Møte med Norske Elektroleverandørers

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte med Norske Elektroleverandørers"

Transkript

1 Situasjonsrapport 3/06 per 6. juni R A P P O R T Møte med Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL) CE-merking beroliger ikke alltid rørleggere. Det er slett ikke sikkert produktet derved er velegnet for bruk i Norge. Etter henvendelse fra Noske Elektroleverandørers Landsforening ble det 6. juni avholdt et møte hos NRL mellom NRL/Byggforsk og hvitevareforhandlerne/nemko for å diskutere rørleggerbransjens påståtte uvilje mot å montere CE-merkede hvitevarer. Møtet var positivt i den forstand at partene fikk en forståelse for hverandres problemer. Det vil nå bli iverksatt tiltak for å fjerne sperrene i systemet slik at det blir sikrere for rørbransjen å montere deres utstyr. Fra NRLs side etterlyste man således en skriftlig erklæring fra leverandørene av hvitevarer, hvor disse i monteringsanvisningen til produktet bekrefter at slanger, koblinger og tilbakeslagsventiler er produsert og kontrollert i henhold til EN og følgelig er velegnet for bruk i Norge. I så fall mener NRL at rørleggers profesjonsansvar vil være oppfylt dersom han tilkobler produktet i samsvar med denne monteringsanvisningen. Fra venstre: Atle Olimb (Whirpool Nordic / NEL), Tor Backe (NRL-S), Asbjørn Bollvåg (NEMKO), Jan Erik Pettersen (Norsk elektroteknisk komite). Fra venstre: Lars Erik Fiskum (Byggforsk), Ole Larmerud (NRL-S) og Jan. A. Michaelsen (Miele/NEL). Vi ønsker alle våre lesere en riktig god sommer! Essendropsg. 3, P.B Majorstua, 0305 Oslo. Tlf: Faks:

2 NRL/RS årlige generalforsamling Viktigste nytt er at både lønn og omsetning nå skal danne grunnlag for andelsberegningen og at det blir strengere opptakskriterier for medlemskap. Statsautorisert revisor Asbjørn Ler fra Ernst & Young AS. 30. mai ble NRL/RS generalforsamling avholdt på Scandic KNA Hotel i Oslo med 46 bedrifter til stede. I sin åpningstale fokuserte NRLs formann, Per-Erik Enersen, blant annet på NRLs arbeid med synliggjøring av bransjen og NRL-medlemskapet. Videre viste han til en nylig foretatt forbrukerundersøkelse, som viste at rørleggernes omdømme og posisjon er forbedret siste år til tross for beskyldninger om mafiavirksomhet, skjulte rabatter og forbrukerfiendtlighet. I forbindelse med bransjens omdømme, kom han også inn på NRLs igangsatte vannskadeprosjekt Vann på avveier en bransjeutfordring, som man har store forventninger til. Avslutningsvis sa han noen ord om NRLs nylig igangsatte strategiprosjekt, hvor SINTEF / Byggforsk er engasjert til å lede prosessen i NRL. Deretter behandlet man først de lovfestede sakene på dagsorden. I forbindelse med behandling av regnskapene for 2005, var statsautorisert revisor Asbjørn Ler fra Ernst & Young AS til stede for å redegjøre for bakgrunnen for at RS var å anse som skattepliktig. Saken hadde skapt en del usikkerhet for avdelingenes vedkommende, og de etterlyste svar på en del spørsmål. Revisjonsselskapet vil nå utarbeide et generelt notat til bruk både for NHO, Landsforeninger og lokalavdelinger. Deretter behandlet forsamlingen budsjettforslag og forslag til nytt andelsberegningssystem basert på dels lønn og dels omsetning. Forslaget ble godt mottatt, bortsett fra å øke minsteandelen fra kr til kr Men etter at det var kommet gode argumenter for å øke beløpet og det ikke kom motforslag, ble Styrets forslag til budsjettrammer godkjent ved akklamasjon og vil gjelde fra Det ble deretter vedtatt å endre paragrafen om stemmetyngde i form av en mindre justering i ordlyden. Saken som skapte mest debatt var imidlertid forslag til endring av opptakskriteriene i NRL/RS. Etter avstemming lyder 2.10 i NRLs lover og RS vedtekter som følger: Kritisk revisor Ronnei Eugen Skogsrud leser sin beretning. Ordinært medlem kan det foretak bli som dokumenterer minst ett års sammenhengende drift i bransjen på det tidspunkt søknaden leveres og som dessuten oppfyller kravene til sentral godkjenning som ansvarlig utførende rørleggerforetak i tiltaksklasse 2 etter gjeldende bestemmelser i forskriftene til plan- og bygningsloven. Foretaket må også forplikte seg til å overholde NRLs etiske regler. Ved søknad om medlemskap skal foretaket i tillegg vedlegge en skatte- og avgiftsattest ikke eldre enn 6 md. som viser at forfalte, offentlige krav er betalt.

3 Her telles det - Ole Larmerud (til v.) og Morten Husa fra tellekorpset. Og her diskuteres det! Vi gleder oss over at kvinneandelen øker! I forgrunnen daglige ledere fra Drammen (fra v.): Margaret Holm Henriksen, Rørleggermester Espen Henriksen AS (også styremedlem NRL/RS), Helene Bakke, Bragernes Rørleggerbedrift AS, og Eli Hermine Heyerdahl Eide, NRLs Avdeling Buskerud. Fra seminarene (som dere kan lese mer om i Rørfag): BNLs næringspolitikk NRLs vannskadeprosjekt NRLs synliggjøringskampanje Audun Lågøyr fra BNL Tor Backe, NRL-S Per Enersen, formann NRL/RS

4 Kundene blir mer og mer prisbevisste og forbanna! Tar virkelig rørleggeren så skyhøye priser på sine materialer som illsinte kunder vil ha det til? NRL vil gjerne vite om det er hold i påstandene. Vi har påtalt det før og vil helt sikkert påtale det flere ganger nemlig forbrukers økende prisbevissthet. Bransjen er etter hvert nødt til å se nærmere på sine kalkyler når det gjelder prising av materiell. Hvorvidt det er hold i nedenstående mail fra illsint kunde er ennå ikke avklart men dog: Jeg har hatt rørlegger hos meg til å utføre arbeid iforb med nytt bad. Og har på forhånd inngått avtale om timepris og rabatt på materiell (25 %). Men hva hjelper det, når materiellet er priset skyhøyt over normal pris, det minner om ågerpriser...! Når en annen leverandør av rørdeler kan levere en 32mm kulekran til kr 66,- +mva og min rørlegger har veiledende pris på kr 340,-. Det betyr at rørleggeren TAR 5,15 MER enn det denne kranen burde kostet. Og slik virker det som det meste er priset. F. eks 110mm avløpsrør, rørlegger 168 pr meter, annen levr 30 pr m. Eier ikke Deres yrkesgruppe anstendighet, eller er de bare grådige, beskyttet bak ett pill råttent lovverk som beskytter rørleggere og elektrikere? Argumentet fra rørleggeren er at Vi følger NRL sine priser - Og at salg av materiell er en del av lønna Er dette tilfelle??? At dere anbefaler å flå folk og fe??? Jeg forstår jo at man tar seg betalt for å skaffe materiell til kunden, men samtidig så tar jo rørleggeren timebetalt. Påslaget på materiell er jo på grensen til det kriminelle!!!! Synes jeg hører om snekkeren som tar ett påslag for f.eks48x198 plank på ca 5 ganger!!!! Da hadde nok den snekkeren fått så hatten passet!!! Har Konkurransetilsynet vurdert hva rørleggerbransjen egentlig driver med? Jeg er spent på om jeg får svar fra Dere, og hva Dere svarer! NRL svarte samme dag: Hei, har mottatt din mail vedrørende rørleggerprising. Dersom det du sier skulle medføre riktighet, skjønner vi selvsagt din frustrasjon. Vi gjør oppmerksom på at NRL selvsagt verken har prisbok eller prissystem som medlemsforetakene bruker. Noe sånt ville være i strid med konkurranseloven og således straffbart. Det er opp til hver enkelt bedrift å kalkulere sine priser ut fra egen drift. Når det er sagt, bør også tilføyes at våre medlemsbedrifter i dag kalkulerer inn et dekningsbidrag både på materiell og timelønn. Hvor stort dette er, varierer selvsagt - litt avhengig av i hvilket marked man befinner seg i. Videre vil vi også påpeke at markedet i dag oversvømmes av alle mulige produkter med betydelig variasjon i priser og kvaliteter - slik at dersom vi skal kunne uttale oss i denne saken, vil vi gjerne se fakturaen fra din rørlegger hvor varetyper og priser er beskrevet slik at vi kan bedømme rimeligheten av dine påstander. Vi gjør oppmerksom på at vi har en klagenemnd innenfor NRL som kan nyttes hvis ønskelig. Men som sagt - hører gjerne fra deg når det gjelder nærmere dokumentasjon slik at vi kan undersøke saken. Vi ønsker som sagt å fremstå som en seriøs bransje. NRL ansetter informasjonssjef Som dere er kjent med, er VVS og VA Informasjon AS nedlagt, og det samme vil skje med Varmeinfo i løpet av sommeren. På denne bakgrunn har NRLs Styre vedtatt at NRL selv skal overta informasjonsvirksomheten i bransjen og oppretter en ny stilling for å ivareta denne. I mai gikk vi derfor ut med en annonse etter informasjonssjef. Vi fikk gledelig mange kvalifiserte søknader, og etter hva vi så langt kan se, vil vi sikkert kunne velge ut en av kandidatene. Intervjuer er allerede planlagt, og vi regner med å ha vedkommende på plass rett over sommeren. Her kan dere jo ta en titt på annonsen for å få en formening om hvilke forventninger vi alle kan ha!

5 Våtromskurs for lærlinger Alle kan vel enes om at det er viktig å høyne lærlingenes kompetanse, og da må det være et skritt i riktig retning at de får ta våtromskurs i læretiden. våtromskurset i læretiden og ikke minst slippe å betale kurset selv. Jan Erik skal avlegge svenneprøven i september. Han har arbeidet en del med våtrom i læretiden og syntes kurset hadde vært nyttig. Kenneth Rimstad (19), som er ordinær lærling ved Opplæringskontoret i Vestfold, synes også det er kjekt å få med seg kurset i læretiden. Han avlegger svenneprøven i august og mener det er en stor fordel å få med seg våtromskurset nå ikke minst med tanke på framtidig jobb og egen kompetanse. Også han mener kurset har vært nyttig, og at det burde være en fast ordning for lærlingene. Engasjerte deltakere løser oppgaver på kurs i Buskerud. Kursledere har vært Bjørn Grimsrud fra NRLs avdeling Oslo og omegn og Oddgeir Tobiassen fra NRL-S. De synes tiltaket er positivt og melder om at gjennomføringen har fungert bra. Begge oppfatter ordningen som svært fornuftig og mener at høynet kompetanse blant lærlingene kan bidra til at det bygges bedre våtrom. Konsentrerte deltakere på eksamen i Vestfold. Fagrådet for Våtrom FFV har som en prøveordning fram til våren 2007 tillatt at siste års lærlinger kan gjennomføre Våtromskurs (Grunnmodul + Fagmodul) og avlegge eksamen i læretiden. Ved bestått eksamen får lærlingene utstedt våtromssertifikatet etter at svenneprøven er bestått. Ordningen er et frivillig tilbud til den ordinære lærlingordningen. våtromskurs for lærlinger 4 i Oslo, 3 i Drammen og 1 i Tønsberg. Totalt har 142 lærlinger deltatt på kursene stort sett rørleggerlærlinger, bortsett fra i Drammen, hvor også faggruppene mur og tømrer var representert. Når eksamensresultatene foreligger, vil kursene bli nøye evaluert og erfaringene overført til framtidige kurs, andre fag og Fagrådet for Våtrom. Voksenlærling Jan Erik Holhjem fra Vestfold. Lærling Kenneth Rimstad fra Vestfold. I samarbeid med de respektive avdelinger og opplæringskontorer har NRL i første halvdel av 2006 gjennomført 8 Jan Erik Holhjem (24), som er voksenlærling ved Opplæringskontoret i Vestfold, synes det er flott å kunne ta Kurslederne, Bjørn Grimsrud (til v.) og Oddgeir Tobiassen.

6 Teknisk fagskole fortsatt et stebarn i utdanningen Nytt løp fungerer dårlig. Skolene bryr seg lite om fellesplaner og kjører egne løp. Flere studenter må selv betale, til tross for at det skal være gratis. Studenter på deltid blir de tapende. Bransjen taper verdifull kompetanse. NRL vil ha ryddet opp! Ivar Lien, ny leder i RFF. Det heter ikke lenger Teknisk fagskole, men Fagskole. Det heter ikke lenger elever, men studenter. Alle fagskoler skal ha kvalitetsgodkjenning fra Nasjonalt utvalg for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Nasjonale læreplaner er innført. Ny fagskolelov, nasjonale læreplaner, bransjesatsing, kvalitetsgodkjenninger, Soria-Moria-erklæringer og navnebytte til tross, fagskolen har ikke oppnådd den statusen den bør ha. Ingen høyt oppe i utdanningssystemet ser ut til å ta fagskolen på alvor. Den er fortsatt et stebarn, midt mellom fagutdanningen og ingeniørutdanningen. Dette er alvorlig, spesielt i en bransje som alltid har hatt bruk for dyktige fagteknikere. Systemet har tre åpenbare svakheter: skolenes rett til nær sagt å følge det opplegget de selv finner for godt finansiering av ordningen overgangsregler (eller manglende sådanne) fra fagskole til ingeniørhøyskole Systemet synes fortsatt å være basert på skolens premisser, ikke studentens eller næringslivets. De nasjonale læreplanene ble laget med aktiv deltakelse fra bransjene for å sikre at utdanningen skulle være den samme, uansett hvor i landet man studerte. Videre skulle det være mulig, i form av et modulstrukturert system, å kunne ta en modul ett sted og en annen et annet sted. Læreplanene skulle være et viktig hjelpemiddel for fleksibilitet og likhet. Slik ser det ikke ut til å bli. Den enkelte skole tilbyr sine egne gjennomføringsmodeller og ser ikke ut til å bry seg om fellesplanene. VVS-bransjen vil anbefale et strammere opplegg for skolene og forlange at den nasjonale læreplanen for KEM-utdanningen blir fulgt. Teknisk fagskole skal være gratis for studentene. Et finurlig tildelingssystem og foreldede dimensjoneringstall gjør at flere studenter må betale for hele eller deler av studiet. Videre ser det ut til at studenter på deltid blir de tapende, til tross for at vi her finner den mest lærevillige delen av studentmassen. Slik praksis skaper urettferdighet og fører til at ungdom finner andre tilbud og at bransjen taper verdifull kompetanse. I parentes bemerket er all teknikerutdanning i Danmark gratis, og studentene får lønn av det offentlige i skoletiden. I Norge trives satsing på kompetanse best i statsrådenes festtaler. Det blir ikke flinke fagteknikere av det! På fagskolen får studenten fagskolepoeng. På ingeniørhøgskolen får de studiepoeng. De to poengsystemene har ikke noe med hverandre å gjøre dessverre. Selv om alle vet at de dyktigste høgskoleingeniørene er rekruttert via fagutdanning og teknisk fagskole, gis det ingen, eller i beste fall liten kreditt for fagteknikerens kunnskap ved opptak ved høgskolen. Det vises til vedlagte faksimile. Til tross for at høgskolefolk har deltatt aktivt i utarbeidelsen av fagskoleplanene, ser det fortsatt ut til å være vanntette skott mellom fagskolen og ingeniørhøgskolen. I Norge skal det være forskjell på en akademiker og en praktiker uansett hvor fjollete det høres. Sammen med de andre bransjeforeningene i VVS-bransjen vil NRL gripe fatt i problemene og gjøre det vi kan for å rydde opp i de tre forholdene. Fagskolen og studentene bør få den status de fortjener! Nedenstående faksimile er hentet fra Fagopplæring.no. fagopplæring.no Ulike regler ved opptak fra fagskole Fagskolene er i sterk utvikling, og debatten var preget av engasjement da årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler ble arrangert i Oslo i slutten av mai. Avgående leder i RFF (rådet for fylkeskommunale fagskoler), Torbjørn Tvedt, pekte på mange forbedringspunkter, og han var blant annet kritisk til at norske høgskoler har en svært ulik praksis når det gjelder opptak fra fagskolene. Det regelverket som høgskolestyrene vedtar, er for sterkt preget av hvor god søkning de har, og for lite bestemt av den reelle kompetansen som søkerne kan dokumentere. En søker med en toårig fagskoleutdanning kan få ett års godskriving ved opptak på en høgskole og ingen godskriving på et tilsvarende studium på en annen høgskole. Tvedt fikk støtte fra Ole Larmerud, teknisk direktør i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, som mente at slik ulik praksis var meget uheldig både for den enkelte og for arbeidslivet. Som ny leder i RFF ble valgt Ivar Lien (bildet), rektor ved Fagskolen i Gjøvik. Mer om fagskolen kan du lese i Fagopplæringsboka 2006, side og på

7 Norsk drikkevann en sak for rørleggerbransjen Som rørlegger bør du kjenne til at Norge har en egen drikkevannsforskrift og videreformidle det til dine kunder. Gi fagmessig råd om hvordan de eventuelt kan forbedre sin vannkvalitet. Da passer du på helsen deres og kanskje får du et betydelig mersalg. Gjennom flere artikler i dagspresse ogfagblader den senere tid er det blitt satt fokus på drikkevannet vårt. I alle år har vi innbilt oss at Norge har verdens beste vannkvalitet. Så kommer sjokkmeldingene på løpende bånd. Flere og flere blir syke av vannet. Ulike bakterier florerer som aldri før. Det spiller liten rolle om vannet kommer fra vannverk eller fra private anlegg. Risikoen for å bli smittet gjennom å drikke vann fra springen ser ut til å bli større og større. Hvorfor er det blitt slik? Den mest opplagte årsaken er å finne i manglende økonomi til å rense vannet og oppgradere hovedledningene. Rensing og utskifting/renovering av ledningsnett er dyrt. Kommunene har mange andre formål å bruke pengene til. Drikkevannet blir først tenkt på når folk blir syke, men uten at de store investeringer blir gjort da heller. For private anlegg er årsaken den samme, analyser og rensing er dyrt og blir ikke prioritert. Norge har en egen drikkevannsforskrift som skal ivareta det lovmessige rundt vannkvaliteten, uansett om det er et kommunalt vannverk eller en privat brønn. Dette er en forskrift som rørleggerforetakene bør kjenne til. Forskriften inneholder krav og påbud som du som ansvarlig rørlegger bør videreformidle til dine kunder. Det vil gi inntrykk av at ditt foretak er seriøst, passer på kundens helse og attpå til kan det gi et betydelig mersalg. Rensing bør skje nærmest mulig tappestedet. Selv om det foretas en aldri så god rensing før vannet slippes ut i ledningsnettet, vil belegg i rørene, lekkasjer og innsig av kloakk og andre forurensninger føre til at vannets kvalitet forverres på sin vei til forbrukeren. En av de betydelige aktørene på markedet, Per Henriksen fra Aqua Unique Norge, kommer med følgende råd til rørleggerforetakene: Bistå kunden med å ta en vannanalyse hos et godkjent analyseselskap og ta deretter kontakt med leverandøren av ulike type filtre før du tilbyr og monterer rensesystemet. Pass på å tegne en vedlikeholdsavtale med kunden. Unngå skremsler. Rådgi kunden på en fagmessig og betryggende måte. Vannet er vårt viktigste næringsmiddel. Som rørlegger står du nærmest utfordringen til å passe på denne delen av den norske folkehelsa. NRL-medlemskap og forsikringer For å rydde alle misforståelser av veien: Dere får ikke automatisk forsikringsdekning gjennom medlemskap i NRL/RS. En del forsikringer er blant våre medlemstilbud men dere må selvsagt selv tegne og betale de forsikringer dere måtte ha behov for. Vi benytter anledningen til å minne om at dere når som helst kan be om uforpliktende tilbud. Medlems- og vervemøte i NRLs Avdeling Finnmark 20. april avholdt NRLs Avdeling Finnmark styremøte med etterfølgende medlems- og vervemøte i Hammerfest. Også alle ikke-medlemmer i distriktet var invitert, men oppmøtet fra disse var som så ofte ellers ikke så stort som man hadde håpet på. Dette til tross for at avdelingen hadde lagt opp til faglig interessante temaer som: Synliggjøring, BNLs seriøsitetsprosjekt og StartBANK E-læring Kunnskapsløftet Formann i NRL-S, Per-Erik Enersen, var også invitert til møtet. Han tok blant annet for seg synliggjøring av NRL og bransjen, BNLs seriøsitetsprosjekt og StartBANK. Videre informerte han om det gode samarbeidet NRLs Avdeling Romerike hadde fått til med kommunene i Østlandsområdet. Der har de jobbet mot kommunene for blant annet å få til lik behandling av bedriftene og for å få kommunene til å foreta tilsyn. Finnmarksavdelingen håpet å få til en tilsvarende modell der oppe. Som en del av programmet ble det arrangert en tur til Statoils anlegg på Melkøya, hvor en ansatt og svært kunnskapsrik kvinne hadde guidet dem og gitt en imponerende god teknisk og interessant beskrivelse av anleggene. Av disse bildene forstår vi godt at det skal god innsikt til Fra besøket på Statoils anlegg på Melkøya.

8 NRLs Avdelingslederkonferanse NRL avholdt Avdelingslederkonferanse mai 2006 på Kielfergen med deltakelse også fra enkelte opplæringskontorer. Konferansen var delt opp slik at man på nedturen tok for seg avdelingstemaer og på opptur debatterte opplæringsspørsmål. Dagsorden var som følger: 1. dag Produktsertifisering. Lars Erik Fiskum og Alf Furulund, SINTEF/ Byggforsk. Referat fra NRLs siste styremøte. Skatt på serviceavgift. Andelsutvalgets innstiling til GF. Lovendring til GF. Tariffoppgjøret 2006 resultat og erfaringsutveksling vedrørende streiken. NRLs synliggjøringsprosjekt. Hvordan rekruttere nye medlemmer? Oppfølgning av potensielle medlemmer. Beholde eksisterende medlemmer. NRLs forbrukerundersøkelse Bransjens prispolitikk. 2. dag Hvordan erstatte Varmeinfo og AVI? Kunnskapsløftet praktiske gjennomføringsmodeller, restteori og prosjekt til fordypning. Praktisk innføring v. innlegg og oppdatering av NRLs KS-system. Status for NRLs E-læringsprogram. Som vanlig en vellykket samling med faglig debatt og meningsutveksling og sosialt samvær om kvelden. Fra konferansen. De to foredragsholderne, Lars Erik Fiskum (til v.) og Alf Furulund. Fra årsmøtet. Feststemte medlemmer på festen. Glade gatemusikanter fra Rogaland i Dublins gater. Rogalendinger kan å more seg - og vi regner med at det også ble en innbringende seanse! Stølen Media AS. Trykk: BK Grafiske. 800 ex.2006 Årsmøte i NRLs Avdeling Rogaland NRLs Avdeling Rogaland arrangerte i år sitt Årsmøte i Dublin. 70 personer var med på turen, som varte fra 20. til 23. april. De rapporterer om en fantastisk flott tur med guiding og fine arrangementer. Selve årsmøtet ble avholdt lørdagen, og til tross for tidlig start på dagen, var det friske og opplagte delegater som møtte opp. Administrasjonen hadde gjort en god jobb, og de lovpålagte poster ble godkjent uten kommentarer. I det forløpne år hadde avdelingen vært både i radio og aviser og ønsket fortsatt å være aktive på dette feltet. Av saker som ble diskutert var blant annet de store byggekjedene som går ut med brosjyrer som forteller om hva man kan gjøre selv av rørleggerarbeid. Stein Ove Bjelland ble gjenvalgt som formann for ett år.

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle.

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle. EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt MARS 1 14 MARS 2014 Fra Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS til Rørentreprenørene Norge? Under årets generalforsamling

Detaljer

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Beretning 2012-2013 Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Boligmappa servicehefte for nordmenns bolig Varmenormen et populært verktøy Bekjempelse av svart arbeid ROT-fradrag Ny, kombinert fag- og

Detaljer

NRLnytt JUNI. GJENNOMTENKT VALG: Etter ett år i tenkeboksen, stemte NRLs medlemmer for å skifte navn til Rørentreprenørene Norge.

NRLnytt JUNI. GJENNOMTENKT VALG: Etter ett år i tenkeboksen, stemte NRLs medlemmer for å skifte navn til Rørentreprenørene Norge. EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt JUNI 3 14 MARS 2014 NRL blir Rørentreprenørene Norge GJENNOMTENKT VALG: Etter ett år i tenkeboksen, stemte NRLs medlemmer for

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014-2015

ÅRSBERETNING 2014-2015 ÅRSBERETNING 2014-2015 BERETNING 2014-2015 1 et å bruke Cambria som skrivefont og DIN i overskrifter, ingresser og andre tilleggskriblerier. lexo er logofonten - unngå å bruke Flexo tett opp til logo.

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen 10 5. Rekruttering og kompetanse 14 6. MLFs medlemsfordeler

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Forslag til tiltak som skal øke forbrukernes tillit til kjøp av håndverkertjenester og øke omdømmet til håndverkerbransjen 1 Forord Arbeidsutvalget

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - DES 13_Layout 1 06.12.13 19.36 Side 1 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D DESEMBER 2013 Julen startet med pyntet juletre i slutten av november på Amadores-stranden. LES OM: KanSKjE årets julegave

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer