ItEnergi IT for energibransjen og energi for IT-bransjen! september 2002, Bergen Radisson SAS Hotel Norge.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ItEnergi 2002. www.itenergi.com. IT for energibransjen og energi for IT-bransjen! 23.-24. september 2002, Bergen Radisson SAS Hotel Norge."

Transkript

1 ItEnergi 2002 IT for energibransjen og energi for IT-bransjen! september 2002, Bergen Radisson SAS Hotel Norge Arrangører:

2 MANDAG 23. SEPTEMBER Vi tar i stadig økende grad i bruk mer komplekse IKT-systemer i den daglige drift av energisystemet. Dette skjer dels frivillig, motivert av mulige effektiviseringspotensialer og pålagte effektiviseringskrav, og dels tvinges det frem av en stadig knappere effektsituasjon. Denne økende integrasjonen av IKT i alle ledd i verdikjeden har en tydelig "opp-side" og "ned-side": nye muligheter åpnes for en mer helhetlig og effektiv "prosessering" av kundeportefølje og fysiske enheter, og dette åpner for nye forretningsmuligheter økende bruk av web og avhengighet av IKT-systemer, med tilhørende eksponering mot omverden, gjør oss svært sårbare overfor sabotasje Dette er bakgrunnen for konferansen ItEnergi 2002, som holdes i Bergen 23. og 24. september. Vi har invitert dyktige politikere, industriledere og fagspesialister til å presentere sitt syn på disse problemstillingene. Konferansen veksler mellom plenumsog delsesjoner. I plenumssesjonene vil spesielt inviterte foredragsholdere som blant annet Jeff Myers fra Miner & Miner, Paul Chaffey, Christian Thommesen, Grethe Knudsen, Jon Bing og Une Amundsen spille opp til de påfølgende delsesjonene, som har hovedoverskriftene: Delseminar A: Nye forretningsmuligheter ved effektstyring Hvordan forventes effektmarkedet å utvikle seg, og hvilke muligheter vil dette innebære? Sesjonen tar for seg effektproblematikken sett fra Statnett, i tillegg til å vise eksempler på hvilke nye forretningsmuligheter dette kan avstedkomme. Delseminar B: Fra abonnent til kunde Hvordan skal man forvalte eksisterende kundemasse, og eventuelt øke den? Er det i det hele tatt mulig å tjene penger på salg av tilleggstjenester? Sesjonen vil vise konkrete erfaringer som har resultert i både suksess og fiasko. Delseminar C: Bredbånd Bredbåndet er her, hvor er innholdet? Sesjonen vil i eksempler både fra energi- og kommunal sektor gi innblikk i erfaringer og mulige løsninger Delseminar D: Samfunn og sårbarhet Er kraftforsyningen i hackernes vold? Sesjonen vil trekke inn kompetanse også fra oljebransjen, bank og telekom for å anskueliggjøre hvilke trusler man står overfor, og hvilke løsninger som finnes. Et viktig innslag på konferansen er våre utstillere. Ca 20 utstillere vil presentere seg og sine løsninger i et eget utstillingslokale på konferansen. I tillegg vil det begge dager bli kjørt en egen delsesjon hvor utstillerne får presentere seg nærmere. Vi i arrangementskomiteen tror at dette til sammen vil gjøre ItEnergi 2002 til en god og lærerik konferanse, som du bare må være med på. Meld deg på snarest! UTSTILLING Det er mulig for bedrifter å ha utstilling i tilknytning til konferansen. Bedrifter som ønsker å stille ut under konferansen, kan ta kontakt med Irene Rath Vegler. Pris pr. utstiller kr mva. P LENUM Ordstyrer: Bernhard Haukland, BKK Nett AS 0900 Registrering/kaffe 0930 Velkommen til Bergen Ordfører Kristian Helland 0940 Energibransjens IT utfordringer Adm dir Atle Neteland, BKK things I hate about you The worst mistakes in GIS project history (and how to avoid them) Jeffrey R. Meyers, P.E. President, Miner & Miner Consulting Engineers Despite the fact that few GIS implementations are declared out right failures, most projects are not as successful as they might be. Nearly all projects, when subjected to disinterested analysis, would reveal things that might have been done better. Are there some common threads among the issues that surface? 1030 Utstillerpresentasjoner ved ordstyrer 1055 Pause 1115 En digital verden Styreformann Christian Thommesen, enorge Er det etter grusingen i aksjemarkedene de senere år innen sektoren ny økonomi fortsatt grunnlag for konvergens og mobilt, trådløst paradigme? Hva treffer konsumentene de nærmeste årene? Hvilken utfordringer og muligheter og trusler møter ulike bransjer, med spesielt eksempel NRK og almenkringkasteren 1150 Ta vare på kundene dine før andre gjør det Une Amundsen, SuperOffice Bruk av IKT innenfor kundebehandling er avgjørende for å lykkes i konkurransen. CRM er en forretningsstrategi for utvalg og håndtering av kunder for å optimalisere langsiktig verdiskapning. CRM forutsetter en kundefokusert bedriftsfilosofi og kultur for å understøtte effektiv markedsføring, salg og service. CRM-systemer kan utføre effektive kunderelasjonsstyring og reell merverdi, forutsatt riktig lederskap, strategi og kultur Lunsj + utstillingsbesøk

3 D ELSEMINAR A Nye forretningsmuligheter ved effektstyring Ordstyrer: Audun H. Wilberg, EBL Kompetanse AS 1345 Innledning Audun H. Wilberg, EBL Kompetanse AS 1355 Markedet for effektreserve forventet utvikling Knut Loneland, Statnett SF Hvordan forventer vi at behovet for effektreserve vil utvikle seg i Norge og Norden de neste 5 år. Hvem blir viktige aktører i dette markedet? 1415 Nye forretningsmuligheter innenfor effektreservemarkedet. Stig Fretheim, Hydro Effektreservene i Norden er etterhvert i ferd med å bli oppspist. Statnett har etablert effektreservemarkedet for å kunne sikre reserve i kritiske situasjoner. Spørsmål en kan stille seg er hvorfor trenger vi et effektreservemarked? Hvilken knytning er det mot spotmarkedet? Hvilke tanker har Hydro som sluttbruker fremover i dette markedet? 1435 Viken Nett styrer 86 MW effekt i Oslo Viken/Elink Fra Internett kan både styring og varsling foregå momentant. I tilknytning til foredraget vil det bli en demonstrasjon av Viken Nett sin løsning Implementering av Internettbaserte løsninger i kraftbransjen: Veien til Smart energi Andrei Z. Morch, Sintef Energiforskning Energy Intelligence er et nytt Europeisk initiativ som påkaller et koordinert arbeid for å gjøre Europeisk økonomi den mest energiintelligente i verden. EU prosjekt OBELIX er et viktig ledd i dette arbeidet. Sintef Energiforskning AS via deltakelse i OBELIX prosjektet etablerer nære kontakter med ledende forskningsmiljøer i Europa, som jobber med utvikling av nestegenerasjons Web løsninger (Sematic Web or Smart Web). En rasjonell anvendelse av disse teknologiene for løsning av konkrete problemstillinger i dagens kraftmarked er hovedutfordringen til prosjektet Forbrukerfleksibilitet vha IKT, implementering av 2VK Knut Olav Bakkene, Buskerud Kraftnett Forbruksfleksibilitet medfører utsettelse av nettinvesteringer og åpner for utvikling av kommersielle produkter Oppsummering Audun H. Wilberg, EBL Kompetanse AS 1545 Utstillingsbesøk D ELSEMINAR B Fra abonnent til kunde Ordstyrer Une Amundsen, SuperOffice 1345 Innledning Une Amundsen, SuperOffice 1350 Kundeservice i energibransjen Dag Ketil Grønnesby, TietoEnator Hva vet du om kunden når strømmen går, og hvilken informasjon er viktig for kunden? Hvordan skal du kombinere/integrere informasjon fra forskjellige kjernesystemer, og hvorfor er dette så viktig? Foredraget vil i tillegg til å belyse de tekniske utfordringene med en slik informasjonsutveksling, også trekke frem de gevinster tjenesteselskapene og netteselskapene vil oppnå med dette Kritiske suksessfaktorer hvorfor feiler så mange CRM-prosjekt Yngve Karlsen, ConsultIT En gjennomgang basert på flere gjennomførte prosjekter Fra dot.com til kundevennlig e-løsninger Geir Mykkeltvedt og Bård Olav Uthus, BKK AS BKK sa i 2000 nei til å stifte et dot.com selskap, og satset i stedet på å digitalisere kundekommunikasjonen. Dette har i etterkant vist seg å være en riktig beslutning. Foredraget vil ta for seg prosessen fra forprosjektet til realiserte e-løsninger, inklusiv en kort demonstrasjon KanKan som kunne (?) og Stella som ikke kom til stjernene Kari Fjørtoft Martinussen, Hafslund og Knut-Erik Madsen, E-CO Energi Prosjektene KanKan og Stella ble lansert i en periode hvor energiselskapsstrukturen i Norge var under sterk forandring. Prosjektene skulle øke kundelojaliteten og var basert på avansert bruk av IT. Ytre forhold fikk en avgjørende betydning for prosjektene Derfor er det mulig å skape merverdi på salg av telerettede tilleggstjenester Håkon Bergene, PortIT Foredraget vil belyse hvilke tilleggsprodukter kraftselskapene kan tilby de ulike kanalene fasttelefoni, direkte aksess/bredbånd. Ønsker markedet disse tjenestene fra kraftselskapene? Hva må til? Hvilke aktører tilbyr slikt partnerskap? Erfaringer fra Norge og utlandet. Hvilke marginer kan man forvente? 1540 Oppsummering Une Amundsen, SuperOffice 1550 Utstillingsbesøk P LENUM Ordstyrer: Bernhard Haukland, BKK Nett AS 1615 Energibransjen driver med råvarer mens IT-bedrifter driver med kunnskap eller er det omvendt? Paul Chaffey, Abelia 1645 It + Energi Et nytt eksporteventyr? Grethe Knudsen 1715 Oppsummering første dag 1900 Aperitiff i utstillingslokalet 1930 Konferansemiddag

4 TIRSDAG 24. SEPTEMBER P LENUM Ordstyrer: Kjell Hilde, IT Vest AS 0845 God morgen 0900 Fra elektronisk telegraf til kroppsintegrert databehandling Jon Bing 0930 Hvordan tjene penger på bredbånd? Arne Joramo, Teleavisen 1000 Kan et datavirus lamme en hel industri? Thomas McInally, Statoil ASA 4. mai 2000 begynte et virus som het ILOVEYOU å spre seg med lynets hastighet. I løpet av noen få timer var verdens raskeste virus et faktum. CodeRed angrep IIS webservere 18. juli 2001 med en spredningshastighet vi ikke har sett før. Nimda virus kom den 18. september, mange trodde at en Cyberwar har begynt. 17. april i år kom Klez virus som er i ferd med å sette nye virus rekorder i antall infiserte PCer. Hva er felles med disse angrepene?? Tre av fire er meget destruktiv. Kan vi overleve det neste angrep?? 1030 Utstillingsbesøk D ELSEMINAR C Bredbånd Ordstyrer: Arne Joramo, Teleavisen 1100 Innledning Arne Joramo, Teleavisen 1110 Bredbåndssamarbeid i Midt Norge Roald Boge, NorAksess AS Kan bredbåndssamarbeid motvirke regional sentralisering og utvanning av det kommunale mangfoldet, og samtidig gi et incentiv til bedret funksjonalitet på de markedskreftene som styrer priser og tjenester knyttet til det nasjonale transportnett i distriktene? 1130 Et år er gått hva nå? Bjarne Skaar, BKK Bredbånd AS Etter et intens arbeidsår er bredbåndmarkedet i utvikling. Produktene differensieres og fylles med innhold. Hva trodde vi og hvor langt er vi kommet? 1150 digitale-hardanger.no bredbånd kan bidra til å bevare lokaldemokratiet! Leiv Vambheim, Hardangerrådet Utbygging av bredbånd i Hardanger gir muligheter for samarbeid mellom kommunene i regionen: Man vil beholde lokalt folkestyre gjennom eksisterende kommunestruktur, men dele på administrative ressurser: Gjennom satsingen "Det digitale Hardanger" vil man bygge opp et felles fagkontor som skal håndtere: - Økonomi, lønn, personal. - Post, sak, arkiv. - Geodata, geografisk informasjonsbehandling 1210 Hvordan fylle bredbåndet? Øyvind Sørgjerd, Teleplan 1230 Virtuelle verktøy ifm. kompetanse- og kunnskapsforvaltning Oddbjørn Tolo, Statoil ASA Foredraget fokuserer på utvikling av en lærende organisasjon der kompetanse- og kunnskapsforvaltning dyrkes. Det vil bli vist eksempler på hvordan Statoil har etablert organisasjonsstruktur, verktøy og metoder for utbyggings- og prosjektmiljøet. Siden deler av disse fagnettverkene er spredt over hele verden har man tatt i bruk webteknologi og virtuelle arbeidsformer for å nå målsettingen Excellent projects world-wide Oppsummering Arne Joramo, Teleavisen 1300 Lunsj og utstillingsbesøk D ELSEMINAR D Samfunn og sårbarhet Ordstyrer: Knut Samdal, Sintef Energiforskning 1100 Innledning Knut Samdal, Sintef Energiforskning 1110 Kraftselskap neste mål for hackere? Alf Lundström, Vattenfall Elforsyning og annen infrastruktur som er nødvendig for å holde samfunnet i gang bygger på IT. En av de enkleste måter å skape kaos i samfunnet på er derfor å angripe datasystemene 1130 Når pengene er noen tastetrykk unna Tom Nilsen, Den norske Bank De fleste av IT-systemene i Den norske Bank behandler informasjon som representerer penger eller sensitiv informasjon. Tillit krever sikre løsninger. Krav om tilgjengelighet, brukervennlighet og selvbetjening ved E-løsninger stiller oss over store utfordringer. Dette må balanseres med tiltak for å unngå stadige forsøk på hacking, svindel og misligheter. Hvilke strategier har Norges største finanskonsern valgt på dette området? 1150 Terrorbalansen hackere vs samfunnet Per Thorsheim, Telenor 1210 Hvor sårbar er kraftforsyningen? Margareta Bergström, STEM 1230 IT og leveringssikkerhet 1250 Oppsummering Knut Samdal, Sintef Energiforskning 1300 Lunsj og utstillingsbesøk PLENUM Ordstyrer: Kjell Hilde, IT Vest AS 1430 It + Energi hva tiltrekker investorer? 1510 Framtidas kriser og katastrofer i energibransjen og hvorfor de gjør vondt, men er bra for oss. Tron Øgrim 1550 Avslutning ItEnergi 2002

5 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Arrangør: EBL Kompetanse AS, Norges Forskningsråd, Den Norske Dataforening Teknisk arrangør: EBL Kompetanse AS Tid og sted: september 2002 Radisson SAS Hotel Norge, Ole Bulls plass 4, Bergen Telefon: , telefaks Avbestilling: Ved avbestilling fra 10 til 4 arbeidsdager før konferansens begynnelse refunderes halve beløpet. Ved avbestilling mindre enn 4 arbeidsdager før konferansens begynnelse gis ingen refusjon. Avbestilling mer enn 10 dager før kursstart full refusjon. Det gis ikke refusjon for bestilte enkeltmåltider som ikke benyttes. Påmeldingsfrist: 30. august 2002 Innkvartering: Reise: Nærmere opplysninger: Vi tilbyr innkvartering på Radisson SAS Scandinavia hotel. Pris pr. person pr. natt kr 1165 rom/frokost Reisen kan bestilles ved direkte kontakt til: Heitmann Travel, telefon , telefaks Ved bestilling vil Heitmann Travel til enhver tid gi høyest mulig rabatt. EBL Kompetanse v/irene Rath Vegler, telefon , e-post: PÅMELDING ItEnergi 2002 EBL Kompetanse AS v/irene Rath Vegler, postboks 7123, Majorstuen, 0307 Oslo Telefon , telefaks Påmelding kan også gjøres via våre web-sider: Navn: Kryss av for ønsket delseminar: A: B: C: D: Ønsker overnatting fra. til, kr 1165,- Ønsker lunsj 23. og 24. september samt middag 23. september, kr 1400,- Ønsker lunsj 23. og 24 september, kr 700,- Navn: Kryss av for ønsket delseminar: A: B: C: D: Ønsker overnatting fra. til, kr 1165,- Ønsker lunsj 23. og 24. september samt middag 23. september, kr 1400,- Ønsker lunsj 23. og 24 september, kr 700,- Navn: Kryss av for ønsket delseminar: A: B: C: D: Ønsker overnatting fra. til, kr 1165,- Ønsker lunsj 23. og 24. september samt middag 23. september, kr 1400,- Ønsker lunsj 23. og 24 september, kr 700,- Ønsker utstilling, kr ,- + mva e-post: e-post: e-post: Deltakerpris: EBL/Dataforeningens medlemmer kr 4700,- + mva Ikke-medlemmer kr 6200,- + mva Påmeldingsfrist: 30. august 2002

6 UTSTILLERE: Trykk: Kampen Grafisk AS

SIKKERhet og sarbarhet. Nar kritisk IT-infrastruktur svikter Britannia Hotell Trondheim 11.- 12. mai 2005

SIKKERhet og sarbarhet. Nar kritisk IT-infrastruktur svikter Britannia Hotell Trondheim 11.- 12. mai 2005 SIKKERhet og sarbarhet 2005 Nar kritisk IT-infrastruktur svikter Britannia Hotell Trondheim 11.- 12. mai 2005 Ø sikkerhet og sarbarhet 2005 Når kritisk IT-infrastruktur svikter Sikkerhet står ikke lenger

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Telenor for fremtiden

Telenor for fremtiden Polyteknisk Forening 19. november 2002 Telenor for fremtiden Av konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1. Innledning For tre år siden sto min forgjenger Tormod Hermansen på denne talerstolen og fortalte om Telenors

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Kjære medlemmer... Lederen. God sommer med BRUM.

Kjære medlemmer... Lederen. God sommer med BRUM. NR. 1 2009 18. ÅRG. B r u k e r f o r e n i n g e n f o r A a s t r a K o m m u n i k a s j o n s l ø s n i n g e r Lederen Kjære medlemmer... God sommer med BRUM. Nok et vellykket seminar er avviklet.

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 2 Sammendrag Nasjonal sikkerhetsmyndighet Risiko 2015 gir en vurdering av sårbarheter i sam funnet, verdier som er verdt å beskytte og risiko for spionasje, sabotasje, terror

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003 nr.1 2003, Årgang 1 Din guide til lønnsom e-business November 2003 B2B på en enkel måte Senket terskel for ehandel Trenger du lokaler? Nå har du sjansen! Slik unngås leverandørfellene Web Services skaper

Detaljer

Virksomhet utenfor inntektsrammen

Virksomhet utenfor inntektsrammen Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-17-6 Virksomhet utenfor inntektsrammen På oppdrag fra Defo og KS Bedrift mai 2012 THEMA Rapport 2012-13 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: DEF-2012-01 Rapportnavn:

Detaljer

ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden.

ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden. Hemne 21. mai 2003 ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden. Hemne kommune, TISIP, http://www.hemne.kommune.no

Detaljer

Ledere svikter ehandelen

Ledere svikter ehandelen nr 2 2004 årgang 2 Din guide til lønnsom ebusiness Ledere svikter ehandelen Lokker med ekstrainntekt Småbedriftenes IKT-løsning Alle kan nå lære seg data 110 0 11 1 00 01100 1 010 111 Lønnsomme portaler

Detaljer

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016 www.visithaldenkanalen.no VELKOMMEN PÅ KURS Halden Regionalpark tilbyr Regionalparken har med dette gleden av å tilby kompetansehevende tilbud

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

ADVANTAGE AGRESSO BRUKERKONFERANSE 2014 BLI MED TIL GARDERMOEN! 60 seminarer og faglige foredrag

ADVANTAGE AGRESSO BRUKERKONFERANSE 2014 BLI MED TIL GARDERMOEN! 60 seminarer og faglige foredrag ADVANTAGE Et magasin fra UNIT4 Agresso Nr 2, 2014 BLI MED TIL GARDERMOEN! AGRESSO BRUKERKONFERANSE 2014 60 seminarer og faglige foredrag Erfaringer fra to prøvedriftskunder i a-meldingsprosjektet ADVANTAGE

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO :magasinet B :konkurranse :nytt fra ARCen Møt Geodata på Geomatikkdagene 2013 Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer

Løsningenes tidsalder er NÅ

Løsningenes tidsalder er NÅ Løsningenes tidsalder er NÅ -Og ved å dele erfaringer kommer vi videre. Statens Dataforum, Studieturen 1997 Rapport fra turen Ottawa, Canada : Technology in Government Week 1997 -serving Canadians better

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

En virkelig komplett IT-leverandør

En virkelig komplett IT-leverandør Nr 2 2007 Morgendagens IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 32 ledende IT-virksomheter i Norge. De er alle med på å utvikle og skape morgendagens IT-løsninger. Systec suksess

Detaljer

Agresso Brukerkonferanse 2009

Agresso Brukerkonferanse 2009 Meld deg på før 1. juli og vinn reisegavekort Agresso Brukerkonferanse 2009 HAMAR 20. - 22. september 2009 AGRESSO BRUKERFORENING Den blå tråden Velkommen til Agresso Brukerkonferanse 2009 Årets konferanse

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer