Målgruppe Tannleger. Tid Mandag 8. januar 2007, kl Sted Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngsg. 11, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Målgruppe Tannleger. Tid Mandag 8. januar 2007, kl. 0900 1600. Sted Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngsg. 11, Oslo"

Transkript

1 J ANUARKURSENE Vägen till bättre kompositfyllningar - ett kurs om materialen och metoderna Tannbehandling av av rusmisbrukere rusmis Tannlege, dr.odont. Thomas Jacobsen, Sverige Kompositfyllningar tillhör de vanligaste åtgärderna inom allmäntandvården. Många faktorer påverkar vårdkvalitén, inte minst tandvårdspersonalens kunskap. Nya produkter och metoder lanseras regelbundet, men även forskningen bidrager med nya rön. Vad är det som kan påverka behandlingsresultatet? Kursen kommer att ge en teoretiskt bakgrund men också konkreta kliniska råd. * Varför behöver vi ibland reparera eller byta ut kompositfyllningar? * Val av material och produkter Vilka kriterier är relevanta? * Finns det verkligen en produkt som är bäst? * Hur fungerar bonding och hur skall dom hantera för bästa resultat? * Bonding en eller flera flaskor? * Komposit i kliniken olika aspekter på fyllningsteknik Mandag 8. januar 2007, kl Youngsg. 11, Oslo e Overlege Reidar Høifødt, Universitetssykehuset inord-norge. Fagsjef for rustiltakene i Troms. Tannlege Ole Jørgen Bakstad, Tannklinikken Akershus Universitetssykehus HF. Rådgiver Hanne Lundemo, Helse og omsorgsdepartementet. Rusmisbrukere kan være en utfordrende gruppe å behandle, både når det gjelder akuttbehandling og rehabilitering. Kurset tar sikte på å sette oss bedre i stand til å gi rusmisbrukere en forsvarlig behandling ved å fokusere på farmakologiske hensyn, praktiske erfaringer med tannbehandling og rusmiddelbrukerens sosiale situasjon. * Litt om ulike typer rusmisbruk og ulike sosiale situasjoner. Har de tunge rusmisbrukerne noen fellestrekk? * Rusmisbrukere som mottar tjenester etter Sosialtjenesteloven 4 2 bokstav a-d har rett til fri tannbehandling. Hvem er dette? * Bruk av smertestillende i forhold til misbrukspotensialet, leverfunksjon og eventuelle restriksjoner i forbindelse med behandlingsopplegg * Strategier for bruk av smertestillende midler ved akutte tilstander, etter tannbehandling og ved kroniske smerter * Bruk av lokalanestesi 790 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR 12

2 brukere Periodontal kirurgiske inngrep, tannpleierens og tannhelsesekretærens rolle * Hvorfor er de som lever hardt ofte redd tannbehandling. Kan sederende medikamenter benyttes? * Tannbehandling på pasient i rus * Hvordan langvarig misbruk påvirker smerteterskelen * Hvordan påvirker rusmisbruk tannhelsen og hvordan kan vi forebygge * Erfaringer med tannbehandling av rusmisbrukere * Hvordan organisere lavterskeltilbud * Betalingsordninger * Hva slags behandlingsstrategi er rusmisbrukere tjent med Hele tannhelseteamet Mandag 8. januar 2007, kl Youngsg. 11, Oslo Tannlege, spesialistkandidat i periodonti, Eirik Aasland Salvesen, UiB Kurset er rettet mot tannpleiere og tannhelsesekretærer som er del av team som jobber eller ønsker å jobbe med periodontal- eller annen type oral kirurgi. Vi oppdaterer sykdomsforståelsen, ser på behandlingsstrategier og belyser terapivalg. Detaljerte prosedyrer for gjennomføring av kirurgiske inngrep, være seg før inngrep, under inngrep og etter inngrep skisseres. Vi vektlegger tannpleierens og tannhelsesekretærens rolle i forberedelse av pasienten, selve den kirurgiske assistansen og kontroll/oppfølging etter kirurgiske inngrep. * Periodontitt, ny sykdomsforståelse * Behandlingsstrategier * Terapivalg * Periodontal kirurgiske prosedyrer * Aseptikk * Instrumentarium * Pasientinformasjon * Forberedelse av pasienten * Kirurgisk assistanse, hvordan være den beste? * Oppfølging av pasienten Tannpleiere, tannhelsesekretærer Mandag 8. januar 2007, kl Kr 1700 inklusiv lunsj og pausekaffe DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR

3 / R EPRISE Bruk av hypnotiske teknikker for lindring av smerter, spenninger og ubehag Periodontal kirurgi; arbeidskurs Kirurgi for allmennpraktikeren Cand. psychol. Gunnar Rosén, Arbeider på smerteklinikken ved Aker Universitetssykehus med klinisk arbeid, forskning og undervisning. Spesialist i Klinisk psykologi, doktorgrad innenfor smerte, hjerneaktivering og hypnose. Leder for Norsk Forening for Klinisk og Eksperimentell Hypnose. * Introduksjon til hypnotiske teknikker, teori og litt historikk * Hva vet vi om hypnose som metode og hva kan vi bruke det til * Kliniske kasus med kommentarer, demonstrasjoner og film * Basalt om smertefysiologi og hvordan hypnose kan modulere opplevelsen av smerte * Trening på hypnotiske teknikker og arbeide i grupper * Hvordan kan jeg bruke slike teknikker i tannlegestolen Hele tannhelseteamet Mandag 8. januar 2007, kl Youngsg. 11, Oslo e Førsteamanuensis, spesialist i periodonti, Anne Merete Aass, IKO, UiO, spesialistkandidater, Asgeir Grotle og Pejman Khanifam Kurset gir en innføring i forskjellige periodontalkirurgiske teknikker med hovedvekt på gingivectomi og flap (Modifisert Widman flap) utført på grisekjever. * Indikasjoner og kontraindikasjoner * Instrumenter og instrumentbruk Mandag 8. januar 2007, kl , kurs I Tirsdag 9. januar 2007, kl , kurs II Det odontologiske fakultet, Geitmyrsveien 71, Oslo 3 timer Kr 3000 Deltakerbegrenset Maks 12 deltakere per kurs Tannlege, spesialist i oral kirurgi og oral medisin, Frode Øye, Oslo En ønsker i dette kurset å fokusere på de problemstillinger som allmennpraktikeren står over for når det skal gjøres operative inngrep. Ved hjelp av film vil en vise hvordan en bør gå frem ved fjerning av visdomstenner og ved rotspissamputasjoner. Det legges vekt på preoperativ vurdering, snittføring, utstyr som trengs, oppdekking og ikke minst hvordan en behandler de komplikasjoner som måtte opptre. Preoperativ røntgen vurdering og behandling av andre sykdomstilstander som krever operative inngrep vil bli belyst. Deltakerne vil få en DVD som viser behandlingsteknikk, snittføring, oppdekking og utstyr. * Indikasjoner for fjerning av visdomstenner * Indikasjoner for rotspissamputasjoner * Metode, snittføring, utstyr * Preoperativ røntgenvurdering * Biopsier * Cyster og tumores * Komplikasjoner Tirsdag 9. januar 2007, kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR 12

4 Amalgam quo va`dis? Kr 2000 inklusiv DVD, lunsj og pausekaffe e Professor Nils Roar Gjerdet, Odontologiske Biomaterialer, UiB Professor Bente Moen, Seksjon for Arbeidsmedisin, UiB Overlege/professor II Bjørn Hilt, Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, NTNU Amalgam har i mer enn 180 år vist seg å være klinisk hensiktsmessig i odontologisk praksis. Det har vært mange diskusjoner om pasientenes helserisiko, om personalets risiko ved håndtering av materialet, om de forskjellige tiltak som er nødvendig i klinikken for å opprettholde en god kvikksølvhygiene samt om miljøhensynene. Kurset vil forsøke å belyse spørsmålet: Hvor står vi og hvor går vi når det gjelder amalgam? * Bruk av amalgam i odontologisk praksis med Nils Roar Gjerdet * Kvikksølv og kognitive effekter med Bjørn Hilt * Mulige reproduksjonsskader av metallisk kvikksølv med Bente Moen Tirsdag 9. januar 2007, kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR

5 / R EPRISE Tekniske hjelpemidler i endodontien - arbeidskurs i endodontisk mikroskopi Helse-, miljø- og sikkerhetsar sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) ipraksis Senterleder Ada Schreiner, Senter for fellesfunksjoner, Medisinsk divisjon, Oslo e Tannlege, spesialistutdanning i endodonti, Gilberto Debelian, Oslo Tannlege, spesialistutdanning i endodonti, Johan Ulstad, Oslo Kurset vil ved hjelp av forelesninger og praktiske øvelser vise de kliniske situasjoner hvor man bruker mikroskop og ultralyd. Ved mikroskopet skal vi jobbe på modeller for å praktisere både konvensjonell endodonti og kirurgisk endodonti, lære å fjerne stifter og frakturerte instrumenter samt reparere rotperforasjoner. * Teori og videodemonstrasjon av mikroskopi og ultralyd * Ergonomi * Innstilling av mikroskop * Lokalisering av MB2 kanal i overkjevemolar * Fjerning av frakturert instrument * Stiftfjerning * Reparasjon av rotperforasjoner * Rotspissamputasjoner Tirsdag 9. januar 2007, kl , kurs I Onsdag 10. januar 2007, kl , kurs II Kr 3800 inklusiv lunsj og pausekaffe Deltakerbegrenset Maks 20 deltakere per kurs Arbeidsmiljøloven av 1. januar 2006 stiller en rekke krav til arbeidsgiver i forhold til systematisk HMS-arbeid. Det er nødvendig med kunnskap og kompetanse for å lykkes med dette viktige arbeidet. Kurset skal gi deltakerne * En innføring i forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften, HMS-arbeid) * En innføring i hvordan man kan arbeide systematisk med å vedlikeholde og forbedre sitt HMS-system (håndbok) * Råd og tips om hvor man kan finne oppdatert og nyttig informasjon om HMS * Deltakerne får eksempel på hvordan man kan starte opp sitt systematiske HMS-arbeid og hvordan man kan utarbeide og vedlikeholde en enkel HMS-håndbok * Hensikt, mål og mening med forskriften om systematisk HMS-arbeid * Gjennomgang av HMS-forskriften * Viktige bestemmelser i Arbeidsmiljøloven i forhold til HMS * Kom i gang! Eksempel på en enkel HMS-håndbok 794 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR 12

6 beid (HMS-arbeid) i praksis Protetik på implantat och tänder vad händer? Ledere, verneombud, tillitsvalgte og medarbeidere med ansvar for og/eller interesse for arbeid med HMS Tirsdag 9. januar 2007, kl Antall timer 3 timer Kr. 800 Kurset er gratis for de av NTFs medlemmer som er påmeldt et av de øvrige januarkursene Övertandläkare Sven Scholander, Specialistkliniken för Oral protetik, Kristianstad, Sverige Att inspirera kursdeltagarna till ett odontologiskt och kritiskt tänkande, förbättrad diagnostik och planering samt öka kunskaperna om konsekvenserna av t.ex. felaktigt placerade implantat och felaktig eller bristfällig behandlingsplanering av tand- och implantatförankrad protetik. * Allmänna synpunkter på diagnostik, terapival och prognos * Reklam, massmedia och vetenskap * Vad är en god prognos? * Konsekvenser av implantatplacering: lyckade och misslyckade casus * Vad kan vi göra för att minska komplikationsrisken? * Vad vet vi om långtidsresultaten? * Kliniska casus: olika protetiska behandlingar/rekonstruktioner med olika svårighetsgrad tand- och implantatförankrad protetik * Material och metod; kliniska tekniker och tips Onsdag 10. januar 2007, kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR

7 Den trygge, motiverte og inspirerende tannhelsearbeideren - hva, hvorfor, hvordan? / Fortandplast arbejdskursus arbejdskursus et praktisk kursus med fokus på æs - af - et tandsubstans praktisk kursus med fokus på æstetik, holdbarhed og bevarelse af tandsubstans Psykolog og motivator Trond E. Haukedal, Bergen Kompetanseutvikling AS Trond E. Haukedal er 46 år, var ferdig psykolog på Universitetet i Bergen i Via arbeid i psykiatrien ble han senterleder i Knarvik Senter, deretter senterleder i Oasen før han endte som annonsesjef i Bergens ende. Han startet Bergen Kompetanseutvikling AS i Siden har han reist landet rundt og inspirert, motivert og bevisstgjort ledere, medarbeidere og mennesker på alle nivåer i norsk arbeids- og samfunnsliv. Haukedal fikk pris for årets kursholder i Norge i Han er full av energi, «folkelig», bruker humor bevisst, er konkret og er på mange måter en «storyteller». Han gjør «fagstoff» forståelig og tilgjengelig. Et dagsseminar som viser hvordan god og inspirerende kommunikasjon, selvledelse, egenutvikling, teamtenkning og motiverende samarbeid kan være grunnmur for et tannhelseteam- som både fungerer godt faglig men som også styrker hverandres og sin egen selvfølelse og selvtillit. Hele tannhelseteamet Onsdag 10. januar 2007, kl Kr 1700 inklusiv lunsj og pausekaffe e Overtandlæge Ulla Pallesen, Tandlægeskolen Københavns Universitet og privat praksis Tandlæge Carsten Langemark, Tandlægeskolen Københavns Universitet og privat praksis Adhæsivteknik og nye forbedrede æstetiske plastmaterialer har gjort det muligt at udvide indikationsområdet for direkte plast i fortænder, hvorved invasiv behandling med keramik ofte kan undgås. For at tilgodese optimal funktion og holdbarhed, samt patienternes ofte store krav til æstetik, er det nødvendigt at beherske de teknikker og optiske muligheder, der foreligger med nyere plastmaterialer. Forskellige teknikker og metoder vil blive demonstreret ved hjælp af videopræsentation og arbejde i mikroskop. Den enkelte deltager får mulighed for under vejledning selv at arbejde på fantomtænder, og der vil være rig lejlighed for diskussion undervejs. * Genopbygning af frakturerede fortænder * Ændring af morfologi fx ved taptænder, diastemata, åbne approksimalrum eller tandstillingsfejl Kurset henvender sig til praktiserende tandlæger, som ønsker at få opdateret teori og trænet praksis med nyere materialer og teknikker. 796 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR 12

8 tetik, holdbarhed og bevarelse Mange tenner små hva gjør vi nå? - en gjennomgang av pedodontien Onsdag 10. januar 2007, kl , kurs I Torsdag 11. januar 2007, kl , kurs II Kr 3800 inklusiv lunsj og pausekaffe Deltakerbegrenset Maks 20 deltakere per kurs e Professor Göran Dahllöf, Karolinska Institutet, Sverige Övertandläkare, specialist i pedodonti Ann-Christin Grevér, Huddinge, Sverige Grunnlaget for en livsvarig god tannhelse legges i barne- og ungdomsårene. Ny kunnskap og nye behandlingsmetoder gjør at pedodontien stadig er i endring. Kurset har til hensikt å gi en oppdatert oversikt over fagfeltet. * Inskolning av barn till tandvården hur hanterar vi barn med avvikande beteende? * Smärtfri tandvård användning av analgetika, lokalanestesi och sedering * Riskbedömning av orala sjukdomar intervall för bite-wing röntgen och revision * Hur skall vi förebygga och behandla karies hos förskolebarn * Rekommendationer för fyllningsterapi i primära och unga permanenta tänder * Hur skall vi förebygga och behandla karies och parodontit hos tonåringar vad händer med de initiala kariesskadorna efter 19 år * Barn och ungdomar med kroniska sjukdomar hur påverkas den orala hälsan? * Dentala trauma diagnostik, tonvikt på primära tänder och frakturer med eller utan pulpablotta, tannpleiere Torsdag 11. januar 2007, kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR

9 «Vet du nok? lover og regler i endring» - Praksisadministrasjon for tannleger Tannregulering hvorfor, når og hvordan? * Merverdiavgiftslovgivning status for unntaksreglene * Klage på tannbehandling lovregler og interne klageordninger * Pasientskadeerstatningsloven hovedregler og hva det innebærer at loven foreslås satt i kraft for privat sektor Tannlege, spesialist i kjeveortopedi, Erik Engesæter, Bø itelemark e Advokatfullmektig Dag Erlend Reite, NTF Advokat Elisabeth Scarpello, NTF Advokat Knut Kjølstad, NTF Det er ikke tilstrekkelig for å administrere en praksis at man er en god tannlege. Innsikt i de krav som stilles for eksempel til arbeidsgiverrollen, tjenestepensjonsordninger, klagebehandling og annet er en nødvendig forutsetning for at man på en god måte skal kunne håndtere spørsmål som oppstår. Innholdet i kurset er utformet med sikte på å presentere regelverk på lovområder som det er av betydning for praksiseiere og daglig ledere av tannlegepraksiser å kjenne til. Årets praksisadministrasjonskurs vektlegger å gi en innføring lovområder som det etter sekretariatets erfaring ofte oppstår spørsmål om samt å presentere aktuelle regelverksendringer. * Sentrale arbeidsrettslige problemstillinger oppsigelser og ansettelser * OTP virkninger av og ivaretakelse av den nye loven * Ferieloven som er daglig ledere av en tannlegepraksis Torsdag 11. januar 2007, kl Antall timer (ekskl. 1 time lunsj) Kr 1000 inklusiv lunsj og pausekaffe Kurset vil legge vekt på kjeveortopedi sett fra medarbeidernes ståsted. Det gis gjennomgang og innføring i diagnostikk, henvisningskriterier og ulike former for kjeveortopedisk behandling. * I presentasjonen omtales temaer som vekst, bittutvikling og tannvekslings avvik * Det vil bli vist eksempler på ulike behandlingsmetoder og materialer som brukes i dag * Valg av tidspunkt, henvisnings rutiner og samarbeids muligheter Gjennomgang av trygdesøknadsskjema IA med eksempler, og de siste oppdateringer om trygde oppgjør, stykkpriser og RTVs og NKFs takstforståelse. Tannpleiere, tannhelsesekretærer Torsdag 11. januar 2007, kl Kr 1700 inklusiv lunsj og pausekaffe 798 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR 12

10 Streiftog i kjeveortopedi Internett videregående kurs e Tannlege, spesialist i kjeveortopedi, Annlaug Stensland, Stavanger Tannlege, spesialist i kjeveortopedi, Ole Christian Amundsen, Stavanger Kurset tar sikte på å gi en oversikt over hva som bør henvises for kjeveortopedisk behandling. En rekke kasuspresentasjoner vil illustrere ulike behandlingsmuligheter både for barn og voksne. Det vil også bli lagt vekt på interdisiplinært samarbeid. Kurset vil gi informasjon om ulik kjeveortopedisk apparatur, forskjellige behandlingsteknikker og nye teknologiske hjelpemidler som kjeveortopeder har tatt i bruk. * Normal/unormal okklusjonsutvikling Hva bør en se etter? Hva bør en henvise? Til hvilket tidspunkt bør en henvise? * Kjeveortopedisk diagnostikk og behandlingsplanlegging * Det kjeveortopediske refusjonssystem * Behandlingsmuligheter Kasuspresentasjoner Presentasjon av ulik kjeveortopedisk apparatur Presentasjon av behandlingsteknikker * Voksenbehandling Muligheter og begrensninger Interdisiplinært samarbeid Kasuspresentasjoner, tannpleiere Torsdag 11. januar 2007, kl Ajourit Etter kurset skal deltakerne vite hva en nettleser er og kunne bruke denne effektivt. I tillegg skal de kjenne til ulike tjenester som er tilgjengelig på Internett, og beherske søk etter faglitteratur. Kort om Internett Explorer 6 programvinduet * Hva er en nettleser? * De forskjellige verktøylinjer og knapper * Hjelpemuligheter World Wide Web * Hyperlenker * Effektiv navigering på web bruk av hurtigtaster? * Logg * Utskrift * Lese sider frakoblet Favoritter * Opprette, slette og endre * Organisere Søkemotorer søk på Internett * Hva er en søkemotor? * Søkekriterier gjør effektive og målrettede søk! * Søk etter e-postadresser Bruksområder sider aktuelt for * Bibliotektjenester * Bøker og tidsskrifter * Statlig informasjon inklusiv lovverket * Annet Innstillinger, tilpasning og sikkerhet Gjenbruk av informasjon * Kopiering og lagring av tekst og objekter * Lov om opphavsrett DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR

11 Powerpoint grunnkurs Onsdag 10. januar 2007, kl Biskop Gunnerusgt. 6 (Byporten), Oslo Kr 1900 inklusiv lunsj og kursdokumentasjon *Det forutsettes et minimum på 6 deltakere for å kunne gjennomføre kurset. Dersom færre en minimumsantallet melder seg, forbeholder vi oss retten til å avlyse kurset. Ajourit Kurset skal gi deltakerne * Ferdigheter i bruk av de grunnleggende funksjonene, på en smart og effektiv måte * Kunnskap om å bygge opp en god og funksjonell presentasjon * Innføring i elementer i skjermbildet og de ulike visningene i PowerPoint * Utforming av en presentasjon * Jobbe med tekst i lysbildene * Bruk av bilder i presentasjonen, sette inn, redigere og formatere disse * Bruke tegneverktøyene, formatere og redigere tegnede objekter * Sette inn organisasjonskart i presentasjonen, redigere og formatere. * Sette inn diagram i presentasjonen, redigere og formatere. * Lage tabell i PowerPoint * Overgangseffekter og tekstanimering * Lysbildefremvisning * Utskriftsvalg * Lagre presentasjon som webside og hyperkoblinger (hvis tid) Torsdag 11. januar 2007, kl Biskop Gunnerusgt. 6 (Byporten), Oslo Kr 1900 inklusiv lunsj og kursdokumentasjon *Det forutsettes et minimum på 6 deltakere for å kunne gjennomføre kurset. Dersom færre en minimumsantallet melder seg, forbeholder vi oss retten til å avlyse kurset. 800 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR 12

Tannimplantater; titanrevolusjonen

Tannimplantater; titanrevolusjonen J ANUARKURSENE 2006 406 00 01 406 00 02 406 00 03 R EPRISE Hverdagsprotetikk Tannimplantater; titanrevolusjonen på tannlegekontoret - Implantater for tannhelsesekretærer Lokalanestesi for tannpleiere tannpleiere

Detaljer

* Biologisk prinsipp til apikal preparasjon

* Biologisk prinsipp til apikal preparasjon J ANUARKURSENE 2008 Heldags arbeidskurs i maskinell endo Effektivt og trygt og så enkelt at det blir moro, men hvilket system skal jeg velge? Arbeidskurs med Bio RaCe og ProTaper e Universitetslektor,

Detaljer

Etterutdanning. NTFs landsmøte 2014. Høst 2014. HUSK LANDSMØTEFEST - for hele tannhelseteamet! Silya - DDE

Etterutdanning. NTFs landsmøte 2014. Høst 2014. HUSK LANDSMØTEFEST - for hele tannhelseteamet! Silya - DDE Returadresse: NTF, Pb. 2073 Vika, 0125 Oslo Etterutdanning Landsmøteprogram og kurstilbud fra Den norske tannlegeforening Høst 2014 2014 HUSK LANDSMØTEFEST - for hele tannhelseteamet! Silya - DDE Forhåndspåmelding

Detaljer

Vedrørende programmet for spesialutdannelsen i protetikk og bittfunksjon

Vedrørende programmet for spesialutdannelsen i protetikk og bittfunksjon UNIVERSITETET I OSLO DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Avdeling for protetikk og bittfunksjon Postboks 1109, Blindern 0317 Oslo Besøksadresse: Geitmyrsveien 71 0455 Oslo Semesterstyret for Spesialutdanning v/

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs Kurskatalog Høst 2012 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Januar 2006 Forord Den foreliggende artikkelsamling omfatter organisering og finansiering av tannhelsetjenesten og dens lovgrunnlag.

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 19. mars kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 19. mars kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 2 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 29.01. 2013: Periimplantologi 10 Candidatball V08 11 Bli bedre

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Pasientmedvirkning. Kapittel 5

Pasientmedvirkning. Kapittel 5 Kapittel 5 Kompetansemål: Eleven skal kunne drøfte hva pasientmedvirkning innebærer i tannhelsetjenesten og informere om pasientens rettigheter. Når du har lest dette kapitlet skal du vite hvilke rettigheter

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r 3 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 6. mars Tannbleking 10 OTFs Skidag 2012 13 Implementering av

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Regler for spesialistutdanning av tannleger

Regler for spesialistutdanning av tannleger Regler for spesialistutdanning av tannleger Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 19.12.2008 1. Formelt grunnlag. 3 2. Den norske tannlegeforenings spesialistkomité 3 3. Generelle regler. 3 3.1 Rett

Detaljer

Foredrag fredag 15. oktober

Foredrag fredag 15. oktober Foredrag fredag 15. oktober Aktualitetsforedrag Tannhelse og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) I senere år er det kommet flere studier som tyder på en sammenheng mellom KOLS og dårlig tannhelse. Vi

Detaljer

Norut Rapport nr. SF 12/2007 ARBEIDSDELINGEN MELLOM TANNLEGER OG TANNPLEIERE I NORGE. Birgit Abelsen

Norut Rapport nr. SF 12/2007 ARBEIDSDELINGEN MELLOM TANNLEGER OG TANNPLEIERE I NORGE. Birgit Abelsen Norut Rapport nr. SF 12/2007 ARBEIDSDELINGEN MELLOM TANNLEGER OG TANNPLEIERE I NORGE Birgit Abelsen November 2007 FORORD Denne rapporten dokumenterer et delprosjekt i et større prosjekt; Nye organisasjons-

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2004 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Sammendrag 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 4 2 FORMÅL,

Detaljer

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04. Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Vi har ikke tid Hvorfor er det viktig for sykepleiere å ha kunnskap om forflytning? SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.11

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Administrasjon på tannklinikken

Administrasjon på tannklinikken Kapittel 5 Administrasjon på tannklinikken Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre administrative oppgaver i en tannhelsepraksis. Eleven skal kunne bestille og oppbevare dentalt forbruksmateriell. Eleven

Detaljer