Møteinnkalling. NB! Tidligere meldt befaring på Halden Historiske Samlinger utgår! Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. NB! Tidligere meldt befaring på Halden Historiske Samlinger utgår! Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. NB! Tidligere meldt befaring på Halden Historiske Samlinger utgår! Side 1

2 Saksliste PS 2013/14 PS 2013/15 PS 2013/16 PS 2013/17 RS 2013/4 PS 2013/18 PS 2013/19 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Økonomirapport mars /1899 Det Norske Blåseensemble - videreføring eller oppsigelse av avtale innen Tiltak for å redusere budsjettunderskudd ved Teknisk og kultur 2008/ /1895 Side nr. Per Magnus Finnanger Sandsmark utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Finnanger Leder V Sandsmark Vibeke Julsrud Nestleder MDG Else Margrethe Milde Medlem H Svein Håkon Pedersen Medlem H Jens B. Bakke Medlem SP John Østensvig Medlem AP Ellen Simensen Medlem AP Joachim Bratteli Medlem AP Elisabeth Giske Medlem AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Torkel Varfjell Rådmannens representant/enhetsleder Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Per Magnus Finnanger Sandsmark Utvalgsleder Mette Engdahl Utvalgssekretær Side 3

4 Saksliste PS 2013/9 PS 2013/10 PS 2013/11 PS 2013/12 PS 2013/13 FO 2013/2 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Tildeling av Kulturstøtte /20 Forespørsler Joachim Bratteli, Ap fremmet forespørsel vedr. status for utredningen av lokaliseringen av nytt ungdomshus. Side nr. Per Magnus F. Sandsmark utvalgsleder Side 4

5 PS 2013/9 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen ble godkjent. PS 2013/10 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Joachim Bratteli, Ap meldte forespørsel. Saklisten med denne endringen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten ble med endring godkjent. PS 2013/11 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll fra forrige møte ble godkjent. PS 2013/12 Tildeling av Kulturstøtte 2013 Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Jens Bakke, Sp fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Tildelingene gjøres etter administrasjonens forslag med følgende endringer: a. «Taube i Vika» får 5 000,- b. «Handel i Halden» får ,- Side 5

6 2. Søkere som ikke har levert budsjett, men der administrasjonen like fullt har innstilt på å gi tilskudd, får dette tildelt under forutsetning at budsjettet sendes inn til administrasjonen og at administrasjonen vurdere dette som realistisk. 3. Halden kommunen skal oppfordre til at flere søker til arrangementer med ungdom, for de aller yngste og innen visuell kunst og dette skal prioriteres ved behandling av søknader på restmidlene. 4. Av gjenstående restmidler kan inntil kr. fordeles på de søknadene som etter reglementet skal være gjenstand for løpende administrativ behandling. Bakkes forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Tildelingene gjøres etter administrasjonens forslag med følgende endringer: c. «Taube i Vika» får 5 000,- d. «Handel i Halden» får ,- 2. Søkere som ikke har levert budsjett, men der administrasjonen like fullt har innstilt på å gi tilskudd, får dette tildelt under forutsetning at budsjettet sendes inn til administrasjonen og at administrasjonen vurdere dette som realistisk. 3. Halden kommunen skal oppfordre til at flere søker til arrangementer med ungdom, for de aller yngste og innen visuell kunst og dette skal prioriteres ved behandling av søknader på restmidlene. 4. Av gjenstående restmidler kan inntil kr. fordeles på de søknadene som etter reglementet skal være gjenstand for løpende administrativ behandling. PS 2013/13 Forespørsler Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Utvalgsleder Per Magnus F. Sandsmark besvart forespørselen i møtet. Vedtak: Forespørselen ble av utvalgsleder besvart i møtet. FO 2013/2 Joachim Bratteli, Ap fremmet forespørsel vedr. status for utredningen av lokaliseringen av nytt ungdomshus. Side 6

7 PS 2013/14 Godkjenning av innkalling PS 2013/15 Godkjenning av saksliste PS 2013/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 7

8 PS 2013/17 Referatsaker Side 8

9 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2013/ Torkel Varfjell Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold 2013/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport mars 2013 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Thomas Bjørnstad Sammendrag av saken: HKIM har bedt om økonomirapportering for enheten. Rapporten for mars 2013 legges derfor fram for hovedutvalget i den form den er sendt til økonomiavdelingen som utarbeider en totaloversikt til kommunestyret. Rådmannens innstilling: Økonomirapport for mars 2013 tas til orientering. Saksutredning: Økonomirapport Kultur Periode 03/13 Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Side 9

10 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Påvirker dette årsresultatet? Tiltak for å dekke inn avvik? Dokumentet er elektronisk godkjent av:torkel Varfjell Side 10

11 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: C / Torkel Varfjell Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold 2013/ Formannskapet Kommunestyret Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Det Norske Blåseensemble (DNBE) - videreføring eller oppsigelse av avtale innen Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Sammendrag av saken: DNBE har siden nedleggelsen av «Divisjonsmusikken» etablert seg som en kulturinstitusjon i Halden. De er positivt tatt imot både av Haldensamfunnet og gjennom politiske vedtak, så langt tilbake som DNBE bidrar til mangfoldet i kulturtilbudet i byen og synliggjør seg på mange måter, både som et stort orkester og i mindre grupper til glede for et bredt spekter i befolkningen. Profesjonalitet og kvalitet er varemerke i ensemblets framføringer. DNBE er til sin virksomhet i hovedsak finansiert gjennom offentlige midler. Avtalen om DNBE`s etablering i Halden er et forhold mellom Staten, ved Kulturdepartementet, Østfold Fylkeskommune og Halden Kommune. Fordelingsmodellen for finansieringen er 70 % fra departementet og 30 % i regional andel som deles likt mellom fylkeskommunen og Halden kommune (15/15). I 2013 utgjør Halden kommunes bidrag kr ,-. Departementet gir kr ,-, altså et totalt offentlig tilskudd på kr ,-. I 2011 hadde DNBE salgsinntekter (billettsalg til arrangementer) på kr ,-. Avtalen om finansiering fornyes automatisk for 4 år av gangen og må sies opp av partene 1,5 år før utløp. Dagens avtale gjelder fram til og det må derfor tas stilling til videreføring eller oppsigelse innen De siste månedene har det vært samtaler og møter mellom fylkeskommunen, andre kommuner i Østfold og Halden kommune vedrørende ønske om andre finansieringsmodeller som kunne Side 11

12 medført en reduksjon av det kommunale tilskuddet lokalt. Dette var en forutsetning når formannskapet behandlet saken høsten Verken administrasjonen eller det politiske miljøet har lykkes i å skape nok interesse til at det i denne saksframstillingen kan legges til grunn andre forutsetninger en den gjeldende avtalen. Altså må det nå tas stilling til hvorvidt det kan være mulig å finne midler til den kommunale andelen av DNBE`s drift fram til Allikevel kan det være mulig at det ved en etablering av Fylkeskulturscene i Fredrikstad kan ses på en medfinansiering av DNBE`s drift sammen med Fredrikstad kommune. Men dette kan ikke komme på plass før det er sikkert at det prosjektet blir noe av. Signalene om dette kommer i Statsbudsjettet for 2014, sannsynligvis medio oktober i år. Tidligere relevante saker: 01/04676, 2008/113-62,76,79 Rådmannens innstilling: Med bakgrunn i Halden kommunes økonomiske situasjon sies avtalen om drift av Det Norske Blåseensemble opp innen Saksutredning: Bakgrunn Halden kommune har vært initiativtaker og pådriver for etablering av et sivilt orkester etter den omleggingen forsvarets musikkorps gjennomgikk mellom 2001 og Sammen med fylkeskommunen og kulturdepartementet fikk kommunen til dagens avtale og etablering av det orkesteret byen har i dag. Fra 1734 til 2001 var orkesteret en del av forsvarets musikkvirksomhet. Denne tradisjonen har haldenserne satt stor pris på gjennom mange år. Når forsvarets musikk ble nedlagt flere steder i Norge, fikk de som var ansatt som musikere her i Halden tilbud om arbeid i de orkestrene som forsvaret skulle beholde. Det skal ikke legges skjul på at mange beboere i Halden fremdeles tror at DNBE er en videreføring av nevnte «Divisjonsmusikken». Det er viktig med en forståelse for at dette er feil. DNBE`s egen strategiplan tydeliggjør hva ensemblet skal være: «.være et ensemble med høyt kunstnerisk nivå.., fremme god nasjonal og internasjonal musikk.., delta i samarbeidsprosjekter med ulike kunstformer, formidle musikk av høy kunstnerisk kvalitet.., utvikle forestillinger og formidlingstiltak, særlig overfor barn og unge». I dag leier DNBE lokaler i kontorer, lager, øving og framføring av Halden kommune i Brygga Kultursal. For dette betaler de kr ,- ekskl.mva. Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Egen og andre administrative enheters anliggende Hvis avtalen med DNBE ikke videreføres, har det vært sådd tvil om økonomien til Brygga Kultursal. Kontorlokalene til DNBE er attraktive på leiemarkedet. Kultursalen kan ved en frigjøring av DNBE`s bruk av tid utvikles i enda større grad som konferansearena. Dette er et ønske fra en samlet overnattingsnæring i byen. Ingen andre lokaler kan huse en profesjonell konferanse med inntil 450 deltagere i Halden. Det er derfor liten grunn til å tro at dagens bidrag på til sammen kr ,- ikke skal kunne videreføres som inntekt til Brygga Kultursal. Husleieavtalen mellom DNBE og Halden kommune gjelder fram til 2017 og kan bare indeksreguleres. I denne avtalen inkluderes i tillegg til bruk av Side 12

13 lokalene: 180 dager i Brygga Kultursal (øving og konserter), strøm, alarm, ventilasjon, renhold og vaktmestertjenester. Økonomi Tilskuddet til DNBE på i underkant av kr ,- utgjør i dag ca.10 % av det totale kulturbudsjettet. Øvrige organisasjoner (både idrett og kultur) mottar årlig ca. kr ,- som utgjør ca 4 % av totalen. Siden overføringene til Kirken ligger på kulturbudsjettet (ca. 10 mill), vil altså den faktiske andelen av kulturbudsjettet i tilskuddet til DNBE være 15 %. Fra 2009 til 2013 har det kommunale tilskuddet til DNBE økt med ca 1 million kroner. I den samme perioden har de «frie kulturmidlene» til lag og organisasjoner i Halden blitt redusert med et tilsvarende beløp. Juridiske forhold Hvis ikke fordelingsavtalen om drift av DNBE sies opp innen forplikter kommunen seg til etter avtalens ordlyd. Avtalen gir kommunen en mulighet for å redusere sitt tilskudd. Men da er det fare for at de andre partene også reduserer sine med de følgene at ensemblet blir lagt ned eller flytter. Hittil er det Halden kommune som både har tatt initiativ til etablering av DNBE, men også i en økonomisk vanskelig situasjon forsøkt å redusere tilskudd eller finne flere samarbeidspartnere. Slike initiativ har kommet både fra politisk og administrativt nivå. Ved å redusere eller kutte ut det kommunale bidraget til DNBE vil det skape et insitament for ensemblet til selv å finne alternative løsninger på framtidig drift. Dette kan være andre samarbeidspartnere eller en økning av egne inntekter. Samtidig er det nødvendig at kommunen er tydelig i de signalene som sendes. Kulturloven forplikter en forutsigbarhet overfor samarbeidspartnerne i kommunens kulturliv. Dette gjelder selvsagt DNBE, men også det øvrige kulturlivet. 6 i avtalen. «Budsjettsamordning» «Dersom fylkeskommunen og/eller kommunen ensidig reduserer tilskuddet sitt slik at det blir lavere enn det som er avtalt, vil også statstilskuddet bli redusert slik at den prosentvise tilskuddsfordelingen som er fastsatt i 4, ikke blir endret. Dersom staten ensidig reduserer tilskuddet sitt i forhold til avtalen, kan fylkeskommunen og/eller kommunen også redusere sitt tilskudd slik at den fastsatte fordelingen blir beholdt (70, 15/15). Dersom en av partene øker tilskuddet sitt utover det som er avtalt, legger dette ingen plikt til en tilsvarende økning på den andre eller de andre tilskuddspartene» Administrasjonen tolker dette slik at kommunen kan redusere sitt bidrag i tilskuddet til DNBE, men med de følgene som beskrevet overfor. Konklusjon Utfra en faglig, kulturell, historisk og kunstnerisk vurdering av administrasjonen, vil det være riktig og videreføre avtalen på en slik måte at DNBE kan ha sitt tilholdssted i Halden, og utvikle sitt uttrykk og sine konserter med base i Brygga Kultursal. Med bakgrunn i kommunens økonomi, mener administrasjonen at en videreføring av avtalen sannsynligvis må gå utover tilskudd til byens organisasjoner og derav kan påvirke det kulturelle mangfoldet negativt. Kulturbasert næring. DNBE kan inngå i kommunens satsing på kulturbasert næringsutvikling. Det er viktig at det kommunale bidraget ses i en sammenheng om hva som legges tilbake i Haldensamfunnet. På den måten kan kommunens engasjement i Brygga Kultursal, Fredriksten som Kulturarena, Kulturstøtte til kommersielle arrangementer (Mat og Trebåt, Grensetreff, Handel i Halden Side 13

14 o.l.),allsang og Opera Østfold sammenlignes med tilskuddet til DNBE. Riktignok er netto beløp til disse mye mindre i tilskudd enn overføringene til Blåseensemblet, men allikevel vil det være riktig å se helheten i det kommunale engasjementet mot kulturbasert næringsutvikling, og ikke forfordele eller prioritere enkelttiltak utfra popularitetsprinsipper. Administrasjonen mener at slik næringsutvikling er meget positiv, men at de kommunale bidragene på sikt bør reduseres fordi prosjektene bør kunne presentere en bærekraftig utvikling i seg selv. Når det gjelder DNBE`s framtid, mener administrasjonen at det er viktigere at tradisjonen og kvaliteten Det Norske Blåseensemble representerer videreføres, enn hvor dette skal skje. Nye og flere samarbeidspartnere vil uansett være nødvendig for DNBE i framtida. At Halden kommune i nåværende økonomiske situasjon er tydelige på nettopp dette, vil være avgjørende for initiativ og muligheter til nytekning. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Torkel Varfjell Side 14

15 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Harald Nøding Østvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold 2013/ Formannskapet Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Referat fra sektor-htv teknisk og kultur, 15. april 2013 Ikke utsendte vedlegg Tiltak for å redusere budsjettunderskuddet ved Teknisk og kultur Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Håvard Tafjord, Lars Flaathen, Torkel Varfjell, Eyvind Aakerman og Asbjørn Montelius. Sammendrag av saken: Vedtatt budsjettet for 2013 er svært stramt for Teknisk og kultur. Det er lagt inn åpne innsparingsposter som er krevende å innfri. Samtidig opplever kommunalområdet en turbulent tid med skifte av kommunalsjef, noe som gjør det vanskelig å iverksette nødvendige tiltak for å imøtekomme forventningene i budsjettet. Statistisk sentralbyrå sin presentasjon av kostratall (2012) viser at kostnader knyttet til kommunalområdet Teknisk og kultur i Halden ligger lavt sammenlignet tilsvarende kommuner i resten av landet. Det er eksempelvis 50% lavere kostnader knyttet til vedlikehold av veier og den kommunal bygningsmasse, en sammenlignbare kommuner. Det er tilsvarende lave tall for kultur, med noen unntak. I den økonomiske situasjonen kommunen nå befinner seg må alle muligheter vurderes. Det er derfor lagt frem forslag kutt som vil bringe kommunalområdet teknisk og kultur i balanse i forhold til vedtatt budsjett for Tiltakslisten viser mulighetene vi har på kort sikt for å komme i balanse og samtidig opprettholde et sparenivå på våre tjenester ut til kommunens innbyggere. Side 15

16 Rådmannens innstilling: Kommunalområde teknisk og kultur ligger foreløpig an til et prognostisert overforbruk i forhold til vedtatt budsjett for Følgende tiltak vedtas iverksatt umiddelbart. Saken oversendes Formannskap og kommunestyret for endelig vedtak. Teknisk forvaltning: Veier og gater: Leie ut ingeniør til vann- og avløpsprosjekter: ,- Art 13700, kjøp/driftsavtaler med private reduseres: ,- (varig effekt) Veivedlikehold (materiell): ,- (140 lagt inn) ,- Eiendom: Plassering av elektriker fra vaktmesterpoolen til renseanlegg: ,- (varig ,-) Leie ut prosjektleder fra eiendom til vann- og avløpsprosjekter: , ,- Ishallen: «Kveldsvaktmestere» dekkes av Comet ,- (varig ,-) Leie ut flere lokaler i ishallen til Comet ,- (varig ,-) Øke leien fra Comet og Curlingclubben ,- (varig ,-) ,- Teknisk drift: Rokke: Redusere åpningstidene ved Rokke avfallsanlegg: Overføring av koordinator (renovasjon) fra Rokke til avfallsordningen Park: Park reduksjon på kommunens drift av grønt arealene Overføring av ansatt fra «veier og gater» til Rokke avfallsanlegg og overføring av ansatt fra avfallsanlegget inn i renseanlegg: ASVO-avtalen, reforhandles/konkurranse utsettes/sies opp. Gjenstående beløp ,- (varig effekt) ,- (ligger i progn. varig) ,- (ligger i progn.) ,- (varig - 0,6 mill) ,- (varig - 1,2 mill) Generelt: Selge en av bilene i tjeneste årlig innsparing: , ,- Plan, byggesak og geodata Enheten for plan byggesak og geodata er i utgangspunktet finansiert gjennom «selvkostprinsippet». Det betyr at enhetens driftsutgifter, i all hovedsak, skal dekkes gjennom gebyrpålagt saksbehandling. Dog er det en del arbeidsoppgaver som utføres i enheten som ikke knyttes direkte til gebyrene og som det heller ikke er hjemmel til å kreve direkte betalt for. Som eksempel på dette nevnes veiledning, forespørsler, forhåndskonferanser og matrikkelføring. I enheten for plan byggesak og geodata går ca 85 % av utgiftene til å dekke lønn til saksbehandlere som igjen generer inntekter. Inntekten vil således til enhver tid være i forhold til de ressurser (utgift) enheten besitter. Enheten har midlertidig hatt mulighet til å leie inn ekstern konsulent i saksbehandlingen. Dette vil opphøre når enheten har en bemanning til å ivareta lovfestede tidsfrister mtp. saksbehandlingstid. Generell innsparing kan videreføres i , ,- Miljø og landbruk Gebyrlegge utslippstillatelser på oljeavskillere ,- Gebyrlegge behandlingen av tilstandsrapporter ,- Overta prosjektledelsen av vannområdet Enningdalselva (fylkeskomm. midler) ,- Redusere vannprøveprogrammet og finansiere det vha. fylkeskommunale midler ,- Kutte tilskuddet til Tista grunneierlag ,- (ligger i progn.) Kutte kontingent til prosjektgruppen for lokal luftovervåkning ,- (ligger i progn.) Side 16

17 Kontingent for deltagelse i fagrådet ytre Oslofjord overflyttes til VA ,- (ligger i progn.) Tiltakene kan videreføres i ,- Brannvesenet Halden brannvesen har tidligere vært gjennom relativt store innsparingstiltak og gjort tiltak for å minimalisere driftskostnader. Det er lønnskostnadene som er den store utgiftsposten for brannvesenet. Her er de reduksjonstiltak som kan iverksettes ut i fra en forsvarlig tjenesteproduksjon vært løpende vurdert i flere år og nødvendige tiltak er implementert. Den eneste muligheten til å redusere kostnadene til drift i 2013 er å holde ledige stillinger vakante ut året. Beholde to stillinger vakante ut året (branningeniør/inspektør): ,- Vedlikehold og montering av julegatebelysning tjenesten faktureres ,- (varig effekt) ,- Enhet for kultur og idrett: Legge ned Ungdomstilbud-samorganisering Rockehus-Domino (effekt i 2013) ,- (ligger i prog.) Redusere kulturstøtten til lag og foreninger: ,- Kutte den kommunale andel av spillemiddelfinansieringen til idrettsanleggene: ,- (varig effekt) Terminering av avtalen med DNBE først virkning i 2015: ,- (varig effekt) Aktiviseringstilbud knyttet til pleie og omsorg. Tiltaket vil medføre overtallige og eventuelt behov for omplassering. Virkning i 2013: ,- (varig effekt - 0,8 mill) Legge ned den kommunale driften av Remmen svømmehall leieavtale videreføres. Tiltaket vil medføre overtallige og behov for omplassering. virkning i 2013: , ,- Generelt for alle virksomhetsområdene på teknisk og kultur: Det er kun tiltak med virkning i 2013 som er tatt med. Noen av tiltakene vil, om de videreføres, ha større virkning for 2014 og fremover. Noen av tiltakene kan rådmannen iverksette uten politisk godkjenning. Oppsummert tiltak på teknisk og kultur: Prognostisert underskudd for 2013 (mars): slutt på innstilling denne linja må ikke slettes! --- Saksutredning: Teknisk forvaltning Da innsparing på selvkostområdene ikke vil få innvirkning på kommunens resultat fremmes det ikke forslag på disse områdene, vann og avløp, renovasjon, samt havn (egen økonomi). De to områdene som ligger i enhet teknisk forvaltning som går på kommunens driftsbudsjett er veier og gater og eiendom. Begge disse fagområdene har små budsjetter for inneværende år. En reduksjon av budsjettmidler til vedlikehold vil kunne medføre økte kostnader for kommunen på sikt. Kommunen har en stor bygningsmasse der vedlikeholdet de siste årene har vært holdt på et absolutt minimum. Det anbefales derfor ikke ytterligere kutte i utgiftene utover det som foreslås nedenfor. Veier og gater «Kjøp/driftsavtaler med private» reduseres fra kr til Denne posten har ligget stabil på rundt i året over lengre tid. Posten omfatter innleid parkeringsareal som benyttes til avgiftsparkering. Innsparing i 2013 på kr ,- Side 17

18 Leie ut ansatt i veiforvaltningen til vann avløp/prosjekter. Innsparing ca kr ,- i Redusere innkjøp av skilt med kr ,- Redusere vedlikehold med kr ,- Noe av tiltakene er alt lagt inn i prognosen, total innsparing i forhold til års prognosen for gater og veier blir derfor på kr ,- Eiendom. Overføre en elektriker fra vaktmesterpoolen til renseanlegg. Innsparing i 2013 kr ,- Leie ut prosjektleder fra eiendom til vann og avløp/prosjekter. Innsparing i kr ,- Totalt eiendom kr ,- Halden ishall Endre budsjettvedtaket om å bruke 3 millioner til drift av Halden ishall. «Kveldsvaktmestere» dekkes av Comet. Halvårseffekt på kr Leie ut flere lokaler i ishallen til Comet: Halvårseffekt på kr (gir mulighet for Comet å fremleie disse). Øke leien fra Comet og Curlingclubben: Halvårseffekt på kr Innsparing Halden ishall: kr i Års effekt for 2014 på kr ,- Totalt teknisk forvaltning kr ,-. Tiltakene i avdeling for veier og gater og eiendom er realistiske og gjennomførbare. Tiltakene i Halden ishall er avhengig av å få til en avtale med Comet og Curlingklubben. Teknisk drift - Sommerro Vi nærmer oss den nedre grensen for hva som er forenelig med tanke på levering av gode tjenester til brukerne våre. På sikt kan konsekvensene bli at kommunen bygger opp et betydelig etterslep på vedlikehold som vil koste kommunen dyrt å rette opp. Eksempelvis kan det nevnes at bruker mann 1.000,- for lite i år, vil etterslepet neste år være på 3.000,-. Året etter der igjen vil etterslepet bli 9.000,-. Konsekvensen av dårlig vedlikehold er veldig negativt. Følgende tiltak fremmes fra teknisk drift Kort- og langsiktig effekt: Kutte ut langåpent i forbindelse med Rokke renovasjonsanlegg. Dette vil gi oss en besparelse på kr ,- /mnd. Det vurderes forskjøvet arbeidstid for å opprettholde tjenesten videre. Besparelse kr: ,- Parktjenesten kan reduseres noe. Plantebestilling ble avklart med kommunalsjef i november Plantene må settes ut og stelles i Videre er det noen plenarealer i sentrum som klippes. Kostnadskutt på parkområdet foreslåes til kr ,-. Omplassering av ansatt til Rokke avfallsanlegg og omplassering av ansatt fra avfallsanlegget inn i renseanlegg virkning for 2013 på kr ,-. Årsvirkning på ca ,- i Besparelse kr: ,- Side 18

19 Langsiktig effekt: Kutte ut parkeringskort for kjøretøy i Teknisk drift og gå over til å parkere via telefon slik at regningen kommer på mobilregningen som kommunen dekker av likevel. Betalt for i år, mens dette vil innføres fra januar 2014 hos oss. Tiltaket vil ikke ha noen virkning på bunnlinja til kommunen da utgiften er en inntekt på parkeringsområdet. Besparelse kr: ,- Det vil bli en streng gjennomgang av småbilparken til teknisk drift. Kommunen vil kvitte seg med biler som ikke er nødvendig for den daglige driften. Det vil alltid være behov for en bil i anleggene som kan brukes for å fremskaffe deler, utstyr etc. Ved å legge om kjøringen kan kommunen kvitte seg med en bil, en besparelse på ca ,- årlig. Besparelse kr: ,- Når det gjelder bemanningen ved Teknisk drift Sommerro så vil en ansatt i park sluttet i desember i fjor. Videre har vi 2 mann til som slutter i år. Ingen av disse 3 vil bli erstattet. 1 Parkansatt Byttet jobb kr ,- 1 Fagkoordinator anlegg Pensjon / ufør kr ,- 1 Fagkoordinator renseanlegg Pensjoneres kr ,- Ny fagkoordinator i renseanlegg utlyses internt. Besparelse kr: ,- Vaktmestersentralen bør vurderes overflyttet til Teknisk drift Sommerro og organisert under driftsområdet. Samlokaliseringen vil redusere husleiekostnadene på sikt og fristille nåværende lokaler på Alvheim og Bergheim. Noe opprustning av kontormassen på sommerro må påregnes. Men vi har spiserom, garderobeplass nok. Vi kan da utnyttet bilparken bedre via samkjøring og hatt felles bilpark / maskinpark / verktøy. Samlokalisering vil bedret samarbeidet mellom avdelingene på flere områder og lagt til rette for en felles merkantilenhet. Pr i dag, er det vanskelig å finne andre områder der det kan kuttes. For å realisere ytterligere innsparinger vil det være nødvendig å investere i annet utstyr. Ved å gå fra spesialutstyr og over til flerbruksutstyr, kan vi redusere kostnader på sikt. Andre tiltak som er gjennomført eller vurderes gjennomført ved teknisk drift - Sommero: Oppgaver Dato: Hva ønskes endret: Gevinst etter endring som er gjennomført: Maskinregnskap Alle maskiner, biler, utstyr som Sommerro forvalter og bruker i egen drift, eller leier ut til andre får total gjennomgang for å kartlegge status. Leasede kjøretøy Det er i dag 15 leasede kjøretøy. I tillegg er det bestilt en bil som blir levert snart, som ikke er stoppet. 3 biler som var under bestilling er stoppet. Det er omplassert biler i enheten i stedet. Biler 2012: Kalkylene viser en belastning i budsjetter på ca ,- mindre fra 2013 Feil priser lagt inn tidligere Lite førte timer tidligere på maskin Eksisterende bil i parkeringsavdelingen leveres og erstattet fra park avd.. 4 biler innløst Dette er gjort gjennom året og besparelsen på dette vil være: Side 19

20 1 park- bil over til parkeringsenheten 2 biler leaset, levert tilbake 4 biler løst inn Pr leasing kontrakter av årlig sum Ca Kr ,- x 2 stk = ,- 1 bil over til Parkeringskontoret. Bedret res. på sommerro = ,- Overtid anleggs lag. 21/3.12 På Sommerro har alle som jobber innen anleggslagene hatt godtgjort 2,5 timer 50% overtid i uken. Dette har vært en kompensasjon for å møte direkte opp i anlegget samt kompensasjon for manglende mulighet til å kunne vaske seg der ute. Denne muntlige avtalen gjaldt 12 mann. Endringen er varslet og iverksettes etter at det er sendt ut et brev og redegjort for endringen. 12 mann ½ time overtid hver dag. Besparelsene vil være: 179,- timen lønn 46,- timen sosiale utgifter 50% overtidstillegg 10 mann 230 arbeidsdager ( ) x 12 x 230 x 0,5 = ,- i året Vaktordninger i teknisk. Ikke gjennomført 6/1.13 Gjennomgang på behov av vaktordninger. På Sommerro ble gjennomgangen tatt i begynnelsen av januar Tiltaket kan ikke gjennomføres før forvaltningen har hatt samme gjennomgangen. Det var kravet fra Kommunalsjef Lars Th. Larsen. Parkeringskort 2014 Finne annen måte å betale for parkering av tjenestebiler. Gå over til å parkere med bruk av tlf. Besparelse ca = ,- Blir gjennomført når eksisterende kort går ut, altså i januar Parkeringsenheten. Parkeringskort helse og sosial. 19/3.12 Helse og sosial har pr i dag 75 kort a 10,000,- For disse 75 kortene betaler dem kun ,- i året Det ble fremlagt forslag om endring i ledergruppen til Teknisk og kultur. I samhold med Åsmund Bråtekas ble det enighet om at Helse og sosial skulle behandles på lik linje med andre enheter. Helse og Sosial har muligheten til å kjøpe inn kort for sone 2 parkering og spare 50% på dette. Det er forståelse for at dette er en kostbar løsning for helse og sosial, men alle bør håndteres likt. Ettergivelse av parkeringsbøter er stoppet. Endringen for inntjeningen til parkeringsenheten vil være: 75 kort sone 1 fra ,- totalt Til 75 kort sone 1 = ,- Ellers er det nå Ingen ettergivelse på bøter. Lager Sommerro 19/3.12 Rydde og skaffe oversikt: Påbegynt rydding av ute- lager. Midler til dette belastes noe V/A og noe fra anlegg Lager påbegynt kartlagt. Overskudds materialer lagret på Sommerro fra andre anlegg, brukes nå i planlegningen inn i nyanlegg. Ber om konto.nr der omstillingsmidler skal føres. Rådmannen avklarer hva pengene skal brukes til. Pr i dag har vi supplert 2 anleggsjobber med returvarer vi har på lager. Vi skriver lister, priser dette i påvente av en konto å plassere dette på. Synliggjøring (Besparelse ,-) Forventet innhenting av midler i størrelsesorden = ,- Rådmann Eivind Hansen har godkjent dette mot innsyn og deltagelse på avgjørelser Tillegg i lønn. Septembe r 2012 Kloakktillegg, smusstillegg, kjøretøystillegg, etc. er tillegg som en gang gikk fra ordningen for T- tillegg og som nå skal ligge i ferdig fremforhandlet lønn. Tilleggene tar mye tid for fagleder og kontorpersonell. Frem forhandling av et funksjonstillegg for alle ansatte som inngår i den årlige lønnsfordelingspotten vil gi store besparelser. Størrelsesorden på behandling av dette mnd. 4 fagledere 2 dager mnd = 8 dager 1 kontorpersonell = 5 dager 264 kr/t x 100 t/pr gang x 12 mnd = ,- Ca besparelser: kr ,- Nå får ansatte et fast tillegg på lønnen hver måned. Ingen behandlingstid. Rengjøring av 2 arbeidsbrakker Nov 2012 I anlegg brukes det 2 arbeidsbrakker gjennom året. Det vil si en brakke i hvert anleggs lag som blir rengjort Pr i dag vaskes anleggs brakkene annenhver dag. Side 20

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 17:00 17:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 16:00-17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 17:30-18:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapsmøte, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2012 Tidspunkt: 16:00-17:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.10.2013 Tidspunkt: 16:00 16:25 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 16:30. 17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Per Magnus Finnanger Sandsmark

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Per Magnus Finnanger Sandsmark Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapsalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapsalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapsalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune

Møteprotokoll. Halden kommune Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 19:30 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00:16:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 16:00-16:50 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:00 19:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 18:00 18:25 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.02.2013 Tidspunkt: 17:00-18:20 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.01.2012 Tidspunkt: 16:00-17:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 09.11.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling NB! Medlemmene inviteres til befaring på Kulturskolen kl. 15:00. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Medlemmene inviteres til befaring på Kulturskolen kl. 15:00. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur

Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 04.05.2016 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 18:00 18:35 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.08.2015 Tidspunkt: 15:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00-17:10 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

<Økonomikonsulenter>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Joakim Karlsen LEDER V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Joakim Karlsen LEDER V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 07.06.2017 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapet, Halden rådhus Dato: 28.09.2010 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 18:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 31.08.2010 Tidspunkt: 18:00 18:55 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 29.01.2009 Klokkeslett: 2000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 17:00-18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næringsutvikling Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: 17:30 20:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus, Storgt. 6 Dato: 15.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 17:00-18:20 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00 Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: 19:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Pedersen Due MEDL AP Vibeke Julsrud MEDL MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Pedersen Due MEDL AP Vibeke Julsrud MEDL MDG Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.12.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/14 Møtedato: 04.09.2014 Tid: kl 12.00 kl 14.15 Møtested: Møterom «Innsikten», Molde rådhus Sak nr: 24/14 30/14 Møteleder: Møtende medlemmer: Finn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.08.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 17:00 18:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - UTRYKNINGSKJØRETØY - BEREDSKAP - SALG/REINVESTERING BEFALSBILER

SAKSPROTOKOLL - UTRYKNINGSKJØRETØY - BEREDSKAP - SALG/REINVESTERING BEFALSBILER SAKSPROTOKOLL - UTRYKNINGSKJØRETØY - BEREDSKAP - SALG/REINVESTERING BEFALSBILER Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 15.10.2015, saksnr. 129/15 Behandling: Brannsjef Onar Walland redegjorde kort i saken.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - UTRYKNINGSKJØRETØY - BEREDSKAP, SALG/REINVESTERING BEFALSBILER

SAKSPROTOKOLL - UTRYKNINGSKJØRETØY - BEREDSKAP, SALG/REINVESTERING BEFALSBILER SAKSPROTOKOLL - UTRYKNINGSKJØRETØY - BEREDSKAP, SALG/REINVESTERING BEFALSBILER Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 27.08.2015, saksnr. 89/15 Behandling: Albertsen (KrF) fremmet følgende forslag: Hovedutvalg

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Øyvind

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/14 Møtedato: 18.06.2014 Tid: kl 10.00 kl 14.30 Møtested: Formannskapssalen, Molde rådhus Sak nr: 18/14 23/14 Møteleder: Møtende medlemmer: Finn

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.04.2013 Tidspunkt: 17:00 18:55 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Fayegården Dato: 24.10.2012 Tidspunkt: 16:30 17:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Yngvar

Detaljer