INFORMASJON OM ØSTLI BOLIGSAMEIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON OM ØSTLI BOLIGSAMEIE"

Transkript

1 Informasjonsperm Side 1 av 28 INFORMASJON OM ØSTLI BOLIGSAMEIE Denne permen skal gi kortfattet informasjon om Østli Boligsameie, og er primært ment som en introduksjon for nye beboere. Likevel oppfordres alle til å ta en rask gjennomgang fra tid til annen for å gjenoppfriske de punktene som angår den daglige drift som f.eks. avfallshåndtering, vedlikehold og ordensregler. Det til enhver tid sittende styre bør sørge for å oppdatere informasjonen ved behov. Østli Boligsameie på internett: Innhold 1. KART 2 2. OM ØSTLI BOLIGSAMEIE 1 3. FORRETNINGSFØRER 7 4. VEDTEKTER 8 5. ORDENSREGLER AVFALLSHÅNDTERING VEDLIKEHOLD FARGEKART BEBOERLISTE FORSIKRING / BRANN / VANNSKADE / VILKÅR 23 1

2 Informasjonsperm Side 2 av KART 2

3 Informasjonsperm Side 1 av 28 REDSKAPS- OG AVFALLSBOD 1 62 Østliveien Østliveien Østliveien Østliveien Østliveien d P FELLES- ROM IDRETTS- PLASS a b 1 c 2 I II N e f P 3 : GJESTEPARKERING : AVFALLSCONTAINERE : STRØKASSER : SØPPELKASSE : TØMMING AV HAGEAVFALL : GRESSPLEN MED KLIPPEANSVAR HOS STYRET : PLENKANT / BED / HEKK / GJERDE MED VEDLIKEHOLDSANSVAR HOS TILGRENSENDE BOLIGSEKSJON : BED / HEKK ETC. MED VEDLIKE- HOLDSANSVAR HOS REKKENE 4 P Østliveien g S III IV N V Ø S 30 m 11

4 Informasjonsperm Side 1 av OM ØSTLI BOLIGSAMEIE Historikk Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL) startet de første tomtekjøp så tidlig som i 1966 og det siste ble foretatt 6 år senere i Etter at ABBL sto som eier av området, ble det fremmet forskjellige reguleringsutkast og først i 1976 fikk vi gjennomslag for en plan. Denne ble senere endret og antallet boliger ble øket fra 25 til 33. Planleggingen ble foretatt av arkitektene Hansen og Edland. Kontorstiftelsen av Østli Borettslag A/L var et faktum 24. mars 1980 og byggestyret bestod av medlemmer av ABBL. Senere ble styret supplert med personer som hadde fått tildelt bolig. Den første ordinære generalforsamlingen med tillitsmenn valgt blant beboerne og overtakelse av "Heggedalsprosjektet", fant sted i april Finansieringen av tomtekjøpet ble dekket av et byggelån som senere ble avløst av prosjektets opprinnelige finansiering. På lik linje med andre byggeprosjekt på denne tiden, bestod finansieringen av innskudd fra beboere og PSV-betaling på det resterende. Prosjektets netto byggekostnad, dvs. etter at arealtilskudd og refusjoner for vei, vann og kloakk fra naboer var trukket fra, beløp seg til i underkant av 16 millioner kroner. Hovedentreprenører for utbyggingen har vært Buer & Buer A/S og grunnentreprenør har vært Kåre M. Haug A/S. Byggefasen for vestre felt, rekke 1, 2 og 3 gikk etter de oppsatte planer. For østre felt, rekkene fra 4 til 7, ble en del forsinket grunnet en høyspentlinje som ikke ble flyttet som planlagt. Innflytting i to av rekkene ble fra 14 til 19 uker forsinket i henhold til oppsatte planer. Innflytting skjedde for vestre felt i perioden juli til oktober 1981 og for østre felt i perioden februar til mai Interessen for boligene var stor og ca. 100 personer meldte seg da prosjektet ble presentert. 1

5 Informasjonsperm Side 2 av 28 Den første sommeren etter innflytting var aktiviteten stor på Østli. Trær skulle plantes, plener såes til og fellesarealene opparbeides. Et anleggsområde ble i løpet av sommeren forvandlet til et trivelig boligområde. Etterhvert som beboerne ble ferdige med egne plener, arbeidet man seg videre med lekeplasser, fotballøkke og senere eget fellesrom (aktivitetsrom). Opp gjennom tidene har sameiere blitt pålagt opparbeidelse og vedlikeholdsplikt mot eksklusiv disposisjonsrett over arealer tilstøtende den enkeltes seksjon. Intensjonen med dette var å unngå store opparbeidelses- og vedlikeholdskostnader for sameiet på disse områdene. De som har pålegg om å utøve vedlikehold/opparbeiding mot disposisjonsrett er: Østliveien 31, 39, 51, 49, 59, 71, 79, 83, 93, 95, 99, 101, og 107. Størrelsen på arealene varierer og kun et fåtall har skriftlige avtaler om eksklusiv disposisjonsrett. Fra prosjektstart og frem til i dag har mye forandret seg og Østli Borettslag ble besluttet oppløst i generalforsamling i Pr. 1. januar 1988 ble Østli et boligsameie hvor beboerne var selveiere. ABBL's administrasjon har vært byggestyrets koordinator ved gjennomføringen av "Heggedalsprosjektet". Området som Østli Boligsameie i dag eier har i alle tider hatt tilnavnet "Kanada" blant fastboende heggedøler. Bakgrunnen for dette tilnavnet er ikke kjent. 2

6 Informasjonsperm Side 3 av 28 Om å bo i et sameie Østli Boligsameie er opprettet etter lov om eierseksjoner av 4.mars Eiendommen, gnr.78, bnr.177, består av 34 eierseksjoner, herav 33 boligseksjoner og 1 næringsseksjon. I tillegg har sameiet ½ parten av gnr.78, bnr.356. Østli Boligsameie er et sameie, dvs. at når du kjøper en bolig i sameiet, blir du eier av en ideell 1/33-del, fordi det er 33 boliger i sameiet. Til boligen og hagen rundt har du eksklusiv bruksrett. Skulle det være noen tvil om størrelsen på det området du har eksklusiv bruksrett til, så kontakt styret. Alt øvrig areal på Østli er felles og der er du medeier etter samme brøk 1/33. Fellesrommet og garasjeanleggene er en egen seksjon (næringsseksjonen) som alle har del i. Hver bolig har seksjonsnummer, mens g.nr.78 og b.n.177 er felles for hele området. For hver seksjon utstedes det et skjøte som bør oppbevares på sikkert sted. Det er mange fordeler ved å bo i et sameie; som felles friområder, eksempelvis ballplass og lekeplasser, samt fordeling av utgifter på flere. Vi har gjennom ABBL dessuten oppnådd gunstig huseierforsikring. Boligformen innebærer selvfølgelig også forpliktelser. Feltet er for lite til at vi kan ha egen vaktmester og dette medfører et felles ansvar for vedlikehold av utearealer inklusive veier, samt ansvar for andre saker som angår økonomi, fellesarrangementer, informasjon osv. Flere av oppgavene tar sameiets styre seg av, andre passer det å løse ved hjelp av dugnader. Selv om sameiet har en forretningsfører som tar seg av de mer formelle oppgavene, gjenstår altså en rekke oppgaver som beboerne selv må fordele seg imellom. Det er derfor en fordel at det rulleres i styret blant beboerne. Å bo så tett sammen medfører at vi må tilpasse oss og ta hensyn til hverandre. Ikke minst gjelder dette trafikkforholdene; hvordan vi kjører bil på området og hvor vi parkerer. På den annen side gir stedet gode muligheter for sosial kontakt og det å være en del av et fellesskap. 3

7 Informasjonsperm Side 4 av 28 ØstliNytt ØstliNytt er et enkelt informasjonsskriv utgitt av styret som omhandler aktuell informasjon vedrørende feltet. Skrivet kommer ut ved behov. Styret mottar gjerne innspill fra beboere om saker av felles interesse. Fellesutgifter Fellesutgifter betales månedlig av den enkelte husstand til dekning av de utgifter som er felles for sameiet. Disse omfatter bl.a. felles forsikring, renovasjonsavgift, vannog kloakkavgifter, snørydding, forretningsførsel, TV/radio kabelsignaler, fellesstrøm, gressklipping, sosiale tiltak, styrehonorar, kontorrekvisita, vedlikehold av fellesarealer inkl. fellesrom, redskapsbod og alle tak. Feieavgift dekkes av den enkelte sameier. Fellesutgiftene fastsettes av sameiermøtet og justeres i takt med faste utgifter og vedlikeholdskostnader. Det legges opp til å ha et visst beløp udisponert for å kunne møte uforutsette vedlikeholdskostnader. Fellesrommet Fellesrommet ligger i kjelleren i Østlivn. 31 og inneholder et enkelt kjøkken med oppvaskmuligheter, toalett, samt bord og en del stoler. Rommet brukes til styremøter og sameiermøter, men det er ikke minst tiltenkt andre sosiale sammenkomster av sameiets medlemmer, eksempelvis barneselskap. Kontakt styret for reservasjon av fellesrommet samt nøkkelutlevering. Det forutsettes at de som bruker rommet sørger for at det er i ryddig og rengjort stand etter bruk samt at oppvask og avfall ikke gjenstår. Grillfest Det er blitt tradisjon å avholde en grillfest, som regel på forsommeren. I tilknytning til denne arrangeres også fotballkamp mellom østre og vestre felt. Dette er et fint tiltak som bidrar til sosial kontakt mellom både store og små blant feltets beboere. 4

8 Informasjonsperm Side 5 av 28 Bilhold om vinteren Det er ikke tillatt med løse eller faste elektriske anlegg for motorvarmere til biler utenfor garasjene. Dette har minst to årsaker: Stikkontakter utgjør en sikkerhetsrisiko for barn. Utendørs leker barn ofte uten oppsyn fra foreldre. Vi har allerede i dag et høyt strømforbruk i garasjene om vinteren. Det bør ikke økes ved oppvarming av biler utenfor garasjene. Det skal brukes tidsur ved bruk av motor-/kupevarmer i garasjene, 2-3 timer oppvarming er tilstrekkelig. Husk å slå av lys i garasjene! Kontroller at stikk-kontakten til motorvarmeren er tørr. Fuktighet og salt kan føre til overledning og forårsake brann! Det oppfordres til bruk av ledige garasjeplasser slik at snøbrøyting hindres minst mulig. Brøyting vil normalt foregå etter kl Husdyrhold Husdyr er tillatt under forutsetning av at de ikke er til sjenanse for andre beboere. All hunde- og kattelort må plukkes opp. Dette gjelder ikke minst sandkassene på lekeplassene, der kattene erfaringsmessig gjerne gjør sitt fornødne. Tilbygg / antenner Alle utvendige bygningsmessige endringer, inkludert oppsetting av antenner/parabol, må godkjennes av styret før arbeidet påbegynnes. Dette gjelder også tilbygg som tidligere er godkjent for andre boligseksjoner. Pr. mai 2006 er både utbygging av kjøkken og soverom i andre etasje godkjent. 5

9 Informasjonsperm Side 6 av 28 Radon I løpet av ble det i privat regi utført målinger av radon i inneluft i to boligseksjoner. Målingene ble utført av to forskjellige instanser, Oslo Energi Konsult og Statens strålevern. I stuen i 1.etg. ble det målt årsmiddelverdier på henholdsvis 36 og 53 Bq/m 3 og på soverom i 2.etg. ble det målt 17 Bq/m 3. Statens strålevern har satt 200 Bq/m 3 som nedre tiltaksgrense. Salg og utleie Ved salg og utleie av boligseksjonen skal styret informeres. Noen praktiske råd Postkassene skal være tydelig merket med navn og nummer. Hovedkranen står under kjøkkenbenken til venstre. Se forøvrig seksjon 6 for viktige kontrollpunkter for å unngå vannskade. Boligene har mekanisk ventilasjon med en avtrekksvifte på loftet. Hastigheten på viften reguleres med bryteren på hetten over komfyren. Loftviften bør alltid være i gang for å unngå kondens i systemet. Det er også viktig at det slippes luft inn i boligen via ventilasjonssprekkene over vinduene. Kanalene inn til viften har hatt en tendens til å løsne. Det kan være fornuftig å kontrollere disse fra tid til annen for å få god effekt av viften. Dersom vifteanlegget likevel virker dårlig, kan årsaken være at selve viften er gjengrodd av støv innvendig. Likeledes bør støvfiltrene i utløpsventilene i taket renses for støv minst én gang pr. år. Sikringsboksen er plassert i inneboden i 1.etg. 6

10 Informasjonsperm Side 7 av FORRETNINGSFØRER Vår forretningsfører er: Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL) Postboks Sandvika Internett: I tillegg til vanlig forretningsførsel omfatter avtalen juridisk og teknisk bistand, samt revisjon og inkasso. Kontrakten mellom ABBL og Østli Boligsameie er vedlagt til orientering. 7

11 Informasjonsperm Side 8 av VEDTEKTER Vedtekter for Østli Boligsameie bør gjennomleses til orientering. Vedtektene er i samsvar med Lov om eierseksjoner, og utfyller denne på en del områder. Vedtatt på ordinært sameiermøte Korrigert i tråd med vedtak på ordinært sameiermøte Boligsameiet Østli Boligsameiet Østli er opprettet etter lov om eierseksjoner av 4. mars Eiendommen, gnr. 77, bnr. 177, består av 34 eierseksjoner, herav 33 boligseksjoner og 1 næringsseksjon. 2 Sameiets formål Sameiets formål er å: 1) ivareta drift og vedlikehold av sameiets bygninger, anlegg, maskiner og utstyr 2) fastsette fellesutgifter 3) ivareta andre saker av felles interesse for sameierne 3 Fysisk råderett - vedlikehold Hver av sameierne har, overensstemmende med fordelingsliste, eksklusiv disposisjonsrett over sin seksjon - inklusive yttervegger, veranda, dører og vinduer - med tilhørende tomteareal, én garasjeplass og én fast, merket uteparkeringsplass. Til seksjon nummer 83 hører det to garasjeplasser jfr. 6. For øvrig er tomten og alle deler av bebyggelsen som ikke omfattes av de enkelte seksjoners enerett til bruk, å betrakte som fellesareal. Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig skade eller ulempe for brukerne av andre seksjoner. Fellesanleggene må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i bruk av anleggene som er avtalt eller forutsatt. Vedlikehold av tak på boligseksjon, utebod og garasjeanlegg dekkes av sameiet. Sameiet er også ansvarlig for vedlikehold av fellesarealer, fellesbod og fellesrom. Alt annet ytre og indre vedlikehold av bruksenheten, utebod og garasjeanlegg - inklusive vegger, dører, vinduer, terrasse og garasjedør - påhviler den enkelte sameier. Den enkelte sameier er også selv ansvarlig for alle kostnader, inklusive forsikring, i forbindelse med eventuelle påbygg og nyinstallasjoner. Egenandel i forbindelse med forsikringsoppgjør dekkes av den enkelte sameier. Endringer av utvendige bygningstekniske konstruksjoner og oppsetting av antenner skal godkjennes av sameiets styre. Endring av farge på en rekke kan vedtas med alminnelig flertall av sameierne i den enkelte rekken ut fra et godkjent fargekart. Fargevalget må endelig godkjennes av styret før beising kan finne sted. Sameiermøtet kan med alminnelig flertall fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. 8

12 Informasjonsperm Side 9 av 28 4 Rettslig råderett Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til salg og pantsettelse. Bruksrettighetene til uteområder, garasjeplass og parkeringsplass som den enkelte sameier har i forbindelse med sin seksjon, er bindende for alle nåværende og framtidige sameiere, og kan ikke endres uten at sameiere som berøres av endringene, samtykker i det. Rettighetene kan kun overdras sammen med seksjonen. Salg og framleie av seksjonen skal meldes til styret ved inngåelse av kontrakt. Eier plikter å opplyse styret og forretningsfører om lengden på utleieperioden, navn på leietakeren samt egen adresse i utleieperioden. 5 Pantesikkerhet Sameiet forbeholdes panterett i hver seksjon med kr til dekning av sameiets fellesutgifter med prioritet etter 80 % av lånetakst avholdt etter Forsikringsrådets regler. Panteretten er tinglyst som heftelse på seksjonen. 6 Fellesutgifter/-inntekter Sameiets styre har plikt til å påse at alle fellesutgifter blir dekket av sameiet, slik at man unngår at kreditorer gjør krav gjeldende mot enkelte seksjonseiere for sameiets forpliktelser. Styret skal i samarbeid med forretningsfører sørge for innkreving av fellesutgifter hos seksjonseierne. Sameiets utgifter skal fastsettes etter nærmere spesifikasjon utarbeidet av styret i samarbeid med forretningsfører. Fellesutgiftene fordeles mellom sameierne i forhold til sameierbrøken. Hvis en sameier driver virksomhet eller iverksetter tiltak som medfører særlig høye fellesutgifter, kan sameiermøtet vedta at vedkommende skal bære en større del av utgiftene enn det sameierbrøken tilsier. Den enkelte sameier skal betale et à kontobeløp fastsatt av sameiermøtet til dekning av sin andel av fellesutgiftene. Sameierne innbetaler forskuddsvis den 1. i hver måned de fellesutgiftene som er fastsatt. Boligsameiet kan belaste sameiere for morarente etter gjeldende lovbestemmelser ved for sen betaling av fellesutgiftene. Eier av seksjon nummer 83 betaler et forholdsmessig bidrag fastsatt i avtale av for dekning av kostnadene knyttet til seksjonens ekstra garasjeplass. Sameiet skal ha et vedlikeholdsfond. Eventuelle avsetninger til vedlikeholdsfondet bestemmes på sameiermøtet. For mye innbetalte fellesutgifter overføres til disposisjons- eller vedlikeholdsfond. Inntekter av eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne etter samme nøkkel som brukes ved fordeling av fellesutgiftene. Et eventuelt årsoverskudd overføres disposisjons- eller vedlikeholdsfond. 7 Ansvar for sameiets forpliktelser For sameiets felles forpliktelser er den enkelte sameier ansvarlig i forhold til sin sameierbrøk. 8 Mislighold Hvis en sameier vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor de øvrige sameierne, kan vedkommende, med minst seks måneders skriftlig varsel, pålegges å selge seksjonen. Er ikke pålegget etterkommet innen fristens utløp, kan seksjonen kreves tvangssolgt (jfr. eierseksjonslovens 26). 9

13 Informasjonsperm Side 10 av 28 Det er å anse som vesentlig mislighold hvis seksjonseieren eller personer han er ansvarlig for, etter gjentatte skriftlige oppfordringer, ikke retter seg etter vedtekter, husordensregler, styrevedtak og vedtak fattet av sameiermøtet. Seksjonseieren er ansvarlig for sine husstandsmedlemmer, leietakere eller andre personer han har gitt adgang til leiligheten eller til eiendommen for øvrig. Det er også å betrakte som vesentlig mislighold når en seksjonseier etter skriftlige påkrav ikke betaler sin andel av de fellesutgiftene som er vedtatt av sameiet. Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan sameiets styre kreve fravikelse av seksjonen før seksjonen er solgt etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13. Denne bestemmelsen gjelder også for brukere av seksjonen som ikke er sameiere når den sameieren brukeren utleder sin bruksrett fra, samtidig gis pålegg om salg i henhold til eierseksjonslovens Sameiermøtet Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. Medlemmer av sameiermøtet er samtlige sameiere. 10 Innkalling til ordinært sameiermøte Ordinært sameiermøte (årsmøte) holdes hvert år innen utgangen av april måned. Styret innkaller skriftlig til årsmøtet med et varsel på minst åtte og høyst tjue dager. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt dagsorden, herunder forslag som skal behandles på møtet. Årsberetning, regnskap, revisjonsberetning og forslag til driftsbudsjett skal sendes ut til alle sameiere med kjent adresse senest én uke før ordinært sameiermøte. Saker som sameier ønsker behandlet på årsmøtet, skal sendes inn til styret minst tjueen dager før møtet. For at saker som krever to tredels flertall skal kunne behandles på sameiermøtet, må hovedinnholdet i forslaget være beskrevet i møteinnkallingen. 11 Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst fire sameiere skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinære sameiermøte med minst tre og høyst tjue dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet og de sakene som vil bli behandlet, jfr. også Om sameiermøtet På sameiermøtet har sameierne stemmerett med én stemme for hver seksjon de eier. Alle sameiere har rett til å delta på sameiermøtet med forslags-, tale- og stemmerett. Også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand har rett til å være til stede og uttale seg. Det er anledning til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge fram skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten anses å gjelde førstkommende sameiermøte, med mindre det framgår at annet er ment. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. Sameieren har rett til å ta med seg en rådgiver til sameiermøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom sameiermøtet gir tillatelse mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av boligseksjon har rett til å være til stede på sameiermøtet og til å uttale seg. Styret og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig, eller de har gyldig forfall. 10

14 Informasjonsperm Side 11 av 28 På det ordinære sameiermøtet skal disse sakene behandles: 1 Konstituering 2 Årsberetningen fra styret 3 Godkjennelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av tap 4 Driftsbudsjett med eventuell godtgjørelse til styret 5 Valg av revisor 6 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 7 Valg av valgkomité 8 Eventuelle andre saker som er nevnt i innkallingen Saker som en sameier ønsker behandlet på det ordinære sameiermøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om dette før fristen. Det ekstraordinære sameiermøtet skal behandle saker som er nevnt i innkallingen til møtet. Sameiermøtet ledes av styrets leder med mindre sameiermøtet velger en annen møteleder, som ikke behøver være sameier. Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som treffes på sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst én sameier som utpekes av sameiermøtet blant de som er tilstede. Protokollen skal gjøres tilgjengelig for sameierne senest én måned etter møtet. 13 Sameiermøtets myndighet Med de unntakene som er nevnt senere i denne paragrafen, og ellers i vedtektene og lov om eierseksjoner for øvrig, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall i forhold til de avgitte stemmene. Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Ved stemmelikhet avgjøres sakene ved loddtrekning. Det kreves to tredels flertall av de avgitte stemmene i sameiermøtet for vedtak om: a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning og vedlikehold b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter c) salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap d) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går utover vanlig forvaltning e) samtykke til endring av formål for en eller flere av bruksenhetene fra boligformål til annet formål eller omvendt f) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens 12 annet ledd annet punktum g) tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresesser og som går ut over vanlig vedlikehold, når tiltaket fører med seg ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 5 % av de årlige fellesutgiftene h) endring av vedtektene, om ikke lov om eierseksjoner stiller strengere krav Det kreves tilslutning fra de sameierne det gjelder til vedtak om: 11

15 Informasjonsperm Side 12 av 28 a) begrensninger i bruken av næringsseksjonen b) begrensninger i den rettslige råderetten over seksjonen c) endring i fordelingen av felleskostnadene d) endring i fordelingen av inntekter fra fellesarealer e) beregning av flertall i sameiet Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter eller oppløsning av sameiet, krever enstemmighet blant alle sameierne. Flertallet i sameiermøtet kan ikke gjøre vedtak som er egnet til å gi noen sameier en urimelig fordel på andres bekostning. 14 Styret Til å forestå driften av eiendommens fellesanliggender velger seksjonseierne på sameiermøtet et styre bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer, som innkalles til alle styremøter. Styrets leder velges ved særskilt valg. Styremedlem tjenestegjør i ett år. Tjenestetiden opphører ved avslutningen av det ordinære sameiermøtet i det året tjenestetiden utløper. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. 15 Styremøter Det innkalles til styremøter av styrelederen etter behov eller når minst ett styremedlem eller forretningsfører forlanger det. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet og de sakene som vil bli behandlet. Styremøtet ledes av styrelederen. Dersom vedkommende har forfall og det ikke er valgt noen nestleder, velger styret en møteleder. Styremøtet skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmene. 16 Styrets kompetanse m.v. Styret står for forvaltning av sameiernes felles anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Avgjørelser som kan tas med vanlig flertall i sameiermøtet, kan også tas av styret. Ved vedlikeholdsarbeider som medfører budsjettoverskridelser som samlet utgjør mer enn kr , skal imidlertid styret legge fram revidert driftsbudsjett for godkjenning på sameiermøtet før vedlikeholdstiltakene som forårsaker budsjettoverskridelsen(e), iverksettes. Denne bestemmelsen avskjærer likevel ikke styrets vedlikeholdsplikt og forvaltningsansvar etter lov om eierseksjoner. Styret ansetter, sier opp og avskjediger forretningsfører og andre funksjonærer, gir instruks for dem, fastsetter lønn og fører tilsyn med at de oppfyller sine forpliktelser. Styret skal sørge for ordentlig regnskapsførsel. Regnskapet skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor, valgt av sameiermøtet. I felles anliggender og ved salg eller bortfeste etter lov om eierseksjoner 30 tredje ledd og/eller vedtektenes 13 fjerde avsnitt, representerer styret sameierne og forplikter dem ved underskrift av styrets leder og minst ett styremedlem i fellesskap, eventuelt to styremedlemmer i leders fravær. Styret kan gi prokura. Styrets leder kan saksøke og saksøkes med bindende virkning for alle sameierne i saker som er nevnt i foregående avsnitt. 12

16 Informasjonsperm Side 13 av Inhabilitet Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale med seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar. Det samme gjelder for avstemning om pålegg om salg eller fravikelse etter 26 og 27 i eierseksjonsloven. Sameier, styre eller forretningsfører må ikke delta i behandling eller avgjørelse av noe spørsmål som vedkommende har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i. 18 Tvist Oppstår det tvil om en sak av felles interesse, avgjøres spørsmålet ved alminnelig flertall i sameiermøtet. Eventuelle tvister mellom sameiet og en eller flere seksjonseiere blir å avgjøre ved de alminnelige domstolene. Sameierne vedtar eiendommens verneting som rette verneting. 19 Andre forhold For forhold som ikke er dekket i 1-18 i disse vedtektene, gjelder bestemmelsene i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr

17 Informasjonsperm Side 14 av ORDENSREGLER Vedtatt på ordinært sameiermøte Revidert på ordinært sameiermøte Sist endret på ordnært sameier møte Maksimal tillatt hastighet på Østlifeltet er 30 km/t. 2. All kjøring og parkering av biler i stikkveier er forbudt med unntak av kortvarige nødvendige ærender. Parkering skal kun foregå på anviste parkeringsplasser. 3. All kjøring med motorkjøretøyer på gangveier er forbudt. 4. Ved hensetting av uregistrerte kjøretøy, campingvogner eller båter på sameiets fellesareal, skal det søkes styret om tillatelse. 5. Arbeid i betong bør ikke foregå etter kl Tilbygg/påbygg skal meldes inn som tilleggsforsikring til sameiets polise. 7. Ved oppføring av trampoline på fellesarealene er det krav om at det er montert sikkerhetsnett. Kun en (1) person skal være i trampolinen om gangen og eier av trampolinen er ansvarlig for at reglene følges. Vis også hensyn til naboen. Før bruk skal skriftlig godkjenning være innhentet fra styret. Søknad kan lastes ned fra under div. info. 8. Alle utvendige bygningsmessige endringer, inkludert oppsetting av antenner/parabol, må godkjennes av styret før arbeidet påbegynnes. Dette gjelder også tilbygg som tidligere er godkjent for andre boligseksjoner. 14

18 Informasjonsperm Side 15 av AVFALLSHÅNDTERING Husholdningsavfall Tømming av avfallscontainere skjer tirsdag morgen. Avfallscontainerne er kun for husholdningsavfall! Større gjenstander/emballasje og spesialavfall som f.eks. møbler, elektriske apparater, bygningsavfall, spillolje, maling, etc. skal ikke kastes i containerne. På Yggeset, 5 min. kjøring fra Østlifeltet i retning Vollen, kan man for kr. 20,- kvitte seg med alt avfall som ikke er tillatt i containerne. Papir Papiravfall kastes i egne containere. Her skal det kun kastes papir, papp og drikkekartong, ikke plastposer. Papircontainerne tømmes ca. 18 ganger pr. år. Datoer er tilgjengelige på Asker kommunes hjemmeside eller ved henvendelse Teknisk avdeling tlf Spesialavfall Alle husstander i Asker skal ha fått utlevert en rød boks for innsamling av spesialavfall (spillolje, maling, etc.). På én bestemt av tømmedagene for papir (ca. mai/juni), kan denne settes ut ved siden av papircontainerne, og den vil bli tømt. Dato kan finnes som angitt for papir. Hageavfall Hageavfall skal kun tømmes på de to stedene som er angitt på kartet. I forbindelse med vårdugnaden hender det dessuten at det bestilles en container for innsamling av hageavfall. 15

19 Informasjonsperm Side 16 av VEDLIKEHOLD Vedlikehold av fellesområder Det er sameiet v/styret som har ansvar for vedlikehold av fellesområdene. Dette utføres enten ved kjøp av tjenester eller som dugnadsarbeid. For enkle, sporadiske oppgaver som det ikke er praktisk mulig å sette ut som betalt arbeid, er hver rekke tildelt ansvar for løpende vedlikehold av fellesområder i henhold til tabellen nedenfor. For at dette skal fungere er det en forutsetning at alle føler ansvar for å holde det ordentlig, og at den enkelte ikke er redd for å gjøre mer enn andre. Det er selvfølgelig tillatt å gjøre en innsats utover de ansvarsområder som er tildelt her! Velholdte fellesområder bidrar til å øke trivselen og opprettholde verdien på boligene våre! Rekke nr Strø fellesarealer ved behov: stikkveier, X X X X X X X trapper, etc. 1) Fjerne snø Trapp ned mot garasjer Adkomst til fellesrom Adkomst til avfallscontainere 2) Vedlikeholde bed / hekk, etc. (se kartet) a + b c + d e f g Adkomst til avfallscontainere 2) Gressplener: rydde søppel, trimme kanter rundt lekeapparater, etc. (se kartet) I II III III IV Tømme søppelkasse nr. (se kartet) N S 1) Styret skal varsles når strøkassen er tom. Det er kun styrets medlemmer som kan bestille fylling. 2) Det er viktig at det er mulig å trille containerne ut for tømming tirsdag morgen. 16

20 Informasjonsperm Side 17 av 28 Sameiet har fast avtale om snørydding på fellesområdene. Denne omfatter ikke strøing, da dette ville bli svært kostbart. Det forventes at alle beboere gjør en innsats for å strø stikkveier og trapper ved behov. Det er satt ut 4 strøkasser på feltet, se kartet. Meld fra til styret når strøkassen du bruker er tom! Det er kun styrets medlemmer som kan bestille påfyll av strøkassene hos kommunen. Foran hver sesong forsøkes det å få til avtale med ungdom eller andre på feltet om gressklipping, noe som lykkes i varierende grad. Meld fra til styret om du er interessert eller vet om noen som er det! Sameiet har ingen avtale om rydding av søppel på fellesområdene. Beboerne oppfordres til enhver tid å bidra til ryddige fellesområder. Styret arrangerer årlig en vårdugnad i begynnelsen av mai for at det skal se trivelig ut etter vinteren. Vanligvis tar den 2-3 timer dersom alle møter. Vårdugnaden omfatter generelt feiing av veier og rydding av søppel i skråninger og på lekeplasser. Dessuten er det som regel en del annet forefallende arbeid som skal utføres, som f.eks.oljing av benker og lekeapparater, påføring av ny subbus på gangstier, samt forskjellige reparasjoner. Styret tar gjerne imot tips fra beboerne om arbeid som kan være aktuelt å utføre ved vårdugnaden. Samtlige beboere skal yte en innsats på fellesområdene, enten på selve dugnadsdagen eller en annen dag dersom man er forhindret denne dagen. Godt fremmøte og god innsats på dugnader vil bidra til å holde fellesutgiftene nede. I tillegg til vårdugnaden blir det som regel utført en del annet dugnadsarbeid i løpet av sommerhalvåret. 17

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18 KAP. 1 NAVN OG FORMÅL V E D T E K T E R for Sameiet Storgata 18 Vedtatt på sameiermøte 10.04.97 Endret på sameiermøte 27.04.05 1-1 Navn Sameiets navn er SAMEIET STORGATA 18. Sameiet består av 7 boligseksjoner

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 19. april 99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Fra samme dato opphører vedtekter av 1988 å gjelde Sist

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI. Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015

VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI. Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015 VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015 1 Sameiets navn er GRANLY BOLIGSAMEIE. Sameiet består av eiendommen gnr. 129, bnr.

Detaljer

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre V E D T E K T E R For Boligsameiet Bera Midtre 1. Navn: Sameiets navn er Boligsameiet Bera Midtre. 2. Eiendommen Eiendommen gnr. 117 bnr. 908 i Drammen ligger i sameie mellom eierne av de 120 eierseksjoner

Detaljer

Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012

Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012 Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012 1 Samtlige eiere utgått fra Kringkollen Borettslag 1, under gnr 163 bnr 11, Bøler,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1 fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1. Navn og opprettelse 1.1 Sameiets navn er Kruttverket B8-1 Boligsameie. Sameiet er opprettet

Detaljer

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for sameiets forpliktelser 7. Ettersyn

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Adresse Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE 1. Sameiets navn er "BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE". Sameiet består av 120 seksjoner i blokk, oppført på gnr. 14, bnr. 5 i Asker. Oppdelingsbegjæring for

Detaljer

VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016

VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016 VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for

Detaljer

Vevelstadåsen Boligsameie

Vevelstadåsen Boligsameie V E D T E K T E R (vedtatt 08.03.99) (Endret 1, 5, 15, 16, 17 og 18 i sameiermøte 19. april 2010) (Endret 11 og 17, 20 flyttet fra 18 og nye 16 og 19 i sameiermøte 15. mars 2011) 1 Sameiets navn er "Vevelstadåsen

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, )

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, ) V E D T E K T E R (vedtatt 11.03.98, sist endret 11, 14.04.2010) 1 Sameiets navn er "Vevelstadlia Boligsameie". Sameiet består av 252 seksjoner av eiendommen gnr. 107, bnr. 102 i Ski i henhold til oppdelingsbegjæring

Detaljer

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 16. juni 2011 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Eiendommen - formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K Vedtatt på sameiermøte 30.09.2004 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge J og K. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 67 eierseksjoner i eiendommen

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Pir 5. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 15 bnr 1529 i Tromsø

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE Vedtektene ble vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.10.83 og sist endret 30.04.2009 i samsvar med reglene i lov av 23.mai 1997 nr. 3, på årsmøtet 27.04.2011 og på

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan

Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan Revidert 10.02.2008 Innholdsfortegnelse 1... 2 2... 2 3... 2 4... 2 5... 3 6... 3 7... 4 8... 4 9... 4 10... 4 1 1 Sameiets navn er Boligsameiet Tomterhagan. Sameiet

Detaljer

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5.

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. Vedtekter for Oksval II Sameie 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. sept 1989 3. Revidert på sameiemøte 17. april 2002 4. Revidert på

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Vedtatt i sameiermøte den 26.09.2016 VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Sameiets navn er SAMEIET BAKKEBYGRENDA. Sameiet består av 12 bygg hvorav 4 bygg har 4 enheter og 8 bygg har 2, tilsammen 32 seksjoner

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE (Vedtatt på stiftelsesmøte for sameiet 13. juni 1984) (Revidert i 1988, 1994, 1998, 1999 og 2014) 1. SAMEIETS NAVN ER LUTVANN BOLIGSAMEIE. Sameiet består av 227

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR OKSVAL II SAMEIE

VEDTEKTER FOR OKSVAL II SAMEIE VEDTEKTER FOR OKSVAL II SAMEIE 1. VEDTATT på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985 2. REVIDERT på ekstraordinært sameiermøte 5.september 1989 3. REVIDERT på ordinært sameiermøte 17. april 2002

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

Bebyggelsen på eiendommene gnr.119 bnr.3869 består av 2 bygg, bygg 11 og 12. Bebyggelsen er oppdelt i 18 seksjoner:

Bebyggelsen på eiendommene gnr.119 bnr.3869 består av 2 bygg, bygg 11 og 12. Bebyggelsen er oppdelt i 18 seksjoner: SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET TOPPSKARVEN PÅ EIENDOMMEN GNR.119 BNR.3869 I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt på Stiftelsesmøtet 20.06.2002 Revidert på sameiermøtet 30.03.2009 1 NAVN. Sameiets navn er Toppskarven.

Detaljer

VEDTEKTER NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL.

VEDTEKTER NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL. SAMEIET TONSENHAGEN 3 VEDTEKTER Vedtatt på ordinært sameiermøte 01.mars 2007 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.05.1997 nr.31 (erstatter tidligere vedtekter av 19.04.1995) 1. NAVN, FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 26.04.99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997, nr 31 Endret i sameiermøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 1. Eierseksjonssameiet VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 Sameiets navn er Boligsameiet Mellomvegen 33. Sameiet består av eiendommen gnr 200 bnr 809 i Tromsø kommune. Sameiet består av 61 seksjoner,

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet)

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) Gnr 125 og bnr 447 i Ski kommune Vedtatt ved seksjoneringen Endret på ordinært sameiermøte 21042015 1 Navn, opprettelse og formål Eiendommen

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 Vedtatt i sameiemøte den 26. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 7 endret på sameiemøte 15. april 2008 7 endret på

Detaljer

VEDTEKTER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE Endret på ordinært sameiermøte 17.04.2013. 22.04.2014 og 15.04.2015. Sist endret på ordinært sameiermøte 07.04.2016 KAP. 1 NAVN og FORMÅL 1-1 Navn Sameiets navn er Sundby

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. )

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sist endret 14.04.16 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE

VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE 1. NAVN OG OPPRETTELSE VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 19.06.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 rev. 3.07.2014 Tilføyelse pkt. 2, 3. avsnitt (p-plasser).

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2 UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken rekkehus trinn 2 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken rekkehus trinn 2. 2 Eiendommen

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4 SAMEIEVEDTEKTER for Boligsameiet Sognsveien 4 Vedtatt på ordinært sameiermøte 12.04.11. (Erstatter vedtekter av 03.04.2003.) 1 «Boligsameiet Sognsveien 4» Sameiets navn er «Boligsameiet Sognsveien 4».

Detaljer

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge V E D T E K T E R For Sameiet Vormsund Brygge Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Justert avsnitt 9.2. vedtatt av sameiemøtet 25. april 2016. 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Vormsund Brygge.

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2 Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet eier og omfatter et fellesareal, og adkomstveg

Detaljer

VEDTEKTER for SANATORIEVEIEN TERRASSE. 25. april 2017

VEDTEKTER for SANATORIEVEIEN TERRASSE. 25. april 2017 VEDTEKTER for SANATORIEVEIEN TERRASSE 25. april 2017 Revisjon 7 KAP. 1 NAVN og FORMÅL 1-1 Navn Sameiets navn er Sanatorieveien Terrasse. 1-2 Formål Formålet med sameiet er å: a) Ivareta driften av sameiet.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER

S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER Sameiets navn er Sagbo Boligsameie, og er en direkte fortsettelse av Sagbo Borettslag. Sameiet omfatter eiendommen

Detaljer

V E D T E K T E R. (vedtatt 08.03.99, sist endret 14.03.12)

V E D T E K T E R. (vedtatt 08.03.99, sist endret 14.03.12) V E D T E K T E R (vedtatt 08.03.99, sist endret 14.03.12) 1 Sameiets navn er "Vevelstadåsen Boligsameie". Sameiet består av 210 seksjoner av eiendommen gnr.107, bnr. 100 i Ski i henhold til oppdelingsbegjæring

Detaljer

Uelandsgate 61 Sameie Uelandsgate 61 O460 Oslo

Uelandsgate 61 Sameie Uelandsgate 61 O460 Oslo Uelandsgate 61 Sameie Uelandsgate 61 O460 Oslo e-post internett styret@uelandsgate61.no www.uelandsgate61.no Side 1 av 5 VEDTEKTER for UELANDSGATE 61 SAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 26.

Detaljer

Vedtekter 20.04.07 rev 01.

Vedtekter 20.04.07 rev 01. Aasebryggene Vedtekter 20.04.07 rev 01. VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Gnr.13 bnr. 1702 Vedtatt i sameiermøte Den 20 April 2007 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie 1. Navn Sameiets navn er Holthagan boligsameie. 2. Innledende bestemmelser 2.1. Formål Boligsameiets formål er å ivareta og koordinere sameiernes felles interesser

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Styret Vestlifaret Boligsameie Vedtekter i Vestlifaret boligsameie 2 Innhold : 0. REVISJONER... 3 1. GENERELT.... 4 2. RÅDERETT.... 4 3. FELLESUTGIFTER....

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr.

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. 61 1. NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiets navn er "Sameiet Villblomsten"

Detaljer

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Hyttesameiet Funkelia III og

Detaljer

Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger oppdelingsbegjæringen, sameiets vedtekter og generelle ordensregler fastsatt av sameiet.

Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger oppdelingsbegjæringen, sameiets vedtekter og generelle ordensregler fastsatt av sameiet. VEDTEKTER FOR ULLERNÅSEN BOLIGSAMEIE GNR 28, BNR 827, OSLO KOMMUNE Vedtatt på ordinært sameiermøte 8. april 1999. Revidert på ordinært sameiermøte 12. april 2011 og 19. april 2012 i henhold til Lov om

Detaljer

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker 1. FORMÅL a. Hoegstad sameies formål er å ivareta drift og vedlikehold av sameiets eiendom, gnr.14 bnr. 188 i Asker kommune. Eiendommen består blant

Detaljer

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE VEDTEKTER for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE Disse vedtektene bygger på sameiekontrakt (tinglyst i 1993) og skjøte (tinglyst i 1976). Vedtektene er vedtatt på sameiermøtet den 25.04.07 og endret på sameiermøtet

Detaljer

VEDTEKTER for sameiet Kloppedalshagen fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Revidert etter generalforsamling

VEDTEKTER for sameiet Kloppedalshagen fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Revidert etter generalforsamling VEDTEKTER for sameiet Kloppedalshagen fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Revidert etter generalforsamling 04.04.2017 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Kloppedalshagen. 2.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Haakon den Godes vei 16. HAAKON DEN GODES VEI 16 Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Strandveien 134. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 119 bnr 3785 er

Detaljer

Humlerekka eierseksjonssameie

Humlerekka eierseksjonssameie VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET Humlerekka eierseksjonssameie 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn skal være Humlerekka eierseksjonssameie. Sameiet ble opprettet ved seksjoneringsbegjæring datert 7.5.2012 2.

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO Arkiv 423.2 VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG Adresse: Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Navn Sameiets

Detaljer

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02.

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02. V E D T E K T E R for Sameiet Beito Apartments II (opprinnelige vedtekter vedtatt 24.03.03, endret i sameiermøte 05.04.06 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr 31, gjeldende fra 01.01.02) 1 Navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Hegdehaugsveien nr 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr 209 bnr 66 i Oslo

Detaljer

SAMEIERVEDTEKTER FOR ODDEN MARINA BOLIGSAMEIE

SAMEIERVEDTEKTER FOR ODDEN MARINA BOLIGSAMEIE SAMEIERVEDTEKTER FOR ODDEN MARINA BOLIGSAMEIE Vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 10. juni og 16. desember 1996. Endret på ordinært sameiermøte 28. april 1998, 27. april 1999, 28. mars 2000, 23. april

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET TRONDHEIMSVEIEN 139

VEDTEKTER FOR SAMEIET TRONDHEIMSVEIEN 139 VEDTEKTER FOR SAMEIET TRONDHEIMSVEIEN 139 1. Navn og opprettelse Sameiets navn er Sameiet Trondheimsveien 139. Sameiet er opprettet med seksjoneringsbegjæring tinglyst 29. september 2008. 2. Eiendommen

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtatt i sameiermøte den 08.04.1999 Endret på sameiermøte den 04.04.2005 Endret på sameiermøte den 04.04.2006 Endret på sameiermøte den 11.04.2007 Endret på sameiermøte

Detaljer

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 1 Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 fastsatt på konstituerende sameiermøte / - 2014 1 Navn og formål Sameiets navn er Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3.

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE Vedtatt i sameiermøte den 28. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 11.05.04 Endret i sameiemøte 17.03.05

Detaljer

V E D T E K T E R for Sameiet Røa Terrasse side 1

V E D T E K T E R for Sameiet Røa Terrasse side 1 V E D T E K T E R for Sameiet Røa Terrasse side 1 1 Navn og opprettelse Sameiets navn er Sameiet Røa Terrasse. Sameiet opprettes ved oppdelingsbegjæring som tinglyses. 2 Eiendommen Bebyggelsen og tomten

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012)

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) 1 NAVN, EIENDOMMEN, M.V. Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge

Detaljer

Den enkelte har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til salg og pantsettelse.

Den enkelte har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til salg og pantsettelse. VEDTEKTER FOR ALVERNTOPPEN SAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 02.06.94, revidert på Sameiermøter; 13/11-95, 23/04-98, 5/4-2000, 13/3-2001 og 19/3-2003. 1 Sameiets navn er Alverntoppen sameie.

Detaljer

Vedtekter for hyttesameiet Vangen

Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for Vangen hyttesameie vedtatt ved seksjoneringen, den 27.03.2013 ihht lov om eierseksjoner av 23. mai nr 31 1997 1 Sameiets navn Sameiets navn er Vangen, adresse

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46

VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46 VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46 Org.nr. 997 677 811 Vedtatt på sameiemøte 26. april 2012 Sameiets navn er Sameiet St. Mariegt. 46. 1 Sameiets navn 2 Eiendommen Sameiet St. Mariegt. 46 omfatter gnr.

Detaljer

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie Vedtatt på sameiermøte 28.april 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) av 23.mai 1997 nr. 31, i kraft 1.januar 1998. Denne

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40

VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40 VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40 1. Eierseksjonssameiet Sameiets navn er Sameiet Lungegårdskaien 40. Sameiet ble etablert ved tinglysing av seksjoneringsbegjæring den 12.09.2011 og omfatter eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GOLFTUNET FELLES

VEDTEKTER FOR SAMEIET GOLFTUNET FELLES VEDTEKTER FOR SAMEIET GOLFTUNET FELLES 1 Navn og Formål Sameiets navn er Sameiet Golftunet Felles, heretter kalt Sameiet. De enkelte sameiere er Forus Dynamo Borettslag, Forus Terrasse Borettslag, Forus

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015.

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Lørenplatået

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 Utarbeidet den 09.09.14 1 Navn, forretningskontor og formål Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Rydbergsgate 7. Sameiet omfatter 17 boligseksjoner i eiendommen,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822

INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822 INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12 Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger Org. Nr. 885 195 822 KAP. 1 Navn og formål 1-1 Navn Sameiets navn er Sameiet Lervig Maritim A. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B Vedtatt i sameiemøtet den 21. mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 18.04.02 Endret i sameiemøte 24.04.03

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET SCHWEIGAARDSGATE 54

VEDTEKTER FOR SAMEIET SCHWEIGAARDSGATE 54 VEDTEKTER FOR SAMEIET SCHWEIGAARDSGATE 54 Vedtekter av 26.08.82 endret i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 til nye vedtekter 28. april 2003 Tilføyelse nytt tredje ledd 2 den 27. april

Detaljer

Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE

Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE Utskriftsdato 06.02.2015 13:46 Vedtekter for Helland Terrasse seksjonssameie Side 1 av 6 1. Eierseksjonssameiet Sameiets navn er Helland seksjonssameie. Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE

Detaljer

VEDTEKTER FOR NOREIDESTØLEN HUSEIERLAG GNR. 37 BNR. 257 I BERGEN

VEDTEKTER FOR NOREIDESTØLEN HUSEIERLAG GNR. 37 BNR. 257 I BERGEN VEDTEKTER FOR NOREIDESTØLEN HUSEIERLAG GNR. 37 BNR. 257 I BERGEN Sist revidert: Årsmøte 29. mars 2006. 1. SAMEIET Sameiets navn er: NOREIDESTØLEN HUSEIERLAG GNR. 37 BNR 257 Noreidestølen Huseierlag, ble

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 25. mars 2015 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BYGDØY ALLE 59

VEDTEKTER FOR SAMEIET BYGDØY ALLE 59 VEDTEKTER FOR SAMEIET BYGDØY ALLE 59 Vedtatt i sameiermøte den, 5. mai 1999i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Endret i ekstraordinært sameiermøte den 7.oktober 2008. Endret i ordinært

Detaljer

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vardefjellet BK2 trinn 2

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vardefjellet BK2 trinn 2 1 V E D T E K T E R For Sameiet Vardefjellet BK2 trinn 2 REVISJONER: Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 9.4.14 Revidert iht. protokoll fra ekstraordinært sameiermøte 7.5.14 Presisering

Detaljer

VEDTEKTER for TOPPENHAUG BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for TOPPENHAUG BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for TOPPENHAUG BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiemøte 26.01.1984 med endringer av 21.01.85, 11.04.89, 24.04.90, 25.04.91, 09.04.92, 12.12.96 16.04.98, 18.03.99, 29.03.07 og 17.04.08.

Detaljer

VEDTEKTER for RØA BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for RØA BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for RØA BOLIGSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 26. April 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. Mai 1997 nr. 31 Endret i sameiermøtet 23.04.2008, 26.04.2011, 29.04.2013 og 29.04.2014.

Detaljer

Vedtekter SAMEIET SINSENVEIEN

Vedtekter SAMEIET SINSENVEIEN Vedtekter SAMEIET SINSENVEIEN 14-16-18 Vedtatt på sameiemøte: 16.06.2003 Sist endret: 14.03.2012 Se også Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiet Sinsenveien

Detaljer

VEVELSTADSKOGEN SAMEIE. Sist endret 22. mars 2011

VEVELSTADSKOGEN SAMEIE. Sist endret 22. mars 2011 V E D T E K T E R Sist endret 22. mars 2011 1 Sameiets navn er «Vevelstadskogen Sameie». Sameiet består av 224 seksjoner av eiendommen gnr. 107, bnr. 101 i Ski i henhold til oppdelingsbegjæring tinglyst

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer