HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret"

Transkript

1 HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2009 Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Fra kl.: til kl TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Medlem Medlem Eli Annie Liland SP Vigdis H. Svendsen KSL Øyvind M. Larsen SP Gyldig forfall Gyldig forfall Linda Gamst KSL Johnny Larsen SP Medlem Willy Holmgren KOBL Gyldig forfall Yngve Holmgren KOBL Medlem Lasse Hansen KOBL Medlem Kjell Kr. Bårdsen KOBL Gyldig forfall Reidar Holmgren KOBL Medlem Harald Bredesen SV Medlem Ragnar Olsen AP Medlem Randi Solli Pedersen AP Medlem Terje Wikstrøm AP Medlem Anne Grete Johansen AP Gyldig forfall Robert Wilhelmsen AP Medlem Liv Brith Ingilæ AP Gyldig forfall Christer Ringheim AP Medlem Jon Einar Strige AP Fritak Trine Pedersen AP Medlem Ellen Johansen KrF Fra adm. (evt. andre): MERK ADER: SAKSLISTA: ORIE TERI G: Geir Nesse, rådmann Aina M. Holmgren, helse- og sosialleder Ingunn Torbergsen, økonomileder Line Andersen, oppvekst- og kulturleder Pål-Reidar Fredriksen, plan- og utviklingsleder Catharina Sæther, soneleder Grete Olsen, sekretær Sigurd Beite, Medvita Det framkom ingen merknader til innkalling. Sakslista godkjent. Sigurd Beite, Medvita orienterte om OU-prosessen. Økonomileder Ingunn Torbergsen orienterte om den økonomiske delen. Uttalelse fra eldrerådet vedr. saker - OU-prosessen - ble lagt fram.

2 BEHA DLEDE SAKER: ESTE MØTE: Fra og med sak 16/09 til og med sak 30/09. Neste kommunestyremøte: 16. juni 09. UTSKRIFTER: Hovedutskrift er sendt til: Medlemmene, møtende varamedlemmer, kontrollutvalgets medlemmer, rådmann, avdelingene, servicekontoret, biblioteket, lederne i politiske partier/lister, Vefik IKS, Kusek IKS, Sagat, Finnmark Dagblad og kommunens hjemmeside.

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/09 09/311 REFERATSAKER 17/09 09/310 GODKJE I G AV PROTOKOLL 18/09 09/313 SØK AD OM PERMISJO FRA POLITISKE VERV - A E GRETE JOHA SE 19/09 09/291 SOLIDARISK ATURRESSURSFO D 20/09 08/734 BEDREKOMMU E. O - ETTBASERT BRUKERU DERSØKELSE BYGGESAK 21/09 09/277 PROSJEKT - BMS OPPSUMMERI G OG RESULTATER FRA BRUKERU DERSØKELSE - PÅRØRE DE I I STITUSJO 22/09 09/276 PROSJEKT BMS - OPPSUMMERI G OG RESULTATER FRA BRUKERU DERSØKELSE PLO - I STITUSJO 23/09 09/274 PROSJEKT BMS - OPPSUMMERI G OG RESULTATER FRA BRUKERU DERSØKELSE PLO - HJEMMETJE ESTE 24/09 09/282 OU-PROSJEKT I HELSE- OG SOSIALTJE ESTE - HELSESØSTERTJE ESTE 25/09 09/284 OU-PROSJEKT I HELSE- OG SOSIALTJE ESTE - FYSIOTERAPITJE ESTE 26/09 09/278 OU-PROSJEKT I HELSE- OG SOSIALTJE ESTE KJØKKE DRIFT I PLEIE- OG KJØKKE DRIFT I PLEIE- OG OMSORGSSEKTORE

4 27/09 09/280 OU-PROSJEKT I HELSE- OG SOSIALTJE ESTE OMSORGSTRAPPE I PLEIE- OG OMSORGSSEKTORE - OPPGAVER OG A SVAR FOR TJE ESTESTEDE E 28/09 09/279 OU-PROSJEKT I HELSE- OG SOSIALTJE ESTE OM HELHETLIGE TJE ESTER 29/09 09/281 OU-PROSJEKT I HELSE- OG SOSIALTJE ESTE - LEDELSESSTRUKTUR OG A SVARSFORHOLD I PLEIE- OG OMSORGSTJE ESTE 30/09 07/873 OU - PROSJEKT I HELSE- OG SOSIALTJE ESTE - FAGLIGE OG ØKO OMISKE KO SEKVE SER

5 SAKSFREMLEGG KVALSU D KOMMU E Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 09/311 16/ REFERATSAKER Ordførers innstilling: Referatsakene tas til orientering. Innstillingen, enstemmig vedtatt. Referatsakene tas til orientering.

6 SAKSFREMLEGG KVALSU D KOMMU E Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 09/310 17/ GODKJE I G AV PROTOKOLL Ordførers innstilling: Protokoll fra møte godkjennes. Innstillingen, enstemmig vedtatt. Protokoll fra møte godkjennes.

7 SAKSFREMLEGG KVALSU D KOMMU E Saksbehandler: Tor Arvid Myrseth Arkiv: 465 Arkivsaksnr.: 09/313 18/ SØK AD OM PERMISJO FRA POLITISKE VERV - A E GRETE JOHA SE Ordførers innstilling: gir Anne Grete Johansen permisjon fra sine politiske verv i tiden Siden permisjonen er av kort varighet, benyttes varamedlemmer for å ivareta Anne Grete Johansens politiske verv. Innstillingen, enstemmig vedtatt. gir Anne Grete Johansen permisjon fra sine politiske verv i tiden Siden permisjonen er av kort varighet, benyttes varamedlemmer for å ivareta Anne Grete Johansens politiske verv.

8 SAKSFREMLEGG KVALSU D KOMMU E Saksbehandler: Geir Nesse Arkiv: 242 U7 Arkivsaksnr.: 09/291 19/ SOLIDARISK ATURRESSURSFO D Personal- og økonomiutvalgets innstilling: 1. Kvalsund kommune slutter seg til prinsippene i utredningen av 9. april 2008 Solidarisk Naturressursfond fra advokatfirma Lund & Co om etablering av Finnmarksfondet, herunder også forslag til fondsavtale og selskapsavtale. 2. Regionrådene igangsetter en faglig utredning av forslagene som sendes den enkelte kommune for endelig behandling. Innstillingen, enstemmig vedtatt. 1. Kvalsund kommune slutter seg til prinsippene i utredningen av 9. april 2008 Solidarisk Naturressursfond fra advokatfirma Lund & Co om etablering av Finnmarksfondet, herunder også forslag til fondsavtale og selskapsavtale. 2. Regionrådene igangsetter en faglig utredning av forslagene som sendes den enkelte kommune for endelig behandling. SAKSFREMLEGG

9 KVALSU D KOMMU E Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/734 20/ BEDREKOMMU E. O - ETTBASERT BRUKERU DERSØKELSE BYGGESAK Utviklingsutvalgets innstilling: 1. tar den fremlagte orientering om gjennomført brukerundersøkelse innen byggesaksbehandling 2008 til etterretning. 2. ber om at ledelse og ansatte i avdelingen nøye vurderer tilbakemeldingene og sørger for å forbedre forholdene på de enkelte områder som undersøkelsen har omfattet. Personal- og økonomiutvalgets (partsammensatt) innstilling: 1. tar den fremlagte orientering om gjennomført brukerundersøkelse innen byggesaksbehandling 2008 til etterretning. 2. ber om at ledelse og ansatte i avdelingen nøye vurderer tilbakemeldingene og sørger for å forbedre forholdene på de enkelte områder som undersøkelsen har omfattet i løpet av VOTERING Utviklingsutvalgets innstilling satt opp mot personal- og økonomiutvalgets innstilling. Personal- og økonomiutvalgets innstilling, enstemmig vedtatt.

10 1. tar den fremlagte orientering om gjennomført brukerundersøkelse innen byggesaksbehandling 2008 til etterretning. 2. ber om at ledelse og ansatte i avdelingen nøye vurderer tilbakemeldingene og sørger for å forbedre forholdene på de enkelte områder som undersøkelsen har omfattet i løpet av 2009.

11 SAKSFREMLEGG KVALSU D KOMMU E Saksbehandler: Aina Holmgren/Sigurd Beite Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 09/277 21/ PROSJEKT - BMS OPPSUMMERI G OG RESULTATER FRA BRUKERU DERSØKELSE - PÅRØRE DE I I STITUSJO Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: 1. tar den fremlagte orientering om gjennomført brukerundersøkelse hos pårørende i institusjon 2008 til etterretning. 2. er enig i at de forbedringer som er nevnt i pkt. 4 søkes gjennomført. 3. ber om at ledelse og ansatte ved sykehjemmet vurderer tilbakemeldingene og sørger for å forbedre forholdene på de områder hvor man mener at det er nødvendig og ønskelig å gjøre. Innstillingen, enstemmig vedtatt. 1. tar den fremlagte orientering om gjennomført brukerundersøkelse hos pårørende i institusjon 2008 til etterretning. 2. er enig i at de forbedringer som er nevnt i pkt. 4 søkes gjennomført. 3. ber om at ledelse og ansatte ved sykehjemmet vurderer tilbakemeldingene og sørger for å forbedre forholdene på de områder hvor man mener at det er nødvendig og ønskelig å gjøre.

12 SAKSFREMLEGG KVALSU D KOMMU E Saksbehandler: Aina Holmgren/Sigurd Beite Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 09/276 22/ PROSJEKT BMS - OPPSUMMERI G OG RESULTATER FRA BRUKERU DERSØKELSE PLO I STITUSJO Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: 1. tar den fremlagte orientering om gjennomført brukerundersøkelse i PLO institusjon 2008 til etterretning. 2. er enig i at de forbedringer som er nevnt i pkt. 4 søkes gjennomført. 3. anmoder om at opplegget ved neste undersøkelse vurderes nøye, slik at flest mulig av beboerne ved sykehjemmet kan gis mulighet for tilbakemelding til kommunen. Innstillingen, enstemmig vedtatt. 1. tar den fremlagte orientering om gjennomført brukerundersøkelse i PLO institusjon 2008 til etterretning. 2. er enig i at de forbedringer som er nevnt i pkt. 4 søkes gjennomført. 3. anmoder om at opplegget ved neste undersøkelse vurderes nøye, slik at flest mulig av beboerne ved sykehjemmet kan gis mulighet for tilbakemelding til kommunen. SAKSFREMLEGG

13 KVALSU D KOMMU E Saksbehandler: Aina Holmgren/Sigurd Beite Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 09/274 23/ PROSJEKT BMS - OPPSUMMERI G OG RESULTATER FRA BRUKERU DERSØKELSE - PLO HJEMMETJE ESTE Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: 1. tar den fremlagte orientering om gjennomført brukerundersøkelse i PLO hjemmetjenesten 2008 til etterretning. 2. er enig i at de forbedringer som er nevnt i pkt. 4 søkes gjennomført. 3. Tiltak som medfører økonomiske konsekvenser for kommunen forutsettes fremlagt for politiske organer eller innarbeidet i fremtidige forslag til økonomiplaner. Innstillingen, enstemmig vedtatt. 1. tar den fremlagte orientering om gjennomført brukerundersøkelse i PLO hjemmetjenesten 2008 til etterretning. 2. er enig i at de forbedringer som er nevnt i pkt. 4 søkes gjennomført. 3. Tiltak som medfører økonomiske konsekvenser for kommunen forutsettes fremlagt for politiske organer eller innarbeidet i fremtidige forslag til økonomiplaner. SAKSFREMLEGG

14 KVALSU D KOMMU E Saksbehandler: Aina Holmgren/Sigurd Beite Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 09/282 24/ OU-PROSJEKT I HELSE- OG SOSIALTJE ESTE HELSESØSTERTJE ESTE Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: Kvalsund kommune søker å inngå en samarbeidsavtale med nabokommune om kjøp av helsesøstertjenester ved lengre fravær, samt intern avlastning i Kvalsund kommune. Dersom Kvalsund kommune ikke får til en god nok avtale med nabo kommune, velges alternativ 3. Dette innebærer en omfordeling av enkelte arbeidsoppgaver internt i kommunen, og avlastning for helsesøster fra pleie og omsorg, barneverntjenesten, samt helsetjenesten. Personal- og økonomiutvalgets (partsammensatt) innstilling: Som omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling. Repr. Eli A. Liland stilte spørsmål om egen habilitet, innehar helsesøsterstillingen. Eli A. Liland enstemmig erklært habil, jfr. Forvaltningslovens 6. VOTERING Innstillingen, enstemmig vedtatt.

15 Kvalsund kommune søker å inngå en samarbeidsavtale med nabokommune om kjøp av helsesøstertjenester ved lengre fravær, samt intern avlastning i Kvalsund kommune. Dersom Kvalsund kommune ikke får til en god nok avtale med nabo kommune, velges alternativ 3. Dette innebærer en omfordeling av enkelte arbeidsoppgaver internt i kommunen, og avlastning for helsesøster fra pleie og omsorg, barneverntjenesten, samt helsetjenesten.

16 SAKSFREMLEGG KVALSU D KOMMU E Saksbehandler: Aina Holmgren/Sigurd Beite Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 09/284 25/ OU-PROSJEKT I HELSE- OG SOSIALTJE ESTE FYSIOTERAPITJE ESTE Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: vedtar at fysioterapitjenesten økes med ½ årsverk i privat praksis fra og med Stillingsøkning på 50 % søkes innarbeidet i budsjett 2010 og økonomiplan Personal- og økonomivalgets (partsammensatt) innstilling: Som omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling. Innstillingen, enstemmig vedtatt. vedtar at fysioterapitjenesten økes med ½ årsverk i privat praksis fra og med Stillingsøkning på 50 % søkes innarbeidet i budsjett 2010 og økonomiplan

17 SAKSFREMLEGG KVALSU D KOMMU E Saksbehandler: Aina Holmgren/Sigurd Beite Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 09/278 26/ OU-PROSJEKT I HELSE- OG SOSIALTJE ESTE KJØKKE DRIFT I PLEIE- OG OMSORGSSEKTORE Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: vedtar at dagens kjøkkendrift i pleie- og omsorgstjenesten videreføres. Det arbeides videre med at kjøkkenet kan produsere mer mat for leveranser med dagens bemanning og produksjonsutstyr. Personal- og økonomiutvalgets (partsammensatt) innstilling: Som omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling. Innstillingen, enstemmig vedatt. vedtar at dagens kjøkkendrift i pleie- og omsorgstjenesten videreføres. Det arbeides videre med at kjøkkenet kan produsere mer mat for leveranser med dagens bemanning og produksjonsutstyr. SAKSFREMLEGG

18 KVALSU D KOMMU E Saksbehandler: Aina Holmgren/Sigurd Beite Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 09/280 27/ OU-PROSJEKT I HELSE- OG SOSIALTJE ESTE OMSORGSTRAPPE I PLEIE- OG OMSORGSSEKTORE - OPPGAVER OG A SVAR FOR TJE ESTESTEDE E Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: vedtar en inndeling av pleie og omsorg i 3 tiltaks-/brukergrupper. De konkretiseringer som er nevnt i kapittel 3 må brukes fleksibelt. Brukerens behov og ønsker må være styrende i forhold til det samlede tilbud som kommunen legger opp til i enhver sak, men hvor samlet ressursinnsats må holdes innenfor fastsatte rammer. Det utarbeides kriterier for tildeling av plass / tjenester ved Kokelv bo - og servicesenter, omsorgsboligene, bosenteret samt Kvalsund sykehjem innen Personal- og økonomiutvalgets (partsammensatt) innstilling: Som omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling. Innstillingen, enstemmig vedtatt. vedtar en inndeling av pleie og omsorg i 3 tiltaks-/brukergrupper. De konkretiseringer som er nevnt i kapittel 3 må brukes fleksibelt. Brukerens behov og ønsker må være styrende i forhold til det samlede tilbud som kommunen legger opp til i enhver sak, men hvor samlet ressursinnsats må holdes innenfor fastsatte rammer. Det utarbeides kriterier for tildeling av plass / tjenester ved Kokelv bo - og servicesenter, omsorgsboligene, bosenteret samt Kvalsund sykehjem innen

19 SAKSFREMLEGG KVALSU D KOMMU E Saksbehandler: Aina Holmgren/Sigurd Beite Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 09/279 28/ OU-PROSJEKT I HELSE- OG SOSIALTJE ESTE OM HELHETLIGE TJE ESTER Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: ønsker at brukerne innenfor helse- og sosialavdelingen/pleie- og omsorg skal ha et godt og helhetlig tilbud. slutter seg derfor til allerede etablerte tiltak, og godkjenner de nye samarbeidstiltakene. Personal- og økonomiutvalgets (partsammensatt) innstilling: Som omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling med følgende tillegg: Trapp ned til omsorgsboligen fra veien mellom sykehjem og omsorgsbolig. Ansvarlig: Driftsavdelingen og sykehjemmet. Tidsfrist: VOTERING Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling satt opp mot personal- og økonomiutvalgets innstilling. Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling vedtatt med 8 stemmer. 7 stemmer for personal- og økonomiutvalgets innstilling.

20 ønsker at brukerne innenfor helse- og sosialavdelingen/pleie- og omsorg skal ha et godt og helhetlig tilbud. slutter seg derfor til allerede etablerte tiltak, og godkjenner de nye samarbeidstiltakene.

21 SAKSFREMLEGG KVALSU D KOMMU E Saksbehandler: Aina Holmgren/Sigurd Beite Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 09/281 29/ OU-PROSJEKT I HELSE- OG SOSIALTJE ESTE - LEDELSESSTRUKTUR OG A SVARSFORHOLD I PLEIE- OG OMSORGSTJE ESTE Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: vedtar følgende: 1. Dagens ledelsesstruktur innenfor helsetjenesten videreføres. 2. Pleie- og omsorgstjenesten organiseres etter alternativ Tidligere stilling som avdelingssykepleier og boveileder faller bort. På hvert tjenestested utpekes en koordinator for daglig drift. 4. Det opprettes 100 % merkantil stilling for helse- og sosialavdelingen og med plassering på helsesenteret. Netto stillingsøkning utgjør 50 % og søkes innarbeidet i budsjett 2010 og økonomiplan Ledelsesstrukturen evalueres høsten Omsorg- og oppvekstutvalgets mindretallsinnstilling (2): vedtar følgende: Dagens ledelsesstruktur innenfor helsetjenesten videreføres. Pleie- og omsorgstjenesten organiseres etter alternativ 3, som innebærer at de 2 stillingene som soneleder faller bort og pleie- og omsorgstjenesten skal ledes av en felles leder for hele pleie- og omsorgstjenesten i Kvalsund kommune. Tidligere stilling som avdelingssykepleier og boveileder faller bort. På hvert tjenestested utpekes en koordinator for daglig drift.

22 Det opprettes 100 % merkantil stilling for helse- og sosialavdelingen og med plassering på helsesenteret. Netto stillingsøkning utgjør 50 % og søkes innarbeidet i budsjett 2010 og økonomiplan Personal- og økonomiutvalgets flertallsinnstilling (partsammensatt -4): Som omsorg- og oppvekstutvalgets mindretallsinnstilling. Personal- og økonomiutvalgets mindretallsinnstilling (partsammensatt -3): Som omsorg- og oppvekstutvalgets mindretallsinnstilling, kulepunkt 1 3. Kulepunkt 4 strykes. Ledelsesstrukturen evalueres høsten Ellen Johansen stilte spørsmål om egen habilitet soneleder i Kokelv. Ellen Johansen ble enstemmig erklært habil, jfr. Forvaltningslovens 6. Repr. Linda Gamst fremmet på vegne av samarbeidsgrupperingen følgende forslag: Som personal- og økonomiutvalgets mindretallsinnstilling. VOTERING Først ble omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling tatt. Innstillingen falt med 8 mot 7 stemmer. Deretter ble personal- og økonomiutvalgets flertallsinnstilling satt opp mot forslag fra samarbeidsgrupperingen. Samarbeidsgrupperingens forslag vedtatt med 8 mot 7 stemmer. vedtar følgende:

23 Dagens ledelsesstruktur innenfor helsetjenesten videreføres. Pleie- og omsorgstjenesten organiseres etter alternativ 3, som innebærer at de 2 stillingene som soneleder faller bort og pleie- og omsorgstjenesten skal ledes av en felles leder for hele pleie- og omsorgstjenesten i Kvalsund kommune. Tidligere stilling som avdelingssykepleier og boveileder faller bort. På hvert tjenestested utpekes en koordinator for daglig drift. Ledelsesstrukturen evalueres høsten 2010.

24 SAKSFREMLEGG KVALSU D KOMMU E Saksbehandler: Aina Holmgren/Sigurd Beite Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 07/873 30/ OU - PROSJEKT I HELSE- OG SOSIALTJE ESTE - FAGLIGE OG ØKO OMISKE KO SEKVE SER Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: tar de faglige og økonomiske konsekvensene ved OU- prosjekt i helse- og sosialavdelingen til etterretning. Personal- og økonomiutvalgets (partsammensatt) innstilling: Som omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling. Innstillingen, enstemmig vedtatt. tar de faglige og økonomiske konsekvensene ved OU- prosjekt i helse- og sosialavdelingen til etterretning.

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt MØTE NR. 4/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.04.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Harald Bredesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 3/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.11.2009 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2010 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.09.2010 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/11 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.02.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR.3/2009 Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2009 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 3/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.04.2009 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 11.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2009 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 17.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Miljøbygget Møtedato 20.02.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentanter Ordfører Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.09.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2011 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.12.2011 Tid: Fra kl.: 08.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.11.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.11.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.06.2006 Tid: Fra kl.: 12.30 - til kl. 15.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: ORIENTERING:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.06.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.05.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 6/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2009 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 09.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte Møte nr. 4/2007 I henhold til Kommunelovens 17 innkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte tirsdag 09.10.07 kl. 18.00 på rådhuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.03.2006 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: Ragnar Olsen AP,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2007 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.10.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.08.2012 Tid: Fra kl.: 17.00 - til kl. 18.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.10.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Rita Dreyer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 3/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl.13.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.17 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2008 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2006 Møtested: Rådhuset Møtedato : 14.03.2006 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2007 Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.12.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: (På grunn av uvær utgikk møtet 19.12.07, ny møtedato 28.12.07) Innkalte: Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 3/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.09.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Ragnar Olsen AP Nestleder Rita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR.5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.11.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Ragnar Olsen AP Nestleder Rita Dreyer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 15.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2008 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.07.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 18.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 7/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2016 Tid: Fra kl.: 11:00 til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 04.05.2017 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 12:20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 4/2010 Kommunestyret holder møte tirsdag 20.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Navn Tor Arvid Myrseth KOBL

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl. 10.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 3/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 06.04.2017 Tid: Fra kl.10:00 til kl. 11:45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2015 Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.04.2015 Tid: Fra kl.: 12:00-00:00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 3/15 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.04.2015 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen, AP

Detaljer