ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET Naturopplevelser for livet

2 INNHOLD Et friskere folk gjennom friluftslivet! Et friskere folk gjennom friluftslivet! 3 Styrets årsberetning 4 Arabisk på Selhamar 6 Britt Karen Spjeld 8 DNT/Bergen Turlag 10 Tilrettelegging i fjellet/hyttene 12 Arrangement og aktivitet 14 Aktiviteter i gruppene 16 Naturvern 20 Turinformasjonen/ Informasjon og markedskommunikasjon/ Friluftslivets Hus 22 At friluftsliv er helsebringende er hevet over enhver tvil. Turer og aktiviteter i nærmiljøet egner seg utmerket til å styrke folkehelsen. Dette sier Helene Ødven, daglig leder i Bergen Turlag. Da hun begynte i Bergen Turlag desember 2010, ble hun fort imponert over den høye aktiviteten ikke bare i høyfjellet, men også på et nivå hvor stort sett alle kan delta, fra trilleturer til seniorturer. I mellom er et vidt spekter. Vi vet at aktivitetene må være lystbetonte, sosiale og uten konkurransemomenter, faktorer som teller dersom vi skal orke å komme oss ut av døra. Et godt eksempel på dette er Byfjellstrimmen i Bergen Turlag med turer som arrangeres i Byfjellene og andre områder rundt Bergen. Disse turene passer enten du er i god form eller trenger å ta det rolig. Turene er gratis og det kreves verken påmelding eller medlemskap for å bli med. Inkluderende og enkelt Men er ikke Bergen Turlag bare for «fjellgeiter»? Vårt verdigrunnlag inneholder verdier som inkluderende og «enkelt». Vi skal ha et tilbud hvor alle skal føle seg velkommen og legge spesielt til rette for grupper som i dag ikke er kjent med tilbudet. Samtidig skal vi bidra til å gjøre det lett for folk å bruke naturen og oppleve gleden ved det enkle friluftslivet, sier Helene. Dette inkluderer å bedre funksjonshemmedes og etniske minoriteters muligheter til å delta på turer og aktiviteter. Vi har blant annet padlekurs for funksjonshemmede og turer til våre hytter med innvandrerungdommer. I samarbeid med Hordaland fylkeskommunes prosjekt Aktiv kvar dag lager vi også turer for psykisk syke i nærmiljøet. PARTNER I FOLKEHELSEARBEIDET Bergen Turlag ønsker å være en viktig partner for fylkeskommunen i arbeidet med regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland. Her skal vi sammen med fylkeskommunen, kommunene og andre partnere arbeide langsiktig og systematisk for et friskere folk, - flere gode leveår i befolkningen og til utjevning av sosiale helseforskjeller. Vi arbeider også med å sikre naturområder og ta vare på friluftslivskulturen. Å bevare og sikre tilgjengeligheten til naturområder der folk bor er en viktig forutsetning for god folkehelse. Her har vi et spennende prosjekt på gang i de fire vestlandsfylkene med å utvikle flere turløyper for vandring, sykkel, ski og padling i åra som kommer. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Helene Ødven. VICTORIA LINNERUD Tillitsvalgte 24 Revisors beretning 26 Resultatregnskap 28 Balanse 29 Noter 30 2 Årsmelding 2010 Årsmelding SVEIN ULVUND BARNAS TURLAG

3 DNT Youth 2010 STYRETS ÅRSBERETNING Om virksomheten Bergen Turlag er en medlemsorganisasjon som skal virke for et aktivt og sikkert, enkelt og naturvennlig friluftsliv. Turlaget har kontorer i Marken i Bergen. Turlaget er organisert med syv lokallag som geografisk dekker store deler av fylket. Aktiviteten i laget er i stor grad basert på frivillig innsats fra medlemmene. Laget har medlemmer pr Økonomi Regnskapet for 2010 viser et årsresultat som styret er godt fornøyd med og egenkapitalen er tilfredsstillende. Styret ser positivt på fremtiden og er opptatt av at laget skal ha en sunn og god økonomi. Midler som tilfaller organisasjonen skal benyttes til å gi medlemmene et variert og attraktivt tilbud. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at den forutsetningen er tilstede. består av ni kvinner og tre menn. Helene Ødven ble ansatt som ny daglig leder fra 1. desember etter Einar Johan Grieg. Styret består av 11 medlemmer hvorav 5 er kvinner. Styrets leder og nestleder er menn. Styret er opptatt av at organisasjonen skal representere bredde i alder, kjønn og kompetanse. Styret ser ikke behov for å iverksette spesielle tiltak for å oppnå jevnere likestilling. Ytre miljø Hele virksomheten har som mål å utøve aktivitetene på en naturvennlig måte og i størst mulig grad verne sårbar natur. Styret mener at virksomheten drives i tråd med formålet. Turlaget miljøsertifiserte virksomheten i Styrets hovedoppgaver i 2010 I 2010 passerte Bergen Turlag, inkl. lokallag, medlemmer. For åttende året på rad opplevde turlaget medlemsrekord og økningen ble hele medlemmer sammenlignet med at regjeringen måtte foreta ytterligere utredelser knyttet til sjøkabelalternativet. Bergen Turlag har de siste to årene vært engasjert i prosjektet Aktiv:alle hvor formålet er å tilby friluftsaktiviteter til flere mennesker enn de vi tradisjonelt når med våre tilbud. Prosjektets målgrupper er innvandrere, funksjonshemmede, pensjonister og personer innen psykisk helsevern. Styret er svært fornøyd med prosjektet AKTIV:alle og dette er et tilbud som skal styrkes og videreføres de neste årene. Bergen Turlag, som den nest største medlemsforening i Den Norske Turistforening, er en aktiv bidragsyter i landsforeningen hvor Bergen, 17. februar 2011 vi har med medlemmer både i landsstyre og andre utvalg, samt gir uttalelser i viktige saker for både Turlaget og DNT. Styret legger stor vekt på at Bergen Turlag skal være en synlig og troverdig friluftslivsforening. Styret er tilfreds med den positive oppmerksomhet Turlaget får i media og ved utgivelser av egne publikasjoner Styret vil takke både administrasjonen og frivillige i organisasjonen for den innsats som er ytt i Styret er meget fornøyd med den høye aktiviteten i Barnas Turlag, Ungdomsgruppen, Fjellsportgruppen, Pensjonistgruppen og lokallagene. Alle har bidratt til at styret betrakter år 2010 som enda et godt år for Bergen Turlag. Det er styrets vurdering at regnskapet viser et rettvisende bilde av resultat og stilling pr 31. desember Arbeidsmiljø Den høye aktiviteten i Turlaget har medført en stor arbeidsbelastning i administrasjonen. Styret og administrasjonen har i 2010 hatt fokus på å redusere høy arbeidsbelastning gjennom kartlegging av oppgaver, vurdere ressursbehov og prioritere arbeidsoppgaver. Dette arbeidet blir videreført i 2011 og konkrete tiltak vil bli iverksatt. Styret er opptatt av å legge til rette for å ivareta et godt arbeidsmiljø og utvikle dette. Styret i samarbeid med administrasjonen arrangerer flere ganger årlige sosiale møteplasser både for å styrke arbeidsmiljøet og samholdet i organisasjonen. Sykefraværet utgjør 1,28 %. Virksomheten har ikke vært rammet av alvorlige ulykker eller skade på personer verken på ansatte eller medlemmer som bidrar med frivillig arbeid. Styret er svært opptatt av at de aktiviteter som utøves i organisasjonen skal skje på en betryggende måte. Det er derfor oppnevnt et fast sikkerhetsutvalg i organisasjonen som kontinuerlig skal arbeide med sikkerhetsmessige tiltak. Styret mener å ivareta kravene til likestilling. Administrasjonen Året startet med et arrangement i anledning 120-års jubileet til Bergen Turlag. 360 personer deltok på en flott tilstelning på Hotell Norge. Det var rekordoppslutning om høstmøtet hvor hele 700 mennesker møtte opp for å høre Cecilie Skog berette om sine turer i polare områder. Ved nyåpningen av Solrenningshytten i august var omlag 250 mennesker samlet i Stølsheimen til en fin markering. Det ble et meget bra år for Turlaget med rekorddeltakelse på en rekke arrangementer. Først og fremst 7-og 4-fjellsturen som for tredje år på rad stabiliserte deltakerantallet på om lag I 2010 ble antall startende begrenset til deltakere og for første gang i historien var arrangementet fulltegnet før arrangementsdagen. I november kjøpte Bergen Turlag resten av eiendommen i Tverrgaten 4-6 for ca. 11. mill. kroner. I den sammenheng ble Friluftslivets Hus etablert. Kjøpet gir foreningen en trygghet med å være eneeier av eiendommen og det gir samtidig muligheter for fremtiden for å utvide egen aktivitet eller samlokalisere med andre friluftslivsorganisasjoner. Innen naturvern har Bergen Turlag også i 2010 involvert seg i større saker. Vi nevner spesielt Kraftlinjesaken i Hardanger som fikk en avgjørelse i juli med påfølgende oppmerksomhet som gjorde Torstein Skage Torild Hage Christer Bakke-Frantzen Nina Færøvik Per Ove Oppedal Elin Mortensen Ågot Caroline Nilssen Christina Roe Steen Bjørn-Olav Hagesether Børge Brundtland Tore J. Smidt Rådets årsmelding 2011 Styret har Rådet støtte. Rådet er av styreleder orientert om Styrets arbeid. Ingen saker er av Styret forelagt Rådet til behandling. Rådet har vært samlet til fellesmøtene og har hatt to egne arbeidsmøter. Ellers er rådsmedlemmene orientert per e-post. Einar Bertelsen Rådsleder 4 Årsmelding 2010 Årsmelding

4 DNT Youth AKTIV:alle ARABISK PÅ SELHAMAR En fargerik og begeistret gjeng fikk oppleve fjellet på sitt beste i sommer. 14 deltakere og fire turledere fikk tilbringe fire herlige julidager i Stølsheimen. Aldri før har det blitt snakket så mye arabisk på Selhamar, og sannsynligvis har ingen andre gjester der padlet og badet så mye og lenge som disse gjorde. Og de gjorde seg godt kjent i området rundt hytten. MARGARET ARE SOMMERIDYLL I STØLSHEIMEN To år på rad har innvandrerungdom vært på Hallingskeid og gått på ski. I sommer ble det arrangert fjelleir der skiene var byttet ut med kano og tursko, og det ble sol og behagelige temperaturer. Selhamar er lett tilgjengelig med mange turmuligheter, og var et naturlig valg. En ekstra bonus er gode padleforhold. Hyttevakten bakte brød, og det ble satt stor pris på. De som ville, fikk overnatte i lavvo der det blant annet var besøk av mus. Noen av ungdommene er alene i Norge og hadde lite å gjøre i sommerferien. Derfor var en tur med mulighet for nye opplevelser og nye venner kjærkommen. Hensikten med disse turene er at ungdommene skal få en smakebit av norske fjell og hytter, og forhåpentlig bli inspirert til et aktivt friluftsliv. DUGNADSTUR Etter Selhamar-turen hadde Robel Desbele fra Eritrea et ønske om å få være med på flere turer med Bergen Turlag, for å få norske venner og trening i språket. Derfor stilte han på dugnadstur til Høgabu siste helgen i september, der hans innsats til merking og vardebygging synes godt igjen langs stien. MARGARET ARE NYE ENTUSIASTER Fatima fra Afghanistan var en av dem som var på Hallingskeid og gikk på ski i april. Deretter gikk hun 4-fjellsturen sammen med en gruppe innvandrerungdom fra organisasjonen 2gether. Søsteren Rokaya fikk gå tur med Anne Grete Strøm-Erichsen på Kom deg ut-dagen og fikk mersmak på å padle i kano. Begge to har meldt seg inn i Bergen Turlag, og var også med på dugnadsturen til Høgabu. EKSOTISK FJELLGEIT Farah kom fra Bagdad til Bergen da hun var ni og er nå student ved universitetet. Hun har lenge vært godt integrert i det norske samfunnet, men har savnet å gjøre «typisk norske ting», som for eksempel å gå i fjellet. Det har hun tatt igjen til fulle denne sommeren. Leiren på Selhamar ga mersmak på turgåing og vill natur. Hun har deltatt på Byfjellstrimmen der hun også har tatt med seg en turglad mor. I august var hun med fjellsportgruppen til Jotunheimen og gikk til topps på Galdhøpiggen i snøvær. Dugnadsturen til Høgabu var neste post på programmet. Jeg får bedre selvtillitt for hver tur. Jeg har lyst til å reise til fjells ofte! Det er godt å komme seg ut av treningsstudioet og byen og puste i frisk luft, sier hun. I Bergen deltar hun i Røde Kors sin Multimix, et sosialt tilbud til innvandrerungdom. Nylig har Røde Kors og 2gether også startet en friluftsgruppe med turer annenhver søndag. Farah og mange av de andre bruker denne muligheten til å holde kontakten med hverandre og fortsette med friluftsliv. Vi kommer garantert til å se mer til dem på Turlaget sine turer også. MARGARET ARE JAN BJØRGO MARGARET ARE 6 Årsmelding 2010 Årsmelding JAN BJØRGO

5 DNT Youth Fylkesidrettsjef BRITT KAREN SPJELD Britt Karen Spjeld er sjef for idrett og friluftsliv i Hordaland kommune. Fra et hjørnekontor i 7. etasje i fylkesbygget, med utsikt mot Storelungeren og Ulriken, arbeider hun mot en visjon om at alle skal kunne være i fysisk aktivitet hver dag hele året. Nytt er at friluftslivet sidestilles med idretten. TROND J. HANSEN Friluftslivet skal ikke ligge inn under idretten. Det skal løftes fram i kraft av seg selv. Politikerne vil at det offentlige skal bidra til å sikre friluftslivet basisfinansiering, gi organisasjonene forutsigbar økonomi. Tilbake vil vi ha aktiviteter som alle kan delta i uansett alder og nivå. Sier Britt Karen Spjeld, en energibunt som selv har lang idretts- og friluftsbakgrunn og etter sigende er en drivende effektiv sjef med store krav til seg selv og sine ansatte. I første omgang har vi innledet samarbeid med Bergen Turlag, Friluftsrådet Vest og Bergen og Omland Friluftsråd (BOF). Her i fylkesbygget har vi etablert en intern samhandlingsgruppe for friluftsliv, og vi har i noen år hatt et eksternt møteforum for idretts- og friluftsliv med kommunene i Hordaland. Dette er del av en langsiktig satsing for å få folk i aktivitet. FOLK FLEST VIL GÅ PÅ TUR Hun refererer til undersøkelser som viser at turgåing betyr mye for folk som vil holde seg i form. Tilrettelegging av turmuligheter i nærmiljøet betyr mye for å få folk i aktivitet. Idrettshaller/-anlegg kommer nede på listen. Derfor har Fylkesplanen for idrett og friluftsliv tatt opp i seg betydningen av det enkle og lett tilgjengelige friluftslivet. Planen er et godt verktøy og Bergen Turlag og friluftsrådene er viktige aktører for oss, sier hun. KOMPETANSESENTRE FOR FRILUFTSLIV Bergen Turlag og Bergen og Omland Friluftsråd har hver fått 2 millioner kroner til investeringer i kompetansesentre. Bergen Turlag skal videreutvikle Friluftslivets hus som regionalt informasjons- og kompetansesenter for miljø-, natur- og friluftsliv. Det er et mål at flere organisasjoner skal inn i Tverrgaten. BOF er nå i gang med bygging av et kystfriluftslivets hus ute på Helleneset. Her skal det bl.a. satses på opplæring av lærere til å bruke friluftsliv i undervisningen, under begrepet «Den naturlige skolesekken». I 2010 har er en hel del oppgaver blitt flyttet fra Fylkesmannen til fylkeskommunen. I den forbindelse er det bl.a. opprettet en vannforvalterstilling, og spesialrådgiverstilling for friluftsliv. Inn i stillingen fra 1. desember 2010 kommer Einar J. Grieg fra Bergen Turlag. Britt Karen ser fram til at han er på plass. Stillingen skal dekke hele fagområdet vi arbeider med, heriblant gi veiledning og oppfølging av forvaltningen av tilskuddsordninger. Dette blir en god styrking av friluftslivsarbeidet i hele region vest, sier hun. GLEDE OG GOD HELSE Hun har svært stor tro på aktivitet i hverdagen. At det gir glede og livskvalitet, sosiale ferdigheter og god helse. Selv har hun et allsidig grunnlag, med erfaring fra idrett og særlig fot- ball, padling, skigåing, dykking og seiling alt som er kjekt å gjøre. Nå har hun to barn på 7 og 4 år, som ikke bruker søndagen foran tv-en. Sist vinter kjørte naboen opp skiløype over bøene. Vi hadde skirenn og akebakker, og alle ungene i nabolaget var med. Familien bor i Fusa, i en sveitservilla på et gammelt bruk med løe med klatrevegg og trampoline, oselvar med segl og tre kajakker i naustet. Hytten ligger i Sandviken. I byhelgene bruker vi Fløyen og Sandviksfjellet. Der er jo noen fantastiske akebakker ned fra Fløyen, sier hun. I friluftslivet kan familien delta sammen. Idretten krever mye organisering, og foreldrene må kjøre hit og dit hver bidige helg. Friluftsliv gir gode, felles opplevelser og man kan drive med det hele livet på ulike nivå. Ingen blir konkurrert ut. Hun presiserer at hun er idrettssjef og at det gjøres et uvurderlig arbeid for barn og unge gjennom idretten. Også voksne og eldre har en god posisjon i idretten. I tillegg har svært mange idrettslag merking av turstier og veier som viktig del av aktiviteten. Men vi vil at friluftsliv skal sidestilles med de tradisjonelt sterke idrettsorganisasjonene. PÅ DEN GLOBALE ARENAEN I september var hun i Vietnam, for femte gang, der hun er prosessveileder for et prosjekt som heter «Fotball for alle». Tidligere har hun jobbet med utviklingssamarbeid i Norges Idrettsforbund bl.a. i ulike land i Afrika, med mål om at de selv skulle ta hånd om de aktivitetene det er tilrettelagt for. Det er givende å være på den globale arenaen, være med på å gi barn og unge muligheten til å oppleve litt av den idrettsgleden jeg selv har hatt gjennom livet. Man være aktiv, være til stede, stille spørsmål, være våken for andre lands verdier og tradisjoner. Det er kjempespennende, sier hun og legger til: Jeg vet at aktive mennesker opplever økt livskvalitet. Det er et privilegium å få jobbe med dette. Hvis jeg startet på nytt, ville jeg nok gjort mye av det samme om igjen. Alt tyder på at friluftslivet har en trygg og god fremtid i Hordaland. Og blant det som gir opptur også hos idrettsjefen, er når klassinger smiler seg over tre bergenske byfjell en gang for året. Da sitter tilskuddene løst. TEKST: TORILL REFSDAL AASE FOTO: TROND J. HANSEN TROND J. HANSEN TROND J. HANSEN 8 Årsmelding 2010 Årsmelding TORIL REFSDAL AASE

6 DNT/BERGEN TURLAG BERGEN TURLAG ANNE KARI ENES FREDRIK SKEIE TORILL REFSDAL AASE HELGE SUNDE TROND J HANSEN KORT OM DEN NORSKE TURISTFORENING MEDLEMSFORENINGER - HYTTER, STIER OG RUTER Det er 56 medlemsforeninger i Den Norske Turistforening. Medlemsforeningene eier og driver DNTs mer enn 470 hytter, merker stiene, kvister løypene om vinteren og arrangere turer og kurs. Til sammen vedlikeholdes et nett på om lag km merkede sommerstier og rundt 7000 km kvisteløyper. TURER, KURS OG ARRANGEMENTER DNTs medlemsforeninger er spesialister i turvirksomhet. Det utdannes turledere med stor kompetanse både for sommer- og vinterturer. Årlig arrangeres det flere tusen turer, kurs og andre arrangement - hele i 2010 med nær deltakere til sammen. OMFATTENDE DUGNADSVIRKSOMHET Det er den omfattende dugnadsånden som er grunnlaget for DNTs virksomhet. Det blir registrert over dugnadstimer over hele landet hvert år. DNT SOM SAMFUNNSAKTØR DNT arbeider for å gi friluftslivet gode rammevilkår. I snart hundre år har DNT vært engasjert i arbeid med vern av natur i Norge. Det er DNTs holdning at alle skal ha en fri og ubegrenset opplevelse av natur. Denne rettigheten er nedfelt i allemannsretten og er viktig for foreningens verdigrunnlag. VÅRT OMDØMME Dagens Næringsliv refererte nylig en omdømmeundersøkelse Norske etater og organisasjoner, gjennomført av Synovate as. Der kommer DNT på 5. plass. Foran på listen er 1. Norsk Luftambulanse, 2. Norges Røde Kors 3. Kreftforeningen 4. Frelsesarmeen. KORT OM BERGEN TURLAG Bergen Turlag er Vestlandets største friluftsorganisasjon med over medlemmer pr Organisasjonen ble grunnlagt i 1890, den gang under navnet Turistforeningen for Bergen By og Stift. Bergen Turlag er tilknyttet Den Norske Turistforening (DNT) som nå har ca medlemmer. DNT og Bergen Turlag arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier. I Bergen Turlag er det syv lokallag; Kvam Turlag Kvinnherad Turlag Nordhordland Turlag Odda/Ullensvang Turlag Os Turlag Stord-Fitjar Turlag Askøy Turlag MEDLEMSUTVIKLING FRA 2009 TIL 2010 I BERGEN TURLAG OG LOKALLAGENE UTVIKLING Hordalendingene strømmer ut i naturen og inn i Bergen Turlag. For 8. år på rad opplever Bergen Turlag medlemsrekord, nå med hele medlemmer. Dette er en oppgang fra 2009 på hele medlemmer, noe som utgjør en økning på 5,5 prosent. I DNT er gjennomsnitt for medlemsvekst på 4,6 prosent i forhold til på samme tid i fjor, og samlet i DNT er det nå hele medlemmer. STABIL TIL SVÆRT GOD UTVIKLING I LOKALLAGENE I 2010 fikk vi tilvekst i lokallagene med Askøy Turlag. Vi ønsker dem velkommen i foreningen. Alle lokallag hadde en stabil utvikling i Bergen (248), Askøy (fra 0 til 829 samlet), Nordhordland (96), Odda/Ullensvang (29), Os (19), Kvinnherad (-1), Stord/Fitjar (52) g Kvam (3). Økning i antall medlemmer i parentes. Den største økningen prosentvis har Stord/Fitjar med 6,8, tett fulgt av Nordhordland med 6,6 prosent. STØRST ØKNING I HOVEDMEDLEMMER Samlet er det blant hovedmedlemmer vi finner det største økningen i antall medlemmer (496), mens det prosentvis er størst økning blant studenter (19 prosent). En svært gledelig utvikling også for barn med 274 nye medlemmer (12 prosent økning). I 2010 inngikk vi en samarbeidsavtale med Regnbuen Barnehager som drifter fem barnehager med et samlet tilbud til over 700 barn. I denne avtalen inngår 153 hovedmedlemskap og 228 barnemedlemskap. Disse inngår i hovedtallene. FRIVILLIG ARBEID Det har vært utført betydelig innsats med frivillig arbeid i Bergen Turlag også i timer er totalt lagt ned i frivillig arbeid, som omregnet blir ca 25 årsverk (årsverk = 1950 timer). Timene er fordelt på timer Navn Ansvarsområder Kommentar Helene Ødven Daglig leder Einar J. Grieg Tidligere daglig leder Inntil Ingvild Larsen Arne Kristian Teigland Birgithe Roald Guro Øvsthus Karl H. Olsen Økonomi Aktivitetsansvarlig Vikar Aktivitet barn og ungdom Hytter og ruter Rannveig Nordhagen Naturvern/FNF Permisjon Jan Bjørgo Vikar Naturvern (20)/FNF (80) Torill Refsdal Aase Informasjon / Sti og Varde Pål Andersen Leder turinformasjonen Inntil Helen Uglenes Leder turinformasjonen Anne Linn Vaksdal Turinformasjonen Inntil Christina Eriksen Linda Fongaard Turinformasjonen Turinformasjonen i komite/styrearbeid, timer innenfor feltarbeid som hyttetilsyn, stimerking, broer og timer turledelse. Dette er en økning på registrerte timer i forhold til Den store økningen kan forklares med mer systematisk føring av timer og økt aktivitet. ADMINISTRASJON I MARKEN Administrasjonen i Bergen Turlag har hatt antall tilsatte i totalt ca. 11,2 årsverk i Aktivitet barn og ungdom/permisjon Margaret Are Turinformasjon (40) Marit Djupvik Organisasjonssekretær Alexander Hovland Vikar turinformasjonen tors/lør Vikar Agnete Hessevik Vikar turinformasjonen tors/lør Vikar Julie Hessevik Vikar turinformasjonen tors/lør Vikar og Aktivitet aktiv alle /Byfjellstrimmen (40) Vi har hatt ekstrahjelp/vikarer lørdager og i sommersesongen. 10 Årsmelding 2010 Årsmelding

7 HYTTENE HYTTENE TORILL REFSDAL AASE TORILL REFSDAL AASE TILRETTELEGGING I FJELLET PLANER OM NY TURISTHYTTE PÅ REINASKOR Bergen Turlag i samarbeid med Odda/Ullensvang Turlag planlegger å bygge ny selvbetjent turisthytte på Reinaskor i Odda kommune. På stedet er det i dag en enkel liten selvbetjent turisthytte i relativt dårlig teknisk stand. Hytten har 6 sengeplasser og drives av Odda/Ullensvang Turlag. Dagens hytte ligger ca moh. i spektakulære omgivelser, der Trolltunga er den mest kjente formasjonen. Grunneier er Statnett. Det har de par siste årene vært en eksplosiv utvikling i fjellturismen i området. Innslaget av utenlandske turister er stort. Gjennom sommersesongen 2010 har vi fått mange rapporter om at den eksisterende hytten har vært overfylt. Behovet og besøkspotensialet vurderes som stort. Et fullverdig hytteanlegg har en hovedhytte, en sikrngshytte og uthus/ do. Hovedhytten planlegges med en kapasitet på ca. 25 faste sengeplasser. Bygget vil da være ca m2 på grunnplanet. Med 25 sengeplasser kan vi ta imot skoleklasser og større grupper. Anlegget vil bli arkitekttegnet der det vil bli vektlagt å få et stedstilpasset bygg der formspråk og materialvalg av speiler DNTs visjon om naturopplevelser for livet og det enkle friluftsliv. Det ble besluttet å gjennomføre en arkitektkonkurranse etter prinsippet parallelle arkitektoppdrag. 3 arkitektfirma ble spesielt invitert til å levere forslag. Dette var som følger: 1. Bjerk og Bjørke AS arkitekter. 2. Hardanger Consult AS. 3. Paal J Kahrs Arkitekter AS. Alle arkitektfirma har levert prosjektforslag som vil bli evaluert av et bredt sammensatt bedømmingsutvalg som skal levere en innstilling for vedtak i styret. Det satses på at tomtekjøp og byggeløyve vil være på plass i løpet av våren Om saken går på skinner kan det bli mulig å komme i gang med grunnarbeid i løpet av høsten FJELLVASSBU Høsten 2009 fikk Bergen Turlag en henvendelse på vegne av grunneier Anders Vågset. Grunneier og Fossedalen Beitelag ønsket å oppføre en liten sankehytte ved Fjellvassosen, 2 timers gange fra Stordalen på den T-merkete ruten mellom Stordalen og Vardadalsbu. Deres generøse tilbud var at denne hytten også kunne brukes av fjellturistene, som en ubetjent åpen DNT-hytte, med de priser for overnatting og de regler ellers er vanlig. Hytten ble tegnet og pietetisk oppført i gråstein og treverk av Ingvar Vik. Hytten har 4 senger og sto ferdig til bruk i september Den ble høytidelig innviet 2. september der grunneier, beitelagsformann, snekker var på plass. Bergen Turlag var representert ved hytteansvarlig og redaktør av Sti og Varde. SOLRENNINGEN BYGGEPROSJEKT Ny hytte ble besluttet bygget, og arbeidet ble igangsatt høsten 2009 under ledelse av byggmester Bjørn Vike. Den nye hytten var planlagt til å være 80 kvm med 25 sengeplasser. I løpet av høsten ble grunnarbeid og grunnmur gjort ferdig. Det gjorde det mulig å starte arbeidet over grunnmur allerede i måneskiftet mai/juni juli sto hytten klar til å ta imot gjester. Den nye hytten ble åpnet på dagen som planlagt. Nok en strålende jobb var utført av byggmester Bjørn Vike og hans ansatte. Samlet kostnad for prosjektet var kr Finansiering: Spillemidler: kr , støtte fra Olav Thons Stiftelse: kr og egenkapital kr Bergen Turlag takker så mye for støtten fra Olav Thons Stiftelse. Familierabatt: Barn under 4 år gratis. Barn fra 4 år til og med 12 år kr 90. LOSJIPRISER Medlem Ikke medlem Voksne kr. 185 kr. 285 Ungdom kr. 90 kr. 140 Dagsbesøk kr. 55 kr. 70 Familiepris kr. 70 kr. 85 Medlemmer av Barnas Turlag: Gratis losji. Ungdomsrabatt: Ungdomsmedlemmer 13 år til 26 år kr 90. Grupperabatter: Grupper på 15 personer eller mer har betalt medlemspris for alle dersom de på forhånd har gitt melding om hyttebesøket på Turlagskontoret. Alexander Grieghytten leies ut eksklusivt bortsett når vi har egne arrangementer herunder er vinterferie og påskeferie. Priser: Kr pr. døgn fra fredag til søndag og kr 3100 pr. døgn for de resterende ukedagene. Langhelgtilbud fra fredag til søndag: kr Lokalet Hallingskeid leies eksklusivt ut deler av året. Priser: kr 3900 pr. døgn fra fredag til søndag kr 2200 pr. døgn for de resterende ukedager. Langhelgtilbud fra fredag til søndag: kr HYTTESTATISTIKK Alexander Grieg Breidablikk Dyrkollbotn Fonnabu Hadlaskard Hallingskeid Holmaskjer Høgabu Kalvedalen Kiellandbu Kvanntjørnsbu Mosdalsbu Norddalen Reinaskorsbu Selhamar Skålatårnet Solrenningen Stavali Skavlabu Træet Vardadalsbu Vatnane Vending Åsedalen Sum Årsmelding 2010 Årsmelding HELGE SUNDE ÅGOT C. NILSSEN HELGE SUNDE TERJE ENGØ SØLVE SONDBØ

8 DNT Youth AKTIVITETER ARRANGEMENT OG AKTIVITET Turprogrammet 2010 omfatter helge- og ukesturer, søndagsturer, kurs, turene til Barnas Turlag, DNT ung Bergen, DNT fjellsport Bergen, Pensjonistgruppen og lokallagene. Turtilbudet omfattet 1077 turer og arrangement for Bergen Turlag og lokallagene som helhet. Programmet ble trykket i et opplag på ca og distribuert sammen med Sti og Varde. Programmet har dessuten vært gratis til disposisjon for publikum på stand, på 7-fjellsturen og til utdeling i Turinformasjonen. Hele opplaget ble distribuert. TORILL REFSDAL AASE TORILL REFSDAL AASE TORILL REFSDAL AASE KURS OG TURLEDERKURS 2010 Det ble et år med liten nedgang for kursaktiviteten. 254 personer deltok på 29 kurs, en nedgang på 74 personer fra Klatre- og brekurs har hatt noenlunde stabil aktivitet, kajakkurs har hatt økning. Nedgangen skyldes manglende søkermasse til vinterturlederkurs, lav påmelding på vinterkursene grunnet gode snøforhold i nærområdene. Det ble gjennomført et sommerturlederkurs og et grunnleggende turlederkurs. Det ble tatt opp 9 perosner til sommerturlederkurset og 6 personer kvalifiserte seg til grunnleggende turlederkurs. Vi fikk også 4 nye ungdomsturleder gjennom DNT ung sentralt sitt kurs i Jotunheimen. Bergen Turlag arrangerte ellers kurs i vintervett, to telemarkskurs, sommerkurs og to GPS kurs. Resten av kursene er fordelt på gruppene. KOM DEG UT DAGEN (BYFJELLSDAGEN) Byfjellsdagen ble arrangert på Fløyen og Ulriken 5. september med ca deltakere. Det var et strålende vær arrangementsdagen. Pressedekningen var omfattende ettersom helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen deltok. 7 FJELLSTUREN 7-fjellsturen og 4-fjellsturen samlet hele 8000 deltakere i 2010 og ble arrangert for 56. gang 30. mai. Dette er første gang arrangementet har vært utsolgt. Siste startkortet ble solgt lørdag 29. mai kl 11. Dette er det høyeste deltakertallet gjennom tidene og med 26 flere enn i Vi kunne sikkert solgt flere startkort, men etterlevde eget tak på antall deltakere. Det er nedlagt et betydelig dugnadsarbeid av over 100 funksjonærer. Arrangementet fikk omfattende og god presseomtale og er det viktigste enkeltarrangementet for Bergen Turlag. Arrangementet fører et betydelig overskudd. Våre viktigste sponsorer på dette arrangementet er: Bergens Tidende, Sparebank Vest og Platou sport. ANNE KARI ENES 14 Årsmelding 2010 Årsmelding DNT BARNAS TURLAG TORILL REFSDAL AASE

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Noter 2014 Stavanger Turistforening

Noter 2014 Stavanger Turistforening Note 1: Regnskapsprinsipper Noter 2014 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag

Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag Det innkalles med dette inn til årsmøte i Fjell Turlag Mandag 21. januar 2013 kl. 18-20:30 i Kultursalen, Fjell rådhus Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Foredrag

Detaljer

Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. Ragnvald Jevne, styreleder DNT Lillehammer 1

Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. Ragnvald Jevne, styreleder DNT Lillehammer 1 Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. 2014 Ragnvald Jevne, styreleder DNT Lillehammer 1 DNT Lillehammer D N T 2 0 1 3 2 V E R D I E R O G V I S J O N Våre verdier Spennende Troverdig Inkluderende

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

DNT og lokalt folkehelsearbeid

DNT og lokalt folkehelsearbeid DNT og lokalt folkehelsearbeid Lise Corwin, Folkehelsesjef Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning Partnerskap Forsket på og forelest om partnerskap Master i helsefremmende

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer