BYGGFAGBLADET. Tømrerbaser. God jul og godt nytt år! Sudoku. på offensiven i Peab. BAS forum. Reisebrev fra Dubai Side 14 og 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGGFAGBLADET. Tømrerbaser. God jul og godt nytt år! Sudoku. på offensiven i Peab. BAS forum. Reisebrev fra Dubai Side 14 og 15"

Transkript

1 NR BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører God jul og godt nytt år! Brakkesirkus fortsetter side 4-5 Kom med nytt forslag til ny kandidat til: Stockmanns Hammer side 8 BAS forum Side 6 Sudoku Side 9 Po prostu po polsku: Kapittel 10 POLSKE FAGFORENINGSKAMERATER Side 7 Reisebrev fra Dubai Side 14 og 15 Tømrerbaser på offensiven i Peab Side 10 og 11

2 LEDEREN Leder Egil Mongstad Det skal sterk rygg til å bæra gode dagar! (eldgamalt tresmidarord) avleder Det sku bu folk i husa n, husa n treng ha folk. Bygningsarbeidernes Hus trenger bygningsarbeidere! Bygningsarbeidernes Hus (BH) ER SOLGT! Så har det altså skjedd. Det kom nok ikke helt uventet på mange av dere som har besøkt oss i Henrik Ibsensgate 7, - eller i Møllergata 37, som det het etter at huset hadde skiftet adresse og Ibsenringen hadde skiftet navn. Dere har sikkert sett forfallet komme sigende. Verst var det på begynnelsen av 90-tallet, da medlemsras og økonomisvikt gjorde at husleiene ble satt ned for at fagforeningene skulle overleve. Da var det nok kjekt å sitte i styret for Huset og kunne bestemme sin egen og andres husleie. Men dette hadde sin pris. Bygget ble tappet for kapital, og behovet for rehabilitering vokste fortere enn husleieinntektene. BYGGFAGBLADET Redaktør: Egil Mongstad Telefon: Telefaks: E-post: w w w.byggfag.org Åpningstider: Mandag - torsdag kl mai sept. kl Fredager kl Redaksjonskomité: Per Aurland Sigurd Jensen Ken G. Solfjeld Svein D. Vestheim Pål A. Solfjeld Bjørn Larsen Litt historikk BH ble bygd på slutten av 30-tallet av Bygningsarbeiderforbundet, og sto ferdig til at Gestapo kunne nærmest flytte rett inn, etter at Norge ble okkupert i april Under okkupasjonen ble det utført sabotasjehandlinger i bygget, av motstandsfolk, som bl.a. utførte sprengning i 6. etasje. Etter krigen ble huset et senter for organiserte bygningsarbeidere, drevet som en stiftelse med formål om å skaffe bygningsarbeidernes organisasjoner i Oslo rimelige kontorer og møtelokaler. Dette formålet ble i stor grad ivaretatt. Forbundet og foreningene bodde her. Murerne drøyde til helt ut på 90-tallet før de kom etter. Men i 1988 gikk Bygningsindustriarbeiderforbundet inn i Fellesforbundet og flyttet ned på Lilletorget i Jernhuset. Etter dette ble det etter hvert stadig tydeligere at huset var for stort for de foreningene som var igjen. Mange av foreningene forvitret og ble slått sammen med andre, og behovet for kontorplass minket. Behovet for rehabilitering økte stadig, og selv om styret i huset prøvde å holde unna, ble det i den verdivurderingen som ble gjort forut for salget, stipulert et oppgraderingsbehov taksert til ca. 55 millioner. Etter at disse tallene kom på bordet gjorde styret en vurdering av eiendomsmarkedet og kom til at det var et gunstig tidspunkt for salg. Vi ble da og fornøyd med salgssummen; 52,2 millioner, som kan bokføres inn til det eiendomsløse fondet til Bygningsarbeidernes Hus, som fortsatt har som formål å skaffe bygningsarbeidernes organisasjoner i Oslo billige kontorer og møtelokaler. I skrivende stund har vi startet forhandlinger med de nye eierne om å samle de tre gjenværende fagforeningene; Oslo Bygningsarbeiderforening, Rørleggernes Fagforening og Tømrer og Byggfagforeningen i kontorer i 9. etasje, med møterom på Kvisten, i 10. etasje. Kanskje kan vi i 2007 ønske våre medlemmer og forbindelser velkommen til Bygningsarbeidernes Hus, i leide lokaler, men med et fond i ryggen som gjøre at vi har råd til å fortsatt være samme hus, i sentrum, - i et område rundt Youngstorget hvor det kommer til å skje mye spennende byutvikling fremover. Fellesforbundet knekker til! Det er ikke alltid lett å få penger ut av forbundet. Dette vil nok mange aktive fagforeningsmiljøer, med flere oppgaver enn penger, skrive under på. Men nå har Fellesforbundet bevilget ca. 17 millioner til kampen mot sosial dumping! Og har satt i gang en idedugnad for å diskutere hvordan pengene skal brukes!! Det går rykter om at rølpesjefen ; Kjell Skjærvø er lettere sjokkskadet. Han hadde håpet på 3 millioner til dette arbeidet, men det var før Bjørndalen la lommeboka på bordet. Men Kjell kommer nok over sjokket! Grafisk prod.: Gjerholm Design AS Fo rsidefoto: Dubai Fotograf: Mona Hermansen Kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre for å styrke fellesinteressene til de av oss som bor her, og til de som kommer hit for kortere eller lengre perioder.

3 BYGGFAGBLADET 4/2006 Bjerkene ved nybroen Rudolf Nilsen Så er det den siste aften jeg står ved de spinkle trær. Jeg synes at hele min ungdom er ett med de trærne her. For bjerkene her ved broen de var meg i unge år en trøst og en støtte i troen på alt som bar navn av vår! Jeg vet der skal finnes byer som hviler i solens favn og likesom ligger og nynner og priser sin elskers navn. De finnes et sted i syden, og nu skal jeg reise dit, hvor duften og lyset og lyden er gyllen og blå og hvit! Nu drar jeg til andre byer som ikke er grå av røk. Og kommer jeg engang tilbake så blir det på kort besøk! Nu drar jeg til andre byer med litt mer lys og plass, hvor ikke de drivende skyer er skjult bak en tank med gass! I står her i vårlig skjelven og ånder det sorte støv fra gassverket tvers over elven, så lyse i bark og løv! På gjensyn, min ungdoms bjerker, på gjensyn, min svarte by! Jeg suser i bil over broen i morgen ved dagens gry! Redaksjonen glemte å sørge for ny utfordring til å velge dikt. Redaktøren har derfor valgt dette diktet av Rudolf Nilsen. Vi kommer tilbake med nye utfordringer neste år! 3

4 ARTIKKEL SANDNESSJØEN: I Byggfagbladet nr skrev vi om den kondemnerte brakkeriggen på Slipen i Snadnessjøen. En rigg som var kondemnert på 80-tallet, blir tilbudt utenlandske arbeidstake re, med Fellesforbundets tilsynelatende aksept. Saken er ikke løst ennå, som det vil fremgå av vedlagte presseklipp. Den har imidlertid utviklet seg til å bli et politisk bikkjeslagsmål i kommunestyret, - særlig mellom Høyre og Arbeiderpartiet. AP er blitt beskyldt for kameraderi og for å trenere at riggen blir sanert. De av dere som vil lese mer om denne striden, - og om hvordan lov- og avtaleverk praktiseres på et ensidig industristed som Sandnessjøen, kan gå inn på: og lese mer. Er dette uttrykk for de moderne Nessekongenes makt over lokalpolitike re, eller? Fagforeningsleder Ole Broch Pedersen har sendt oss noen klipp fra en viktig strid på Helgelandskysten. 4

5 BYGGFAGBLADET 4/2006 5

6 BAS forum I dagens spalte vil jeg starte med å gjengi en del av et innlegg som jeg tidligere har hatt i Reka, AF Skandinavia sin klubbavis. Som dere vil se av fortsettelsen er dette høyaktuelt også i dag. TILRETTELEGGING AV BYGGEPLASSER BASFORUM Ken Gordon Solfjeld er en erfaren bas i AF Bygg Oslo (tidl. AF Raganar Evensen AS), og nestleder i foreningen. I Byggfagbladet fremover vil Ken ha en fast spalte som skal hete Basforum, der han vil ta opp temaer som berører baser, akko rdarbeid og annet beslektet stoff. TEKST: Ken Gordon Solfjeld at dette skjer svært sjelden. Er dette motiverende? Og når blir tømreren trukket inn i prosjektet? Hvordan får han være med og påvirke riggplan, kraner, lagringsplass eller at materialer blir kjørt inn under oppføring av råbygget? Hva med valg av materialer og utføringer? Etter et dårlig resultat på byggsida i AF Skandinavia har klubben og ledelsen inngått samarbeid for å øke produktiviteten og bedre resultatene. I samarbeid med baser og tillitsvalgte har klubben utarbeidet 11 punkter som vi håper at også bedriftseldelsen vil samarbeide videre om: 6. Bedriften må jobbe mer aktivt for å ansette flere håndverkere, også med fokus på kvinner og utenlandsk arbeidskraft. De sistnevnte grupper kan evnt. ansettes på lavere lønn inntil de kan språket. Språkopplæring bør bedriften ta ansvar for. Ellers betales de etter overenskomsten. 7. Øke andelen lærlinger fra dagens ca. 10% til 15%, og etablere ansvarlige for dette. Starte kursing av instruktører. 8. PC inkludert nødvendig opplæring til alle baser. Dette kan skje i samarbeid med fagforening. Baser: Skriv dine kommentarer! Er du enig eller uening i det som Ken sier? Send e-post til eller faks til Red. Når man har drevet i samme bransje i 33 år bør en ha noen visjoner om hva som skal til for å få bransjen på rett kjøl. Nå har jeg allerede på en måte sagt at det er noe som ikke stemmer med bransjen. Da jeg har jobbet omtrent hele denne tiden i det som i dag heter AF Skandinavia er det herfra jeg har hentet mesteparten av min dokumentasjon. Manglende kontinuitet fra arbeid til prosjekt Etter min mening burde det være et krav at noen sentrale personer i prosjektet skal være med på anbudsregningen og prosjekteringen. Mitt inntrykk er at i alt for mange tilfeller blir prosjektledelsen forelagt et bygg som allerede er ferdig prosjektert. Hvor mange personer i prosjektledelsene kan med hånden på hjertet si at de f.eks har brukt forskalingslagets ekspertise når det gjelder valg av forskalingssystemer, hva slags og hvor mange kraner som skal være på plasse, hvor lagringsplass for systemer/armeringsstål skal være? Jeg har inntrykk av Klubbens forslag til tilrettelegging og øking av produktiviteten 1. Det velges to baser i hvert lag som blir bas annenhver jobb. Fordelene: Basen kommer tidlig inn på ny jobb, samtidig som basen får avsluttet forrige jobb. Det kan bli lettere å rekruttere nye baser. De som er baser kan ha godt av å ikke være bas på hver eneste jobb. 2. Utdanning av baser internt, i samarbeid med fagforening. (det er laget opplegg på dette.) Klubben og ledelsen samarbeider om å plukke ut baser. 3. Basene, tillitsvalgte og verneombud bør være mer sentrale i rigging av byggeplassene (kraner, lagerplass, hvilke forskalingssystemer som skal brukes, stillasjer, heiser, framdriftsplaner, avfallshåndtering/containere m.m.) 4. Grunnarbeidere/ryddere inn i akkordlagene på forskaling/tømmer. Styres av lagene mot forhøyet kronefaktor. 5. Framdriftsmøter i lagene. Dette kan for eksempel gjøres som fem-min. morgenmøter,- utvides ved behov. 9. Baser må, på frivillig basis, bli mer sentrale vedrørende bestilling av materialer og verktøy. 10.Formenn avlønnes etter akkorden til lagene på det faget de tilhører. 11.Møter i Fagforum hvert kvartal. Baser og tillitsvalgte bør være mer sentrale i Fagforum. Disse punktene mener undertegnede kan bidra til å øke vår egen produktivitet, noe som blir stadig viktigere, spesielt i dagens situasjon hvor utenlandske firmaer med lave lønninger blir stadig vanligere i vår bransje. Bedret produktivitet vil også gi bedre lønninger, noe vi selvsagt håper ikke vil legge noen demper på ledelsens vilje til videre samarbeid om dette viktige temaet. En riktig god jul og et godt nytt år til dere alle! 6

7 BYGGFAGBLADET 4/2006 Kapittel 10 FAGFORENINGSKAMERATER PRACE PRZY BUDOWIE W BÆK W poprzednim wydaniu naszego pisma zamieêcilismy reporta o pracach prowadzonych przy placu nale àcym do fundacji Siftelsen Byggfag w Bæk.To nowobudowane centrum szkoleniowo-konferencyjne roênie w szybkim tempie dzi ki dobrej wspólpracy pomi dzy polskimi, a norweskimi cieêlami. Kierownikiem budowy jest Kåre Christoffersen i wi kszoêç prac jest wykonywana przez czterech polskich cieêli - Tomasza Dàbrowe, Paw a Motyk, Mariusza Kozie i Andrzeja Hymosa. Wesolych swiat i szczesliwego nowego roku F.v. Tomasz Dabrowa, Pawel Motyka, Mariusz Koziel og Andrzej Hymos. Drengestua på Bæk reiser seg, bygd av polske og norske håndverkere i godt samarbeide. 7

8 UTLYSNING Send inn DITT forslag på kandidater til ytringsfrihetsprisen Stockmanns Hammer I tråd med vedtektene innhenter herved Stocmanns Hammer forslag på prisvinner for I fjor delte vi ut prisen for 2005 til den polske tømreren Pawel Motyka, for hans modige avsløring av uverdige forhold og falske kontrakter ved Nytt Opera-bygg i Bjørvika. Prisen ble delt ut ved en høytidelighet på byggeplassen av stats-sekretær Jan Erik Støstad i AID. Statssekretær i AID; Jan Erik Støstad overreker Stockmanns Hammer til Pawel Motyka. Vi ber herved om forslag på kandidater til å motta Stockmanns Hammer for Forslag til kandidater sendes, innen 15. mars 2007, til Stiftelsen Byggfag Møllergata 37, 0179 Oslo E-post: Telefon eller faks VEDTEKTER 1 Navn og sete Prisen Stockmanns Hammer er vedtatt opprettet av Stiftelsen Byggfag i Oslo den 5. september Formål Stockmanns Hammer s fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten for ansatte og vilkårene for dette i Norge i arbeidslivet generelt og i byggebransjen spesielt, herunder å rette søkelyset mot uheldige sider ved utviklingen, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. Stockmanns Hammer kan også støtte andre sider ved norsk kultur og samfunnsliv. I særlige tilfelle kan Stockmanns Hammer bidra til å fremme ytringsfrihet i andre land. Stockmanns Hammers bidrag skal være utdelingen av prisen Stockmanns Hammer og eventuelt direkte støtte til særskilte prosjekter - eller uredde forkjempere for det frie ord. Juryleder Rune Berg ANNONSE KLAR FOR TØFFE TAK 8

9 DIVERSE BYGGFAGBLADET 4/2006 Sudoku - Fyll ut feltene slik at hver rad, hver kolonne og alle 3x3 boksene inneholder tallene fra 1 til 9. De som sender inn løsning, blir med i trekning på en tollekniv. GAP S K R A TT EN To nonner er ute og går en ettermiddag. Den ene kalles for søster matematikk på grunn av hennes matematiske kunnskaper, den andre kalles for søster logikk på grunn av hennes logiske tankegang. Det begynner å bli mørkt og de er fortsatt langt borte fra klostret, da spør søster matematikk: Har du lagt merke til den mannen bak oss, han følger etter oss og Gud vite hva han vil? Søster logikk: det er da logisk - han vil voldta oss. Søster matematikk blir forferdet, for med sine kunnskaper regner hun fort ut at mannen vil nå dem igjen om 15 minutter, og hun spør hva de skal gjøre? Søster logikk: Det eneste logiske vi kan gjøre er å skille lag, han kan ikke følge etter oss begge. INFO JURIDISK FØRSTEHJELP Alle medlemmer av Tømrer og Byggfagforeningen kan motta gratis juridisk førstehjelp ved Advokat Rune Berg Ta kontakt med foreningen på telefon eller e-post: Løsning kommer i neste nummer. SAMARBEID MED FONUS BEGRAVELSESBYRÅ Tømrer og Byggfagforeningen har inngått avtale med Fonus begravelsesbyrå. Besøk Fonus webside: Som sagt så gjort. Det viser seg at mannen velger å følge etter søster logikk. Søster matematikk kommer seg velberget tilbake til klostret, men hun er veldig urolig for hvordan det har gått med søster logikk. Tilslutt dukket hun opp svett og andpusten, søster matematikk ropte ut: Hvordan gikk det med deg? Søster logikk: Jeg begynte å løpe, så begynte han å løpe og tok meg igjen. Søster matematikk var aldeles fra seg; hva gjorde du da? Søster logikk: Jeg løftet på kjolen min. Søster matematikk: Å nei! Hva hendte så? Søster logikk: Det eneste logiske, han dro ned buksene sine. Søster matematikk: Og så, hva skjedde? Søster logikk: Det er jo helt logisk! En nonne med kjolen løftet opp kan jo løpe fortere enn en mann med buksene nede. Og til de av dere som trodde denne historien skulle bli frekk, be straks fadervår to ganger og kom dere tilbake i arbeid. 9

10 INTERVJU Tømrermiljøet i Peab har i en årrekke hatt store problemer med å få akkordene til å fungere. Tilretteleggingen har vært mangelfull, p roblemer har blitt tatt tak i for seint, og andre problemer som er kjent f ra flere bedriftsmiljøer. Endelig får vi rapporter om at noe positivt er på gang i Peabs tømrermiljø. Byggfagbladet har samlet tre baser for å prøve å få et klarere bilde av hva som har skjedd. Byggfagbladet stilte spørsmål om basenes oppfatning av hva som har endret seg, og vi lar dem få ordet. TEKST/FOTO: Egil Mongstad Jukka: Jo det snudde vel etter Marienlyst Park. Da begynte vi med strategimøter, og dette førte til at både toppledelsen og akkordlagene ble engasjert. Møter direkte med toppledelsen har vært avgjørende fra starten av. Tony: Ja, det er viktig at toppledelsen får høre tømrernes versjon! Når det oppstår problemer, kan de som har ansvar trekkes direkte inn, og drøfte løsninger. Klaus: Og så får vi tilbakemeldinger fra firmaledelsen som gjør at vi står sterkere i diskusjoner med byggeledelsen. Tony: Vi føler nå at både vi og ledelsen har forpliktet oss til forbedringer, - at gamle trender skal snu. Jeg tror vi har klart å få til et forpliktende samarbeid. Klaus: Tømrergruppa vil vise at de kan noe, og vi har klart å innrømme egne feil og ukulturer - Nå føler jeg at jeg har fått et lag rundt meg som kan ting og som jeg stoler på. Problemer blir tatt tak i, og vi lar ikke ting skure og gå. Vi tror på oss sjøl! Kjernelaget er enige om et sett med regler og holdninger, og de kan mye enklere påvirke resten av akkordlaget til samhandling. Jukka: Ja holdningene er bedre nå! De blir bedre når problemene blir tatt tak i; Når du tar problemene direkte og ikke utsetter dem til det egentlig er for seint å løse dem. Tony: Ja, etterpåklokskap kan være dyrt. Det er viktig å forstå at ingen tjener penger på dagtid. Når skal vi reise dette tema på våre strategimøter; Hvorfor har vi så mye dagtid? Og i denne prosessen forteller vi ledelsen mye om årsakene til dagtid. Jobbing for å fjerne unødvendig dagtid er nå et prioritert område. Og så er jo bemanning et nøkkelpunkt. Mange byggeledere skal ha høy bemanning fra første dag på byggeplassen, og da blir det jo mye dagtid! Jukka: Tømrerbasene i firmaet må bli mer samkjørte rundt dagtid. Tømrerbaser på FRA VENSTRE: Klaus Trøbråten, Tony Andersson og Jukka Siikaluoma 10

11 BYGGFAGBLADET 4/2006 Tony: Vi må synliggjøre forskjellen på dagtid og ekstraarbeid! Og så må vi klare å evaluere byggeplassene for å bli bedre. Tør de det da? Spør intervjueren. Har dere et klima for å evaluere og rette opp feil i firmaet, eller går folk fort i skyttergravene? Erfaringsutveksling ja! Jeg tror at mange vil nikke anerkjennende til det som tømrergruppa og klubben har fått til, og nikke gjenkjennende til mange av problemene. Herved er noen erfaringer utvekslet! Tony: Evaluering skal være positivt og ikke drittkasting. Klaus: Firmaet må lage en sosial ramme rundt evalueringsprosessen. Noen ganger må vi komme oss bort fra byggeplassen. Jukka Siikaluoma Tony: Og prosessen må være ærlig, og spille med åpne kort. Det kan ikke bare være skryt, men tonen må være positiv. Ingen må være redde for å si sin mening. Jeg tror fortsatt at ledelsen ikke fullt ut ser potensialet i å ha tømrerbasene med på evalueringer. Men vi er jo kommet noen steg opp på stegen, og må være flinke å holde fokus for å komme videre. Klaus Trøbråten Tony Andersson offensiven i Peab Jukka: Vi har i denne prosessen fått et bedre samarbeide med klubben, - men det skal bli mye bedre. Klaus: Ja det har jo blitt mange tømrersaker for klubben, men jeg tror det har vært nødvendig. Noen kommentarer til slutt, gutter? Tony: Samarbeidet med Målekontoret Byggfag går bra, og særlig Trond Gundersen har vært en viktig bidragsyter med mange inspirerende innspill. Klaus: Og så må du oppfordre alle til å melde seg på akkordkurs! Jukka: Jeg tror det kunne være klokt om foreningen/målekontoret tok et kort oppstartsmøte med hele akkordlaget, ved starten av byggeprosessen. Tony: Og vi ønsker oss bassamlinger på tvers av bedriftene for å få en bedre erfaringsutveksling! Så er vår tilmålte tid med de travle basene for lengst slutt, og de haster av gårde til sine respektive byggeplasser. Klubbleder ns kommentar: Harald Braathen, 39 år Da jeg begynte som klubbleder for 4-5 år siden, var vi inne i en periode med mye rot rundt tømrerakkordene. Vi hadde uenighetsprotokoller på tømrerakkordene på Ski og på Marienlyst Park. Da var vi i en situasjon der firmas ledelse ville sette bort tømrerarbeid ut i fra misstillit til egen tømrergruppe. Etter dette begynte vi å ta tiltak, og fikk etter hvert en dialog med bedriften. Høsten 2004 ble det avholdt et møte på Kvisten etter initiativ fra enkeltbaser og styret i Tømrer og Byggfagforeningen. Her ble det nedsatt en gruppe. Denne gruppa avholdt en møteserie og avgav en rapport om problemer rundt tømrerakkorder i Peab. Etter dette ble vi tatt på alvor på en helt ny måte, og basene har følelsen av at de har fått en direkte kommunikasjon med firmaets toppledelse. Nå har vi erfaringer fra tre byggeplasser der ting har fungert. Konfliktnivået er fortsatt til stede, men det er annerledes; Vi har forventninger om at problemer blir tatt tak i. Vi har planer for å videreutvikle basforum og tømrerforum. Det skjer noe konkret, sjøl om mye fortsatt går treigt. Og så har vi prøvd å kvitte oss med en negativ sutrekultur på begge sider av bordet. 11

12 OPPSLAGSTAVLA RUNDE ÅR 1. KVARTAL ÅR: Ole Hellerud ÅR: Sigurd Melgaard Kåre L. Hoel ÅR: Peder A. Myrvold Kåre Ruud Erling A. Henriksen Thor A.Engebretsen ÅR: Thorbjørn Langeland Hans A. Myrvold Rolf Løberg ÅR: Roy Jørgensen Kjell Skyrudshaugen Johannes Seemann Johannes Myklemyr Jan Sverre Engen Henry A.Hermansson Sverre Pedersen ÅR: Asbjørn Hansen Hans K.Kvakkestad ÅR: Hans Svensson Jan Stormyrbakken Jon Brurud Arne Pettersen MEDLEMMER SOM HAR GÅTT BORT født død Sigurd Karlsen Leif Y.Herbrandsen Einar Brunvatne Arne H. Negaard STYREMØTER FØRSTE HALVÅR 2007 Følgende torsdager: 4. januar, 18. januar, 1. februar, 15. februar, 1. mars, 15. mars, 12. april, 26. april, 10. mai, 24. mai, 7. juni og 21. juni Årsmøte avholdes torsdag 29. mars og medlemsmøte torsdag 3. mai. Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! ANNONSE TIL FJELLS I VINTER HUSK FAGERFJELL-HYTTENE! Kontakt oss på eller på telefon Hilsen Stiftelsen Byggfag VIKTIG INFORMASJON HAR DU FLYTTET? Hver gang vi sender ut Byggfagbladet, får vi store bunker i retur. VÆR SÅ SNILL Å MELD FRA TIL KONTORET NÅR DU FÅR NY ADRESSE. Enten på telefon /faks eller e-post: Foreningskontoret 12

13 BYGGFAGBLADET 4/2006 Ny oppmåler for taktekkere på Målekontoret Byggfag Målekontoret Byggfag hår i de siste årene hatt flere oppdrag enn de egentlig har hatt godt av. Det har medført et hard arbeidspress på de tre oppmålerne som har bemannet målekontoret. Antallet takmålinger har også økt betraktelig, etter at Blikkenslagernes og Taktekkernes forening ble nedlagt i år 2000, og alle medlemmene overført til Tømrer og Byggfagforeningen. Fra 1. januar 2007 er Oddmund Fjerdingen (49) ansatt som oppmåler. Oddmund har lang erfaring som bas og klubbleder hos Icopaltak Øst, og skulle ha de beste forutsetninger for å gjøre en god jobb for denne faggruppa. E-post: Mobil: Byggfagbladet ønsker Oddmund velkommen på laget, og lykke til! STYRET: Leder: Egil Roald Mongstad Nestleder: Ken Gordon Solfjeld Sekretær: Jan Åke Persson Visesekretær: Svein Dagfinn Vestheim Styremedlem: Jarand Andresen Styremedlem: Bjørnar Nilsen Styremedlem: Bjørn Larsen Ungdomsleder: Thomas Rustestuen Målekont. repr.: Ivar Dahl Hansen Studieleder: Kjell Sanderlien 1. vararepr: Pål Richard Larsen 2. vararepr:: Knut Farholm 3. vararepr: Pål Austad Solfjeld 4. vararepr: Kjetil Nygård I Henhold til valg på Årsmøtet 16. mars ANNONSE GODT FORBEREDT? 13

14 REPORTASJE Reisebrev Bergen, oktober 2006; fra Dub - Byggebransje I 1997 tilbrakte jeg ved flere anledninger noen dager i Dubai. Jeg jobbet som kabinsjef i et skandinavisk charterflyselskap og vi mellomlandet i De Arabiske Emirater på vei til Thailand. Dubai er et av 7 emirater som er en liten flik av den arabiske halvøya og arealet er dobbelt så stort som Danmark. Nå var jeg tilbake, 9 år senere og jeg kjente meg nesten ikke igjen. TEKST/FOTO: Mona Hermansen Hotell Burj Al Arab, det eneste 7 stjerners hotellet i verden. 14

15 BYGGFAGBLADET 4/2006 ai ns våte drøm Skyline Dubai består nå av hundrevis av skyskrapere og like mange hundre under bygging. Det er aktivitet døgnet rundt og det sies at en femtedel av alle verdens byggekraner er samlet her. Dubais streben etter å være først, størst og vakrest illustreres kanskje aller best ved at tre ulike skyskrapere kjemper om å bli verdens høyeste. Foreløpig leder Burj Dubai med sine 250 etasjer og høyde på 850 meter. Det er et bredt spekter av byggestil og internasjonale arkitekter får virkeligjort sine villeste drømmer. Vi møtte en gruppe nordmenn på inspirasjonstur. De designet og innredet restauranter og var målløse. Få steder på kloden tilbyr så mye på et så lite område. Her finnes alt fra tradisjonell bebyggelse i de gamle soukene som er trange handlegater med krydder, klær, sko, vannpiper, håndverk og selvfølgelig gull. Verdens dyreste og eneste hotell med 7 stjerner ligger i Dubai. Fra en restaurant i nabolaget så vi Burj Al Arab i skiftende farger. Burj al Arabs fasade er dekket av dobbelt, teflonbelagt glassfibervev, noe som tydeligvis aldri før har vært brukt utvendig på denne måten. Dubai skal romme alt og selvfølgelig også verdens største innendørs skisenter med heiser, slalombakke og bobbane. Verdens største fornøyelsespark Dubailand er under bygging og blir dobbelt så stort som Disney-parken i Florida. Heldigvis kan du også fortsatt reise på ørkensafari og kamelridning. Hvem er det da som bygger Dubai og hvor kommer pengene fra? Er suksesskriteriet bare lave lønninger? Det koster å bygge 1000 skyskrapere og holde motorveiene i orden. Kommer inntektene fra oljepenger? Det trodde jeg, men nei - kun 8% av økonomien er knyttet opp til oljeutvinning. Dubais økonomi er drevet av handel og turisme. Eksempelvis omsettes 10% av verdens gullsmykker her og shoppingfestivalene har besøkende fra hele verden. Moderne slaver - eller gjestearbeidere utgjør 80% av befolkningen i Dubai. De fleste fra India, Pakistan og Sri Lanka. Alle får inndratt passet sitt av arbeidsgiveren. De arbeider ofte i 40 graders varme for 300 kr i uken, i den grad de får betalt. Ofte får de bare dekket kost og loji av dem, i stor grad fra Pakistan og India, er grunnpilaren i den nærmest vanvittige byggingen som bokstavlig talt forandrer landets skyline over natten. De har ikke lov til å jobbe når temperaturen er 100 grader Farenheit (38 grader). Derfor stiger den offisielle temperaturen aldri over 99 grader. Her skal det bygges! Protester de for høyt blir de deportert. Hvor mange som faller ned fra skyskraperne hver dag sies det ingen ting om. Dette er baksiden av Dubaimedaljen. Dubai likner ikke et land men et industriselskap med religiøs overbevisning. Dubai har ikke parlament, ingen politiske partier, ingen valg, ingen fri presse, ingen fagforeninger, intet rettsystem med jury og ingen minimumslønn. Dubai har heller ingen innteksskatt. Mens vi sparer til en tur en ny tur til Dubai kan vi vente på verdens største undervannshotell med 220 rom under vannflaten og togbaner som går over motorveiene. De endeløse køene er Dubais svake punkt. De fleste som jobber i Dubai har ikke råd til å bo der og pendler til Sharja som er 4 mil unna. Rushtidskøene på 12 felts motorveiene er endeløse. Har du for mange penger, for mye tid og lyst til å besøke et land som tilbyr alt som kan kjøpes for penger ligger Dubai der. Alt som glitrer der ER av gull. Kilder: Aftenposten, VG og reiseliv.no. Skyline Dubai består nå av hundrevis av skyskrapere og like mange hundre under bygging. 15

16 Sparegrisen før Jul Ikke kom hit. Lille Sultne Bror til sparegrisen ved Verden Ende Jeg kan ikke fø deg om nøden er stor Ser du ikke at jeg lider, - kan hende? Jeg har magesår og kardialgi Tror du ikke jeg lider fordi jeg har penger nok Bare se på min brokk Men trø meg ikke for nære! Mitt lager av penger var fylt til randen Min stappfulle buk var nær ved å sprekke Men nå seiler de rundt som Hollender-mannen Svarte penger godt skjult under dekket Men de hvite flagger jeg høyt i masten Og later som dette er hele lasten Brede seil over nordsjø går Makta rår Men trø meg ikke for nære! Jeg er gavmild og snill Mot de fattigstilte Alt godt jeg vil Jeg har jo vist deg helgen-skiltet Men Kong Midas forhekset min gave så god Slik at de som får må gi tifold tilbake Og jeg må gå under i overflod finansiert av de sultne og svake Men trø meg ikke for nære! Min grisebinge er trygg og flott Vi er alle griser av samme arten Vi har sjefsgriser som skor seg godt Men jeg tåler jo det, om jeg grynter i barten Men fattige små som vil stille sin sult Det er en trussel mot hele min kult Hold deg unna mitt fat Kamerat Trø meg ikke for nære! Jeg bærer min velferd som klave om nakken Jeg sliter men gir ikke opp Jeg vakler på tynne bein i bakken Og skimter en gylden topp Jeg sjangler frem i pengevalsen Med møllesteinsrikdommen bundet rundt halsen Tykk og rund Med eple i munn Trø meg ikke for nære! Egil 16

17 BYGGFAGBLADET 4/2006 Visste du at... SIGURD Hovedavtalens kapittel 5 omhandler valg av tillitsvalgte og antall? Rett og plikt til å velge tillitsvalgt Hvis bedriften eller arbeidstakerne krever det, skal det velges tillitsvalgte for de organiserte arbeidstakerne. Bygg/anlegg/offshore Ved hver bedrift skal det velges bedriftstillitsvalgt, eventuelt plasstillitsvalgt for de organiserte arbeidstakere hvis bedriften eller arbeiderne forlanger det. I hovedbyggfagene bør det i så fall velges plasstillitsvalgt. Hvis det av kommunikasjonsmessige årsaker viser seg å være behov for såvel bedriftstillitsvalgte som plasstillitsvalgte, kan partene på den enkelte bedrift inngå avtale om at det skal velges tillitsvalgte av begge kategorier. Definisjoner Plasstillitsvalgte er de tillitsvalgte som i hovedbyggfagene og i anleggsfaget velges av og blant de arbeidstakere som arbeider i den enkelte bedrifts tjeneste på vedkommende arbeidsplass. Bedriftstillitsvalgte er de tillitsvalgte som velges av og blant arbeidstakerne i bedriften som helhet (f.eks. klubbstyret). Antall tillitsvalgte Ved hver bedrift som har inntil 25 arbeidstakere kan det velges 2 tillitsvalgte. I hovedbyggfagene og anleggsfaget kan det ved hver arbeidsplass som har inntil 25 arbeidstakere velges 2 plasstillitsvalgte. Paragraf 5-2 finnes det tabeller som viser hvor mange tillitsvalgte en kan ha dersom det er flere enn 25 arbeidstakere i bedriften. Dette var litt av innholdet i kapittel 5, når du nå tar frem hovedavtalen og blar opp på side 26 vil du også finne stoff om valgregler, arbeidsutvalg, valgperioder mm. Dersom du ikke er i besittelse av hovedavtalen ta kontakt med fagforeningen og be om å få tilsendt et eksemplar. Jeg ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår! Året nærmer seg slutten, og regnskapets time er nær. Uff ja, her er det mye å gripe fatt i. Hva med alle nyttårsforsettene fra i fjor, hvordan har det gått? For meg har det faktisk gått ganske bra. Jeg har verken spist mindre eller trimma mer og enda er jeg fornøyd. Vel, fornøyd er vel å ta i litt, men nyttårsforsettet mitt, ja det var bare ett, men det har jeg greid å holde. Litt feigt kanskje, men det var det at jeg ikke skulle ha noe nyttårsforsett! Så da så, da gikk det jo greit. Så var det samvittigheten da? Ja takk, sånn passe, omtrent som gjennomsnittet tenker jeg. Men det er da ikke bra, vi raserer snart planeten med forurensing og anna moro uten å skjemmes. Her har jeg nok noe jeg kan ta tak i kjenner jeg. Men det gjelder å ha øynene åpne for utveier til unnskyldninger hele tiden, må vite. Bilen, den får jo skylda for så mye, så hva med den? Den kan jo ikke byttes inn, da blir det jo bare noen andre som bruker n i stedet, som sikkert kjører mer enn meg. Og en fire år gammel bil kan jo ikke vrakes, hva slags resurssløsing er det? Dessuten forurenser de nye helt utrolig mye. Ja, se i annonsene! De snilleste spyr ut 100g Co2 per km, eller på godt norsk; En kilo på mila. Har du også lurt på hvordan en halv liter bensin, eller en halv kilo om du vil, kan produsere en kilo Co2? Nei, sånn produksjon hørte jeg ikke noe om den gang jeg handlet, så det er vel noe nytt de har begynt med det, eller Mitt nyttårsforsett får bli mer miljøbevisst allikevel, og så får vi se hvordan det går. Bare det å treffe søplebøtta må jo være en god start. Ja det gjaldt deg også det altså! 17

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg!

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! 1 Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! Våre formål: å organisere alle som arbeider innenfor foreningens virkeområde, - uavhengig

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 24/6 Vi reiste fra Rømskog og kjørte med buss til Stockholm. Vi stoppet to ganger på veien. Fremme i Stockholm tok vi båten til Riga. Inne på båten fant vi først rommene

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være.

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. REPORTASJEN NYGÅRDSPARKEN må flytte Drømmer fra parken Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. Tekst: Elise Kruse Foto: Jan

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Klokka litt over mylonitt fra Feiring Bruk i Lørenskog, (bearbeidet av Bjørn Skår), svingte inn til stedet

Klokka litt over mylonitt fra Feiring Bruk i Lørenskog, (bearbeidet av Bjørn Skår), svingte inn til stedet Klokka litt over mylonitt fra Feiring Bruk i Lørenskog, (bearbeidet av Bjørn Skår), svingte inn til stedet hvor vi skulle møte Einar. Han hadde bedt oss om å treffes der. Avtalen hans med "Ollendorfgruppen"

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen privat sektor Introduksjon til de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen(e) Hovedtemaer 1. Generelt om hovedavtalene 2. Valg av

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE OKTOBER 2011 Hei alle sammen! Nå står høsten for dør og mesteparten av bladene har falt av trærne og vi ser merkbare endringer i naturen bare i den siste tiden. Det er tid

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp Månedsbrev november I oktober måned har vi kost oss masse med deilig vær av sol, og regn og rusk. Dette har vært flott for prosjekt høst for oss. Det har gjort at vi har fått deilige turer rundt tunevannet

Detaljer

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant.

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant. Forord Å lese Elsket er som å prate med en morsom og veldig klok bestevenn. En som sier det som det er, som heier på deg, som peker på Gud for deg, og som kan le godt i løpet av praten. Ønsker du å forstå

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'

!##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$' !!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'! 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

UKEBLADET UKE 44 2015

UKEBLADET UKE 44 2015 UKEBLADET UKE 44 2015 Ny spalte i Ukebladet: «Ped lederns hjørne», ved vår pedagogiske leder, Inge Vindorum Inge vil hver uke skrive litt om hva som skjer på skolen, sett fra et pedagogisk perspektiv.

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

VASKEMASKINEN SOM MISTET LYDEN SIN

VASKEMASKINEN SOM MISTET LYDEN SIN VASKEMASKINEN SOM MISTET LYDEN SIN Storyline 2008 Avdeling Lyngtuslerne Det begynte en dag i mars. Vi fikk ett brev fra vaktmester Rørtang om at vaskemaskinen i kjelleren var ødelagt. Han hadde ikke tid

Detaljer

S. J. BOLTON. Nå ser du meg. Oversatt av Pål F. Breivik

S. J. BOLTON. Nå ser du meg. Oversatt av Pål F. Breivik S. J. BOLTON Nå ser du meg Oversatt av Pål F. Breivik Til Andrew, som leser bøkene mine først; og til Hal, som ikke kan vente på å få komme i gang. Prolog For elleve år siden Blader, gjørme og gress virker

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Tømrer og Byggfagforeningen. Det uslåelige akkordlaget Oppsummering av et pilotprosjekt

Tømrer og Byggfagforeningen. Det uslåelige akkordlaget Oppsummering av et pilotprosjekt Tømrer og Byggfagforeningen Det uslåelige akkordlaget Oppsummering av et pilotprosjekt Oslo/ Bæk - November/desember 2010 Denne rapporten tar opp: - Bakgrunnen for prosjektet - Opplegget for pilotprosjektet

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige.

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Reisebrev fra Norrlansveckan 2012. Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Det er noe hustrig og kaldt hjemme skal bli fint og komme til litt varme, vi har fikset litt

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

Tove Nilsen NEDE I HIMMELEN. Roman

Tove Nilsen NEDE I HIMMELEN. Roman Tove Nilsen NEDE I HIMMELEN Roman forlaget oktober 2010 Det var den sommeren som var så varm at det virket som om den aldri skulle ta slutt. Jeg var på vei inn da Goggen kom ut av heisen med håndkle over

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT

DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT informasjon mannskap plass forutgående arbeider AKTIVITET påfølgende arbeider ytre forhold materialer utstyr Hvorfor denne brosjyren? Feil og mangler i prosjektering

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Periodeplan for Ekorn - februar og mars 2015.

Periodeplan for Ekorn - februar og mars 2015. Periodeplan for Ekorn - februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember? Juletrehogst Desember var en måned full av ulike aktiviteter og opplegg. Helt i starten av måneden dro vi på tur med reve og gaupebarna

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

"Tjærebrenning i Troms".

Tjærebrenning i Troms. "Tjærebrenning i Troms". "Det brennes ennå en del tjære omkring i landet, etter den gamle og velprøvde metoden. Her bringer "Skogeieren" en reportasje fra Dividalen i Troms. Jordskiftelandmåler Kristian

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Roald Dahl. Oversatt av Tor Edvin Dahl. Illustrert av Quentin Blake

Roald Dahl. Oversatt av Tor Edvin Dahl. Illustrert av Quentin Blake Roald Dahl SVK Oversatt av Tor Edvin Dahl Illustrert av Quentin Blake Hovedpersonene i denne boken er: MENNESKER: DRONNINGEN AV ENGLAND MARY, DRONNINGENS TJENESTEPIKE MR TIBBS, SLOTTETS HOVMESTER SJEFEN

Detaljer

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman Runar Mykletun Repetisjonsøvelse Roman Om forfatteren: Runar Mykletun (f. 1980) jobber til daglig i Cappelens antikvariat. Repetisjonsøvelse er hans debutroman. Niklas R. Lello Om boken: 19 år gammel tar

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk booklet_ny.dok 07.04.03 17:59 Side 1 MILDT OG FINT Mildt og fint, ingen motsats i sikte. Bare mildt og fint. Mildt og fint for meg, jeg bare fikk det - mildt og fint. Flotte folk, hvor enn jeg så. Du Verden

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

Møteprotokoll. Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal. Møtested: Møterom Larvik, Romberggt. 4 Møtedato: 12.05.2016 Tidspunkt: Kl 18:00-19:50

Møteprotokoll. Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal. Møtested: Møterom Larvik, Romberggt. 4 Møtedato: 12.05.2016 Tidspunkt: Kl 18:00-19:50 Møteprotokoll Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Møtested: Møterom Larvik, Romberggt. 4 Møtedato: 12.05.2016 Tidspunkt: Kl 18:00-19:50 Til behandling: Saksliste nr. 2/16 Medlemmer: Erik Andreas Sørensen

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Helene Guåker. Juksemaker

Helene Guåker. Juksemaker Helene Guåker Juksemaker Copyright Vigmostad & Bjørke AS 2015 Tilrettelagt for e-bok: John Grieg AS, Bergen Forsidedesign og illustrasjon: Kord AS ISBN: 978-82-419-1204-7 ISBN: 978-82-419-1203-0 (trykt)

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer