Sammendrag... 2 Kort om AKAN kompetansesenter... 2 AKANs styre... 3 Ansatte... 4 Finansiering... 4 Verktøy og tjenester... 5 Dialogverksted ny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammendrag... 2 Kort om AKAN kompetansesenter... 2 AKANs styre... 3 Ansatte... 4 Finansiering... 4 Verktøy og tjenester... 5 Dialogverksted ny"

Transkript

1 Årsmelding 2012

2 Sammendrag... 2 Kort om AKAN kompetansesenter... 2 AKANs styre... 3 Ansatte... 4 Finansiering... 4 Verktøy og tjenester... 5 Dialogverksted ny digital versjon; hjelp til selvhjelp... 5 Balance... 5 Oppdrag bedriftsbesøk... 6 Evalueringsresultater Telefonveiledning Kurs Bedriftsinterne kurs Standardkurs (åpne kurs) Informasjon om enkeltkursene: AKAN-dagene AKAN-prisen Evaluering Informasjon/profilering/markedsføring Rapportserie Nye brosjyrer Hjemmesider AKAN kompetansesenter i media Prosjekter/aktiviteter Prosjekt om helsepersonell og misbruk av vanedannende legemidler Prosjekt vedrørende problematisk spilleatferd i arbeidslivet: Studentaktiviteter/ AKAN kompetansesenters studentnettverk AKANs prosjekt om etnisk mangfold og rusmiddelvaner knyttet til arbeidsplassen AKANs historie Strategi Andre faglige aktiviteter

3 Sammendrag I løpet av året har regjeringen lagt fram en ny rusmelding «Se meg!» - en helhetlig rusmiddelpolitikk og igangsatt arbeidet med en Folkehelsemelding. Begge meldingene er viktige for kompetansesenterets arbeid. I rusmeldingen har regjering satt følgende ambisiøse mål, som støttes av Stortinget: Det er regjeringens mål at flest mulig ansatte i privat sektor og alle ansatte i offentlig sektor samt alle studenter og elever skal være omfattet av en generell og bevisstgjørende rusmiddelpolitikk som er tydelig forankret i virksomhetens ledelse. Vi ønsker å være en viktig bidragsyter ift måloppnåelse. AKAN kompetansesenter har deltatt i høring, konferanser og hatt møte med Helse og omsorgsdepartementet i anledning meldingene. Antall oppdrag gjennomført holder seg jevnt. Rusmiddelpolicy og gråsoner har vært tema i flest møter, etterfulgt av organisering av AKAN-arbeidet. Oppdragene fordeler seg med hhv 44 % på universelt nivå (tiltak rettet mot alle), 35 % på selektivt nivå (tiltak rettet mot risikosituasjoner/ grupper som er mer utsatt enn andre for å utvikle risikofull rusmiddelbruk) og 21 % på indikativt nivå (tiltak i forbindelse med at det allerede er observert eller opplevde risikofaktorer eller rusproblemer hos et enkeltindivid). Antall veiledningssamtaler er økt med over 28 %. Dette er delvis bedre registrering, men i hovedsak tror vi dette er reell økning, bl.a. med bakgrunn i at vi er blitt dyktigere til å informere om veiledningstelefonen i kurs- og oppdragssammenheng. Det ble totalt gjennomført 13 åpne kurs i 2012, hvorav halvparten var grunnkurs. Gjennom 2012 økte antall personer som gjennomførte screening i Balance fra i underkant av til nesten Dialogverksted har kommet i en digital versjon og arbeidet med en ny og forbedret versjon av Balance er igangsatt. Faglig sett er ferdigstillelse av rapportene «Problematisk spilleatferd i arbeidslivet» og «De setter pris på at du integrerer deg, liksom» de viktigste aktivitetene. I 2013 vil metodepermen bli oppdatert med ny lærdom fra de to prosjektene. I løpet av høsten er det iverksatt evaluering av kurs og oppdrag. Resultatene synliggjør at deltakere og oppdragsgivere er meget godt fornøyd med relevans og formidlingsevne. AKAN kompetansesenter har hatt 24 mediesaker i 2012, hvorav 1 radiointervju. I tillegg kommer all medieomtale knyttet til Studentaktivitetene og spesielt bloggprosjektet Nattens helter. Arbeidet med hvordan kompetansesenteret og rusforebygging på arbeidsplassen skal løftes opp og frem i media er påbegynt. 50 års jubileet blir viktig i dette arbeidet. På de følgende sidene kan du lese mer om AKAN kompetansesenters virksomhet Kort om AKAN kompetansesenter AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk (AKAN) er en ideell organisasjon som har som formål å forebygge rus og avhengighetsproblemer i norsk arbeidsliv. Dette gjør vi gjennom informasjon og verktøy tilgjengeliggjort på våre hjemmesider, kurs, 2

4 telefonveiledning og ulike oppdrag ute i norske virksomheter. Utredningsprosjekter sikrer oss innsikt i rus- og avhengighetsrelaterte områder hvor arbeidslivet har behov for mer informasjon. AKAN ble opprettet i 1963 av Landsorganisasjonen i Norge og NHO (daværende NAF). Kompetansesenteret ligger i Oslo og betjener hele det norske arbeidslivet. Kompetansesenteret hadde ved utgangen av året 15 ansatte som til sammen utgjorde 14,5 fulltidsstillinger, hvorav 2 midlertidige prosjektstillinger. AKANs styre Næringslivets Hovedorganisasjon: Medlemmer: Hans-Jørgen Breder, bedriftsoverlege Statoil Fuel & Retail, styrets nestleder Siri Møllerud, seniorrådgiver NHO Varamedlemmer: Eirik Remo, fagsjef HMS, Norsk Teknologi Ragne Eikrem, advokat/forhandler, NHO Luftfart Landsorganisasjonen i Norge: Medlemmer: Kristian Tangen, LO-Sekretær, styrets leder. Tove Rita Melgård, rådgiver, Fellesforbundet. Varamedlemmer: Elling Sørum, nestleder i LOs personal- og utviklingsavdeling Kirsti Mandal, organisasjonsleder, Norsk Arbeidsmandsforbund Staten representert v/ SIRUS Medlem: Bergljot Baklien, forsker Varamedlem: Inger Synnøve Moan, forsker Ansatterepresentanter Medlem: Camilla Lynne Bakkeng, seniorrådgiver Varamedlem Hans-Ole Berg, seniorrådgiver Det har i perioden vært avholdt 5 styremøter, 1 av disse med årsmøtestatus. Styret har behandlet 47 saker. I tillegg har arbeidsutvalget, som består av styrets leder, nestleder og direktør, hatt flere møter. 3

5 Ansatte AKAN kompetansesenters ledelse har i 2012 bestått av: Direktør Elisabeth Ege (fom 1/8) Økonomi- og administrasjonsleder Lill Johansen (konstituert direktør tom 31/7) Kompetansesenteret har i tillegg bestått av fagkonsulenter, administrativt personale, og prosjektledere: Faglig personale Camilla Lynne Bakkeng Hans Ole Berg Kenneth Dahlgren Astrid Henriksen Ida Kahlbom Irene Prestøy Lie (permisjon f.o.m. feb aug, sluttet aug) Ann-Mari Lofthus Hasle Løchen Annette Paul Jarle Wangen Administrativt personale Jorunn Kalsveen Natalia Miazina Einar Nilsen Ingunn Holmen Søberg (50 %) 6 Ansatte fordelt 7 2 Administrasjon Rådgivere Prosjekter Finansiering AKAN kompetansesenters drift finansieres gjennom tilskudd fra LO, NHO, staten via Helsedirektoratet og gjennom kursinntekter. Konsulenttjenester fra AKAN kompetansesenter er i hovedsak kostnadsfrie, men virksomhetene må betale en egenandel fra det 2. bedriftsbesøket hvert år. Bedriftsinterne kurs har egne priser avhengig av antall deltakere og lengde. 4

6 Driftsinntekter for 2012 har fordelt seg slik (TNOK): Kursinntekter Driftstilskudd LO Driftstilskudd NHO Driftstilskudd Helsedirektoratet % 67 % 7 % 7 % Til prosjekter ble det tildelt kr fra Helsedirektoratet og kr fra Arbeidsmiljøfondet til LO og NHO, til sammen kr Av disse ble kr benyttet i De resterende prosjekttilskuddene på kr har blitt innvilget overført til Revisjon er utført av Ernst & Young. Verktøy og tjenester Dialogverksted ny digital versjon; hjelp til selvhjelp I løpet av året lanserte vi en ny digital versjon av Dialogverksted, et verktøy til hjelp for å forenkle virksomheters diskusjoner om egen alkoholkultur. Hensikten er å skape bevissthet rundt bedriftens alkoholkultur, slik at disse situasjonene blir gode og hyggelige for alle som deltar. Diskusjonen kan være et viktig bidrag i bedriftens øvrige systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Den vil også bringe fram ulike nyanser og dilemmaer som kan være nyttige å ha med seg i utformingen av en rusmiddelpolitikk. Verktøyet er også egnet for å avstemme hvorvidt reell alkoholkultur er i overensstemmelse med kulturen som beskrives i selskapets rusmiddelpolicy, mao om kart og terreng stemmer overens. Ved å digitalisere verktøyet og tilgjengeliggjøre det på vår hjemmeside, har norsk arbeidsliv fått et intuitivt verktøy som enkelt kan brukes uten bistand. Balance Balance er et internettbasert intervensjonsprogram som tilbyr sjekk av alkoholvaner og hjelp til å korrigere alkoholkonsum eller mestre stress. Det er gratis for alle norske virksomheter og privatpersoner. Gjennom 2012 økte antall personer som gjennomførte screening i Balance fra i underkant av til nesten

7 Antall screeninger 2012 Antall gått videre i de to sporene Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Antall alkoholreduserende spor Antall stressmestringsspor Antall personer som gikk videre i det alkoholreduserende sporet økte fra 450 den til 840 per Antallet som gikk videre i stressmestringssporet økte i samme periode fra 860 til 1360 personer. Ved inngangen til 2013 er det 48 virksomheter som har signert avtale om bruk av Balance. Av disse ble 9 signert i I tillegg har vi tilbudt programmet til enkeltpersoner via helsenorge.no og vår nettside. På slutten av året ble arbeidet med Balance versjon 3 igangsatt. Videre ble det påbegynt en pilot beregnet for studenter. Begge er beregnet ferdigstilt ila første kvartal Oppdrag bedriftsbesøk Antall gjennomførte oppdrag har holdt seg relativt stabilt de siste årene. Utvikling i antall oppdrag og virksomheter Antall oppdrag Antall virksomheter nådd gjennom oppdrag (ekskl virksomheter deltatt på kurs/konferanser/nettverksmøter hvor vi har holdt innlegg) De 194 virksomhetene vi nådde gjennom oppdrag i 2012 sysselsatte ca ansatte. Antall virksomheter vi har nådd gjennom våre oppdrag, er noe redusert. Vi mener dette kan ha en sammenheng med at vi i større grad jobber med enkeltbedrifter over tid og bistår dem i deres rusforebyggende utviklingsprosesser. 6

8 Antall personer nådd gjennom oppdrag Antall personer nådd gjennom våre oppdrag er redusert siste år. 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Utvikling fordelt på antall ansatte hos oppdragsgiver <=10 ansatte ansatte ansatte ansatte > 1000 ansatte Ukjent antall ansatte % 9 % 12 % 25 % 15 % 36 % % 10 % 24 % 23 % 15 % 23 % % 15 % 18 % 30 % 26 % 4 % Statistikken for 2012 viser at 40 % av oppdragene våre var hos virksomheter med 200 eller færre ansatte, 30 % hos virksomheter med mellom 200 og 1000 ansatte og 26 % av oppdragene hos virksomheter med mer enn 1000 ansatte. En sterk reduksjon av andel virksomheter med ukjent antall ansatte, øker kvaliteten på dataene. Type oppdrag Kurs, dialogverksted Innlegg, presentasjon (mer monolog enn dialog) Råd, opplæring, møte, prosess (mer dialog enn monolog) Ikke regr Kurs og dialogverksted utgjør flest oppdrag (antall). Tema for oppdragene fordelte seg i 2012 som følger: 7

9 Høyest andel bedriftsbesøk hvor rusmiddelpolicy og ruskultur/gråsoner har vært tema, stemmer godt med ambisjonene Regjeringen har satt i stortingsmeldingen «Se meg!». Ifm registrering av oppdrag, krysser rådgiver av for hvilket tema han/hun endte opp med å bruke tid på. Figuren under er en skjønnsmessig vurdering av hvilke oppdrag som sorterer inn under universelt, selektivt og indikativt nivå. Våre oppdrag er i utgangspunktet som regel universelle eller selektive, men det hender også at vi får spørsmål knyttet til det indikative nivået når vi først er til stede. Typiske oppdrag inkludert i universelt: rusmiddelpolicy, handlingsplaner og organisering. Både universelt og selektivt: ruskultur/gråsoner og «Den nødvendige diskusjonen» og Dialogverksted. Indikativt: «Den nødvendige samtalen» og individsaker/advarsler. For 2012 gir en slik skjønnsmessig sortering følgende bilde: Selektivt 35 % Indikativt 21 % Universelt 44 % Balance og rusmiddeltesting er typiske eksempler på tema som kan høre hjemme i samtlige grupper. 8

10 %-vis geografisk fordeling av oppdrag - utvikling siste 3 år 50,0 % 40,0 30,0 % 20,0 10,0 % 0,0 Oslo- Akersh us Øvrig Østlan det Sørlan det, Rogala nd Vestlan det Trønde lag Nord Norge ,2 % 21,2 % 9,5 % 11,5 % 4,7 % 4,1 % ,7 % 24,1 % 10,4 % 7,3 % 6,4 % 5,9 % ,1 % 20,0 % 9,9 % 10,4 % 5,4 % 10,1 % Økningen i andel oppdrag i Nord-Norge, skyldes økning i antall oppdrag i Finnmark (14 i 2012). Dette er resultatet av et offensivt arbeid fra rådgiveren som har ansvar for Finnmark. Oppdrag fordelt på type virksomhet - utvikling siste 3 år 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Private Statlige Kommu BHT Organisa nale sjoner ,5 % 23,3 % 15,4 % 2,6 % 5,3 % ,9 % 25,4 % 17,5 % 4,3 % 2,9 % ,3 % 27,7 % 22,1 % 3,2 % 4,7 % Andel oppdrag overfor det offentlige er gått noe opp siste år. Følgende oversikt viser bransjemessige fordeling av antall oppdrag i 2012: Vet ikke Barnehage, førskole Forsvar Personlig service, tjenesteyting Info, komm, media Hotell, restaurant Kultur, underholdning, fritidsaktiviteter Attføringsbedrifter Jordbruk, skogbruk,fiske Bank, forsikring Politi- og påtalemyndighet Retts- og fengselsvesen Undervisning, utdanning Bygg, anlegg, håndverk, mekanikk Interesseorganisasjon Transport, lager Varehandel, salg, markedsføring NAV Petroleumsvirksomhet Industri, produksjon Helse og sosial Off adm, forvaltning

11 Oversikten synliggjør at vi har et stort potensial innenfor flere bransjer, f.eks. hotell og restaurant, en bransje som vi er kjent med har spesielle utfordringer. Evalueringsresultater Fra og med september innførte vi evaluering av oppdrag. På en skala fra 1 til 5, hvor 5 = svært god, var gjennomsnittlig evaluering for perioden sept-des. som følger: 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 4,25 Nytteverdi 4,43 Formidlingsevne Telefonveiledning Administrasjonen står for førstelinjeservice og enkel rådgivning overfor norske virksomheter som ringer kompetansesenteret. Andrelinjeservice gis av rådgiverne. Statistikken omfatter fra i år både første og andrelinje service. Utviklingen i antall samtaler siste 3 år: Antall veiledningssamtaler Økningen siste år har vært på over 28 %. Dette skyldes delvis mer nøyaktig registrering, men også en reell økning i inngående veiledningssamtaler. Fordeling av samtaler på virksomhetenes størrelse og offentlige og private: Bedriftsstørrelse 2012 Mindre Fordeling 2012 Store 72% 11% Mellomstore 18% Privat 57 % Offentlig 43 % 10

12 Små virksomheter: Inntil 10 ansatte. Mellomstore: mellom 10 og 50 ansatte. Store: over 50 ansatte. Henvendelsene kom fra: Henvendelser fra 2012 Pårørende 6% Kollega 1% Pers. 5% AK 11% BHT 15% Tillitsvalgt/ 4% HR 19% Leder 27% De siste årene har andelen telefoner fra ledere og lederstøtte funksjoner (HR/personal) økt. Tilsvarende er andel Akankontakter som ringer inn redusert med 10 %-poeng. Samtalene i 2012 dreide seg om følgende tema: Problemområde 2012 Spill 1,3 % Testing 4,7 % LAR 0,2 % Generelt 33,6 % Alkohol 41,2 % Narkotika 12,4 % Medikam. 6,6 % Kurs AKAN kompetansesenter tilbyr i hovedsak to former for kurs til norsk arbeidsliv; bedriftsinterne kurs som skreddersys ut fra virksomhetens behov og standardkurs som er åpne for alle norske virksomheter. Bedriftsinterne kurs Utviklingen siste 3 år i skreddersydde kurs på bestilling: Bedriftsinterne kurs - utvikling i antall kurs Bedriftsinterne kurs - utvikling i antall til stede Standardkurs (åpne kurs) Kompetansesenteret gjennomfører en rekke kurs for ledere og AKAN ressurspersoner. Kursene tar sikte på å heve kompetansen på rusmiddelspørsmål og pengespillproblematikk i arbeidslivet. 11

13 Det har vært relativt stabil utvikling i antall deltakere og antall virksomheter representert på våre åpne kurs de siste tre årene: Åpne kurs totalt Antall kurs Antall deltakere Antall virksomheter Informasjon om enkeltkursene: Grunnkurs Kort informasjon Grunnkurset går over tre dager og retter seg mot dem som har spesielt ansvar for AKAN arbeidet og rusmiddelpolicyen i egen virksomhet. Gjennom teoriundervisning, diskusjoner og praktiske øvelser er hensikten å sette deltakerne i stand til å å etablere og/eller videreutvikle det rusforebyggende arbeidet i egen virksomhet. Mål Deltakerne skal kjenne AKAN-metoden og kunne nyttiggjøre seg AKANs metodeperm. Målgruppe Arbeidstakerne som gjennom sine arbeidsoppgaver kommer i befatning med rusmiddelbruk, rusmiddel- eller pengespillproblemer blant ansatte. Dette inkluderer ledere og ansatte som gjennom stilling eller tillitsverv har ansvar/oppgaver knyttet til organisasjonsutvikling, arbeidsmiljø, HMS eller personalarbeid i virksomheten. Grunnkurs Antall kurs Antall deltakere Antall virksomheter Høsten 2012 iverksatte vi måling av tilfredshet ved våre åpne kurs. 12

14 Gjennomsnittlig evalueringsresultat for grunnkurs høsten 2012: 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 5,3 5,3 Helhetsinntrykk Formidlingsevne Nyttverdi/relevans 5,0 Skala 1-6, hvor 6 er svært bra/god. Øvrige åpne kurs Samlet oversikt over antall kurs, antall deltakere og antall virksomheter i 2012: Åpne kurs ekskl grunnkurs Antall kurs Antall deltakere Antall virksomheter Dagskurs i rusmiddelforebygging (Introkurs): Arbeidsplassen som forebyggende arena Kort info Kurset gir en innføring i temaet arbeidsliv og rusmiddelbruk, AKAN metoden og konkrete ideer til rusmiddelforebyggende arbeid. Mål Deltakerne skal etter å ha fullført kurset Plassere rusmiddelspørsmål i virksomhetens arbeidsmiljø og HMS arbeid Kjenne AKAN metoden Kjenne til de viktigste rusforebyggende tiltak i arbeidslivet og hvordan de kan implementeres Målgruppe: Arbeidstakere som gjennom sine arbeidsoppgaver kommer i befatning med rusmiddelbruk, rusmiddel- eller pengespillsproblemer blant ansatte. Dette inkluderer ledere og ansatte som gjennom sin stilling eller tillitsverv har ansvar/oppgaver knyttet til organisasjonsutvikling, arbeidsmiljø, HMS, eller personalarbeid i bedriften. 13

15 Intro 149 Utvikling antall deltakere 138 utvikling antall virksomheter Individrettet AKAN arbeid Kort info Todagerskurs med vekt på individrettet AKAN-arbeid. Går konkret inn på metoder for å tilnærme seg, og følge opp, arbeidstakere med rusmiddelproblemer. Det gir også en anledning til å utveksle erfaringer og drøfte problemstillinger med andre. Det forutsettes at deltakerne har tilegnet seg grunnleggende kunnskaper på forhånd om organiseringen av AKAN-arbeidet i en bedrift. Mål Deltakerne skal etter å ha fullført kurset ha kjennskap til Metoder for å tilnærme seg arbeidstakere med bekymringsfullt rusforbruk Den nødvendige samtalen Arbeid med individuelle AKAN-opplegg/erfaringsutveksling Roller i individuelt AKAN-arbeid Målgruppe Ledere og AKAN ressurspersoner. Individrettet Utvikling antall deltakere utvikling antall virksomheter Oppfølgingskurs Kort info Kurs som baserer seg på at den enkelte deltaker tar med seg erfaringer og problemstillinger som de har møtt i det rusforebyggende arbeidet i egen bedrift. Mål Deltakerne skal etter å ha fullført kurset Fått påfyll av kunnskap og inspirasjon til videre systematisk rusforebyggende arbeid Ha fått nyttig erfaringsutveksling med og læring av andre deltakere 14

16 Målgruppe Ledere og ressurspersoner som tidligere har gått på AKANs grunnkurs. Oppfølgingskurs Utvikling antall deltakere Utvikling antall virksomheter Kurs i «den nødvendige samtalen» Kort info Dagskurs med spesiell fokus på tidlig intervensjon. Forelesning og gruppearbeid med case og enkle rollespill. Mål Bli tryggere på å gjennomføre en samtale på bakgrunn av en bekymring Målgruppe Ledere med personalansvar og andre AKAN ressurspersoner. Den nødvendige samtalen Utvikling antall deltakere utvikling antall virksomheter Kurs om medikamentavhengighet Kort info Rusmiddelavhengighet dreier seg ikke bare om alkohol og narkotika, men også om medikamentavhengighet. Mål Deltakerne skal etter å ha fullført kurset ha kjennskap til Hva er avhengighet? Hvilke medikamenter kan gi avhengighet? 15

17 Likheter og forskjeller i forhold til rusmiddelbehandling Målgruppe Ledere og AKAN ressurspersoner Medikamentavhengighet Utvikling antall deltakere utvikling antall virksomheter Kurs i pengespillavhengighet Kort info Dagskurs i pengespillavhengighet rettet mot arbeidslivet. Mål Deltakerne skal etter å ha fullført kurset ha kjennskap til Hva er pengespillavhengighet? Hva kan en arbeidsgiver gjøre dersom en ansatt viser tegn på pengespillproblemer? Hvordan kan en avtale se ut mellom arbeidsgiver og en ansatt med pengespillproblemer? Målgruppe Ledere og AKAN ressurspersoner Pengespillavhengighet Utvikling antall deltakere Utvikling antall virksomheter Kurstilbud spesielt for BHT personell Kort info Kurset kan tilføre ny kunnskap innenfor fagfeltet og gi mulighet til å drøfte forebyggingsstrategier og utvikling av en rusmiddelpolitikk. Det er rom for å utveksle erfaringer og ideer, med vekt på eksempler fra egen hverdag. Internatkurs over en og en halv dag. Kurset er godkjent som poeng/kompetansegivende i Den Norske Lægeforening og i Norsk Sykepleierforbund. 16

18 Mål Etter kurset skal deltakerne fremstå som ressurspersoner i rusmiddelarbeidet Målgruppe Dette kurset er spesielt rettet mot dem som arbeider i bedriftshelsetjeneste og har erfaring med AKAN-arbeid. BHT Utvikling antall deltakere 28 Utvikling antall virksomheter Sees i morgen Nav har i samarbeid med partene i arbeidslivet utviklet en kurspakke som heter «Sees i morgen». Pakken skal gi ledere (og andre sentrale aktører) mer kunnskap om hvordan møte ansatte med psykiske helseproblemer. AKAN kompetansesenter har ansvaret for en av fordypningsmodulene i kurspakken og har holdt flere kurs i denne modulen som heter «Rus og avhengighet». Hovedfokuset i 2012 har vært individrettet arbeid. Innholdet i kursene har vært: - Tegn og symptomer - Når er rus et problem for arbeidsplassen - Hvordan skal ledere håndtere ansatte med rusproblemer Det har vært holdt 13 halvdags kurs med 336 deltagere rundt om i landet av rådgiverne ved AKAN kompetansesenter. AKAN kompetansesenter har holdt dette fordypningskurset som en del av «Sees i morgen» siden Nav skal videreutvikle og omorganisere sine kurstilbud for arbeidslivet. På denne bakgrunn avsluttes samarbeidet om kurspakken «Sees i morgen». Noe er det - men hva? Kort info Kurset er utviklet og gjennomføres i et samarbeid mellom AKAN kompetansesenter og NAV Arbeidslivssenter Akershus. Kurset fokuserer på sammenhengen mellom psykisk helse og rus, og hvordan håndtere dette på det forebyggende og individuelle nivået på arbeidsplassen. Målgruppe Ansatte med arbeidsgiveransvar, tillitsvalgte og verneombud. 17

19 Det ble holdt ett kurs i I 2012 har kurset vært administrert og annonsert av NAV Arbeidslivssenter Akershus. I 2013 overtar AKAN kompetansesenter dette ansvaret. For øvrig opprettholdes samarbeidet om innhold og gjennomføring. Det er planlagt ett kurs i AKAN-dagene Hver høst arrangerer AKAN kompetansesenter et seminar rettet mot ledere og AKAN ressurspersoner. De siste årene har seminaret gått over 2 dager. Her ønsker vi å bidra med ny og aktuell kunnskap fra politikk, forskning, utvikling og relevant praktisk arbeid både fra HMS/arbeidsmiljøarenaen og fra den rusmiddelpolitiske arena. I 2012 var det 285 deltakere på AKAN-dagene. Temaet denne gang var: «Det individuelle mangfoldet og det mangfoldige individet» På programmet var blant andre: Rune Mentzoni holdt innlegget «Avhengighet uten rusmiddel er det mulig?». Mentzoni er forsker og stipendiat ved psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Ida Kahlbom holdt innlegget «De setter pris på at du integrerer deg, liksom Erfaringer fra AKAN kompetansesenters mangfoldprosjekt ved AKAN kompetansesenter. «Kahlbom er utdannet kriminolog og var prosjektleder for mangfoldprosjektet ved AKAN kompetansesenter. Kenneth Dahlgrens innlegg hadde tittelen «Spilleproblemer og arbeidslivet». Dahlgren er sosiolog. Han var prosjektleder for prosjektet «Problematisk spilleatferd i arbeidslivet ved AKAN kompetansesenter. Linda Foss-Sørensens innlegg hadde tittelen «Kulturelt mangfold og et godt arbeidsmiljø». Foss-Sørensen er seniorrådgiver HR i Posten Norge hvor hun jobber med mangfold og inkludering. 18

20 Ayesha Wolasmals innlegg hadde tittelen «Eplemost i ølglass». Hun har studert områdekunnskap ved UiO. Hun har tjenestegjort i Forsvaret og jobbet som soldat i Afghanistan. Hun har i etterkant også fungert som rådgiver ved den norske ambassaden i Kabul. Wolasmal har vært utenriks frilansjournalist. Da hun holdt innlegget arbeidet hun som konsulent på Institutt for Forsvarsstudier. Jon Rogstad holdt innlegget «Arbeidsinnvandring hvor kommer de fra og hvor går vi». Rogstad har gjennom mange år arbeidet med ulike spørsmål knyttet til arbeid og migrasjon. Han er sosiolog og tok doktorgrad i 2000 på en avhandling om integrasjon i arbeidslivet i Norge. Han jobber nå som forskningsleder ved Fafo Institutt for arbeidslivsog velferdsforskning, med arbeidsfelt innen etniske minoriteter, arbeidsmarked, politisk deltakelse og tillit. Han har utgitt en rekke bøker og rapporter på området minoriteter og arbeidsliv. Kjersti Skantzes innlegg hadde tittelen «BHTs rolle i individsaker». Skantze er lege med spesialitet i arbeidsmedisin. Hun har 25 års erfaring fra bedriftshelsetjeneste. Skantze jobber primært med psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, sykefraværsoppfølging og oppfølging av ansatte med arbeidsrelaterte helseplager. Magnar Kleiven holdt innlegget Å hente hjelp derfra, og ikke bare herfra. Hvordan bruke det eksterne hjelpeapparatet. Kleven er lege, akupunktør og bedriftsøkonom. Han har lang erfaring fra arbeidslivet fra allmennpraksis, bedriftsoverlege i Skien kommune, sjefslege ved Norsk Hydro, Porsgrunn. I samme selskap har han arbeidet med organisasjonsutvikling og teamutvikling. Han har videre vært medisinsk fagsjef i NHO med inkluderende arbeidsliv, arbeidsmiljø og sykefravær som arbeidsområder. Han jobber i øyeblikket 50 % som overlege på Borgestadklinikken med rusbehandling og 50 % i Vivilja AS. Mia Börjesson holdt innlegg et «Viktig och värdefull, om att skapa känsla av sammanhang om friskfaktorer för att klara sig när livet inte blir vad man tänkt sig». Börjesson er sosionom, veileder og inspirator for ulike prosjekter om helsefremmende psykososialt arbeid, først og fremst i barne og ungdomsarbeid. Stikkord for hennes arbeid er blant annet kommunikasjon, lederskap og profesjonell samtalemetodikk. Börjesson er en populær foredragsholder og coach med oppdrag i både privat og offentlig sektor. Hun har også utgitt en rekke bøker. AKAN-prisen 2012 AKAN-prisen deles hvert år ut på AKAN-dagene og er en anerkjennelse for godt rusmiddelforebyggende arbeid i virksomheten. Prisen er samtidig en stimulans til et fortsatt aktivt arbeid med å følge opp lederansvaret og integrere bedriftens rusmiddelpolitikk i arbeidet med helse, miljø, sikkerhet og internkontroll. Prisen ble i 2012 tildelt Veidekke ASA. Veidekke ASA er et av Skandinavias største entreprenørselskap med over 6000 ansatte og en omsetning på 17,9 mrd (2011). Juryen nevner blant annet i sin begrunnelse for utdelingen at Veidekke i mange år har arbeidet meget godt metodisk og svært systematisk med AKAN som en integrert del av sitt helse-miljø-sikkerhets arbeid. Virksomheten likestiller målene for helse, miljø og sikkerhet med 19

21 de økonomiske målene i bedriften. Den norske delen av konsernet har hatt retningslinjer for å unngå rusbruk siden Retningslinjene, som senere er revidert flere ganger, inkluderer i dag også spillavhengighet. Veidekke berømmes videre for sin plan om i 2013 å implementere sin AKAN-politikk og retningslinjer for alle selskaper i både Norge, Danmark og Sverige. Prisen ble i år utdelt av Kristian Tangen, LO-sekretær og styreleder i AKAN Evaluering Deltakerne på AKAN dagene ga følgende tilbakemelding: På spørsmålet «Hvor fornøyd er du med AKAN dagene 2012 som helhet» var snitt score 5,32 på en skala fra 1 til 6, hvor 1 er svært dårlig og 6 er svært bra. Informasjon/profilering/markedsføring Rapportserie Det ble publisert to nye rapporter i AKAN kompetansesenters egen rapportserie i «De setter pris på at du integrerer deg, liksom» Denne rapporten omhandler erfaringer og funn fra AKAN kompetansesenters mangfoldsprosjekt. Prosjektet er nå avsluttet. - «Problematisk spilleatferd i arbeidslivet» Denne rapporten omhandler erfaringer og funn fra AKAN kompetansesenters spillprosjekt. Prosjektet er nå avsluttet. Nye brosjyrer Kompetansesenteret har i løpet av 2012 gitt ut 4 nye brosjyrer. Problematisk spillatferd i arbeidslivet Hva slags alkoholkultur har vi på vår arbeidsplass? Jobber du med HR-/personaloppgaver? Til deg som er leder med personalansvar Hjemmesider Vi forsøker stadig å gjøre våre nettsider bedre. Det har i de senere årene blitt lansert en rekke elektroniske tjenester for våre brukere. Deriblant elektronisk påmelding til kurs, elektronisk bestilling av materiell, elektronisk nyhetsbrev osv. I sammenheng med at kompetansesenteret lanserte nye nettsider er det nå tilgang til en rekke verktøy, mulighet for RSS-feed, elektronisk nedlasting av brosjyrer, samt metodepermen og et elektronisk test-deg-selv verktøy basert på AUDIT. I 2012 hadde vi besøk og sidehenvisninger. 66 % av besøkene er nye brukere. Det som får mest treff er permen, Balance, verktøy/hjelpemidler samt kurs. En større omlegging av nettsidene er på planleggingsstadiet, målet er at de nye nettsidene vil være ferdig i

22 AKAN kompetansesenter i media 6/3: Et arbeidsliv på druen - Byavisen /3: Har spilleproblemer på jobb Firdaposten /03: Sliter med å jobbe i bakrus E /3: Oslofolk drikker mest med kolleger NRK Østlandssendingen /08: Studentene skal lære å finne lykkepromillen Bergensavisen. Hjelper studentene til lykkepromille Bergens tidende I sammenheng med AKAN-dagene: 25/10: AKAN-pris til Veidekke Fri Fagbevegelse.no, Magasinett.no, NHOs nettsider, Byggeindustrien, Arbeidsmanden Leder: Jobbkosens dilemma Aften Aften /10: Vil bygge sikkert Rus og samfunn /11: Mulighetenes næring Estate Media Mediedekning i sammenheng med rapportene: 21/10: Lærer å drikke på arbeidsplassen Aftenposten /10: Pengespill er en sikkerhetsrisiko Aftenposten /10: En lettelse å bli fersket av sjefen Aftenposten /10: En lettelse å bli fersket av sjefen Bergens Tidende /11: Du blir satt mer pris på hvis du drikker Rus og samfunn /11: Anbefaler spillpolicy på arbeidsplassen Rus og samfunn

Generelt tilbud. Seminar. Kurs

Generelt tilbud. Seminar. Kurs Generelt tilbud Seminar Kurs Høsten 2014/våren 2015 Hei! Dette er en oversikt over Akan kompetansesenters tilbud til norsk arbeidsliv, samt kurs for høsten 2014 og våren 2015. All påmelding til kurs skjer

Detaljer

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Dagens tema Arbeid mot rus, pengespill og annen avhengighetsproblematikk En del av HMS-systemet (internkontroll

Detaljer

Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet

Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Måloppnåelse... 3 Mål 1:... 3 Mål 2:... 3 Mål 3:... 3 Målgruppe... 4 Kunnskapsinnhenting...

Detaljer

ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN. En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015

ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN. En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015 ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015 FORORD I denne oppsummeringen fra alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL presenteres resultatene av en undersøkelse

Detaljer

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. LO - NHO - staten. Hans Ole Berg seniorrådgiver ...

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. LO - NHO - staten. Hans Ole Berg seniorrådgiver ... Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk LO - NHO - staten Hans Ole Berg seniorrådgiver RUSMIDDELPOLITIKK PÅ ARBEIDSPLASSEN EN DEL AV HMS - ARBEIDET Bedriftens renommé Sikkerhet

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» 50 år i norsk arbeidsliv

«Gevinsten ligger i åpenheten» 50 år i norsk arbeidsliv «Gevinsten ligger i åpenheten» 50 år i norsk arbeidsliv 1 Alkohol i et livsløpsperspektiv «Arbeidsplassen vår Helsefremmende eller helseskremmende?» Seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng Akan kompetansesenter

Detaljer

Rusmiddelforebygging En del av HMS-arbeidet Jarle Wangen jarle@akan.no www.akan.no 1...

Rusmiddelforebygging En del av HMS-arbeidet Jarle Wangen jarle@akan.no www.akan.no 1... Rusmiddelforebygging En del av HMS-arbeidet Jarle Wangen jarle@akan.no www.akan.no 1 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk NHO LO STATEN STYRET NHO - LO - SIRUS AKAN

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no «Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no 1 Hva er Akan? Akan kompetansesenter Partenes verktøy for forebyggende arbeid i praksis Akan-modellen En modell for å forebygge

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet

Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet Alta kommune Fagområde Tema Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet Kvalitetssystem Utstedt av/ dato HMS AKAN Felles IK-HMS KITO 13.05.13 Versjon

Detaljer

AKAN SØRFOLD KOMMUNE. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK OG SPILLAVHENGHIGHET Vedtatt av kommunestyret

AKAN SØRFOLD KOMMUNE. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK OG SPILLAVHENGHIGHET Vedtatt av kommunestyret AKAN I SØRFOLD KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK OG SPILLAVHENGHIGHET Vedtatt av kommunestyret 10.04.2014. AKANs FORMÅL OG OPPGAVER AKANs formål er å forebygge rusmiddelproblemer,

Detaljer

Retningslinjer for AKAN arbeidet

Retningslinjer for AKAN arbeidet Retningslinjer for AKAN arbeidet Hustadvika kommune Hustadvika kommune, HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 18. RETNINGSLINJER FOR AKAN ARBEIDET VEDTATT I PARTSSAMMENSATTUTVALG

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Til deg som er leder med personalansvar

Til deg som er leder med personalansvar Til deg som er leder med personalansvar Gevinsten ligger i åpenheten Arbeidsplassen er en unik arena for å forebygge og håndtere rusog avhengighetsproblematikk. Her befinner størstedelen av den voksne

Detaljer

Å gamble med jobben - Å forebygge og håndtere dilemmaer knyttet til arbeidsliv og rus. Fagansvarlig/seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng

Å gamble med jobben - Å forebygge og håndtere dilemmaer knyttet til arbeidsliv og rus. Fagansvarlig/seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng Å gamble med jobben - Å forebygge og håndtere dilemmaer knyttet til arbeidsliv og rus Fagansvarlig/seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng 1 Eiere: Akan kompetansesenter partenes verktøy Referanseråd: Akan

Detaljer

Å sette jobben på spill

Å sette jobben på spill Å sette jobben på spill «Gevinsten ligger i åpenheten» Spillansvarskonferansen 25. oktober 2016 Elisabeth Ege, direktør 50 år i norsk arbeidsliv 1 Innhold Akan kompetansesenter Hva gjør vi Hvordan jobber

Detaljer

Arbeidsmiljøenheten. Arbeid mot rus og avhengighet. Har du fortsatt kontroll? AKAN

Arbeidsmiljøenheten. Arbeid mot rus og avhengighet. Har du fortsatt kontroll? AKAN Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet Har du fortsatt kontroll? AKAN Trondheim kommunes rus- og avhengighetspolitikk Vår rusmiddel- og avhengighetspolitikk skal virke både helsefremmende, forebyggende

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten»

«Gevinsten ligger i åpenheten» «Gevinsten ligger i åpenheten» Flasketuten peker på kultur! Camilla Lynne Bakkeng Fagansvarlig og seniorrådgiver, Akan kompetansesenter 1 Innhold Arbeidsplassen unik forebyggingsarena Policy som virkemiddel

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen «Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen 1 Akan kompetansesenter 2013 400 oppdrag 30 åpne kurs 800 veiledningssamtaler 4 400 besøkende/mnd 85 mediesaker Alkohol Illegale rusmidler

Detaljer

AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune

AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune HMS samarbeidsforum Juni 2012 v/inger Brønseth AKAN Opprettet i 1963 Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani. Endret navn i 2006 til Arbeidslivets kompetansesenter

Detaljer

Nasjonal rusmiddelpolitikk

Nasjonal rusmiddelpolitikk Nasjonal rusmiddelpolitikk Nasjonale føringer og Helsedirektoratets arbeid med studenter og alkohol 12.06.2013 1 Alkoholens rolle i studentkulturen Viktig inngangsbillett til studentmiljøet Inkluderende

Detaljer

Kurskatalog våren 2016

Kurskatalog våren 2016 NAV Arbeidslivssenter Troms Kurskatalog våren 2016 Velkommen til kurs om Inkluderende Arbeidsliv For å lykkes med IA-arbeidet er det viktig at alle ledere, tillitsvalgte og verneombud har nødvendig kompetanse

Detaljer

En omfattende rusmiddelpolicy

En omfattende rusmiddelpolicy En omfattende rusmiddelpolicy Bedriften AS er en tenkt bedrift med 800 ansatte fordelt på 6 hovedavdelinger: Eksemplet Bedriften AS er utarbeidet av Akan kompetansesenter, og kan brukes som modell for

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten»

«Gevinsten ligger i åpenheten» «Gevinsten ligger i åpenheten» Alkoholpolicy som virkemiddel Seniorrådgiver Jarle Wangen Jarle@akan.no 1 Eiere: Akan kompetansesenter partenes verktøy Referanseråd: Noen tusen Akan ressurspersoner lokalt

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Forebygging og tidlig tiltak. Arbeidslivet som arena. 11. Oktober 2017

Forebygging og tidlig tiltak. Arbeidslivet som arena. 11. Oktober 2017 Forebygging og tidlig tiltak Arbeidslivet som arena 11. Oktober 2017 Hva kan Wirus-studien bidra med? Kulturen sin betydning Arbeidsgiveren, ledere, kollega Mer fokus på risikodrikking BHT sin rolle Noen

Detaljer

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt 1 Rapport publisert 15.10.2014 Eldre og rus Kompetanseutviklingsprosjekt 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mål... 3 3 Tiltak... 4 3.1 Økt informasjon og kunnskap om eldre og rus i befolkningen... 4 3.2 Økt informasjon

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Extrastiftelsen Sluttrapport

Extrastiftelsen Sluttrapport 1 Extrastiftelsen Sluttrapport Område: Forebygging Prosjektnr.: QS7AKZ Prosjektnavn: Parterapi for foreldre med barn med adhd Søkerorganisasjon: ADHD Norge Dato: 11.01.2012 2 Forord ADHD Norge satte seg

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Årsmelding 2013. «Gevinsten ligger i åpenheten»

Årsmelding 2013. «Gevinsten ligger i åpenheten» Årsmelding 2013 «Gevinsten ligger i åpenheten» Jubileumsår med høy aktivitet I oktober 2013 var det 50 år siden partene i norsk arbeidsliv, NHO og LO, etablerte Akan. Staten kom med som eier året etter.

Detaljer

Et historisk år. Aktive med faglige innspill. Like viktig i små bedrifter

Et historisk år. Aktive med faglige innspill. Like viktig i små bedrifter Årsmelding 2014 Et historisk år 2014 ble på mange måter et historisk år. Rus og avhengighet i arbeidslivet ble satt på den politiske agendaen, og for første gang gikk Akan-prisen til en liten bedrift.

Detaljer

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN)

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) RISSA KOMMUNE Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) Rissa kommune Vedtatt i arbeidsmiljøutvalget 27.9.2013 1 Innhold 2 Målsetning... 3 3 Hvem, hvorfor, hvordan?... 3 4 Rollefordelingen i AKAN-arbeidet:...

Detaljer

Kurstilbud våren 2015

Kurstilbud våren 2015 NAV Arbeidslivssenter Finnmark Kurstilbud våren 2015 Styrk din og virksomhetens kompetanse VELKOMMEN TIL KURS VÅREN 2015 NAV Arbeidslivssentret Finnmark tilbyr også i år gratis datofestede kurs for ledere,

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Sokna Skole Møtedato: 25.05.2016 Tid: 12.00-14.00 MØTEINNKALLING Befaring: 0830-0900 Avreise rådhuset, felles kjøring 3 biler 0900-0945 Befaring

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

SEES I MORGEN! Arbeid og psykisk helse ... ... Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer

SEES I MORGEN! Arbeid og psykisk helse ... ... Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Til arbeidstakere: Til tillitsvalgte: Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet?

Detaljer

Mobiliserer nettverk for arbeidsliv og

Mobiliserer nettverk for arbeidsliv og Mobiliserer nett verk for arbeidsliv og rus 91 Foto: Sidsel Skotland Av: Ingunn Svendsen Kompetansesenter rus - region vest Stavanger ved Rogaland A-senter har etablert et eget Nettverk for Arbeidsliv

Detaljer

Hva er folkehelsearbeid?

Hva er folkehelsearbeid? Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (2008 09) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller. Hvordan kan vi oversette målene i folkehelsearbeidet

Detaljer

AKAN-arbeid inkludering 38 år før IA-avtalen!

AKAN-arbeid inkludering 38 år før IA-avtalen! AKAN-arbeid inkludering 38 år før IA-avtalen! AKAN jubileumskonferanse 24.10.2013 Ørn Terje Foss, fagsjef arbeidsmiljø og helse, NSB HR Hovedbudskap: Hold deg i jobb! Ørn Terje Foss Lege, spesialist i

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Lund kommune. AKAN står for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk.

Lund kommune. AKAN står for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. AKAN i Lund kommune AKAN står for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. Arbeidsmiløutvalget i Lund kommune opprettet 16. mai 2001 AKAN-utvalg. AKAN-utvalget har til oppgave

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Veileder i nulltoleranse. - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3

Veileder i nulltoleranse. - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3 Veileder i nulltoleranse - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3 Et sikkert og skadefritt arbeidsmiljø Akan på 1 2 3 1 Lage kjøreregler for rus og spill som passer din bedrift. Involver de ansatte og

Detaljer

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes Rusmisbruk hos kollegaer AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes 1 Hvem er jeg? Psykiatrisk sykepleier Seksjon IR (Illegale rusmidler)/ Forskning, Naltrekson studien AKAN hovedkontakt i 50% stilling

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging Nasjonal kompetansepolitisk strategi NHOs rapportering om oppfølging Per 1. juli 2017 1 Bransjespesifikt mulighetscase om realkompetanse innen varehandelen Hvilket tiltak i strategien gjelder oppfølgingen?

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Nordland

NAV Arbeidslivssenter Nordland NAV Arbeidslivssenter Nordland Kurskatalog vår 2012 Kurstilbud for IA-virksomheter Foto: Veronica Vassbotn NAV Arbeidslivssenter Nordland... er klar med vårens IA kurstilbud. Vi er et ressurs og kompetansesenter

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Hva vil det si å være en AKANbedrift?

Hva vil det si å være en AKANbedrift? Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk Hva vil det si å være en AKANbedrift? Loen, 21.10.10 Hans Ole Berg seniorrådgiver 1 Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

Detaljer

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010,, HiAk Studium i Bedriftspedagogikk, 60 stp Ca 70 fra ASVL-bedrifter gjennomført 60 stp - Derav

Detaljer

AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK

AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK Vedtatt av Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2007 RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER VEDRØRENDE ANSATTE MED RUSPROBLEMER I MANDAL

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

Kurstilbud førstehalvår 2017

Kurstilbud førstehalvår 2017 NAV Arbeidslivssenter Finnmark Kurstilbud førstehalvår 2017 Styrk din og virksomhetens kompetanse Foto: Vibeke Brox VELKOMMEN TIL KURS FØRSTE HALVÅR 2017 NAV Arbeidslivssenter Finnmark tilbyr også i år

Detaljer

Psykisk helse i folkehelsearbeidet Program for folkehelsearbeid i kommunene. Sundvollen,

Psykisk helse i folkehelsearbeidet Program for folkehelsearbeid i kommunene. Sundvollen, Psykisk helse i folkehelsearbeidet Program for folkehelsearbeid i kommunene Sundvollen, 29.11.17 1 Hva jeg vil si noe om 1. Psykisk helse som folkehelseutfordring 2. Psykisk helse i folkehelsearbeidet»

Detaljer

Program for folkehelsearbeid i kommunene. Innlegg for kommuner i Møre og Romsdal - Partnerskapsforum Kristiansund

Program for folkehelsearbeid i kommunene. Innlegg for kommuner i Møre og Romsdal - Partnerskapsforum Kristiansund Program for folkehelsearbeid i kommunene Innlegg for kommuner i Møre og Romsdal - Partnerskapsforum Kristiansund 14.9.2017 Disposisjon 1. Hva er Program for folkehelsearbeid i kommunene, og hvorfor er

Detaljer

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner.

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. KoRus-Nord Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. 2 KoRus-Nord Regionalt kompetansesenter N-T-F Rusfeltet Oppdragsgiver: Helsedirektoratet

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 21.06.2016 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Egil

Detaljer

Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013

Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013 Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjeneste siden 1995 14 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver, 2 år innen arbeidsrettet rehabilitering

Detaljer

AKAN. Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer)

AKAN. Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer) Vedlegg 3 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer) 1.0 Innledning AKAN

Detaljer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer om programmet Strategi for god psykisk helse (2017-2022)

Detaljer

RUTINER OG VEILEDER FOR AKAN-ARBEID. Forebygging og håndtering av rusmiddelbruk og pengespill/dataspill

RUTINER OG VEILEDER FOR AKAN-ARBEID. Forebygging og håndtering av rusmiddelbruk og pengespill/dataspill RUTINER OG VEILEDER FOR AKAN-ARBEID Forebygging og håndtering av rusmiddelbruk og pengespill/dataspill Sist revider 19.januar 2016 Innholdsfortegnelse Forord 3 Akan-politikk 4 Organisering av Akan-arbeid

Detaljer

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes Rusmisbruk hos kollegaer AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes 1 2 Hvem er jeg? Psykiatrisk sykepleier Seksjon IR (Illegale rusmidler) AKAN hovedkontakt i 50% stilling Egen erfaring fra arbeidsplass

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Arbeidsgiverforeningen Spekter Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi 1 Rapporteringspunkter:

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

LEVEDYKTIG NETTVERK INNEN ARBEIDSLIV OG RUS. Ingunn K. Svendsen

LEVEDYKTIG NETTVERK INNEN ARBEIDSLIV OG RUS. Ingunn K. Svendsen LEVEDYKTIG NETTVERK INNEN ARBEIDSLIV OG RUS Ingunn K. Svendsen Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet Bakgrunn Dagens arbeidsliv er i endring, og

Detaljer

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING av rusmisbruk hos eldre ARTIKKEL Av: Sonja Mellingen, KoRus - vest Bergen og Knut Arne Gravingen, KoRus - Øst I Voss og Gjøvik kommuner er det igangsatt kartlegging av rusforbruket

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy?

Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy? Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy? Kompetansesenteret Rus Nord Norge Tromsø 5. des 2012 Øystein Gravrok KoRus Nord KoRus-Nord: Kompetansesenteret rus, Nord-Norge (KoRus-Nord)

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen. Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering

Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen. Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering 1. Historikk RUStelefonen skal inngå avtale om kjøp av kommunikasjons-, og markedsføringstjenester

Detaljer

Hvorfor skal vi ha stort fokus på barn og unges psykiske helse?

Hvorfor skal vi ha stort fokus på barn og unges psykiske helse? Hvorfor skal vi ha stort fokus på barn og unges psykiske helse? Fylkesmannens høstkonferanse, 20.11.17 Politikk, føringer og Program for folkehelsearbeid i kommunene 1 Hva jeg vil si noe om 1. Kort om

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv Høst 2011 Innhold Innhold... 2 Velkommen til en ny kurssesong... 3 Kurs i sykefraværsoppfølging... 4 Livsfasepolitikk... 5 Helsefremmende ledelse... 6 Gjennomføring

Detaljer

Rusmiddelforebygging for studenter

Rusmiddelforebygging for studenter Universell - nasjonal pådriverenhet i høyere utdanning for Inkluderende læringsmiljø - Læringsmiljøutvalg - Universell utforming Rusmiddelforebygging for studenter Hvordan jobbe med rusforebyggende tiltak?

Detaljer

IOGT Prosjektsøknad 2014 Intro norsk alkoholkultur

IOGT Prosjektsøknad 2014 Intro norsk alkoholkultur IOGT Prosjektsøknad 2014 Intro norsk alkoholkultur Kort beskrivelse Vi ønsker å støtte opp om den restriktive holdningen som finnes mot rus i mange innvandrermiljøer. Bidra til å gjøre foreldre bedre i

Detaljer

AKAN I LARVIK KOMMUNE

AKAN I LARVIK KOMMUNE AKAN I LARVIK KOMMUNE (ARBEIDSLIVETS KOMITÉ MOT ALKOHOLISME OG NARKOMANI ) Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk på arbeidsplassen Vedtatt av Hovedarbeidsutvalget 06.09.2004. Revidert 30.03.05

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING -TO SIDER AV SAMME SAK- 9.juni 2010 Irene B. Dahle, Petroleumstilsynet Elin Bergsholm, NAV Arbeidslivssenter Rogaland Alt jeg spurte etter var to hjelpsomme hender, men jeg

Detaljer

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info STAMIs Videreutdanningsprogrammet for BHT (VUP). Innholdsoversikt for alle seks samlinger. Samling 1: Fremmøte på Gardermoen Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter Kl 10:00 Kl 11:00 Velkommen,

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune. Opprettet Jan. 09

Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune. Opprettet Jan. 09 Tvedestrand kommune Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune Sist endret 01.05.12 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet Jan. 09 Vedtatt av Adm.utvalget 17. mars 09. Gjeldende fra 17. mars

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer

AKAN I UTENRIKSTJENESTEN RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELBRUK, SPILL- OG ANNEN PROBLEMATISK AVHENGIGHET PÅ ARBEIDSPLASSEN

AKAN I UTENRIKSTJENESTEN RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELBRUK, SPILL- OG ANNEN PROBLEMATISK AVHENGIGHET PÅ ARBEIDSPLASSEN AKAN I UTENRIKSTJENESTEN RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELBRUK, SPILL- OG ANNEN PROBLEMATISK AVHENGIGHET PÅ ARBEIDSPLASSEN Revidert pr. desember 2013 Innledning Utenriksdepartementet er opptatt

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Praksisnær kartlegging for opplæring i muntlige ferdigheter på arbeidsplassen

Praksisnær kartlegging for opplæring i muntlige ferdigheter på arbeidsplassen Praksisnær kartlegging for opplæring i muntlige ferdigheter på arbeidsplassen Dette heftet viser hvordan lærere og veiledere kan kartlegge i forkant av opplæring i muntlige ferdigheter på en arbeidsplass.

Detaljer

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst )

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst ) KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region øst ) www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv kompetansesentre i et landsomfattende

Detaljer

Sikkerhetskonferansen 20.september 2007

Sikkerhetskonferansen 20.september 2007 Sikkerhetskonferansen 20.september 2007 Narkotikautvalget Rusfritt arbeidsmiljø Seniorrådgiver Arne Røed Simonsen Narkotikautvalget 2003-2004 I august 1999 gjennomførte Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Levedyktige nettverk innen arbeidsliv og rus

Levedyktige nettverk innen arbeidsliv og rus LEVEDYKTIGE NETTVERK INNEN ARBEIDSLIV OG RUS 63 Rusfag nr. 1 2015 Av Ingunn K. Svendsen, KoRus - Stavanger Erfaringer med nettverk innen arbeidsliv og rus viser at dette er en god plattform for bedriftenes

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

"Den nødvendige samtalen"

Den nødvendige samtalen "Den nødvendige samtalen" Hans Ole Berg seniorrådgiver 1 "Den nødvendige samtalen" Den vanskelige samtalen! Den gode samtalen! Den uunngålige samtalen! Mulighetenes samtale! 2 Den nødvendige samtalen Leders

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag».

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt, hvor

Detaljer