KURS 2015 TEKNOLOGISK INSTITUTT. Skolekonsepter Skreddersydde kurs Over 100 unike kurstitler. Teknologisk Institutt I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURS 2015 TEKNOLOGISK INSTITUTT. Skolekonsepter Skreddersydde kurs Over 100 unike kurstitler. Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no."

Transkript

1 KURS 2015 TEKNOLOGISK INSTITUTT Skolekonsepter Skreddersydde kurs Over 100 unike kurstitler Bred kompetanseheving innen en rekke fagområder! Teknologisk Institutt I

2 Innhold Helse, miljø og sikkerhet og arbeidsmiljø...6 Lovpålagt HMS-opplæring...7 HMS og arbeidsmiljø...7 Kjemikaliehåndtering...7 Renhold...7 HMS Verneingeniørskolen...8 Miljøledelse ytre miljø Miljølederskolen Miljøstyring etter ISO Revisjon Ytre miljø risiko og sikkerhet Risiko Drikkevannsproduksjon og -kontroll Brannsikkerhet Trykkluftflasker kvalitet Kvalitetslederskolen Kvalitetsstyring (ISO 9001) Samfunnsansvar (ISO 26000) Revisjon lean og forbedring Leanskolen Lean Forbedringsprosesser materialteknologi Innføring i materialteknologi Driftsinspektør FROSIO SVEISEteknologi NDT Plastsveising Sveising og lodding Varme arbeider Sveiseinspektør og sveisekoordinator gass Grunnopplæring innen gass Prosjektering av gassanlegg Installasjon av gassanlegg Drift og vedlikehold av gassanlegg Kontroll av gassanlegg Midlertidige gassanlegg Salg av gass Sertifikatutsteder/Kontrollør offshore og kjemisk industri brannsikkerhet Brannsikkerhet kommunikasjon og ledelse Mellomlederskolen Kommunikasjon og konflikthåndtering Lederutvikling Mer info: kurstelefon:

3 noen av våre kursledere Anne B. Mosland er spesialrådgiver med bred kunnskap innen risiko- og sikkerhets arbeid. Anne er utdannet sivilingeniør og sertifisert Risk Manager. Hun er ansvarlig for kurs innen måling av helsefarlige og brannfarlige gasser for offshorepersonell, kjemisk industri og tank rengjørere. Anne foreleser også i flere kurs innen risikostyring på HMS Verneingeniørskolen og Kvalitetslederskolen. Terje Roar Hansen er spesialrådgiver innen sveiseteknologi. Terje har, foruten fagbrev innen sveis, både nasjonalt og internasjonalt Sveiseinspektørsertifikat og NDT-operatør på nivå 3-sertifikater innen de fleste metoder. Han er faglig ansvarlig for alle våre NDT-kurs, og underviser i tillegg også i våre Driftsinspektør-kurs. Lena Furuberg er spesialrådgiver med nøkkelkompetanse innen renhold,renholdsledelse, smitterenhold, rengjøringskvalitet med NS-INSTA 800, innemiljø, opplæring og organisering. Hun har en bachelor i husøkonomi og serviceledelse. Lena har tidligere arbeidet som seksjonsleder på sykehus og som renholds planlegger i en konsulentbedrift. Hege Krogh er spesialrådgiver med nøkkelkompetanse innen korrosjon, maling, katodisk beskyttelse, polymerkjemi, glass fiberarmert plast, oljekjemikalier/ korrosjonsinhibitorer, kvalitetstyring og miljøstyring. Hege er FROSIOinspektør NS 476 level III. Hun er utdannet sivil ingeniør og har lang erfaring med overflatebehandling av større stål konstruksjoner, inspeksjon og skade analyser og opplæring innen overflate behandling. Lisbeth Aamodt er seniorrådgiver med nøkkelkompetanse innen HMS. Hun er faglig ansvarlig for HMS Verneingeniørskolen, Grunnopplæring i arbeidsmiljø, HMS for ledere og Revisjon iht. NS-EN ISO Hun er utdannet kjemiingeniør og yrkes hygieniker, er godkjent Miljøfyrtårnkonsulent, og har jobbet mange år som daglig leder. Johan B. Langfeldt er fagansvarlig for de sertifikatgivende kursene som gjennomføres iht. Norsk Gassnorm. Han har nøkkelkompetanse innen gasser, anvendelse av brenn gasser og anlegg for bruk av brenngasser. Johan har svennebrev og 1. års mesterklasse som rørlegger. Han er Faglærer Gassteknikk og har sertifikat som Gasstekniker 1, Gasstekniker 2 og Faglig leder. Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

4 om teknologisk institutt Teknologisk Institutt er en tverrfaglig kompetansebedrift som har bidratt til økt verdi skapning for det norske næringslivet i snart 100 år. Ved å arbeide på tvers av ulike fagområder står vi i en unik posisjon til å skreddersy helhetlige og kostnadseffektive løsninger. Våre største kunder er ledende innen bransjer som olje, gass og energi, produksjon, fly- og romfart, infrastruktur, transport og telekom. Hos oss kan du velge mellom mer enn 100 ulike kurs fordelt på en rekke fagområder. Læring og kompetanseheving Det er svært viktig for oss at vi gir deg den beste treningsarena for videreutvikling. For å fremme læring og gi deg ønsket kompetanseheving, benytter vi oss av en rekke pedagogiske metoder og verktøy. I tillegg er du som deltaker en viktig bidragsyter i undervisningen. Vi har en praktisk og handlingsrettet tilnærming i all vår opplæring. Vi bruker derfor reelle bedrifts-caser som treningsoppgaver for å underbygge teorien. «Learning by doing» oppleves svært positivt av våre kursdeltakere, og forankrer det teoretiske på en solid måte før de vender tilbake til arbeidshverdagen. Våre kursholdere har både formell og erfaringsmessig kompetanse knyttet til fag og pedagogikk. De er alle godt trent i å tilpasse faginnholdet til spørsmål og utfordringer som deltakerne opplever underveis, samtidig som de sørger for riktig tidsbruk og fremdrift i pensum. Praktiske eksempler og cases Å møte et miljø hvor det er lett å knytte kontakter At du vil få trening i å fremføre løsningsforslag på oppgaver i muntlig form Høy grad av egenaktivitet du som deltaker i fokus Dyktige og erfarne kursholdere Tilbakeføringsverdi til din arbeidshverdag Bedriftsinterne kurs Alle våre kurs kan gjennomføres bedriftsinternt. Vi tar utgangspunkt i dine strategiske føringer og tilpasser kurset til deg og din bedrift. Sammen lager vi et skreddersydd program hvor de små nyansene som er utslagsgivende for en vellykket implementering vektlegges riktig. Opplæring med krav til sertifisering For å oppnå konkurransekraft og gode resultater i markedet, er dyktige medarbeidere en forutsetning. Gjennom våre mange kurs som kvalifiserer til sertifisering, hjelper vi våre kunder med en aktiv videreutvikling av både fag- og ledelsesrelatert kompetanse. Våre utdanningsløp kvalifiserer kursdeltakerne til eksamen og sertifikat som kan benyttes i internasjonale sammenhenger. 4 Mer info: kurstelefon:

5 Hos oss kan du blant annet få personlig sertifisering på disse områdene: FROSIO (utdannelse av malingsinspektører iht. NS 476) Sveiseinspektør (utdannelse av sveiseinspektører iht. NS 477) Driftsinspektør (utdannelse av driftsinspektører iht. NS 415) NDT-operatør (utdannelse av NDT-operatører iht. NS-EN ISO 9712/Nordtest) Quality System Manager (utdannelse innen kvalitetsledelse iht. NS-EN ISO 9001) Quality Lead Auditor (utdannelse innen revisjonsmetodikk for styringssystem iht. NS-EN ISO 19011) Environmental Systems Manager (utdannelse innen miljøledelse, iht. NS-EN ISO 14001) Risk Manager (utdannelse innen risikoledelse iht. NS-EN ISO 31001) Installasjon av gassanlegg (utdannelse innen installasjon av anleggstype 1 og 2 iht. Norsk Gassnorm) Prosjektering av gassanlegg (utdannelse innen prosjektering av større gassanlegg iht. Norsk Gassnorm) Midlertidig gassanlegg I og II (utdannelse iht. Norsk Gassnorm) Automatiske slokkesystemer sprinkler (utdannelse innen prosjektering, utførelse, vedlikehold og kontroll iht. FG-900) Automatiske brannalarmanlegg (utdannelse innen prosjektering, installasjon, driftssetting og kontroll iht. FG-750) Varme arbeider NS-INSTA 800:2010 kunnskapsnivå 3 og 4 Nytt av året er «LEAN sertifisering» (se side 16) I tillegg har vi en rekke kurs som gir deg personlige kompetansebevis og god innføring i tematikken du ønsker. Kursadministrasjonen Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

6 HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ Ved at din bedrift jobber systematisk med HMS, vil dere oppleve redusert fravær som skyldes sykdom, større lojalitet blant medarbeiderne, lavere kostnader knyttet til rekruttering og opplæring, samt generelt lavere turnover. Myndighetene plasserer ansvaret på både arbeidsgiver og arbeidstaker for å sikre HMS på arbeidsplassen, det er derfor viktig at alle involverte parter har gjennomført lovpålagt opplæring. Det er mange faktorer som spiller inn for at man skal lykkes i sitt HMS-arbeid. Første punkt er å sikre involvering og ha oversikt over hvilke plikter og krav som gjelder, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Noen ganger er det enkle grep som skal til for å oppnå store resultater (endring i lysforhold, støy, inneklima). Som i alt annet arbeid er det også viktig å dokumentere, etterprøve og sikre arbeidet fortløpende. Gjennom blant annet interne prosesser, beredskapsplaner og intern kontroll, har bedriften det beste utgangspunktet for å redusere kostnader og forhindre uønskede hendelser for individ, bedrift og samfunn. Kjemikalier Vi behandler mange kjemikalier daglig, både på arbeid og i hjemmet. Myndighetene har en rekke lover og forskrifter som regulerer arbeid med kjemikalier. Det er bedriftens lovpålagte ansvar å sørge for at alle ansatte som arbeider med kjemikalier får nødvendig opplæring. Det er viktig å se på kjemikaliehåndtering som en hel hetlig prosess, som starter allerede på øverste lederhold og opprettholdes gjennom hele verdikjeden. Med forhånds regler og gjennomtenkte rutiner ivaretar du sikkerheten til de ansatte, samt underbygger et bevisst forhold til bedriftens miljø- og samfunnsansvar. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet er summen av fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker medarbeiderne i en virksomhet. Alle arbeidsgivere har i følge arbeidsmiljøloven ansvaret for at arbeidsmiljøet er forsvarlig. Et godt helse-, miljøog sikkerhetsarbeid sørger ikke bare for at din bedrift følger loven, men bidrar også til økt lønnsomhet og et godt omdømme. Vårt 40-timers kurs i grunnopplæring i arbeidsmiljø er utarbeidet i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser om grunnopplæring i arbeidsmiljø og i tråd med avtalen mellom partene i arbeidslivet. Innemiljø, renhold og helse Renhold er forebyggende helsearbeid og har direkte betydning for helsen. Men renholdet er ikke bare rengjøring, selv om det er en viktig del. En renholder forvalter og sikrer godt innemiljø, materielle verdier og god hygiene. I tillegg er renhold god økonomi som kan gi store besparelser på vedlikeholdskostnadene. Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at både renholder og renholdsleder får faglig opplæring, slik at de er rustet til å håndtere sine oppgaver i samsvar med gjeldende instrukser. På våre kurs innen renhold får du: Mulighet for fagbrev Mulighet for personsertifisering Praktisk tilrettelagt opplæring Opplæring tilpasset fremmedspråklige Kursdokumentasjon tilpasset fremmedspråklige 6 Mer info: kurstelefon:

7 helse, miljø, sikkerhet og arbeidsmiljø lovpålagt hms-opplæring Grunnopplæring i arbeidsmiljø Oslo 2+2 dager Kr Grunnopplæring i arbeidsmiljø nettkurs Oslo Nett+2 dager Kr HMS for ledere Oslo 1 dag Kr hms og arbeidsmiljø Systematisk HMS-arbeid V090 Oslo 5 dager Kr Ytre miljø V100 Oslo 5 dager Kr Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø V110 Oslo 5 dager Kr Styringssystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø V120 Oslo 5 dager Kr Kjemisk helsefare og kjemikaliehåndtering V130 Oslo 5 dager Kr Inneklima og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet V140 Oslo 5 dager Kr Belysning og ergonomi V150 Oslo 5 dager Kr Støy og vibrasjoner V160 Oslo 5 dager Kr Sikkerhet og beredskap V170 Oslo 5 dager Kr Systematisk overvåking, HMS-revisjon V190 Oslo, Haugesund 4 dager Kr kjemikaliehåndtering Kjemikaliehåndtering Oslo, Kongsberg, Stavanger, Haugesund 1 dag Kr Kjemisk helsefare og kjemikaliehåndtering V130 Oslo 5 dager Kr Klassifisering, faremerking og emballering (CLP) og REACH renhold Oslo, Kongsberg, Stavanger, Haugesund 2 dager Kr Rengjøringskvalitet måling iht. NS-INSTA 800:2010, Oslo, Stavanger 3 dager Kr kunnskapsnivå 3 Rengjøringskvalitet måling iht. NS-INSTA 800:2010, Oslo, Stavanger 3 dager Kr kunnskapsnivå 4 Smitterenhold Oslo 2 dager Kr Renhold fagbrev teorikurs På forespørsel Kr Felles nordisk standard for anbudsdokumenter På forespørsel Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

8 helse, miljø, sikkerhet og arbeidsmiljø HMS Verneingeniørskolen Ønsker du en videreutdanning som gir deg solid kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet? Da er HMS Verneingeniørskolen noe for deg! Skolen er Norges mest komplette videreutdanningstilbud innen HMS. Her får du en grundig innføring i de viktigste fagområdene, samt en unik dybdespesialisering innen konkrete HMS-områder. Skap en systematisk og robust HMS-kultur! Skolen passer for deg som jobber som koordinator, rådgiver eller leder innen HMS i egen virksomhet. Utdanningen er også for deg som er linjeleder med personalansvar og opptatt av å ivareta og utvikle arbeidsmiljø og HMS. «Alle modulene jeg gjennom førte i løpet av HMS Verneingeniørskolen var godt forankret inn mot forholdene i arbeidslivet og har senere vært nyttig i forhold til mitt arbeid som HMS-rådgiver. Jeg opplevde også at det var høy kvalitet på forelesere og faglig innhold i pensum. Gjennom studiet har jeg også blitt kjent med medstudenter fra ulike virksomheter og bransjer. Det var en viktig læringsfaktor underveis å få ta del i hvordan andre løste sine HMS-utfordringer.» Lars Clausen, HMS-rådgiver, Skagerak Energi AS På HMS Verneingeniørskolen får du: Kunnskap om HMS-forhold som grunnlag for en helhetlig vurdering av alle relevante problemstillinger Kunnskap til selv eller i samarbeid med spesialister å avdekke risiko, identifisere behov og kartlegge HMS-forhold Kunnskap til å foreslå kostnadseffektive forebyggende tiltak og løsninger Kunnskap til å bistå virksomheter med oppbygging, drift og kontinuerlig forbedring av styringssystemer for HMS Hjelp til å utvikle faglige relasjoner og danne nettverk innen HMS-området Mulighet for 60 studiepoeng fra Høgskolen Stord/Haugesund Mulighet for å oppnå tittelen HMS Verneingeniør Praktisk undervisningsform 8 Mer info: kurstelefon:

9 helse, miljø, sikkerhet og arbeidsmiljø Moduloversikt V090 Gjør deg i stand til å kunne lede oppbygging, innføring og drift av det systematiske HMS-arbeidet som har som mål å forbedre helse-, miljø og sikkerhetsstilstanden i en virksomhet. V100 Gir deg kunnskap om ulike miljøutfordringer særlig knyttet til forurensning og bistå virksomheter med å redusere avfallsmengder, øke gjenvinningsgrad og redusere kostnader til avfallshåndtering. V110 Gjør deg i stand til å ivareta og videreutvikle det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet i virksomheter på en målrettet og systematisk måte i tråd med bestemmelser i arbeidsmiljølovgivningen. V120 Har du ansvar for å forbedre HMS-arbeidet i bedriften? Ønsker du å ta HMS-arbeidet til nye høyder, da vil dette kurset gi deg kunnskapen og verktøyene du trenger for å gjennomføre dette. V130 Gjør deg i stand til å bidra med forbedring av kjemikaliehåndteringen i virksomheter. V140 Gjør deg i stand til å bistå virksomheter med å ivareta ulike inneklimautfordringer i arbeidsmiljøet og ha kunnskap om biologiske arbeidsmiljøfaktorer og smittevern. V150 Gjør deg i stand til å kunne bistå virksomheten ved kartlegging og vurdering av ergonomiske og belysningsmessige forhold, samt foreslå forebyggende tiltak på arbeidsplassene. V160 Gjør deg i stand til å kunne bistå virksomheter med kartlegging og risikovurdering av støy og foreslå forebyggende tiltak og løsninger. V170 Gjør deg i stand til å kunne bistå virksomheten med planlegging og gjennomføring av risikoanalyser og risikoreduserende tiltak og bruke resultatet av risikoanalysen for dimensjonering av bedriftens beredskap og industrivern. V190 Gjør deg i stand til å foreta vurderinger av virksomhetens systematiske HMS-arbeid. Kristin Ytreberg, HMS-sjef, Troms fylkeskommune «Måten HMS Verneingeniørskolen er organisert på (moduler og hjemme eksamener) har passet veldig godt for meg i min arbeids- og livssituasjon. Ukessamlingene har bidratt til muligheten for å utvikle faglige relasjoner og danne nettverk innen HMS-området. Dette har vært nyttig, blant annet i forbindelse med utvikling av beredskapsøvelser for de videregående skolene.» Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

10 MILJØLEDELSE ytre miljø MILJØLEDerskolen Å ikke ha kontroll på bedriftens ytre miljø kan medføre en betydelig miljø - belastning, med store konsekvenser både for mennesker, natur og samfunn. Som en del av HMS-begrepet finner vi ytre miljø, det vil si bedriftens påvirkning og ansvar for miljøet generelt. Viktige begrep innen ytre miljø er fokus på forvaltning av ressurser, avfall, utslipp og valg av råstoffer. Miljølederskolen Økt oppmerksomhet på bedriftens innvirkning på miljøet gir troverdighet, opprettholdelse av forpliktelser og er et konkurransefortrinn i de markedene dere opererer. Miljølederskolen vil kunne hjelpe din bedrift til å ta aktive skritt for å oppfylle sine miljøforpliktelser. Vi har kursene for deg som skal bygge opp, implementere og drifte et miljøstyringssystem iht. ISO 14001:2010. På Miljølederskolen får du: Grunnlag for sertifisering som Environmental Systems Manager Kompetanse til å bygge opp, implementere og drifte et miljøstyringssystem Inngående kunnskap om relevante temaer innen ytre miljø Praktiske opplæring med relevante eksempler Skolen er spesielt utviklet for deg som jobber med miljørelatert arbeid. Gjennom Miljølederskolen styrker du din bedrifts evne til å ivareta et miljøstyringssystem på en profesjonell måte. Skolen har også enkeltmoduler hvor du kan lære mer om akkurat det du trenger i dag. 10 Mer info: kurstelefon:

11 generell miljøstyring etter iso Grunnkurs i miljøledelse etter ISO MO1 Oslo 2+2 dager Kr Miljøstyring systemoppbygging og drift av miljøstyring MO2 Oslo 2+2 dager Kr Miljøfag MO3 Oslo 2+2 dager Kr Miljøprestasjon og livsløpsvurdering MV4 Oslo 2+2 dager Kr Risikoledelse Risk management Oslo, Stavanger, Haugesund 2+2 dager Kr revisjon Revisjon KV8 (Quality Lead Auditor-sertifisering) Oslo, Stavanger, Haugesund 2+2 dager Kr Internrevisjon NS-EN ISO Oslo 3 dager Kr Systematisk overvåking, HMS-revisjon V190 Oslo, Haugesund 4 dager Kr ytre miljø Ytre miljø V100 Oslo 5 dager Kr «Jeg jobbet som produktsjef/hms-ansvarlig hos Isolitt AS, et heleid datterselskap av Glava AS. Da vi skulle starte arbeidet med å tilpasse bedriften til ISO var det en god begynnelse å ta et kurs hos TI. Kurset var veldig innholdsrikt og interessant, samt at TI stilte med en meget god kursholder. Etter fullført kurs satt jeg igjen med en oversiktlig og god plattform som gjorde oppstarten med miljøarbeidet i egen bedrift strukturert og godt. Et veldig nyttig og lærerikt kurs som jeg anbefaler alle som skal starte med miljøarbeid i egen bedrift.» Gorm R. Johnsen, HSEQ-konsulent, GLAVA AS avd. Spydeberg Mer info: kurstelefon:

12 RISIKO OG SIKKERHET Arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften krever at alle virksomheter kartlegger risikoer på arbeidsstedet. Virksomheter møter i dag et økende og mer komplisert risikobilde enn tidligere. Og dermed et økende krav til gjennom føring av risikoanalyser og utvikling av tilpassede beredskapsplaner for håndtering av relevante, kritiske hendelser. God risikostyring og fornuftig beredskaps planlegging handler i første rekke om å styre unna hendelser vi ikke ønsker, og å være i stand til å håndtere kritiske situasjoner på en effektiv og tillitsvekkende måte. En risikovurdering er en grundig gjennomgang av potensielt farlige forhold i virksomheten. Våre kurs gjør deg i stand til å kunne bistå din virksomhet med planlegging og gjennomføring av risikoanalyser og risikoreduserende tiltak. Du vil også lære hvordan man bruker resultatene for dimensjonering av bedriftens beredskap og industrivern. Brannsikkerhet Våre kurs innen brannsikkerhet dekker kravene for sertifisering iht. FG 900 og FG-750. Brannalarmanlegg skal varsle umiddelbart for å redde personer og materielle verdier. Plan- og bygningsloven og Brann- og eksplosjonsvernloven med sine tilhørende forskrifter og veiledninger, krever at teknisk personell skal ha dokumentert kompetanse for å kunne utføre arbeid på brannalarmanlegg. Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) har derfor etablert en sertifiseringsordning og FG-regler for automatiske brannalarmanlegg (FG-750) og automatiske slokkesystemer (FG-900). Formålet med FG reglene og sertifisering er å sikre tilstrekkelig kompetanse hos alle som involveres i prosessen med prosjektering, installasjon, dokumentasjon, kontroll og vedlikehold av brannalarmanlegg og slokkeanlegg. Hos oss får du kursene som gir deg dokumentasjon på din kompetanse og er grunnlag for et personlig sertifikat. «Jeg jobber med ulike stabsoppgaver i telekomselskapet TDC AS og er bl.a bindeleddet mot våre avdelinger i konsernet som jobber med Risk Management og sikkerhetsspørsmål. For å få en oppdatert oversikt over metoder og begreper innenfor dette fagområdet, søkte jeg ulike kurs og leverandører. Valget falt til slutt på Teknologisk Institutt og dette kurset, i hovedsak på grunn av TIs gode renommé og kursets innhold. Både kursinnhold, instruktørene og fasilitetene tilfredsstilte på alle måter mine forventninger og behov.» Heiki M. Skavhaug, Business Support Consultant, TDC AS 12 Mer info: kurstelefon:

13 risiko og sikkerhet risiko Risikoledelse - Risk management Oslo, Stavanger, Haugesund 2+2 dager Kr Metodekurs i sikker-jobb-analyse (SJA) Oslo 1 dag Kr Risikoanalyse i praksis Oslo 2 dager Kr Sikkerhet og beredskap V170 Oslo 5 dager Kr drikkevannsproduksjon og -kontroll Drikkevannsproduksjon og -kontroll Stavanger 3 dager Kr trykkluftflasker Kontroll av bærbare trykkluftflasker kompositt Oslo 4 dager Kr Kontroll av bærbare trykkluftflasker metall Oslo 4 dager Kr brannsikkerhet FG-900 Prosjektering av sprinkleranlegg Haugesund 4+3 dager Kr FG-900 Utførelse/installasjon av sprinkler Haugesund 4 dager Kr FG-900 Vedlikehold av sprinkler Haugesund 1 dag Kr FG-750 Automatiske brannalarmanlegg Haugesund 3 dager Kr Fagdag om brannsikkerhet På forespørsel 1 dag Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

14 kvalitet KVALITETslederskolen For å oppnå konkurransekraft og gode resultater i markedet kreves det systematiske arbeidsmetoder, riktige holdninger og god adferd. Klare definerte mål for kvalitet og kundetilfredshet er en forutsetning for å kunne imøtekomme markedets forventinger. Gjennom Kvalitetslederskolen får du dokumentert din kompetanse. Etter fullført utdanning har du en god helhetsforståelse for kvalitetsledelse. Som kvalitetsleder har du behov for kunnskap om struktur, system, prosesser og dokumentasjon. I tillegg er lederkompetanse og kommunikasjon viktig. Dette krever at du aktivt videreutvikler dine evner til å kommunisere, motivere og lede andre mennesker. På Kvalitetslederskolen får du: Grunnlag for EOQ sertifisering som Quality Manager, Quality Lead Auditor og Risk Manager Mulighet for studiepoeng Komplett utdanning eller enkeltstående kurs Hjelp til å utvikle faglige relasjoner og danne nettverk innen kvalitetsområdet Landsdekkende opplæringstilbud Moduloversikt KO1 Grunnkurs i kvalitetsledelse Gir deg grunnleggende kunnskap om kvalitetsledelse og kjennskap til ISO 9000-standardene. KO2 Kvalitetssystemer oppbygging Gjør deg i stand til å bygge opp kvalitetssystem i egen organisasjon. KO3 Forbedringsprosesser Gjør deg i stand til å gjennomføre forbedringsarbeid og internrevisjon i egen organisasjon. KV4 Lean Six Sigma med statistikk Gir deg grunnleggende kunnskap om de mest vanlige metodene innenfor statistiske metoder, og bruk av DMAIC-prosessen i Six Sigma som forbedringsprosess. KV6 Risikoledelse Risk Management Gir deg økt kunnskap om metoder og arbeidsmåter i risikoanalyse og risikostyring relatert til alle typer av risikoforhold i virksomheter, basert på prinsippene for risikostyring i ISO KV8 Revisjon Gjør deg i stand til å planlegge og lede revisjoner av kvalitets-, HMS- eller miljøstyringssystemer. Andre kurs Avvikshåndtering Internrevisjon - NS-EN ISO Mer info: kurstelefon:

15 kvalitet kvalitetsstyring (iso 9001) Grunnkurs i kvalitetsledelse KO1 Kvalitetssystemer oppbygging KO2 Forbedringsprosesser KO3 Oslo, Stavanger, Haugesund, Bergen, Trondheim Oslo, Stavanger, Haugesund, Bergen, Trondheim Oslo, Stavanger, Haugesund, Bergen, Trondheim 2+2 dager Kr dager Kr dager Kr Lean Six Sigma med statistikk KV4 Oslo, Stavanger, Haugesund 2+2 dager Kr Risikoledelse Risk Management KV6 Oslo, Stavanger, Haugesund 2+2 dager Kr Avvikshåndtering Oslo 1 dag Kr revisjon Revisjon KV8 (Quality Lead Auditor-sertifisering) Oslo, Stavanger, Haugesund 2+2 dager Kr Internrevisjon NS-EN ISO Oslo 3 dager Kr Oppfriskningskurs i revisjonsmetodikk Oslo 2 dager Kr «Jeg er strålende fornøyd med Kvalitetslederskolen hos TI. Som fagarbeider, med flere års erfaring i administrasjon og ledelse, har skolen gitt meg bredt innblikk i styring av kvalitet, samt en god innføring i styring av risiko og Lean. Skolen har bidratt til min målsetting om sertifisering som Kvalitetsleder gjennom QMCe, samt åpning av mange dører i jobbmarkedet. Modulene som nyttes er meget velformet á 2 dager med en pause imellom, med utarbeiding og innsending av prosjektoppgave, før 2 nye dager på skolebenken. Foreleserne er meget dyktige og engasjerende. Mitt neste mål er Revisjonsleder og Risiko Management. Jeg vil absolutt anbefale Kvalitetslederskolen.» Bjørn Johnsen, Nettpartner AS Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

16 lean og forbedring LEANskolen Lean handler om å utvikle en organisasjonskultur med kontinuerlig forbedring som en naturlig del av hverdagen. Målet med Lean er å få en organisasjon som er robust nok til å tåle endringer og påkjenninger, fordi forbedringskulturen er innarbeidet, systemer, rutiner og metodikk er tilrettelagt og arbeidet er målrettet. Dermed skapes økt verdi gjennom redusert bruk av ressurser. Bedriften fremstår som ryddig og oversiktlig, både for kunder og ansatte. Kort fortalt handler Lean om å skape størst mulig verdi for kunden til lavest mulig kostnad. På Leanskolen får du: Grunnlag for sertifisering som Lean Manager. Per september 2014 er vi er i prosess for akkreditering En utdanning som gir deg godt utgangspunkt for å lede en Lean implementering og for å være en ressursperson i egen virksomhet Gjennom Leanskolen får du dokumentert din kompetanse. Som Lean Manager får du en god helhetsforståelse for organisering og samhandling av arbeidsoppgaver samt bruk av en rekke verktøy som nyttes i forbedringsarbeidet. «Dette var et nyttig og viktig kurs for å sette seg inn i Lean. Det å lære mer om Lean som metode, er et bra verktøy for å gjennomføre endrings- og forbedringsprosesser i bedrifter. Kurset var nyttig og tok utgangspunkt i alminnelige og konkrete problemstillinger, som det var lett å kjenne seg igjen i.» Hanne Berg, boligsjef, Boligbygg Oslo KF 16 Mer info: kurstelefon:

17 lean og forbedring lean Lean filosofi, metoder og kartlegging - LM1 Oslo, Stavanger 2+2 dager Kr Strategi, ledelse og prosessoptimalisering - LM2 Oslo 2+2 dager Kr Implementering og kompetansetesting - LM3 Oslo 2+2 dager Kr Lean Six Sigma med statistikk - KV4 Oslo, Stavanger, Haugesund, Bergen 2+2 dager Kr Selvstyrt vedlikehold På forespørsel Kr forbedringsprosesser Forbedringsprosesser KO3 Oslo, Stavanger, Haugesund, Bergen, Trondheim 2+2 dager Kr Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

18 MATERIALTEKNOLOGI Et bevisst forhold til materialer og materialvalg, overflatebehandling, kjemikaliehåndtering, produkttesting, sveiseteknologi og korrosjonsvern gir langsiktig gevinst. Både menneskeskapte og ikke-menneskeskapte materialer inngår i blant annet transport, bolig og elektronisk utstyr. De er også sentrale innen eksempelvis matproduksjon og oljeproduksjon og er dermed noe som i stor grad påvirker både dagliglivet og samfunnet vårt. Ved å ta gode materialtekniske valg i første runde vil bedriften blant annet fjerne økonomisk tap knyttet til vedlikehold, utskiftning og utbedringer. Dette vil igjen medføre en effektivisering av fremtidig ressursbruk og reduksjon av potensielt skadeomfang på mennesker og konstruksjoner. Driftsinspektør iht. NS 415 Standard NS 415 setter formelle, spesifikke krav for sertifisering av driftsinspektører. En driftsinspektør er en sentral person i miljøer hvor det utføres inspeksjoner og overvåking av oljerigg eller prosessanlegg i drift. Forståelse for samspillet mellom de forskjellige fagområdene er svært viktig, og kan være den avgjørende forskjellen mellom en vellykket prosess og en katastrofal hendelse. FROSIO-inspektør iht. NS 476 Maling og belegg Regler for godkjenning foreligger som standard NS 476. En FROSIO-inspektør utfører selvstendig inspeksjons arbeid av konstruksjoner. Dette kurset fører frem til sertifisering av inspektører for inspeksjon av maling og belegg. FROSIO-inspektør - Isolasjon Statoils TR 1660 inneholder følgende krav: «FROSIOsertifiserte isolasjonsinspektører skal foretrekkes og er ment påkrevd fra år 2015». Dette kurset fører frem til sertifisering av inspektører for inspeksjon av teknisk isolering. 18 Mer info: kurstelefon:

19 materialteknologi innføring i materialteknologi og kalibrering Grunnkurs i materialsertifikater Oslo, Stavanger 2 dager Kr Grunnkurs i korrosjon Oslo, Stavanger 2 dager Kr Grunnkurs i kalibrering Oslo, Stavanger 2 dager Kr driftsinspektør Driftsinspektør nivå 1 Stavanger 5 dager Kr Driftsinspektør nivå 2 Stavanger 10 dager Kr Driftsinspektør nivå 3 Stavanger 10 dager Kr frosio FROSIO-sertifisering Maling og belegg Oslo 12 dager Kr FROSIO-sertifisering Isolasjon Oslo, Bergen 5+5 dager Kr Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

20 SVEISETEKNOLOGI Skadeomfanget kan bli enormt gjennom blant annet feil materialvalg, feil sveisemetode og bruk av feil personell til å gjennomføre oppgavene. Sveiseteknologi er et fagområde det er viktig å ha inngående kjennskap til. Internasjonale og nasjonale standarder setter krav til både utfører av sveising og inspektør som skal verifisere dette i etterkant. Ved bruk av sveiseprosedyrer som ivaretar både mennesker og materiell, og en tett oppfølging i etterkant, vil din bedrift redusere risikoen for brudd, lekkasjer, og i verste fall kollaps, til et minimum. Sertifikatgivende kurs innen NDT NDT (Non destructive testing), eller det vi på norsk kaller Ikke-ødeleggende prøving, omfatter ulike testmetoder som brukes for å påvise materialfeil, eller svakheter, som vil melde seg ved bruk over tid. Ved bruk av NDT-testmetoder unngår man å redusere fysiske egenskaper og funksjonsevne til delen som undersøkes. For å kunne jobbe med NDT, og utføre testmetodene på en god og sikker måte, må du ha opplæring og sertifisering innen metodene du skal bruke. Vi er godkjent opplæringsinstans og tilbyr en grundig innføring og sertifisering innen de fleste NDT-metodene. «Vårt kurssenter i Stavanger er en populær møteplass for dem som ønsker utdanning og etterutdanning innen sveiseteknologi. Vi er stolte av å kunne si at våre kursdeltakere, på alle våre kurs i Stavanger, gir oss gode tilbakemeldinger. Evalueringen som sendes ut etter avsluttede kurs viser, med en gjennomsnittsscore på 4 av totalt 5 mulige, en høy kundetilfredshet både på det faglige og praktiske innholdet, og for våre kursholdere. Vi jobber kontinuerlig for å være best i klassen, og lytter til alle innspill som er med på å gjøre hverdagen best mulig for både kursdeltakerne og oss selv.» Svein G. Hanøy, Gruppeleder Stavanger, Teknologisk Institutt as 20 Mer info: kurstelefon:

INNHOLD. MATERIALTEKNOLOGI...18 Innføring i materialteknologi... 19 Driftsinspektør... 19 FROSIO... 19

INNHOLD. MATERIALTEKNOLOGI...18 Innføring i materialteknologi... 19 Driftsinspektør... 19 FROSIO... 19 INNHOLD HELSE, MILJØ OG SIKKERHET... 6 Lovpålagt HMS-opplæring... 7 HMS og arbeidsmiljø... 7 Kjemikaliehåndtering... 7 Renhold... 7 HMS Verneingeniørskolen... 8 MILJØLEDELSE YTRE MILJØ...10 Miljølederskolen...

Detaljer

KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT

KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT innhold HMS og arbeidsmiljø...4 Avfall...6 Lovpålagt HMS-opplæring...6 HMS og arbeidsmiljø...6 Kjemikaliehåndtering...8 HMS Verneingeniørskolen...9 Miljøledelse... 10 Miljøstyring

Detaljer

SVEISESKOLEN. Opplæring og sertifisering av sveisere

SVEISESKOLEN. Opplæring og sertifisering av sveisere SVEISESKOLEN Opplæring og sertifisering av sveisere Sveiseskolen Sveiseskolen er en veletablert utdanning for deg som vil bli sertifisert sveiser. Denne kompetansen er sterkt etterspurt i olje- og gassindustrien

Detaljer

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa i Norge Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa Kiwa i Norge Nå gir vi deg et enda bedre tilbud! Inspecta, NorKjemi og Teknologisk Institutt er nå samlet under én og samme merkevare

Detaljer

Så hva gjør folk hele dagen - i Nordvest Inspeksjon?

Så hva gjør folk hele dagen - i Nordvest Inspeksjon? 01 Så hva gjør folk hele dagen - i Nordvest Inspeksjon? 02 noen gjør dette mange gjør dette enkelte gjør dette andre gjør dette og alle gjør dette røntgenfotografering ultralydprøving sertifisering av

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING OG SERTIFISERING * Erfaringer og utvikling av opplæringssenteret * Revisjon av FG-900 og FG- 910 * Etablert kurs og iverksetting

KOMPETANSEUTVIKLING OG SERTIFISERING * Erfaringer og utvikling av opplæringssenteret * Revisjon av FG-900 og FG- 910 * Etablert kurs og iverksetting KOMPETANSEUTVIKLING OG SERTIFISERING * Erfaringer og utvikling av opplæringssenteret * Revisjon av FG-900 og FG- 910 * Etablert kurs og iverksetting av sertifisering for brannalarm Sprinkler redder liv

Detaljer

KURS OG SERTIFISERING Status og erfaringer fra TI kompetansesenter i Haugesund. * Automatiske slukkesystemer * Automatiske brannalarmanlegg Torleif

KURS OG SERTIFISERING Status og erfaringer fra TI kompetansesenter i Haugesund. * Automatiske slukkesystemer * Automatiske brannalarmanlegg Torleif KURS OG SERTIFISERING Status og erfaringer fra TI kompetansesenter i Haugesund. * Automatiske slukkesystemer * Automatiske brannalarmanlegg Torleif Østrem-Olsen Sprinkler og alarmanlegg redder liv og verdier

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring. Leif Røv Leder salg og marked

Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring. Leif Røv Leder salg og marked Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring Leif Røv Leder salg og marked AAK AS 4. mai, 2015 Opplæring - offshore Foto: AAK Opplæring - energi Foto: EltelNetworks Opplæring - energi

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Transportkonferansen Ledelsessystemer, ISO-sertifisering

Transportkonferansen Ledelsessystemer, ISO-sertifisering Transportkonferansen 2017 Ledelsessystemer, ISO-sertifisering Innhold - Kort info om Kiwa TI-Sertifisering - ISO 9000-familien, intensjon og oppbygging - Prosess- og risikobasert ledelsessystem, praktisk

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Kurskalender Høsten 2016

Kurskalender Høsten 2016 Kurskalender Høsten 2016 Entreprenørskolens kurstilbud Se også Kursoversikt Entreprisekontrakter kurs i entreprise- og underentreprisekontrakter. Utførelsesentrepriser NS 8405/15 og NS 8406/16 Juridiske

Detaljer

BIS Industrier AS

BIS Industrier AS BIS Industrier AS 11.12.12 Agenda Risikoutsatte grupper Forventninger Myndigheter Kunder Interne - HMS Mål og Politikk HMS statistikk 2005 2011 Aksjoner Risikoutsatte Grupper Risikoutsatte grupper type

Detaljer

Etableringen av FROSIO

Etableringen av FROSIO Etableringen av FROSIO FROSIO s formål er: å heve kvalitetsnivået på alle plan innen overflatebehandling å virke gjennom å formulere kvalitetskrav og utarbeide opplæringsprogram for inspektører og operatører

Detaljer

Sertifisering, kursvirksomhet erfaringer og status

Sertifisering, kursvirksomhet erfaringer og status Sertifisering, kursvirksomhet erfaringer og status FG-Sprinklerkonferansen 2013 Torleif Østrem-Olsen Teknologisk Institutt AS Kompetanseutvikling alles ansvar Innhold: Status etter ett år med sertifisering

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING

BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING Skreddersydd for din virksomhet Utvid din læringshorisont positiv.no - et selskap i Hegnar Gruppen Spesialtilpasset opplæring for din virksomhet Store omstillinger i næringslivet

Detaljer

Kvalifikasjon og dokumentasjon. Tore Woll Teknologisk Institutt as

Kvalifikasjon og dokumentasjon. Tore Woll Teknologisk Institutt as Kvalifikasjon og dokumentasjon Tore Woll Teknologisk Institutt as Hvorfor stoler vi på piloten? Har sporbar kompetanse Internasjonalt system Krav om sertifikat Krav til selskapet Krav til dem som lærer

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Tenk enkelt! Forenkling skaper verdier. System og Sikkerhet

Tenk enkelt! Forenkling skaper verdier. System og Sikkerhet Tenk enkelt! Forenkling skaper verdier 1 AS Etablert i år 2000 Lokale og engasjerte eiere 6 ivrige medarbeidere med faglig autoritet. (2 prosjekt rådgivere) Har kontor på Hinna 2 en del av Utvikling.org

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet:

Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet: HMS-revisjon 2015 Internkontroll HMS Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid HMS er hjemlet i arbeidsmilovens 3-1 og internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

SERTIFISERING PERSONELL FG-900, FORETAK FG-910. Reviderte regler mars 2012 Vesentlige punkter

SERTIFISERING PERSONELL FG-900, FORETAK FG-910. Reviderte regler mars 2012 Vesentlige punkter SERTIFISERING PERSONELL FG-900, FORETAK FG-910 Reviderte regler mars 2012 Vesentlige punkter Oslo, 22.03.2012 Er sertifisering nok et pålagt krav? Sprinklermarkedet i Norge: Ca 500 000 monterte sprinkler

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått

Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Fagprøve renholdsoperatørfaget Planlegging Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Planleggingen er godt Det er utarbeidet en gjennomarbeidet og grei arbeidsplan

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Januar 2010 Hovedprinsippet i AML 3-1 og HMS-forskriften er at arbeidsgiver

Detaljer

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Grunnkurs i arbeidsmiljø Grunnkurs i arbeidsmiljø Grunnopplæring i arbeidsmiljø er grunnsteinen i HMS opplæringen som ledere, representanter i arbeidsmiljøutvalg, verneombud og andre trenger for å kunne være aktive aktører for

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Våren 2015. Revisjonsledelse av styringssystemer for kvalitet og miljø. Tverrfaglig deltidsstudium 10 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015 Våren 2015. Revisjonsledelse av styringssystemer for kvalitet og miljø. Tverrfaglig deltidsstudium 10 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 av styringssystemer for kvalitet og miljø Tverrfaglig deltidsstudium 10 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus

Detaljer

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid Din partner i HMS og kvalitetsarbeid 1 Etablert i 2016. er Rudi Arnesen. Lokalisert i Stavanger. Leverer tjenester over hele landet. Allsidig faglig kompetanse. Samarbeider med mange store aktører innen

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

FG-750:1 FG-760:1. Håvard Grønstad

FG-750:1 FG-760:1. Håvard Grønstad FG-750:1 FG-760:1 Håvard Grønstad Sertifisering - Kontroll Finans Norge FG Endringer for FG- godkjente foretak NS 3960:2013 erstatter FG-regler Sertifisering av personell og foretak FG-770 FG-750 FG-760

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder».

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». MENINGSFULL LEDELSE «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». Programmet gir deg en innføring i viktige elementer for å lykkes i lederrollen. Du får kunnskap og praktisk verktøy som

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Kompetansestrategi for NAV

Kompetansestrategi for NAV Kompetansestrategi for NAV Ingar Heum Strategiseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Kompetansestrategien understøtter virksomhetsstrategien og skal bidra til at virksomhetsstrategiens målbilde realiseres.

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

experiencematters Utstyr og konstruksjoner til verfts-, OFFSHORE OG SUBSEA INDUSTRIEN INSTALLASJONER TIL petrokjemisk industri

experiencematters Utstyr og konstruksjoner til verfts-, OFFSHORE OG SUBSEA INDUSTRIEN INSTALLASJONER TIL petrokjemisk industri experiencematters Utstyr og konstruksjoner til verfts-, OFFSHORE OG SUBSEA INDUSTRIEN INSTALLASJONER TIL petrokjemisk industri STÅLKONSTRUKSJONER til generell bruk OHSAS Historikk og erfaring Kvalitet

Detaljer

Integrert styringssystem

Integrert styringssystem Integrert styringssystem Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS` Historie Eierselskapet JFK AS Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS ble startet i Oktober 1955 av Johan Fredrik og May Knudtzen, og drives fortsatt som

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

...bringer folk videre. SveiseAkademiet. Yrkesrettet kurs i sveising. Modul. Grunnkurs. Modul. Videregåendekurs. Modul.

...bringer folk videre. SveiseAkademiet. Yrkesrettet kurs i sveising. Modul. Grunnkurs. Modul. Videregåendekurs. Modul. ...bringer folk videre SveiseAkademiet Yrkesrettet kurs i sveising 1 Grunnkurs 2 Videregåendekurs 3 Sertifisering Innhold Forside Innhold Utvid din kompetanse Sveiseakademiet 1 2 3 Sveisestillinger Sertifisering

Detaljer

KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER

KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER Opplevelsesrike veier til en bedre, morsommere og mer lønnsom arbeidsdag for deg og teamet ditt. Vi i Puzzle Learning inviterer deg til å tilbringe noen dager

Detaljer

KURSKATALOG. Sjåførkompetanse AS

KURSKATALOG. Sjåførkompetanse AS KURSKATALOG Sjåførkompetanse AS 2010 Sjåførkompetanse AS Oslo Transportservice (OTS), Transportformidlingen (TF), Transportsentralen Lillestrøm (TSL), Transportsentralen Asker og Bærum (TAB) og Transportsentralen

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

D alog alo v g erktø erktø 2009

D alog alo v g erktø erktø 2009 Hva er Dialog? Et bedriftsutviklingsprogram for renholdsbedrifter som er godkjent av Ren Utvikling i perioden 2006-2009 Hovedmålet er å fremme utvikling av renholdsbransjen. Dette skjer gjennom å sette

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn

Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn 4. utgave mars 2013 Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn 1 OMFANG Ordningen omfatter personellsertifisering av redningsmenn

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

FG KURS OG SERTIFISERING Status etter 2015 Torleif Østrem-Olsen og Jon Arve Brekken

FG KURS OG SERTIFISERING Status etter 2015 Torleif Østrem-Olsen og Jon Arve Brekken FG KURS OG SERTIFISERING Status etter 2015 Torleif Østrem-Olsen og Jon Arve Brekken AUTOMATISKE SLOKKEANLEGG (SPRINKLER) Kurs og deltakere i perioden 2012 tom 2015: Kurs Antall kurs Antall deltakere Prosjektering

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Personalledelse 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave godkjent

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

Kursbrosjyre andre halvår 2015

Kursbrosjyre andre halvår 2015 Kursbrosjyre andre halvår 2015 Påmelding til post@hms-ost.no 3 uker før kursstart. Avmelding senere enn 5 virkedager før kurs medfører betalingsplikt. Kursavgift kan trekkes fra innbetalt kontingent. Pris

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system HVA KJENNETEGNER ET HELHETLIG OG GODT SYSTEM FOR STYRKET LEDELSE? Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system Nasjonal erfaringskonferanse om ledelse 2013

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet?

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet? «En nødvendighet eller en mulighet? Hva bruker dere den til i dag? Aktiv Helse fakta Etablert i 2002 En del av FALCK konsernet pr. juli 2014 Kontor på Vennesla, Oslo, Arendal & Kristiansand 20 ansatte

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften.

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. HMS-kurs for ledere Arbeidsmiljølovens 3-5 krever at øverste

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Det psykososiale arbeidsmiljøet. - Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Arbeidsmiljø og trivsel Alt

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Vold og trusler - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Finn Berntsen verneingeniør / HMS-rådgiver Bedriftshelsetjenesten Bodø kommune og avviksmeldinger

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Sveisefaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Sveisefaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Sveisefaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Fagskolen i HMS. Ta fagskolestudier hos AOF Norge

Fagskolen i HMS. Ta fagskolestudier hos AOF Norge Fagskolen i HMS Ta fagskolestudier hos AOF Norge 1 Velkommen Vi ønsker deg velkommen til AOF og vårt utdanningstilbud. I over 80 år har vi vært en aktiv aktør innen utdanningsmarkedet og har siden starten

Detaljer

Kvalitetshåndbok for TrioVing

Kvalitetshåndbok for TrioVing Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok for TrioVing Innledning Følgende er kvalitetshåndboken for TrioVing. Arbeidet med utvikling av kvalitetssystemer og -prosesser i TrioVing er omfattende og møysommelig.

Detaljer

Programområde for klima-, energi- og miljøteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for klima-, energi- og miljøteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for klima-, energi- og miljøteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer