Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 13. januar 2011 Kl Nr utkommer dann og vann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 13. januar 2011 Kl. 19.00. Nr. 1-2011. utkommer dann og vann"

Transkript

1 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 13. januar 2011 Kl Nr utkommer dann og vann

2 SJØHESTEN NR Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK og til alle klubbens annonsører. Opplag ca. 90 eksemplarer. STYRET I DRAMMEN AKVARIEKLUBB 2010 Leder: Per Rasmussen, Collettsgt. 39, 3043 Drammen Nestleder: Kjetil Eilevstøl Østlia 3, 3400 Lier (Oppdrettskampanjen) Tlf: Sekretær: Torill Andersen Engene 87A, 3011 Drammen Tlf: Kasserer: Gro Dyredahl Lervik Store Landfald Øvre 75, 3025 Drammen Tlf Redaktør: Robin F. Martin Roligheten 32, 3029 Drammen Tlf Styremedl.: Jens Petersen Blektjernveien 14, 3046 Drammen Tlf Styremedlem Geir Bakken Skarpsnoveien 3A, 3055 Krokstadelva Tlf: Varamedl.: Asle W.Pedersen Tollefshagen 12, 305 Solbergelva Tlf: Varamedl.: Roar Hellerud Prof. Smiths allé 27, 3048 Drammen Tlf: Varamedl.: Per Gunnar Stenersæter Gabbroveien 25, 3070 Sande Tlf: Klubbens direkteadresssen til sider under NAF: Stoff til Sjøhesten sendes redaktøren. Klubbens postgirokonto: Kontingent for 2010: Seniorer kr. 300, pr. år. Juniorer/pensjonister/uføretrygdede kr. 150, pr. år. Familier kr. 350, pr. år. Klubben har medlemsmøtet andre torsdag i måned med unntak av juli og august. I januar blir møtedatoen annonsert spesielt p.g.a. genralforsamlingen. Medlemsmøtene holdes i Ungdommenes Hus, Colletsgt.10 på Strømsø i Drammen. Vi har eget klubblokale i 3.etg. Forsidebilde: Gro

3 Medlemsmøte 13. januar 2011 kl Generalforsamlingen Auksjon Akvarieprat Foredrag på januarmøtet. Etter at generalforsamlingen er gjennomført kommer vi til å vise et NAF foredrag som er produsert på slutten av 70 tallet. Det er et reiseforedrag som heter Med Anders Wickman i sørøst Asia. I 1979 foretok Anders Wickman to reiser til Singapore, Malaysia og Borneo. Fordraget viser bilder fra fiskeoppdrettere og eksportører av akvariefisk. Anders tok også turen inn i jungelen hvor han fanget fisk selv. Vi får se bilder av en del fiskearter, også noen som man ikke hadde ventet å finne på denne delen av kloden. Stoff til avisen sendes til: 3

4 4

5 Årsberetning for Drammen Akvarieklubb 2010 Medlemmer: Medlemsmassen i 2010 var på 47 senior og 12 familiemedlemskap. (I henhold til klubbens alderssatser for kontingent). Til sammen er dette 59 medlemsskap. Antall medlemsskap er det samme som forrige år så situasjonen har vært stabil. Vi har medlemmer fra flere kommuner. Klubblokale: Klubben har eget lokale i Ungdommens hus. Bortsett fra maraton auksjoner og en grillfest har vi hatt alle ordinære møter i dette. Vi har også en akvariereol i lokalet vårt og har litt egenoppdrett av fisk. Jens Petersen har tatt seg av denne. Klubblokalet brukes også til styremøter, arbeidsmøter og lager for klubbens eiendeler. Større innkjøp: Det har ikke vært gjort større investeringer i løpet av året, men den praktisk tilpasning i møtelokalet har vart ordnet slik at det nå er fast oppmontert høytalere, kabling av ledninger til projektor, innkjøp av bordduker etc. Salg: Klubben har solgt en akvariereol og via dette frigjort plass og gitt oss litt ekstra kapital. Klubbmøter: 9 ordinære medlemsmøter har vært arrangert. Program på møtene har vært foreningssaker, auksjon av fisk, planter m.m., utlodding og som oftest et videoforedrag, kåseri eller lignende. På desembermøtet var det gratis pizza til alle frammøtte ellers er det salg av kaffe, brus og pølser. Hovedaktivitetene har vært forsøkt avviklet temmelig raskt, slik at barnefamilier har kunnet få med seg det viktigste innen rimelig tid. Andre arrangementer/aktiviteter: Busstur til Gøteborg ble arrangert lørdag 17. april med 31 deltakere. Ekskursjon. Klubben var på visitt i Geithus Akvarium og Hagedam lørdag 11. September. Butikken drives av Jan Sørensen, som er medlem hos oss. Jan driver også med hagedammer, og har blant annet klubbens desidert største dam i tillegg til en mindre. Levendefortur til Tuft-dammen på Konnerud ble arrangert lørdag 8. mai med 14 deltakere. Grillfest ble arrangert 10. Juni på plassen ved Ungdommens hus. 5

6 6

7 Maratonauksjon ble arrangert søndag 28. februar med 31 selgere og 378 objekter og lørdag 25. september med 33 selgere og 323 objekter. Det er første året vi arranger to auksjoner, og dette har avgjort vart en suksess. Oppdrettskonkurransen har vært arrangert - med individuell utdeling av diplomer og oppsamling av oppdrettspoeng - etter 4 forskjellige vanskelighetsgrader. Den enkelte samler poeng for hver individuell art oppdrettet pr. år. Igjen ble det Asle Winnes Pedersen som gikk av med seieren og ble klubbmester. Klubbens samlede oppdrettspoeng inngår også i en konkurranse mellom alle klubber tilsluttet Norsk Akvarieforbund. Resultatet fra oppdrettskampanjen 2010 blir kunngjort senere men vi har hatt en fin økning i innmeldte oppdrett i år. Guppykonkurranse ble førsøkt arrangert på julemøtet, men ingen deltok. Avlyste arrangementer: Hjemmekonkurransen har ikke vært arrangert. Andre tilbud: Klubbavisa vår Sjøhesten - har kommet ut med 10 nummer med farget omslag og nye forsidebilder for hvert nummer. Stofftilgangen inne i bladet kunne vært bedre, men uansett har klubbavisa kommet ut før hvert medlemsmøte med møteinnkalling og aktuelt stoff. Robin Martin har vært redaktør. Vi kopierer nå innsidene på egen kopimaskin som vi har fått brukt i gave. Stort sett har det vært Robin og Jens som har stått for trykking og bretting av Sjøhesten, av og til assistert av andre styremedlemmer. Dette året har vi gått over til å sende avisa på mail til alle som ønsker det de kan evt. hente trykte aviser på medlemsmøtene. Dette gjør at vi trykker færre aviser og ikke minst sparer en del portokostnader. Avisa legges også ut på nettsidene våre. Norsk Akvarieblad som vi får via Norsk Akvarieforbund, kommer ut med 4 nummer pr. år. Bladet blir nå direktedistribuert fra NAF til medlemmene våre. De siste bladene er litt forsinket. Biblioteket vårt har ca 200 bøker for utlån, samt en del store oppslagsverk og en rekke tidsskrifter. Det har vært åpent for utlån på medlemsmøtene, men er mindre benyttet enn tidligere år. Internettsider. Klubbens gamle internettside som nå finnes på ligger fortsatt tilgjengelig på nett. Vår offisielle internettsider er under NAF s internettsider under Her legger vi ut aktuell informasjon, møteprogrammer, bilder fra enkelte møter etc. 7

8 8

9 Utadrettet vrksomhet: Gulskogendagen søndag 6. Juni:. Her hadde vi er liten stand for å vise fram fordyra som er å finne i dammene på Gulskogen går ved hjelp av småakvarier og luper. Vi hadde også med noen få levendefødende fisk med yngel, også dette en ny opplevelse for mange. Været var flott og besøket bra spesielt av barnefamilier. Drammen Elvefestival. Sammen med Drammen Stuefuglforening hadde vi også en liten stand under Elvefestivalen August. Et litt tungvint arrangement å stille opp på, i og med at vi hadde med små akvarier og måtte rydde standen opp og ned hver av dagene. Klubben ønsker flere medlemmer, og disse arrangementene var en fin anledning til å drive egenreklame. Organisasjonstilknytning: Drammen Akvarieklubb er medlem av Norsk Akvarieforbund NAF. Representasjon: Vår representant til Norsk Akvarieforbunds landsmøte i Elverum var Gro Lervik Per Rasmussen er med i styret for Ungdommens hus. Kjetil Eilevstøl har vært vår representant til møter i Ungdommens hus. Gro D. Lervik er kasserer i Norsk Akvarieforbund. Styret i klubben har bestått av: Leder: Per Rasmussen - Drammen Nestleder: Kjetil Eilevstøl - Lier Sekretær: Torill Andersen - Drammen Kasserer: Gro D. Lervik - Drammen Redaktør: Robin F. Martin - Drammen Styremedlem: Asle Winnes Pedersen - Solbergelva Styremedlem: Jens Petersen - Drammen Styremedlem: Geir Bakken - Krokstadelva Varamedlem: Per Gunnar Stenersæter - Sande Varamedlem: Roar Hellerud - Drammen Styrets aktivitet: Det har vært avholdt 12 styremøter samt 10 dugnadskvelder (noen ganger kombinert) med bretting/stifting av klubbavis. Drammen 3. januar Gro D. Lervik Kasserer 9

10 10

11 Lover for Drammen akvarieklubb Revidert pr. januar Foreningens navn er Drammen akvarieklubb. Dens formål er å fremme interessen for og å utvide kjennskapen ti akvariehobbyen, og å samle alle akvarister i Drmmen og omegn. Klubbens medlemmer skal hjelpe alle nybegynnere med råd og veiledning, og bør påtale alle former for dårlig akvariestell. 2 Som seniormedlemmer av foreningen kan styret ta opp enhver mann eller kvinne som er fylt 16 år- som juniormedlem kan tas opp ungdom under 16 år. Søknad om opptagelse i foeningen kan forlanges skriftlig av styret. 3 Generalforsamlingen er foreningens øverste ledelse. Den innkalles med 2 ukers varsel og skal holdes i januar med følgende dagsorden: # Årsberetning # Revidert regnskap for siste år # Valg av styret, varamedlemmer og to revisorer. Saker som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen må sendes skriftlig til styret innen siste medlemsmøte før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når det kreves av minst halvparten av medlemmene. 4 Foreningens styre består av 7 medlemmer:leder, nestleder, sekretær, kasserer, redaktør og to styremedlemmer. Dessuten veldes to vararepresentanter. Vararepresentantene har kun stemmerett når styret ikke er fulltallig. De fire første velges for 2 år, idet kasserer og leder går det ene året og nestleder og sekretær det andre. Redaktør, styremedlemmer og vararepresentanter velges hvert år. Videre velges hvert år to revisorer. Styret har den daglige ledelse av forening, innkaller til møter og forbereder generalforsamlingen. En junior kan velges inni styret. 5 Kontingenten for senior og juniormedlemmer fastsettes av styet i Drammen akvarieklubb og skal betales for kalendaråret. Medlemmer som ikke har betalt kontingent senest marsmøtet, kan besluttes strøket av styret. 6 Forslag til forandring av lovene kan tas opp til behandling på ordinær og ekstraordinær generalforsamling, men må i tilfelle være styret i hende senest siste medlemsmøte før generalforsamlingen. Forandringer i ovene kan kun foretas med 2/3 flertall. 7 Oppløsning av klubben kan foretas ved avsemming og må ha minst 3/4 av medlemmes stemmer for å bli vedtatt. Forslaget ti oppløsning kan ikke behandles på møtet hvor forslaget blir satt frem, men skal settes opp på dagsorden og behndles på neste møte. 11

12 Hva får klubben igjen for å være medlem i NAF? Siden dette antagelig blir et tema på generalforsamlingen, har også jeg lyst til å delta med noen synspunkter. Et argument som kan tale i mot og være medlem i Norsk Akvarieforbund er selvsagt at det koster penger kr. 100,- av hver kontingent som betales til vår klubb videresendes NAF. Og vi er blitt en stor klubb. Derfor er det lett å se disse pengene opp mot f.eks. sponsing av Sverigetur eller sikring for å greie økede strøm- og leieutgifter til drift av lokalet vårt. Sett fra mitt ståsted har vi råd til begge deler. Det viktigste klubben kan gjøre på den økonomiske siden, i tillegg til ikke å sløse, er å ha interessante møter helst med levede foredragsholder som får godt oppmøte og ekstra inntekter fra loddsalg, kafeteria og auksjon. NAF har flere kjerneaktiviteter. Oppdrettskampanjen er bare ett av tilbudende. Vel har det ikke vært like lett å få svar fra oppdrettsansvarlig ved henvendelser, men forhåpentlig vil dette bedre seg. Uansett er det viktig at flest mulig oppdrett blir registrert via NAF-systemet, fordi vi får en felles oversikt over oppdrett av de forskjellige arter som oppdrettes. Denne kan brukes på lang sikt blant annet mot myndighetene. Registrering av førstegangsoppdrett etc. er viktig. Dessuten kan våre iverigste oppdrettere være med å kjempe om et Norgesmesterskap. Vår klubb har egne nettsider som ligger innunder NAF-sidene og dette koster oss ingen ting. Det ligger faktisk litt ute på nettsidene våre se under - og videre under klubber. Blant annet er det lagt ut en del bilder fra klubbens aktiviteter der, oversikt over møter og Sjøhestens elektroniske utgaver. Defleste nye medlemmer kommer til oss via disse nettsidene, fordi det ligger en ferdig elektronislk innmeldingsblankett der. NAF har også diverse materiale på sine internsider som er beregnet på klubbstyrene mye av dette går på møtedrift både til medlemsmøter og tips om hvordan de forskjellige styrevervene kan utføres. Dette kan være til hjelp til nye styremedlemmer og vi burde være flinkere til å benytte dette materialet. Foredrag er en annen kjernevirksomhet i NAF. Gamle foredrag er nå skannet slik at de kan vises ifra PC. Nå er det også nye foredrag under produksjon. Ndet lages blant annet nybegynnerkurs i tropisk saltvann, som vil være ferdig til bruk på nyåret. Og ikke minst er det endelig et PR-foredrag for akvariehobbyen under arbeid i Alf Stalsbergs regi. Dette vil være til stor hjelp for den enkelte klubb som ønsker å kapre nye medlemmer via mer utadrettet virksomhet. Alf gjennomarbeider også sine gamle foredrag til nye utgaver. Det er ingen hemmelighet at det koster å utgi Norsk Akvarieblad 4 ganger årlig. Men dette når også ut til alle medlemmer i klubber tilsluttet NAF. Også vår klubb har en del medlemmer som uhyre sjelden har anledning til å komme på møtene. Norsk Akvarieblad og Sjøhesten er i praksis er det eneste tilbudet vårt som når fram til dem. Svekkes dette tilbudet kan noen av disse 12

13 bli borte, slik at vi taper klubbens andel av deres kontingent. Sett fra mitt ståsted er det viktigste NAF gjør uansett å være akvaristenes talsorgan overfor myndighetene. Det er mulig den enkelte akvarist ikke følger så godt med på hva som skjer her, men det er svært ofte høringer hvor NAF uttaler seg. Vi møter også opp på alle aktuelle møter i forbindelse med dette, og har også et godt samarbeid med Svein Fosså i NZB (Norges Zoohandleres Bransjeforening) i dette arbeidet. Blant det NAF har jobbet med i 2010 er f.eks. Direktoratet for naturforvaltningsforslag til Forskrift om innførsel og utsetting av fremmede organismer". Dette gikk blant annet ut på å lage en begrenset positivliste på akvarieorganismer det ikke kreves spesialtillatelse for å importere. (Spesieltillatelse ville i praksis ble veldig vanskelig) I tillegg ville forskriften også gjøre selve importen betydelig mer komplisert. Man skulle måtte søke om import en måned før oppgi nøyaktige antall fisk pr. art som skulle importeres (ut fra denne begrensede listen). Dette måtte stemme og skulle kontrolltelles ved ankomst Norge! Helt håpløst for zoobransjen, da lagrene hos grossister ikke er så stabile annet enn at arter av og til må byttes både på grunn av sykdom og tomme lagre. Og hvem kan telle flere hundre neontetra autister alle Rainman. Det sier seg selv at en eventuell positivliste og slike regler for import vill ødelegge hele akvariehobbien slik vi akvarister driver den - med et utall av arter og også mye for "spesielt interesserte". Nesten uansett hvor mange arter som blir oppført på en slik positivliste, vil det komme til å mangle viktige arter for oss. Vi ville fort havne i samme situasjon som de som har drevet under jorden med reptiler siden 70-tallet. Forskriften var tenkt innført fra men etter høringsrunden med mye pepper har det blitt veldig stille om den. Så vi får håpe 2011 også blir et Godt nytt år for oss akvarister. Men dette arbeidet mot myndighetene er helt essensielt, og det må drives kontinuerlig. Det er mange pressgrupper i Norge som i praksis er er imot en hver form for dyr i fangenskap som er våre motpoler i dette arbeidet. Detiljubler et hvert slikt tiltak som kan begrense hobbyhold av dyr. Det er bare noen få år siden vi holdt på å få et opplegg med telling og nøye innrapportering av antall gullfiks og koi i private hagedammer. Så ingen ting kan lenger forbause meg lenger når det gjelder utspill fra myndighetene. Det stemmer at det er flere klubber som velger å være seg selv nok og stå utenfor NAF. Og det stemmer også at NAF drives av noen få mennesker på ulønnet, frivillig basis, og da vil andre hensyn som lønnet arbeid, familie, sykdom etc fort gjøre at en ikke får gort så mye som en ønsker å gjøre. Dette har dessverre også vært min situasjon som medlem i NAF-styret, så det kjenner jeg altfor godt til. Men jeg kommer uansett til å satse mer på NAFarbeidet framover netopp fordi jeg synes dette er det viktigste jeg kan gjøre som akvarist. Gro D. Lervik 13

14 Referat fra medlemsmøtet Og så var det jul igjen og selvsagt same procedure med Julepizza og det hele og mye lavere temperatur enn de fleste setter pris på. Ingen problemer å få spist opp 10 pizza innimellom dager med altfor ofte servert juleribbe og pinnekjøtt. Men aller først var det tid for foreningssaker og utdeling av oppdrettsdiplomer. Og hvor ble det av Guppykonkurransen?? Vel. Det kom ingen deltakere, så den avlyste seg selv. Mulig det var for kaldt til at noen tok sjansen til å ta med seg deltakere, for det må da være noen som har guppy i denne klubben! Mend auksjonsgods det var det i hvert fall. Gro FISKEBØRSEN FRA NOVEMBERMØTET LEVENDEFØDEDE Mikke Mus Platy * kr. 110 Rød sverddrager * kr. 50 STIMFISK Odessabarbe * kr PLANTER Cryptocoryne * kr. 30 Saggitaria * kr. 40 Pistia stratiodes * kr Salvin ia minima * kr. 10 Limnophilia * kr. 20 Hornblad * kr. 20 Ferskvannstang * kr. 20 Najas * kr. 40 DIVERSE Eheimfilter * kr. 100 Mallehule * kr Lagringstønne til vann * kr Rot * kr. 50 Kokkosnøtt * kr. 10Tørrfor * kr. 20 Sneglemiddel * kr. 20 Mikroorm * kr. 30 Kontingent for 2011 Mange var flinke og betalte på forrige medlemsmøte, og flere blir det sikkert på januarmøtet. For medlemmer som ikke har anledning til å betale på møtene er det fint om dere bruker nettbank eller lignende og betaler til: klubbens girokonto Kontingentsatsene finner dere på side 2 i Sjøhesten. Det er fint hvis flest mulig kan ordne dette uuoppfordret før de får purring. 14

15 Gamle NAF foredrag. Klubben har gått til innkjøp av en del gamle akvarieforedrag produsert i regi av norsk akvarieforbund. Dette er lysbildeforedrag som har blitt digitalisert, til og med plinget mellom bildene er med. Rimelig nostalgisk i forhold til dagens digitale hverdag altså. Vi kommer til å benytte disse foredragene på medlemsmøter hvor vi ikke har levende foredragsholdere eller egenprodusert video. Selv om akvariehobbyen har utviklet seg mye siden disse foredragene ble laget har ikke de grunnleggende elementene forandret seg. Grunnlaget for hobbyen vår er jo fremdeles fisk og vann i en glassbeholder. Vi mener at det fremdeles er noe å lære av disse foredragene, så kan man jo også tillate seg å smile litt av de tekniske løsningen som ble brukt på 70 tallet. Geir Bakken Hva skjer i 2011 Årsmøte torsdag 13. januar 2011 Maratonauksjonen 6. februar 2011 Gøteborgsturen 2. april 2011 Til salgs Corydoras Sterbai kr. 40,- stk. Corydoras Soladis kr. 35,- stk. Cardinal Tetra 10 stk. kr. 100,- Platy Rød/Blå kr. 15,- stk. Regnbuemolly kr. 15,- stk. Henv. Robin tlf eller Fiskene kan hentes hjemme hos meg eller de leveres på neste klubbmøte 15

16 Liten butikk med stort utvalg Kjent for kunnskap og kvalitet Vi har Stendker Diskus Vi har Stendker frossen-for på lager Tollbugata 14 vis a vis Strømsø Postkontor TLF

17 Plantesiden Kvalitet er ikke nødvendigvis lik størrelse av Claus Christensen Når vi skal vurdere kvaliteten på en akvarieplante, skal vi tenke på målet! Planten skal ende som en vakker og sunn livskraftig akvarieplante hos en akvarist et eller annet sted i verden. Det lyder jo enkelt, men i virkeligheten er det mange ting som skal oppfylles for at det skal bli resultatet. Akvarieplanten skal ha den riktige alder og størrelse for å sikre best mulig vekst etter plantingen i akvariet. Hvis man ønsker seg et stort tre i hagen, kjøper man en liten ungplante på planteskolen! Det samme gjelder for akvarieplanter, hvis man vil være sikker på suksess! De unge plantene er bedre i stand til å tilpasse seg forholdene i akvariet hva angår lys, vann og bunnforhold. Flytter man en stor gammel plante, har den vanskelig for å tilpasse seg de nye forholdene og veksten blir uharmonisk. Store planter er ikke alltid et tegn på kvalitet! Tropica velger derfor ofte å produsere plantene fra frø, småplanter (utløpere fra moderplanter) eller ved vevsformering. Formeringsmetodene sikrer at plantene er i et ungdomsstadie, slik at de har evnen til å tilpasse seg forholdene i det akvariet de skal vokse opp i. Formeringsmetodene sikrer samtidig flere planter i hver potte. De kompakte planter kan således deles opp i mindre porsjoner innen de plantes i akvariet. På den måte kan en enkelt potte levere planter til et større område i akvariet. En sunn plante i toppform (god kondisjon), sikrer stor holdbarhet og evnen til å omstille seg til akvariets forhold Tropica kontrollerer konstant sunnheten på plantene i produksjonen, hvilket er en nødvendighet for at plantene kan eksporteres til alle verdensdeler. Men like så viktig er det for plantenes utvikling i akvariet. Hvis plantene ikke er sunne medfører det misvekst i akvariet og manglende holdbarhet under transport og i butikken. En av måtene å sikre sykdomsfrie planter er produksjonen på Tropicas vevslaboratorium. En sunn plante som har vokst godt til i potten, sikrer at planten har opplagret et reservelager av energi i form av stivelse i planten (oftest rotstokken - området mellom blader og røtter). Plantene kan bruke denne energien til å sette nye blader og tilpasse seg de nye forholdene i akvariet. For akvaristen gir det garanti for et godt resultat og for butikken minimeres svinnet! 17

18 Et tegn på en god kondisjon er god rotvekst og røtter som har vokst inn i stenullen i potten. Tropicas planter på stein og røtter er i mange måneder dyrket på stein eller røtter og har derfor vokst fast. Etterligninger er ofte limt fast eller surret fast med fiskesnøre eller tråd. Et helt kapitel for seg er de plantene, som dyrkes i sump. Det sikrer best mulig plantenes omstilling til de forskjellige forhold, som de skal vokse opp under i akvaristens akvarium. For planter er det også viktig å ha en oppvekst uten stress. Tropica dyrker akvarieplanterne etter metoder som sikrer optimal tilpasning til akvariet. Lys, gjødning og temperatur mm. er tilpasset og kontrollert. Klimacomputeren sørger for å regulere forholdene så de ønskede verdier holdes. Et eksempel: Hvis lysstyrken er for høy trekkes flere lag gardiner for og er lyset for svakt settes kunstig lys på. Lysstyrken er ikke høyere enn at plantenes blader stadig kan utnytte de lavere lysstyrker de senere vil møte i akvariet. Hvis plantene kommer fra frilandsfarmer i tropene hvor de ofte får fullt sollys, kan det gi noen flotte farger og en høy vekst. Men når disse plantene ender i akvariet, hvor lysstyrken maximalt er 5 % av tropelyset, kan planten slett ikke utnytte den svake belysningen og kollapser. De samme forhold gjelder gjødning og andre vekstfaktorer. Hurtig transport, sikker emballering og så få håndteringer som mulig fra produsent til akvarium sikrer at planten bevarer kvalitet og holdbarhet. Hos Tropica produseres plantene fra frø og småplanter til ferdige potter i det samme gartneriet. Pakkingen i sikre forsendelseskasser skjer kort før avsendelse. I forsendelseskassen festes pottene så plantene ikke får transportskader. Plantene er pakket enkeltvis i poser under transporten. Det sikrer at eventuelle soppangrep ikke spres til andre planter. Det velges en hurtig transport så plantene er ute i butikkene verden over innen få dager. Det er nyttig viten da det er akvarieplanter på markedet, som har været håndtert og transportert mange ganger, før de når akvariet. Det betyr tap av kvalitet, da planten har oppbrukt reservene og ofte har soppsykdommer begynt å svekke planten. Et eksempel kan være at plantene produseres på frilandsfarmer i tropene, f.eks. i Malaysia. Her høstes planterne over flere dager og lagres i kar inntil de transporteres til f.eks. Singapore til en fiskegrossist. Her lagres de løse plantene igjen til de forsendes sammen med fisk til mottakerlandet. I sluttlandet lagres de igjen hos grossisten, eller "akvarieplantegartneriet" inntil de sendes ut til butikkene. Ofte medfører de mange ompakkingene skader på planten. Det er ikke sjeldent at den samlede tid til lagring og transport kommer opp i over 2 uker. En slik behandling gir en kort holdbarhet i butikken og en dårlig overlevelse i akvariet. I noen tilfeller settes de løse plantene i en potte, hvor de fastholdes i stenull. Her medvirker potten dog kun til å få det til å ligne en "kvalitetsplante". Man fristes til at kalle det en "sandwich-plante". 18

19 Merkevaren Tropica er planter med de genetisk beste egenskaper Vi kjenner det fra frukt. Der finnes mange "sorter" med forskjellige egenskaber som smak og utseende. Det er mindre kjent at det også gjelder for akvarieplanter. Tropica har samlet hundrevis av forskjellige arter og sorter av planter. Det skjer ved ekspedisjoner til tropene, samarbeide med botaniske hager eller andre produsenter av akvarieplanter, samt foredlingsarbeide hos Tropica. Vi tester de nye plantene og deres egenskaper. Det kan resultere i nye gode og spennende akvarieplanter. Men like så viktig er de nye varianter av gamle kjenninger, men med bedre egenskaper. Det kan være lavere lyskrav eller bedre tilpasning til forskjelligheter i vannkvaliteten. Selv om planten heter det samme, kan det være stor forskjell på hvor godt planten trives i akvariet. Det konstante utviklingsarbeidet hos Tropica sikrer både plantenyheter og bedre kvalitet på kjente planter. Men også spesialiteter som gir akvariet særpreg og muligheter for å få spennende opplevelser. De arvelige genetiske egenskaper ses ikke alltid på salgsplantene men først når planten utvikler seg i akvariet. Den fortsatte trivsel - god informasjon på plantesticker med hver plante og ytterligere informasjon på For å nå målet, "en vakker og sunn livskraftig vannplante i akvariet", krever det utover sunne planter, gode forhold i butikken samt hos akvaristen, ellers kan selv den beste kvalitetsplante forfalle på få uker. Hjelp til den fortsatte vekst finner du på den vedlagte plantersticker eller her på vår hjemmeside. Kilde: Oversatt av Geir Bakken 19

20 20

21 Reef Symposium 23. og 24. oktober I Oslo Saltvannsforum realiserte nylig en gammel drøm - å få den verdenskjente amerikanske forfatteren og foredragsholderen Julian Sprung til Norge. Det er første gang han i det hele tatt gjester Europa. I tillegg hadde de også engasjert nederlandske Peter Schmiedel og vår norske Alf Jakob Nilsen. Alf Jakob skriver bøker for det internationale bokmarkedet sammen med Svein Fosså. Norske akvarister kan være stolt av at vi har verdenskjente forfattere på akvarielitteratur i disse to. Denne gangen presenterte Alf Jakob blant annet stoff fra en ny akvariebok som blir utgitt på tysk og omhandler akvaristikkens både tidligste og nyeste historie. Her var det mye interessant informasjon. Kommer denne boken på engelsk frister det virkelig til kjøp. For saltvannsakvaristene var det interessant å høre om utviklingen de siste 10-årene, hvor man har gått fra døde og klorblekede koraller til levende stein et kvantesprang! Julian Sprung hadde blant annet et svært interessant foredrag om evolusjon som ikke bare gikk etter det velkjente survivel of the fittest, men at endringer i arter også skjer ved kryssparringer mellom beslektede arter. F.eks. var det påvist ved forsøk at det oppsto kryssninger mellom ulike klovnfiskarter, selv om parene lekte på forskjellige deler av revet. I akvarieforhold ble det dette påvist mellom par som lekte i forskjellige akvarier som var koblet sammen i et felles vannsystem. Vannet kan altså betraktes som en flytende sædbank hvor mye spennende kan skje. Når det gjelder koraller er dette også velkjent. Peter Schmiedel var også et interessant bekjentskap. Han snakket mye om utvelgelse av fisk som ble holdt i parvis. Dessuten viste han et estetisk meget vakkert foredrag om forskjellige muslinger utrolig mye vakre mønste og farger. 21

22 Julian Sprang Foredragsholderne sammen med styret i Saltvannsforum Ca 80 akvarister også mange som bare driver med ferskvann - og en stor delegasjon fra vår klubb deltok på denne sosiale og meget hyggelig helgesamlingen. I alt fikk de servert 7 foredrag av høy faglig standard med varierte tema, nydelig mat og fine gevinster.og joda selvsagt ble det enda flere nye saltvannsakvarister etter en slik helg. Vår egen Roy Løvmyr Kritiansen kom på god gli. Dessuten har Jan Sørensen allerede startet opp. Han kan komme til å trekke med seg flere fordi han har planer om å ha en del saltvann i butikken sin etter hvert. Gro 22

23

24

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJHESTEN. klubbmte 13.02 kl 19.00. Maratonauksjon 09.02.2014! Foredrag klubbkveld 13.02.2014! Nr.2-2014 Utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJHESTEN. klubbmte 13.02 kl 19.00. Maratonauksjon 09.02.2014! Foredrag klubbkveld 13.02.2014! Nr.2-2014 Utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJHESTEN klubbmte 13.02 kl 19.00 Maratonauksjon 09.02.2014! Foredrag klubbkveld 13.02.2014! Nr.2-2014 Utkommer dann og vann SJHESTEN NR.2-2014 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 14. januar kl. 19.00 Nr. 1-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 1 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Sjøhesten nr. 6-2001 NR. 6-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 6-2001 NR. 6-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 6-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 6-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. klubbmøte 08.05 kl 19.00. Nr.5-2014 Utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. klubbmøte 08.05 kl 19.00. Nr.5-2014 Utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN klubbmøte 08.05 kl 19.00 Nr.5-2014 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.5-2014 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende medlemmer

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 13. oktober 2011 Kl. 19.00. Nr. 8-2011. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 13. oktober 2011 Kl. 19.00. Nr. 8-2011. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 13. oktober 2011 Kl. 19.00 Nr. 8-2011 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 8 2011 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 10. januar 2013 Kl. 19.00. Nr. 1-2013. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 10. januar 2013 Kl. 19.00. Nr. 1-2013. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 10. januar 2013 Kl. 19.00 Nr. 1-2013 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 1 2013 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle

Detaljer

Sjøhesten nr. 2-2002 NR. 2-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 2-2002 NR. 2-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 2-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 2-2002 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 14. april 2011 Kl. 19.00. Nr. 4-2011. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 14. april 2011 Kl. 19.00. Nr. 4-2011. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 14. april 2011 Kl. 19.00 Nr. 4-2011 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 4 2011 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 12. mai 2011 Kl. 19.00. Nr. 5-2011. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 12. mai 2011 Kl. 19.00. Nr. 5-2011. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 12. mai 2011 Kl. 19.00 Nr. 5-2011 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 5 2011 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 9. september kl. 19.00 Husk Maratonauksjon lørdag 25. september 2010 Nr. 7-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 7 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 11. februar kl. 19.00 Nr. 2-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 2 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Sjøhesten nr. 8-2001 NR. 8-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 8-2001 NR. 8-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 8-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 8-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 11. oktober 2012 Kl. 19.00. Nr. 8-2012. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 11. oktober 2012 Kl. 19.00. Nr. 8-2012. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 11. oktober 2012 Kl. 19.00 Nr. 8-2012 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 8 2012 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle

Detaljer

Sjøhesten nr. 7-2003 SEPTEMBER 2003 ANNO 1956 - 1 -

Sjøhesten nr. 7-2003 SEPTEMBER 2003 ANNO 1956 - 1 - SEPTEMBER 2003 ANNO 1956-1 - SJØHESTEN NR. 7-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens annonsører. Opplag ca.

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 13. desember 2013 Kl. 19.00. Nr. 10-2013. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 13. desember 2013 Kl. 19.00. Nr. 10-2013. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 13. desember 2013 Kl. 19.00 Nr. 10-2013 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 10 2013 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til

Detaljer

Sjøhesten nr. 5-2001 NR. 5-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 5-2001 NR. 5-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 5-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 5-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge

Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge Vedtekter av 28 august 2015 KAPITTEL 1, NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Grosser Münsterländer i Norge (heretter forkortet til GMN), stiftet 28.august 2015. Klubben

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 10. juni kl. 19.00 Nr. 6-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 6 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Sørlandets Rasekattklubb

Sørlandets Rasekattklubb 1 LOVER FOR SØRLANDET RASEKATTKLUBB (SØRAK). Revidert 23.11.99 Paragraf 1. Sørlandets Rasekattklubb (SØRAK) er stiftet i 1961, og er medlem av Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR), som er tilsluttet

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 20. april kl. 19.00 Nr. 5-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 5 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Sjøhesten nr. 9-2001 NR. 9-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 9-2001 NR. 9-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 9-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 9-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Lovverk for Lillestrøm Rasekattklubb

Lovverk for Lillestrøm Rasekattklubb LIRAK s lover Side: 1 av 7 Lovverk for Lillestrøm Rasekattklubb LIRAK s lover Side: 2 av 7 1. Lillestrøm Rasekattklubb (LIRAK) ble stiftet 9.4.1979 og er gjennom Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR)

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 8. november 2012 Kl. 19.00. Nr. 9-2012. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 8. november 2012 Kl. 19.00. Nr. 9-2012. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 8. november 2012 Kl. 19.00 Nr. 9-2012 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 9 2012 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 10. februar 2011 Kl HUSK MARATONAUKSJONEN 6. FEBRUAR KL Nr utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 10. februar 2011 Kl HUSK MARATONAUKSJONEN 6. FEBRUAR KL Nr utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 10. februar 2011 Kl. 19.00 HUSK MARATONAUKSJONEN 6. FEBRUAR KL. 12.00 Nr. 2-2011 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 2 2011 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 12. april 2012 Kl. 19.00. Nr. 4-2012. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 12. april 2012 Kl. 19.00. Nr. 4-2012. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 12. april 2012 Kl. 19.00 Nr. 4-2012 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 4 2012 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Oppdrett av akvariefisk naturvern i utradisjonell forstand?

Oppdrett av akvariefisk naturvern i utradisjonell forstand? Oppdrett av akvariefisk naturvern i utradisjonell forstand? Tekst og foto: Leif Gjerde Det nordjyske firmaet Credo Fish ApS har de siste årene vært alene i det skandinaviske markedet når det gjelder produksjon

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Sjøhesten nr. 2m - 2003 FEBRUAR 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 2m - 2003 FEBRUAR 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - FEBRUAR 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 2-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Vedtekter 2011 Norsk Bichon Havanais Klubb Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Det ble på årsmøtet 2011 vedtatt noen mindre tilpasninger i teksten sammenlignet med vedtektene vedtatt i 2010. Noen få paragrafer

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Sjøhesten nr. 10-2003 DESEMBER 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 10-2003 DESEMBER 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - DESEMBER 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 10-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Klubbvedtekter for Kjose 4H

Klubbvedtekter for Kjose 4H Klubbvedtekter for Kjose 4H 1 Navn... 1 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 4H klubbens arbeidsoppgaver... 2 5 Årsmøte... 2 5 1 Årsmøtesaker... 3 6 Styret... 3 7 Klubbrådgivere... 4 8 4H alumner... 4 9 Vedtekter...

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. klubbmøte 13.03 kl 19.00. Nr.3-2014 Utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. klubbmøte 13.03 kl 19.00. Nr.3-2014 Utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN klubbmøte 13.03 kl 19.00 Nr.3-2014 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.3-2014 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende medlemmer

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 10. oktober 2013 Kl. 19.00 HUSK MARATONAUKSJONEN 20. OKTOBER KL. 12.00. Nr. 8-2013. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 10. oktober 2013 Kl. 19.00 HUSK MARATONAUKSJONEN 20. OKTOBER KL. 12.00. Nr. 8-2013. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 10. oktober 2013 Kl. 19.00 HUSK MARATONAUKSJONEN 20. OKTOBER KL. 12.00 Nr. 8-2013 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 8 2013 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 10. mai 2012 Kl. 19.00. Nr. 5-2012. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 10. mai 2012 Kl. 19.00. Nr. 5-2012. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 10. mai 2012 Kl. 19.00 Nr. 5-2012 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 5 2012 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Sjøhesten nr. 3-2003 MARS 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 3-2003 MARS 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - MARS 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 3-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens annonsører.

Detaljer

Lover KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål. 4 Medlemskap

Lover KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål. 4 Medlemskap Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993.

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993. Forslag til justerte lover for MIFF. I møte onsdag 10. februar 2016 vedtok hovedstyret enstemmig å anbefale MIFFs generalforsamling 17. april 2016 å godkjenne disse nye lovene. Se også vedlagt dokument

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 14. juni 2012 Kl Nr utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 14. juni 2012 Kl Nr utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 14. juni 2012 Kl. 19.00 Nr. 6-2012 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 6 2012 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet 13.06.2015 Vedtatt av årsmøtet den 13.06.2015 med senere endringer, senest av 13.06.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx.xx.xxxx Kap 1 Innledende

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND Styret har bestått av Leder Gro Marie Hetland Nestleder: Karl Edvard Eidsvåg Sekretær: Guri Risa Kasserer: Aslaug Mydland Styremedlemmer: Ingeborg Hald Jørn

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Lover for Norsk American Akita Klubb stiftet 2001 Vedtatt av årsmøtet den 2.juni 2013 med senere endringer, senest av [ dato] Lovene er godkjent

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 8. april kl. 19.00 Nr. 4-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 4 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen.

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Rælingen Klatreklubb Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Dagsorden 1. Åpning a) Godkjenne de stemmeberettigede b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER

Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER Vedtatt på årsmøte februar 2017 1 Klubbens Navn Hønefoss Kamera Klubb. Forkortes til HØKK 2 Formål Hønefoss Kamera Klubb har til formål å fremme interessen for fotografi.

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Norsk Shiba Klubb

Lover for Norsk Shiba Klubb Lover for Norsk Shiba Klubb Vedtatt av årsmøtet den. Sist endret av årsmøtet den. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Shiba Klubb, her forkortet til NSK 2 Tilknytning Norsk Shiba

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer