5 Norsk Collie Klubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5 Norsk Collie Klubb"

Transkript

1 5 Norsk Collie Klubb

2 6 Norsk Collie Klubb

3 7 Norsk Collie Klubb

4 8 Norsk Collie Klubb

5 9 Norsk Collie Klubb

6 10 Norsk Collie Klubb

7 11 Norsk Collie Klubb

8 12 Norsk Collie Klubb

9 13 Norsk Collie Klubb

10 14 Norsk Collie Klubb

11 15 Norsk Collie Klubb

12 16 Norsk Collie Klubb

13 17 Norsk Collie Klubb

14 18 Norsk Collie Klubb

15 19 Norsk Collie Klubb

16 20 Norsk Collie Klubb

17 21 Norsk Collie Klubb

18 Valgliste Generalforsamling Valg til NCK s styre og stell Slik bruker du din stemme: Alle NCK s medlemmer som har betalt sin årskontingent, har rett til å stemme på de personene som er på valg til klubbens styre og stell. I Colliebladet finner du en stemmeseddel, som du kan kopiere slik at dersom dere er flere betalende medlemmer i familien, kan dere bruke 1 stemme hver. Du finner også stemmeseddel på Stemmeseddel skal sendes i lukket konvolutt til: Husk 1 stemmeseddel pr. konvolutt!! Norsk Collie Klubb v/styreleder Bente Løseth Drangevegen 195, 5215 Lysekloster Stemmesedlen må være korrekt utfylt for å være gyldig på åpningsdagen, som er dagen for Generalforsamlingen den 29. mars 2014 kl For å telle som gyldig stemme, skal den utover å være korrekt utfylt, også være poststemplet og innsendt senest 14 dager før Generalforsamling, det vil sige poststemplet senest den 15. mars Stemmesedlen utfylles med BLOKKBOKSTAVER, slik at det er mulig å lese hvem avsender er. Du kan ut for hver av vervene bare sette 1 ett kryss for en ønsket person, det vil si at det ikke kan velge mer enn 1 person pr. verv., flere krysser innen samme verv, gjør stemmegivningen på vervet ugyldig. Hele innkallingen, valg til styre og stell samt stemmeseddel finner du også på nck.no - du kan også skrive ut ekstra stemmesedler herfra. Valg til styret: Styreleder Tore Grønhaug Astri Hedenstad Valgkomiteens anbefaling Foreslått av Helga Dahle 2 år 2 år Nestleder Helle Anniken Henriksen Ikke på valg 1 år Sekretær Caroline Øien Fiksdal Valgkomiteens anbefaling 2 år Kasserer Åpen styret gis fullmakt til å finne ny kandidat etter valg 2 år 1. styremedlem Kari Schøyen Paulsberg Ikke på valg 1 år 2. styremedlem Pamela Nordheim Mottar gjenvalg 2 år 3. styremedlem Siri Eline Sætrang Valgkomiteens anbefaling 2 år 1. varamedlem Ellinor Svellebråten 1 år 2. varamedlem Veronika Huseby Mottar gjenvalg 1 år 3. varamedlem Hilde Mathisen Valgkomiteens anbefaling 1 år Valg til redaksjonskomitè: Leder redaksjon Elisabeth Røysland Valgkomiteens anbefaling 2 år Sekretær Linda Yuen Ikke på valg 1 år Medlem Torill Knutsen Valgkomiteens anbefaling 1 år Valg til Avlsråd: Leder avlsråd Birgit O. Bratlistuen Valgkomiteens anbefaling 2 år Sekretær Kjersti Rosmæl Valgkomiteens anbefaling 2 år Medlem Heidi Ellefsen Valgkomiteens anbefaling 1 år Varamedlem Lise-Lotte W. Hoffmoen Valgkomiteens anbefaling 1 år Valg av revisor/vara: Revisor Åpen styret gis fullmakt til å finne ny kandidat etter valg Vararevisor Åpen styret gis fullmakt til å finne ny kandidat etter valg Valg materialforvalter: Materialforvalter Åpen styret gis fullmakt til å finne ny kandidat etter valg 2 år Valg medlemsregisterfører: Medlemsregisterfører Ingerid Ringheim Mottar gjenvalg 2 år Valg til Valgkomitè: Leder valgkomitè Lise-Lotte W. Hoffmoen Valgkomiteens anbefaling 1 år Medlem Åpen styret gis fullmakt til å finne ny kandidat etter valg 1 år Varamedlem Anita Østerbø Valgkomiteens anbefaling 1 år Valg til Brukskomitè: Leder Brukskomitè Ellinor Monsen Ikke på valg 1 år Medlem Sissel Ekhougen Valgkomiteens anbefaling 2 år Medlem Catharina Engebretsen Ikke på valg 1 år Vara Monika Drevland Nilsen Valgkomiteens anbefaling 1 år Stemmeseddel finner du på neste side. 22 Norsk Collie Klubb

19 STEMMESEDDEL PÅ PERSONER SOM ER PÅ VALG TIL GENERALFORSAMLING 2013 NCK GJELDER FOR 1 PERSON Fornavne/mellomnavn: Etternavn : Adresse, postnr. & poststed: Valg til styret: SETT KRYSS Styreleder Eller kan bare velge 1 Tore Grønhaug Valgkomiteens anbefaling 2 år Styreleder Astri Hedenstad Foreslått av Helga Dahle 2 år Nestleder Helle Anniken Henriksen Ikke på valg 1 år Sekretær Caroline Øien Fiksdal Valgkomiteens anbefaling 2 år Kasserer Åpen stemmes ikke 2 år 1. styremedlem Kari Schøyen Paulsberg Ikke på valg 1 år 2. styremedlem Pamela Nordheim Mottar gjenvalg 2 år 3. styremedlem Siri Eline Sætrang Valgkomiteens anbefaling 2 år 1. varamedlem Ellinor Svellebråten Mottar gjenvalg 1 år 2. varamedlem Veronika Huseby Mottar gjenvalg 1 år 3. varamedlem Hilde Mathisen Valgkomiteens anbefaling 1 år Valg til redaksjonskomitè: Leder redaksjon Elisabeth Røysland Valgkomiteens anbefaling 2 år Sekretær Linda Yuen Ikke på valg 1 år Medlem Torill Knutsen Valgkomiteens anbefaling 2 år Valg til Avlsråd: Leder avlsråd Birgit O. Bratlistuen Valgkomiteens anbefaling 2 år Sekretær Kjersti Rosmæl Valgkomiteens anbefaling 2 år Medlem Heidi Ellefsen Valgkomiteens anbefaling 2 år Varamedlem Lise-Lotte W. Hoffmoen Valgkomiteens anbefaling 1 år Valg av revisor/vara: Revisor Vararevisor Åpen stemmes ikke Åpen stemmes ikke Valg materialforvalter: Materialforvalter Åpen stemmes ikke Valg medlemsregisterfører: Medlemsregisterfører Ingerid Ringheim Mottar gjenvalg 1 år Valg til Valgkomitè: Leder valgkomitè Lise-Lotte W. Hoffmoen Valgkomiteens anbefaling 1 år Medlem Åpen stemmes ikke 1 år Varamedlem Anita Østerbø Valgkomiteens anbefaling 1 år Valg til Brukskomitè: Leder Brukskomitè Ellinor Monsen Ikke på valg 1 år Medlem Sissel Ekhougen Valgkomiteens anbefaling 2 år Medlem Catharina Engebretsen Ikke på valg 1 år Vara Monika Drevland Nilsen Valgkomiteens anbefaling 1 år 1 stemmeseddel pr. person sendes i frankert konvolutt til styreleder i NCK, adresse finner du på forrige side. 23 Norsk Collie Klubb

20 Navn, adresse, epost, mobil: Kort beskrivelse av deg selv og evt. familie: Erfaring fra klubbarbeid/verv: Erfaring med Collie (avl/eier): Interesser ifm. Collie: Annen organisasjonserfaring: Yrkeserfaring: Tore Grønhaug, Drangsvn 195, 5215 Lysekloster. Tlf Er samboer med Bente som de fleste sikkert har kjennskap til. Vi har bodd sammen siden 2011 Jeg har vært autorisert ringsekretær siden 2007, og har mye erfaring innen hundeverden, hovedsakelig utstillingsbiten. Jeg har sittet en periode som styremedlem og ett år som nestleder i Irsk Ulvehundklubb Norge. Jeg har også ett år som styremdlem og ett år som leder i Autoriserte Ringsekretærers forening. Jeg har to perioder som nestleder i Dachshundklubben Oppland. For Ulvehundklubben har jeg hatt ansvaret for Hallingdalsutstillingene 3 ganger. Dette har vært alt fra planleggingsstadiet, invitasjon av dommere, bestilling av alt som skal til der oppe, inkl kafeteria/servering, pakking av PMer(før WebArra), Rigging av ringer, henting av dommere etc etc. Jeg har også vært med å arrangere Dachsklubbens utstillinger og også arrangert felles øyenlysning for dachsene(ide for NCK?) Jeg har masse erfaring med hund generelt, og har oppdrettet ca 20 valpekull tidligere,irsk Ulvehund, dachshund, 3 varianter, og Lhasa Apso. Og så har jeg fått lov til å være med å ta imot 3 valpekull her på Kennel TellMe. Jeg synes collien er en veldig flott rase, selv om det ikke er helt det jeg er vant med fra tidligere. Det mest fascinerende ved dem er de store mulighetene de tilbyr. Flott med hunder med så mye arbeidslyst og i tillegg med den evnen til å tenke selv. Det er bare fantasien som begrenser hva de kan brukes til. Jeg er elektriker med veldig bra erfaring. Har jobbet både hos store og små arbeidsgivere, og er veldig vant til, og god til, å håndtere kunder i alle kategorier. Diverse (kortfattet): Navn, adresse, epost, mobil: Astri Hedenstad Men min utdannelse er Grunn- og Mellomfag i Komparativ (Sammenlignende) Politikk med organisasjonslære, samt Hjelpepleier. Jeg har hatt Collie siden 1979, har drevet oppdrett siden 1987, og har organisert møter, treninger og det store internasjonale Collie Society's møte i Bergen i 1995, og dette ble gjort på egenhånd fordi det daværende hovedstyret ikke ville være med fordi Bergen var for langt unna. Det har gått gjennom historien som et av de beste møtene. Referanser kan sendes til Audrey Chatfield og Per Frey. Jeg har sittet som tillitsvalgt og bidratt til etablering av ulike organisasjoner innen hund her på vestlandet, dog ikke i en framtredende rolle i disse siste. Jeg har også organisert treninger for en gruppe her jeg bor med utstillings- og sosialieringslæring for hundene. Hva jeg har som en målsetting er at klubben skal være et sted der medlemmene har en tilhøringhet, at det skal være takhøyde for meningsbrytninger, men at diskusjonene skal dreie seg om sak og ikke gli ut i sakligheter og personangrep. Det er Collien som skal stå i fokus. Vil også gjerne at klubben skal stå på for sine raser og medlemmer med å informere om alle funn fra det vet.med forskningsmiljø og fra NKK, og jeg er opptatt av at dommerne til våre arrangementer er utdannet innen FCI's regelverk. Vil også ha tett kommunikasjon med alle landets regioner slik at det kan bli en klubb for alle, i alle fall de som vil være med. 24 Norsk Collie Klubb

21 Navn, adresse, epost, mobil: Kort beskrivelse av deg selv og evt. familie: Birgit Olstad Bratlistuen Øvermoen 8, 2836 BIRI år, gift og har 3 barn. Er utdannet kokk og barnevernspedagog. Har drevet min egen bedrift med 5 ansatte i 5 år og solgte denne for 1 år siden av helsemessige grunner. Er en engasjert person som er gjerne suger til seg ny lærdom. Erfaring fra klubbarbeid/verv: Sekretær i redaksjonskomite i NCK fra Erfaring med Collie (avl/eier): Interesser ifm. Collie: Annen organisasjonserfaring: Fikk min første collie i 1996 og har pr i dag 2 tisper Har et lite hobby oppdrett og har hatt 3 valpekull. Jeg har stort sett holdt på med utstilling med mine collies, men har prøvd oss litt på lydighet også. Jeg har en stor interesse for avlsarbeid og de ulike utfordringer det byr på. Hunders helse er også et interesse område for meg Veileder og dommer i 4H Yrkeserfaring: Kokk, kjøkkensjef,renholder, barnepleier, hjelpepleier, daglig leder i egen bedrift Diverse (kortfattet): Jeg er opptatt av at alle skal få anledning til å lære mer om rasen vår og at klubben skal være et organ for medlemmene som de kan støtte seg på. Navn, adresse, epost, mobil: Kort beskrivelse av deg selv og evt. familie: Kjersti Rosmæl Ringvålhaugen Heimdal Trønderdame på 52 år.fikk min første Collie da jeg var 14 år.driver et lite oppdrett, og har oppnådd mange flotte resultater. Jobber som dyrepleier på Heimdal Dyreklinikk. Er samboer med Magnar Kilaas og vi har Colliedamene Milla og Yatzy. Erfaring fra klubbarbeid/verv: Var med på å starte NCK Avd.Trøndelag. Har sittet to perioder som leder, og har hatt forskjellige andre verv. Var også en periode valpeformidler for NCK, og har sittet i valgkomiteen. Erfaring med Collie (avl/eier): Er oppdretter i liten skala! Reiste i mange år landet rundt på utstillinger. Oppdrettet BIS vinner på NCK`s hovedutstilling 2 ganger og hadde årets mestvinnende Collie i 97. Finnes ikke flottere hunderase. Har de senere åra gått mye spor, noe det ser ut til at Collien duger veldig bra til. Milla ble viltsporchampion 2 år gammel. Interesser ifm. Collie: Rasens standard, ta vare på de egenskapene vi kjenner og vet de har. Og kunne forstsette meg å avle fram gode rasetypiske individer, sunne og friske og med godt temperement. Annen organisasjonserfaring: Yrkeserfaring: Ansatt ved Heimdal dyreklinikk som dyrepleier i 28 år. En stor dyreklinikk med dyktige veterinærer. Spennende og utfordrende hverdag. Diverse (kortfattet): Synes vi har en flott, frisk og trivelig hunderase. Er lut lei av å høre alt det negative om de flotte hundene våre som noen klarer, til stadighet, å hive ut av seg. Håper på en ny positiv trend. 25 Norsk Collie Klubb

22 Navn, adresse, epost, mobil: Catharina Engebretsen Tomtervegen 24 B 2730 Lunner Kort beskrivelse av deg selv og evt. familie: Mob: år, har en sønn på 5 år Erfaring fra klubbarbeid/verv: Styremedlem i Hadeland hundeklubb i mange år. Sekretær i samme klubb i 6 år. Erfaring med Collie (avl/eier): Hatt korthåret Collie siden Hadde mitt første kull i Har for tiden 2 tisper og en hannhund. Interesser ifm. Collie: Trener lydighet, og har trent agility og spor, samt litt rundering. Holder også på med utstilling. Annen organisasjonserfaring: Styremedlem/sekretær i Østre Lunner Ungdomsslag i en årrekke. Yrkeserfaring: Travhest, Transport, lager, kundebehandling, innkjøp, og mennesker med spesielle behov. Diverse (kortfattet): Genuint opptatt av korthåret Collie. Opptatt av å bevare rasen sunn og frisk, både mentalt og fysisk. Navn, adresse, epost, mobil: Kort beskrivelse av deg selv og evt. familie: Elisabeth Røysland, Ramnes Homeopat NAN og agronom som bor sammen med tre Collies Erfaring fra klubbarbeid/verv: Erfaring med Collie (avl/eier): Interesser ifm. Collie: Annen organisasjonserfaring: Satt i NCK s Dressurutvalg noen år. Har tidligere vært redaktør av NCB. Satt i styret i NHLavd.Vestfold Har kun hatt tre kull, viktigere med kvalitet enn kvantitet. Har trent opp den eneste Collie langhår som til dags dato er dobbeltchampion i utstilling og lp Elite. Har vært i høyere klasse bruks, samt erfaring med Collie som gjeterhund (sau, ku/kalver og høner) og redningsarbeid Brenner for Collien som en arbeidshund. Trener idag lp, søk, spor og gjeting med alle mine Collies. Interessert i avel, genetikken, opptatt av mentalitet og bruksegenskaper. Har hatt dressurkurs, medtrener i sporkurs og medtrener i søkskurs. Yrkeserfaring: Diverse (kortfattet): Utdannet agronom (fokus på husdyravel), utdannet Homeopat NAN (5-årig). Arbeidet på Veterinærinstituttet (også deltatt i forskningsprosjekt), samt avløser samt som homeopat Har et håp om at nye folk i NCK nå vil stoppe den degraderingen som spesielt er gjort det siste året. At nye folk vil vise at Collien også er en hund man skal kunne stille krav til og forvente gode resultater av. 26 Norsk Collie Klubb

23 Navn, adresse, epost, mobil: Kort beskrivelse av deg selv og evt. familie: Pamela Nordheim Bjørnerødveien sperrebotn Jeg er sykepleier, gift med to barn og fem barnebarn. + fire hunder. Erfaring fra klubbarbeid/verv: Tidliger styremedlem i NCK og sittende styremedlem. Instruktør på utstillingskurs/trening MHK. Engelsktalende dommer på hundeutstilling. Erfaring med Collie (avl/eier): Interesser ifm. Collie: Annen organisasjonserfaring: Yrkeserfaring: Diverse (kortfattet): Eget oppdrett i 35 år, Paliando Collies. Vi har hatt collie i 42 år og 25 år i England. Min mann har vært NCK-formann. Avl, utstilling, ringtrening/utstilling, raseutvikling Diverse erfaring gjennom jobbmiljø, tillitsvalgt. Sykepleier i 54 år, mange kurs i palliativ omsorg. Stor glede i alle dyr og opptatt av rettferdighet og velferd blant dyr. Navn, adresse, epost, mobil: Kort beskrivelse av deg selv og evt. familie: Erfaring fra klubbarbeid/verv: Erfaring med Collie (avl/eier): Interesser ifm. Collie: Annen organisasjonserfaring: Yrkeserfaring: Diverse (kortfattet): Sissel Ekhougen, Solørvegen 1172, 2416 Jømna Født og oppvokst med whippets og schæfere som ble både stilt, brukt og avlet på. Har i dag 4 hunder, tre katter og to tenåringssønner. Full jobb så all fritid går stort sett med til hund, kurs og treninger. Tidligere sekretær og leder i NCK avd. Hedmark, tidligere leder i Elverum Hundeklubb og sitter nå som nestleder og LP-ansvarlig i Ncshk. Avd. Hedmark. Kjøpte min første collie i 1993 og har i dag to korthår. Konkurrert i LP med collie siden Noe utstilling men mest opptatt av sunne, godt bygde og mentalt stødige individer. Bruker mye tid på å trene og konkurrere i ulike grener med collien og liker å vise at det fremdeles er en allrounder når det kommer til bruksegenskaper. Sekretær og revisor i andre foreninger som ikke har med hund å gjøre. Butikkmedarbeider, IKT-konsulent lønn- og økonomisystemer og kundekonsulent i bank. Er NKK trinn I instruktør og holder div. kurs og privattimer. Påbegynt trinn II bruks. 27 Norsk Collie Klubb

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

INFO INFORMASJON. god sommer! NEK-nytt trenger bilder av hunder, rare, morsomme, flotte og gjerne små historier fra ting som skjer rundt om i landet!

INFO INFORMASJON. god sommer! NEK-nytt trenger bilder av hunder, rare, morsomme, flotte og gjerne små historier fra ting som skjer rundt om i landet! god sommer! Ellers i dette nummeret: - Presentasjon av styret - Agilitykurs - Kurs i Rogaland - Den svenske spesialen - Mentaltesting - Vålerbanen - Eurasierspesialen Redaktørens hjørne Hei! Da var endelig

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21

Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21 Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21 Til stede: Jan, Olav, Kristin, Merete og Sigrun. Hun deltok den siste timen. Forfall: Maren Gjennomgang av referatet fra17.01.

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Bruksegenskaper rasetypiskhet og utvikling av rasen Siberian Husky Kommentarer på Kari Granaas Hansen s innlegg i Husky bladet

Bruksegenskaper rasetypiskhet og utvikling av rasen Siberian Husky Kommentarer på Kari Granaas Hansen s innlegg i Husky bladet 1 Bruksegenskaper rasetypiskhet og utvikling av rasen Siberian Husky Kommentarer på Kari Granaas Hansen s innlegg i Husky bladet Christen Rose-Anderssen Jeg har med interesse lest Kari Granaas Hansen s

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Velkommen til alle våre medlemmer! Saksliste God kjenning av innkalling og saksliste 1-VALG AV Møteleder

Detaljer

PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND

PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND NR. 1-2012 PORTISPOSTEN Utgis av Raseklubben for Portugisisk Vannhund www.portugisisk-vannhund.no Samarbeidende med Norsk Kennelklubb www.nkk.no

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB består av leder, fire styremedlemmer og to vararepresentanter som alle velges av. 4-3 s oppgaver a) Lede klubben mellom årsmøtene b) Avholde årsmøte c) Drive

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Sted: Peppes Pizza Lillestrøm Teatergata 14,2300 Lillestrøm Kl: 18:30 Saksliste 1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen 2. Årsberetning a. Styret

Detaljer

[Skriv inn tekst] Garder, 2060 Gardermoen

[Skriv inn tekst] Garder, 2060 Gardermoen [Skriv inn tekst] Innkalllliing tiill Dachshundtiinget søndag 27.04.14 kll. 11.00 på Garder Kurs og Konferansesenter Garder, 2060 Gardermoen SIDEREGISTER: Saksliste 3 Årsberetning 4-7 Sunnhetsutvalgets

Detaljer

Vil du bli hundeeier?

Vil du bli hundeeier? Vil du bli hundeeier? Snauzer. Foto: Vibeke Brath. NORSK KENNEL KLUB Hundeeiernes organisasjon Norsk Kennel Klub - Vil du bli hundeeier? Utgitt av Norsk Kennel Klub - Hundeeierenes organisasjon Foto: Medlemmer

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND TEMA: LYDIGHET

PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND TEMA: LYDIGHET PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND TEMA: LYDIGHET NR. 1-2010 PORTISPOSTEN Utgis av Raseklubben for Portugisisk Vannhund www.portugisisk-vannhund.no Underlagt Norsk Kennelklubb

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund 1 Forbundstinget 2012 Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00 Forsvarets Hundeskole, Hauerseter (mellom Dal og Gardermoen) Saksliste: 1. Åpning ved

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer