Styret i avd. 61 av N. K.I.F. Slik det ble valgt pa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret i avd. 61 av N. K.I.F. Slik det ble valgt pa"

Transkript

1

2 r. ANSVARLIG UTGIVER: Odda Kjemiske Arb.forening. avd. 61 Styret 1 ai.d. 61 REDAKSJON: Erling Larsen, redakter. 1 Olav Sæd, Odd Knutsen Norzinkarbeideren Det er ikke så lenge-til far vi er midt oppe i julesjauen igjen. Tiden går fort og snart skal vi ta fatt på et nytt år. For Norzink er ikke utsiktene særlig lyse for det nye året, prisene på produktene går stadig nedover og tiltakene fra bedriften i den anledning blir stadig mere drastiske. Men det er ikke bare Norzink som er hardt ute, det går nok en lavkonjunkturbalge over hele verden. Vi får bare hape på at dette vil rette på seg om ikke altfor lenge. Forsvrig er vi av den formening at bedriftsledelsen her har gått frem på en lite elastisk linje, både når det gjelder informasjon og forhandlingsteknikk. Men det er da lyspunkter også i lokalsamfunnet vårt, vi har fått ny sjukeheim hvor både pasienter og betjening har fått en bedre og lettere tilværelse, OR vi har fått et Center for våre pensjonister hvor de kan slappe av, ja, til og med ta en trim om de vil. Så vil vi få den evige tilbakevendende begivenheten (gledelig sådan) at sola snur igjen og det går mot lysere tider. Dette er nå andre utgave av Norzinkarbeideren, men vi savner innlegg fra leserne fremdeles, så atter en gang: Send oss Stoff! Sa vil vi anske dere alle en Gledelig Jul og et Godt Nytt Ar. Red. Styret i avd. 61 av N. K.I.F. Slik det ble valgt pa årsmate. Stiende fra venstre:.%lfred Reistad v/rnann, derg Anderson, styremedl. don Hedalen, sty remedl., Bjern Tverlid, styreinedl.. don Holm, styrernedl., Ola Szd. studietillitsmann. Trygve Eriksen, sekretær. Bjarne Jubilantf e Odda Kjemiske Arbeiderforening avholdt fest for sine 25 års jubilanter fredag 2. desember på Vasstun kafe. Bjarne Ht en og knytt1 men pa en Festen for j arlig forete ning og vi har (;.i representani i som star for L s0lvmerkene. var det sekreta som hadde del' K. Olsen ble v krekr p& det m~itet i N.K.I.F. c8c -: - = - i jobben i ca. 4 uker. Avd. 61 hadde i Ar t ; L lanter. PA vedla-e.;- vi sittende fra ven ar3 Breistein, jubi Melstveit, jubifar Lindal, jubilant. heim, jubilant. var =-- ende. Stående fra v.--;--; Formann Ivar >:a!:?-: Olsen (Forbundet I. F'.L (Bildet tatt av G. Hrlhml

3 Nytt fra MiljØfronten Valget på representanter til Arbeidsmiljautvalget er forlengst over og det nye utvalget er konstituert. Dette utvalget består nu av seks stemmeberettige representanter med tre fra bedriften OE tre av avdeling- 61. Fra bedriften: Dir. Frellumstad, Personalsjef R. Bringslid, Produksjonssjef J. Halland. Fra avdeling 61: E. Larsen, O. Sæd. R. Breistein. Fra helse-sektor: dr. Korsgaard. Fra verne-sektor: Verneleder O. Davidhaug, miljavernleder P. Stramsnes. P.g.a. dissens mellom partene hvem som skulle ha formann (det var to forslag med likt stemmetall) ble det foretatt loddtrekning og E. Larsen ble da valgt som for- mann i farste periode. På grunn av at Funksjonærenes foreninger og avd. 61 ikke ble enig om valgordningen angående valg av representanter til arbeidsmiljautvalget, måtte en etter loven gå til flertallsvalg, d.v.s. at det var flertallet av samtlige arbeidstakere som bestemte fordelingen. Avd. 61 fikk da alle tre representantene fra arbeidstakerne. Vi har også flertallet i denne periode, da formann har dobbeltstemme. På det farste ordinære mate i Arbeids miljautvalget ble vårt forlag til handlingsprogram for utvalget vedtatt, med forbehold at det blir noen få endringer i formuleringen. Punktene skal vi komme til bake til senere, men jeg kan nevne noen av de. Endel av de viktigste er f.eks. : at vi får anledning til å holde interne verneombudsmater i arbeidstiden, med betaling for de som eventuelt har fri. Disse matene skal holdes en gang pr. måned i forbindelse med Arbeidsmiljautvalgets mater. Vi får videre et mere effektivt og raskere system i saksbehandlingene. Ellers kan nevnes: Kartlegging av alle arbeidsplasser, registrering av lettere jobber for eldre og handicappede 0.s.v. B1.a. saker som var oppe kan nevnes, opplæring, instruksjon. Det blir nok ikke lenge mellom matene fremover. da vi har mange saker som skal opp til behandling. E. Larsen, - miijetillitsmann

4 Fossekallen Fra tidenes morgen, du fossekall har vært. En pryd for våre elver og hver liten bekk. Når du i kulpen dukker under, til glede for alle som deg beundrer. Du tenker ikke på hva vi mennesker gjar, men du finner nok ut, - det er ikke som far. Når du står og vipper i en innbrket elv, da faler du deg sikkert ikke vel. Knut Nerheim. Pinnsvine t Du pinnsvin som vandrer mellom gras og blomsterbed, din pels er ikke så mye verd. Vi mennesker ser på deg som et utskudd fra naturens side, man spr seg hva gavner du til og hvorfor du lever. Vi tenker på a bli rike, men du har ikke den pels som noen liker. Dine kvasse pigger er ditt vbpen, de passer ikke til noen kåpe. Derfor kan dugå dine egne veier, i fred og ro, mellom busk og greiner. - Men jeg vet at du tar både rotter og mus, og at det gavner oss mennesker mer enn pels og annen luksus. Knut Nerheim. ed. AKAN Den 11. november d.&. ble let i et enstemmig arbeidsniljnutvalg vedtatt å ned-,ette et 3-mannsutvalg som ikk som oppgave å utar-,eide retningslinjer for ijelp til de arbeidstakere,om har problemer med 1lkohol. Flere hundre bedrifter i Jorge med Norsk Hydro i,pissen, har i årevis hatt et ast organisert hjelpepro- :ram for alkoholrammede ~rbeidstakere. De retningslinjer som er blitt fulgt av bedrifter med ;åkalt «Akan-opplegg)) er len metode A hjelpe alke iolrammede på som har $tt de beste behandlings-.esultatene. Man tenker å innfare et radisjonelt Akan-opplegg red vår bedrift. Detaljene ved opplegget ril bli gjort kjent i en senere itgave av ((Norzinkarbeid-!ren». Dette fordi opplegget arst skal godkjennes i dealj av arbeidsmiljautralget. Eitrheim, 21. november 1977 Karl Johan Korsgaard bedriftslege Utvalget består av falgen- L. ans en K. J. Korsgaard Red. anmerkn. HØrt på arbeidsplassen 1)ette hendte mens jeg ferierte en sommer i Etne. Jeg skulle en tur pa Samvirkelaget for å kjape en regnhatt. Det ble til at jeg pravde og pravde, men alle sammen var SA store at de gikk ned over arene på meg. Til slutt spurte jeg litt irritert: Si meg, er alle her i Etne så tykke i hodet? Ekspeditrisen så på meg et ayeblikk. så svarte hun lunt: Vi har solgt svært mange slike til folk fra Odda. (Denne historien er sannferdig).

5 Vår arbeidsplass Denne gang skal vi ha et intervju med gruppeformannen i E.L. Hallen, Einar Paulsen og vi fyrer las med en gang : Hvordan er helsetilstanden hos dere i E.L. Hallen? - Den er generelt god, men vi har en god del leddskader her. I tillegg kommer store tannskader ( slitasjer) - Hva med miljaarbeidet? - Avd-ledelsen er svært greie og positive i sin innstilling til arbeidsmiljaet. - Er dere fornayd med lannsforholdene? - Unna er vi misfornayde med, med det arbeidspress som stripperne har, er det ikke mye en har igjen for dette. - Er forhandlingsmiljae t godt hos dere? - For tiden er dette bra ved vår avdeling. - Kommentarer angaende sparetiltakene fra bedriftens side? - Det har vært sparetiltak i mange år her. Idag ser en resultatet av dette, nemlig en nedslitt El. Hall. Jeg synes at dette er dårlig taklet ved den fremgangsmåte som her er brukt og er helt uenig i disse tiltakene. - Belastning i arbeidsytelse? - Den fysiske belastning er stor, meget stor, og dette er vel årsaken til at det er såpass mye belastningssykdommer. - Hvordan er forholdet til den yngre generasjon, som etterhvert er kommet til? - Vi har ingen vanskeligheter her. Forholdet mellom generasjonene er meget godt. - Forholdet til fagforeningen? - Dette er normalt. - Generelle betrakt- ninger? - Vi håper at den dag kommer, at bedriften går aktivt inn for å lette arbeidet for stripperne, slik at også vi har en mulighet for å nå pensjonsalderen, uten å bli flyttet over på en annen jobb. - Har dere noen anskemål? - Vi har det anskemål, at vi om ikke så lenge må komme på likefot med de andre her lennsmessig, og at det må komme en ny Elektrolysehall. Snart, slik at arbeidet må bli noe lettere enn det som vi har nå. Vi takker Gruppetilitsmann Einar Paulsen for praten og ansker E.L. Hallen lykke til. Vi slutter oss til ansket om at det må kom- me en ny elektrolysehall snart, slik at det kan gjare arbeidet lettere for de der oppe. E.L. Noen ord om S-laget Kanskje det er noen som har lagt merke til et ord i forbindelse med S-laget som heter Forbrukereid? Jeg skal benytte meg av anledningen til å skrive noen ord i medlemsbladet vårt nettopp om dette ordet. Samtlige S-lag i vårt land har i disse dager tatt i bruk dette ordet for å markere hva S-laget er for noe. Alle vet hva forbrukere er for noe og da skulle svaret være enkelt: Forbrukerne eier S-laget. Vi her i Odda har ca familiemedlemskap i S-laget. Medlemmene eier og driver dette laget. De tillitsvalgte blir valgt på årsmate. Da velges styret, revisjonsutvalg, opplysningsu tvalg og butikkutvalg. Jeg skal si noen få ord om noen av de tillitsvalgte. Styret er averste myndighet mellom årsmatene. Revisjonsutvalget kontrollerer regelmessig regnskapene. Butikkutvalgene består av tre personer for hver butikk, unntatt i Tyssedal der de tre personene har begge avdelingene. Butikkutvalget er e t organ for medl./kundene der de kan henvende seg i forbindelse med ting som gjelder den enkelte butikk. Disse utvalgene har regelmessige mater og referat fra disse m~tene blir sendt styret så hvis du har noen ting å si, det være seg positivt eller negativt, så gå til butikkutvalget i din butikk. Totalt er det ansatt ca. 70 personer i S-laget, endel av disse på deltid. De ansatte er representert i styret. S-laget består av 5 dagligvareforretninger og e t varehus (Domus). Vi bar gjare hva vi kan for å beholde disse dagligvare forretningene som blir å betrakte som nærbutikker. Det kan du gjare ved å k jape dagligvarene i din egen butikk. I varehuset kan du få alt det andre som du trenger. I god tid far årsmatet utleveres regnskap og beretning, slik at alle medlemmer kan være godt orientert far de kommer til årsmatet. Dette var en kort informasjon om S-laget, og en definisjon av ordet Forbrukereid. Håper på å f& komme tilbake i medlemsbladet senere med flere opplysninger om hva vi driver med. O. Birkeland

6 Litt om forsikring ved distri ktsjef Kjell Berge Jeg er blitt oppfordret til 6. skrive litt om forsikringsordningene du har gjennom fagforeningen. Jeg vil o så skrive litt om andre forsikringsformer og litt om Samvirke generelt. Kollektiv hjem-forsikringen som alle organiserte i kjemisk har, bortsett fra de som reserverte seg i 67, gjelder jo innbo og lasare i hjemmet. Det som skiller denne forsikringen fra andre innboforsikringer er - jo betalingsmåten, lav egenandel ved skade, fullverdiprinsippet og at det ikke er en fast sum oppover. Premien pr. i dag er kr. 88,- pr. år. Det er en del av fagforeningskontingenten og falgelig fradragsberettiget på skatten. Ved militærtjeneste, ufarhet eller oppnådd pensjonsalder betaler forbundet premien for forsikringen. Egenandelen ved skade er kun på kr. 100,-. Ved andre innboforsikringer er den kr. 300, -. Man er til enhver tid forsikret for hva man har i hjemmet uansett verdi oppover, og for kr ,- som midlertidig befinner seg utenfor hjemmet. Med fullverdiprinsippet menes at en ting som er i fullverdig stand skal erstattes med en ny tilsvarende ting. Deii omfatter også rettshjelp, ulykke og polioforsikring, samt naturskade og ansvarsforsikring. Vilkårene kan du få på foreningskontoret. Videre har Odda og Omland Samorg. inngått avtale med Samvirke om å regulere skader for medlemmene av Samorg. i Odda og Indre Hardanger. Hver torsdag fra kl til kl er det mate og kontortid i Samorgs. kontor hvor tillitsvalgte gjar opp skader og hjelper medlemmer med forsikringssaker. De som deler kontortiden med Samvirke er Bjarne R. Helland, Norzink og Thor Haugland, DNN. Det er også en kollektiv ulykkesforsikring på bedriften som etter min mening altfor mange har reservert seg mot. Jeg vil anbefale alle reserverte om å trekke reservasjonen tilbake og det gjares enkelt ved å henvende seg skriftlig til Bjarne R. Helland, så misforståelser kan unngåes. Ytelsene fra ulykkesforsikringen er som falger: Invaliditet som falge av ulykke : kr , - Dadsfall som falge av ulykke : kr , - Dagpenger v/ulykke: kr. 10, - Ordningen omfatter også familien, med unntak av dagpengene. Videre har jo Samvirke andre gunstige forsikringstilbud til deg som er organisert. Når det gjelder husforsikring har vi den rimeligste premien av samtlige selskap. Som eks. kan nevnes et trehus til kr ,- vil koste kr. 345, - pr. år med bygningskasko. Man har jo innboet gjennom foreningen og da får man samlet begge deler i et selskap. Det er også gunstige rabatter når det gjelder bilforsikring. Som organisert kan du få egenandel ved skade på kr. 600,- og vi gir da 12% avslag på kaskodelen. Hvis du velger egenandel på kr. 1500,- gir vi 35' ; avslag på kaskodelen. Vi har videre forsikringstilbud på hytte, båt, reiseforsikring på helårsbasis og en hel rekke andre områder. Vi sitter alle med en hel rekke faste utgifter, som f. eks. husleie, telefon, stram, avgifter, bil og eventuelt hytte osv. Sett deg ned og regn etter så vil du bli forbauset over hvor mye det utgjar. Utgiftene vil heller ikke bli noe særlig mindre om en skulle falle fra. Jeg har laget et forslag på en forsikring som kan dekke faste utgifter, kall det gjerne en utgiftsforsikring eller husleieforsikring, som kan tilpasses hver enkelt sitt behov og naturligvis hvor mye man kan betale. Man vil få 40% skattereduksjon av premien på en slik forsikring. Så litt om Samvirkes eierforhold. Som kjent er det bare organisasjoner som eier Samvirke. Det er LO som eier 45%, NKL har 45% og de resterende 10% eies av Norges Bolig Byggelags Landsforening, Norges Fiskarlag og Norges Bonde og Småbrukarlag. Som man ser er det ingen private eierinteresser i Samvirke. Hele målsettingen til organisasjonene og Samvirke er å gjare forsikringsordningene bedre og billigere for medlemmene av eierorganisasjonene, samt være en prisregulerende del i hele forsikringsvirksomheten. Medlemmene har også muligheter til å påvirke utforming av vilkår, Jmfr. Kollektiv hjem-forsikringen og de har også klagenemnder innen forbundet. Man kan si hva man vil om Samvirke, og det blir jo også gjort, men det er det eneste forsikringsselskap som ivaretar medlemmenes interesser, og det selskap som du som organisert skal bruke. Vennlig hilsen Kjell Berge. Distriktssjef

7 3edriftdemokrati, bedriftsforsamling - hva er det? Ja, dette sparsmål blir ofte fra flere fremmet og svarene kan ofte vzre forskjellige. Den 24. april 1972 vedtok Odelstinget endringer i en lov, fra 1. januar 1973 skal representanter for lannstakerne for farste gang få sin lovfestede plass sammen med eierne i besluttningsorganene i private produksjonsbedrifter. Ikke i alle bedrifter, loven setter her visse begrensinger. Ikke av prinsipielle grunner. men av praktiske. E t grunnleggende prinsipp i Demokratiet er at alle skal ha like rettigheter. LIen menneskerettigheter synes i måtte vinnes gradvis. 1.i er neppe uenige om at drt burde ha vzrt annerledes. Representanter fra de ansatte som blir valgt til Styre og Bedrifts forsamling mater med varierende kvalifikasjoner. Der er ingen her som kan forlange at representantene skal være sakkyndige pa alle saksområder som kommer opp i besluttningsorganene. Dette kravet blir heller ikke stilt til eiernes representanter. Dog er det ikke uvanlig at Aksjonærene velger inn i Styret folk med kvalifikasjoner på bestemte saksområder. I et Bedriftsstyre eller en Bedriftsforsamling blir det sparsmål om - som på så mange av livets områder - å kunne ha en sikker vurderingsevne. Noen kaller det sundt folkevett. Ofte vil det bli sparsmal om a kunne ta et standpunkt til holdbarheten i andres vurderinger. Et nyvalgt medlem av Styre og Bedriftsforsamling må alltid fale seg fram. Det er klokt a gjare seg kjent med det selskap en er havnet i, og som en kan statte seg til når en sjal er i tvil om hva som vil være et riktig stand- punkt. Men det sier seg sjal at for á kunne vurdere andres utsagn, må en sjal også ha et visst kjennskap til det sakskomplekset som er aktuelt. Ved å utvikle samarbeidsformene kan vi legge grunnlaget for utbygging av Iannstakernes innflytelse i bedriften. Moderne arbeidsgivere har på sin side innsett at det beste midlet til å oppnå en god produktivitet er samarbeid med de ansatte, og at de gamle autoritare former for ledelse og styring tilharer en svunnen tid. Men de har hele tiden voktet på styringsretten. Men samarbeidet virker ikke like godt i alle bedrifter. Mange steder er det heller skralt bevendt. I farste rekke står og faller samarbeidsorganenes effektivitet og arbeidsdyktighet med bedriftsledelsens innstilling. Men også med i hvilken grad de ansatte evner å tilfare det rådgivende organ impulser av verdi. Sjal med den mest positive innstilling fra alle parters vedkommende er samarbeidets kunst en av de vanskelige å utave i praksis. Gjennom sin representasjon i styringsorganene i bedriften er de ansatte gitt muligheter til å påvirke forming av en ny og bedre bedriftsorganisasjon. Det er en vanskelig og krevende målsetting som også fordrer innsikt på nye felter. Det er umulig i et slikt innlegg å få med meg alt, så dette er bare noen springende punkter. La meg til slutt få si at det jeg savner mest er kommunikasjonen mellom de valgte representanter og alle ansatte. Vi vil alle være med å arbeide for bedriftens ve og vel slik at den blir en god og trygg arbeidsplass for oss alle..jeg mener at alle ansatte ma komme mer i fokus, da de gjennom sitt ar- Over til side 9 Når avd.- ledelsen prioriterer Det er torsdag, nærmere bestemt den 22. november. Nedbaren har falt som sna i fjellet de siste dagene. Da jeg kom på jobben var noe forandret på kontrollrommet. Tingesten jeg hadde bedt sm tidlig på vårparten var endelig kommet på plass, målene er beskjedne 120 x 0,40 meter, tre punkter på den lyser forkromming. Kontrollrommet har seks vinduer, er nymalt og forsåvidt ganske trivelig. Vaskepersonalet klager over at gulvet er tungt å vaske, men som sagt ganske trivelig. Oppe på veggen er det en lydlas vifte, friskluften fra viften er like beskjeden som den er stillegående. Den jobben jeg har nå, har jeg hatt i elleve måneder. Om noen som har jobbet her i årevis far meg har ansket den samme ting, vet jeg ikke, men jeg har forstått at de har hatt det samme ubehag på jobben. Forholdet har vært, at når vår eller sommersola skinner inn gjennom vinduene har det blitt drepende varmt. Hvis du tror at det var aircondition jeg ansket meg tar du feil. Jeg fortalte visst ikke at: tidligere var det ikke mulig a åpne noen av de seks vinduene. Den nye tingen er at det er Over til side 9 FØr sin tid Bestefaren sitter med sitt femårige barnebarn pa fanget og blar i ukebladet «Vi Menn». På en av sidene er avbildet en pen topplas rytterske. Bestefaren beskuer bildet, gutten merker oppholdet i bladingen og sier: Det var ikke noe taft bilde, bestefar, hun viser jo bare brystene.

8 Studie- Når vi nå skriver desember er vi ved avslutningen på studieåret Det har vært et godt år skoleringsmessig sett, det er ikke få av våre medlemer som har deltatt på de kurser som er blitt lagt opp, enten det er AOF kurser eller reint forbundskurs. I tillegg har foreningen kjart to helgakurs som en må ha loy å si var vellykka. Det var kort om året som gikk, vi skal ikke stoppe opp og si at dette var et så godt studieår at vi tar oss en pause. Nei, vi skal fortsatt arbeide videre å få så mange av våre kamerater som mulig på et., og helst flere kurser, for at de bedre skal kunne stå rusta til de oppgaver vi står foran. Studieutvalget håper på fortsatt like stor interesse fra medlemmene i året som kommer når det gjelder skolering, vi håper at de som ikke fikk plass på de kurser de sakte på iåret som gikk, vil ta kontakt med Studietillitsmannen eller legge en beskjed på fagforeningskontoret så saknaden kan bli sendt. Her er kursplanene for 1978: AOF's ukekursplan for 1978: Faglig Grunnkurs Trinn I Saknadsfrist: Faglig Grunnkurs Trinn 11, Saknadsfrist Faglig Grunnkurs Trinn 111, Saknafrist Forhandlingsteknikk, Sakn.frist Kurs i Bedriftsakonomi Sskn.frist kurs i Arbeidsmilja. Tidsangivelse mangler forelsbig. Kurs for AOF-tillitsmenn Ssknadsfrist Kurs for undervisningsledere og studieorganisatarer Sakn. frist Kurs for studietillitsmenn og studieledere Sakn.frist Sosialt grunnkurs Sakn.frist Tillitsmannen som sosialarbeider Sakn.frist Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund's Kursplan for 1978: Faglig Grunnkurs Trinn I Sakn.frist Faglig Grunnkurs Trinn II/III Sakn.frist Faglig Grunnkurs Trinn II/III Saknafrist Datastyring-Datatillitsmenn Sakn.frist Vern og Miljakurs Sakn.frist Studielederkurs Sakn.frist Kassererkurs Sakn.frist I tillegg har AOF en hel del kurser i sin kursplan som skulle passe for en del av våre medlemmer. En kan nevne Kurser med tilknytning til Bedriftsutvalg- Bedriftsdemokratiet. Vi har videre LO skolens trinn I og 11. Av kurs og studiereiser i utlandet kan nevnes Manchesterskolen i England og Geneveskolen i Sveits. Vi håper at så mange som mulig vil sake på et eller flere av de overfornevnte kurser og er det noe dere er i tvil om så bare ta kontakt med Studietillitsmannen eller formannen i foreningen. Så står det bare igjen a anske dere alle en God Jul og et Godt Nytt Ar, og vel matt til et aktivt og godt studieår i Studieutvalget avd. 61 Studietillitsmann Olav Sæd. Fri tidsmil j Ø Vi som arbeider dag og natt på en industriplass med de falger det har slik som stav, gass O.S.V. Vi ser da alltid fram til den dagen da vi kan komme oss ut og nyte vår fritid, enten det er på hytta eller annen avkobling. Naturen rundt oss er et underverk, men naturen i 3ss selv er ikke fullt så bra. Kunne vi ikke starte opp iret 1978, med den innstil- Ling at arbeid er en ting, fritid noe helt annet. På arbeidsplassen står vi under en ledelse, i fritiden er vi vår egen herre og vil naboen besake oss, eller motsatt, så blir det vår egen sak. På arbeid får vi lann, i fritiden bruker vi den, hva vi bruker den til er vår sak, ikke naboen eller kameratene på arbeidsplassen. A dra fritiden med på arbeid eller motsatt blir et dårlig milja, og det er jo det motsatte vi alle vil ha det. En liten solskinns historie I litt eldre tid så reiste det ofte fanter rundt her på gårdene, de byttet klokker, hester, spann og visper. De tigget og stjal alt de kom over. De hadde ikke så fine hus som dette her på bildet, nei, de bodde helst i nast og andre skur. En dag fanten var ute, skulle datteren koke grat, en naken liten unge satt på armen. Best det var. slapp Over til side 9

9 * I hine krigen var slutt. Resten hadde jeg under taket i vedhuset i en eplekasse. Avd 5 fikk også sine papirer i sikkerhet. I vårt forbund ble ledelsen ved bedriften nu skiftet ut og arbeiderne nektet å betale kontingent. Alle avdelinger ved bedriften ble nu nedlagt. og stod resten av krigen. De av tillitsmennene som var mest inne i bildet denne tiden som nevnt var: S. Nilsen, T. Hegland, Mandelid, Skau. J. Barve, N. Eide, J. Jargensen. Skulle noen være uteglemt så er ikke deres tjeneste min dre for det. Vi takker S. Sundsba for denne interessante beretningen og ansker ham mange gode år. E.1, * En liten den lille noe ned i gryta. Mor, mor, ropte gjenta hva skal jeg gjare, han vesle skiter i graten? Rar, rar, ropte mora, får han far vite det, så et han ikke graten. God Miljevennlig jul Kaare Helle * Bedrifts beid erverver seg erfaring og innsikt som medbestemmelsesretten skal gi dem adgang til å realisere, både som en demokratisk rett og for bedriftens beste. Otto Haugsnes Når avd. satt inn et fag. som det lar seg gjare 5 åpne. jeg har pravd. Det har som sagt falt sno i fjellene de siste dagene, men sitter jeg i samme jobben, vet jeg ni at det er mulig. å åpne et av vinduene til våren og sommeren igjen. Så får vi se, kan hende det blir nytt gulv til neste år. R. Breistein Hva mener legen? Lenge har man som et hayere mål snakket om det strayfri samfunn, men vi står i dag ikke nærmere realiseringen av dette enn for noen årtier siden. Samtidig med at staybekjempingen har nådd nye framsteg, har nemlig teknikken fremkalt nye staykilder og et akende antall mennesker er kommet innenfor stayens skadelige virkningsområde. På mange arbeidsplasser kan dessverre ikke staynivået til tross for alle staybekjempingstiltak, bringes under de nivåer som fremkaller harselsskader. Man blir derfor tvunget til å bruke ulike former for personlig beskyttelse. Det påligger arbeidsgiveren å sarge for at harselsvern er lett tilgjengelig. Målsettingen er å bekjempe stay slik at harselsskader ikke oppstår, og å sarge for at irritasjon og andre ubehag på grunn av stay blir så små som mulig. I de lokaler der man ikke kan få staynivået under 85 decibel skal personlig harselsvern benyttes. Vernelederen har gjort frekvensanalyser av stayen og ved henvendelse til han kan man få vite hvilken type harselsvern som egner seg best på den aktuelle arbeidsplass. Flere ulike typer harselsvern finnes på markedet, men de kan alle samles innenfor to grupper, nemlig areklokker og propper. Proppene settes i den ytre aregangen, mens areklokkene omslutter hele ytteraret. Propper av glassdun, plast, gummi, voks osv. har i gjennomsnitt en dempning på 20 decibel og benyttes ved lydstyrker opptil decibel. I dette området ligger starstedelen av industristayen. For B få fullgod dempning kreves at proppen slutter ordentlig tett, men med dette slurves det dessverre en hel del. Ved andre bedrifter er der blitt gjort praver med tilfeldig utvalgte personer, som til vanlig bruker glassdun i arbeidet. På disse ble det tatt audiogram dvs. e n registrering av harselen der man bestemte harselsterskelen farst uten glassdun og så med glassdun i arene. Det viste seg da at urovekkende mange ikke fikk noen dempning, noe som berodde på at de ikke hadde satt inn glassdunen riktig i arene. Den annen type individuell beskyttelse er areklokker, som i gjennomsnitt demper lydstyrken med 30 decibel og som således kan benyttes ved stay i styrkeområdet decibel. Beskjed om bruk av harselsvern ved lydstyrker som ikke er direkte skadelige for harselen men som farer til forstyrrelse og irritasjon bruker å bli matt med argument som: «Vi harer ikke noe når vi snakker i telefon)), eller: «Vi harer ikke hva våre kamerater sier)). Disse påstandene er ikke helt riktige. Man har nemlig kunnet påvise at ved middelsterk stay, ca. 60 decibel blir taleforståelsen ikke nedsatt med en propp av for eksempel glassdun. Ved kraftig brus (90 decibel) er taleforstaelsen bedre når man bruker harselsbeskyttelse. Samtidig som man beskytter sin harsel, harer man i visse tilfeller bedre med harselsbeskyttelse enn uten - noe å tenke på for dem som tror at de kan venne seg til stayen, men som i stedet bare venner seg til å hare alt dårligere. Eitrheim, aw il bedriftslegen

10 I hine hårde dager Norzinkarbeideren har 'besakt en av våre veteraner fra fagbevegelsen og avd. 61, nemlig Sverre Sundsba som var vår foreningsformann i mange dramatiske år. Han forteller: Jeg kom til Odda for farste gang i 1919 sammen med to bradre. Jeg begynte da på Smelteverket og jobbet der i noen måneder, men vi ble oppsagt ca. 70 mann ved helt stopp på bedriften, så det ble til at jeg reiste hjem igjen og begynte på veiarbeid. Jeg var da medlem i Odda Arbeiderforening som på dette tidspunkt var den eneste kjemiske fagforeningen på stedet. Vil ellers nevne at timelanna da lå på kr. 0,50 pr. time kom jeg tilbake til Odda igjen og begynte i arbeid ved Nitriden i forskjellige jobber, var murhandtlanger, tapper, blussbanker, kan i forbindelse med denne siste jobben nevne, at det fra arbeidsledelsens side ble antydet at etter tre års praksis var vedkommende person for gammel, på grunn av at da hadde han lært å jukse. Etter en tid her kom det oss for are at det ble tatt inn folk ved anlegget på Zinken og jeg reiste ut og spurte om jobb. Fikk beskjed om at det bare var å reise hjem og skifte i full fart og begynne i jobben, timelanna her var da 1,12 pr. time. Etter kort tid gikk arbeide~ne til streik, så det ble slutt for meg her også. Streiken varte i to måneder og vi fikk ingen akonomisk statte. Driften ble startet på Eitrheimsneset 1929 og Odda kjemiske Arbeiderforening, avd. 61 ble startet på et mate i gamle cadm.avd. J.Barve formann, N. Eide nestformann, J. Jargensen sekre- &r. Det var bare uvante folk ved bedriften og det ble stilt krav om en akordytelse på 6 kar avstriplet i E.L. hallen. Det var mate p& kaien og kranfarer Hagen ledet, rna- tet, det ble understreket at om ikke kravet ble innfridd, ville en gå til streik. Bedriften ga seg ikke på dette og det ble ein streik som varte i 4 1/2 måned. Streikestatten var da på 15 kroner uka. Etter streiken ble det ansatt ny direktar ved Norzink. Han hadde til og med tittel som generaldire ktar med lam : Vi fikk da den ordning at det skulle strippes 12 kar med 4 mann til hjelp for hele e.l.hallen, og vi skulle få gå hjem når akkorden var fullfart. Det varte ikke lenge far alle greidde 12 kar og de fire mann ble tatt vekk. I 1930 begynte bedriften å lagre zink, det ble lagret alle tenkelige plasser, så det var såvidt en kom seg fram. Arsaken var priskrig mellom Zinkprodusentene. men etter en måneds tid var alt vekk igjen. Men så plutselig ble bemanningen redusert med ca. 50G, endel gikk inn i andre avdelinger og resten ble oppsagt, det kan i en annen forbindelse nevnes at kontingenten til fagforeningen da var: kr. 2 pr. uke. Arene gikk og i 1939 ble Skau valgt til foreningens formann og jeg ble valgt som nestformann. Og i 1940 mens kampene mot tyskerne pågikk, ble Skau innkalt til mobilisering i Kinsarvik. Jeg måtte da overta vervet som avd. 61' formann. Da det var gått en tid ble jeg oppkalt til bedriftsledelsen og fikk beskjed om at Norges Bank hadde stoppet alle utbetalinger og det var ingen penger til å betale arbeidslann. Partene ble da enige om at en skulle skrive ut alminrielige sedler i stedet for penger, men det reiste om forretningen ville godta disse som betalingsmiddel. Jeg kontaktet farst Samvirkelaget og6purte om de var villige til å godta det- te systemet og det var 0.k. for deres vedkommende, men de andre forretningene var noe tregere, men omsider godtok samtlige disse sedlene. Det ble da ordnet slik at det skulle være kjatt på en seddel, fisk på en annen 0.s.v. Etter bombingen av Odda, ble det fra mange av arbeiderne henstilt til meg at fabrikken måtte stoppes, da det ble altfor risikabelt å vere her ute og mange ville helle være hjemme. Det var en meget vanskelig sak. Jeg sammenkalte da til mate utenfor E.L.hallen og alle avdelinger skulle mate der. Saken ble da grundig diskutert og det var mange ulike meninger om hvor det var sikrest å være her i Odda. Satte frem forslag om at vi måtte gå med på å holde fabrikken gående. Noen gikk da på arbeide, mens en del holdt seg hjemme, men etter en tid kom omsider alle tilbake til arbeid igjen. Hasten 1941 begynte det å slippe opp for råstoff og mange måtte slutte, men kona til rådmannen i Odda på den tiden (Hirdmann) fikk en lys ide som hun reiste ut og ga bedriftsledelsen helt gratis. Den gikk ut på falgende plan: Det måtte gå an å få malmen med tog fra Frankrike og med båt fra Granvin, men ideen ble ikke godtatt. Plutselig fikk fagforeningen vanskeligheter. Politiet fikk nemlig beskjed fra tyskerne om å arrestere fire av avd. 61's tillitsmenn og disse ble hentet og satt inn, men ble etter en ukes tid satt fri igjen. Nu falt~ jeg at det virkelig begynte 5 brenne under beina p& oss. «g i nattens mulm og marke pakket Mandelid og jeg sammen fagforeningens papirer som vi kjarte opp til Hildal, hvor vi gravde alt sammen ned i gulvet i en gammel lae, og der lå de til Over til side 9

11 Aktive svømmere Bedriftsidrettslage ts aktive svrammere har stadig vært i ilden denne hrasten. Om ikke det har vært seier hver gang, har laget vist fremragende svramming. Svammerne er her avbildet i svnmmehallen på Håkonsvern hvor det ble kjempet om vandrepokalen med ((Ankeret)). På bildet: Stående bak fra venstre: Arne B. Hansen, Ernst Handeland, Ola Lutro, Svein Sæd, Tore Hayland, Gunnar Lervik, Nils Lange- sæter. Foran: Torleif Markhus, Håkon Markhus, Per Age Ranhovde, Leif Osmo. Dessuten Jan Ove Aasen som for anledningen befant seg bak fotoapparatet. HØrt på En fjording hadde tatt inn litt for mye for tarsten og havnet omsider i fjæresteinene. Sjaen skvalpet oppover bena og nådde av og til opp til munnen på fjordin~en. Dette gjentok seg gang etter gang og til slutt lea fjordingen på ayelokka og mumlet: Det er for mye selters i denne her kara! Ekteparet Olsen skiftet ut dobbelsengen med to enkle. En dag straks etter dette hadde skjedd, traff Olsen en av naboene og han spurte da hvordan dette virket rent praktisk. Vi har ingen problemer med et, svarte Olsen. Vi har ordnet oss slik, at når vi går og legger oss, hiver jeg bare hatten over i senga til kona. Hun hiver den tilbake, men av og til må jeg over å hente den selv. Dette hendte i den farste tiden da flyene begynte å passere lydmuren. En eldre dame som bodde like ved flyplassen, ble etterhvert veldig irritert på dette bråket. Hun henvendte seg til ledelsen på flyplassen og ville ha greie på hvorfor flyene bråket mere nu enn fnr. Jo, svarte vedkommende, det er på grunn av at nu ma flyene passere lydmuren, derfor dette bråket. Jo, kona grunnet litt på dette svaret, og SA plutselig gikk det et lys opp for henne og SA sa hun: Men kan det ikkje gjnres p& den måten, at dere slipper flere fly gjennom samme hullet.

12 Du tjener på å samle alle forsikringene dine hos oss Har du tenkt over hvor mye du hrlig betaler i forsikringspremier? Se pi kvitteringene fra siste innbetalinger. Det er ikke fe kroner det dreier seg om. Det lonner seg A'underseke hvor du kan oppnå de beste og rimeligste forsikringene. m Her er to områder hvor du kan spare: Hvis du er fagorganisert og er med i Kollektiv Hjemforsikring, får du i Samvirke ekstra billig husforsikring med bygningskasko. Billig husf orsikring med bygningskasko Samvirke for en årlig premie på 433 kroner. (Av dette betaler du 88 kroner gjennom fagforeningskontingenten). Eksempel: Et trehus til en verdi av For en tilsvarende forsikring i kroner med innbo og lolsolre til andre selskap nå du betale fra kroner forsikres i 495 kroner til 555 kroner årlig. Mange rabattmuligheter på bilf orsikring Med 600 kroner i egenandel (vanlig er 300 kr.) får du 12 prosent rabatt p5 kaskoforsikringen. Foretrekker du holyere egenandel, f.eks. kr. I500 får du helc 35 prosent rabatt på kasko. Har du bil som er 3 år eller eldre får du fra 10 til 15 prosent rabatt på kasko. I Redningsforsikring er inkludert i kaskoforsikringen av personbil. Vil du vite mer om Samvirkes forsikringstilbud, henvend deg til FORSIKRINGSUTVALGET - Otto Haugsnes, Bjarne R. Helland, Inga Riise, Samson Digranes eller Erling Larsen, Arne Straums~y, Olav Sæd, Kjell Berge.

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 2. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 2. Bokmål Nasjonale prøver Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 2 okmål Opp-ned musene av Roald ahl et var en gang en gammel mann på 87 år som het Laban. Han hadde vært en rolig og fredelig person hele sitt liv. Han

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme.

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme. VEPSEN Av: William Mastrosimone En tilsynelatende uskyldig misforståelse utvikler seg til et psykologisk spill mellom Hanne og inntrengeren Robert, som ender i et stygt voldtekstforsøk. Hanne er i leiligheten

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham I Allah's navn den barmhjertige den nåderike Profetens ammemor حلمية بنت أيب ذؤيب السعدية ريض هللا عهنا Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham Oversatt av Abu

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Bjørn Ingvaldsen Bestefarkrigen Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Til Aslak Nasjonal AVSKJED Vi sto og vinket etter Dick og foreldrene så lenge vi kunne se bilen de satt i. Og litt etter at bilen var

Detaljer

Dror Mishani. Naboens sønn. Politietterforsker Avi Avrahams første sak. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik

Dror Mishani. Naboens sønn. Politietterforsker Avi Avrahams første sak. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Dror Mishani Naboens sønn Politietterforsker Avi Avrahams første sak Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Tilegnet Marta Hvordan møttes de? Ved en tilfeldighet, som alle andre? DENIS DIDEROT, Fatalisten

Detaljer

Mor Så hva vil du gjøre? Du kan ikke oppdra en unge med den mannen. Jeg mener, se på deg. Se på hva han har gjort mot deg.

Mor Så hva vil du gjøre? Du kan ikke oppdra en unge med den mannen. Jeg mener, se på deg. Se på hva han har gjort mot deg. Stue, morgen ROBERT, mann i slutten av tjueårene, lener seg mot vinduskarmen og ser utover gata. Han virker svett og sliten, han studerer et par med barnevogn som går forbi under han. Han stryker knoklene

Detaljer

Fortellingen om Petter Kanin

Fortellingen om Petter Kanin Fortellingen om Petter Kanin Det var en gang fire små kaniner, og deres navn var Flopsi, Mopsi, Bomulldott og Petter. De bodde med sin mor på en sandbanke, under røttene til et veldig stort furutre. «Nå

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1870-6.12.1993

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1870-6.12.1993 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1870-6.12.1993 ULYKKE - Selvmord - Spørsmål om det forelå akutt sinnsforvirring grunnet ytre årsaker. Forsikrede var i løpet av 1990 utsatt for store psykiske belastninger,

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Bakgrunnskunnskap: Svar på to av oppgavene under.

Bakgrunnskunnskap: Svar på to av oppgavene under. Karens jul Bakgrunnskunnskap: Svar på to av oppgavene under. Denne novellen heter Karens jul. Hva tror du den kommer til å handle om? Se på bildet: Hva ser du? Hva tror du nå novellen handler om? Under

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE LESEKORT 1 A D Å B O V N F G I P L Y Ø U M S T Æ R E H J K a d å b o v n f g i p l y ø u m s t æ r e h j k LESEKORT 2 sa vi ål du syl våt dyr øre klo hest føle prat lys

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn?

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn? BURN THIS Anna og Pale har vært i et forhold tidligere. Hun har laget en danseforestilling basert på forholdet hun hadde med Pale. Dette er deres første møte etter premieren, som de begge har sett. INT.

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo Oversatt av Kari og Kjell Risvik Omslagsdesign: Bazar Forlag Materialet i denne utgivelsen er omfattet av åndsverkslovens

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september.

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Totalt 40 innleverte evalueringsskjemaer. 1. I hvilken grad har du hatt faglig og sosialt utbytte

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Nordmenns byttevaner Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup januar 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5 Ernas reise av Gruppe 5 2010 Gruppe 5 Åpning EXT. Scene 1 En regnfull ettermiddag utenfor advokat-garasjen. Det er grått og trist. Kameraet zoomer inn på garasjen og inn mot vinduet. Her ser vi Erna titte

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet Introduksjon til Friskhjulet Hva er Friskhjulet? Friskhjulet er en test som forteller deg hvor ryggsmertene kommer fra og hva du kan gjøre for å bli bedre. Friskhjulet består av åtte faktorer: Arbeid,

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway ZA4726 Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway Flash Eurobarometer 192 Entrepreneurship Draft Questionnaire DEMOGRAPHICS D1. Kjønn (IKKE SPØR - MARKER RIKTIG ALTERNATIV)

Detaljer

INNESTENGT / UTESTENGT. Oda Jenssen. Inspirert av diktet "Sinnets fengsel" av Eva Lis Evertsen

INNESTENGT / UTESTENGT. Oda Jenssen. Inspirert av diktet Sinnets fengsel av Eva Lis Evertsen INNESTENGT / UTESTENGT By Oda Jenssen Inspirert av diktet "Sinnets fengsel" av Eva Lis Evertsen Oda Jenssen 93294925 odajenssen@gmail.com 1 EXT. RIKMANNSBOLIG - KVELD HVITT HUS OG HAGE, I VINDUENE ER LYSENE

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer