PINGVINEN. Pionerer i Narvik. Ove Laupstad og Wenche Folberg viser vei i samhandlingen mellom UNN og Narvik kommune. Barnevold som tema

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PINGVINEN. Pionerer i Narvik. Ove Laupstad og Wenche Folberg viser vei i samhandlingen mellom UNN og Narvik kommune. Barnevold som tema"

Transkript

1 PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr årg. 9 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Pionerer i Narvik Ove Laupstad og Wenche Folberg viser vei i samhandlingen mellom UNN og Narvik kommune. Takket UNN med brev Mat og helse Barnevold som tema Kvalitet - Trygghet - Respekt - Omsorg

2 PINGVINEN JANUAR LEDER Det er nå jobben begynner For å møte befolkningens behov for helsetjenester i årene framover, må sykehusene og kommunehelsetjenesten samarbeide om trygge pasientforløp og sammenheng i helsetjenestetilbudet. Det er tanken bak samhandlingsreformen som trådte i kraft ved inngangen til dette året. Gjennom høsten har representanter for UNN og 31 kommuner i lokalsykehusområdet jobbet på spreng for å komme i havn med fire av totalt elleve avtaler som skal ligge i bunnen for et tettere samarbeid. Ytterligere syv tjenesteavtaler skal utarbeides og være ferdig innen 1. juli. UNN-styret har vedtatt de første avtalene, deriblant de to som beskriver hvordan kvaliteten på epikriser (utskrivingsnotatet) og henvisninger skal være. Noen viktige punkter i disse avtalene vil føre til bedre kvalitet i pasientbehandlingen ved at dokumentasjonen blir bedre. UNN har ambisjoner om å få på plass system og rutiner som sikrer at epikrisen følger alle pasienter som omfattes av denne avtalen ved utskriving. Det er et hårete mål som handler om kvalitet for pasienten. Nå begynner jobben med å gjøre innholdet i avtalene kjent i organisasjonen. Vi må innarbeide prosedyrer slik at de som jobber klinisk blir drillet. Noe av det viktigste i disse avtalene er at de inneholder tydelig krav til når pasienter kan skrives ut fra sykehuset og hva UNN må informere om ved utskriving. Det er stilt tilsvarende krav om hva fastleger og kommuner må informere om ved innleggelse i sykehus. Samhandlingsreformen utfordrer tradisjonell hierarkisk tenking om et nivådelt helsevesen der sykehusene representerer et «høyere omsorgsnivå» enn kommunene. Denne tenkingen må vi bort fra. Det tette og gode samarbeidet mellom UNN Narvik og Narvik kommune om etablering av en etterbehandlingsenhet, kan stå som eksempel på likeverdige parter som tenker på pasientenes beste. Dette omtaler vi nærmere i hovedsaken i denne utgaven av Pingvinen. Samhandlingsreformen betyr for folk flest at det skal bli lettere å få helsehjelp lokalt og tilbudet i kommunene skal bli bredere. Folk skal få bistand til koordinering av behandling og oppfølgingen spesielt for mennesker med kroniske lidelser skal bli bedre. Det er også uttalt et mål om å gi flere tilbud til dem som ønsker hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom, for eksempel å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge har vi et godt utgangspunkt for å få til et enda bedre og tettere samarbeid med kommunene. La oss være pådrivere for å øke kompetansen lokalt og gjøre det mulig for kommunene å bli en god medspiller for pasientenes beste. Hilde Pettersen Redaktør «Pingvinen» utgis av Universitetssykehuset i Nord-Norge. Produksjon ved Mediateam Reklame. Redaktør Hilde Pettersen Redaksjonsleder Roy-Morten Østerbøl Journalister Frank Lande Renate Alsén Øvergård Ole petter høgset Fotografer Kristoffer Ås svein Arnt Adelsten Eriksen Annonser: Tips: Jan Fredrik Frantzen UTDANNING Verdifull investering Med studiefinansiering fra UNN kan Tone Kiil og Irina Olsen trygt videreutdanne seg til spesialsykepleiere. RENATE ALSÉN ØVERGÅRD TEKST ROY-MORTEN ØSTERBØL FOTO I flere år fikk de som ville utdanne seg til spesialsykepleiere kun stipend under utdanningen. Da gikk søkertallene ned. Nå er den gamle ordningen tilbake med lønn under utdanning i bytte mot bindingstid og krav om å arbeide i studiefrie perioder. Dette gjør UNN fordi vi trenger spesialsykepleiere. Vi kan rett og slett ikke drifte uten, og vi må derfor sikre oss, sier fagrådgiver Unni Kåsereff. Etter andre gangs utlysning er det fra UNNs side nå fylt opp med studenter med unntak av operasjonssykepleiere. Mange som begynner på sykepleien får raskt et interessefelt og ser verdien i å fordype seg i ett fagområde. Men da har de allerede gått en treårig utdanning hvor de har lån fra før av, og mange er gjerne etablert med barn og familie. Da er det ikke greit å hoppe på en ny utdanning. Vi tror det har vært en vesentlig grunn til nedgangen i søkerantallet, sier Kåsereff. Garantert jobb Hadde det ikke vært for at vi får lønn under utdanningen, så hadde det nok for min egen del blitt tungt å studere videre. Jeg er alene med leilighet og har mine utgifter. Det ville i så fall blitt strevsomt fordi jeg hadde måttet jobbe mye ved siden av, sier Tone Kiil. Hun er begynt på videreutdanning som barnesykepleier. I tillegg tilbys dette opplegget til framtidige spesialsykepleiere innen operasjon, kreft, anestesi og intensiv. Irina Olsen ville tatt utdanning som barnesykepleier uansett, men synes hun er heldig som slipper å ta opp lån. En av fordelene er at man får fast stilling nesten med en gang etterpå. Jeg begynte først på jordmorutdanningen, og var forberedt på å ta opp studielån, men utsiktene til å få jobb her i Tromsø var små. Derfor hoppet jeg av, og satser nå på dette, sier Olsen. Bindingstid Under utdanningen vil hver enkelt være tilknyttet en avdeling. Her vil de jobbe i studiefrie perioder med unntak av vanlig fem ukers ferie. Bindingstiden er på to og et halvt år. Jeg vet at jeg skal bo i Tromsø uansett, så for meg spiller det ingen rolle, sier Kiil, og får bekreftende nikk fra Olsen. At hun skulle jobbe med barn var hun aldri i tvil om. Det skjønte jeg allerede det første året på grunnutdanninga. Det er på nyfødt intensiv jeg skal være, sier Olsen klart. Det er med skrekkblandet fryd at de to nå går løs på den halvannenårige lange utdanninga. Men man har jo blitt eldre og har mer erfaring. Da er det også lettere å lese faglitteratur fordi man har noen knagger å henge det på. Man har vært borte i mange av sykdommene fra før, sier Kiil. For å ta utdanning som spesial sykepleier kreves det uansett to års ansiennitet, så vi vet hva vi går til, sier Olsen. Fra 2012 tilbyr UNN HF ABIKO-studenter (anestesi-, barne-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleier) alminnelige ansettelsesforhold som autoriserte sykepleiere, med lønn etter tariff gjennom hele utdanningsforløpet. Studenten er tilknyttet en avdeling under hele studietiden med krav om 100 prosent stilling i de studiefrie periodene, med unntak av ordinær 5-ukers ferie. Avtjeningssted for bindingstid avklares før utdanningsstart. I dette ligger det en forventning om at studentene får avtjene sin bindingstid der de er etablert med familie og bolig, i henholdsvis Narvik, Harstad eller Tromsø. Fagrådgiver Unni Kåsereff understreker at UNN er avhengig av spesialsykepleiere. Irina Olsen (t.v.), Tone Kiil og lektor Liv Mari Brandt på simuleringssenteret ved UNN. Å trene på dukker er moderne pedagogikk i praksis, sier Brandt.

3 4 PINGVINEN JANUAR 2012 PINGVINEN JANUAR Aktuelt STUDENTEN Traff blink med videreutdanning Anne Lill Jørgensen har truffet blink med videreutdanningen. Etter at Anne Lill Jørgensen fullførte videreutdanning innen gastrosykepleie ble det innført et nytt tilbud ved UNN Narvik: En poliklinikk innen inflammatorisk tarmsykdom med Jørgensen som drivkraft. OLE PETTER BARØ HØGSET Rådgiver og legespesialist i nevrologi Margitta Kampman, sykehusfarmasøyt Camilla Bjørnstad og fag- og forskningssjef Einar Bugge informerer om den nye legemiddelhåndteringen. Vil dobbeltdoser til livs Nå skal ikke bare handelsnavnet, men også virkestoffet eller det generiske navnet på legemidlene dokumenteres. Dette blir gjort for å sikre at pasienten får riktig medikament og for å hindre dobbeltdoser. RENATE ALSÉN ØVERGÅRD Tidligere fantes det bare én type av hvert legemiddel. Det var derfor uproblematisk at legemidler ble oppført på kurveark og resepter med bare handelsnavn eller merkenavn, som Paracet eller Ibux. Etter at Norge ble med i EØS måtte myndighetene åpne det opp for kopier, og det ble konkurranse. Dermed kom det mange like medikamenter, men med ulike navn, sier Fag- og forskningssjef, Einar Bugge. For eksempel selges paracetamol, som er virkestoffet i Paracet, også med handelsnavn som Pamol, Panodil, og rett og slett Paracetamol. Dette har ført til forvirring og Nytt kurs i medikamentregning Sykehusapotek Nord HF og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) har utviklet et nytt og gratis nettbasert kurs, der du som sykepleier kan friske opp dine kvalitets problemer. Helsepersonell må «oversette» medikamentlistene til pasientene, sier rådgiver og legespesialist i nevrologi, Margitta Kampman. Innimellom har det også blitt oppdaget dobbeltbruk og trippelbruk av legemidler. En og samme pasient har fått samme medikament skrevet ut flere ganger fordi disse har forskjellige navn. Nye kurveark Derfor skal helsepersonell heretter bruke generiske navn på kurvearket når legemidler skrives ut til innlagte pasienter. Det vil si at de må oppgi virkestoffene i medikamentene, og ikke bare handelsnavnet. Høsten 2010 kunnskaper om medikamentregning. Kurset gir deg både praktisk og teoretisk kunnskap om både grunnleggende ferdigheter, fortynning ble dette systemet innført på intensivavdelingen og oppvåkningen i Tromsø, men ikke ved resten av UNN. Det er nå vedtatt at hele UNN skal gå over til den nye ordningen. Det er laget nye kurveark hvor legen skriver det generiske navnet og sykepleierne fører på handelsnavnet. Det blir også en endring i epikrisene hvor medikamentlistene viser til det generiske navnet, i tillegg til handelsnavn, sier Kampman. Helsepersonell som er utdannet i utlandet og er ukjent med norske handelsnavn vil også ha utbytte av den nye ordningen. Endringer fra år til år Sykehusfarmasøyt Camilla Bjørnstad forteller at det endrer seg fra år til år hvilke medikamenter de bruker ved UNN. Dette i forhold til hvem som vinner anbudsrunden. Apotekene har siden 2001 gjort «generisk bytte» for at pasienten skulle og infusjoner. Det er bygd opp ved hjelp av scenarioer og skal være praksisnært, slik at du møter virtuelle pasienter som trenger medikamentell behandling. få billigste alternativ og ikke nødvendigvis det handelsnavnet som står på resepten, sier hun. De generiske navnene står alltid på medisineskene, slik at sykepleierne kan gjøre sin kvalitetssikring. Pasienten vil nå kunne kontrollere det generiske navnet i epikrisen sin mot det generiske navnet som står på legemiddelesken. Film med opplæring Det er laget en undervisningsfilm i forbindelse med innføringen. Den omhandler bakgrunnen for den nye legemiddelhåndteringen, og hvordan dette skal gjøres i praksis. Alle avdelingene vil bruke denne filmen for å lære opp sine ansatte. Hvis noen skulle trenge mer informasjon, må de gjerne ta kontakt med rådgivningsfarmasøytene, sier Bjørnstad. medikamentregning Du kan godt si at utdanningen var fulltreff både for meg som sykepleier og for UNN Narvik, forklarer Anne Lill Jørgensen. UNN-sykepleieren startet på videreutdanning innen gastrosykepleie høsten Året etter var hun ferdig med det omfattende studiet i regi av Høgskolen i Bergen. I tiden etterpå har UNN Narvik fått på plass en sykepleierdriftet poliklinikk innen inflammatorisk tarmsykdom, såkalt IBD (en samlebetegnelse på kroniske sykdommer med betennelser og tilhørende komplikasjoner i tarmen). Den drives av Jørgensen i nært samarbeid med overlege Johanne Harang. Det stemmer at dette tilbudet ble innført ved UNN Narvik etter at jeg hadde gjennomført utdanningen. Men jeg må berømme det gode fagmiljøet innen gastrosykepleie i UNN. Her er det mange engasjerte og ressurssterke personer, oppsummerer Jørgensen. Hvorfor tok du videreutdanning innen gastrosykepleie? Det er et veldig fascinerende fagfelt, og jeg har vel mer eller mindre alltid ønsket å fordype meg i dette emnet. Mage og tarm-problematikken har et vidt omfang og mange sliter med dette i hverdagen. Derfor er det viktig å ha god kunnskap innen feltet slik at man kan komme med gode råd til folk som har behov for det. Er det nødvendig med videreutdanning for helsearbeidere? Samfunnet endrer seg hele tiden. På en del samfunnsområder er det man lærte i går, gammeldags i morgen. Slik er det heldigvis ikke innen det fagfeltet jeg jobber med, men det skjer mye der Navn: Anne Lill Jørgensen Stilling: Jobber ved medisinsk poliklinikk ved UNN Narvik. Har ansvar for sykepleierdrevet poliklinikk innen IBD Tid ved UNN Narvik: Har arbeidet ved sykehuset i Narvik siden 1988 Videreutdanning: Gastrosykepleie ved Høgskolen i Bergen, Utdanning: Sykepleieutdanning ved Høgskolen i Bodø Hjemsted: Kommer opprinnelig fra Narvik også i løpet av relativt kort tid. Siden jeg tok grunnutdanningen i sykepleie på 80-tallet har det kommet mange endringer. Både når det gjelder utstyr, behandlingsmåter og generelt hvordan man foretar sykepleie. Kan du forklare hva sykepleierdrevet poliklinikk innen IBD betyr? To dager i måneden tar jeg i mot pasienter som har kroniske sykdommer med betennelser og tilhørende komplikasjoner i tarmen, eksempelvis Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. Der gir jeg konsultasjoner og kommer med råd og hjelp og forsøker å hjelpe dem så godt jeg kan. Hvor og når gjennomførte du sykepleieutdanningen? Grunnutdanningen i sykepleie tok jeg i Bodø på midten av 1980-tallet. Etter at utdanningen var i boks har jeg arbeidet ved flere ulike steder i landet, deriblant ett år i Kirkenes. Til Narvik kom jeg i 1988, og har vært innom flere avdelinger ved sykehuset i løpet av den tiden. Der jeg er nå, ved medisinsk poliklinikk, har jeg arbeidet siden januar 2003.

4 6 PINGVINEN JANUAR 2012 PINGVINEN JANUAR Hovedsak Samhandlingsreformen Samhandlingskameratene UNN har vært med fra starten, og står for en del av finansieringen av det nye senteret. For 2012 utgjør dette beløpet 1,5 millioner kroner. Wenche Folberg og Ove Laupstad blir samarbeidspartnere når REO åpner i Narvik I Narvik skal de snart åpne Senter for rehabilitering, observasjon og etterbehandling (REO). Tromsø kommune hoppet av i tolvte time. OLE PETTER BARØ HØGSET Opprettelsen av REO-senteret er karakterisert som nybrottsarbeid. Det er hjemmetjenesten i kommunen som skal drive virksomheten. Dette gjør at Narvik er godt i gang med arbeidet med å nå målene i samhandlingsreformen. Vi har gjort et grundig forarbeid og mener dette er veien å gå for å oppfylle intensjonene med samhandlingsreformen. Dette skal gjøre at pasientene får dekket behovene sine på riktig sted til riktig tid, sier kommunalsjef i Narvik kommune Wenche Folberg. Hun avslører at senteret vil inneha tre funksjoner: Rehabilitering, observasjon og etterbehandling. REO er lokalisert til Sykehushaugen og ligger vegg i vegg med UNN Narvik. Tromsø kommune planla et lignende prosjektet, men valgte av økonomiske årsaker å avbryte det hele, bare få dager før nyttårsrakettene kom til syne på Tromsø-himmelen. Jeg vil gjerne gi honnør til blant andre politikerne i Narvik kommune. Kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon, og da er det fort å tenke kortsiktig. Men de har lagt en del penger på bordet for at man skal få det bedre litt lengre frem i tid. Politikerne i Narvik har vært forbilledlige på dette området, mener Wenche Folberg. UNN har vært med fra starten, og står for en del av finansieringen av det nye senteret. For 2012 utgjør dette beløpet 1,5 millioner kroner. Vi har gjort et bevisst valg når vi har valgt hjemmetjenesten som leder av denne virksomheten. De har regelmessig kontakt med innbyggerne i Narvik som har behov for sykepleie. Det gjør at vi på mange måter river ned en del murer, slik at pasientene bare vil måtte forholde seg til en aktør, foruten sykehuset. Det vil forhåpentligvis gjøre ting enklere, mer oversiktlig, mer effektivt og bedre for brukerne våre, oppsummerer Folberg. Selve prosessen med å få til REOsenteret har vært rekordrask. Først sommeren 2011 fikk Narvik kommune midler fra Helsedirektoratet for å jobbe frem prosjektet. Et halvt år senere er altså man kommet så langt at det bare er snakk om dager før det hele skal i drift. Det har vært en utrolig ståpåvilje hele veien i dette prosjektet. Alle nivåene har jobbet knallhardt for at vi skal s

5 s 8 PINGVINEN JANUAR 2012 PINGVINEN JANUAR Hovedsak komme i mål. Et halvt år i kommunalt sektor er ikke lang tid, og i løpet av denne perioden har vi altså utarbeidet en plan for senteret, fått på plass finansiering, fått den godkjent hos politikerne, oppgradert lokaliteter og ansatt medarbeidere. Og om kort tid vil den være i full drift, sier Folberg. Av senterets 15 plasser vil fire være tilknyttet rehabiliteringsdelen, mens åtte vil være relatert til etterbehandling og de tre siste til observasjon. Det vil for øvrig være tilknyttet om lag 20 årsverk til senteret, der både syke pleiere, omsorgsarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og lege vil ha sitt virke. Over 110 personer søkte på de jobbene vi lyste ut i forbindelse med REO-senteret. Veldig mange med solid kompetanse ønsket å bidra i dette arbeidet, og vi er veldig godt fornøyd med rekrutteringsprosessen. At lokalitetene har UNN Narvik som nærmeste nabo bør gi gode samarbeidsvilkår senteret og sykehuset imellom, mener Folberg. I tillegg til REO-senteret vil Narvik kommune også øke tilbudet av sykehjemsplasser. 12 nye plasser vil se dagens lys i Ove Laupstad, avdelingsleder på medisinsk avdeling ved UNN Narvik, mener den korte veien mellom sykehuset og REO-senteret vil være en stor fordel for godt samarbeid dem i mellom. Vi ser veldig frem til å jobbe tett med REO-senteret. Vi har lokaliteter vegg i vegg og det gir gode vilkår for utveksling av både pasienter, informasjonsflyt og samhandling. At det er hjemmetjenesten som har regien på senteret gir også en del muligheter, forklarer avdelingslederen. Han mener at et godt samarbeid mellom de to institusjonene er en forutsetning for hvor godt man vil lykkes med samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen Fakta om Samhandlingsreformen Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak (Trådte i kraft fra ): 6-2. Krav til avtalens innhold Avtalen skal som et minimum omfatte: 1. Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre 2. Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Få ut epikrisen Hanne Frøyshov mener legene må endre oppfatning om hva som er en epikrise. Ellers kan kommunene nekte å betale for utskrivningsklare pasienter. ROY-MORTEN ØSTERBØL Med samhandlingsreformen har UNN fått klare vilkår for når en pasient kan regnes som utskrivingsklar. Hvis ikke tilstrekkelig dokumentasjon er på plass, så kan kommunene nekte å betale for en pasients liggedøgn. Vi har ikke vært gode nok på å skrive epikriser, og da får ikke de som tar over etter oss god nok informasjon om pasientene. Dette kan føre til feilbehandling, reinnleggelser og ikke minst tap av helse, sier Hanne Frøyshov. Hun er lege på geriatrisk avdeling, UNN Tromsø og medlem av gruppen som har jobbet med å utarbeide de nye avtalene mellom UNN og kommunene. Hva skyldes dette? Det handler om hva en epikrise skal være, og tid til å gjøre arbeidet skikkelig. Mange venter med å skrive epikriser til alle prøvesvar foreligger, noe som gjerne kan ta flere uker. Flere pasienter reiser altså fra sykehuset uten viktige opplysninger som egentlig er tilgjengelige for oss når pasientene drar. Hvem har ansvaret? Dette er legene sin jobb. Vi kan ikke skylde på noen andre. Forandringer Legene må jobbe med epikrisen på en annen måte enn det som er vanlig i dag. Egentlig en enkel jobb, men samtidig vanskelig, for det handler om holdninger, ifølge Frøyshov. Den tradisjonelle oppfatningen av en epikrise er at det er et skriv som innholder informasjon om hva som feiler pasienten og hva som bør gjøres videre. Men vi må venne oss til at epikrisen bør inneholde de opplysningene vi har om pasientene i dét de skrives ut fra sykehuset, og resten må komme i et oppfølgende brev. Dessuten må epikrisearbeidet gjøres systematisk 4. Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd 5. Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon 6. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering 7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid 8.Samarbeid om jordmortjenester 9.Samarbeid om IKT-løsninger lokalt 10. Samarbeid om forebygging og 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden for å sikre at epikrisen inneholder opplysninger som er nyttige for den som skal overta behandlingsansvaret. Forbedringer Mange avdelinger gjør jobben med dokumentasjon bra i dag og har etablert gode rutiner for epikriser. Derfor tror jeg at leger på andre avdelinger også skal klare det, sier Frøyshov. Hun legger til at det nå kommer en mal for epikriser som sikrer at alle opplysninger ved utskrivelse skal være med. I tillegg kommer en konkret prosedyre for samhandling rundt utskrivelse. Dette er legene sin jobb. Vi kan ikke skylde på noen andre. Det er vel egentlig en selvfølge at vi dokumenterer de vurderinger vi har gjort rundt problemstillinger, diagnoser, medikamenter og videre planer, og at vi gir fra oss disse opplysningene til den som får pasienten «i fanget». Har du noen tips til hva legene selv kan gjøre for å få til dette? De bør ta det opp på sine avdelinger, sette seg inn i prosedyren og finne løsninger for tidsbruk og rutiner med sine ledere. Det er i stor grad en lederoppgave å legge til rette for at prosedyren ved utskrivelse skal kunne følges. Likevel har hver enkelt lege et eget ansvar for å få denne jobben gjort. Samhandlingsreformen vil føre til et større press fra kommunene på UNN for å få god og tidlig dokumentasjon ved utskrivelse. Dette er bra for pasientene, sier Hanne Frøyshov. Les mer om Samhandlingsreformen på: og Kees Jan Verhage er i gang med å lage samarbeidsavtaler mellom UNN og kommunene. Denne jobben gjør han sammen med jurist Leif Erik Nord i NST, klinikksjef Markus Rumpsfeldt i Medisinsk klinikk, lege Hanne Frøyshov og en brukerrepresentant fra UNN. Behov for kulturendring Hvis UNN og kommunene skal lykkes med kompetanseoverføring i forbindelse med Samhandlingsreformen, så må det skje en kulturendring. ROY-MORTEN ØSTERBØL Det mener Kees Jan Verhage ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST). Han jobber med å lage samarbeidsavtaler mellom UNN og 31 kommuner i Troms og Ofoten, med Tysfjord som den sydligste kommunen. Når vi samler partene så ser vi ofte at de ikke vet så mye om hverandre. Det har vært tette skott og ikke den største vilje til å se helhet, forteller han og legger til: Ansatte i kommune kan mye om hele livet til en pasient; de kjenner de pårørende, bosituasjon, naboforhold og så videre. På sykehuset kan de mye om diagnose, behandling og selve sykdomsforløpet. Utfordringen fremover blir å samle og forene disse kompetansene. Bedre kontakt Verhage er opptatt av at sykehuset og kommunene må bli flinkere til å kommunisere. Allerede på sykehuset bør man undersøke en pasients hjemmesituasjon, kontakte de kommuneansatte og informere dem om tilstand og behov. Kommunene på sin side må bli flinkere til å ta kontakt med sykehusene på forhånd, og ikke vente helt til pasienten kommer hjem. Hvem har ansvaret? Begge parter. I avtalearbeidet prøver vi best mulig å definere hvem som har ansvaret i de ulike leddene i et pasientforløp. Partene må definere hva de har behov for og trenger, deretter må vi bli enige om det praktiske og økonomiske. Mer dialog Et stikkord for kompetanseoverføring er bedre dialog mellom spesialister ved UNN og fastleger og sykepleiere i kommunene. UNN har spesialistene og kompetansen, mens kommunene mangler dette. Overføring av kompetanse kan gjøres ved kurs, veiledning, mer bruk av telefon, videokonferanse, hospiteringsordninger samt nettbaserte kurs og forelesninger, oppsummerer Verhage og har spesielt kronikerne i tankene. Samhandlingsreformen er viktig for kronikere, eldre og pasienter med lange sykdomsforløp, som diabetes, overvekt og kols. Reformen skal jo være med på å sikre denne typen pasienter det gode liv. Mye arbeid Arbeidet med å lage avtaler mellom UNN og kommunene begynte den 22. september i fjor, og ble iverksatt av Overordnet samarbeidsorgan mellom UNN og kommunene (OSO). Når alle avtalene er på plass så vil det bestå av til sammen cirka 650 enkeltavtaler. Innen 31. januar er vi ferdig med fem avtaler. Til 1. juli skal sju nye avtaler være ferdige. Men dette er bare de lovpålagte avtalene. Alle sykehus har særegne avtaler med de forskjellige kommunene, og for disse må det gjøres spesifikke avtaler. Dette gjelder for eksempel DPSene i Nordreisa og Lenvik. Når blir dere ferdig med alt? Nei, det er ikke godt å si. Jeg tror dette vil være et pågående arbeid; avtaler må jevnlig fornyes og når nye behov oppstår må det lages nye avtaler. Den store gründer jobben er egentlig å lage alle avtalene. Så du vil ha nok jobb fremover? Ja, høyst sannsynlig.

6 Knalltilbud på Toyota Prius og Auris HSD Tromsø Mediateam Tromsø er et nytt publiseringsbyrå med fokus på kunde-, intern- og festivalmagasiner. Våre største kunde er UNNs helsemagasin Pingvinen. Vi tilbyr redaksjonell kompetanse innen journalistikk og foto, prosjektstyring og grafisk layout, trykk og distribusjon. Vi gjør jobben fra idé til ferdig produkt. Prius Executive PrivatLeie fra 2.946,- pr mnd inkl mva og met.lakk. * Auris HSD Advance PrivatLeie fra Trenger du et magasin ta kontakt med oss! 2.158,- * pr mnd inkl mva og met.lakk. Nordlysbygget 3 etasje, 9272 Tromsø Tlf Kampanjerente 1,95%* Prius Executive fra: ,- Auris HSD Advance fra,- inkl frakt- lev. og reg.omk. Årsavgift kommer i tillegg. *Gjelder modell: Prius Executive 1.8: Nom. rente: 1,95%. Startleie: ,-. Total leiekostnad: Gjelder modell: Auris HSD Advance 1.8: Nom. rente: 1,95%. Startleie: ,-. Total leiekostnad: ,-. Periode/kjørelengde 36 mnd/ km. Tillegg for tingl./etabl. gebyr 3 738,- inkl i total leiekostnad. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx Prius: fra 0,39 l/mil, fra 89 g/km, fra 0,005 g/km. Auris HSD: 0,38 l/mil, fra 89 g/km, fra 0,006 g/km. Avbildet modeller kan ha ekstrautstyr. Med forbehold om trykkfeil. Garantert kvalitet 5 ÅR/ km TOYOTA GARANTI Harila Tromsø AS, Skattøraveien 44, 9291 Tromsø Harila Tromsø AS, Karosseriavd., Hansjordnesgata 1, 9009 Tromsø Ledige stillinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge Åpent: man-ons , tors , fred , lør FORSIKRING Best i test - takk for tilliten SpareBank 1 har de mest fornøyde kundene blant de syv største skadeforsikringsselskapene. Norsk kundebarometer - forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI. Bli forsikret og fornøyd du også. Helsesøster, Longyearbyen Sykehus. Prosjektstilling finansiert av midler innen «Opptrappingsplan for rusfeltet». Kontakt: Reidun Holthe eller Aksel Bilics, tlf Helsesekretær, Medisinsk klinikk. Fast stilling og Helsesekretær, Kirurgi- kreft- og kvinnehelse- Medisinsk poliklinikk og dagenhet, Medisinsk kontortjeneste. Kontakt: Anne Regine Lager, tlf klinikken. Fast 40% stilling ved Generell poliklinikken. Kontakt: Turid Kristiansen, tlf eller Sonja Schaal, tlf Sykepleier, Nevro- og ortopediklinikken. Fast stilling og vikariat ved Øye/Nevrokirurgisk sengepost. Kontakt: Kari J. Larsen, tlf / Sykepleiere, Rehabiliteringsklinikken. Faste stillinger og vikariater ved Rehabiliteringsmedisinsk døgnenhet, Tromsø, Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk avd. Kontakt: Arne Wilhelmsen, tlf / eller Geir Nilsen, tlf / Helsesekretærer, Akuttmedisinsk klinikk. 2 faste 90% stillinger i turnus ved Akuttmottaket og Observasjonsposten. Kontakt: Monica Ramsvik, tlf / Sykepleiere/spesialsykepleiere, Fag- og Miljøterapeut, Rus og spesialpsykiatrisk klinikk. Fagkonsulent/behandler, Rus og spesialpsykiatrisk klinikk. Fast stilling ved LARiNord, Avd. for psykiatri og rusbehandling. Kontakt: Jorunn Lorentsen, tlf / Vikariat ved Nordlandsklinikken Narvik. Koordinatorfunksjon. Kontakt: Lisa Augensen, tlf / eller Jørn Fridfeldt, tlf / Sykepleier/vernepleier, Rus og spesialpsykiatrisk klinikk. Faste stillinger og vikariater, hel- og deltid, ved Nordlandsklinikken Narvik. Kontakt: Lisa Augensen, tlf / eller Jørn Fridfeldt, tlf / Helsesekretær, Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken. Fast stilling ved Kvinneklinikken. Kontakt: Hege Dekkerhus, tlf eller Gunn Adolfsen, tlf forskningssenteret. Faste stillinger og vikariat (100, 70 og 30%) ved Forskningsposten, Klinisk forskningsavdeling. Kontakt: Anne-Sofie Sand, tlf eller Elin Hanssen, tlf Sykepleier/spesialsykepleier, Barn- og ungdomsklinikken. Fast stilling ved Ungdomspsykiatrisk seksjon, Barne- og ungdomspsykiatrisk avd. Kontakt: Lars Gunnar Westermann, tlf eller Agnes Syversen, tlf Seksjonsleder Maskin/VVS, Drift- og Sykepleier, Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken. eiendomssenteret. Fast stilling ved Maskinseksjonen, Teknisk drift. Kontakt: Martin Sivertsen, tlf Vikariat ved Avd. for gastroenterologisk kirurgi. Kontakt: Gro Jensen/Kirsti Fosland/Lotte Eliassen, tlf / Elektriker, Drift- og eiendomssenteret. Fast stilling Fagbioingeniør, Diagnostisk klinikk. Vikariat ved Teknisk seksjon, Narvik, Teknisk drift. Kontakt: Trond Reinholdtsen, tlf / Tekniker/fagarbeider, Drift- og eiendomssenteret. Fast stilling ved Teknisk seksjon, Narvik, Teknisk drift. Kontakt: Trond Reinholdtsen, tlf / Ambulansearbeider, Akuttmedsinsk klinikk. Bank. Forsikring. Og deg. Seksjonsleder, Medisinsk klinikk. Fast stilling i Bioingeniør, Diagnostisk klinikk. Faste stillinger og vikariat, 3-delt turnus, ved Laboratoriemedisin i Tromsø. Kontakt: Lisbeth Hansen, tlf eller Aud Helene Ulriksen, tlf vikariat ved Medisinsk kontortjeneste. Kontakt: Anne Regine Lager, tlf faste stillinger ved Ambulansestasjon Lyngseidet. Kontakt: Aud Iversen, tlf ved fagområdet immunhematologi, Laboratoriemedisin i Tromsø. Kontakt: Lisbeth Hansen, tlf eller Sissel Asbjørnsen, tlf Bioingeniør/sykepleier, Diagnostisk klinikk. Vikariat ved Blodbanken, Laboratoriemedisin i Tromsø. Kontakt: Lisbeth Hansen, tlf eller Jorun Willumsen, tlf Helsefaglig personell og helsesekretærer, Rehabiliteringsklinikken. Faste stillinger og engasjement ved regional vurderingsenhet, Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk avd., Tromsø. Kontakt: Mona-Lisa Olsen, tlf eller Anne Stina S. Nordmo, tlf Fagutviklingssykepleier, Allmennpsykiatrisk klinikk. Fast stilling ved Akutt-teamet, Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn. Kontakt: eller Siren Hoven, tlf Sykepleier/miljøterapeut/hjelpepleier, Allmennpsykiatrisk klinikk. Deltidsstillinger ved Rehabiliteringsposten, Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn. Kontakt: Berit Gädke, tlf eller Berit Augdal, tlf DIPS og DRG-controller, Barne- og ungdomsklinikken. Fast stilling. Kontakt: Elin Gullhav, eller Hege Lisbeth Roland Persson, Hjelpepleier; Nevro- og ortopediklinikken. Fast stilling ved Nevrologisk avd. Kontakt: Hanne Sætermo, tlf Helsesekretær/kontorfagarbeider, Nevro- og ortopediklinikken. Faste stillinger ved Nevrologisk avd. Kontakt: Kirsti Fredheim Karlsen, tlf Du finner flere stillingsannonser, fullstendige annonsetekster, samt lenke til elektronisk søknadsskjema, på eller

PINGVINEN. Gratulerer UNN! Knut Schrøder, Helga Jentoft og Sigurd Haldorsen gir deg et historisk tilbakeblikk UNN

PINGVINEN. Gratulerer UNN! Knut Schrøder, Helga Jentoft og Sigurd Haldorsen gir deg et historisk tilbakeblikk UNN UNN 2011 PINGVINEN HELSEMAGASINET UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 9 2011 årg. 8 Nordlandsklinikken 50 år UNN Breivika 20 år Åsgård 50 år Direktøren for det hele Gratulerer UNN! Knut Schrøder, Helga

Detaljer

PINGVINEN. Betongprofessor hjelper UNN UNN

PINGVINEN. Betongprofessor hjelper UNN UNN UNN 2011 PINGVINEN HELSEMAGASINET UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 10 2011 årg. 8 Hva er galt med UNN? spurte Ulf A. Halvorsen i et leserinnlegg. Nå deler han sine erfaringer som pasient slik at sykehuset

Detaljer

PINGVINEN. Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad.

PINGVINEN. Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad. PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 6 2012 årg. 9 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad. Inspirasjon

Detaljer

PINGVINEN. Først, gjør ikke skade

PINGVINEN. Først, gjør ikke skade PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 11 2012 årg. 9 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Først, gjør ikke skade Legekunstens far, Hippokrates, formulerte dette prinsippet for over 2000 år siden. Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

PINGVINEN. Utstyrsløftet Budsjettdisiplin lønner seg. Det er over ti år siden UNN kunne gjøre så store investeringer som i 2012.

PINGVINEN. Utstyrsløftet Budsjettdisiplin lønner seg. Det er over ti år siden UNN kunne gjøre så store investeringer som i 2012. PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 1 2013 årg. 10 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE 3 Kirurgiroboten da Vinci: 25 millioner 3 PET-skanner i Tromsø: 17 millioner 3 Nytt trykkammer: 16 millioner 3 MR i Narvik:

Detaljer

Suksessen som endte i svik. Snart klart for obspost. Bygger team via tvskjerm

Suksessen som endte i svik. Snart klart for obspost. Bygger team via tvskjerm Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 3 13. mars 2009 Suksessen som endte i svik Som 13-åring trente Peter Dalan (18) som en toppidrettsutøver i flere måneder, og oppnådde fantastiske resultater. På grunn

Detaljer

PINGVINEN. Oppsiktsvekkende forskningsfunn. Vitamin B9 (folsyre) kan øke sjansen for kreft, ifølge UNN-forsker Kaare Harstad Bønaa. 2-4 HELSEMAGASINET

PINGVINEN. Oppsiktsvekkende forskningsfunn. Vitamin B9 (folsyre) kan øke sjansen for kreft, ifølge UNN-forsker Kaare Harstad Bønaa. 2-4 HELSEMAGASINET HELSEMAGASINET PINGVINEN UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 10 2009 årg. 6 Oppsiktsvekkende forskningsfunn Vitamin B9 (folsyre) kan øke sjansen for kreft, ifølge UNN-forsker Kaare Harstad Bønaa. 2-4

Detaljer

Den ALLER STØRSTE gaven

Den ALLER STØRSTE gaven Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 2 13. februar 2009 Alt klart for den store FESTIVALEN SIDE 20-21 FOTO: Siv DOLMen/StifteLSen OrganDOnaSJOn Organdonasjon: Den ALLER STØRSTE gaven 2008 ble et rekordår

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 9 25. april 2008. Kritisk mangel på psykiatere

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 9 25. april 2008. Kritisk mangel på psykiatere Pingvinen Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 9 25. april 2008 Rom for minner Ved hjelp av et spesialinnredet minnerom vekker Kroken sykehjem gamle minner hos eldre med hukommelsestap og demens. Prosjektet

Detaljer

PINGVINEN. Større frihet

PINGVINEN. Større frihet HeLseMAGAsIneT PINGVINEN Nr. 6 2009 årg. 6 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Større frihet Fotograf Trym Ivar Bergsmo har fått økt livskvalitet og større frihet fordi ny teknologi gjør det mulig å kontrollere

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Kraftig utvikling tross treg linje. Sjefer på skolebenken. Observa sjons post kan løse floker 12-15 16-17

Kraftig utvikling tross treg linje. Sjefer på skolebenken. Observa sjons post kan løse floker 12-15 16-17 Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 7 28. mars 2008 Doktor på «mini-terapi» Selv de aller minste av oss, som vesle Maja, trenger fysioterapi. Gunn Kristin Øberg har nylig tatt doktorgrad på fysioterapi

Detaljer

Spiseforstyrrelser: Fokus på fortrolighet. 1.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no. Vet for lite om seksualitet. Papirløse trenger fysioterapi

Spiseforstyrrelser: Fokus på fortrolighet. 1.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no. Vet for lite om seksualitet. Papirløse trenger fysioterapi 1.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Spiseforstyrrelser: Fokus på fortrolighet Helsereform møter skepsis Papirløse trenger fysioterapi Vet for lite om seksualitet Må ikke ha leger i BHT TELEFON; +47 69

Detaljer

FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 4 2006. Eldre inn i sykehusene. Side 21 24

FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 4 2006. Eldre inn i sykehusene. Side 21 24 fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 4 2006 Eldre inn i sykehusene Side 21 24 Hyggelig strømgevinst til HMN-ansatte Mange av dine kollegaer har også i år en strømavtale som er forbeholdt HMNs

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

RIKTIG MEDISIN- MASKIN. d:mag. Nye Ahus får helautomatisk. Livsfarlig personvern SIDE 8-11. Pasienten tar mer kontroll SIDE 20-21

RIKTIG MEDISIN- MASKIN. d:mag. Nye Ahus får helautomatisk. Livsfarlig personvern SIDE 8-11. Pasienten tar mer kontroll SIDE 20-21 d:mag ET MAGASIN FRA DIPS ASA Nye Ahus får helautomatisk MEDISIN- MASKIN Pasientene ved Nye Ahus vil få sin medisin levert i slike endosepakker, direkte fra en maskin. Sykehuset er først i verden med helautomatisk

Detaljer

Hvorfor rammet tragedien oss?

Hvorfor rammet tragedien oss? fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 2 2002 Hvorfor rammet tragedien oss? Side 15 17 Bohus har løsningene for kontorer og offentlige rom Et mangeårig samarbeid som leverandør til sykehusene

Detaljer

[2-14] si magasinet. Mekanisk operatør på Hamar 6. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014

[2-14] si magasinet. Mekanisk operatør på Hamar 6. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014 [2-14] si magasinet Mekanisk operatør på Hamar 6 Utrolig flaks i uflaksen 8 I gang med SMS-varsling 24 Åpnet nytt pasienthotell 26 Innhold SI Magasinet

Detaljer

FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 1 2005. Omdømme under lupen. Side 20 23

FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 1 2005. Omdømme under lupen. Side 20 23 fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 1 2005 Omdømme under lupen Side 20 23 Flytteplaner? Ring oss i dag og bestill gratis MeglerTakst Namsos: 74 22 69 71 / Levanger 74 02 88 00 MeglerTakst

Detaljer

Det nytter magasinet 2004

Det nytter magasinet 2004 Kommunenes Sentralforbund og Sosial- og helsedirektoratet Det nytter magasinet 2004 Det nytter-prisen deles ut for tiltak som fremmer brukermedvirkning, samarbeid og effektiv utnyttelse av ressursene innen

Detaljer

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning.

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning. 01/2011 Årgang 10. Et magasin fra KVALItets- LØFTET Seks direktører og deres prioriteringer. Side 4 6 pasienter setter karakter Revmatologisk avdeling prøver ut Bruker Spør Bruker-modellen. Side 22 Styrmann

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer