Status Nyhamna EPCm project 4. november 14. Elisabeth Wiig Communication Manager Nyhamna Project

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status Nyhamna EPCm project 4. november 14. Elisabeth Wiig Communication Manager Nyhamna Project"

Transkript

1 Status Nyhamna EPCm project 4. november 14 Elisabeth Wiig Communication Manager Nyhamna Project

2 Nyhamna EPCm NYHAMNA ONSHORE Client A/S Norske Shell 28. April 2012 Contract award Sept Civil start-up Sept On site installation begin Project Nyhamna onshore framework agreement Awarded 28 April 2012 Contract value NOK 11 billion 31 Dec 2012 FEED complete Apr 2014 Offsite prefab begin Apr 2016 Commissioning begin Duration 6 years plus 2+2 years options 2

3 Expansion for receival of Polarled Kvaerner

4 Companies involved Company Activity Kvaerner Stord AS: Kvaerner Management, Stord AS: fabrication, installation Management, and commissioning fabrication, installation and commissioning Aker Solutions MMO Stavanger: Aker FEED, Solutions engineering, MMO procurement FEED, and installation engineering of minor and procurement modifications Minor Modifications Aker Aker Engineering and and Technology: FEED, engineering and procurement Major Projects Technology: FEED, engineering and procurement of major projects Multiconsult: Multiconsult: Civil engineering including Compressor buildings Civil engineering including Compressor buildings Beerenberg Corp. AS ISO work Beerenberg Corp. AS IKM ISO HVAC work HVAC AF IKM Group HVAC (AFG) Civil construction at Nyhamna HVAC Sarens AS Heavy transport of modules AF Group (AFG) Nordic Civil Crane construction at Nyhamna Lifting on site ESD Sarens / SAS AS ABB Heavy transport of modules Nordic Crane Lifting on site 4

5 Fabrication of modules - Subcontractors Kværner Stord 11 Modules & Piperacks 5377 ton Kværner Verdal 3 Compressor Buildings 3128 ton 5 18 Various Modules 3378 ton Nyhamna Stord Newcastle Verdal Gdansk / Gdynja Prefabrication for KST COOEC COOEC 14 Piperacks 1960 Ton 5

6 Key Activity Schedule Nyhamna Expansion Start DDE, 01Jan13 M2A M2B M2C M3A Critical Global PO Issued design Detail Design Design freeze Design Complete Follow up Engineering Fabrication Engineering Fabr start Fabrication Fabrication Preassemblies of Modules Modules Inst. Start Installation RFSU Booster Compr Civil Constr Start Installation at Nyhamna Site Commissioning RFSU Export Compr ( ) 6

7 7

8 8

9 Hovedaktiviteter og utfordringer Engineering PEM milestone M3A Finalisation of detailed design / production of design drawings Deliver shop drawings to fabrication sites Deliver all drawings required for Turnaround 2015 Procurement Delivery of piping materials Materials to fabrication sites Special focus on TA modules Positive development large amount of materials will be delivered the next weeks 9 Kvaerner

10 10

11 11

12 Hovedaktiviteter og utfordringer Onsite Progress Civil construction at Nyhamna Start wire cutting at Landfall area in order to achieve milestone 15/12. Completion of foundations for PRE- TA modules 12 Kvaerner

13 Prosjektutfordringer Brownfield Live plant Risk awareness Complex and multi-site project Multi-discipline Cross culture Languages Many suppliers/subcontractors Rotations Logistics Large scope by Sub-contractors Alignment of expectations and performance Demanding schedule Many deliveries, less contingency Productivity and progress Short and demanding Turnarounds (SD) 13

14 Turnaround (SD) Fabrication of modules and Piping Spools Piping Spools 14 Pre-Turnaround Modules R35HV01 R37TV01 R37SV01 N244V01 Nyhamna Stord Verdal Newcastle Future Pipe Turnaround Modules N338V01 N335V01 N336V01 N336V02 N337V01 N355V01 N338V02 14

15 Totalt Turnaround scope (Mai 2015) Modules Piping Tie-in s Instrument Tag 33 Heat Tracing 52 Pipe Supports 151 Mech. Modification 4 EIT Tie-in s 33 Upgrading ESD / SAS Instrument 1 F&G? 15

16 Rotasjon og skift i Turnaround Rotasjon Construction Rotasjon Management 24/7 2 skift per dag 12 timer per skift 16

17 Nyhamna Site Procurement Status per i dag: tildelte kontrakter Leveranse Vintervedlikehold på områder og veier på Site Busstransport på Site Leverandør Odd Småge AS Aukra Auto AS Site kjøretøy Auto 8.8 Utleie AS Kontorrekvisita Lindbak AS Lagerhaller og verkstedshaller Hallmaker Utleie AS Avfallshåndtering Norsk Gjenvinning AS Temporær elektro tjenester Innleie av lifter, trucker, teleskoptruck, traktor Vask av arbeidstøy fra Site Harwest Elektro AS Cramo AS NorTekstil AS 17

18 Nyhamna Site Procurement Status per i dag: tildelte kontrakter Leveranse Moduler: kontorrigger, boligrigger, kantine, oppbevaringsbygg Toalettmoduler for bruk inne på Site, EX sikker Sykepleiertjeneste på Site Permanent HMS Kompetansesenter Leverandør Malthus AS Malthus AS Haugaland HMS Senter AS Hallmaker AS Leie av tårnkraner Kranor AS Facility Management Installering av flere adgangsrondeller Eurest AS Foraas Områdesikring AS Vakthold Nokas AS 18

19 Nyhamna Site Procurement Leveranser som avropes fra Kværner rammeavtale Leveranse Arbeidstøy/Personlig verneutstyr Leverandør Kwintet AS Forbruksmateriell (industri), elektriske håndverktøy. Gass til industri (Mison, Argon, Nitrogen, helium, oksygen) Mobile kraner opp til 750 T Tools AS AGA AS Nordic Crane AS Slanger og kuplinger GS Hydro AS Elektrisk forbruksmateriell Festemateriell (Bolter) Løfteutstyr Onninen AS Bufab Norge AS Certex AS 19

20 Nyhamna Site Procurement kontrakter som blir satt/lagt ut på anbud fremover Leveranse Leverandør Maskineringstjeneste på Site Forespørsel planlagt ut Q Fasiliteter/utstyr i forbindelse med velferdsaktiviteter Forespørsel planlagt ut Q4 2014/Q

21 21

22 22

23 HSSE Keystone We, Each individual, are the keystone in the work towards our ultimate goal of an injury and illness free workplace that does zero harm to the environment 23

24 HSSE Expectations to our Partners Actively contribute in bringing Kvaerner to next level HSSE performance Bring in your best HSSE practices Work integrated with our teams Show management commitment Visible management with clear HSSE focus Take personal responsibility for HSSE Give positive feedback on good behaviour and working practices Establish no-tolerance of violations of Just Rules & Shell s Life Saving Rules Deal with deviations in a fair and consistent manner Being proactive Having high focus on leading indicators Learning from best practices Ensure sufficient HSSE training High risk awareness at Nyhamna Gas Plant Understand the risks and manage it Brownfield risk awareness 24

25 25

26 Construction Landfall/RFO Kvaerner

27 Construction P45 Sub-station S-130 incl Booster Compressor area Kvaerner

28 Construction Export Compressor area P35 & Slug catcher area P 37 Kvaerner

29 Construction O10 and other areas outside fence Kvaerner

30 Nyhamna Site HSSE Team Charter 30

31

32 Kontaktpunkt Nyhamna Ressurser 4. november 2014 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde

33 Visjon Kværner, avdeling Molde Skal primært og i første omgang sikre Nyhamna-prosjektet nødvendig arbeidskraft gjennom å rekruttere lokalt ansatte og eventuelt bistå med innleie av lokale ressurser. På sikt sørge for at Kværner også i Molde blir en trygg og god arbeidsplass. Det skal være høy trivselsfaktor, med stabile og stolte medarbeidere som ivaretar bedriftens kjerneverdier. I tillegg skal lederen/kontoret: Bidra til å bygge opp Kværner sitt omdømme som en attraktiv og god arbeidsgiver. Representere Kværner i lokalsamfunnet i samarbeid med offentlige myndigheter, skoler og annet næringsliv. 33

34 Status - ressurser Kværner, avdeling Molde Målsetting ved etablering av kontoret 1. april 2014 var å rekruttere mellom 80 og 100 lokale medarbeidere (ansettelse og innleie) Status pr : Til sammen 22 fast ansatte 6 medarbeidere til lager/vup 5 medarbeidere til transport/rigging 2 elektrikere 3 industrimekanikere 1 Permit to work 5 kontorstillinger I tillegg er 6 medarbeidere rekruttert inn som prosjektmedarbeidere 34

35 Status aktiviteter 6 måneder Kværner, avdeling Molde Sum of Antall Måned Angi årsak (blank) Grand Total Intervju Kurs Møte andre Møte internt Møte med bedrift Presentasjon 2 2 Stand Telefonmøte (blank) 1 1 Seminar Grand Total intervju (27+1 ansettelser) 67 møter med bedrifter 32 andre møter 3 stander Totalt 176 møtepunkt på de 6 første månedene i tillegg til oppstart av kontoret 35

36 Anbudsprosessene Viktige utvalgskriterier: 1. HMS 2. Teknisk organisasjon / erfaring / kapasitet 3. Lokalt innhold (Midt- og Nord-Norge) - Personell, tjenester, utstyr, samspill lokale aktører 4. Kommersielt I vurderingsfasene blir leverandørene vurdert med et scoring-system for de ulike kriteriene. Disse har ulik vekting seg i mellom. 36

37 Global Sourcing Establishment of supplier alternatives Global sourcing and pre-qualification of new suppliers through SQiS Commercial and technical evaluation Supplier Performance evaluation Access and re-use of information across all Kvaerner companies SOURCING 37

38 Ressurshandtering - Overordnet Ressurs/HR Stord har overordnet ansvar for all ressurshandtering og koordinering i Kværner Contractors Norway. Kværner avdeling Molde relatert til Nyhamna-prosjektet: Har overordnet ansvar for alle ressurser/personell som har bosted i Møre og Romsdal. Gjelder både ansettelse og innleie av personell. Har overordnet ansvar for alle innleie-selskap med tilhørighet i Møre og Romsdal. Følger opp alt personell administrativt. Faglig oppfølging gjøres av disiplinlederne på Nyhamna. 38

39 Aktører Ressurs/HR Stord Ansettelse funksjonærer: Ansettelse operatører: Innleie funksjonærer: Innleie operatører (sorte fag) Innleie operatører (EL/IT) Nyhamna Expansion: Site Manager Overordnet Adm/HR Koordinering og kurs Disiplinlederne Ressurs Common Nyhamna Molde-kontoret: Overordnet ansettelse/innleie Medarbeider Kristin Vatna Vik Åse Stautland Jorunn Danielsen Kjersti Fjeldsbø Toril Pilmoor Einar Bjelland Sigbjørn Sætre Bodil Fornes/Heidi Angvik Alle lederne Åse Karin Bjelland / Adele Bakkehaug Geir Johnsen Marie Mørkedal 39

40 Ressurshandtering Ressurs Stord har overordnet ansvar for all ressurshandtering og koordinering KVÆRNER, avdeling Molde: 1. prioritet: Fast ansettelse av LOKALE medarbeidere som skal håndtere drift og vedlikehold ETTER at prosjektet.er avsluttet. Disse vil da bo hjemme og jobbe 37,5 timers uke ( eller ) 2. prioritet: Skaffe personell som kun er sikret arbeid i prosjektet (ut 2016). Disse kobles til prosjektet gjennom innleie hos LOKALE selskap. KVÆRNER Stord: Egne medareidere som flyttes mellom ulike prosjekt Innleie av eksterne ressurser fra hele verden PROSJEKTANSETTELSER: Pt gjennom innleie fra lokale bedrifter Strenge krav til alle bedrifter som vil leie ut personell. Alle disse må være kvalifisert og godkjent før evt inngåelse av kontrakt. 40 Kvaerner

41 Rollefordeling personell NYX Kværner Molde Øvrige Leverandører Innleie andre leverandører (Local Content) Innleie lokale leverandører (Møre & Romsdal) Prosjektansettelse lokale medarbeidere (Møre & Romsdal) Fast ansettelse lokalt personell 14/21 i prosjektperioden

42 Innleie funksjonærer Molde - Nyhamna Medarbeider Innleie 1 Innleie 2 Nyhamna Moldekontor Ressurs Stord Frontica Adv. Jorunn Danielsen Per Olav Ulberget Innleie 3 Innleie xx 42

43 Innleie operatører Molde - Nyhamna Medarbeider Innleie 1 Innleie 2 Nyhamna Moldekontor Ressurs Stord Innleie 3 Sorte fag: Kjersti Fjeldsbø EL/IT: Toril Pilmoor Innleie xx 43

44 Overordnede krav ved innleie Signert tariffavtale (holder ikke med tarifflønn) Godkjennes ihht prosedyre P0015 HR- og HMS-evaluering (Evt SQIS evaluering erstatter HMS-evaluering) Personell med Brownfield erfaring vil bli foretrukket. Ytterligere krav som kan komme: Varmt arbeid Arbeid i høyden Lift 44

45 Krav til fagarbeidere ved innleie Krav til en rørlegger, sveiser, plate Fagbrev 5 års erfaring fra faget Krav til kompetanse på rør, plate, sveis ihht vedlegg. Det kan komme krav om flensekurs for rørleggere. Welders (all type): Welders shall have a minimum of 3 years experience as a certified welder and/or as documented skilled welder ( Fagbrev ), certificate of apprenticeship. Welders with diploma as International Welder (IW) will/may be preferred. Welding certification shall be approved by an accredited notified body approved according to Pressure Equipment Directive (PED, 97/23/EC) Welders shall be able to read and understand drawings, welding symbol (ISO2553). Structural Steel Plate Welder shall be master of arc air gouging. In additional to diploma, certificates and certificate of apprenticeship, the experience, knowledge and proficiency must be documented in approved curium vitae (CV). Site-test will be required. 45

46 Krav til fagarbeidere ved innleie Krav til en automatiker/automatikkmekaniker: Fagbrev som automatiker eller automatikkmekaniker Skal ha DSB godkjenning av utenlandsk fagbrev (gjelder kun utenlandkse montører) Skal kunne bruke alle typer kalibreringsinstrumenter som fluke, ma giver, Hart communicator m.fl. Skal ha erfaring innen offshoreinstallasjoner, petrokjemianlegg eller fra skipsindustrien Skal ha kjennskap til NORSOK, DNS-krav, eller spesifikasjoner fra Shell, Statoil eller andre oljeselskap. Skal kunne ta seg selvstendig fram i jobbpakker, herunder tegningslesing som P&ID, hook-up, layout, lopp tegninger mm. 46

47 Krav til fagarbeidere ved innleie Krav til en elektriker, lavspent: Fagbrev som elektriker gr. L eller teknisk elektriske anlegg Skal ha DSB godkjenning av utenlandsk fagbrev (gjelder kun utenlandkse montører) Skal ha erfaring innen offshoreinstallasjoner, petrokjemianlegg eller fra skipsindustrien Skal ha erfaring med bygging av elektrostål Skal kunne ta seg selvstendig fram i jobbpakker, herunder tegningslesing som enlinjeskjema, koblingsskjema mm. 47

48 Krav til fagarbeidere ved innleie Krav til en instrumentrørlegger: Fagbrev som automatiseringsmontør, automatikkmekaniker, industrirørlegger, mekaniker eller tilsvarende. Skal kunne installere alle typer instrumentrør og pipe tubing fra 6 mm 38 mm. Skal ha kjennskap til diverse typer fittings som A-lok, Swagelok, Pakrer eller tilsvarende. Skal kunne installere alle typer måleverdiomformere. Skal kunne installere ventiler og manifolder. Skal kunne installere værhus inkludert trace pack eller tilsvarende. Skal kunne trykkteste Skal kunne installasjon av feltgater Skal kunne ta seg selvstendig fram i jobbpakker, herunder tegningslesing som P&ID, hook-up, layout, ISO tegninger mm. 48

49 Krav til fagarbeidere ved innleie Krav til en stålarbeider: Fagbrev innen et mekanisk fag. Skal ha sveisesertifikat NS-EN eller tilsvarende Kunne installere feltgater Kunne installere hovedgater Kjenne til Øglend eller tilsvarende kabelgate/stål deler Skal kunne ta seg selvstendig fram i jobbpakker, herunder tegningslesing som ISO tegninger, layout, PDMS 3D tegninger mm. 49

50 Krav til setifikat og kurs 50

51 Evaluering Norsk Lov Forskrifter Tariff-avtaler HR evaluering HMS evaluering /SQIS (Supplier Qualification and Information System) Underleverandør skal ha et implementert kvalitetssikringssystem som tilfredsstiller krav i ISO 9001 Informasjon/dialog med Verkstedklubben (LOK/VO) Personalpolitikk Referanser Informasjon internt 51

52 Kontrakt Rammekontrakt Rater Vendor-skjema Kontraktstillegg Solidaransvar (skatt og lønn) Arbeidstidsordninger (lokal protokoll og sentral godkjenning) Verifikasjoner Kvalitets Revisjoner Evalueringer 52

53 Våre forventninger og krav til leverandører Rett person, på rett plass, til rett tid, til rett pris Erfaring og kompetanse fra olje og gass 53

54 We will bring the pieces together!

55 Copyright and disclaimer Copyright Copyright of all published material including photographs, drawings and images in this document remains vested in Kvaerner and third party contributors as appropriate. Accordingly, neither the whole nor any part of this document shall be reproduced in any form nor used in any manner without express prior permission and applicable acknowledgements. No trademark, copyright or other notice shall be altered or removed from any reproduction. Disclaimer This Presentation includes and is based, inter alia, on forward-looking information and statements that are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to differ. These statements and this Presentation are based on current expectations, estimates and projections about global economic conditions, the economic conditions of the regions and industries that are major markets for Kværner ASA and Kværner ASA s (including subsidiaries and affiliates) lines of business. These expectations, estimates and projections are generally identifiable by statements containing words such as expects, believes, estimates or similar expressions. Important factors that could cause actual results to differ materially from those expectations include, among others, economic and market conditions in the geographic areas and industries that are or will be major markets for Kvaerner s businesses, oil prices, market acceptance of new products and services, changes in governmental regulations, interest rates, fluctuations in currency exchange rates and such other factors as may be discussed from time to time in the Presentation. Although Kværner ASA believes that its expectations and the Presentation are based upon reasonable assumptions, it can give no assurance that those expectations will be achieved or that the actual results will be as set out in the Presentation. Kværner ASA is making no representation or warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability or completeness of the Presentation, and neither Kværner ASA nor any of its directors, officers or employees will have any liability to you or any other persons resulting from your use. 55

Innleide arbeidstakere Ressurs eller utfordring? Erfaringer fra kværner stord

Innleide arbeidstakere Ressurs eller utfordring? Erfaringer fra kværner stord Innleide arbeidstakere Ressurs eller utfordring? Erfaringer fra kværner stord (Flerkulturelt arbeidsmiljø) Amram Hadida klubbleder, Kværner Stord 1 Kværner stord as Modul plattformsammenstilling Landanlegg

Detaljer

Leverandørindustriens utfordring

Leverandørindustriens utfordring part of Aker Leverandørindustriens utfordring Subsea ED&S Simen Lieungh, Konsernsjef Aker Solutions 12. januar 2010 P&T P&C 2010 Aker Solutions Aker Solutions er et globalt selskap i 30 land, men har halvparten

Detaljer

Erfaringer med bruk av CourseBuilder

Erfaringer med bruk av CourseBuilder part of Aker Erfaringer med bruk av CourseBuilder REN-møte 23. mars 2011 2011 Aker Solutions Agenda Opplæringsutfordringen i oljebransjen de siste tiårene Drilling equipment training centre Opplæringsmodell

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Ugland buys seven large North Sea Barges. Contract signing of two state of the art bulk carriers

Ugland buys seven large North Sea Barges. Contract signing of two state of the art bulk carriers Utgitt av Published by 1.2013 Vol. 59 Contract signing of two state of the art bulk carriers With a number of energy conserving features, the two new vessels represent a further development of the TESS

Detaljer

Prospectus. Havyard Group ASA

Prospectus. Havyard Group ASA Prospectus Havyard Group ASA (a Norwegian public company limited by shares organised under the laws of Norway) Initial public offering of between 4,200,000 and 6,250,000 Offer Shares at an Application

Detaljer

HFC møte 1-2 oktober 2008

HFC møte 1-2 oktober 2008 HFC - forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 HFC møte 1-2 oktober 2008 SAK, FORMÅL Oppsummering

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

IMPORTANT INFORMATION

IMPORTANT INFORMATION Prospectus Prospectus for the listing of 22,695,227 New Shares on Oslo Axess, each with a nominal value of NOK 0.20 per share, issued through a Private Placement at a Subscription Price of NOK 0.50 per

Detaljer

Mattea 3 000 days Loss Time Injury Free

Mattea 3 000 days Loss Time Injury Free Utgitt av Published by 2.2014 Vol. 62 TESS58 Bulk Carrier delivery The 57 572-dwt MV Lunita is the first of six bulkers contracted for delivery from Japanese yards from 2014-2017. Page 3+18-21. Mattea

Detaljer

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP 2008-2010 2008-2010 AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN 2006-2008 2006 2008 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER NORGE AS INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG IE KLUBBENE AVDELING 13 AVDELING 19 AVDELING 25 AVDELING 45 AVDELING 155 LOCAL SPECIAL AGREEMENT

Detaljer

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Ukerapport 18.08.2015 Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 5: ONS 40 år 16: i Bygger mobilt Bredbånd

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

VERNER VIKTIGE VERDIER

VERNER VIKTIGE VERDIER VERNER VIKTIGE VERDIER Publisert: Mars 2013 Trykk: 600, Departementenes servicesenter (DSS) Layout: Lillian Nordby Øktner ØKOKRIM Foto: - Alle foto uten kreditering på selve bildet, er tatt av Jan Erik

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

ADSIG. Nytt 2010. Nr 2

ADSIG. Nytt 2010. Nr 2 ADSIG Nr 2 Nytt 2010 A genuine partnership in Application Management Service. Intervju med Nina M. Ersgaard, Controller på mnemonic. Vinnere på tidligere konferanser 1 Hej! Detta magasin innehåller artiklar

Detaljer