På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008"

Transkript

1 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008

2 Innholdsfortegnelse Innledning Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5 Oppfølging/ Besvarelse av henvendelser...5 Jurist/juridisk rådgiver Holdnings- og informasjonsarbeid... 6 Skole...7 Arbeidsliv...7 Hatvold...7 Idrett...8 Eldre...9 Samer...9 Ungdom Forelsket...10 Forsvaret Familievernkontoret Etniske minoriteter Diagnoseutvalget Media Synliggjøring Synliggjøringseffekter...13 Velkomstpakken...13 Skeive dager 2008 og andre pride-arrangementer Internasjonalt arbeid...14 Nepal Kenya Styrking av LHBT rettighetsarbeid i Sør Asia og Øst Afrika Europeisk samarbeid Norsk samarbeid Helsefremmende arbeid...16 Lokalt Kort om alle fylkeslag...16 Helse Rosa Kompetanse...18 HIV Verdens AIDS-dagen...19 Helseutvalget Organisasjonsutvikling...20 Administrasjon Økonomi...20 Organisasjonshåndbok...21 Flytting...21 Tariff-avtale

3 Organisasjon Landsstyremøter og Landsmøte...21 Lokal Oppblomstring...22 Internskoleringer Frikjøp av LLHs leder...23 Media Politisk arbeid Personal og økonomistyring Organisasjon

4 Innledning År 2008 har vært et av de mest begivenhetsrike år i LLHs historie. Arbeidet med og feiringen av ekteskapsloven har satt preg på hele året. Med ekteskapsloven på plass går norsk homokamp inn i et nytt kapittel med mer fokus på bedre holdninger og økt kunnskap om homofili i alle deler av samfunnet. Året har også vært begivenhetsrikt for organisasjonen fordi vi har avholdt landsmøte og fått helt nytt styre, herunder ny leder. Samtidig er vi flyttet fra de lokaler vi har vært i de siste 5 år til nye flotte kontorer på Majorstuen. 1. Rettighetsarbeid Ekteskapsloven 2008 var året da vi fikk en ny ekteskapslov. En ekteskapslov som ikke lenger gjør forskjell på kjærlighet avhengig av hvem den er rettet mot. Dermed ble 2008 et både et tøft år med mye hardt arbeid og et jubelår. Et år med grunn til å feire som aldri før. Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov Det første halvår var preget av intenst politisk arbeid for å sikre den felles ekteskapsloven ville bli vedtatt uten å bli uthulet med endringer i kompromissets navn. Vi ønsket også å sikre at loven fikk et størst mulig flertall bak seg for å komme bort fra enhver diskusjon om hvorvidt den kan reverseres når Stortinget får en annen sammensetning. Vi har hele tiden vært av den overbevisning at mange av de stortingspolitikerer som var tvil om hva de skulle stemme ville kunne overbevises med fakta og økt kunnskap om lesbiske og homofile. Vi fokuserte vår innsats omkring å sikre lesbiske retten til samme behandling i helsevesenet som heterofile kvinner, når det gjelder hjelp til å få barn. LLH la frem sine synspunkter på Stortingets høring om ekteskapsloven. I tillegg hadde vi møter med representanter for alle partier i Stortinget. Vi møtte blant annet FRPs Stortingsgruppe, Høyres Stortingsgruppe og mange enkeltmedlemmer som var uavklarte i spørsmålet fra spesielt Høyre, FRP og SP. Vi opplevde å bidra til at mange Stortingsrepresentanter fikk en større forståelse for behovet for anerkjennelse av homofil kjærlighet på lik linje med heterofil kjærlighet. Vi har på den måten gitt et vesentlig bidrag til å sikre at Norge nå gir denne anerkjennelsen, noe vi er overordentlig stolte av. LLH har også vært aktive i media i forbindelse med ekteskapsloven. Vi skrev en lang rekke leserinnlegg, kommentarer og kronikker. Lite av motstandernes kommentarer i media ble stående uimotsagt. Vi fikk mange henvendelser fra media, dels om politiske uttalelser, deltakelse i debattprogrammer og intervju, men også om å skaffe cases for å støtte opp om journalistenes historier om ekteskapsloven. Vi har hatt som målsetting ikke å si nei til en eneste henvendelse. Arbeidet som ble lagt ned i dette har vært omfattende og det hadde en tydelig effekt i mediebildet både før, under og etter ekteskapsloven ble vedtatt. Ekteskapsloven ble vedtatt 17. Juni i Stortinget til stor jubel. 4

5 Operafest LLH ønsket å sikre at vedtaket av ekteskapsloven ble feiret på en måte som ville bli husket. Oslo Kommune og Regjeringen, ved BLD støttet oss i dette og bidrog med vesentlige midler. Dermed ble det mulig å holde den første folkefesten på taket av den nye Operaen 20. juni LLH gikk i samarbeid med Gaysir og satte sammen et program med en lang rekke artister. Anne Grete Preus, Hilde Louise Asbjørnsen, Flettfrid, Fagotkoret, tenoren Thor Inge Falch og sopranene Liv Nina Mosveen og Berit Wallaas opptråtte alle på taket. Karita Bekkemellom og Erling Lae var arrangementets konferansierer. LLH hadde stand under festen på operaens tak. Det ble delt ut materiell, synligjøringseffekter og solgt medlemskap. Oppfølging/ Besvarelse av henvendelser Som en følge av arbeidet med ekteskapsloven har vi fått et hav av henvendelser fra publikum som ønsket faktainformasjon om den nye ekteskapslov. Henvendelsene har variert i hvor kompliserte de har vært. En stor del av dem har dreid seg om barn og assistert befruktning. En annen omfattende gruppe har dreid seg om ikrafttredelse og muligheten til å inngå ekteskap umiddelbart etter nyttår. Vi anslår at vi til sammen har svart på henvendelser på telefon og e-post av variert kompleksitet, som direkte har hatt sammenheng med den nye ekteskapsloven. Jurist/juridisk rådgiver LLH skrev 4. november under kontrakt med jurist, Lene Løvdahl som startet hos oss 1. januar Lene Løvdahl har en allsidig bakgrunn innen rettighetsjus både i forhold til asyl og kvinnerett. Vi har stor tro på at Lene Løvdahl vil gi LLH og LHBT-befolkningen i Norge en tiltrengt ekspertise. Prosessen frem mot å ansette en jurist var lenger og mer omfattende enn vi kunnet ha ønsket oss og det resulterte i at vi ikke klarte å ha Lene på plass før 1. Januar Prosessen er mer fyldig redegjort for i brev til Barne- og likestillingsdepartementet av 4. november. LLH har imidlertid på tross av dette hatt et omfattende juridisk arbeid i løpet av Flere av de medarbeidere som har jobbet for oss over tid besitter juridisk kompetanse opparbeidet ved vårt omfattende arbeid med juridiske problemstillinger og gjennom spesialfag på juridisk fakultet. I tillegg har LLH hatt flere styremedlemmer med juridisk kompetanse som de har brukt aktivt i organisasjonens virke. LLH har hatt jurister ansatt i vårt rettighetsprosjekt fra 2002 til og med midten av Prosjektet har bidratt til å høyne den juridiske kompetansen i hele organisasjon og blant annet produsert en omfattende høringsuttalelse til ekteskapsloven og heftet Et skeivt blikk på jussen. Heftet går igjennom de fleste juridiske områder og tar for seg de spesifikke bestemmelsene som berører lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Disse produktene har gitt et varig kompetanseløft for organisasjonen og resultatene er blitt brukt aktivt av hele organisasjonen i arbeidet i Således har høringsuttalelsen som vi 5

6 avga til høringen om felles ekteskapslov vært grunnlaget for det arbeidet som LLH har gjort for å sikre felles ekteskapslov som er beskrevet over. LLH mottar også daglig spørsmål som er av juridisk karakter på mail, telefon og ved personlig oppmøte på våre kontorer. I 2008 har en stor del av henvendelsene kunne knyttes opp til den felles ekteskapslov. Men de fleste henvendelser er fra enkeltpersoner som har bruk for råd og hjelp i en personlig sak. Mange henvendelser dreier seg om å få barn, stedbarnsadopsjon, medmorskap og andre relaterte saker. En annen kategori av spørsmål dreier seg om å inngå ekteskap, prøvelsesattester og muligheten for å inngå ekteskap/partnerskap i utlandet. Den kompetansen vi har oppbygd gjennom arbeidet med felles ekteskapslov gjør at vi har kunnet svare fyllestgjørende på denne typen spørsmål. Vi mottar også en del henvendelser om asyl. Det er færre av disse henvendelsene enn de beskrevet over, men hver henvendelse krever som oftest noe mer tid å behandle fordi det ofte dreier seg om mennesker i en svært vanskelig livssituasjon. De fleste av disse henvendelsene har vi kunnet henvise til vår undergruppe Skeiv Verden eller SEIF, men oppfølgingen for å sikre at de får den hjelpen de trenger krever en del ressurser. Vi har igjennom året prioritert høyt å gi rådgivning og veiledning til personer som henvender seg til oss med spørsmål av juridisk karakter. Det har vi gjort fordi vi, i likhet med det som fremkommer i tildelingsbrevet fra BLD, mener dette bør være en del av LLHs kjernevirksomhet. LLH har også i løpet av 2008 oppdatert hjemmesiden vår med omfattende informasjon om juridiske spørsmål. På vår hjemmeside er det nå mulig å finne svar på de fleste juridiske problemstillingene som berører lesbiske og homofile spesielt. LLH har også prioritert å avgi høringsuttalelser på saker som berører oss. Vi har avgitt følgende høringsuttalelser i 2008: Diskrimineringslovutvalget Medmorforskriften Overgangsbestemmelser til ekteskapsloven. I tillegg til høringsuttalelsen bidrog vi med informasjon til departementet i forkant av høringen for å belyse problemet som overgangsbestemmelsene ble laget for å ivareta. Likestillingsloven Deltakelse på høringsmøte og skriftlig bidrag til farskapslovutvalget 2 Holdnings- og informasjonsarbeid Med felles ekteskapslov på plass er langt de fleste rettigheter formelt på plass for at homofile, lesbiske, bifile og transpersoner kan ha de samme muligheter til gode og fullverdige liv i samfunnet som alle andre. Likevel er det ikke slik at det er en selvfølge at vi likebehandles overalt i samfunnet. Dårlige holdninger og fordommer mot oss er hovedgrunnen til at formelle rettigheter ikke automatisk bli til reell likebehandling. LLHs største oppgave fremover er å flytte og endre holdninger over alt i samfunnet hvor lesbiske, homofile, bifile og transpersoner er. Det vil si alle steder mennesker ferdes. Mye av det arbeidet er allerede i gang og under er en kort beskrivelse av det vi har gjort på en rekke områder i

7 Skole Skolen er en av de viktigste arenaene for bekjempe homonegativitet. Får man bygget gode holdninger fra i skolen er vi kommet veldig langt både for elevene som går på skolen og alle de sammenhenger de skal inngå i senere i livet. LLHs læremiddelpris ble delt ut første gang i 2007, og i 2008 har læremiddelgruppa gått gjennom nye bøker og oversendt dem til juryen. Det tas sikte på prisutdeling våren Læremiddelprisen må ses som en oppfølging av arbeidet med å få homofili inn i rammeplanene. Synlige og konkrete læreplanmål måtte til for at temaet skulle ble viet oppmerksomhet i læremidlene. Dette var forlagsbransjen selv tydelige på. I arbeidet med lærermidlene ønsket vi å trekke frem de gode eksemplene, men samtidig så er det tydelig at selv med klare læreplanmål er det ikke en selvfølge at temaet blir behandlet (godt). Utdanningsdirektoratet er i gang med å utarbeide et nytt veiledningsmateriell for arbeid med seksualitet i skolen. LLH inngikk på slutten av 2008 en avtale med Utdanningsdirektoratet om å bidra konkret til dette heftet. Utførelsen av arbeidet vil skje i første halvdel av Vi har hatt flere møter med Kunnskapsdepartementet, herunder møte med Kunnskapsministeren for å presentere ideer til et skoleprosjekt, som vi ønsker å starte opp. I tillegg har vi diskutert stortingsmeldingen om lærerutdanningen med kunnskapsdepartementet og fått frem ønsket om at det blir satt i system at lærere får kunnskap om homofili, slik at de faktisk kan møte behovene og kravene i rammeplanene. Arbeidet med å få homofili sterkere inn i rammeplanene for flere andre profesjonsutdanninger har fortsatt i Arbeidsliv Arbeidsliv er en annen arena som er veldig viktig. Sammen med skolen er det dét stedet hvor LHBT-åpersoner bruker det meste av deres våkne timer, liksom alle andre mennesker. Kan LHBT-personer føle seg trygge på at de kan være åpne på skolen og i arbeidslivet om hvem de er, så kan de fleste leve åpne og trygge liv uten frykt for diskriminering. I 2008 har LLH startet arbeidet med å formulere et forslag til regnbuesertifisering av arbeidsplasser. Vi ønsker å tilby arbeidsgivere en mulighet for økt kunnskap og bevisstgjøring for å sikre at arbeidsplassen de tilbyr er en trygg og god arbeidsplass for LHBT-personer. Vi har i 2008 startet en dialog med NHO om dette og samarbeidet med dem om dette vil fortsette i LO og YS har også ytret interesse for å gå inn i et samarbeid med oss om dette og andre tiltak. Hatvold LLH har i 2008 avsluttet vårt hatvoldprosjekt. Høsten 2006 søkte LLH, Arbeiderpartiets homonettverk og forsker Bera Moseng om midler til å etablere et hatvoldprosjekt. Bakgrunnen for prosjektet var flere internasjonale undersøkelser som tydet på at hatmotivert vold mot lesbiske og homofile var et voksende problem. Sommeren 2006 hadde dessuten flere unge homofile menn blitt utsatt for hatmotivert vold i Oslo. Prosjektet hadde to hovedmålsetninger: Kartlegge omfanget av vold mot lesbiske og homofile i Norge og en Informasjonskampanje. Justisdepartementet innvilget kr ,- i støtte til prosjektet. LLH nedsatte en styringsgruppe til å ta seg av fremdriften i prosjektet som var 7

8 bredt sammensatt av folk med homokompetanse, juridisk- og helsefagligkompetanse og politifaglig kompetanse. Del 1 av prosjektet som handlet om å kartlegge omfanget av vold mot lesbiske og homofile i Norge, ble avsluttet i september 2007, da rapporten Vold mot lesbiske og homofile tenåringer - En representativ under-søkelse av omfang, risiko og beskyttelse, forelå. Rapporten ble utført av Bera Ulstein Moseng ved forskningsinstituttet NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Del 2 av prosjektet - informasjonskampanjen- ble lansert 17. mai Kampanjen var en plakatkampanje på t- bane og buss i Oslo, samt en internettkampanje på nettstedet Gaysir. Plakatkampanjen hadde varighet på en uke. Kampanjen på Gaysir gikk over 8 uker spredt i perioden Politiet støttet kampanjen og hadde sin logo på alle plakatene. Kampanjen ble omtalt i en rekke medier og politidirektøren og LLHs leder frontet i felleskap kampanjen utad. Idrett LLH initierte i 2007 prosjektet Med idretten mot homohets, sammen med Norsk Folkehjelp og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité(nif). Prosjektet har som mål å sette fokus på og motarbeide fordommer og uvitenhet overfor lhbt-personer innen organisert idrett, og gjennom dette redusere fordommer og uvitenhet i samfunnet generelt. I 2008 vært de samme tre partnerorganisasjonene i prosjektet. Sekretariatet, bestående av prosjektleder, var frem til 1/3-08 lokalisert hos Norsk Folkehjelp. Fra og med 1/3-08 har sekretariatet vært lokalisert hos NIF. Flyttingen av sekretariatet har bidratt til økt nærhet til de ulike aktørene innen idretten. Prosjektleder inngår i NIFs avdeling for idrettsutvikling. Prosjektet er finansiert av idrettens egne midler og tilskudd fra Barne- og likestillingsdepartementet. Prosjektet har i 2008 hatt stort fokus på innsamling av informasjon, men har også i betydelig større grad enn 2007 vært aktiv på å bidra med foredrag, artikler og innlegg innenfor og utenfor idretten. Prosjektet har vert synlig i media, både gjennom direkte og indirekte oppslag. Prosjektet har gjennom dette bidratt til en mer balansert fremstilling av idrettens forhold til LHBT-personer, der både dagens utfordringer og fremtidige (positive) muligheter blir reflektert. Vi anser prosjektet for avgjørende for at LHBT på organisatorisk nivå ikke lenger kan ses på som et om tabu tema i idretten. Fokus for prosjektet i 2008 har vært idrettens sentrale nivå; Særforbund, Idrettskretser og NIF sentralt. Det er i 2008 startet opp produksjon av materiell som skal sendes lokallagsnivået (alle idrettslag) våren 2009, og vi har store forventninger til dette. Prosjektet har vært et nyttig og effektivt bindeledd for å ta opp hendelser/saker angående diskriminering av LHBT-personer innen idretten. Prosjektet har presentert sine erfaringer til aktører utenfor idretten, og vi ser store muligheter for at andre aktører, organisasjoner og sektorer kan dra nytte av erfaringene med strukturelt arbeid mot homohets innenfor idrettssektoren. Med idretten mot homohets er etter det vi vet det største prosjektet i dag på lhbt-området utenfor offentlig forvaltning og lhbtorganisasjonene. Prosjektet er planlagt å vare ut

9 Eldre Sammen med forskningsstiftelsen Fafo søkte LLH i 2008 Helse og rehabilitering om midler til et stort forskningsprosjekt om helse og omsorgsbehov hos eldre homofile og lesbiske. Dessverre fikk vi ikke innvilget den søknaden, men vil likevel fortsette å jobbe med temaet, og forsøke å sikre et samarbeid med Fafo også i En ny forskningsoversikt tyder på at ensomheten er stor blant eldre homofile. Svært få av dem har egne barn. Dobbelt så mange er enslige som i befolkningen for øvrig. Ut fra de henvendelsene LLH får er det mye som tyder på at en stor andel eldre homofile lever sosialt isolert, og vi opplever at mange i sin fortvilelse ber LLH om hjelp til både å treffe andre eldre LHBT personer, men også for å få noen å snakke med om skam, tabu, ensomhet, redsel, sorger og gleder i livet. Mange eldre forteller at de er redde for å måtte gå inn i skapet igjen i alderdommen, og vi som organisasjon ser at det blir svært viktig å arbeide med dette fremover. I 2008 startet vi arbeidet i to av våre største fylkeslag, Oslo og Trøndelag, og har per i dag knyttet til oss en del ressurspersoner som jobber innenfor eldreomsorgen. Disse menneskene vil sammen med LLH sine egne tillitsvalgte og frivillige sørge for at tema eldre blir et satsningsområde i Samer LLH har gjennom 2008 hatt et stadig økende fokus på hvilke tiltak vi kan sette i gang til det beste for den samiske lhbt befolkningen. Vi vet at synliggjøring av denne gruppa, og fokus på de særskilte utfordringene de kan stå overfor er svært viktig for å skape bedre helse- og levekår. En av de store utfordringene vi står overfor i dette arbeidet er mangelen på kunnskap. Det foreligger lite kunnskap både om levekår for lhbt personer i samebefolkningen, men også om holdninger til lhbt blant den samiske befolkningen. Sammen med LLH Finnmark og familievernkontoret i Vest Finnmark avviklet vi i oktober 2008 et seminar i Karasjok, med fokus på hva helse og sosialarbeidere kan gjøre for at også den samiske lhbt befolkningen blir møtt med kunnskap og empati i helsevesenet. Prosjektleder for Rosa Kompetanse, Hanne Børke-Fykse, og Høgskolelektor Merete Giertsen ved Høgskolen i Finnmark var foredragsholdere på dette dagsseminaret. Deltagerne kom fra så vel helsevesen som skole og familievern, og både i forkant og etterkant av seminaret var det mange oppslag i samisk media. LLH har i etterkant av seminaret, og i dialog med de ulike seminardeltagerne, utarbeidet en skisse for vår videre satsning på dette feltet. For det første vil vi lage en kort samisk oppsummering av de viktigste tingene man som helse- og omsorgsarbeider må vite i arbeidet med lhbt pasienter. Dette materialet ønsker vi å gjøre tilgjengelig for helsevesenet på samme måte som resten av vårt informasjonsmateriell. For det andre vil vi forsøke å samle de erfaringene vi har gjort oss i forhold til utfordringer, dilemmaer, rekruttering, dialog etc i en egen rapport. De sentrale utfordringer vi mener å ha sett så langt omhandler kompleksiteten i å være lhbt person i det samiske miljøet, samisk i lhbt miljøet og lhbt person og samisk i storsamfunnet Norge. Sist men ikke minst vil vi satse på internett. Vi ønsker å oversette deler av LLH sine sider til samisk, samt legge ut informasjon som omhandler den samiske lhbt befolkningen direkte. LLH sitt arbeid opp mot denne gruppa er per i dag preget av at vi er i etableringsfasen, og vi vil i det videre arbeidet søke samarbeid med aktører som Fafo og høgskolen i Finnmark for å øke organisasjonens kunnskap om tema. 9

10 Ungdom Undersøkelser viser og LLH får jevnlig henvendelser som dokumenterer, at mange homofile og lesbiske ungdommer opplever en skolehverdag preget av usynliggjøring, trakassering og diskriminering. Ungdom og skole er derfor viktige satsninger for LLH. LLHs ungdomsarbeid består først og fremst i samarbeidet med og støtten vi gir til Skeiv Ungdom, vår ungdomsorganisasjon. Vi har i 2008 støttet Skeiv Ungdoms arbeid med nok. Vi inkluderer Skeiv Ungdom i langt største delen av våre aktiviteter, fra de internasjonale arbeide, møter med politikere, sosiale sammenkomster og alle møtevirksomhet internt. Det gir et godt og nært samarbeid som er fruktbart for begge parter. Skeiv Ungdom skriver selv om sin virksomhet og samarbeid med LLH: Vi opplever generelt et mye sterkere og bedre samarbeid i 2008 enn det som har vært tidligere. Vi opplever at vi blir tatt på alvor som en selvstendig ungdomsorganisasjon og flere av de lokallagene som tidligere har hatt store konflikter rapporterer nå at samarbeidet går mye bedre. Skeiv ungdom tok et kontroversielt standpunkt i 2005 da vi vedtok å bli en totalt rusfri organisasjon, dette blant annet med bakgrunn i statistikk som overrepresentasjon. Vi opplever at LLH i større grad ønsker å jobbe sammen for å være en motvekt til det kommersielle utelivet og et alternativ til en uheldig ruskultur i de ulike homomiljøene. Samtidig er det store lokale variasjoner på dette området, og noen lokallag rapporterer at det er vanskelig å samarbeide med LLH i de lokallag der de har få aktiviteter utenom å arrangere fester. Skeiv ungdom har siden etableringen i 2004 hatt et ønske om å favne bredere og jobbe med kjønn og seksualitet sammen. Her opplever vi at LLH har utviklet sin politikk og retorikk og at vi sammen jobber for å nå et felles mål der ingen skal bli diskriminert pga seksuell orientering eller kjønnsuttrykk. Flere lokallag har en representant fra SKU i LLH sitt styre, og omvendt. Dette har bedret kommunikasjonen og bidratt til å unngå misforståelser. Totalt sett opplever vi et sterkere og bedre samarbeid både lokalt og sentralt. Forelsket LLH ønsket å revidere ungdomsbrosjyren Forelsket som første gang ble utarbeidet i Det har vært stor etterspørsel etter brosjyren fra skoler, helsestasjoner og mange flere. Etter å ha vært i bruk i snart ti år trengte brosjyren en fullstendig revidering, samt trykk i nytt opplag. I 2008 søkte vi midler fra statsbudsjettets kapittel 846 Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv, post 72, Tiltak for lesbiske og homofile. Etter en tilleggssøknad fra LLH høsten 2008 fikk prosjektet totalt innvilget kr ,- Brosjyrens målgrupper er, unge lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, ungdom generelt i alderen år samt lærere på ungdomstrinnet i grunnskolen. Formålet med prosjektet er å øke bevisstheten og kunnskapen om homofili blant ungdom generelt, styrke unge lesbiske og homofiles selvfølelse og deres psykiske helse, samt å gjøre det enklere for lærere å undervise i tematikken knyttet til homofili. Grunnet sen tilleggsbevilgning fra BLD ble prosjektet først iverksatt høsten Det er gjort avtaler med designbyrå, trykkeri, tekstforfattere og fotograf. Følgende innhold til brosjyren var fastsatt: Intervju med ung lesbisk jente, intervju med ung homofil gutt, intervju med ung homofil idrettsutøver, intervju med ung homofil muslim, intervju med ung lesbisk jente og hennes far, faktaartikkel om homofili, faktaartikkel om transpersoner. Brosjyren vil bli ferdigstilt innen utgangen av mars

11 Forsvaret I løpet av 2008 innleddet LLH et samarbeid med vernpliktsrådet i forsvaret basert på våre erfaringer fra vårt prosjekt Rosa Kompetanse. Tillitsmannsordningen, TMO, inviterte tidlig i 2008 LLH til å delta ved deres HMS-kurs for tillitsvalgte. Ved deres HMS-kurs i Bardufoss Leir, 13. mars, fikk LLH to timer til å prate om inkludering, åpenhet og håndtering av problemer som kan oppstå grunnet en vernepliktigs seksuelle orientering. Da foredragsholderen fra LLH fikk veldig gode tilbakemeldinger og TMO besluttet derfor å videreføre denne del ved sine HMS-kurs fremover. Dette gjorde at vi fra LLH fikk to timer ved HMS-kurset som arrangertes på Kjevik Leir den 21 oktober. I tillegg til foredragsvirksomheten ved HMs-kursene har TMO og LLH i løpet av året søkt andre samarbeidsområder. Dette har bland annet resultert i et nettmøte på Gaysir den 30. Oktober, mer informasjon om dette se: Det gode samarbeidet med TMO fortsetter i Familievernkontoret LLH har i 2008 videreført samarbeidet med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet der vi gjennom prosjektet Rosa Kompetanse utarbeidet et undervisningsopplegg for hele landets familievern. I tidligere år skolerte vi alle lederne for Familievernkontorene i landet, og mange av disse lederne har i etterkant tatt kontakt med LLH for å få mer skolering lokalt. De har da ofte invitert andre kontorer og ikke minst andre fagfolk og politikere i kommunen som har tatt del i skoleringen. På den måten har vi nådd ut til kommuner, profesjoner og fagfolk vi ellers ikke ville truffet. I løpet av 2008 har vi også trykket opp ytterligere 5000 eksemplarer av brosjyren HomoSapiens, som er et veiledningshefte til alle som jobber i familievernet. I tillegg har vi i løpet av 2008 vært i dialog med flere familievernkontor som har ønsket å arrangere egne samlivskurs for homofile og lesbiske par. Familievernkontoret i Ålesund gjennomførte høsten 2008 et slikt kurs i samarbeid med LLH, og vi har lagt til rette for at det også skal gjennomføres et i Oslo i Mange av de som kontakter LLH for hjelp og støtte blir henvist videre til familievernkontoret der de bor, og vi får stadige tilbakemeldinger om at dette er til god hjelp. Etniske minoriteter LHBT-personer med etnisk minoritetsbakgrunn er en svært sårbar og marginalisert gruppe i Norge. Arbeidet med spørsmål angående denne gruppen er blitt høyt prioritert. Skeiv Verden, som er en del av LLH, er et nettverk av homofile, lesbiske, bifile og transpersoner med alle mulige forskjellige etnisiteter. Skeiv Verden har som sitt fremste mål å være et trygt sted for LHBT-personer med annen etnisk bakgrunn å være seg selv, komme ut som LHBT og møte andre i samme situasjon som seg selv. Samtidig har Skeiv Verden prøvd å synliggjøre at de finnes. Det har de blant annet gjort gjennom deltakelse i paraden under Skeive Dager i Oslo og andre pride arrangementer rundt om i Norge ikledd burka. Det har fått stor oppmerksomhet i media. En av hovedutfordringene for mange er å unngå å ødelegge eget og andres liv ved å la seg tvinge inn i et ekteskap man ikke hører hjemme i. For en homofil vil ethvert arrangert ekteskap i praksis være et tvangsekteskap. Muligheten til ikke å gifte seg foreligger ikke i mange kulturer. Skeiv Verden har i 2008 fått midler fra IMDI til et prosjekt mot tvangsekteskap. Disse pengene har gjort det mulig for Skeiv Verden å ha flere prosjektansatte på deltid. 11

12 Skeiv Verden har bidratt til å sette de særlige problemstillinger som LHBT asylsøkere og innvandrere stå over for på dagsordenen internt i LLH i tillegg til å få frem konkretet saker som belyser problemer med dagens utlendingspolitikk. Det har bidratt til å gi LLH og Skeiv Verden en tydelig politisk stemme på disse sakene både over for politikere og myndigheter i tillegg til i media. I 2008 har LLH hatt møte med Barne- og Likestillingsministeren dels for å legge frem det arbeid som gjøres i Skeiv Verden, dels for å diskutere Islamsk Råds fordømmelse av homofili. Islamsk Råd har i løpet av 2008 ikke kunnet ta avstand fra dødsstraff for homofile og LLH har forsøkt å komme i dialog med dem om dette. Islamsk Råd har ikke avvist en slik dialog, men har heller ikke ennå kunnet avse tid til å møte oss. Diagnoseutvalget Diagnoseutvalgets 12 år lange faglige og helsepolitiske arbeid bærer nå frukter etter at den svenske Socialstyrelsen vedtok å fjerne de samme sm- og fetisjdiagnoser som Revise F65. Svenske BDSM-aktivister har de siste to årene gjentatte ganger har fremhevet det norske pionérarbeidet som et forbilde. Diagnoseutvalgets har hatt nær kontakt med RFSU i Stockholm, hvoretter RFSU sendte sin første formelle henvendelse til Socialstyrelsen der de henviser til samarbeidet med Revise F65. Diagnoseutvalget Revise F65 er stolt over å ha hjulpet svenskene til seier. Vi håper den svenske avdiagnostiseringen i neste omgang vil hjelpe Norge til samme resultat. Så langt har helsemyndighetene kommet med positive signaler om at Norge ønsker å følge Sveriges eksempel. Diagnoseutvalget følger nå tett opp Helsedirektoratet fram mot 1. mai 2009, den tidsfristen de har satt seg selv for å ta en avgjørelse 1. Diagnoseutvalget har også vært synlige i media ved flere anledninger om fetisj- og smdiagnosene det siste året. De har deltatt i paraden under Skeive dager i Oslo 2008 med vårt nye banner Sunn, sikker, samtykkende sammen med SMia, SMil og SLM. Diagnoseutvalgets psykolog Odd Reiersøl fikk publisert artikkelen Fetisj og SMdiagnosene i ICD-10 i Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2. Den norske kortfilmen Lærhomsen fra 2006 med Diagnoseutvalgets leder Svein Skeid i hovedrollen, er tidligere vist i en rekke land, inkludert Skeive dager i Oslo. I 2008 ble filmen vist i New York 29. februar, Cleveland 26. april, San Francisco 10. juli, New York 10. oktober og Kiel i Tyskland 28. november Media LLH har i 2008 drevet et målrettet mediearbeid. De overordnede målsetningene med mediearbeid har vært at LLH skal være mest mulig synlig og LLHs synspunkter skal formidles klart og tydelig, samtidig som at LLHs tillitsvalgte skal oppleves som positive og trygge. Vi har brukt media til å bidra til å få gjennomslag for viktige homopolitiske saker. Vi har jobbet for at organisasjonen skal framstå som enhetlig og ekte i sin kommunikasjon og at LLHs omdømme vedlikeholdes og styrkes. 1 For mer informasjon henvises til 2 Vol 45, nummer 6, 2008, side

13 Gjennom mediearbeidet har LLH dessuten hatt som mål å kommunisere proaktivitet, profesjonalitet og troverdighet. Et annet sentralt siktemål er at mediearbeidet skal bidra til at LLH oppfattes som landets fremste vaktbikkje når det kommer til LHBT-personers rettigheter og levekår. For å nå disse målene har LLH i 2008 drevet aktivt med innslag av saker til media i viktige homopolitiske saker som blant annet felles ekteskapslov, assistert befruktning, hatmotivert vold, homohets i idretten, helsefremmende LHBT-arbeid og internasjonalt LHBTarbeidt og vi har sørget for til enhver tid å være tilgjengelig for media Vi har også hatt forkus på å skolere lokale tillitsvalgte i mediehåndtering og utarbeidet en organisasjonshåndbok som gir innføring i grunnleggende mediehåndtering i tillegg til å veilede lokale tillitsvalgte i forkant av medieutspill. Vi har aktivt brukt homomedia, så som Blikk, Gaysir, LLHs nettsider og LLHs eget nyhetsbrev som kommunikasjonskanal for å nå ut til LHBT-personer. I løpet av året har vi også publisert en rekke kronikker og debattinnlegg om viktige homopolitiske saker, samt respondert på nyhetssaker og kronikker fra LLHs meningsmotstandere. Vi har vedlikeholdt og etablert nettverk av journalister i presse, radio og tv samt vedlikeholdt og etablert nettverk med meningsfeller og allierte for å sammen sette viktige saker på medienes dagsorden. LLH har i 2008 brukt et profesjonelt reklamebyrå i arbeidet med å utarbeide informasjonsmateriell, hatvoldkampanje og annet profileringsarbeid/markedsføring. Synliggjøring Synliggjøringseffekter LLH har i løpet av året produsert et regnbueskjerf, en regnbuebutton og en egenprodusert button med påskriften: Jeg er i alle fall ikke hetero. Dette er gjort som ledd i det generelle arbeidet LLH driver for å synliggjøre lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Det er samtidig gjort med ønske om å øke antallet medlemmer i organisasjonen. Under Skeive Dager 2008 delte LLH ut regnbueskjerf til alle som ønsket det. Regnbueskjerfet er også blitt distribuert til alle som har tatt kontakt med organisasjonen med ønske om å bli medlem. Buttons har blitt distribuert til nye medlemmer og deles ut på stands og arrangementer. Velkomstpakken I løpet av 2008 har LLH jobbet med å få på plass en velkomstpakke til nye medlemmer. Dette er gjort som ledd i arbeidet med å øke profesjonaliseringen, samt organisasjonens medlemstall. Velkomstpakken inneholder en mappe med LLHs logo, et velkomstbrev, en informasjonsbrosjyre om LLH og en button. Velkomstpakken er nå ferdig produsert og sendes i trykk februar Skeive dager 2008 og andre pride- arrangementer LLH hadde en egen politisk markering fremst i paraden under Skeive Dager Temaet for LLHs paradeinnslaget var å synliggjøre land i verden hvor lesbiske, homofile, bifile og transpersoner utsettes for forfølgelse av myndigheter og andre. Markeringen resulterte i en rekke medieoppslag. 13

14 LLH hadde stand i Pride Park under Skeive Dager. Standen var godt besøkt. Det ble delt ut informasjonsmateriell, synliggjøringseffekter og solgt LLH-medlemskap. LLHs sentralstyre og sentrale administrasjon har i løpet av året deltatt på diverse pridearrangementer og andre arrangementer rundt om i landet. LLH var blant annet med til å stifte den nasjonale prideorganisasjonen Pride Norge som er en sammenslutning av alle landets lokale pride arrangører. Organisasjonen ble stiftet under Stavanger på Skeivå i starten av september. LLH har også vært aktivt involvert i homouka i Trondheim, Skeiv Ungdoms Spekter-konferanse, Internasjonal uke arrangert av FN-sambandet og under Skeive filmer. 3 Internasjonalt arbeid LLH driver to Norad-støttede prosjekter, ett i Nepal og ett i Kenya. Støtten fra Norad utgjorde i 2008 NOK LLH bidrar med en egenandel på 10%. Prosjektene, som drives på frivillig basis, krever fem månedsverk per år. I 2008 har vi også utvidet arbeidet regionalt. Med støtte på 1.1 millioner fra Utenriksdepartementet arbeider vi med nyetablering og videreutvikling av allerede eksisterende nettverk i Øst Afrika og Sør Asia. Nepal I Nepal har vi siden 2007 samarbeidet med Blue Diamond Society (BDS) om det treårige prosjektet Social inclusion and access to justice. Nepals lesbiske, homofile, bifile og transpersoner utsettes for diskriminering, trakassering vold og seksuelle overgrep fra både familie og nærmiljø og fra politi og sikkerhetsstyrker. Målet for arbeidet vårt er å styrke seksuelle og kjønnsminoriteters stilling i det nepalske samfunn gjennom å få inn en lovfestet beskyttelse av disse gruppene i den nye grunnloven. Støtten fra LLH har blant annet gått til å styrke BDS juridiske kompetanse og så langt har arbeidet resultert i den historiske høyesterettsavgjørelsen som bekrefter at lesbiske, homofile og transpersoner er å anse som natural persons og således omfattes av de samme grunnleggende rettighetene som andre borgere av Nepal. Et annet mål er å fremme seksuelle og kjønnsminoriteters politiske deltakelse gjennom blant annet å arrangere talk programmes der ledere for politiske partier får mulighet til å møte lokale LHBT grasrotsaktivister og internasjonale LHBT eksperter. Ved valget i april åpnet flere av partiene opp for en inkludering og BDS leder, Sunil Pant, ble det første åpne homofile parlamentsmedlemmet i Asia. Lesbiske og transkjønnede utstøtes fra hjem og nærmiljø, utdannelsesinstitusjoner og arbeidsplasser på grunn av sin identitet. De mangler også kunnskap om å drive organisert rettighetskamp. Gjennom prosjektet får de mulighet til å styrke sin kapasitet innen organisasjonsdrift, samt å øke kunnskap om identitet og grunnleggende rettigheter parallelt med at de går på yrkesrettede kurs innen skjønnhetspleie og sjåførarbeid. LLH besøkte Kathmandu i mai og september. I april og oktober inviterte vi Sunil Pant, leder av BDS til Norge og arrangerte møter med UD, Norad og Utenrikskomiteen. Disse møtene resulterte i at BDS mottok en ekstrabevilling på øremerket grunnlovsprosessen. BDS mottok videre 1 million til et hospits for aidssyke homofile og transkjønnede. Kenya I Kenya innledet vi i 2008 ett samarbeid med Gay and Lesbian Coalition of Kenya (GALCK) om prosjektet The Rainbow Health Centre - Establishing a Community Centre for the Advancement of Sexual Health and Rights among LGBTI People in Kenya. Gay and Lesbian Coalition of Kenya er en sammenslutning av fem organisasjoner en for lesbiske, en for transkjønnede to for homofile 14

15 menn og en for hiv-positive. Vi legger til rette for aktivitet gjennom å gi grunnstøtte til et homohus i Nairobi. LLH besøkte Nairobi i Juni og Desember. Lokalene ble offisielt åpnet med deltakelse fra den Norske ambassaden i desember Lokalen er i flittig bruk: Ut over filmklubb, hiv-testing og rådgivning, er lokalene bemannet daglig av frivillige fra alle organisasjonene og det er mange som kommer innom. Styrking av LHBT rettighetsarbeid i Sør Asia og Øst Afrika I 2008 har vi fått midler av UD som gjør det mulig for oss å støtte små organisasjoner som arbeider med LHBT rettigheter i Sør Asia og Øst Afrika med frøpenger. I september arrangerte LLH i samarbeid med BDS workshopen First South Asian LGBTI Partnership Building Workshop i Kathmandu. Til stede var 28 representanter fra LHBT organisasjoner i Bangladesh, Sri-Lanka, India, Pakistan og Nepal. Under Workshopen var det bred enighet blant deltakerne om behovet for å styrke synliggjøring og rapportering av menneskerettighetsbrudd mot lesbiske, homofile, bifile og transkjønnede i regionen. For å adressere dette behovet besluttet deltakerne å danne The South Asian Commison on Human Rights Violations against marginalised Genders and Sexualities. Denne skal dokumentere menneskerettighetsbrudd mot LHBT i regionen og samle funnene i en årlig rapport som vil brukes til lobbyvirksomhet for lovendringer i regionen. For å videreutvikle dette initiativet ble det nedsatt en regional arbeidsgruppe som vil møtes i Kathmandu i April 2009 for å drøfte videre fremdrift. LLH vil være til stede og følge opp dette arbeidet. I etterkant av workshopen har vi bidratt med frøpenger til organisasjoner og nettverk i Pakistan, Bangladesh og Sri-Lanka. Vi har fulgt opp kontakten med besøk i Bangladesh og Pakistan i Desember 2008/Januar 2009 og undersøker muligheten for å utvide samarbeidet i I Juni og Desember foretok LLH to reiser til Øst Afrika. Vi avholdt flere høringer med aktivister fra alle fem landene for å kartlegge utfordringer og behov og å sikre lokal forankring og medvirkning i en regional workshop. Hovedutfordringen i regionen er en styrking av sikkerheten for LHBT menneskerettighetsforsvarere. LLH vil sammen med vår lokale samarbeidspartner GALCK og Protection International arrangere en workshop for 19 aktivister fra Øst Afrika i Nairobi i Mars Europeisk samarbeid Det er etter hvert en del både statlige og humanitære organisasjoner i Europa, USA og Canada som støtter opp om LHBT-arbeidet i Asia og Afrika, og en av utfordringene er å samarbeide om innsatsen slik at giverlandene via sin fordeling av ressurser ikke bidrar til å reprodusere kjønnshierarkier og til ytterligere splittelse av en allerede sårbar bevegelse. Det er også behov for en samlet oversikt over den kunnskapen som allerede foreligger, slik at de forskjellige aktørene ikke sløser bort tid og ressurser på gjentatt kartlegging av de samme forholdene, men bruker informasjonen som allerede er tilgjengelig til å styre utformingen av nye prosjekter. LLH arrangerte derfor i November en workshop med de europeiske organisasjonene som er involvert i internasjonalt LHBT bistandsarbeid: RFSL og RFSU i Sverige, COC og Hivos i Nederland og Fundacion Triangulo i Spania. Workshopen resulterte i at vi nå har en kontinuerlig utveksling av informasjon og en avtale om to halvårlige møter for å dele erfaringer og øke vår kompetanse på bistandsarbeid rettet mot LHBT, koordinere vår innsats og se på synergier. Norsk samarbeid LLH er den eneste frivillige organisasjonen i Norge som driver målrettet og konkret 15

16 bistandsarbeid mot LHBT-personer og vårt arbeid alene er ikke tilstrekkelig for å få til endringer. Vår visjon er at dette arbeidet på lengre sikt blir en fult ut integrert del av norsk utviklings- og menneskerettighetsarbeid. Vi har kontinuerlig kontakt med Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) der vi utveksler kontakter og erfaringer. Vi har også to søknader om samarbeidsprosjekter liggende. I Oktober arrangerte LLH, i samarbeid med FN-sambandet, seminaret Hvor mange kjønn? Seminaret, som ble avholdt på Litteraturhuset, var en del av programmet under Internasjonal uke. I November ble LLH medlemmer av Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (FOKUS) Vi ønsker å utvide kjønnsperspektivet i det internasjonale likestillingsarbeid til også å inkludere lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. 4 Helsefremmende arbeid Lokalt LLHs overordnede mål er et samfunn der alle lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT-personer) åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert og/eller trakassert, og det arbeidet som gjøres av LLH-lag over hele landet for å oppnå dette målet, er folkehelsearbeid i praksis. Det er viktig for LLH å leve opp til slagordet vi er homo der du bor. Det betyr at vi i tillegg til å jobbe politisk for å sikre alle mennesker de samme juridiske rettigheter, reelt diskrimineringsvern med mer, også tar mål av oss å være til stede med aktiviteter, sosiale treffpunkt, og noen å snakke med der folk bor. Det ligger uten tvil mye folkehelse i LLHs politiske og sosiale arbeid. Det at folk kan finne andre som seg selv der de bor, og vite at vi er flere i samme båt har mye å bety for mange. Vi mener derfor at det er viktig, også i et helseperspektiv, å sikre aktivitet over hele landet, og sørge for at våre lokale tillitsvalgte alltid er godt skolert i forhold til hva homohelse er, hvorfor de må kunne noe om det, og hvor de kan hente hjelp. Under er en kort oversikt over aktivitetene vi har rundt om i landet. Se også mer om dette i kapittel 5 om organisasjonsutvikling om Lokal Oppblomstring. Kort om alle fylkeslag LLH Bergen og Hordaland er et av de største fylkeslagene i LLH. Laget har mange undergrupper med forskjellige sosiale aktiviteter, som for eksempel sang og dans. I 2008 har fylkeslaget fått et nytt lokallag opp å stå i Voss. Bergen kommune var en av de første kommuner som vedtok en LHBT-handlingsplan, men i 2008 har LLH brukt mye energi på å sikre at den faktisk blir fulgt opp. Byrådet for oppvekst i kommunen følger ikke opp handlingsplanen hvilket gir problemer med å komme inn på skolene rundt om i Bergen. Laget har også lagt stor vekt på å jobbe med helse både i arbeidet med handlingsplanen, seminarvirksomhet i tillegg til markeringen av Verdens AIDSdag, 1. desember. I Buskerud har vi et lite men livskraftig lokallag som har diverse sosiale aktiviteter. I tillegg jobbes det med homoplaner i kommunene og informasjon ut mot skoler. 16

17 Fylkeslaget i Finnmark har i 2008 fått midler til å avholde et seminar om lesbiske og homofile samer. Seminaret ble organisert i samarbeid med familievernkontoret i Karasjokk og fikk god mediedekning. Det er også blitt jobbet aktivt for å få til en homoplan i Alta kommune. I tillegg har laget hatt en rekke sosiale aktiviteter i løpet av Vårt fylkeslag Innlandet er også et lite lag. Laget har 4 store fester hvert år. En for hver sesong. Festene trekker til seg gjester fra nær og fjern. Fylkeslaget i Nordland har regelmessige sosiale aktiviteter. Det avholdes blant annet fester som er godt besøkt. I 2008 har det vært noen økonomiske utfordringer for laget som har tatt mye av ressursene. LLH Oslo og Akershus er vårt største fylkeslag med nær 1000 medlemmer. Det er delvis finansiert av driftsstøtte og handlingsplanmidler fra Oslo kommune, og prosjektstøtte fra Akershus fylkeskommune LLH OA har til sammen 2.4 årsverk og tretten aktive undergrupper av frivillige med et stort omfang av aktiviteter, både politiske og sosiale. I tillegg eier laget Skeive dager. De ga også ut et fyldig medlemsmagasin, Ellers 3 gange om året. I 2008 har laget valgt ny leder, nestleder og deler av styret. Laget har også flyttet til nye lokaler sammen med den sentrale delen av organisasjonen. Skeive dager 2008 ble gjennomført med stor suksess og med et lite overskudd for første gang. Planleggingen av festivalen i 2009 er godt i gang. I Rogaland er det et stor aktivitet. Politisk er det blitt jobbet med homoplaner i Stavanger, Sandnes og i Rogaland Fylke. Det er blitt utgitt en bok, som heter Skeiv i Sørvest. Den er i salg og selger bra. Fylkeslaget har også hatt fokus på idrett og vært i møte med Norges Fotballforbund. LLH har fått plass i Rogalands idrettskrets inkluderingsutvalg. Laget har markert Verdens Aids Dag 1. Desember. Det største sosiale arrangementene var Pridearrangementet, Stavanger på Skeivå. Laget avholder månedlige fester som besøkes av ca 200 personer. I Sogn og Fjordane er et nyoppstartet lag med beskjeden aktivitet i 2008, men det blir arrangert Kafékveld en gang i måneden. LLH Sør dekker begge Agderfylkene, men mye av arbeidet er fokusert på Kristiansand. Laget har høyt aktivitetsnivå både politisk og sosialt. LLH Sør har bidratt til at Kristiansand Kommune vedtok en handlingsplan for LHBT-personer i august. I tillegg er man i dialog med Vestagder fylkeskommune om en LHBT-plan. Laget har også markert seg i media lokalt i forbindelse med ekteskapsloven. Det har vært arrangert fest en gang i måneden i tillegge til at det i mai ble opprettet en aktiv turgruppe. Det største arrangementet i 2008 for Fylkeslaget i Telemark har vært Skeiv Helg Grenland med blant annet parade gjennom Porsgrunn Sentrum, hvor over 100 personer deltok. Festen på kvelden besøktes av 170 personer. Dagen fikk god dekning i lokale media. I tillegg er det blitt avholdt fester jevnlig igjennom året. Laget har opplevd en stor medlemsvekst i Politisk er det blitt jobbet med handlingsplan mot diskriminering i Skien Kommune. LLH Troms har høyt aktivitetsnivå både sosial og politisk. Laget har vært involvert i utarbeidelsen av LHBT-planen i Tromsø, som er blitt er vedtatt i Kommunens har avsatt penger i budsjett for 2009 til å følge opp planen. Fylkeslaget jobber også med å få på 17

18 plass en handlingsplan i Troms Fylkeskommune. Det største sosiale arrangementet i 2008 har vært gjentakelsen av pridearrangementet, Homsø. Det ble arrangert i samarbeid med LO og inkluderte en dagskonferanse med fokus på arbeidsliv og hatvold. Laget har også vært godt synlige i lokale media, spesielt i forbinnelse med kommunenes LHBT-plan. LLH Trøndelag er et av de mest ressursterke fylkeslag og har en ansatt organisasjonssekretær i felleskap med Skeiv Ungdom. Aktivitetsnivået er veldig høyt både sosialt og politisk. Et av lagets viktigste satsninger i 2008 er å utvikle en nettverksmodell som gjør det mulig å ha aktiviteter i hele fylket, også på små steder, slik at LHBT-personer har et tilbud der de bor, uten å måtte reise langt. Dette er en modell som LLH på sikt vil prøve å anvende i hele landet, hvis vi får ressurser til det. Laget har også bidratt til å starte lokallag i Molde og Kristiansund i Møre og Romsdal. Laget har i 2008 satset på helse, herunder HIV. De har en aktiv frivilliggruppe og har blant annet jobbet med å få opprettet en egen helsestasjon i Midtbyen for unge LHBT-personer mellom 0 og 30 år. Laget har også en omfattende satsing på skole og eldre homofile og lesbiske i tillegg til at de har jobbet med LHBT-personer med annen etnisk bakgrunn enn norsk. Laget har avholdt pride-arrangementet Homouka med masser aktiviteter, herunder en parade med ordføreren i spissen. Homouka var en suksess med høy deltakelse på diverse aktiviteter. LLH Vestfold er et lite men driftig lokallag med regelmessige medlemsmøter. Laget har en Kafe som er åpen to dager i uken, hvor det også arrangeres Eldre kafé en gang i måneden. Det avholdes også fester med bra oppmøte. I tillegg er det blitt arrangert flere andre sosiale arrangementer med forskjellige tema er. Laget har jobbet aktivt sammen med fylkeskommunene for å få på plass en LHBT-handlingsplan. Fylkeslaget har flere transpersoner som medlemmer og har blant annet vært en ressurs i LLHs sentrale arbeid med problemstillinger rundt kjønnsidentitet. Helse Rosa Kompetanse LLH har i 2008 videreført prosjektet, Rosa Kompetanse med finansiering fra Sosial- og helsedirektoratet. Hovedmålsetningen er å øke fokuset, kompetansen og kunnskapen blant profesjonene i Helsevesenet om homofile og lesbiske sine spesielle utfordringer i forhold til helse og levekår, og ikke minst deres møte med helsevesenet. Vi har knyttet gode og varige samarbeidsbånd med de ulike profesjonene i helsevesenet, og har brukt mye tid på å etablere kontakt og dialog. Det er nå laget ulike undervisningsopplegg for alle de ulike profesjonene i tillegg til mer tverrfaglige opplegg som brukes for hele helsesektorer, kommuner etc. Vi opplever en stadig økning i henvendelser om undervisning og forelesninger, og har et inntrykk av at etter hvert som prosjektet blir kjent, og mange har fått denne typen kompetanse blir behovet enda større. Det brukes mye ressurser på foredrag og undervisningen innen prosjektet, men det oppleves som meget nyttig. Deltagerne på de ulike konferansene/ seminarene har kommet med svært positive tilbakemeldinger, og sier selv at deres syn på homofili har endret seg, og at de føler seg som bedre fagfolk etter slike skoleringer. 18

19 Prosjektet Rosa Kompetanse har hele tiden vært rettet mot helsevesenet. LLH bruker imidlertid i høyere og høyere grad metodene som er utviklet innen prosjektet i andre sektorer. LLH mottar en del henvendelser fra andre sektorer med ønske om Rosa Kompetanse. Det har blant annet vært utdanningssektoren, arbeidslivet, forsvaret og politiet. Vi har ikke ressurser i prosjektet til å besvare disse henvendelser, men i den grad det har vært mulig har LLH besvart henvendelser med ønske om Rosa Kompetanse fra disse gruppene ved å bruke andre ansatte med den samme malen som Rosa Kompetanse bruker. Dette har vært gjort med suksess, og vi mener at det er både mulig og en god idé å fortsette Rosa Kompetanse satsningen også på andre områder i samfunnet. For eksempel vil vi se på muligheten for å etablere Rosa Kompetanse innenfor så vel skole som justis- og politisektoren. Rosa Kompetanse er også blitt brukt i internskolering i LLH. Det en av prosjektets målsetninger at våre egne tillitsvalgte skal skoleres i forhold til dette tema. Siden LLH er en organisasjon som er tuftet på frivillighet og gratis engasjement er turnoveren høy, og internskoleringen må derfor repeteres med jevne mellomrom. I februar 2008 arrangerte Rosa kompetanse, med støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet, en Nettverkskonferanse for noen av de fremste fagfolkene på området homohelse i landet. Målet med møtet var å kartlegge de ulike aktørenes kompetanse og særinteresser, trekke opp retningslinjer for organiseringen og systematiseringen av norsk homohelsepolitikk, og samle alle gode krefter om felles vedtatte målsetninger. Vi inviterte til dialog, og brukte to dager på å etablere det faglige nettverket, Rosa Kompetanse og få overblikk over hverandres kompetanser og ressurser. Et lignende seminar ble avholdt i januar 2009, og bekreftet viktigheten av å samle fagfolkene på dette området til felles idèdugnad. Alle disse ulike fagfolkene er nå knyttet til Rosa Kompetanse som et formelt nettverk, og er en del av den kompetansehevingsplanen vi har for et samlet helsevesen. HIV LLH har i 2008 gjort noen klare vedtak om at vi ønsker avkriminaliserer HIV-positive. Både landsmøtet og et etterfølgende landsstyremøte har slått fast at vi ønsker en revisjon av straffelovens 155 som gjør at HIV-positive ikke lenger rammes av den. Vi har et godt samarbeid på dette område med HIV-Norge og flere HIV-positive homofile menn som har jobbet med denne saken over tid. I tillegg til å markere dette synspunktet i media har vi tatt opp vårt syn på 155 med justisministeren i forbindelse med revisjonen av straffeloven, men opplever ikke at vi har fått gjennomslag forvårt synspunkt i det som er lagt frem av regjeringe. Vi vil derfor fortsette å jobbe med dette i Verdens AIDS- dagen LLH deltok i markeringen av verdens AIDS-dag 1. Desember Markeringen av dagen var et samarbeid med en hel rekke organisasjoner. Det var satt opp en felles stand på Youngstorget for å dele ut informasjon om HIV, sikkerere sex og verdens AIDS-dag med en brosjyre med alle organisasjonene som avsender. LLH bidro til å sikre at standen var godt bemannet på hele den kalde desemberdagen. Som et ledd i feiringen var leder av LLH med å åpne en kunstutstilling på Rikshospitalet av en gruppe kunstnere som kaller seg Positive Art, HIV-positive kunstnere. Her fikk LLH også en overrakt et bilde fra kunstnergruppen som takk for at vi har markert oss i saken rundt 155 i straffeloven. 19

20 Helseutvalget Helseutvalgets har formelt sett vært en del av LLH-familien, men har lenge fungert som en selvstendig enhet. Helseutvalget styre har i 2008 valgt at Helseutvalget skal bli en selvstendig stiftelse. Det endelige formelle vedtaket om opprettelse av stiftelsen ble gjort i februar Å bli selvstendig og uavhengig av LLH var ikke minst et sterkt ønske fra de ansatte i Helseutvalget. LLH har valgt å ikke overprøve eller prøve å styre dette i en annen retning. LLH kommer derfor i 2009 til å nedlegge vårt Helseutvalg og sette i gang et bredere helsearbeid på en annen måte. På vårt landsstyremøtet i november 2008 startet vi prosessen med å utarbeide en ny helsestrategi. Det videre arbeid med helse i LLH vil bli sett i sammenheng med det helsearbeid vi allerede har i Rosa Kompetanseprosjektet og regjeringens varslede ressurssenter. 5 Organisasjonsutvikling Administrasjon LLH har de siste årene opplevd en stor vekst. Medlemstallet har økt en del samtidig som vi har fått mange flere og langt mer aktive fylkeslag. Vår omsetning har økt betraktelig, både i form av driftstilskudd og prosjektmidler og andre inntekter. Vi har også fått flere ansatte og tilsvarende større og mer kompleks administrasjon. Denne veksten har nødvendiggjort en professionalisering av organisasjonen. Denne profesjonaliseringen har vi tatt mange gode og lange skritt mot i Økonomi Organisasjonens økonomi har under 2008 blitt mye større enn tidligere. Det er hovedsakelig på grunn av en større prosjektvirksomhet enn tidligere. Samtidig har vi økt medlemsmassen noe, hvilket gir flere kontingentinntekter. Totalt omsatte LLH for drøye 8 millioner i I løpet av første halvåret av 2008 har vi brukt mye tid på å få orden på organisasjonens økonomi. I perioden februar-mai gjennomgikk LLHs regnskap for 2007 en grundig gjennomsyn og samtidlig ble det utarbeidet nye retningslinjer og rutiner for håndteringen av bilag, kvitteringer og rapportering av utlegg og innkjøp. Som ett ledd i profesjonaliseringen av organisasjonen har vi utarbeidet et nytt økonomireglemente for organisasjonen som ble fastsatt av Landsstyret ved møte i november. Det nye reglementet er mye striktere gjeldene håndtering av kasser, kontanter, kvitteringer og bilag. Som tillegg til det nye reglementet fastsattes også økonomirutiner for fylkeslag og et nytt resereglemente for organisasjonen. Grepet med nye reglementen ble tatt for å forenkle arbeidet med organisasjonens økonomi, gi en bedre oversikt av bruk av organisasjonens midler og for å sikkerstille at organisasjonens midler brukes i henhold til tilskudds brev og tilsagn fra bevilgende myndigheter. I løpet av året har man regelbundet fulgt opp økonomien og revisor har knyttets opp i arbeidet på et sett som ikke tidligere skjedd. De nye reglene og rutinene har muliggjort en oppfølgning og en meget mer korrekt bilde av organisasjonens økonomi, hvilket gjør at organisasjonen i dag har en økonomistyring som er lang bedre enn noen gang før. 20

Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2. Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2 UTDANNING... 3 INTERNASJONALT...

Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2. Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2 UTDANNING... 3 INTERNASJONALT... LLHs arbeidsprogram Vedtatt på LLHs landsmøte 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2 Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2... 2 UTDANNING...

Detaljer

Stavanger kommune i samarbeid med LLH Rogaland og Stavanger på Skeivå arrangerer. Eg e den eg e!

Stavanger kommune i samarbeid med LLH Rogaland og Stavanger på Skeivå arrangerer. Eg e den eg e! Stavanger kommune i samarbeid med LLH Rogaland og Stavanger på Skeivå arrangerer Eg e den eg e! Forebygging av mobbing generelt og spesielt forebygging av mobbing av unge lesbiske, homofile, bifile og

Detaljer

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsstyremøte 19. 21. september 2014 Innhold 1. Livssynsutvalget... 1 2. Kjønnspolitisk utvalg... 1 3. Internasjonalt utvalg... 2 4. UngBDSM-utvalget...

Detaljer

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Norges internasjonale arbeid mot diskriminering av seksuelle minoriteter

Norges internasjonale arbeid mot diskriminering av seksuelle minoriteter Norges internasjonale arbeid mot diskriminering av seksuelle minoriteter 1 Soria Moria-erklæringen omtaler homofiles rettigheter spesielt. Regjeringens handlingsplan Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile,

Detaljer

Søknadspakke organisasjonssekretær

Søknadspakke organisasjonssekretær Søknadspakke organisasjonssekretær Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Stillingsbeskrivelse... 2 Kvalifikasjoner...

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner

Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner Sex, tabuer og fordommer Alle har en seksualitet, uavhengig av funksjonsnedsettelse, alder, kjønn, orientering eller kultur. Og alle har rett til å leve

Detaljer

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport Organisering for bedre levekår Sluttrapport Forord Prosjektet Organisering for bedre levekår er nå gjennomført og avsluttet. I denne rapporten oppsummeres prosjektets gjennomføring og resultater. Funksjonshemmet

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD

HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD AV: FRI FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD BERGEN OG HORDALAND Side 1 Innhold Side 3: Generelle innspill Side 4: Bergen som regnbueby

Detaljer

Rosa kompetanse Hilde Arntsen hilde@llh.no

Rosa kompetanse Hilde Arntsen hilde@llh.no Rosa kompetanse Møt alle med åpenhet, uansett seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet Hilde Arntsen hilde@llh.no Rådgiver Rosa kompetanse FRIs formålsparagraf FRIs mål er et samfunn der

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

«Det handler om folk i Sandnes»

«Det handler om folk i Sandnes» Sandnes Kommune «Det handler om folk i Sandnes» Strategi for likestilling, inkludering og mangfold i Sandnes STRATEGI FOR LIKESTILLING, INKLUDERING OG MANGFOLD Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan bruke

Detaljer

Rapport driftstilskudd LLH 2007. Sosialt arbeid

Rapport driftstilskudd LLH 2007. Sosialt arbeid Rapport driftstilskudd LLH 2007 Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) leverer med dette rapport og foreløpig regnskap for driftsmidler, tildelt over statsbudsjettet for 2007. Revisjonsberetning

Detaljer

Det va mulig det umulige!

Det va mulig det umulige! Det va mulig det umulige! Enhet barn, unge og famile, og åpen helsestasjon for ungdom Narvik 7 november 2012 Hanne Børke-Fykse, sosionom, prosjektleder i LLH. Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile

Detaljer

UTREDNING AV NAVNEFORSLAG LLH

UTREDNING AV NAVNEFORSLAG LLH UTREDNING AV NAVNEFORSLAG LLH BAKGRUNN + Undersøkelser har vist at mange medlemmer i likhet i likhet med befolkningen for øvrig ikke kjenner til hva forkortelsen LLH står for, og hva som egentlig er organisasjonens

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen!

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Rapport Annika F. Huhtala 1 FORORD Helse og Rehabiliteringsprosjektet Ute på noe ble gjennomført i september 2012. Ute på noe er et prosjekt

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse... 3 Kvalifikasjoner for stillingen...

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende

Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) Sluttrapport til Helse og rehabilitering Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende Forord N.K.S. hovedstyre vedtok i 2007 å arbeide for

Detaljer

Kamera går! Sluttrapport

Kamera går! Sluttrapport Kamera går! Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Kamera går! hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet hadde som målsetning å kurse organisasjoner for ungdom

Detaljer

Skeiv i Helse-Norge. ved Annette Solberg

Skeiv i Helse-Norge. ved Annette Solberg Skeiv i Helse-Norge ved Annette Solberg Kartlegging av: møteplasser og helsetilbud for skeive i Innlandet kompetanse på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk hos ansatte innen psykisk

Detaljer

Fremme av menneskerettighetene til LHBT lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Fremme av menneskerettighetene til LHBT lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Fremme av menneskerettighetene til LHBT lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Veiledning for å systematisere og styrke utenriksstasjonenes arbeid med LHBT Seksuell orientering, kjønnsidentitet og

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet Et mer åpent og tydelig LEVE. LEVEs formål

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen!

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen! Rapport; Prosjekt Chat med meg, Snakk med meg Søkerorganisasjon; Redd Barna Virksomhetsområde; Rehabilitering Prosjektnummer; XHDEZE Forord For de fleste ungdommer er internett en positiv og viktig arena

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

Kan du være synlig på jobben?

Kan du være synlig på jobben? Kan du være synlig på jobben? om arbeidslivets møte med lesbiske og homofile www.utdanningsforbundet.no Hvis jeg skulle la være å fortelle elevene at jeg er homofil, ville jeg gitt dem et signal om at

Detaljer

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtets «bestilling» til internasjonalt utvalg (IU) og vil utgjøre grunden og legge føringene for utvalget arbeid frem til landsmøtet

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 ( )

Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 ( ) Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 (2006 2007) Tromsø, 10. april 2008 Statssekretær Arvid Libak Mål for folkehelsepolitikken Flere leveår med god helse i befolkningen som helhet

Detaljer

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 09-11 Vedtektsendringer 2011 Når fristen gikk ut to uker før årsmøtet hadde det kun kommet inn endringsforslag til vedtektene fra styret i LLH Bergen og Hordaland. Disse følger under. Gjennomgående forslag:

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Godkjent med endringer

Godkjent med endringer 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 30.05.11 Tid: Mandag 30. mai, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla Constanse Strøm-Rødseth, Stian Brønmo, Lene Franco- Steimler,

Detaljer

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Innledning I 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vil si

Detaljer

Mamma eller pappa har epilepsi

Mamma eller pappa har epilepsi Rapport for: Mamma eller pappa har epilepsi Utvikling av informasjonskanal for barn med foreldre som har epilepsi FORORD: En stor takk rettes til ExtraStiftelsen for økonomisk støtte. Uten denne støtten

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

I Gjesdal står vi sammen om

I Gjesdal står vi sammen om I Gjesdal står vi sammen om 1. Bakgrunn: Gjesdal kommune har ca. 9600 innbyggere. I Gjesdal har vi sett viktigheten av tverrfaglig samarbeid og forebyggende arbeidet, og gjennom satsingen GOD OPPVEKST

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Høringsuttalelse fra LLH om NOU 2015: 2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Høringsuttalelse fra LLH om NOU 2015: 2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Til Kunnskapsdepartementet Oslo, 22. juni 2015 Høringsuttalelse fra LLH om NOU 2015: 2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Om LLH LLH Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Lov og rett. et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport

Lov og rett. et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport Lov og rett et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport Forord En lang kamp for et sterkere vern for funksjonshemmede var over i januar 2009. Da trådte den nye Diskriminerings-

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Når det vi tar for gitt ikke er gitt. Bergen kommune 4. mai 2010

Når det vi tar for gitt ikke er gitt. Bergen kommune 4. mai 2010 Når det vi tar for gitt ikke er gitt Bergen kommune 4. mai 2010 Hanne Børke-Fykse, sosionom, prosjektleder i LLH. Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. hanne@llh.no Hvorfor skal

Detaljer

NFU en organisasjon. deltaker. En studiering Utgitt av. Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo

NFU en organisasjon. deltaker. En studiering Utgitt av. Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo NFU en organisasjon deltaker En studiering Utgitt av Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: 22 39 60 50 Fax: 22 39 60 60 www.nfunorge.org post@nfunorge.org Revidert

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

klienten er kanskje ikke heterofil? LHBT hva er det? Et seminar for voksne som jobber med barn og unge. Lillehammer tirsdag 3 november 2010

klienten er kanskje ikke heterofil? LHBT hva er det? Et seminar for voksne som jobber med barn og unge. Lillehammer tirsdag 3 november 2010 klienten er kanskje ikke heterofil? LHBT hva er det? Et seminar for voksne som jobber med barn og unge. Lillehammer tirsdag 3 november 2010 Hanne Børke-Fykse, sosionom, prosjektleder i LLH. Landsforeningen

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011 EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2011 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER RESULTATER DEN LANGE VEIEN PROSESSEN INNAD I MILJØET

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Sentralstyrets beretning

Sentralstyrets beretning Sentralstyrets beretning 1. Landsstyremøte August 2010 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig intenteresseorganisasjon, av, med og for elever. Sentralstyrets beretning Den første tiden på kontoret

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Holdninger, levekår og livsløp

Holdninger, levekår og livsløp Arne Backer Grønningsæter, Hans Wiggo Kristiansen og Bjørn R. Lescher-Nuland (red.) Holdninger, levekår og livsløp - forskning om lesbiske, homofile og bifile UNIVERSITETSFORLAGET Forord 9 Kapittel 1 Forskning

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Status på lhbti-feltet i Norge

Status på lhbti-feltet i Norge Status på lhbti-feltet i Norge Anna Bjørshol Avdelingsdirektør, Bufdir Direktorat under Barne- og likestillingsdepartementet barnevern barn, ungdom og oppvekst adopsjon familievern vold og overgrep i nære

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet

Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet Velkommen Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst Når kontroll setter alvorlige begrensninger for unges

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 14 / 2015 Regelverk for tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer