BYGGFAGBLADET. Tømrerbaser. God jul og godt nytt år! Sudoku. på offensiven i Peab. BAS forum. Reisebrev fra Dubai Side 14 og 15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGGFAGBLADET. Tømrerbaser. God jul og godt nytt år! Sudoku. på offensiven i Peab. BAS forum. Reisebrev fra Dubai Side 14 og 15"

Transkript

1 NR BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører God jul og godt nytt år! Brakkesirkus fortsetter side 4-5 Kom med nytt forslag til ny kandidat til: Stockmanns Hammer side 8 BAS forum Side 6 Sudoku Side 9 Po prostu po polsku: Kapittel 10 POLSKE FAGFORENINGSKAMERATER Side 7 Reisebrev fra Dubai Side 14 og 15 Tømrerbaser på offensiven i Peab Side 10 og 11

2 LEDEREN Leder Egil Mongstad Det skal sterk rygg til å bæra gode dagar! (eldgamalt tresmidarord) avleder Det sku bu folk i husa n, husa n treng ha folk. Bygningsarbeidernes Hus trenger bygningsarbeidere! Bygningsarbeidernes Hus (BH) ER SOLGT! Så har det altså skjedd. Det kom nok ikke helt uventet på mange av dere som har besøkt oss i Henrik Ibsensgate 7, - eller i Møllergata 37, som det het etter at huset hadde skiftet adresse og Ibsenringen hadde skiftet navn. Dere har sikkert sett forfallet komme sigende. Verst var det på begynnelsen av 90-tallet, da medlemsras og økonomisvikt gjorde at husleiene ble satt ned for at fagforeningene skulle overleve. Da var det nok kjekt å sitte i styret for Huset og kunne bestemme sin egen og andres husleie. Men dette hadde sin pris. Bygget ble tappet for kapital, og behovet for rehabilitering vokste fortere enn husleieinntektene. BYGGFAGBLADET Redaktør: Egil Mongstad Telefon: Telefaks: E-post: w w w.byggfag.org Åpningstider: Mandag - torsdag kl mai sept. kl Fredager kl Redaksjonskomité: Per Aurland Sigurd Jensen Ken G. Solfjeld Svein D. Vestheim Pål A. Solfjeld Bjørn Larsen Litt historikk BH ble bygd på slutten av 30-tallet av Bygningsarbeiderforbundet, og sto ferdig til at Gestapo kunne nærmest flytte rett inn, etter at Norge ble okkupert i april Under okkupasjonen ble det utført sabotasjehandlinger i bygget, av motstandsfolk, som bl.a. utførte sprengning i 6. etasje. Etter krigen ble huset et senter for organiserte bygningsarbeidere, drevet som en stiftelse med formål om å skaffe bygningsarbeidernes organisasjoner i Oslo rimelige kontorer og møtelokaler. Dette formålet ble i stor grad ivaretatt. Forbundet og foreningene bodde her. Murerne drøyde til helt ut på 90-tallet før de kom etter. Men i 1988 gikk Bygningsindustriarbeiderforbundet inn i Fellesforbundet og flyttet ned på Lilletorget i Jernhuset. Etter dette ble det etter hvert stadig tydeligere at huset var for stort for de foreningene som var igjen. Mange av foreningene forvitret og ble slått sammen med andre, og behovet for kontorplass minket. Behovet for rehabilitering økte stadig, og selv om styret i huset prøvde å holde unna, ble det i den verdivurderingen som ble gjort forut for salget, stipulert et oppgraderingsbehov taksert til ca. 55 millioner. Etter at disse tallene kom på bordet gjorde styret en vurdering av eiendomsmarkedet og kom til at det var et gunstig tidspunkt for salg. Vi ble da og fornøyd med salgssummen; 52,2 millioner, som kan bokføres inn til det eiendomsløse fondet til Bygningsarbeidernes Hus, som fortsatt har som formål å skaffe bygningsarbeidernes organisasjoner i Oslo billige kontorer og møtelokaler. I skrivende stund har vi startet forhandlinger med de nye eierne om å samle de tre gjenværende fagforeningene; Oslo Bygningsarbeiderforening, Rørleggernes Fagforening og Tømrer og Byggfagforeningen i kontorer i 9. etasje, med møterom på Kvisten, i 10. etasje. Kanskje kan vi i 2007 ønske våre medlemmer og forbindelser velkommen til Bygningsarbeidernes Hus, i leide lokaler, men med et fond i ryggen som gjøre at vi har råd til å fortsatt være samme hus, i sentrum, - i et område rundt Youngstorget hvor det kommer til å skje mye spennende byutvikling fremover. Fellesforbundet knekker til! Det er ikke alltid lett å få penger ut av forbundet. Dette vil nok mange aktive fagforeningsmiljøer, med flere oppgaver enn penger, skrive under på. Men nå har Fellesforbundet bevilget ca. 17 millioner til kampen mot sosial dumping! Og har satt i gang en idedugnad for å diskutere hvordan pengene skal brukes!! Det går rykter om at rølpesjefen ; Kjell Skjærvø er lettere sjokkskadet. Han hadde håpet på 3 millioner til dette arbeidet, men det var før Bjørndalen la lommeboka på bordet. Men Kjell kommer nok over sjokket! Grafisk prod.: Gjerholm Design AS Fo rsidefoto: Dubai Fotograf: Mona Hermansen Kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre for å styrke fellesinteressene til de av oss som bor her, og til de som kommer hit for kortere eller lengre perioder.

3 BYGGFAGBLADET 4/2006 Bjerkene ved nybroen Rudolf Nilsen Så er det den siste aften jeg står ved de spinkle trær. Jeg synes at hele min ungdom er ett med de trærne her. For bjerkene her ved broen de var meg i unge år en trøst og en støtte i troen på alt som bar navn av vår! Jeg vet der skal finnes byer som hviler i solens favn og likesom ligger og nynner og priser sin elskers navn. De finnes et sted i syden, og nu skal jeg reise dit, hvor duften og lyset og lyden er gyllen og blå og hvit! Nu drar jeg til andre byer som ikke er grå av røk. Og kommer jeg engang tilbake så blir det på kort besøk! Nu drar jeg til andre byer med litt mer lys og plass, hvor ikke de drivende skyer er skjult bak en tank med gass! I står her i vårlig skjelven og ånder det sorte støv fra gassverket tvers over elven, så lyse i bark og løv! På gjensyn, min ungdoms bjerker, på gjensyn, min svarte by! Jeg suser i bil over broen i morgen ved dagens gry! Redaksjonen glemte å sørge for ny utfordring til å velge dikt. Redaktøren har derfor valgt dette diktet av Rudolf Nilsen. Vi kommer tilbake med nye utfordringer neste år! 3

4 ARTIKKEL SANDNESSJØEN: I Byggfagbladet nr skrev vi om den kondemnerte brakkeriggen på Slipen i Snadnessjøen. En rigg som var kondemnert på 80-tallet, blir tilbudt utenlandske arbeidstake re, med Fellesforbundets tilsynelatende aksept. Saken er ikke løst ennå, som det vil fremgå av vedlagte presseklipp. Den har imidlertid utviklet seg til å bli et politisk bikkjeslagsmål i kommunestyret, - særlig mellom Høyre og Arbeiderpartiet. AP er blitt beskyldt for kameraderi og for å trenere at riggen blir sanert. De av dere som vil lese mer om denne striden, - og om hvordan lov- og avtaleverk praktiseres på et ensidig industristed som Sandnessjøen, kan gå inn på: og lese mer. Er dette uttrykk for de moderne Nessekongenes makt over lokalpolitike re, eller? Fagforeningsleder Ole Broch Pedersen har sendt oss noen klipp fra en viktig strid på Helgelandskysten. 4

5 BYGGFAGBLADET 4/2006 5

6 BAS forum I dagens spalte vil jeg starte med å gjengi en del av et innlegg som jeg tidligere har hatt i Reka, AF Skandinavia sin klubbavis. Som dere vil se av fortsettelsen er dette høyaktuelt også i dag. TILRETTELEGGING AV BYGGEPLASSER BASFORUM Ken Gordon Solfjeld er en erfaren bas i AF Bygg Oslo (tidl. AF Raganar Evensen AS), og nestleder i foreningen. I Byggfagbladet fremover vil Ken ha en fast spalte som skal hete Basforum, der han vil ta opp temaer som berører baser, akko rdarbeid og annet beslektet stoff. TEKST: Ken Gordon Solfjeld at dette skjer svært sjelden. Er dette motiverende? Og når blir tømreren trukket inn i prosjektet? Hvordan får han være med og påvirke riggplan, kraner, lagringsplass eller at materialer blir kjørt inn under oppføring av råbygget? Hva med valg av materialer og utføringer? Etter et dårlig resultat på byggsida i AF Skandinavia har klubben og ledelsen inngått samarbeid for å øke produktiviteten og bedre resultatene. I samarbeid med baser og tillitsvalgte har klubben utarbeidet 11 punkter som vi håper at også bedriftseldelsen vil samarbeide videre om: 6. Bedriften må jobbe mer aktivt for å ansette flere håndverkere, også med fokus på kvinner og utenlandsk arbeidskraft. De sistnevnte grupper kan evnt. ansettes på lavere lønn inntil de kan språket. Språkopplæring bør bedriften ta ansvar for. Ellers betales de etter overenskomsten. 7. Øke andelen lærlinger fra dagens ca. 10% til 15%, og etablere ansvarlige for dette. Starte kursing av instruktører. 8. PC inkludert nødvendig opplæring til alle baser. Dette kan skje i samarbeid med fagforening. Baser: Skriv dine kommentarer! Er du enig eller uening i det som Ken sier? Send e-post til eller faks til Red. Når man har drevet i samme bransje i 33 år bør en ha noen visjoner om hva som skal til for å få bransjen på rett kjøl. Nå har jeg allerede på en måte sagt at det er noe som ikke stemmer med bransjen. Da jeg har jobbet omtrent hele denne tiden i det som i dag heter AF Skandinavia er det herfra jeg har hentet mesteparten av min dokumentasjon. Manglende kontinuitet fra arbeid til prosjekt Etter min mening burde det være et krav at noen sentrale personer i prosjektet skal være med på anbudsregningen og prosjekteringen. Mitt inntrykk er at i alt for mange tilfeller blir prosjektledelsen forelagt et bygg som allerede er ferdig prosjektert. Hvor mange personer i prosjektledelsene kan med hånden på hjertet si at de f.eks har brukt forskalingslagets ekspertise når det gjelder valg av forskalingssystemer, hva slags og hvor mange kraner som skal være på plasse, hvor lagringsplass for systemer/armeringsstål skal være? Jeg har inntrykk av Klubbens forslag til tilrettelegging og øking av produktiviteten 1. Det velges to baser i hvert lag som blir bas annenhver jobb. Fordelene: Basen kommer tidlig inn på ny jobb, samtidig som basen får avsluttet forrige jobb. Det kan bli lettere å rekruttere nye baser. De som er baser kan ha godt av å ikke være bas på hver eneste jobb. 2. Utdanning av baser internt, i samarbeid med fagforening. (det er laget opplegg på dette.) Klubben og ledelsen samarbeider om å plukke ut baser. 3. Basene, tillitsvalgte og verneombud bør være mer sentrale i rigging av byggeplassene (kraner, lagerplass, hvilke forskalingssystemer som skal brukes, stillasjer, heiser, framdriftsplaner, avfallshåndtering/containere m.m.) 4. Grunnarbeidere/ryddere inn i akkordlagene på forskaling/tømmer. Styres av lagene mot forhøyet kronefaktor. 5. Framdriftsmøter i lagene. Dette kan for eksempel gjøres som fem-min. morgenmøter,- utvides ved behov. 9. Baser må, på frivillig basis, bli mer sentrale vedrørende bestilling av materialer og verktøy. 10.Formenn avlønnes etter akkorden til lagene på det faget de tilhører. 11.Møter i Fagforum hvert kvartal. Baser og tillitsvalgte bør være mer sentrale i Fagforum. Disse punktene mener undertegnede kan bidra til å øke vår egen produktivitet, noe som blir stadig viktigere, spesielt i dagens situasjon hvor utenlandske firmaer med lave lønninger blir stadig vanligere i vår bransje. Bedret produktivitet vil også gi bedre lønninger, noe vi selvsagt håper ikke vil legge noen demper på ledelsens vilje til videre samarbeid om dette viktige temaet. En riktig god jul og et godt nytt år til dere alle! 6

7 BYGGFAGBLADET 4/2006 Kapittel 10 FAGFORENINGSKAMERATER PRACE PRZY BUDOWIE W BÆK W poprzednim wydaniu naszego pisma zamieêcilismy reporta o pracach prowadzonych przy placu nale àcym do fundacji Siftelsen Byggfag w Bæk.To nowobudowane centrum szkoleniowo-konferencyjne roênie w szybkim tempie dzi ki dobrej wspólpracy pomi dzy polskimi, a norweskimi cieêlami. Kierownikiem budowy jest Kåre Christoffersen i wi kszoêç prac jest wykonywana przez czterech polskich cieêli - Tomasza Dàbrowe, Paw a Motyk, Mariusza Kozie i Andrzeja Hymosa. Wesolych swiat i szczesliwego nowego roku F.v. Tomasz Dabrowa, Pawel Motyka, Mariusz Koziel og Andrzej Hymos. Drengestua på Bæk reiser seg, bygd av polske og norske håndverkere i godt samarbeide. 7

8 UTLYSNING Send inn DITT forslag på kandidater til ytringsfrihetsprisen Stockmanns Hammer I tråd med vedtektene innhenter herved Stocmanns Hammer forslag på prisvinner for I fjor delte vi ut prisen for 2005 til den polske tømreren Pawel Motyka, for hans modige avsløring av uverdige forhold og falske kontrakter ved Nytt Opera-bygg i Bjørvika. Prisen ble delt ut ved en høytidelighet på byggeplassen av stats-sekretær Jan Erik Støstad i AID. Statssekretær i AID; Jan Erik Støstad overreker Stockmanns Hammer til Pawel Motyka. Vi ber herved om forslag på kandidater til å motta Stockmanns Hammer for Forslag til kandidater sendes, innen 15. mars 2007, til Stiftelsen Byggfag Møllergata 37, 0179 Oslo E-post: Telefon eller faks VEDTEKTER 1 Navn og sete Prisen Stockmanns Hammer er vedtatt opprettet av Stiftelsen Byggfag i Oslo den 5. september Formål Stockmanns Hammer s fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten for ansatte og vilkårene for dette i Norge i arbeidslivet generelt og i byggebransjen spesielt, herunder å rette søkelyset mot uheldige sider ved utviklingen, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. Stockmanns Hammer kan også støtte andre sider ved norsk kultur og samfunnsliv. I særlige tilfelle kan Stockmanns Hammer bidra til å fremme ytringsfrihet i andre land. Stockmanns Hammers bidrag skal være utdelingen av prisen Stockmanns Hammer og eventuelt direkte støtte til særskilte prosjekter - eller uredde forkjempere for det frie ord. Juryleder Rune Berg ANNONSE KLAR FOR TØFFE TAK 8

9 DIVERSE BYGGFAGBLADET 4/2006 Sudoku - Fyll ut feltene slik at hver rad, hver kolonne og alle 3x3 boksene inneholder tallene fra 1 til 9. De som sender inn løsning, blir med i trekning på en tollekniv. GAP S K R A TT EN To nonner er ute og går en ettermiddag. Den ene kalles for søster matematikk på grunn av hennes matematiske kunnskaper, den andre kalles for søster logikk på grunn av hennes logiske tankegang. Det begynner å bli mørkt og de er fortsatt langt borte fra klostret, da spør søster matematikk: Har du lagt merke til den mannen bak oss, han følger etter oss og Gud vite hva han vil? Søster logikk: det er da logisk - han vil voldta oss. Søster matematikk blir forferdet, for med sine kunnskaper regner hun fort ut at mannen vil nå dem igjen om 15 minutter, og hun spør hva de skal gjøre? Søster logikk: Det eneste logiske vi kan gjøre er å skille lag, han kan ikke følge etter oss begge. INFO JURIDISK FØRSTEHJELP Alle medlemmer av Tømrer og Byggfagforeningen kan motta gratis juridisk førstehjelp ved Advokat Rune Berg Ta kontakt med foreningen på telefon eller e-post: Løsning kommer i neste nummer. SAMARBEID MED FONUS BEGRAVELSESBYRÅ Tømrer og Byggfagforeningen har inngått avtale med Fonus begravelsesbyrå. Besøk Fonus webside: Som sagt så gjort. Det viser seg at mannen velger å følge etter søster logikk. Søster matematikk kommer seg velberget tilbake til klostret, men hun er veldig urolig for hvordan det har gått med søster logikk. Tilslutt dukket hun opp svett og andpusten, søster matematikk ropte ut: Hvordan gikk det med deg? Søster logikk: Jeg begynte å løpe, så begynte han å løpe og tok meg igjen. Søster matematikk var aldeles fra seg; hva gjorde du da? Søster logikk: Jeg løftet på kjolen min. Søster matematikk: Å nei! Hva hendte så? Søster logikk: Det eneste logiske, han dro ned buksene sine. Søster matematikk: Og så, hva skjedde? Søster logikk: Det er jo helt logisk! En nonne med kjolen løftet opp kan jo løpe fortere enn en mann med buksene nede. Og til de av dere som trodde denne historien skulle bli frekk, be straks fadervår to ganger og kom dere tilbake i arbeid. 9

10 INTERVJU Tømrermiljøet i Peab har i en årrekke hatt store problemer med å få akkordene til å fungere. Tilretteleggingen har vært mangelfull, p roblemer har blitt tatt tak i for seint, og andre problemer som er kjent f ra flere bedriftsmiljøer. Endelig får vi rapporter om at noe positivt er på gang i Peabs tømrermiljø. Byggfagbladet har samlet tre baser for å prøve å få et klarere bilde av hva som har skjedd. Byggfagbladet stilte spørsmål om basenes oppfatning av hva som har endret seg, og vi lar dem få ordet. TEKST/FOTO: Egil Mongstad Jukka: Jo det snudde vel etter Marienlyst Park. Da begynte vi med strategimøter, og dette førte til at både toppledelsen og akkordlagene ble engasjert. Møter direkte med toppledelsen har vært avgjørende fra starten av. Tony: Ja, det er viktig at toppledelsen får høre tømrernes versjon! Når det oppstår problemer, kan de som har ansvar trekkes direkte inn, og drøfte løsninger. Klaus: Og så får vi tilbakemeldinger fra firmaledelsen som gjør at vi står sterkere i diskusjoner med byggeledelsen. Tony: Vi føler nå at både vi og ledelsen har forpliktet oss til forbedringer, - at gamle trender skal snu. Jeg tror vi har klart å få til et forpliktende samarbeid. Klaus: Tømrergruppa vil vise at de kan noe, og vi har klart å innrømme egne feil og ukulturer - Nå føler jeg at jeg har fått et lag rundt meg som kan ting og som jeg stoler på. Problemer blir tatt tak i, og vi lar ikke ting skure og gå. Vi tror på oss sjøl! Kjernelaget er enige om et sett med regler og holdninger, og de kan mye enklere påvirke resten av akkordlaget til samhandling. Jukka: Ja holdningene er bedre nå! De blir bedre når problemene blir tatt tak i; Når du tar problemene direkte og ikke utsetter dem til det egentlig er for seint å løse dem. Tony: Ja, etterpåklokskap kan være dyrt. Det er viktig å forstå at ingen tjener penger på dagtid. Når skal vi reise dette tema på våre strategimøter; Hvorfor har vi så mye dagtid? Og i denne prosessen forteller vi ledelsen mye om årsakene til dagtid. Jobbing for å fjerne unødvendig dagtid er nå et prioritert område. Og så er jo bemanning et nøkkelpunkt. Mange byggeledere skal ha høy bemanning fra første dag på byggeplassen, og da blir det jo mye dagtid! Jukka: Tømrerbasene i firmaet må bli mer samkjørte rundt dagtid. Tømrerbaser på FRA VENSTRE: Klaus Trøbråten, Tony Andersson og Jukka Siikaluoma 10

11 BYGGFAGBLADET 4/2006 Tony: Vi må synliggjøre forskjellen på dagtid og ekstraarbeid! Og så må vi klare å evaluere byggeplassene for å bli bedre. Tør de det da? Spør intervjueren. Har dere et klima for å evaluere og rette opp feil i firmaet, eller går folk fort i skyttergravene? Erfaringsutveksling ja! Jeg tror at mange vil nikke anerkjennende til det som tømrergruppa og klubben har fått til, og nikke gjenkjennende til mange av problemene. Herved er noen erfaringer utvekslet! Tony: Evaluering skal være positivt og ikke drittkasting. Klaus: Firmaet må lage en sosial ramme rundt evalueringsprosessen. Noen ganger må vi komme oss bort fra byggeplassen. Jukka Siikaluoma Tony: Og prosessen må være ærlig, og spille med åpne kort. Det kan ikke bare være skryt, men tonen må være positiv. Ingen må være redde for å si sin mening. Jeg tror fortsatt at ledelsen ikke fullt ut ser potensialet i å ha tømrerbasene med på evalueringer. Men vi er jo kommet noen steg opp på stegen, og må være flinke å holde fokus for å komme videre. Klaus Trøbråten Tony Andersson offensiven i Peab Jukka: Vi har i denne prosessen fått et bedre samarbeide med klubben, - men det skal bli mye bedre. Klaus: Ja det har jo blitt mange tømrersaker for klubben, men jeg tror det har vært nødvendig. Noen kommentarer til slutt, gutter? Tony: Samarbeidet med Målekontoret Byggfag går bra, og særlig Trond Gundersen har vært en viktig bidragsyter med mange inspirerende innspill. Klaus: Og så må du oppfordre alle til å melde seg på akkordkurs! Jukka: Jeg tror det kunne være klokt om foreningen/målekontoret tok et kort oppstartsmøte med hele akkordlaget, ved starten av byggeprosessen. Tony: Og vi ønsker oss bassamlinger på tvers av bedriftene for å få en bedre erfaringsutveksling! Så er vår tilmålte tid med de travle basene for lengst slutt, og de haster av gårde til sine respektive byggeplasser. Klubbleder ns kommentar: Harald Braathen, 39 år Da jeg begynte som klubbleder for 4-5 år siden, var vi inne i en periode med mye rot rundt tømrerakkordene. Vi hadde uenighetsprotokoller på tømrerakkordene på Ski og på Marienlyst Park. Da var vi i en situasjon der firmas ledelse ville sette bort tømrerarbeid ut i fra misstillit til egen tømrergruppe. Etter dette begynte vi å ta tiltak, og fikk etter hvert en dialog med bedriften. Høsten 2004 ble det avholdt et møte på Kvisten etter initiativ fra enkeltbaser og styret i Tømrer og Byggfagforeningen. Her ble det nedsatt en gruppe. Denne gruppa avholdt en møteserie og avgav en rapport om problemer rundt tømrerakkorder i Peab. Etter dette ble vi tatt på alvor på en helt ny måte, og basene har følelsen av at de har fått en direkte kommunikasjon med firmaets toppledelse. Nå har vi erfaringer fra tre byggeplasser der ting har fungert. Konfliktnivået er fortsatt til stede, men det er annerledes; Vi har forventninger om at problemer blir tatt tak i. Vi har planer for å videreutvikle basforum og tømrerforum. Det skjer noe konkret, sjøl om mye fortsatt går treigt. Og så har vi prøvd å kvitte oss med en negativ sutrekultur på begge sider av bordet. 11

12 OPPSLAGSTAVLA RUNDE ÅR 1. KVARTAL ÅR: Ole Hellerud ÅR: Sigurd Melgaard Kåre L. Hoel ÅR: Peder A. Myrvold Kåre Ruud Erling A. Henriksen Thor A.Engebretsen ÅR: Thorbjørn Langeland Hans A. Myrvold Rolf Løberg ÅR: Roy Jørgensen Kjell Skyrudshaugen Johannes Seemann Johannes Myklemyr Jan Sverre Engen Henry A.Hermansson Sverre Pedersen ÅR: Asbjørn Hansen Hans K.Kvakkestad ÅR: Hans Svensson Jan Stormyrbakken Jon Brurud Arne Pettersen MEDLEMMER SOM HAR GÅTT BORT født død Sigurd Karlsen Leif Y.Herbrandsen Einar Brunvatne Arne H. Negaard STYREMØTER FØRSTE HALVÅR 2007 Følgende torsdager: 4. januar, 18. januar, 1. februar, 15. februar, 1. mars, 15. mars, 12. april, 26. april, 10. mai, 24. mai, 7. juni og 21. juni Årsmøte avholdes torsdag 29. mars og medlemsmøte torsdag 3. mai. Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! ANNONSE TIL FJELLS I VINTER HUSK FAGERFJELL-HYTTENE! Kontakt oss på eller på telefon Hilsen Stiftelsen Byggfag VIKTIG INFORMASJON HAR DU FLYTTET? Hver gang vi sender ut Byggfagbladet, får vi store bunker i retur. VÆR SÅ SNILL Å MELD FRA TIL KONTORET NÅR DU FÅR NY ADRESSE. Enten på telefon /faks eller e-post: Foreningskontoret 12

13 BYGGFAGBLADET 4/2006 Ny oppmåler for taktekkere på Målekontoret Byggfag Målekontoret Byggfag hår i de siste årene hatt flere oppdrag enn de egentlig har hatt godt av. Det har medført et hard arbeidspress på de tre oppmålerne som har bemannet målekontoret. Antallet takmålinger har også økt betraktelig, etter at Blikkenslagernes og Taktekkernes forening ble nedlagt i år 2000, og alle medlemmene overført til Tømrer og Byggfagforeningen. Fra 1. januar 2007 er Oddmund Fjerdingen (49) ansatt som oppmåler. Oddmund har lang erfaring som bas og klubbleder hos Icopaltak Øst, og skulle ha de beste forutsetninger for å gjøre en god jobb for denne faggruppa. E-post: Mobil: Byggfagbladet ønsker Oddmund velkommen på laget, og lykke til! STYRET: Leder: Egil Roald Mongstad Nestleder: Ken Gordon Solfjeld Sekretær: Jan Åke Persson Visesekretær: Svein Dagfinn Vestheim Styremedlem: Jarand Andresen Styremedlem: Bjørnar Nilsen Styremedlem: Bjørn Larsen Ungdomsleder: Thomas Rustestuen Målekont. repr.: Ivar Dahl Hansen Studieleder: Kjell Sanderlien 1. vararepr: Pål Richard Larsen 2. vararepr:: Knut Farholm 3. vararepr: Pål Austad Solfjeld 4. vararepr: Kjetil Nygård I Henhold til valg på Årsmøtet 16. mars ANNONSE GODT FORBEREDT? 13

14 REPORTASJE Reisebrev Bergen, oktober 2006; fra Dub - Byggebransje I 1997 tilbrakte jeg ved flere anledninger noen dager i Dubai. Jeg jobbet som kabinsjef i et skandinavisk charterflyselskap og vi mellomlandet i De Arabiske Emirater på vei til Thailand. Dubai er et av 7 emirater som er en liten flik av den arabiske halvøya og arealet er dobbelt så stort som Danmark. Nå var jeg tilbake, 9 år senere og jeg kjente meg nesten ikke igjen. TEKST/FOTO: Mona Hermansen Hotell Burj Al Arab, det eneste 7 stjerners hotellet i verden. 14

15 BYGGFAGBLADET 4/2006 ai ns våte drøm Skyline Dubai består nå av hundrevis av skyskrapere og like mange hundre under bygging. Det er aktivitet døgnet rundt og det sies at en femtedel av alle verdens byggekraner er samlet her. Dubais streben etter å være først, størst og vakrest illustreres kanskje aller best ved at tre ulike skyskrapere kjemper om å bli verdens høyeste. Foreløpig leder Burj Dubai med sine 250 etasjer og høyde på 850 meter. Det er et bredt spekter av byggestil og internasjonale arkitekter får virkeligjort sine villeste drømmer. Vi møtte en gruppe nordmenn på inspirasjonstur. De designet og innredet restauranter og var målløse. Få steder på kloden tilbyr så mye på et så lite område. Her finnes alt fra tradisjonell bebyggelse i de gamle soukene som er trange handlegater med krydder, klær, sko, vannpiper, håndverk og selvfølgelig gull. Verdens dyreste og eneste hotell med 7 stjerner ligger i Dubai. Fra en restaurant i nabolaget så vi Burj Al Arab i skiftende farger. Burj al Arabs fasade er dekket av dobbelt, teflonbelagt glassfibervev, noe som tydeligvis aldri før har vært brukt utvendig på denne måten. Dubai skal romme alt og selvfølgelig også verdens største innendørs skisenter med heiser, slalombakke og bobbane. Verdens største fornøyelsespark Dubailand er under bygging og blir dobbelt så stort som Disney-parken i Florida. Heldigvis kan du også fortsatt reise på ørkensafari og kamelridning. Hvem er det da som bygger Dubai og hvor kommer pengene fra? Er suksesskriteriet bare lave lønninger? Det koster å bygge 1000 skyskrapere og holde motorveiene i orden. Kommer inntektene fra oljepenger? Det trodde jeg, men nei - kun 8% av økonomien er knyttet opp til oljeutvinning. Dubais økonomi er drevet av handel og turisme. Eksempelvis omsettes 10% av verdens gullsmykker her og shoppingfestivalene har besøkende fra hele verden. Moderne slaver - eller gjestearbeidere utgjør 80% av befolkningen i Dubai. De fleste fra India, Pakistan og Sri Lanka. Alle får inndratt passet sitt av arbeidsgiveren. De arbeider ofte i 40 graders varme for 300 kr i uken, i den grad de får betalt. Ofte får de bare dekket kost og loji av dem, i stor grad fra Pakistan og India, er grunnpilaren i den nærmest vanvittige byggingen som bokstavlig talt forandrer landets skyline over natten. De har ikke lov til å jobbe når temperaturen er 100 grader Farenheit (38 grader). Derfor stiger den offisielle temperaturen aldri over 99 grader. Her skal det bygges! Protester de for høyt blir de deportert. Hvor mange som faller ned fra skyskraperne hver dag sies det ingen ting om. Dette er baksiden av Dubaimedaljen. Dubai likner ikke et land men et industriselskap med religiøs overbevisning. Dubai har ikke parlament, ingen politiske partier, ingen valg, ingen fri presse, ingen fagforeninger, intet rettsystem med jury og ingen minimumslønn. Dubai har heller ingen innteksskatt. Mens vi sparer til en tur en ny tur til Dubai kan vi vente på verdens største undervannshotell med 220 rom under vannflaten og togbaner som går over motorveiene. De endeløse køene er Dubais svake punkt. De fleste som jobber i Dubai har ikke råd til å bo der og pendler til Sharja som er 4 mil unna. Rushtidskøene på 12 felts motorveiene er endeløse. Har du for mange penger, for mye tid og lyst til å besøke et land som tilbyr alt som kan kjøpes for penger ligger Dubai der. Alt som glitrer der ER av gull. Kilder: Aftenposten, VG og reiseliv.no. Skyline Dubai består nå av hundrevis av skyskrapere og like mange hundre under bygging. 15

16 Sparegrisen før Jul Ikke kom hit. Lille Sultne Bror til sparegrisen ved Verden Ende Jeg kan ikke fø deg om nøden er stor Ser du ikke at jeg lider, - kan hende? Jeg har magesår og kardialgi Tror du ikke jeg lider fordi jeg har penger nok Bare se på min brokk Men trø meg ikke for nære! Mitt lager av penger var fylt til randen Min stappfulle buk var nær ved å sprekke Men nå seiler de rundt som Hollender-mannen Svarte penger godt skjult under dekket Men de hvite flagger jeg høyt i masten Og later som dette er hele lasten Brede seil over nordsjø går Makta rår Men trø meg ikke for nære! Jeg er gavmild og snill Mot de fattigstilte Alt godt jeg vil Jeg har jo vist deg helgen-skiltet Men Kong Midas forhekset min gave så god Slik at de som får må gi tifold tilbake Og jeg må gå under i overflod finansiert av de sultne og svake Men trø meg ikke for nære! Min grisebinge er trygg og flott Vi er alle griser av samme arten Vi har sjefsgriser som skor seg godt Men jeg tåler jo det, om jeg grynter i barten Men fattige små som vil stille sin sult Det er en trussel mot hele min kult Hold deg unna mitt fat Kamerat Trø meg ikke for nære! Jeg bærer min velferd som klave om nakken Jeg sliter men gir ikke opp Jeg vakler på tynne bein i bakken Og skimter en gylden topp Jeg sjangler frem i pengevalsen Med møllesteinsrikdommen bundet rundt halsen Tykk og rund Med eple i munn Trø meg ikke for nære! Egil 16

17 BYGGFAGBLADET 4/2006 Visste du at... SIGURD Hovedavtalens kapittel 5 omhandler valg av tillitsvalgte og antall? Rett og plikt til å velge tillitsvalgt Hvis bedriften eller arbeidstakerne krever det, skal det velges tillitsvalgte for de organiserte arbeidstakerne. Bygg/anlegg/offshore Ved hver bedrift skal det velges bedriftstillitsvalgt, eventuelt plasstillitsvalgt for de organiserte arbeidstakere hvis bedriften eller arbeiderne forlanger det. I hovedbyggfagene bør det i så fall velges plasstillitsvalgt. Hvis det av kommunikasjonsmessige årsaker viser seg å være behov for såvel bedriftstillitsvalgte som plasstillitsvalgte, kan partene på den enkelte bedrift inngå avtale om at det skal velges tillitsvalgte av begge kategorier. Definisjoner Plasstillitsvalgte er de tillitsvalgte som i hovedbyggfagene og i anleggsfaget velges av og blant de arbeidstakere som arbeider i den enkelte bedrifts tjeneste på vedkommende arbeidsplass. Bedriftstillitsvalgte er de tillitsvalgte som velges av og blant arbeidstakerne i bedriften som helhet (f.eks. klubbstyret). Antall tillitsvalgte Ved hver bedrift som har inntil 25 arbeidstakere kan det velges 2 tillitsvalgte. I hovedbyggfagene og anleggsfaget kan det ved hver arbeidsplass som har inntil 25 arbeidstakere velges 2 plasstillitsvalgte. Paragraf 5-2 finnes det tabeller som viser hvor mange tillitsvalgte en kan ha dersom det er flere enn 25 arbeidstakere i bedriften. Dette var litt av innholdet i kapittel 5, når du nå tar frem hovedavtalen og blar opp på side 26 vil du også finne stoff om valgregler, arbeidsutvalg, valgperioder mm. Dersom du ikke er i besittelse av hovedavtalen ta kontakt med fagforeningen og be om å få tilsendt et eksemplar. Jeg ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår! Året nærmer seg slutten, og regnskapets time er nær. Uff ja, her er det mye å gripe fatt i. Hva med alle nyttårsforsettene fra i fjor, hvordan har det gått? For meg har det faktisk gått ganske bra. Jeg har verken spist mindre eller trimma mer og enda er jeg fornøyd. Vel, fornøyd er vel å ta i litt, men nyttårsforsettet mitt, ja det var bare ett, men det har jeg greid å holde. Litt feigt kanskje, men det var det at jeg ikke skulle ha noe nyttårsforsett! Så da så, da gikk det jo greit. Så var det samvittigheten da? Ja takk, sånn passe, omtrent som gjennomsnittet tenker jeg. Men det er da ikke bra, vi raserer snart planeten med forurensing og anna moro uten å skjemmes. Her har jeg nok noe jeg kan ta tak i kjenner jeg. Men det gjelder å ha øynene åpne for utveier til unnskyldninger hele tiden, må vite. Bilen, den får jo skylda for så mye, så hva med den? Den kan jo ikke byttes inn, da blir det jo bare noen andre som bruker n i stedet, som sikkert kjører mer enn meg. Og en fire år gammel bil kan jo ikke vrakes, hva slags resurssløsing er det? Dessuten forurenser de nye helt utrolig mye. Ja, se i annonsene! De snilleste spyr ut 100g Co2 per km, eller på godt norsk; En kilo på mila. Har du også lurt på hvordan en halv liter bensin, eller en halv kilo om du vil, kan produsere en kilo Co2? Nei, sånn produksjon hørte jeg ikke noe om den gang jeg handlet, så det er vel noe nytt de har begynt med det, eller Mitt nyttårsforsett får bli mer miljøbevisst allikevel, og så får vi se hvordan det går. Bare det å treffe søplebøtta må jo være en god start. Ja det gjaldt deg også det altså! 17

BYGGFAGBLADET. God jul og godt nytt år! ESTISKE TAKTEKKERE PÅ OPERAEN INNEMILJØ I ARVE BAKKE. KRIG OM MIDT- HELGELAND FAGFORENING side 8, 9 og 15

BYGGFAGBLADET. God jul og godt nytt år! ESTISKE TAKTEKKERE PÅ OPERAEN INNEMILJØ I ARVE BAKKE. KRIG OM MIDT- HELGELAND FAGFORENING side 8, 9 og 15 NR.04.2005 BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører www.byggfag.org INNEMILJØ I HUS OG BYGNINGER - DEL II side 6 FEIL PÅ FEIL AV ARVE BAKKE Fred

Detaljer

BYGGFAGBLADET POLSKE DØDSULYKKEN PÅ KAMPEN SKOLE S. 10-11 BAS-SKOLEN

BYGGFAGBLADET POLSKE DØDSULYKKEN PÅ KAMPEN SKOLE S. 10-11 BAS-SKOLEN NR.03.2004 BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører Intervju med Dirk Flick FAGORGANISERT FAGARBEIDER FRA HANNOVER I TYSKLAND s. 4-5 POLSKE FAGFORENINGSKAMERATER

Detaljer

BYGNING. God jul og godt nytt år F AGBLADET - NR 4-2002

BYGNING. God jul og godt nytt år F AGBLADET - NR 4-2002 F AGBLADET - NR 4-2002 BYGNING STIFTELSEN BÆK - Tømrer og Snekkernes Feriefond God jul og godt nytt år LEDEREN S 2 TØMRER AKKORDER I PEAB AS S 5 ST I FTELSEN FERIEFOND TØMRER SNEKKERNES OG EN SØRGELIG

Detaljer

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012 BygningsarBeideren 2-2012 1 Nr. 2-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BygningsarBeideren Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6 Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13 2

Detaljer

Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo. Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN

Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo. Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN 2 Bygningsarbeideren 2-2011 Leder Endelig et felles fagblad! Det er med stor glede at undertegnede

Detaljer

selvaagbyggs sorteringssystem skytteren Med HaMMer og spiker stillasløsning: tak-over-tak redaktør og FriFant s 12 s 10 s 8 s 5

selvaagbyggs sorteringssystem skytteren Med HaMMer og spiker stillasløsning: tak-over-tak redaktør og FriFant s 12 s 10 s 8 s 5 s 12 s 10 s 8 s 5 selvaagbyggs sorteringssystem skytteren Med HaMMer og spiker stillasløsning: tak-over-tak redaktør og FriFant LEDER Leder: «Det er forskjell på Kanin og Hare!» (Gammelt KenGuru-ord) FinanskrIsa,

Detaljer

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet?

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? Bitten Nordrik FAGSTOLTHET Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 3 2 Metode og datagrunnlag.. 4 3 Bakgrunn for medlemskap/ikke medlemskap. 4 3.1 Begrunnelser

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2007 Årgang 12 Deltakerne på landstariffkonferansen i Kristiansand. F.v. Kai Christoffersen, Kjell Olav Eriksen, Svenn Åge Johnsen, Ørjan

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Fra seksjoner til bransjeråd side 4 Fagforbundet i streik side 6. Valgkamp side 9. Lærlinger på byggeplassene side 10

BYGNINGSARBEIDEREN. Fra seksjoner til bransjeråd side 4 Fagforbundet i streik side 6. Valgkamp side 9. Lærlinger på byggeplassene side 10 Bygningsarbeideren 3-2012 1 Nr. 3-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Fra seksjoner til bransjeråd side 4 Fagforbundet i streik side 6 Valgkamp side 9 Lærlinger på byggeplassene

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Stockmanns Hammer s 14 & 15. Billig ble dyrt side 4

BYGNINGSARBEIDEREN. Stockmanns Hammer s 14 & 15. Billig ble dyrt side 4 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2014 1 Nr. 1-2014 11. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Stockmanns Hammer s 14 & 15 Billig ble dyrt side 4 Peab setter ut tømrerarbeid til underentreprise

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Økende jag på byggeplassene

Økende jag på byggeplassene Økende jag på byggeplassene Det er gutta med penga som bestemmer Selv om Moss fortsatt er en industriby har industridøden slått til også her. Flere fabrikkområder er nedlagt og bebygges med boliger. På

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet Bygningsarbeideren 3-2013 1 Nr. 3-2013 10. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Tariffoppgjøret 2014 Minstelønna må opp! Virkninger av likebehandlingsprinsippet side 4 Faglig

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2015 1 Nr. 1-2015 12. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 EØS-debatt, en avsporing for fagbevegelsen side 3 Personal Partner - et eksempel

Detaljer

alle God Jul og Godt Nyttår

alle God Jul og Godt Nyttår www.flt.no Nr 8/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT ønsker alle God Jul og Godt Nyttår Monica Sørmarka Briseid vant FLTs Utdanningspris her ligger sosialdemokratiets sjel Medlemsblad

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Stor trygghet I gode forsikringer

Stor trygghet I gode forsikringer Vigdis Rekdahl og ØiVind Clausen: LO-medlemmenes egne forsikringsguider sarah PeRsson: Gode fordeler også for unge medlemmer alfred skaiaa: Historisk tilbakeblikk fra medlemsbok til magnetstripe 7 4 14

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer