BI CoRpoRate news Informasjon om tilrettelagte programmer for privat og offentlig sektor DESEMBER 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BI CoRpoRate news Informasjon om tilrettelagte programmer for privat og offentlig sektor DESEMBER 2010"

Transkript

1 BI CoRpoRate news Informasjon om tilrettelagte programmer for privat og offentlig sektor DESEMBER 2010 RektoRskolen Handelshøyskolen BI har utvidet rektorskolen med én klasse i Haugesund og én i Stavanger styrekurs 78 grader nord I november arrangerte Handelshøyskolen BI styrekurs på Svalbard med 24 lærelystne svalbardianere på skolebenken Hele McCann på BI McCann stengte dørene i to dager for å kurse sine ansatte i markedsføring og strategi

2 ut I verden desemberutgaven av BI Corporate news synliggjør en kime til økt internasjonal aktivitet i vår del av BI. det er helt i tråd med det som skal være en av våre viktigste innsatsområder de kommende år. BIs visjon om å bli blant de ledende handels-høyskoler i europa tilsier at samarbeidsprosjekter med internasjonalt eide bedri er og organisasjoner skal øke i antall. prosjektene omtalt her spenner vidt geografisk: fra svalbard til uganda til kina. et av årets desidert mest spennende prosjekter var programmet vi utviklet og leverte til sinopec engineering Incorporated i juni. prosjektet forteller også noe om viktigheten av langvarige relasjoner, ikke minst hos asiater, og vi håper samarbeidet kan være starten på et videre samarbeid. norges arbeid med å få flere kvinner inn i styrene til børsnoterte selskaper har ikke gått upåaktet hen. som kjent spiller BI en aktiv rolle gjennom å tilby kurs i styrearbeid inn i nhos Female Future-program. I høst besøkte nhos søsterorganisasjon i uganda BI for å lære mer om dette, og det kan muligens danne grunnlaget for et internasjonalt samarbeid mellom Federation of uganda employers (Fue) og BI allerede i kunnskap om styrearbeid er også etterspurt aller lengst nord i vårt eget land. BI arrangerer nå også styrekurs på svalbard, på oppdrag for Innovasjon norge troms. en internasjonal profil kan vi også si at samarbeidet med utlendingsdirektoratet (udi) har. der har man satt seg mål om å få flere med minoritetsbakgrunn inn i sentrale posisjoner i direktoratet og skolerer derfor et betydelig antall allerede høyt skolerte blant disse for å fremme en slik utvikling. I tillegg skoleres andre ledere for å utvikle økt innsikt i, og forståelse for, lederskap i omgivelser preget av religiøst og etnisk mangfold. selv om mørke skyer fortsatt hviler over store deler av europa i kjølvannet av finanskrisen, synes det som norsk næringsliv, og vårt bank- og finansvesen, er friskmeldt for denne gang. la oss håpe det er en riktig konklusjon og at vi kan se frem mot et 2011 preget av økt produksjon og verdiskaping som igjen kan føre til enda bedre velferd for alle. kristian Bogen divisjonsdirektør Handelshøyskolen BI Hele McCann på BI-kuRs I Høst McCann har i høst sendt alle sine ansatte på kurs ved Handelshøyskolen BI. Norges største reklamebyrå stengte dørene i to dager for å kurse sine ansatte i markedsføring og strategi. det er kanskje uvanlig at vi stenger døren og sender alle til BI, men vi ønsker i større grad å sette oss inn i våre kunders utfordringer, sier administrerende direktør i McCann thomas Høgebøl. Med dette kurset får vi et felles begrepsapparat og større forståelse for løsninger og svar som er relevant for våre kunder, påpeker han. Rektor tom Colbjørnsen, som åpnet kurset, berømmer McCann for å investere i sine ansatte. Flere bedri er ser behovet for faglig påfyll. kunnskap er ferskvare, og derfor er det gledelig at McCann også ser behovet for faglig påfyll for sine ansatte. det å ha fersk utdanning viser at du fortsatt er på hugget, poengterer han. McCann er del av McCann World group og er norges største reklamebyrå. de har blant annet jobbet for statoil, nsb og gule sider. kontakt: prosjektleder tove orheim, Ifølge prosjektleder tove orheim ved BI Bedri smarked er kurset skreddersydd i samarbeid med McCanns ledelse. McCann har hatt klare ambisjoner om ønsket læringsmål ved kurset, og har vært en engasjert samarbeidspartner, understreker hun. Fred selnes på Institutt for Markedsføring har vært faglig ansvarlig for kurset. I tillegg til selnes har ulike gjesteforelesere bidratt med relevante innlegg. professor ottar Hellevik ved uio foreleste om endringer og trender i samfunnet de siste 30 år, med tanke på å gi tilhørerne perspektiver i forhold til markedskommunikasjon. administrerende direktør i sca, gunnar Johansson, holdt innlegg om strategi og ledelse i sca personal Care, og strategidirektør Rolf assev engasjerte med historien om det norske selskapet opera so ware "the rebell browser". Mellom samlingene har de ansatte deltatt i et strategispill, der de gruppevis har konkurrert mot hverandre i ulike bransjer. Hensikten har vært å få en dypere innsikt i strategiske beslutninger, og få en bredere forståelse for kunder og marked. en vinnergruppe ble behørig premiert på dag 2.

3 BI utvider RektoRskolen kjell a. eliassen, professor i offentlig lederskap og foreleser på rektorkurset på Handelshøyskolen BI. eliassen mener at mange av skolene i dag er å regne som mellomstore bedri er. Målet med pogrammet er å styrke skolens måloppnåelse i særlig grad knyttet til elevers læringsutbytte, utvikle en sektorstandard for ledelse samt å styrke kunnskapsforståelse og kunnskapspraksis nødvendig for effektiv skoleledelse. elisabeth ophaug, fungerende assisterende rektor ved Midtstuen ungdomsskole, forteller til a enposten 5. desember 2010 at hun søkte seg til rektorskolen for å få tyngde bak det arbeidet hun gjør. Handelshøyskolen BI utvider årets rektorskole med én klasse i Haugesund og én i Stavanger. Dermed starter over 140 personer på rektorskolen ved BI i høst. Handelshøyskolen BI er den største aktøren i utdanningsdirektoratets nasjonale utdanningstilbud for rektorer. Høsten 2009 startet vi tre klasser i osloog kristiansand. Men på grunn av enda større søkning i høst har BI utvidet årets rektorskole med én klasse i Haugesund og én i stavanger. I tillegg blir det også i år én klasse i oslo og én i kristiansand og totalt over 140 deltakere. de fleste rektorer som styrer i dag har kun pedagogisk utdannelse og ingen lederutdannelse. det totalansvaret som hører med rektorstillingen i dag, gjør at en opplæring i ledelse er naturlig og viktig, sier Jeg følte selv at jeg trengte mer kunnskap for å få en større faglig tyngde samt et mer analytisk forhold til egen ledelse, sier ophaug. det å være rektor er kanskje den mest krevende lederjobben man kan ha, sier kunnskapsminister kristin Halvorsen i en pressemelding fra kunnskapsdepartementet. gjennom rektorutdanningen skal flere rektorer få et godt grunnlag for å lede den pedagogiske utviklingen på sin skole. dette vil komme både elever og lærere til gode. I år har ca. 400 søkere fått plass på rektorutdanningen i norge. 142 av disse studerer ved Handelshøyskolen BI. kontakt: direktør Morten Fjeldstad, morten , eller programkoordinator anne Willoch, kulturforståelse et lederkriterium Å lede forskjellighet er en viktig kompetanse for ledere innen offentlig såvel som privat sektor, og mye tyder på at dette blir enda viktigere i tiden fremover. Handelshøyskolen BI har inngått et samarbeid med utlendingsdirektoratet (udi) om å utvikle to nye virksomhetstilpassede programmer denne høsten som har som målsetting å få flere med minoritetsbakgrunn inn i nøkkelposisjoner. vi har valgt ut 20 medarbeidere i udi som skal gjennomføre et mentorprogram for å fremme talentutvikling av kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn internt, sier prosjektleder Janne Borander i udi. av de som satses på er ti lederkandidater og ti ledere som er deres mentorer. dette programmet er et kompe-tansetiltak for høyt kvalifiserte personer med innvandrer-bakgrunn, ansatt i udi. I tillegg skal 40 ledere internt øke sin kompetanse innen mangfold- og kulturforståelse. BI er glad for å samarbeide med udi om et slikt todelt program som har et innhold som er helt unikt i omfang og design, sier prosjektleder nina elisabeth elstad. kulturforståelse, mentoring, kommunikasjon og endring i et virksomhetstilpasset kurs av denne typen er eksempler på temasammensetninger som vi forventer mer etterspørsel av, sier elstad. utlendingsdirektoratet er også et nytt bekjentskap for oss, i og med at BI ikke har hatt samarbeid med direktoratet tidligere, forteller elstad. kursene skal gjennomføres fra november 2010 til mars 2011 med førsteamanuensis laura traavik og silje Bull-njaa larsen, konsulent og timeforeleser på BI som faglig ansvarlige. Janne Borander, udi og nina elisabeth elstad, BI. kontakt: prosjektleder nina elisabeth elstad, BI har gjennom de siste årene opparbeidet seg betydelig forskningsmessig kompetanse og erfaring i mangfoldledelse, forhandlinger og internasjonal ledelse. vi er svært fornøyde med å ha med en kapasitet som laura traavik på dette programmet, sier nina elisabeth elstad.

4 styrekurs på 78 nord november 2010 arrangerte Handelshøyskolen BI styrekurs på Svalbard med 24 lærelystne svalbardianere på skolebenken. Ut i fra befolkningsgrunnlaget er det utrolig flott at så mange har meldt seg på kurset, sier Ann Kristin Gjelsten i Innovasjon Norge Troms. Handelshøyskolen BI har i en lengre periode gjennomført bedri sinterne styrekurs for Innovasjon norge i tromsø. at også bedri er fra svalbard viser stor interesse for styrearbeid er veldig flott, mener ann kristin gjelsten. Hun forteller at deltakerne på kurset er en sammensatt gruppe fra både privat og offentlig sektor. Flere har bakgrunn fra samfunnsutvikling/bydri, reiseliv, samt andre lokale svalbard-foretak. kurset går over 2 samlinger i longyearbyen. da jeg så deltakerlisten ble jeg oppriktig glad, forteller kursdeltaker trine krystad. Hun fremhever at variasjonene mht bakgrunn og bransje vil gi en tilleggsdimensjon utover forelesningene. det er mange erfarne og kompetente deltakere på kurset som kan bidra til å spre læring med erfaring fra ulike bransjer og styrerom. at så mange har meldt seg på synes hun er oppsiktsvekkende, men legger til at virketrangen på svalbard er stor. Mange er her en begrenset periode, og folk som jobber her har store ambisjoner om å utrette noe mens man er her. som svalbardianer er man profesjonelt og privat på topp, mener hun. trine krystad er opprinnelig fra Hammerfest, men har bodd 16 år i longyearbyen hvor hun nå jobber hos sysselmannen på svalbard. trine har ansvar for daglig dri av svalbards miljøvernfond, hvor sysselmannen er sekretariat og Miljøverndepartementet har oppnevnt styret. Hun mener at kurset vil bidra til at hun kan videreutvikle jobben i Miljøvernfondet. det er bra kurset er tilpasset virksomheter både i privat og offentlig sektor, påpeker hun. verdiskaping skjer i begge sektorene, men o e på ulike måter. verdiskaping er ikke bare overskudd, men å utvikle tjenestene, skape debatt og innovasjon, avslutter hun. Profesjonalisering av styrearbeidet Formalisering av styrekompetansen og profesjonalisering av styrearbeidet gikk igjen som svar på hvorfor deltakerne ønsket å studere på BI kurset. en av deltakerne som ønsket dette var steve d. torgersen, grunder i reiselivsforetaket svalbard explorer. steve d. torgersen fra Berlevåg har bodd 20 år på svalbard, og har bakgrunn fra restaurantbransjen. som eier og styreleder i svalbard explorer så han behovet for å profesjonalisere styrearbeidet. Han tror også kurset vil gi bedre innsikt i hvordan han bør sette sammen et styre, og hvordan styret kan brukes som ressurs i fremtidig dri og utvikling av selskapet. svalbard explorer driver opplevelsesproduksjon, og har fokus på lokal kultur, kombinasjonen mat- og naturopplevelser og histore. steve mener også det er flott at så mange svalbardianere viser interesse for styrearbeid. dette er et klart signal om at vi på svalbard ønsker å bidra, og har fokus på næringsutvikling, poengterer han. kontakt: prosjektleder tove orheim, Fakta: Styrekompetanse 1 gjennomføres bedri sinternt for Innovasjon Norge Troms. Det går over 2 samlinger på Svalbard. Kurset er studiepoenggivende og avsluttes med hjemmeeksamen i februar. Kjell og Elbjørg G. Standal er forelesere på kurset. FRa uganda FoR å lære styreutdanning på BI BI bedri smarked hadde i høst besøk av fem kvinner fra ledelsen i Federation of Uganda Employers (FUE) som er NHOs søsterorganisasjon i Uganda. Besøket var del av et offisielt nho besøk, og hensikten med BIbesøket var at Fue ønsket å dra lærdom av hvordan BI i en årrekke har bidratt til gi norske kvinner formell utdanning i styrearbeid gjennom Female Future prosjektet. Female Future er et samarbeidsprosjekt mellom BI og nho som har pågått i snart 10 år, og prosjektet har i det siste vakt internasjonal oppsikt. uganda er ett av landene som nå ønsker å prøve ut konseptet i eget hjemland. BI og nho jobber nå for å få til et samarbeid og kunnskapsdeling med ugandiske esami (the eastern and southern africa Management Institute).

5 100% Happy WItH the CouRse norge er et vakkert land og vårt team er 100 prosent fornøyd med turen. For de fleste så er dette første gang i norge og det har gitt inntrykk, sier Jin. li Jin studerte selv på Handelshøyskolen BI fra 1985 til Han har mange gode minner fra den tiden og husker at undervisningen var i sentrum av oslo. da jeg kom til norge i 1985, så var det første gang jeg reiste utenlands, og det ga meg mange nye erfaringer og en god utdannelse som jeg tok med meg tilbake til kina og sinopec. Jin har jobbet i sinopec i 28 år, og han ønsket nå gi noe tilbake til selskapet og BI. dette kurset gir mine kollegaer mer kunnskap, og det vil igjen gagne sinopec. I tilegg gir det forhåpentligvis noe igjen til BI også. I juni ble ledere fra det kinesiske selskapet Sinopec Engineering Incorporated kurset på Handelshøyskolen BI i Oslo. We are 100 % happy with the course, sier visepresident i Sinopec, Li Jin. sinopec engineering Incorporated er en del av det statseide sinopec group, det største oljeselskapet i kina. sinopec ble i sommer kurset på Handelshøyskolen BI, kombinert med sightseeing og bedri sbesøk i Bergen og stavanger. dette har vært en veldig bra tur, med gode forelesninger av høy kvalitet, sier visepresident i sinopec engineering Incorporated, li Jin. vi har også besøkt statoil, det norske veritas og aker solutions. de har alle gode kontakter i kina, og vi håper vi kan samarbeide mer med dem i fremtiden, understreker Jin. norgesoppholdet ble avsluttet 25. juni på BI med forelesninger av professor pål korsvold, professor arne Jon Isachsen, og professor og tidligere rektor torger Reve. kristin ølberg ved BI Corporate fulgte gruppen i to uker. dette har vært en utrolig spennende gruppe. de har fått mye faglig input som forhåpentligvis har gitt dem nye perspektiver som de kan ta med tilbake til kina, sier hun. kontakt: prosjektleder kristin ølberg, opplæringsprogram FoR offshoreindustrien I løpet av 10 år har BI stavanger kurset nesten personer i regelverkskompetanse i offshoreindustrien. Fra nyttår kommer det nytt HMs regelverk til havs og på land. vi har fått gode tilbakemeldinger på kursene vi har hatt de siste 10 årene, sier prosjektleder ved Handelshøyskolen BI stavanger grethe andersen. nå tilbyr vi også disse kursene for definerte landanlegg og flere store aktører som Mongstad, kårstø og slagen har allerede booket oss for kurs. opplæringsprogrammene retter seg mot alle som direkte eller indirekte må forholde seg til regelverket for norsk sokkel. For mer informasjon, kontakt MeR tilfredse Med etterutdanning Stadig flere opplever at videreutdanning gir økt jobbtilfredshet, viser en fersk arbeidsmarkedsundersøkelse fra Handelshøyskolen BI. jobb svarer at de fortsatt jobber for samme arbeidsgiver. private Barnehagers landsforbund (pbl) tilbyr ledere i private barnehager en lederutdanning ved Handelshøyskolen BI som er spesialsydd for å dekke deres behov. I følge en fersk arbeidsmarkedsundersøkelse, sier over 63 prosent av etter- og videreutdanningsstudenter ved Handelshøyskolen BI, at BI studiene i stor grad har styrket tilfredsheten med jobben de utøver. ved å investere i videreutdanning for de ansatte vil bedri ene o e få mer motiverte ansatte, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, tom Colbjørnsen. Faglig påfyll gir mange en større følelse av mestring på jobb. samtidig svarer 88 prosent av respondentene at de har fått styrket karrieremulighetene etter fullført studium. Basert på undersøkelsen vil den økte kompetansen komme arbeidsgiverne til gode også. Ca sju av 10 som tar etterutdanning ved siden av det er et stort ansvar å drive og lede en privat barnehage. Barnehageledere får generelt gode tilbakemeldinger på den jobben de gjør, men mange daglig ledere ønsker mer kompetanse på ulike tema knyttet til selve lederrollen, sier Marius Iversen, informasjonssjef i private Barnehagers landsforbund. evalueringer viser at studentene er meget godt fornøyd med utbyttet av å gjennomføre de ulike modulene i pbl lederutdanning. Mange oppgir at de gjennom utdanningen får nyttige verktøy som de kan benytte i sin jobb som barnehageleder og at de på den måten er bedre i stand til å lede barnehagen på en god måte. utdanningen har også rukket å få et godt omdømme ute i sektoren, sier Iversen. For mer informasjon om pbl lederutdanning på BI: kontakt prosjektleder susanne engelschiøn, telefon:

6 Relevante BRansJepRogRaM Master of Management program i samarbeid med Kommunikasjonsforeningen Kommunikasjon i organisasjoner: I programmet fokuseres det på sentrale temaer innen organisasjonskommunikasjon. I tillegg til å gjøre deltakerne mer effektive i sin praktiske kommunikasjonsvirksomhet, er det et mål at programmet skal gi teoretisk innsikt i sentrale emner innen organisasjons- og kommunikasjonsteori. programmet består av 5 samlinger og gir 30 studiepoeng. PR-ledelse og strategisk kommunikasjon: dette programmet tar sikte på å gi deltakerne teoretisk og praktisk innsikt for bedre å kunne lykkes med sitt arbeid innenfor informasjon og informasjonsledelse. programmet består av 5 samlinger og gir 30 studiepoeng. programmene kan inngå i graden Master of Management. kontakt: prosjektleder susanne engelschiøn, Bachelorprogram i samarbeid med Nordisk Film og Nasjonalteateret BI har i samarbeid nordisk Film, nto og dts utviklet et 30 studiepoengs Bachelorprogram i produksjonsledelse for tv-, film-, media-, teater-/opera-, event og showbransjen. programmet går over 5 moduler og gjennomføres i oslo og Bergen. oppstart i november BI HaR aktuelle studier FoR offentlig sektor Mastergradsutdanning i skoleledelse bestående av nasjonalt utdanningstilbud for rektorer, (30 poeng), med fire oppfølgingsprogrammer frem mot full gradsutdanning: ny oppstart hvert semester! To masterprogrammer à 30 poeng rettet mot ledere i spesialisthelsetjenesten: omstilling i helseforetak ledelse i klinikken. oppstart 19 januar! Bachelor of Management i helseledelse Intensivkurs i helseledelse (bachelornivå) grunnkurs i helseledelse Fordypningskurs i helseledelse Mastergradsutdanning i skatte- og avgi srett, bestående av åtte 15-poengs programmer kontakt: kontakt: prosjektleder oslo kjersti Hatlevoll, , prosjektleder Bergen lasse sætre, HandelsHøyskolen BI BI CoRpoRate, nydalsveien 37, 0442 oslo, Redaksjonsansvarlig:

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Morgendagens ledere

Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Morgendagens ledere Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag Morgendagens ledere En evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Skrevet av: Hanne Falstad, Prosjektleder NHO Trøndelag

Detaljer

Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for

Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP/AU) ved Aarhus Universitet

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og gjennomføringskvalitet I samarbeid med Institut for Uddannelse

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter NNU Norsk Næringslivsutvalg Intervjuer med ulike mastergradstudenter 1 Kjære framtidige masterelever, NNU ønsker å hjelpe de norske bachelorelevene på Copenhagen Business School med å søke masterlinje.

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

Hovedtema: Farmasøytisk yrkesutøvelse

Hovedtema: Farmasøytisk yrkesutøvelse 115. ÅRG. 3 1. September 2007 Hovedtema: Farmasøytisk yrkesutøvelse i apotek side 120 Vil ha farmasistudenter utenlands 122 Personalprofilen i apotek 128 Universitetsutdannelsene 132 Helsepersonellrollen

Detaljer

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen?

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Nr. 3 Mars 2010 www.nslf.no Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Dosent Knut Roald: Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Pilotprosjekt KS og BI: Kunnskapsbasert dialog mellom administrasjon

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer

750 40% HERO NORGE. største organisasjonene i Norge innenfor vårt fagfelt. INNHOLD FAKTA OM. Vår visjon er å være ledende i mangfold.

750 40% HERO NORGE. største organisasjonene i Norge innenfor vårt fagfelt. INNHOLD FAKTA OM. Vår visjon er å være ledende i mangfold. ÅRSRAPPORT 2011 1 FAKTA OM HERO NORGE Hero Norge AS (Hero) er en privat virksomhet som tilbyr tjenester rettet mot målgruppene flyktninger, innvandrere og asylsøkere. Vi er en av de største organisasjonene

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Årets Serviceløftveiviser

Årets Serviceløftveiviser Denne temaavisen er en annonse fra HSMAI Serviceløftet Peter wirén: Kunnskapsbanken: Servicekortet: Møt juryens overhode Peter Wirén, adm. dir. i Teller AS. Les mer side 10 11 Les mer side 8 Les mer side14

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

Jakten på kompetansen

Jakten på kompetansen 04 MERCUR 2014 Jakten på kompetansen Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Kvinner, kompetanse og kvalitet

Kvinner, kompetanse og kvalitet Slik har innkjøpsfaget endret seg de siste årene. Kvinner, kompetanse og kvalitet De er kompetente, de er nytenkende og de sitter på en viktig strategisk stilling i forhold til bedriftens resultat. Langt

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4 Nr. 3 Mars 2008 www.nslf.no Elevstatsråd s 4 Ikke alle interaktive tavler er en - 10 ting du bør tenke på før du kjøper en interaktiv tavle Stadig flere skoler ønsker å benytte seg av interaktive tavler

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer