Bergen november, 2010 Grieghallen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen 24. - 25. november, 2010 Grieghallen"

Transkript

1 KO N F E R A N S E N Bergen november, 2010 Grieghallen Foto: Fred Jonny Hammerø Tematurisme for fremtiden november 2010 i Bergen «Fjord 2.0: Tematurisme for fremtiden»

2 KO N FE R AN S E N Tematurisme for fremtiden Bergen november, 2010 Grieghallen NCE Tourism Fjord Norway konferansen Fjord 2.0: Tematurisme for fremtiden Fjorårets konferanse for NCE Tourism Fjord Norway markerte startskuddet for at Fjord Norge-regionen var blitt tildelt Norwegian Centre of Expertise for reiseliv. Tilbakemeldingene fra de 250 deltakerne ved konferansen var særdeles gode, og vi følger nå opp suksessen. I 2010 er vi endelig kommet ordentlig i gang og vi inviterer med dette reiselivsnæringen på Vestlandet med på den videre reisen inn i fremtiden. Også i år inneholder konferansen anerkjente og inspirerende foredragsholdere, og du vil blant annet få servert: Al Merschen fra Myriad Marketing som skal gi oss et spennende blikk inn i fremtiden og hvordan nye medier endrer måten vi kommuniserer med kundene på Gründerne fra Moods of Norway kommer til oss for å snakke om hvordan de har gått fra å være en gründerbedrift til internasjonal merkevare, og hvilke utfordringer og muligheter de har ved å operere ut fra en liten bygd på Vestlandet Nasjonale turistveger ved Per Ritzler som presenterer prosjektet med å gjøre turistattraksjon ut av 18 vegstrekninger i Norge Fra Wilderness Scotland kommer Paul Easto for å fortelle om selskapet som tilbyr spennende aktiviteter til det internasjonale markedet. Har de en organisasjonsmodell som er relevant for Fjord Norgeregionen? Innholdet i konferansen vil organiseres med plenumssesjoner, parallellsesjoner, paneldebatter og posterpresentasjoner knyttet til våre arbeidsområder; produkt- og konseptutvikling, teknologi og nye medier, kunnskap og nettverk. I tillegg retter vi bl.a. fokus på filmturisme i sesjoner om film, media og reiseliv. Vi forbereder også en god ramme rundt konferansen med et spennende kveldsprogram, god underholdning og velsmakende mat. Velkommen skal dere være! Påmelding: Frist 12. november. Gå til for å melde deg på Sted: Grieghallen November For ytterligere praktisk informasjon, se eller siste side i dette programmet.

3 Fjord 2.0 konferansen november TEMATURISME FOR FREMTIDEN DAG 1 Sted: Grieghallen ANKOMST OG REGISTRERING PLENUMSSESJONER 1) Nye medier bryter stadig nye grenser for hvordan reiselivet kan markedsføre seg, men er alt gammelt dårlig? v/al Merschen, Managing Partner fra Myriad Marketing Al Merschen gir oss et spennende blikk inn i fremtiden og viser oss hvordan nye medier fullstendig endrer måten vi kommer til å kommunisere med våre gjester på før, under og etter en reise. Samtidig stiller han spørsmålet om hvorvidt alt det kule egentlig er like nyttig, og om alt det gamle som gjelder markedsføring er utdatert. 2) Fra Stryn til Hollywood - Fra gründerbedrift til internasjonal merkevare v/to av gründerne i Moods of Norway Med en hovedmålsetning om å lage glade klær for glade folk over hele verden, har Moods of Norway tatt verden med sitt hibedi dibedy -konsept (som de kaller det selv). Uredd, med rosa traktorer, en solid dose galskap og ukonvensjonell markedsføring har de i tillegg blitt pensum ved anerkjente Harvard Business School. I Grieghallen holder de foredrag om utfordringer og muligheter, slik en gründerbedrift på Vestlandet ser det. 3) Nasjonale turistveger - spor fra vår tid v/ Per Ritzler, prosjektleder kommunikasjon, Nasjonale turistveger Statens vegvesen utvikler 18 vegstrekninger til turistattraksjonen Nasjonale turistveger. Norge er som skapt for en slik attraksjon. Naturen er unik, med et vegnett på kryss og tvers til de mest fjerne strøk. Og, alle steder bor det folk. Arkitektur i natur er attraksjonens særpreg. Spenstig og utfordrende. I harmoni med, eller kontrast til landskapet, men aldri likegyldig LUNSJ PARALLELLSESJONER Etter lunsj tilbyr vi deltakerne parallellsesjoner etter fire forskjellige spor. Du kan velge å følge ett spor hele veien, eller blande de fire slik du selv ønsker. Foto: Moods of Norway De fire sporene er: 1) Kunnskap og nettverk 2) Produkt- og konseptutvikling 3) Teknologi og nye medier 4) Film, media og reiseliv MIDDAG OG SOSIALT PROGRAM

4 Spor Kunnskap og nettverk Nøkkelen til en helhetlig reiselivsutvikling mener vi ligger i samarbeid og kompetanse. Kunnskap og nettverk arbeides med på mange ulike måter i NCE Tourism, noe de ulike parallellsesjonene reflekterer. NCE Tourism har en rolle i forhold til kompetansetiltak for partnerne i klyngen og i forhold til å skape nettverk og tilrettelegge for samarbeid mellom reiselivsaktører og andre. En viktig del av prosjektets målsetting er i tillegg at et integrert samarbeid mellom FOU-aktørene og næringen skal sikre synergieffekter både på kort og lang sikt. Denne gangen presenterer vi noen eksempler på hvordan vi arbeider innenfor dette temaet med svært varierte og ulike sesjoner. SESJONER: Håndbok for utendørs opplevelsesproduksjon et praktisk verktøy for din bedrift! v/ Bård Jervan, Innovative Opplevelser og Ståle Brandshaug, høgskolelektor Høgskulen i Sogn og Fjordane NCE Tourism, Innovative Opplevelser, Hanen og Innovasjon Norge har gått sammen om å lage en håndbok for bedrifter som tilbyr utendørs opplevelser. Håndboken skal omhandle temaer som lover og regler, risikoplanlegging, HMS, forsikring, m.m. I tillegg til å gjøre det enklere å finne frem i mylderet av lover og regler er målet å vise til «best practise» slik at næringen selv kan være med å sette standarden for hva vi leverer til kunden. Arbeidet har kommet godt i gang og vi presenterer resultatet så langt og ønsker innspill fra bedriftene i sesjonen. En del av håndboken vil omhandle miljøsertifisering av aktivitetsbedrifter. NCE Tourism har akkurat avsluttet et treårig prosjekt i samarbeid med Vestlandsforskning og vi presenterer konkrete erfaringer fra bedriftene i prosjektet (skisenter, aktivitetsselskap, etc). Lokalmat og reiseliv Måltidsturisme og reisemålsutvikling - Gladmatfestivalen som eksempel v/ Reidar Mykletun, professor Universitetet i Stavanger Presentasjonen tar utgangspunkt i måltidsturisme og lokal mat med Gladmatfestivalen i Stavanger som eksempel. Gladmat ble initiert bl.a. for å fremme utvikling og presentasjon av lokal mat, lokale måltid og lokal måltidskompetanse, og derved fungere som et utstillingsvindu for Matfylket Rogaland. Arrangementet trekker ca gjester årlig, hvorav mange er tilreisende. Gladmatfestivalen er en drivkraft i måltidsturisme i Rogaland. Mange av gjestene verdsetter lokale råvarer og måltider, og støtter ideen om Matfylket Rogaland. Utvikling av Rørosmat og utfordringer i reiselivet v/ Marte Lange Vik, forsker Vestlandsforsking Flere steder i Norge blir det satset på lokale matprodukt gjennom ulike lokale merkevarer. Rørosmat er det lokale matmerket som har lengst tradisjoner i Norge, og Røros blir ofte fremhevet som en suksesshistorie med tanke på satsingen på lokale matvarer. I presentasjonen får du høre om utviklingen bak Rørosmat, og hvilke suksessfaktorer som blir løftet frem. Presentasjonen fokuserer også på noen utfordringer i å få reiselivet til å fange opp variasjonen av lokale matprodukt. Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS Turisten som publikum - erfaringsutveksling v/ Harm-Christian Tolden, direktør Norsk publikumsutvikling Norsk publikumsutvikling er en nystartet medlemsorganisasjon for kulturlivet som skal arbeide for økt kunnskap om publikum og økt deltakelse i kulturtilbudene. Mange kulturaktører har en stor andel av sitt publikum blant tilreisende. Planleggingshorisonten for kultur- og reiselivet er ofte ulik. I denne sesjonen deler kulturaktører og reiselivsaktører gode råd og erfaringer. Hovedfokus vil være hva bør gjøres når, og hvordan sikre kommunikasjonen mellom de involverte. Sesjonen vil også være åpen for medlemmer i Norsk publikumsutvikling. Egenkapital for reiselivsnæringen hva er mulig? v/ Jan Hassel, investeringsdirektør Investinor Hvilke egenkapitalmuligheter finnes for norsk reiseliv? Jan Hassel vil presentere hva aktive eierfond er og gjør. Hva står Investinor for og hvordan tenker de om investeringer i norsk reiseliv? Det vil bli gitt en orientering om hva slags modenhet/innhold på forretningsplaner man må ha for å tiltrekke seg denne formen for egenkapital.

5 Spor Produkt- og konseptutvikling Ett av hovedarbeidsområdene i prosjektet NCE Tourism Fjord Norway er produkt- og konseptutvikling. I dette delseminaret lærer du mer om hvordan NCE Tourism jobber med kjernen i prosjektet - å utvikle spissede produkt- og markedskonsepter som har globaliserte og nisjesegmenter som hovedmålgruppe. Vi setter fokus på hvordan vi søker å avdekke kundens behov og hvordan dette legger premissene for hvordan vi jobber med produktutvikling og tilknyttede markedsstrategier. Vi ønsker også å gå i dybden på en av de fire temasatsningene våre! I år har vi valgt å presentere kultursatsningen ved å trekke frem to av de absolutte fyrtårnene til regionen, nemlig festivaler og arrangement og Nasjonale turistveger, som gir oss en mulighet til å løfte norsk arkitektur og bygge tematiske rundreiser i årene som kommer. SESJONER: «En raskere hest et dramatisert foredrag om starten på all vellykket produktutvikling» v/ingvild Sundby, Innoco AS, og skuespiller Christina Hvinden Foredraget fra Sjur Dagestad i Innoco AS var et av de store høydepunktene under fjorårets konferanse, så vi slår til igjen! I år skal Ingvild og Christina vise oss praktisk metodikk og teknikker for å avdekke de viktige kundebehovene nøkkelen til all vellykket produktutvikling. I sesjonen blir det faglig påfyll, konkrete verktøy og en god dæsj humor! Ingvild jobbet i sommer med en prosess for Kviknes Hotell, så lokalkunnskapen er sikret. Vi gleder oss til en sesjon som illustrerer utfordringene ikke bare prater om de! Hvordan jobber NCE Tourism Fjord Norway med produkt- og konseptutvikling? v/kaia Finne, delprosjektleder og produktutvikler, NCE Tourism Fjord Norway Det siste året har NCE Tourism hatt fokus på å bryte ned hvert temaområde (vinter og ski, vandring, adventure og kultur) i underliggende nisjekonsepter for å kunne jobbe målrettet mot helt spesialiserte kundesegment (special interest tourism). I denne sesjonen får du et innblikk i denne prosessen - fra innhenting av markedskunnskap, bygging av nisjekonsepter og hvordan vi nå rigger oss for å kommunisere dette gjennom print og nye medier. Utkast til kommunikasjonsverktøy for destinasjonsselskapene vil bli presentert i samarbeid med representanter fra Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og Sirdal. Hvordan kan Nasjonale turistveger utnyttes lokalt? v/bård Jervan, Mimir AS, medlem av Kvalitetsrådet for Nasjonale turistveger De 18 vegstrekningene i Nasjonale turistveger (NT) skal introduseres i markedet fra og med sesongen Da er en stor del av arbeidet med å tilrettelegge dem fysisk ferdig og fokuset vil være å realisere tiltak på strekningene. NT ser det som viktig å bygge opp markedsføringen slik at den samspiller med næringsaktørene som kan nyttiggjøre seg markedsappellen i NT. Fjord Norge-regionen er særlig viktig, siden regionen grenser innom 10 av de 18 strekningene. NT ønsker derfor et samarbeid med NCE Tourism og Fjord Norge AS i arbeidet med å utvikle konsepter som tematiserte rundreiser og andre utviklingskonsepter. Arbeidet skal danne utgangspunkt for både samarbeid og måter å profilere, selge inn og koble sammen vegstrekningene på. C.H./ Innovation Norway Arrangementsturisme i praksis Bergen Live en suksesshistorie! v/frank Nes, Bergen Live Bergen Live har bidratt til å etablere Bergen som et attraktivt reisemål gjennom en konsertserie de siste årene som savner sidestykke for en by av Bergens størrelse. Siden 2006 har artister som Rolling Stones, Neil Young, Metallica, Coldplay, Bruce Springsteen og Eagles for å nevne noen opptrådt på Bergenhus Festning foran et entusiastisk publikum fra fjern og nær. I løpet av de siste årene er Bergen blitt plassert på det internasjonale konsertkartet. Hvordan har dette kommet i stand og hva kan Bergen gjøre for å opprettholde sin status som Norges konsertby nr 1?

6 Spor Teknologi og nye medier Teknologi og nye medier er definert som et viktig virkemiddel i NCE Tourism-prosjektet. Hovedarbeidsområdet har to oppgaver. Den ene er å markedsføre de nye produktene og konseptene gjennom teknologibaserte markedsføringsprosesser. Den andre er å øke klyngens slagkraft og kompetanse gjennom utvikling av nye løsninger. Vi lykkes bare hvis vi setter kunden i sentrum av våre aktiviteter og løsninger. Suksessen blir bestemt av kunden, og i disse sesjonene setter vi nettopp derfor fokus på kunden. Vi ser på CRM-prosesser og blir kjent med nyttige verktøy for å sikre våre CRM-strategier. I tillegg går vi inn i metodikken brukersentrert design, og får innsikt i verktøy for å rette innholdet vårt mot kunden. Når kunden så er i kjøpsmodus, er scenen klar for booking der vi får innblikk i prosjektet Nasjonal Booking og jobben med innholdsproduksjonen for den nye nasjonale bookingløsningen. SESJONER: Customer Relationship Management (CRM) - økt lønnsomhet gjennom å ta dine kunder på alvor før, under og etter besøket v/ Al Merschen, Managing Partner, Myriad Marketing Lynkurset hjelper din organisasjon i forberedelsen til å finne, tiltrekke og vinne nye kunder - samtidig som du tar vare på de eksisterende. Du får verktøy for å sikre at dine CRM-strategier omfavner alle avdelinger med kundefokus. Samtidig hjelper verktøyene deg med å samle de riktige personene, prosessene og teknologiene for å øke lønnsomhet og produktivitet, redusere driftskostnader og øke kundens lojalitet. Foto: istockphoto/ Stephan Zabel User Centered Design - Brukeren i sentrum v/ Kjell-Morten Bratsberg Thorsen, senior usability specialist, NetLife Research Det er stor enighet om at brukeren bør stå i sentrum for å lykkes på nettet. Men hva betyr det i praksis? Hvordan setter man fokus på det som brukeren ønsker seg? NetLife Research ansees være ledende ressurser på dette feltet i Norge, og kommer til Bergen for å presentere spennende og nyttige verktøy for brukersentrert design og innholdsprioritering. Nasjonal Booking 1 - BookNorway blir en virkelighet v/ Kjell Galstad, Prosjektleder Nasjonal Booking Switch Kjell Galstad gir oss en praktisk oversikt over prosjektet og svar på spørsmålene: Hvordan blir bedriftene og destinasjonene bookbare i den nasjonale løsningen? Hva trenger du å vite om teknologi, forretningsbetingelser, krav til pakking, rundturer og mye mer. Nasjonal Booking 2 - Innholdsprosjektet v/ Trine Avnung, Country Manager, TellUs IT AS & Kjell Galstad, Prosjektleder Nasjonal Booking Switch Nasjonal Booking har utarbeidet nye krav for registrering av informasjon i TellUs Destinator. Trine Avnung og Kjell Galstad introduserer oss for innholdsprosjektet, og forklarer hvorfor validering av informasjon om produktene blir så viktig.

7 Spor Film, media og reiseliv Film byr på muligheter for destinasjoner til å styrke sin identitet, bygge omdømme og markedsføre seg internasjonalt. Ringenes Herre bringer umiddelbart tanken hen på New Zealand, Da Vinci-koden gir øyeblikkelige assosiasjoner til Paris og Louvre. Listen er lang. Film skaper oppmerksomhet om destinasjoner og produkter som er uoppnåelig gjennom tradisjonelle markedsføringskanaler. Mens annonsebudskap og markedsaktiviteter styres av reiselivet selv, er regien overlatt til andre når det gjelder film og annet medieinnhold. Men det betyr ikke at reiselivet er uten påvirkning når det gjelder hvordan en destinasjon presenteres. I dette delseminaret skal det handle om filmturisme og hva som driver filmturisten. Det skal handle om hvordan norske destinasjoner kan gjøre seg synlige i filmer gjennom å bevisst utnytte sine aktiva i samarbeid med filmproduksjonen, før, under og etter en filminnspilling. Kan filmproduksjoner, destinasjoner og reiselivsaktører forene sin merkevarestrategi? Vi vil få en innføring i hva en destinasjon kan gjøre for produksjonen, og hva produksjonen kan gjøre for destinasjonen. Delseminaret organiseres i samarbeid med Filmkommisjonen på Vestlandet, Bergen Media By og North Screen Partners og vil være åpent for deres medlemmer. SESJONER: The film tourist v/ Stefan Roesch, forfatter og filmturisme-konsulent Stefan Roesch har forsket på fenomenet filmturisme i en årrekke, og er bl.a. forfatter av boken The Experiences Of Film Location Tourists. Med utgangspunkt i Star Wars og Liebe am Fjord-filmene gir han innblikk i hva som driver filmturisten både nerden som oppsøker eksakte locations og turistene som lar seg inspirere av film- og TV når de planlegger sin neste ferietur. Hvilke muligheter har destinasjonene for merkevarebygging på film, hvordan når de filmturisten og hvordan utnytter man interessen som vekkes gjennom film og TV? Tyske fjernsynsfilmer: Erfaringer fra Sörmland v/ Ola Nilsson, Managing director Sörmlands turismutveckling Vestlandet har de siste årene vært vertskap til de tyske fjernsynsfilmene Liebe am Fjord. Fire fjernsynsfilmer har hittil blitt innspilt i Bremanger, Luster og Sogndal. 6 millioner tyskere så de første filmene i «Liebe am Fjord»-serien våren 2010, og flere nye filmer er under planlegging. Hvilken effekt kan dette ha på tysk turisttilstrømning? Hvordan skal vi bruke filmene til å markedsføre Fjord Norge? Det er ikke bare på Vestlandet at tyskerne produserer fjernsynsromantikk. I Sörmland i Sverige har ZDF de siste ti årene filmet 30 filmer i Inga Lindström-serien, og ytterligere 15 filmer er i planlegging. Filmene viser fram den svenske skjærgårdsidyllen, og hver film blir sett av 10 millioner tyskere. Kanskje er det et frampek til hva vi på Vestlandet har i vente av Liebe am Fjord? Fra fjernsynsfilmen Liebe am Fjord Foto: ARD Degeto I denne sesjonen får vi høre hvordan Sörmland har møtt de tyske filmene, hvilken effekt filmene har hatt på tysk turisttilstrømning og hvilke initiativ reiselivet nå tar. Produktavdelingen: Produktplassering - mye mer enn produktplassering v/ André Jåtog, daglig leder Produktavdelingen AS André Jåltog leder det relativt unge selskapet Produktavdelingen AS som leverer tjenester på et område som fortsatt er upløyd mark her i Norge - produktplassering på film og TV. Vi har utfordret André til å dele kunnskap og erfaring med oss på hvordan plassere destinasjoner, produkter eller opplevelser i en film.

8 Fjord 2.0 konferansen november TEMATURISME FOR FREMTIDEN DAG PLENUMSSESJON KOMMERSIALISERING AV TEMATURISME: HVA ER VÅR UTFORDRING? 1) Fellesorgan for opplevelser i Fjord Norge? v/ Elisabeth Anspach og Anne Stine Mathisen Fjord Norge-regionen har som mål å bli verdensledende innen tematurisme. NCE Tourism arbeider med å konseptualisere de mange opplevelsene regionen har å tilby, mens Fjord Norge AS markedsfører regionen som en spennende opplevelsesarena. Langs hele Vestlandskysten finner vi mange spennende firma og enkeltpersoner som tilbyr aktiviteter til turister, men de fleste er små effektive bedrifter som hovedsakelig fokuserer på det å tilby kunden en fantastisk opplevelse. Ressurser til det å arbeide aktivt med kvalitetssikring, innsalg og booking er ofte nedprioritert på grunn av manglende ressurser. Trenger aktivitetsselskapene en felles enhet som kan effektivisere arbeidet og sikre flere kunder? Er de store turoperatørene opptatt av å kunne forholde seg til ett kontaktpunkt som representerer alle opplevelsesbedriftene? Klarer vi å sikre at kunder finner frem i mylderet av muligheter uten en felles bookingfunksjon? NCE Tourism har jobbet med en utredning der det er blitt sett på hvilke behov aktørene har i forhold til en fellesfunksjon. I tillegg er det blitt utarbeidet alternative scenarioer for hvordan vi skal sikre at de opplevelsene vi markedsfører virkelig kan omsettes ut mot våre fremtidige tematurister. 2) Wilderness Scotland v/paul Easto, leder Wilderness Scotland Paul beskrives som fanatisk opptatt av skikjøring og pioneeren bak opplevelsesselskapets montain biketurer. Selskapet tilbyr spennende aktiviteter til det internasjonale markedet. Noen opplevelser er drevet i egen regi, mens andre er drevet av andre, men solgt av Wilderness Scotland. I hvilken grad er denne organisasjonsmodellen relevant for Fjord Norge-regionen? Kan det være interessant å samarbeide på tvers av landegrenser og på tvers av Nordsjøen for å etablere et tilsvarende selskap i Fjord Norge? Erfaringene fra Wilderness Scotland danner rammen for Pauls presentasjon og er et godt utgangspunkt for hva vi muligens må få til i Fjord Norge for å kunne bli verdensledende innen tematurisme. 3) Paneldebatt hva trenger Fjord Norge-regionen for å bli verdensledende? Anne Stine Mathisen, daglig leder Contrast Adventure Paul Easto, director Wilderness Scotland Kristian B. Jørgensen, adm.dir Fjord Norge AS Steinar Aase, daglig leder Fjord Tours Geir Steinar Vik, reiselivssjef Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Foto: Terje Rakke!Nordic Life AS/Fjord Norge AS Fjord Norge klyngen: Hvordan kan vi jobbe sammen? v/harald Furre, Oxford Research Harald Furre leder den norske delen av Oxford Research, og kommer til Bergen for å snakke om klyngeutvikling i praksis og arbeidsmetodikk i klynger. Han har 20 års erfaring med innovasjonsarbeid og industriell utvikling, og har de siste årene spesielt hatt fokus på arbeid innenfor klynger. Furre har ledet flere evalueringer av klyngeprogram og initiativer, og har utviklet spesialsystemer for evaluering og overvåking av klyngeprosjekter LUNSJ GENERALFORSAMLING NCE TOURISM - FJORD NORWAY Egen innkalling til generalforsamling er gått ut til partnerskapet i NCE Tourism Fjord Norway.

9 Praktisk informasjon Påmelding Gå til Frist for påmelding er 12. november Pris tre alternativer Full pakke: 1990 NOK (partner), 2290 NOK (ikke partner) Inkluderer konferansedeltakelse, kveldsarrangement m/ middag og lunsj begge dager. Kun konferanse: 1550 NOK (partner), 1850 NOK (ikke partner) Ikke inkludert middag, men inklusiv lunsj begge dager. Kun kveldsarrangement: 750 NOK (partner), 950 NOK (ikke partner) Inkluderer middag og underholding. Hotell Vi har reservert rom på tre hoteller. Deltagerne må selv ta kontakt med hotellene og reservere rom. Radisson Blu Hotell Norge Rica hotell Bergen Grand Terminus Alle i nærheten av Grieghallen. Se for ytterligere informasjon Kontaktinformasjon NCE Tourism Fjord Norway Lodin Leppsgt. 2b NO-5003 BERGEN E-post: Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

Samarbeidsdrevne innovasjonsprosesser

Samarbeidsdrevne innovasjonsprosesser Samarbeidsdrevne innovasjonsprosesser Bacheloroppgave i EK 205 E Ledelse og markedsføring i service- og opplevelsesøkonomi Toril Amalie Furnes Bodø Totalt antall sider: 78 Forord Denne oppgaven er skrevet

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com. reiselivsutdanning.no

Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com. reiselivsutdanning.no Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com reiselivsutdanning.no Reiselivet er fremtidsnæringen! Kanskje din fremtid er i reiselivsnæringen? Har du lyst på jobb i en av Norges største næringer? Kunne

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

Ok, da! Jeg vet jeg er flink nils petter nordskar

Ok, da! Jeg vet jeg er flink nils petter nordskar 2 09 Ok, da! Jeg vet jeg er flink nils petter nordskar Vi utvikler og forvalter lønnsomme kunderelasjoner. Erik Johnsen Bring Dialogue Vi i Bring Dialogue er CRM-spesialister. Vi hjelper deg å finne flere

Detaljer

Forord. Trondheim, 25.05 2012. Lisa Ericson

Forord. Trondheim, 25.05 2012. Lisa Ericson Resymé I denne oppgaven undersøker jeg myndighetenes arbeid for å øke mangfold og verdiskaping i jordbruket. Mer konkret ser jeg på to program: Verdiskapningsprogrammet og Lokalmatprogrammet. Avslutningsvis

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Vestlandsforsking notat nr. 10/2014 Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Funksjonell analyse av Bedriftsnettverket i Jostedalen Kristin Løseth, Ingjerd Skogseid, Jon Gunnar Nesse (red) Vestlandsforsking,

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport Innhold Foto: S. Sigbjørnsen / Region Stavanger Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 6 9 Styrets beretning 10 Tiltakene i 12 Markedsutviklingen i 14 Kommunikasjon 16

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 nettverk Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 Bergenserne har talt Jubileumsfest Bybanen www.orangeriet.no Kort fortalt Er det noe vi Vestlendinger har til felles, så er det

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA HSMAI. Bygger verdi. ansikt til ansikt sidene 4 5

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA HSMAI. Bygger verdi. ansikt til ansikt sidene 4 5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA HSMAI TREND: EVENTER: ÅRETS SERVICELØFT: Det lille ekstra blir enda viktigere sidene 6 7 Paal Fure i Vizeum Bygger verdi ansikt til ansikt sidene 4 5 Anne Stødle i Telenor

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Nyhetsbrev fra NCE Tourism-Fjord Norway. Utlysning av stipender for kultur- og opplevelsesaktører. Til partnerskapet KORT INFO

Nyhetsbrev fra NCE Tourism-Fjord Norway. Utlysning av stipender for kultur- og opplevelsesaktører. Til partnerskapet KORT INFO Til partnerskapet KORT INFO Nyhetsbrev fra NCE Tourism-Fjord Norway Dette nyhetsbrevet fra NCE Tourism- Fjord Norway er en orientering om noe av det arbeidet vi holder på med og noen av prosjektene vi

Detaljer

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Bli med inn i KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Kunnskapsparken Et akvarium fylt med kompetanse? Brita Leiros i Alta Næringsforening: Jeg trives der «galskapen»

Detaljer