Bergen november, 2010 Grieghallen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen 24. - 25. november, 2010 Grieghallen"

Transkript

1 KO N F E R A N S E N Bergen november, 2010 Grieghallen Foto: Fred Jonny Hammerø Tematurisme for fremtiden november 2010 i Bergen «Fjord 2.0: Tematurisme for fremtiden»

2 KO N FE R AN S E N Tematurisme for fremtiden Bergen november, 2010 Grieghallen NCE Tourism Fjord Norway konferansen Fjord 2.0: Tematurisme for fremtiden Fjorårets konferanse for NCE Tourism Fjord Norway markerte startskuddet for at Fjord Norge-regionen var blitt tildelt Norwegian Centre of Expertise for reiseliv. Tilbakemeldingene fra de 250 deltakerne ved konferansen var særdeles gode, og vi følger nå opp suksessen. I 2010 er vi endelig kommet ordentlig i gang og vi inviterer med dette reiselivsnæringen på Vestlandet med på den videre reisen inn i fremtiden. Også i år inneholder konferansen anerkjente og inspirerende foredragsholdere, og du vil blant annet få servert: Al Merschen fra Myriad Marketing som skal gi oss et spennende blikk inn i fremtiden og hvordan nye medier endrer måten vi kommuniserer med kundene på Gründerne fra Moods of Norway kommer til oss for å snakke om hvordan de har gått fra å være en gründerbedrift til internasjonal merkevare, og hvilke utfordringer og muligheter de har ved å operere ut fra en liten bygd på Vestlandet Nasjonale turistveger ved Per Ritzler som presenterer prosjektet med å gjøre turistattraksjon ut av 18 vegstrekninger i Norge Fra Wilderness Scotland kommer Paul Easto for å fortelle om selskapet som tilbyr spennende aktiviteter til det internasjonale markedet. Har de en organisasjonsmodell som er relevant for Fjord Norgeregionen? Innholdet i konferansen vil organiseres med plenumssesjoner, parallellsesjoner, paneldebatter og posterpresentasjoner knyttet til våre arbeidsområder; produkt- og konseptutvikling, teknologi og nye medier, kunnskap og nettverk. I tillegg retter vi bl.a. fokus på filmturisme i sesjoner om film, media og reiseliv. Vi forbereder også en god ramme rundt konferansen med et spennende kveldsprogram, god underholdning og velsmakende mat. Velkommen skal dere være! Påmelding: Frist 12. november. Gå til for å melde deg på Sted: Grieghallen November For ytterligere praktisk informasjon, se eller siste side i dette programmet.

3 Fjord 2.0 konferansen november TEMATURISME FOR FREMTIDEN DAG 1 Sted: Grieghallen ANKOMST OG REGISTRERING PLENUMSSESJONER 1) Nye medier bryter stadig nye grenser for hvordan reiselivet kan markedsføre seg, men er alt gammelt dårlig? v/al Merschen, Managing Partner fra Myriad Marketing Al Merschen gir oss et spennende blikk inn i fremtiden og viser oss hvordan nye medier fullstendig endrer måten vi kommer til å kommunisere med våre gjester på før, under og etter en reise. Samtidig stiller han spørsmålet om hvorvidt alt det kule egentlig er like nyttig, og om alt det gamle som gjelder markedsføring er utdatert. 2) Fra Stryn til Hollywood - Fra gründerbedrift til internasjonal merkevare v/to av gründerne i Moods of Norway Med en hovedmålsetning om å lage glade klær for glade folk over hele verden, har Moods of Norway tatt verden med sitt hibedi dibedy -konsept (som de kaller det selv). Uredd, med rosa traktorer, en solid dose galskap og ukonvensjonell markedsføring har de i tillegg blitt pensum ved anerkjente Harvard Business School. I Grieghallen holder de foredrag om utfordringer og muligheter, slik en gründerbedrift på Vestlandet ser det. 3) Nasjonale turistveger - spor fra vår tid v/ Per Ritzler, prosjektleder kommunikasjon, Nasjonale turistveger Statens vegvesen utvikler 18 vegstrekninger til turistattraksjonen Nasjonale turistveger. Norge er som skapt for en slik attraksjon. Naturen er unik, med et vegnett på kryss og tvers til de mest fjerne strøk. Og, alle steder bor det folk. Arkitektur i natur er attraksjonens særpreg. Spenstig og utfordrende. I harmoni med, eller kontrast til landskapet, men aldri likegyldig LUNSJ PARALLELLSESJONER Etter lunsj tilbyr vi deltakerne parallellsesjoner etter fire forskjellige spor. Du kan velge å følge ett spor hele veien, eller blande de fire slik du selv ønsker. Foto: Moods of Norway De fire sporene er: 1) Kunnskap og nettverk 2) Produkt- og konseptutvikling 3) Teknologi og nye medier 4) Film, media og reiseliv MIDDAG OG SOSIALT PROGRAM

4 Spor Kunnskap og nettverk Nøkkelen til en helhetlig reiselivsutvikling mener vi ligger i samarbeid og kompetanse. Kunnskap og nettverk arbeides med på mange ulike måter i NCE Tourism, noe de ulike parallellsesjonene reflekterer. NCE Tourism har en rolle i forhold til kompetansetiltak for partnerne i klyngen og i forhold til å skape nettverk og tilrettelegge for samarbeid mellom reiselivsaktører og andre. En viktig del av prosjektets målsetting er i tillegg at et integrert samarbeid mellom FOU-aktørene og næringen skal sikre synergieffekter både på kort og lang sikt. Denne gangen presenterer vi noen eksempler på hvordan vi arbeider innenfor dette temaet med svært varierte og ulike sesjoner. SESJONER: Håndbok for utendørs opplevelsesproduksjon et praktisk verktøy for din bedrift! v/ Bård Jervan, Innovative Opplevelser og Ståle Brandshaug, høgskolelektor Høgskulen i Sogn og Fjordane NCE Tourism, Innovative Opplevelser, Hanen og Innovasjon Norge har gått sammen om å lage en håndbok for bedrifter som tilbyr utendørs opplevelser. Håndboken skal omhandle temaer som lover og regler, risikoplanlegging, HMS, forsikring, m.m. I tillegg til å gjøre det enklere å finne frem i mylderet av lover og regler er målet å vise til «best practise» slik at næringen selv kan være med å sette standarden for hva vi leverer til kunden. Arbeidet har kommet godt i gang og vi presenterer resultatet så langt og ønsker innspill fra bedriftene i sesjonen. En del av håndboken vil omhandle miljøsertifisering av aktivitetsbedrifter. NCE Tourism har akkurat avsluttet et treårig prosjekt i samarbeid med Vestlandsforskning og vi presenterer konkrete erfaringer fra bedriftene i prosjektet (skisenter, aktivitetsselskap, etc). Lokalmat og reiseliv Måltidsturisme og reisemålsutvikling - Gladmatfestivalen som eksempel v/ Reidar Mykletun, professor Universitetet i Stavanger Presentasjonen tar utgangspunkt i måltidsturisme og lokal mat med Gladmatfestivalen i Stavanger som eksempel. Gladmat ble initiert bl.a. for å fremme utvikling og presentasjon av lokal mat, lokale måltid og lokal måltidskompetanse, og derved fungere som et utstillingsvindu for Matfylket Rogaland. Arrangementet trekker ca gjester årlig, hvorav mange er tilreisende. Gladmatfestivalen er en drivkraft i måltidsturisme i Rogaland. Mange av gjestene verdsetter lokale råvarer og måltider, og støtter ideen om Matfylket Rogaland. Utvikling av Rørosmat og utfordringer i reiselivet v/ Marte Lange Vik, forsker Vestlandsforsking Flere steder i Norge blir det satset på lokale matprodukt gjennom ulike lokale merkevarer. Rørosmat er det lokale matmerket som har lengst tradisjoner i Norge, og Røros blir ofte fremhevet som en suksesshistorie med tanke på satsingen på lokale matvarer. I presentasjonen får du høre om utviklingen bak Rørosmat, og hvilke suksessfaktorer som blir løftet frem. Presentasjonen fokuserer også på noen utfordringer i å få reiselivet til å fange opp variasjonen av lokale matprodukt. Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS Turisten som publikum - erfaringsutveksling v/ Harm-Christian Tolden, direktør Norsk publikumsutvikling Norsk publikumsutvikling er en nystartet medlemsorganisasjon for kulturlivet som skal arbeide for økt kunnskap om publikum og økt deltakelse i kulturtilbudene. Mange kulturaktører har en stor andel av sitt publikum blant tilreisende. Planleggingshorisonten for kultur- og reiselivet er ofte ulik. I denne sesjonen deler kulturaktører og reiselivsaktører gode råd og erfaringer. Hovedfokus vil være hva bør gjøres når, og hvordan sikre kommunikasjonen mellom de involverte. Sesjonen vil også være åpen for medlemmer i Norsk publikumsutvikling. Egenkapital for reiselivsnæringen hva er mulig? v/ Jan Hassel, investeringsdirektør Investinor Hvilke egenkapitalmuligheter finnes for norsk reiseliv? Jan Hassel vil presentere hva aktive eierfond er og gjør. Hva står Investinor for og hvordan tenker de om investeringer i norsk reiseliv? Det vil bli gitt en orientering om hva slags modenhet/innhold på forretningsplaner man må ha for å tiltrekke seg denne formen for egenkapital.

5 Spor Produkt- og konseptutvikling Ett av hovedarbeidsområdene i prosjektet NCE Tourism Fjord Norway er produkt- og konseptutvikling. I dette delseminaret lærer du mer om hvordan NCE Tourism jobber med kjernen i prosjektet - å utvikle spissede produkt- og markedskonsepter som har globaliserte og nisjesegmenter som hovedmålgruppe. Vi setter fokus på hvordan vi søker å avdekke kundens behov og hvordan dette legger premissene for hvordan vi jobber med produktutvikling og tilknyttede markedsstrategier. Vi ønsker også å gå i dybden på en av de fire temasatsningene våre! I år har vi valgt å presentere kultursatsningen ved å trekke frem to av de absolutte fyrtårnene til regionen, nemlig festivaler og arrangement og Nasjonale turistveger, som gir oss en mulighet til å løfte norsk arkitektur og bygge tematiske rundreiser i årene som kommer. SESJONER: «En raskere hest et dramatisert foredrag om starten på all vellykket produktutvikling» v/ingvild Sundby, Innoco AS, og skuespiller Christina Hvinden Foredraget fra Sjur Dagestad i Innoco AS var et av de store høydepunktene under fjorårets konferanse, så vi slår til igjen! I år skal Ingvild og Christina vise oss praktisk metodikk og teknikker for å avdekke de viktige kundebehovene nøkkelen til all vellykket produktutvikling. I sesjonen blir det faglig påfyll, konkrete verktøy og en god dæsj humor! Ingvild jobbet i sommer med en prosess for Kviknes Hotell, så lokalkunnskapen er sikret. Vi gleder oss til en sesjon som illustrerer utfordringene ikke bare prater om de! Hvordan jobber NCE Tourism Fjord Norway med produkt- og konseptutvikling? v/kaia Finne, delprosjektleder og produktutvikler, NCE Tourism Fjord Norway Det siste året har NCE Tourism hatt fokus på å bryte ned hvert temaområde (vinter og ski, vandring, adventure og kultur) i underliggende nisjekonsepter for å kunne jobbe målrettet mot helt spesialiserte kundesegment (special interest tourism). I denne sesjonen får du et innblikk i denne prosessen - fra innhenting av markedskunnskap, bygging av nisjekonsepter og hvordan vi nå rigger oss for å kommunisere dette gjennom print og nye medier. Utkast til kommunikasjonsverktøy for destinasjonsselskapene vil bli presentert i samarbeid med representanter fra Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og Sirdal. Hvordan kan Nasjonale turistveger utnyttes lokalt? v/bård Jervan, Mimir AS, medlem av Kvalitetsrådet for Nasjonale turistveger De 18 vegstrekningene i Nasjonale turistveger (NT) skal introduseres i markedet fra og med sesongen Da er en stor del av arbeidet med å tilrettelegge dem fysisk ferdig og fokuset vil være å realisere tiltak på strekningene. NT ser det som viktig å bygge opp markedsføringen slik at den samspiller med næringsaktørene som kan nyttiggjøre seg markedsappellen i NT. Fjord Norge-regionen er særlig viktig, siden regionen grenser innom 10 av de 18 strekningene. NT ønsker derfor et samarbeid med NCE Tourism og Fjord Norge AS i arbeidet med å utvikle konsepter som tematiserte rundreiser og andre utviklingskonsepter. Arbeidet skal danne utgangspunkt for både samarbeid og måter å profilere, selge inn og koble sammen vegstrekningene på. C.H./ Innovation Norway Arrangementsturisme i praksis Bergen Live en suksesshistorie! v/frank Nes, Bergen Live Bergen Live har bidratt til å etablere Bergen som et attraktivt reisemål gjennom en konsertserie de siste årene som savner sidestykke for en by av Bergens størrelse. Siden 2006 har artister som Rolling Stones, Neil Young, Metallica, Coldplay, Bruce Springsteen og Eagles for å nevne noen opptrådt på Bergenhus Festning foran et entusiastisk publikum fra fjern og nær. I løpet av de siste årene er Bergen blitt plassert på det internasjonale konsertkartet. Hvordan har dette kommet i stand og hva kan Bergen gjøre for å opprettholde sin status som Norges konsertby nr 1?

6 Spor Teknologi og nye medier Teknologi og nye medier er definert som et viktig virkemiddel i NCE Tourism-prosjektet. Hovedarbeidsområdet har to oppgaver. Den ene er å markedsføre de nye produktene og konseptene gjennom teknologibaserte markedsføringsprosesser. Den andre er å øke klyngens slagkraft og kompetanse gjennom utvikling av nye løsninger. Vi lykkes bare hvis vi setter kunden i sentrum av våre aktiviteter og løsninger. Suksessen blir bestemt av kunden, og i disse sesjonene setter vi nettopp derfor fokus på kunden. Vi ser på CRM-prosesser og blir kjent med nyttige verktøy for å sikre våre CRM-strategier. I tillegg går vi inn i metodikken brukersentrert design, og får innsikt i verktøy for å rette innholdet vårt mot kunden. Når kunden så er i kjøpsmodus, er scenen klar for booking der vi får innblikk i prosjektet Nasjonal Booking og jobben med innholdsproduksjonen for den nye nasjonale bookingløsningen. SESJONER: Customer Relationship Management (CRM) - økt lønnsomhet gjennom å ta dine kunder på alvor før, under og etter besøket v/ Al Merschen, Managing Partner, Myriad Marketing Lynkurset hjelper din organisasjon i forberedelsen til å finne, tiltrekke og vinne nye kunder - samtidig som du tar vare på de eksisterende. Du får verktøy for å sikre at dine CRM-strategier omfavner alle avdelinger med kundefokus. Samtidig hjelper verktøyene deg med å samle de riktige personene, prosessene og teknologiene for å øke lønnsomhet og produktivitet, redusere driftskostnader og øke kundens lojalitet. Foto: istockphoto/ Stephan Zabel User Centered Design - Brukeren i sentrum v/ Kjell-Morten Bratsberg Thorsen, senior usability specialist, NetLife Research Det er stor enighet om at brukeren bør stå i sentrum for å lykkes på nettet. Men hva betyr det i praksis? Hvordan setter man fokus på det som brukeren ønsker seg? NetLife Research ansees være ledende ressurser på dette feltet i Norge, og kommer til Bergen for å presentere spennende og nyttige verktøy for brukersentrert design og innholdsprioritering. Nasjonal Booking 1 - BookNorway blir en virkelighet v/ Kjell Galstad, Prosjektleder Nasjonal Booking Switch Kjell Galstad gir oss en praktisk oversikt over prosjektet og svar på spørsmålene: Hvordan blir bedriftene og destinasjonene bookbare i den nasjonale løsningen? Hva trenger du å vite om teknologi, forretningsbetingelser, krav til pakking, rundturer og mye mer. Nasjonal Booking 2 - Innholdsprosjektet v/ Trine Avnung, Country Manager, TellUs IT AS & Kjell Galstad, Prosjektleder Nasjonal Booking Switch Nasjonal Booking har utarbeidet nye krav for registrering av informasjon i TellUs Destinator. Trine Avnung og Kjell Galstad introduserer oss for innholdsprosjektet, og forklarer hvorfor validering av informasjon om produktene blir så viktig.

7 Spor Film, media og reiseliv Film byr på muligheter for destinasjoner til å styrke sin identitet, bygge omdømme og markedsføre seg internasjonalt. Ringenes Herre bringer umiddelbart tanken hen på New Zealand, Da Vinci-koden gir øyeblikkelige assosiasjoner til Paris og Louvre. Listen er lang. Film skaper oppmerksomhet om destinasjoner og produkter som er uoppnåelig gjennom tradisjonelle markedsføringskanaler. Mens annonsebudskap og markedsaktiviteter styres av reiselivet selv, er regien overlatt til andre når det gjelder film og annet medieinnhold. Men det betyr ikke at reiselivet er uten påvirkning når det gjelder hvordan en destinasjon presenteres. I dette delseminaret skal det handle om filmturisme og hva som driver filmturisten. Det skal handle om hvordan norske destinasjoner kan gjøre seg synlige i filmer gjennom å bevisst utnytte sine aktiva i samarbeid med filmproduksjonen, før, under og etter en filminnspilling. Kan filmproduksjoner, destinasjoner og reiselivsaktører forene sin merkevarestrategi? Vi vil få en innføring i hva en destinasjon kan gjøre for produksjonen, og hva produksjonen kan gjøre for destinasjonen. Delseminaret organiseres i samarbeid med Filmkommisjonen på Vestlandet, Bergen Media By og North Screen Partners og vil være åpent for deres medlemmer. SESJONER: The film tourist v/ Stefan Roesch, forfatter og filmturisme-konsulent Stefan Roesch har forsket på fenomenet filmturisme i en årrekke, og er bl.a. forfatter av boken The Experiences Of Film Location Tourists. Med utgangspunkt i Star Wars og Liebe am Fjord-filmene gir han innblikk i hva som driver filmturisten både nerden som oppsøker eksakte locations og turistene som lar seg inspirere av film- og TV når de planlegger sin neste ferietur. Hvilke muligheter har destinasjonene for merkevarebygging på film, hvordan når de filmturisten og hvordan utnytter man interessen som vekkes gjennom film og TV? Tyske fjernsynsfilmer: Erfaringer fra Sörmland v/ Ola Nilsson, Managing director Sörmlands turismutveckling Vestlandet har de siste årene vært vertskap til de tyske fjernsynsfilmene Liebe am Fjord. Fire fjernsynsfilmer har hittil blitt innspilt i Bremanger, Luster og Sogndal. 6 millioner tyskere så de første filmene i «Liebe am Fjord»-serien våren 2010, og flere nye filmer er under planlegging. Hvilken effekt kan dette ha på tysk turisttilstrømning? Hvordan skal vi bruke filmene til å markedsføre Fjord Norge? Det er ikke bare på Vestlandet at tyskerne produserer fjernsynsromantikk. I Sörmland i Sverige har ZDF de siste ti årene filmet 30 filmer i Inga Lindström-serien, og ytterligere 15 filmer er i planlegging. Filmene viser fram den svenske skjærgårdsidyllen, og hver film blir sett av 10 millioner tyskere. Kanskje er det et frampek til hva vi på Vestlandet har i vente av Liebe am Fjord? Fra fjernsynsfilmen Liebe am Fjord Foto: ARD Degeto I denne sesjonen får vi høre hvordan Sörmland har møtt de tyske filmene, hvilken effekt filmene har hatt på tysk turisttilstrømning og hvilke initiativ reiselivet nå tar. Produktavdelingen: Produktplassering - mye mer enn produktplassering v/ André Jåtog, daglig leder Produktavdelingen AS André Jåltog leder det relativt unge selskapet Produktavdelingen AS som leverer tjenester på et område som fortsatt er upløyd mark her i Norge - produktplassering på film og TV. Vi har utfordret André til å dele kunnskap og erfaring med oss på hvordan plassere destinasjoner, produkter eller opplevelser i en film.

8 Fjord 2.0 konferansen november TEMATURISME FOR FREMTIDEN DAG PLENUMSSESJON KOMMERSIALISERING AV TEMATURISME: HVA ER VÅR UTFORDRING? 1) Fellesorgan for opplevelser i Fjord Norge? v/ Elisabeth Anspach og Anne Stine Mathisen Fjord Norge-regionen har som mål å bli verdensledende innen tematurisme. NCE Tourism arbeider med å konseptualisere de mange opplevelsene regionen har å tilby, mens Fjord Norge AS markedsfører regionen som en spennende opplevelsesarena. Langs hele Vestlandskysten finner vi mange spennende firma og enkeltpersoner som tilbyr aktiviteter til turister, men de fleste er små effektive bedrifter som hovedsakelig fokuserer på det å tilby kunden en fantastisk opplevelse. Ressurser til det å arbeide aktivt med kvalitetssikring, innsalg og booking er ofte nedprioritert på grunn av manglende ressurser. Trenger aktivitetsselskapene en felles enhet som kan effektivisere arbeidet og sikre flere kunder? Er de store turoperatørene opptatt av å kunne forholde seg til ett kontaktpunkt som representerer alle opplevelsesbedriftene? Klarer vi å sikre at kunder finner frem i mylderet av muligheter uten en felles bookingfunksjon? NCE Tourism har jobbet med en utredning der det er blitt sett på hvilke behov aktørene har i forhold til en fellesfunksjon. I tillegg er det blitt utarbeidet alternative scenarioer for hvordan vi skal sikre at de opplevelsene vi markedsfører virkelig kan omsettes ut mot våre fremtidige tematurister. 2) Wilderness Scotland v/paul Easto, leder Wilderness Scotland Paul beskrives som fanatisk opptatt av skikjøring og pioneeren bak opplevelsesselskapets montain biketurer. Selskapet tilbyr spennende aktiviteter til det internasjonale markedet. Noen opplevelser er drevet i egen regi, mens andre er drevet av andre, men solgt av Wilderness Scotland. I hvilken grad er denne organisasjonsmodellen relevant for Fjord Norge-regionen? Kan det være interessant å samarbeide på tvers av landegrenser og på tvers av Nordsjøen for å etablere et tilsvarende selskap i Fjord Norge? Erfaringene fra Wilderness Scotland danner rammen for Pauls presentasjon og er et godt utgangspunkt for hva vi muligens må få til i Fjord Norge for å kunne bli verdensledende innen tematurisme. 3) Paneldebatt hva trenger Fjord Norge-regionen for å bli verdensledende? Anne Stine Mathisen, daglig leder Contrast Adventure Paul Easto, director Wilderness Scotland Kristian B. Jørgensen, adm.dir Fjord Norge AS Steinar Aase, daglig leder Fjord Tours Geir Steinar Vik, reiselivssjef Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Foto: Terje Rakke!Nordic Life AS/Fjord Norge AS Fjord Norge klyngen: Hvordan kan vi jobbe sammen? v/harald Furre, Oxford Research Harald Furre leder den norske delen av Oxford Research, og kommer til Bergen for å snakke om klyngeutvikling i praksis og arbeidsmetodikk i klynger. Han har 20 års erfaring med innovasjonsarbeid og industriell utvikling, og har de siste årene spesielt hatt fokus på arbeid innenfor klynger. Furre har ledet flere evalueringer av klyngeprogram og initiativer, og har utviklet spesialsystemer for evaluering og overvåking av klyngeprosjekter LUNSJ GENERALFORSAMLING NCE TOURISM - FJORD NORWAY Egen innkalling til generalforsamling er gått ut til partnerskapet i NCE Tourism Fjord Norway.

9 Praktisk informasjon Påmelding Gå til Frist for påmelding er 12. november Pris tre alternativer Full pakke: 1990 NOK (partner), 2290 NOK (ikke partner) Inkluderer konferansedeltakelse, kveldsarrangement m/ middag og lunsj begge dager. Kun konferanse: 1550 NOK (partner), 1850 NOK (ikke partner) Ikke inkludert middag, men inklusiv lunsj begge dager. Kun kveldsarrangement: 750 NOK (partner), 950 NOK (ikke partner) Inkluderer middag og underholding. Hotell Vi har reservert rom på tre hoteller. Deltagerne må selv ta kontakt med hotellene og reservere rom. Radisson Blu Hotell Norge Rica hotell Bergen Grand Terminus Alle i nærheten av Grieghallen. Se for ytterligere informasjon Kontaktinformasjon NCE Tourism Fjord Norway Lodin Leppsgt. 2b NO-5003 BERGEN E-post: Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Generell informasjon om NCE Tourism og vegen videre Kristian B. Jørgensen, adm. dir. Fjord Norge AS (kontraktspartner NCE Tourism) Visjon. Fjord Norge-regionen

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SATSER PÅ KOMMERSIALISERING AV VERDT-EN-REISE OPPLEVELSER MED KOBLING TIL FJORDKULTUR OG INFRASTRUKTUR 1 Marcel Niederhauser Konst. hovedprosjektleder

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Konferanse Fjordvegen AS, Balestrand Randi Bårtvedt, hovudprosjektleiar NCET

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Konferanse Fjordvegen AS, Balestrand Randi Bårtvedt, hovudprosjektleiar NCET NCE TOURISM FJORD NORWAY Konferanse Fjordvegen AS, Balestrand Randi Bårtvedt, hovudprosjektleiar NCET Fjordlandskapet vakker natur «Norway in a nutshell» - suksesshistorie Men er dette nok? Visjon Fjord

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway

NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism Fjord Norway Seminar om reiselivsforskning 27. januar 2010 Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking Truls Engstrøm, Univ. i Stavanger Medlemmer av styringsgruppen Visjon og hovedmål VISJON NCE

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne NCE TOURISM FJORD NORWAY Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE

Detaljer

TILTAKSPLAN 2011 NCE Tourism fjord norway

TILTAKSPLAN 2011 NCE Tourism fjord norway TILTAKSPLAN 2011 NCE Tourism fjord norway TILTAK 2011 HOVEDARBEIDSOMRÅDE 1 (HA1): PRODUKT- OG KONSEPTUTVIKLING Utvikling av veiviser en håndbok med fokus på konseptutvikling og etablering av fyrtårnprodukter

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Håndbok Bærekraftig reiseliv

Håndbok Bærekraftig reiseliv Håndbok Bærekraftig reiseliv NCE konferansen 24. november 2010 Agnes Brudvik Engeset, Vestlandsforsking Ståle Brandshaug, Høgskulen i Sogn og Fjordane Tema Bærekraftig reiseliv Sertifiseringsordninger

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE Tourism og utvalgte næringsaktører i partnerskapet INSPIRASJONSHALVTIMEN! HVA HAR PARTNERE LÆRT SOM BRUKES I EGEN UTVIKLING? Stipendene

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

- resultater og veien videre

- resultater og veien videre Innovativ Fjellturisme - resultater og veien videre Presentasjon av Bård Jervan Reserve Hovedprosjektleder www.fjellturisme.no Et nettverksprosjekt i Arena programmet i sitt fjerde år klyngen bakgrunn,

Detaljer

ARRANGEMENTSTURISME. FJELLTURISMEKONFERANSEN 2010 Rjukan, 24.- 26. oktober 2010

ARRANGEMENTSTURISME. FJELLTURISMEKONFERANSEN 2010 Rjukan, 24.- 26. oktober 2010 ARRANGEMENTSTURISME HVORFOR OG HVORDAN FJELLTURISMEKONFERANSEN 2010 Rjukan, 24.- 26. oktober 2010 ARRANGEMENTSTURISME hvorfor og hvordan? Rjukan har æren av å huse årets Fjellturismekonferanse, hvor vi

Detaljer

KOM til Østre Toten Kultur, opplevelser og mat

KOM til Østre Toten Kultur, opplevelser og mat KOM til Østre Toten Kultur, opplevelser og mat KOM kultur, opplevelser og mat Sommeren 2016 NRKs sommersending Prosjektsatsing - Flere aktører og økt verdiskaping innen lokalmat og reiseliv Reiseliv i

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden Forskningsdagene Harm-Christian Tolden Om Norsk publikumsutvikling Norsk publikumsutvikling Nasjonal medlemsorganisasjon for kulturlivet startet på initiativ av Bergen kommune i mars 2009 Er et kompetansesenter

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer?

Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer? Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer? Birgitte Nestande Prosjektleder, Norway Convention Bureau Opplevelseskonferansen, Halden 6. november 2012 Norway Convention

Detaljer

NCE TOURISM-FJORD NORWAY

NCE TOURISM-FJORD NORWAY Pr Direktør Dag Aksnes NCE Tourism -Fjord Norway NCE TOURISM-FJORD NORWAY NCE Tourism Fjord Norway sammen bringer vi reiselivet til nye høyder Visjon Fjord Norge-regionen skal bli et av verdens ledende

Detaljer

Salg og markedsføring på internett. Børre Berglund 8.12.2009

Salg og markedsføring på internett. Børre Berglund 8.12.2009 Salg og markedsføring på internett Børre Berglund 8.12.2009 Det er mange gode tilbud, ikke alle når markedet Side 2 Børre Berglund 2005 Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) 2004 Divisjonsdirektør branding,

Detaljer

Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv

Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Grønt reiseliv Østfold, 09.10.14 Floto: Mattias Fredriksson Photography AB, Yngve Ask, Erik Jørgensen -

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana 18 19 februar Britt Hansen 24.02.2010 1 24.02.2010 2 VRI - Et program for innovasjon og utvikling. Periode 1: 2008-2010 Satsningsområde:

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder Første kontraktsperiode: 2009 2013 (3,5 år). Kontraktsperiode

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Lise Fotland Aaseng Innovasjon Norge Anne Dorte Carlson Prosessveileder Merket for Bærekraftig reiseliv Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Bærekraftig utvikling

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. NASJONAL UTDANNING OG SERTIFISERINGSORDNINGER FOR PROFESJONELLE GUIDER Stavanger, 28. oktober 2013

NCE TOURISM FJORD NORWAY. NASJONAL UTDANNING OG SERTIFISERINGSORDNINGER FOR PROFESJONELLE GUIDER Stavanger, 28. oktober 2013 NCE TOURISM FJORD NORWAY NASJONAL UTDANNING OG SERTIFISERINGSORDNINGER FOR PROFESJONELLE GUIDER Stavanger, 28. oktober 2013 1 Norwegian Centres of Expertise. NCE Norwegian Centres of Expertise «...er et

Detaljer

Bergen. markedssymposium. Tema: Pr og kommunikasjon. Grand Hotel Terminus fredag 11. februar

Bergen. markedssymposium. Tema: Pr og kommunikasjon. Grand Hotel Terminus fredag 11. februar 2011 Bergen markedssymposium Grand Hotel Terminus fredag 11. februar Tema: Pr og kommunikasjon Dato: Fredag 11. februar 2011 Tid: kl. 11.00 17.00 Sted: Grand Hotel Terminus 2011 Bergen markedssymposium

Detaljer

HANDVERKAR I ARBEID Konsept frå Canada, NPP og NORA forprosjekt Meir enn 60 Economusee, utvikla over 25 år Meir enn 500 tilsette

HANDVERKAR I ARBEID Konsept frå Canada, NPP og NORA forprosjekt Meir enn 60 Economusee, utvikla over 25 år Meir enn 500 tilsette HANDVERKAR I ARBEID Konsept frå Canada, NPP og NORA forprosjekt Meir enn 60 Economusee, utvikla over 25 år Meir enn 500 tilsette handverkarar/kulturformidlarar Meir enn 900 000 besøkande og aukande omsetnad

Detaljer

Hvordan kan det utvikles lønnsom og bærekraftig fjellturisme i kommunene?

Hvordan kan det utvikles lønnsom og bærekraftig fjellturisme i kommunene? Hvordan kan det utvikles lønnsom og bærekraftig fjellturisme i kommunene? Presentasjon ved Bård Jervan Daglig leder og rådgiver i Mimir as Delprosjektleder i Innovativ Fjellturisme Bedre markedskunnskap

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Endringer i programmet for dagen

Endringer i programmet for dagen Endringer i programmet for dagen Forfall: Forfall Ann-Helen Blakset Yngve Stee overtar noe Åsne Folstad overtar noe Forfall Ida Marie Skiri Geir Steinar Vik overtar noe Andreas Skogseth overtar Forfall

Detaljer

Er du en gardsutvikler? Kurs i omdømmebygging, produktutvikling og visuell identitet

Er du en gardsutvikler? Kurs i omdømmebygging, produktutvikling og visuell identitet Er du en gardsutvikler? Kurs i omdømmebygging, produktutvikling og visuell identitet ber 2009 Jakten på den gode historien er i gang... Alle kjenner Olaug sin traktor... Denne retningen er en hyllest til

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar,

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar, Saknr. 13/1358-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Felles bookingsystem for deler av reiselivet i Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen Dagtid Norges nye og samlende møteplass og arena for både evententusiaster, kjøpere

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

FELLES INNSATS FOR MERKING OG GRADERING. Kaia Finne NCE TOURISM

FELLES INNSATS FOR MERKING OG GRADERING. Kaia Finne NCE TOURISM FELLES INNSATS FOR MERKING OG GRADERING Kaia Finne NCE TOURISM KORT OM NCE Her startet det! Tilskueren Oppleveren Oppdageren World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation

Detaljer

Hvordan kan mat skape bedre opplevelser og økt lønnsomhet? NCE Tourism Fjord Norway sammen bringer vi reiselivet til nye høyder

Hvordan kan mat skape bedre opplevelser og økt lønnsomhet? NCE Tourism Fjord Norway sammen bringer vi reiselivet til nye høyder Hvordan kan mat skape bedre opplevelser og økt lønnsomhet? NCE Tourism Fjord Norway sammen bringer vi reiselivet til nye høyder KOMPETANSE NCE Teamet E Synnøve Elisabeth Aabrekk Senior konsulent Trond

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Fra «Destinasjon Norge»: Norsk natur er enestående og gir grunnlag for et rikt tilbud av opplevelser

Detaljer

«NYE UTMARKSNÆRINGER» I NORD-TRØNDELAG

«NYE UTMARKSNÆRINGER» I NORD-TRØNDELAG «NYE UTMARKSNÆRINGER» I NORD-TRØNDELAG Fylkesmannens landbruksavdeling, Aino Holst Oksdøl 31.10.2012 TRENDER I REISELIVET (NORSK TURISTUTVIKLING AS: 2012) Økende marked for naturbaserte opplevelser og

Detaljer

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Børre Berglund, BBR AS 19.11.14 Hva selger 3 Noe som er verdt å stoppe for 2 Noe som er verdt å ta en omvei for 1 Noe som er verdt å komme for Side 2 Oppdraget

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, TV-produksjoner og spill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Nasjonale turistveger - spor fra vår tid. Trine Kanter Zerwekh Asfaltdagen 20. januar

Nasjonale turistveger - spor fra vår tid. Trine Kanter Zerwekh Asfaltdagen 20. januar Nasjonale turistveger - spor fra vår tid Trine Kanter Zerwekh Asfaltdagen 20. januar Norge er som skapt for turistattraksjonen Nasjonale turistveger. Naturen er unik med et vegnett på kryss og tvers til

Detaljer

Program 8.november. 13:00-13:45 «Analog kommunikasjon i digitale kanaler - hva virker i sosiale medier?» Cecilie Thunem-Saanum, Cecilie TS

Program 8.november. 13:00-13:45 «Analog kommunikasjon i digitale kanaler - hva virker i sosiale medier?» Cecilie Thunem-Saanum, Cecilie TS Program 8.november 10:00-10:30 «Destinasjon Norge» - nasjonal reiselivsstrategi, Sørlandet og veien videre? Heidi Sørvig, daglig leder Visit Sørlandet 10:30-11:00 Hva gjør vi for å få flere gjester fra

Detaljer

REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019

REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019 REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019 Sammenhengen mellom attraksjonskraft, infrastruktur og produktutvikling. Trender for framtida Fjord Norge AS Etablert i 1993 i sitt 23. driftsår

Detaljer

«Kommunikasjonstrender - fra merkevare og produkt til emosjoner og relasjoner» John Arne Medalen Adm. dir. Dinamo

«Kommunikasjonstrender - fra merkevare og produkt til emosjoner og relasjoner» John Arne Medalen Adm. dir. Dinamo «Kommunikasjonstrender - fra merkevare og produkt til emosjoner og relasjoner» John Arne Medalen Adm. dir. Dinamo Quart-festivalen Sponsormediets korte reise Den første perioden dreide seg om å støtte

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv. Alta, Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv

Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv. Alta, Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv Alta, 10.10.17 Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv I dag skal jeg snakke om: Trender og utviklingstrekk Opplevelser i utvikling Bærekraftig sykkelturisme

Detaljer

Invitasjon til klyngutviklingskurs. Sarpsborg 28-29. april 2015

Invitasjon til klyngutviklingskurs. Sarpsborg 28-29. april 2015 Invitasjon til klyngutviklingskurs Sarpsborg 28-29. april 2015 Bakgrunn Klynger bestående av konkurransedyktige virksomheter og kunnskapsinstitusjoner har vist seg å være en viktig kilde til vekst og velstand,

Detaljer

Reiselivskonferansen i Møre og Romsdal 2012 Hotel Union Geiranger. Oktober 2010 2013 Prosjektleiar Egil Ørjan Thorsen

Reiselivskonferansen i Møre og Romsdal 2012 Hotel Union Geiranger. Oktober 2010 2013 Prosjektleiar Egil Ørjan Thorsen Reiselivskonferansen i Møre og Romsdal 2012 Hotel Union Geiranger Oktober 2010 2013 Prosjektleiar Egil Ørjan Thorsen Om Nasjonale turistveger Norge er som skapt for turistattraksjonen Nasjonale turistveger.

Detaljer

Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn

Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn Visjon NCE Tourism skal gjøre Fjord Norge regionen verdensledende innen tematurisme NCE TOURISM Fjord Norway Vi skal de neste årene utforske tre sentrale problemstillinger:

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY TEMATURISME KURS/WORKSHOP

NCE TOURISM FJORD NORWAY TEMATURISME KURS/WORKSHOP NCE TOURISM FJORD NORWAY TEMATURISME KURS/WORKSHOP I. Velkommen Målsetning med dagen Kort introduksjon til NCE Tourism- Fjord Norway og vår temastrategi innen produkt- og konseptutvikling II Temastrategien

Detaljer

Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 11/3495-2 Ark.nr. 223 U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Fjellturismekonferansen

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

Innovativ Fjellturisme et prosjekt å lære av? DAGLIG LEDER Kjell-Gunnar Dahle STYRELEDER Eigil Rian

Innovativ Fjellturisme et prosjekt å lære av? DAGLIG LEDER Kjell-Gunnar Dahle STYRELEDER Eigil Rian Innovativ Fjellturisme et prosjekt å lære av? DAGLIG LEDER Kjell-Gunnar Dahle STYRELEDER Eigil Rian Oslo, 10/3-10 SYV DESTINASJONER RUNDT HARDANGERVIDDA HOVEDPROSJEKTET 2004-2009 Visjon: Gjøre fjellturismen

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

#friskeopplevelser. et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon. Foto: Mattias Fredrikssonl

#friskeopplevelser. et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon. Foto: Mattias Fredrikssonl #friskeopplevelser et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon Foto: Mattias Fredrikssonl Friske opplevelser Verden er full av pene, behagelige og forutsigbare reisemål. Solstoler, fargerike paraplydrinker,

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 4 August 2014 Overnattingsstatistikk Side 2 Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 Status Fiskelykkeprosjektet Side 6 Turoperatør besøk fra Sverige og Tyskland Vi

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Stein Ove Rolland Kampanjeansvarlig Innovasjon Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Internasjonalt markedsarbeid krever samarbeid Stein Ove Rolland Balestrand,

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet.

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon Justervesenet skal anskaffe et nytt IKT-system for håndtering av etatens tilsyn og tjenester. Det nye systemet skal fase ut

Detaljer

Torsdag 24. januar 2013

Torsdag 24. januar 2013 Torsdag 24. januar 2013 2 N O R D M Ø R S K O N F E R A N S E N 2 0 1 3 Velkommen! Da er det klart for årets Nordmørskonferanse, og i år er det en aldri så liten markering, det er 25 år siden den første

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016

Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016 Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016 Menon og klynger (www.menon.no) Faglig grunnlag for utvikling av klyngeprogrammene gjennom forskningsprosjektet

Detaljer

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er kanskje ikkje for alle det kommer an på kva du mener Georg Kamfjord

Detaljer

Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR. Status vår 2010. Forslag til kortsiktig løsning 2010. Det har blitt besluttet ulike vedtak i de ulike kommunene.

Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR. Status vår 2010. Forslag til kortsiktig løsning 2010. Det har blitt besluttet ulike vedtak i de ulike kommunene. Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR Hallingdal Reiseliv var i gode og interessante møter med kommunene høsten 2009, der vi søkte om støtte til det regionale reiselivssamarbeidet id gjennom Hallingdal l Reiseliv.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

FJORD 2.0 KONFERANSEN 2012

FJORD 2.0 KONFERANSEN 2012 DATO: 16.-17. OKTOBER 2012 STED : STAVANGER TEMA: HVORDAN SKAL VI UTVIKLE OG SKAPE GODE BÆREKRAFTIGE VERDIER INN I FREMTIDEN? Bergen 24. - 25. november, 2010 Grieghallen Fjord 2.0 konferansen er vårt viktigste

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Hva kjennetegner bærekraftig reiseliv?

Hva kjennetegner bærekraftig reiseliv? Hva kjennetegner bærekraftig reiseliv? Innovasjonsseminaret for fjellturismen, Hovden 27.-28. oktober 2008 Marte Lange Vik, Vestlandsforsking Om forskingssenter for bærekraftig reiseliv Bakgrunn Etablert

Detaljer

Brukertest & Tiltak Kjell-Morten Bratsberg Thorsen Marcel Niederhauser, NCE Tourism Fjord Norway

Brukertest & Tiltak Kjell-Morten Bratsberg Thorsen Marcel Niederhauser, NCE Tourism Fjord Norway 1 2 Brukertest & Tiltak Kjell-Morten Bratsberg Thorsen Marcel Niederhauser, NCE Tourism Fjord Norway Brukertest FjordNorge Resultater og anbefalinger Kjell-Morten Bratsberg Thorsen 9. juni 2011 Brukertest

Detaljer

World s greatest travel destination

World s greatest travel destination World s greatest travel destination Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Regionstavanger.com Tourist boards and convention bureaus in Rogaland Destinasjon Haugesund og Haugalandet Reisemål Ryfylke Region Stavanger

Detaljer

Nye muligheter for kjøttbransjen. Bransjedag 12. februar 2013

Nye muligheter for kjøttbransjen. Bransjedag 12. februar 2013 Nye muligheter for kjøttbransjen Bransjedag 12. februar 2013 Hva er innovasjon? Noe nytt som lanseres og som gir økt verdi i en eller annen form Kan være nye produkter, men også mye mer... Alle jobber

Detaljer

Fra Hav til Høyfjell. Fjell og Fjordhotellene. Hovden Farsund Flekkefjord. Maritim Fjordhotell. Farsund Fjordhotell. Hovden Høyfjellshotell

Fra Hav til Høyfjell. Fjell og Fjordhotellene. Hovden Farsund Flekkefjord. Maritim Fjordhotell. Farsund Fjordhotell. Hovden Høyfjellshotell Fra Hav til Høyfjell Maritim Fjordhotell Farsund Fjordhotell Hovdestøylen Hotell & Lodge Hovden Høyfjellshotell Velkommen til et hyggelig opphold Fra Hav til Høyfjell Våre hoteller har hvert sitt særpreg

Detaljer

Bodø/saltstraumen 2. 4. NOVEMBER 2010 www.innopp.no

Bodø/saltstraumen 2. 4. NOVEMBER 2010 www.innopp.no www.innopp.no NORDNORSK OPPLEVELSES- KONFERANSE NORDNORSK OPPLEVELSES- KONFERANSE Nordnorsk Opplevelseskonferanse har blitt det årlige møtestedet for inspirasjon, ny kunnskap og diskusjon om den videre

Detaljer

Smarte Regioner. Harald Yndestad. Fjordkonferansen: 19-20.06.2014

Smarte Regioner. Harald Yndestad. Fjordkonferansen: 19-20.06.2014 Fjordkonferansen: 19-20.06.2014 Smarte Regioner Harald Yndestad Et Kvalifiseringsprosjekt: Regionalt Forskingsfond Midt-Norge - Høgskolen i Ålesund, - Sunnmøre Regionråd - Ålesund Kommune - Statens Vegvesen,

Detaljer