BIR ÅRSRAPPORT AAR I RENOVATIONENS TJENESTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE"

Transkript

1 BIR ÅRSRAPPORT AAR I RENOVATIONENS TJENESTE

2 FRA PRIVET * TIL FJERNVARME BIR står for Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap. I 2006 har BIR vært gjennom et jubileumsår som på ulike måter har markert våre 125 år innen renovasjon og avfallshåndtering. Jubileumsboken «Fra boss til bruk» beskriver historien gjennom små og store begivenheter som har utviklet bedriften til det den er i dag. Også det nyskapende lydverket BIResonans av musikeren og komponisten Ole Hamre bidro til å markere jubileumsåret på en spesiell måte. Rytmer, klang og harmoni steg uventet frem fra hverdagen i BIR. Et annet høydepunkt var åpningen av Norges mest moderne gjenvinningsstasjon på Espehaugen i Fana. Den inkluderer blant annet en brukthall hvor publikum kan sette fra seg ting som kan komme andre til nytte. Året inneholdt også viktige beslutninger med konsekvenser for flere år fremover, som utvidelse av energigjenvinningsanlegget og planlegging av rørbasert avfallshåndtering (bossug) i Bergen sentrum. Latrinetømming. BIRs historie tok til med organisert avfallsinnsamling, det vil si latrinetømming, da man på slutten av 1800-tallet skjønte det var en sammenheng mellom «menneskelig avfall» og spredning av smitte og sykdom. Begrepet nattmannen skriver seg fra den tiden. Han utførte sitt virke i skjul av mørket, der han tømte og desinfiserte kagger. Mye har skjedd siden den gangen, men hygieneaspektet er ikke mindre aktuelt i dag. Vi er flere innbyggere som bor tettere enn før, og vi etterlater oss mer avfall enn noensinne. Varer produsert i Kina blir til avfall i Norge. Trekkfugler med fugleinfluensa bryr seg ikke om landegrenser. Spredning av nye farlige sykdommer gir nye utfordringer til internasjonal avfallshåndtering. I en verden der betydningen av landegrenser viskes ut, er det ikke likegyldig for oss nordmenn hvordan vareproduksjon og avfallshåndtering foregår i andre deler av verden. Avfall og miljø har utviklet seg til å bli et sentralt politikkområde, også internasjonalt. Avfallspolitikk ligger i krysningspunktet mellom miljø-, energi- og klimapolitikk, og skaper engasjerte samfunnsdebatter. Den styres på den ene siden av kortsiktige behov for miljømessig gode og effektive avfallsløsninger. På den andre siden skal dagens løsninger ta hensyn til bæredyktige levevilkår for fremtidige generasjoner. En ressurs. Avfall behandles ikke lenger bare som et plagsomt restprodukt som det gjelder å bli kvitt på enkleste og billigste måte; i en fjord, et dalsøkk eller annet sted langt fra folk. Dagens avfallsbehandling reflekterer både ressursperspektiv og miljøbelastning. Stadig større deler av avfallet sorteres og går til materialgjenvinning. Og energigjenvinningsanlegg har fått en sentral plass i norsk energipolitikk som «lokomotiv» for utbygging av fjernvarme. Billig avfallsenergi er en avgjørende forutsetning for bygging av nye fjernvarmeanlegg. Når grunnlagsinvesteringene er gjort, og fjernvarmenettet tilrettelagt, kan andre energiformer som bioenergi, naturgass og varmepumper tas i bruk. Om noen få år er det ikke utenkelig at rester av dagens frokost blir biobrensel som utnyttes lokalt i fjernvarmenettet. Historien om moderne avfallshåndtering er historien om et samfunn i rask utvikling. Det har nok skjedd større endringer på dette området de siste 25 årene, enn de 100 foregående. *Privet: Utedoen/rommet hvor latrinekaggene sto. introduksjon 1

3 INNHOLD INTRODUKSJON Introduksjon 1 BIR konsern oppsummert 13 I front av en ny avfallsbransje 14 Årsberetning 16 Regnskap og noter 22 Lovpålagte renovasjonstjenester 40 Avfallsmengder og gjenvinning 48 Tjenester i fri konkurranse 54 Miljørapport 66 Avfallsstatistikk 71 Jubileumsklipp 72 bir INTRODUKSJON KONSERN 2 3 renovatørene olav Henriksen (v) og fritz døsvik ca renovatørene ståle viken og kenneth Håvardstun, 2007.

4 MILEPÆLER I BIR års historie om BIR rommer små og store begivenheter som har preget hverdagen til en tallrik stab av trofaste medarbeidere. I begynnelsen var hest og kjerre et viktig arbeidsverktøy. Først i 1937 ble bilen en del av arbeidsdagen for renovatørene. Ikke før i 1958 måtte den siste hesten vike plass for renholdsbilene. Siden er bilene blitt større og mer moderne. Den første komprimerende bossbilen som ble tatt i bruk i 1973, var svært viktig for høyere effektivitet i avfallsinnsamlingen. Mye har forandret seg når det gjelder arbeidsmetoder, klær og utstyr. Arbeidshansker fikk man ikke før i slutten av 1930-årene, og da fikk kun de med lang ansiennitet. I våre dager er ikke boss bare et ensartet restprodukt, men like mye en ressurs som en miljøbelastning hvor det stadig settes nye og nyanserte krav til korrekt håndtering. Behovet for kompetanse har endret seg i takt med tiden. Den første renovasjonsarbeideren var rakkeren, bøddelens medhjelper. Da man senere skjønte sammenhengen mellom helsefare og åpen kloakk i gatene, ble det innført pliktig nattrenovasjon. Ved å tømme privetkagger og hente boss, sto nattmannen på samfunnsstigens laveste trinn. Det gikk mange år før lavstatusen gradvis forsvant. Med og 1980-tallets miljøbevissthet begynte en kraftig omlegging av avfallshåndteringen som følge av strengere krav til innsamling og behandling. I dag håndteres avfall av fagarbeidere med servicekurs, og det studeres avfallsfag på høyskoler og universitet. 19. juli 1881 BIRs forløper, Bergens Renovationsvæsen, kom i drift. Nattrenovasjon innføres Ca Antall privetkagger i Bergen passerer De første vannklosettene installeres i Bergen Ca Innsamlet bossmengde i Bergen passerer 35 kilo per innbygger 1931 Tallet på vannklosetter overstiger privetkagger 1937 Arbeidshansker innvilges til renovasjonsarbeidere med lang fartstid 1958 De aller siste arbeidshestene forlater sin post 1975/-76 Rådalen avløser Kollevåg som hoveddeponi 1984 Landets første oppsamlingsplass for farlig avfall åpnes på Flesland 1993 Første gjenvinningsstasjon åpnes i Salhusveien i Åsane 1997 De fleste husstander i BIR får egne papirbeholdere 2000 BIR går sammen med BKK om å bygge ut fjernvarmenett 2006 Bossmengden nærmer seg 500 kilo per innbygger INTRODUKSJON 1899 Alle renovasjonsarbeidere innvilges én uke ferie og rett til sykepenger 1915 Antallet privetkagger nådde en topp på omlag Kollevåg på Askøy blir fyllplass for husholdningsavfall 1934 De to første renovasjonsbilene tas i bruk til latrineinnsamling 1955 Det innføres renovasjonsavgift i Bergen kommune 1960 Avfallsanlegget Dano åpner på Grønneviksøren 1973 Den første komprimeringsbilen tas i bruk 1989 Returpunkt for glass og metall settes ut 1983 Maskinell tømming og avfallsbeholdere på hjul blir gradvis innført 1994 Bergen bystyre vedtar bygging av energigjenvinningsanlegg 1999 Energi gjenvinnings anlegget (forbrennings anlegget) i Rådalen settes i drift 4 5 INTRODUKSJON Linjen nedenfor viser når offentlig renovasjon ble innført i BIRs eierkommuner og etableringen av BIR BIR DA stiftes av Askøy, Bergen, Fusa, Os, Osterøy, Samnanger og Vaksdal 2001 BIR blir aksjeselskap 1905 Vaksdal 1914 Laksevåg 1919 Fana 1927 Os 1935 Arna 1937 Åsane 1945 Samnanger 1952 Kvam herad 1963 Askøy 1973 Sund 1974 Osterøy 1981 Fusa 1997 Sund blir eierkommune i BIR 2005 Kvam blir eierkommune i BIR renovatør david Hansen ca privat foto svein monsen

5 BIR-VETERAN MED HISTORIER PÅ LuR Det er 40 år siden Anna Kristine Ørevik hadde sin første arbeidsdag i Bergen Renholdsverk. På den tiden har det skjedd mye med avfallsselskapet. Hennes gamle kontor i jekteviken er blitt kattepensjonat. I dag er Anna Kristine ørevik 61 år, og arbeidsgiveren heter BIR. På sett og vis er hun i den samme stillingen som da hun begynte, men både oppgavene og bedriften har forandret seg enormt, kan hun fortelle. Den gang var jeg kontorassistent og yngst blant fire damer som jobbet sammen på ett stort kontor. Vi hadde én elektrisk skrivemaskin og ett telefonapparat med tre linjer. Det var veldig forskjellig fra slik vi har det i dag der alle sitter på eget kontor med hver sin PC, sier ørevik. Også lønnsnivået var naturligvis på et annet nivå enn i dag. Den gangen var kommunale stillinger bedre betalt enn de i det private næringslivet. Jeg hadde vært i arbeidslivet i tre år før jeg begynte i renholdsverket. I min første jobb hadde jeg 400 kroner måneden. Da jeg fikk jobb i Bergen Renholdsverk steg lønnen til 700 kroner måneden, og jeg ble kjempeglad! BIR er en virksomhet som har endret seg radikalt ikke bare på innsiden av kontorlokalene, men kanskje enda mer på utsiden. I dag er bedriften knapt nok til å kjenne igjen fra den tiden Anna Kristine ørevik begynte. Ikke minst gjelder dette synet på avfall og alt hva dette i dag innebærer. Utviklingen er nesten ubeskrivelig. Den gangen var jo ikke boss verdt noe som helst. Det var lavstatus, og de så ikke verdien av bosset den gangen. Dette har endret seg utrolig mye, det går nesten ikke an for meg å følge med. I tillegg har vi vokst og blitt mange flere folk. Det som før bare var Renholdsverket er spredt på flere datterselskaper og avdelinger. At BIR har vokst seg stor og flere har kommet til, har slett ikke gått utover det gode arbeidsmiljøet, mener administrasjonssekretæren. Nylig ble hun feiret av kollegene for sine 40 år i jobben. Det har alltid vært en trivelig arbeidsplass, og jeg synes vi har et godt miljø. Opp gjennom årene har jeg hatt fantastiske kolleger med godt humør, samarbeidsvilje og evne til å ta vare på hverandre. Dette er veldig viktig for å ha et trivelig arbeidsmiljø. Derfor har jeg ingen tanker om å gå av med det første. Så lenge helsen holder blir jeg værende. Tanken på å førtidspensjonere meg virker så veldig, veldig fjern. anna kristine ørevik STASjONSSjEF MED KuNDEN I FOKuS bir KONSERN 6 Da Randi Weber (36) begynte som arbeidsleder for gjenvinningsstasjonen i Salhusvegen, var det en og annen blant det mannstunge arbeidslaget som hevet et øyebryn og lurte på om den unge kvinnen kom til å trives blant containere og hjullastere. Det gikk fort over. Mange ser nok på dette som et mannsyrke fordi vi bruker tunge maskiner og det er litt skittent. Men jeg mener det er litt gammeldags å tenke sånn, for det er jo ikke tungt fysisk arbeid vi gjør. Det vi driver er jo ren service, og i serviceyrker er det vanligvis en overvekt av kvinner, ikke sant? Etter mer enn et år i jobben har Randi Weber full kontroll på både mannskap og materiell på gjenvinningsstasjonen. Hun er i ferd med å fullføre maskinsertifisering og stortrives i jobben. - Det jeg liker godt med jobben er at jeg får gjøre både administrative oppgaver og kan være utendørs og jobbe på stasjonen med kunder. Arbeidsdagen er veldig variert, og det passer meg bra, sier hun. Samtidig er det et veldig bra arbeidsmiljø i BIR det er en god bedrift å jobbe i. Alle er positive og hjelpsomme. For eksempel er det veldig kjekt å komme inn i BIR-kantinen og prate med kolleger. Mange ansatte har jobbet i BIR lenge og er veldig knyttet til arbeidsplassen, så det må jo bety at de trives. Den ferske stasjonssjefen leder et team på 13 personer, hvorav 12 er menn og flesteparten jobber i deltidsstillinger. Det er lite som tyder på at de vil miste jobben med det første. Det blir stadig flere kunder og stadig mer boss. Det har jo sammenheng med økonomien til folk. Forbrukersamfunnet produserer mer og mer avfall, og folk kaster stadig vekk fullt brukbare ting. Randi Weber er utdannet markedsøkonom og har hatt mange serviceyrker der hun har jobbet tett på kunden. Men hun har merket seg at den vanlige BIR-kunde ikke alltid er som andre kunder. Vi har fortsatt en jobb å gjøre med å opplyse kundene. Mange vet ikke hvordan stasjonene fungerer, og stiller med litt gale forventninger når de kommer til oss. Det fører til en del ekstraarbeid og til en viss grad feilsortering og effektivitetstap. Vi må med andre ord finne den beste måten å opplyse og utdanne kundene i avfallshåndtering og gjenvinning. Hun understreker at gjenvinningsstasjonen har mange kjempefornøyde kunder og at folk stort sett er veldig hyggelige. Gjenvinningsstasjonene er den avdelingen i BIR som har mest en-til-en kontakt med kundene. Derfor er det viktig at det satses tilstrekkelig på stasjonene. Det er avgjørende for omdømmet til BIR at kundene får et positivt inntrykk når de besøker en av gjenvinningsstasjonene. Nå ser hun frem til snart å kunne åpne en ny og bedre gjenvinningsstasjon. Planleggingen på Hylkje industriområde er i gang, men det gjenstår en del avklaringer før bygging kan begynne. I mellomtiden er det nok å henge fingrene i på gjenvinningsstasjonen i Salhusvegen. bir KONSERN 7 randi Weber

6 PRODUKTETS LIVSSYKLUS AVFALLETS OG BIRs VERDIKJEDE Råvare Produksjon Varehandel GJENBRUK Forbruker Etterbruksfasen Avfall LOVPÅLAGTE RENOVASJONSTJENESTER BIR Privat AS BIR Transport AS Kunde Oppsamling Innsamling Sortering Materialer Behandling Energi Deponi MATERIAL- OG ENERGIGJENVINNING KRETSLØPET utvides: STADIG MINDRE GÅR TIL SPILLE TJENESTER I FRI KONKURRANSE BIR Bedrift AS TH Paulsen AS Rekom AS BIR Avfallsbehandling AS BKK Varme AS Mjelstad Miljø AS Avfallspolitikkens overordnede målsetting er å minimere avfallets miljøbelastning og samtidig bidra til best mulig utnyttelse av avfallet som ressurs, enten som råvare til nye produkter, eller som energi i form av elektrisk kraft og fjernvarme. Dessuten er det et mål at utviklingen i generert avfallsmengde skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten. BIRs oppgave er å legge forholdene til rette for at avfallet blir riktig sortert, at ressurser kommer til nytte, og at farlig avfall blir tatt forsvarlig hånd om. Våre kunder skal tilbys løsninger som er enkle å bruke og i tråd med deres ønsker og behov. Avfallshåndteringen skal være så enkel som mulig, og samtidig miljøriktig og kostnadseffektiv. Ved å være til stede i hele verdikjeden for avfallsstrømmen, er BIR-konsernet i posisjon til å hente ut forretningsmessige fordeler som kommer kundene til gode gjennom stabilt renovasjonsgebyr, bredt tjenestetilbud og konkurransedyktige priser. økt kildesortering og gjenvinning fører til at en stadig større del av avfallet får nytt liv, og brukes om og om igjen. Den delen av avfallet som ikke egner seg til materialgjenvinning, forbrennes og er råstoff til strøm- og fjernvarmeproduksjon. Om få år kan enda større deler av avfallet gå til energiproduksjon, ved etablering av et lokalt biogassanlegg som behandler matrester og slam. Planleggingen er allerede i full gang. Slik kommer stadig nye deler av avfallet til nytte, og det gir en høyere utnyttelsesgrad enn tidligere. Avfall er blitt en fornybar ressurs som må behandles slik at verdiene tas vare på og utnyttes maksimalt. Det gir bærekraftig forvaltning og fornuftig samfunnsøkonomi. Retura AS Bossug AS VISJON Retura Vest AS BIR skal være et ledende avfallsselskap innen kundeservice, miljøriktige tjenester og gjenvinning av materialer og energi. Figuren viser BIR-konsernets verdikjede. BIRs selskaper dekker ett eller flere av de ulike virksomhetsområdene i kjeden. Avfallshåndteringen starter ved kunden idet avfallet kildesorteres, samles og transporteres til neste ledd. Det er hard konkurranse og små marginer innen oppsamling og transport, men som «inngangsbillett» har dette området stor betydning for BIRs gjennomslagskraft senere i verdikjeden. Gjennom sorteringsvirksomheten tar vi vare på den verdifulle delen av avfallet. BIRs behandlingsanlegg (energigjenvinningsanlegg og deponi) er blant landets mest moderne og oppfyller EUs og norske myndigheters strengeste miljøkrav. Dagens energimarked gir gunstige priser på levering av fjernvarme og elektrisk kraft. Dermed sikrer energigjenvinningsanlegget både miljøriktig avfallsbehandling og god inntjening. Deponiet tar imot sortert næringsavfall som er uegnet til forbrenning. Det er en etterspurt og lønnsom tjeneste. Effektiv drift og tilstedeværelse i det konkurranseutsatte markedet kommer også husholdningskundene til gode, gjennom bredde i tjenestetilbudet og stabil, lav renovasjonspris. NØKKELTALL FOR SELSKAPENE I BIR bir KONSERN selskap bir privat as bir transport as bir avfallsbehandling as bir bedrift as mjelstad miljø as tor H paulsen as bossug as retura vest as sum Beløp i hele tusen Brutto omsetning (før konsolidering) Resultat etter skatt (ekskl. konsernbidrag) Antall årsverk ekskl. innleid 24,0 24,0 60,3 56,0 103,4 100,6 35,7 35,0 26,9 23,5 6,2 6,2 8,0 10,0 1,0 1,0 16,0 16,0 281,5 272,3 Antall årsverk inkl. innleid 25,0 25,0 67,8 63,2 110,4 108,5 38,5 37,8 29,8 27,8 6,2 6,2 8,2 10,2 1,0 1,0 16,3 16,0 303,2 295,7 bir KONSERN 8 Samlet brutto omsetning innenfor lovpålagte renovasjonstjenester var i 2006 på 352,3 mill. kroner, mot 338,4 i Resultat etter skatt ble -1,1 mill. kroner i 2006 mot 0,7 i Tilsvarende tall for tjenester i konkurransemarkedet var på 452,7 mill. kroner i 2006, og 369,5 i Her ble resultatet etter skatt på 35,3 mill. kroner i 2006 mot 25,2 i Eierkommuner i bir: Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal 9

7 Steinar Nævdal Administrerende direktør Kjersti Kildahl Kommunikasjonssjef Laila Mjanger IT-sjef Birte Aasen Personalsjef Trygve Danielsen økonomisjef Oddrun Konglevoll Kvalitetssjef Toralf Igesund Forvaltn. og utvikl. sjef Stein Bratland Daglig leder Lars Hille Biosjef TODELT KONSERN Siden 2002 har BIR vært organisert som et konsern der eiendomsdrift og fellestjenester er plassert i morselskapet, og hvor datterselskapene til sammen gir et komplett tjenestetilbud innen avfallshåndtering. Organiseringen er ikke ulik mange andre aksjeselskap i et konsern. Det som er spesielt for BIR, er at konsernet har en tydelig todelt struktur, delt mellom offentlige renovasjonsoppgaver og konkurranseutsatte tjenester. Innenfor den ene delen ligger utførelsen av de lovpålagte renovasjonsoppgavene knyttet til innsamling, gjenvinning og behandling av husholdningsavfallet. Det er BIR Privat AS i samarbeid med BIR Transport AS som utfører disse tjenestene for BIRs eierkommuner. BIR Avfallsbehandling AS, BIR Bedrift AS, Bossug AS og Mjelstad Miljø AS utgjør den andre delen av konsernet. Disse tilbyr alle sine ulike tjenester i bedriftsmarkedet i konkurranse med andre tilbydere. Eivind Fykse Daglig leder Ingrid Hitland Markedssjef Morten Straume Daglig leder Einar Håland Daglig leder BIR AS Steinar Nævdal Administrerende direktør FELLESTJENESTER KONSERN Trygve Danielsen økonomisjef Kjersti Kildahl Kommunikasjonssjef LOVPÅLAGTE RENOVASJONSTJENESTER TJENESTER I FRI KONKURRANSE Laila Mjanger IT-sjef Birte Aasen Personalsjef Oddrun Konglevoll Kvalitetssjef bir KONSERN BIR Privat AS Steinar Nævdal Daglig leder BIR Transport AS Stein Bratland Daglig leder BIR Avfallsbeh. AS Stein Bratland Fung. daglig leder BIR Bedrift AS Mjelstad Miljø AS TH Paulsen AS Retura Vest AS Einar Håland Daglig leder Eivind Fykse Daglig leder Victor Salomonsen Daglig leder Eivind Fykse Daglig leder Bossug AS Morten Straume Daglig leder bir KONSERN Ingrid Hitland Markedssjef Toralf Igesund Forvaltn. og utvikl. sjef Lars Hille Biosjef

8 2006 OPPSuMMERT januar mars bir går inn i et jubileumsår. Journalist Siv Sæveraas skriver boken om 125 år i avfallets tjeneste. styret i bir vedtar å utrede mulig etablering av biogassanlegg i bergen. Målet er å få et lokalt behandlingstilbud for matavfall fra storhusholdning, eventuelt i kombinasjon med slambehandling. musiker og komponist ole Hamre bidrar til markeringen av birs 125 års-jubileum. Han skaper lydverket BIResonans, et musikalsk uttrykk basert på klanger, rytmer og bilder fra BIR. bir KONSERN 12 søknad om tillatelse for bygging av ny gjenvinningsstasjon på Hylkje i Åsane sendes bergen kommune. Innbyggerne i Bergen nord trenger et bedre tilbud for levering av grovavfall. det arrangeres folkemøte på Hylkje. Naboer til den planlagte gjenvinningsstasjonen protesterer mot utbyggingsplanene. første kontrakt om bossug utenfor bergen kommune inngås. Florvåg Brygge på Askøy valgte rørbasert avfallshåndtering for de 35 leilighetene som skal bygges der. Etat for byggesak og private planer i bergen kommune sier nei til bygging av gjenvinningsstasjonen på Hylkje. BIR påklager vedtaket, og ber om en redegjørelse for hvilke forhold som er endret etter positive signaler gitt i forhåndskonferanse. april juni den (v)årlige ryddedugnaden Hold norge rent arrangeres for tredje gang. Nytt av året var Bergen Næringsråds innsats for at også næringslivet må ta sin del av ansvaret. sikringsdammen for deponiet på mjelstad ferdigstilles. Med dette reduseres risikoen for at vann fra avfallsmassene skal renne ut i nærmiljøet. bkk varme får konsesjon for utbygging av fjernvarme i bergen sentrum. økt utbygging er ikke økonomisk forsvarlig uten bruk av avfall som energibærer. styret i vedtar utvidelse av energigjenvinningsanlegget. Dagens anlegg er sprengt, behovet for behandlingskapasitet for restavfall antas å øke sterkt de neste årene. konkurransetilsynet konkluderte med at bir bedrifts datterselskap th paulsen ikke hadde gitt en underpriset avtale om papirsortering til bir privat. Etter at TH Paulsen i 2005 vant en utlyst anbudskonkurranse, klaget konkurrenten selskapet inn til Konkurransetilsynet. styret i bir sier ja til å utrede bossug som fremtidens avfallsløsning i bergen sentrum. Samtidig innstiller styret på å sette av 10 mill. kroner til å legge bossugrør i grunnen når det likevel graves i sentrum. nord-europas mest moderne sorteringsanlegg for papir ble åpnet hos th paulsen. Det helautomatiske anlegget kan sortere ni tonn returpapir i timen. Eierkommunene i bir svarer på konkurransetilsynets påpekning om organisering og eierforhold. Eierne ser ikke grunn til å endre dagens struktur av juridiske grunner, men vil likevel vurdere saken og komme tilbake med endelig svar på et senere tidspunkt. juli september på dagen 125 år etter at organisert renovasjon startet opp i bergen, åpnet birs nye og moderne gjenvinningsstasjon på Espehaugen i fana. Stasjonen avløser tilbudet i Rådalen og gir større effektivitet, mindre kø, bedre sikkerhet og ryddigere forhold for kunder og ansatte. bir får sin første brukthall. Her kan kundene sette fra seg brukbare gjenstander som er for gode til å kastes, og som andre kan gjøre seg nytte av. jubileumsboken «fra boss til bruk» ble lansert med bokslepp og bokbad i brukthallen. Både boken og brukthallen får positiv oppmerksomhet, og blir tatt vel imot hos publikum, (se sak side 72). retura vest as kjøper 33 prosent av retura nomil as. Med dette får BIR Bedrift og Returasamarbeidet et utvidet område som bidrar til å sikre fremtidig markedsposisjon i Sogn og Fjordane. oktober desember bir avfallsbehandlings søknad om endret utslippstillatelse legges ut for offentlig høring av fylkesmannen i Hordaland. Utslippstillatelsen må endres for at energigjenvinningsanlegget skal kunne utvide (doble) kapasiteten. Etat for byggesak og private planer omgjør sitt tidligere vedtak, og gir tillatelse til bygging av gjenvinningsstasjon på Hylkje. Saken påklages av berørte naboer, og skal opp til ny, politisk behandling i oslo kommune trer ut av returløftetsamarbeidet. Med dette svekkes forhandlingsstyrken og muligheten for å oppnå større kostnadsdekning for kommunenes avfallshåndtering fra de store brukerne av emballasje. bystyret i bergen gir sin tilslutning til å utrede bossug som fremtidig avfallsløsning i sentrum. Samtidig sier bystyret ja til å sette av 10 mill. kroner for å kunne legge avfallsrør i åpne sentrumsgater når det likevel graves der av andre årsaker. julesekken deles ut til alle bir-kunder for tredje gang. En spørreundersøkelse i etterkant viser at sekken fortsatt er et verdsatt og nyttig ekstratilbud for det ekstra emballasjebosset som hører julen til. bir KONSERN 13 terje bekken i kontrollrommet på energigjenvinningsanlegget.

9 I FRONT AV EN NY AVFALLSBRANSjE bir KONSERN Mye har skjedd innen renovasjonsbransjen de senere årene, og det har ført til endringer også i BIR. I en bransje som blir stadig mer servicerettet skal BIR vise vei, både for privatkunder og næringslivet. I 2006 kunne BIR med stolthet feire 125-års jubileum for den offentlige renovasjonen i vårt område. Med unntak av overgangen fra hest og kjerre til bil, skjedde det teknologisk sett lite innen avfallshåndtering de første hundre årene. Bosset ble samlet inn og deponert på fyllinger eller dumpet i fjorden. Det var viktig å bli kvitt avfallet til lavest mulig kostnad. Bygging av energigjenvinningsanlegget med tilhørende fjernvarmenett, er kanskje den største teknologiske nyvinningen vi har hatt innen den offentlige renovasjonen. Den offentlige renovasjonen, slik vi har forholdt oss til den gjennom flere generasjoner, er i ferd med å bli forlatt, mens en ny avfallsbransje skapes. En slik prosess vil kunne være turbulent inntil den nye bransjen også finner sin form. Vår utfordring er å være konkurransedyktig og kundeorientert i en bransje som stadig endres. BIR skal være et ledende selskap innen service, miljø og gjenvinning. Vi skal gi innbyggerne i våre ni eierkommuner et godt utbygd tjenestetilbud som gir samfunnsøkonomisk riktige avfallsløsninger. BIR skal også være en foretrukket leverandør for næringslivet. I fremtiden vil kundene etterspørre mer service. Vår virksomhet må fortsette å tilpasse seg kundenes behov, men innenfor de særskilte rammebetingelser som gjelder for avfallshåndtering. Selv om fremtiden går fra den offentlige renovasjonen, må en tidvis huske å sjekke fortiden for å hindre at utgangspunktet ikke glemmes. I de kommende årene vil ressursperspektivet på avfall gjøre seg enda mer gjeldende, og stadig større andel av avfallet vil gå til material- og energi gjenvinning. For å oppnå et godt miljø, er det vesentlig å realisere produsentansvaret. Det innebærer at et produkts miljømessige kostnader tillegges produktet. Fullt produsentansvar innebærer blant annet full kostnadsdekning for det arbeidet som BIR utfører på vegne av produsentenes såkalte returselskap, og vil fremme avfallsreduksjon, økt gjenvinning og høyere servicegrad for kundene. Et mer rettferdig betalingssystem, hvor det kunden faktisk bruker er det som legges til grunn for betalingen (kundeorientert renovasjon), blir mulig gjennom BIRs implementering av dataregistrert bosstømming (BossIT) for våre hentetjenester. Målet er at tømmeregistrering iverksettes i løpet av For å oppnå høy gjenvinning er tilgjengelighet en avgjørende faktor. Avfallsmengden inn til gjenvinningsstasjonene øker raskt. BIR er derfor i ferd med å gjennomføre en kraftig oppgradering og utviding av våre elleve gjenvinningsstasjoner. Dette er vårt tiltak for å oppnå kunde orientert renovasjon for våre bringetjenester. Det er utviklet en egen mal for utforming av stasjonene med henblikk på å øke kundeservice og sikkerhet. Totalt vil BIR frem til 2009 investere nærmere 250 mill. kroner i oppgradering og nybygging av gjenvinningsstasjoner. Bergen sentrum er regelmessig preget av forsøpling og avfallsbeholdere som står synlige og hindrer ferdsel. Avfallsløsninger må integreres i byutviklingen, og rørbasert avfallsinnsamling med skjulte installasjoner må aktivt tas i bruk for å skape fremtidsrettede avfallsløsninger. Det er med stor tilfredshet vi registrerer at Bergen kommune har tatt initiativ til å utvikle en forpliktende avfallsplan for de sentrumsnære strøkene i Bergen. Utnyttelse av avfallsenergi til fjernvarme gir redusert behov for oljefyring og derigjennom lavere luftforurensning og betydelig positiv miljøgevinst i Bergen sentrum. Dette bidrar til å oppfylle BIR sin strategiske målsetting om miljøriktig avfallsbehandling, så vel som Bergen kommunes forpliktelse om å redusere utslipp av miljøgasser. Utvidelse av konsesjonsområdet for fjernvarmenettet slik at også Bergen sentrum får tilgang på vannbåren energi, samt utvidelse av energigjenvinningsanleggets kapasitet, vil i så henseende bidra i svært positiv retning. Det er viktig at avfall til forbrenning kanaliseres til lokale anlegg og at eksport av avfall reduseres. Rammebetingelser må derfor harmoniseres i de nordiske landene for å gi like konkurransevilkår. I denne sammenheng var det svært positivt at det i Sverige ble innført skatt på forbrenning av avfall i Av samme grunn er det svært positivt at store deler av norsk næringsliv går sammen om å fremme fornybar energi. Vi håper at de politiske myndighetene vil foreslå nye virkemidler som kan sikre både mer fornybar energiproduksjon, og et norsk tilbud om avfallsbehandling. STEINAR NæVDAL ADMINISTRERENDE DIREKTøR bir KONSERN

10 ÅRSBERETNING ALBRIGT SANGOLT GUSTAV BAHUS 2006 ble et år preget av milepæler med stor betydning for BIR-konsernet. Viktige beslutninger ble tatt for å sikre at BIR også i fremtiden skal kunne tilby gode og konkurransedyktige avfallstjenester til sine kunder. Beslutning om bygging av fjernvarmenett i hele Bergen sentrum, og om utvidelse av energigjenvinnings anlegget, samt Bergen bystyre sitt vedtak om å legge bossug når det graves i Bergen sentrum, var alle av vesentlig betydning i så måte. vekst og gebyr Lønnsvekst industriarbeider Vekst i konsumpris Standard gebyr (2 087,50 kroner per år, inkl. mva.) % ,32 21,55 27,91 KjERSTI TOPPE SVEIN AUSTRUD BIR AS er etablert for å eie og forvalte datterselskap som skal sørge for oppsamling, innsamling og behandling av husholdnings- og næringsavfall. Virksomheten skal dessuten ivareta renovasjonsforpliktelsen som eierkommunene har etter forurensningsloven. Selskapets hovedkontor ligger i Bergen. Fra 2005 til 2006 økte den konsoliderte omsetningen i konsernet med 31,5 mill. kroner til 436,4 mill. kroner, mens resultat etter skatt økte med 16,9 mill. kroner til 26,3 mill. kroner. Selskapene innen lovpålagte oppgaver hadde i 2006 en omsetningsøkning på 13,9 mill. kroner til 352,3 mill. kroner i forhold til 2005, mens resultatet etter skatt ble redusert med 1,8 mill. kroner til -1,1 mill. kroner. Disse selskapene skal over en periode på fem år gå i balanse. Dette kravet er tilfredsstilt. Den konkurranseutsatte delen av konsernet økte omsetningen fra 2005 til 2006 med 56,2 mill. kroner til 425,7 mill. kroner, mens resultatet etter skatt økte med 10,2 mill. kroner til 36,6 mill. kroner. 14, ,77 11, ,62 6,66 4,30 5,56 4,87 5 2,06 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, visjon og strategiske mål resultatregnskap - konsern ESPEN SANDøY visjon BIR skal være et ledende avfallsselskap innen kundeservice, miljøriktige tjenester og gjenvinning av materialer og energi. fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og at dette er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. ÅRSBERETNING GEIR DALE stabil renovasjonspris Gjennom overvåking av, og kontroll med, produksjonskostnadene skal de lovpålagte tjenestene til enhver tid være konkurransedyktige. Styret har som mål at renovasjonsgebyret skal holdes lavt og stabilt, og ikke øke utover generell lønns- og prisstigning. Gebyret har ligget stabilt siden 2001, og har dermed hatt en realnedgang i perioden. miljøriktige tjenester BIR skal gi kundene tjenlige og miljøriktige avfallstjenester som tilrettelegger for god kildesortering og økt material- og energigjenvinning. driftsinntekter BIR konsern hadde i 2006 en omsetning på 436,4 mill. kroner. Dette er en økning på 31,5 mill. kroner i forhold til året før. økningen kommer som følge av organisk vekst innenfor virksomhetsområdene samt økte el-inntekter i forbindelse med levering av fjernvarme fra forbrennings anlegget. driftskostnader Driftskostnadene økte med 18,6 mill. kroner fra 341,4 mill. kroner i 2005 til 360,0 mill. kroner i ÅRSBERETNING 16 verdiøkning driftsresultat 17 BIR har som målsetting å oppnå verdiøkning på selskapet, samt å Driftsresultatet økte med 12,9 mill. kroner, fra 63,5 mill. kroner i 2005 utbetale utbytte til eierne. til 76,4 mill. kroner i HANS EDVARD SEIM LIV RøSSLAND

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

INNHOLD. Materialgjenvunnet 39 % Energigjenvunnet 32 % Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet: 29 %

INNHOLD. Materialgjenvunnet 39 % Energigjenvunnet 32 % Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet: 29 % TOTAL MENGDE HUSHOLDNINGS- AVFALL I BIR*): 135 125 TONN Farlig avfall til behandling og gjenvinning: 625 tonn Restavfall totalt: 83 512 tonn Avfall til materialgjenvinning: 51 613 tonn Restavfall Forbrenning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2011... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 2.2.1. Sektormål 1... 4

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer