PINGVINEN. Pionerer i Narvik. Ove Laupstad og Wenche Folberg viser vei i samhandlingen mellom UNN og Narvik kommune. Barnevold som tema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PINGVINEN. Pionerer i Narvik. Ove Laupstad og Wenche Folberg viser vei i samhandlingen mellom UNN og Narvik kommune. Barnevold som tema"

Transkript

1 PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr årg. 9 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Pionerer i Narvik Ove Laupstad og Wenche Folberg viser vei i samhandlingen mellom UNN og Narvik kommune. Takket UNN med brev Mat og helse Barnevold som tema Kvalitet - Trygghet - Respekt - Omsorg

2 PINGVINEN JANUAR LEDER Det er nå jobben begynner For å møte befolkningens behov for helsetjenester i årene framover, må sykehusene og kommunehelsetjenesten samarbeide om trygge pasientforløp og sammenheng i helsetjenestetilbudet. Det er tanken bak samhandlingsreformen som trådte i kraft ved inngangen til dette året. Gjennom høsten har representanter for UNN og 31 kommuner i lokalsykehusområdet jobbet på spreng for å komme i havn med fire av totalt elleve avtaler som skal ligge i bunnen for et tettere samarbeid. Ytterligere syv tjenesteavtaler skal utarbeides og være ferdig innen 1. juli. UNN-styret har vedtatt de første avtalene, deriblant de to som beskriver hvordan kvaliteten på epikriser (utskrivingsnotatet) og henvisninger skal være. Noen viktige punkter i disse avtalene vil føre til bedre kvalitet i pasientbehandlingen ved at dokumentasjonen blir bedre. UNN har ambisjoner om å få på plass system og rutiner som sikrer at epikrisen følger alle pasienter som omfattes av denne avtalen ved utskriving. Det er et hårete mål som handler om kvalitet for pasienten. Nå begynner jobben med å gjøre innholdet i avtalene kjent i organisasjonen. Vi må innarbeide prosedyrer slik at de som jobber klinisk blir drillet. Noe av det viktigste i disse avtalene er at de inneholder tydelig krav til når pasienter kan skrives ut fra sykehuset og hva UNN må informere om ved utskriving. Det er stilt tilsvarende krav om hva fastleger og kommuner må informere om ved innleggelse i sykehus. Samhandlingsreformen utfordrer tradisjonell hierarkisk tenking om et nivådelt helsevesen der sykehusene representerer et «høyere omsorgsnivå» enn kommunene. Denne tenkingen må vi bort fra. Det tette og gode samarbeidet mellom UNN Narvik og Narvik kommune om etablering av en etterbehandlingsenhet, kan stå som eksempel på likeverdige parter som tenker på pasientenes beste. Dette omtaler vi nærmere i hovedsaken i denne utgaven av Pingvinen. Samhandlingsreformen betyr for folk flest at det skal bli lettere å få helsehjelp lokalt og tilbudet i kommunene skal bli bredere. Folk skal få bistand til koordinering av behandling og oppfølgingen spesielt for mennesker med kroniske lidelser skal bli bedre. Det er også uttalt et mål om å gi flere tilbud til dem som ønsker hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom, for eksempel å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge har vi et godt utgangspunkt for å få til et enda bedre og tettere samarbeid med kommunene. La oss være pådrivere for å øke kompetansen lokalt og gjøre det mulig for kommunene å bli en god medspiller for pasientenes beste. Hilde Pettersen Redaktør «Pingvinen» utgis av Universitetssykehuset i Nord-Norge. Produksjon ved Mediateam Reklame. Redaktør Hilde Pettersen Redaksjonsleder Roy-Morten Østerbøl Journalister Frank Lande Renate Alsén Øvergård Ole petter høgset Fotografer Kristoffer Ås svein Arnt Adelsten Eriksen Annonser: Tips: Jan Fredrik Frantzen UTDANNING Verdifull investering Med studiefinansiering fra UNN kan Tone Kiil og Irina Olsen trygt videreutdanne seg til spesialsykepleiere. RENATE ALSÉN ØVERGÅRD TEKST ROY-MORTEN ØSTERBØL FOTO I flere år fikk de som ville utdanne seg til spesialsykepleiere kun stipend under utdanningen. Da gikk søkertallene ned. Nå er den gamle ordningen tilbake med lønn under utdanning i bytte mot bindingstid og krav om å arbeide i studiefrie perioder. Dette gjør UNN fordi vi trenger spesialsykepleiere. Vi kan rett og slett ikke drifte uten, og vi må derfor sikre oss, sier fagrådgiver Unni Kåsereff. Etter andre gangs utlysning er det fra UNNs side nå fylt opp med studenter med unntak av operasjonssykepleiere. Mange som begynner på sykepleien får raskt et interessefelt og ser verdien i å fordype seg i ett fagområde. Men da har de allerede gått en treårig utdanning hvor de har lån fra før av, og mange er gjerne etablert med barn og familie. Da er det ikke greit å hoppe på en ny utdanning. Vi tror det har vært en vesentlig grunn til nedgangen i søkerantallet, sier Kåsereff. Garantert jobb Hadde det ikke vært for at vi får lønn under utdanningen, så hadde det nok for min egen del blitt tungt å studere videre. Jeg er alene med leilighet og har mine utgifter. Det ville i så fall blitt strevsomt fordi jeg hadde måttet jobbe mye ved siden av, sier Tone Kiil. Hun er begynt på videreutdanning som barnesykepleier. I tillegg tilbys dette opplegget til framtidige spesialsykepleiere innen operasjon, kreft, anestesi og intensiv. Irina Olsen ville tatt utdanning som barnesykepleier uansett, men synes hun er heldig som slipper å ta opp lån. En av fordelene er at man får fast stilling nesten med en gang etterpå. Jeg begynte først på jordmorutdanningen, og var forberedt på å ta opp studielån, men utsiktene til å få jobb her i Tromsø var små. Derfor hoppet jeg av, og satser nå på dette, sier Olsen. Bindingstid Under utdanningen vil hver enkelt være tilknyttet en avdeling. Her vil de jobbe i studiefrie perioder med unntak av vanlig fem ukers ferie. Bindingstiden er på to og et halvt år. Jeg vet at jeg skal bo i Tromsø uansett, så for meg spiller det ingen rolle, sier Kiil, og får bekreftende nikk fra Olsen. At hun skulle jobbe med barn var hun aldri i tvil om. Det skjønte jeg allerede det første året på grunnutdanninga. Det er på nyfødt intensiv jeg skal være, sier Olsen klart. Det er med skrekkblandet fryd at de to nå går løs på den halvannenårige lange utdanninga. Men man har jo blitt eldre og har mer erfaring. Da er det også lettere å lese faglitteratur fordi man har noen knagger å henge det på. Man har vært borte i mange av sykdommene fra før, sier Kiil. For å ta utdanning som spesial sykepleier kreves det uansett to års ansiennitet, så vi vet hva vi går til, sier Olsen. Fra 2012 tilbyr UNN HF ABIKO-studenter (anestesi-, barne-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleier) alminnelige ansettelsesforhold som autoriserte sykepleiere, med lønn etter tariff gjennom hele utdanningsforløpet. Studenten er tilknyttet en avdeling under hele studietiden med krav om 100 prosent stilling i de studiefrie periodene, med unntak av ordinær 5-ukers ferie. Avtjeningssted for bindingstid avklares før utdanningsstart. I dette ligger det en forventning om at studentene får avtjene sin bindingstid der de er etablert med familie og bolig, i henholdsvis Narvik, Harstad eller Tromsø. Fagrådgiver Unni Kåsereff understreker at UNN er avhengig av spesialsykepleiere. Irina Olsen (t.v.), Tone Kiil og lektor Liv Mari Brandt på simuleringssenteret ved UNN. Å trene på dukker er moderne pedagogikk i praksis, sier Brandt.

3 4 PINGVINEN JANUAR 2012 PINGVINEN JANUAR Aktuelt STUDENTEN Traff blink med videreutdanning Anne Lill Jørgensen har truffet blink med videreutdanningen. Etter at Anne Lill Jørgensen fullførte videreutdanning innen gastrosykepleie ble det innført et nytt tilbud ved UNN Narvik: En poliklinikk innen inflammatorisk tarmsykdom med Jørgensen som drivkraft. OLE PETTER BARØ HØGSET Rådgiver og legespesialist i nevrologi Margitta Kampman, sykehusfarmasøyt Camilla Bjørnstad og fag- og forskningssjef Einar Bugge informerer om den nye legemiddelhåndteringen. Vil dobbeltdoser til livs Nå skal ikke bare handelsnavnet, men også virkestoffet eller det generiske navnet på legemidlene dokumenteres. Dette blir gjort for å sikre at pasienten får riktig medikament og for å hindre dobbeltdoser. RENATE ALSÉN ØVERGÅRD Tidligere fantes det bare én type av hvert legemiddel. Det var derfor uproblematisk at legemidler ble oppført på kurveark og resepter med bare handelsnavn eller merkenavn, som Paracet eller Ibux. Etter at Norge ble med i EØS måtte myndighetene åpne det opp for kopier, og det ble konkurranse. Dermed kom det mange like medikamenter, men med ulike navn, sier Fag- og forskningssjef, Einar Bugge. For eksempel selges paracetamol, som er virkestoffet i Paracet, også med handelsnavn som Pamol, Panodil, og rett og slett Paracetamol. Dette har ført til forvirring og Nytt kurs i medikamentregning Sykehusapotek Nord HF og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) har utviklet et nytt og gratis nettbasert kurs, der du som sykepleier kan friske opp dine kvalitets problemer. Helsepersonell må «oversette» medikamentlistene til pasientene, sier rådgiver og legespesialist i nevrologi, Margitta Kampman. Innimellom har det også blitt oppdaget dobbeltbruk og trippelbruk av legemidler. En og samme pasient har fått samme medikament skrevet ut flere ganger fordi disse har forskjellige navn. Nye kurveark Derfor skal helsepersonell heretter bruke generiske navn på kurvearket når legemidler skrives ut til innlagte pasienter. Det vil si at de må oppgi virkestoffene i medikamentene, og ikke bare handelsnavnet. Høsten 2010 kunnskaper om medikamentregning. Kurset gir deg både praktisk og teoretisk kunnskap om både grunnleggende ferdigheter, fortynning ble dette systemet innført på intensivavdelingen og oppvåkningen i Tromsø, men ikke ved resten av UNN. Det er nå vedtatt at hele UNN skal gå over til den nye ordningen. Det er laget nye kurveark hvor legen skriver det generiske navnet og sykepleierne fører på handelsnavnet. Det blir også en endring i epikrisene hvor medikamentlistene viser til det generiske navnet, i tillegg til handelsnavn, sier Kampman. Helsepersonell som er utdannet i utlandet og er ukjent med norske handelsnavn vil også ha utbytte av den nye ordningen. Endringer fra år til år Sykehusfarmasøyt Camilla Bjørnstad forteller at det endrer seg fra år til år hvilke medikamenter de bruker ved UNN. Dette i forhold til hvem som vinner anbudsrunden. Apotekene har siden 2001 gjort «generisk bytte» for at pasienten skulle og infusjoner. Det er bygd opp ved hjelp av scenarioer og skal være praksisnært, slik at du møter virtuelle pasienter som trenger medikamentell behandling. få billigste alternativ og ikke nødvendigvis det handelsnavnet som står på resepten, sier hun. De generiske navnene står alltid på medisineskene, slik at sykepleierne kan gjøre sin kvalitetssikring. Pasienten vil nå kunne kontrollere det generiske navnet i epikrisen sin mot det generiske navnet som står på legemiddelesken. Film med opplæring Det er laget en undervisningsfilm i forbindelse med innføringen. Den omhandler bakgrunnen for den nye legemiddelhåndteringen, og hvordan dette skal gjøres i praksis. Alle avdelingene vil bruke denne filmen for å lære opp sine ansatte. Hvis noen skulle trenge mer informasjon, må de gjerne ta kontakt med rådgivningsfarmasøytene, sier Bjørnstad. medikamentregning Du kan godt si at utdanningen var fulltreff både for meg som sykepleier og for UNN Narvik, forklarer Anne Lill Jørgensen. UNN-sykepleieren startet på videreutdanning innen gastrosykepleie høsten Året etter var hun ferdig med det omfattende studiet i regi av Høgskolen i Bergen. I tiden etterpå har UNN Narvik fått på plass en sykepleierdriftet poliklinikk innen inflammatorisk tarmsykdom, såkalt IBD (en samlebetegnelse på kroniske sykdommer med betennelser og tilhørende komplikasjoner i tarmen). Den drives av Jørgensen i nært samarbeid med overlege Johanne Harang. Det stemmer at dette tilbudet ble innført ved UNN Narvik etter at jeg hadde gjennomført utdanningen. Men jeg må berømme det gode fagmiljøet innen gastrosykepleie i UNN. Her er det mange engasjerte og ressurssterke personer, oppsummerer Jørgensen. Hvorfor tok du videreutdanning innen gastrosykepleie? Det er et veldig fascinerende fagfelt, og jeg har vel mer eller mindre alltid ønsket å fordype meg i dette emnet. Mage og tarm-problematikken har et vidt omfang og mange sliter med dette i hverdagen. Derfor er det viktig å ha god kunnskap innen feltet slik at man kan komme med gode råd til folk som har behov for det. Er det nødvendig med videreutdanning for helsearbeidere? Samfunnet endrer seg hele tiden. På en del samfunnsområder er det man lærte i går, gammeldags i morgen. Slik er det heldigvis ikke innen det fagfeltet jeg jobber med, men det skjer mye der Navn: Anne Lill Jørgensen Stilling: Jobber ved medisinsk poliklinikk ved UNN Narvik. Har ansvar for sykepleierdrevet poliklinikk innen IBD Tid ved UNN Narvik: Har arbeidet ved sykehuset i Narvik siden 1988 Videreutdanning: Gastrosykepleie ved Høgskolen i Bergen, Utdanning: Sykepleieutdanning ved Høgskolen i Bodø Hjemsted: Kommer opprinnelig fra Narvik også i løpet av relativt kort tid. Siden jeg tok grunnutdanningen i sykepleie på 80-tallet har det kommet mange endringer. Både når det gjelder utstyr, behandlingsmåter og generelt hvordan man foretar sykepleie. Kan du forklare hva sykepleierdrevet poliklinikk innen IBD betyr? To dager i måneden tar jeg i mot pasienter som har kroniske sykdommer med betennelser og tilhørende komplikasjoner i tarmen, eksempelvis Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. Der gir jeg konsultasjoner og kommer med råd og hjelp og forsøker å hjelpe dem så godt jeg kan. Hvor og når gjennomførte du sykepleieutdanningen? Grunnutdanningen i sykepleie tok jeg i Bodø på midten av 1980-tallet. Etter at utdanningen var i boks har jeg arbeidet ved flere ulike steder i landet, deriblant ett år i Kirkenes. Til Narvik kom jeg i 1988, og har vært innom flere avdelinger ved sykehuset i løpet av den tiden. Der jeg er nå, ved medisinsk poliklinikk, har jeg arbeidet siden januar 2003.

4 6 PINGVINEN JANUAR 2012 PINGVINEN JANUAR Hovedsak Samhandlingsreformen Samhandlingskameratene UNN har vært med fra starten, og står for en del av finansieringen av det nye senteret. For 2012 utgjør dette beløpet 1,5 millioner kroner. Wenche Folberg og Ove Laupstad blir samarbeidspartnere når REO åpner i Narvik I Narvik skal de snart åpne Senter for rehabilitering, observasjon og etterbehandling (REO). Tromsø kommune hoppet av i tolvte time. OLE PETTER BARØ HØGSET Opprettelsen av REO-senteret er karakterisert som nybrottsarbeid. Det er hjemmetjenesten i kommunen som skal drive virksomheten. Dette gjør at Narvik er godt i gang med arbeidet med å nå målene i samhandlingsreformen. Vi har gjort et grundig forarbeid og mener dette er veien å gå for å oppfylle intensjonene med samhandlingsreformen. Dette skal gjøre at pasientene får dekket behovene sine på riktig sted til riktig tid, sier kommunalsjef i Narvik kommune Wenche Folberg. Hun avslører at senteret vil inneha tre funksjoner: Rehabilitering, observasjon og etterbehandling. REO er lokalisert til Sykehushaugen og ligger vegg i vegg med UNN Narvik. Tromsø kommune planla et lignende prosjektet, men valgte av økonomiske årsaker å avbryte det hele, bare få dager før nyttårsrakettene kom til syne på Tromsø-himmelen. Jeg vil gjerne gi honnør til blant andre politikerne i Narvik kommune. Kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon, og da er det fort å tenke kortsiktig. Men de har lagt en del penger på bordet for at man skal få det bedre litt lengre frem i tid. Politikerne i Narvik har vært forbilledlige på dette området, mener Wenche Folberg. UNN har vært med fra starten, og står for en del av finansieringen av det nye senteret. For 2012 utgjør dette beløpet 1,5 millioner kroner. Vi har gjort et bevisst valg når vi har valgt hjemmetjenesten som leder av denne virksomheten. De har regelmessig kontakt med innbyggerne i Narvik som har behov for sykepleie. Det gjør at vi på mange måter river ned en del murer, slik at pasientene bare vil måtte forholde seg til en aktør, foruten sykehuset. Det vil forhåpentligvis gjøre ting enklere, mer oversiktlig, mer effektivt og bedre for brukerne våre, oppsummerer Folberg. Selve prosessen med å få til REOsenteret har vært rekordrask. Først sommeren 2011 fikk Narvik kommune midler fra Helsedirektoratet for å jobbe frem prosjektet. Et halvt år senere er altså man kommet så langt at det bare er snakk om dager før det hele skal i drift. Det har vært en utrolig ståpåvilje hele veien i dette prosjektet. Alle nivåene har jobbet knallhardt for at vi skal s

5 s 8 PINGVINEN JANUAR 2012 PINGVINEN JANUAR Hovedsak komme i mål. Et halvt år i kommunalt sektor er ikke lang tid, og i løpet av denne perioden har vi altså utarbeidet en plan for senteret, fått på plass finansiering, fått den godkjent hos politikerne, oppgradert lokaliteter og ansatt medarbeidere. Og om kort tid vil den være i full drift, sier Folberg. Av senterets 15 plasser vil fire være tilknyttet rehabiliteringsdelen, mens åtte vil være relatert til etterbehandling og de tre siste til observasjon. Det vil for øvrig være tilknyttet om lag 20 årsverk til senteret, der både syke pleiere, omsorgsarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og lege vil ha sitt virke. Over 110 personer søkte på de jobbene vi lyste ut i forbindelse med REO-senteret. Veldig mange med solid kompetanse ønsket å bidra i dette arbeidet, og vi er veldig godt fornøyd med rekrutteringsprosessen. At lokalitetene har UNN Narvik som nærmeste nabo bør gi gode samarbeidsvilkår senteret og sykehuset imellom, mener Folberg. I tillegg til REO-senteret vil Narvik kommune også øke tilbudet av sykehjemsplasser. 12 nye plasser vil se dagens lys i Ove Laupstad, avdelingsleder på medisinsk avdeling ved UNN Narvik, mener den korte veien mellom sykehuset og REO-senteret vil være en stor fordel for godt samarbeid dem i mellom. Vi ser veldig frem til å jobbe tett med REO-senteret. Vi har lokaliteter vegg i vegg og det gir gode vilkår for utveksling av både pasienter, informasjonsflyt og samhandling. At det er hjemmetjenesten som har regien på senteret gir også en del muligheter, forklarer avdelingslederen. Han mener at et godt samarbeid mellom de to institusjonene er en forutsetning for hvor godt man vil lykkes med samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen Fakta om Samhandlingsreformen Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak (Trådte i kraft fra ): 6-2. Krav til avtalens innhold Avtalen skal som et minimum omfatte: 1. Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre 2. Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Få ut epikrisen Hanne Frøyshov mener legene må endre oppfatning om hva som er en epikrise. Ellers kan kommunene nekte å betale for utskrivningsklare pasienter. ROY-MORTEN ØSTERBØL Med samhandlingsreformen har UNN fått klare vilkår for når en pasient kan regnes som utskrivingsklar. Hvis ikke tilstrekkelig dokumentasjon er på plass, så kan kommunene nekte å betale for en pasients liggedøgn. Vi har ikke vært gode nok på å skrive epikriser, og da får ikke de som tar over etter oss god nok informasjon om pasientene. Dette kan føre til feilbehandling, reinnleggelser og ikke minst tap av helse, sier Hanne Frøyshov. Hun er lege på geriatrisk avdeling, UNN Tromsø og medlem av gruppen som har jobbet med å utarbeide de nye avtalene mellom UNN og kommunene. Hva skyldes dette? Det handler om hva en epikrise skal være, og tid til å gjøre arbeidet skikkelig. Mange venter med å skrive epikriser til alle prøvesvar foreligger, noe som gjerne kan ta flere uker. Flere pasienter reiser altså fra sykehuset uten viktige opplysninger som egentlig er tilgjengelige for oss når pasientene drar. Hvem har ansvaret? Dette er legene sin jobb. Vi kan ikke skylde på noen andre. Forandringer Legene må jobbe med epikrisen på en annen måte enn det som er vanlig i dag. Egentlig en enkel jobb, men samtidig vanskelig, for det handler om holdninger, ifølge Frøyshov. Den tradisjonelle oppfatningen av en epikrise er at det er et skriv som innholder informasjon om hva som feiler pasienten og hva som bør gjøres videre. Men vi må venne oss til at epikrisen bør inneholde de opplysningene vi har om pasientene i dét de skrives ut fra sykehuset, og resten må komme i et oppfølgende brev. Dessuten må epikrisearbeidet gjøres systematisk 4. Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd 5. Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon 6. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering 7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid 8.Samarbeid om jordmortjenester 9.Samarbeid om IKT-løsninger lokalt 10. Samarbeid om forebygging og 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden for å sikre at epikrisen inneholder opplysninger som er nyttige for den som skal overta behandlingsansvaret. Forbedringer Mange avdelinger gjør jobben med dokumentasjon bra i dag og har etablert gode rutiner for epikriser. Derfor tror jeg at leger på andre avdelinger også skal klare det, sier Frøyshov. Hun legger til at det nå kommer en mal for epikriser som sikrer at alle opplysninger ved utskrivelse skal være med. I tillegg kommer en konkret prosedyre for samhandling rundt utskrivelse. Dette er legene sin jobb. Vi kan ikke skylde på noen andre. Det er vel egentlig en selvfølge at vi dokumenterer de vurderinger vi har gjort rundt problemstillinger, diagnoser, medikamenter og videre planer, og at vi gir fra oss disse opplysningene til den som får pasienten «i fanget». Har du noen tips til hva legene selv kan gjøre for å få til dette? De bør ta det opp på sine avdelinger, sette seg inn i prosedyren og finne løsninger for tidsbruk og rutiner med sine ledere. Det er i stor grad en lederoppgave å legge til rette for at prosedyren ved utskrivelse skal kunne følges. Likevel har hver enkelt lege et eget ansvar for å få denne jobben gjort. Samhandlingsreformen vil føre til et større press fra kommunene på UNN for å få god og tidlig dokumentasjon ved utskrivelse. Dette er bra for pasientene, sier Hanne Frøyshov. Les mer om Samhandlingsreformen på: og Kees Jan Verhage er i gang med å lage samarbeidsavtaler mellom UNN og kommunene. Denne jobben gjør han sammen med jurist Leif Erik Nord i NST, klinikksjef Markus Rumpsfeldt i Medisinsk klinikk, lege Hanne Frøyshov og en brukerrepresentant fra UNN. Behov for kulturendring Hvis UNN og kommunene skal lykkes med kompetanseoverføring i forbindelse med Samhandlingsreformen, så må det skje en kulturendring. ROY-MORTEN ØSTERBØL Det mener Kees Jan Verhage ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST). Han jobber med å lage samarbeidsavtaler mellom UNN og 31 kommuner i Troms og Ofoten, med Tysfjord som den sydligste kommunen. Når vi samler partene så ser vi ofte at de ikke vet så mye om hverandre. Det har vært tette skott og ikke den største vilje til å se helhet, forteller han og legger til: Ansatte i kommune kan mye om hele livet til en pasient; de kjenner de pårørende, bosituasjon, naboforhold og så videre. På sykehuset kan de mye om diagnose, behandling og selve sykdomsforløpet. Utfordringen fremover blir å samle og forene disse kompetansene. Bedre kontakt Verhage er opptatt av at sykehuset og kommunene må bli flinkere til å kommunisere. Allerede på sykehuset bør man undersøke en pasients hjemmesituasjon, kontakte de kommuneansatte og informere dem om tilstand og behov. Kommunene på sin side må bli flinkere til å ta kontakt med sykehusene på forhånd, og ikke vente helt til pasienten kommer hjem. Hvem har ansvaret? Begge parter. I avtalearbeidet prøver vi best mulig å definere hvem som har ansvaret i de ulike leddene i et pasientforløp. Partene må definere hva de har behov for og trenger, deretter må vi bli enige om det praktiske og økonomiske. Mer dialog Et stikkord for kompetanseoverføring er bedre dialog mellom spesialister ved UNN og fastleger og sykepleiere i kommunene. UNN har spesialistene og kompetansen, mens kommunene mangler dette. Overføring av kompetanse kan gjøres ved kurs, veiledning, mer bruk av telefon, videokonferanse, hospiteringsordninger samt nettbaserte kurs og forelesninger, oppsummerer Verhage og har spesielt kronikerne i tankene. Samhandlingsreformen er viktig for kronikere, eldre og pasienter med lange sykdomsforløp, som diabetes, overvekt og kols. Reformen skal jo være med på å sikre denne typen pasienter det gode liv. Mye arbeid Arbeidet med å lage avtaler mellom UNN og kommunene begynte den 22. september i fjor, og ble iverksatt av Overordnet samarbeidsorgan mellom UNN og kommunene (OSO). Når alle avtalene er på plass så vil det bestå av til sammen cirka 650 enkeltavtaler. Innen 31. januar er vi ferdig med fem avtaler. Til 1. juli skal sju nye avtaler være ferdige. Men dette er bare de lovpålagte avtalene. Alle sykehus har særegne avtaler med de forskjellige kommunene, og for disse må det gjøres spesifikke avtaler. Dette gjelder for eksempel DPSene i Nordreisa og Lenvik. Når blir dere ferdig med alt? Nei, det er ikke godt å si. Jeg tror dette vil være et pågående arbeid; avtaler må jevnlig fornyes og når nye behov oppstår må det lages nye avtaler. Den store gründer jobben er egentlig å lage alle avtalene. Så du vil ha nok jobb fremover? Ja, høyst sannsynlig.

6 Knalltilbud på Toyota Prius og Auris HSD Tromsø Mediateam Tromsø er et nytt publiseringsbyrå med fokus på kunde-, intern- og festivalmagasiner. Våre største kunde er UNNs helsemagasin Pingvinen. Vi tilbyr redaksjonell kompetanse innen journalistikk og foto, prosjektstyring og grafisk layout, trykk og distribusjon. Vi gjør jobben fra idé til ferdig produkt. Prius Executive PrivatLeie fra 2.946,- pr mnd inkl mva og met.lakk. * Auris HSD Advance PrivatLeie fra Trenger du et magasin ta kontakt med oss! 2.158,- * pr mnd inkl mva og met.lakk. Nordlysbygget 3 etasje, 9272 Tromsø Tlf Kampanjerente 1,95%* Prius Executive fra: ,- Auris HSD Advance fra,- inkl frakt- lev. og reg.omk. Årsavgift kommer i tillegg. *Gjelder modell: Prius Executive 1.8: Nom. rente: 1,95%. Startleie: ,-. Total leiekostnad: Gjelder modell: Auris HSD Advance 1.8: Nom. rente: 1,95%. Startleie: ,-. Total leiekostnad: ,-. Periode/kjørelengde 36 mnd/ km. Tillegg for tingl./etabl. gebyr 3 738,- inkl i total leiekostnad. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx Prius: fra 0,39 l/mil, fra 89 g/km, fra 0,005 g/km. Auris HSD: 0,38 l/mil, fra 89 g/km, fra 0,006 g/km. Avbildet modeller kan ha ekstrautstyr. Med forbehold om trykkfeil. Garantert kvalitet 5 ÅR/ km TOYOTA GARANTI Harila Tromsø AS, Skattøraveien 44, 9291 Tromsø Harila Tromsø AS, Karosseriavd., Hansjordnesgata 1, 9009 Tromsø Ledige stillinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge Åpent: man-ons , tors , fred , lør FORSIKRING Best i test - takk for tilliten SpareBank 1 har de mest fornøyde kundene blant de syv største skadeforsikringsselskapene. Norsk kundebarometer - forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI. Bli forsikret og fornøyd du også. Helsesøster, Longyearbyen Sykehus. Prosjektstilling finansiert av midler innen «Opptrappingsplan for rusfeltet». Kontakt: Reidun Holthe eller Aksel Bilics, tlf Helsesekretær, Medisinsk klinikk. Fast stilling og Helsesekretær, Kirurgi- kreft- og kvinnehelse- Medisinsk poliklinikk og dagenhet, Medisinsk kontortjeneste. Kontakt: Anne Regine Lager, tlf klinikken. Fast 40% stilling ved Generell poliklinikken. Kontakt: Turid Kristiansen, tlf eller Sonja Schaal, tlf Sykepleier, Nevro- og ortopediklinikken. Fast stilling og vikariat ved Øye/Nevrokirurgisk sengepost. Kontakt: Kari J. Larsen, tlf / Sykepleiere, Rehabiliteringsklinikken. Faste stillinger og vikariater ved Rehabiliteringsmedisinsk døgnenhet, Tromsø, Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk avd. Kontakt: Arne Wilhelmsen, tlf / eller Geir Nilsen, tlf / Helsesekretærer, Akuttmedisinsk klinikk. 2 faste 90% stillinger i turnus ved Akuttmottaket og Observasjonsposten. Kontakt: Monica Ramsvik, tlf / Sykepleiere/spesialsykepleiere, Fag- og Miljøterapeut, Rus og spesialpsykiatrisk klinikk. Fagkonsulent/behandler, Rus og spesialpsykiatrisk klinikk. Fast stilling ved LARiNord, Avd. for psykiatri og rusbehandling. Kontakt: Jorunn Lorentsen, tlf / Vikariat ved Nordlandsklinikken Narvik. Koordinatorfunksjon. Kontakt: Lisa Augensen, tlf / eller Jørn Fridfeldt, tlf / Sykepleier/vernepleier, Rus og spesialpsykiatrisk klinikk. Faste stillinger og vikariater, hel- og deltid, ved Nordlandsklinikken Narvik. Kontakt: Lisa Augensen, tlf / eller Jørn Fridfeldt, tlf / Helsesekretær, Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken. Fast stilling ved Kvinneklinikken. Kontakt: Hege Dekkerhus, tlf eller Gunn Adolfsen, tlf forskningssenteret. Faste stillinger og vikariat (100, 70 og 30%) ved Forskningsposten, Klinisk forskningsavdeling. Kontakt: Anne-Sofie Sand, tlf eller Elin Hanssen, tlf Sykepleier/spesialsykepleier, Barn- og ungdomsklinikken. Fast stilling ved Ungdomspsykiatrisk seksjon, Barne- og ungdomspsykiatrisk avd. Kontakt: Lars Gunnar Westermann, tlf eller Agnes Syversen, tlf Seksjonsleder Maskin/VVS, Drift- og Sykepleier, Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken. eiendomssenteret. Fast stilling ved Maskinseksjonen, Teknisk drift. Kontakt: Martin Sivertsen, tlf Vikariat ved Avd. for gastroenterologisk kirurgi. Kontakt: Gro Jensen/Kirsti Fosland/Lotte Eliassen, tlf / Elektriker, Drift- og eiendomssenteret. Fast stilling Fagbioingeniør, Diagnostisk klinikk. Vikariat ved Teknisk seksjon, Narvik, Teknisk drift. Kontakt: Trond Reinholdtsen, tlf / Tekniker/fagarbeider, Drift- og eiendomssenteret. Fast stilling ved Teknisk seksjon, Narvik, Teknisk drift. Kontakt: Trond Reinholdtsen, tlf / Ambulansearbeider, Akuttmedsinsk klinikk. Bank. Forsikring. Og deg. Seksjonsleder, Medisinsk klinikk. Fast stilling i Bioingeniør, Diagnostisk klinikk. Faste stillinger og vikariat, 3-delt turnus, ved Laboratoriemedisin i Tromsø. Kontakt: Lisbeth Hansen, tlf eller Aud Helene Ulriksen, tlf vikariat ved Medisinsk kontortjeneste. Kontakt: Anne Regine Lager, tlf faste stillinger ved Ambulansestasjon Lyngseidet. Kontakt: Aud Iversen, tlf ved fagområdet immunhematologi, Laboratoriemedisin i Tromsø. Kontakt: Lisbeth Hansen, tlf eller Sissel Asbjørnsen, tlf Bioingeniør/sykepleier, Diagnostisk klinikk. Vikariat ved Blodbanken, Laboratoriemedisin i Tromsø. Kontakt: Lisbeth Hansen, tlf eller Jorun Willumsen, tlf Helsefaglig personell og helsesekretærer, Rehabiliteringsklinikken. Faste stillinger og engasjement ved regional vurderingsenhet, Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk avd., Tromsø. Kontakt: Mona-Lisa Olsen, tlf eller Anne Stina S. Nordmo, tlf Fagutviklingssykepleier, Allmennpsykiatrisk klinikk. Fast stilling ved Akutt-teamet, Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn. Kontakt: eller Siren Hoven, tlf Sykepleier/miljøterapeut/hjelpepleier, Allmennpsykiatrisk klinikk. Deltidsstillinger ved Rehabiliteringsposten, Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn. Kontakt: Berit Gädke, tlf eller Berit Augdal, tlf DIPS og DRG-controller, Barne- og ungdomsklinikken. Fast stilling. Kontakt: Elin Gullhav, eller Hege Lisbeth Roland Persson, Hjelpepleier; Nevro- og ortopediklinikken. Fast stilling ved Nevrologisk avd. Kontakt: Hanne Sætermo, tlf Helsesekretær/kontorfagarbeider, Nevro- og ortopediklinikken. Faste stillinger ved Nevrologisk avd. Kontakt: Kirsti Fredheim Karlsen, tlf Du finner flere stillingsannonser, fullstendige annonsetekster, samt lenke til elektronisk søknadsskjema, på eller

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi

Detaljer

Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune

Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni 2012 Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Forhandlingene ble sluttført 25.05.2012 Samarbeidsavtalen

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Lovpålagte samarbeidsavtaler Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Formålet med samarbeidsavtaler Konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Samhandlingsreformen Samhandlingskjeden for kronisk

Detaljer

Samarbeidsavtalen kommunen og HNT

Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Forhandlingene ble sluttført 25.05.2012 Samarbeidsavtalen inkluderer 12 tjenesteavtaler Samarbeidsavtalen formål er: - konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Godkjenne tjenesteavtaler mellom Balsfjord kommune og UNN

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Godkjenne tjenesteavtaler mellom Balsfjord kommune og UNN Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 09.08.2012 2012/1009-8412/2012 Arkivkode: H00 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret

Detaljer

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Implementering av HPH Viktige faktorer for utfallet i vårt materiale:

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV, NORCGA UNIVERSITEHTABUOHCCD.U, ESS BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 6 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF retningslinjer for gjensidig

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Oversikt over kliniske samarbeidsutvalg (KSU) og andre samarbeidsutvalg/prosjekt mellom UNN HF og lokalsykehuskommunene opprettet i 2015

Oversikt over kliniske samarbeidsutvalg (KSU) og andre samarbeidsutvalg/prosjekt mellom UNN HF og lokalsykehuskommunene opprettet i 2015 Oversikt over kliniske samarbeidsutvalg (KSU) og andre samarbeidsutvalg/prosjekt mellom UNN HF og lokalsykehuskommunene opprettet i 2015 (oversikten finnes også under www.unn.no/samhandling. Nye samhandlingsprosjekt

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012?

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Petter Øgar, NHSs konferanse om helsetjenester til eldre, Oslo 26.09.2011 Hva er helsetjenester til eldre Forebygging, diagnostikk, behandling,

Detaljer

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister Fagdag ernæring ring 15. september 2011 Lyngdal v/ Bernhard Nilsen Er ernæringsarbeid ringsarbeid matnyttig? Lønner det seg egentlig med forebygging? Har samhandlingsreformen noe for seg? Samhandlingsreformen

Detaljer

Info fra OSO. Overordnet samarbeidsorgan. Anne-Marie Gaino, avtroppende leder i OSO

Info fra OSO. Overordnet samarbeidsorgan. Anne-Marie Gaino, avtroppende leder i OSO Info fra OSO Overordnet samarbeidsorgan Anne-Marie Gaino, avtroppende leder i OSO OSO møter 4 møter 44 saker i 2016 Referater sendes til postmottak til alle kommuner som hører til OSO-området Finnes også

Detaljer

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge Barn som pårørende et ansvar for alle Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge 09.02.2015 Barn som pårørende OSO 5.februar 2015 1 Når en i familien

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Petter Øgar, Helse i utvikling11, Oslo 28. oktober 2011 Samhandlingsreformens forståelse og utfordringsbilde Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft:

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Pasientsentrert helsetjenesteteam

Pasientsentrert helsetjenesteteam Pasientsentrert helsetjenesteteam tidlig vurdering, behandling og oppfølging av pasienter med sammensatte helsetjenestebehov Monika Dalbakk prosjektleder, Pasientsentrert helsetjenesteteam OSO sak: 08/14

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister Samhandlingsreformen 13.10.2011 Inger Marethe Egeland Utfordringsbildet Vi lever lengre og med flere kroniske lidelser Kols Diabetes Demens Psykiske lidelser Overvekt Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 14.06.2012 058/12 AAN Kommunestyret 28.06.2012 096/12 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold

Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Fra samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold (SØ) og kommunene i Østfold: 2. Verdigrunnlag, formål og virkeområde

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? Tor (78) er gift med Elsa. Etter et lårhalsbrudd får han tjenester fra hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Han har gode og realistiske mål og trener bra mot disse sammen med

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström Barn som pårørende Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15 Kerstin Söderström Psykologspesialist PhD, prosjektleder Barnet i mente v/si og postdoktor i Mosaikkprosjektet v/hil

Detaljer

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Spørsmål 1 Generelt syn på helsevesenet Zealand Sveits Alt i alt ganske bra 62,0 45,1 40,3 37,4 55,4 53,1 46,3 22,6 46,1 14,8 Grunnleggende endringer nødvendig

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Veileder Forberedende samtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt

Veileder Forberedende samtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt Veileder Forberedende samtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt Planlagte forberedende samtaler En planlagt forberedende samtale innebærer at pasient og/eller pårørende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Samhandling mellom Rana kommune og Helgelandssykehuset

Samhandling mellom Rana kommune og Helgelandssykehuset Samhandling mellom Rana kommune og Helgelandssykehuset Samhandlingsreformen Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen. Plikt for kommuner og sykehus til å samarbeide. Viktige faktorer i pasientforløpsarbeidet

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4

Detaljer

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Fylkesmannens høstkonferanse 01.10.13 Samhandling i Telemark helse- og omsorgstjenesten Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Samhandlingsreformen

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6 Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utfordringer Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Utfordringer Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Utfordringer Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Nøkkeltall 2011-Helse Nord Nord-Norges største virksomhet svært desentralisert Omsetning ca 13,3 mrd NOK Investeringer 1.4 mrd NOK Ca 12500 ansatte

Detaljer

Er Pakkeforløpet svaret?

Er Pakkeforløpet svaret? Er Pakkeforløpet svaret? Every system is perfectly designed to get exactly the results it gets Paul Batalden Center for Evaluative Clinical Sciences, Dartmouth Øyvind Antonsen Seniorrådgiver Enhet for

Detaljer

Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4.

Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4. Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4. juni 2013 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Samhandlingsreformen Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Møte mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 4.11.2011 Tore Andersen, klinikkleder 10.702 innb. 23.105 innb.

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 8 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena...

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena... Innhold Forord... 11 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14 Den historiske utviklingen av hjemmesykepleien... 14 Fra familieomsorg til offentlig omsorg... 15 Økning i antall pasienter og ansatte...

Detaljer

Handlingsplan 2013. Årsrapport

Handlingsplan 2013. Årsrapport Handlingsplan 2013. Årsrapport Samarbeidsavtalene: Tjenesteavtale for ansettelse av turnusleger Delavtale C) om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale

Detaljer

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Utvikling innen rehabiliteringsfeltet Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Hva er rehabilitering? «Googlet» Bilder og rehabilitering - 359 000 treff Fysisk aktivitet og

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

MØTEREFERAT. Innkalling til møte i RESO-Vesterålen Sted: Nordlandssykehuset Vesterålen Dato: 11.april Tid: 09:30 12:30

MØTEREFERAT. Innkalling til møte i RESO-Vesterålen Sted: Nordlandssykehuset Vesterålen Dato: 11.april Tid: 09:30 12:30 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Vesterålen Sted: Nordlandssykehuset Vesterålen Dato: 11.april Tid: 09:30 12:30 Møterom/sted: Deltakere

Detaljer

Tjenesteavtale 1. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 1. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA UN VERSITEHlABUOHCCEV ESSU BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 1 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om enighet mellom kommunen og UNN

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Foreløpig rapport fra tilsyn med spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og viderehenvisninger av pasienter med kreft fram til start av nødvendig

Detaljer

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 19/ /10839 Dato:

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 19/ /10839 Dato: AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Sak nr. 19/2017-17/10839 Dato: 05.07.2017 Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren: Hanne Harlem (leder), Ola Ø. Nisja

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg. 26. april Samhandlingsreformen Status avtalearbeid. Kari Bratland Totsås Samhandlingssjef HNT

Administrativt samarbeidsutvalg. 26. april Samhandlingsreformen Status avtalearbeid. Kari Bratland Totsås Samhandlingssjef HNT Administrativt samarbeidsutvalg 26. april 2012 Samhandlingsreformen Status avtalearbeid Kari Bratland Totsås Samhandlingssjef HNT Samhandlingsreformens mål: Retningen er tydelig: En friskere befolkning

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena Finn Wisløff, dekanus Undervisning ved lokalsykehus og i allmennpraksis Studieplanen for

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Fylkeslege, Fylkesmannens helseavdeling Troms

Fylkeslege, Fylkesmannens helseavdeling Troms Samhandlingsenheten Referat fra Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) 01.04.09 Tilstede: Margrethe Hagerupsen Helge Eriksen Wenche Folberg Kjetil Hallen Trond Brattland Anne Helen Hansen Jorun Støvne Pettersen

Detaljer

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital Utveksling i Danmark Student: Maiken Aakerøy Nilsen Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13 Praksisplass: Odense Universitetshospital Som student ved Universitetet i Nordland har man mulighet for å ta del av

Detaljer