LO i Bergen og Omland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LO i Bergen og Omland"

Transkript

1 LO i Bergen og Omland Å rs m ø t e 9. a p r i l Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning Regnskap Innledning Den Faglig-Politiske situasjon v/arve Bakke mai Innkomne forslag og uttalelser 8. Budsjett Valg

2 Styret og representasjon 2014 STYRET: Leder (AU) Mads W. Kleven Unionen Fagforening Nestleder (AU) Sonja Hjelvik Vestlandet Handel og Kontor 1. Styremedlem (AU) Anne Åsheim Postkom Region Vest Styremedlem Roger Moum Vestnorsk Transportarbeiderforening Styremedlem Atle Rasmussen Elektroarbeidernes Fagforening Styremedlem Grethe Kvist FO Hordaland Styremedlem Oddvar Karlsen IE Statoil Bergen Styremedlem Bodil Aleksandersen Fagforbundet Fjell Ungdomsrepresentant Tor Andreas Bremnes Vestlandet HK Personlig vara, ungdom: Astrid Levåg IE avd. 88 kjemisk 1. vara Jørgen Melve NTL UiB 2. vara Jan Aksel Espedahl Fagforbundet, TAFO 3. vara Jorge Dahl Rørleggersvennenes forening 4. vara Helge Aasmul NAF avd. 6 Vest 1.mai komiteen er styret, vararepresentanter og sekretær i LO i Bergen og Omland. KONTROLLKOMITÉ Leder Lillian Vangberg Fagforbundet Bergen Medlem Åge Blummenfeldt Elektroarbeidernes Fagforening Medlem: Åse Sælensminde Vestlandet HK LOS FYLKESKONFERANSE I HORDALAND NAVN FAGFORENING Medlem Mads W. Kleven Unionen Fagforening Medlem Sonja Hjelvik Vestlandet Handel og Kontor Medlem Anne Åsheim Postkom Region Vest Medlem Roger Moum Vestnorsk Transportarbeiderforening Medlem Atle Rasmussen Elektroarbeidernes Fagforening Medlem Grethe Kvist FO Hordaland Medlem Oddvar Karlsen IE Statoil Bergen Medlem Bodil Aleksandersen Fagforbundet Fjell Varamedlem Tor Andreas Bremnes Vestlandet HK Varamedlem Astrid Levåg IE avd. 88 kjemisk

3 Varamedlem Jørgen Melve NTL UiB Varamedlem Jan Aksel Espedahl Fagforbundet, TAFO Varamedlem Jorge Dahl Rørleggersvennenes forening Varamedlem Helge Aasmul NAF avd. 6 Vest Varamedlem Beate Steinsvik Vestlandet Handel og kontor Varamedlem Svein Davidsen El og it, E-verkenes fagforening Varamedlem Vidar Veseth Fagforbundet Asylmottakenes fagforening Varamedlem Rita Jordal Fagforbundet Bergenhus LO i Bergen og Omland er også representert følgende steder LOs representantskap (valgt for 4 år): Styret for Fylkeskonferansen (valgt for 4 år): Byrådsleders kontaktutvalg Styremedlem Folkets Hus Askøy: Lokalhistorisk arkiv i Bergen: Maritimt Forum Bergensregionen Samarbeidskomiteen LO/AP i Bergen Ørjan Myrmel Ørjan Myrmel Mads W. Kleven Arne Jæger Vigdis Ravnøy, leder Arne Jæger Mads W. Kleven, Atle Rasmussen, Arne Jæger Vara: Oddvar Karlsen Styrets beretning 2014 Innledning Starten av året bar preg av regjeringsskiftet og de omprioriteringer som ble foretatt i statsbudsjettet for Dette gav en tydelig retning for den politikken som ønskes ført, med fokus på skatte- og avgiftslette for de rikeste. Fra 1.1. ble lønnsplikten for bedriftene ved permittering doblet fra 10 til 20 dager. En dramatisk endring som LO og NHO er imot, og som har resultert i at flere bedrifter sier opp sine ansatte enn å permittere. Dette hindrer omstilling og utfordrer muligheten for bedriftene å ta vare på kompetansen i perioder med lavere aktivitet. Det hersket også stor usikkerhet om hvor alvorlige endringer regjeringen ville gjennomføre i arbeidsmiljøloven. Det endelige svaret ble tydelig 25. juni hvor høringsnotatet ble offentliggjort. LO i Bergen og Omland markerte det ved et arbeidsplassbesøk på en byggeplass på Straume, hvor stortingsrepresentant Per Rune Henriksen fikk høre blant bygningsarbeidere hva de mente om forslaget. LO i Bergen og Omland markerte vår motstand mot endringene i Oslo 19. juni og med vår egen markering 23. september. Endringene i arbeidsmiljøloven skulle prege mye av aktiviteten også til fagbevegelsen helt til tampen av året hvor det ble bestemt en storstreik på nyåret. Denne gang skulle de store hovedsammenslutningene LO, YS og Unio sammen aksjonere for å forsvare arbeidsmiljøloven. Styremøter Det har blitt avholdt 10 styremøter i perioden og 79 saker har blitt behandlet. Vararepresentantene har blitt innkalt til alle møtene. Styret har også avholdt styrekonferanse august.

4 Årsmøtet 2014 Årsmøtet i LO i Bergen og Omland 2014 ble avholdt 10. april. Ved møtets åpning kl var 68 fremmøtte representanter og 7 gjester tilstede. Totalt 77 personer var tilstede under åpningen. Rune Bakervik (HK) og Haldis Revheim (Fagforbundet) ble valgt som dirigenter på årsmøte. Kari Bernardini og Arne Jæger ble valgt som sekretærer. Hans Christian Gabrielsen, LOs 1ste nestleder, holdt innledning om den faglige politiske situasjonen. Årsmøtet vedtok følgende politiske uttalelser: Havnekonflikten Svekket permitteringsregler fører til oppsigelser og økte fordeler for bemanningsbyråene. LO Bergen og Omland Faglig-politisk samarbeid. Helse,miljø og sikkerhet STOPP RASERINGEN AV BARN- OG FAMILIESENTRENE! Sexkjøpsloven fungerer og må følges opp med gode hjelpetiltak Permitteringsinstituttet må styrkes for å sikre faste ansettelser! 1. mai 2014 Representantskapet i LO i Bergen og Omland vedtok på sitt møte 23. januar 2014, at følgende hovedtalere i Bergen og paroler for 1. mai 2014: Leder i Handel og Kontor: NF Solidaritetsungdommen Sluttappell: Trine Lise Sundnes Roald Reber Iversen Mads Kleven Oppmøte på Torgallmenningen var bra. Det var mange tilhørere og fagforeninger og de politiske partiene hadde mobiliserte godt. Det var ca tilstede under talen til Trine Lise Sundnes og Reber Roald Iversen. Det var ca som gikk i toget. Hovedparole 2014: Nei til løsarbeidersamfunnet! Kun faste ansettelser gir et anstendig arbeidsliv Sentrale paroler: Opphev blokaden av Gaza Boikott Israel! Sosial dumping skaper A og B lag Norsk lønn i Norge! Ja til heltid og faste stillinger Ingen Rasering av posttilbudet stopp EUs liberalisering Hev kvinnelønnen Likelønn nå! Syria blør FN må sikre freden Stopp raseringen av statlig barnevern i vest Ingen reservasjonsrett for helsepersonell Marsjruten: Torgallmenningen Torget Bryggen Slottsgate(toget snur i lyskrysset) Bryggen Torget Strandkaien strandgaten - Chr. Michelsensgate Veiten Ole Bullsplass Torgallmenningen 1. mai frokost på Askøy

5 LO i Bergen og Omland, Fagforeningene på Askøy, Askøy AP og Askøy SV arrangerer 1. mai frokost i Folkets Hus Askøy RØD PUB, Som kveldsarrangement ble det arrangert RØD PUB på Nøsteboden etter hovedarrangementet. Her var det appeller fra Bjarne Mohn Olsvold (Utdannningsforbundet) Mads Wiik Kleven (LO i Bergen og Omland) og fra Solidaritetsungdommen. Samarbeid Faglig-politisk samarbeid med Arbeiderpartiet i Bergen LO i Bergen og Omland har et godt samarbeid med Arbeiderpartiet i Bergen. Vi har faste møtepunkter der oppnevnte styremedlemmer treffer ledelsen i Arbeiderpartiet i Bergen. Våre faste treffpunkter er i samarbeidskomiteen. Samarbeid med andre Vårt samarbeid med andre partier og organisasjoner er godt. I perioden har vi tilknyttet oss Klimavalgalliansen sammen med en rekke andre organisasjoner. Vi har god uformell kontakt med SV. Vi har også avholdt et møte med Rødt Bergen vedrørende valget Vi har samarbeidet godt med Norsk Folkehjelp gjennom året. Arrangement 14. januar FO Hordaland Sekretæren innledet om LO i Bergen og Omland på deres møte 23. januar formøte med Terje Lien Aasland I forkant av representantskapsmøte ble det avholdt etter oppfordring møte med tillitsvalgte fra IE Statoil og stortingsrepresentant Terje Lien Aasland. 23. januar Representantskapsmøte Møtet vedtok indeksering av kontingent, hovedparole for 1.mai og valgkomite til årsmøtet. Innleder var stortingsrepresentant Terje Lien Aasland (ap). 28. januar lederkonferanse LO Hordaland. 7. februar kurs i politisk retorikk

6 LO i Bergen og omland opplevde stortingsvalget 2013 hvor mye av slaget stod om språket. Vi inviterte Jonas Bals, rådgiver i Fellesforbundet og Trygve Svensson, stipendiat UiB for å holde kurs for fagbevegelsen i politisk retorikk. Det var god oppslutning rundt tiltaket. 13. februar - Sosial Dumping i regi av Bergen Næringsråd og Arbeidstilsynet Styremedlem og leder i Unionen Fagforening deltok som paneldebattant i Bergen næringsråds konferanse om sosial dumping. 4. mars Manifest årskonferanse LO i Bergen og Omland deltok på tenketanken Manifest sin årskonferanse med organisasjonsmedarbeider Kari Bernardini. 5. mars møte om sosial dumping Vi avholdt møte med tidligere statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet, Jan Erik Støstad for fagforeningene, temaet var sosial dumping. Det var også et tema innlederen hadde skrevet en bok om mars LOs fylkeskonferanse, thon hotell kokstad Temaet var fagopplæring mars Storby konferanse Fredrikstad Vertskapet er rullerende blant deltakende LO-avdelinger fra de største byene. Forum for å utveksle erfaringer med andre lokalorganisasjoner. 10. April årsmøte Ble avholdt på Bergen kongress senter. Innleder var Hans Christian Gabrielsen. 25. april frokostmøte med palestinsk aktivist Majed Abusalama I samarbeid med Norsk folkehjelp ble det avholdt møte med Majed Abusalama. Vi fikk et godt innblikk i hvordan det var å være fredsaktivist i Gaza. 1. Mai - markering Godt vær og god oppslutning rundt 1.mai arrangementet. Fagbevegelsen var godt fornøyd med arrangementet. 2. mai foredrag på Batteriet Sekretæren holdt foredrag om faglige rettigheter for utenlandske arbeidssøkere på Batteriet. 4. juni - oslofjordkonferanse Lokalorganisasjonene møttes i forkant av LOs organisasjonskonferanse på Sørmarka. Sekretæren deltok på vegne av LO i Bergen og Omland juni - LOs organisasjonskonferanse LO arrangerte organisasjonskonferanse hvor lokalorganisasjonene var invitert. Arbeidsutvalget og Kari Bernardini deltok. 19. juni - Markering mot endring av Arbeidsmiljøloven I forbindelse med forslagene for endringen av Arbeidsmiljøloven, ble det avholdt en demonstrasjon på Youngstorget i regi av LO Oslo. Det var godt oppmøte fra LO i Bergen og fagforeninger herfra. 25. juni - Arbeidsplassbesøk på Straume I forbindelse med offentligjøring av høringsbrevet til arbeidsmiljølovendringene oppsøkte LO i Bergen og Omland med Unionen Fagforening Veidekkes byggeplass på Straume. Stortingsrepresentant Per Rune Henriksen fikk høre fra medlemmer hva de synes om endringsforslagene. 18. August Frokostmøte med Norsk Folkehjelps Finn Erik Thoresen.

7 Møtet var godt besøkt og hadde temaet «palestinske flyktninger i Libanon». 19. august Bergen Filharmoniske orkester Kari Bernardini holder innlegg for Filharmoniens fokusgruppe vedr. sosial engasjement/profil 26. august - Fanemarkering til støtte for lærerne Appeller ved Marte Mjøs Persen, Jorge Dahl og Rune Nielsen (sl) august - styrekonferanse for styret i Oslo Styret avholdt styrekonferanse med besøk fra Raymond Johansen, Trine Lise Sundnes, Snorre wikstrøm, Roy Pedersen, Wegard Harsvik, Audun Lysbakken 2. september - fanemarkering for de streikende i Handel og kontor. Det ble avholdt fanemarkering utenfor Den Nationale Scene. Det var appeller ved Christopher Beckham, Sonja Hjelvik og Mads kleven. (streik fra 30. august, første siden 1961) 9. september - fanemarkering for de streikende i Handel og kontor Det ble avholdt markering på kleppestø senter. De streikende fikk ikke dele ut sitt informasjonsmateriell inne på senteret. Det var appeller ved Roger Moum og Tor Andre Bremnes. 15. september Fanemarkering for de streikende i Handel og kontor - avlyst. Planlagt med innledere Ove Toska, Trine Lise sundnes. Ble avlyst i siste liten da oppgjøret kom i havn kvelden før. 16. september allmøte på Fjell Fagforbundet Fagforbundet Fjell avholdt allmøte i forbindelse med privatisering av renholdet i kommunen. Sekretæren deltok og bidro i debatten. 18. september Representantskapsmøte med Wegard Harsvik, rådgiver LO. 23. september - politisk markering mot endringer i arbeidsmiljøloven Funky Penguins spilte og det var appeller ved Mads kleven, Oddny Miljeteig, Pål Hafstad Thorsen og Nina Horpestad fra NSF Rogaland.

8 29. sept - Debatt unge Venstre Leder i LO i Bergen og Omland deltok i panelet i debatt i regi av Unge Venstre. Temaet var Fremtidens Velferdsstat. 30. september - morgen møte på valget i sverige. Godt besøkt møte med fokus på valget i Sverige. Innleder var Jonas Linde fra UIB. 2. oktober LOFavør konferanse i regi av LO Hordaland 13. oktober - arbeidsplassbesøk på helse vest Vertskap var Fagforbundet Helse Bergen. Ruth Grung (ap), Rune Bakervik (ap) sammen med medarbeidere fra partikontoret fikk oppleve akuttmottaket, renseriet og samtale med viseadministrerende direktør om sykehuset fremtidsplaner. 21. oktober Innspill til maritim strategi. I kraft av vårt verv i Maritim Forum Bergen deltok sekretæren på innspillsmøte i regi av næringsdepartementet. Temaet var blå vekst og miljø. 22. oktober - arbeidsplassbesøk I regi av NAF avd. 6 deltok vi på arbeidsplassbesøk med Ruth Grung og Marte Mjøs Persen og forbundsleder Erna Hagensen på anleggsplasser hos NCC og Veidekke. 1. november - Stand Internasjonal Vi stod sammen med folkehjelpen på torgalmenningen lørdag 1. november på stand i den Internasjonale uke. 9. november LOs ungdomskurs Sekretæren holdt innlegg på LOs ungdomskurs i Haugesund november LOs Fylkeskonferanse november - Faglig politisk konferanse 18. november - Innledning for Hotell og restaurant Sekretæren holdt innledning for tillitsvalgte, med fokus på forhandlinger og politiske forutsetninger. 20. november - Representantskapsmøte - Else-May Botten 24. november - Arbeidsplassbesøk Kollsnes El og It arrangerte arbeidsplassbesøk på Kollsnes, hvor man traff lokale tillitsvalgte. 26. november OFF kommunereformsmøte

9 I forbindelse med opprettelse av Os Faglige Forum avholdt vi et folkemøte på kommunereformen. Paneldeltakere var Kjetil Hestad (ap) og Terje Søviknes (frp). 26. november Robin Hood 10 års jubileum LO i Bergen og Omland var representert ved Jorge Dahl i feiringen av Robin Hood husets 10 års jubileum. 1. desember Første møte i Fjell faglige forum. Fjell faglige forum ble stiftet. 3. desember - konferanse - «Er gullkysten i fare» Stor konferanse med 90 deltakere. Innledere: Jan Davidsen, Per Rune Henriksen, Line Herning, Oddny Miljeteig. Det var også innlegg fra fagforeningsledere og deres syn på fremtiden. 4.desember - Møte med Rødt Som en oppfølging av årsmøtets vedtak har LO i Bergen og Omland hatt et innledende møte med Rødt Bergen. 4. desember - Innledning for Fagforbundet Meland vedrørende endringer i AML Sekretæren holdt innledning for Fagforbundet Meland vedrørende endringene i AML. 4. desember - Deltok i møte med Klimavalgalliansen på bergen Off. Bibliotek Anne Åsheim deltok på vegne av LO i Bergen og Omland. 8. desember - Innledning for NTL forsvaret Sekretæren holdt innledning for NTL Forsvaret og styret i Fellesforbundet avd. 100 på Haakonsvern vedr. organisasjon og endringer i AML 8. desember - Innledning for tillitsvalgte i NAF vedrørende endringer i AML Sekretæren holdt innledning. 9. desember Frokostmøte med Bjørn Enes vedr. industrisamfunnet. Godt oppmøte på møte om industripolitikk og utvikling. Bjørn enes har også skrevet bok om emnet. 9. desember innledning for HRAF sine ungdommer vedrørende Fagligpolitisk samarbeid Sekretæren holdt innledning. 11. desember - Frokostmøte om global solidaritet Møte vedrørende Fellesforbundet og fagforbundets internasjonale engasjement i sørafrika og palestina. 12. desember Innlegg på LOstat fylkeskartellmøte vedrørende LO i bergens valgkamp. Sekretæren holdt innlegg. 15. desember møte for svenske arbeidsinnvandrere i felleskap med Den Svenska Kyrkjan i Bergen. Sekretæren holdt innledning. Handel og kontor og Hotell og restaurant var tilstede for å svare på spørsmål.

10 Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret i 2014 hadde fokus på pensjon og sikre kjøpekraften. 17 timer på overtid kom frontfaget til enighet med en ramme på 3,3 %, ett generelt tillegg på 0,75øre og enighet om å utrede muligheten for økt innflytelse for arbeidstaker over egen tjenestepensjon, med frist Det kom også på plass bedre bestemmelser om spåk og HMS opplæring, styrker ufaglærtes mulighet til å ta fagbrev, og sterk forpliktelse fra regjeringen om fagopplæring og norskopplæring for arbeidsinnvandrere. Det var ikke alle overenskomster som kom utenom konflikt. Lærernes arbeidsvilkår var på dagsordenen hele perioden og var også grunnen til storstreik blant lærerne. Også Handel og kontor hadde 2 overenskomster som gikk i konflikt. NHOs butikkoverenskomst var rammet og senere gikk HKfagbevegelse ut i konflikt. Industri Energi hadde også konflikt i vaskeriene, den ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd. En avgjørelse som var kontroversiell. Økonomi LO i Bergen og Omland finansieres av kontingenten som foreningene betaler til LO i Bergen og Omland 4 kvartaler i året. Medlemsutvikling i LO i Bergen og Omland er stabil. Vi får kontingent for yrkesaktive medlemmer. Pensjonister, skoleelever, studenter og arbeidssøkende betaler ikke fagforeningene kontingent til LO i Bergen og Omland for. LO i Bergen og Omland gikk med kr ,64 i overskudd i Økonomien til LO i Bergen og Omland har er solid og dette gjør at vi har midler til aksjoner, investeringer og ekstraordinære utgifter. Vi har kapital til å føre valgkamp for felleskapet i valgår og handlingsrom til å sette av overskudd i mellomvalgår. Kontigententen pr. 3dje kvartal 2014 er kr. 46,39 pr. yrkesaktivt medlem pr. år. Det ble betalt inn kontingent for yrkesaktive medlemmer i 2014 fra fagforeningene. Representantskap Styret har i 2014 arrangert 3 møter i representantskapet. Styret vurderer alltid nødvendigheten av å innkalle representantskapet. Dette er det høyeste organet mellom årsmøtene. Skal representantskapet innkalles til møte, må vi ha gode faglige og politiske innledere, og det bør være forslag til uttalelser og/eller saker som fører til vedtak. 23. januar 2014 Innleder: Terje Lien Aasland, Stortingsrepresentant AP 18. september 2014 Innleder: Wegard Harsvik, rådgiver LO 20. november 2014 Innleder: Else May Botten, stortingsrepresentant AP Representantskapet til LO i Bergen og Omland er sammensatt av 90 valgte delegater. Delegatene er fordelt forbundsvis etter fagforeningenes innbetalte kontingent året før, sammensetningen for 2014 er gjort på bakgrunn av innbetalt kontingent i 2013.

11 Representantskapet til LO i Bergen og Omland har følgende sammensetning i 2014: Forbund Representanter EL&IT Forbundet 5 Fagforbundet 27 Fellesforbundet 18 Fellesorganisasjonen 5 Forbundet for ledelse og Teknikk 1 Handel og Kontor i Norge 6 Norsk Offiserforbund 2 Norsk Arbeidsmandsforbund 4 Norsk Fengsel og Friomsorgforbund 1 Norsk Jernbaneforbund 1 Norsk Lokomotivmannsforbund 1 Norsk Musikerforbund 1 Norsk Nærings- og 3 Nytelsesmiddelarbeiderforbund Industri Energi 5 Norsk Post- og 2 Kommunikasjonsforbund Norsk Sjømannsforbund 1 Norsk Transportarbeiderforbund 3 Norsk Tjenestemannslag 3 Skolenes Landsforbund 1 Totalt i Representantskapet 90 Organisasjon LO i Bergen og Omland har de siste årene fått et betydelig omland. Dette skaper utfordring hva gjelder oppfølging og koordinering av aktivitet og arrangementer, sikre at lokale problemstillinger løftes og at man får belyst de lokale synspunkt ved behandling av saker / høringer m.v. Dette arbeides med gjennom dialog med fagforeningene og som en av delene i organisasjonsprosjektet. LO Voss og Omland ble nedlagt i 2014 og LO sekretariatet overførte deres medlemmer og virkeområde til LO i Bergen og Omland. LO i Bergen og Omland fikk i samarbeid med de andre lokalorganisasjonene og LOs distriktskontor i Hordaland i forbindelse med organisasjonsprosjektet Kari Bernardini arbeider med prosjektet, og det innbefatter 1. Organisasjonsutvikling i Hordaland 2. Organisasjonsutvikling i LO i Bergen og Omland 3. Kommune og Fylkestingsvalgkamp Stortingsvalgkamp Radio Puddefjord Media. LO i Bergen og Omland er medlem av Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverorganisasjon. Det er sekretær Arne Jæger som er den som koordinerer arbeidet på kontoret..

12 Sluttord 2014 var preget av hovedoppgjør, forberedelser til valgkampen 2015 og den politiske situasjon hvor den blåblå regjeringen gikk til angrep på bla. arbeidstakers vilkår gjennom foreslåtte endringer i bla arbeidsmiljøloven. Kommune og Fylkestingsvalget vil være den saken som vil dominere arbeidet til LO i Bergen og Omland i 2015 sammen med fortsatt kamp mot den blåblå regjeringens politikk. Dette må også ses i sammenheng med kommende stortingsvalgkampen i Vi ønsker at vi i samarbeid med fagforeningene skal få til en god og synlig valgkamp. Vi ønsker å rette fokus på de sakene som viser tydelig politisk skille, og viktigst, mobilisere til valgdeltakelse. Styret i LO i Bergen og Omland vil takke alle foreningene for innsatsen i 2014, og ser frem til felles innsats i 2015 som nok en gang skal vise at når fagbevegelsen setter seg mål, så oppnås de i felleskap. Bergen, 26. mars 2015 Leder Nestleder 1. styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ungdomsrepresentant 1. vara 2. vara 3. vara 4. vara Vara Ungdomsrepresentant Sekretær

LO i Bergen og Omland

LO i Bergen og Omland LO i Bergen og Omland Å r s m ø t e 2 4. m a r s 2 0 1 1 Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning 2010 4. Regnskap 2010 5. Den utenrikspolitiske situasjon v/ Jonas Gahr Støre, utenriksminister

Detaljer

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

Faglig politisk beretning og regnskap

Faglig politisk beretning og regnskap Faglig politisk beretning og regnskap 2011 Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer råd og utvalg 9 Forbunds- og landsstyremøter 11

Detaljer

LO i Oslo Beretning 15. april 1998-15. april 1999

LO i Oslo Beretning 15. april 1998-15. april 1999 LO i Oslo Beretning 15. april 1998-15. april 1999 1 Innhold: Innledning s. 3 LO i Oslos oppbygging / organisasjonsstruktur s. 4 Styresammensetning, revisor, LOs representantskap og diverse utvalg s. 5

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2007 Årgang 12 Deltakerne på landstariffkonferansen i Kristiansand. F.v. Kai Christoffersen, Kjell Olav Eriksen, Svenn Åge Johnsen, Ørjan

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

!"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$

! # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ ! "! #$ !"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. /0 ' & *0 %&' &())(**. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ #5$$$$ 9 )**+,-. -. -$ %% -).%%! --! /01 3 )**+,-. Oslo s fylkesstyre

Detaljer

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Innhold 1. Innledning... 2 2. Landsmøtet... 2 3. Rådet... 2 4. Styret og arbeidsutvalget... 3 5. Ansatte... 4 6. Politisk arbeid

Detaljer

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2011 Landsorganisasjonen i Norge 1 TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 16 Arbeidstidsordninger. Godkjenninger 17 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 17 Inntektsregulering

Detaljer

101 BLADET. Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre. side 5 side 8 side 10

101 BLADET. Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre. side 5 side 8 side 10 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 2 2005 Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre side 5 side 8 side 10 Redaktøren Sommer, konsulenter og «Dansker»

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

Velkommen til ordinært årsmøte i Fellesforbundet avd.250 Clarion Hotell og Congress 24.3.2014 klokka 1900

Velkommen til ordinært årsmøte i Fellesforbundet avd.250 Clarion Hotell og Congress 24.3.2014 klokka 1900 År 2013 Velkommen til ordinært årsmøte i Fellesforbundet avd.250 Clarion Hotell og Congress 24.3.2014 klokka 1900 Til dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 2013 3. Regnskap 2013 4. Budsjett 2014 5.

Detaljer

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Detaljer

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER Før jeg kommenterer landsstyrets innstillinger til dagsordenens punkt Vår egen organisasjon og vedtekter, vil jeg komme med noen generelle synspunkter om LO, kartellene

Detaljer

Årsm øt e, 10.m ai 2012

Årsm øt e, 10.m ai 2012 Avdeling Oslo/Akershus Årsm øt e, 10.m ai 2012 Bilde fra Markering for mangfold, på Youngstorget, 30.november 2011. 1 Årsberetning for perioden 1.1.2011 31.12.2011 Årsmøtet i Handel og Kontor Oslo/Akershus

Detaljer

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap 2004 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Norsk Arbeidsmandsforbund (stiftet 1895) er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som er den klart

Detaljer

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013 Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013.indd 2 14.05.14 14:59 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 9 Tariffrevisjonen 9 Tariffrevisjonen andre områder 18 Arbeidstid

Detaljer

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Tariffoppgjøret 2014 Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Bakgrunnen for lønnsoppgjøret 2014 Høsten 2013 fikk Norge en ny borgerlig regjering, og mange så nok

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07 www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING......................... 8 2. NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND

Detaljer