ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET Naturopplevelser for livet

2 INNHOLD Et friskere folk gjennom friluftslivet! Et friskere folk gjennom friluftslivet! 3 Styrets årsberetning 4 Arabisk på Selhamar 6 Britt Karen Spjeld 8 DNT/Bergen Turlag 10 Tilrettelegging i fjellet/hyttene 12 Arrangement og aktivitet 14 Aktiviteter i gruppene 16 Naturvern 20 Turinformasjonen/ Informasjon og markedskommunikasjon/ Friluftslivets Hus 22 At friluftsliv er helsebringende er hevet over enhver tvil. Turer og aktiviteter i nærmiljøet egner seg utmerket til å styrke folkehelsen. Dette sier Helene Ødven, daglig leder i Bergen Turlag. Da hun begynte i Bergen Turlag desember 2010, ble hun fort imponert over den høye aktiviteten ikke bare i høyfjellet, men også på et nivå hvor stort sett alle kan delta, fra trilleturer til seniorturer. I mellom er et vidt spekter. Vi vet at aktivitetene må være lystbetonte, sosiale og uten konkurransemomenter, faktorer som teller dersom vi skal orke å komme oss ut av døra. Et godt eksempel på dette er Byfjellstrimmen i Bergen Turlag med turer som arrangeres i Byfjellene og andre områder rundt Bergen. Disse turene passer enten du er i god form eller trenger å ta det rolig. Turene er gratis og det kreves verken påmelding eller medlemskap for å bli med. Inkluderende og enkelt Men er ikke Bergen Turlag bare for «fjellgeiter»? Vårt verdigrunnlag inneholder verdier som inkluderende og «enkelt». Vi skal ha et tilbud hvor alle skal føle seg velkommen og legge spesielt til rette for grupper som i dag ikke er kjent med tilbudet. Samtidig skal vi bidra til å gjøre det lett for folk å bruke naturen og oppleve gleden ved det enkle friluftslivet, sier Helene. Dette inkluderer å bedre funksjonshemmedes og etniske minoriteters muligheter til å delta på turer og aktiviteter. Vi har blant annet padlekurs for funksjonshemmede og turer til våre hytter med innvandrerungdommer. I samarbeid med Hordaland fylkeskommunes prosjekt Aktiv kvar dag lager vi også turer for psykisk syke i nærmiljøet. PARTNER I FOLKEHELSEARBEIDET Bergen Turlag ønsker å være en viktig partner for fylkeskommunen i arbeidet med regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland. Her skal vi sammen med fylkeskommunen, kommunene og andre partnere arbeide langsiktig og systematisk for et friskere folk, - flere gode leveår i befolkningen og til utjevning av sosiale helseforskjeller. Vi arbeider også med å sikre naturområder og ta vare på friluftslivskulturen. Å bevare og sikre tilgjengeligheten til naturområder der folk bor er en viktig forutsetning for god folkehelse. Her har vi et spennende prosjekt på gang i de fire vestlandsfylkene med å utvikle flere turløyper for vandring, sykkel, ski og padling i åra som kommer. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Helene Ødven. VICTORIA LINNERUD Tillitsvalgte 24 Revisors beretning 26 Resultatregnskap 28 Balanse 29 Noter 30 2 Årsmelding 2010 Årsmelding SVEIN ULVUND BARNAS TURLAG

3 DNT Youth 2010 STYRETS ÅRSBERETNING Om virksomheten Bergen Turlag er en medlemsorganisasjon som skal virke for et aktivt og sikkert, enkelt og naturvennlig friluftsliv. Turlaget har kontorer i Marken i Bergen. Turlaget er organisert med syv lokallag som geografisk dekker store deler av fylket. Aktiviteten i laget er i stor grad basert på frivillig innsats fra medlemmene. Laget har medlemmer pr Økonomi Regnskapet for 2010 viser et årsresultat som styret er godt fornøyd med og egenkapitalen er tilfredsstillende. Styret ser positivt på fremtiden og er opptatt av at laget skal ha en sunn og god økonomi. Midler som tilfaller organisasjonen skal benyttes til å gi medlemmene et variert og attraktivt tilbud. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at den forutsetningen er tilstede. består av ni kvinner og tre menn. Helene Ødven ble ansatt som ny daglig leder fra 1. desember etter Einar Johan Grieg. Styret består av 11 medlemmer hvorav 5 er kvinner. Styrets leder og nestleder er menn. Styret er opptatt av at organisasjonen skal representere bredde i alder, kjønn og kompetanse. Styret ser ikke behov for å iverksette spesielle tiltak for å oppnå jevnere likestilling. Ytre miljø Hele virksomheten har som mål å utøve aktivitetene på en naturvennlig måte og i størst mulig grad verne sårbar natur. Styret mener at virksomheten drives i tråd med formålet. Turlaget miljøsertifiserte virksomheten i Styrets hovedoppgaver i 2010 I 2010 passerte Bergen Turlag, inkl. lokallag, medlemmer. For åttende året på rad opplevde turlaget medlemsrekord og økningen ble hele medlemmer sammenlignet med at regjeringen måtte foreta ytterligere utredelser knyttet til sjøkabelalternativet. Bergen Turlag har de siste to årene vært engasjert i prosjektet Aktiv:alle hvor formålet er å tilby friluftsaktiviteter til flere mennesker enn de vi tradisjonelt når med våre tilbud. Prosjektets målgrupper er innvandrere, funksjonshemmede, pensjonister og personer innen psykisk helsevern. Styret er svært fornøyd med prosjektet AKTIV:alle og dette er et tilbud som skal styrkes og videreføres de neste årene. Bergen Turlag, som den nest største medlemsforening i Den Norske Turistforening, er en aktiv bidragsyter i landsforeningen hvor Bergen, 17. februar 2011 vi har med medlemmer både i landsstyre og andre utvalg, samt gir uttalelser i viktige saker for både Turlaget og DNT. Styret legger stor vekt på at Bergen Turlag skal være en synlig og troverdig friluftslivsforening. Styret er tilfreds med den positive oppmerksomhet Turlaget får i media og ved utgivelser av egne publikasjoner Styret vil takke både administrasjonen og frivillige i organisasjonen for den innsats som er ytt i Styret er meget fornøyd med den høye aktiviteten i Barnas Turlag, Ungdomsgruppen, Fjellsportgruppen, Pensjonistgruppen og lokallagene. Alle har bidratt til at styret betrakter år 2010 som enda et godt år for Bergen Turlag. Det er styrets vurdering at regnskapet viser et rettvisende bilde av resultat og stilling pr 31. desember Arbeidsmiljø Den høye aktiviteten i Turlaget har medført en stor arbeidsbelastning i administrasjonen. Styret og administrasjonen har i 2010 hatt fokus på å redusere høy arbeidsbelastning gjennom kartlegging av oppgaver, vurdere ressursbehov og prioritere arbeidsoppgaver. Dette arbeidet blir videreført i 2011 og konkrete tiltak vil bli iverksatt. Styret er opptatt av å legge til rette for å ivareta et godt arbeidsmiljø og utvikle dette. Styret i samarbeid med administrasjonen arrangerer flere ganger årlige sosiale møteplasser både for å styrke arbeidsmiljøet og samholdet i organisasjonen. Sykefraværet utgjør 1,28 %. Virksomheten har ikke vært rammet av alvorlige ulykker eller skade på personer verken på ansatte eller medlemmer som bidrar med frivillig arbeid. Styret er svært opptatt av at de aktiviteter som utøves i organisasjonen skal skje på en betryggende måte. Det er derfor oppnevnt et fast sikkerhetsutvalg i organisasjonen som kontinuerlig skal arbeide med sikkerhetsmessige tiltak. Styret mener å ivareta kravene til likestilling. Administrasjonen Året startet med et arrangement i anledning 120-års jubileet til Bergen Turlag. 360 personer deltok på en flott tilstelning på Hotell Norge. Det var rekordoppslutning om høstmøtet hvor hele 700 mennesker møtte opp for å høre Cecilie Skog berette om sine turer i polare områder. Ved nyåpningen av Solrenningshytten i august var omlag 250 mennesker samlet i Stølsheimen til en fin markering. Det ble et meget bra år for Turlaget med rekorddeltakelse på en rekke arrangementer. Først og fremst 7-og 4-fjellsturen som for tredje år på rad stabiliserte deltakerantallet på om lag I 2010 ble antall startende begrenset til deltakere og for første gang i historien var arrangementet fulltegnet før arrangementsdagen. I november kjøpte Bergen Turlag resten av eiendommen i Tverrgaten 4-6 for ca. 11. mill. kroner. I den sammenheng ble Friluftslivets Hus etablert. Kjøpet gir foreningen en trygghet med å være eneeier av eiendommen og det gir samtidig muligheter for fremtiden for å utvide egen aktivitet eller samlokalisere med andre friluftslivsorganisasjoner. Innen naturvern har Bergen Turlag også i 2010 involvert seg i større saker. Vi nevner spesielt Kraftlinjesaken i Hardanger som fikk en avgjørelse i juli med påfølgende oppmerksomhet som gjorde Torstein Skage Torild Hage Christer Bakke-Frantzen Nina Færøvik Per Ove Oppedal Elin Mortensen Ågot Caroline Nilssen Christina Roe Steen Bjørn-Olav Hagesether Børge Brundtland Tore J. Smidt Rådets årsmelding 2011 Styret har Rådet støtte. Rådet er av styreleder orientert om Styrets arbeid. Ingen saker er av Styret forelagt Rådet til behandling. Rådet har vært samlet til fellesmøtene og har hatt to egne arbeidsmøter. Ellers er rådsmedlemmene orientert per e-post. Einar Bertelsen Rådsleder 4 Årsmelding 2010 Årsmelding

4 DNT Youth AKTIV:alle ARABISK PÅ SELHAMAR En fargerik og begeistret gjeng fikk oppleve fjellet på sitt beste i sommer. 14 deltakere og fire turledere fikk tilbringe fire herlige julidager i Stølsheimen. Aldri før har det blitt snakket så mye arabisk på Selhamar, og sannsynligvis har ingen andre gjester der padlet og badet så mye og lenge som disse gjorde. Og de gjorde seg godt kjent i området rundt hytten. MARGARET ARE SOMMERIDYLL I STØLSHEIMEN To år på rad har innvandrerungdom vært på Hallingskeid og gått på ski. I sommer ble det arrangert fjelleir der skiene var byttet ut med kano og tursko, og det ble sol og behagelige temperaturer. Selhamar er lett tilgjengelig med mange turmuligheter, og var et naturlig valg. En ekstra bonus er gode padleforhold. Hyttevakten bakte brød, og det ble satt stor pris på. De som ville, fikk overnatte i lavvo der det blant annet var besøk av mus. Noen av ungdommene er alene i Norge og hadde lite å gjøre i sommerferien. Derfor var en tur med mulighet for nye opplevelser og nye venner kjærkommen. Hensikten med disse turene er at ungdommene skal få en smakebit av norske fjell og hytter, og forhåpentlig bli inspirert til et aktivt friluftsliv. DUGNADSTUR Etter Selhamar-turen hadde Robel Desbele fra Eritrea et ønske om å få være med på flere turer med Bergen Turlag, for å få norske venner og trening i språket. Derfor stilte han på dugnadstur til Høgabu siste helgen i september, der hans innsats til merking og vardebygging synes godt igjen langs stien. MARGARET ARE NYE ENTUSIASTER Fatima fra Afghanistan var en av dem som var på Hallingskeid og gikk på ski i april. Deretter gikk hun 4-fjellsturen sammen med en gruppe innvandrerungdom fra organisasjonen 2gether. Søsteren Rokaya fikk gå tur med Anne Grete Strøm-Erichsen på Kom deg ut-dagen og fikk mersmak på å padle i kano. Begge to har meldt seg inn i Bergen Turlag, og var også med på dugnadsturen til Høgabu. EKSOTISK FJELLGEIT Farah kom fra Bagdad til Bergen da hun var ni og er nå student ved universitetet. Hun har lenge vært godt integrert i det norske samfunnet, men har savnet å gjøre «typisk norske ting», som for eksempel å gå i fjellet. Det har hun tatt igjen til fulle denne sommeren. Leiren på Selhamar ga mersmak på turgåing og vill natur. Hun har deltatt på Byfjellstrimmen der hun også har tatt med seg en turglad mor. I august var hun med fjellsportgruppen til Jotunheimen og gikk til topps på Galdhøpiggen i snøvær. Dugnadsturen til Høgabu var neste post på programmet. Jeg får bedre selvtillitt for hver tur. Jeg har lyst til å reise til fjells ofte! Det er godt å komme seg ut av treningsstudioet og byen og puste i frisk luft, sier hun. I Bergen deltar hun i Røde Kors sin Multimix, et sosialt tilbud til innvandrerungdom. Nylig har Røde Kors og 2gether også startet en friluftsgruppe med turer annenhver søndag. Farah og mange av de andre bruker denne muligheten til å holde kontakten med hverandre og fortsette med friluftsliv. Vi kommer garantert til å se mer til dem på Turlaget sine turer også. MARGARET ARE JAN BJØRGO MARGARET ARE 6 Årsmelding 2010 Årsmelding JAN BJØRGO

5 DNT Youth Fylkesidrettsjef BRITT KAREN SPJELD Britt Karen Spjeld er sjef for idrett og friluftsliv i Hordaland kommune. Fra et hjørnekontor i 7. etasje i fylkesbygget, med utsikt mot Storelungeren og Ulriken, arbeider hun mot en visjon om at alle skal kunne være i fysisk aktivitet hver dag hele året. Nytt er at friluftslivet sidestilles med idretten. TROND J. HANSEN Friluftslivet skal ikke ligge inn under idretten. Det skal løftes fram i kraft av seg selv. Politikerne vil at det offentlige skal bidra til å sikre friluftslivet basisfinansiering, gi organisasjonene forutsigbar økonomi. Tilbake vil vi ha aktiviteter som alle kan delta i uansett alder og nivå. Sier Britt Karen Spjeld, en energibunt som selv har lang idretts- og friluftsbakgrunn og etter sigende er en drivende effektiv sjef med store krav til seg selv og sine ansatte. I første omgang har vi innledet samarbeid med Bergen Turlag, Friluftsrådet Vest og Bergen og Omland Friluftsråd (BOF). Her i fylkesbygget har vi etablert en intern samhandlingsgruppe for friluftsliv, og vi har i noen år hatt et eksternt møteforum for idretts- og friluftsliv med kommunene i Hordaland. Dette er del av en langsiktig satsing for å få folk i aktivitet. FOLK FLEST VIL GÅ PÅ TUR Hun refererer til undersøkelser som viser at turgåing betyr mye for folk som vil holde seg i form. Tilrettelegging av turmuligheter i nærmiljøet betyr mye for å få folk i aktivitet. Idrettshaller/-anlegg kommer nede på listen. Derfor har Fylkesplanen for idrett og friluftsliv tatt opp i seg betydningen av det enkle og lett tilgjengelige friluftslivet. Planen er et godt verktøy og Bergen Turlag og friluftsrådene er viktige aktører for oss, sier hun. KOMPETANSESENTRE FOR FRILUFTSLIV Bergen Turlag og Bergen og Omland Friluftsråd har hver fått 2 millioner kroner til investeringer i kompetansesentre. Bergen Turlag skal videreutvikle Friluftslivets hus som regionalt informasjons- og kompetansesenter for miljø-, natur- og friluftsliv. Det er et mål at flere organisasjoner skal inn i Tverrgaten. BOF er nå i gang med bygging av et kystfriluftslivets hus ute på Helleneset. Her skal det bl.a. satses på opplæring av lærere til å bruke friluftsliv i undervisningen, under begrepet «Den naturlige skolesekken». I 2010 har er en hel del oppgaver blitt flyttet fra Fylkesmannen til fylkeskommunen. I den forbindelse er det bl.a. opprettet en vannforvalterstilling, og spesialrådgiverstilling for friluftsliv. Inn i stillingen fra 1. desember 2010 kommer Einar J. Grieg fra Bergen Turlag. Britt Karen ser fram til at han er på plass. Stillingen skal dekke hele fagområdet vi arbeider med, heriblant gi veiledning og oppfølging av forvaltningen av tilskuddsordninger. Dette blir en god styrking av friluftslivsarbeidet i hele region vest, sier hun. GLEDE OG GOD HELSE Hun har svært stor tro på aktivitet i hverdagen. At det gir glede og livskvalitet, sosiale ferdigheter og god helse. Selv har hun et allsidig grunnlag, med erfaring fra idrett og særlig fot- ball, padling, skigåing, dykking og seiling alt som er kjekt å gjøre. Nå har hun to barn på 7 og 4 år, som ikke bruker søndagen foran tv-en. Sist vinter kjørte naboen opp skiløype over bøene. Vi hadde skirenn og akebakker, og alle ungene i nabolaget var med. Familien bor i Fusa, i en sveitservilla på et gammelt bruk med løe med klatrevegg og trampoline, oselvar med segl og tre kajakker i naustet. Hytten ligger i Sandviken. I byhelgene bruker vi Fløyen og Sandviksfjellet. Der er jo noen fantastiske akebakker ned fra Fløyen, sier hun. I friluftslivet kan familien delta sammen. Idretten krever mye organisering, og foreldrene må kjøre hit og dit hver bidige helg. Friluftsliv gir gode, felles opplevelser og man kan drive med det hele livet på ulike nivå. Ingen blir konkurrert ut. Hun presiserer at hun er idrettssjef og at det gjøres et uvurderlig arbeid for barn og unge gjennom idretten. Også voksne og eldre har en god posisjon i idretten. I tillegg har svært mange idrettslag merking av turstier og veier som viktig del av aktiviteten. Men vi vil at friluftsliv skal sidestilles med de tradisjonelt sterke idrettsorganisasjonene. PÅ DEN GLOBALE ARENAEN I september var hun i Vietnam, for femte gang, der hun er prosessveileder for et prosjekt som heter «Fotball for alle». Tidligere har hun jobbet med utviklingssamarbeid i Norges Idrettsforbund bl.a. i ulike land i Afrika, med mål om at de selv skulle ta hånd om de aktivitetene det er tilrettelagt for. Det er givende å være på den globale arenaen, være med på å gi barn og unge muligheten til å oppleve litt av den idrettsgleden jeg selv har hatt gjennom livet. Man være aktiv, være til stede, stille spørsmål, være våken for andre lands verdier og tradisjoner. Det er kjempespennende, sier hun og legger til: Jeg vet at aktive mennesker opplever økt livskvalitet. Det er et privilegium å få jobbe med dette. Hvis jeg startet på nytt, ville jeg nok gjort mye av det samme om igjen. Alt tyder på at friluftslivet har en trygg og god fremtid i Hordaland. Og blant det som gir opptur også hos idrettsjefen, er når klassinger smiler seg over tre bergenske byfjell en gang for året. Da sitter tilskuddene løst. TEKST: TORILL REFSDAL AASE FOTO: TROND J. HANSEN TROND J. HANSEN TROND J. HANSEN 8 Årsmelding 2010 Årsmelding TORIL REFSDAL AASE

6 DNT/BERGEN TURLAG BERGEN TURLAG ANNE KARI ENES FREDRIK SKEIE TORILL REFSDAL AASE HELGE SUNDE TROND J HANSEN KORT OM DEN NORSKE TURISTFORENING MEDLEMSFORENINGER - HYTTER, STIER OG RUTER Det er 56 medlemsforeninger i Den Norske Turistforening. Medlemsforeningene eier og driver DNTs mer enn 470 hytter, merker stiene, kvister løypene om vinteren og arrangere turer og kurs. Til sammen vedlikeholdes et nett på om lag km merkede sommerstier og rundt 7000 km kvisteløyper. TURER, KURS OG ARRANGEMENTER DNTs medlemsforeninger er spesialister i turvirksomhet. Det utdannes turledere med stor kompetanse både for sommer- og vinterturer. Årlig arrangeres det flere tusen turer, kurs og andre arrangement - hele i 2010 med nær deltakere til sammen. OMFATTENDE DUGNADSVIRKSOMHET Det er den omfattende dugnadsånden som er grunnlaget for DNTs virksomhet. Det blir registrert over dugnadstimer over hele landet hvert år. DNT SOM SAMFUNNSAKTØR DNT arbeider for å gi friluftslivet gode rammevilkår. I snart hundre år har DNT vært engasjert i arbeid med vern av natur i Norge. Det er DNTs holdning at alle skal ha en fri og ubegrenset opplevelse av natur. Denne rettigheten er nedfelt i allemannsretten og er viktig for foreningens verdigrunnlag. VÅRT OMDØMME Dagens Næringsliv refererte nylig en omdømmeundersøkelse Norske etater og organisasjoner, gjennomført av Synovate as. Der kommer DNT på 5. plass. Foran på listen er 1. Norsk Luftambulanse, 2. Norges Røde Kors 3. Kreftforeningen 4. Frelsesarmeen. KORT OM BERGEN TURLAG Bergen Turlag er Vestlandets største friluftsorganisasjon med over medlemmer pr Organisasjonen ble grunnlagt i 1890, den gang under navnet Turistforeningen for Bergen By og Stift. Bergen Turlag er tilknyttet Den Norske Turistforening (DNT) som nå har ca medlemmer. DNT og Bergen Turlag arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier. I Bergen Turlag er det syv lokallag; Kvam Turlag Kvinnherad Turlag Nordhordland Turlag Odda/Ullensvang Turlag Os Turlag Stord-Fitjar Turlag Askøy Turlag MEDLEMSUTVIKLING FRA 2009 TIL 2010 I BERGEN TURLAG OG LOKALLAGENE UTVIKLING Hordalendingene strømmer ut i naturen og inn i Bergen Turlag. For 8. år på rad opplever Bergen Turlag medlemsrekord, nå med hele medlemmer. Dette er en oppgang fra 2009 på hele medlemmer, noe som utgjør en økning på 5,5 prosent. I DNT er gjennomsnitt for medlemsvekst på 4,6 prosent i forhold til på samme tid i fjor, og samlet i DNT er det nå hele medlemmer. STABIL TIL SVÆRT GOD UTVIKLING I LOKALLAGENE I 2010 fikk vi tilvekst i lokallagene med Askøy Turlag. Vi ønsker dem velkommen i foreningen. Alle lokallag hadde en stabil utvikling i Bergen (248), Askøy (fra 0 til 829 samlet), Nordhordland (96), Odda/Ullensvang (29), Os (19), Kvinnherad (-1), Stord/Fitjar (52) g Kvam (3). Økning i antall medlemmer i parentes. Den største økningen prosentvis har Stord/Fitjar med 6,8, tett fulgt av Nordhordland med 6,6 prosent. STØRST ØKNING I HOVEDMEDLEMMER Samlet er det blant hovedmedlemmer vi finner det største økningen i antall medlemmer (496), mens det prosentvis er størst økning blant studenter (19 prosent). En svært gledelig utvikling også for barn med 274 nye medlemmer (12 prosent økning). I 2010 inngikk vi en samarbeidsavtale med Regnbuen Barnehager som drifter fem barnehager med et samlet tilbud til over 700 barn. I denne avtalen inngår 153 hovedmedlemskap og 228 barnemedlemskap. Disse inngår i hovedtallene. FRIVILLIG ARBEID Det har vært utført betydelig innsats med frivillig arbeid i Bergen Turlag også i timer er totalt lagt ned i frivillig arbeid, som omregnet blir ca 25 årsverk (årsverk = 1950 timer). Timene er fordelt på timer Navn Ansvarsområder Kommentar Helene Ødven Daglig leder Einar J. Grieg Tidligere daglig leder Inntil Ingvild Larsen Arne Kristian Teigland Birgithe Roald Guro Øvsthus Karl H. Olsen Økonomi Aktivitetsansvarlig Vikar Aktivitet barn og ungdom Hytter og ruter Rannveig Nordhagen Naturvern/FNF Permisjon Jan Bjørgo Vikar Naturvern (20)/FNF (80) Torill Refsdal Aase Informasjon / Sti og Varde Pål Andersen Leder turinformasjonen Inntil Helen Uglenes Leder turinformasjonen Anne Linn Vaksdal Turinformasjonen Inntil Christina Eriksen Linda Fongaard Turinformasjonen Turinformasjonen i komite/styrearbeid, timer innenfor feltarbeid som hyttetilsyn, stimerking, broer og timer turledelse. Dette er en økning på registrerte timer i forhold til Den store økningen kan forklares med mer systematisk føring av timer og økt aktivitet. ADMINISTRASJON I MARKEN Administrasjonen i Bergen Turlag har hatt antall tilsatte i totalt ca. 11,2 årsverk i Aktivitet barn og ungdom/permisjon Margaret Are Turinformasjon (40) Marit Djupvik Organisasjonssekretær Alexander Hovland Vikar turinformasjonen tors/lør Vikar Agnete Hessevik Vikar turinformasjonen tors/lør Vikar Julie Hessevik Vikar turinformasjonen tors/lør Vikar og Aktivitet aktiv alle /Byfjellstrimmen (40) Vi har hatt ekstrahjelp/vikarer lørdager og i sommersesongen. 10 Årsmelding 2010 Årsmelding

7 HYTTENE HYTTENE TORILL REFSDAL AASE TORILL REFSDAL AASE TILRETTELEGGING I FJELLET PLANER OM NY TURISTHYTTE PÅ REINASKOR Bergen Turlag i samarbeid med Odda/Ullensvang Turlag planlegger å bygge ny selvbetjent turisthytte på Reinaskor i Odda kommune. På stedet er det i dag en enkel liten selvbetjent turisthytte i relativt dårlig teknisk stand. Hytten har 6 sengeplasser og drives av Odda/Ullensvang Turlag. Dagens hytte ligger ca moh. i spektakulære omgivelser, der Trolltunga er den mest kjente formasjonen. Grunneier er Statnett. Det har de par siste årene vært en eksplosiv utvikling i fjellturismen i området. Innslaget av utenlandske turister er stort. Gjennom sommersesongen 2010 har vi fått mange rapporter om at den eksisterende hytten har vært overfylt. Behovet og besøkspotensialet vurderes som stort. Et fullverdig hytteanlegg har en hovedhytte, en sikrngshytte og uthus/ do. Hovedhytten planlegges med en kapasitet på ca. 25 faste sengeplasser. Bygget vil da være ca m2 på grunnplanet. Med 25 sengeplasser kan vi ta imot skoleklasser og større grupper. Anlegget vil bli arkitekttegnet der det vil bli vektlagt å få et stedstilpasset bygg der formspråk og materialvalg av speiler DNTs visjon om naturopplevelser for livet og det enkle friluftsliv. Det ble besluttet å gjennomføre en arkitektkonkurranse etter prinsippet parallelle arkitektoppdrag. 3 arkitektfirma ble spesielt invitert til å levere forslag. Dette var som følger: 1. Bjerk og Bjørke AS arkitekter. 2. Hardanger Consult AS. 3. Paal J Kahrs Arkitekter AS. Alle arkitektfirma har levert prosjektforslag som vil bli evaluert av et bredt sammensatt bedømmingsutvalg som skal levere en innstilling for vedtak i styret. Det satses på at tomtekjøp og byggeløyve vil være på plass i løpet av våren Om saken går på skinner kan det bli mulig å komme i gang med grunnarbeid i løpet av høsten FJELLVASSBU Høsten 2009 fikk Bergen Turlag en henvendelse på vegne av grunneier Anders Vågset. Grunneier og Fossedalen Beitelag ønsket å oppføre en liten sankehytte ved Fjellvassosen, 2 timers gange fra Stordalen på den T-merkete ruten mellom Stordalen og Vardadalsbu. Deres generøse tilbud var at denne hytten også kunne brukes av fjellturistene, som en ubetjent åpen DNT-hytte, med de priser for overnatting og de regler ellers er vanlig. Hytten ble tegnet og pietetisk oppført i gråstein og treverk av Ingvar Vik. Hytten har 4 senger og sto ferdig til bruk i september Den ble høytidelig innviet 2. september der grunneier, beitelagsformann, snekker var på plass. Bergen Turlag var representert ved hytteansvarlig og redaktør av Sti og Varde. SOLRENNINGEN BYGGEPROSJEKT Ny hytte ble besluttet bygget, og arbeidet ble igangsatt høsten 2009 under ledelse av byggmester Bjørn Vike. Den nye hytten var planlagt til å være 80 kvm med 25 sengeplasser. I løpet av høsten ble grunnarbeid og grunnmur gjort ferdig. Det gjorde det mulig å starte arbeidet over grunnmur allerede i måneskiftet mai/juni juli sto hytten klar til å ta imot gjester. Den nye hytten ble åpnet på dagen som planlagt. Nok en strålende jobb var utført av byggmester Bjørn Vike og hans ansatte. Samlet kostnad for prosjektet var kr Finansiering: Spillemidler: kr , støtte fra Olav Thons Stiftelse: kr og egenkapital kr Bergen Turlag takker så mye for støtten fra Olav Thons Stiftelse. Familierabatt: Barn under 4 år gratis. Barn fra 4 år til og med 12 år kr 90. LOSJIPRISER Medlem Ikke medlem Voksne kr. 185 kr. 285 Ungdom kr. 90 kr. 140 Dagsbesøk kr. 55 kr. 70 Familiepris kr. 70 kr. 85 Medlemmer av Barnas Turlag: Gratis losji. Ungdomsrabatt: Ungdomsmedlemmer 13 år til 26 år kr 90. Grupperabatter: Grupper på 15 personer eller mer har betalt medlemspris for alle dersom de på forhånd har gitt melding om hyttebesøket på Turlagskontoret. Alexander Grieghytten leies ut eksklusivt bortsett når vi har egne arrangementer herunder er vinterferie og påskeferie. Priser: Kr pr. døgn fra fredag til søndag og kr 3100 pr. døgn for de resterende ukedagene. Langhelgtilbud fra fredag til søndag: kr Lokalet Hallingskeid leies eksklusivt ut deler av året. Priser: kr 3900 pr. døgn fra fredag til søndag kr 2200 pr. døgn for de resterende ukedager. Langhelgtilbud fra fredag til søndag: kr HYTTESTATISTIKK Alexander Grieg Breidablikk Dyrkollbotn Fonnabu Hadlaskard Hallingskeid Holmaskjer Høgabu Kalvedalen Kiellandbu Kvanntjørnsbu Mosdalsbu Norddalen Reinaskorsbu Selhamar Skålatårnet Solrenningen Stavali Skavlabu Træet Vardadalsbu Vatnane Vending Åsedalen Sum Årsmelding 2010 Årsmelding HELGE SUNDE ÅGOT C. NILSSEN HELGE SUNDE TERJE ENGØ SØLVE SONDBØ

8 DNT Youth AKTIVITETER ARRANGEMENT OG AKTIVITET Turprogrammet 2010 omfatter helge- og ukesturer, søndagsturer, kurs, turene til Barnas Turlag, DNT ung Bergen, DNT fjellsport Bergen, Pensjonistgruppen og lokallagene. Turtilbudet omfattet 1077 turer og arrangement for Bergen Turlag og lokallagene som helhet. Programmet ble trykket i et opplag på ca og distribuert sammen med Sti og Varde. Programmet har dessuten vært gratis til disposisjon for publikum på stand, på 7-fjellsturen og til utdeling i Turinformasjonen. Hele opplaget ble distribuert. TORILL REFSDAL AASE TORILL REFSDAL AASE TORILL REFSDAL AASE KURS OG TURLEDERKURS 2010 Det ble et år med liten nedgang for kursaktiviteten. 254 personer deltok på 29 kurs, en nedgang på 74 personer fra Klatre- og brekurs har hatt noenlunde stabil aktivitet, kajakkurs har hatt økning. Nedgangen skyldes manglende søkermasse til vinterturlederkurs, lav påmelding på vinterkursene grunnet gode snøforhold i nærområdene. Det ble gjennomført et sommerturlederkurs og et grunnleggende turlederkurs. Det ble tatt opp 9 perosner til sommerturlederkurset og 6 personer kvalifiserte seg til grunnleggende turlederkurs. Vi fikk også 4 nye ungdomsturleder gjennom DNT ung sentralt sitt kurs i Jotunheimen. Bergen Turlag arrangerte ellers kurs i vintervett, to telemarkskurs, sommerkurs og to GPS kurs. Resten av kursene er fordelt på gruppene. KOM DEG UT DAGEN (BYFJELLSDAGEN) Byfjellsdagen ble arrangert på Fløyen og Ulriken 5. september med ca deltakere. Det var et strålende vær arrangementsdagen. Pressedekningen var omfattende ettersom helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen deltok. 7 FJELLSTUREN 7-fjellsturen og 4-fjellsturen samlet hele 8000 deltakere i 2010 og ble arrangert for 56. gang 30. mai. Dette er første gang arrangementet har vært utsolgt. Siste startkortet ble solgt lørdag 29. mai kl 11. Dette er det høyeste deltakertallet gjennom tidene og med 26 flere enn i Vi kunne sikkert solgt flere startkort, men etterlevde eget tak på antall deltakere. Det er nedlagt et betydelig dugnadsarbeid av over 100 funksjonærer. Arrangementet fikk omfattende og god presseomtale og er det viktigste enkeltarrangementet for Bergen Turlag. Arrangementet fører et betydelig overskudd. Våre viktigste sponsorer på dette arrangementet er: Bergens Tidende, Sparebank Vest og Platou sport. ANNE KARI ENES 14 Årsmelding 2010 Årsmelding DNT BARNAS TURLAG TORILL REFSDAL AASE

DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT ME D S T YRE T S ÅR SBE RE TN IN G DNT OSLO OG OMEGN VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014

DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT ME D S T YRE T S ÅR SBE RE TN IN G DNT OSLO OG OMEGN VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014 VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014 Foto: Asle Strand / Vårtur i Skarvheimen i anledning Geiterygghyttas 100 års jubileum. DNT OSLO OG OMEGN DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN

Detaljer

Magnus Nyløkken ÅRSBERETNING 2014. Skiforeningens. Årsberetning. Skiforeningen 2014 1

Magnus Nyløkken ÅRSBERETNING 2014. Skiforeningens. Årsberetning. Skiforeningen 2014 1 Skiforeningens Årsberetning 2014 ÅRSBERETNING 2014 Magnus Nyløkken Skiforeningen 2014 1 Magnus Nyløkken FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME Skiforeningens formålsparagraf: Foreningen er åpen for alle og

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Gullhorgabu CANADA FJELLREVEN. årets suksess. Pudderjakt i. Tett på. Naturopplevelser for livet

Gullhorgabu CANADA FJELLREVEN. årets suksess. Pudderjakt i. Tett på. Naturopplevelser for livet STI OG VARDE Medlemsmagasin for Bergen og Hordaland Turlag Nr 4 2014/45 årgang Gullhorgabu årets suksess Nyheter Reportasjer Naturvern Utstyr Tips Tett på FJELLREVEN Pudderjakt i CANADA Naturopplevelser

Detaljer

Årsberetninger og regnskaper 2013

Årsberetninger og regnskaper 2013 Årsberetninger og regnskaper 2013 1 2 Omslagsbildet denne gangen er malt av kunstneren Per Ove Sødal. Blå Kors Kristiansand har inngått et samarbeid med Per Ove i forbindelse med vår nye kultur satsning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE ÅRSRAPPORT 2012 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2003

Årsberetning og regnskap 2003 Årsberetning og regnskap 2003 Den Norske Bokhandlerforening Øvre Vollgt. 15, 0158 Oslo tlf. 22 39 68 00 fax. 22 39 68 10 e-post: firmapost@bokhandlerforeningen.no www.bokhandlerforeningen.no Innhold 3

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

1951-2013 www.hemnekraftlag.no. Årsmelding. Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal

1951-2013 www.hemnekraftlag.no. Årsmelding. Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal 1951-2013 www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2012 Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal 2 Hemne Kraftlag HILSEN FRA KONSERNLEDER Kjære leser I samsvar med selskapets vedtekter og eiernes strategiske beslutninger,

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer