ACOS WebSak Basis 6.6/6.8 og Office 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ACOS WebSak Basis 6.6/6.8 og Office 2010"

Transkript

1 ACOS WebSak Basis 6.6/6.8 og Office 2010 COPYRIGHT ACOS AS

2 Innhold: 1 Innledning Tekniske forhold Installasjon av registerinnstillinger for Word Tillegg i Word Word Addin: ACOS Tillegg for Office Outlook Addin Tilrettelegging av testmiljø Særskilte testpunkt Tilpasninger ved overgang til Office Klareringssenteret Klarerte plasseringer i nettverket Makroinnstillinger Katalog for brukermaler i Word (normal.dotm) Standard lagringsformat i Word Maltilpasning Rydde tekstmalkatalogen Sette kompatibiliteten Legg inn inndelingsskift på nytt Maler med flettefelter Maler med tabell-bokmerker Maler og egenskaper Feilmeldinger og tips til løsninger Finner ikke datakilden Fjerning av makro i mal Fjerning av rød springer i mal

3 7.2 Får dokumentet opp i Beskyttet visning Innledning Fremtidige Office-versjoner vil bli støttet fortløpende, men våre kunder bør alltid avklare med ACOS Support om den aktuelle versjonen er støttet før de tas i bruk. 2 Tekniske forhold ACOS støtter ikke Microsoft Office bit sammen med våre produkt. Dette fordi tilleggsapplikasjoner til Word, utviklet for 32-bit Office, ikke fungerer i 64-bit Office. Dette fører ikke til noen ulemper for våre kunder, da 32 bit Office er standardinstallasjon selv på 64-bit operativsystem. Se også for mer informasjon fra Microsoft. I korte trekk vil ikke det å installere i 32-bit ha noen ulemper. 64-bit er bare aktuelt om man skal benytte svært store Excel ark (>2GB). Dersom man ønsker å benytte den innebygde PDF-konverteringen i Office 2010, er dette støttet fra og med følgende versjoner av WebSak Basis; , og Office 2010 er satt opp som standard med alle sikkerhetsmekanismer aktivert. Det betyr at man ikke får tilgang til dokumentmaler før området der malene er plassert er angitt som et tiltrodd filområde. Viser til punkt 5.1 for flere detaljer. 2.1 Installasjon av registerinnstillinger for Word Dersom man ønsker å produsere dokumenter som inneholder flettefelter, må det gjøres en endring i registeret på hver brukers pc. Følgende registernøkkel må legges inn per bruker (Office 14.reg): [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options] "SQLSecurityCheck"=dword: Registerfil kan lastes ned fra 3

4 3 Tillegg i Word 3.1 Word Addin: WebSak Basis 6.6 støtter Office 2010, men uten Word Addin (knappene Tilbake til WebSak og Lagre som ny versjon ). Gjennom test hos ACOS og tilbakemeldinger fra kunder er det rapportert om flere problemstillinger som kan skape feilmeldinger og heng i Word i gitte miljøer og oppsett. - For å unngå disse problemene må Word Addin avinstalleres hos alle brukere som kjører Office 2010 og WebSak Basis 6.6. I noen tilfeller må Word Addin i tillegg deaktiveres. Gå på Fil Alternativer Tillegg - Com-tillegg og ta vekk ACOS MS Word Addin. Dersom knappene fortsatt henger igjen kan dette løses ved å høyreklikke på knapp som henger igjen og velge «fjern fra verktøylinje». Det er viktig at dette blir testet grundig i deres testmiljø før Office 2010 settes i drift i hele organisasjonen. At Word Addin ikke virker betyr i praksis følgende: Innsjekking av dokument via Tilbake til WebSak fungerer ikke o Dette innebærer at man må lagre dokumentinnholdet med Lagre knappen i Word, og deretter sjekke inn dokumentet manuelt på INN knappen til venstre i arbeidsbordet. o Andre standardfunksjoner knyttet til dokumentinnsjekking i WebSak Basis vil fungere ( sjekk inn -knapp, Journalpoststatus, avslutt/oppstart). Automatisk versjonshåndtering fungerer ikke For kunder som benytter versjonshåndtering ved endring i andres dokument, vil denne ikke fungere. Løsning på dette vil være å opprette ny versjon før dokumentet endres. Dette gjøres i Saksdokumentvinduet vha. høyreklikk og valget Lag ny versjon. For kunder som benytter versjonshåndtering i forbindelse med oppgavesending, vil denne ikke fungere. Løsning på dette vil være som for punktet over. 4

5 3.2 ACOS Tillegg for Office I WebSak 6.8. har ACOS Tillegg for Office overtatt for Word Addin. 3.3 Outlook Addin Import av e-post via ACOS Outlook Addin (og Enkelsak) fungerer som før for WebSak Basis 6.6 og Tilrettelegging av testmiljø ACOS anbefaler at det settes opp en testserver eller testmaskin med Office 2010 mot Kursdatabasen. Påse at denne kjører samme WebSak-versjon som Driftsbasen Sjekk at systemparameteret SYS_bokmerke.flett.gammel har verdien nei Sjekk at systemparameteret SYS_alt_tabellflett har verdien ja Malene kopieres over til eget filområde/mappe og kursbasen settes opp til å benytte disse Vi anbefaler å teste med flere brukere som redigerer og fletter på nytt i hverandres dokumenter Test av Flett på ny funksjonen Test av møtebehandling Testmiljøet må settes opp iht. innstillinger nevnt under punkt 5 Påse at Office14.reg er kjørt for alle testbrukere 4.1 Særskilte testpunkt Følgende punkter bør man teste ekstra nøye ved oppgradering. Dokumentproduksjon test gjennom de mest brukte malene. Møtemodulen (NB! Også med dokument produsert i eldre Office-versjon) o Produser et møte i testdatabasen med tilnærmet normal saksmengde PDF konvertering o Test konvertering av dokumenter ved journalføring og ved enkeltvis konvertering 5

6 5 Tilpasninger ved overgang til Office 2010 For å endre innstillinger hos en bruker må følgende gjøres i rett rekkefølge. Det er viktig at vi først lukker alle forekomster av Word, og deretter åpner en ny tom Word-forekomst. 5.1 Klareringssenteret Klarerte plasseringer i nettverket For å kunne bruke tekstmaler som ligger på et nettverksshare må området som tekstmalene ligger på klareres i Microsoft Office I Office 2010 har tilgang til maler og til dokument blitt strengere, og man må på forhånd klarere tilgang til områder der dokumenter lagres og der maler hentes fra. I klareringssenteret finnes det en del innstillinger som må endre på. Denne dialogen nås via menyen Fil > Alternativer Følgende vindu åpnes: Velg Klareringssenter, trykk så på knappen Innstillinger for klareringssenter og deretter Klarerte plasseringer. Her er det tre innstillinger som er viktig: 6

7 1) Hak av for 2) Velg 3) I feltet Bane, lim inn stien fra Gtm_tekstmaler (ref. Admin -> System -> Tekstkatalog) 4) Hak av for Trykk så OK for å lukke de to vinduene. Når alt dette er gjort skal fletting fra WebSak mot Word 2010 fungere Makroinnstillinger For å unngå problem rundt Automation errors ved oppretting av dokumenter, start Word 2010, gå på Fil -> Alternativer. Følgende vindu åpnes: 7

8 Velg Klareringssenter, trykk så på knappen Innstillinger for klareringssenter. Gå på fanen Makroinnstillinger, hak av Klarer tilgang til VBA-prosjektobjektmodellen. Trykk så OK. Lukk vinduet Alternativer for Word ved å trykke OK nederst. Lukk Word. 5.2 Katalog for brukermaler i Word (normal.dotm) Det blir problemer bl.a. ved åpning av dokumenter og pdf-konvertering dersom katalogen for brukermaler er satt til ett nettverksshare (f.eks \\server\..microsoft\maler) eller en nettverksdisk. Feilsituasjonen ser da ut til å omgås ved å sette lokasjonen for brukermaler til en lokal disk på klienten eller terminalserveren. Gå til : Fil -> Alternativer for Word. Klikk på Avansert, rull ned til avsnittet Generelt og trykk på knappen Filplasseringer. 8

9 Trykk på knappen Endre for å endre filplasseringen. Denne problemstillingen skal være løst i patch fra Microsoft. Denne skal også inngå i Office 2010 Culumative Update for Juni Standard lagringsformat i Word Alle som kjører en eller flere av modulene Ansettelse, Byggesak eller Møtebehandling, må sette standard lagringsformat i Word til.doc og ikke.docx. ACOS WebSak støtter i dag to måter å flette dokumenter på: 1) Fletting av dokumenter ved automatisering av Word (samme måte som vi har benyttet tidligere). Denne metoden lagrer dokumentene i DOC-format. 2) Fletting av dokumenter ved bruk av dokumentfletteserver. Denne metoden lagrer dokumentene i DOCX-format. Modulene nevnt over støtter i dag bare fletting av dokumenter ved automatisering av Word - altså metode 1 over. Det medfører også at dokumentene må lagres i DOC-format. 9

10 Vi har sett at i en del tilfeller så vil word lagre filen i docx-format selv om vi angir filtype til doc - dette problemet unngår vi dersom vi sier at standard lagringsformat i word 2007/2010 skal være.doc og ikke.docx. Selv om denne innstillingen blir satt, så hindrer det ikke fletting av dokumenter i ACOS WebSak med metode 2 over. Gå til Fil -> Alternativer, og velg Lagre. I feltet Lagre filer i dette formatet, velges Word dokument (*.doc) 6 Maltilpasning Oppgradere malene ved å åpne en og en mal i Word 2010 i henhold til punktene under. Sett av god tid dersom det er mange maler. Redigering og oppgradering av malene må skje direkte i malkatalog. Denne finnes ved å se i tekstkatalog-registeret (Admin System Tekstkatalog), objekt «gtm_tekstmal». 10

11 Åpne malene via malkatalogen ved å høyreklikke på selve filen og velge Åpne. NB! Wordfilene skal lagres tilbake som.dot fil, ikke som.dotx. (F.eks malfilen U_Brev.dot skal fortsatt hete U_Brev.dot etter at malen er oppgradert til Office 2010) Standard maxlengde på filnavn på malene er 16 tegn +.dot. 6.1 Rydde tekstmalkatalogen Husk å utføre disse endringene i en kopi av tekstmalkatalogen. - Vi anbefaler først å slette alle gamle maler som ikke er i bruk. - Alle datakildefilene (filnavn_d.doc) slettes før man begynner oppgradering av malene. Datakildefilene opprettes automatisk igjen første gang man åpner/bruker malen fra WebSak. For å få dette til må man ha skrivetilgang til tekstmalkatalogen. Personen som gjør dette må derfor være pålogget som malbruker, eller annen bruker med skrivetilgang til tekstmalkatalogen. 6.2 Sette kompatibiliteten Gå til Fil Alternativer Velg Avansert. Nederst finnes alternativer for kompatibiliteten Velg Micosoft Office Word 2010 (Man opplever gjerne at denne stilles tilbake til Word 2003, men dette skaper ikke problemer i 11

12 forhold til WebSak). 6.3 Legg inn inndelingsskift på nytt I malene som har inndelingsskift, må inndelingsskiftet slettes og legges inn på nytt. Microsoft har gjort endringer i inndelingsskiftene fra tidligere versjoner og det blir problemer med fletting dersom ikke inndelingsskftene byttes ut. Trykk på Vis alt for å vise inndelingsskift. Nede på menylinjen kan en sjekke hvilket inndelingsskift en står i. Denne vises ved å høyreklikke på Menylinjen, og velge Inndeling. Inndeling vises da til venstre på menylinjen. 12

13 Slett inndelingsskiftene som finnes i malen, og sett markøren der en ønsker å sette inn nytt skift. OBS! Når en setter inn et inndelingsskift hopper det opp en linje! Sett gjerne inn ekstra linjeskift før en setter inn inndelingsskiftet, og ev. slette linjeskift i etterkant. Gå til fanen Sideoppsett Skift Velg Kontinuerlig 13

14 Nytt inndelingsskift skal nå være på plass. (NB! Sjekk at inndelingsskiftene er riktig plassert, og at bokmerket ligger på første linje under inndelingsskiftet. Vi har erfart at bokmerket ofte legger seg på samme linje som inndelingsskiftet. Løsningen blir da å slette bokmerke og legge det inn igjen på rett sted. Bokmerket må stå på første linje under inndelingsskiftet. Eksempel: Bokmerket Vedtak må alltid ligge innenfor et Inndelingsskift. Plasserer du markøren på et linjeskift, kan du se nummeret på linjeskiftet nede til venstre på menylinjen (som vist her Inndeling: 1). 14

15 6.4 Maler med flettefelter Trykk Alt + F9 for å se eventuelle flettefelt. Disse vises slik: {MERGEFIELD Sbr_Navn}. Dokumenttype Brev Maler som inneholder flettefelt må være av dokumenttype Brev Gå til fanen Masseutsendelser Start utskriftsfletting Dersom valget Vanlig Word-dokument er aktivt må det endres til Brev. Hoveddokument i Word Maler som inneholder flettefelt må være definert som Hoveddokument i Word i definisjonen av malen i tekstmalregisteret. Les mer om dette i standard tekstmaldokumentasjon. 6.5 Maler med tabell-bokmerker Sjekk om malen inneholder bokmerker som henter inn andre tabellmaler. F.eks. TblKopiTil, TblVedlegg, TblSaksgang, TblDokument og lignende. Obs! For at slike tabeller skal flettes riktig inn i malen må en ha et linjeskift etter bokmerket dersom det ligger noe på neste linje. Under vises et eksempel på feil oppsett. 15

16 Her ligger bokmerke TblSaksgang2 uten linjeskjft under, og på neste linje ligger det en ny tabell. Dersom en benytter en slik mal i WebSak vil en få feilmelding, da Office ikke klarer å flette inn tabellen. Løsningen blir da å sette inn et linjeskift etter bokmerke TblSaksgang Maler og egenskaper Når man tilpassser maler til Office 2010, bør man samtidig kontrollere at opplysningene på malenes egenskaper er korrekte, men denne oppdateringen påvirker ikke fletting av maler i Office Oppdatering av opplysninger på Egenskaper: Stå i tekstmalkatalogen, høyreklikk på malfilen og velg Egenskaper Gå på fanen Sammendrag og sjekk opplysningene som står i feltene Tittel, Emne og Forfatter. Feltene kan stå blanke 7 Feilmeldinger og tips til løsninger 7.1 Finner ikke datakilden Malen inneholder makro, og Word finner ikke datakilden til denne makroen. Vanligvis er dette makroer som ikke lengre brukes i WebSak, f. eks. den røde springeren. Løsningen er da å slette makroer som ligger i malen. 16

17 7.1.1 Fjerning av makro i mal En måte for enkelt å fjerne makroer, er å sette på fanen Utvikler, og benytte valgene på dette båndet. Klikk kategorien Fil Alternativer under Hjelp. Klikk Tilpass båndet Merk så av for Utvikler under Tilpass båndet. Gå så til fanen Utvikler og til venstre finner en info angående kode. Sjekk om det ligger makroer i malen ved å trykke på Makroer. Da får en opp et vindu med oversikt over makroer som ligger i malen. Marker ev. makroen og velg Slett Fjerning av rød springer i mal Dersom den røde springeren er tilgjengelig i malen, må denne fjernes. Gå til fanen Tillegg, høyreklikk på indianeren og velg Slett egendefinert kommando. (Da vil makroen fjernes fra malen) 17

18 7.2 Får dokumentet opp i Beskyttet visning Gå til Fil Alternativer Klareringssenter Velg Innstillinger for Klareringssenter Beskyttet visning. Fjern de to hakene som er indikert under, og velg Ok. Test så malen på nytt for å sjekke om dette løser problemet. 18

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

EXTENSOR 05 Rehabilitering:

EXTENSOR 05 Rehabilitering: EXTENSOR 05 Rehabilitering: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.17 03.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål

Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål Brukerveiledning for tegneprogrammet OpenOffice.org Draw OpenOffice.org versjon 1.0. bokmål OpenOffice.org Generell del hovedsaklig oppskrifter for å få utført de ulike operasjonene. Forord OpenOffice.org

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Brukermanual Idium portal 4.xx

Brukermanual Idium portal 4.xx Brukermanual Idium portal 4.xx Versjon 31.08.2012 - Beta_09.21 Gratulerer med nye nettsider! Vi håper og tror at dere vil bli fornøyd. Denne brukermanualen skal forklare det som er standard for portaløsninger

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Dokumenthistorikk... 2 Innledning... 2 Installasjon av Extensor-databasen... 2 Systemforutsetninger database-server... 3 Installasjon av Microsoft SQL Server...

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer

Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer Innholdsfortegnelse 5 Bruk av PC-programmer...3 5.1 Generelt...3 5.1.1 Hjelpesystem...3 5.1.2 Programoversikt...3 5.1.3 Konfigurasjon...4 5.1.4 Valg av filbokstav...5

Detaljer

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! Innhold 1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Installasjon på nettverk... 1 1.3 Bruk av SQL Server... 2 1.4 Administrasjon...

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer