BIR ÅRSRAPPORT AAR I RENOVATIONENS TJENESTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE"

Transkript

1 BIR ÅRSRAPPORT AAR I RENOVATIONENS TJENESTE

2 FRA PRIVET * TIL FJERNVARME BIR står for Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap. I 2006 har BIR vært gjennom et jubileumsår som på ulike måter har markert våre 125 år innen renovasjon og avfallshåndtering. Jubileumsboken «Fra boss til bruk» beskriver historien gjennom små og store begivenheter som har utviklet bedriften til det den er i dag. Også det nyskapende lydverket BIResonans av musikeren og komponisten Ole Hamre bidro til å markere jubileumsåret på en spesiell måte. Rytmer, klang og harmoni steg uventet frem fra hverdagen i BIR. Et annet høydepunkt var åpningen av Norges mest moderne gjenvinningsstasjon på Espehaugen i Fana. Den inkluderer blant annet en brukthall hvor publikum kan sette fra seg ting som kan komme andre til nytte. Året inneholdt også viktige beslutninger med konsekvenser for flere år fremover, som utvidelse av energigjenvinningsanlegget og planlegging av rørbasert avfallshåndtering (bossug) i Bergen sentrum. Latrinetømming. BIRs historie tok til med organisert avfallsinnsamling, det vil si latrinetømming, da man på slutten av 1800-tallet skjønte det var en sammenheng mellom «menneskelig avfall» og spredning av smitte og sykdom. Begrepet nattmannen skriver seg fra den tiden. Han utførte sitt virke i skjul av mørket, der han tømte og desinfiserte kagger. Mye har skjedd siden den gangen, men hygieneaspektet er ikke mindre aktuelt i dag. Vi er flere innbyggere som bor tettere enn før, og vi etterlater oss mer avfall enn noensinne. Varer produsert i Kina blir til avfall i Norge. Trekkfugler med fugleinfluensa bryr seg ikke om landegrenser. Spredning av nye farlige sykdommer gir nye utfordringer til internasjonal avfallshåndtering. I en verden der betydningen av landegrenser viskes ut, er det ikke likegyldig for oss nordmenn hvordan vareproduksjon og avfallshåndtering foregår i andre deler av verden. Avfall og miljø har utviklet seg til å bli et sentralt politikkområde, også internasjonalt. Avfallspolitikk ligger i krysningspunktet mellom miljø-, energi- og klimapolitikk, og skaper engasjerte samfunnsdebatter. Den styres på den ene siden av kortsiktige behov for miljømessig gode og effektive avfallsløsninger. På den andre siden skal dagens løsninger ta hensyn til bæredyktige levevilkår for fremtidige generasjoner. En ressurs. Avfall behandles ikke lenger bare som et plagsomt restprodukt som det gjelder å bli kvitt på enkleste og billigste måte; i en fjord, et dalsøkk eller annet sted langt fra folk. Dagens avfallsbehandling reflekterer både ressursperspektiv og miljøbelastning. Stadig større deler av avfallet sorteres og går til materialgjenvinning. Og energigjenvinningsanlegg har fått en sentral plass i norsk energipolitikk som «lokomotiv» for utbygging av fjernvarme. Billig avfallsenergi er en avgjørende forutsetning for bygging av nye fjernvarmeanlegg. Når grunnlagsinvesteringene er gjort, og fjernvarmenettet tilrettelagt, kan andre energiformer som bioenergi, naturgass og varmepumper tas i bruk. Om noen få år er det ikke utenkelig at rester av dagens frokost blir biobrensel som utnyttes lokalt i fjernvarmenettet. Historien om moderne avfallshåndtering er historien om et samfunn i rask utvikling. Det har nok skjedd større endringer på dette området de siste 25 årene, enn de 100 foregående. *Privet: Utedoen/rommet hvor latrinekaggene sto. introduksjon 1

3 INNHOLD INTRODUKSJON Introduksjon 1 BIR konsern oppsummert 13 I front av en ny avfallsbransje 14 Årsberetning 16 Regnskap og noter 22 Lovpålagte renovasjonstjenester 40 Avfallsmengder og gjenvinning 48 Tjenester i fri konkurranse 54 Miljørapport 66 Avfallsstatistikk 71 Jubileumsklipp 72 bir INTRODUKSJON KONSERN 2 3 renovatørene olav Henriksen (v) og fritz døsvik ca renovatørene ståle viken og kenneth Håvardstun, 2007.

4 MILEPÆLER I BIR års historie om BIR rommer små og store begivenheter som har preget hverdagen til en tallrik stab av trofaste medarbeidere. I begynnelsen var hest og kjerre et viktig arbeidsverktøy. Først i 1937 ble bilen en del av arbeidsdagen for renovatørene. Ikke før i 1958 måtte den siste hesten vike plass for renholdsbilene. Siden er bilene blitt større og mer moderne. Den første komprimerende bossbilen som ble tatt i bruk i 1973, var svært viktig for høyere effektivitet i avfallsinnsamlingen. Mye har forandret seg når det gjelder arbeidsmetoder, klær og utstyr. Arbeidshansker fikk man ikke før i slutten av 1930-årene, og da fikk kun de med lang ansiennitet. I våre dager er ikke boss bare et ensartet restprodukt, men like mye en ressurs som en miljøbelastning hvor det stadig settes nye og nyanserte krav til korrekt håndtering. Behovet for kompetanse har endret seg i takt med tiden. Den første renovasjonsarbeideren var rakkeren, bøddelens medhjelper. Da man senere skjønte sammenhengen mellom helsefare og åpen kloakk i gatene, ble det innført pliktig nattrenovasjon. Ved å tømme privetkagger og hente boss, sto nattmannen på samfunnsstigens laveste trinn. Det gikk mange år før lavstatusen gradvis forsvant. Med og 1980-tallets miljøbevissthet begynte en kraftig omlegging av avfallshåndteringen som følge av strengere krav til innsamling og behandling. I dag håndteres avfall av fagarbeidere med servicekurs, og det studeres avfallsfag på høyskoler og universitet. 19. juli 1881 BIRs forløper, Bergens Renovationsvæsen, kom i drift. Nattrenovasjon innføres Ca Antall privetkagger i Bergen passerer De første vannklosettene installeres i Bergen Ca Innsamlet bossmengde i Bergen passerer 35 kilo per innbygger 1931 Tallet på vannklosetter overstiger privetkagger 1937 Arbeidshansker innvilges til renovasjonsarbeidere med lang fartstid 1958 De aller siste arbeidshestene forlater sin post 1975/-76 Rådalen avløser Kollevåg som hoveddeponi 1984 Landets første oppsamlingsplass for farlig avfall åpnes på Flesland 1993 Første gjenvinningsstasjon åpnes i Salhusveien i Åsane 1997 De fleste husstander i BIR får egne papirbeholdere 2000 BIR går sammen med BKK om å bygge ut fjernvarmenett 2006 Bossmengden nærmer seg 500 kilo per innbygger INTRODUKSJON 1899 Alle renovasjonsarbeidere innvilges én uke ferie og rett til sykepenger 1915 Antallet privetkagger nådde en topp på omlag Kollevåg på Askøy blir fyllplass for husholdningsavfall 1934 De to første renovasjonsbilene tas i bruk til latrineinnsamling 1955 Det innføres renovasjonsavgift i Bergen kommune 1960 Avfallsanlegget Dano åpner på Grønneviksøren 1973 Den første komprimeringsbilen tas i bruk 1989 Returpunkt for glass og metall settes ut 1983 Maskinell tømming og avfallsbeholdere på hjul blir gradvis innført 1994 Bergen bystyre vedtar bygging av energigjenvinningsanlegg 1999 Energi gjenvinnings anlegget (forbrennings anlegget) i Rådalen settes i drift 4 5 INTRODUKSJON Linjen nedenfor viser når offentlig renovasjon ble innført i BIRs eierkommuner og etableringen av BIR BIR DA stiftes av Askøy, Bergen, Fusa, Os, Osterøy, Samnanger og Vaksdal 2001 BIR blir aksjeselskap 1905 Vaksdal 1914 Laksevåg 1919 Fana 1927 Os 1935 Arna 1937 Åsane 1945 Samnanger 1952 Kvam herad 1963 Askøy 1973 Sund 1974 Osterøy 1981 Fusa 1997 Sund blir eierkommune i BIR 2005 Kvam blir eierkommune i BIR renovatør david Hansen ca privat foto svein monsen

5 BIR-VETERAN MED HISTORIER PÅ LuR Det er 40 år siden Anna Kristine Ørevik hadde sin første arbeidsdag i Bergen Renholdsverk. På den tiden har det skjedd mye med avfallsselskapet. Hennes gamle kontor i jekteviken er blitt kattepensjonat. I dag er Anna Kristine ørevik 61 år, og arbeidsgiveren heter BIR. På sett og vis er hun i den samme stillingen som da hun begynte, men både oppgavene og bedriften har forandret seg enormt, kan hun fortelle. Den gang var jeg kontorassistent og yngst blant fire damer som jobbet sammen på ett stort kontor. Vi hadde én elektrisk skrivemaskin og ett telefonapparat med tre linjer. Det var veldig forskjellig fra slik vi har det i dag der alle sitter på eget kontor med hver sin PC, sier ørevik. Også lønnsnivået var naturligvis på et annet nivå enn i dag. Den gangen var kommunale stillinger bedre betalt enn de i det private næringslivet. Jeg hadde vært i arbeidslivet i tre år før jeg begynte i renholdsverket. I min første jobb hadde jeg 400 kroner måneden. Da jeg fikk jobb i Bergen Renholdsverk steg lønnen til 700 kroner måneden, og jeg ble kjempeglad! BIR er en virksomhet som har endret seg radikalt ikke bare på innsiden av kontorlokalene, men kanskje enda mer på utsiden. I dag er bedriften knapt nok til å kjenne igjen fra den tiden Anna Kristine ørevik begynte. Ikke minst gjelder dette synet på avfall og alt hva dette i dag innebærer. Utviklingen er nesten ubeskrivelig. Den gangen var jo ikke boss verdt noe som helst. Det var lavstatus, og de så ikke verdien av bosset den gangen. Dette har endret seg utrolig mye, det går nesten ikke an for meg å følge med. I tillegg har vi vokst og blitt mange flere folk. Det som før bare var Renholdsverket er spredt på flere datterselskaper og avdelinger. At BIR har vokst seg stor og flere har kommet til, har slett ikke gått utover det gode arbeidsmiljøet, mener administrasjonssekretæren. Nylig ble hun feiret av kollegene for sine 40 år i jobben. Det har alltid vært en trivelig arbeidsplass, og jeg synes vi har et godt miljø. Opp gjennom årene har jeg hatt fantastiske kolleger med godt humør, samarbeidsvilje og evne til å ta vare på hverandre. Dette er veldig viktig for å ha et trivelig arbeidsmiljø. Derfor har jeg ingen tanker om å gå av med det første. Så lenge helsen holder blir jeg værende. Tanken på å førtidspensjonere meg virker så veldig, veldig fjern. anna kristine ørevik STASjONSSjEF MED KuNDEN I FOKuS bir KONSERN 6 Da Randi Weber (36) begynte som arbeidsleder for gjenvinningsstasjonen i Salhusvegen, var det en og annen blant det mannstunge arbeidslaget som hevet et øyebryn og lurte på om den unge kvinnen kom til å trives blant containere og hjullastere. Det gikk fort over. Mange ser nok på dette som et mannsyrke fordi vi bruker tunge maskiner og det er litt skittent. Men jeg mener det er litt gammeldags å tenke sånn, for det er jo ikke tungt fysisk arbeid vi gjør. Det vi driver er jo ren service, og i serviceyrker er det vanligvis en overvekt av kvinner, ikke sant? Etter mer enn et år i jobben har Randi Weber full kontroll på både mannskap og materiell på gjenvinningsstasjonen. Hun er i ferd med å fullføre maskinsertifisering og stortrives i jobben. - Det jeg liker godt med jobben er at jeg får gjøre både administrative oppgaver og kan være utendørs og jobbe på stasjonen med kunder. Arbeidsdagen er veldig variert, og det passer meg bra, sier hun. Samtidig er det et veldig bra arbeidsmiljø i BIR det er en god bedrift å jobbe i. Alle er positive og hjelpsomme. For eksempel er det veldig kjekt å komme inn i BIR-kantinen og prate med kolleger. Mange ansatte har jobbet i BIR lenge og er veldig knyttet til arbeidsplassen, så det må jo bety at de trives. Den ferske stasjonssjefen leder et team på 13 personer, hvorav 12 er menn og flesteparten jobber i deltidsstillinger. Det er lite som tyder på at de vil miste jobben med det første. Det blir stadig flere kunder og stadig mer boss. Det har jo sammenheng med økonomien til folk. Forbrukersamfunnet produserer mer og mer avfall, og folk kaster stadig vekk fullt brukbare ting. Randi Weber er utdannet markedsøkonom og har hatt mange serviceyrker der hun har jobbet tett på kunden. Men hun har merket seg at den vanlige BIR-kunde ikke alltid er som andre kunder. Vi har fortsatt en jobb å gjøre med å opplyse kundene. Mange vet ikke hvordan stasjonene fungerer, og stiller med litt gale forventninger når de kommer til oss. Det fører til en del ekstraarbeid og til en viss grad feilsortering og effektivitetstap. Vi må med andre ord finne den beste måten å opplyse og utdanne kundene i avfallshåndtering og gjenvinning. Hun understreker at gjenvinningsstasjonen har mange kjempefornøyde kunder og at folk stort sett er veldig hyggelige. Gjenvinningsstasjonene er den avdelingen i BIR som har mest en-til-en kontakt med kundene. Derfor er det viktig at det satses tilstrekkelig på stasjonene. Det er avgjørende for omdømmet til BIR at kundene får et positivt inntrykk når de besøker en av gjenvinningsstasjonene. Nå ser hun frem til snart å kunne åpne en ny og bedre gjenvinningsstasjon. Planleggingen på Hylkje industriområde er i gang, men det gjenstår en del avklaringer før bygging kan begynne. I mellomtiden er det nok å henge fingrene i på gjenvinningsstasjonen i Salhusvegen. bir KONSERN 7 randi Weber

6 PRODUKTETS LIVSSYKLUS AVFALLETS OG BIRs VERDIKJEDE Råvare Produksjon Varehandel GJENBRUK Forbruker Etterbruksfasen Avfall LOVPÅLAGTE RENOVASJONSTJENESTER BIR Privat AS BIR Transport AS Kunde Oppsamling Innsamling Sortering Materialer Behandling Energi Deponi MATERIAL- OG ENERGIGJENVINNING KRETSLØPET utvides: STADIG MINDRE GÅR TIL SPILLE TJENESTER I FRI KONKURRANSE BIR Bedrift AS TH Paulsen AS Rekom AS BIR Avfallsbehandling AS BKK Varme AS Mjelstad Miljø AS Avfallspolitikkens overordnede målsetting er å minimere avfallets miljøbelastning og samtidig bidra til best mulig utnyttelse av avfallet som ressurs, enten som råvare til nye produkter, eller som energi i form av elektrisk kraft og fjernvarme. Dessuten er det et mål at utviklingen i generert avfallsmengde skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten. BIRs oppgave er å legge forholdene til rette for at avfallet blir riktig sortert, at ressurser kommer til nytte, og at farlig avfall blir tatt forsvarlig hånd om. Våre kunder skal tilbys løsninger som er enkle å bruke og i tråd med deres ønsker og behov. Avfallshåndteringen skal være så enkel som mulig, og samtidig miljøriktig og kostnadseffektiv. Ved å være til stede i hele verdikjeden for avfallsstrømmen, er BIR-konsernet i posisjon til å hente ut forretningsmessige fordeler som kommer kundene til gode gjennom stabilt renovasjonsgebyr, bredt tjenestetilbud og konkurransedyktige priser. økt kildesortering og gjenvinning fører til at en stadig større del av avfallet får nytt liv, og brukes om og om igjen. Den delen av avfallet som ikke egner seg til materialgjenvinning, forbrennes og er råstoff til strøm- og fjernvarmeproduksjon. Om få år kan enda større deler av avfallet gå til energiproduksjon, ved etablering av et lokalt biogassanlegg som behandler matrester og slam. Planleggingen er allerede i full gang. Slik kommer stadig nye deler av avfallet til nytte, og det gir en høyere utnyttelsesgrad enn tidligere. Avfall er blitt en fornybar ressurs som må behandles slik at verdiene tas vare på og utnyttes maksimalt. Det gir bærekraftig forvaltning og fornuftig samfunnsøkonomi. Retura AS Bossug AS VISJON Retura Vest AS BIR skal være et ledende avfallsselskap innen kundeservice, miljøriktige tjenester og gjenvinning av materialer og energi. Figuren viser BIR-konsernets verdikjede. BIRs selskaper dekker ett eller flere av de ulike virksomhetsområdene i kjeden. Avfallshåndteringen starter ved kunden idet avfallet kildesorteres, samles og transporteres til neste ledd. Det er hard konkurranse og små marginer innen oppsamling og transport, men som «inngangsbillett» har dette området stor betydning for BIRs gjennomslagskraft senere i verdikjeden. Gjennom sorteringsvirksomheten tar vi vare på den verdifulle delen av avfallet. BIRs behandlingsanlegg (energigjenvinningsanlegg og deponi) er blant landets mest moderne og oppfyller EUs og norske myndigheters strengeste miljøkrav. Dagens energimarked gir gunstige priser på levering av fjernvarme og elektrisk kraft. Dermed sikrer energigjenvinningsanlegget både miljøriktig avfallsbehandling og god inntjening. Deponiet tar imot sortert næringsavfall som er uegnet til forbrenning. Det er en etterspurt og lønnsom tjeneste. Effektiv drift og tilstedeværelse i det konkurranseutsatte markedet kommer også husholdningskundene til gode, gjennom bredde i tjenestetilbudet og stabil, lav renovasjonspris. NØKKELTALL FOR SELSKAPENE I BIR bir KONSERN selskap bir privat as bir transport as bir avfallsbehandling as bir bedrift as mjelstad miljø as tor H paulsen as bossug as retura vest as sum Beløp i hele tusen Brutto omsetning (før konsolidering) Resultat etter skatt (ekskl. konsernbidrag) Antall årsverk ekskl. innleid 24,0 24,0 60,3 56,0 103,4 100,6 35,7 35,0 26,9 23,5 6,2 6,2 8,0 10,0 1,0 1,0 16,0 16,0 281,5 272,3 Antall årsverk inkl. innleid 25,0 25,0 67,8 63,2 110,4 108,5 38,5 37,8 29,8 27,8 6,2 6,2 8,2 10,2 1,0 1,0 16,3 16,0 303,2 295,7 bir KONSERN 8 Samlet brutto omsetning innenfor lovpålagte renovasjonstjenester var i 2006 på 352,3 mill. kroner, mot 338,4 i Resultat etter skatt ble -1,1 mill. kroner i 2006 mot 0,7 i Tilsvarende tall for tjenester i konkurransemarkedet var på 452,7 mill. kroner i 2006, og 369,5 i Her ble resultatet etter skatt på 35,3 mill. kroner i 2006 mot 25,2 i Eierkommuner i bir: Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal 9

7 Steinar Nævdal Administrerende direktør Kjersti Kildahl Kommunikasjonssjef Laila Mjanger IT-sjef Birte Aasen Personalsjef Trygve Danielsen økonomisjef Oddrun Konglevoll Kvalitetssjef Toralf Igesund Forvaltn. og utvikl. sjef Stein Bratland Daglig leder Lars Hille Biosjef TODELT KONSERN Siden 2002 har BIR vært organisert som et konsern der eiendomsdrift og fellestjenester er plassert i morselskapet, og hvor datterselskapene til sammen gir et komplett tjenestetilbud innen avfallshåndtering. Organiseringen er ikke ulik mange andre aksjeselskap i et konsern. Det som er spesielt for BIR, er at konsernet har en tydelig todelt struktur, delt mellom offentlige renovasjonsoppgaver og konkurranseutsatte tjenester. Innenfor den ene delen ligger utførelsen av de lovpålagte renovasjonsoppgavene knyttet til innsamling, gjenvinning og behandling av husholdningsavfallet. Det er BIR Privat AS i samarbeid med BIR Transport AS som utfører disse tjenestene for BIRs eierkommuner. BIR Avfallsbehandling AS, BIR Bedrift AS, Bossug AS og Mjelstad Miljø AS utgjør den andre delen av konsernet. Disse tilbyr alle sine ulike tjenester i bedriftsmarkedet i konkurranse med andre tilbydere. Eivind Fykse Daglig leder Ingrid Hitland Markedssjef Morten Straume Daglig leder Einar Håland Daglig leder BIR AS Steinar Nævdal Administrerende direktør FELLESTJENESTER KONSERN Trygve Danielsen økonomisjef Kjersti Kildahl Kommunikasjonssjef LOVPÅLAGTE RENOVASJONSTJENESTER TJENESTER I FRI KONKURRANSE Laila Mjanger IT-sjef Birte Aasen Personalsjef Oddrun Konglevoll Kvalitetssjef bir KONSERN BIR Privat AS Steinar Nævdal Daglig leder BIR Transport AS Stein Bratland Daglig leder BIR Avfallsbeh. AS Stein Bratland Fung. daglig leder BIR Bedrift AS Mjelstad Miljø AS TH Paulsen AS Retura Vest AS Einar Håland Daglig leder Eivind Fykse Daglig leder Victor Salomonsen Daglig leder Eivind Fykse Daglig leder Bossug AS Morten Straume Daglig leder bir KONSERN Ingrid Hitland Markedssjef Toralf Igesund Forvaltn. og utvikl. sjef Lars Hille Biosjef

8 2006 OPPSuMMERT januar mars bir går inn i et jubileumsår. Journalist Siv Sæveraas skriver boken om 125 år i avfallets tjeneste. styret i bir vedtar å utrede mulig etablering av biogassanlegg i bergen. Målet er å få et lokalt behandlingstilbud for matavfall fra storhusholdning, eventuelt i kombinasjon med slambehandling. musiker og komponist ole Hamre bidrar til markeringen av birs 125 års-jubileum. Han skaper lydverket BIResonans, et musikalsk uttrykk basert på klanger, rytmer og bilder fra BIR. bir KONSERN 12 søknad om tillatelse for bygging av ny gjenvinningsstasjon på Hylkje i Åsane sendes bergen kommune. Innbyggerne i Bergen nord trenger et bedre tilbud for levering av grovavfall. det arrangeres folkemøte på Hylkje. Naboer til den planlagte gjenvinningsstasjonen protesterer mot utbyggingsplanene. første kontrakt om bossug utenfor bergen kommune inngås. Florvåg Brygge på Askøy valgte rørbasert avfallshåndtering for de 35 leilighetene som skal bygges der. Etat for byggesak og private planer i bergen kommune sier nei til bygging av gjenvinningsstasjonen på Hylkje. BIR påklager vedtaket, og ber om en redegjørelse for hvilke forhold som er endret etter positive signaler gitt i forhåndskonferanse. april juni den (v)årlige ryddedugnaden Hold norge rent arrangeres for tredje gang. Nytt av året var Bergen Næringsråds innsats for at også næringslivet må ta sin del av ansvaret. sikringsdammen for deponiet på mjelstad ferdigstilles. Med dette reduseres risikoen for at vann fra avfallsmassene skal renne ut i nærmiljøet. bkk varme får konsesjon for utbygging av fjernvarme i bergen sentrum. økt utbygging er ikke økonomisk forsvarlig uten bruk av avfall som energibærer. styret i vedtar utvidelse av energigjenvinningsanlegget. Dagens anlegg er sprengt, behovet for behandlingskapasitet for restavfall antas å øke sterkt de neste årene. konkurransetilsynet konkluderte med at bir bedrifts datterselskap th paulsen ikke hadde gitt en underpriset avtale om papirsortering til bir privat. Etter at TH Paulsen i 2005 vant en utlyst anbudskonkurranse, klaget konkurrenten selskapet inn til Konkurransetilsynet. styret i bir sier ja til å utrede bossug som fremtidens avfallsløsning i bergen sentrum. Samtidig innstiller styret på å sette av 10 mill. kroner til å legge bossugrør i grunnen når det likevel graves i sentrum. nord-europas mest moderne sorteringsanlegg for papir ble åpnet hos th paulsen. Det helautomatiske anlegget kan sortere ni tonn returpapir i timen. Eierkommunene i bir svarer på konkurransetilsynets påpekning om organisering og eierforhold. Eierne ser ikke grunn til å endre dagens struktur av juridiske grunner, men vil likevel vurdere saken og komme tilbake med endelig svar på et senere tidspunkt. juli september på dagen 125 år etter at organisert renovasjon startet opp i bergen, åpnet birs nye og moderne gjenvinningsstasjon på Espehaugen i fana. Stasjonen avløser tilbudet i Rådalen og gir større effektivitet, mindre kø, bedre sikkerhet og ryddigere forhold for kunder og ansatte. bir får sin første brukthall. Her kan kundene sette fra seg brukbare gjenstander som er for gode til å kastes, og som andre kan gjøre seg nytte av. jubileumsboken «fra boss til bruk» ble lansert med bokslepp og bokbad i brukthallen. Både boken og brukthallen får positiv oppmerksomhet, og blir tatt vel imot hos publikum, (se sak side 72). retura vest as kjøper 33 prosent av retura nomil as. Med dette får BIR Bedrift og Returasamarbeidet et utvidet område som bidrar til å sikre fremtidig markedsposisjon i Sogn og Fjordane. oktober desember bir avfallsbehandlings søknad om endret utslippstillatelse legges ut for offentlig høring av fylkesmannen i Hordaland. Utslippstillatelsen må endres for at energigjenvinningsanlegget skal kunne utvide (doble) kapasiteten. Etat for byggesak og private planer omgjør sitt tidligere vedtak, og gir tillatelse til bygging av gjenvinningsstasjon på Hylkje. Saken påklages av berørte naboer, og skal opp til ny, politisk behandling i oslo kommune trer ut av returløftetsamarbeidet. Med dette svekkes forhandlingsstyrken og muligheten for å oppnå større kostnadsdekning for kommunenes avfallshåndtering fra de store brukerne av emballasje. bystyret i bergen gir sin tilslutning til å utrede bossug som fremtidig avfallsløsning i sentrum. Samtidig sier bystyret ja til å sette av 10 mill. kroner for å kunne legge avfallsrør i åpne sentrumsgater når det likevel graves der av andre årsaker. julesekken deles ut til alle bir-kunder for tredje gang. En spørreundersøkelse i etterkant viser at sekken fortsatt er et verdsatt og nyttig ekstratilbud for det ekstra emballasjebosset som hører julen til. bir KONSERN 13 terje bekken i kontrollrommet på energigjenvinningsanlegget.

9 I FRONT AV EN NY AVFALLSBRANSjE bir KONSERN Mye har skjedd innen renovasjonsbransjen de senere årene, og det har ført til endringer også i BIR. I en bransje som blir stadig mer servicerettet skal BIR vise vei, både for privatkunder og næringslivet. I 2006 kunne BIR med stolthet feire 125-års jubileum for den offentlige renovasjonen i vårt område. Med unntak av overgangen fra hest og kjerre til bil, skjedde det teknologisk sett lite innen avfallshåndtering de første hundre årene. Bosset ble samlet inn og deponert på fyllinger eller dumpet i fjorden. Det var viktig å bli kvitt avfallet til lavest mulig kostnad. Bygging av energigjenvinningsanlegget med tilhørende fjernvarmenett, er kanskje den største teknologiske nyvinningen vi har hatt innen den offentlige renovasjonen. Den offentlige renovasjonen, slik vi har forholdt oss til den gjennom flere generasjoner, er i ferd med å bli forlatt, mens en ny avfallsbransje skapes. En slik prosess vil kunne være turbulent inntil den nye bransjen også finner sin form. Vår utfordring er å være konkurransedyktig og kundeorientert i en bransje som stadig endres. BIR skal være et ledende selskap innen service, miljø og gjenvinning. Vi skal gi innbyggerne i våre ni eierkommuner et godt utbygd tjenestetilbud som gir samfunnsøkonomisk riktige avfallsløsninger. BIR skal også være en foretrukket leverandør for næringslivet. I fremtiden vil kundene etterspørre mer service. Vår virksomhet må fortsette å tilpasse seg kundenes behov, men innenfor de særskilte rammebetingelser som gjelder for avfallshåndtering. Selv om fremtiden går fra den offentlige renovasjonen, må en tidvis huske å sjekke fortiden for å hindre at utgangspunktet ikke glemmes. I de kommende årene vil ressursperspektivet på avfall gjøre seg enda mer gjeldende, og stadig større andel av avfallet vil gå til material- og energi gjenvinning. For å oppnå et godt miljø, er det vesentlig å realisere produsentansvaret. Det innebærer at et produkts miljømessige kostnader tillegges produktet. Fullt produsentansvar innebærer blant annet full kostnadsdekning for det arbeidet som BIR utfører på vegne av produsentenes såkalte returselskap, og vil fremme avfallsreduksjon, økt gjenvinning og høyere servicegrad for kundene. Et mer rettferdig betalingssystem, hvor det kunden faktisk bruker er det som legges til grunn for betalingen (kundeorientert renovasjon), blir mulig gjennom BIRs implementering av dataregistrert bosstømming (BossIT) for våre hentetjenester. Målet er at tømmeregistrering iverksettes i løpet av For å oppnå høy gjenvinning er tilgjengelighet en avgjørende faktor. Avfallsmengden inn til gjenvinningsstasjonene øker raskt. BIR er derfor i ferd med å gjennomføre en kraftig oppgradering og utviding av våre elleve gjenvinningsstasjoner. Dette er vårt tiltak for å oppnå kunde orientert renovasjon for våre bringetjenester. Det er utviklet en egen mal for utforming av stasjonene med henblikk på å øke kundeservice og sikkerhet. Totalt vil BIR frem til 2009 investere nærmere 250 mill. kroner i oppgradering og nybygging av gjenvinningsstasjoner. Bergen sentrum er regelmessig preget av forsøpling og avfallsbeholdere som står synlige og hindrer ferdsel. Avfallsløsninger må integreres i byutviklingen, og rørbasert avfallsinnsamling med skjulte installasjoner må aktivt tas i bruk for å skape fremtidsrettede avfallsløsninger. Det er med stor tilfredshet vi registrerer at Bergen kommune har tatt initiativ til å utvikle en forpliktende avfallsplan for de sentrumsnære strøkene i Bergen. Utnyttelse av avfallsenergi til fjernvarme gir redusert behov for oljefyring og derigjennom lavere luftforurensning og betydelig positiv miljøgevinst i Bergen sentrum. Dette bidrar til å oppfylle BIR sin strategiske målsetting om miljøriktig avfallsbehandling, så vel som Bergen kommunes forpliktelse om å redusere utslipp av miljøgasser. Utvidelse av konsesjonsområdet for fjernvarmenettet slik at også Bergen sentrum får tilgang på vannbåren energi, samt utvidelse av energigjenvinningsanleggets kapasitet, vil i så henseende bidra i svært positiv retning. Det er viktig at avfall til forbrenning kanaliseres til lokale anlegg og at eksport av avfall reduseres. Rammebetingelser må derfor harmoniseres i de nordiske landene for å gi like konkurransevilkår. I denne sammenheng var det svært positivt at det i Sverige ble innført skatt på forbrenning av avfall i Av samme grunn er det svært positivt at store deler av norsk næringsliv går sammen om å fremme fornybar energi. Vi håper at de politiske myndighetene vil foreslå nye virkemidler som kan sikre både mer fornybar energiproduksjon, og et norsk tilbud om avfallsbehandling. STEINAR NæVDAL ADMINISTRERENDE DIREKTøR bir KONSERN

10 ÅRSBERETNING ALBRIGT SANGOLT GUSTAV BAHUS 2006 ble et år preget av milepæler med stor betydning for BIR-konsernet. Viktige beslutninger ble tatt for å sikre at BIR også i fremtiden skal kunne tilby gode og konkurransedyktige avfallstjenester til sine kunder. Beslutning om bygging av fjernvarmenett i hele Bergen sentrum, og om utvidelse av energigjenvinnings anlegget, samt Bergen bystyre sitt vedtak om å legge bossug når det graves i Bergen sentrum, var alle av vesentlig betydning i så måte. vekst og gebyr Lønnsvekst industriarbeider Vekst i konsumpris Standard gebyr (2 087,50 kroner per år, inkl. mva.) % ,32 21,55 27,91 KjERSTI TOPPE SVEIN AUSTRUD BIR AS er etablert for å eie og forvalte datterselskap som skal sørge for oppsamling, innsamling og behandling av husholdnings- og næringsavfall. Virksomheten skal dessuten ivareta renovasjonsforpliktelsen som eierkommunene har etter forurensningsloven. Selskapets hovedkontor ligger i Bergen. Fra 2005 til 2006 økte den konsoliderte omsetningen i konsernet med 31,5 mill. kroner til 436,4 mill. kroner, mens resultat etter skatt økte med 16,9 mill. kroner til 26,3 mill. kroner. Selskapene innen lovpålagte oppgaver hadde i 2006 en omsetningsøkning på 13,9 mill. kroner til 352,3 mill. kroner i forhold til 2005, mens resultatet etter skatt ble redusert med 1,8 mill. kroner til -1,1 mill. kroner. Disse selskapene skal over en periode på fem år gå i balanse. Dette kravet er tilfredsstilt. Den konkurranseutsatte delen av konsernet økte omsetningen fra 2005 til 2006 med 56,2 mill. kroner til 425,7 mill. kroner, mens resultatet etter skatt økte med 10,2 mill. kroner til 36,6 mill. kroner. 14, ,77 11, ,62 6,66 4,30 5,56 4,87 5 2,06 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, visjon og strategiske mål resultatregnskap - konsern ESPEN SANDøY visjon BIR skal være et ledende avfallsselskap innen kundeservice, miljøriktige tjenester og gjenvinning av materialer og energi. fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og at dette er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. ÅRSBERETNING GEIR DALE stabil renovasjonspris Gjennom overvåking av, og kontroll med, produksjonskostnadene skal de lovpålagte tjenestene til enhver tid være konkurransedyktige. Styret har som mål at renovasjonsgebyret skal holdes lavt og stabilt, og ikke øke utover generell lønns- og prisstigning. Gebyret har ligget stabilt siden 2001, og har dermed hatt en realnedgang i perioden. miljøriktige tjenester BIR skal gi kundene tjenlige og miljøriktige avfallstjenester som tilrettelegger for god kildesortering og økt material- og energigjenvinning. driftsinntekter BIR konsern hadde i 2006 en omsetning på 436,4 mill. kroner. Dette er en økning på 31,5 mill. kroner i forhold til året før. økningen kommer som følge av organisk vekst innenfor virksomhetsområdene samt økte el-inntekter i forbindelse med levering av fjernvarme fra forbrennings anlegget. driftskostnader Driftskostnadene økte med 18,6 mill. kroner fra 341,4 mill. kroner i 2005 til 360,0 mill. kroner i ÅRSBERETNING 16 verdiøkning driftsresultat 17 BIR har som målsetting å oppnå verdiøkning på selskapet, samt å Driftsresultatet økte med 12,9 mill. kroner, fra 63,5 mill. kroner i 2005 utbetale utbytte til eierne. til 76,4 mill. kroner i HANS EDVARD SEIM LIV RøSSLAND

Sammen for en god sak!

Sammen for en god sak! Mindre støy, mindre utslipp og bedre miljø. Helt topp for Bergen sentrum. Sammen for en god sak! Då ser ein kor viktig jobb bossbilen gjer! Restavfall dekker strøm for mange husstander... Årsrapport 2012

Detaljer

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i 2012.

Detaljer

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011 ÅRSRAPPORT 2011 2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 i INNHOLD Lindum AS Årsrapport 2011 Lerpeveien 155, 3036 Drammen Tlf.: +47 32 21 09 00 Faks: +47 32 21 09 15 post@lindum.no www.lindum.no PRODUKSJON Godt Sagt kommunikasjon

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter.

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. utgått på dato? Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. Vi lar likevel altfor mye mat forfalle.

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

Redaksjon Torill Odden Christian Nørgaard Madsen. Tekst og design Torill Odden Jan Edvardsen

Redaksjon Torill Odden Christian Nørgaard Madsen. Tekst og design Torill Odden Jan Edvardsen COWI AS 2007 Utgiver COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 02694 e-post: tood@cowi.no www.cowi.no COWI konsern er en ledende nordeuropeisk rådgivervirksomhet med ca 4000 medarbeidere.

Detaljer

Organisering av avfallshåndteringen

Organisering av avfallshåndteringen ÅRSBERETNING 02 LEDER LEDER 03 Organisering av avfallshåndteringen Avfallshåndteringen i regionen er sammensatt med ulike løsninger, involverte aktører og avfallsselskaper. Det har skjedd større strukturendringer

Detaljer

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid Årsrapport 2014 40 år med interkommunalt samarbeid 2 Forsidebildene: Det var populært med ÅPEN DAG hos Reno-Vest. Strandrydde-dugnaden i Vesterålen ble en suksess! Informasjonsstanden vår ble godt besøkt

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk Årsrapport 212 Nittedal Gjerdrum Innhold Skedsmo Lørenskog Rælingen Enebakk Fet Sørum Forord... 3 Viktige hendelser i 212... 4 ROAFs Strategiplan 21-216... 7 Styrets årsberetning... 8 Organisasjonsutvikling...

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2013

Årsrapport for FIAS 2013 Årsrapport for FIAS 2013 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon

Detaljer

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12 SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 SMENGDER 214 9 REGNSKAP 12 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 214 INNHOLD Adm.dir Geir Tore Leira... 2 Tjenestetilbudet... 3 Miljøsertifiseringer...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12

ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12 ULTUR OG MILJØ Innhold ÅRSRAPPORT 2004 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2004 5 Direktøren har ordet 7 Pålag med naturen 8 Fra ild til vann 10 Miljø skaper miljø 12 Fornybar kulturell energi 14 Lokalpatrioten

Detaljer

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks...

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks... innhold Årsberetning 2010... 3 resultatregnskap Hrs iks... 9 balanse Hrs iks... 10 kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12 noter Hrs iks... 14 resultatregnskap Hrs iks konsern... 23 balanse Hrs iks konsern...

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Endringer i forbruksmønsteret... 4 Først ute med «miljøkjøpesenter»... 6 Tre steg for videre vekst... 8 Konsernregnskap

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Årsberetning for 1999 Ingebrigt Henningsen Kommentarer fra styreleder: Resultatene for avfallsbehandlingen i SØIR i 1999 kan grovt oppsummeres slik: innsamlet

Detaljer

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD Årsmelding 2014 2 ÅRSMELDING 2014 EIERE ADMINISTRERENDE DIREKTØRS BERETNING ÅRSMELDING 2014 3 KLAR FOR FRAMTIDEN Vi har lagt bak oss enda et driftsår i Dalane energis lange og tradisjonsrike historie.

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse Innhold Viktige hendelser................................ 4 Hovedtall........................................ 5 Dette er EB......................................

Detaljer