Offisersbladet. øvelse Bison Express. Russland- Israel sammen mot terror Side Livbåt under vann Side Prøver nytt overvåkingskonsept

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offisersbladet. øvelse Bison Express. Russland- Israel sammen mot terror Side 18-19. Livbåt under vann Side 36-37. Prøver nytt overvåkingskonsept"

Transkript

1 Offisersbladet NR. 6 OKTOBER ÅRGANG 21 Russland- Israel sammen mot terror Side Livbåt under vann Side Prøver nytt overvåkingskonsept i Afghanistan Side FIST/HÆR SIST/HÆR deltok på øvelse Bison Express

2 Når kvalitet og service teller NORSK FLYTTEFORBUND NFF Norsk Flytteforbund Alfa Quality Moving AS Ullern Allé 2, 0381 Oslo Tel Fax AS Adams Express Boks 206 Skøyen, 0213 Oslo Tel Faks Bergen Flytningsbyrå AS Storbotn 108, 5083 Øvre Ervik Tel Faks Cargo Partner AS Boks 43 Sentrum, 0101 Oslo Tel Faks Christiania Transport-Bureau AS Ensjøvn 12, 0655 Oslo Tel Faks Hasselberg Transport AS Håndverkervn 8, 9018 Tromsø Tel Faks Jakobsen Transport AS Boks 1012, 4294 Kopervik Tel Faks Kongstein & Sønn AS Thranesgt 2, 3187 Horten Tel Faks Kristiania Visergutkontor AS Verkseier Furulundsv 21, 0668 Oslo Tel Faks Majortrans Flytteservice AS Boks 39 Røa, 0701 Oslo Tel Faks avd Bergen: Boks 197 Nesttun, 5853 Bergen Tel Fax avd Stavanger: Boks 244, 4066 Stavanger Tel Faks Rekdal Transport AS Breivika Industriv. 41, 6018 Ålesund Tel Faks Skullerud Flyttebyrå AS Hannestadvn 7, 1617 Fredrikstad Tel Faks H K Solberg AS Transport Boks 4033, 4606 Kristiansand, Tel Faks Stavanger Flyttebyrå AS Dusavikveien 21, 4007 Stavanger Tel Fax Vinjes Transport AS Østre Rosten 98 B, 7075 Tiller, Tel Faks Wergeland AS Boks 243 Nyborg, 5871 Bergen Tel Faks Håkull AS Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes Tel Faks NFB Transport Systems AS Boks 52, 1401 Ski Tel Faks Lauritz M Olsen Flyttebyrå Skibåsen 16 D, 4636 Kr.sand Tel Faks Zachariassen Transport&Flytteservice AS Straumsfjellsvn 9, 5353 Straume Tel Faks NFF Norsk Flytteforbund - Når kvalitet og service teller Postboks 13 Hovseter, 0705 Oslo Tel

3 INNHOLD Offisersbladet Nr Årgang Organ for Befalets Fellesorganisasjon BFO: Postboks 501 Sentrum, 0105 Oslo Tlf: Faks: E-post: Internett: Besøksadresse: Karl Johans gate 12 j (inngang fra Kirkegata) Utgiver: Didrik Coucheron Redaktør: Einar Holst Clausen Redaksjon og abonnementsavdeling: Se adresse for BFO E-post: Tlf abonnementsavdeling: E-post: Tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund-Stat Annonsesjef: Lars-Kristian Berg Brugt 14, 0186 Oslo Tlf: Mob: Faks: (Bekreftet opplag 2004: ) Signerte artikler representerer ikke nødvenigvis BFOs mening. Forfattere er selv ansvarlig for innholdet og de meninger som fremholdes. Usignert innhold er redaksjonelt. Utgivelsesplan: Nummer Matr. frist Utgivelse Nr. 7 nov/des BFO leder: Et spørsmål om anstendighet og fornuft 6 KAFO leder: Hva blir det neste vi skal identifisere? 7 BESO leder: TAKK BFO og takk for meg! 8 Entusiaster hentet tyske bombefly opp fra dypet 12 Siste hjemkomst fra SNFL 14 Verdifulle erfaringer etter øvelse BISON EXPRESS 16 Fra Ryktebørsen 17 Tilbakeblikk 18 Russland og Israel sammen mot terror 20 Offiserskryssord 22 Dette er BFO 24 BFO informerer 32 Sub sunk! 34 Leserbrev 36 Livbåt under vann 38 Prøver nytt overvåkingskonsept i Afghanistan 40 Norsk Militær Tattoo Nettverksbasert lederskap 43 Kronikk Kro(h)nen på verket 44 Tøff utdanning i Jegerbataljonen Porsanger 46 Temadag på Haakonsvern 48 GIL avløste GIL 50 USA har valgt Orions etterfølger Hva med Norge? 51 Kronikk : Farlig tåkelegging om forholdene i Forsvaret REDAKTØREN Grafisk produksjon: Merkur-Trykk AS Postboks 25 Kalbakken 0901 Oslo E-post: Internett: Forsidebilde: Lt Hagen TMBN. Foto: EHC. Redaksjonen avsluttet: For de av dere som enda ikke har oppdaget det, så har hjemmesidene til BFO nå endelig tatt form, og nå dukker det normalt en til to nyhetssaker opp hver dag så å si hele uken. Sakene er meget tidsaktuelle, og omhandler mye av det som skjer i Forsvaret, gjerne med hva BFO mener om saken. Aktuell informasjon om omstillingen legges også ut når det skjer noe. Som redaktør/journalist og ansvarlig for bfo.no er det morsomt å se at vi nå har økt antall besøk fra ca til besøk pr uke på ca to måneder. Vi ønsker å opprettholde trøkket på sidene, og skal videreutvikle oss i samarbeide med Offisersbladet. Vi ønsker også innspill fra leserne av Offisersbladet/medlemmene, med tanke på tips om artikler og forslag til forbedringer. Våre websider er sammenlignet med andre militære websider, ikke noe ensidig propaganda-apparat, men prøver på godt og vondt å formidle fakta og aktuell informasjon ut til dere medlemmer og samfunnet for øvrig. I denne utgaven av Offisersbladet har jeg prøvd å vektlegge positiv og banebrytende aktivitet i Sjøforsvaret, internasjonale operasjoner og kampen mot terror. Når det gjelder terrorsituasjonen i verden og de grove overtramp mot mennesker som skjer over store deler av verden, så er dette mellom mennesker med forskjellige religiøs bakgrunn. Slik har det dessverre vært opp gjennom hele historien. Flere muslimske ledere hevder at USA og Storbritannia er på korstog, og en amerikaner uttalte på TV for noen uker siden : Ikke alle muslimer er terrorister, men nesten alle terrorister er muslimer. Kanskje riktig, men la oss håpe at enkelte grupperinger ikke får vridd konfliktene i Afghanistan og Irak til å være en religionskrig, og la oss håpe at verdenssamfunnet i fellesskap klarer å ta livet av det flerhodede trollet som tross alt terrorismen er. Offisersbladet

4 UTENLANDSBEORDRING? VOLVO XC70 Pris fra EUR (2.5T 210hk) VURDERER DU Å KJØPE BIL PÅ EXPORT? HVA MED DEN BILEN DU HAR I DAG? INNBYTTE? 2.5T AWD, 210hk D5 AWD, 163hk (diesel) Gj.sn.forbruk 8,5 l/100km. CO 2 -utslipp 226 g/km. VOLVO V70 Pris fra EUR ( hk) 2.4S, 140hk 2.0T, 180hk 2.5T, 210hk T5, 250hk 2.5T AWD, 210hk 2.4D, 130hk (diesel) D5, 163hk (diesel) D5 AWD, 163hk (diesel) Gj.sn.forbruk 9,1 l/100km. CO 2 -utslipp 217 g/km. VOLVO TOURIST & DIPLOMAT SALES er en internasjonal salgsorganisasjon som selger biler til diplomater og militære som er på flyttefot. Prisene er meget gunstige da bilene leveres rett fra fabrikk i Gøteborg. Vi har også mulighet til å levere biler i de fleste hovedsteder i Europa og USA. Bilene kan spesialtilpasses til de markeder de skal brukes/sluttbrukes. ONE WORLD, ONE MARKET TOURIST & DIPLOMAT SALES Velkommen til en informativ samtale med Jon Bergersen, Tax-Free Sales tlf , mobil , fax

5 Et spørsmål om anstendighet og fornuft BFO-LEDER Stortinget vedtok å fjerne oppsigelsesvernet for yrkesoffiserer med tilbakevirkende kraft. Hvordan dette kunne skje fremstår den dag i dag som et mysterium for mange. Selv om Forsvarsdepartementet iherdig argumenterer med at de ikke foreslo det og at de nå bare må rette seg etter Stortingets vedtak, lyder dette hult og lite troverdig. Forsvarsdepartementet gikk langt i å beskrive hvilke store ulemper oppsigelsesvernet skapte i omstillingssammenheng. I hele pkt i St. prp. nr. 42 som omhandler yrkesoffiserene beskrives oppsigelsesvernet som uhensiktsmessig da det gir Forsvaret enorme utgifter i form av meget kostbare sluttpakker. Samtidig påstår man at stillingsvernet legger en sterk begrensning på Forsvarets muligheter til å vurdere hvilken kompetanse som skal beholdes i organisasjonen og at overtallig personell kan heve lønn frem til pensjonsalder, uten å ha relevante arbeidsoppgaver. I tillegg poengterer Forsvarsdepartementet at nedbemanningen har stoppet opp i 2003 til tross for meget sjenerøse sluttvederlagsordninger for yrkesoffiserer. Man avslutter med å si at Regjeringen vil vurdere å harmonisere det ekstraordinære stillingsvernet for yrkesoffiseren med reglene for statstjenestemenn forøvrig. Men man vil ikke foreslå det i denne omgang. Min påstand er at FD i realiteten tydelig foreslo å fjerne oppsigelsesvernet. Man bruker hele punktet som omhandler yrkesoffiserene til å argumentere sterkt for opphevelse av oppsigelsesvernet. Man anfører ikke en eneste reservasjon eller ulempe forbundet med det, ikke ett eneste argument! I en slik situasjon blir det ikke lett for Stortinget å treffe presise og riktige beslutninger. Stortinget ble i realiteten ledet til å tro at det bare var ulemper, tildels uhørte ulemper, med yrkesoffiserens oppsigelsesvern. Da kan vi kanskje forstå at Stortinget gjorde som de gjorde. Forsvarsdepartementets handlemåte i samme sak er under enhver kritikk. Spesielt pinlig er det at man i ettertid legger ansvaret over på Stortinget, ved å hevde at FD foreslo ikke at oppsigelsesvernet skulle fjernes. Yrkesoffiserenes spesielle oppsigelsesvern er ikke bare en rettighet, det er funksjonelt begrunnet. Det skaper en nødvendig balanse mellom rettigheter og plikter. Vi som i sin tid ble tilsatt som yrkesoffiserer forholdt oss til at staten lovet oss utvidet oppsigelsesvern, mot at vi var underlagt beordringsplikt og unntak fra viktige deler av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Vi trodde at staten ville stå ved sine forpliktelser selv når det ville være byrdefullt, på samme måte som vi skulle stå ved våre forpliktelser når det ble byrdefullt for oss. Når dette ikke viser seg å stemme, er frustrasjon, raseri og demoralisering i offiserskorpset resultatet. Det tror jeg de aller fleste skjønner. BFO har valgt å gjøre tre ting etter at vedtaket i Stortinget ble fattet. Vi har søkt å opplyse Forsvarsministeren om situasjonen og bedt om at det ble fremmet forslag om et tillegg i Lov om personell i Forsvaret som gjeninnfører oppsigelsesvernet. Vi har fått til svar at det vil ministeren ikke gjøre. Vi har startet en prosess mot de politiske partier på Stortinget for å skape et grunnlag der Stortinget på egen hånd gjeninnfører oppsigelsesvernet for yrkesoffiserer. Vi har i samarbeid med NOF forberedt en rettslig prøving av spørsmålet. BFO ser mange uheldige sider ved at et samlet offiserskorps går til sak mot Staten og vi ville helst ha sluppet. Men dersom Stortinget ikke tar ansvar der Forsvarsministeren svikter oss, har vi ikke noe valg. Jeg har håp om at Stortinget, når de får saken fullstendig opplyst, vil se rimeligheten i vårt krav og ta nødvendige skritt for å gjeninnføre oppsigelsesvernet. Det vil være anstendig og fornuftig. At Forsvarsministeren ikke vil foreta seg noe, betyr bare at hun har fått det slik hun vil og overlatt til Stortinget å bære belastningen ved det. Det er ikke anstendig og fornuftig. INTERN TELEFONLISTE FOR BFO Anfinsen, Jostein Aune, Per Hermann Bjerkansmo, Jimmy Clausen, Holst Einar Coucheron, Didrik Dahl, Ragnar Eriksen, Mona Gabrielsen, Erik Kay, Eva Kristiansen, Espen Lillerovde, Frode Solberg, Eivind Stange, Arild Ulrichsen, Kari Omstillingstillitsvalgt Rudberg, Rune Jacobsen, Guttorm Sentralbord Mil: Dreier møterom Tordenskiold møterom Post-/pakkerom Telefax BFO Siv: Offisersbladet

6 KAFO-LEDERENS HJØRNE Hva blir det neste vi skal identifisere? Kort tid etter at marinen var lagt til kai kom Forsvarsministeren på banen og fortalte at hun hadde identifisert 30 millioner som nå skulle øremerkes til seiling. Dette ville tilføre marinen nok midler til å kunne opprettholde en hvis seilingsaktivitet. Selv om dette selvfølgelig ikke er tilstrekkelig til at allerede planlagt program kan gjennomføres, så gir det i hvert fall en viss vedlikeholdelse av kompetansen på mannskapene. Det første som slo meg da jeg fikk høre at 30 millioner var blitt identifisert var hvor i systemet disse pengene har ligget? Det høres svært underlig ut at man uten videre kunne finne 30 millioner kroner. Disse pengene må jo komme fra et eller annet sted! Når man benytter seg av et slik begrep som identifisere tolker jeg det dithen at disse pengene faktisk har ligget i en mørk krok og i utgangspunktet ikke hadde noen stor nytteverdi, men er så tilfellet? Nei! Andre avdelinger har faktisk blitt pålagt å spare inn slik at vi får tatt fartøyene fra kai igjen. Jeg er helt enig i at man må dele på byrden når det gjelder innsparinger, men i hele denne prosessen er det noe som skurrer hos meg. Hva blir det neste vi blir pålagt å identifisere? Vil en avdeling som mangler tilstrekkelig med kvalifisert personell bli pålagt å identifisere dette personellet andre steder, og hvordan vil man da løse oppdragene.? Ganske tidlig i denne fasen ble det sagt at utdanning skulle spares for kutt, men nå viser det seg at faktisk 10 av disse 30 millionene faktisk er hentet fra utdanning. For meg oppleves dette som gi og ta mentalitet hvor det faktisk ikke spiller så stor rolle hvor ting hentes fra så lenge hjulene går rundt. Dette er noe dere som kadetter og fremtidige ledere i Forsvaret bør gjøre dere opp noen meninger om. Er vi i det hele tatt tjent med et forsvar hvor hjulene skal gå rundt for enhver pris eller må man faktisk ty til slike drastiske virkemidler som Sjef Kysteskadren gjorde? Den handlingen og vurderingen han gjorde fikk et enormt mediefokus og førte til at politikerne faktisk måtte handle. Vi fikk kanskje ikke den gunstigste løsningen ut av dette, men problemet ble faktisk satt på dagsordenen hos de fleste nordmenn. Mannen i gata satte seg faktisk ned og skrev en hel rekke innlegg i avisene om hvor ille det var at ikke Norge med dets langstrakte kyst hadde noen marinefartøy tilstede langs kysten. Vi har tros alt en meget stor formue i olje, gass og fiskeressurser utenfor kysten vår, og dette må beskyttes på en forsvarlig måte. Å identifisere 10 millioner fra utdanning er som jeg nevnte tidligere en meget betenkelig ting. For innenfor utdanning finnes det ikke så store poster å spare inn på uten at dette går utover kvaliteten på det som skal gjennomføres. Aktuelle tiltak kan være blant annet å spare inn på øvelser, dette enten ved å gjøre dem om til B-pregede øvelser eller faktisk kutte dem helt ut. Slike tiltak vil garantert føre til at kadetten har et dårligere grunnlag i det han setter sine ben ut fra krigsskolen. I verste fall kan han faktisk ha gått glipp av grunnleggende kompetanse for sin videre tjeneste. Hva dette kan føre til kan dere tenke dere til selv. Det jeg for min del synes er meget positivt i en slik situasjon er at noen av våre utdannings-institusjoner klarer å foreta de pålagte kuttene uten at det går nevneverdig utover elevene. De utdanningsavdelingene som faktisk har klart dette fortjener en stor honnør fra oss som elever, ettersom det de nå planlegger å gjennomføre i liten eller ingen grad kommer til å påvirke vårt kompetansenivå i det vi er ferdig på skolen. Avslutningsvis vil jeg nok en gang minne om den kommende høstkonferansen på Gol helgen oktober. Som nevnt i forrige nr av Offisersbladet blir denne konferansen samlokalisert med NOF sin kadett- og elevkonferanse, og det vil derfor bli enkelte momenter som samkjøres. Det jobbes i skrivende stund med flere meget interessante foredragsholdere, hvor informasjon vil komme ut straks dette opplegget er klart. Dette vil derfor bli en glimrende anledning for DEG til å bli kjent med andre kadetter og befalselever fra begge organisasjonene, samt at du vil få innblikk i hva som skjer i Forsvaret for tiden. Vel møtt! Anders Fiskerstrand Leder KAFO 6 Offisersbladet 06-04

7 BESO-LEDERENS HJØRNE TAKK BFO og takk for meg! Nå er tiden som BESO-leder over om få uker. Jeg sitter og reflekterer over det spennende vervet jeg har hatt, og jeg velger å ta en liten kort oppsummering av året: Landskonferansen 2003 ble holdt i november, noe som var litt i seneste laget. Etter valget følte jeg det var viktig å utrette noe så fort som overhodet mulig. Som fallskjermhopper så jeg det naturlig å tilby BESO-medlemmene noe spennende. Resultatet ble en støtteordning til å ta fallskjermkurs. Vi fikk så mange gode tilbakemeldinger på dette tilbudet at vi innførte dette også for dette årets befalselever. Ut på nyåret skjøt BESO fart da vi var i media angående beordringsplikten. Vi stilte opp for NRK Petre på direkten. Flere henvendelser har kommet fra radio og diverse tidsskrifter. Våre meninger er altså viktige!! Vi har jobbet en god del med profilering og synliggjøring, noe vi har lykkes godt med. Web-siden til BESO (link på bfo.no) har fått en god ansiktsløfting. Kontakt med ledelsen ved de ulike befalsskolene har vært god. Lokale forum har vært opprettet ved skolene og aktiviteten har vært tilfredsstillende. En stor spørreundersøkelse ble laget i vår og utlevert til samtlige befalselever. Resultatet er bearbeidet og evaluering er gjort. Videre tiltak for uakseptable forhold tas av landsstyret. Vår aktivitet og samarbeidet med sekretariatet i BFO har resultert i stor medlemsvekst spesielt blant befalselever. Når vi får 85% av elevene ved de enkelte skolene inn i BFO som er den største organisasjonen for befal og offiserer, må vi vel si oss rimelig fornøyd. Fornøyde medlemmer er vel stikkordet for fortsatt vekst. Et spennende år er over for meg og jeg ønsker å benytte anledningen til å sitere et dikt jeg fikk av en meget god instruktør på befalsskolen. Det ble brukt under avslutningen av et lederskapsseminar og beskriver hva som skal til for å hele tiden være i personlig utvikling. Det er et dikt som kan brukes i mange situasjoner når du blir konfrontert med deg selv og hva du ønsker med livet ditt. Jeg har selv brukt dette i situasjoner jeg ikke er helt komfortabel med og når jeg lurer på om jeg tør å ta steget ut i det ukjente.. og overvinne frykten for å mislykkes. Å RISIKERE Å le er å risikere å bli tatt for å være dum Å gråte er å risikere å bli oppfattet som svak Å komme en annen i møte er å risikere å bli involvert Å vise følelser er å risikere å vise sitt egentlige jeg Å gi uttrykk for sine drømmer er å risikere å tape ansikt Å vise omsorg er å risikere å ikke få noe igjen Å leve er å risikere å dø Å håpe er å risikere fortvilelse Når du risikerer, utsetter du deg for farer. Men den største faren i livet er å ikke risikere. Den som ikke risikerer å gjøre noen ting, har ingenting, er ingen ting. Du kan kanskje unngå lidelse og sorg, men du kan ikke forandre deg, Føle, vokse, elske-leve. Den som ikke risikerer er lenket til sine holdninger, Den som ikke risikerer har forspilt friheten og blir en slave. Bare en person som risikerer er fri. Med dette ønsker jeg å takke for meg og ønsker den nye BESOlederen og hans styre lykke til med videre arbeid for BFO s fremtid. Mvh Dan Kåre Karlsen BESO-leder Offisersbladet

8 Entusiaster hentet tyske Entusiaster hentet tyske I september var det endelig klart for en meget spesiell redningsaksjon på Jonsvann i nærheten av Værnes. To tyske bombefly av typen Heinkel HE 111 og Junkers JU 88, som sank gjennom isen på Jonsvann i april 1940, skulle etter 64 år på 60 meters dyp, igjen se dagens lys. TEKST: EINAR HOLST CLAUSEN FOTO: MAJOR ROAR GLENNE/FMU Forsvarsmuseets entusiaster og venner, har visst om flyene i Jonsvannet lenge, men næringsmiddeltilsynet har ikke gitt tillatelse til å ta de opp. De var bekymret for tilsøling av Jonsvann, som er drikkevannskilde. Men tillatelse ble gitt til slutt, og planleggingen kunne starte. Major Roar Glenne på Forsvarsmuseet/Oslo er veteran hva angår koordinering av rednings- og restaureringsoppdrag på eldre flytyper. Han var et naturlig valg som supervisor når flyene i Jonsvann skulle berges. Firmaet Saastad as ble leiet inn fordi firmaet er svært dyktige på ubemannede undervannsfartøy(rov). Fartøyet gjorde grundige undersøkelser av flyene med undervannskamera. Prosjektet skaffet flytende broelementer fra Forsvaret, som ble satt sammen til flere flåter. Flyene som lå på 60 meters dyp, var utrolig godt bevart, fordi de har ligget såpass dypt, og i ferskvann. Slike bergingsprosjekt blir alltid meget kostbare, men er man kreativ, så finner man også løsninger. Major Glenne fikk nemlig Det Tyske Tekniske Museum i Berlin til å betale hele regningen, mot at de får en Heinkel 111 som idag står på flysamlingen på Gardermoen, samt at de får det dårligste vraket av Junker 88 som vi har. Med kremmerånd har også Glenne fått inn i avtalen at vi fra tyskerne skal få tilbake Heinkelen og Junkersen som nå er tatt opp - helrestaurert og komplett! I tillegg får vi en tysk Starfighter F 104G, som skal til Flymuseet i Bodø. Totalkostnad for Forsvaret/Forsvarsmuset tre reiseregninger tur/retur Trondheim for Glenne! De tyske flyene blir sammen med en mengde andre fly fra Luftforsvarets historie, stående på den flotte flysamlingen på Gardermoen (Jeg anbefaler på det sterkeste et besøk!). Offisersbladet ønsker å gi honnør til Forsvarsmuseet og alle tjenestegjørende og pensjonerte entusiaster, som sammen sørger for å redde militær flyhistorie. På syv år har ifølge Glenne, pensjonister lagt ned over arbeidstimer med nitidig renoveringsarbeid for flysamlingen på Gardermoen! Betalingen har kun vært noen kopper kaffe og gleden over å gjøre et viktig arbeid for å bevare vår forsvars- og krigshistorie for kommende generasjoner. Heinkel 111 har kommet opp på land ved Jonsvann. Bilde av en Heinkel 111 er tatt av den tyske flygeren Arthur von Casimir som ledet flyoperasjonene på Jonsvann. Casimir er 96 år, bor i München og var tilstede da flyene ble tatt opp av Jonsvannet. 8 Offisersbladet 06-04

9 bombefly opp fra dypet bombefly opp fra dypet To tyske piloter foran en Heinkel 111 på Værnes flystasjon i Bak kan skimtes en Messerschmidt 109. Heinkel HE 111 var et stort og effektivt bombefly, og sto for det meste av bombingen av norske byer under tyskernes okkupasjon av Norge. Junker JU 88, var en jager/bomber, men ble også brukt som nattjager/fotorekognosering. Etter krigen sørget de allierte styrker over hele verden for at de fleste tyske fly ble sprengt i filler, brent og gravd ned. Kun to komplette JU 88 finnes i verden idag, en i USA og en i England. Heinkel 111 er det noen flere av. Junkers JU 88. En utrolig hel og velbevart Junkers JU 88 ser dagens lys etter 64 år på bunnen av Jonsvannet. Offisersbladet

10 LITT AV HVERT Anti-terror øvelsen Kristiania Den hittil største sivil-militære anti-terror øvelsen i Osloregionen (Øvelse Kristiania), startet mandag den 20 september. På øvelsens andre dag, var Forsvarskomiteen invitert til Lutvann, der de fikk orientering om øvelsen, samt en demonstrasjon av HVs kapasiteter. Flere bomber har gått av i Oslo og i nærområdene. Politiet har rykket ut med alt disponibelt personell for å sikre åstedene og befolkningen i området. Politiet har også anmodet Stor-Oslo HV-område/HV-02 om hjelp. Forsvarskomiteen, Forsvarssjefen, Politiets operative ledelse fra Oslo og Romerike Politikammer, samt spesielt inviterte, fikk i øs pøs regnvær, ikledt Forsvarets regntøy, demonstrert hvilke kapasiteter HV kan bistå politiet med i en slik krisesituasjon. Sjef Landsdelskommando Sør(LDKS), generalmajor Narve Ludvigsen, presiserte under en kort orientering at HV og andre militære avdelinger, kun rykker inn på anmodning/etter ordre fra Politiet. Det er nemlig ikke til å stikke under en stol at det mellom Politiet og Forsvaret i lengre tid har vært frustrasjon rundt oppgavefordelingen Onsdag 22 september var det igjen tid for offisielt statsbesøk. Det italienske presidentparet Franca og Carlo Azeglio Ciampi ankom Oslo og forsvarets avdelinger sto som vanlig oppstillt fra Stortinget, opp hele Karl Johan, helt til Slottsplassen. Offisersbladets utsendte fotograf, Jostein Anfinsen foreviget en midlertidig istandsatt Karl Johan og befalselever fra Luftforsvarets Befalsskole på Kjevik i stram giv akt utenfor Stortinget. Av forbipasserende på gaten kunne man høre kommentarer om hvorfor ikke stenlegging av Karl Johan kunne fortsatt helt opp til og med Slottsplassen? Den italienske presidenten lurte sikkert også på hvorfor Slottsplassen ser ut som en sølete bakgård i Øst-Europa. ved eventuelle terroranslag. Hæren og Heimevernet har på siden av Politiets antiterror avdeling, utdannet sine egne spesialavdelinger, men Politiet ønsker nå full kontroll og kommandomyndighet over alle operasjoner der det sivile samfunn skal beskyttes. Den til sammen litt over mann store øvelsen avsluttes den 24 september. Lutvann leir bevoktes av Politiet, men vaktholdet tas over av HV på anmodning fra Politiet. Ny generalinspektør for Luftforsvaret på plass TEKST & FOTO: E H CLAUSEN Forsvarssjef Sigurd Frisvold takket av generalmajor Tomas Colin Archer, og innsatte generalmajor Stein E. Nodeland som ny generalinspektør for Luftforsvaret(GIL) under en oppstilling på Akershus Festning i dag klokken tolv, og presis som vanlig fløy en formasjon med fire F16 over festningsplassen for å markere sjefsskiftet. Bildet viser en meget fornøyd nyutnevnt generalmajor Stein E. Nodeland i Fanehallen etter oppstillingen. General Sigurd Frisvold takket generalmajor Tomas Colin Archer for den utmerkede jobben har har gjort som generalinspektør for Luftforsvaret, og ønsket Stein E. Nodeland lykke til som ny generalinspektør. Han minnet Nodeland på at tyngdekraften nok kom til å dra brigaderen ned og inn mot kontoret på Akershus Festning(AK), men at han ofte burde være ute ved sine avdelinger for å kunne utøve operativ kontroll. På en mottagelse i Fanehallen på AK, ble det avholdt en rekke taler til så vel avtroppende som påtroppende generalinspektør 10 Offisersbladet 06-04

11 Det norske Flytteforbund A A Flyttetjenester AS Vestby Østre, 2420 Trysil Tlf Fax Mob AS T-Line Heimtrøa 32, 7054 Ranheim Tlf Fax Mob Karasjok Transport Service AS Postboks 85, 9735 Karasjok Tlf Fax Mob KvænTrans AS Kvænangsbotn, 9162 Sørstraumen Tlf Fax Mob Kaarvands Transport Brøttemsvn. 147, 7072 Heimdal Tlf Fax Mob Lisleby Flyttebyrå AS Kirkebrygga 4, 1607 Fredrikstad Tlf Fax Mob Ringdal Transport AS Gneisvn. 10, 3221 Sandefjord Tlf Mob Mob Sogn og Fjordane Flyttebyrå Firdavn. 16, Pb.702, 6801 Førde Tlf Fax Mob / ads.gulesider.no/sognogfjordaneflyttebyra Stensruds Flyttebyrå AS Bjørn Farmanns gt 15, 3746 Skien Tlf Fax Mob Ålesund Flyttebyrå Breivika Industriv. 41, 6018 Ålesund Tlf Fax Mob Sekretariat hos Bedrift og Samfunn, Pb.569, 1302 Sandvika, Tlf/Fax

12 Siste hjemkomst I midten av februar seilte fregatten KNM Narvik mot Middelhavet for å være Marinens bidrag i Natos stående atlanterhavsstyrke, Stanavforlant (SNFL). I SNFL har fregatten blant annet inngått i Operasjon Active Endeavour som går ut på å bekjempe terrorvirksomhet i det østlige Middelhavet. Fire måneder senere la fregatten til kai på Haakonsvern igjen, etter sitt siste SNFL-tokt. Neste båt ut er KNM Trondheim før Norge tar en pause ifm innfasing av de nye fregattene. En synlig fornøyd skipssjef mellom KOMSJØ Kontreadmiral Arild Sandbekk og sjefen for Kysteskadren, Flaggkommandør Trond Grytting. AV ROLF J. LEDAL, OTV VESTLANDET 12 Offisersbladet 06-04

13 fra SNFL Kampen mot terror - Nato har vernet om vår sikkerhet i mange år og derfor deltar vi med enheter for å være med å sikre freden, sier kommandøren for sjøstridskreftene i Marinen, kontreadmiral Arild Sandbekk. Han legger til at når de nye fregattene og missiltorpedobåtene som er under bygging blir tatt i bruk, kommer Marinen til å bidra enda mer i internasjonale innsatsstyrker. - Den største utfordringen for Marinen i årene som kommer blir å utvikle den kompetansen som må til for å drifte de nye fartøyene. Men det tror jeg vil gå bra. Det er veldig mye flott ungdom ute der, poengterer han. Tiden vil vise om den vedtatte operative strukturen og basestrukturen er av en størrelse som gjør at den lar seg drifte innenfor tildelte midler. Hvis ikke kan sjøkommandøren fort ende opp med en flåte som for det meste ligger til kai for å spare penger, slik at et fåtall fartøyer kan seile langt fra Norskekysten for å sikre verdensfreden. Vi får håpe at det ikke kommer til å skje! Deltagelse i Active Endeavour bidrar i hvert fall til å opprettholde kompetansen på personellet, selv om det er langt mellom terroristene som blir tatt i det østlige Middelhavet. Opererte mye selvstendig I følge skipssjefen på KNM Narvik, Svein Erik Kvalvaag, har toktet forløpt uten uhell. Videre har fregatten vært svært aktiv og operert mye på egenhånd og anropte desidert flest fartøyer i Active Endeavour. - Alle tilbakemeldingene jeg har fått på dere tilsier at dere har gjort en kjempegod jobb, og det gleder meg. Dere har satt KNM Narvik og Norge på kartet. Det takker vi dere for, sa en fornøyd sjøkommandør i sin tale til mannskapet etter ankomsten. Sjøkommandøren seilte med fregatten fra Stavanger og opp til Haakonsvern hvor han hadde gleden av å dekorere mannskapet etter sin tjeneste i Active Endeavour. Etter at alle andre hadde hilst på sine kjære og medaljeseremoni var unnagjort fikk skipssjefen endelig hilse på sin familie. Laaaang kjølvannsstripe KNM Narvik har i løpet av toktets fire måneder tilbrakt nesten 80 % av tiden til sjøs og lagt bak seg en seilas lengre enn distansen rundt ekvator. Til tross for lange økter på sjøen har mannskapet også fått besøke seks forskjellige land og landligge i byer som Lisboa, Barcelona og Istanbul er vel noe som mange av mannskapet kommer til å huske. Etter noen små turbinproblemer som medførte at fregatten var nær på å bakke samme vei som de kom, var det på tide å la vannet bli blått og stille rundt fartøyet igjen. Omtrent 250 fremmøtte på hovedkaien på Haakonsvern stod klar til å ønske sine kjente og kjære på KNM Narvik velkommen hjem fra tokt. - Det er overveldende at så mange har møtt frem for å ønske oss velkommen, og det gir oss en god avslutning som markerer at vi er ferdige med toktet, sier Svein Erik Kvalvaag som kort tid etter mønstret av og tiltrådte ny stilling ved Kysteskadren. Kanskje blir det flere SNFL-tokt for Kvalvaag i fremtiden, med en ny fregatt og en ny rolle som kommandofartøy for SNFL. Time will show! Hjertelig hjemkomst for Øyvind Thorkildsen, som på hjemkomstdagen var den lykkelige vinner av rollen som vaktsjef Mange hadde møtt frem på kaia for å ta i mot sine om bord på KNM Narvik etter fire måneder i NATO-tjeneste. Offisersbladet

14 Verdifulle erfaringer etter øvelse BI Dette var Øvelse Bison Express: En øvelse der avdelinger fra de land som stiller styrker til NRF (NATO Responce Force), for første gang øver samlet. NRF skal være operativ fra januar Norge deltar med FIST/HÆR, til sammen ca 750 mannskaper og befal, samt over 300 tunge og lette kjøretøyer (hjul og beltedrevet) soldater deltar fra : Danmark Frankrike Nederland Norge Tyskland Norske avdelinger Telemark bataljon (TMBN) Nasjonalt Støtteelement (NSE) Nasjonal Kontingentledelse (NCC) Hans Majestet Kongens Garde (vaktlag) Militærpolitikompani (TEF) MOVCON Sambandskompaniet (TEF) ISTAR (etterretning) Telemark Bataljon(TMBN) har som en del av Forsvarets Innsatsstyrke Hær (FIST/HÆR) deltatt på øvelse BISON EXPRESS i Nord-Tyskland. De er Norges bidrag til NATOs hurtige reaksjonsstyrke(nrf). TMBN har med dette fått verdifulle erfaringer med å operere på et multinasjonalt brigadenivå. BFO og Offisersbladet fulgte deler av feltøvelsen. TEKST & FOTO: EINAR HOLST CLAUSEN Masseopptøyer til høy muslimsk musikk, satte sodater og befal på hard prøve. Bataljonens Leopard 2 rykker svært raskt frem på gode tyske veier. Uvant syn i felt i Tyskland. Et vaktlag fra H M Kongens Garde var avgitt bataljonen. 14 Offisersbladet 06-04

15 SON EXPRESS Øvelsen var delt inn i tre faser, etablering av kommandoplass (BISON PREPARE), feltøvelse (BISON EXPRESS), og skarpskyting. Det var Oberst Per Victor Nygaard som var nasjonal kontigentsjef (NCC) under øvelsen. Det er han også hvis styrken blir brukt under beredskapsperioden som går fra 15. januar til 15. juli neste år. Kommandoplassen ble først etablert i Nederland. Nygaard med sin stab fikk god trening når kommandoplassen under øvelsen ble flyttet til øvingsområdet i Nord-Tyskland. Deployeringen av TMBNs personellstyrke gikk ikke knirkefritt. Transport av langt over 300 tunge og lette kjøretøyer, samt containere, gikk heller ikke helt etter planen. Innlasting på lasteskipene tok betydelig lengre tid enn det som var planlagt. Offisersbladet var tilstede i Fredrikstad under opplastingen, og var vitne til de problemene som oppsto da diverse lastelemmer og skipets øvrige systemer fungerte svært tregt. Dette førte til store forsinkelser. Når det gjelder personelltransporten, så fikk to av våre tilårskomne C-130 Hercules tekniske problemer, samt at FOHQ på kort varsel omdisponerte en tredje Hercules til Bodø. Dette førte til at bataljonen måtte chartre et sivilt passasjerfly, for å få med alt personell. Problemer oppsto i Tyskland, da nødvendige tillatelser for militær ferdsel på tyske veier, ikke var innhentet/søkt om i tide. Etter det Offisersbladet erfarer, så har nok planleggingsarbeidet med transportlogistikken startet for sent, og med for små personellressurser. Uansett, så var gjennomgangstonen blant de utenlandske offiserer Offisersbladet snakket med, at de var svært imponert over TMBNs profesjonalitet. Både Nederlandske og Danske offiserer kommenterte også bataljonens moderne avdelings- og enkeltmannsutrustning. Sjefen for TMBN, oberstløytnant Odin Johannessen, understreket overfor Offisersbladet at bataljonen ikke hadde klart å utføre sine oppdrag uten den støtte de underlagte avdelinger har gitt under hele oppholdet. Øvelsen har gitt oss svært verdifulle erfaringer i å operere sammen med avdelinger fra hele Europa, i områder vi aldri har øvet før, sier Johannessen. Han berømmer også øvingsledelsen for meget realistisk markørspill, som førte til reaksjonsmønster og handling tett opp imot det man kan stå ovenfor i en reell situasjon. Løytnant Carl Axel Hagen ("PanserHagen") trives som kavalerist i CV 90. Rekognoseringsoppdrag med disse vognene gjør vi nesten lydløst, kunne han fortelle Offisersbladet Markørskader var realistiske og svært godt laget. To grenaderer fra Forward Air Control (FAC), har nettopp kommet tilbake etter to døgn foran egne fremste linjer. TMBNs PIO får siste nytt. Offisersbladets redaktør/journalist og fotograf møtte TMBN på feltøvelsen. De var trøtte etter flere dagers høy stridsaktivitet dag som natt. I en velfortjent pause spanderte BFO brus og sjokolade. Oberstløytnant og sjef TMBN, Odin Johannessen roste sine menn og kvinner, og var meget fornøyd med erfaringer og utbytte av en slik storøvelse. Offisersbladet

16 FRA RYKTEBØRSEN I følge Nettavisen skal det moderniserte Heimevernet få en rekke nye materielltyper. Blant annet byttes den gamle vannflasken ut med kamelpose til å ha på ryggen. Etter det Ryktebørsen kjenner til var det allerede på 70-tallet en rekke HV-soldater som byttet ut vannflasken med både kamelposer og andre gjenstander som rommet større volum drikke. I følge Forsvarsnett har Krigsskolen gjennomført en øvelse sammen med Hærens ledere. Som lagfører fant vi brigader Robert Mood og generalmajor Kjell Grandhagen. Under rettssaken i Troms kom det frem at generalmajor Grandhagen var den eneste hæroffiseren som ikke var kjent med at det foregikk svømmeøvelser i Hæren. Etter det Ryktebørsen erfarer, deltok han derfor i øvelsen som lagfører for å tette huller i grunnkompetansen. Politiet ble i følge Bergensavisa tilkalt da tre berusede menn kjørte rundt i båt utenfor Haakonsvern og truet sjøforsvarets menn med juling. Etter det Ryktebørsen har grunn til å tro, var de tre mennene utsendt fra Forsvardepartementet for å orientere de ansatte ved Haakonsvern om de nye avgangsstimulerende tiltakene. Noe de også gjorde. Skyte- og vinterskulen på Terningmoen blei 143 år. No er den sentrale skulen nedlagt, heter det i en artikkel på Forsvarsnett. Kilder Ryktebørsen har vært i kontakt med, sier at det er ingen som skyter om vinteren lenger, og at det derfor var naturlig å legge ned skolen. Lederen av Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforbund angriper BFOs spørreundersøkelse og hevder at offiserskorpset har tillit til Forsvarsministeren. Etter det Ryktebørsen kjenner til, representerer KOL litt færre en de som i undersøkelsen ga sin støtte til Forsvarsminsteren, og KOL-lederens utspill er derved helt i tråd med undersøkelsens funn. O. Ymse I følge vanligvis velorienterte kilder i Forsvarsstaben var man i et øyeblikks fortvilelse over manglende midler til å seile marinens fartøyer inne på tanken å innkalle ATM partene til rask reforhandling av avtalen, såkalte panikkforhandlinger. FST så en mulighet til å kvitte seg med den berømte paragraf tretten, og denne gangen ville jo pengene gå til et godt formål, og ikke til personellet. Men etter at FST, med Krohn-Devolds hjelp klarte å finne 30 millioner i en skuff i bygning 66 på festningen, la man planen tilside, for senere bruk. Man vet aldri når neste budsjettsprekk kommer, som vår kilde ytrer. I forbindelse med bruddet i justeringsforhandlingene i Staten uttaler en fortvilt underdirektør i Forsvarsdepartementet at tjenestemannsorganisasjonene har misforstått hele greia. Det er jo ikke slik at vi med fastlønnsordningen har tenkt å betale personellet mindre penger. Vi vil jo bare ha mer forutsigbarhet. Til det vil Ryktebørsen tillate seg å bemerke at forutsigbarheten vil bestå i at personellet, med det nye systemet, vil være i stand til å forutsi at det ikke vil bli mer penger i lommeboken, uansett hvor mye man går vakt, seiler, flyr eller øver. Forsvarssjefen vil ikke innstifte noen ny medalje til personell som har vært deltagere i Irak kampanjen, - oppdraget, - misjonen, - tjenesten, -oppgaven. Man kan ikke innstifte medaljer i hytt og pine og helt uten begrunnelse, blir det sagt fra Forsvarets øverste ledelse. Det skulle virkelig ta seg ut om man skulle ha en medalje for ethvert tjenesteoppdrag i utlandet. Nå må man ta inn over seg at medaljer i Forsvaret kun fortjenes når man har deltatt i alvorlige ting som for eksempel å gå tre mil på ski. Siden sentrale aktører i vår nasjons ledelse insisterer på at våre kolleger har vært i humanitær tjeneste i Irak, vil Ryktebørsen foreslå at personellet tildeles Røde Korsmedaljen. 16 Offisersbladet 06-04

17 EN PROBLEMATISK LØSNING Erfaringene med Holocaust satte utvilsomt fart i det årtierlange arbeidet med å opprette en sionistisk (jødisk) stat. Spørsmålet om hvor staten skulle opprettes hadde resultert i mange fantasifulle forslag, blant annet Patagonia i Sør-Amerika. Til slutt falt valget allikevel på jødenes historiske røtter, Palestina. TILBAKEBLIKK Valget av Palestina resulterte som kjent i et problem som vedvarer den dag i dag. Araberne følte at den vestlige verden løste det sionistiske spørsmål på deres bekostning, og at det på mange måter var de som ble straffet for europeernes forbrytelse (Holocaust). Det siste halve året før grunnleggingen av staten Israel var Palestina preget av opptøyer og allmenn uro. Både arabiske og etter hvert også sionistiske geriljastyrker drev ren terror mot sivilbefolkningen. Nærmere tusen jøder og tre ganger så mange arabere satte livet til vinteren og våren Skepsisen var alltid til stede, også blant de som regnet seg som støttespillere. I et møte med David Ben- Gurion foreslo den amerikanske General George Marshall at statsdannelsen burde vente noen år, til det politiske klimaet lå bedre til rette. Gurions kommentar reflekterer hvor sterk den sionistiske nasjonalfølelsen var i ferd med å bli: Marshall kunne ikke forstå hva vi forsto? det vi følte i margen: at dette var vår historiske time; om vi ikke levde opp til den på grunn av åndelig svakhet eller frykt, kunne det ta generasjoner eller kanskje til og med århundrer før vårt folk fikk en ny historisk mulighet? Hvis vi da lenger ville eksistere som en folkegruppe? Den 15. mai 1948 var grunnleggingsdagen for den nye staten Israel, men det ble ikke tid til mange festligheter. Allerede dagen etter ble den nye staten angrepet av en koalisjon bestående av Egypt, Syria, Irak, Trans- Jordan og Libanon. Jødene hadde ikke de beste forutsetningene for å vinne en slik krig, for arabernes tilgang på våpen var mye større. Storbritannia, som hadde mandat i Palestina, overlot den avtalte del av landet til sionistene. Men de anerkjente ikke staten Israel, og båndene til araberstatene var tette. Både militært utstyr og eksperter ble sendt til den arabiske koalisjonen; særlig til Egypt, som hadde et viktig forhandlingskort i form av Suezkanalen. Araberne hadde planlagt en lynkrig der de ville rykke fram østfra og mot kystsletten for å trenge fienden opp i et hjørne. På alle fronter møtte de imidlertid på hardnakket motstand fra israelerne, som lyktes i å klore seg fast til kystsletten. At Israel hele tiden kjempet en Davids kamp mot Goliat, er imidlertid en myte. Allerede ved angrepet den 15. mai hadde jødene kjempende, mer enn den samlede arabiske koalisjonen, som riktignok var bedre bevæpnet. Etter et par uker med kamper fikk det israelske forsvaret en velkommen sjanse til å ruste opp. Både USA og Sovjetunionen anerkjente Israel som stat, og hadde følgelig innflytelse nok til å anmode de Forente Nasjoner om å gripe inn på en eller annen måte. Resultatet ble i første omgang at FNs utsending Folke Bernadotte fikk i stand en måneds våpenhvile i juni. Med seg til Palestina hadde Bernadotte et korps av observatører som skulle passe på at ingen av partene skaffet seg et militært fortrinn under våpenhvilen. Denne planen fungerte ikke helt, for da våpenhvilen løp ut den 9. juli, viste det seg at Israels nye hær hadde forberedt seg bedre enn den arabiske koalisjonen. Under våpenhvilen var hele hæren blitt omorganisert; Israels forsvar besto i utgangspunktet av tre ulike fraksjoner, men omstendighetene forente dem. Den nye hæren hadde dessuten lagt seg i hardtrening, samtidig med at nye våpen ble kjøpt inn fra Europa. Israelerne dro også nytte av arabernes innbyrdes uenighet, og utover høsten ble de arabiske utfallene stadig mer sporadiske. I Negev-ørkenen, lengst sør i Palestina, vant Israel en viktig seier ved hjelp av arkeologen Ygial Yadin. Yadin greide å spore opp en 2000 år gammel romervei i Negev, og israelerne brukte denne til å foreta et overraskelsesangrep på et viktig egyptisk depot. Etter ti dagers kamp i Negev var alle egyptiske avdelinger drevet tilbake. Dessuten ble mye av utstyret deres erobret av fienden, blant annet fly som ble brukt til å bombe arabiske byer, i første rekke Kairo og Damaskus. FN-utsendingen Ralph Bunche greide å få en slutt på krigshandlingene i januar 1949, men det måtte bli en skjør fred. Noen fredsavtale var det egentlig ikke snakk om, for araberstatene nektet jo fortsatt å ankerkjenne staten Israel. Men utover våren og sommeren ble våpenhvileavtaler undertegnet mellom Israel og de individuelle araberstatene. Avtaler som i alle fall varte lenge nok til at krigen kunne regnes som slutt. For sionistene var krigen å oppfatte som en ildprøve som de hadde passert, og som bekreftet at de hadde gjort seg fortjent til den nye, jødiske staten. For araberne var dette første slaget i en lang kamp mot det de ennå oppfatter som inntrengere i deres land. Trond Sætre Offisersbladet

18 Russerne har tatt kontakt med Israel med sikte på et tett samarbeid mot terror. Bak ligger utvilsomt den karakter terroren mot begge land har. I Tsjetsjenia som i Gaza og på Vestbredden kjemper ekstremister med en blanding av terror og gerilja, særlig bygerilja. AV JOHN BERG Uavhengig av hva vi i Norge og andre land, og mange russere og israelere, mener om tsjetsjenernes og palestinernes sak, står både Russland og Israel overfor denne kombinasjonen av bestialsk terror og gerilja. Men det er én forskjell: Selv om vi kan mene at de israelske metodene på Vestbredden og i Gaza er harde, er de milde og effektive sammenlignet med russernes framferd i Groszny og andre steder i Tsjetsjenia. Her mener nok russerne at de har mye å hente hos israelerne, både av teknologi og operasjonskonsepter. E-tjeneste Israelerne har utviklet det som ofte kalles sub-konvensjonell krigføring, en form for lav-intensitets krig (LIC, Low Intensity Conflict) som omfatter bekjempelse av terror og forebyggende bekjempelse av terror, og av gerilja, skriver analytikeren Alon Ben-David i Jane s Defence Weekly. Viktigst er overlegenhet i etterretning. Israels væpnede styrker IDF (Israel Defence Force) er nå blitt det redskap som utfører operasjoner der GSS (General Security Service, omtrent tilsv. vår e-tjeneste) har skaffet e-materialet og har definert og prioritert mål og ofte anbefalt operasjonsform. Sivilt GSS personell arbeider direkte og tett med IDF på brigade og bataljonsnivå, nærmest som avdelingenes e-offiserer. E-data fra flyvåpnet og spesialstyrkene inngår i det samme tette samarbeidet. Et felt e-korps bidrar sterkt i fremste linje med sine e-samlelag. UAV (Unmanned Aerial Vehicles) er i utstrakt bruk og har høyeste prioritet i den videre utvikling. Ny sensor- og sambandsteknologi er på vei og vil i fremtiden nå direkte ned på kompaninivå. Helikoptre Sentralt står prosessene der sensor-to-shooter tidsrommet er kuttet drastisk ned. Israelerne hevder at de nå er nede i noen få minutter fra et mål oppdages, blir positivt identifisert og til det er ødelagt. Målsettingen er en attacking-observer med etterretning og ildkraft i ett, trolig i en og samme flygende plattform. Ildkraften er per i dag primært AH- 64 Apache og AH-1S Cobra angrepshelikoptre, men fremtiden ligger i UAVer og autonome presisjonsstyrte våpen som sammen vil finne og ødelegge målene. Det amerikanske kamphelikopeteret APACHE er en solid våpenplattform. 18 Offisersbladet 06-04

19 UAV av typen Searcher MKII. Bykrig For å redusere egne og sivile tap rydder israelerne ofte lange traseer ved å slå og sprenge seg gjennom vegg etter vegg i bygningsmassen, for derved å unngå minefeller og forberedte bakhold. Det synes som om gate-, smug- og bygningsstrukturen i byer og flyktningeleire ligger til rette for denne taktikken, og at den gjør det vanskelig for palestinerne å forutse de neste, taktiske trekkene. Nattlige arrestasjoner begynner med total omringing av lokalitetene. Hus der terrorister befinner seg blir som regel totalt avstengt. I Negevørkenen forberedes nå et bymessig treningssenter der det vil bli mulig å øve på bataljonsnivå. Beskyttelse IDF hevder nå å være ledende i verden på kjøretøypansring og personlig beskyttelsesutstyr for personell. Det er imidlertid et stykke fram før alt er iverksatt. I mai mistet IDF 11 soldater for RPG-ild mot to M113 PPK er uten annen beskyttelse enn aluminiumspanser. Det er besluttet å tilleggspansre et antall M113 og det er lagt restriksjoner på operasjoner med kjøretøyet, som IDF har flere tusen av. IDF anskaffer også mer enn 100 tyske Dingo 2 4 x 4 lettpansrede kjøretøyer til et antall infanteribataljoner som bare opererer i byområder. I IDF er det motforestillinger mot Stryker 8 x 8 panserkjøretøyene US Army nå bruker i sine BCT (Brigade Combat Team), bl.a. i Irak (tidligere omtalt i Offisersbladet). Israelerne mener Strykers pansring er for svak, og at det planlagte add-on panseret vil redusere kjøretøyets manøverevne. Men Stryker er fortsatt under vurdering. Det er avsatt penger til utvikling av en ny type tungt stridskjøretøy, Nemera, bygget på chassisene etter Merkava 1 og 2 stridsvogner som er tatt ut av tjeneste, alternativt nybygde Merkava 4 chassiser. IDF bruker allerede PPK er bygget over dette konseptet, i form av Puma som bygger på Centurion stridsvogn chassis og Achzarit som bygger på russiske T-55 stridsvogn chassiser. IDFs Infanteribrigader har fått en fjerde bataljon som er bygd opp rundt de tidligere oppklarings-, ingeniør- og panserbekjempelseskompaniene. Det er satt opp seks mekaniserte infanteribataljoner som hver har fått seg tildelt et bestemt område på Vestbredden. Russerne Israelerne er ledende i verden på taktiske UAV er og de ligger svært langt fremme innen sensor- og nettverksteknologi. Her vil russerne trolig hente mye, uten protester fra israelernes teknologiske partner USA. Amerikanerne satte foten ned for noen år siden da Israel ville selge flybårne overvåkings radarsystemer til Kina, men med Russland stiller det seg nok annerledes. Også USA og Russland har felles interesser i kampen mot terror. Det lettpansrede tyskproduserte kjøretøyet DINGO. Russerne er sikkert også meget interesserte i de israelske taktiske konseptene. Her vil de russiske styrkene formodentlig trenge adskillig trening. UAV av typen Hunter. Offisersbladet

20 Offiserskryss Bilde settes inn/leveres av redaktør. TAUBANE KJØRE- TØY ELV TAKTISK ENHET TIDSROM INSTRU- MENT HOVED- STAD SKØY MEL BUTYL- ALKOHOL FRA- DØMTE FORKJØ- LELSE HELLIG KJØRE- TØY RADON DEL SØLV LÆRREIM KRYPDYR VANDRE SETNING STEIN TRÅLE YPPER- LIG SLIT URAN KVEL- STOFF FLEIP BYRDE HÅLKE STABLE RYDDE PERFID SLETTE OBJEK- TIV BYGENE OMRÅDE PASSER OSS = STRØM (PREF.) PÅ NOR- SKE FLY KORN PATINA EKS MINISTER DANS VINDSIDE NY FOHK- SJEF FUGL TALE- FEIL OM IGJEN SKIVE ASTAT BY- KJERNE FALLE NA- TURLIG FINT ARMOD FOTFOLK SMILTE SVÆRE EIN- STEINIUM STYRE PLUSS ØRRET TALL OG BJELKE FRI GJEN- NOM- HULLE FOSFOR PLANTE ELV ASPIK SNØ- MANN RED- SKAP FUGL STROPP CHIC ØGLE SVEPE HVILTE GEBYR BRISKE FUGL BYGG TYGGE DRØV OPPBE- VARINGS- MØBEL DYR FASE DRIKK HELLER LEVE KANON KUNN- SKAP STED I MÅLSELV NESTEN TERBIUM KVISE SKADE BINDE A.-J. HEGREM 2004 REVI- DERE OMRÅDE LEDER ALDRI YNKER DEL AV FOTEN STRAFF- ERETTS- LIG AVTAG- ENDE TREET DAMP STOFF STAT GJÆRER TRÅKK HAVNEBY STRØM KJENT- MANN RØYS ERGER VISER VILLA LUKTE AVTREDE TOBAKK VILL KJØRE- TØY EKS FOR- SELSKAP SVARS- MINISTER GNAG- SÅR GUBBE PLANTE OBJEK- TIVER LÆRE TYRKER FLY- TYPE KJØRE- TØY 5 RETNING PER STK URO Her kommer løsningen på forrige kryssord. Det trekkes ut tre vinnere i tilfeldig rekkefølge blant de innsendte svarene. 1. premie: BFO/Offisersbladets tursekk 2. premie: BFO termokrus 3. premie: BFO termokrus Merk konvolutten Offiserskryss og send løsningen til: Offisersbladet/BFO Postboks 501 Sentrum, 0105 OSLO INNEN Rett løsning og vinnere kommer i neste utgave av Offisersbladet. Sett gjerne inn et passende bilde denne gangen. Kryssordvinnere: Her vil navn på vinnerne komme. 20 Offisersbladet 06-04

21 Farlig tåkelegging om forholdene i Forsvaret AV DIDRIK COUCHERON, LEDER BFO De siste dagers debatt om seilingsforbudet for marinens fartøyer, fremstår i dag som meget forvirrende. På et direkte spørsmål fra Viggo Johansen i NRKs Redaksjon 1 om ministeren var kjent med pressemeldingen fra Sjøforsvaret som offentliggjorde sparepakken, svarer Forsvarsministeren at det gjorde hun ikke. Det er sannsynligvis riktig, men allerede 20. august innrømmet den samme Forsvarsminister at: Jeg har selvfølgelig vært informert om at det er en utfordring, og at operativ virksomhet vil bli berørt. Men detaljene i dette er ikke initiert av eller klarert med departementet. Så kan man spørre seg om hvor mye Krohn Devold og Forsvarsdepartementet visste eller ikke, men det blir jo rene spekulasjoner og relativt formålsløst. Men det skurrer likevel litt at Krohn Devold lar seg informere om at det vil bli kutt i den operative virksomheten, uten at hun stiller spørsmål om hvor og i hvilket omfang når hun må vite hvor følsomt dette er i forhold til Stortinget. Likevel peker saken på et langt mer interessant poeng, nemlig den politiske debattens form og virkningen av denne. Fravær av substans Som seer eller lytter til politiske diskusjoner er det ofte svært vanskelig å identifisere hva som er fakta i debatten. Hvor ofte blir en anklage fra opposisjonen om manglende prioritering av et viktig samfunnsområde fra regjeringens side, straks forsvart med oppramsing om hvordan opposisjonen har stemt og agert i saken eller tilsvarende saker. Påstander om manglende innsikt, fordreining av fakta, villedning og ren mistenkeliggjøring blir innholdet i en debatt der sakens fakta og grunnlag kommer helt i bakgrunnen. I saker som er komplekse og sammensatte, vil medias behov for enkle budskap også bidra til at omtrentlighet og uklarhet blir resultatet. Debatten oppleves da ofte å være uten substans. Hva er det egentlig man diskuterer, er det lett å tenke da. Samtidig er det nesten umulig for en uinnvidd å forholde seg kritisk til de påstandene og argumentene som dynges opp på debattens alter. Det blir umulig å forholde seg til Forsvarsministerens uttalelse om at personellet som driver støttevirksomhet til Sjøforsvaret, egentlig er en del av Sjøforsvaret, uten solid innsikt i hvordan Forsvaret faktisk er organisert. Den innsikten er det bare et fåtall som har. Man kan jo også spørre seg hvilken relevans det har at dette personellet faktisk ikke er en del av Sjøforsvaret, men en del av Forsvarets Logistikkorganisasjon. På samme måte er det vanskelig å vurdere Krohn Devolds uttalelse om at spørreundersøkelsen som viser sviktende tillit til Forsvarsministeren, er en aksjon og derfor ikke representativ. Som lytter synes dette rimelig hvis man ikke vet at den er en seriøs, nettbasert undersøkelse og gjennomført for BFO av firmaet Questback. På samme måte blir man lett desorientert når leder av Forsvarskomiteen, Marit Nybakk, påstår at det er for liten politisk kontroll med Forsvaret. Som betrakter av debatten får man lett inntrykk av at Forsvarets offiserer, spesielt på høyere nivå, ikke forholder seg seriøst til de politiske styringssignalene fra Storting og departement. Det er jo ikke akkurat slik situasjonen fortoner seg sett fra offiserenes side, men de er jo avskåret fra å påpeke dette offentlig av forståelige grunner. Likeledes er det vanskelig å forstå den logiske sammenheng mellom Nybakks påstand og det faktum at Devold roser Forsvarets offiserer for lojalt å arbeide for en omstilling de selv har bedt om og utarbeidet innholdet i. På denne måten flyter substansen i politiske debatter ut og etterlater sakens fakta og reelle innhold i et tåkeslør av omtrentligheter det er nærmest umulig å forholde seg kritisk til for alle andre en de særlig innvidde. Nærvær av andre hensyn Når substansen i debattent reduseres, blir andre konfliktlinjer enn de rent saklige mer fremtredende. Spørsmålet om hvorfor Forsvaret er så sårbart for såpass små endringer i det økonomiske grunnlaget, når forsvarsbudsjettet er på oppunder 30 milliarder kroner, kunne det jo vært interessant og opplysende å få innsikt i. Men det blir vanskelig når det debattantene bruker mest energi på, er å gi mer eller mindre velrettede svingslag mot hverandres underliggende motiver. Derfor blir det vanskelig å forstå Marit Nybakks uttalelse om at Statsråden burde ha vært mer tilgjengelig i Stortinget, uten samtidig å legge til grunn at en opposisjonspolitiker på Stortinget med ambisjoner om en videre karriere, har et behov for å markere seg. Det er like vanskelig å forstå at Marit Nybakk er fornøyd med at 30 millioner kroner er funnet til drift av Marinen. Hvor man har funnet dem er tydeligvis ikke spesielt interessant. Det er åpenbart at annen aktivitet i Sjøforsvaret er blitt årelatt etter hurtigmetoden noe som åpenbart vil få uønskede konsekvenser. Ei heller det faktum at 30 millioner kroner trolig bare representerer ca 70 seilingsdøgn for to fregatter, er tydeligvis et engasjerende spørsmål. Det viktigste er at Lederen for Forsvarskomiteen har fått gjennomslag for sitt krav om mer seiling i Marinen og gitt omgivelsene inntrykk av handlekraft og dyktighet. Hadde Marinens manglende seiling vært virkelig alvorlig, skulle man tro at ekstrabevilgninger burde vært vurdert, for det mangler fremdeles 107 millioner kroner for å dekke behovet i operativ virksomhet. Derfor er Marit Nybakk alltid påpasselig med å nevne at Forsvaret sliter med svært høye personellkostnader for å underbygge den allmenne misforståelsen om at bevilgningene til Forsvaret er tilstrekkelig, det er offiserenes lønnsnivå som er for høyt. At Krohn Devold utnytter muligheten til å beskytte sin villfarne Forsvarssjef mot angrep fra pensjonerte aggressorer, samtidig som hun på finurlig vis demonstrerer at den samme Forsvarssjef er helt uten politisk og økonomisk fingerspitzgefuhl, er et mesterstykke av retorikk og taktikk. Dette kan man ikke forstå dersom man ikke er kjent med i hvilken grad Forsvarsminister Kristin Krohn Devold oppleves å opptre mer som Forsvarssjef enn noen minister før henne noensinne har gjort. At Devold nå fremstår som Marinens redningskvinne og statsråden som holder de uregjerlige offiserene i ørene, bare bekrefter at det er andre forhold enn den opprinnelige problemstillingen som er det som former debatten. Saklig debatt eller troverdighetskonkurranse? Man må anta at fraværet av substans og nærværet av andre hensyn fører til et eller annet. Mest nærliggende er det å peke på at når ingen blir klokere av den pågående debatt, blir det hele en konkurranse om troverdighet. Hvordan man fremstår, parerer angrep, viser forståelse og fasthet er det som blir det viktigste. Det gir tilslutning og autoritet, mens det omsorgsfullt legges et slør av tåke over de reelle og interessante problemstillingene. Vi, publikum, inviteres ikke til å tenke, men bare til å føle. Det kan være farlig når man debatterer viktige samfunnsområder som Forsvaret. Offisersbladet

22 Dette er BFO Sekretariatet ADMINISTRASJON Kari Ulrichsen Espen Kristiansen Eva Kay Mona Eriksen Økonomileder IT-ansvarlig Resepsjon/Arkiv Medlemsregister/avtaler Tlf Tlf Tlf Tlf Mob Mobil Mobil Mobil FORHANDLINGSUTVALGET Jimmy Bjerkansmo Ragnar Dahl Erik Gabrielsen Per Hermann Aune Forhandlingsleder/Tariff Forhandlingsleder/Avtaleverk Forhandlingsleder Forhandlingsleder Tlf Tlf Tlf Tlf Mobil Mobil Mobil Mob LEDELSE OFFISERSBLADET ELEVKONTAKT BFO-SKOLEN Arild Stange Einar Holst Clausen Jostein Anfinsen Frode Lillerovde Stabssjef Redaktør/Journalist/Fotograf Markeds/rekr.ansvarlig Leder BFO-skolen/Org.utvikler Tlf Tlf Tlf Tlf Mobil Mobil Mobil Mobil POLITISK LEDELSE Didrik Coucheron Eivind Røvde Solberg Leder BFO Nestleder BFO Tlf Tlf Mobil Ett yrke én organisasjon 22 Offisersbladet 06-04

23 Områdetillitsvalgte Region Nord-Norge Region Midt-Norge Rune Stave Harry EspJacob Are Opdal Espen Berg Andøya flystasjon Bardufoss flystasjon Bodø hovedflystasjon Luftkrigsskolen Tlf Tlf Tlf Tlf Mob Mob Mobil Mobil Region Vestlandet Region Indre Østland Rolf J. Ledal Rune Nordhus Martin Sigurd Johnsen Arild Helgesen Haakonsvern Haakonsvern Jørstadmoen Sessvollmoen Tlf Tlf Tlf Tlf Mobil Mobil Mobil Mobil Region Viken Sten Rune Karlsen Pål Sævik Rygge hovedflystasjon Krigsskolen Tlf Tlf Mobil Mobil BFOs områdetillitsvalgte er tjenestegjørende befal, som er tilstede på forskjellige tjenestesteder for å ivareta dine rettigheter. Nøl ikke med å ta kontakt med en av dem - dersom du trenger hjelp. OSTV OSTV Rune Rudberg Guttorm Jacobsen Terje Solstad Omstillingstillitsvalgt Omstillingstillitsvalgt Omstillingstillitsvalgt med FLO som arbeidsområde med FLO som arbeidsområde med FLO som arbeidsområde Tlf Tlf Tlf Mobil Mobil Mobil BFOs omstillingstillitsvalgte utfører i samarbeid med BFO sentralt, et betydelig arbeid i forbindelse med omstillingen i Forsvaret. Offisersbladet

24 BF INFORMERER OMSTILLINGSBREV NR 6/2004 Sommeren er over og alle haster rundt i møter etter møter. Omstillingen pågår fortere enn det partene har kapasitet og kompetanse til. Dette skaper mye ekstra arbeid og unødig frustrasjon. Forsvarsdepartementets iverksettingsbrev for omstillingsperioden , direktiv for avgangsstimulerende tiltak og ny befalsordning det er utrolig hvor mye vi skal nå over på kort tid. La oss håpe at arbeidsgiver ikke har glemt påleggene fra arbeidstilsynet. Nå skal vi gjøre det samme som de siste 3 årene, med færre mennesker på kortere tid. Rettssaken i Troms - en artikkel i HÆRFRA og et spørsmål om ansvar. Drukningsulykken ved Langvatn i juni 2003 er enda ikke avsluttet. 2 yngre befal sto tiltalt for å ha forårsaket at en soldat druknet ved at man ikke hadde fulgt sikkerhetsbestemmelsene i UD 2-1. Strafferammen er inntil 6 års ubetinget fengsel, aktor nedla påstand om at Administrasjons-offiseren dømmes til 90 dagers betinget fengsel, og at den medtiltalte dømmes til 45 dagers betinget fengsel, begge med 2 års prøvetid. De tiltalte dømmes videre til å erstatte direkte tap på vel kr og en oppreisning til foreldrene etter rettens skjønn begrenset oppad til kr totalt. Retten frikjente den yngste fenriken og ila vårt medlem 60 dagers betinget fengsel med en prøvetid på 2 år, erstatning for tap kr og en oppreisning til foreldrene på kr I HÆRFRA skriver GIH: Tungt ansvar på oss alle. Generalinspektøren for Hæren, generalmajor Lars J Sølvberg har over 2 sider gitt sine betraktninger om saken generelt, men sier også noe om ansvarsplasseringen. I stor grad en god artikkel, men det gir etter mitt skjønn ikke det korrekte bilde av situasjonen. Fenriken var ikke løytnant, men beordret i to fulle stillinger den ene i en løytnantsstilling og den andre i en kapteinsstilling. Det er helt utrolig hvilken tillit ledelsen har til det yngre befalet, respekten for lov- og avtaleverk og begrepet ansvar gjøres gjeldende. Retten har i svært liten grad plassert ansvar, de har plassert strafferettslig skyld ifh til tiltalebeslutningen (brudd på sikkerhetsbestemmelsene). Ansvaret for at man gjennomførte øvelsen, med ikke kompetent personell tillegges andre, men er i liten grad beskrevet. Som vitne i rettsaken er jeg uenig med generalen, når det hevdes at de eldre sto frem og tok ansvar. Virkeligheten er nå engang slik at retten forholdt seg til tiltalen og vurderte skyldspørsmålet opp mot loven. Tiltalen tok utgangspunkt i at sikkerhetsbestemmelsene i UD- 2-1 ikke var fulgt og derav at de 2 fenrikene var skyld i at ulykken skjedde. Nå hører det med til historien at vårt medlem har anket saken inn for lagmannsretten. I ankeomgangen bør tidligere aktor i saken stevnes vitne slik at det kan redegjøre nærmere for hvilke vurderinger som ble foretatt når det gjelder hvem som skulle tiltales i saken. Generalen er meget opptatt av å synliggjøre at sjefene i Hæren tar ansvar for å bedre sikkerheten og det vet vi at han følger opp. Kompetansesenteret for sikkerhet og mestring, samt utnevnelse av en sikkerhetsinspektør i Hæren vitner om dette. Men når ting går galt og ansvar fordeles må det være berettiget å stille spørsmål om hvem som står i tiltaleboksen. Hadde de som var ansvarlig for at øvelsen ble beordret gjennomført, eller de som beordret fenrikene til å gjennomføre øvelsen uten tilstrekkelig kompetanse og tid, eller de som prioriterte bort avdelinger som ikke skulle ut i internasjonal tjeneste - vært stilt på tiltalebenken i tillegg til de to tiltalte, ville retten kunne plassere reelt ansvar. Når generalen ikke finner det hensiktsmessig å finne fram til syndebukker og offerlam, er det jo nettopp det han gjør han har plassert skylden og ansvaret på de to som ikke var kvalifisert. Vi har i disse dager (den store HV-øvelsen på Østlandet) en situasjon der en eldre stadig tjenestegjørende offiser av sikkerhetsmessige grunner, lar soldatene under den avsluttende øvelsen sove fra midnatt til kl Soldatene skulle kjøre etter endt øvelse samme dag. Denne offiseren anklages for ordreunnlatelse og det som verre er. OK, det var i HV, men Hærens personell er involvert. Det er når man tar ansvar - at man stilles til ansvar?! Forsvarssjef og gjennomføringsdirektiv for omstillingen (Bilde av Forsvarssjefen?) Argus, ved brigader Barthold Hals, bekrefter våre misstanker om at Forsvarsjefen ikke har til hensikt å utarbeide et eget gjennomføringsdirektiv for omstillingen i perioden Erfaringene med gjennomføringsdirektivet i 2001, har vært udelt positive. Det sikret en omstilling styrt i tid og i samsvar med partene ble enige om. Uten et sentralt gjennomførings-direktiv vil den enkelte sjef utarbeide sine egne direktiver basert på Forsvarssjefens virksomhetsplan. I verste fall kan vi risikere at den enkelte sjef utarbeider direktivene basert på Forsvarsdepartementets (FD) iverksettingsbrev (IVB). Dette vil i mange tilfelle resultere i tolkningsproblemer hva er det som egentlig menes osv. BFO har anmodet om at man vurderer konsekvensene av dette. 24 Offisersbladet 06-04

25 BF INFORMERER Heimevernet omorganiseres jfr St. prp. nr 42. Heimevernet har startet sin omstilling på samme måte som Hæren startet operasjon Jupiter. Allerede 14 dager etter at Stortinget hadde vedtatt St. prp. nr. 42 lå utkastet til en omstillingsplan klar. FDs IVB er datert 14 september. Dere som er i HV vet hva som har skjedd, dere drøfter ny organisasjon, OPL/F og stillingsbeskrivelser i disse dager. HV-staben ønsker å drøfte et gjennomføringsdirektiv forut før sentral behandling av omstillingen av HV. Partene sentralt er innkalt til drøftingsmøte 8 oktober Revidert utviklingsplan for regional støttefunksjon (RSF) Revidert utviklingsplan tar utgangspunkt i endringer i innretning og ambisjon for RSF. Oppdraget fra Forsvarssjefen (FSJ) er at det snarest skal etableres én RSF med én sentral ledelse. RSF skal innen utgangen av 2005 være på omkring 1500 årsverk for å komme ned til målbilde som er 10 % av totalt antall årsverk i FMO. Man skal videre harmonisere og effektivisere RSF tjenester innen utgangen av 2006, slik at bemanningen utgjør maksimalt 8 % av årsverk i FMO. RSF tjenester skal vurderes for bortsetting i lys av retningslinjer for offentlig privat partnerskap (OPP). Det kan nok være at dette møte blir et noe turbulent møte i det man på ny igangsetter en omorganisering før den man er inne i er ferdig og evaluert. Men som alltid har vi tillit til at Oblt Erik Smedsrud og Argus i kjent stil tar våre eventuelle merknader til etterretning. Hærens styrker partsnivå og intensjonsavtale HSTY og de hovedtillitsvalgte drøftet for kort tid tilbake en partsnivåavtale og en avtale som omhandler arbeidstid, partsnivå, informasjons- og samarbeidsavtale, inndeling i arbeidsområder, permisjonsbestemmelser, retningslinjer for oppmerksomhet og gaver, lokal lønnspolitikk og ansvarsområder iht arbeidsmiljøloven. Dette skal forhandles og drøftes sentralt i nær framtid. Avtalene tar i stor grad utgangspunkt i de avtaler vi forhandlet fram med 6. Div tidlig i I utgangspunktet fungerte den tidligere avtalen etter sin hensikt, men en del uheldige situasjoner de siste 2-3 årene kan gjøre det nødvendig å spesifisere ansvarsområder noe bedre. Så var det litt om omstillingen av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) Omstillingen i FLO er både tornefull og lei. Etter at partene i slutten av april i år ble enige om en ny organisasjon basert på Stortingets forutsetninger, har noen sett lyset og foretar i disse dager en full reorganisering av hele FLO. I april ble de grundig dokumentert og argumentert om berettigelsen og hensiktsmessigheten med valgt organisasjon. Like iherdig argumenterer de for sitt nye forslag. Hvorfor har de rett denne gangen? Tidligere organisasjon var jo ikke på plass, ei heller prøvet ut osv. Det siste er utviklingen i Tungt vedlikehold. AD FLO gir føringer som oppleves til å sette medbestemmelsen ut av kraft og dette tok BFO opp i et møte med arbeidsgruppen for omstillingen av FLO (AGO). Kritikken resulterte i et oppvaskmøte mellom AD FLO, Brigader Trond Karlsen og de sentrale organisasjonene. Alvoret skulle således være synliggjort. Vi ønsker ikke lenger å bli stilt i forlegenhet fordi noen til stadighet begår overtramp. Denne gangen gjaldt det vurderingen om nedleggelse av Bjerkvik verksted og FLOs elementer innenfor tungt vedlikehold på Ramsund. Vi finner det lite hensiktsmessig å brodere videre i denne saken, men BFO har krevd at prosessen startes på nytt hvor effektivitetskravet ikke omfattes av spesifikke avdelinger. Det er jo nettopp utredningene som skal gi svar på hva som bør gjøres. Brigader Trond Karlsen og kommandørkaptein Øyvind Sølvberg. Kravet om nedtrekk av 1000 årsverk innen utgangen av 2004 frafalt I FDs iverksettingsbrev til Forsvaret for 2004 var det et klart definert mål at FLO skulle ta ut 1000 årsverk innen utgangen av Dette har vi i utallige møter hevdet er umulig rent lov- og avtalemessig sett. Tiltross for våre mange henvendelser ville aldri AD FLO gå ut å si dette offisielt, han snarere bekreftet nedtrekkstallet i sin leder i Login , etter at FD ga ut et nytt IVB 20 juli i år. Nå har endelig også FD og Forsvarsministeren erkjent virkeligheten. I FDs IVB pkt 4.7 står det klart at nedtrekkstallet på 1000 i FLO skal tas ut snarest og senest 31 des Dette er i samsvar med avtalen inngått 29 april Mye stress og unødvendig ekstraarbeid kunne vært unngått dersom man hadde hørt på våre anbefalinger ved inngangen til Mandat arbeidsgruppe FK KKIS Stortinget har vedtatt at Forsvarets kompetansesenter for Kommando, kontroll og informasjonssystemer (KKIS) skal lokaliseres på Jørstadmoen. Arbeidet er startet og den tidligere GOLF kjempen Brigader Kjell Ove Orderud Skaret er prosjektansvarlig. Forsvarssjefen har besluttet at en interimsorganisasjon skal etableres snarest og senest innen 31 des Flat overføring av personell til FK KKIS skjer 1 okt. Det ble etablert en arbeidsgruppe 23 september som over en måneds tid skal avklare grunnlaget for et nettverksbasert Forsvar (NBF), herunder avklare det store bilde (aktører). Ny sjef for FK KKIS blir flaggkommandør Elisabeth Natvig. Etableringsprosjektet med representanter fra avdelinger berørt vil bli overført FK KKIS fra 18 okt, overføringen av øvrig personell vil skje pr 1 januar. Brigaderen forventer at forslag til ny OPL/F med stillingsbeskrivelser fremlegges for sentral behandling i mars 2005, med påfølgende utlysning og tilsetting. FK KKIS skal være i full operativ drift fra 1 januar Kort om Forsvarsdepartementets iverksettingsbrev for Forsvarssektoren Det har liten hensikt å gå i detalj i iverksettingsbrevet, da brevet i sin Offisersbladet

26 BF INFORMERER helhet er lagt ut på BFOs hjemmesider. Men det er all mulig grunn til å oppfordre Forsvarssjefen å gå ut med en presisering og forklaring på hans plan om kurs og retning i tiden som kommer. Ordbruken gitt som strategiske initiativer er høyst ulik for de forskjellige etatene under Forsvarsdepartementet. For å ta et eksempel: I det strategiske målet for en personellstruktur med rett kompetanse til rett sted og rett tid raskere og mer effektivt enn før (M1) for FMO er styringsparameterne definert til å være: Alders-/gradsstruktur, antall årsverk totalt, antall avdelingsbefal, antall høyere offiserer, gradsstruktur, antall kvinner, antall vervede, antall vernepliktige, nye utdanningsordninger etablert Ser man på tilsvarende beskrivelse for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er det strategiske målet: En organisasjonskultur preget av langsiktig helhet- og fellestenkning, handlekraft og evne til nytenkning. Styringsparameterne er definert til å være: Sykefravær (indikator), medarbeidertilfredshet og å delta i det inkluderende arbeidsliv. Burde ikke NSMs styringsparametere også være viktig for Forsvarssjefen. Vi må på en eller annen måte motivere og ta vare på det personellet som skal føre Forsvaret videre. Det kan jo være greit å sette FMOs styringsparametere opp mot arbeidstilsynets pålegg. Nå kan vel noen si at å ivareta personellet kan virke mot hensikten om nedbemanning og den skjønner jeg, men vi er avhengig av godt motiverte tilsatte i Forsvaret også etter Dreiebok for Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) Rammebetingelsene for etableringen av FSA er at ny struktur for klareringsmyndigheten (KM) skal være etablert snarest og senest innen 31 des Stillinger og økonomiske ressurser skal overføres fra dagens klareringsmyndigheter til FSA. Endring i struktur er ikke ment å gi nedtrekk i stillinger. Totalt antall stillinger i FSA etter sentraliseringen av KM vil være 18. Arbeidet ledes av sjef FSA som også er ansvarlig for å utarbeide drøftings- og forhandlingsgrunnlaget. Avgangsstimulerende tiltak revisjon av iverksettingsdirektiv Forsvaret fikk ifm omstillingsprosessen og nedtrekksmålet på minst 5000 årsverk ett sett av avgangsstimulerende tiltak. De dyreste av disse var begrenset arbeidsplikt og avskjed med redusert lønn. Som følge av de enorme økonomiske konsekvensene redusert lønn medførte, stoppet FD ordningen midlertidig i påvente av Stortingets behandling av St.prp.nr. 42. I denne proposisjonen, sammen med Ot. prp. nr 60 ble befalets oppsigelsesvern opphevet. FD har utarbeidet et høringsbrev som strammer inn bruken av tiltakene i stor grad. Redusert lønn for personell under 50 er borte. Tilbud om tiltak skal forbeholdes reelt overtallig personell eller som kan gjelde personell som vil bli overtallig, samt overskuddskompetanse. Siste frist for å søke utfra eget ønske er foreslått til 31 des 04. I 2005 skal tiltakene brukes målrettet mot reelt overtallige. Ordningen med 3 års studiestønad vurderes videreført med mulighet for en avkortning ned mot 2/3 av lønnen basert på det private næringslivs etterspørsel av kompetanse. Fra 2006 vil AST for sivilt og militært personell være harmonisert og mest sannsynlig med de ordninger som finnes i staten forøvrig. Endringer i ordningen vil bli iverksatt fra det tidspunkt iverksettingsdirektivet sendes ut primo oktober Orientering om mulige konsekvenser ved innføring av lov om personell i Forsvaret Sekretariatet fikk en orientering om mulige konsekvenser ved innføringen av ny lov om personell i Sigmund Mjaaland foredrar om mulige konsekvenser ved Lov om Personell i Forsvaret Forsvaret. Foredragsholder var Sigmund Mjaaland som forøvrig har holdt tilsvarende briefer ved LDKS, Ørland, LKSK, Bodø og Bardufoss. Etter briefen ble det en generell debatt om muligheter og begrensninger, samt forutsetninger for BFOs videre forberedelser opp mot en forventet skisse fra FD om en ny befalsordning ultimo september. Informasjonssjefen i ARGUS får ny stilling Kommandørkaptein Ketil Steine slutter i Argus etter lang tid som informasjonssjef. Ketil har gjennom sitt arbeide bidratt til at Forsvarets ansatte har fått informasjon om viktige omstillingssaker i en lettfattelig og oversiktlig måte. Kommandørkapteinen har fått ny tilsvarende stilling i Sjøforsvaret under generalinspektør Jan Erik Finseth. BFO har satt pris på et konstruktivt og aktivt samarbeid. Lykke til i ny jobb. Brigader Barthold Hals og oberstløytnant Thomas Edvartsen Når jeg først er inne på ARGUS, kan jeg jo gjerne avsanne noe fra siste omstillingsbrev. Jeg skrev at ny programsjef brigader Barthold Hals og Flaggkommandør Erik Magnussen begge kom fra FD og kunne komme til å møte seg selv i døra. Det riktige er at de kommer fra Forsvarssjefens strategiske nivå i FD. Litt uheldig med formuleringen, men døra er der fortsatt. Ha en god måned i omstillingens tegn. 26 Offisersbladet 06-04

27 BF INFORMERER AFP-ordningen vil bestå i mange år partene i arbeidslivet, eventuelt i samarbeid med myndighetene som må foreta denne gjennomgangen. AV SJEFØKONOM BJØRN TORE STØLEN I YS I kjølvannet av Pensjonskommisjonens innstilling er det oppstått en fornyet debatt om AFP-ordningens fremtidige plass i det norske pensjonssystemet. Avtalefestet Pensjon er en tariffestet ordning mellom ulike parter i privat og i offentlig sektor. Når noen snakker om en avvikling av eller en reduksjon i ytelsene i AFP-ordningen det viktig å understreke at dette, skulle det mot formodning bli aktuelt, måtte avgjøres i forhandlinger mellom partene i de enkelte tariffområder. En annen sak er myndighetenes bidrag i ordningen, f eks de spesielle skattebestemmelser i ordningen som skattereduksjonsregelen og skattefritak for AFP-tillegget. Ordningen er dessuten basert på regelverket for uførepensjon som innebærer at opptjening av pensjonspoeng i folketrygden løper frem til 67 år mens man oppebærer AFP. Her kan selvsagt regjering og Storting når som helst foreta endringer i statens bidrag og dermed påvirke ytelsene fra AFP. Om dette er klokt eller ikke må regjering og Storting nøye vurdere på bakgrunn av det inntektspolitiske samarbeidet, og hvilket forhold myndighetene ønsker å ha overfor fagbevegelsen. Mye har skjedd i arbeidslivet siden AFP ble innført fra De seneste årene har arbeidsmarkedet endret seg betydelig med bl a store omstillinger og nedbemanninger i offentlig og i privat sektor. AFP har vært benyttet i en del sammenhenger for å gi overtallige en verdig avgang fra arbeidslivet. Hva hadde alternativet for disse vært dersom AFP-ordningen ikke hadde eksistert? Kanskje uføretrygd eller sosial støtte fra det offentlige, men uansett ingen verdig avlutning på et langt arbeidsliv. På den annen side kan nok AFP-ordningen i mange tilfeller ha vært til stor hjelp for arbeidsgiverne til å kvitte seg med eldre arbeidstakere i f eks en omstillingsprosess i bedriften. Samfunnet betaler jo uansett en god del av kostnadene. En del av disse ville imidlertid trolig kunnet fortsette noen år til i arbeidslivet dersom forholdene hadde vært lagt til rette for det. Pensjonskommisjonens forslag om førtidspensjon er som de fleste nå har forstått, herunder regjeringen, ingen farbar vei. Hovedspørsmålet vil bli, uansett løsning på førtidsproblematikken, å få til en verdig avgang og med en god pensjonsytelse, for de som har mange år bak seg i arbeidslivet. F eks må en person som begynner tidlig i arbeid, om som har arbeidet i 40 år, kunne gå av med full førtidspensjon fra 62 år, noe YS har gått inn for i sitt alternative forslag til Finansdepartementet. Det bør ikke stilles krav til opptjent minstepensjon for å kunne ta ut tidligpensjon, slik kommisjonen helt feilaktig foreslår. Velger folk å gå av, selv på en relativt lav pensjon, må de kunne gjøre det, dersom antall år i arbeidslivet tilsier det. Dette er jo tilfellet i gjeldende ordning, som vi har hatt i snart 16 år. AFP-ordningen sikrer ingen arbeidstakere minstepensjon, en som har hatt kroner i lønnsinntekt vil få snaue kroner fra AFP, altså mindre en folketrygdens minstepensjon. Først ved 67 år vil vedkommende få minstepensjon på om lag kroner. Utfordringen fremover blir å få beholde flere seniorer lengre i arbeid. Her må intet være uprøvd, også AFP-ordningen må tåle en gjennomgang for å vurdere eventuelle endringer som kan bidra til å redusere de utskyvnigsmekanismer vi vet eksisterer. Men det er Det er skapt et feilaktig inntrykk av at AFP-ordningen er forutsatt endret 1. januar Det riktige er at for årgangene 62 og 63 år for nye pensjonstilfeller vil skattereglene nevnt innledningsvis bli faset ut og bestemmelsen om pensjonspoengene vil bli vurdert utfaset. Dette er imidlertid på bakgrunn av et brev fra statsminister Jagland til partene i forbindelse med lønnsoppgjøret i Det er derfor ikke gitt at disse endringene vil bli gjennomført fra Det som er sikkert er at fagbevegelsen vil forsvare AFP-ordningen inklusive de statlige bidrag, også etter Oberstløytnant Terje Solstad er BFOs nye omstillingstillitsvalgt (OSTV) i HSTY Terje er 50 år, gift og har tre barn. Han har gått befalsskolen for Hærens samband, BSØA, Hærens forvaltningsskole I og II, samt Hærens stabsskole I. Han har rukket å ta flere fagkurs i sin karriere, og de siste er operativt logistikkurs ved svensk FHS i 1998, og NATO Staff Officers Orientation Course i Terje har tjenestemessig klart å holde seg i de Nordlige deler av Kongeriket Norge, og har variert avdelings og stabstjeneste bak seg. Utenfor arbeidstid er stabsoffiseren en ivrig friluftsmann, som driver jakt og fiske, samt litt fluebinding og knivmaking når tiden strekker til. Tillitsverv i BFO har han også påtatt seg ved flere anledninger. BFO ønsker Terje lykke til med omstillingsarbeidet i HSTY. Offisersbladet

28 BF INFORMERER Gøy med tariff TEKST OG FOTO:???? "I perioden tirsdag 7 til torsdag 9 september ble det gjennomført kurs i Hovedtariffavtalen på Triaden Scandic Hotel på Lørenskog. Interessen for kurset var stor og det var 25 deltakere på kurset, herunder også tre representanter fra arbeidsgiver. Kursets hovedinstruktør var Tariff-guru Jimmy Bjerkansmo. Han loset deltakerne gjennom kurset på en glimrende måte og kursdeltakerne var strålende fornøyd med kurset. I evalueringen etter kurset ble det brukt fraser som "Et kurs til inspirasjon" og det var stor enighet om at kurset var til stor hjelp foran det forestående lokale lønnsoppgjøret. Onsdag kveld ble kursdeltakerne invitert til Ullevål Stadion for å se Norge - Hviterussland. Det var BFOs sekretariat ble orientert om sikkerhetssatsingen i Hæren enighet om at dette var et godt tiltak, men kursdeltakerne var mindre fornøyd med resultatet. BFOskolen kan desverre ikke ta på seg ansvaret for resultatet, selv om ansvarlig for BFO-skolen er fra samme fylke som Åge Hareide! Vel blåst og velkommen på nye kurs hos BFO-skolen!" Avgang på redusert lønn justering av lønn etter vårens lønnsoppgjør BFO har mottatt henvendelser fra medlemmer som har gått av på redusert lønn og som etterlyser justering av lønnen i samsvar med det generelle lønnsoppgjøret i år. Ved henvendelse til FLA får vi opplyst at pga innføringen av SAP har dette medført en rekke utfordringer og forsinkelser. Hele arbeidet må gjøres manuelt og med innvilget pakker kan man godt forstå at dette skaper uønsket forsinkelser. Frustrerte medarbeidere i FLA sier at man ikke kan forvente å få ferdigstilt dette arbeidet i år. BFO forventer at FST tar initativ til å underrette de det gjelder. Sikkerhetsoffiser i Hæren, oberstløytnant Søberg tok seg tid til orientere BFO om status i sikkerhetsarbeidet i Hæren. Det er liten tvil om at det satses på forbedringer, og strengere kontroll/ oppfølging i den daglige tjeneste og på øvelser. BFO håper tiltaket fører til bedre sikkerhetsforståelse på alle nivåer i Hæren. Ny OTV I Troms BFO har tilsatt ny OTV I Troms, og vår nye mann er major Harry André Esp. Harry er 43 år gammel, er gift og har tre barn. Etter artium, gikk han befalsskolen for ingeniørvåpnet(81-82) han har BSØA(83-84), og Hærens Forvaltningsskole i Harry André Esp har en variert tjeneste bak seg i ingeniørvåpnet, med blant annet erfaring ved tr og stab i Ingkp Brig N, trsj og kpsj INGBN/N, kullsjef BS og instruktør våpenskole for Ingeniørvåpnet, siste stilling ved utd avdeling som NK bataljon Stabstjeneste ved ingstab 6 divisjon, NHLF/IR 16, DKN og Ingsjef Finnmark regiment. Av utenlandstjeneste har han to kontigenter i Libanon 90/91og to kontigenter i UNPROFOR, Bosnia og Kroatia 93/94. Har de to siste år tjenestegjort ved Troms garnison. BFO ønsker Harry André Esp velkommen på laget, og ønsker han lykke til fremover. 28 Offisersbladet 06-04

29 BF INFORMERER GLADMELDING I NORD Forsvarsbygg oppfører nye familieboliger på Setermoen Forsvarsdepartementet har godkjent oppføring av 30 nye familieboliger på Setermoen. De nye boligene skal erstatte eldre boliger på Setermoen som ble oppført på 50-tallet Disse boligene har et høyt energiforbruk, og det er problemer med råteskader. De nye boligene blir fordelt med 20 nye boliger på Brinken, åtte boliger på Lappraen og to boliger i Fageråsen. Byggestart blir høsten På Setermoen, som er et av Forsvarets kjerneområder, er det spesielt viktig å ha god tilgang på kvalifisert befal. Det ber derfor viktig å kunne tilby befalet og deres familier gode og funksjonelle boforhold, sier statssekretær Bård Glad-Pedersen i Forsvarsdepartementet. Ny OTV Vestlandet Major Rune Nordhus er tilsatt som ny OTV Vestlandet sammen med Rolf Ledal. Rune er 49 år, gift og har tre barn. Han er ikke et ubeskrevet blad i BFO-sammenheng, da han siden 2001 har vært Regionsstyreleder i BFO Vestlandet, avbrutt av en periode som lokalforeningsleder BFO-Kosovo fra Rune har Hærens Yrkesskole For Våpenteknisk Befal, Børsemakerlinjen( ), diverse teknisk-og intendanturkurs, samt Stabsskole I ( ). Han har også fått med seg fire kontingenter i UNIFIL, en periode i SFOR og to kontingenter i KFOR, i tillegg til variert tjeneste. Rune Nordhus jobber i dag som sikkerhetskoordinator ved FLO/M/Ammunisjon. BFO ønsker Rune lykke til med en hektisk hverdag som OTV på Vestlandet. Berømte uttalelser fra Winston Churchill Churchill hadde et anstrengt forhold til sin personlige sekretær. Han var også kjent for å drikke litt vel mye, og dette irriterte hans sekretær. En gang sa hun til Churchill : Nå er du alt for full! Hvorpå han svarte : Jeg er full - du er stygg, imorgen er jeg edru! Ved en annen anledning skal hun ha sagt: Hadde du vært min mann, så hadde jeg gitt deg arsenikk i whiskyen! Hvorpå Churchill svarte: Hadde du vært min kone, hadde jeg drukket det! Er du blitt beordret? Så lenge du er ansatt i Forsvaret, får du spesielt gode betingelser på: Postbanken Boliglån, Postbanken Leve og sparing. Uansett hvor du er kan du bestille og betale for eksempel kinobillettene med mobiltelefonen. Med MobilHandel trekkes beløpet fra bankkontoen din via SmartPay. Kontakt Forsvarets egen rådgiver i Postbanken, Erlend Bjørkeng på telefon eller e-post LEVE LÅNE SPARE Postbanken - en del av DnB NOR Bank ASA Offisersbladet

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 2 Minst 60 sivile ble drept i løpet av fem ulike bombeangrep av NATO-fly i Libya, ifølge undersøkelser gjort av Human Rights Watch. Norge blir bedt om

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks Bardufoss Tlf /

Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks Bardufoss Tlf / Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks 1016 9326 Bardufoss Tlf 77 83 20 00 / 95 90 98 40 Til SKUPSs prisjury Institutt for journalistikk Postboks 1432 1602 Fredrikstad Operasjon

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Nedenfor er en liste med påstander som tidligere har vært satt fram om jøder. I hvilken grad stemmer- eller stemmer ikke disse for deg? 0 % 10 % 20 %

Detaljer

MILITÆRHISTORISK SAMLING

MILITÆRHISTORISK SAMLING MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL Bakgrunn Jeg vokste opp i nærheten av Sola flyplass der det etter krigen i flere tiår fremover var stor militær aktivitet. Dette vekket

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Referat Kontaktkonferanse 2009

Referat Kontaktkonferanse 2009 1 Referat Kontaktkonferanse 2009 Torsdag 26.02 2009 Sjømilitære Samfund Stiftet 1835 Tid (dato, fra kl til kl): Sted: Hurtigruten, Innkalt av (avd og person): Hovedstyre SMS Ordstyrer: Bjørn Krohn Referent:

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Trond N: Eddie:

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

Konflikter i Midt-Østen

Konflikter i Midt-Østen Konflikter i Midt-Østen Israel-Palestina-konflikten (side 74-77) 1 Rett eller feil? 1 I 1948 ble Palestina delt i to og staten Israel ble opprettet. 2 Staten Palestina ble også opprettet i 1948. 3 Erklæringen

Detaljer

KAn bli uten stridsvogner

KAn bli uten stridsvogner Forsvaret i endring KAn bli uten stridsvogner Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvaret 18 Uke 4 2017 Da Stortinget vedtok den nye langtidsplanen for Forsvaret i november, ble landmakten satt på vent. Nå har

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015

Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015 Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015 Brigader Henning A. Frantzen, Forsvarsdepartementet Ordførere, veteraner, pårørende av veteraner, Kjære alle sammen! La meg først få overbringe

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside:

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: Hvordan føles det å ha Huntingtons sykdom? HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: www.hdyo.org Har du noen gang lurt på hvordan det er å ha Huntingtons

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg.

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg. Bremen nok en gang Da var årets Brementur gjennomført. Igjen sitter man med mange gode minner og ennå rikere på motorhistoriske opplevelser opplevd sammen med motorhistoriske venner. Jeg har ved flere

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM

TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM FANGET I ISEN TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM MITCHELL ZUCKOFF Til Suzanne, Isabel og Eve INNHOLD Til leseren PROLOG: Anda 1 Grønland 2 «En mor som spiser

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

SKOLENYTT SUNNDAL VOKSENOPPLÆRING

SKOLENYTT SUNNDAL VOKSENOPPLÆRING SKOLENYTT SUNNDAL VOKSENOPPLÆRING ELEVINTERVJU Idrettsdag på Sande stadion Avisgruppa har intervjuet fem elever ved Sunndal voksenopplæring om sommerprogrammet og grunnskolen. Side 4,5,6 Intersport Gamle

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger

Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger REGLER FOR 2 5 SPILLERE ALDER 10+ S P I L L E T O M V E R D E N S H E R R E D Ø M M E T 2010 Hasbro. Med enerett. Produsert av: Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH Representeres av: Hasbro

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no Taler og appeller Tipshefte Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post: frp@frp.no - Web: www.frp.no www.frp.no Innledning: I dette

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September)

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September) GLOBAL WEEK OF ACTION (12-18. September) Bakgrunn Den 19. september holdes et historisk viktig FN-møte. I forkant av FNs generalforsamling vil det være et høynivåmøte om flyktninger hvor verdens statsledere

Detaljer

"Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter

Reisen til Viaje -et dramaforløp beskrevet i punkter "Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter 1. En gammel kaptein, lærer-i-rolle, tenker tilbake og minnes den gang for lenge siden da han var ung og hadde ansvaret på en stor, ny og flott seilskute.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

- Vi er ikke mot israelere, men vi er mot okkupasjonen, sier Abu Sakr. Denne uken ble hus i lokalsamfunnet hans ødelagt for 14.gang.

- Vi er ikke mot israelere, men vi er mot okkupasjonen, sier Abu Sakr. Denne uken ble hus i lokalsamfunnet hans ødelagt for 14.gang. De som blir - Vi er ikke mot israelere, men vi er mot okkupasjonen, sier Abu Sakr. Denne uken ble hus i lokalsamfunnet hans ødelagt for 14.gang. - Hvis dere ikke har møtt Abu Sakr, har dere ikke møtt noen

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Tenkeskriving fra et bilde

Tenkeskriving fra et bilde Tenkeskriving fra et bilde Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen

Detaljer