Referat Årsmøte 2008 Quality Airport Hotel Sola, 11. og 12. mars.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Årsmøte 2008 Quality Airport Hotel Sola, 11. og 12. mars."

Transkript

1 Referat Årsmøte 2008 Quality Airport Hotel Sola, 11. og 12. mars. Leder Geir Heddeland åpnet møtet klokka 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som har gått bort siden forrige årsmøte. Deretter gikk Frode gjennom møteledelse og dagsorden. Følgende ble valgt: Ordstyrer: Bisitter: Protokollfører: Redaksjonskomité: Tellekorps Svein Tholo Kim Stian Kolnes Paul Hinna Geir Terje Stengårdsbakken Rune Nylund Eirik Duesten Asbjørn Ekse Erling Lilledal Møteorden godkjent. Dagsorden godkjent. Ved møtets begynnelse var det 36 stemmeberettigede delegater tilstede. Årsberetningen Leder gikk gjennom årsberetningen. Styret har vært godt sammensatt, og samarbeidet innen styret er meget godt. Det har skjedd veldig mye i året som har gått. Det er umulig å gå gjennom alt og vi regner med at alle har lest gjennom årsberetningen før årsmøtet. Han minnet om at beretningen er for året Det som eventuelt har skjedd i året 2008 fram til årsmøtet er derfor ikke nevnt i årsberetningen. Nedenfor er de sakene som ble omtalt i gjennomgangen av årsberetningen opplistet. Fagforeningen vår og medlemsveksten Styrets sammensetning Lønnsoppgjøret 2007 Protokoll på Utvidet karriereløp for fagarbeidere, S1. 1

2 Elektroniske lønnslipper Kvalifisert restitusjon og hvile Ombygging av boligkvarterene offshore Nye plattformer Presenterte de nye ansattes rep. i prosjekt Samarbeidet med bedriften Styrets forslag til årsberetning ble enstemmig godkjent. Regnskap 2007 Geir Heddeland gikk gjennom regnskapet for De valgte revisorer, Bjørn Kildedal og Eivind Håkonsen hadde ingen merknader til regnskapet. De var meget godt fornøyd med hvordan regnskap og budsjett var håndtert. Forvaltningen av Ekofisk-Komiteens midler blir utført på en god måte. Regnskapet for 2007 ble enstemmig godkjent. Orientering fra Industri Energi Frode Alvheim fra Industri Energi ga en oppdatert orientering om forbundet vårt og takket for offshore turen han hadde til Ekofisk i januar Forbundet er i sterk vekst og fungerer tilfredsstillende etter sammenslåingen. Innlegget ble meget godt mottatt. Orientering fra ConocoPhillips ledelse Geir Heddeland ønsket ledelsen velkommen til orientering og debatt. Bedriftens administrerende direktør, Steinar Våge, direktør for Ekofisk, Brage Sandstad, direktør for Eldfisk, Terri King og HR direktør Kjell Hveding representerte bedriften på årets møte. Steinar Våge åpnet seansen og presenterte seg selv. Han mener at Ekofisk- Komiteen er en sterk og ansvarlig organisasjon. Han presiserte at E-K og bedriften har et godt samarbeid og at vi er en stor og moden fagforening. Han sa at vi har store utfordringer i tiden som kommer. Utviklingsmulighetene står i kø for oss alle sammen. Vi skal ha folk inn i flere prosjekter. Og vi som bedrift ønsker å spre kompetansen. Det er viktig for oss at vi sprer kompetansen i hele organisasjonen både onshore og offshore. Det er viktig for bedriften at vi øker staben. Vi må og påregne en del rotasjon mot land og prosjekt. Dette vil tilkjennegi en sunn organisasjon. Vi må ta eierskap i bedriften. Høye oljepriser er en utfordring for bedriften. 2

3 Vi må sette riktig fokus på helse, miljø og sikkerhet. Vi har ambisiøse målsettinger i året som kommer. Dette kommer ikke av seg selv og vi må arbeide sammen. Steinar fremhever PSI som en god sikkerhets kultur. Det er viktig å følge dette programmet for å komme videre. E-K har en viktig rolle i spredning av god sikkerhets kultur. Vi må spre den HMS kulturen vi står for ut i hele organisasjonen. Steinar fremhever det arbeidet vernetjenesten og de tillitsvalgte gjør. Driftsdirektør Brage Sandstad gikk gjennom den nye organisasjonen. Han kom inn på shut down 2007 og takket alle for innsatsen. Vi har hatt utfordringer på C-tur prosjektet. Dette er den største miljøsatsingen vi har gjort offshore og her har vi store forventninger. Han presenterte også alle prosjekt frem mot Ledelsen er også opptatt av å sikre rekruttering av personell frem til nå har de vært fornøyd med antall søkere på de nye jobbene i bedriften. I kommende år 2008 skal vi også ta inn 30 lærlinger fordelt på alle faggrupper. De tillitsvalgte hadde mange gode innspill og spørsmål til ledelsen. De fleste spørsmålene ble besvart i den etterfølgende dialog. 3

4 Innkomne forslag FORSLAG 1 Fra: Sindre Håland og Rolf Bolstad, kranførere Ekofisk kompleks Ansiennitet for førstegangstjeneste Vi ønsker med dette å fremlegge forslag til neste lønnsforhandling om at det skal gies ansiennitet for førstegangstjenesten. Pr. d.d. blir ca. 30 % av alle menn i vernepliktig alder innkalt til førstegangstjeneste, m.a.o. er det kun 3 av 10 som gjennomfører verneplikten. Utvelgelsen er helt tilfeldig, og tar ikke hensyn til de vernepliktiges ønsker eller livssituasjon. Dette medfører at for enkelte kan det føles ganske urettferdig å måtte "ofre" ett år av livet til førstegangstjeneste. Slik systemet virker i dag, går man ikke bare glipp av ett år med lønn, men man blir også hengende ett år etter kollegaer, som ikke må i militæret, ansiennitetsmessig. I kroner og øre tilsvarer dette et "tap" på ca ,- kr. i året frem til toppen av karrierestigen er nådd. (Ref. lønnstabell pr for medlemmer i Ekofisk-Komiteen). Offentlige bedrifter gir ansiennitet for alle ansatte som har avtjent verneplikt etter 1992, og flere private bedrifter har i den senere tid fulgt statens gode eksempel. Høyskoler og universiteter godskriver avtjent verneplikt med ekstra studiepoeng. NAV gir personer med avtjent verneplikt de samme rettigheter ved arbeidsledighet, uføretrygd osv. som personer som kommer direkte fra lønnet arbeid. Kanskje det er på tide at vi også verdsetter de 30 %, som blir pålagt å avtjene verneplikten, på lik linje med de 70 % som slipper? Forslagene 1, 2, 3, 4, 5, og 6 relateres til tariff, lokalt eller sentralt. Styret vil på årsmøtet gjennomgå tariffarbeidet i Ekofisk-Komiteen og forbundet. Styret vil videre gjennomgå det enkelte forslag og innstille på videre organisasjonsmessig behandling av tariff forslagene. FORSLAG 2 Fra: Helge Kristiansen, TV prosess Complex Det må sees på kompensasjonen for å være offshore på helligdager. Forslagene 1, 2, 3, 4, 5, og 6 relateres til tariff, lokalt eller sentralt. Styret vil på årsmøtet gjennomgå tariffarbeidet i Ekofisk-Komiteen og forbundet. Styret vil videre gjennomgå det enkelte forslag og innstille på videre organisasjonsmessig behandling av tariff forslagene.. 4

5 FORSLAG 3 Fra: Odd Magne Østhus, Reisemannskap Forbedre helligdag godtgjørelsen vår, denne er av de dårligste blant alle firmaer som jobber offshore. Forslagene 1, 2, 3, 4, 5, og 6 relateres til tariff, lokalt eller sentralt. Styret vil på årsmøtet gjennomgå tariffarbeidet i Ekofisk-Komiteen og forbundet. Styret vil videre gjennomgå det enkelte forslag og innstille på videre organisasjonsmessig behandling av tariff forslagene. FORSLAG 4 Fra: Kim Stian Kolnes, Eldfisk Kompleks Jeg vil at EK skal jobbe for en forhøyning av grunnlønn for Copno ansatte. Illustrasjon: Som nyansatt i Copno har man i lønnstabellen en årslønn på ca. kr , S3-0. Dette tilsvarer en grunnlønn på ca. kr , hvis offshoretillegget trekkes fra. Dette er en årslønn, 12 mnd. og feriepenger. Jeg mener at grunnlønnen i vår lønningssystem skal være sammenlignbart med en god onshore industri ansatt. Ca. kr mnd. og feriepenger. Denne årslønnen er ikke oppgitt med ulempe og helligdags godtgjørelse tillegg som industrien opererer med. Forslag: Ekofisk-Komiteen skal jobbe for at grunnlønnen heves, uten at dette skal påvirke offshore tillegget. Grunnlønnen, uten offshoretillegget, skal bli sammenlignbar med en god årslønn for industri landansatt. Forslagene 1, 2, 3, 4, 5, og 6 relateres til tariff, lokalt eller sentralt. Styret vil på årsmøtet gjennomgå tariffarbeidet i Ekofisk-Komiteen og forbundet. Styret vil videre gjennomgå det enkelte forslag og innstille på videre organisasjonsmessig behandling av tariff forslagene. 5

6 FORSLAG 5 Fra: Odd Magne Østhus, Reisemannskap Det virker som en generell oppfatning at vi i reisemannskapet har ekstra betalt for måten vi jobber på, flyr på jobb hver dag. Vi har ingen kompensasjon for dette og har heller aldri hatt det. Vi har mer takeoff og landinger på en tur enn de fleste har i løpet av et år. I tillegg lever vi på nistemat som vi bringer med oss og tilbereder selv. Vi mener dette burde vært kompensert for, et generelt tillegg for å jobbe som vi gjør i reisemannskapet. Motargumentet tidligere har vært at Copno ikke skal kjøpe seg ut av shuttle problematikken men dette gjelder ikke oss, pga vi må fly på jobben hver dag. Vi blir i mye større grad enn de fleste offshore utsatt for risikoen med å fly på jobb. Så vårt ønske er en lønnskompensasjon for dette. Eneste tillegget som finnes i reisemannskapet er en ulempekompensasjon (Kode 04). Dette har vi pga. ubekvem bespisning, ingen catering etc. Tar all vask selv og bruker plastbestikk etc. Dette utgjør en vanlig arb. time pr. dag. Forslagene 1, 2, 3, 4, 5, og 6 relateres til tariff, lokalt eller sentralt. Styret vil på årsmøtet gjennomgå tariffarbeidet i Ekofisk-Komiteen og forbundet. Styret vil videre gjennomgå det enkelte forslag og innstille på videre organisasjonsmessig behandling av tariff forslagene. FORSLAG 6 Fra: Odd Magne Østhus, Reisemannskap Angående føring av halvtimer på overtid: Ønsker å jobbe for at all overtid føres med minimum en time for å unngå ulike praksiser innad i Copno. Opplever i dag at noen foresatte forlanger at vi skriver halvtimer mens andre ikke gjør det. Ofte flere personer på samme jobb med forskjelligge foresatte som får ulik lønn for samme jobb, pga. en forlanger halvtimer mens en annen ikke gjør det. Altså, all overtid kompenseres med minimum 1 hel time. Forslagene 1, 2, 3, 4, 5, og 6 relateres til tariff, lokalt eller sentralt. Styret vil på årsmøtet gjennomgå tariffarbeidet i Ekofisk-Komiteen og forbundet. Styret vil videre gjennomgå det enkelte forslag og innstille på videre organisasjonsmessig behandling av tariff forslagene. Forslaget falt med 4 for og 32 mot 6

7 FORSLAG 7 Fra: Kim Stian Kolnes, Eldfisk Kompleks Ekofisk-Komiteen skal jobbe for at lærlingene i Copno skal ha krav på svar ang. videre ansettelse min. 3 måneder før læretidens utløp. Hvis lærlingen ikke får et konkret og skriftlig svar, vil det anses som at ansettelsesforholdet videreføres. Styret støtter intensjonen i forslaget og vil ta dette opp med bedriften. Vedtatt med 32 for og 4 mot. FORSLAG 8 Fra: Kim Stian Kolnes, Eldfisk Kompleks Bedring av permisjonsordninger: Copno ansetter flere unge for tiden, og jeg vil derfor foreslå noen permisjonsordninger. Ved innkalling i førstegangstjeneste bør bedriften gi for eksempel 3 månedslønninger til den ansatte under førstegangstjenesten. Dette vil motivere den ansatte til å være i forsvaret, samtidig som man må binde seg til å bli ett år etter førstegangstjenesten er fullført. Forslag: EK skal jobbe for at ansatte får økonomisk støtte under førstegangstjenesten. Forslag 8, 9 og 10 har noe forskjellige formuleringer, men intensjonen i forslagene er å få til en bedre permisjonsordning med lønn. Styret støtter forslagene og vil arbeide for at bedriftens personalpolitikk blir endret slik at intensjonen i forslaget blir ivaretatt. 7

8 FORSLAG 9 Fra: Kim Stian Kolnes, Eldfisk Kompleks Videreutdanning: Vi har i dag et videreutdanningssystem som er veldig bra. Men noen ting kunne vert bedre. Copno bør motivere sine ansatte mer til å videreutdanne seg. Dette kan de gjøre med å gi lønn under utdanning. Ansatte som ønsker fagskole eller høyskolen bør kunne få dette med lønn, mot at de kanskje binner seg til bedriften i X antall år. Forslag: Ekofisk-Komiteen skal arbeide for en ordning som gjør at ansatte kan studere på høyskole og fagskole med lønn. Forslag 8, 9 og 10 har noe forskjellige formuleringer, men intensjonen i forslagene er å få til en bedre permisjonsordning med lønn. Styret støtter forslagene og vil arbeide for at bedriftens personalpolitikk blir endret slik at intensjonen i forslaget blir ivaretatt. FORSLAG 10 Fra: Kim Stian Kolnes, Eldfisk Kompleks Videreutdanning: Vi har i dag et videreutdanningssystem som er veldig bra. Men noen ting kunne vært bedre. Eksempel: Vi har behov for høyspennings elektrikere. For å få denne utdanningen hvis man allerede har elektrofagbrev, kreves det ca 1,5 år med praksis i høyspenningsanlegg. Jeg har tidligere sjekket hvordan muligheten var for å jobbe i Lyse nett i Rogaland for å få nødvendig opplæring. De var veldig positive, men krevde at jeg måtte ha ett lengre opphold på ca. 4 måneder uten å dra offshore, dette for å få nødvendig kjennskap til rutiner osv. Det var bedriften positiv til, men de ville ikke gi lønn. Jeg tilbydde meg den gangen å ta kurset uten å kreve mer lønn, jobbe gratis for lyse i friperiodene. Men siden jeg er avhengig av lønn i de lengre periodene, som under oppstart og når fagbrevet avlegges. Dette ville de ikke, for utdanningssystemet ga ikke rom for lønn under utdanning hvis det var under master nivå. Forslag: Ekofisk-Komiteen skal arbeide for en ordning som gjør at fagarbeidere som vil utvide sin kompetanse, i form av fagbrev, skal få lønn under praksis. Forslag 8, 9 og 10 har noe forskjellige formuleringer, men intensjonen i forslagene er å få til en bedre permisjonsordning med lønn. Styret støtter forslagene og vil arbeide for at bedriftens personalpolitikk blir endret slik at intensjonen i forslaget blir ivaretatt. Vedtatt 35 for og 1 mot 8

9 FORSLAG 11 Fra: Bjørn J. Skinnes Dette med skiftedag på høytidsdager er et stadig tilbakevendende problem. Disse dagene er det problemer med fly, ferger og annen transport. I andre selskaper der dette er aktuelt har ledelsen tatt en general-avgjørelse og flyttet skiftedag frem eller tilbake alt etter hva som er mest hensiktsmessig. Dette må også kunne gjennomføres hos oss. Jeg regner med at dette ikke er like populært i alle leirer, men jeg synes likevel at saken bør belyses, og at komiteen tar opp innspillet som egen sak. Styret setter saken under debatt på årsmøtet for en prinsipiell avgjørelse. Forslaget falt 6 for og 30 mot FORSLAG 12 Fra: Frank Kværnøy, TV/VO Reisemannskap Ekofisk-Komiteen må redegjøre for hva forliket i stortinget om pensjonsreformen vil innebære for vår fremtidige pensjon for oss som har vårt arbeid ute på installasjoner i Nordsjøen. Hva har Ekofisk-Komiteen foretatt seg om saken etter forslag 9A etter årsmøte mars 2007? Ekofisk-Komiteen må klart si fra til forbundet I.E. og L.O. at vi tolererer ikke noe svekkelse av AFP ved fremtidige hovedforhandlinger. Mer utfyllende begrunnelse for forslaget vil bli ettersendt. Det er kommet inn 3 forslag ang pensjon, forslag 12, 13 og 14. Pensjon var også et tema på årsmøtet Styret vil gi en status angående arbeidet med pensjon på årsmøtet. FORSLAG 13 Fra: Helge, TV prosess Complex Det skal arbeides for at "nattarbeidere" og som går kontinuerlig skift får mulighet til å gå av ved lavere pensjonsalder. Det er kommet inn 3 forslag ang pensjon, forslag 12, 13 og 14. Pensjon var også et tema på årsmøtet Styret vil gi en status angående arbeidet med pensjon på årsmøtet. 9

10 FORSLAG 14 Fra: Per Kristian Hægland Prosess tekn. som går skift bør kunne gå av ved 60 år hvis de ønsker det. Bedriften bør legge til rette at eldre arbeidstakere slipper å gå skift hvis de ønsker det. Vi har stått på stedet hvil i mange år lønnsmessig. Dette må rettes på. Det er mange yrker på land som har tatt oss igjen og også gått forbi oss. Det er kommet inn 3 forslag ang pensjon, forslag 12, 13 og 14. Pensjon var også et tema på årsmøtet Styret vil gi en status angående arbeidet med pensjon på årsmøtet. FORSLAG 15 Fra: Hans Olav Meland, Bruk TANKEN Boliviafamilien søker herved Ekofisk-Komiteen om støtte til andre byggetrinn på Corazon Grande Casa Baste Fanebust. Der er i dag 13 stk. jenter som bor på C.G. som til tross for at de var seksuelt missbrukte og ødelagte da de kom for halvannet år siden greier seg godt. Noen av dem skårer veldig godt på skolen. Vi har satt i gang andre byggetrinn og trenger dollar til det skal stå ferdig i oktober. Da blir det plass til 26 barn på C.G. Vi søker derfor om kr. Vi gjør oppmerksom på at Copno avslutter sitt samarbeid med Boliviafamilien i Da må vi finne et annet firma som kan overta de faste utgiftene viss vi skal fortsette med intensjonen om at 100 % av fadderpengene skal gå rett til barnehjemmene. Jeg håper at dette er en god nok søknad? Jeg venter på navnene på våres fagforenings kammerater i Bolivia. Vis du kan skaffe adressene og hadde det vært fint? Styret har flere ganger støttet dette prosjektet, men har i budsjettet for 2008 dessverre ikke funnet plass til denne type bevilgninger Forslaget falt 6 for og 29 mot 10

11 FORSLAG 16 Ekofisk-Komiteens valgkomite foreslår følgende: Ny valgordning for valg av tillitsvalgte: Den enkelte plattform velger tillitsvalgte på medlemsmøter. Innhenting av forslag til kandidater til tillitsvalgte vil bli videreføring av nåværende ordning. Det er valgkomiteens ansvar å gjennomføre valget. Offshore: Det er tillitsvalgte med bistand av foreningens styremedlem offshore som er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av medlemsmøter hvor valget vil foregå. Onshore: Det er de tillitsvalgte med bistand av foreningens styremedlemmer på land som er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av medlemsmøter hvor valget vil foregå. Valget skal foregå ved hemmelig avstemming. Medlemmene skriver forslag på tillitsvalgte på ark som blir samlet inn og talt opp av 2 (to) medlemmer som teller opp innkomne forslag. Valget foregår umiddelbart etter årsmøtets avslutning annet hvert år. Valg av tillitsvalgte for individuelt avlønnede gjennomføres med nåværende ordning ved at stemmesedler sendes hjem til det enkelte medlem. Dette på grunn av den store spredningen av medlemsmassen. Valg av fagtillitsvalgte der en ikke kan samles i møte, gjennomføres valget med nåværende ordning. Stemmesedler sendes hjem til det enkelte medlem. Kontroll og valgkomiteens medlemmer: Leder: Medlem: Medlem: John Erik Opheim Svein Tholo Oddbjørn Nilsen Styre støtter forslaget fra valgkomiteen. Vedtatt 33 for 4 stemmer mot 11

12 FORSLAG 17 Ekofisk-Komiteens valgkomitè foreslår følgende: Ny valgordning til styret i Ekofisk-Komiteen. Ekofisk-Komiteens høyeste organ årsmøtet velger nytt styre annet hvert år. Valgkomiteen legger fram innstilling til nytt styre på årsmøtet. Enhver av årsmøtets delegater kan i henhold til foreningens vedtekter foreslå andre kandidater til styret på årsmøtet (såkalte benkeforslag ). Valgkomiteen sender forespørsel til medlemmene om forslag til kandidater til styret i god tid før årsmøtet (videreføring av nåværende ordning). Liste over foreslåtte kandidater skal følge årsmøtepapirene. Valgkomiteen arbeider kontinuerlig med å finne kandidater til styret. Kontroll og valgkomiteens medlemmer: Leder Medlem: Medlem: John Erik Opheim Svein Tholo Oddbjørn Nilsen Styre støtter forslaget fra valgkomiteen. Forslaget vedtatt med 32 for og 5 mot 12

13 FORSLAG 18 Ekofisk-Komiteens kontroll og valgkomite foreslår følgende: Forandringer i Ekofisk-Komiteens vedtekter med bakgrunn i at forslag til nye valgordninger blir vedtatt av årsmøtet. Følgende tillegg til 10.5 ÅRSMØTE: - Valg av forenings styre. Til 13.2 VALG AV TILLITSVALGTE: Punkt , , og utgår. Punkt Valg på tillitsvalgte får følgende tillegg: Det er den tillitsvalgtes oppgave å sørge for at lister over forslag til kandidater blir gjort tilgjenglig for medlemmene. Dette gjøres elektronisk til alle avdelingene/plattformens medlemmer. Nytt punkt Valg på tillitsvalgte: Det er den tillitsvalgtes oppgave å sørge for at det er tilstrekkelig med kandidater til vervene som tillitsvalgt og varatillitsvalgt i de forskjellige avdelinger/plattformer. Nytt punkt Valg på tillitsvalgte: Det er de tillitsvalgtes oppgave å legge fram forslag på tillitsvalgte og varatillitsvalgte for medlemmene i de forskjellige avdelinger/plattformer i henhold til de innkomne forslag. Nytt punkt Valg på tillitsvalgte: Det er de tillitsvalgte som er ansvarlig for at valget blir gjennomført på medlemsmøter på hvert skift. Valget skal gjennomføres ved skriftlig avstemning. Punktene 15.3, 15.6 og 15.8 i 15 VALGKOMITE utgår. Nytt punkt 15.3 i 15 Valgkomite. Valgkomiteen innhenter kandidater til nytt styre i henhold til punktene i denne paragraf. Valgkomiteen legger fram forslag til årsmøtet på nytt styre i foreningen. Nytt punkt 15.6 i 15 Valgkomite: Valgkomiteen skal i hele valgperioden være tilgjengelig for medlemmene til å motta forslag på kandidater til styreverv eller verv i komiteer, utvalg og lignende. Det er forenings styre som er ansvarlig for at valgkomiteen vil være tilgjenglig gjennom foreningens fora for kommunikasjon med foreningens medlemmer. Ny 16 VALG AV STYREMEDLEMMER. Punkt 16.1 Hele styret velges av årsmøtet hvert annet år. 13

14 Punkt 16.2 Valgkomiteen innhenter kandidater til styret i henhold til vedtektenes 15 Valgkomite, og legger fram forslag på nytt styre og vararepresentanter for årsmøtet. Punkt 16.3 Alle godkjente delegater på årsmøtet har anledning til å legge fram forslag på andre kandidater til styret enn de som er foreslått av valgkomiteen. Dette må gjøres skriftlig for årsmøtets ledelse før årsmøtets dagsorden er godkjent. Forslaget må også inneholde navn på vedkommende som skal erstattes av foreslått kandidat. Styret støtter valgkomiteens forslag til vedtektsendringer. at vi redigerer vedtektene i hht. overstående vedtak. Budsjett 2007 Harald Sjonfjell la fram budsjett for Budsjettet godkjent ved akklamasjon. Handlingsprogram Handlingsprogrammet ble vedtatt i sin nåværende form. Leder oppsummerte deretter årsmøtet og ønsket alle vel hjem. Protokoll opplest og godkjent. Signert av Lisbeth Husebø og John Gulliksen Referent: Frode Nirisen. 14

Referat. Årsmøte 2013. Quality Airport Hotel, Sola, 13. og 14. mars

Referat. Årsmøte 2013. Quality Airport Hotel, Sola, 13. og 14. mars Referat Årsmøte 2013 Quality Airport Hotel, Sola, 13. og 14. mars Leder, Rolf Bolstad, åpnet møtet kl. 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer