Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder"

Transkript

1 Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder Dokumentasjon av hvordan Cerum foretaksystem, med lovpålagte rutiner og sjekklister bidrar til oppfyllelse av lov og forskriftskrav Tilpass og bruk dette dokumentet,samt fysisk demonstrasjon, ved et eventuelt tilsyn 1

2 Eierskap Cerum foretakssystem leveres av Cerum SMB i Mo i Rana med innholdspakke fra Mestergruppen Bolig kvalitetsforum. Mestergruppen eier alle dokumenter og maler utarbeidet i kvalitetsforum, men som tilgjengeliggjøres for samarbeidene huskjeder, deres huskjedekunder og egeneide arkitektkontorer til bruk i deres næringsvirksomhet. Denne systembeskrivelsen orienterer om styringssystemets oppbygging og innhold. 2

3 Formål Formålet med styringssystemet er å kvalitetssikre byggeprosesser i henhold til offentlig regelverk med vekt på plan- og bygningsloven og HMS-regelverket. Styringssystemet er et modellsystem for bedrifters kvalitetssikring av egne leveranser. 3

4 Ansvar for dokumenter og maler Dokumenter og maler i foretakssystemet eies og vedlikeholdes av ulike parter. 1. Bransjedokumenter /maler eies og vedlikeholdes av bransjeorganisasjonene. Bransjedokumentene omfatter rutiner og hjelpemidler som er tolkninger av regelverk, og hvor bransjeforeningene er ansvarlig for innholdet når rutinene og hjelpemidlene brukes uendret. 2. Avtaledokumenter fra Norsk Standard og Husbanken som eies og vedlikeholdes av disse, og er implementert i Cerum etter avtale med rettighetshaver. (Bla. alle privatrettslige kontrakter) 3. Mestergruppen sine dokumenter /maler som tilbys huskjedene tilknyttet Mestergruppen eies og vedlikeholdes av Mestergruppen kvalitetsforum og ligger inne i Cerum 4. Kjedespesifikke dokumenter/maler vedlikeholdes av de enkelte tilknyttede huskjeder 5. Bedriftens dokumenter/maler som er egenutviklet eller utviklet ved tilpasninger og endringer av dokumenter i Cerum foretakssystem vil ansvaret for innholdet være bedriftens, og bedriften må selv sørge for at disse oppdateres. 4

5 Innhold i Cerum foretakssystem - Alt i ett foretaksystem for boligbyggere og arkitektkontorer Kundeoppfølging (CRM) Kontaktregister Prosjektmodul Kalender Fremdriftsplan Kommunikasjon (brev, SMS, MMS e-post) Avvikshåndtering HMS /SHA Dokumentstyring/arkiv Lovpålagte rutiner/sjekklister - m/versjonshåntering Sjekklister tilpasset også uavhengig kontroll Kobling til blankettpakke fra Standard Norge Linket til Sintef/Byggforsk kunnskapssystem (Byggdetaljblader) Kobling mot Byggsøk Kompetanseoversikt medarbeidere, firma, prosjekt 5

6 Lovpålagte områder hvor styringssystemet brukes Skriftlige rutiner/sjekklister Avvikshåndtering Dokumentstyring Sporbarhet Avfallshåndtering Byggesøknader Ansvarsretter Årlig revisjon HMS Uavhengig kontroll 6

7 10-1 a I SAK 10) - Organisasjonsplan med faglige ansvars- og myndighetsfordelingen og kompetanseoversikt i Prosjektet 1. Organisasjonsplan eget dokument 2. Faglig ansvars og myndighetsfordeling vises i gjennomføringsplan 3. Kompetansemodul i Cerum med følgende dokumentasjon Kompetanseoversikt for Person Foretaket Hvert enkelt prosjekt Kvalifikasjoner Utdannelse Erfaring Ansatthistorie Kurs/videreutdannelse 7

8 10-1 b) Hvordan andre foretak som foretaket knytter til seg, styres I Cerum løses kravet gjennom Rutine og sjekkliste som beskriver hvordan foretaket styrer andre foretak og tar inn og prekvalifiserer underleverandører. Maler for underentreprenørkontrakter som regulerer HMS ansvar, oppstartmøte, byggemøter, avviksbehandling etc. Verktøy som gjør det mulig å registrere ansvarsforhold og kompetanseoversikt for også underentreprenørens ansatte, på samme måte som man registrerer kvalifikasjoner til egne ansatte. På den måten kan entreprenører som selv står ansvarlig for tekniske installasjoner forsikre seg om at underentrepriser blir utført av kvalifisert personell. 8

9 10-1 c og d) Hvordan foretaket ivaretar de plikter og oppgaver som følger av foretakets ansvar og funksjon Rutiner og sjekklister for Ansvarlig søker, Ansvarlig Prosjekterende, Ansvarlig Utførende og ansvarlig kontrollerende. For ansvarlig søkerfunksjonen ivaretas kravet videre gjennom bruk av Byggsøk koblet til Cerum I Cerum Prosjekthåndbok ligger alle verktøy i de forskjellige faser av byggeprosessen. I Cerum distribueres rutiner og håndbøker til rett person 9

10 10-1 e) Hvordan foretaket sikrer at det har nødvendige og oppdaterte kunnskaper om krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som er relevante for foretakets godkjenningsområde Cerum har egen modul for kompetanseoversikt med opplæringsplan på alle ansatte i bedriften. Denne registreres og oppdateres kontinuerlig. Denne funksjonen tilfredsstiller samtid kravene i SAK 10 kapittel 11 om krav til utdanning og praksis. I Cerum registreres og arkiveres kompetanse på innleide bedrifter som ikke søker egen ansvarsrett. 10

11 10-1 f) Rutiner for å identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentagelse av avvik, fra krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven Egen elektronisk avviksmodul integrert i Prosjekt Alle krav i forskrift/veiledning til registrering, behandling og lukking av avvik ivaretas. Ved oppdagelse av avvik, fravik, manglende dokumentasjon eller kontroll av plan- eller tekniske løsninger, sendes avviksrapport til kommunen. 11

12 10-1 g) Rutiner for hvordan foretaket ivaretar registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppbevaring av dokumentasjon som viser at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt. Registrering og versjonshåndtering av dokumenter (rutiner, sjekklister, etc.) er innebygd i Cerum dokumentstyring. Videreformidling skjer gjennom Cerum kommunikasjon (brev, SMS, MMS, e-post) Beskrivelser, arbeidstegninger og kopi av offentlige dokumenter skal ha en styrt distribusjon og fordeles iht. distribusjons- og tegningslister. Oppbevaring av dokumenter skjer i Cerum arkivfunksjon Overlevering av FDV til Byggherre (Perm eller elektronisk) Dokumentasjon på Overtagelsesprotokoll 12

13 Styrte maler/dokumenter i foretaket Styrte dokumenter i form av Rutiner, sjekklister og andre hjelpedokumenter (bransje-, kjede- og firma) ligger tilgjengelig for brukerne i en faseinndeling tilpasset byggeprosessen. Lovpålagte dokumenter/maler må godkjennes av daglig leder i bedriften før de er gyldig som et bedriftsdokument. Andre (ikke lovpålagte) maler/dokumenter i Cerum styres rett inn i Cerum malbank til bruk i prosjektene 13

14 Dokumentstyring i et prosjekt -Alle dokumenter og kommunikasjon i byggeprosessen loggføres og arkiveres. Identifikasjon av tillatelser og bestemmelser gjøres gjennom Identifikasjon av plankrav gjøres ved at reguleringsplan lastet opp i Prosjekthåndbok i Cerum Fordeling av referat fra forhåndskonferanse sendes alle berørte parter gjennom Cerum Igangsettingstillatelse lastes opp i Prosjekthåndbok i Cerum. Fordeles til alle berørte parter gjennom Cerum. Identifikasjon av tekniske krav i pbl. gjøres gjennom bruk av sjekkliste med angivelse av detaljerte krav. Identifikasjon av krav til saksbehandling i PBL gjennom aktiv bruk av Byggsøk Identifikasjon av HMS krav gjennom egne sjekklister og rutiner 14

15 Foretaket skal ha rutiner for å sikre jevnlig gjennomgang og oppdatering av systemet I Cerum løses dette gjennom Egen rutine for jevnlig revisjon av foretakssystemet Mestergruppen s jevnlige Kvalitetsforumsmøter hvor det overordnede systemet oppgraderes i forhold til nye myndighetskrav, og forbedringsprosjekter av systemet. 15

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013.

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. uavhengig kontroll Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. Dette heftet inneholder informasjon som omfatter blandt annet: Gjennomføring av kontroll

Detaljer

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III...

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III... VEILEDER OM UAVHENGIG KONTROLL versjon 26.10 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kontrollområder... 4 2.1 Fuktsikring og lufttetthet i tiltaksklasse 1-3... 5 2.2 Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og 3... 5 2.3

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder Advokat Anders Evjenth Kluge advokatfirma DA anders.evjenth@kluge.no Trondheim 8. januar 2014 Kort om gjennomføringsplan

Detaljer

Vitale mål for byggesak

Vitale mål for byggesak 1 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010

Detaljer

Tilsyn i byggesaker: Å være eller ikke være? Etat for byggesak og private planer Bergen kommune

Tilsyn i byggesaker: Å være eller ikke være? Etat for byggesak og private planer Bergen kommune Tilsyn i byggesaker: Å være eller ikke være? Etat for byggesak og private planer Bergen kommune Øystein Andersen Seksjonsleder Utdanning: Jurist Praksis: 2 år som gruppeleder i Trygdeetaten 3 år som namsmann

Detaljer

Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m.

Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. NE kunnskap Oslo 29. mars 2011 Siv. ing. Svein Gloslie Boligprodusentenes Forening Universell utforming Vanskligere å få dispensasjon,

Detaljer

Krav til entreprenørens byggeprosess

Krav til entreprenørens byggeprosess Vedlegg 08 Krav til entreprenørens byggeprosess Tilbygg nye sykehjemsplasser September 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SHA helse, sikkerhet og arbeidsmiljø... 3 2. Ytre miljø... 3 3. Rent, tørt bygg RTB...

Detaljer

Trenger du. påfyll? 10 år

Trenger du. påfyll? 10 år Trenger du påfyll? 10 år Informasjon om Byggmesterskolen 3 Bygg og Bolig Styringssystem 4 Kalk2010 Grunnkurs 5 Kalk2010 Videregående kurs 6 Endringer i plan- og bygningsloven 7 Byggsøk med utgangspunkt

Detaljer

Tilsyn. Del 3 Vedlegg

Tilsyn. Del 3 Vedlegg Del 3 Vedlegg Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Del 3 Vedlegg Vedlegg 3.1. Funksjonskrav og tekniske løsninger Eksempler på hvordan funksjonskrav omsettes og fortolkes til ytelser

Detaljer

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Foretakets system og kontroll Kommunens tilsynsoppgave og Statens bygningstekniske etats oppfølging Hovedutfordringer for entreprenørene Hovedhensikt

Detaljer

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Litt om OBOS Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Lover, forskrifter og veiledninger Kontrollområder Gjennomføring av kontroll Kommunens saksbehandling Uavhengige kontrollforetak Godkjenningsområder www.obosprosjekt.no

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488. Det er kun

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer