Målgruppe Tannleger. Tid Mandag 8. januar 2007, kl Sted Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngsg. 11, Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Målgruppe Tannleger. Tid Mandag 8. januar 2007, kl. 0900 1600. Sted Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngsg. 11, Oslo"

Transkript

1 J ANUARKURSENE Vägen till bättre kompositfyllningar - ett kurs om materialen och metoderna Tannbehandling av av rusmisbrukere rusmis Tannlege, dr.odont. Thomas Jacobsen, Sverige Kompositfyllningar tillhör de vanligaste åtgärderna inom allmäntandvården. Många faktorer påverkar vårdkvalitén, inte minst tandvårdspersonalens kunskap. Nya produkter och metoder lanseras regelbundet, men även forskningen bidrager med nya rön. Vad är det som kan påverka behandlingsresultatet? Kursen kommer att ge en teoretiskt bakgrund men också konkreta kliniska råd. * Varför behöver vi ibland reparera eller byta ut kompositfyllningar? * Val av material och produkter Vilka kriterier är relevanta? * Finns det verkligen en produkt som är bäst? * Hur fungerar bonding och hur skall dom hantera för bästa resultat? * Bonding en eller flera flaskor? * Komposit i kliniken olika aspekter på fyllningsteknik Mandag 8. januar 2007, kl Youngsg. 11, Oslo e Overlege Reidar Høifødt, Universitetssykehuset inord-norge. Fagsjef for rustiltakene i Troms. Tannlege Ole Jørgen Bakstad, Tannklinikken Akershus Universitetssykehus HF. Rådgiver Hanne Lundemo, Helse og omsorgsdepartementet. Rusmisbrukere kan være en utfordrende gruppe å behandle, både når det gjelder akuttbehandling og rehabilitering. Kurset tar sikte på å sette oss bedre i stand til å gi rusmisbrukere en forsvarlig behandling ved å fokusere på farmakologiske hensyn, praktiske erfaringer med tannbehandling og rusmiddelbrukerens sosiale situasjon. * Litt om ulike typer rusmisbruk og ulike sosiale situasjoner. Har de tunge rusmisbrukerne noen fellestrekk? * Rusmisbrukere som mottar tjenester etter Sosialtjenesteloven 4 2 bokstav a-d har rett til fri tannbehandling. Hvem er dette? * Bruk av smertestillende i forhold til misbrukspotensialet, leverfunksjon og eventuelle restriksjoner i forbindelse med behandlingsopplegg * Strategier for bruk av smertestillende midler ved akutte tilstander, etter tannbehandling og ved kroniske smerter * Bruk av lokalanestesi 790 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR 12

2 brukere Periodontal kirurgiske inngrep, tannpleierens og tannhelsesekretærens rolle * Hvorfor er de som lever hardt ofte redd tannbehandling. Kan sederende medikamenter benyttes? * Tannbehandling på pasient i rus * Hvordan langvarig misbruk påvirker smerteterskelen * Hvordan påvirker rusmisbruk tannhelsen og hvordan kan vi forebygge * Erfaringer med tannbehandling av rusmisbrukere * Hvordan organisere lavterskeltilbud * Betalingsordninger * Hva slags behandlingsstrategi er rusmisbrukere tjent med Hele tannhelseteamet Mandag 8. januar 2007, kl Youngsg. 11, Oslo Tannlege, spesialistkandidat i periodonti, Eirik Aasland Salvesen, UiB Kurset er rettet mot tannpleiere og tannhelsesekretærer som er del av team som jobber eller ønsker å jobbe med periodontal- eller annen type oral kirurgi. Vi oppdaterer sykdomsforståelsen, ser på behandlingsstrategier og belyser terapivalg. Detaljerte prosedyrer for gjennomføring av kirurgiske inngrep, være seg før inngrep, under inngrep og etter inngrep skisseres. Vi vektlegger tannpleierens og tannhelsesekretærens rolle i forberedelse av pasienten, selve den kirurgiske assistansen og kontroll/oppfølging etter kirurgiske inngrep. * Periodontitt, ny sykdomsforståelse * Behandlingsstrategier * Terapivalg * Periodontal kirurgiske prosedyrer * Aseptikk * Instrumentarium * Pasientinformasjon * Forberedelse av pasienten * Kirurgisk assistanse, hvordan være den beste? * Oppfølging av pasienten Tannpleiere, tannhelsesekretærer Mandag 8. januar 2007, kl Kr 1700 inklusiv lunsj og pausekaffe DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR

3 / R EPRISE Bruk av hypnotiske teknikker for lindring av smerter, spenninger og ubehag Periodontal kirurgi; arbeidskurs Kirurgi for allmennpraktikeren Cand. psychol. Gunnar Rosén, Arbeider på smerteklinikken ved Aker Universitetssykehus med klinisk arbeid, forskning og undervisning. Spesialist i Klinisk psykologi, doktorgrad innenfor smerte, hjerneaktivering og hypnose. Leder for Norsk Forening for Klinisk og Eksperimentell Hypnose. * Introduksjon til hypnotiske teknikker, teori og litt historikk * Hva vet vi om hypnose som metode og hva kan vi bruke det til * Kliniske kasus med kommentarer, demonstrasjoner og film * Basalt om smertefysiologi og hvordan hypnose kan modulere opplevelsen av smerte * Trening på hypnotiske teknikker og arbeide i grupper * Hvordan kan jeg bruke slike teknikker i tannlegestolen Hele tannhelseteamet Mandag 8. januar 2007, kl Youngsg. 11, Oslo e Førsteamanuensis, spesialist i periodonti, Anne Merete Aass, IKO, UiO, spesialistkandidater, Asgeir Grotle og Pejman Khanifam Kurset gir en innføring i forskjellige periodontalkirurgiske teknikker med hovedvekt på gingivectomi og flap (Modifisert Widman flap) utført på grisekjever. * Indikasjoner og kontraindikasjoner * Instrumenter og instrumentbruk Mandag 8. januar 2007, kl , kurs I Tirsdag 9. januar 2007, kl , kurs II Det odontologiske fakultet, Geitmyrsveien 71, Oslo 3 timer Kr 3000 Deltakerbegrenset Maks 12 deltakere per kurs Tannlege, spesialist i oral kirurgi og oral medisin, Frode Øye, Oslo En ønsker i dette kurset å fokusere på de problemstillinger som allmennpraktikeren står over for når det skal gjøres operative inngrep. Ved hjelp av film vil en vise hvordan en bør gå frem ved fjerning av visdomstenner og ved rotspissamputasjoner. Det legges vekt på preoperativ vurdering, snittføring, utstyr som trengs, oppdekking og ikke minst hvordan en behandler de komplikasjoner som måtte opptre. Preoperativ røntgen vurdering og behandling av andre sykdomstilstander som krever operative inngrep vil bli belyst. Deltakerne vil få en DVD som viser behandlingsteknikk, snittføring, oppdekking og utstyr. * Indikasjoner for fjerning av visdomstenner * Indikasjoner for rotspissamputasjoner * Metode, snittføring, utstyr * Preoperativ røntgenvurdering * Biopsier * Cyster og tumores * Komplikasjoner Tirsdag 9. januar 2007, kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR 12

4 Amalgam quo va`dis? Kr 2000 inklusiv DVD, lunsj og pausekaffe e Professor Nils Roar Gjerdet, Odontologiske Biomaterialer, UiB Professor Bente Moen, Seksjon for Arbeidsmedisin, UiB Overlege/professor II Bjørn Hilt, Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, NTNU Amalgam har i mer enn 180 år vist seg å være klinisk hensiktsmessig i odontologisk praksis. Det har vært mange diskusjoner om pasientenes helserisiko, om personalets risiko ved håndtering av materialet, om de forskjellige tiltak som er nødvendig i klinikken for å opprettholde en god kvikksølvhygiene samt om miljøhensynene. Kurset vil forsøke å belyse spørsmålet: Hvor står vi og hvor går vi når det gjelder amalgam? * Bruk av amalgam i odontologisk praksis med Nils Roar Gjerdet * Kvikksølv og kognitive effekter med Bjørn Hilt * Mulige reproduksjonsskader av metallisk kvikksølv med Bente Moen Tirsdag 9. januar 2007, kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR

5 / R EPRISE Tekniske hjelpemidler i endodontien - arbeidskurs i endodontisk mikroskopi Helse-, miljø- og sikkerhetsar sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) ipraksis Senterleder Ada Schreiner, Senter for fellesfunksjoner, Medisinsk divisjon, Oslo e Tannlege, spesialistutdanning i endodonti, Gilberto Debelian, Oslo Tannlege, spesialistutdanning i endodonti, Johan Ulstad, Oslo Kurset vil ved hjelp av forelesninger og praktiske øvelser vise de kliniske situasjoner hvor man bruker mikroskop og ultralyd. Ved mikroskopet skal vi jobbe på modeller for å praktisere både konvensjonell endodonti og kirurgisk endodonti, lære å fjerne stifter og frakturerte instrumenter samt reparere rotperforasjoner. * Teori og videodemonstrasjon av mikroskopi og ultralyd * Ergonomi * Innstilling av mikroskop * Lokalisering av MB2 kanal i overkjevemolar * Fjerning av frakturert instrument * Stiftfjerning * Reparasjon av rotperforasjoner * Rotspissamputasjoner Tirsdag 9. januar 2007, kl , kurs I Onsdag 10. januar 2007, kl , kurs II Kr 3800 inklusiv lunsj og pausekaffe Deltakerbegrenset Maks 20 deltakere per kurs Arbeidsmiljøloven av 1. januar 2006 stiller en rekke krav til arbeidsgiver i forhold til systematisk HMS-arbeid. Det er nødvendig med kunnskap og kompetanse for å lykkes med dette viktige arbeidet. Kurset skal gi deltakerne * En innføring i forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften, HMS-arbeid) * En innføring i hvordan man kan arbeide systematisk med å vedlikeholde og forbedre sitt HMS-system (håndbok) * Råd og tips om hvor man kan finne oppdatert og nyttig informasjon om HMS * Deltakerne får eksempel på hvordan man kan starte opp sitt systematiske HMS-arbeid og hvordan man kan utarbeide og vedlikeholde en enkel HMS-håndbok * Hensikt, mål og mening med forskriften om systematisk HMS-arbeid * Gjennomgang av HMS-forskriften * Viktige bestemmelser i Arbeidsmiljøloven i forhold til HMS * Kom i gang! Eksempel på en enkel HMS-håndbok 794 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR 12

6 beid (HMS-arbeid) i praksis Protetik på implantat och tänder vad händer? Ledere, verneombud, tillitsvalgte og medarbeidere med ansvar for og/eller interesse for arbeid med HMS Tirsdag 9. januar 2007, kl Antall timer 3 timer Kr. 800 Kurset er gratis for de av NTFs medlemmer som er påmeldt et av de øvrige januarkursene Övertandläkare Sven Scholander, Specialistkliniken för Oral protetik, Kristianstad, Sverige Att inspirera kursdeltagarna till ett odontologiskt och kritiskt tänkande, förbättrad diagnostik och planering samt öka kunskaperna om konsekvenserna av t.ex. felaktigt placerade implantat och felaktig eller bristfällig behandlingsplanering av tand- och implantatförankrad protetik. * Allmänna synpunkter på diagnostik, terapival och prognos * Reklam, massmedia och vetenskap * Vad är en god prognos? * Konsekvenser av implantatplacering: lyckade och misslyckade casus * Vad kan vi göra för att minska komplikationsrisken? * Vad vet vi om långtidsresultaten? * Kliniska casus: olika protetiska behandlingar/rekonstruktioner med olika svårighetsgrad tand- och implantatförankrad protetik * Material och metod; kliniska tekniker och tips Onsdag 10. januar 2007, kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR

7 Den trygge, motiverte og inspirerende tannhelsearbeideren - hva, hvorfor, hvordan? / Fortandplast arbejdskursus arbejdskursus et praktisk kursus med fokus på æs - af - et tandsubstans praktisk kursus med fokus på æstetik, holdbarhed og bevarelse af tandsubstans Psykolog og motivator Trond E. Haukedal, Bergen Kompetanseutvikling AS Trond E. Haukedal er 46 år, var ferdig psykolog på Universitetet i Bergen i Via arbeid i psykiatrien ble han senterleder i Knarvik Senter, deretter senterleder i Oasen før han endte som annonsesjef i Bergens ende. Han startet Bergen Kompetanseutvikling AS i Siden har han reist landet rundt og inspirert, motivert og bevisstgjort ledere, medarbeidere og mennesker på alle nivåer i norsk arbeids- og samfunnsliv. Haukedal fikk pris for årets kursholder i Norge i Han er full av energi, «folkelig», bruker humor bevisst, er konkret og er på mange måter en «storyteller». Han gjør «fagstoff» forståelig og tilgjengelig. Et dagsseminar som viser hvordan god og inspirerende kommunikasjon, selvledelse, egenutvikling, teamtenkning og motiverende samarbeid kan være grunnmur for et tannhelseteam- som både fungerer godt faglig men som også styrker hverandres og sin egen selvfølelse og selvtillit. Hele tannhelseteamet Onsdag 10. januar 2007, kl Kr 1700 inklusiv lunsj og pausekaffe e Overtandlæge Ulla Pallesen, Tandlægeskolen Københavns Universitet og privat praksis Tandlæge Carsten Langemark, Tandlægeskolen Københavns Universitet og privat praksis Adhæsivteknik og nye forbedrede æstetiske plastmaterialer har gjort det muligt at udvide indikationsområdet for direkte plast i fortænder, hvorved invasiv behandling med keramik ofte kan undgås. For at tilgodese optimal funktion og holdbarhed, samt patienternes ofte store krav til æstetik, er det nødvendigt at beherske de teknikker og optiske muligheder, der foreligger med nyere plastmaterialer. Forskellige teknikker og metoder vil blive demonstreret ved hjælp af videopræsentation og arbejde i mikroskop. Den enkelte deltager får mulighed for under vejledning selv at arbejde på fantomtænder, og der vil være rig lejlighed for diskussion undervejs. * Genopbygning af frakturerede fortænder * Ændring af morfologi fx ved taptænder, diastemata, åbne approksimalrum eller tandstillingsfejl Kurset henvender sig til praktiserende tandlæger, som ønsker at få opdateret teori og trænet praksis med nyere materialer og teknikker. 796 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR 12

8 tetik, holdbarhed og bevarelse Mange tenner små hva gjør vi nå? - en gjennomgang av pedodontien Onsdag 10. januar 2007, kl , kurs I Torsdag 11. januar 2007, kl , kurs II Kr 3800 inklusiv lunsj og pausekaffe Deltakerbegrenset Maks 20 deltakere per kurs e Professor Göran Dahllöf, Karolinska Institutet, Sverige Övertandläkare, specialist i pedodonti Ann-Christin Grevér, Huddinge, Sverige Grunnlaget for en livsvarig god tannhelse legges i barne- og ungdomsårene. Ny kunnskap og nye behandlingsmetoder gjør at pedodontien stadig er i endring. Kurset har til hensikt å gi en oppdatert oversikt over fagfeltet. * Inskolning av barn till tandvården hur hanterar vi barn med avvikande beteende? * Smärtfri tandvård användning av analgetika, lokalanestesi och sedering * Riskbedömning av orala sjukdomar intervall för bite-wing röntgen och revision * Hur skall vi förebygga och behandla karies hos förskolebarn * Rekommendationer för fyllningsterapi i primära och unga permanenta tänder * Hur skall vi förebygga och behandla karies och parodontit hos tonåringar vad händer med de initiala kariesskadorna efter 19 år * Barn och ungdomar med kroniska sjukdomar hur påverkas den orala hälsan? * Dentala trauma diagnostik, tonvikt på primära tänder och frakturer med eller utan pulpablotta, tannpleiere Torsdag 11. januar 2007, kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR

9 «Vet du nok? lover og regler i endring» - Praksisadministrasjon for tannleger Tannregulering hvorfor, når og hvordan? * Merverdiavgiftslovgivning status for unntaksreglene * Klage på tannbehandling lovregler og interne klageordninger * Pasientskadeerstatningsloven hovedregler og hva det innebærer at loven foreslås satt i kraft for privat sektor Tannlege, spesialist i kjeveortopedi, Erik Engesæter, Bø itelemark e Advokatfullmektig Dag Erlend Reite, NTF Advokat Elisabeth Scarpello, NTF Advokat Knut Kjølstad, NTF Det er ikke tilstrekkelig for å administrere en praksis at man er en god tannlege. Innsikt i de krav som stilles for eksempel til arbeidsgiverrollen, tjenestepensjonsordninger, klagebehandling og annet er en nødvendig forutsetning for at man på en god måte skal kunne håndtere spørsmål som oppstår. Innholdet i kurset er utformet med sikte på å presentere regelverk på lovområder som det er av betydning for praksiseiere og daglig ledere av tannlegepraksiser å kjenne til. Årets praksisadministrasjonskurs vektlegger å gi en innføring lovområder som det etter sekretariatets erfaring ofte oppstår spørsmål om samt å presentere aktuelle regelverksendringer. * Sentrale arbeidsrettslige problemstillinger oppsigelser og ansettelser * OTP virkninger av og ivaretakelse av den nye loven * Ferieloven som er daglig ledere av en tannlegepraksis Torsdag 11. januar 2007, kl Antall timer (ekskl. 1 time lunsj) Kr 1000 inklusiv lunsj og pausekaffe Kurset vil legge vekt på kjeveortopedi sett fra medarbeidernes ståsted. Det gis gjennomgang og innføring i diagnostikk, henvisningskriterier og ulike former for kjeveortopedisk behandling. * I presentasjonen omtales temaer som vekst, bittutvikling og tannvekslings avvik * Det vil bli vist eksempler på ulike behandlingsmetoder og materialer som brukes i dag * Valg av tidspunkt, henvisnings rutiner og samarbeids muligheter Gjennomgang av trygdesøknadsskjema IA med eksempler, og de siste oppdateringer om trygde oppgjør, stykkpriser og RTVs og NKFs takstforståelse. Tannpleiere, tannhelsesekretærer Torsdag 11. januar 2007, kl Kr 1700 inklusiv lunsj og pausekaffe 798 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR 12

10 Streiftog i kjeveortopedi Internett videregående kurs e Tannlege, spesialist i kjeveortopedi, Annlaug Stensland, Stavanger Tannlege, spesialist i kjeveortopedi, Ole Christian Amundsen, Stavanger Kurset tar sikte på å gi en oversikt over hva som bør henvises for kjeveortopedisk behandling. En rekke kasuspresentasjoner vil illustrere ulike behandlingsmuligheter både for barn og voksne. Det vil også bli lagt vekt på interdisiplinært samarbeid. Kurset vil gi informasjon om ulik kjeveortopedisk apparatur, forskjellige behandlingsteknikker og nye teknologiske hjelpemidler som kjeveortopeder har tatt i bruk. * Normal/unormal okklusjonsutvikling Hva bør en se etter? Hva bør en henvise? Til hvilket tidspunkt bør en henvise? * Kjeveortopedisk diagnostikk og behandlingsplanlegging * Det kjeveortopediske refusjonssystem * Behandlingsmuligheter Kasuspresentasjoner Presentasjon av ulik kjeveortopedisk apparatur Presentasjon av behandlingsteknikker * Voksenbehandling Muligheter og begrensninger Interdisiplinært samarbeid Kasuspresentasjoner, tannpleiere Torsdag 11. januar 2007, kl Ajourit Etter kurset skal deltakerne vite hva en nettleser er og kunne bruke denne effektivt. I tillegg skal de kjenne til ulike tjenester som er tilgjengelig på Internett, og beherske søk etter faglitteratur. Kort om Internett Explorer 6 programvinduet * Hva er en nettleser? * De forskjellige verktøylinjer og knapper * Hjelpemuligheter World Wide Web * Hyperlenker * Effektiv navigering på web bruk av hurtigtaster? * Logg * Utskrift * Lese sider frakoblet Favoritter * Opprette, slette og endre * Organisere Søkemotorer søk på Internett * Hva er en søkemotor? * Søkekriterier gjør effektive og målrettede søk! * Søk etter e-postadresser Bruksområder sider aktuelt for * Bibliotektjenester * Bøker og tidsskrifter * Statlig informasjon inklusiv lovverket * Annet Innstillinger, tilpasning og sikkerhet Gjenbruk av informasjon * Kopiering og lagring av tekst og objekter * Lov om opphavsrett DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR

11 Powerpoint grunnkurs Onsdag 10. januar 2007, kl Biskop Gunnerusgt. 6 (Byporten), Oslo Kr 1900 inklusiv lunsj og kursdokumentasjon *Det forutsettes et minimum på 6 deltakere for å kunne gjennomføre kurset. Dersom færre en minimumsantallet melder seg, forbeholder vi oss retten til å avlyse kurset. Ajourit Kurset skal gi deltakerne * Ferdigheter i bruk av de grunnleggende funksjonene, på en smart og effektiv måte * Kunnskap om å bygge opp en god og funksjonell presentasjon * Innføring i elementer i skjermbildet og de ulike visningene i PowerPoint * Utforming av en presentasjon * Jobbe med tekst i lysbildene * Bruk av bilder i presentasjonen, sette inn, redigere og formatere disse * Bruke tegneverktøyene, formatere og redigere tegnede objekter * Sette inn organisasjonskart i presentasjonen, redigere og formatere. * Sette inn diagram i presentasjonen, redigere og formatere. * Lage tabell i PowerPoint * Overgangseffekter og tekstanimering * Lysbildefremvisning * Utskriftsvalg * Lagre presentasjon som webside og hyperkoblinger (hvis tid) Torsdag 11. januar 2007, kl Biskop Gunnerusgt. 6 (Byporten), Oslo Kr 1900 inklusiv lunsj og kursdokumentasjon *Det forutsettes et minimum på 6 deltakere for å kunne gjennomføre kurset. Dersom færre en minimumsantallet melder seg, forbeholder vi oss retten til å avlyse kurset. 800 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR 12

Rogaland Tannlegeforening

Rogaland Tannlegeforening L OKALFORENINGENES KURS Rogaland Tannlegeforening Novemberkurs Kompositt anno 2005 Periodonti for tannhelsesekretærer Tsunamien ett år etter e Ulla Pallesen, overtannlege Tannlegehøyskolen, København Universitet

Detaljer

Tannimplantater; titanrevolusjonen

Tannimplantater; titanrevolusjonen J ANUARKURSENE 2006 406 00 01 406 00 02 406 00 03 R EPRISE Hverdagsprotetikk Tannimplantater; titanrevolusjonen på tannlegekontoret - Implantater for tannhelsesekretærer Lokalanestesi for tannpleiere tannpleiere

Detaljer

Foredrag torsdag 14. oktober

Foredrag torsdag 14. oktober Foredrag torsdag 14. oktober ÅPNING Åpning av NTFs landsmøte og Nordental 2004 Åpningstale NTFs president Carl Christian Blich Kunstnerisk innslag Ingrid Bjørnov Prisutdelinger Over til fagprogrammet Leder

Detaljer

Tannslitasje, hva gjør vi? Kursgiver Overtandlæge Ulla Pallesen, Tandlægeskolen i København, Danmark. Målgruppe Tannleger.

Tannslitasje, hva gjør vi? Kursgiver Overtandlæge Ulla Pallesen, Tandlægeskolen i København, Danmark. Målgruppe Tannleger. L OKALFORENINGENES KURS Aust-Agder Tannlegeforening Tannlege- Akutt tannbehandling e Tannlegene Kari Myhr og Ingard Pangård, Oslo Kommunale tannpleie Arendal Torsdag 10. februar 2005 kl. 1300 1800 Fastsettes

Detaljer

* Biologisk prinsipp til apikal preparasjon

* Biologisk prinsipp til apikal preparasjon J ANUARKURSENE 2008 Heldags arbeidskurs i maskinell endo Effektivt og trygt og så enkelt at det blir moro, men hvilket system skal jeg velge? Arbeidskurs med Bio RaCe og ProTaper e Universitetslektor,

Detaljer

Bergen Tannlegeforening

Bergen Tannlegeforening L OKALE KURS Aust-Agder 402 21 03 Traumer mot tenner og deres støttevev Bergen 402 02 06 Kollapstilstander i tannlegepraksis hva gjør vi Haugaland 402 04 04 Orale manifestasjoner av systemiske sykdommer

Detaljer

Aktuell oversikt over den periodontale inflammasjon og behandling

Aktuell oversikt over den periodontale inflammasjon og behandling F AGNEVNDENS KURS 405 00 01 405 00 02 405 00 03 R EPRISE Munnhulekreft tidligst mulig behandling av en komplisert sykdom Aktuell oversikt over den periodontale inflammasjon og behandling Lokalanestesi

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Målgruppe Tannpleiere og tannhelsesekretærer

Målgruppe Tannpleiere og tannhelsesekretærer FAGNEVNDENS KURS 404 00 01 404 00 02 Rehabilitering av nedslitte bitt Lokalanestesi for tannpleiere og tannhelsesekretærer Spesialtannlege i protetikk Harald Gjengedal, Bergen Mange unge har en livsstil

Detaljer

Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd

Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd Ekstrainnkalling for risikopasienter etter individuell vurdering;

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

J ANUARKURSENE 2010. Har du kontroll på helseskjemaet? Endodonti i hverdagen 796 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2009; 119 NR 12

J ANUARKURSENE 2010. Har du kontroll på helseskjemaet? Endodonti i hverdagen 796 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2009; 119 NR 12 J ANUARKURSENE 2010 Endodonti i hverdagen Har du kontroll på helseskjemaet? Professor Dag Ørstavik, UiO * Kasusseleksjon * Endo-perio-problematikken * Tannsprekker * Smerteproblematikk * Endodonti og odontogene

Detaljer

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS).

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS). Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkestannlegen (oppdatert etter Overtannlegemøte 11.6.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALUTDANNING I KARIOLOGI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALUTDANNING I KARIOLOGI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALUTDANNING I KARIOLOGI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Tannlegeforeningens 424 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2014; 124 NR 5

Tannlegeforeningens 424 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2014; 124 NR 5 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av åtte fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012)

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i

Detaljer

Den moderne tannhelsesekretær en ressurs for tannklinikken

Den moderne tannhelsesekretær en ressurs for tannklinikken 40 300 02 SENTRALE KURS Den moderne tannhelsesekretær en ressurs for tannklinikken dæmoner, en vandrende livmoder, Guds vrede, hekseri, hysteri, nervesvækkelse og meget andet. Trods århundreders intensiv

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Foredrag lørdag 18. oktober

Foredrag lørdag 18. oktober Foredrag lørdag 18. oktober Patologiforståelse og evidens af dyb cariesbehandling Sekvensleder: Ulf Örtengren En forståelse af cariespatologi er en vigtig nøgle til at designe et behandlingsconcept omkring

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I-16/ /HTA 3 EMH/

Nr. Vår ref Dato I-16/ /HTA 3 EMH/ Rundskriv Rikstrygdeverket Landets fylkeskommuner Landets tannleger Nr. Vår ref Dato I-16/2004 200404965/HTA 3 EMH/ 17.12.2004 Forskrift til folketrygdloven 5-6 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse

Detaljer

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter Historikk Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter TkNN etablert i 2003 TANN-bygget i 2007 Spesialisttilbud Spesialistutdanning Rådgivning/utdanning

Detaljer

Velkommen til Den norske tannlegeforenings symposium. Holmenkollsymposiet. Oral Protetikk

Velkommen til Den norske tannlegeforenings symposium. Holmenkollsymposiet. Oral Protetikk Velkommen til Den norske tannlegeforenings symposium Holmenkollsymposiet r ma. 13. 12 12 0 s2 Oral Protetikk Velkommen til Den norske tannlegeforenings symposium Holmenkollsymposiet 12.-13. mars 2012 Hovedsponsor

Detaljer

Spesialistpraksis i periodonti en kartlegging av behandlingsmønstre

Spesialistpraksis i periodonti en kartlegging av behandlingsmønstre F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: 850 4 Eirik Aasland Salvesen, Knut N. Leknes, Irene Skau og Jostein Grytten Spesialistpraksis i periodonti en kartlegging av behandlingsmønstre Folketrygdens

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Bergen Tannlegeforening

Bergen Tannlegeforening LOKALFORENINGENES KURS Aust-Agder 304 21 11 TSE - Modul 1 Oral medisin & Gerodontologi Første samling: 30. og 31. januar 2004 Andre samling: 1. og 2. april 2004 For nærmere informasjon, se side 677. Vestlandsmøtet

Detaljer

Tannlegeforeningens 862 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 12

Tannlegeforeningens 862 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 12 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av seks fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

Lørdag 18. oktober Lørdag 18. oktober

Lørdag 18. oktober Lørdag 18. oktober 1000-1230 Hvordan går det med plastfyllningar I kindtänder? Thomas Jacobsen Reparasjoner kontra utvidelse av fyllinger Jon E. Dahl 0930-1125 Halitose Alex Young Vik Peter Lingström 0930-1000 1005-1035

Detaljer

Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016. Nordfjord Hotell Nordfjordeid. Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016. Nordfjord Hotell Nordfjordeid. Sogn og Fjordane Tannlegeforening Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Sogn og Fjordane Tannlegeforening Program Fredag 11.mars Unni Endal Endodonti 9:30 Frammøte 10:00-10:45 Kurs «Endodonti» (1)

Detaljer

Tannlegeforeningens 424 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 6

Tannlegeforeningens 424 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 6 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av seks fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

Tannlegeforeningens 804 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2011; 121 NR 12

Tannlegeforeningens 804 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2011; 121 NR 12 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av seks fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

Invitasjon til Høstmøtet Oktober Kviknes Hotel Balestrand. Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Invitasjon til Høstmøtet Oktober Kviknes Hotel Balestrand. Sogn og Fjordane Tannlegeforening Invitasjon til Høstmøtet 2016 21-22.Oktober 2016 Kviknes Hotel Balestrand Sogn og Fjordane Tannlegeforening Program Fredag 21.oktober 9:30 Frammøte Kaffi og rundstykker Sal 1 10:00-10:10 Åpningstale Kurs

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I KJEVEORTOPEDI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I KJEVEORTOPEDI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I KJEVEORTOPEDI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske fakultet juni

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I-17/ /KAR

Nr. Vår ref Dato I-17/ /KAR Rundskriv Rikstrygdeverket Landets fylkeskommuner Landets tannleger Nr. Vår ref Dato I-17/2005 200504647/KAR 30.12.2005 Forskrift til folketrygdloven 5-6 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse

Detaljer

* Sementering hvilken sement er best? * Stabiliseringsskinne trenger man den? * Planlegging av implantatstøttet protetikk. Målgruppe Tannleger

* Sementering hvilken sement er best? * Stabiliseringsskinne trenger man den? * Planlegging av implantatstøttet protetikk. Målgruppe Tannleger J ANUARKURSENE 2008 Protetikk i hverdagen Praktisk klinisk oral farmakologi R EPRISE e Professor Anders Ekfeldt, dr.odont., UiO Førsteamanuensis Hans Jacob Rønold, dr.odont., UiO Kurset har som målsetning

Detaljer

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Etatsmøte tannhelse Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Prosjektleder Helge Mjøen Bakgrunn/ erfaring: - Senior rådgiver strategi og ledelse - Arbeidet med utvikling av kommuner og helseforetak - Master

Detaljer

Hovedutfordringer og strategiske satsinger

Hovedutfordringer og strategiske satsinger Besøksadresse: Postadresse: Kontakt: Sørlandet sykehus Sørlandet sykehus Tlf: 37 07 53 00 Sykehusveien 1 Postboks 783 Stoa Hjemmeside: Arendal 4809 Arendal www.tksor.no Hovedutfordringer og strategiske

Detaljer

Datakortet a.s 14.11.2006

Datakortet a.s 14.11.2006 Introduksjon Kunnskapsløftet har definert bruk av elektroniske hjelpemidler i de fleste fag i løpet av den 10 årige grunnskolen og i den videregående utdanningen. I tillegg er mer og mer informasjon tilgjengelig

Detaljer

ROGALAND TANNLEGEFORENING

ROGALAND TANNLEGEFORENING ROGALAND TANNLEGEFORENING Medlemsblad for Rogaland Tannlegeforening 6-2015 Leder Side 3 September kurs Side 4 Side 3 Side 4 ROGALAND TANNLEGEFORENING Medlemsblad for Rogaland Tannlegeforening 6-2015 Leder

Detaljer

Spesialutdanningen i endodonti

Spesialutdanningen i endodonti Spesialutdanningen i endodonti Utkast 2004-10-22, Dag Ørstavik Beskrivelse av fagområdet I løpet av det siste tiåret har det for endodonti som fagfelt skjedd en avklaring når det gjelder sykdommer som

Detaljer

Måltall for refusjonsområdet

Måltall for refusjonsområdet Analyserapport Måltall for refusjonsområdet 2016 - tall tann 29. august 2017 Beskrivelse av rapporten Formålet med rapporten Rapporten viser oversikt over refusjon, takstbruk og innslagspunkt hos tannleger.

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

Foredrag fredag 11. oktober

Foredrag fredag 11. oktober Foredrag fredag 11. oktober SONJA HENIESALEN NTFs informasjonsmøte Program for møtet trykkes i NTFs Tidende nr. 12/02. Fredag kl. 0900-1015 OLYMPIASALEN Erosive tooth wear: Diagnosis, riskfactors and preventions

Detaljer

Regler for spesialistutdanning av tannleger

Regler for spesialistutdanning av tannleger Regler for spesialistutdanning av tannleger Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 19.12.2008 1. Formelt grunnlag. 3 2. Den norske tannlegeforenings spesialistkomité 3 3. Generelle regler. 3 3.1 Rett

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Munn & Helse. Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander.

MASTEROPPGAVE. Munn & Helse. Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander. MASTEROPPGAVE Munn & Helse Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander. Annelin Austrheim Stødle, Anne-Marte Stemland, Kari Torsvik Steinsvåg

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim

Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim Mandag 13.06.2016 11.00-17.30 Faget Allmennmedisin MANDAG 13 JUNI 2016 11.00-11.15 Velkommen. 11.15-12.00 Hjelp jeg har blitt fastlege Rapport fra 35 år

Detaljer

Instituttråd Institutt for klinisk odontologi

Instituttråd Institutt for klinisk odontologi Instituttråd Institutt for klinisk odontologi Innkalling til ekstraordinært møte 27. januar 2016 Sted: Møterom D 3 etasje, Årstadveien 19 Tid: 11:30-12:30 Eventuelle forfall bes meldt til instituttet,

Detaljer

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info STAMIs Videreutdanningsprogrammet for BHT (VUP). Innholdsoversikt for alle seks samlinger. Samling 1: Fremmøte på Gardermoen Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter Kl 10:00 Kl 11:00 Velkommen,

Detaljer

Invitasjon. til Tannlegeforeningens Systematiske Etterutdanning i Endodonti og traumatologi. 30.-31. august og 9.-10. november

Invitasjon. til Tannlegeforeningens Systematiske Etterutdanning i Endodonti og traumatologi. 30.-31. august og 9.-10. november Invitasjon til Tannlegeforeningens Systematiske Etterutdanning i Endodonti og traumatologi 30.-31. august og 9.-10. november 2006 TSE er Den norske tannlegeforenings storsatsing på etterutdanningsfronten,

Detaljer

Bergen Tannlegeforening

Bergen Tannlegeforening L OKALFORENINGENES KURS Aust-Agder 403 21 03 Bergen 403 01 04 Nordmøre og Romsdal 403 07 03 Kjeveleddsproblematikk Rotspisskirurgi og endodonti e Oralkirurgene Ove Busch og Bård Alvsaker, Sørlandet Sykehus,

Detaljer

PRISER PÅMELDING TIL KURS. Kursavgift: Hotellpriser pr. døgn med fullpensjon: Hver deltaker fyller ut sin egen bankgiroblankett.

PRISER PÅMELDING TIL KURS. Kursavgift: Hotellpriser pr. døgn med fullpensjon: Hver deltaker fyller ut sin egen bankgiroblankett. PRISER Kursavgift: Tannleger kr 1300,- Tannteknikere kr 1000,- Tannpleiere/tannhelsesekretærer kr 700,- Tillegg ved påmelding etter 3. mai kr 200,- Hotellpriser pr. døgn med fullpensjon: 1 døgn 2 døgn

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Mandag 16. januar 2012, kl. 0900 1600. Sted Oslo Kongressenter, Youngs g. 11, Oslo. Antall timer Syv timer inklusive en time lunsjpause

Mandag 16. januar 2012, kl. 0900 1600. Sted Oslo Kongressenter, Youngs g. 11, Oslo. Antall timer Syv timer inklusive en time lunsjpause J ANUARKURSENE 2012 Bittfysiologi i praksis, del II Psykiatri hos våre pasienter hvordan møte pasienter med psykiske problemer Yrsa Le Bell, docent, universitetslektor, Åbo universitet Kurset holdes på

Detaljer

Tannpleiemidler, fleip eller fakta? Kursgiver Tannlege Vibeke Kjærheim, Oslo. Målgruppe Hele tannhelseteamet

Tannpleiemidler, fleip eller fakta? Kursgiver Tannlege Vibeke Kjærheim, Oslo. Målgruppe Hele tannhelseteamet L OKALFORENINGENES KURS Aust Agder Bergen 403 21 01 Periodonti 403 21 02 Tannpleiemidler, fleip eller fakta? 403 01 01 Sammen når vi lenger! Professor Hans R. Preus, Oslo * Behandlingsstrategier * Sammenheng

Detaljer

PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR I ENDODONTI KULL 3

PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR I ENDODONTI KULL 3 PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR I ENDODONTI Den som kjenner stoffet som presenteres i klinikk, forelesninger, kompendium, lærebok og annen sammenheng i endodonti, vil ikke ha problem med å klare eksamen

Detaljer

Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no

Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no Rehabiliteringskonferansen i Midt-Norge Trondheim 23. - 24.10.2012 Janne-Birgitte Bloch Børke, Spesialfysioterapeut / MSc Tverrfaglig poliklinikk rygg,

Detaljer

Smerte og palliasjon I, Videreutdanning MDV6010

Smerte og palliasjon I, Videreutdanning MDV6010 Smerte og palliasjon I, Videreutdanning MDV6010 Mandag 05.01.15 09.00 09.15: Velkommen. Kari Hanne Gjeilo og Petter Borchgrevink 09.15 10.00: Introduksjon til smertefysiologi. Astrid Woodhouse 10.15 11.00:

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

HMS GRUNNKURS VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

HMS GRUNNKURS VESTFOLD FYLKESKOMMUNE HMS GRUNNKURS VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 40-timers HMS grunnkurs for ledere, verneombud og medlemmer av lokale AMU NB: Kursdag 1 og 4 av dette kurset inngår som HMS-lederkurs, men det anbefales at ledere deltar

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

De største utfordringene i tilgangsstyring til EPJ?

De største utfordringene i tilgangsstyring til EPJ? De største utfordringene i tilgangsstyring til EPJ? Bjørn Magne Eggen Enhet for medisinske fag og strategi HelsIT, 27. sept 2007. Bj. M. Eggen, Ark 1 Feil!! Dette er ikke våre nye EPJ-terminaler HelsIT,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 31102012-31102012. Helse Sør-Øst RI-IF 05112012

Offentlig journal. Periode: 31102012-31102012. Helse Sør-Øst RI-IF 05112012 Helse Sør-Øst RI-IF 05112012 Offentlig journal Periode: 31102012-31102012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-øst RHF 05112012 08/00097-207 I

Detaljer

TSE er Tannlegeforeningens

TSE er Tannlegeforeningens Tannlegeforeningens TSE er Tannlegeforeningens storsatsing på etterutdanningsfronten, som skal etableres for fullt med fem fagmoduler fram mot 2004. TSE skal være et fleksibelt etterutdanningstilbud som

Detaljer

Tannhelsetjenester til innsatte. ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt

Tannhelsetjenester til innsatte. ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt Tannhelsetjenester til innsatte ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt Hvordan tannhelsetjenesten er organisert når det gjelder innsatte i fengsel Aktuelle

Detaljer

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149 R UBRIKKANNONSER Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149 Assistenttannlege, Grimstad Skjærgårdstannlegene DA i Grimstad v/tannlegene Svein Leikanger og Lars Jomås søker

Detaljer

Tannlegeforeningens 388 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR 6

Tannlegeforeningens 388 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR 6 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av fem fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL

TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL GJELDANDE FRÅ 1. JANUAR 2015 DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I MØRE OG ROMSDAL TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL I DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA

Detaljer

ROGALAND TANNLEGEFORENING

ROGALAND TANNLEGEFORENING ROGALAND TANNLEGEFORENING Medlemsblad for Rogaland Tannlegeforening 1-2016 Leder Side 3 Trygdekurs Side 4 Kursoversikt 2016 21.01.2016 «Å bli mitt beste jeg» hva, hvorfor, hvordan? Foredragsholder: Trond

Detaljer

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjenesten siden 1995 10 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver i Melhus kommune Etablerte HMS

Detaljer

Sted Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngsg. 11, Oslo. Tid Mandag 18. august 2003 kl. 0900 1600. Kursavgift Kr 1 900 inklusiv lunsj og pausekaffe

Sted Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngsg. 11, Oslo. Tid Mandag 18. august 2003 kl. 0900 1600. Kursavgift Kr 1 900 inklusiv lunsj og pausekaffe FAGNEVNDENS KURS Se omtale side 272 403 00 13 Praktisk smertebehandling 403 00 14 Varför får äldre karies och skörare munhåla? Lektor, specialtandlæge Jens Kølsen Petersen, Århus Professor Lasse A. Skoglund,

Detaljer

Foredrag torsdag 13. oktober

Foredrag torsdag 13. oktober Foredrag torsdag 13. oktober ÅPNING Åpning av NTFs landsmøte og Nordental 2011 Truls Chr. Breyholtz Gunnar Lyngstad Jan Eggum Velkommen til Bergen Formann i Bergen Tannlegeforening Truls Chr. Breyholtz

Detaljer

Tannlegeforeningens 740 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2005; 115 NR 12

Tannlegeforeningens 740 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2005; 115 NR 12 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av fem fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke Kommunal Kompetanse og Diakonhjemmet Høgskole i samarbeid med Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Kultur- og kirkedepartementet inviterer til Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for

Detaljer

PRAKSISHEFTE 1. SEMESTER

PRAKSISHEFTE 1. SEMESTER PRAKSISHEFTE 1. SEMESTER 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Praksisstudiet i 1. semester a. Hensikt og læringsmål b. Praktiske opplysninger c. Forslag til ramme rundt hvert praksisbesøk d. Forslag

Detaljer

Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter

Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter 1 Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dekanus Bjørn Hafskjold Hvorfor er HMS viktig? Helse-, Miljø og Sikkerhet ved NT-fakultetet Ansvar for Helse-, Miljø

Detaljer

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002 UNIVERSITETET I BERGEN DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Protokoll Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002 Tilstede: Gruppe A: Gruppe B: Gruppe C: Gruppe D: Raadal, Bakken, Berg, Gjerdet,

Detaljer

Kjære praksiseier og kollega

Kjære praksiseier og kollega Kjære praksiseier og kollega Ønsker du at din praksis skal være rustet for fremtiden? Utviklingen i samfunnet går bare fortere og fortere. Meld deg på PraksieierforeningenSPAs årsmøte og få med deg hvordan

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. 720 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder, rens og puss 690

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

TSE Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning

TSE Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning TSE Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning Modul Sted Tid Modul 1: Oral medisin og Gerodontologi Avholdes ikke høst 2009 Modul 2: Endodonti og Traumatologi Buskerud Første samling: 25. og 26.

Detaljer

Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015

Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015 Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015 Psykologers arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familier

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF. Godkjenning av protokoller fra møtene og SAKSLISTE

TANNHELSE ROGALAND FKF. Godkjenning av protokoller fra møtene og SAKSLISTE TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 03/14 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E-202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Bruker vi hverandre og systemet godt nok? Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning?

Bruker vi hverandre og systemet godt nok? Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning? Bruker vi hverandre og systemet godt nok? Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning? «Når er godt nok, godt nok? Hva er ikke godt nok?» Faglig Rådgiver for

Detaljer

ROGALAND TANNLEGEFORENING

ROGALAND TANNLEGEFORENING ROGALAND TANNLEGEFORENING Nr. 4-2011 Side 2 Kursoversikt Side 3 Leder Side 4 Kursinvitasjon Side 8 Generalforsamling Side 9 Regnskap 2010 Nr. 4-2011 Redaksjonens hjørne Redaksjon: Guttorm Haug tlf. jobb

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015

A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015 2015 A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015 2015 stk 2015 time 1 Undersøkelse hos almenpraktiserende tannlege og hos tannpleier 545 545 1.640 2 Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist

Detaljer

Kurs i lindrende behandling

Kurs i lindrende behandling Kurs i lindrende behandling (Nivå C) Thorbjørnrud Hotel, Jevnaker 23.-24. april 2018 KURSPROGRAM Mandag 23. april 10.00-10.30 Registrering (rundstykker og kaffe) 10.30-11.00 Velkommen og nyheter fra fagområdet

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-b Undersøkelse med 2 røntgenbilder kr. 375 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege,

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim Mandag 15.06.15 kl. 11.00-17.45 Kursleder Jakob Bjertnæs, Spesialist i Allmennmedisin og fastlege på Gløshaugen legesenter Faget Allmennmedisin; 11.00-12.00

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

ROGALAND TANNLEGEFORENING

ROGALAND TANNLEGEFORENING ROGALAND TANNLEGEFORENING Nr. 2-2010 Side 2 Kursoversikt Side 3 Leder Side 4 Invitasjon til Februarkurs Side 6 Innkalling til generalforsamling Nr. 2-2010 Redaksjonens hjørne Redaksjon: Guttorm Haug tlf.

Detaljer

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Lærdal i Sogn Assistenttannlege i 100 % stilling søkes til veletablert praksis i Lærdal. Nybygget moderne klinikk med 4 behandlingsrom fordelt på 230 m 2 for 2 tannleger,

Detaljer

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar En annerledes fagdag: Rus- og psykisk helse en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar Førebyggande tannhelse Anfinn Valland Overtannlege Gruppe C1 Eldre, uføre og kronisk syke

Detaljer

INVITASJON TIL Todagers kurs i renholdsledelse

INVITASJON TIL Todagers kurs i renholdsledelse INVITASJON TIL Todagers kurs i renholdsledelse God renholdsledelse betyr å jobbe og lede smartere. I fremtiden vil nytt og forbedret utstyr og bedre produkter modernisere renholdet, men det menneskelige

Detaljer

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Tannlegespesialitet i klinisk odontologi? Tverrfaglig odontologisk

Detaljer