Moov V-serien. Bruksanvisning for maskinvare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Moov V-serien. Bruksanvisning for maskinvare"

Transkript

1 Moov V-serien Bruksanvisning for maskinvare

2 Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE IGJENNOM FØR DU INSTALLERER PRODUKTET I ET KJØRETØY Dette er advarselssymbolet for sikkerhet. Det burkes for å varsle deg om fare for personskade. Følg alle sikkerhetsmeldinger som følger dette symbolet for å unngå personskade eller dødsfall. ADVARSEL Indikerer en potensiell farlig situasjon som, hvis den ikke forhindres, vil resultere i død eller alvorlig skade. FORSIKTIG Indikerer en potensiell farlig situasjon som, hvis den ikke forhindres, vil resultere i mindre eller moderate skader. FORSIKTIG brukt uten advarselssymbolet for sikkerhet indikerer en mulig faresituasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til eiendomsskade. Fjerning av originalt utstyr, legge til tilbehør eller modifisere ditt kjøretøy kan påvirke kjøretøyets sikkerhet eller gjøre det illegalt å benytte i noen jurisdiksjoner. Følg alle produktinstruksjoner og alle instruksjoner i kjøretøyets håndbok om ekstratilbehør eller modifikasjoner. Rådfør deg med dine lokale lover når det gjelder betjening av et kjøretøy med ekstratilbehør eller modifikasjoner. Det er ditt eget ansvar å plassere, sikre og bruke Mio-enheten på en slik måte at den ikke forårsaker ulykker, personskade eller eiendomsskade. Alltid følg regler for trygg kjøring. Ikke monter Mio-enheten på en slik måte at den kan forstyrre med trygg operasjon av kjøretøyet, utløsning av airbags eller annet sikkerhetsutstyr. Ikke betjen Mio-enheten mens du kjører. Før du bruker Mio-enheten for første gang, må du gjøre deg kjent med enheten og hvordan den fungerer. På hovedveier, kan avstanden til en avkjørsel som kalkuleres av Mio være lengre enn avstanden som vises på veiskilter. Veiskilter viser avstanden til starten av en avkjørsel mens Mio viser avstanden til neste kryss, dvs. slutten av avkjørselen eller veien. For å gjøre deg klar til å kjøre av en vei, må du alltid følge avstandsinformasjonen på veiskilt. Bruk av informasjon om plassering med sikkerhets- eller fartskamera kan være underlagt lokale lover i landet som brukes. Du er ansvarlig for å sjekke at du kan bruke lovlig informasjonen i landet ditt eller i landet hvor informasjonen skal brukes. Produkter med FM-overføringsfunksjonen kan betjenes i følgende land: AT BE BG CH CZ DE DK EE ES FI GB HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK FM-overføreren er ikke tillatt ved lov i Kypros, Frankrike og Hellas. Slå av FM-overføreren i disse områdene. TV- og videospillerfunksjonene MÅ IKKE brukes mens du kjører. Bruk av disse funksjonene kan føre til en ulykke. Sørg for at du følger denne advarselen. Mio tar ikke på seg NOE ansvar for dette. Ikke håndter Mio-enheten mens den er varm. La produktet kjøle seg ned, ute av direkte sollys. Ved full lysstyrke kan lytting til Mio-enheten via hodetelefoner eller øretelefoner skade hørselen din. Ikke utsett Mio-enheten for direkte sollys i et kjøretøy uten oppsyn for lengre perioder. Overoppheting kan skade enheten. For å forhindre tyveri, må du ikke forlate Mio-enheten, festebraketten eller noen kabler i åpent syn i et kjøretøy som står uten tilsyn. Advarsel for kjørere i USA Statlov kan forby kjørere i stater som Arizona, California og Minnesota fra å montere gjenstander på frontruten mens de kjører. Slå opp og følg gjeldende lover i staten din. Et alternativ for festing kan følge med i boksen til produktet ditt, eller se websiden vår for mer informasjon. Mio påtar seg ikke noe ansvar for bøter, straff eller skader som kan oppstå som følge av at denne merknaden ikke følges. 2

3 Sikkerhetsinformasjon for hjemmelader For å lade Mio-enheten fra hovedstrømmen, må du bruke hjemmeladeren som leveres av Mio som et ekstratilbehør (kan selges separat). Bruk av andre hjemmeladere med Mio-enheten kan føre til alvorlig personskade eller eiendomsskade. Aldri bruk laderen hvis pluggen eller ledningen er skadet. Ikke utsett laderen for vann eller fuktighet. Ikke bruk laderen i et miljø med høy fuktighet. Utsettelse for vann kan føre til elektriske gnister eller brann. Ta aldri på laderen dersom hendene eller føttene dine er våte. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon rundt laderen når du bruker den for å operere Mio-enheten eller lader batteriet. Ikke dekk til laderen med papir eller andre gjenstander som vil redusere ventilasjonen. Ikke bruk laderen mens den er inni en bæreveske eller annen beholder. Sørg for at laderen er koblet til en strømkilde med riktig montering og spenningskrav. Krav til spenning kan bli funnet på hjemmeladerens kasse og / eller emballasjen. Ikke prøv å utføre service på laderen da dette kan føre til personskade. Erstatt laderen dersom den er skadet har blitt utsatt for ekstrem fuktighet. Om ladning Bare bruk laderen som følger med Mio. Bruk av en anne type lader kan føre til funksjonssvikt og/eller fare. Dette produktet er beregnet på strømtilførsel fra en LISTEFØRT strømenhet merket "LPS", "Limited Power Source" (begrenset strømkilde) og utgangseffekt på +5 V / 2.0A Bruk foreskrevet batteritype i utstyret. Om laderen Ikke bruk laderen i miljøer med mye fuktighet. Ta aldri på laderen når du har våte hender eller føtter. Sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon rundt laderen når du bruker den til enheten, eller når du lader batteriet. Ikke dekk laderen med papir eller andre objekter som reduserer ventilasjonen. Ikke bruk laderen mens den ligger i bærevesken. Koble laderen til en korrekt strømkilde. Spenningskravene finnes på produktets deksel og/eller innpakning. Ikke bruk laderen hvis kabelen er skadet. Ikke forsøk å gjøre servicearbeid på enheten. Det er ingen deler innvendig som det kan gjøres service på. Skift ut enheten hvis den er skadet eller utsatt for altfor mye fuktighet. Sikkerhetsinformasjon for det interne batteriet Mio-enheten inneholder et uerstattelig intern litium-ion batteri. Batteriet kan sprekke eller eksplodere hvis de ikke behandles riktig, og slipper ut farlige kjemikalier. For å redusere risikoen for brann eller brannskader, må du ikke demontere, knuse eller punktere batteriet. Resirkuler eller kast batteriet på en trygg og korrekt måte i henhold til lokale lover og reguleringer. Ikke kast batteriet i brann eller vann. Bruk kun riktig hjemmelader (selges separat) eller billader som følger med Mio til å lade Mio-enhetens interne batteri. Kun bruk det interne Mio-batteriet med Mio-enheten. Mio-batteriet slutter å lade når romtemperaturen faller under 0ºC (32 ºF) eller over 45ºC (113 ºF). Manglende evne til å overholde disse advarslene kan føre til dødsfall, alvorlig personskade eller eiendomsskade. Mio fraskriver seg alt erstatningsansvar for installasjon eller bruk av Mio som forårsaker eller bidrar til dødsfall, personskade eller eiendomsskade, eller som bryter med noen lover. Om batteriet Bruk foreskrevet batteritype i utstyret. FORSIKTIG: Enheten inneholder et innebygd litium-ion batteri som ikke kan byttes. Batteriet kan sprekke eller eksplodere, og utløse farlige kjemikalier. For å redusere faren for brann eller brannskader bør du ikke demontere, knuse eller stikke hull i batteriet, eller kaste det i ild eller vann. Viktige instruksjoner (bare for servicepersonale) Forsiktig: Risiko for eksplosjon, hvis batteriet byttes ut med en type som ikke er kompatibel. Kast batterier ifølge instruksjonene. Erstatt bare med samme eller lignende type som er anbefalt av produsenten. Batteriet må resirkuleres eller kastes ifølge instruksjonene. Bare bruk batteritypen i foreskrevet utstyr. 3

4 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon...2 Sikkerhetsinformasjon for hjemmelader...3 Om ladning...3 Om laderen...3 Sikkerhetsinformasjon for det interne batteriet...3 Om batteriet...3 Velkommen...5 Viktig informasjon om bruk av bruksanvisningen...5 Formatering...5 Ikoner...5 Fagord...5 Montere Mio i et kjøretøy...6 Montere på frontruten...6 V500-serien...6 V700-serien...7 Montere på dashbordet...8 V700-serien...8 Installere den eksterne antennen...9 V500-serien...9 V700-serien...9 Aktivere trafikkmottak (TMC)...9 Installere det ekstra digitale TV-kortet...10 Bli kjent med Mio-enheten...11 V500-serien...11 V700-serien...12 Hvordan slår jeg på Mio-enheten?...13 Bruke strømbryteren...13 Hvordan lader jeg batteriet?...14 Hvordan lader jeg batteriet i et kjøretøy?...14 Hvordan lader jeg batteriet via datamaskinen? (kun V500-serien)...14 Hvordan lader jeg batteriet hjemme eller på jobb?...14 Hvordan setter jeg inn et minnekort?...15 Hvordan bruker jeg fjernkontrollen?...16 Sett inn batteriet for fjernkontrollen...16 Fjernkontrollens knapper...16 Øvrige funksjoner...18 Hvordan mottar jeg gjeldende trafikkinformasjon?...18 Hvordan spiller jeg av musikk eller video?...18 Referanse...19 Hva er GPS?...19 Hvordan mottar min Mio GPS-signaler?...19 Ta vare på Mio-enheten din...19 Feilsøking...20 Mer informasjon...21 Online støtte...21 Registrer din Mio med MioClub...21 Fraskrivelse...21 Overensstemmelse...21 Copyright

5 Velkommen Takk for at du har kjøpte denne Mio. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du bruker Mio for første gang. Oppbevar den på en trygg plass og bruk den som referanse i fremtiden. Viktig informasjon om bruk av bruksanvisningen Det er viktig at du forstår begrepene og typografiske konvensjoner som brukes i denne bruksanvisningen. Formatering Følgende formatering i teksten identifiserer spesiell informasjon. Konvensjon Fet Kursiv Informasjonstype Komponenter eller elementer som vises på skjermen, inkludert knapper, overskrifter, feltnavn og alternativer. Indikerer navnet på en skjerm. Ikoner Følgende ikoner benyttes i denne bruksanvisningen: Ikon Beskrivelse Notis Tips Advarsel Fagord Følgende fagord brukes i denne bruksanvisningen for å beskrive brukerhandlinger. Fagord Trykk på Trykk og hold Pek på Pek og hold Velg Beskrivelse Trykk og slipp en knapp raskt. Trykk og hold inne en knapp i 2-3 sekunder. Trykk og hold et element som vises på berøringsskjermen. Pek og hold et element som vises på berøringsskjermen i 2-3 sekunder. Pek på et element i en liste eller pek på en kommando fra en meny. 5

6 Montere Mio i et kjøretøy ADVARSEL: Aldri monter Mio-enheten hvor førerens synsfelt blir blokkert. Hvis frontruten har et refleksbelegg, kan den være artemisk og kan påvirke GPS-mottaket. Hvis dette er tilfelle, må du montere Mio-enheten hvor det er et "klart område" - vanligvis rett under speilet. For å beskytte Mio-enheten mot plutselige endringer i spenning, koble billaderen etter bilmotoren har startet. Montere på frontruten V500-serien

7 V700-serien

8 Montere på dashbordet V700-serien Hvis du overfører sugekoppen mellom ulike kjøretøy, kan klistret reduseres. Rengjør med vann for å fikse dette. 8

9 Hvis du synes det er vanskelig å feste sugekoppen på dashbordet, kan du bruke monteringsplaten til hjelp med monteringen: Installere den eksterne antennen En ekstern antenne kan følge med Mio-enheten for bedre signalmottak. Koble den eksterne antennen til kontakten for ekstern antenne på Mio, fest deretter antennen til frontruten (som vist i diagrammet). V500-serien V700-serien Hvis du er i et område med svært dårlig signalmottak, kan du plassere antennen utenfor bilen. Aktivere trafikkmottak (TMC) Trafikkinformasjon er ikke tilgjengelig for alle modeller og er kun tilgjengelig i valgte land. Avhengig av modellen du har, kan det hende at Mio kan motta oppdatert trafikkinformasjon*. For informasjon om hvordan du bruker trafikkinformasjon på Mio-enheten, se Bruksanvisning for programvare. * Abonnement kan også være nødvendig. Se for mer informasjon. 9

10 Installere det ekstra digitale TV-kortet 1. Åpne dekslet til TV-kortrommet som vist under. 2. Sett det digitale TV-kortet inn i kontakten ( ) og trykk deretter ned for å låse kortet på plass ( ). Hvis du må fjerne det digitale TV-kortet, trykk på låseklemmene ( ) for å løse ut kortet og fjern det deretter ( ). 3. Sett dekslet på plass. 10

11 Bli kjent med Mio-enheten V500-serien Strømbryteren Kontakt for billader, USB-kabel, huslader (selges separat) og TMC-tilbehørsett (kan selges separat) Antenne Plass for microsd -minnekort Spor for digital-tv-kort (kan selges separat) Mikrofon Holderspor Fjernkontrollsensor Høyttaler Berøringsskjerm Tilkobling for ekstern antenne Hovedmeny-knapp 11

12 V700-serien Strømbryteren Mikrofon Antenne Batteriindikator Spor for digital-tv-kort (kan selges separat) Hovedmeny-knapp Høyttaler Tilkobling for lader i bil og lader i hjemmet (selges separat) Holderspor Tilkobling for hodetelefoner og TMC-tilbehørspakke (kan selges separat) Tilkobling for ekstern antenne Plass for microsd -minnekort (under deksel) Berøringsskjerm Tilkobling for USB-kabel (under deksel) Fjernkontrollsensor 12

13 Hvordan slår jeg på Mio-enheten? Bruke strømbryteren For å slå på Mio-enheten, skyv strømbryteren til ON (PÅ)-posisjonen. For å slå av Mio-enheten, skyv strømbryteren til OFF (AV)-posisjonen, og pek deretter på Hvile. Mio-enheten går inn i dvalemodus. Neste gang du slår den på, går Mio tilbake til den siste skjermen som du brukte. For å nullstille Mio-enheten, skyver du strømbryteren til RESET (NULLSTILL)-posisjonen. Når Mio-enheten er slått av, skyv strømbryteren til ON (PÅ)-posisjonen. For å låse skjermen, skyv strømbryteren til OFF (AV)-posisjonen, pek deretter på Lås. For å låse opp skjermen, skyv strømbryteren til ON (PÅ)-posisjonen, pek deretter på Lås opp. 13

14 Hvordan lader jeg batteriet? Mio-enheten har et internt batteri som, når det er fullstendig ladet opp, bør kunne levere strøm i opptil 2 timer. Batteriet kan ta opptil 4 timer å lade helt opp. Det kan hende at batteriet ikke er helt ladet opp når du bruker Mio for første gang. FORSIKTIG: For å få det beste ut av batteriet, må du legge merke til følgende: Ikke lad opp batteriet når temperaturen er for høy (f.eks. i direkte sollys). Du trenger ikke lade batteriet helt ut før neste ladning. Når du lar Mio-enheten i lengre perioder, skyver du strømbryteren til RESET (NULLSTILL)-posisjonen for å spare intern batteristrøm. Hvis du ikke følger instruksene om bruk av batteriet, kan dette skade Mio-enheten, batteriet og kan til og med føre til personskade eller eiendomsskade og vil annullere garantien. Batteriindikatorlyset på Mio-enheten indikerer hvor mye ladning det er igjen i batteriet: Grønn batteriet er fullt Oransje batteriet lader Hvordan lader jeg batteriet i et kjøretøy? Lade Mio i et kjøretøy: V500-serien: koble billaderen inn i kjøretøyet. V700-serien: koble billaderen inn i på kjøretøyet. på bunnen av Mio-enheten og den andre enden til strømkontakten på på venstre side av Mio-enheten og den andre enden til strømkontakten Hvordan lader jeg batteriet via datamaskinen? (kun V500-serien) For best ladning, må du sørge for at Mio-enheten er slått av når du kobler til datamaskinen. 1. Slå på datamaskinen. 2. Koble den store enden av USB-kabelen direkte til en USB-port på datamaskinen (ikke en USB-hub) og koble den mindre enden til på bunnen av Mio-enheten. FORSIKTIG: Når Mio-enheten er slått på og koblet til en datamaskin, gjenkjennes den som en ekstern masselagringsenhet. IKKE slett noen filer som er forhåndsinstallert på Mio-enheten. Sletting av filene kan føre til at Mio krasjer. Hvordan lader jeg batteriet hjemme eller på jobb? Du kan bruke en ekstra hjemmelader til å lade batteriet. Lade opp Mio med en stikkontakt: V500-serien: koble husladerkabelen inn i V700-serien: koble husladerkabelen inn i stikkontakten. på bunnen av Mio-enheten og den andre enden til stikkontakten. på venstre side av Mio-enheten og den andre enden til Hjemmeladeren følger ikke med alle modeller og kan kjøpes separat (se for mer informasjon). 14

15 Hvordan setter jeg inn et minnekort? FORSIKTIG: Ikke trykk hardt på midten av minnekortet. V500-serien V700-serien Hold microsd -kortet etter kantene og sett det forsiktig inn i sporet slik det vises over. For å ta ut et kort, trykker du lett øvre kant av kortet innover for å løse den ut, og deretter trekker du kortet ut av sporet. Mio Technology garanterer ikke produktets kompatibilitet med lagringskort fra alle fabrikanter. 15

16 Hvordan bruker jeg fjernkontrollen? Sett inn batteriet for fjernkontrollen 1. Fjern plastfilmen fra fjernkontrollen. 2. Sett inn en liten pinne, som en binders, inn i utløserhullet og trykk inn ( ) og trekk ut batteriholderen ( ). 3. Plasser batteriet i batteriholderen. Sørg for at + enden på batteriet står opp. 4. Skyv batteriholderen tilbake på plass og sørg for at den klikker på plass. FORSIKTIG: Ikke varm opp, åpne, punkter, ødelegge eller kast batteriene i ilden. Bruk kun riktig type batteri. Når du ikke skal bruke batteriet for en lengre periode (over én måned), må du ta ut batteriet for å forhindre skader fra batterikorrosjon. Hvis batteriet lekker, må du rengjøre væsken og sette i et nytt batteri. Sjekk med lokale myndigheter for regler om kasting av batteri. Fjernkontrollens knapper Navn GPS-knapp TV-knapp Talltastatur MODUS / Beskrivelse Gå tilbake til Map (Kart)-skjermen til navigasjonsprogrammet. (TV-funksjonen slås av dersom den er på.) Slår på TV-funksjonen. Taster inn et kanalnummer. Bytter skjermen til fullskjerm eller 4:3-modus. Bytter til forrige eller neste kanal. 16

17 Navn GÅ TILBAKE Dempeknapp ENTER / Hovedmeny-knapp Beskrivelse Går tilbake til forrige kanal. Demper eller gjenoppretter lyden. Trykk for å bekrefte valg av kanalnummer. Justerer volumet. Går tilbake til hovedmenyen. 17

18 Øvrige funksjoner Hvordan mottar jeg gjeldende trafikkinformasjon? Trafikkinformasjon er ikke tilgjengelig for alle modeller og er kun tilgjengelig i valgte land. Du kan motta oppdatert trafikkinformasjon på Mio med Traffic Message Channel (TMC)-tjenesten. TMC-tjenesten kan kreve et abonnement i enkelte land. Se for mer informasjon. Avhengig av Mio-modellen kan det hende at du trenger et TMC-tilbehørssett (kan selges separat). Ønsker du mer informasjon om Traffic, kan du se i Bruksanvisning for programvare. Hvordan spiller jeg av musikk eller video? Mediaavspilling er ikke tilgjengelig for alle modeller og er kun tilgjengelig i valgte land. Med Media kan du spille av musikk- eller videofiler som du har lastet ned til Mio, eller fra microsd -kortet. ADVARSE: TV- og videospillerfunksjonene MÅ IKKE brukes mens du kjører. Bruk av disse funksjonene kan føre til en ulykke. Mio tar ikke på seg NOE ansvar for dette. Ønsker du mer informasjon om å spille av musikk og video, kan du se i Bruksanvisning for programvare. Hvordan mottar jeg lyd gjennom høyttalerne i bilen? FM-overføring og MP3 er ikke tilgjengelig på alle modeller og er kun tilgjengelige i enkelte land. Mio-enheten kan settes til å overføre lyd ved en spesiell FM-frekvens som du deretter kan motta gjennom radioen i bilen. Dette betyr at du kan høre stemmeveiledninger for kartet, MP3-filer og videofiler klart og tydelig gjennom høyttalerne i bilen. ADVARSEL: Produkter med FM-overføring kan betjenes i følgende land: AT BE BG CH CZ DE DK EE ES FI GB HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK FM-overføreren er ikke tillatt ved lov i Kypros, Frankrike og Hellas. Slå av FM-overføreren i disse områdene. Ønsker du mer informasjon om FM-overføring, kan du se i Bruksanvisning for programvare. 18

19 Referanse Hva er GPS? Global Positioning System (GPS) er tilgjengelig når som helst, gratis, og er nøyaktig innenfor 5 meter (15 fot). GPS-navigering gjøres mulig med et nettverk av satellitter som går i bane rundt jorden på omtrent km ( miles). Hver satellitt overfører en rekke signaler som tas i bruk av GPS-mottakere, som din Mio, for å finne en nøyaktig posisjon. Selv om en GPS-mottaker kan registrere signaler fra opptil 12 satellitter om gangen, er kun fire signaler nødvendig for en posisjon eller "GPS fastpunkt" (breddegrad og lengdegrad) for navigasjonssystem i kjøretøy. Hvordan mottar min Mio GPS-signaler? Din Mio mottar GPS-signaler via den innebygde GPS-antennen. For å garantere optimal GPS-signalstyrke, må du bruke Mio utendørs, eller i et kjøretøy utendørs, og det må være en uhindret utsikt til himmelen. GPS-mottak påvirkes vanligvis ikke av vær, men svært kraftig regn eller snø kan ha en negativ innvirkning på mottaket. Ta vare på Mio-enheten din God vedlikehold og pleie av Mio-enheten vil sørge for problemfri operasjon og redusere risikoen for skade: Hold Mio vekk fra overdrevent fukt og ekstreme temperaturer. Ikke utsett Mio for direkte sollys eller sterkt ultrafiolett lys for lengre tidsperioder. Ikke plasser noe på toppen av enheten, eller slipp elementer på toppen av Mio. Ikke slipp Mio eller utsett den for alvorlig støt. Ikke utsett Mio for plutselig og alvorlige temperaturendringer. Denne kan forårsake oppbygninger av fukt på innsiden av enheten som kan skade Mio. Hvis Mio blir ut satt for fukt la den tørke helt ut. Skjermoverflaten blir lett skrapet opp. Unngå berøring av overflaten med skarpe objekter. Du kan bruke ikke-klebende generiske skjermbeskytter som er designet for bruk på bærbare enheter med LCD-skjermen for å beskytte skjermen mot mindre riper. Aldri rengjør Mio-enhetne mens den er slått på. Bruk en myk, lintfri klut for å tørke av skjermen og utsiden av Mio-enheten. Ikke bruk papirlommetørkler for å vaske av skjermen. Ikke demonter, reparer eller gjør noen endringer til Mio-enheten. Demontering, endring eller noen forsøk på reparasjon kan skade Mio-enheten og føre til personskade eller skade på eiendom, og vil annullere garantien. Du må ikke oppbevare eller bære brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer i samme rom som enheten, dens deler eller tilbehør. 19

20 Feilsøking Dersom du opplever et problem du ikke kan løse selv, kontakt forhandleren din for assistanse. Problem Strømmen kommer ikke på når batteriet brukes. Skjermen svarer tregt. Skjermen fryser. Skjermen er vanskelig å lese. Kan ikke etablere en forbindelse med en datamaskin. Løsning Gjenværende batteristrøm er for lav for å betjene Mio-enheten. Lad opp batteriet med billaderen, hjemmeladeren (selges separat) eller USB-kabel, og prøv igjen. Gjenværende batteristrøm er for lav for å betjene Mio-enheten. Dersom problemet vedstår, tilbakestill Mio. Tilbakestill Mio. Øk skjermlysstyrken. Sørg for at Mio og datamaskinen er begge skrudd på før du prøver å opprette en tilkobling. Sørg for at kabelen er sikkert koblet til USB-porten på din stasjonære PC og på Mio. Koble USB-kabelen direkte til datamaskinen, ikke en USB-hub. Tilbakestill Mio før du kobler til USB-kabelen. Koble alltid fra Mio før du starter om din stasjonære PC. 20

21 Mer informasjon Online støtte For 24/7 hjelp og støtte med Mio-produkter, besøk vår tekniske støtteside på our: Registrer din Mio med MioClub For å rapportere et produkt som ikke fungerer eller snakk med et medlem av vårt tekniske støttetema, registrer Mio på MioClub for å få tak i telefonnummer til støtteteamet for din region. Fraskrivelse Mio har en policy for pågående utvikling. Mio forbeholder seg retten til å gjøre endringer og forbedringer til noen av produktene som er beskrevet i dette dokumentet uten skriftlig forvarsel. Mio garanterer ikke at dette dokumentet er uten feil. Skjermbildene og andre presentasjonene som vises i denne håndboken kan være forskjellig fra de faktiske skjermene og presentasjonene i det faktiske produktet. Alle slike forskjeller er mindre og det faktiske produktet vil levere den beskrevne funksjonen slik den er presentert i bruksanvisningen. Overensstemmelse ADVARSEL: Dette produktet, emballasjen og komponentene inneholder kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller reproduksjonsskader. Denne merknaden er oppgitt i henhold til Californias erklæring 65. For juridiske identifikasjonsformål: Moov V500-serien er tildelt et modellnummer på N248. Moov V700-serien er tildelt et modellnummer på N236. Produsenten er ikke ansvarlig for noen forstyrrelser, for eksempel fra radio og TV, som oppstår som følge av uautoriserte endringer på utstyret. Slike endringer kan føre til at brukerens rett til å anvende utstyret oppheves. Etiketter plassert på utsiden av Mio indikerer reguleringene din modell er i overensstemmelse med. Sjekk disse etikettene på din enhet og referer til korresponderende kunngjøring i dette kapittelet. Noen merknader gjelder kun for spesifikke modeller. Produkter med CE-merket er i overensstemmelse med Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE) (1999/5/EC), det Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) og Low Voltage Directive (2006/95/EC) - utstedt av Commission of the European Community. Overensstemmelse med disse direktivene innbefatter overensstemmelse med følgende Europeiske standarder: EN : Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radioutstyr og service; Del 1: Felles tekniske krav. EN : (Bluetooth og FM-overfører): Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrum (ERM); Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) standard for radioutstyr og tjenester; Del 9: Spesifikke vilkår for trådløse mikrofoner, Radiofrekvens (RF) lydlinkutstyr, trådløs lydog overvåkningsutstyr for bruk i øret. EN : Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radioutstyr og tjenester; Del 17: Spesifikke forhold for 2,4 GHz bredbånd overføringssystem og 5 GHz høyprestasjons RLAN-utstyr. EN (Bluetooth): Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Bredbåndoverføringssystem; Dataoverføringsutstyr som bruker 2,4 GHz ISM-bpndet og bruker spredt spektrum modalitetsteknikker; Harmonisert EN dekker viktige krav under artikkel 3.2 ir&tte-direktivet. EN (FM-overfører): Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Trådløs lydenheter i rekkevidden 25 MHz til 2000 MHz; Del 2: Harmonisert EN dekker viktige krav under artikkel 3.2 i R&TTE-direktivet. EN55013: Mottakere av lyd- og fjernsynskringkasting og tilknyttet utstyr. Kjennetegn på radioforstyrrelse. Grenser og målingsmetoder. EN55020: Mottakere av lyd- og fjernsynskringkasting og tilknyttet utstyr. Kjennetegn på immunitet. Grenser og målingsmetoder. EN 55022: Karakteristikk for radioforstyrrelse EN 55024: Karakteristikk for immunitet EN 50332: Lytting til musikk ved maksimalt lydnivå over lengre tid kan skade ørene. EN : Grenser for oversvingningsutstråling EN : Begrensninger for spenningsveksling og flimring i lav-spennings forsyningsnett IEC :2001: Produktsikkerhet Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for endringer gjort av Bruker og konsekvensene av dette, som kan endre overensstemmelsen produktet har med CE-merkingen. 21

22 Samsvarserklæring Mio Technology erklærer herved at dette N236/N248 samsvarer med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. FM-overføreren er ikke tillatt ved lov i Kypros, Frankrike og Hellas. Skru av funksjonen i disse områdene. (Gjelder bare modeller med kapasiteten FM-transmitter) Utstyret kan brukes i: AT BE BG CH CZ DE DK EE ES FI GB HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK Programvaren er delvis basert på arbeidet til Independent JPEG Group. Programvaren bruker modifiserte versjoner av Minimal XML Library, Flickr Library og Python Library Bibliotekene og deres bruk dekkes av GNU Lesser General Public License ( Modifisert kildekode er tilgjengelig fra følgende URL-adresser: Minimal XML Library: Flickr Library: Python Library: Copyright 2009 MiTAC International Corporation. Mio er enten et registrert varemerke eller et varemerke for MiTAC International Corporation og brukes under lisens fra Mio Technology Limited. Med enerett. Programvaren inneholder eiendomsberettiget informasjon for International Corporation; det leveres under en lisensavtale som inneholder restriksjoner om bruk og ansvarsfraskrivelse, og er også beskyttet av åndsverkloven. Omvendt konstruksjon av programvaren er forbudt. Ingen deler av denne utgivelsen kan bli gjenprodusert, lagret i et gjenfinningssystem, eller overføres, i noe slags format eller på noen slags måte, elektronisk, handelsmessig, som fotokopi, opptak eller på annen måte, uten skriftlig tillatelse av Mio. Back-On-Track, Drive-Away, Slide Touch, MioMore Desktop, Mio Spirit, Navman Spirit og Turn-by-Turn er enten registrerte varemerker eller varemerker for MiTAC International Corporation og brukes under lisens av Mio Technology Limited. Med enerett. Microsoft, Windows, Windows Vista og Internet Explorer er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Med enerett Microsoft Corporation. Med enerett. Microsoft, MSN, og MSN-logoen er varemerker for Microsoft-gruppen. microsd- og microsd-logoen er varemerker for SD Card Association. Navnet og logoet til Bluetooth eies av Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av Mio Technology Limited skjer under lisens. Location Identifiers 2005 International Air Transport Association. POI Data 2007 InfoUSA. Alle andre varemerker og registreringer tilhører sine respektive eiere. Revisjon: R01 (7/2009) 22

Moov/Navman Spirit-serien. Bruksanvisning for maskinvare

Moov/Navman Spirit-serien. Bruksanvisning for maskinvare Moov/Navman Spirit-serien Bruksanvisning for maskinvare Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE IGJENNOM FØR DU INSTALLERER PRODUKTET I ET KJØRETØY Dette er advarselssymbolet for sikkerhet. Det burkes for

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Varemerker Alle varemerker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive firmaene. Merk Vi tar forbehold om innholdsmessige endringer

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

dēzl 560 hurtigstartveiledning

dēzl 560 hurtigstartveiledning dēzl 560 hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Før du

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Kom i gang Grid Pad Pro 18

Kom i gang Grid Pad Pro 18 Kom i gang Grid Pad Pro 18 Vedlikehold av din GridPad Plasser GridPad et trygt sted når den ikke er i bruk. Rengjøring Den beste måten å rengjøre trykkskjermen på er å bruke en mikrofiber-klut. For å minimere

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning nüvi 1490TV hurtigstartveiledning Se på nüvi-enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21)

Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) Innhold For din egen sikkerhet 3 Om den bærbare laderen 4 Taster og deler 5 Lade den bærbare

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

2 Klikk på Install driver (Installer driver).

2 Klikk på Install driver (Installer driver). Produktinformasjon C Installering A B D A: USB-plugg B: Beskyttelseshette C: Koplingslampe [blinker sakte = klar til bruk] [blinker raskt = Bluetooth-aktivitet] D: USB-skjøteledning 1 ON Slå på datamaskinen.

Detaljer

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall. Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Sett forfra 1 2 3 4 18 19 15 16

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på  SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SHL3855NC Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-1B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-1B i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

C: Rullehjul D: Batteriholder E: På/av-bryter F: Tilkoplingsknapp G: Optisk bevegelsesføler

C: Rullehjul D: Batteriholder E: På/av-bryter F: Tilkoplingsknapp G: Optisk bevegelsesføler Produktinformasjon Mottaker Mus Tastatur A: Indikator B: Tilkoplingsknapp Installering C: Rullehjul D: Batteriholder E: På/av-bryter F: Tilkoplingsknapp G: Optisk bevegelsesføler H: Batteriholder I: Tilkoplingsknapp

Detaljer

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok BackBeat GO 3 Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble og tilpasse 4 Sammenkobling 4 Få den beste lyden 4 Installere appen 6 Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Lade 7 Lade 7

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

Viktig informasjon 2014

Viktig informasjon 2014 2014 Viktig informasjon Merk: Les denne informasjonen før du bruker enheten. BEGRENSET GARANTI Underlagt vilkårene i denne begrensede garantien. Sony Mobile eller deres relevante lokale tilknytningspartnere

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-11W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

F350 F450. F₃₅₀ /F ₄₅₀ -serien. Brukerveiledning for maskinvare

F350 F450. F₃₅₀ /F ₄₅₀ -serien. Brukerveiledning for maskinvare F350 F450 F₃₅₀ /F ₄₅₀ -serien Brukerveiledning for maskinvare Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE IGJENNOM FØR DU INSTALLERER PRODUKTET I ET KJØRETØY Dette er advarselssymbolet for sikkerhet. Det burkes

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19 Innhold For din egen sikkerhet 3 Om den bærbare laderen 4 Taster og deler 5 Lade

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Revisjon: Varemerker Merk

Revisjon: Varemerker Merk Brukerveiledning Revisjon: R00 Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne bruksanvisningen kan

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

LCD-display. ladekontakt VOLUMKONTROLL, (anropsknapp) bakgrunnsbelyst. kontakt for ekstern høyttaler/mikrofon LYS/MAKS REKKEVIDDE, knapper

LCD-display. ladekontakt VOLUMKONTROLL, (anropsknapp) bakgrunnsbelyst. kontakt for ekstern høyttaler/mikrofon LYS/MAKS REKKEVIDDE, knapper Antenne NORSK TOVEISRADIO MODEL MT 500 POWER- (av/på-) TALK- (snakke) CALL- (anrops) bakgrunnsbelyst LCD-display ladekontakt belteklips KANALVELGE- KNAPPER høyttaler/mikrofon VOLUMKONTROLL, er batterirom

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Kom i gang Grid Pad Pro 13

Kom i gang Grid Pad Pro 13 Kom i gang Grid Pad Pro 13 Vedlikehold av din GridPad Plasser GridPad et trygt sted når den ikke er i bruk. Rengjøring Den beste måten å rengjøre trykkskjermen på er å bruke en mikrofiber-klut. For å minimere

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117 B D C 1 E A 3.0. utgave A C D 2 F G B E 3 4 5 6 7 10 9 8 11 2009-2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med holderfestet Nokia HH-20 kan du feste en

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Trådløst stereohodesett 2.0

Trådløst stereohodesett 2.0 Trådløst stereohodesett 2.0 Sikkerhetshåndbok CECHYA-0083 ADVARSEL For å forhindre eventuell hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder. Sikkerhet og forholdsregler Les informasjonen

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON. PJ-673 Mobil skriver. Les dette dokumentet før du bruker skriveren. NOR

SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON. PJ-673 Mobil skriver. Les dette dokumentet før du bruker skriveren. NOR SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON PJ-673 Mobil skriver Les dette dokumentet før du bruker skriveren. NOR Innledning Takk for at du kjøpte PJ-673 (heretter kalt "skriveren"). Denne mobile termiske svart/hvitt-skriveren

Detaljer

Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 9252957/1

Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 9252957/1 Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret HF-33W er i samsvar med de grunnleggende krav og

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer