BI CoRpoRate news Informasjon om tilrettelagte programmer for privat og offentlig sektor DESEMBER 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BI CoRpoRate news Informasjon om tilrettelagte programmer for privat og offentlig sektor DESEMBER 2010"

Transkript

1 BI CoRpoRate news Informasjon om tilrettelagte programmer for privat og offentlig sektor DESEMBER 2010 RektoRskolen Handelshøyskolen BI har utvidet rektorskolen med én klasse i Haugesund og én i Stavanger styrekurs 78 grader nord I november arrangerte Handelshøyskolen BI styrekurs på Svalbard med 24 lærelystne svalbardianere på skolebenken Hele McCann på BI McCann stengte dørene i to dager for å kurse sine ansatte i markedsføring og strategi

2 ut I verden desemberutgaven av BI Corporate news synliggjør en kime til økt internasjonal aktivitet i vår del av BI. det er helt i tråd med det som skal være en av våre viktigste innsatsområder de kommende år. BIs visjon om å bli blant de ledende handels-høyskoler i europa tilsier at samarbeidsprosjekter med internasjonalt eide bedri er og organisasjoner skal øke i antall. prosjektene omtalt her spenner vidt geografisk: fra svalbard til uganda til kina. et av årets desidert mest spennende prosjekter var programmet vi utviklet og leverte til sinopec engineering Incorporated i juni. prosjektet forteller også noe om viktigheten av langvarige relasjoner, ikke minst hos asiater, og vi håper samarbeidet kan være starten på et videre samarbeid. norges arbeid med å få flere kvinner inn i styrene til børsnoterte selskaper har ikke gått upåaktet hen. som kjent spiller BI en aktiv rolle gjennom å tilby kurs i styrearbeid inn i nhos Female Future-program. I høst besøkte nhos søsterorganisasjon i uganda BI for å lære mer om dette, og det kan muligens danne grunnlaget for et internasjonalt samarbeid mellom Federation of uganda employers (Fue) og BI allerede i kunnskap om styrearbeid er også etterspurt aller lengst nord i vårt eget land. BI arrangerer nå også styrekurs på svalbard, på oppdrag for Innovasjon norge troms. en internasjonal profil kan vi også si at samarbeidet med utlendingsdirektoratet (udi) har. der har man satt seg mål om å få flere med minoritetsbakgrunn inn i sentrale posisjoner i direktoratet og skolerer derfor et betydelig antall allerede høyt skolerte blant disse for å fremme en slik utvikling. I tillegg skoleres andre ledere for å utvikle økt innsikt i, og forståelse for, lederskap i omgivelser preget av religiøst og etnisk mangfold. selv om mørke skyer fortsatt hviler over store deler av europa i kjølvannet av finanskrisen, synes det som norsk næringsliv, og vårt bank- og finansvesen, er friskmeldt for denne gang. la oss håpe det er en riktig konklusjon og at vi kan se frem mot et 2011 preget av økt produksjon og verdiskaping som igjen kan føre til enda bedre velferd for alle. kristian Bogen divisjonsdirektør Handelshøyskolen BI Hele McCann på BI-kuRs I Høst McCann har i høst sendt alle sine ansatte på kurs ved Handelshøyskolen BI. Norges største reklamebyrå stengte dørene i to dager for å kurse sine ansatte i markedsføring og strategi. det er kanskje uvanlig at vi stenger døren og sender alle til BI, men vi ønsker i større grad å sette oss inn i våre kunders utfordringer, sier administrerende direktør i McCann thomas Høgebøl. Med dette kurset får vi et felles begrepsapparat og større forståelse for løsninger og svar som er relevant for våre kunder, påpeker han. Rektor tom Colbjørnsen, som åpnet kurset, berømmer McCann for å investere i sine ansatte. Flere bedri er ser behovet for faglig påfyll. kunnskap er ferskvare, og derfor er det gledelig at McCann også ser behovet for faglig påfyll for sine ansatte. det å ha fersk utdanning viser at du fortsatt er på hugget, poengterer han. McCann er del av McCann World group og er norges største reklamebyrå. de har blant annet jobbet for statoil, nsb og gule sider. kontakt: prosjektleder tove orheim, Ifølge prosjektleder tove orheim ved BI Bedri smarked er kurset skreddersydd i samarbeid med McCanns ledelse. McCann har hatt klare ambisjoner om ønsket læringsmål ved kurset, og har vært en engasjert samarbeidspartner, understreker hun. Fred selnes på Institutt for Markedsføring har vært faglig ansvarlig for kurset. I tillegg til selnes har ulike gjesteforelesere bidratt med relevante innlegg. professor ottar Hellevik ved uio foreleste om endringer og trender i samfunnet de siste 30 år, med tanke på å gi tilhørerne perspektiver i forhold til markedskommunikasjon. administrerende direktør i sca, gunnar Johansson, holdt innlegg om strategi og ledelse i sca personal Care, og strategidirektør Rolf assev engasjerte med historien om det norske selskapet opera so ware "the rebell browser". Mellom samlingene har de ansatte deltatt i et strategispill, der de gruppevis har konkurrert mot hverandre i ulike bransjer. Hensikten har vært å få en dypere innsikt i strategiske beslutninger, og få en bredere forståelse for kunder og marked. en vinnergruppe ble behørig premiert på dag 2.

3 BI utvider RektoRskolen kjell a. eliassen, professor i offentlig lederskap og foreleser på rektorkurset på Handelshøyskolen BI. eliassen mener at mange av skolene i dag er å regne som mellomstore bedri er. Målet med pogrammet er å styrke skolens måloppnåelse i særlig grad knyttet til elevers læringsutbytte, utvikle en sektorstandard for ledelse samt å styrke kunnskapsforståelse og kunnskapspraksis nødvendig for effektiv skoleledelse. elisabeth ophaug, fungerende assisterende rektor ved Midtstuen ungdomsskole, forteller til a enposten 5. desember 2010 at hun søkte seg til rektorskolen for å få tyngde bak det arbeidet hun gjør. Handelshøyskolen BI utvider årets rektorskole med én klasse i Haugesund og én i Stavanger. Dermed starter over 140 personer på rektorskolen ved BI i høst. Handelshøyskolen BI er den største aktøren i utdanningsdirektoratets nasjonale utdanningstilbud for rektorer. Høsten 2009 startet vi tre klasser i osloog kristiansand. Men på grunn av enda større søkning i høst har BI utvidet årets rektorskole med én klasse i Haugesund og én i stavanger. I tillegg blir det også i år én klasse i oslo og én i kristiansand og totalt over 140 deltakere. de fleste rektorer som styrer i dag har kun pedagogisk utdannelse og ingen lederutdannelse. det totalansvaret som hører med rektorstillingen i dag, gjør at en opplæring i ledelse er naturlig og viktig, sier Jeg følte selv at jeg trengte mer kunnskap for å få en større faglig tyngde samt et mer analytisk forhold til egen ledelse, sier ophaug. det å være rektor er kanskje den mest krevende lederjobben man kan ha, sier kunnskapsminister kristin Halvorsen i en pressemelding fra kunnskapsdepartementet. gjennom rektorutdanningen skal flere rektorer få et godt grunnlag for å lede den pedagogiske utviklingen på sin skole. dette vil komme både elever og lærere til gode. I år har ca. 400 søkere fått plass på rektorutdanningen i norge. 142 av disse studerer ved Handelshøyskolen BI. kontakt: direktør Morten Fjeldstad, morten , eller programkoordinator anne Willoch, kulturforståelse et lederkriterium Å lede forskjellighet er en viktig kompetanse for ledere innen offentlig såvel som privat sektor, og mye tyder på at dette blir enda viktigere i tiden fremover. Handelshøyskolen BI har inngått et samarbeid med utlendingsdirektoratet (udi) om å utvikle to nye virksomhetstilpassede programmer denne høsten som har som målsetting å få flere med minoritetsbakgrunn inn i nøkkelposisjoner. vi har valgt ut 20 medarbeidere i udi som skal gjennomføre et mentorprogram for å fremme talentutvikling av kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn internt, sier prosjektleder Janne Borander i udi. av de som satses på er ti lederkandidater og ti ledere som er deres mentorer. dette programmet er et kompe-tansetiltak for høyt kvalifiserte personer med innvandrer-bakgrunn, ansatt i udi. I tillegg skal 40 ledere internt øke sin kompetanse innen mangfold- og kulturforståelse. BI er glad for å samarbeide med udi om et slikt todelt program som har et innhold som er helt unikt i omfang og design, sier prosjektleder nina elisabeth elstad. kulturforståelse, mentoring, kommunikasjon og endring i et virksomhetstilpasset kurs av denne typen er eksempler på temasammensetninger som vi forventer mer etterspørsel av, sier elstad. utlendingsdirektoratet er også et nytt bekjentskap for oss, i og med at BI ikke har hatt samarbeid med direktoratet tidligere, forteller elstad. kursene skal gjennomføres fra november 2010 til mars 2011 med førsteamanuensis laura traavik og silje Bull-njaa larsen, konsulent og timeforeleser på BI som faglig ansvarlige. Janne Borander, udi og nina elisabeth elstad, BI. kontakt: prosjektleder nina elisabeth elstad, BI har gjennom de siste årene opparbeidet seg betydelig forskningsmessig kompetanse og erfaring i mangfoldledelse, forhandlinger og internasjonal ledelse. vi er svært fornøyde med å ha med en kapasitet som laura traavik på dette programmet, sier nina elisabeth elstad.

4 styrekurs på 78 nord november 2010 arrangerte Handelshøyskolen BI styrekurs på Svalbard med 24 lærelystne svalbardianere på skolebenken. Ut i fra befolkningsgrunnlaget er det utrolig flott at så mange har meldt seg på kurset, sier Ann Kristin Gjelsten i Innovasjon Norge Troms. Handelshøyskolen BI har i en lengre periode gjennomført bedri sinterne styrekurs for Innovasjon norge i tromsø. at også bedri er fra svalbard viser stor interesse for styrearbeid er veldig flott, mener ann kristin gjelsten. Hun forteller at deltakerne på kurset er en sammensatt gruppe fra både privat og offentlig sektor. Flere har bakgrunn fra samfunnsutvikling/bydri, reiseliv, samt andre lokale svalbard-foretak. kurset går over 2 samlinger i longyearbyen. da jeg så deltakerlisten ble jeg oppriktig glad, forteller kursdeltaker trine krystad. Hun fremhever at variasjonene mht bakgrunn og bransje vil gi en tilleggsdimensjon utover forelesningene. det er mange erfarne og kompetente deltakere på kurset som kan bidra til å spre læring med erfaring fra ulike bransjer og styrerom. at så mange har meldt seg på synes hun er oppsiktsvekkende, men legger til at virketrangen på svalbard er stor. Mange er her en begrenset periode, og folk som jobber her har store ambisjoner om å utrette noe mens man er her. som svalbardianer er man profesjonelt og privat på topp, mener hun. trine krystad er opprinnelig fra Hammerfest, men har bodd 16 år i longyearbyen hvor hun nå jobber hos sysselmannen på svalbard. trine har ansvar for daglig dri av svalbards miljøvernfond, hvor sysselmannen er sekretariat og Miljøverndepartementet har oppnevnt styret. Hun mener at kurset vil bidra til at hun kan videreutvikle jobben i Miljøvernfondet. det er bra kurset er tilpasset virksomheter både i privat og offentlig sektor, påpeker hun. verdiskaping skjer i begge sektorene, men o e på ulike måter. verdiskaping er ikke bare overskudd, men å utvikle tjenestene, skape debatt og innovasjon, avslutter hun. Profesjonalisering av styrearbeidet Formalisering av styrekompetansen og profesjonalisering av styrearbeidet gikk igjen som svar på hvorfor deltakerne ønsket å studere på BI kurset. en av deltakerne som ønsket dette var steve d. torgersen, grunder i reiselivsforetaket svalbard explorer. steve d. torgersen fra Berlevåg har bodd 20 år på svalbard, og har bakgrunn fra restaurantbransjen. som eier og styreleder i svalbard explorer så han behovet for å profesjonalisere styrearbeidet. Han tror også kurset vil gi bedre innsikt i hvordan han bør sette sammen et styre, og hvordan styret kan brukes som ressurs i fremtidig dri og utvikling av selskapet. svalbard explorer driver opplevelsesproduksjon, og har fokus på lokal kultur, kombinasjonen mat- og naturopplevelser og histore. steve mener også det er flott at så mange svalbardianere viser interesse for styrearbeid. dette er et klart signal om at vi på svalbard ønsker å bidra, og har fokus på næringsutvikling, poengterer han. kontakt: prosjektleder tove orheim, Fakta: Styrekompetanse 1 gjennomføres bedri sinternt for Innovasjon Norge Troms. Det går over 2 samlinger på Svalbard. Kurset er studiepoenggivende og avsluttes med hjemmeeksamen i februar. Kjell og Elbjørg G. Standal er forelesere på kurset. FRa uganda FoR å lære styreutdanning på BI BI bedri smarked hadde i høst besøk av fem kvinner fra ledelsen i Federation of Uganda Employers (FUE) som er NHOs søsterorganisasjon i Uganda. Besøket var del av et offisielt nho besøk, og hensikten med BIbesøket var at Fue ønsket å dra lærdom av hvordan BI i en årrekke har bidratt til gi norske kvinner formell utdanning i styrearbeid gjennom Female Future prosjektet. Female Future er et samarbeidsprosjekt mellom BI og nho som har pågått i snart 10 år, og prosjektet har i det siste vakt internasjonal oppsikt. uganda er ett av landene som nå ønsker å prøve ut konseptet i eget hjemland. BI og nho jobber nå for å få til et samarbeid og kunnskapsdeling med ugandiske esami (the eastern and southern africa Management Institute).

5 100% Happy WItH the CouRse norge er et vakkert land og vårt team er 100 prosent fornøyd med turen. For de fleste så er dette første gang i norge og det har gitt inntrykk, sier Jin. li Jin studerte selv på Handelshøyskolen BI fra 1985 til Han har mange gode minner fra den tiden og husker at undervisningen var i sentrum av oslo. da jeg kom til norge i 1985, så var det første gang jeg reiste utenlands, og det ga meg mange nye erfaringer og en god utdannelse som jeg tok med meg tilbake til kina og sinopec. Jin har jobbet i sinopec i 28 år, og han ønsket nå gi noe tilbake til selskapet og BI. dette kurset gir mine kollegaer mer kunnskap, og det vil igjen gagne sinopec. I tilegg gir det forhåpentligvis noe igjen til BI også. I juni ble ledere fra det kinesiske selskapet Sinopec Engineering Incorporated kurset på Handelshøyskolen BI i Oslo. We are 100 % happy with the course, sier visepresident i Sinopec, Li Jin. sinopec engineering Incorporated er en del av det statseide sinopec group, det største oljeselskapet i kina. sinopec ble i sommer kurset på Handelshøyskolen BI, kombinert med sightseeing og bedri sbesøk i Bergen og stavanger. dette har vært en veldig bra tur, med gode forelesninger av høy kvalitet, sier visepresident i sinopec engineering Incorporated, li Jin. vi har også besøkt statoil, det norske veritas og aker solutions. de har alle gode kontakter i kina, og vi håper vi kan samarbeide mer med dem i fremtiden, understreker Jin. norgesoppholdet ble avsluttet 25. juni på BI med forelesninger av professor pål korsvold, professor arne Jon Isachsen, og professor og tidligere rektor torger Reve. kristin ølberg ved BI Corporate fulgte gruppen i to uker. dette har vært en utrolig spennende gruppe. de har fått mye faglig input som forhåpentligvis har gitt dem nye perspektiver som de kan ta med tilbake til kina, sier hun. kontakt: prosjektleder kristin ølberg, opplæringsprogram FoR offshoreindustrien I løpet av 10 år har BI stavanger kurset nesten personer i regelverkskompetanse i offshoreindustrien. Fra nyttår kommer det nytt HMs regelverk til havs og på land. vi har fått gode tilbakemeldinger på kursene vi har hatt de siste 10 årene, sier prosjektleder ved Handelshøyskolen BI stavanger grethe andersen. nå tilbyr vi også disse kursene for definerte landanlegg og flere store aktører som Mongstad, kårstø og slagen har allerede booket oss for kurs. opplæringsprogrammene retter seg mot alle som direkte eller indirekte må forholde seg til regelverket for norsk sokkel. For mer informasjon, kontakt MeR tilfredse Med etterutdanning Stadig flere opplever at videreutdanning gir økt jobbtilfredshet, viser en fersk arbeidsmarkedsundersøkelse fra Handelshøyskolen BI. jobb svarer at de fortsatt jobber for samme arbeidsgiver. private Barnehagers landsforbund (pbl) tilbyr ledere i private barnehager en lederutdanning ved Handelshøyskolen BI som er spesialsydd for å dekke deres behov. I følge en fersk arbeidsmarkedsundersøkelse, sier over 63 prosent av etter- og videreutdanningsstudenter ved Handelshøyskolen BI, at BI studiene i stor grad har styrket tilfredsheten med jobben de utøver. ved å investere i videreutdanning for de ansatte vil bedri ene o e få mer motiverte ansatte, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, tom Colbjørnsen. Faglig påfyll gir mange en større følelse av mestring på jobb. samtidig svarer 88 prosent av respondentene at de har fått styrket karrieremulighetene etter fullført studium. Basert på undersøkelsen vil den økte kompetansen komme arbeidsgiverne til gode også. Ca sju av 10 som tar etterutdanning ved siden av det er et stort ansvar å drive og lede en privat barnehage. Barnehageledere får generelt gode tilbakemeldinger på den jobben de gjør, men mange daglig ledere ønsker mer kompetanse på ulike tema knyttet til selve lederrollen, sier Marius Iversen, informasjonssjef i private Barnehagers landsforbund. evalueringer viser at studentene er meget godt fornøyd med utbyttet av å gjennomføre de ulike modulene i pbl lederutdanning. Mange oppgir at de gjennom utdanningen får nyttige verktøy som de kan benytte i sin jobb som barnehageleder og at de på den måten er bedre i stand til å lede barnehagen på en god måte. utdanningen har også rukket å få et godt omdømme ute i sektoren, sier Iversen. For mer informasjon om pbl lederutdanning på BI: kontakt prosjektleder susanne engelschiøn, telefon:

6 Relevante BRansJepRogRaM Master of Management program i samarbeid med Kommunikasjonsforeningen Kommunikasjon i organisasjoner: I programmet fokuseres det på sentrale temaer innen organisasjonskommunikasjon. I tillegg til å gjøre deltakerne mer effektive i sin praktiske kommunikasjonsvirksomhet, er det et mål at programmet skal gi teoretisk innsikt i sentrale emner innen organisasjons- og kommunikasjonsteori. programmet består av 5 samlinger og gir 30 studiepoeng. PR-ledelse og strategisk kommunikasjon: dette programmet tar sikte på å gi deltakerne teoretisk og praktisk innsikt for bedre å kunne lykkes med sitt arbeid innenfor informasjon og informasjonsledelse. programmet består av 5 samlinger og gir 30 studiepoeng. programmene kan inngå i graden Master of Management. kontakt: prosjektleder susanne engelschiøn, Bachelorprogram i samarbeid med Nordisk Film og Nasjonalteateret BI har i samarbeid nordisk Film, nto og dts utviklet et 30 studiepoengs Bachelorprogram i produksjonsledelse for tv-, film-, media-, teater-/opera-, event og showbransjen. programmet går over 5 moduler og gjennomføres i oslo og Bergen. oppstart i november BI HaR aktuelle studier FoR offentlig sektor Mastergradsutdanning i skoleledelse bestående av nasjonalt utdanningstilbud for rektorer, (30 poeng), med fire oppfølgingsprogrammer frem mot full gradsutdanning: ny oppstart hvert semester! To masterprogrammer à 30 poeng rettet mot ledere i spesialisthelsetjenesten: omstilling i helseforetak ledelse i klinikken. oppstart 19 januar! Bachelor of Management i helseledelse Intensivkurs i helseledelse (bachelornivå) grunnkurs i helseledelse Fordypningskurs i helseledelse Mastergradsutdanning i skatte- og avgi srett, bestående av åtte 15-poengs programmer kontakt: kontakt: prosjektleder oslo kjersti Hatlevoll, , prosjektleder Bergen lasse sætre, HandelsHøyskolen BI BI CoRpoRate, nydalsveien 37, 0442 oslo, Redaksjonsansvarlig:

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling.

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. GLOBAL FUTURE TROMS Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenestene - masterprogram

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenestene - masterprogram Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenestene - masterprogram Ledelse og organisering i offentlig sektor Skreddersydde videreutdanningsprogram BI skreddersydd program for Rådmenn, Skole- og barnehagesektoren,

Detaljer

Hva er Female Future?

Hva er Female Future? Female Future Hva er Female Future? Female Future er et leder- og styreutviklingsprogram for bedriftenes egne talenter Female Future er NHOs satsing for å få flere kvinner i lederposisjoner og i styrer.

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Lederutdanning for styrere er viktig for videre utvikling av barnehagene! Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite lederutdanning er ofte

Detaljer

Digital tilstand hva skjer ved Handelshøyskolen BI?

Digital tilstand hva skjer ved Handelshøyskolen BI? Digital tilstand hva skjer ved Handelshøyskolen BI? Digital tilstand i private høyskoler NHPs seminar 16. januar 2012 Kristin Dahl, Handelshøyskolen BI Kort om Handelshøyskolen BI Stiftelse, med formål

Detaljer

Nasjonalt utdanningstilbud for rektorer --- Handelshøyskolen BIs løsning. Direktør Morten Fjeldstad, BI Bedrift/Offentlig ledelse 25.06.

Nasjonalt utdanningstilbud for rektorer --- Handelshøyskolen BIs løsning. Direktør Morten Fjeldstad, BI Bedrift/Offentlig ledelse 25.06. Nasjonalt utdanningstilbud for rektorer --- Handelshøyskolen BIs løsning Direktør Morten Fjeldstad, BI Bedrift/Offentlig ledelse 25.06.09 Nærmere om bakgrunnen Staten ønsker å gi alle rektorer i Norge

Detaljer

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt!

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! EFMD EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! VÅR 2013 Handelshøyskolen BI Næringslivet skaper verdier gjennom kompetente medarbeidere Kontinuerlig kompetanseutvikling er et viktig

Detaljer

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system HVA KJENNETEGNER ET HELHETLIG OG GODT SYSTEM FOR STYRKET LEDELSE? Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system Nasjonal erfaringskonferanse om ledelse 2013

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Strategisk ledelse, MASTRA

Strategisk ledelse, MASTRA Executive MBA «Reelt løft av egen kompetanse» Kjell Haarr, International Relations Manager, Posten Norge Executive MBA Strategisk ledelse, MASTRA Strategisk ledelse Executive MBA i strategisk ledelse,

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI

BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI Rekruttér studenter fra BI Hva kan en handelshøyskole tilby? Vi er en internasjonalt anerkjent handelshøyskole med et sterkt faglig miljø og tette bånd til nærings -

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Erfaringer fra Ullevålskolens utvikling av flerkulturelt lederskap GØTEBORGSEMINARET 22.04.09 SAMME TILBUD, ENDRET BEHOV Når 3 blir 1 Aker Rikshospitalet

Detaljer

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Fagansvarlig: Professor Monica Martinussen Praktisk tilrettelegging: Rådgiver Line S. Forssman Viktig faglig vinkling

Detaljer

Viktor Solbakken EVU-Koordinator

Viktor Solbakken EVU-Koordinator Miljøseminar for akvakulturnæringa 13-14 februar 2013, Florø Viktor Solbakken EVU-Koordinator Fakultet for biovitenskap og akvakultur Fakta om FBA Fakultet for biovitenskap og akvakultur 320 studenter

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/347-2 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Turid Lie GLOBAL FUTURE KULL II SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Fra 0 til 800 elever på 7 a r

Fra 0 til 800 elever på 7 a r Fra 0 til 800 elever på 7 a r Hva lurer dere på? Hvorfor drive en vanlig videregående skole som er privat - i konkurranse med en gratis offentlig skole? Hva er en privat videregående skole? Hva er det

Detaljer

Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen. FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI

Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen. FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI Agenda 0830-0850 Velkommen og om FLIBA-prosjektet v/ arrangører og

Detaljer

Handelshøyskolen BI - internasjonal virksomhet og strategi

Handelshøyskolen BI - internasjonal virksomhet og strategi Handelshøyskolen BI - internasjonal virksomhet og strategi Tom Colbjørnsen Oversikt Handelshøyskolen BI en kort presentasjon Bakgrunn for internasjonaliseringsstrategien BIs internasjonale strategi BIs

Detaljer

Realfagsstrategi Trones skole

Realfagsstrategi Trones skole Realfagsstrategi Trones skole 2016-2019 1 2 Bakgrunn for planen Sandnes er en av 34 kommuner som Utdanningsdirektoratet har valgt ut til å være realfagskommuner i 2015. I følge kunnskapsminister Torbjørn

Detaljer

Studie i Praktisk Ledelse

Studie i Praktisk Ledelse Gjennom prosjektet Kompetansekraft Verdal er det avdekt et behov blant bedriftene i industriparken om å styrke ledelseskompetansen. Kurset Praktisk ledelse er et tilbud som vil møte dette behovet. Kurset

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN?

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? EU-prosjektledelse 60 studiepoeng / årsstudium www.hibu.no/euprosjektledelse ATTRAKTIV KOMPETANSE Trenger du kunnskap om EU/EØS og hvordan du søker om EU-prosjekter? Begynn

Detaljer

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Topplederutdanning Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Executive Management Programme INSEAD Oppnå strategisk skarphet med den nyeste kunnskapen På vår topplederutdanning Executive

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

utfordrende dager Det kommer langt mer enn første skoledag

utfordrende dager Det kommer langt mer enn første skoledag Rektorprogrammet Det kommer langt mer utfordrende dager enn første skoledag Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite leder utdanning er ofte hverdagen for en rektor. For noen kan hverdagen

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Strategisk ledelse i byggenæringen Informasjonsmøte 23. mai 2013

Strategisk ledelse i byggenæringen Informasjonsmøte 23. mai 2013 Strategisk ledelse i byggenæringen Informasjonsmøte 23. mai 2013 Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg) Lena E. Bygballe og Katrine S. Fjellestad BIs videre- og etterutdanningstilbud

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

EUREKA Digital

EUREKA Digital EUREKA Digital 4-2009 HVORDAN BIDRA TIL SAMARBEID OG NETTVERK RUNDT TOSPRÅKLIG OPPLÆRING? En rapport fra et studium i tospråklig opplæring og det utviklingsarbeidet dette studiet genererte Guri Martens

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Ledelse i skolen

NTNU KOMPiS Studieplan for Ledelse i skolen NTNU KOMPiS Studieplan for Ledelse i skolen Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Arbeide med ledelse i og av skoler. Organisasjon og ledelse i skolen: Kunnskaper: Etter fullført kurs skal deltakeren:

Detaljer

23.03.2015. NYE TIDER NYE BARNEHAGEORG. Profesjonalisering av førskolelærerrollen

23.03.2015. NYE TIDER NYE BARNEHAGEORG. Profesjonalisering av førskolelærerrollen NYE TIDER NYE BARNEHAGEORG. Profesjonalisering av førskolelærerrollen Barnehagen og samfunnet 1. Samfunnets påvirkning av barnehagen 2. Barnehagens påvirkningsmuligheter på sine omgivelser Internasjonale

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Hamar, Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Hamar, Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 2692/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Turid Lie GLOBAL FUTURE - SØKNAD OM STØTTE FOR KULL 1 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning Strategidokument 2012-2015 Kunnskapsdepartementet 2011 1 Innhold Kompetanse for bedre resultater... 3 En bred strategi for kompetanseutvikling...

Detaljer

Videreutdanning RFK Våren 2011

Videreutdanning RFK Våren 2011 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Våren 2011 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 2 Modulen IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom OREEC og Handelshøyskolen BI HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN?

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? STUDÈR EU-prosjektledelse 60 studiepoeng / årsstudium www.hibu.no/oppdragsvirksomhet ATTRAKTIV KOMPETANSE Trenger du kunnskap om EU/EØS og hvordan du søker om EU-prosjekter?

Detaljer

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON Bachelor i ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON www.hiof.no Høgskolen i Østfold HALDEN Bachelor i økonomi og administrasjon Et tradisjonelt treårig studium, anerkjent og velkjent Utdannelsen gir et utmerket

Detaljer

LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning

LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning 20. 22. april Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES LEAN for økt lønnsomhet

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756 Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt Fargerikt besøk Prosjektnummer 2014/FBM5756 Dette prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse Til Folkehøgskolene ved (vær snill å send videre til) - Rektor, ass. rektor/inspektør - Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet - Alle øvrige ansatte Kopi til: - Lærerutvalget - Utvalg for praktisk personale

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

GLOBAL FUTURE. Kursprogram utviklet av NHO. SINTEF Teknologiledelse. Tove Håpnes

GLOBAL FUTURE. Kursprogram utviklet av NHO. SINTEF Teknologiledelse. Tove Håpnes GLOBAL FUTURE Kursprogram utviklet av NHO SINTEF Teknologiledelse Tove Håpnes Innhold Rekrutteringspraksis Vurdere programinnhold Vurdere mentorordningen Resultatoppnåelse Organisering og drift Innspill

Detaljer

Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr!

Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr! Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr! Handelshøyskolen BI lanserer Executive Short Programmes Nytt og attraktivt programtilbud for ledere og faglig nøkkelpersoner Executive Short Programmes er intensive programmer

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs

Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs Om forhandlingskursene Vi forhandler hele tiden, ofte uten at vi tenker over det. Dessverre har vi ikke alltid den beste strategien for hånden og det fører

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

Derfor er vi glade for strategiarbeidet som nå er satt i gang, med nettopp dette for øye.

Derfor er vi glade for strategiarbeidet som nå er satt i gang, med nettopp dette for øye. Næringslivets Hovedorganisasjon 10. november 2015 Adm. direktør Kristin Skogen Lund NHOs innspill til en ny nasjonal kompetansepolitisk strategi Innlegg @ Kunnskapsdepartementets konferanse "Mot en nasjonal

Detaljer

Betydningen av godt styrearbeid. Styrets lederfunksjon Frode Solberg

Betydningen av godt styrearbeid. Styrets lederfunksjon Frode Solberg 1 Betydningen av godt styrearbeid Styrets lederfunksjon Frode Solberg 2 Frode Solberg Et sammendrag I dag Høyskolelektor Forretningsutvikling ved institutt for Innovasjon og Økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SENTER FOR ENTREPRENØRSKAP

ÅRSRAPPORT 2009 SENTER FOR ENTREPRENØRSKAP ÅRSRAPPORT 2009 SENTER FOR ENTREPRENØRSKAP Sammenfattende evaluering av kvaliteten på instituttets utdanningstilbud 1.1. Oppsummering og kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata Det var ingen stryk

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Tromsdal, Verdal 23.04.15 kl 17-21 10 av 12 deltakere har besvart undersøkelsen. Identiteten er skjult 8 kvinner og 4 menn Alderspenn 26

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400 BERGEN NÆRINGSRÅD Om undersøkelsen: Gjennomført 20.10.16 05.11.16 Respondenter: 400 17 % = + 500 ansatte 22 % = 101 500 ansatte 38 % = 11 50 ansatte 21 % = 1 10 ansatte God bransjespredning blant respondentene

Detaljer

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 KONFERANSER BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 Birger Magnus Styreleder NRK, Storebrand Tore Bråthen Professor Handelshøyskolen BI Berit Kjeldsberg Styremedlem og deleier R. Kjeldsberg Øyvind

Detaljer

Lærende ledelse. Informasjon til potensielle OTL Fasilitatorer

Lærende ledelse. Informasjon til potensielle OTL Fasilitatorer Lærende ledelse Open-to-learning TM Conversations Informasjon til potensielle OTL Fasilitatorer Lærende ledelse Open-to-learning Conversations Dyktige skoleledere dyrker frem de gode lærerne og legger

Detaljer

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Motivasjon for læring på arbeidsplassen Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Deltakermønster Lite endring i deltakermønsteret, tross store satsinger Uformell læring gjennom det daglige arbeidet er

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

til minne om Magnus Midtbø

til minne om Magnus Midtbø til minne om Magnus Midtbø For å forstå fremtiden må man lære av fortiden. Magnus Midtbø Fagbevegelsen har gjennom hele sin historie lagt stor vekt på at kunnskap og kompetanse fra arbeidserfaring, opplæring

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

D E S I G N S K O L E N

D E S I G N S K O L E N D E S I G N S K O L E N Studieplan for Grafiskdesign med prosjektledelse. (et studie utviklet av IGM og Høyskolen i Gjøvik) 30 studiepoeng 3.1 versjon 18. mai 2004 Navn på studieplan Studiet som beskrives

Detaljer

Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium for offentlig sektor

Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium for offentlig sektor Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium for offentlig sektor Totalt sett noe av det mest virksomme jeg har vært med på i voksen alder Ledelse av prosesser (LAP) er et studietilbud rettet

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

GLOBAL FUTURE. Presentasjon av evalueringsrapport SINTEF Teknologiledelse Tove Håpnes og Marte Pettersen Buvik Oslo, 15. juni 2012

GLOBAL FUTURE. Presentasjon av evalueringsrapport SINTEF Teknologiledelse Tove Håpnes og Marte Pettersen Buvik Oslo, 15. juni 2012 GLOBAL FUTURE Presentasjon av evalueringsrapport SINTEF Teknologiledelse Tove Håpnes og Marte Pettersen Buvik Oslo, 15. juni 2012 Innhold Bakgrunn Evalueringsoppdrag Rekruttering og målgruppe Vurdering

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

Integrert lederutviklingsprogram og studium

Integrert lederutviklingsprogram og studium Ledelse av prosesser - Oppbrudd, forandring og forvandling Integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling

Detaljer

Presentasjon av Barbro Thorvaldsen

Presentasjon av Barbro Thorvaldsen Presentasjon av Barbro Thorvaldsen Agenda for foredraget og praksis mål og vei resultater og innhold homogene og heterogene grupper Nyttige adresser: Lozanov-metoden på norsk suggestopedi.no Norsk Suggestopediforening

Detaljer

Morgendagens verdiskapere utdannes nå!

Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Næringskonferanse 19.09.13 Anne Kathrine Slungård Adm dir Ungt Entreprenørskap Norge = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer