LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20."

Transkript

1 Glimt fra pervik Menighet Nr Årgang LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9 Kirkeinnvielseskomiteen side 12 Synzigus sang på Høstbasaren side 7 Les om Faddergaven alle kan gi 1 side 4

2 KOPERVIK MENIGHET pervik menighetskontor Servicekontoret: Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret) Postboks 14, 4291 pervik E-post: Hjemmeside: ntortid: Mandag - Fredag kl Adm. Leder: Inger Marie Dagsland Mobilnr Sokneprest: Kristian Støle Kantor: Øystein Bredal Mobilnr.: Kateket: Solveig Leikvoll Telefon privat Barne- og ungdomsarbeider: Janne Andersen, Mobilnr.: Kirketjener: Øyvind Kristoffersen Kirkegårdsarbeider: Øyvind Grinde Mobilnr.: Menighetsrådsleder: Åshild ch Telefon ANDAKT Kristian Støle: ANDAKT: LYSET. Eyvind Skeie har skrevet en salme for adventstiden: Vi tenner lys for ham som gav oss solen. Siste vers lyder slik: Vi tenner lys på alle mørke steder Vi tror at lyset skinner i Guds ord. Vi tenner lys for Frelseren i stallen For han som bringer himmelen til jord. Advent og jul er tiden for mange lystenninger. Det er mørketid og lysene skaper god atmosfære, gjør det trivelig rundt oss. Vi gjør det fordi det er tradisjon, det er slik det skal være. Men noen tenner lys med en mer bevisst tanke, de tenner et lys for en de er glad i, en de er bekymret for eller en de ber for. Lyset er med å gi glede og håp. Vi tenner lys i sorgens stund så vel som i gledens øyeblikk. Det sier meg noe om hvor viktig lyset er for oss. Om Jesu fødsel skriver evangelisten Johannes: Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Joh.1,4-5 Dette er julens glade budskap, ordene om han som er Livets lys, det som skinner slik at vi ser Gudsnærværet i tilværelsen. Lyser på en sånn måte at vi får glimt av håp og tro. Lyset fra Jesu fødsel og Jesu liv er så sterkt at selv ikke det mørkeste mørke kan stenge det ute. I lyset fra Jesu komme til vår jord skimter vi den kjærligheten som er sterkere enn døden, og det forkynnes at dette lyset skinner for ditt og mitt livs skyld. Det er tent med en bevisst tanke bak, Guds tanke for alle mennesker. La oss derfor feire jul og søke julens glede, idet vi tenner et lys For han som bringer himmelen til jord Stiftelsen pervik U&A senter: Formann: Rolf Otto ch Telefon pervik menighetsbarnehage Sveinsvolljordet 1, 4250 pervik Styrer: Bodil Melkevik Telefon: Kirkeverge i Karmøy: Marta Lunde Medhaug Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret) Post: Rådhuset, 4250 pervik E-post: Hjemmeside: pervik Ungdoms- & Alderssenter Sveinsvolljordet 5, 4250 pervik Telefon Jul i pervik interimkirke Søndag 8. des.: KL.19.00: Vi synger jula inn. pervik kirkekor, korps. Søndag 22 des.: kl : De 9 lesninger. pervik kirkekor. Juleaften: Familiegudstjenester: Kl : v. sokneprest Kristian Støle. Siloa. Kl : v. sokneprest Lars-Tore Anda. Kl : v. sokneprest Lars Tore Anda. Offer til Kirkens Nødhjelp og SAT7 på alle gudstjenestene. 1.juledag kl (merk tiden): Høytidsgudstjeneste v K.Støle. Kirkekoret. Offer til Sjømannskirken. 31.des. : Nyttårsgudstjeneste kl Fakkeltog og nyttårsgudstjeneste i kopervik Nyttårsaften kl i PARKEN: Bli med i fakkeltoget til interimkirken (U&A-senteret) Fam.gudstjeneste kl i festpyntet lokale v/s.leikvoll. Gløgg og pepperkaker etter gudstjenesten. Velkommen til å markere et nytt år med barna i fokus! Offer til menighetsarbeidet. Arr: pervik menighet GLEDELIG JUL! 2 Utkommer med 4 nr i året. Redaksjon: Astrid Vestvik Nilsen, red. Elisabeth Thomassen, foto Kåre V Nilsen, foto Ingeborg Ellingsen Staben ved menighetskontoret Frivillige bidragsytere Layout: Kristian Endresen Trykk: Haugesund Bok & Offset Frivillig kontingent: Kr pr år Girokonto for støtte til bladet: Annonsepris: Kr 1000 pr. 4 nr. - standard-størrelse. Ekspedisjon/distribusjon: Elisabeth og Torleiv Thomassen Bladet deles ut av frivillige ombærere til husstandene i pervikområdet. Opplag: 3600

3 SVEN HAAKON OLSEN: MIN JULESALME Nå nærmer julen seg, og det er tid for å finne frem julemusikken som har ligger bortgjemt i nesten et år. Det er noe med denne musikken som ikke spilles ellers i året, men bare tas frem til advent og jul. Blandt mye vakker julemusikk har de tradisjonelle julesalmene en sentral plass hos meg, som sikkert hos mange andre. Her er mange skatter, så å velge ut en spesiell salme kan derfor være vanskelig. For min del er valget allikevel enkelt, min julesalme er Deilig er Jorden. Deilig er Jorden er skrevet av dansken B. S. Inge-mann i 1850 med melodi fra Breslau fra Trolig er tonen en gammel korsfarersang fra 1200-tallet. Den skal visstnok være den mest utbredte salmen i hele Norden. Noe av det jeg liker med denne salmen er at tekst og melodi fungerer så godt sammen. Teksten er universell med en sterk hyllest til jord og himmel. Sang og musikk er sentrale tema, der englene synger i kor og musikken aldri forstummer. Teksten forkynner fred over jorden og avsluttes med at en evig Frelser er født. Det er et gjennomgående positivt og optimistisk budskap i salmen og melodien forsterker det sakrale og høytidstemte. Deilig er Jorden var fast avslutningssalme på de tradisjonelle julekonsertene som hvert år ble arrangert i pervik kirke. Å oppleve det kraftfulle samspillet mellom organist, Stangeland Brass og sangen til alle de som fylte opp kirken og stemte i av full hals Englene sang den, først for markens hyrder..., var en mektig opplevelse og gav både høytidstemning og julestemning. Deilig er Jorden brukes også som avslutningssang på ikke- kirkelige jule-arrangement. De tidligere romjulskonsertene i Festiviteten i Haugesund ble alltid avsluttet med Deilig er Jorden som allsang, akkompangnert på flygel av selveste Leif Ove Andsnes. Det er flott at denne vakre julesalmen kan benyttes også i slike sammenhenger. Selv om vi daglig må forholde oss til mye av det vonde som skjer rundt i verden, som krig, hungers-nød og katastrofer, eller vi opplever sykdom og død tett inn på livet, så er det allikevel noe stort i å kunne synge nettopp Deilig er Jorden, prektig er Guds himmel.... Guds skaperverk er fantastisk og vi har grunn til å glede oss over det. Tonen fra himmelen skal ikke forstumme, selv om tider skal komme, tider skal henrulle. Det kan være et fint perspektiv å ta med seg inn i vår tid der ting endres i et stadig raskere tempo. Deilig er jorden, prektig er Guds himmel, skjønn er sjelenes pilgrimsgang! Gjennom de fagre riker på jorden går vi til paradis med sang. Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang; aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang. Englene sang den først for markens hyrder; skjønt fra sjel til sjel det lød: Fred over jorden, menneske,fryd deg! Oss er en evig Frelser født! Den nye salmeboka Første salmebok på 28 år Autorisert av Kirkemøtet i april 2012 Norsk salmebok 2013 er i salg nå. Tas i bruk 1. søndag i advent Har 899 salmenummer og 1079 tekster Har bibelske salmer og liturgiske ledd 535 nummer fra Norsk salmebok av nr. er også med i Salmer salmer er nye 39% på nynorsk, 61% på bokmål 15 salmer på samiske språk og kvensk. Salmekveld og menighetsmøte Søndag 22.september arrangerte pervik menighets musikkutvalg salmekveld i pervik interimkirke. En svært sangglad forsamling fikk anledning til å synge både kjente og ukjente sanger og salmer. Formålet var å bli bedre kjent med noen av de sangene som har fått plass i den nye salmeboka, i tillegg til noen som ikke har fått plass der men som vi likevel vil bruke. Dette var både kjekt og nyttig som forberedelse til menighetsmøtet 20. oktober, da menighetsmøtet enstemmig vedtok å ta den nye salmeboka i bruk fra 1. søndag i advent pervik kirkekor var med som forsangere, og kvelden ble ledet av kantor Øystein Bredal. Ø.B. Ta kontakt med kantor Øystein Bredal på tlf / for ytterligere informasjon. 3

4 FADDERGAVEN ALLE KAN GI Det finnes ulike tradisjoner for hvordan faddere fyller rollen sin. For mange hendler det om å være ekstra oppmerksom overfor barnet og foreldrene. Det er mange gaver som ikke koster penger, for eksempel å dele egne gleder, fortelle gode historier du liker, ta barnet med til steder en sjøl er glad i, synge sanger, kort og godt by litt på seg sjøl og skape en relasjon som varer opp gjennom tenårene og inn i det voksne livet. Barn synes ingenting er flaut. De blir med i kirken og hører gjerne bibelfortellinger, eller folder hendene og ber. Men de trenger voksne som bruker tid og tar dem med. Rolf ch: Jeg er fadder til flere barn som ikke er i familien, og har vært det i mange år. De pleier få gave til jul, fram til de blir konfirmert. Det er kjekt å bli spurt, for det betyr at foreldrene har tillit til meg, men jeg skulle ønske jeg hadde hatt mer tid for dem. Det er fint å kunne være med i forbønn for dem. Vigdis Sommersel Lindtner: Jeg er fadder til to. Jeg synes det er stort å bli bedt om å være fadder. Til våre barn har vi bedt alle våre søsken om å være fadder, vi følte vi ikke kunne favorisere noen få av dem. Når fadderne er i nær slekt kommer de oftere sammen med fadderbarna i familiesammenhenger. Jeg må innrømme at jeg ikke er så god oppfølger for mine fadderbarn som generasjonen før meg. Mine foreldre og sviger-foreldre er fantastiske til å stille opp. Men selvsagt gir jeg alltid litt ekstra når det gjelder gaver til fadderbarn. FIRE OM FADDERROLLEN: «Hva er det viktigste du gir fadderbarnet ditt?» Odd Einar Sørheim: Jeg er selv fadder til en nevø og to barnebarn. I vår familie har vi ingen tradisjon for å gjøre forskjell på fadderbarn og f.eks. andre nevøer eller andre barnebarn. Jeg synes fadderoppgaven er meget utfordrende og nesten uoverkommelig. I alle fall kommer jeg til kort. Jeg er glad for at det sies at vi skal be for barna. Dette har det vært godt å kunne være med på. Jeg har også sjøl opplevd det som både viktig og godt at man vet at man har noen forbedere, noen som kanskje kjenner et ekstra ansvar for å be akkurat for meg. Wenche Sørheim Thomassen: Det er viktig med oppfølging av troen på Jesus. Det er og viktig med kjærlighet, bønn og forbønn. Jeg prøver og å huske merkedager. Og så vet fadderbarnet at det alltid kan komme til meg. Fadderrollen Tradisjonen med faddere går tilbake til det 2. århundret. Fadderne tilhører ofte nær familie til dåpsbarnet. Det må være minst 2 faddere, og minst 2 må være tilstede ved dåpen. De må være medlem i Dnk, eller i andre forsamlinger som ikke forkaster barnedåpen. Nedre aldersgrense er 15 år. Å være fadder medfører ingen sivilrettslige plikter, men det er en ære og en tillitsærklæring å bli spurt. De får del i et «hellig ansvar», som handler om barnets trosopplæring. Den døpte får ofte et spesielt forhold til fadderne sine. I 2012 ble barn døpt, som er 63,7 % av årskullet av disse ble døpt i konfirmasjonstida. 4

5 BISKOPENS JULEHILSEN: Vi hadde planlagt skolens julegudstjeneste med god hjelp av sjetteklassingene. Teksten som de hadde fått som forberedelse, var Erik Hillestads salme: «Stille natt, hellige natt, barnet er vår største skatt. Hyrder vekkes av gåtefull klang. Natten fylles av englenes sang: Kristus, vår Frelser er født.» Sammen hadde vi delt juleevangeliets kjente ord om Han som kom til vår jord, delte våre kår, ble menneske som oss, sårbart, redd, med håp og drømmer. Som gikk den tunge veien som voksen til korset, der han delte sin kjærlighet med oss. Det som gjorde sterkest inntrykk på elevene, var en tekst som var skrevet av Bjarne, som har Downs syndrom. Jeg hadde lånt teksten av en prestekollega, som hadde fått hjelp av Bjarne til sin egen julepreken. Bjarne skrev: «Kjærligheten er Gud sin makt. Jesus døde på korset. Han tar til seg det gode og setter stryk over det onde. Jesus Kristus hang på korset for at vi ikke bare skulle være en feiltakelse.» Og så avslutter Bjarne slik: «Vi lever i håpet, vi som tror på Gud. Vi mennesker må ha håp, kjærlighet og varme følelser. Det får vi i kirken.» Mitt ønske for alle som søker kirkens hellige rom i advents- og julehøytiden på gudstjenester og konserter, er at dere kan få dele Bjarnes erfaring av håpet og kjærligheten, som er julens innerste budskap. Velsignet jul! Erling J. Pettersen Biskop Stavanger Til dere som er foreldre, besteforeldre eller faddere: Velkommen på søndagsskolen med barna! Elisabeth Fauskanger Gikk du på søndagsskolen da du var liten? Mange har gode minner fra tiden på søndagsskolen. Vi husker frammøtekort med gullfisk- klistermerke, sanger vi sang, søndagsskolelederne, bibel-fortellingene, flanellografen og mye annet. «Jesus til barna» er søndagsskolens visjon. Vi ønsker at mange barn skal få høre om og bli kjent med Jesus. I søndagsskolen vet vi at når barna får bli kjent med Jesus og med bibelfortellingene og de kristne barnesangene så får det betydning for livene deres. Søndagsskolen representerer trygghet og stabilitet, men også noe nytt og spennende. Mye har blitt fornyet i søndagsskolen de siste årene gjennom tekstopplegget SPRELL LEVENDE. Her er nye kjekke sanger, mange måter å bli kjent med bibelfortellingene på, leker og aktiviteter og mye annet. Søndagsskolen gir også ut bladet BARNAS med tegneserier, bibelfortellinger, oppgaver og mye annet spennende. Mange barn får bladet på søndagsskolen. Vi håper du har lyst å ta med deg barn, barnebarn, fadderbarn eller andre barn du kjenner på søndagsskolen. Dere er kjempevelkomne! pervik menighet tilbyr søndagssoleopplegget Sprell levende hver søndag fra klokka 11 til unntatt i skolens høst-og vinterferie. Alle hjertelig velkommen! 5

6 «Grønn menighet» er begynnelsen på noe stort I pervik er vi som «Grønn menighet» blitt med i et nettverk av menigheter. Visjonen er at den verdensvide kirke skal bli verdens største miljøbevegelse! I tillegg til å bekjempe fattigdom og utnyttelse av mennesker! Det handler altså om fremtiden til hele vår klode. Og vi mener at som kristne har vi et spesielt ansvar for å ta vare på det skaperverket som Gud har overlatt til oss. I naturen er det en fantastisk orden og evne til reproduksjon. Denne må vi ta vare på, slik at jorden kan bli et godt sted å leve også for generasjonene etter oss. Kanskje må vi også lære oss å tenke at jordkloden tilhører oss alle i fellesskap. Ressursene er begrenset, og vi er nødt til å sørge for en god fordeling, for at alle skal få nok. Det er også veien å gå for å få bukt med fattigdom i ulike deler av verden; i dette inngår også rettferdig handel. Klimaproblematikken er spesielt alvorlig, fordi hele vår klodes fremtid står på spill. Klarer vi ikke å løse dette på en god måte, kan det få katastrofale følger. I vår handlingsplan som Grønn menighet har vi også med noe om dette. For det nytter; våre små og eventuelt større bidrag er viktige! Og med tanke på å avhjelpe klimaendring, er jo det å minske CO2 utslipp viktig. I handlingsplanen vår har vi med flere punkter som går på dette: Vi vil oppmuntre menigheten til å gå, sykle til/fra kirken, møtelokalet. Vi vil unngå bilkjøring i nærmiljøet og på korte turer. Vi vil legge til rette for sykkelparkering ved kirken (den nye) og senteret. Vi vil oppfordre til å unngå kjøring på tomgang. Ganske beskjedne tiltak hver for seg, men gjør vi alle dette i større grad enn nå, vil det utgjøre et betydelig bidrag til mindre utslipp (og kanskje bedre helse)! Dette, sammen med flere tiltak som inngår i «Grønn menighet»-planen, kan fremfor alt hjelpe oss til å bli mer miljøbevisste. Til beste for vår jord og til beste for framtidige generasjoner! Bli med og gjør ditt for å forbedre miljøet! Øyvind Kristoffersen Arrangement på Sund bedehus 1.des. kl.16.00:adventsfest: Kvalavåg musikkor, Klaus Muff 14.des kl.16.00:vi synger julen inn Sund barnekor og søndagsskolen 29.des.kl.19.00: Julefest Tor A. Lindstad og pervik kirkekor 31.jan.: Bygdekveld / Sjømannsmisjonskveld Georg Kallavåg m.fl febr. Felles Bedehusmøter Døpte Torvastad kirke William Dragøy Haugen Ingedal kirke Nils Lobsgaard pervik interimkirke Isak Moldestad Helgesen Vedavågen kirke Kevin Nachtnebel Falnes kirke Thomas Vikingstad Bang pervik interimkirke Eva Engvall Olavskirken Avaldsnes Nicholai Langeland Lint pervik interimkirke Eline Gundersen Åkra kirke Emilian Tvedten Eriksen pervik interimkirke Victor Bertelsen pervik interimkirke Matheo Simonsen pervik interimkirke Jonas Svendsen Åkra kirke Ingrid Trygg pervik interimkirke Tobias Holgersen Falnes kirke Samuel Aarset Isaksen pervik interimkirke Eskil Helle Merkesdal pervik interimkirke Sofie Kleven Universitetssjukehuset Alida Dankel i Stavanger Olavskirken Avaldsnes Leona Johannessen-Shaw Falnes kirke Christopher Høvring Olavskirken Avaldsnes Ailo Mathias Lande pervik interimkirke Cecilia Georgsen Olavskirken Avaldsnes Benjamin Bjølgerud Inermo Åkra kirke Jonathan Ferkingstad Kloster Olavskirken Avaldsnes Mathea Pedersen Sandtorv Olavskirken Avaldsnes Philip Grushko Yrke Olavskirken Avaldsnes Anton Flatebø Falnes kirke Eliza Remø Grindhaug pervik interimkirke Noah Storesund Fosen pervik interimkirke Martin Hauge pervik interimkirke Svanhild Teodora Agdestein Øverland pervik interimkirke Simon Wolday pervik interimkirke Alice Kalland pervik interimkirke Aurora Nikolaisen pervik interimkirke Anne Marthe Iversen Olavskirken Avaldsnes Lotta Birgit Hårvik Olavskirken Avaldsnes Torgrim Kvilhaug-Våge pervik interimkirke Iver Roaldsøy pervik interimkirke Emma Sakkestad Olavskirken Avaldsnes Lilly Steinnes pervik interimkirke Erik Ytreland Olavskirken Avaldsnes Sarah Heggelund Jackson pervik interimkirke Jakob Bakken Vatne Døde Åkra kirke Ronny Dale pervik interimkirke Gerd Welde pervik interimkirke Annlaug Søndenå pervik interimkirke Agnes Larsen pervik interimkirke Inge Marton Tendeland pervik interimkirke Audun Johannes Jensen pervik interimkirke Vigde Åge Bløtekjær pervik interimkirke Sigleik Johannesen pervik interimkirke Olav Worre Vedavågen kirke Ivar Keyser-Olsen pervik interimkirke Olaf Fresvik pervik interimkirke Gurine Rundhaug pervik interimkirke Wenche Fjeldkårstad Åkra kirke Lilly Revheim pervik interimkirke Gudny Øverland Østerhus Åkra kirke Carmen Gloria Castro Bentsen pervik interimkirke Sivert Johan Muller pervik interimkirke Anne MarieStorstein pervik interimkirke Else Lucie Fresvik Åkra kirke Trond Ingard Vikane Avaldsnes kirke Kjølv Tranøy Åkra kirke Ruth Fjeld pervik interimkirke Knut Haavik pervik interimkirke Tormod Johannes Ørjansen pervik interimkirke Ernst Birger Eriksen pervik bårehus Johanne Danielsen pervik interimkirke Arne Østerhus pervik interimkirke Hildur Beate Melkevik Vår Frelsers kapell Karin Johanne Bua pervik interimkirke Sverre Tangen pervik interimkirke Lars Magnus Vedø pervik interimkirke Margot Brekke Vigde Stangeland kapell Ann Kristin Thorsen og Glenn Solvang Stangeland kapell Hilde Lewin og David Warren 6 6

7 en Høstbasaren w o ster rv n Årets høstbasar ble avviklet 28. september og ble for første gang holdt på dagtid, på en lørdag. Fordi vi hadde en ny vri på arrangementet i år, var vi svært spent på oppslutningen. Vi var derfor ekstra glade da huset ble fullt av små og store med giverglede og vinnerlyst. Både til åresalget og på bøkene var det masse flotte gevinster, og vi vil benytte anledningen til å takke alle dere som bidro med både hjemmelagde og kjøpte gevinster. Det var kafè med salg av grøt, kaffe og kaker. Tusen takk til alle dere som villig kom og dekket opp til et flott og rikholdig kakebord. Siloa og Synzygus deltok med flott sang, Øystein og Solveig med musikk og andakt. Takk til dere! Basaren innbrakte kr ,- netto, til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Takk til alle som kjøpte lodd, til kirkeringer, konfirmant- og kor- foreldre og alle andre som bidro til at dette ble en kjekk og givende basar! Åshild ch s ntsen 7

8 Kirkering fra og fremdeles i full virksomhet! Da fru Monstad, kona til sogneprest Ditlef Monstad, startet kirkeforeninger i pervik på 1970-tallet, kaltes disse for kirkeringer. De skulle slå ring om kirken med bl.a. praktisk hjelp til menigheten. Hele 6 kirkeringer ble opprettet, som samlet mange yngre damer. Møtene ble holdt i hjemmene, og serveringen skulle være enkel! De hadde et fast program: Samling om Ordet, innsamling av kollekt, måltid, event. sang. Etter alle disse årene er 3 av dem lagt ned på grunn av høy alder. Vi har besøkt en foreningsleder, Glynis Kristoffersen, som er med i en kirkering som ble startet i mars 1973, og som fremdeles er i full virksomhet. De er 9 damer som møtes en gang pr. måned. Greier dere fremdeles å håndheve fru Monstads enkelhets-påbud når dere kommer sammen? - For det meste gjør vi det, selv om noen lager nydelige smørbrød. Vi begynner med å lese et stykke fra ei andaktsbok og så ber vi for samværet. Deretter har vi et måltid og prater sammen. Vi leser fra forskjellige bøker med kristent innhold eller fra Bibelen, og diskuterer bibelteksten. De siste årene har vi brukt ei bok som knytter sammen tekst og Kirkering som kan feire 40 årsjubileum! Fra venstre.: Glynis Kristoffersen, Eva Synnøve Dahl, Henriette Halvorsen, Liv Judith Johannesen, Aud Rigmor Velde, Elin Toskedal, Målfrid Endresen, Jonna Sirevåg. Kari Herigstad var ikke til stede denne kvelden. plansjer med motiver fra bibelens fortellinger. Samværet avsluttes gjerne med at vi ber Fader Vår og Velsignelsen. Noen ganger har vi forbønn, om noen ønsker det. Vi har også kollekt hver gang. Hvilke prosjekter arbeider dere med for tiden? - Nå samler vi inn penger til ungdomsarbeidet. Vi bidrar også med gevinst til høstbasaren. Hva vil du si er ringvirkningene av slike samlinger i hjemmene? - Det har stor betydning for oss å komme sammen om Guds ord. Det har vært og er fortsatt veldig givende for meg å gå i kirkering. Det er godt å treffe medkristne og kunne ha menings-utvekslinger med dem. Og så gir det meg en følelse av tilhørighet til pervik menighet. Menigheten trenger noen, helst unge voksne, som kan slå ring om menighetsarbeidet, dessuten. Hvordan skal kvinner,- eller menn, for den saks skyld, - gå fram dersom de kunne tenke seg å starte eller være med i kirkering? -De kan ta kontakt med menighetens adm.leder Inger Marie Dagsland ( ), som kan formidle kontakt med eksisterende kirkeringer, f.eks, eller med andre som ønsker å være med i en bønne-, arbeids-, julemarkeds-, kirkering -gruppe eller andre grupper/ringer. Et lite hjertesukk rett fra leveren nå når du har spalteplass? - Jeg ønsker at vi kan få med flere unge. Jeg skulle og ønske at vi kunne ha kirkeringer som samlet kvinner og/ eller menn i alle aldre. Slik det er nå er vi mest 60+ i de 3 gruppene som enda eksisterer. I.E. Er dette en oppgave for deg? Visste du at Bibelen finnes på lyd? Som telefonvakt hos Kirkens SOS kan du bidra til at andre får det bedre, samtidig som du får perspektiv på livet. KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte) har lest inn hele den nye Bibelen fra Bibelselskapet (Bibel 2011) Lydbibelen er lest inn av Frank Tangen, Nils Ole Oftebro, Birgitte Bjørnstad Sæbø og Magne Bruteig. Lydbibelen finnes på digikort og mp3 For mer informasjon: no Vaktrom Haugalandet trenger flere frivillige telefonvakter! Nytt innføringskurs starter onsdag 5. februar 2014 kl ntakt Kirkens SOS i Rogaland tlf.: , mobil e-post: 8

9 Kirkeringen på Stangelandsfeltet Vår kirkering ble startet 30. oktober i To av medlemmene var fra pervik, de tre andre var tilflyttere. Etter hvert kom flere til fra andre steder sogar helt fra Peru! I dag er vi 8 medlemmer som fungerer som en god vennegruppe og støtte for hverandre. De første årene, da vi var småbarnsmødre, var vi mest sammen på møtene og i menighets sammen-heng, men vi tok også barna med og gikk på besøk til hverandre. Nå er de fleste av oss beste-mødre og noen av oss er pensjonister. Så nå kan vi lettere dra på turer og oppleve fine ting sammen. Siste tur gikk til Sjernarøy med overnatting på Berit Kristoffersen sin familie-hytte. Vi koste oss med god mat, tok en spasertur rundt på øya, og fikk omvisning i den gamle kirka og på kirkegården, der bl.a. Alfred Hauge ligger begravd. Vi hadde en flott helg!. Møteformen vår er den samme fra gang til gang. Noen ganger har vi hatt en studiebok, men for det meste har vi tatt opp søndagens tekst. Andre ganger har aktuelle Fra venstre: Synnøve Thorsen, Ingeborg Ellingsen, Berit Kristoffersen, June Dahl, Yolanda Chavez, Oddny Eldholm, Solveig Bru Sætrevik. Inger Sjursen var ikke til stede denne kvelden. hendelser vært i fokus. Alle liker håndarbeide, så på møtene blir det derfor en del strikking og bytting av oppskrifter både på strikk og på mat. Enkelte år har vi hatt juleverksted-aktiviteter og lefsebakingsamlinger og minimesse på Yolandas ullvarer fra Peru. Innsamlede midler på møtene har for det meste gått til barne- og ungdoms-arbeidet i menigheten. Den praktiske oppgaven til kirkeringen har vært kake-baking til storsamlinger og fester i menigheten og servering på to kirke-kaffe-sammenkomster i året. Kirkeringer er et fint og inkluderende fellesskap for de som kommer flyttende til pervik. Samtidig kan en og få være med og støtte noen av de viktige oppgavene som finnes i en aktiv menighet som vår Herved oppfordrer vi flere, både yngre og eldre kvinner og menn, til å danne nye kirkeringer! Enhver kirke-ring står fritt til å velge arbeidsfelt i menigheten som de vil støtte. I.E. nfirmantbibelen tildelt 2 priser Den nye nfirmantbibelen fikk gull i klassen skjønnlitteratur for barn og ungdom i konkurransen Årets vakreste bøker, og Merket for god design, som gis til de mest innovative og modige bedriftene og designere vi har i Norge. Gratulerer! «Den nye nfirmantbibelen har blitt en kjempebra bok! Den nye bibeloversettelsen er lettere å lese og forstå for ungdom. Innledningen viser konfirmantene at den store bibelfortellingen egentlig handler om dem. Temasidene klarer å koble bibeltekstene til konfirmantenes liv og til livet i kirken. Jeg anbefaler den nye nfirmantbibelen.» (Tomas Mjelde Røsbak, ungdomsprest.) 9

10 KM SØSKEN GIR LEKER TIL ALVORLIG SYKE BARN Km (pervik menighet) Søsken ble startet for litt over et år siden som et tilbud til de litt større ungdommene. Det er for gutter og jenter fra 10. klasse og oppover. Vi møtes en gang i mnd fra kl til ca Vi synes det er viktig å gjøre noe som alle kan være med på, gjøre noe for andre, lære noe nytt, diskutere tro & tvil og ha det gøy sammen. Av aktiviteter vi har, kan vi nevne håndarbeidskvelder, opplæring i å lage flotte cup cakes, lage pepperkake- kirke, arrangere kafé med grøt og saft på Stokkastrand bedehus, stå grytevakt for Frelsesarmeen, servere kaffi og vafler på Vedavågen nye sykehjem, ha mørkredd- tur i bunkerser på Fredtun, hobbykveld. I vår søkte vi pengestøtte fra Skudenes & Aakra sparebank, og var heldige og fikk tildelt en sum penger som vi gjerne ville dele litt av. Vi ville gjerne gjøre noe for barn, og kom over et ønske på facebook. En mamma hadde tatt initiativ til innsamling av premier til barne-avdelingen på Haugesund sykehus. Det er mange barn som må gjennom mange tøffe ting når de er alvorlig syke, lange sykehusopphold, vonde behandlinger og prøver. Haukeland sykehus har et eget rom med premier til disse, og dette var det ønskelig å få til i Haugesund og. Som sagt så gjort. På toppen var vi så heldig å ha en av våre ungdommer i arbeid hos BR leker og fikk kjempegod rabatt der (takk til Kaja W. Hovland!)og vi har nå overlevert leker for ca 6000 kroner til dette prosjektet! Takk til Jill Arlen Tollesen Skoger-bø som har tatt initiativ og som videre-formidler våre leker. Vil du være med oss i gruppen vår, så ta kontakt, eller sjekk evt. facebook - siden vår Km søsken så finner du mer info. Det koster kr 50,-pr gang. Janne. de B = de Bibelen Søndag 29. september arrangerte vi for første gang de B. (de Bibelen). Det er en del av Trosopplæringen i pervik menighet og gjelder de som går i 5.klasse. Vi valgte å fokusere på Manga bibelen, som er en tegneserieutgave og dermed litt mer spennende for denne aldersgruppen. Det var dessverre bare 8 påmeldte, men vi hadde allikevel en kjekk ettermiddag. Vi ble kjent gjennom lek, oppgaver, bibelstudier, sporløype, baking av korsbrød og pizzafisk, lærte om og fikk prøvesmake nattverd. På kveldens gudstjeneste var deltakerne med som klokkere og fikk også utdelt hver sin Manga bibel til odel og eie. Et kjekt og spennende opplegg som vi håper flere vil være med på neste år:) Janne 10

11 BEDEHUSBASAREN PÅ EIDE BEDEHUS 16. oktober hadde Eide bedehus sin høst- basar. Bedehuset har en basar om høsten og en om vinteren, til inntekt for driften av huset. Nå bygges det ut med større kjøkken og handicaptoalett. Basaren samlet fullt hus til siste stol. Det kom inn kr.17.4oo,- og da var alle gevinstene også gitt av bedehusfolket! Odd Einar Sørheim holdt andakten og Susan Gabrielsen sang og spilte gitar. E.T. JULETREFEST EIDE BEDEHUS Den tradisjonelle juletrefesten blir lørdag 4. juledag. Tidspunkt: se annonse i Avisa. Det blir god mat, gang rundt treet, godteposer til barna. Alle hjertelig velkommen! 40-års jubileum for kantor og kateket Senteret var nesten fullt søndag 20. oktober, da kantor Øystein Bredal og kateket Solveig Leikvoll ga et lite glimt av hva de har drevet på med i yrket sitt gjennom 20 år. Som representant for menighetsrådet, Hild Jorunn Olsen, uttrykte det i sin takk til slutt: «Vi har ikke bare en organist og korleder, en lærer og kateket hos oss, vi har og en komponist og en dikter og poet! Vi er heldige!» Solveig Leikvoll hadde og laget mange fine bilder og engler som en kunne kjøpe til inntekt for den nye kirka. Det ble en kveld der kreativiteten sto i høysetet og framføringen «Tonesatt altertavle» dannet høydepunktet, godt hjulpet av pervik kirkekor, som til slutt også fikk en takk, som organistens trofaste støttespillere gjennom snart 20 år. AVN 11

12 KIK = KIRKEINNVIELSESKOMITEEN For å planlegge innvielse av pervik nye kirke ble det i 2012 etablert en Kirkeinnvielseskomite (KIK). Mandatet skulle være å: «Lage et bredt program for feiringen med appell til hele perviks befolkning. Programmet kan legge til rette for en festuke i tilknytning til innvielsesdatoen og ellers omfatte ulike markeringer i løpet av byggeperioden og det første året etter innvielsen. mitéen lager forslag til program- og økonomiplan som legges fram for MR. Samspillet med stab ivaretas av MR. Stabsmedlemmer er ressurspersoner som kontaktes og innkalles til møte ved behov. Minst en representant fra MR er medlem i komitéen.» Medlemmene i KIK har en variert bakgrunn, men med en klar fellesnevner. Samtlige har et stort engasjement for kirken og pervik og for å skape en innvielse vi alle kan være stolte av. De faste medlemmene er: Kari Østrem Olsen Kaldheim (MR), Olaug Våge Welde, Carl Lewin, Sven Haakon Olsen, Svein Munkejord, Helene Skeie Østhus og Hans Knut Skår. KIK har påbegynt arbeidet med å skissere rammeverket for innvielse og feiring av nytt kirkebygg. I den første fasen har vi valgt å konsentrere oss om den første festuken. miteen ønsker i stor grad å ha en tydelig lokal forankring, i kombinasjon med eksterne krefter der det er naturlig. Kartlegging viser at vi har et imponerende utvalg lokale kulturog underholdnings-ressurser, og disse ønsker vi å benytte. Et av suksesskriteriene til KIK vil være å lytte til hva perviks befolkning ønsker, og vi oppfordrer til at dere tar kontakt med oss dersom dere har gode ideer eller innspill. Vårt mandat er tydelig på at vi skal appellere til hele perviks befolkning. Akkurat dette elementet føler vi oss trygge på at vi skal mestre, programmet skal inneholde noe for enhver smak. miteen har brukt mye tid på å definere forskjellige målgrupper og hvilke behov disse har, slik at vi har best mulig grunnlag for å komponere en innvielse som favner bredt. Takhøyden i programmet bør være stor og vi tillater oss å være litt utradisjonelle og nytenkende. Høytid, kirkelige og kristne tradisjoner, musikk, humor, ettertanke, flerkulturelle innslag, ungdommelig energi og barnelatter, alt må få sette sitt preg på innvielsen. Det ligger en forpliktelse i å innvie en ny kirke, og folk er nysgjerrige på hva den vil bety for pervik. KIK ser det som vesentlig at vi bidrar til å skape et miljø som skal leve energisk videre. Vi har nå en unik mulighet til å sette nye initiativ ut i livet, utvikle nye tradisjoner og øke opp-slutningen om kirken og menigheten. Vi håper at kirken skal gi oss den felles arenaen mange mener pervik mangler. KIK tar fatt på oppgaven som er gitt oss med engasjement. Innvielsen og festivitasen kommer til å bli flott og bivirkningene må bli gode og lange. Dere finner informasjon og kontaktdetaljer til KIK på www. kopervik-kirke.no Hans Knut Skår HELLIG 3-KONGERSFEST På Senteret søndag 5. januar kl Det blir bl.a. tale av prost Helge Gaard og sang av barnekoret Siloa. Godteposer til barna og kaffi m/litt attåt til de voksne. Gang rundt juletreet. Misjonsgave. Alle er hjertelig velkommen! BRUKERGRUPPER: NOE FOR DEG? Plankomiteen for ny kirke i pervik ønsker å opprette en rekke brukergrupper/idegrupper som skal komme med råd, ønsker og innspill til komiteen. Men tenker seg en rekke grupper knyttet til alle funksjoner og behov som skal dekkes. Det kan f.eks. være grupper som ser på selve kirkerommet med dets utstyr og inventar, kunstnerisk utsmykning, bruk til konserter og andre arrangement, lokaler for undervisning, møter, barne- og ungdomsarbeid, dåp, lys- og lydutstyr, kontordel, uteareal, dugnadsarbeid. Gruppene skal ha 3-7 medlemmer. Kunne du tenke deg å gi plankomiteen noen gode råd om noe av dette, så er du hermed invitert! Meld fra til menighets-kontoret tlf Kåre V.Nilsen 12

13 JUL I KAMERUN Snart er det jul. I juletida gjør vi ofte mange av de samme tingene hvert år. Vi henger opp lys og julepynt, skriver ønskeliste, lager eller kjøper gaver til hverandre, baker julekaker, går på juleavslutning, julegudstjeneste og i familieselskap. Dette kaller vi tradisjoner. Det er fint å ha tradisjoner, for tradisjonene minner oss om at vi er en del av noe større. For oss som bor i Kamerun er også tradisjonene viktige. Når vi kommer til adventstida, har vi juleverksted, vi pynter, brenner stearinlys og går i Lucia-tog, selv om det er lite som minner oss om at det er mørkt og kaldt i Norge. Det er heller ikke like mye julepynt i butikkene her som i Norge, og julemusikken blir ikke skrudd på før de siste dagene før jul. Likevel vet vi at de kristne her også forbereder seg til julehøytida. Jeg har spurt ei dame som jeg jobber sammen med, hva hun pleier å gjøre i jula. Hun smilte bredt da jeg spurte, og sa at det er ei fin tid. Da går man på besøk til familien og vennene sine og spiser god mat, i kirka er det fest og alle pynter seg og er glade. nfirmanter. 1. juledag vil alle korene og gruppene synge i kirka. Her er det damene fra Samba-stammen som synger og danser. Tenk at jula blir feira nesten over hele jorda. Vi feirer på ulik måte, men grunnen til at vi feirer er den samme over alt. Nemlig at Jesus kom til verden som et lite barn. På engelsk sier man Christmas om jul, og Kristus er jo et annet navn for Jesus. La oss huske det denne jula også, at det er Han denne store festen handler om. Åslaug Nyhamn MISJONSMESSEN NMS sin misjonsmesse i slutten av oktober innbrakte kr ,- brutto. Tusen takk til alle som bidro til dette flotte beløpet! Vi var også på besøk hos noen av våre venner. BIBELKVELDER VÅREN 2013 Det blir bibelkvelder på følgende datoer: 23. jan. 20. febr. 20. mars 03. april 13

14 Husk frivillig kontingent til bladet! Tlf: Din blåreseptleverandør inkontinens stomi kateter brystproteser sår Vi er avhengige av din støtte! Gratis utkjøring av varer. Avd. pervik tlf: girokonto: Avd. Åkrehamn tlf: Aksdal pervik pervik Takk til Takk alle til alle som støtter bladet! bladet! Takk til alle bidragsytere! Tannlege tannlege M.N.T.F Håkon håkon Andreassen Hovedgaten hovedgaten 53,pervik. Telefon: telefon: for kvalitet og service Israelsk hud- og kroppspleieprodukter Basert på urter og Dødehavsmineraler INGER MARIE DAGSLAND Tlf Netto fortjeneste av salget går til ungdomsutviklerstillingen i pervik menighet MEGA-bygget, tlf pervik TEKLAN INNRAMMING 4250 KOPERVIK TLF pervik Lars Haga Mobil TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I KARMØY AS Postboks 177, 4291 pervik Telefon Bygg og Vedlikehold Tømrer Hallgeir Anglevik Valbergbakken 1, 4250 pervik Mobil Tannteknisk Laboratorium Telefon R. Amundsensgt. 12 Postboks pervik 4280 Skudeneshavn Tlf: Åkrehamn Tlf: pervik Tlf: Karmsund Tlf: Postboks 44 - Stangeland pervik Tlf Fax Vakttlf KARMØY Selskapslokaler, kortkurs og reisekurs. FOLKEHØGSKULE Vandrerhjem hver sommer juni mai aug. Tlf /fax VI HAR Postboks FINE pervik SELSKAPSLOKALER Telefon: E-post: Ud Av No Åk Al Av Åk Av RÅDGIVENDE INGENIØRER Telefon: INNEN BYGGE OG ANLEGGSTEKNIKK Tlf: PROCON AS, Hovedgt. 33, Pb. 104, 4291 KOPERVIK lbeinsen Elektrosenter a.s Anna Eegsgt pervik Telefon Gågaten pervik Kirketorget 14 10

15 Døpte pervik interimkirke Celina Pedersen Velde pervik interimkirke Solveig Vedå Olavskirken Avaldsnes Johannes Fjelland Gressgård Åkra kirke Noah Kristiansen pervik interimkirke Siver Nordal Bømlo kyrkje Chris André Conesa Vitser pervik interimkirke Leander Halvorsen pervik interimkirke Elius Thorvaldsen Stol En gjest Olavskirken kom for Avaldsnes sent i et Emelin juleselskap Solheim og fikk en Olavskirken plass oppe Avaldsnes ved bordenden, Linnea Utne Bratthammer der gåsen Olavskirken nettopp ble Avaldsnes skåret Johannes opp. Bokneberg Stange Aha, sa pervik han muntert, interimkirke jeg Matilde skal Horn altså Wærnes sitte ved siden pervik av interimkirke gåsen. Constanse Olsen Til sin pervik forskrekkelse interimkirke så han Lars Tvedt at en eldre dame Åkra som kirke satt på venstre Nikolai side Engevik av han, Sevland sendt Åkra han kirke et rasende blikk. Philip Nyrud Tjøsvoll Derfor Olavskirken prøvde han Avaldsnes å rette Chris på Amund Bertelsen forsnakkelsen pervik interimkirke og bemerket: Vilde Kvilhaug Ja, jeg Pavlic mente pervik naturligvis interimkirke den stekte! Mariell Lundervold pervik interimkirke Idar Flakke-Bjørnsen Når går pervik toget, interimkirke stasjonsmester? Helene Hagen Sverdrupsen Ett førr! pervik interimkirke Pakin Jahn Jakobsen Men går Åkra det kirke ikke et før? Leon Sjøen rsnes Jo, det pervik går ett interimkirke førr! Ludvig Stol Hemnes Jamen pervik, jeg mener interimkirke om det Tia Jenssen ikke går et før? pervik interimkirke Taralynn Worre Å jo, det går to før. Jamen to førr kan da ikke gå før ett førr? Jo, det vil si, det går to før, men ikke to førr, før ett førr Si meg, når går siste tog? Det opplever nok verken De eller jeg! Døde B Når det gjelder julenissen, pervik interimkirke Aslaug Gurine Hansen gjennomgår de fleste menn pervik interimkirke Lars Bratthammer fire stadier: Udland kirke Arne Birger Pedersen - Først er de redd julenissen. Avaldsnes kirke Solveig Kristine Børresen - Så tror de på julenissen Norheim bårehus Alf Sørensen - Så må de være julenissen pervik interimkirke Margith Wilsgaard - Og til slutt ser de ut som julenissen. Åkra kirke Johan Nielsen pervik interimkirke Olaf Martin Ørjansen Alversund kirke Vigde Per Atle Årseth pervik interimkirke Gunnar Holten pervik interimkirke Andrea Skår Avaldsnes kirke Leif Eriksen pervik interimkirke Gunhild Tjørve Åkra Galleri kirke Lise Margaret Karin Håvardsen pervik v/ Lise interimkirke Forland og Haldis Leif Munkejord Andreas Martinsen pervik Sundvegen interimkirke 181, Skår, pervik Karl Magne Utseth Avaldsnes Åpent: kirke torsdager :00 Bjørg 21:00 Langaker Web: arnas arnas B side side tsrevisjon THORVALDSEN & STAVE REVISJON DA TA TUREN TA TUREN TIL NORDSJØFARTMUSEET TIL I TELAVÅG I Tlf. Tlf TSREVISJON thorvaldsen & stave revisjon da 15

16 Velkommen til menighetens JULEHUS og KAFÉ Det er begynt å bli en tradisjon. Når høsten kommer og adventstiden nærmer seg, får vi lyst til å gå på julemarked. Og vi er heldige i år også.! Knut Henderson lar oss få låne tidligere Narvesen-lokalet på Kvalavåghjørnet helt vederlagsfritt (Tusen takk!). Her blir det salg av strikka og tova klær, varer fra Peru, kunst av B.Eldholm, julebakst, reinskinn m.m. I kafeen blir det salg av mat (lørdag også grøt) og drikke, og mens de voksne prater, kan barna kose seg i lekekroken. Og inntekten går i sin helhet til inventar og utstyr til den nye kirka! Åpningstidene er: Torsdag, kl Fredag: kl.12-19, lørdag kl Har du lyst til å bake eller hjelpe til i kaféen, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med menighetskontoret på tlf / eller e-post IMD NYTT KUNSTLOTTERI Galleri Lise har igjen gitt oss et puff i riktig retning. Samtidig med åpning av menighetens Julehus, sparker vi i gang nytt kunstlotteri til inntekt for inventar og utstyr i ny kirke. Gratis, men ikke billig.! Kan vi be om en frivillig gave til menighetsbladet fra deg? Ombærerne av Kirketorget var den 16. september invitert til en kveld med god mat og gjennomgang av rodene. De som møtte fram fikk en stor takk fra adm.leder Inger Marie Dagsland, på vegne av menighetsrådet, for innsatsen de gjør med å bringe bladet ut til de «1000» postkasser, som gjerne er plassert på både synlige og usynlige Og kunsten har vi fått av Galleri Lise! Tusen takk! Salget vil foregå i Julehuset, på neste folkemøte og ellers der det er naturlig og ønskelig. Trekning blir i forbindelse med vårens folkemøte. Benytt anledningen og kjøp lodd!! steder. Vi er heldige i pervik som har ca 30 frivillige ombærere som gjør det mulig å kunne ha et menighetsblad med et opplag på Det er viktig at alle husstander i pervik får bladet, men med all utbyggingen er det ikke alltid like lett å vite om alle nås. Dersom DU som leser dette vet om noen som ikke får bladet, så vær så snill å kontakte menighetskontoret, tlf Ombærerne gjør en stor Verkene er Hans Normann Dahl: «Gul mugge» ( trykk), kr. 4400,-, Erling Hodne: «Varm kveld» ( maleri), kr. 4500,- og Yngvar Reidar Vold: «Små skritt» ( trykk), kr. 2500,- (m. ramme.) IMD dugnadsinnsats, og vi i redaskjonen gjør og vårt til at Bladet skal bli så bra som mulig. Men selv om vi har mange annonsører, koster det en god del å lage et menighets-blad. Til alle dere om støtter oss med frivillige gaver: Tusen takk! Og til dere som ikke ønsker å støtte denne gangen: Ta imot bladet med den beste samvittighet! Vi lager det for deg og alle andre uansett støtte! Hilsen utgiverne. 16

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd (14.)

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd (14.) NORHEIM MENIGHET MÅNEDSNYTT DESEMBER 2013 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

Korpsnytt. November og desember 2015. Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud gjennom ørkenen Jes. 40,3

Korpsnytt. November og desember 2015. Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud gjennom ørkenen Jes. 40,3 Korpsnytt November og desember 2015 Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud gjennom ørkenen Jes. 40,3 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvor fort tiden går! Vi har opplevd mye de siste ukene

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 8 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 8 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 8 2014 ÅRGANG 45 Julekonsert med Pareli 7. desember på bedehuset Førjulstoner 14. desember Informasjon om arbeidet i Molde Indremisjon Julefest 28. desember www.moldebedehus.no

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

02. feb kl. 11 Høymesse m/ Sigve H. Clementsen

02. feb kl. 11 Høymesse m/ Sigve H. Clementsen NORHEIM MENIGHET MÅNEDSNYTT FEBRUAR 2014 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege

Detaljer

DESEMBER Evaluering av november

DESEMBER Evaluering av november DESEMBER 2017. Evaluering av november Denne måneden har vi vært så heldige å få gå i Fjellhallen. Det var spennende. Alle løp og sparket ball. Noen syntes det var litt overveldende og måtte opp på armen

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

UKEBLADET UKE

UKEBLADET UKE UKEBLADET UKE 51 2017 Onsdag 20. desember: Julespill ved lærerne. Siste skoledag før jul. Elevene slutter kl. 11.00 Vi har hatt flere tradisjonelle juleaktiviteter ved skolen vår: Adventsspiral, julemarked,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Meldingsblad Årgang 01 nr

Meldingsblad Årgang 01 nr Meldingsblad Årgang 01 nr. 3. 2012. Anne Berit Skogøy 2. Redaktørens side Radioen.net Kristen Nærradio Haugaland. Org.nr.994 020455 P.B. 306, 5501 HAUGESUND Tlf. 52 22 32 44 Epost: post@radioen.net En

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset MÅNEDSPLAN FOR SOLA DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset 2 Julegudstjeneste kl 13 4 Juleverksted 3 Vi skal på besøk til Sigrid. Alle barna må

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Lavaposten desember.

Lavaposten desember. Lavaposten desember. Nå er det fjerde adventslyset tent og julen er snart her. Da er det på tide å ta et tilbakeblikk på måneden som har gått! Desember måned har vært en innholdsrik og fin måned på Kolsås

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer