KURS 2015 TEKNOLOGISK INSTITUTT. Skolekonsepter Skreddersydde kurs Over 100 unike kurstitler. Teknologisk Institutt I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURS 2015 TEKNOLOGISK INSTITUTT. Skolekonsepter Skreddersydde kurs Over 100 unike kurstitler. Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no."

Transkript

1 KURS 2015 TEKNOLOGISK INSTITUTT Skolekonsepter Skreddersydde kurs Over 100 unike kurstitler Bred kompetanseheving innen en rekke fagområder! Teknologisk Institutt I

2 Innhold Helse, miljø og sikkerhet og arbeidsmiljø...6 Lovpålagt HMS-opplæring...7 HMS og arbeidsmiljø...7 Kjemikaliehåndtering...7 Renhold...7 HMS Verneingeniørskolen...8 Miljøledelse ytre miljø Miljølederskolen Miljøstyring etter ISO Revisjon Ytre miljø risiko og sikkerhet Risiko Drikkevannsproduksjon og -kontroll Brannsikkerhet Trykkluftflasker kvalitet Kvalitetslederskolen Kvalitetsstyring (ISO 9001) Samfunnsansvar (ISO 26000) Revisjon lean og forbedring Leanskolen Lean Forbedringsprosesser materialteknologi Innføring i materialteknologi Driftsinspektør FROSIO SVEISEteknologi NDT Plastsveising Sveising og lodding Varme arbeider Sveiseinspektør og sveisekoordinator gass Grunnopplæring innen gass Prosjektering av gassanlegg Installasjon av gassanlegg Drift og vedlikehold av gassanlegg Kontroll av gassanlegg Midlertidige gassanlegg Salg av gass Sertifikatutsteder/Kontrollør offshore og kjemisk industri brannsikkerhet Brannsikkerhet kommunikasjon og ledelse Mellomlederskolen Kommunikasjon og konflikthåndtering Lederutvikling Mer info: kurstelefon:

3 noen av våre kursledere Anne B. Mosland er spesialrådgiver med bred kunnskap innen risiko- og sikkerhets arbeid. Anne er utdannet sivilingeniør og sertifisert Risk Manager. Hun er ansvarlig for kurs innen måling av helsefarlige og brannfarlige gasser for offshorepersonell, kjemisk industri og tank rengjørere. Anne foreleser også i flere kurs innen risikostyring på HMS Verneingeniørskolen og Kvalitetslederskolen. Terje Roar Hansen er spesialrådgiver innen sveiseteknologi. Terje har, foruten fagbrev innen sveis, både nasjonalt og internasjonalt Sveiseinspektørsertifikat og NDT-operatør på nivå 3-sertifikater innen de fleste metoder. Han er faglig ansvarlig for alle våre NDT-kurs, og underviser i tillegg også i våre Driftsinspektør-kurs. Lena Furuberg er spesialrådgiver med nøkkelkompetanse innen renhold,renholdsledelse, smitterenhold, rengjøringskvalitet med NS-INSTA 800, innemiljø, opplæring og organisering. Hun har en bachelor i husøkonomi og serviceledelse. Lena har tidligere arbeidet som seksjonsleder på sykehus og som renholds planlegger i en konsulentbedrift. Hege Krogh er spesialrådgiver med nøkkelkompetanse innen korrosjon, maling, katodisk beskyttelse, polymerkjemi, glass fiberarmert plast, oljekjemikalier/ korrosjonsinhibitorer, kvalitetstyring og miljøstyring. Hege er FROSIOinspektør NS 476 level III. Hun er utdannet sivil ingeniør og har lang erfaring med overflatebehandling av større stål konstruksjoner, inspeksjon og skade analyser og opplæring innen overflate behandling. Lisbeth Aamodt er seniorrådgiver med nøkkelkompetanse innen HMS. Hun er faglig ansvarlig for HMS Verneingeniørskolen, Grunnopplæring i arbeidsmiljø, HMS for ledere og Revisjon iht. NS-EN ISO Hun er utdannet kjemiingeniør og yrkes hygieniker, er godkjent Miljøfyrtårnkonsulent, og har jobbet mange år som daglig leder. Johan B. Langfeldt er fagansvarlig for de sertifikatgivende kursene som gjennomføres iht. Norsk Gassnorm. Han har nøkkelkompetanse innen gasser, anvendelse av brenn gasser og anlegg for bruk av brenngasser. Johan har svennebrev og 1. års mesterklasse som rørlegger. Han er Faglærer Gassteknikk og har sertifikat som Gasstekniker 1, Gasstekniker 2 og Faglig leder. Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

4 om teknologisk institutt Teknologisk Institutt er en tverrfaglig kompetansebedrift som har bidratt til økt verdi skapning for det norske næringslivet i snart 100 år. Ved å arbeide på tvers av ulike fagområder står vi i en unik posisjon til å skreddersy helhetlige og kostnadseffektive løsninger. Våre største kunder er ledende innen bransjer som olje, gass og energi, produksjon, fly- og romfart, infrastruktur, transport og telekom. Hos oss kan du velge mellom mer enn 100 ulike kurs fordelt på en rekke fagområder. Læring og kompetanseheving Det er svært viktig for oss at vi gir deg den beste treningsarena for videreutvikling. For å fremme læring og gi deg ønsket kompetanseheving, benytter vi oss av en rekke pedagogiske metoder og verktøy. I tillegg er du som deltaker en viktig bidragsyter i undervisningen. Vi har en praktisk og handlingsrettet tilnærming i all vår opplæring. Vi bruker derfor reelle bedrifts-caser som treningsoppgaver for å underbygge teorien. «Learning by doing» oppleves svært positivt av våre kursdeltakere, og forankrer det teoretiske på en solid måte før de vender tilbake til arbeidshverdagen. Våre kursholdere har både formell og erfaringsmessig kompetanse knyttet til fag og pedagogikk. De er alle godt trent i å tilpasse faginnholdet til spørsmål og utfordringer som deltakerne opplever underveis, samtidig som de sørger for riktig tidsbruk og fremdrift i pensum. Praktiske eksempler og cases Å møte et miljø hvor det er lett å knytte kontakter At du vil få trening i å fremføre løsningsforslag på oppgaver i muntlig form Høy grad av egenaktivitet du som deltaker i fokus Dyktige og erfarne kursholdere Tilbakeføringsverdi til din arbeidshverdag Bedriftsinterne kurs Alle våre kurs kan gjennomføres bedriftsinternt. Vi tar utgangspunkt i dine strategiske føringer og tilpasser kurset til deg og din bedrift. Sammen lager vi et skreddersydd program hvor de små nyansene som er utslagsgivende for en vellykket implementering vektlegges riktig. Opplæring med krav til sertifisering For å oppnå konkurransekraft og gode resultater i markedet, er dyktige medarbeidere en forutsetning. Gjennom våre mange kurs som kvalifiserer til sertifisering, hjelper vi våre kunder med en aktiv videreutvikling av både fag- og ledelsesrelatert kompetanse. Våre utdanningsløp kvalifiserer kursdeltakerne til eksamen og sertifikat som kan benyttes i internasjonale sammenhenger. 4 Mer info: kurstelefon:

5 Hos oss kan du blant annet få personlig sertifisering på disse områdene: FROSIO (utdannelse av malingsinspektører iht. NS 476) Sveiseinspektør (utdannelse av sveiseinspektører iht. NS 477) Driftsinspektør (utdannelse av driftsinspektører iht. NS 415) NDT-operatør (utdannelse av NDT-operatører iht. NS-EN ISO 9712/Nordtest) Quality System Manager (utdannelse innen kvalitetsledelse iht. NS-EN ISO 9001) Quality Lead Auditor (utdannelse innen revisjonsmetodikk for styringssystem iht. NS-EN ISO 19011) Environmental Systems Manager (utdannelse innen miljøledelse, iht. NS-EN ISO 14001) Risk Manager (utdannelse innen risikoledelse iht. NS-EN ISO 31001) Installasjon av gassanlegg (utdannelse innen installasjon av anleggstype 1 og 2 iht. Norsk Gassnorm) Prosjektering av gassanlegg (utdannelse innen prosjektering av større gassanlegg iht. Norsk Gassnorm) Midlertidig gassanlegg I og II (utdannelse iht. Norsk Gassnorm) Automatiske slokkesystemer sprinkler (utdannelse innen prosjektering, utførelse, vedlikehold og kontroll iht. FG-900) Automatiske brannalarmanlegg (utdannelse innen prosjektering, installasjon, driftssetting og kontroll iht. FG-750) Varme arbeider NS-INSTA 800:2010 kunnskapsnivå 3 og 4 Nytt av året er «LEAN sertifisering» (se side 16) I tillegg har vi en rekke kurs som gir deg personlige kompetansebevis og god innføring i tematikken du ønsker. Kursadministrasjonen Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

6 HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ Ved at din bedrift jobber systematisk med HMS, vil dere oppleve redusert fravær som skyldes sykdom, større lojalitet blant medarbeiderne, lavere kostnader knyttet til rekruttering og opplæring, samt generelt lavere turnover. Myndighetene plasserer ansvaret på både arbeidsgiver og arbeidstaker for å sikre HMS på arbeidsplassen, det er derfor viktig at alle involverte parter har gjennomført lovpålagt opplæring. Det er mange faktorer som spiller inn for at man skal lykkes i sitt HMS-arbeid. Første punkt er å sikre involvering og ha oversikt over hvilke plikter og krav som gjelder, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Noen ganger er det enkle grep som skal til for å oppnå store resultater (endring i lysforhold, støy, inneklima). Som i alt annet arbeid er det også viktig å dokumentere, etterprøve og sikre arbeidet fortløpende. Gjennom blant annet interne prosesser, beredskapsplaner og intern kontroll, har bedriften det beste utgangspunktet for å redusere kostnader og forhindre uønskede hendelser for individ, bedrift og samfunn. Kjemikalier Vi behandler mange kjemikalier daglig, både på arbeid og i hjemmet. Myndighetene har en rekke lover og forskrifter som regulerer arbeid med kjemikalier. Det er bedriftens lovpålagte ansvar å sørge for at alle ansatte som arbeider med kjemikalier får nødvendig opplæring. Det er viktig å se på kjemikaliehåndtering som en hel hetlig prosess, som starter allerede på øverste lederhold og opprettholdes gjennom hele verdikjeden. Med forhånds regler og gjennomtenkte rutiner ivaretar du sikkerheten til de ansatte, samt underbygger et bevisst forhold til bedriftens miljø- og samfunnsansvar. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet er summen av fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker medarbeiderne i en virksomhet. Alle arbeidsgivere har i følge arbeidsmiljøloven ansvaret for at arbeidsmiljøet er forsvarlig. Et godt helse-, miljøog sikkerhetsarbeid sørger ikke bare for at din bedrift følger loven, men bidrar også til økt lønnsomhet og et godt omdømme. Vårt 40-timers kurs i grunnopplæring i arbeidsmiljø er utarbeidet i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser om grunnopplæring i arbeidsmiljø og i tråd med avtalen mellom partene i arbeidslivet. Innemiljø, renhold og helse Renhold er forebyggende helsearbeid og har direkte betydning for helsen. Men renholdet er ikke bare rengjøring, selv om det er en viktig del. En renholder forvalter og sikrer godt innemiljø, materielle verdier og god hygiene. I tillegg er renhold god økonomi som kan gi store besparelser på vedlikeholdskostnadene. Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at både renholder og renholdsleder får faglig opplæring, slik at de er rustet til å håndtere sine oppgaver i samsvar med gjeldende instrukser. På våre kurs innen renhold får du: Mulighet for fagbrev Mulighet for personsertifisering Praktisk tilrettelagt opplæring Opplæring tilpasset fremmedspråklige Kursdokumentasjon tilpasset fremmedspråklige 6 Mer info: kurstelefon:

7 helse, miljø, sikkerhet og arbeidsmiljø lovpålagt hms-opplæring Grunnopplæring i arbeidsmiljø Oslo 2+2 dager Kr Grunnopplæring i arbeidsmiljø nettkurs Oslo Nett+2 dager Kr HMS for ledere Oslo 1 dag Kr hms og arbeidsmiljø Systematisk HMS-arbeid V090 Oslo 5 dager Kr Ytre miljø V100 Oslo 5 dager Kr Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø V110 Oslo 5 dager Kr Styringssystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø V120 Oslo 5 dager Kr Kjemisk helsefare og kjemikaliehåndtering V130 Oslo 5 dager Kr Inneklima og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet V140 Oslo 5 dager Kr Belysning og ergonomi V150 Oslo 5 dager Kr Støy og vibrasjoner V160 Oslo 5 dager Kr Sikkerhet og beredskap V170 Oslo 5 dager Kr Systematisk overvåking, HMS-revisjon V190 Oslo, Haugesund 4 dager Kr kjemikaliehåndtering Kjemikaliehåndtering Oslo, Kongsberg, Stavanger, Haugesund 1 dag Kr Kjemisk helsefare og kjemikaliehåndtering V130 Oslo 5 dager Kr Klassifisering, faremerking og emballering (CLP) og REACH renhold Oslo, Kongsberg, Stavanger, Haugesund 2 dager Kr Rengjøringskvalitet måling iht. NS-INSTA 800:2010, Oslo, Stavanger 3 dager Kr kunnskapsnivå 3 Rengjøringskvalitet måling iht. NS-INSTA 800:2010, Oslo, Stavanger 3 dager Kr kunnskapsnivå 4 Smitterenhold Oslo 2 dager Kr Renhold fagbrev teorikurs På forespørsel Kr Felles nordisk standard for anbudsdokumenter På forespørsel Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

8 helse, miljø, sikkerhet og arbeidsmiljø HMS Verneingeniørskolen Ønsker du en videreutdanning som gir deg solid kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet? Da er HMS Verneingeniørskolen noe for deg! Skolen er Norges mest komplette videreutdanningstilbud innen HMS. Her får du en grundig innføring i de viktigste fagområdene, samt en unik dybdespesialisering innen konkrete HMS-områder. Skap en systematisk og robust HMS-kultur! Skolen passer for deg som jobber som koordinator, rådgiver eller leder innen HMS i egen virksomhet. Utdanningen er også for deg som er linjeleder med personalansvar og opptatt av å ivareta og utvikle arbeidsmiljø og HMS. «Alle modulene jeg gjennom førte i løpet av HMS Verneingeniørskolen var godt forankret inn mot forholdene i arbeidslivet og har senere vært nyttig i forhold til mitt arbeid som HMS-rådgiver. Jeg opplevde også at det var høy kvalitet på forelesere og faglig innhold i pensum. Gjennom studiet har jeg også blitt kjent med medstudenter fra ulike virksomheter og bransjer. Det var en viktig læringsfaktor underveis å få ta del i hvordan andre løste sine HMS-utfordringer.» Lars Clausen, HMS-rådgiver, Skagerak Energi AS På HMS Verneingeniørskolen får du: Kunnskap om HMS-forhold som grunnlag for en helhetlig vurdering av alle relevante problemstillinger Kunnskap til selv eller i samarbeid med spesialister å avdekke risiko, identifisere behov og kartlegge HMS-forhold Kunnskap til å foreslå kostnadseffektive forebyggende tiltak og løsninger Kunnskap til å bistå virksomheter med oppbygging, drift og kontinuerlig forbedring av styringssystemer for HMS Hjelp til å utvikle faglige relasjoner og danne nettverk innen HMS-området Mulighet for 60 studiepoeng fra Høgskolen Stord/Haugesund Mulighet for å oppnå tittelen HMS Verneingeniør Praktisk undervisningsform 8 Mer info: kurstelefon:

9 helse, miljø, sikkerhet og arbeidsmiljø Moduloversikt V090 Gjør deg i stand til å kunne lede oppbygging, innføring og drift av det systematiske HMS-arbeidet som har som mål å forbedre helse-, miljø og sikkerhetsstilstanden i en virksomhet. V100 Gir deg kunnskap om ulike miljøutfordringer særlig knyttet til forurensning og bistå virksomheter med å redusere avfallsmengder, øke gjenvinningsgrad og redusere kostnader til avfallshåndtering. V110 Gjør deg i stand til å ivareta og videreutvikle det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet i virksomheter på en målrettet og systematisk måte i tråd med bestemmelser i arbeidsmiljølovgivningen. V120 Har du ansvar for å forbedre HMS-arbeidet i bedriften? Ønsker du å ta HMS-arbeidet til nye høyder, da vil dette kurset gi deg kunnskapen og verktøyene du trenger for å gjennomføre dette. V130 Gjør deg i stand til å bidra med forbedring av kjemikaliehåndteringen i virksomheter. V140 Gjør deg i stand til å bistå virksomheter med å ivareta ulike inneklimautfordringer i arbeidsmiljøet og ha kunnskap om biologiske arbeidsmiljøfaktorer og smittevern. V150 Gjør deg i stand til å kunne bistå virksomheten ved kartlegging og vurdering av ergonomiske og belysningsmessige forhold, samt foreslå forebyggende tiltak på arbeidsplassene. V160 Gjør deg i stand til å kunne bistå virksomheter med kartlegging og risikovurdering av støy og foreslå forebyggende tiltak og løsninger. V170 Gjør deg i stand til å kunne bistå virksomheten med planlegging og gjennomføring av risikoanalyser og risikoreduserende tiltak og bruke resultatet av risikoanalysen for dimensjonering av bedriftens beredskap og industrivern. V190 Gjør deg i stand til å foreta vurderinger av virksomhetens systematiske HMS-arbeid. Kristin Ytreberg, HMS-sjef, Troms fylkeskommune «Måten HMS Verneingeniørskolen er organisert på (moduler og hjemme eksamener) har passet veldig godt for meg i min arbeids- og livssituasjon. Ukessamlingene har bidratt til muligheten for å utvikle faglige relasjoner og danne nettverk innen HMS-området. Dette har vært nyttig, blant annet i forbindelse med utvikling av beredskapsøvelser for de videregående skolene.» Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

10 MILJØLEDELSE ytre miljø MILJØLEDerskolen Å ikke ha kontroll på bedriftens ytre miljø kan medføre en betydelig miljø - belastning, med store konsekvenser både for mennesker, natur og samfunn. Som en del av HMS-begrepet finner vi ytre miljø, det vil si bedriftens påvirkning og ansvar for miljøet generelt. Viktige begrep innen ytre miljø er fokus på forvaltning av ressurser, avfall, utslipp og valg av råstoffer. Miljølederskolen Økt oppmerksomhet på bedriftens innvirkning på miljøet gir troverdighet, opprettholdelse av forpliktelser og er et konkurransefortrinn i de markedene dere opererer. Miljølederskolen vil kunne hjelpe din bedrift til å ta aktive skritt for å oppfylle sine miljøforpliktelser. Vi har kursene for deg som skal bygge opp, implementere og drifte et miljøstyringssystem iht. ISO 14001:2010. På Miljølederskolen får du: Grunnlag for sertifisering som Environmental Systems Manager Kompetanse til å bygge opp, implementere og drifte et miljøstyringssystem Inngående kunnskap om relevante temaer innen ytre miljø Praktiske opplæring med relevante eksempler Skolen er spesielt utviklet for deg som jobber med miljørelatert arbeid. Gjennom Miljølederskolen styrker du din bedrifts evne til å ivareta et miljøstyringssystem på en profesjonell måte. Skolen har også enkeltmoduler hvor du kan lære mer om akkurat det du trenger i dag. 10 Mer info: kurstelefon:

11 generell miljøstyring etter iso Grunnkurs i miljøledelse etter ISO MO1 Oslo 2+2 dager Kr Miljøstyring systemoppbygging og drift av miljøstyring MO2 Oslo 2+2 dager Kr Miljøfag MO3 Oslo 2+2 dager Kr Miljøprestasjon og livsløpsvurdering MV4 Oslo 2+2 dager Kr Risikoledelse Risk management Oslo, Stavanger, Haugesund 2+2 dager Kr revisjon Revisjon KV8 (Quality Lead Auditor-sertifisering) Oslo, Stavanger, Haugesund 2+2 dager Kr Internrevisjon NS-EN ISO Oslo 3 dager Kr Systematisk overvåking, HMS-revisjon V190 Oslo, Haugesund 4 dager Kr ytre miljø Ytre miljø V100 Oslo 5 dager Kr «Jeg jobbet som produktsjef/hms-ansvarlig hos Isolitt AS, et heleid datterselskap av Glava AS. Da vi skulle starte arbeidet med å tilpasse bedriften til ISO var det en god begynnelse å ta et kurs hos TI. Kurset var veldig innholdsrikt og interessant, samt at TI stilte med en meget god kursholder. Etter fullført kurs satt jeg igjen med en oversiktlig og god plattform som gjorde oppstarten med miljøarbeidet i egen bedrift strukturert og godt. Et veldig nyttig og lærerikt kurs som jeg anbefaler alle som skal starte med miljøarbeid i egen bedrift.» Gorm R. Johnsen, HSEQ-konsulent, GLAVA AS avd. Spydeberg Mer info: kurstelefon:

12 RISIKO OG SIKKERHET Arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften krever at alle virksomheter kartlegger risikoer på arbeidsstedet. Virksomheter møter i dag et økende og mer komplisert risikobilde enn tidligere. Og dermed et økende krav til gjennom føring av risikoanalyser og utvikling av tilpassede beredskapsplaner for håndtering av relevante, kritiske hendelser. God risikostyring og fornuftig beredskaps planlegging handler i første rekke om å styre unna hendelser vi ikke ønsker, og å være i stand til å håndtere kritiske situasjoner på en effektiv og tillitsvekkende måte. En risikovurdering er en grundig gjennomgang av potensielt farlige forhold i virksomheten. Våre kurs gjør deg i stand til å kunne bistå din virksomhet med planlegging og gjennomføring av risikoanalyser og risikoreduserende tiltak. Du vil også lære hvordan man bruker resultatene for dimensjonering av bedriftens beredskap og industrivern. Brannsikkerhet Våre kurs innen brannsikkerhet dekker kravene for sertifisering iht. FG 900 og FG-750. Brannalarmanlegg skal varsle umiddelbart for å redde personer og materielle verdier. Plan- og bygningsloven og Brann- og eksplosjonsvernloven med sine tilhørende forskrifter og veiledninger, krever at teknisk personell skal ha dokumentert kompetanse for å kunne utføre arbeid på brannalarmanlegg. Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) har derfor etablert en sertifiseringsordning og FG-regler for automatiske brannalarmanlegg (FG-750) og automatiske slokkesystemer (FG-900). Formålet med FG reglene og sertifisering er å sikre tilstrekkelig kompetanse hos alle som involveres i prosessen med prosjektering, installasjon, dokumentasjon, kontroll og vedlikehold av brannalarmanlegg og slokkeanlegg. Hos oss får du kursene som gir deg dokumentasjon på din kompetanse og er grunnlag for et personlig sertifikat. «Jeg jobber med ulike stabsoppgaver i telekomselskapet TDC AS og er bl.a bindeleddet mot våre avdelinger i konsernet som jobber med Risk Management og sikkerhetsspørsmål. For å få en oppdatert oversikt over metoder og begreper innenfor dette fagområdet, søkte jeg ulike kurs og leverandører. Valget falt til slutt på Teknologisk Institutt og dette kurset, i hovedsak på grunn av TIs gode renommé og kursets innhold. Både kursinnhold, instruktørene og fasilitetene tilfredsstilte på alle måter mine forventninger og behov.» Heiki M. Skavhaug, Business Support Consultant, TDC AS 12 Mer info: kurstelefon:

13 risiko og sikkerhet risiko Risikoledelse - Risk management Oslo, Stavanger, Haugesund 2+2 dager Kr Metodekurs i sikker-jobb-analyse (SJA) Oslo 1 dag Kr Risikoanalyse i praksis Oslo 2 dager Kr Sikkerhet og beredskap V170 Oslo 5 dager Kr drikkevannsproduksjon og -kontroll Drikkevannsproduksjon og -kontroll Stavanger 3 dager Kr trykkluftflasker Kontroll av bærbare trykkluftflasker kompositt Oslo 4 dager Kr Kontroll av bærbare trykkluftflasker metall Oslo 4 dager Kr brannsikkerhet FG-900 Prosjektering av sprinkleranlegg Haugesund 4+3 dager Kr FG-900 Utførelse/installasjon av sprinkler Haugesund 4 dager Kr FG-900 Vedlikehold av sprinkler Haugesund 1 dag Kr FG-750 Automatiske brannalarmanlegg Haugesund 3 dager Kr Fagdag om brannsikkerhet På forespørsel 1 dag Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

14 kvalitet KVALITETslederskolen For å oppnå konkurransekraft og gode resultater i markedet kreves det systematiske arbeidsmetoder, riktige holdninger og god adferd. Klare definerte mål for kvalitet og kundetilfredshet er en forutsetning for å kunne imøtekomme markedets forventinger. Gjennom Kvalitetslederskolen får du dokumentert din kompetanse. Etter fullført utdanning har du en god helhetsforståelse for kvalitetsledelse. Som kvalitetsleder har du behov for kunnskap om struktur, system, prosesser og dokumentasjon. I tillegg er lederkompetanse og kommunikasjon viktig. Dette krever at du aktivt videreutvikler dine evner til å kommunisere, motivere og lede andre mennesker. På Kvalitetslederskolen får du: Grunnlag for EOQ sertifisering som Quality Manager, Quality Lead Auditor og Risk Manager Mulighet for studiepoeng Komplett utdanning eller enkeltstående kurs Hjelp til å utvikle faglige relasjoner og danne nettverk innen kvalitetsområdet Landsdekkende opplæringstilbud Moduloversikt KO1 Grunnkurs i kvalitetsledelse Gir deg grunnleggende kunnskap om kvalitetsledelse og kjennskap til ISO 9000-standardene. KO2 Kvalitetssystemer oppbygging Gjør deg i stand til å bygge opp kvalitetssystem i egen organisasjon. KO3 Forbedringsprosesser Gjør deg i stand til å gjennomføre forbedringsarbeid og internrevisjon i egen organisasjon. KV4 Lean Six Sigma med statistikk Gir deg grunnleggende kunnskap om de mest vanlige metodene innenfor statistiske metoder, og bruk av DMAIC-prosessen i Six Sigma som forbedringsprosess. KV6 Risikoledelse Risk Management Gir deg økt kunnskap om metoder og arbeidsmåter i risikoanalyse og risikostyring relatert til alle typer av risikoforhold i virksomheter, basert på prinsippene for risikostyring i ISO KV8 Revisjon Gjør deg i stand til å planlegge og lede revisjoner av kvalitets-, HMS- eller miljøstyringssystemer. Andre kurs Avvikshåndtering Internrevisjon - NS-EN ISO Mer info: kurstelefon:

15 kvalitet kvalitetsstyring (iso 9001) Grunnkurs i kvalitetsledelse KO1 Kvalitetssystemer oppbygging KO2 Forbedringsprosesser KO3 Oslo, Stavanger, Haugesund, Bergen, Trondheim Oslo, Stavanger, Haugesund, Bergen, Trondheim Oslo, Stavanger, Haugesund, Bergen, Trondheim 2+2 dager Kr dager Kr dager Kr Lean Six Sigma med statistikk KV4 Oslo, Stavanger, Haugesund 2+2 dager Kr Risikoledelse Risk Management KV6 Oslo, Stavanger, Haugesund 2+2 dager Kr Avvikshåndtering Oslo 1 dag Kr revisjon Revisjon KV8 (Quality Lead Auditor-sertifisering) Oslo, Stavanger, Haugesund 2+2 dager Kr Internrevisjon NS-EN ISO Oslo 3 dager Kr Oppfriskningskurs i revisjonsmetodikk Oslo 2 dager Kr «Jeg er strålende fornøyd med Kvalitetslederskolen hos TI. Som fagarbeider, med flere års erfaring i administrasjon og ledelse, har skolen gitt meg bredt innblikk i styring av kvalitet, samt en god innføring i styring av risiko og Lean. Skolen har bidratt til min målsetting om sertifisering som Kvalitetsleder gjennom QMCe, samt åpning av mange dører i jobbmarkedet. Modulene som nyttes er meget velformet á 2 dager med en pause imellom, med utarbeiding og innsending av prosjektoppgave, før 2 nye dager på skolebenken. Foreleserne er meget dyktige og engasjerende. Mitt neste mål er Revisjonsleder og Risiko Management. Jeg vil absolutt anbefale Kvalitetslederskolen.» Bjørn Johnsen, Nettpartner AS Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

16 lean og forbedring LEANskolen Lean handler om å utvikle en organisasjonskultur med kontinuerlig forbedring som en naturlig del av hverdagen. Målet med Lean er å få en organisasjon som er robust nok til å tåle endringer og påkjenninger, fordi forbedringskulturen er innarbeidet, systemer, rutiner og metodikk er tilrettelagt og arbeidet er målrettet. Dermed skapes økt verdi gjennom redusert bruk av ressurser. Bedriften fremstår som ryddig og oversiktlig, både for kunder og ansatte. Kort fortalt handler Lean om å skape størst mulig verdi for kunden til lavest mulig kostnad. På Leanskolen får du: Grunnlag for sertifisering som Lean Manager. Per september 2014 er vi er i prosess for akkreditering En utdanning som gir deg godt utgangspunkt for å lede en Lean implementering og for å være en ressursperson i egen virksomhet Gjennom Leanskolen får du dokumentert din kompetanse. Som Lean Manager får du en god helhetsforståelse for organisering og samhandling av arbeidsoppgaver samt bruk av en rekke verktøy som nyttes i forbedringsarbeidet. «Dette var et nyttig og viktig kurs for å sette seg inn i Lean. Det å lære mer om Lean som metode, er et bra verktøy for å gjennomføre endrings- og forbedringsprosesser i bedrifter. Kurset var nyttig og tok utgangspunkt i alminnelige og konkrete problemstillinger, som det var lett å kjenne seg igjen i.» Hanne Berg, boligsjef, Boligbygg Oslo KF 16 Mer info: kurstelefon:

17 lean og forbedring lean Lean filosofi, metoder og kartlegging - LM1 Oslo, Stavanger 2+2 dager Kr Strategi, ledelse og prosessoptimalisering - LM2 Oslo 2+2 dager Kr Implementering og kompetansetesting - LM3 Oslo 2+2 dager Kr Lean Six Sigma med statistikk - KV4 Oslo, Stavanger, Haugesund, Bergen 2+2 dager Kr Selvstyrt vedlikehold På forespørsel Kr forbedringsprosesser Forbedringsprosesser KO3 Oslo, Stavanger, Haugesund, Bergen, Trondheim 2+2 dager Kr Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

18 MATERIALTEKNOLOGI Et bevisst forhold til materialer og materialvalg, overflatebehandling, kjemikaliehåndtering, produkttesting, sveiseteknologi og korrosjonsvern gir langsiktig gevinst. Både menneskeskapte og ikke-menneskeskapte materialer inngår i blant annet transport, bolig og elektronisk utstyr. De er også sentrale innen eksempelvis matproduksjon og oljeproduksjon og er dermed noe som i stor grad påvirker både dagliglivet og samfunnet vårt. Ved å ta gode materialtekniske valg i første runde vil bedriften blant annet fjerne økonomisk tap knyttet til vedlikehold, utskiftning og utbedringer. Dette vil igjen medføre en effektivisering av fremtidig ressursbruk og reduksjon av potensielt skadeomfang på mennesker og konstruksjoner. Driftsinspektør iht. NS 415 Standard NS 415 setter formelle, spesifikke krav for sertifisering av driftsinspektører. En driftsinspektør er en sentral person i miljøer hvor det utføres inspeksjoner og overvåking av oljerigg eller prosessanlegg i drift. Forståelse for samspillet mellom de forskjellige fagområdene er svært viktig, og kan være den avgjørende forskjellen mellom en vellykket prosess og en katastrofal hendelse. FROSIO-inspektør iht. NS 476 Maling og belegg Regler for godkjenning foreligger som standard NS 476. En FROSIO-inspektør utfører selvstendig inspeksjons arbeid av konstruksjoner. Dette kurset fører frem til sertifisering av inspektører for inspeksjon av maling og belegg. FROSIO-inspektør - Isolasjon Statoils TR 1660 inneholder følgende krav: «FROSIOsertifiserte isolasjonsinspektører skal foretrekkes og er ment påkrevd fra år 2015». Dette kurset fører frem til sertifisering av inspektører for inspeksjon av teknisk isolering. 18 Mer info: kurstelefon:

19 materialteknologi innføring i materialteknologi og kalibrering Grunnkurs i materialsertifikater Oslo, Stavanger 2 dager Kr Grunnkurs i korrosjon Oslo, Stavanger 2 dager Kr Grunnkurs i kalibrering Oslo, Stavanger 2 dager Kr driftsinspektør Driftsinspektør nivå 1 Stavanger 5 dager Kr Driftsinspektør nivå 2 Stavanger 10 dager Kr Driftsinspektør nivå 3 Stavanger 10 dager Kr frosio FROSIO-sertifisering Maling og belegg Oslo 12 dager Kr FROSIO-sertifisering Isolasjon Oslo, Bergen 5+5 dager Kr Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

20 SVEISETEKNOLOGI Skadeomfanget kan bli enormt gjennom blant annet feil materialvalg, feil sveisemetode og bruk av feil personell til å gjennomføre oppgavene. Sveiseteknologi er et fagområde det er viktig å ha inngående kjennskap til. Internasjonale og nasjonale standarder setter krav til både utfører av sveising og inspektør som skal verifisere dette i etterkant. Ved bruk av sveiseprosedyrer som ivaretar både mennesker og materiell, og en tett oppfølging i etterkant, vil din bedrift redusere risikoen for brudd, lekkasjer, og i verste fall kollaps, til et minimum. Sertifikatgivende kurs innen NDT NDT (Non destructive testing), eller det vi på norsk kaller Ikke-ødeleggende prøving, omfatter ulike testmetoder som brukes for å påvise materialfeil, eller svakheter, som vil melde seg ved bruk over tid. Ved bruk av NDT-testmetoder unngår man å redusere fysiske egenskaper og funksjonsevne til delen som undersøkes. For å kunne jobbe med NDT, og utføre testmetodene på en god og sikker måte, må du ha opplæring og sertifisering innen metodene du skal bruke. Vi er godkjent opplæringsinstans og tilbyr en grundig innføring og sertifisering innen de fleste NDT-metodene. «Vårt kurssenter i Stavanger er en populær møteplass for dem som ønsker utdanning og etterutdanning innen sveiseteknologi. Vi er stolte av å kunne si at våre kursdeltakere, på alle våre kurs i Stavanger, gir oss gode tilbakemeldinger. Evalueringen som sendes ut etter avsluttede kurs viser, med en gjennomsnittsscore på 4 av totalt 5 mulige, en høy kundetilfredshet både på det faglige og praktiske innholdet, og for våre kursholdere. Vi jobber kontinuerlig for å være best i klassen, og lytter til alle innspill som er med på å gjøre hverdagen best mulig for både kursdeltakerne og oss selv.» Svein G. Hanøy, Gruppeleder Stavanger, Teknologisk Institutt as 20 Mer info: kurstelefon:

KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT

KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT innhold HMS og arbeidsmiljø...4 Avfall...6 Lovpålagt HMS-opplæring...6 HMS og arbeidsmiljø...6 Kjemikaliehåndtering...8 HMS Verneingeniørskolen...9 Miljøledelse... 10 Miljøstyring

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

AE Akademiet KURSKATALOG

AE Akademiet KURSKATALOG AE Akademiet 1 KURSKATALOG Store verdier skal forvaltes Agder Energis HR-policy har som formål å sikre at selskapene i konsernet har et engasjert lederskap og en bedriftskultur som tiltrekker seg og videreutvikler

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

TEKNOLOGISK INSTITUTT. Tett på norsk næringsliv

TEKNOLOGISK INSTITUTT. Tett på norsk næringsliv TEKNOLOGISK INSTITUTT Tett på norsk næringsliv Teknologisk Institutt Dype røtter i norsk næringsliv HAV (side 4) VEI (side 6) BANE (side 8) LUFT- & ROMFART (side 10) OLJE & GASS (side 12) ENERGI & MILJØ

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs Kurskatalog Høst 2012 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Redaktør: Ada Schreiner Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling KOM I GANG Kvalitetsforbedring i praksis Oslo, 2004 FORORD «Det viktigste er å ikke

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

B ÉCONOMIQUE Returadresse:

B ÉCONOMIQUE Returadresse: B ÉCONOMIQUE Returadresse: no- Trondheim Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport MEDIA. Trykk: GRØSET Foto: Geir Mogen, geir@mogen.no HMS-seksjonen Postadresse: Trondheim Besøksadresse: Strindveien Trondheim

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer