Årsmøte Alvdal skytterlag Stormoen skytebane lørdag 25. november kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Alvdal skytterlag 2006. Stormoen skytebane lørdag 25. november kl.12.00."

Transkript

1 Årsmøte Alvdal skytterlag Stormoen skytebane lørdag 25. november kl Sakliste: 1. Åpning og konstituering. 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag Årsmelding fra utvalgene Regnskap Kontingent for Styret innstiller på uendret kontingent. 6. Budsjett Valg. Vedlegg: Resultater Årsmelding for Alvdal skytterlag Tillitsverv Styret: Ingvar Brohaug leder Agnar Kveberg nestleder Karstein Skundberg 06 kasserer Øyvind Randen styremedlem Ragnar Sollid 06 sekretær Hans Sollid 06 som leder i ungdomsutvalget Varamann: Sverre Trøan 06 Ungdomsutvalget: Hans Sollid leder

2 Geir Inge Steien 06 Jan Erik Bjørn Kontakt skifelt: Hans Sollid 06 Banekomite: Per Gunnar Haug 06 leder Per Westgård Arve Røsten Jaktutvalg: Hans Gjelten 06 leder Leif Langodden Ingar Moldstad Revisorer: Per Westgård 06 Bjørn Olav Frank 06 Valgkomite: Per Gunnar Haug 06 leder Esten Langodden Gunnar Bråten Ombudsmenn: Styret bemyndiger. Andre funksjoner i laget (ikke på valg): Sponsoransvarlig: Hans Sollid WEB-ansvarlig: Øyvind Randen Vaktmester Stormoen: Esten Langodden Kommunikasjon/elektronikk: Per Westgård Ammunisjonsforvalter: Roar Steihaug Styrets virksomhet. Det er i perioden holdt 8 styremøter og behandlet 35 saker. Det ble i vinter laget informasjonshefte sammen med Alvdal J&F som ble sendt til alle husstander og bedrifter i Alvdal. I tillegg til våre tradisjonelle stevner arrangerte vi i år

3 skyting om Organisasjonsmedaljen som et kveldsstevne. Forsikringsavtalen er reforhandlet. Vi har også besluttet å arrangere Landsdelskretsstevnet bane i Skytterfest ble holdt lørdag 19. november med 25 feststemte deltakere. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom oss og Alvdal JFF. Dessverre var ikke frammøtet noe særlig fra Alvdal JFF side, men dette må ikke overskygge det faktum at det bør være mest tjenelig for begge parter å ha en slik felles sammenkomst. Vi samarbeider tross alt veldig godt om jegerrelaterte aktiviteter der nede. Festen var veldig trivelig med et opplegg som var enkelt, men som alle sa seg fornøyde med. Kurs/møter. Hans Sollid og Ragnar Sollid representerte skytterlaget på ombudsmøtet i Narjord Per Gunnar Haug representerte skytterlaget på tillitsmannsmøte på Tynset Skytebanene: Stormoen skytebane. Det har blitt satt opp gjerde fremover fra høyre siden av standplass 200m og satt opp varselskilt. Dette er pga fokus på dette fra DFS. Skytterbenken har blitt flyttet til 100m standplass med nytt fundament. Vi har ryddet skog bak 450m holdet slik at dette holdet kan trekkes lenger bak. Det mangler rydding av feltbanen. Det er fylt opp en ny fangvoll for finfelt helt til venstre på feltbanen. I tillegg har vi utført dugnad på banen med opprydding og maling og rydding. Erfaringene har vært og er at det trengs et malingsstrøk hvert år enten på vegger eller vinduer/dører. Kan vi samles om en vedlikeholdsdugnad hvert år kan vi spare oss for de store overraskelsene. Miniatyrbana på samfunnshuset: Det må etterfylles støvsperre/lyddemping i kulefanget. Våpensituasjon. Det har ikke vært kjøpt inn noen våpen dette året, men vi har fortsatt oppryddingen av våpen som laget eier. Alle Sauerleasing-avtalene er innfridd, men det gjenstår avslutning og oppdatering av våpenkort for 2 våpen.

4 Statistikk. Antall 30-skudds skyttere i 2006: 208 (2005:265, 2004:231, 2003:258, 2002: 262, 2001: 322) Fordeling: 1:154 2:12 3:6 4:9 5:2 Asp:13 R:1 E.R:4 R:1 J:1 V55:5 V65/73:1 Vi har registrert deltagere fra Alvdal skytterlag av 35 skyttere på 82 stevner (inkl. lagets egne) med 548 enkeltresultater. ( , , , 2002: ) Ingvar Brohaug har flest enkeltstevner med 50, inkl. lagets egne skytinger. Samme mann har både beste 25- og 35-skudds enkeltresultat med hhv. 247 og 347. Arrangement. 1 Samlagsmesterskap skifelt, 30-31/3 med 6 deltagere. 2. Skurlagsstevnet felt lørdag 8. april med 132 deltagere. Stevnet vunnet av Ingvar Brohaug. (2005:146, 2004:148, 2003:156, 2002:137, 2001:140, 2000:159, 1999:137) 3 Alvdalstevnet bane, mai med 165 deltagere. Stevnet vunnet av Edvin Aamot, Trondhjems med 349p. (2005:163, 2004:154, 2003:213, 2002: 210, 2001:204, 2000:239, 1999:173) 4 Skytingens dag på Stormoen 28/5 med 26 deltagere. 5 Organisasjonsmedaljen, søndre del, 7/6 med 12 deltagere. 6 Jaktfeltstevnet, lørdag 10. juni i samarbeid med Alvdal JFF med 70 deltagere. (2005:70, 2004:82, 2003: 78, 2002:109, 2001:120, 2000:113, 1999:124) 7 Samlagsstevnet skogsløp med skyting på Stormoen, lørdag 10. september med 11 deltagere. Deltagelse i cup. Bjørnen-cup: Vi har deltatt med tre lag. Alvdal 1 ble nr.2 i A- cupfinalen, Alvdal 2 utslått i 2. runde i B-cupen og Alvdal 3 utslått i 2. runde i C-cupen. Se resultater. Avslutning. Resultatmessig har vi vært med i toppen i de fleste mesterskap gjennom året. Men det eneste mesterskapet for seniorer ble vunnet på samlagsstevne 15m av Ragnar. Det må også taes med at Karstein og Hans har vunnet mange mesterskap og åpne stevnet gjennom hele året.

5 Årets høydepunkt for de som tok turen var LS i Målselv. Etter en sommer nesten uten sol i Nord-Norge ble det varmt og sol når LS startet. For de som dro, vil dette LS bli husket som et av de bedre. Vi var representert ved 11 skyttere, og var med dette det laget med flest deltagere fra Nord-Østerdal. Ragnar presterte å ta stjerne på både felt og bane, mens Ingvar endelig fikk feltmedaljen! Karstein var med som ankermann på samlagslaget som tok en 3. plass. Skytterlagets hjemmeside er fyldig og god, og besøkstallene er imponerende. Det er mye av den grunn av vi har gode sponsoravtaler. Hjemmesiden er sammen med e-post en flott måte å kommunisere med våre medlemmer på. Deltagelsen på åpne stevner og interne skytinger kunne vært bedre. Laget må nå sette inn kreftene slik at laget igjen får fokus på det vi skal drive med, nemlig skyting. Og ikke minst må vi sette inn kreftene på å få flere deltagere med på våre tilbud. Styret vil til slutt takke alle som på sitt vis har bidratt i de mange gjøremål laget har. Alvdal, For styret Ingvar Brohaug/s formann Ragnar Sollid/s sekretær 3. Årsmelding fra utvalgene Årsmelding for Ungdomsutvalget 2006.

6 Utvalget har i perioden bestått av: Hans Sollid leder Geir Inge Steien Jan Erik Bjørn Møter: Det har ikke vært holdt noen formelle møter i perioden, men Hans og Geir Inge har hatt en tett kontakt og et meget godt samarbeide. Jan Erik Bjørn har virket som instruktør for skiskytterne under deres treninger på skytebanen. Trening innendørs: Treninga startet opp igjen i november med trening på torsdager foran seniortreningene. Vi har også trent på mandager. Oppmøtet har vært veldig bra fra de som er med, men i antall er dette altfor få rekrutteringsskyttere. De som er med skal virkelig ha ros for trofast treningsoppmøte. Trening utendørs: De som skyter med 6,5 har ofte trent sammen med seniorene på elektronikken på 200m. Dette virker nok inspirerende, men dette opplegget må ikke virke slik at de som vil skyte på 100 m med cal. 22 ikke synes de kan møte. Skyteskole: Også i år har vi hatt skyteskole på onsdager fra midt i februar. Det ble bare 5 deltakere. Hovedinstruktører har vært Hans. Etter fullført skyteskole fikk disse et tilbud om å være med de ordinære treningsgruppene utover sesongen. Det skjedde bare i svært liten utstrekning. All erfaring tilsier at det er behov for ei årlig skyteskole og den bør komme i oktober/november. På den måte kommer opplæringa i forkant av innendørssesongen slik at vi kan få med elevene ut på stevnene innendørs i vinter. Dette har vi satt i gang med i år. Det kan fortsatt være aktuelt å kjøre ei skyteskole i tillegg i vinter dersom interessen skulle være til stede. Skogsløp/skifelt:

7 Oppmøtet på samlagsmesterskapet i skogsløp var som vanlig bra fra alvdølene, men det er et paradoks at det bare er et fåtall av skyttere som deltar blant rekrutteringsskytterne. Det blir påmange måter å arrangere for noen som ikke deltar innen våre rekker ellers. Men et nært samarbeide mellom oss og skiskytterne vurderes fortsatt som meget aktuelt med det mål å bringer fram skyttere og skogsløpere på standplass både på bane, felt og skogsløp/skifelt. Geværsituasjonen: Den er uendret og vurderes fortsatt slik at vi har de geværene vi trenger for å gi et tilbud til de som vil prøve seg på skyting. Ett gevær i cal. 6.5 har vært utlånt til en rekrutteringsskytter dette året, men han har dessverre foreløpig gitt seg. Avslutning: Denne sesongen har vært meget skral med tanke på å rekruttere nye skyttere. Men de tre skytterne som har trent, skal ha vår sterkeste honnør for flott innstas og mange fine prestasjoner. Og framfor alt skal de ha honnør for at de ikke gir opp tross manglende sportslig framgang. De vil få resultater før eller siden og det synes som de føler at gleden ved skyttersporten er det som er avgjørende. Utfordringen de neste årene blir å beholde de skytterne som nå er aktive, samt å legge til rette for at flere yngre ønsker å prøve skyting som hobby og/eller idrett. Vi taper i alt for stor grad til andre idretter som makter å samle interessen og flertallet av de unge. Vi vet ærlig talt ikke hva som må settes inn for å snu denne uheldige utviklinga vi er inne i. Vi har spurt oss for hos våre nabolag som har en imponerende oppslutning på rekrutteringssida, men har ikke maktet å følge opp deres råd. Men det er ikke til å skjule at årets drift av ungdomsutvalget også i år har båret preg av at lederen mangler litt entusiasme og tid til å tenke nytt. En ting synes i alle fall klart: Vi må forutsette et betydelig foreldreengasjement knyttet til både trening og konkurranser. Vi som er aktive skyttere, klarer ikke å følge opp de unge tilstrekkelig.

8 Vi synes at vi har fått til et mer samlende treningsmiljø der det å ha vært på treninga nærmest må kunne betraktes som et must for skytterne. Styret vil til slutt gratulere alle ungdomsskytterne med innsatsen i 2006, og ønsker lykke til med en ny begivenhetsrik sesong. Prestasjonene vil framgå av resultatvedlegget, men det er grunn til å gi honnør til de som har deltatt på stevner for en utrettelig innsats til tross for at det har vært langt mellom de store sportslige resultatene. Alvdal For ungdomsutvalget Hans Sollid/sign. leder Årsmelding fra Jaktutvalget Jaktutvalget har bestått av: Hans Gjelten 06 leder Leif Langodden Ingar Moldstad Utvalget har i perioden holdt ett møte med Alvdal JFF for å sette opp terminliste, mannskapsliste m.m., samt evaluering av fjorårssesongen. Vi fortsatte opplegget fra i fjor med oppskyting og treningsskyting hver mandag fra 22. mai til 18. september, til sammen 17 ganger. Det var også mulig å avlegge storviltprøva under jaktfeltstevnet. Ordningen med skyting hver mandag har blitt en suksess. Det ble til sammen registrert 5506 (05:5496) treningsskudd på disse kveldene. Antall avlagte storviltprøver ble 170 (05:161, 04:98). Dette er omtrent som i fjor, Prisene var de samme som i fjor (Kr. 3,- pr. skudd og kr. 150,- for prøve). Gratis storviltprøve for medlemmer i skytterlaget og AJFF. Det ble til sammen mottatt kr ,- for treninger og prøver (Jaktfeltstevnet ikke medregnet). Utvalget har tenkt å videreføre denne ordningen også neste år. Det betinger 4 mann (2 fra AJFF) for å arrangere hver gang.

9 Det behøves tre mann på standplass 100 m og en på løpende elg. Instruks for skytingen for mannskapene angående regler og rutiner var bedre i år enn i fjor. Men våpenbehandling på standplass bør vektlegges bedre da det til tider er svært kaotisk med mye folk samtidig. Vi arrangerte ikke jegerkveld i år, men har tenkt å få til det til neste år. Jaktfeltstevnet ble holt på Stormoen skytebane lørdag 10. juni med 69 deltagere (05:70). Bestemann ble Bjørn Erik Oddlien med 148 p. og Bjørnar Pedersen vant kl. B med 131 p. Vandrepremien for beste jaktlag ble vunnet av Steinar Eng s jaktlag med 525p (05: Ivar Eggestad s 555p). I år som i fjor ble det foretatt trekning av elgfeltene av Alvdal grunneierlag på skytebanen sammen med premieutdelinga for jaktfelten. Dette var noe som ble godt mottatt av alle også i år. Alvdal 24. november 2006 For jaktutvalget Hans Gjelten/s, leder 4. Regnskap for Alvdal skytterlag Status for Alvdal skytterlag Aktiva Passiva Kasse kr 51,20 kr 188 Bank: ,14 " : kr ,70 " : kr 943,00 " : kr 875,00 Ammunisjon kr ,51 Anlegget m. inventar kr ,80 Egne skyttere (til gode) kr ,20 Gensere, jakker, merker, kr ,00

10 premier Egenkapital kr ,15 kr ,35 kr ,35 Alvdal, Karstein Skundberg (kasserer) Regnskapet er revidert , foreslås godkjent av revisorene Per Westgård og Bjørn Olav Frank Driftsresultat for Alvdal skytterlag Inntekter Utgifter kr 4 Ammunisjon 728,50 kr 6 Gensere, jakker, merker, premier 176,50 kr 18 Subsidier 876,00 kr 8 Administrasjon 437,62 kr 30 Driftsutgifter 265,56 kr 1 Kontorhold 821,50 kr 2 Diverse 935,00 kr 14 Norgescup 062,90 kr 3 Samlaget 420,85 Forsikring kr 24

11 Sponsor/ reklame Egne stevner Leie Medlemskontigent Skyteskole Tippemidler Skyteprøve (jakt) Loddsalg Driftsoverskudd kr ,00 kr ,10 kr 7 980,00 kr 8 900,00 kr 6 900,00 kr 48 kr ,80 kr 8 kr ,90 kr ,90 472,00 kr ,43 kr ,47 kr ,90 7. Budsjett for Alvdal skytterlag 2007 (forslag). Inntekter Ammunisjon Gensere, jakker, merker, premier Subsidier Utgifter kr 4 kr 5 kr 25

12 Administrasjon Driftsutgifter Kontorhold Diverse Samlaget Forsikring Sponsor/ reklame Egne stevner Landsdelsstevnet -06 Leie Medlemskontingent Ungdomsutvalg Skyteprøve (jakt) Overskudd Resultater. Lagets egne skytinger. kr 70 kr 10 kr 20 kr 8 kr 8 kr 15 kr 131 kr 131 kr 9 kr 30 kr 2 kr 3 kr 3 kr 25 kr 4 kr 110 kr 21 kr 131

13 Vandrepokaler: Treningspokal felt: Ingvar Brohaug 89 fig. 3. aksje Terrengpokal: Ingvar Brohaug 30 fig. 2. aksje Vårpokalen: Geir Inge Steien 289p 1. aksje Åsliapokalen Ikke skutt Treningspokalen bane: Ikke skutt Landsskytterstevnepokalene: - Felt: Ingvar Brohaug 29/19 3. Aksje - Bane: Ingvar Brohaug aksje Høstpokalen: Ingvar Brohaug 340p 2. aksje Lagmesterskap: 15m: Eldre Rekrutt: 1. Thomas Tveråen g. Sølvskje Kl. 2: 1. Agnar Kveberg g. sølvskje kl. 3: 1. Gunnar Bråten g. sølvskje kl. 4: 1. Geir Inge Steien lagmester - medalje kl. 5: 1. Ingvar Brohaug g. sølvskje kl. V55: 1. Karstein Skundberg g. sølvskje Felt: Eldre Rekrutt: 1. Thomas Tveråen 42 -stjerne V55: 1. Hans Sollid 28 -stjerne Kl. 1: 1. Arve Røsten 12 -stjerne Kl. 3: 1. Leif Langodden 34 -stjerne Kl. 4: 1. Geir Inge Steien 40 -stjerne Kl. 5: 1. Ingvar Brohaug 42 - lagmester - sølv medalje.

14 Bane: Rekrutt: 1. Hans Steihaug 323 -stjerne Eldre Rekrutt 1. Thomas Frankmo Tveråen 344 -stjerne Kl. V55: 1. Hans Sollid 344 -stjerne Kl. 1: 1. Øyvind Randen 293 -stjerne Kl. 3: 1. Leif Langodden 333 -stjerne Kl. 4: 1. Bjørn Olav Frank 335 -stjerne Kl. 5: 1. Ingvar Brohaug 340 -stjerne og lagmester Skytingens dag ble arrangert på Stormoen 28/5 med 26 deltagere. Dugleikmerkeskyting. 100m: 5 deltagere 200m: 18 deltagere Totalt: 23 deltagere. Beste skytter: Ingvar Brohaug 243 Av disse tilkommer: 100m: Gullmerket: Lars Espen Steien, Marius Rosmæl, Hans Steihaug 200m: Gullmerket: Jan Olav Bjørn Gjermundshaug, Øyvind Randen 5-årsmerke: Jan Erik Bjørn 1. statuettstjerne: Kåre Westgård,Leif Langodden, Sverre Trøan 2. statuettstjerne: Ragnar Sollid 8. statuettstjerne: Hans Sollid Jaktfelten 10/6: Klasse A: 1. Bjørn Erik Oddlien 148 p. Klasse B: 1. Bjørnar Pedersen 131 poeng. Klasse over 70 år: 1. Magnar Stormoen 79 poeng. Deltagelse i cup. Bjørnen cup:

15 1. runde (kval.): Dalsbygda Alvdal Alvdal Bjørnen 1259 Alvdal Øvre Rendal runde: Tynset Alvdal Øvre Rendal Lonås Alvdal Alvdal Dalsbygda Søndre Trysil runde: Alvdal Åsheim 1302 Finale A-cup: 1. Åsnes Alvdal Øvre Rendal 1317 Organisasjonens faste stevner. Samlagsstevnet 15m, Tolgen, 20-21/1: Mesterskap kl.2-5: 1. Ragnar Sollid, Alvdal 245 Klassevinnere: kl.3: Gunnar Bråten 230, V55: Karstein Skundberg 247. Lagskyting 2-5: 1. Alvdal (Ingvar Brohaug, Ragnar Sollid og Gunnar Bråten) Lagskyting veteraner: 1. Alvdal (Karstein Skundberg, Hans Sollid, Sverre Trøan) Fylkesmesterskap 15m, Tynset, 28-29/1: Mesterskap kl.2-5: 1. Ida Engen, Sørskogbygda Ingvar Brohaug, Alvdal 244 Sølv medalje 3. Ragnar Sollid, Alvdal 243 Bronse medalje Kl.V55: 1. Karstein Skundberg 246. Sølv medalje Lagskyting 2-5: 1. Alvdal (Ingvar Brohaug, Ragnar Sollid og Geir Inge Steien)

16 Østlandsmesterskap felt, Tangen, Hedmark, 18/3: Ingen deltagere fra Alvdal. NM skifelt, Haltdalen Nr.12, Jan Erik Bjørn og nr.13. Agnar Kveberg Samlagsstevne skifelt, Alvdal 30-31/3: Kl. menn senior: 1. Øystein Nygård, Øversjødalen 2. Ingvar Brohaug, Alvdal 3. Bjørn Olav Frank, Alvdal Kl. menn veteran: 1. Hans Sollid, Alvdal Samlagsstevnet felt, Hådalen og Glåmos, 2/4: Mesterskap kl.2-5: 1. Per Erik Oldertrøen, Tynset 40 fig. 5. Ragnar Sollid 37 fig. stjerne 5. Hans Sollid 37 fig. klassevinner V55 Klassemedalje kl.1 Arve M. Røsten 20 fig. Landsdelsstevnet felt, Tingelstad, 11-12/3: Ingen deltagere. Landsdelsstevnet bane, Etnedal 9.-11/6: Mesterskap kl.2-5: 1. Dag Lien, Løiten Ingvar Brohaugl 343-Stjerne 6. Ragnar Sollid 342-Stjerne Klasse V55 2. Hans Sollid 345 Sølv medalje Lagskyting: 4. Alvdal 288(Geir Inge Steien 95, Ragnar Sollid 95, Ingvar Brohaug 98) Fylkesmesterskap bane, Løiten, 17-18/6: Mesterskap kl.2-5:

17 1. Sverre Frøshaug, Løiten Ragnar Sollid 342-Medalje V55: 1. Hans Sollid, Alvdal 341-Medalje Lagskyting: 4. Alvdal 286(Geir Inge Steien 96, Ragnar Sollid 94, Ingvar Brohaug 96) Landsskytterstevnet i Målselv, 29/7-5/8: Vi deltok med 11 skyttere. Karstein Skundberg var ankermann på veteranenes lag i samlagsskytinga som tok en historisk 3. plass. Ingvar Brohaug tok feltmedaljen. Ragnar Sollid tok stjerne både på bane og felt. Navn 25s 35s Felt 42s Min Stan Stup - k k 30sk k ne g er Klass RØSTEN, 15/ 200 e: 1 Arve 6-L Klass WESTGÅR / B e: 3 D, Kåre -B Klass STEIHAUG, /1 e: 4 Roar -L 0-M - 53-M 13 STEIEN, 27/1 222 Geir Inge 3-M B Klass BROHAUG, /1 339 e: 5 Ingvar -M 3-M M 18-B SOLLID, /1 341 Ragnar -M 2-M M Klass TVERÅEN, /2 e: ER Thomas -L 5-L - 50 STEIEN, 28/1 240 Lars Espen 8-44 Klass DØLPLASS e: J, Sveinung / 7-46 Klass STEIHAUG, 223 e: R Hans 18/ 7-37 Klass SKUNDBE 242 -

18 e: V55 RG, Karstein -S Samlagsstevnet bane, Nora, 13/8: Mesterskap kl.2-5: 1. Thomas Baar, Hådalen Ingvar Brohaug 341 Stjerne 4. Ragnar Sollid 339 Stjerne 13. Geir Inge Steien 334 Sølv samlagsmedalje V55: 1. Karstein Skundberg 342 Veteran samlagsmedalje Lagskyting 100m (R/J): 3. Alvdal 290p (Lars E. Steien,Thomas Tveråen, Sveinung Dølplass) Lagskyting 200m: 2. Alvdal 288 (Geir Inge Steien, Ragnar Sollid, Ingvar Brohaug) Lagskyting veteran: 1. Alvdal 290 (Sverre Trøan, Hans Sollid, Karstein Skundberg) Den Norske Skyttermedalje, Organisasjonsmedaljen, Alvdal 7/6 og Nora 8/6: Gylt medalje: Geir Inge Steien. Sølv medalje: Jan Erik Bjørn, Thomas Tveråen. Stjerne: Ingvar Brohaug, Ragnar Sollid. Samlagsstevne skogsløp med skyting, Alvdal 8/9: Klassevinnere: Rekrutt gutter: Kristian Lillebo Stormoen, Alvdal. Eldre Rekrutt jenter Mari Sandeggen, Alvdal. Eldre Rekrutt gutter Vegard Bjørn Gjermundshaug, Alvdal. D: Samlagsmester Jan Erik Bjørn, Alvdal. Over 50 år: Hans Sollid, Alvdal Representasjon: Fylkesmesterskap 15m: Samlagsskyting: 2-5: Ingvar Brohaug

19 og Ragnar Sollid, Veteraner: Karstein Skundberg og Hans Sollid. Landsdelsstevnet. bane: Samlagsskyting: 2-5: Geir Inge Steien på 2.laget og Ingvar Brohaug på 1. laget. Veteraner: Hans Sollid. Fylkesmesterskap bane: Samlagsskyting: 2-5: Geir Inge Steien på 2.laget og Ingvar Brohaug på 1. laget. Veteraner: Hans Sollid. Landsskytterstevnet, Målselv: Samlagsskyting: 2-5: Ingvar Brohaug. Veteraner: Karstein Skundbeg. Kl. R/J: Sveinung Dølplass. Andre stevner. 15m: Førjulstevnet, Tolgen 1/12: Klassevinner: V55: Karstein Skundberg 247. Førjulstevnet, Tynset 1/12: Klassevinner: V55: Karstein Skundberg 248. Nora 2-3/12: Klassevinner: V55: Karstein Skundberg 246. Romjulstreffen, Dalsbygda 29/12: Stevnevinner Ingvar Brohaug 246. Os Open, Nora 6-7/1: Stevnevinner Ingvar Brohaug 247. Klasseseier: kl. 3: Gunnar Bråten 238. Tolga Open, Tolgen 6-7/1: Stevnevinner Ingvar Brohaug 242. Klasseseiere: kl. 3: Gunnar Bråten 229, V55: Karstein Skundberg 247. Kvikne 10/1: Klassevinner: kl. ER: Thomas Tveråen 246. Stormyrastevnet, Vingelen 2-4/2: Stevnevinner Ragnar Sollid 244. Felt: Budalstevnet 26/2: Ingvar Brohaug stevnevinner med 42 fig. Teldalsfelten, Tynset 9/3: Stevnevinner Ingvar Brohaug 34/14. Klasseseiere: kl.1: Arve Røsten og ER: Thomas F. Tveråen. Vingelstevnet, Vingelen 8/4: Klasseseier i kl. V55: Hans Sollid. Kl.1: Arve Røsten. Skurlagsstevnet, Alvdal 8/4: Stevnevinner Ingvar Brohaug,

20 Alvdal, 36/22. Klassevinnere: kl.3: Geir Inge Steien, kl.1: Arve Røsten, kl.v55: Sverre Trøan. Alvdal 1 vant lagskyting grovfelt 102/53 (Ingvar Brohaug, Hans Sollid, Geir Inge Steien) Grensestevnet Brekken 17/4: Roar Steihaug vinner av mesterskapet 2-5, 39 fig. Alvdal vant lagskyting grovfelt: 81/32 (R. Sollid, S.Trøan, I.Brohaug) og lagskyting finfelt med 89/58 (Thomas Tveråen, Marius Rosmæl, Lars Espen Steien) Rørosstevnet, 23/4: Hans Sollid nr. 2 på mesterskapet. Klassevinner kl. 1: Arve Røsten. Glåmosstevnet, 23/4: Klassevinner kl. ER: Thomas Tveråen 30/21. Hjerkinnstevnet, 1/5: Klassevinner kl. V55: Sverre Trøan. Finale Dovrefjellcup, Hjerkin 1/5: kl.er: nr.3 Thomas F. Tveråen, kl.1: nr.1. Arve Røsten (klassevinner), kl.5: nr.3. Ingvar Brohaug, kl. V55:, nr.1. Hans Sollid (klassevinner) og nr.3. Sverre Trøan. Bane: Dalsbygda 7/5: Mesterskap kl.2-5: 1. Ragnar Sollid 342. Tynsetstevnet 13-14/5: Klasseseier kl.1: Arve Røsten 319. Lonås 13-14/5: Ingvar Brohaug nr. 2 på mesterskapet med 347. Alvdalstevnet 13-14/5: Stevnet vunnet av Edvin Aamot, Trondhjems 349p. Tangering av banerekorden. Sammenlagtpokalen Alvdal-Tynset-Lonås: Edvin Aamot, Trondhjems med 1040p. Ingvar Brohaug nr. 2 på mesterskapet med 344. NC Asker, 18/5: Nr.41. Geir Inge Steien 343. NC Oslo Østre, 18/5: Nr. 22. Ingvar Brohaug 345. Bjørkåsenstevnet, Fåset 21/5: Kl.2-5: 2.Ragnar Sollid 344, 3.Ingvar Brohaug 343. V55: 1. Hans Sollid 344. Øvre Rendal, 21/5: Klassevinner: kl.: Arve Røsten 223. Kjemsjøen, Bjørnen, 21/5: kl.2-5: 1. Ragnar Sollid 343. Dovre & Dovreskog, 24-25/6: Kl.2-5: 2. Ingvar Brohaug 337. V55: 1. Karstein Skundberg 344. Lesjastevnet, 24-25/6: Kl.2-5: 2. Ingvar Brohaug 341. V55: 1. Karstein Skundberg 342. Kjemsjøen, Bjørnen, 2/7: V55: 1. Hans Sollid 343. Vågå, 8-9/7: V55: 1. Karstein Skundberg 344.

21 Nora, 9/7: V55: 1. Hans Sollid 345. Dalsbygda, 9/7: V55: 1. Karstein Skundberg 343. Narjord, 9/7: 2-5: 2. Ragnar Sollid 343. V55: 1. Hans Sollid 345. Østlendingenfinalen, Nordskogbygda 10/9: kl.2-5: 4. Ingvar Brohaug 342.

Alvdal skytterlag v/ Hans Sollid Øverbrenna 2560 ALVDAL Dato : 27.12.2011

Alvdal skytterlag v/ Hans Sollid Øverbrenna 2560 ALVDAL Dato : 27.12.2011 v/ Gunnar Bråten Medl.nr. : 3 2560 ALVDAL Klasse 2011 : 4 04.12.2010 Nora Nora skytterlag 227 325 15.01.2011 Øvre Rendal Øvre Rendal skytterlag 226 317 22.01.2011 4. runde karusell Kvikne skytterlag 285

Detaljer

Resultatvedlegg 2011.

Resultatvedlegg 2011. Resultatvedlegg 2011. Lagets egne skytinger. Vandrepokaler: Terrengpokal: Ingvar Brohaug 30 Vårpokalen: Ingvar brohaug - 288 Åsliapokalen ikke arrangert Høstpokalen: Ingvar Brohaug 343 Lagmesterskap: 15m

Detaljer

Årsmøte Alvdal skytterlag 2008.

Årsmøte Alvdal skytterlag 2008. Årsmøte Alvdal skytterlag 2008. Stormoen skytebane fredag 21. november kl.19.00. Sakliste: 1. Åpning og konstituering 2 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag 2007...2 3. Årsmelding fra utvalgene... 4 4.

Detaljer

Årsmelding for Alvdal skytterlag 2011.

Årsmelding for Alvdal skytterlag 2011. Årsmelding for Alvdal skytterlag 2011. Stormoen skytebane fredag 18. november kl.19.00. Sakliste: 1. Åpning og konstituering 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag for 2011 3. Årsmelding fra utvalgene 4.

Detaljer

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009.

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. 8 medlemmer møtte fram. Sakliste: Stormoen skytebane fredag 20. november kl.19.00. 1. Åpning og konstituering. 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag for 2009. 3.

Detaljer

Årsmelding for Alvdal skytterlag 2012.

Årsmelding for Alvdal skytterlag 2012. Årsmelding for Alvdal skytterlag 2012. Stormoen skytebane fredag 30. november kl.19.00. Sakliste: 1. Åpning og konstituering 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag for 2012 3. Årsmelding fra ungd.utvalget

Detaljer

Årsmelding for Alvdal skytterlag 2014.

Årsmelding for Alvdal skytterlag 2014. Årsmelding for Alvdal skytterlag 2014. Årsmøtet holdes på klubbrommet miniatyrbanen i Alvdal samfunnshus fredag 21. november kl.18.00. Sakliste: 1. Åpning og konstituering 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag

Detaljer

Karstein Skundberg 04 kasserer. Ragnar Sollid 04 sekretær Ingvar Brohaug 04 som formann i ungdomsutvalget Varamann: Sverre Trøan 04

Karstein Skundberg 04 kasserer. Ragnar Sollid 04 sekretær Ingvar Brohaug 04 som formann i ungdomsutvalget Varamann: Sverre Trøan 04 Korrigert etter årsmøtet. Årsmøte Alvdal skytterlag 2004. Stormoen skytebane lørdag 13. november kl.12.00. Sakliste: 1. Åpning og konstituering. 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag 2004 1 3. Årsmelding

Detaljer

Årsmøte Alvdal skytterlag Stormoen skytebane lørdag 16. november kl

Årsmøte Alvdal skytterlag Stormoen skytebane lørdag 16. november kl Årsmøte Alvdal skytterlag 2002. Stormoen skytebane lørdag 16. november kl.12.00. Sakliste: 1. Åpning og konstituering. 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag 2002..2 2-1. Tillitsverv 2002 2 2-2. Styrets virksomhet.2

Detaljer

Samlagsmesterskapet i felt i Brekken 30/3 2014

Samlagsmesterskapet i felt i Brekken 30/3 2014 Samlagsmesterskapet i felt i Brekken 30/3 2014 Mesterskap Klasse 2-5/V55 1 Ragnar Sollid Vingelen 5 30/12 5/3 5/2 40/5 Gylt medalje + Samlagets pokal 2 Kristoffer Kojedal Røros 4 29/15 5/1 6/1 40/2 Stjerne

Detaljer

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009.

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. Stormoen skytebane fredag 20. november kl.19.00. 8 medlemmer møtte fram. Sakliste: 1 Åpning og konstituering. 2 Årsmelding for Alvdal skytterlag for 2009. 3 Årsmelding

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR NORD ØSTERDAL SKYTTERSAMLAG 2007

VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR NORD ØSTERDAL SKYTTERSAMLAG 2007 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR NORD ØSTERDAL SKYTTERSAMLAG 2007 Organisasjonens faste stevner forløp slik: Miniatyrstevner: Samlagsstevnet Øvre Rendal 8 10 jan. (116 deltagere). Kl.3-5: Jøran Meås Tynset 243

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag

Årsrapport Lyngdal Skytterlag Årsrapport 2013 Lyngdal Skytterlag Innhold 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Søknad om midler 6. Oppsummering pr skytter 7. Tillitsvalgte 2013 8. Oppsummering skytteråret

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 Samlagets ungdomslag LS2015; Henrik, Lars, Martin og Ingrid. Samlagets ungdomslag LDKS Lars, Randi, Ingrid og Iver Samlagets ungdomslag Midt-Norsk

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag Referat fra årsmøte i Sunndal skytterlag Dato: 20.10. Sted: Skytterhuset på Gravem Saksliste for Sunndal skytterlag. Årsmøte 20 oktober kl. 1930 1. Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Valg av

Detaljer

Årsmelding for Alvdal skytterlag 2013.

Årsmelding for Alvdal skytterlag 2013. Årsmelding for Alvdal skytterlag 2013. Saker: Klubbrommet miniatyrbanen i Alvdal samfunnshus fredag 22. november kl.19.00. Årsmøtet telte 10 medlemmer. 1. Åpning og konstituering. - Hans Sollid ble valgt

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Årsmøte Alvdal skytterlag 2009.

Årsmøte Alvdal skytterlag 2009. Årsmøte Alvdal skytterlag 2009. Stormoen skytebane fredag 20. november kl.19.00. Sakliste: 1. Åpning og konstituering 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag for 2009 3. Årsmelding fra utvalgene 4. Regnskap

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

RESULTATVEDLEGG TIL ÅRSMELDING NORD ØSTERDAL SKYTTERSAMLAG 2011

RESULTATVEDLEGG TIL ÅRSMELDING NORD ØSTERDAL SKYTTERSAMLAG 2011 RESULTATVEDLEGG TIL ÅRSMELDING NORD ØSTERDAL SKYTTERSAMLAG 2011 Miniatyr: Samlagsstevnet Nora 11. 12 februar (105 deltagere). Kl.3-5: Ragnar Sollid Vingelen 242 Gylt medalje Kl. 4: Maren Brendryen Folldal

Detaljer

Årsmelding for 2001. 1. Samlagets tillitsmenn i 2001

Årsmelding for 2001. 1. Samlagets tillitsmenn i 2001 Årsmelding for 2001 1. Samlagets tillitsmenn i 2001 Styret: Personlig vara Formann John Westgård Vingelen 01-02 Arne Brendryen Folldal 01-02 Nestformann Idar Moseng Nora 01-02 Arne M. Stenvold Br/Aursund

Detaljer

Samlagsmesterskap Nord-Østerdal skyttersamlag Arr.: Vingelen skytterlag 3. april 2016

Samlagsmesterskap Nord-Østerdal skyttersamlag Arr.: Vingelen skytterlag 3. april 2016 Samlagsmesterskap Nord-Østerdal skyttersamlag Arr.: Vingelen skytterlag 3. april 2016 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5/V55 1 Per Erik Oldertrøen Tynset 5 30/18 5/3 6/3 41/6 Gylt medalje 2eo Per Joar Nygård

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 Samlagets ungdomslag LS2016 395p. og 15. plass Anders Hjerkinn Helgetun (res. J), Henrik Volden (J), Siri Anshushaug Bouma (ER), Lars Halland jr

Detaljer

Årsmøte Alvdal skytterlag Stormoen skytebane lørdag 25. november kl

Årsmøte Alvdal skytterlag Stormoen skytebane lørdag 25. november kl Årsmøte Alvdal skytterlag 2000. Stormoen skytebane lørdag 25. november kl.12.00. Korrigert utgave etter årsmøtet. Sakliste: 1. Åpning og konstituering. 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag 2000.... 2 1.

Detaljer

Årsmelding Mosvik skytterlag 2016

Årsmelding Mosvik skytterlag 2016 Årsmelding Mosvik skytterlag 2016 1. Generelt Skytteråret 2016 er over, og styret legger med dette fram årsmelding for nok et meget aktivt og godt sportslig år. 2. Administrasjon Styret har i 2016 bestått

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015 ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015 Arne Mørk nr 3 på Landskytterstevnet på Lesja 2015 Kristian Lerberg nr. 3 på Ungdomsstevnet i Numedal Årsmelding 2015. Styret har i 2015 bestått av: Marit Hefte,

Detaljer

TRYSIL SKYTTERLAG. LANGTIDSPLAN Strategiplan

TRYSIL SKYTTERLAG. LANGTIDSPLAN Strategiplan TRYSIL SKYTTERLAG LANGTIDSPLAN Strategiplan 2013-2017 Innhold Vår visjon... 3 Våre mål... 3 1 Sportslig målsetting... 3 Hovedmålsetting... 3 1.1 Lokale mesterskap... 4 1.2 Regionale mesterskap... 4 1.3

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øivind Kjøll, N. Modum, leder Steinar Berget, N. Modum, nestleder May-Britt Nordli,

Detaljer

Årsmelding for Samlagets tillitsmenn i 2003

Årsmelding for Samlagets tillitsmenn i 2003 Årsmelding for 2003 1. Samlagets tillitsmenn i 2003 Styret: Personlig vara Formann John Westgård Vingelen 03-04 Arne Brendryen Folldal 03-04 Nestformann Idar Moseng Nora 03-04 Arne M. Stenvold Br/Aursund

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Samlagets Uttakingskomité

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Samlagets Uttakingskomité Justert. februar 0 ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE Samlagets Uttakingskomité Faste oppgaver Komiteen består av medlemmer. Ett medlem er på valg hvert år. års gjensittende er komiteens leder. UK er ansvarlig for

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2011

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2011 FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2011 Året 2011 har vært et aktivt år for Fana skytterlag med flere gode prestasjoner. Sportslig sett var høydepunktet at Knut Jørgen Brodahl også dette året ledet etter innledende

Detaljer

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013 FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013 Året 2013 har vært et aktivt år for Fana skytterlag spesielt som arrangør. I tillegg til de vanlige åpne stevner har Fana skytterlag arrangert både samlagsstevne 15m og

Detaljer

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2016 ANSV. 100m/FINFELT/15M

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2016 ANSV. 100m/FINFELT/15M LØR 02.01.2016 TRENING FELT ALLE ONS 06.01.2016 TRENING 15 METER A/R/ER/J UNGDOMSGR ONS 13.01.2016 STYREMØTE KL. 19:30 STYRET ONS 20.01.2016 TRENING 15 METER A/R/ER/J UNGDOMSGR LØR 23.01.2016 TRENING FELT

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren ÅRSMELDING FOR 2004 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Olav K. Vaaje Gerd Nerdalen Tore O. Salvesen Helge Sines Tengel J. Digernes Roar Sommerset

Detaljer

Årsmelding 2015 for Nord-Østerdal skyttersamlag

Årsmelding 2015 for Nord-Østerdal skyttersamlag Årsmelding 2015 for Nord-Østerdal skyttersamlag Styret: På valg: Innvalgt: Leder Stein Narjord Narjord 2016 Ny 2010 Kasserer Jon Egil Bakken Dalsbygda 2016 Ny 2014 Styremedlem Sigbjørn Nystuen Øvre Rendal

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2010 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag. Innhold Årsrapport 2015

Årsrapport Lyngdal Skytterlag. Innhold Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Lyngdal Skytterlag Innhold Årsrapport 2015 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Søknad om midler 6. Oppsummering pr skytter 7. Tillitsvalgte 2015 8.

Detaljer

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER ÅRSMELDING 2009 Samlagsstyret 2009 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Ola Gujord Fosna Nestleder : Jens Kåre Øyen Hov 2. Varam. : Kåre Grønning Fosna Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam.

Detaljer

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M SARPSBORG SKYTTERLAG LØR 03.01.2015 TRENING FELT ALLE?? ONS 07.01.2015 TRENING 15 METER A/R/ER/J UNGDOMSGR LØR 10.01.2015 DUGNAD 15 M ALLE STYRET ONS 14.01.2015 STYREMØTE KL. 19:30 STYRET ONS 21.01.2015

Detaljer

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmøte Gann Skytterlag 14.10.2009 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 5. Styrets årsberetning

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014

Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014 Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014 STYRET Styret i Valdres Skyttersamlag har i 2014 bestått av; Ole Bergene, leder Hans Solbrekken Ruud, nestleder Reidar Andreassen, styremedlem og kasserer Ola Garlibakken,

Detaljer

ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30.

ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30. ÅRSMØTE 2002 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent.

Detaljer

Årsmøte Røros skytterlag 2012

Årsmøte Røros skytterlag 2012 Årsmøte Røros skytterlag 2012 Idrettsparken Hotell Onsdag 21.11.2012 Dagsorden: 1. Møtet åpnes. 2. Valg av ordstyrer og referent: Ordstyrer ble leder og referent ble sekretær 3. Årsberetning. Godkjent.

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2014 Generelt. 2014 ble året da skyttere fra Østre Bærums skytterlag for alvor ble lagt merke til på resultatlistene rundt om i skytter-norge. Riktignok har vi ogs tidligere hatt enkelte

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen ÅRSMELDING 2013 Samlagsstyret 2013 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

TERMINLISTE 2013-2014

TERMINLISTE 2013-2014 TERMINLISTE 2013-2014 40 Vår skytebane og klubbhus ligger på Bjønnmyra. Vi har 15 m og utendørs 100 meter og 200 meter. Samtlige baner har moderne elektroniske skiver. mandag tors andre mandag og 1600-2100

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 Oppsummering av sesongen 2012 Rekrutteringsaktivitet 2012 o Innendørstreninger: 21 (+ 19) o Utendørstreninger: 11 o Stevner: 2 + 3 fellesstevner Premieutdeling

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag. Innhold Årsrapport 2016

Årsrapport Lyngdal Skytterlag. Innhold Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 Lyngdal Skytterlag Innhold Årsrapport 2016 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Søknad om midler 6. Oppsummering pr skytter 7. Tillitsvalgte 2016 8.

Detaljer

Årsmelding fra Treningsutvalget 2013

Årsmelding fra Treningsutvalget 2013 Årsmelding fra Treningsutvalget 2013 Treningsutvalget har i 2013 hatt denne sammensetningen Leder: Medlemmer: Odd Nordtug Morten Nordtug, Bjørnar Moe, Jostein Kjelvik 15 METER INNENDØRS: Innendørs treningen

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag

Årsrapport Lyngdal Skytterlag Årsrapport 2010 Lyngdal Skytterlag Innhold 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Oppsummering pr skytter 6. Tillitsvalgte 2010 1. Resultater Odd Arne ble Skytterprins

Detaljer

Stormyrastevnet 15m januar Arrangør: Vingelen Skytterlag

Stormyrastevnet 15m januar Arrangør: Vingelen Skytterlag Stormyrastevnet 15m 10.-14. januar 2017. Arrangør: Vingelen Skytterlag Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Emil Grothe Lesja 47 49 49 97 96 338 6* Medalje 2 Guri Gulløien Livoll Vingelen 47 47 48 96 96 334

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

Årsmelding 2012. Årets høydepunkt var for de fleste landsskytterstevnet. Her deltok vi med 14 skyttere.

Årsmelding 2012. Årets høydepunkt var for de fleste landsskytterstevnet. Her deltok vi med 14 skyttere. HOVET OG HOL SKYTTERLAG Årsmelding 2012. Styret har i 2012 bestått av: Steinar Hammersbøen, leder, Karsten Fossly, nestleder, Marit Løken, sekretær, Torbjørn Bryøen kasserer, Bjørnar Bøkko, leder i jaktgruppa

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

TERMINLISTE 2015-2016

TERMINLISTE 2015-2016 TERMINLISTE 2015-2016 40 Vår skytebane og klubbhus ligger på Bjønnmyra. Vi har 15 m og utendørs 100 meter og 200 meter. Samtlige baner har moderne elektroniske skiver. mandag tors andre mandag og 1600-2100

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Utvalget har hatt følgende sammensetning: Leder : Bjørn Walør Heggem, Reinsfjell skl. Medlem: Mette Helen S. Mikkelsen, Surnadal skl. Medlem: Lars Lillegård, Hjelmen skl.

Detaljer

Årsmelding for Alvdal skytterlag Protokoll

Årsmelding for Alvdal skytterlag Protokoll Sakliste: Årsmelding for Alvdal skytterlag 2016. Protokoll Årsmøtet holdt på klubbrommet miniatyrbanen i Alvdal samfunnshus torsdag 25. november kl.19.00. 1. Åpning og konstituering: Seks personer var

Detaljer

RESULTATLISTE Tolga Open januar 2011

RESULTATLISTE Tolga Open januar 2011 RESULTATLISTE Tolga Open Mesterskapet 3-5 1 Ole Martin Døsen (kl 5) Løiten 248 Gylt medalje 2 Marius Mellembakken (kl 5) Løiten 245 Sølv medalje 3 Roger Nilsen (kl 5) Tynset 244 Sølv medalje Klassevinnere

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2017

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2017 ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2017 Nytt av året er renovering og nye skiver på 15 m. Lokalbankene stilte opp med 75.000,- fra hver av bankene. Takk til Skue Sparebank og SpareBank 1 Hallingdal

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

Årsmelding for 2015 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2015 Rissa skytterlag Årsmelding for 2015 Rissa skytterlag Det er i år avhold 5 styremøter og behandlet 15 saker. Laget er bokført med 219 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2015 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2010

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2010 FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2010 Året 2010 vil for Fana skytterlag bli husket fordi laget fikk sin 4. skytterkonge gjennom tidene i og med Knut Jørgen Brodahl sin store triumf under LS på Elverum. Knut

Detaljer

Årsberetning Hedmark Skyttersamlag Ungdomsutvalget

Årsberetning Hedmark Skyttersamlag Ungdomsutvalget Årsberetning Hedmark Skyttersamlag Ungdomsutvalget 2014 Innhold ÅRSBERETNING UNGDOMSUTVALGET HEDMARK SKYTTERSAMLAG 2014... 2 SAMLAGSMESTERSKAP LØITEN 15 M... 2 FINALE LAPUA CUP 15m... 3 FYLKESMESTERSKAP

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2013

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2013 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2013 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øyvind Kjøll, leder Steinar Berget, nestleder May-Britt Nordli, sekretær Svein Lobben,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014 ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014 Ungdomsgjengen våres. B.fv. Kristian Lerberg, Jonas Haugen, Ola Flatåker og Torjus Berg. F fv. Gjermund Lerberg, Martin Knutsmoen Sørlie og Oda-Juliane Bråthen

Detaljer

Årsmelding for Samlagets tillitsmenn i 2002

Årsmelding for Samlagets tillitsmenn i 2002 Årsmelding for 2002 1. Samlagets tillitsmenn i 2002 Styret: Personlig vara Formann John Westgård Vingelen 01-02 Arne Brendryen Folldal 01-02 Nestformann Idar Moseng Nora 01-02 Arne M. Stenvold Br/Aursund

Detaljer

ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010

ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010 ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010 Styret har i 2010 bestått av: Tor Bjørnødegård, leder Knut Ole Gladhaug, nestleder Ole Bergene, kasserer Bergljot Skjærstein, styremedlem Knut Peter Eide, styremedlem

Detaljer

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG 2013 1. desember 2013 i Etnedal Ombudsmøtesak 1. Innkalling til ombudsmøte. Innkalling og saksdokumenter er utsendt til styret og skytterlagene på epost i henhold til

Detaljer

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite Sak 1: Formannen åpner møtet Sakliste Asgeir ønsker velkommen til møtet, lurte på om alle var fornøyd med innkallelsen. Ingen kommentarer

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 Styret i Vestfold skyttersamlag i år 2011 Leder Tom Knudsen Nestleder Jan Engen Ungdomsleder Tom Håkon Berger Kasserer Berit Sommerstad Sekretær Linda Herland Utdanningskontakt

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre ÅRSMELDING FOR 2005 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Gerd Nerdalen Jan Solberg Tore O. Salvesen Tengel J. Digernes Roar Sommerset 1. varamann

Detaljer

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl.17.00 Etac AS Tresfjord møterom Sakliste for årsmøte 2012 Ein vil foreslå denne sakliste: 1. Opning 2. Val av ordstyrar, referent og to

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2008 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

TRIPPELSTEVNET NORD-ØSTERDAL

TRIPPELSTEVNET NORD-ØSTERDAL TRIPPELSTEVNET NORD-ØSTERDAL RESULTATLISTER Fredag 08.07 - Søndag 10.07.2016 NARJORD: Kl.1:6 Kl.2:9 Kl.3:10 Kl.4:24 Kl.5:38 Kl.V55:21 Kl.V65:15 Kl.V73:23 Kl.R:5 Kl.ER:23 Kl.J:13 Kl.ASP:13 Kl. AG3:0 Kl.Å:

Detaljer

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier Ski skytterlag Statutter for interne mesterskap og lagpremier Sist revidert i styremøte 2. oktober 2013 UTENDØRS FELTSKYTING Lagmesterskap i feltskyting Det skal arrangeres et eget lagmesterskap i feltskyting

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Årsmelding Klassefordelt oversikt over antall medlemmer de tre siste årene:

Årsmelding Klassefordelt oversikt over antall medlemmer de tre siste årene: Årsmelding 2010 Styret har bestått av: Knut Olav Rauk, leder Ole Hefte, Uppheim Olav Thoreplass, Hadding Erik Kristiansen, Geilo Lars Petter Hefte, Gol Vi har hatt ett styremøte i januar 2010. Kommunikasjonen

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Håndbok for Bø Skyttarlag

Håndbok for Bø Skyttarlag Håndbok for Bø Skyttarlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 01.02.15 FORORD «HÅNDBOKA FOR BØ SKYTTARLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og skytterlagets øvrige

Detaljer

ÅRSMØTE 2003. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00.

ÅRSMØTE 2003. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00. ÅRSMØTE 2003 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent.

Detaljer

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER FOR INTERNE SKYTINGER Godkjent på årsmøte 06.11.02 Samt program for Ragnhilds premie godkjent av styret 25.05.03 Revidert på styremøte 28.01.04 Revidert på styremøte 27.04.11

Detaljer

RESULTATLISTE Åpningsstevne

RESULTATLISTE Åpningsstevne RESULTATLISTE Åpningsstevne 2010 Mesterskapet 3-5 1 Ragnar Sollid Vingelen 348 Gylt medalje 2 Lars Lind Jordet 342 Sølv medalje 3 Roger Nilsen Tynset 341 Sølv medalje Klassevinnere R Ole Anders Tingstad

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2010

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2010 Årsberetning Hedmark skyttersamlag 2010 Styret i Hedmark skyttersamlag 2010 Hovedstyret Leder Hilde Lang-Ree Løiten Nestleder Gunn Lundsbakken Løiten Kasserer Jens Petter Nesseth Stange og Romedal Sekretær

Detaljer

INNBYDELSE. til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007. Sponsorer / samarbeidspartnere: En PDF fra Nittedal Skytterlag

INNBYDELSE. til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007. Sponsorer / samarbeidspartnere: En PDF fra Nittedal Skytterlag INNBYDELSE til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007 Sponsorer / samarbeidspartnere: Løiten skytterlag ble stiftet 1867, og fyller 140 år i år. Løiten skytterlag består av ca. 200 skyttere,

Detaljer