Møte med Norske Elektroleverandørers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte med Norske Elektroleverandørers"

Transkript

1 Situasjonsrapport 3/06 per 6. juni R A P P O R T Møte med Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL) CE-merking beroliger ikke alltid rørleggere. Det er slett ikke sikkert produktet derved er velegnet for bruk i Norge. Etter henvendelse fra Noske Elektroleverandørers Landsforening ble det 6. juni avholdt et møte hos NRL mellom NRL/Byggforsk og hvitevareforhandlerne/nemko for å diskutere rørleggerbransjens påståtte uvilje mot å montere CE-merkede hvitevarer. Møtet var positivt i den forstand at partene fikk en forståelse for hverandres problemer. Det vil nå bli iverksatt tiltak for å fjerne sperrene i systemet slik at det blir sikrere for rørbransjen å montere deres utstyr. Fra NRLs side etterlyste man således en skriftlig erklæring fra leverandørene av hvitevarer, hvor disse i monteringsanvisningen til produktet bekrefter at slanger, koblinger og tilbakeslagsventiler er produsert og kontrollert i henhold til EN og følgelig er velegnet for bruk i Norge. I så fall mener NRL at rørleggers profesjonsansvar vil være oppfylt dersom han tilkobler produktet i samsvar med denne monteringsanvisningen. Fra venstre: Atle Olimb (Whirpool Nordic / NEL), Tor Backe (NRL-S), Asbjørn Bollvåg (NEMKO), Jan Erik Pettersen (Norsk elektroteknisk komite). Fra venstre: Lars Erik Fiskum (Byggforsk), Ole Larmerud (NRL-S) og Jan. A. Michaelsen (Miele/NEL). Vi ønsker alle våre lesere en riktig god sommer! Essendropsg. 3, P.B Majorstua, 0305 Oslo. Tlf: Faks:

2 NRL/RS årlige generalforsamling Viktigste nytt er at både lønn og omsetning nå skal danne grunnlag for andelsberegningen og at det blir strengere opptakskriterier for medlemskap. Statsautorisert revisor Asbjørn Ler fra Ernst & Young AS. 30. mai ble NRL/RS generalforsamling avholdt på Scandic KNA Hotel i Oslo med 46 bedrifter til stede. I sin åpningstale fokuserte NRLs formann, Per-Erik Enersen, blant annet på NRLs arbeid med synliggjøring av bransjen og NRL-medlemskapet. Videre viste han til en nylig foretatt forbrukerundersøkelse, som viste at rørleggernes omdømme og posisjon er forbedret siste år til tross for beskyldninger om mafiavirksomhet, skjulte rabatter og forbrukerfiendtlighet. I forbindelse med bransjens omdømme, kom han også inn på NRLs igangsatte vannskadeprosjekt Vann på avveier en bransjeutfordring, som man har store forventninger til. Avslutningsvis sa han noen ord om NRLs nylig igangsatte strategiprosjekt, hvor SINTEF / Byggforsk er engasjert til å lede prosessen i NRL. Deretter behandlet man først de lovfestede sakene på dagsorden. I forbindelse med behandling av regnskapene for 2005, var statsautorisert revisor Asbjørn Ler fra Ernst & Young AS til stede for å redegjøre for bakgrunnen for at RS var å anse som skattepliktig. Saken hadde skapt en del usikkerhet for avdelingenes vedkommende, og de etterlyste svar på en del spørsmål. Revisjonsselskapet vil nå utarbeide et generelt notat til bruk både for NHO, Landsforeninger og lokalavdelinger. Deretter behandlet forsamlingen budsjettforslag og forslag til nytt andelsberegningssystem basert på dels lønn og dels omsetning. Forslaget ble godt mottatt, bortsett fra å øke minsteandelen fra kr til kr Men etter at det var kommet gode argumenter for å øke beløpet og det ikke kom motforslag, ble Styrets forslag til budsjettrammer godkjent ved akklamasjon og vil gjelde fra Det ble deretter vedtatt å endre paragrafen om stemmetyngde i form av en mindre justering i ordlyden. Saken som skapte mest debatt var imidlertid forslag til endring av opptakskriteriene i NRL/RS. Etter avstemming lyder 2.10 i NRLs lover og RS vedtekter som følger: Kritisk revisor Ronnei Eugen Skogsrud leser sin beretning. Ordinært medlem kan det foretak bli som dokumenterer minst ett års sammenhengende drift i bransjen på det tidspunkt søknaden leveres og som dessuten oppfyller kravene til sentral godkjenning som ansvarlig utførende rørleggerforetak i tiltaksklasse 2 etter gjeldende bestemmelser i forskriftene til plan- og bygningsloven. Foretaket må også forplikte seg til å overholde NRLs etiske regler. Ved søknad om medlemskap skal foretaket i tillegg vedlegge en skatte- og avgiftsattest ikke eldre enn 6 md. som viser at forfalte, offentlige krav er betalt.

3 Her telles det - Ole Larmerud (til v.) og Morten Husa fra tellekorpset. Og her diskuteres det! Vi gleder oss over at kvinneandelen øker! I forgrunnen daglige ledere fra Drammen (fra v.): Margaret Holm Henriksen, Rørleggermester Espen Henriksen AS (også styremedlem NRL/RS), Helene Bakke, Bragernes Rørleggerbedrift AS, og Eli Hermine Heyerdahl Eide, NRLs Avdeling Buskerud. Fra seminarene (som dere kan lese mer om i Rørfag): BNLs næringspolitikk NRLs vannskadeprosjekt NRLs synliggjøringskampanje Audun Lågøyr fra BNL Tor Backe, NRL-S Per Enersen, formann NRL/RS

4 Kundene blir mer og mer prisbevisste og forbanna! Tar virkelig rørleggeren så skyhøye priser på sine materialer som illsinte kunder vil ha det til? NRL vil gjerne vite om det er hold i påstandene. Vi har påtalt det før og vil helt sikkert påtale det flere ganger nemlig forbrukers økende prisbevissthet. Bransjen er etter hvert nødt til å se nærmere på sine kalkyler når det gjelder prising av materiell. Hvorvidt det er hold i nedenstående mail fra illsint kunde er ennå ikke avklart men dog: Jeg har hatt rørlegger hos meg til å utføre arbeid iforb med nytt bad. Og har på forhånd inngått avtale om timepris og rabatt på materiell (25 %). Men hva hjelper det, når materiellet er priset skyhøyt over normal pris, det minner om ågerpriser...! Når en annen leverandør av rørdeler kan levere en 32mm kulekran til kr 66,- +mva og min rørlegger har veiledende pris på kr 340,-. Det betyr at rørleggeren TAR 5,15 MER enn det denne kranen burde kostet. Og slik virker det som det meste er priset. F. eks 110mm avløpsrør, rørlegger 168 pr meter, annen levr 30 pr m. Eier ikke Deres yrkesgruppe anstendighet, eller er de bare grådige, beskyttet bak ett pill råttent lovverk som beskytter rørleggere og elektrikere? Argumentet fra rørleggeren er at Vi følger NRL sine priser - Og at salg av materiell er en del av lønna Er dette tilfelle??? At dere anbefaler å flå folk og fe??? Jeg forstår jo at man tar seg betalt for å skaffe materiell til kunden, men samtidig så tar jo rørleggeren timebetalt. Påslaget på materiell er jo på grensen til det kriminelle!!!! Synes jeg hører om snekkeren som tar ett påslag for f.eks48x198 plank på ca 5 ganger!!!! Da hadde nok den snekkeren fått så hatten passet!!! Har Konkurransetilsynet vurdert hva rørleggerbransjen egentlig driver med? Jeg er spent på om jeg får svar fra Dere, og hva Dere svarer! NRL svarte samme dag: Hei, har mottatt din mail vedrørende rørleggerprising. Dersom det du sier skulle medføre riktighet, skjønner vi selvsagt din frustrasjon. Vi gjør oppmerksom på at NRL selvsagt verken har prisbok eller prissystem som medlemsforetakene bruker. Noe sånt ville være i strid med konkurranseloven og således straffbart. Det er opp til hver enkelt bedrift å kalkulere sine priser ut fra egen drift. Når det er sagt, bør også tilføyes at våre medlemsbedrifter i dag kalkulerer inn et dekningsbidrag både på materiell og timelønn. Hvor stort dette er, varierer selvsagt - litt avhengig av i hvilket marked man befinner seg i. Videre vil vi også påpeke at markedet i dag oversvømmes av alle mulige produkter med betydelig variasjon i priser og kvaliteter - slik at dersom vi skal kunne uttale oss i denne saken, vil vi gjerne se fakturaen fra din rørlegger hvor varetyper og priser er beskrevet slik at vi kan bedømme rimeligheten av dine påstander. Vi gjør oppmerksom på at vi har en klagenemnd innenfor NRL som kan nyttes hvis ønskelig. Men som sagt - hører gjerne fra deg når det gjelder nærmere dokumentasjon slik at vi kan undersøke saken. Vi ønsker som sagt å fremstå som en seriøs bransje. NRL ansetter informasjonssjef Som dere er kjent med, er VVS og VA Informasjon AS nedlagt, og det samme vil skje med Varmeinfo i løpet av sommeren. På denne bakgrunn har NRLs Styre vedtatt at NRL selv skal overta informasjonsvirksomheten i bransjen og oppretter en ny stilling for å ivareta denne. I mai gikk vi derfor ut med en annonse etter informasjonssjef. Vi fikk gledelig mange kvalifiserte søknader, og etter hva vi så langt kan se, vil vi sikkert kunne velge ut en av kandidatene. Intervjuer er allerede planlagt, og vi regner med å ha vedkommende på plass rett over sommeren. Her kan dere jo ta en titt på annonsen for å få en formening om hvilke forventninger vi alle kan ha!

5 Våtromskurs for lærlinger Alle kan vel enes om at det er viktig å høyne lærlingenes kompetanse, og da må det være et skritt i riktig retning at de får ta våtromskurs i læretiden. våtromskurset i læretiden og ikke minst slippe å betale kurset selv. Jan Erik skal avlegge svenneprøven i september. Han har arbeidet en del med våtrom i læretiden og syntes kurset hadde vært nyttig. Kenneth Rimstad (19), som er ordinær lærling ved Opplæringskontoret i Vestfold, synes også det er kjekt å få med seg kurset i læretiden. Han avlegger svenneprøven i august og mener det er en stor fordel å få med seg våtromskurset nå ikke minst med tanke på framtidig jobb og egen kompetanse. Også han mener kurset har vært nyttig, og at det burde være en fast ordning for lærlingene. Engasjerte deltakere løser oppgaver på kurs i Buskerud. Kursledere har vært Bjørn Grimsrud fra NRLs avdeling Oslo og omegn og Oddgeir Tobiassen fra NRL-S. De synes tiltaket er positivt og melder om at gjennomføringen har fungert bra. Begge oppfatter ordningen som svært fornuftig og mener at høynet kompetanse blant lærlingene kan bidra til at det bygges bedre våtrom. Konsentrerte deltakere på eksamen i Vestfold. Fagrådet for Våtrom FFV har som en prøveordning fram til våren 2007 tillatt at siste års lærlinger kan gjennomføre Våtromskurs (Grunnmodul + Fagmodul) og avlegge eksamen i læretiden. Ved bestått eksamen får lærlingene utstedt våtromssertifikatet etter at svenneprøven er bestått. Ordningen er et frivillig tilbud til den ordinære lærlingordningen. våtromskurs for lærlinger 4 i Oslo, 3 i Drammen og 1 i Tønsberg. Totalt har 142 lærlinger deltatt på kursene stort sett rørleggerlærlinger, bortsett fra i Drammen, hvor også faggruppene mur og tømrer var representert. Når eksamensresultatene foreligger, vil kursene bli nøye evaluert og erfaringene overført til framtidige kurs, andre fag og Fagrådet for Våtrom. Voksenlærling Jan Erik Holhjem fra Vestfold. Lærling Kenneth Rimstad fra Vestfold. I samarbeid med de respektive avdelinger og opplæringskontorer har NRL i første halvdel av 2006 gjennomført 8 Jan Erik Holhjem (24), som er voksenlærling ved Opplæringskontoret i Vestfold, synes det er flott å kunne ta Kurslederne, Bjørn Grimsrud (til v.) og Oddgeir Tobiassen.

6 Teknisk fagskole fortsatt et stebarn i utdanningen Nytt løp fungerer dårlig. Skolene bryr seg lite om fellesplaner og kjører egne løp. Flere studenter må selv betale, til tross for at det skal være gratis. Studenter på deltid blir de tapende. Bransjen taper verdifull kompetanse. NRL vil ha ryddet opp! Ivar Lien, ny leder i RFF. Det heter ikke lenger Teknisk fagskole, men Fagskole. Det heter ikke lenger elever, men studenter. Alle fagskoler skal ha kvalitetsgodkjenning fra Nasjonalt utvalg for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Nasjonale læreplaner er innført. Ny fagskolelov, nasjonale læreplaner, bransjesatsing, kvalitetsgodkjenninger, Soria-Moria-erklæringer og navnebytte til tross, fagskolen har ikke oppnådd den statusen den bør ha. Ingen høyt oppe i utdanningssystemet ser ut til å ta fagskolen på alvor. Den er fortsatt et stebarn, midt mellom fagutdanningen og ingeniørutdanningen. Dette er alvorlig, spesielt i en bransje som alltid har hatt bruk for dyktige fagteknikere. Systemet har tre åpenbare svakheter: skolenes rett til nær sagt å følge det opplegget de selv finner for godt finansiering av ordningen overgangsregler (eller manglende sådanne) fra fagskole til ingeniørhøyskole Systemet synes fortsatt å være basert på skolens premisser, ikke studentens eller næringslivets. De nasjonale læreplanene ble laget med aktiv deltakelse fra bransjene for å sikre at utdanningen skulle være den samme, uansett hvor i landet man studerte. Videre skulle det være mulig, i form av et modulstrukturert system, å kunne ta en modul ett sted og en annen et annet sted. Læreplanene skulle være et viktig hjelpemiddel for fleksibilitet og likhet. Slik ser det ikke ut til å bli. Den enkelte skole tilbyr sine egne gjennomføringsmodeller og ser ikke ut til å bry seg om fellesplanene. VVS-bransjen vil anbefale et strammere opplegg for skolene og forlange at den nasjonale læreplanen for KEM-utdanningen blir fulgt. Teknisk fagskole skal være gratis for studentene. Et finurlig tildelingssystem og foreldede dimensjoneringstall gjør at flere studenter må betale for hele eller deler av studiet. Videre ser det ut til at studenter på deltid blir de tapende, til tross for at vi her finner den mest lærevillige delen av studentmassen. Slik praksis skaper urettferdighet og fører til at ungdom finner andre tilbud og at bransjen taper verdifull kompetanse. I parentes bemerket er all teknikerutdanning i Danmark gratis, og studentene får lønn av det offentlige i skoletiden. I Norge trives satsing på kompetanse best i statsrådenes festtaler. Det blir ikke flinke fagteknikere av det! På fagskolen får studenten fagskolepoeng. På ingeniørhøgskolen får de studiepoeng. De to poengsystemene har ikke noe med hverandre å gjøre dessverre. Selv om alle vet at de dyktigste høgskoleingeniørene er rekruttert via fagutdanning og teknisk fagskole, gis det ingen, eller i beste fall liten kreditt for fagteknikerens kunnskap ved opptak ved høgskolen. Det vises til vedlagte faksimile. Til tross for at høgskolefolk har deltatt aktivt i utarbeidelsen av fagskoleplanene, ser det fortsatt ut til å være vanntette skott mellom fagskolen og ingeniørhøgskolen. I Norge skal det være forskjell på en akademiker og en praktiker uansett hvor fjollete det høres. Sammen med de andre bransjeforeningene i VVS-bransjen vil NRL gripe fatt i problemene og gjøre det vi kan for å rydde opp i de tre forholdene. Fagskolen og studentene bør få den status de fortjener! Nedenstående faksimile er hentet fra Fagopplæring.no. fagopplæring.no Ulike regler ved opptak fra fagskole Fagskolene er i sterk utvikling, og debatten var preget av engasjement da årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler ble arrangert i Oslo i slutten av mai. Avgående leder i RFF (rådet for fylkeskommunale fagskoler), Torbjørn Tvedt, pekte på mange forbedringspunkter, og han var blant annet kritisk til at norske høgskoler har en svært ulik praksis når det gjelder opptak fra fagskolene. Det regelverket som høgskolestyrene vedtar, er for sterkt preget av hvor god søkning de har, og for lite bestemt av den reelle kompetansen som søkerne kan dokumentere. En søker med en toårig fagskoleutdanning kan få ett års godskriving ved opptak på en høgskole og ingen godskriving på et tilsvarende studium på en annen høgskole. Tvedt fikk støtte fra Ole Larmerud, teknisk direktør i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, som mente at slik ulik praksis var meget uheldig både for den enkelte og for arbeidslivet. Som ny leder i RFF ble valgt Ivar Lien (bildet), rektor ved Fagskolen i Gjøvik. Mer om fagskolen kan du lese i Fagopplæringsboka 2006, side og på

7 Norsk drikkevann en sak for rørleggerbransjen Som rørlegger bør du kjenne til at Norge har en egen drikkevannsforskrift og videreformidle det til dine kunder. Gi fagmessig råd om hvordan de eventuelt kan forbedre sin vannkvalitet. Da passer du på helsen deres og kanskje får du et betydelig mersalg. Gjennom flere artikler i dagspresse ogfagblader den senere tid er det blitt satt fokus på drikkevannet vårt. I alle år har vi innbilt oss at Norge har verdens beste vannkvalitet. Så kommer sjokkmeldingene på løpende bånd. Flere og flere blir syke av vannet. Ulike bakterier florerer som aldri før. Det spiller liten rolle om vannet kommer fra vannverk eller fra private anlegg. Risikoen for å bli smittet gjennom å drikke vann fra springen ser ut til å bli større og større. Hvorfor er det blitt slik? Den mest opplagte årsaken er å finne i manglende økonomi til å rense vannet og oppgradere hovedledningene. Rensing og utskifting/renovering av ledningsnett er dyrt. Kommunene har mange andre formål å bruke pengene til. Drikkevannet blir først tenkt på når folk blir syke, men uten at de store investeringer blir gjort da heller. For private anlegg er årsaken den samme, analyser og rensing er dyrt og blir ikke prioritert. Norge har en egen drikkevannsforskrift som skal ivareta det lovmessige rundt vannkvaliteten, uansett om det er et kommunalt vannverk eller en privat brønn. Dette er en forskrift som rørleggerforetakene bør kjenne til. Forskriften inneholder krav og påbud som du som ansvarlig rørlegger bør videreformidle til dine kunder. Det vil gi inntrykk av at ditt foretak er seriøst, passer på kundens helse og attpå til kan det gi et betydelig mersalg. Rensing bør skje nærmest mulig tappestedet. Selv om det foretas en aldri så god rensing før vannet slippes ut i ledningsnettet, vil belegg i rørene, lekkasjer og innsig av kloakk og andre forurensninger føre til at vannets kvalitet forverres på sin vei til forbrukeren. En av de betydelige aktørene på markedet, Per Henriksen fra Aqua Unique Norge, kommer med følgende råd til rørleggerforetakene: Bistå kunden med å ta en vannanalyse hos et godkjent analyseselskap og ta deretter kontakt med leverandøren av ulike type filtre før du tilbyr og monterer rensesystemet. Pass på å tegne en vedlikeholdsavtale med kunden. Unngå skremsler. Rådgi kunden på en fagmessig og betryggende måte. Vannet er vårt viktigste næringsmiddel. Som rørlegger står du nærmest utfordringen til å passe på denne delen av den norske folkehelsa. NRL-medlemskap og forsikringer For å rydde alle misforståelser av veien: Dere får ikke automatisk forsikringsdekning gjennom medlemskap i NRL/RS. En del forsikringer er blant våre medlemstilbud men dere må selvsagt selv tegne og betale de forsikringer dere måtte ha behov for. Vi benytter anledningen til å minne om at dere når som helst kan be om uforpliktende tilbud. Medlems- og vervemøte i NRLs Avdeling Finnmark 20. april avholdt NRLs Avdeling Finnmark styremøte med etterfølgende medlems- og vervemøte i Hammerfest. Også alle ikke-medlemmer i distriktet var invitert, men oppmøtet fra disse var som så ofte ellers ikke så stort som man hadde håpet på. Dette til tross for at avdelingen hadde lagt opp til faglig interessante temaer som: Synliggjøring, BNLs seriøsitetsprosjekt og StartBANK E-læring Kunnskapsløftet Formann i NRL-S, Per-Erik Enersen, var også invitert til møtet. Han tok blant annet for seg synliggjøring av NRL og bransjen, BNLs seriøsitetsprosjekt og StartBANK. Videre informerte han om det gode samarbeidet NRLs Avdeling Romerike hadde fått til med kommunene i Østlandsområdet. Der har de jobbet mot kommunene for blant annet å få til lik behandling av bedriftene og for å få kommunene til å foreta tilsyn. Finnmarksavdelingen håpet å få til en tilsvarende modell der oppe. Som en del av programmet ble det arrangert en tur til Statoils anlegg på Melkøya, hvor en ansatt og svært kunnskapsrik kvinne hadde guidet dem og gitt en imponerende god teknisk og interessant beskrivelse av anleggene. Av disse bildene forstår vi godt at det skal god innsikt til Fra besøket på Statoils anlegg på Melkøya.

8 NRLs Avdelingslederkonferanse NRL avholdt Avdelingslederkonferanse mai 2006 på Kielfergen med deltakelse også fra enkelte opplæringskontorer. Konferansen var delt opp slik at man på nedturen tok for seg avdelingstemaer og på opptur debatterte opplæringsspørsmål. Dagsorden var som følger: 1. dag Produktsertifisering. Lars Erik Fiskum og Alf Furulund, SINTEF/ Byggforsk. Referat fra NRLs siste styremøte. Skatt på serviceavgift. Andelsutvalgets innstiling til GF. Lovendring til GF. Tariffoppgjøret 2006 resultat og erfaringsutveksling vedrørende streiken. NRLs synliggjøringsprosjekt. Hvordan rekruttere nye medlemmer? Oppfølgning av potensielle medlemmer. Beholde eksisterende medlemmer. NRLs forbrukerundersøkelse Bransjens prispolitikk. 2. dag Hvordan erstatte Varmeinfo og AVI? Kunnskapsløftet praktiske gjennomføringsmodeller, restteori og prosjekt til fordypning. Praktisk innføring v. innlegg og oppdatering av NRLs KS-system. Status for NRLs E-læringsprogram. Som vanlig en vellykket samling med faglig debatt og meningsutveksling og sosialt samvær om kvelden. Fra konferansen. De to foredragsholderne, Lars Erik Fiskum (til v.) og Alf Furulund. Fra årsmøtet. Feststemte medlemmer på festen. Glade gatemusikanter fra Rogaland i Dublins gater. Rogalendinger kan å more seg - og vi regner med at det også ble en innbringende seanse! Stølen Media AS. Trykk: BK Grafiske. 800 ex.2006 Årsmøte i NRLs Avdeling Rogaland NRLs Avdeling Rogaland arrangerte i år sitt Årsmøte i Dublin. 70 personer var med på turen, som varte fra 20. til 23. april. De rapporterer om en fantastisk flott tur med guiding og fine arrangementer. Selve årsmøtet ble avholdt lørdagen, og til tross for tidlig start på dagen, var det friske og opplagte delegater som møtte opp. Administrasjonen hadde gjort en god jobb, og de lovpålagte poster ble godkjent uten kommentarer. I det forløpne år hadde avdelingen vært både i radio og aviser og ønsket fortsatt å være aktive på dette feltet. Av saker som ble diskutert var blant annet de store byggekjedene som går ut med brosjyrer som forteller om hva man kan gjøre selv av rørleggerarbeid. Stein Ove Bjelland ble gjenvalgt som formann for ett år.

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

informasjonsbrosjyre V.17.14

informasjonsbrosjyre V.17.14 informasjonsbrosjyre V.17.14 Om oss Rørlegger Sentralen AS ble etablert i 1999 av daglig leder Gunnar A. Ludvigsen, og har i dag 15 ansatte som til sammen har lang og bred kompetanse innen håndverksfaget.

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden &

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden & Referat fra Generalforsamling Mandag 04.09.2017, kl. 14:15-15:30, Rom D112, NTNU Dragvoll Oppmøtte: 22 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 28 stemmeberettigede totalt. Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011 Vedtatt 26.11.1997, endret 03.09.1999, endret 01.09.2000, endret 31.08.2001, endret 25.04.2003, endret 21.04.2005, endret 21.09.2006, endret 09.10.2009, endret 18.03.2010, endret 18.06.2010. Sist endret

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Vurderer du en fremtid i medie bransjen?

Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i mediebransjen? Hvis svaret er ja, kan lærlingordningen være noe for deg! På nettstedet medielarling.no finner du all den informasjon du

Detaljer

For bransjens beste 1

For bransjens beste 1 For bransjens beste 1 Vi jobber for bransjens beste Tor Backe Adm. direktør Adm.leder sekretariatet Sekretær GF og styre Juridisk fagansvarlig Næringspolitikk NHO, BNL og GCI UICP NRLs avdelinger Tirill

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

SKOLE - /FAG-UTDANNING

SKOLE - /FAG-UTDANNING Bernt Madsen Kontaktlærer VG2 Klima, Energi og Miljøteknikk (KEM) Rørlegger Konsulent Våtrom (BVN, Forsikringsselskaper, Advokatfirmaer, Næringsliv/privat) Realkompetansekonsulent Formann i «Klagenemda

Detaljer

Opplæringskontoret i Reindrift og Duodji 08.06.10 1

Opplæringskontoret i Reindrift og Duodji 08.06.10 1 Opplæringskontoret i Reindrift og Duodji 08.06.10 1 Opplæringskontorets vedtekter- formål Formålet er å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere i reindrift. Samt videreutdanne reindriftsutøvere med sikte

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR FAG I KOMMUNAL SEKTOR I NORD-TRØNDELAG SA

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR FAG I KOMMUNAL SEKTOR I NORD-TRØNDELAG SA VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR FAG I KOMMUNAL SEKTOR I NORD-TRØNDELAG SA Pr. 19.04.2016 1 - NAVN Selskapets navn er Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor i Nord- Trøndelag SA, forkortet til

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007.

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. 1 NAVN Foreningens navn er Bransjerådet for Søkemotormarkedsføring (BRSM) 2 MEDLEMSKAP Som medlem av foreningen

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

TPM koordinator konferanse

TPM koordinator konferanse TPM koordinator konferanse Tapsanalyse i praksis 15. og 16. februar 2006 Vertsbedrift - Gilde Vest BA, avd. Forus (Stavanger) Hvorfor TPM koordinator-konferanse, og hvorfor tapsanalyse? Det stilles stadig

Detaljer

INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER

INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER Innhold 1. Velg seriøs arbeidskraft 3 1.1.Innledning 3 2. Reduser risiko ved å stille krav til dine

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Velkommen som medlem. Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for.

Velkommen som medlem. Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for. Velkommen som medlem Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for. Vi er glad for å ha deg som medlem, og i denne brosjyren kan du

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Sak til årsmøtet for Holy Riders MC avd. Sydvest - 31. januar 2015.

Sak til årsmøtet for Holy Riders MC avd. Sydvest - 31. januar 2015. Sak til årsmøtet for Holy Riders MC avd. Sydvest - 31. januar 2015. Introduksjon I løpet av 2014 har det utviklet seg en god og interessant diskusjon i Holy Riders avdeling Sydvest (heretter forkortet

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent.

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Dato: 19.09.12 Dag: Onsdag Tid: 15.15 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, SA, Idrett, FA, KA, MA, ØA, EMG SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder

Detaljer

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Kari Sandberg administrerende direktør 07.06.2016 En bransje- og arbeidsgiverforening 2 Bransjeforening for entreprenører 231 medlemsbedrifter 10 Lokalavdelinger Hedmark og Oppland

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Vedtekter for Bransjeforeningen Renhold i NHO Service

Vedtekter for Bransjeforeningen Renhold i NHO Service Vedtekter for Bransjeforeningen Renhold i NHO Service LOVER FOR BRANSJEFORENINGEN RENHOLD I NHO SERVICETILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

HILSEN TIL VÅRE MEDLEMMER VÅREN 2015

HILSEN TIL VÅRE MEDLEMMER VÅREN 2015 HILSEN TIL VÅRE MEDLEMMER VÅREN 2015 Kjære NNDS medlem I og med at det i 2015 ikke avholdes årsmøte vil styret i NNDS gjerne informere våre medlemmer om aktiviteten i organisasjonen og ikke minst oppfordre

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik. Bakke Hjelmaas Larsen

Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik. Bakke Hjelmaas Larsen Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik Bakke Hjelmaas Larsen Jeg er større enn Gud. Jeg er ondere enn djevelen. Tiggerne har meg. De rike

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Komiteenes redegjørelse for perioden 1.mai april 2015 Komiteenes rapportering til årsmøtet var lagt ut på hjemmesidens

Komiteenes redegjørelse for perioden 1.mai april 2015 Komiteenes rapportering til årsmøtet var lagt ut på hjemmesidens MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I NORGES KOMMUNEREVISORFORBUND, 6. MAI 2015, NKRFs lokaler Medlemmene ble innkalt til møtet i e-post datert 30.04.15. Saker til styremøtet ble lagt ut på hjemmesidens medlemsområde/styrerommet

Detaljer

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører Styret innkaller herved til Årsmøte i Bergermarka Velforening onsdag 22.04.2015 Kl. 19.00 Sted. Vennskaps alléen ved Jevnaker Skole. (Inngang i den nye administrasjonsfløyen.) Styret foreslår følgende

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Integras vedtekter. Gjeldende fra

Integras vedtekter. Gjeldende fra Integras vedtekter Gjeldende fra 01.01.2018 Vedtektene er vedtatt på Integras årsmøte 30. 05.2005, endret på årsmøtene 16.03.2007, 27. 05.2009, 31.05.2011, 10.05.2012, 22.04.2015 og 26.04.2017. 1 Navn

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Siste nytt fra Styret April 2014

Siste nytt fra Styret April 2014 Siste nytt fra Styret April 2014 Da har sesongen startet, og styret kommer med litt info. Dugnader: Det settes opp dugnader følgende dato: Rino Delås er dugnadsgeneralen fra styret 1. Lørdag 12.april kl

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

8 bud for etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen

8 bud for etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen 8 bud for etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen De tre aktørene i VA-og VVS-bransjen har i fellesskap utarbeidet etiske retningslinjer for opptreden mellom partene og noen viktige prinsipper

Detaljer

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS 1. NAVN: 1.1 Navnet pa foreningen er Petroleumsingeniørenes Linjeforening UiS, heretter forkortet til Petroil. 2. FORMÅL: 2.1 Petroil er en linjeforening

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Et verktøy mot svart arbeid

Et verktøy mot svart arbeid Dette materiellet er utviklet av Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), en allianse mellom KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten. Alliansen arbeider forebyggende mot svart økonomi. Temaheftet sammen med det

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

Utfordringer og muligheter for bygg- og anleggsnæringen. 9. Juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL

Utfordringer og muligheter for bygg- og anleggsnæringen. 9. Juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL Utfordringer og muligheter for bygg- og anleggsnæringen 9. Juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL Digitalisering av BAE-næringen Trender Befolkningsendringer/Urbanisering Globalisering Digitalisering Grønt

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

http://karriere-nt.no/tjenester/karriereveiledning/utdanning/ Utdanningssystemet noen stikkord Ungdomsrett, voksenrett, voksenopplæring Lærlingeordningen inkludert voksenlærling Realkompetansevurdering

Detaljer

RETNINGSLINJER VED VALG AV KLASSETILLITSVALGTE

RETNINGSLINJER VED VALG AV KLASSETILLITSVALGTE RETNINGSLINJER VED VALG AV KLASSETILLITSVALGTE Studentforeningen har blitt oppfordret til å lage en veileder som skal brukes av STHIL- styret og de ansatte når det skal velges klassetillitsvalgte. Høsten

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til elever og foreldre NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Som en ordinær videregående skole fagbrev og GOD kompetanse

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 Lokallagskonferansen i Sandnes(2012) VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 12.-14. juni på Gardermoen utenfor Oslo FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallaget ved Diakonhjemmets Høgskole

Detaljer

Protokoll Årsmøte i Olden Vannverk lørdag 2. februar 2013 Sted Olden Grendahus Tid kl 16.00 Leder ønsket velkommen. 16 stemmeberettigede var møtt opp, pluss 1 fullmakt. Etter forslag til dagsorden, fra

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering

Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

PRODUKTKALKYLER. Turid V Tveiten - Økonomi og administrasjon VG2 10/26/2015

PRODUKTKALKYLER. Turid V Tveiten - Økonomi og administrasjon VG2 10/26/2015 PRODUKTKALKYLER Kompetansemål beregne pris på varer og tjenester til forbruker-, bedrifts- og institusjonsmarkedet, utarbeide tilbud og vurdere konsekvenser av prisendringer INNTEKTER OG PRIS Inntektene

Detaljer

STIFTELSESMØTE LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB

STIFTELSESMØTE LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB STIFTELSESMØTE LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB Dato: 28.april 2009 Sted: Kantina, O.Marhaug Mekaniske Verksted AS, 8300 Svolvær Tilstede: ETTERNAVN FORNAVN AUSTRHEIM ESPEN BANG TOR-HENRIK A. GOFFENG MAGNE HOLST

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening Vedtekter for Transportbedriftenes Landsforening Ajourført 8.6.2009 2 FORMÅL 1-1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet. Landsforeningen skal virke for at medlemsbedriftene

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer