LO i Bergen og Omland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LO i Bergen og Omland"

Transkript

1 LO i Bergen og Omland Å rs m ø t e 9. a p r i l Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning Regnskap Innledning Den Faglig-Politiske situasjon v/arve Bakke mai Innkomne forslag og uttalelser 8. Budsjett Valg

2 Styret og representasjon 2014 STYRET: Leder (AU) Mads W. Kleven Unionen Fagforening Nestleder (AU) Sonja Hjelvik Vestlandet Handel og Kontor 1. Styremedlem (AU) Anne Åsheim Postkom Region Vest Styremedlem Roger Moum Vestnorsk Transportarbeiderforening Styremedlem Atle Rasmussen Elektroarbeidernes Fagforening Styremedlem Grethe Kvist FO Hordaland Styremedlem Oddvar Karlsen IE Statoil Bergen Styremedlem Bodil Aleksandersen Fagforbundet Fjell Ungdomsrepresentant Tor Andreas Bremnes Vestlandet HK Personlig vara, ungdom: Astrid Levåg IE avd. 88 kjemisk 1. vara Jørgen Melve NTL UiB 2. vara Jan Aksel Espedahl Fagforbundet, TAFO 3. vara Jorge Dahl Rørleggersvennenes forening 4. vara Helge Aasmul NAF avd. 6 Vest 1.mai komiteen er styret, vararepresentanter og sekretær i LO i Bergen og Omland. KONTROLLKOMITÉ Leder Lillian Vangberg Fagforbundet Bergen Medlem Åge Blummenfeldt Elektroarbeidernes Fagforening Medlem: Åse Sælensminde Vestlandet HK LOS FYLKESKONFERANSE I HORDALAND NAVN FAGFORENING Medlem Mads W. Kleven Unionen Fagforening Medlem Sonja Hjelvik Vestlandet Handel og Kontor Medlem Anne Åsheim Postkom Region Vest Medlem Roger Moum Vestnorsk Transportarbeiderforening Medlem Atle Rasmussen Elektroarbeidernes Fagforening Medlem Grethe Kvist FO Hordaland Medlem Oddvar Karlsen IE Statoil Bergen Medlem Bodil Aleksandersen Fagforbundet Fjell Varamedlem Tor Andreas Bremnes Vestlandet HK Varamedlem Astrid Levåg IE avd. 88 kjemisk

3 Varamedlem Jørgen Melve NTL UiB Varamedlem Jan Aksel Espedahl Fagforbundet, TAFO Varamedlem Jorge Dahl Rørleggersvennenes forening Varamedlem Helge Aasmul NAF avd. 6 Vest Varamedlem Beate Steinsvik Vestlandet Handel og kontor Varamedlem Svein Davidsen El og it, E-verkenes fagforening Varamedlem Vidar Veseth Fagforbundet Asylmottakenes fagforening Varamedlem Rita Jordal Fagforbundet Bergenhus LO i Bergen og Omland er også representert følgende steder LOs representantskap (valgt for 4 år): Styret for Fylkeskonferansen (valgt for 4 år): Byrådsleders kontaktutvalg Styremedlem Folkets Hus Askøy: Lokalhistorisk arkiv i Bergen: Maritimt Forum Bergensregionen Samarbeidskomiteen LO/AP i Bergen Ørjan Myrmel Ørjan Myrmel Mads W. Kleven Arne Jæger Vigdis Ravnøy, leder Arne Jæger Mads W. Kleven, Atle Rasmussen, Arne Jæger Vara: Oddvar Karlsen Styrets beretning 2014 Innledning Starten av året bar preg av regjeringsskiftet og de omprioriteringer som ble foretatt i statsbudsjettet for Dette gav en tydelig retning for den politikken som ønskes ført, med fokus på skatte- og avgiftslette for de rikeste. Fra 1.1. ble lønnsplikten for bedriftene ved permittering doblet fra 10 til 20 dager. En dramatisk endring som LO og NHO er imot, og som har resultert i at flere bedrifter sier opp sine ansatte enn å permittere. Dette hindrer omstilling og utfordrer muligheten for bedriftene å ta vare på kompetansen i perioder med lavere aktivitet. Det hersket også stor usikkerhet om hvor alvorlige endringer regjeringen ville gjennomføre i arbeidsmiljøloven. Det endelige svaret ble tydelig 25. juni hvor høringsnotatet ble offentliggjort. LO i Bergen og Omland markerte det ved et arbeidsplassbesøk på en byggeplass på Straume, hvor stortingsrepresentant Per Rune Henriksen fikk høre blant bygningsarbeidere hva de mente om forslaget. LO i Bergen og Omland markerte vår motstand mot endringene i Oslo 19. juni og med vår egen markering 23. september. Endringene i arbeidsmiljøloven skulle prege mye av aktiviteten også til fagbevegelsen helt til tampen av året hvor det ble bestemt en storstreik på nyåret. Denne gang skulle de store hovedsammenslutningene LO, YS og Unio sammen aksjonere for å forsvare arbeidsmiljøloven. Styremøter Det har blitt avholdt 10 styremøter i perioden og 79 saker har blitt behandlet. Vararepresentantene har blitt innkalt til alle møtene. Styret har også avholdt styrekonferanse august.

4 Årsmøtet 2014 Årsmøtet i LO i Bergen og Omland 2014 ble avholdt 10. april. Ved møtets åpning kl var 68 fremmøtte representanter og 7 gjester tilstede. Totalt 77 personer var tilstede under åpningen. Rune Bakervik (HK) og Haldis Revheim (Fagforbundet) ble valgt som dirigenter på årsmøte. Kari Bernardini og Arne Jæger ble valgt som sekretærer. Hans Christian Gabrielsen, LOs 1ste nestleder, holdt innledning om den faglige politiske situasjonen. Årsmøtet vedtok følgende politiske uttalelser: Havnekonflikten Svekket permitteringsregler fører til oppsigelser og økte fordeler for bemanningsbyråene. LO Bergen og Omland Faglig-politisk samarbeid. Helse,miljø og sikkerhet STOPP RASERINGEN AV BARN- OG FAMILIESENTRENE! Sexkjøpsloven fungerer og må følges opp med gode hjelpetiltak Permitteringsinstituttet må styrkes for å sikre faste ansettelser! 1. mai 2014 Representantskapet i LO i Bergen og Omland vedtok på sitt møte 23. januar 2014, at følgende hovedtalere i Bergen og paroler for 1. mai 2014: Leder i Handel og Kontor: NF Solidaritetsungdommen Sluttappell: Trine Lise Sundnes Roald Reber Iversen Mads Kleven Oppmøte på Torgallmenningen var bra. Det var mange tilhørere og fagforeninger og de politiske partiene hadde mobiliserte godt. Det var ca tilstede under talen til Trine Lise Sundnes og Reber Roald Iversen. Det var ca som gikk i toget. Hovedparole 2014: Nei til løsarbeidersamfunnet! Kun faste ansettelser gir et anstendig arbeidsliv Sentrale paroler: Opphev blokaden av Gaza Boikott Israel! Sosial dumping skaper A og B lag Norsk lønn i Norge! Ja til heltid og faste stillinger Ingen Rasering av posttilbudet stopp EUs liberalisering Hev kvinnelønnen Likelønn nå! Syria blør FN må sikre freden Stopp raseringen av statlig barnevern i vest Ingen reservasjonsrett for helsepersonell Marsjruten: Torgallmenningen Torget Bryggen Slottsgate(toget snur i lyskrysset) Bryggen Torget Strandkaien strandgaten - Chr. Michelsensgate Veiten Ole Bullsplass Torgallmenningen 1. mai frokost på Askøy

5 LO i Bergen og Omland, Fagforeningene på Askøy, Askøy AP og Askøy SV arrangerer 1. mai frokost i Folkets Hus Askøy RØD PUB, Som kveldsarrangement ble det arrangert RØD PUB på Nøsteboden etter hovedarrangementet. Her var det appeller fra Bjarne Mohn Olsvold (Utdannningsforbundet) Mads Wiik Kleven (LO i Bergen og Omland) og fra Solidaritetsungdommen. Samarbeid Faglig-politisk samarbeid med Arbeiderpartiet i Bergen LO i Bergen og Omland har et godt samarbeid med Arbeiderpartiet i Bergen. Vi har faste møtepunkter der oppnevnte styremedlemmer treffer ledelsen i Arbeiderpartiet i Bergen. Våre faste treffpunkter er i samarbeidskomiteen. Samarbeid med andre Vårt samarbeid med andre partier og organisasjoner er godt. I perioden har vi tilknyttet oss Klimavalgalliansen sammen med en rekke andre organisasjoner. Vi har god uformell kontakt med SV. Vi har også avholdt et møte med Rødt Bergen vedrørende valget Vi har samarbeidet godt med Norsk Folkehjelp gjennom året. Arrangement 14. januar FO Hordaland Sekretæren innledet om LO i Bergen og Omland på deres møte 23. januar formøte med Terje Lien Aasland I forkant av representantskapsmøte ble det avholdt etter oppfordring møte med tillitsvalgte fra IE Statoil og stortingsrepresentant Terje Lien Aasland. 23. januar Representantskapsmøte Møtet vedtok indeksering av kontingent, hovedparole for 1.mai og valgkomite til årsmøtet. Innleder var stortingsrepresentant Terje Lien Aasland (ap). 28. januar lederkonferanse LO Hordaland. 7. februar kurs i politisk retorikk

6 LO i Bergen og omland opplevde stortingsvalget 2013 hvor mye av slaget stod om språket. Vi inviterte Jonas Bals, rådgiver i Fellesforbundet og Trygve Svensson, stipendiat UiB for å holde kurs for fagbevegelsen i politisk retorikk. Det var god oppslutning rundt tiltaket. 13. februar - Sosial Dumping i regi av Bergen Næringsråd og Arbeidstilsynet Styremedlem og leder i Unionen Fagforening deltok som paneldebattant i Bergen næringsråds konferanse om sosial dumping. 4. mars Manifest årskonferanse LO i Bergen og Omland deltok på tenketanken Manifest sin årskonferanse med organisasjonsmedarbeider Kari Bernardini. 5. mars møte om sosial dumping Vi avholdt møte med tidligere statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet, Jan Erik Støstad for fagforeningene, temaet var sosial dumping. Det var også et tema innlederen hadde skrevet en bok om mars LOs fylkeskonferanse, thon hotell kokstad Temaet var fagopplæring mars Storby konferanse Fredrikstad Vertskapet er rullerende blant deltakende LO-avdelinger fra de største byene. Forum for å utveksle erfaringer med andre lokalorganisasjoner. 10. April årsmøte Ble avholdt på Bergen kongress senter. Innleder var Hans Christian Gabrielsen. 25. april frokostmøte med palestinsk aktivist Majed Abusalama I samarbeid med Norsk folkehjelp ble det avholdt møte med Majed Abusalama. Vi fikk et godt innblikk i hvordan det var å være fredsaktivist i Gaza. 1. Mai - markering Godt vær og god oppslutning rundt 1.mai arrangementet. Fagbevegelsen var godt fornøyd med arrangementet. 2. mai foredrag på Batteriet Sekretæren holdt foredrag om faglige rettigheter for utenlandske arbeidssøkere på Batteriet. 4. juni - oslofjordkonferanse Lokalorganisasjonene møttes i forkant av LOs organisasjonskonferanse på Sørmarka. Sekretæren deltok på vegne av LO i Bergen og Omland juni - LOs organisasjonskonferanse LO arrangerte organisasjonskonferanse hvor lokalorganisasjonene var invitert. Arbeidsutvalget og Kari Bernardini deltok. 19. juni - Markering mot endring av Arbeidsmiljøloven I forbindelse med forslagene for endringen av Arbeidsmiljøloven, ble det avholdt en demonstrasjon på Youngstorget i regi av LO Oslo. Det var godt oppmøte fra LO i Bergen og fagforeninger herfra. 25. juni - Arbeidsplassbesøk på Straume I forbindelse med offentligjøring av høringsbrevet til arbeidsmiljølovendringene oppsøkte LO i Bergen og Omland med Unionen Fagforening Veidekkes byggeplass på Straume. Stortingsrepresentant Per Rune Henriksen fikk høre fra medlemmer hva de synes om endringsforslagene. 18. August Frokostmøte med Norsk Folkehjelps Finn Erik Thoresen.

7 Møtet var godt besøkt og hadde temaet «palestinske flyktninger i Libanon». 19. august Bergen Filharmoniske orkester Kari Bernardini holder innlegg for Filharmoniens fokusgruppe vedr. sosial engasjement/profil 26. august - Fanemarkering til støtte for lærerne Appeller ved Marte Mjøs Persen, Jorge Dahl og Rune Nielsen (sl) august - styrekonferanse for styret i Oslo Styret avholdt styrekonferanse med besøk fra Raymond Johansen, Trine Lise Sundnes, Snorre wikstrøm, Roy Pedersen, Wegard Harsvik, Audun Lysbakken 2. september - fanemarkering for de streikende i Handel og kontor. Det ble avholdt fanemarkering utenfor Den Nationale Scene. Det var appeller ved Christopher Beckham, Sonja Hjelvik og Mads kleven. (streik fra 30. august, første siden 1961) 9. september - fanemarkering for de streikende i Handel og kontor Det ble avholdt markering på kleppestø senter. De streikende fikk ikke dele ut sitt informasjonsmateriell inne på senteret. Det var appeller ved Roger Moum og Tor Andre Bremnes. 15. september Fanemarkering for de streikende i Handel og kontor - avlyst. Planlagt med innledere Ove Toska, Trine Lise sundnes. Ble avlyst i siste liten da oppgjøret kom i havn kvelden før. 16. september allmøte på Fjell Fagforbundet Fagforbundet Fjell avholdt allmøte i forbindelse med privatisering av renholdet i kommunen. Sekretæren deltok og bidro i debatten. 18. september Representantskapsmøte med Wegard Harsvik, rådgiver LO. 23. september - politisk markering mot endringer i arbeidsmiljøloven Funky Penguins spilte og det var appeller ved Mads kleven, Oddny Miljeteig, Pål Hafstad Thorsen og Nina Horpestad fra NSF Rogaland.

8 29. sept - Debatt unge Venstre Leder i LO i Bergen og Omland deltok i panelet i debatt i regi av Unge Venstre. Temaet var Fremtidens Velferdsstat. 30. september - morgen møte på valget i sverige. Godt besøkt møte med fokus på valget i Sverige. Innleder var Jonas Linde fra UIB. 2. oktober LOFavør konferanse i regi av LO Hordaland 13. oktober - arbeidsplassbesøk på helse vest Vertskap var Fagforbundet Helse Bergen. Ruth Grung (ap), Rune Bakervik (ap) sammen med medarbeidere fra partikontoret fikk oppleve akuttmottaket, renseriet og samtale med viseadministrerende direktør om sykehuset fremtidsplaner. 21. oktober Innspill til maritim strategi. I kraft av vårt verv i Maritim Forum Bergen deltok sekretæren på innspillsmøte i regi av næringsdepartementet. Temaet var blå vekst og miljø. 22. oktober - arbeidsplassbesøk I regi av NAF avd. 6 deltok vi på arbeidsplassbesøk med Ruth Grung og Marte Mjøs Persen og forbundsleder Erna Hagensen på anleggsplasser hos NCC og Veidekke. 1. november - Stand Internasjonal Vi stod sammen med folkehjelpen på torgalmenningen lørdag 1. november på stand i den Internasjonale uke. 9. november LOs ungdomskurs Sekretæren holdt innlegg på LOs ungdomskurs i Haugesund november LOs Fylkeskonferanse november - Faglig politisk konferanse 18. november - Innledning for Hotell og restaurant Sekretæren holdt innledning for tillitsvalgte, med fokus på forhandlinger og politiske forutsetninger. 20. november - Representantskapsmøte - Else-May Botten 24. november - Arbeidsplassbesøk Kollsnes El og It arrangerte arbeidsplassbesøk på Kollsnes, hvor man traff lokale tillitsvalgte. 26. november OFF kommunereformsmøte

9 I forbindelse med opprettelse av Os Faglige Forum avholdt vi et folkemøte på kommunereformen. Paneldeltakere var Kjetil Hestad (ap) og Terje Søviknes (frp). 26. november Robin Hood 10 års jubileum LO i Bergen og Omland var representert ved Jorge Dahl i feiringen av Robin Hood husets 10 års jubileum. 1. desember Første møte i Fjell faglige forum. Fjell faglige forum ble stiftet. 3. desember - konferanse - «Er gullkysten i fare» Stor konferanse med 90 deltakere. Innledere: Jan Davidsen, Per Rune Henriksen, Line Herning, Oddny Miljeteig. Det var også innlegg fra fagforeningsledere og deres syn på fremtiden. 4.desember - Møte med Rødt Som en oppfølging av årsmøtets vedtak har LO i Bergen og Omland hatt et innledende møte med Rødt Bergen. 4. desember - Innledning for Fagforbundet Meland vedrørende endringer i AML Sekretæren holdt innledning for Fagforbundet Meland vedrørende endringene i AML. 4. desember - Deltok i møte med Klimavalgalliansen på bergen Off. Bibliotek Anne Åsheim deltok på vegne av LO i Bergen og Omland. 8. desember - Innledning for NTL forsvaret Sekretæren holdt innledning for NTL Forsvaret og styret i Fellesforbundet avd. 100 på Haakonsvern vedr. organisasjon og endringer i AML 8. desember - Innledning for tillitsvalgte i NAF vedrørende endringer i AML Sekretæren holdt innledning. 9. desember Frokostmøte med Bjørn Enes vedr. industrisamfunnet. Godt oppmøte på møte om industripolitikk og utvikling. Bjørn enes har også skrevet bok om emnet. 9. desember innledning for HRAF sine ungdommer vedrørende Fagligpolitisk samarbeid Sekretæren holdt innledning. 11. desember - Frokostmøte om global solidaritet Møte vedrørende Fellesforbundet og fagforbundets internasjonale engasjement i sørafrika og palestina. 12. desember Innlegg på LOstat fylkeskartellmøte vedrørende LO i bergens valgkamp. Sekretæren holdt innlegg. 15. desember møte for svenske arbeidsinnvandrere i felleskap med Den Svenska Kyrkjan i Bergen. Sekretæren holdt innledning. Handel og kontor og Hotell og restaurant var tilstede for å svare på spørsmål.

10 Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret i 2014 hadde fokus på pensjon og sikre kjøpekraften. 17 timer på overtid kom frontfaget til enighet med en ramme på 3,3 %, ett generelt tillegg på 0,75øre og enighet om å utrede muligheten for økt innflytelse for arbeidstaker over egen tjenestepensjon, med frist Det kom også på plass bedre bestemmelser om spåk og HMS opplæring, styrker ufaglærtes mulighet til å ta fagbrev, og sterk forpliktelse fra regjeringen om fagopplæring og norskopplæring for arbeidsinnvandrere. Det var ikke alle overenskomster som kom utenom konflikt. Lærernes arbeidsvilkår var på dagsordenen hele perioden og var også grunnen til storstreik blant lærerne. Også Handel og kontor hadde 2 overenskomster som gikk i konflikt. NHOs butikkoverenskomst var rammet og senere gikk HKfagbevegelse ut i konflikt. Industri Energi hadde også konflikt i vaskeriene, den ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd. En avgjørelse som var kontroversiell. Økonomi LO i Bergen og Omland finansieres av kontingenten som foreningene betaler til LO i Bergen og Omland 4 kvartaler i året. Medlemsutvikling i LO i Bergen og Omland er stabil. Vi får kontingent for yrkesaktive medlemmer. Pensjonister, skoleelever, studenter og arbeidssøkende betaler ikke fagforeningene kontingent til LO i Bergen og Omland for. LO i Bergen og Omland gikk med kr ,64 i overskudd i Økonomien til LO i Bergen og Omland har er solid og dette gjør at vi har midler til aksjoner, investeringer og ekstraordinære utgifter. Vi har kapital til å føre valgkamp for felleskapet i valgår og handlingsrom til å sette av overskudd i mellomvalgår. Kontigententen pr. 3dje kvartal 2014 er kr. 46,39 pr. yrkesaktivt medlem pr. år. Det ble betalt inn kontingent for yrkesaktive medlemmer i 2014 fra fagforeningene. Representantskap Styret har i 2014 arrangert 3 møter i representantskapet. Styret vurderer alltid nødvendigheten av å innkalle representantskapet. Dette er det høyeste organet mellom årsmøtene. Skal representantskapet innkalles til møte, må vi ha gode faglige og politiske innledere, og det bør være forslag til uttalelser og/eller saker som fører til vedtak. 23. januar 2014 Innleder: Terje Lien Aasland, Stortingsrepresentant AP 18. september 2014 Innleder: Wegard Harsvik, rådgiver LO 20. november 2014 Innleder: Else May Botten, stortingsrepresentant AP Representantskapet til LO i Bergen og Omland er sammensatt av 90 valgte delegater. Delegatene er fordelt forbundsvis etter fagforeningenes innbetalte kontingent året før, sammensetningen for 2014 er gjort på bakgrunn av innbetalt kontingent i 2013.

11 Representantskapet til LO i Bergen og Omland har følgende sammensetning i 2014: Forbund Representanter EL&IT Forbundet 5 Fagforbundet 27 Fellesforbundet 18 Fellesorganisasjonen 5 Forbundet for ledelse og Teknikk 1 Handel og Kontor i Norge 6 Norsk Offiserforbund 2 Norsk Arbeidsmandsforbund 4 Norsk Fengsel og Friomsorgforbund 1 Norsk Jernbaneforbund 1 Norsk Lokomotivmannsforbund 1 Norsk Musikerforbund 1 Norsk Nærings- og 3 Nytelsesmiddelarbeiderforbund Industri Energi 5 Norsk Post- og 2 Kommunikasjonsforbund Norsk Sjømannsforbund 1 Norsk Transportarbeiderforbund 3 Norsk Tjenestemannslag 3 Skolenes Landsforbund 1 Totalt i Representantskapet 90 Organisasjon LO i Bergen og Omland har de siste årene fått et betydelig omland. Dette skaper utfordring hva gjelder oppfølging og koordinering av aktivitet og arrangementer, sikre at lokale problemstillinger løftes og at man får belyst de lokale synspunkt ved behandling av saker / høringer m.v. Dette arbeides med gjennom dialog med fagforeningene og som en av delene i organisasjonsprosjektet. LO Voss og Omland ble nedlagt i 2014 og LO sekretariatet overførte deres medlemmer og virkeområde til LO i Bergen og Omland. LO i Bergen og Omland fikk i samarbeid med de andre lokalorganisasjonene og LOs distriktskontor i Hordaland i forbindelse med organisasjonsprosjektet Kari Bernardini arbeider med prosjektet, og det innbefatter 1. Organisasjonsutvikling i Hordaland 2. Organisasjonsutvikling i LO i Bergen og Omland 3. Kommune og Fylkestingsvalgkamp Stortingsvalgkamp Radio Puddefjord Media. LO i Bergen og Omland er medlem av Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverorganisasjon. Det er sekretær Arne Jæger som er den som koordinerer arbeidet på kontoret..

12 Sluttord 2014 var preget av hovedoppgjør, forberedelser til valgkampen 2015 og den politiske situasjon hvor den blåblå regjeringen gikk til angrep på bla. arbeidstakers vilkår gjennom foreslåtte endringer i bla arbeidsmiljøloven. Kommune og Fylkestingsvalget vil være den saken som vil dominere arbeidet til LO i Bergen og Omland i 2015 sammen med fortsatt kamp mot den blåblå regjeringens politikk. Dette må også ses i sammenheng med kommende stortingsvalgkampen i Vi ønsker at vi i samarbeid med fagforeningene skal få til en god og synlig valgkamp. Vi ønsker å rette fokus på de sakene som viser tydelig politisk skille, og viktigst, mobilisere til valgdeltakelse. Styret i LO i Bergen og Omland vil takke alle foreningene for innsatsen i 2014, og ser frem til felles innsats i 2015 som nok en gang skal vise at når fagbevegelsen setter seg mål, så oppnås de i felleskap. Bergen, 26. mars 2015 Leder Nestleder 1. styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ungdomsrepresentant 1. vara 2. vara 3. vara 4. vara Vara Ungdomsrepresentant Sekretær

Å rs m ø t e 1 1. a p r i l 2 0 1 3. Dagsorden:

Å rs m ø t e 1 1. a p r i l 2 0 1 3. Dagsorden: LO i Bergen og Omland Å rs m ø t e 1 1. a p r i l 2 0 1 3 Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning 2012 4. Regnskap 2012 5. Innledning Den Faglig-Politiske situasjon v/ Ellen Stensrud, Hovedkasserer

Detaljer

LO i Bergen og Omland

LO i Bergen og Omland LO i Bergen og Omland Å r s m ø t e 2 4. m a r s 2 0 1 1 Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning 2010 4. Regnskap 2010 5. Den utenrikspolitiske situasjon v/ Jonas Gahr Støre, utenriksminister

Detaljer

Årsmøte i LO i Bergen og Omland, 29. april 2010 Side 1

Årsmøte i LO i Bergen og Omland, 29. april 2010 Side 1 Side 1 Konstituering Styrets forslag til funksjonærer: Dirigent: Torill Haukås-Eide Fagforbundet Åsane Dirigent: Grethe Kvist Fellesorganisasjonen Hordaland Sekretær: Toril Torsvik Sekretær: Trond Arild

Detaljer

Å rs m ø t e 2 1. m a r s 2 0 1 2. Dagsorden:

Å rs m ø t e 2 1. m a r s 2 0 1 2. Dagsorden: LO i Bergen og Omland Å rs m ø t e 2 1. m a r s 2 0 1 2 Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning 2011 4. Regnskap 2011 5. Innledning Den Faglig-Politiske situasjon v/ Audun Lysbakken, leder i

Detaljer

HVA GJØR LO FOR Å LEGGE TIL RETTE FOR INNVANDRERE?

HVA GJØR LO FOR Å LEGGE TIL RETTE FOR INNVANDRERE? Tilflyttingskonferansen i Nordland 2014 HVA GJØR LO FOR Å LEGGE TIL RETTE FOR INNVANDRERE? Rita Lekang, distriktssekretær LO Nordland Arbeidsinnvandring Arbeidsinnvandring i Norge har en lang historie.

Detaljer

Inntektspolitisk utvalg 2013-2017

Inntektspolitisk utvalg 2013-2017 Inntektspolitisk utvalg 2013-2017 Gerd Kristiansen, LO Tor-Arne Solbakken, LO Hans-Christian Gabrielsen, LO Arve Bakke, FF Erna Hagensen, NAF Hans O. Felix, EL & IT Jan Davidsen, FAGFORBUNDET Jan-Egil

Detaljer

LO i Bergen og Omland

LO i Bergen og Omland LO i Bergen og Omland Å rs m ø t e 7. a p r i l 2 0 1 6 Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning 2015 4. Regnskap 2015 5. Innledning Den Faglig-Politiske situasjon v/leif Sande, Industri Energi

Detaljer

LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO

LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO 07.12.2009 side 1 LITT UKLART FRA SPEKTER når de stiller spørsmål ved lønnsdannelsen (frontfagsmodellen) Spekters system er en utfordring i

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Oversikt over arrangementer i Arendalsuka der representanter for Arbeiderpartiet deltar

Oversikt over arrangementer i Arendalsuka der representanter for Arbeiderpartiet deltar Oversikt over arrangementer i Arendalsuka der representanter for Arbeiderpartiet deltar Sort skrift: Arrangementer i regi av Arendalsuka der Arbeiderpartiet er representert Grønn skrift: Arrangementer

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Dirigenter! Kamerater og Kongressdelegater!

Dirigenter! Kamerater og Kongressdelegater! 1 LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring Ellen Stensrud: INNLEDNING TIL KONGRESSEN TIL DAGSORDENS PKT. 6 - VEDTEKTER Dirigenter! Kamerater og Kongressdelegater! Sekretariatet oppnevnte den

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen:

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen: Dato: 01.04.14 kl. 16.00 20.00. Sted: Nova Kurs og konferansesenter, 4 etg. Tilstede: Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Bente Elisabeth Hepsø Cornejo, Geir

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00 PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad,

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014 ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2014 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn Dagsorden for årsmøtet iflg. vedtektene: 1. Godkjenne møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter til

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i Europa hvordan påvirker den arbeidsmarkedet og arbeidsmiljøet i Norge?

Den økonomiske situasjonen i Europa hvordan påvirker den arbeidsmarkedet og arbeidsmiljøet i Norge? Den økonomiske situasjonen i Europa hvordan påvirker den arbeidsmarkedet og arbeidsmiljøet i Norge? Arbeidsmiljøkonferansen i Møre og Romsdal Molde 26. mars 2014 Stein Reegård Enorm forskjell i arbeidsløshet,

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Utfordringer i framtida

Utfordringer i framtida Utfordringer i framtida HVORDAN ER HK BEREDT TIL Å MØTE DEM? Handel og Kontor i Norge Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat 2. Utfordringer 3. Ny organisasjonsstruktur 4. Medlemmer 4.1 Medlemstilknytning

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG

BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG Bøler Arbeiderpartilags beretning for perioden 01.03.10 15.03.11 Side 2 1. INNLEDNING 2010 var for Bøler Arbeiderpartilag et

Detaljer

Velkommen til Fase 1 kurs for tillitsvalgte i Fagforbundet

Velkommen til Fase 1 kurs for tillitsvalgte i Fagforbundet Velkommen til Fase 1 kurs for tillitsvalgte i Fagforbundet Bli kjent Verv i dag Første møte med forbundet Hva brakte deg inn i verv? Formålsparagrafen 2 Når du blir valgt som tillitsvalgt har medlemmene

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

2003-2013 LO/GLTE er 10 år

2003-2013 LO/GLTE er 10 år 2003-2013 LO/GLTE er 10 år LO/GLTE ble dannet på et stiftelsesmøte for 10 år siden. Det må vi kunne si var en bra sammenslåing av 6 Samorganisasjoner. Vi har hatt rimelig mange arbeidsoppgaver og tatt

Detaljer

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida!

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Fagforeningsnytt Info nr.: 1/2016 5. februar 2016 JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

Vårt fellesskap - din trygghet

Vårt fellesskap - din trygghet Vårt fellesskap - din trygghet LO Stat er en hoved sammenslutning av LO-forbund som organiserer arbeidstakere i Staten og virksomheter tilknyttet Spekter. LO Stat har til formål å virke for medlemmenes

Detaljer

Styret i Tromsø SV har hatt slik sammensetning etter konstituering 21.02.12 (valgt på årsmøtet 28.01.12):

Styret i Tromsø SV har hatt slik sammensetning etter konstituering 21.02.12 (valgt på årsmøtet 28.01.12): BERETNING FRA STYRET I TROMSØ SV 2012 Styret i Tromsø SV har hatt slik sammensetning etter konstituering 21.02.12 (valgt på årsmøtet 28.01.12): Leder Nestleder Sekretær Kasserer Kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Forslag til rammeprogram for Nei til EUs landsmøte 2014

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Gerd Kristiansen Åpning av LOs representantskapsmøte 10. juni 2014

Gerd Kristiansen Åpning av LOs representantskapsmøte 10. juni 2014 Gerd Kristiansen Åpning av LOs representantskapsmøte 10. juni 2014 Jeg vil starte med en gladsak! For dere - om noen få dager blir det nemlig satt et endelig punktum for dykkersaken. Et verdig punktum.

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012.

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 8. MARS 2012 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 21 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008 Tid: 060308 kl 19.30 Sted: Akersgata 35, 5. etg. Til stede: Heikki Holmås, Ingunn Gjerstad, Andreas Behring, Anniken Thorsen, Hamsa Mohamed, Torgeir Holgersen, Marta

Detaljer

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER Før jeg kommenterer landsstyrets innstillinger til dagsordenens punkt Vår egen organisasjon og vedtekter, vil jeg komme med noen generelle synspunkter om LO, kartellene

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 4. mars 2013 Tid: 13:15 16:55 5. mars 2013 Tid: 09:00 09:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

Info nr.: 4/2014 11.november 2014. OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer.

Info nr.: 4/2014 11.november 2014. OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fagforeningsnytt Info nr.: 4/2014 11.november 2014 OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. 36 øre! I tariffoppgjøret i år ble det enighet om at 3 kroner

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

AVDELING 108 LEVANGER AVD ÅRSBERETNING A V D 108L E V A N G E R @ F L T. NO

AVDELING 108 LEVANGER AVD ÅRSBERETNING A V D 108L E V A N G E R @ F L T. NO AVDELING 108 LEVANGER AVD ÅRSBERETNING 2010 2010 A V D 108L E V A N G E R @ F L T. NO 1. Innledning: Avdeling 108 Levanger er tilsluttet Forbundet for Ledelse og Teknikk som er et fagforbund som har hovedformål

Detaljer

Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015. SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015. SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015 SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 Lokalt organisasjonsarbeid Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 LO Notodden 31 fagforeninger Over 90 års erfaring som politisk og faglig kraftsenter Aktiviteter Verve- og organisasjonsprosjekter

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2010 Tekna Lillehammer avdeling har hatt et år med aktivitet som i tidligere år. Styret har fortsatt arbeidet med

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 26. november 2008 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Pål Hansen Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet. Anne Hilde

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 Overlevert 18. mars klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget

Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget ORGANISERT ARBEIDER Debattskisse 2014 Kamerater! Hvert år arrangerer vi en nasjonal ungdomskonferanse, der vi samler unge medlemmer fra hele landet fordelt på et bredt utvalg bransjer, for å møtes og diskutere

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft (LO- synlig -nær og stolt) mæ Først noen retoriske spørsmål: Hvor

Detaljer

Norge 2020 Hva skal vi leve av i fremtiden?

Norge 2020 Hva skal vi leve av i fremtiden? Norge 2020 Hva skal vi leve av i fremtiden? Innhold: Forord...side 4 Norge i Verden Innledning... side 10 Leila Hafzi... side 12 Kjersti Kleven... side 16 Inger Elise Ekornås... side 20 Jon S. von Tetzchner...

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Røros Hotell, Røros Møtedato: 28. februar 2012 kl. 13:30 16:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Det innkalles med dette til Årsmøte i Haugesund og Omegn Hundeklubb. Årsmøtet finner sted på Bleikmyr Bydelshus Onsdag 25/2 2008 kl: 19.30 Dagsorden: 1:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 20.12.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Side 1 av 8 Deltakere: Åse Mona, Tove, Freddy, Guro, Kjetil Forfall: Roy, Tove fram til 17:30 Ikke meldt forfall: Kent Roger Saksliste: 01/09 Skriv og orientering 02/09 Økonomi 1. Status 2. Revisor 3.

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer