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist maks antall region 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist maks antall region 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 11.01.2015 40 SKØ 15.01.2015 Enkeltpersonforetak Lillestrøm

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

NARF Norges Aut. Regnskapsføreres Forening*

NARF Norges Aut. Regnskapsføreres Forening* THON HOTELS FIXED CORPORATE PRISER 2014 Thon Hotels har en dynamisk prisstruktur, hvilket vil si at pris varierer basert på etterspørsel, ukedag, bestillingsmåte, og tidspunkt for bestilling. Våre ordinære

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 15.01.2015

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 15.01.2015 Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 15.01.2015 Enkeltpersonforetak Lillestrøm Skedsmo rådhus Jonas Lies gate 18 1700-2030

Detaljer

Megleransvar og sikkerhetsrutiner

Megleransvar og sikkerhetsrutiner Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til kurset Megleransvar og sikkerhetsrutiner Nytt og aktuelt kursinnhold - 10 kurstimer 18. - 19. oktober 2012, Vika Atrium Megleransvar og sikkerhetsrutiner Torsdag

Detaljer

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse)

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse) Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse) Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Hans Gaarder veg 15, 2060 Gardermoen Tid: 4.

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

KURSKATALOG. Kurs i Norge Fagdager i utlandet Nettkurs Emnebeskrivelser. www.narf.no

KURSKATALOG. Kurs i Norge Fagdager i utlandet Nettkurs Emnebeskrivelser. www.narf.no KURSKATALOG 2015 Kurs i Norge Fagdager i utlandet Nettkurs Emnebeskrivelser www.narf.no - Din partner i møtet med kunden Vårt fokus er: Regnskapsnær rådgivning Pintell er laget for at du skal bli enda

Detaljer

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet meldinger SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen 1 Innledning 2 Avgrensninger 3 Nærmere om skattekrav og krav på arbeidsgiveravgift 3.1 Hjemmel

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 Her finner du en forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere med midlertidig

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Denne miniguiden gir en kort innføring i pliktene til idrettslag og ideelle organisasjoner på lønnsområdet. Les mer Du finner mer detaljert

Detaljer

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet Professor Frederik Zimmer H11 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Page 1 of 7 Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Dato FOR-1999-02-08-196 Departement Finansdepartementet Publisert I 1999 517 Ikrafttredelse 08.02.1999 Sist endret FOR-2014-01-14-25 fra 01.07.2014

Detaljer

Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 19.04.2016 09:00-00:00. Tilleggssaker

Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 19.04.2016 09:00-00:00. Tilleggssaker FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Saksliste Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 19.04.2016 09:00-00:00 Tilleggssaker Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 45/16 16/726 GNR 22 BNR 39 KJØP AV EIENDOM PÅ

Detaljer

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse).

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse). Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse). Sted : Clarion Hotel Oslo Airport, Hans Gaarder veg 15, 2060 Gardermoen Tid: 4. - 5. juni 2013 Påmeldingsfrist:

Detaljer

NARF Ekstra AS THON HOTELS FIXED CORPORATE PRISER 2011-2012

NARF Ekstra AS THON HOTELS FIXED CORPORATE PRISER 2011-2012 THON HOTELS FIXED CORPORATE PRISER 2011-2012 Thon Hotels har en dynamisk prisstruktur, hvilket vil si at pris varierer basert på etterspørsel, ukedag, bestillingsmåte, og tidspunkt for bestilling. Våre

Detaljer

\)vtltllt^ Firma: Oppland Legeforening RESULTATREGNSKAP 2011

\)vtltllt^ Firma: Oppland Legeforening RESULTATREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP 11 \)vtltllt^ KONTO NAVN NOTE REGNSKAP 11 BUDS.JETT 11 REGNSKAP O1O 31 Kursavgifter 311 Kursavgifter kurskomiteen 39 Overføringer fra DNLF 391 Tilskudd til støttekollega-ordningen SUM

Detaljer

Revisjon. Hvorfor revisjon

Revisjon. Hvorfor revisjon Revisjon Hva er revisjon Kontroll og gransking av regnskaper Foretatt av uavhengig kvalifisert person Prinsipal-agent modellen (problemet oppstår når en agent tar beslutninger på vegne av en prinsipal,

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

THON HOTELS - FASTE AVTALEPRISER

THON HOTELS - FASTE AVTALEPRISER THON HOTELS - FASTE AVTALEPRISER 01.04.15 31.03.17 Prisene i denne avtalen er uforpliktende for kjedens hoteller. Prisen gis på forespørsel og ved ledig kapasitet. Gjelder alle dager. Prisen er ikke provisjonsberettiget.

Detaljer

Norsk internasjonal skatterett

Norsk internasjonal skatterett Mai 2011 1 Henning Naas, Christian Bruusgaard, Kristine Ilstad og Christian Svensen Universitetsforlaget 1. utg. 2011 ISBN 9788215013992 Pris kr. 1399,00 Norsk internasjonal skatterett Boken drøfter sentrale

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Ni gode grunner til å velge nef-kurs. Alle kurstimene er forhåndsgodkjent. Finanstilsynet

Ni gode grunner til å velge nef-kurs. Alle kurstimene er forhåndsgodkjent. Finanstilsynet Ni gode grunner til å velge nef-kurs Bodil næssvik Erling Høyte tore bråthen Paul Henning Fjeldheim Alle kurstimene er forhåndsgodkjent av Finanstilsynet Dag Henden Torsteinsen Margrethe Røse Solli joachim

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no 1 Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no Ingen arveavgift fra 1. januar 2014 oendringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013, og for

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon Foto: Christopher Olssøn 1 Sentrale kurs i regi av LHL LHL arrangerer hvert år noen sentrale kurs for tillitsvalgte eller frivillige medarbeidere

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer