LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20."

Transkript

1 Glimt fra pervik Menighet Nr Årgang LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9 Kirkeinnvielseskomiteen side 12 Synzigus sang på Høstbasaren side 7 Les om Faddergaven alle kan gi 1 side 4

2 KOPERVIK MENIGHET pervik menighetskontor Servicekontoret: Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret) Postboks 14, 4291 pervik E-post: Hjemmeside: ntortid: Mandag - Fredag kl Adm. Leder: Inger Marie Dagsland Mobilnr Sokneprest: Kristian Støle Kantor: Øystein Bredal Mobilnr.: Kateket: Solveig Leikvoll Telefon privat Barne- og ungdomsarbeider: Janne Andersen, Mobilnr.: Kirketjener: Øyvind Kristoffersen Kirkegårdsarbeider: Øyvind Grinde Mobilnr.: Menighetsrådsleder: Åshild ch Telefon ANDAKT Kristian Støle: ANDAKT: LYSET. Eyvind Skeie har skrevet en salme for adventstiden: Vi tenner lys for ham som gav oss solen. Siste vers lyder slik: Vi tenner lys på alle mørke steder Vi tror at lyset skinner i Guds ord. Vi tenner lys for Frelseren i stallen For han som bringer himmelen til jord. Advent og jul er tiden for mange lystenninger. Det er mørketid og lysene skaper god atmosfære, gjør det trivelig rundt oss. Vi gjør det fordi det er tradisjon, det er slik det skal være. Men noen tenner lys med en mer bevisst tanke, de tenner et lys for en de er glad i, en de er bekymret for eller en de ber for. Lyset er med å gi glede og håp. Vi tenner lys i sorgens stund så vel som i gledens øyeblikk. Det sier meg noe om hvor viktig lyset er for oss. Om Jesu fødsel skriver evangelisten Johannes: Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Joh.1,4-5 Dette er julens glade budskap, ordene om han som er Livets lys, det som skinner slik at vi ser Gudsnærværet i tilværelsen. Lyser på en sånn måte at vi får glimt av håp og tro. Lyset fra Jesu fødsel og Jesu liv er så sterkt at selv ikke det mørkeste mørke kan stenge det ute. I lyset fra Jesu komme til vår jord skimter vi den kjærligheten som er sterkere enn døden, og det forkynnes at dette lyset skinner for ditt og mitt livs skyld. Det er tent med en bevisst tanke bak, Guds tanke for alle mennesker. La oss derfor feire jul og søke julens glede, idet vi tenner et lys For han som bringer himmelen til jord Stiftelsen pervik U&A senter: Formann: Rolf Otto ch Telefon pervik menighetsbarnehage Sveinsvolljordet 1, 4250 pervik Styrer: Bodil Melkevik Telefon: Kirkeverge i Karmøy: Marta Lunde Medhaug Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret) Post: Rådhuset, 4250 pervik E-post: Hjemmeside: pervik Ungdoms- & Alderssenter Sveinsvolljordet 5, 4250 pervik Telefon Jul i pervik interimkirke Søndag 8. des.: KL.19.00: Vi synger jula inn. pervik kirkekor, korps. Søndag 22 des.: kl : De 9 lesninger. pervik kirkekor. Juleaften: Familiegudstjenester: Kl : v. sokneprest Kristian Støle. Siloa. Kl : v. sokneprest Lars-Tore Anda. Kl : v. sokneprest Lars Tore Anda. Offer til Kirkens Nødhjelp og SAT7 på alle gudstjenestene. 1.juledag kl (merk tiden): Høytidsgudstjeneste v K.Støle. Kirkekoret. Offer til Sjømannskirken. 31.des. : Nyttårsgudstjeneste kl Fakkeltog og nyttårsgudstjeneste i kopervik Nyttårsaften kl i PARKEN: Bli med i fakkeltoget til interimkirken (U&A-senteret) Fam.gudstjeneste kl i festpyntet lokale v/s.leikvoll. Gløgg og pepperkaker etter gudstjenesten. Velkommen til å markere et nytt år med barna i fokus! Offer til menighetsarbeidet. Arr: pervik menighet GLEDELIG JUL! 2 Utkommer med 4 nr i året. Redaksjon: Astrid Vestvik Nilsen, red. Elisabeth Thomassen, foto Kåre V Nilsen, foto Ingeborg Ellingsen Staben ved menighetskontoret Frivillige bidragsytere Layout: Kristian Endresen Trykk: Haugesund Bok & Offset Frivillig kontingent: Kr pr år Girokonto for støtte til bladet: Annonsepris: Kr 1000 pr. 4 nr. - standard-størrelse. Ekspedisjon/distribusjon: Elisabeth og Torleiv Thomassen Bladet deles ut av frivillige ombærere til husstandene i pervikområdet. Opplag: 3600

3 SVEN HAAKON OLSEN: MIN JULESALME Nå nærmer julen seg, og det er tid for å finne frem julemusikken som har ligger bortgjemt i nesten et år. Det er noe med denne musikken som ikke spilles ellers i året, men bare tas frem til advent og jul. Blandt mye vakker julemusikk har de tradisjonelle julesalmene en sentral plass hos meg, som sikkert hos mange andre. Her er mange skatter, så å velge ut en spesiell salme kan derfor være vanskelig. For min del er valget allikevel enkelt, min julesalme er Deilig er Jorden. Deilig er Jorden er skrevet av dansken B. S. Inge-mann i 1850 med melodi fra Breslau fra Trolig er tonen en gammel korsfarersang fra 1200-tallet. Den skal visstnok være den mest utbredte salmen i hele Norden. Noe av det jeg liker med denne salmen er at tekst og melodi fungerer så godt sammen. Teksten er universell med en sterk hyllest til jord og himmel. Sang og musikk er sentrale tema, der englene synger i kor og musikken aldri forstummer. Teksten forkynner fred over jorden og avsluttes med at en evig Frelser er født. Det er et gjennomgående positivt og optimistisk budskap i salmen og melodien forsterker det sakrale og høytidstemte. Deilig er Jorden var fast avslutningssalme på de tradisjonelle julekonsertene som hvert år ble arrangert i pervik kirke. Å oppleve det kraftfulle samspillet mellom organist, Stangeland Brass og sangen til alle de som fylte opp kirken og stemte i av full hals Englene sang den, først for markens hyrder..., var en mektig opplevelse og gav både høytidstemning og julestemning. Deilig er Jorden brukes også som avslutningssang på ikke- kirkelige jule-arrangement. De tidligere romjulskonsertene i Festiviteten i Haugesund ble alltid avsluttet med Deilig er Jorden som allsang, akkompangnert på flygel av selveste Leif Ove Andsnes. Det er flott at denne vakre julesalmen kan benyttes også i slike sammenhenger. Selv om vi daglig må forholde oss til mye av det vonde som skjer rundt i verden, som krig, hungers-nød og katastrofer, eller vi opplever sykdom og død tett inn på livet, så er det allikevel noe stort i å kunne synge nettopp Deilig er Jorden, prektig er Guds himmel.... Guds skaperverk er fantastisk og vi har grunn til å glede oss over det. Tonen fra himmelen skal ikke forstumme, selv om tider skal komme, tider skal henrulle. Det kan være et fint perspektiv å ta med seg inn i vår tid der ting endres i et stadig raskere tempo. Deilig er jorden, prektig er Guds himmel, skjønn er sjelenes pilgrimsgang! Gjennom de fagre riker på jorden går vi til paradis med sang. Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang; aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang. Englene sang den først for markens hyrder; skjønt fra sjel til sjel det lød: Fred over jorden, menneske,fryd deg! Oss er en evig Frelser født! Den nye salmeboka Første salmebok på 28 år Autorisert av Kirkemøtet i april 2012 Norsk salmebok 2013 er i salg nå. Tas i bruk 1. søndag i advent Har 899 salmenummer og 1079 tekster Har bibelske salmer og liturgiske ledd 535 nummer fra Norsk salmebok av nr. er også med i Salmer salmer er nye 39% på nynorsk, 61% på bokmål 15 salmer på samiske språk og kvensk. Salmekveld og menighetsmøte Søndag 22.september arrangerte pervik menighets musikkutvalg salmekveld i pervik interimkirke. En svært sangglad forsamling fikk anledning til å synge både kjente og ukjente sanger og salmer. Formålet var å bli bedre kjent med noen av de sangene som har fått plass i den nye salmeboka, i tillegg til noen som ikke har fått plass der men som vi likevel vil bruke. Dette var både kjekt og nyttig som forberedelse til menighetsmøtet 20. oktober, da menighetsmøtet enstemmig vedtok å ta den nye salmeboka i bruk fra 1. søndag i advent pervik kirkekor var med som forsangere, og kvelden ble ledet av kantor Øystein Bredal. Ø.B. Ta kontakt med kantor Øystein Bredal på tlf / for ytterligere informasjon. 3

4 FADDERGAVEN ALLE KAN GI Det finnes ulike tradisjoner for hvordan faddere fyller rollen sin. For mange hendler det om å være ekstra oppmerksom overfor barnet og foreldrene. Det er mange gaver som ikke koster penger, for eksempel å dele egne gleder, fortelle gode historier du liker, ta barnet med til steder en sjøl er glad i, synge sanger, kort og godt by litt på seg sjøl og skape en relasjon som varer opp gjennom tenårene og inn i det voksne livet. Barn synes ingenting er flaut. De blir med i kirken og hører gjerne bibelfortellinger, eller folder hendene og ber. Men de trenger voksne som bruker tid og tar dem med. Rolf ch: Jeg er fadder til flere barn som ikke er i familien, og har vært det i mange år. De pleier få gave til jul, fram til de blir konfirmert. Det er kjekt å bli spurt, for det betyr at foreldrene har tillit til meg, men jeg skulle ønske jeg hadde hatt mer tid for dem. Det er fint å kunne være med i forbønn for dem. Vigdis Sommersel Lindtner: Jeg er fadder til to. Jeg synes det er stort å bli bedt om å være fadder. Til våre barn har vi bedt alle våre søsken om å være fadder, vi følte vi ikke kunne favorisere noen få av dem. Når fadderne er i nær slekt kommer de oftere sammen med fadderbarna i familiesammenhenger. Jeg må innrømme at jeg ikke er så god oppfølger for mine fadderbarn som generasjonen før meg. Mine foreldre og sviger-foreldre er fantastiske til å stille opp. Men selvsagt gir jeg alltid litt ekstra når det gjelder gaver til fadderbarn. FIRE OM FADDERROLLEN: «Hva er det viktigste du gir fadderbarnet ditt?» Odd Einar Sørheim: Jeg er selv fadder til en nevø og to barnebarn. I vår familie har vi ingen tradisjon for å gjøre forskjell på fadderbarn og f.eks. andre nevøer eller andre barnebarn. Jeg synes fadderoppgaven er meget utfordrende og nesten uoverkommelig. I alle fall kommer jeg til kort. Jeg er glad for at det sies at vi skal be for barna. Dette har det vært godt å kunne være med på. Jeg har også sjøl opplevd det som både viktig og godt at man vet at man har noen forbedere, noen som kanskje kjenner et ekstra ansvar for å be akkurat for meg. Wenche Sørheim Thomassen: Det er viktig med oppfølging av troen på Jesus. Det er og viktig med kjærlighet, bønn og forbønn. Jeg prøver og å huske merkedager. Og så vet fadderbarnet at det alltid kan komme til meg. Fadderrollen Tradisjonen med faddere går tilbake til det 2. århundret. Fadderne tilhører ofte nær familie til dåpsbarnet. Det må være minst 2 faddere, og minst 2 må være tilstede ved dåpen. De må være medlem i Dnk, eller i andre forsamlinger som ikke forkaster barnedåpen. Nedre aldersgrense er 15 år. Å være fadder medfører ingen sivilrettslige plikter, men det er en ære og en tillitsærklæring å bli spurt. De får del i et «hellig ansvar», som handler om barnets trosopplæring. Den døpte får ofte et spesielt forhold til fadderne sine. I 2012 ble barn døpt, som er 63,7 % av årskullet av disse ble døpt i konfirmasjonstida. 4

5 BISKOPENS JULEHILSEN: Vi hadde planlagt skolens julegudstjeneste med god hjelp av sjetteklassingene. Teksten som de hadde fått som forberedelse, var Erik Hillestads salme: «Stille natt, hellige natt, barnet er vår største skatt. Hyrder vekkes av gåtefull klang. Natten fylles av englenes sang: Kristus, vår Frelser er født.» Sammen hadde vi delt juleevangeliets kjente ord om Han som kom til vår jord, delte våre kår, ble menneske som oss, sårbart, redd, med håp og drømmer. Som gikk den tunge veien som voksen til korset, der han delte sin kjærlighet med oss. Det som gjorde sterkest inntrykk på elevene, var en tekst som var skrevet av Bjarne, som har Downs syndrom. Jeg hadde lånt teksten av en prestekollega, som hadde fått hjelp av Bjarne til sin egen julepreken. Bjarne skrev: «Kjærligheten er Gud sin makt. Jesus døde på korset. Han tar til seg det gode og setter stryk over det onde. Jesus Kristus hang på korset for at vi ikke bare skulle være en feiltakelse.» Og så avslutter Bjarne slik: «Vi lever i håpet, vi som tror på Gud. Vi mennesker må ha håp, kjærlighet og varme følelser. Det får vi i kirken.» Mitt ønske for alle som søker kirkens hellige rom i advents- og julehøytiden på gudstjenester og konserter, er at dere kan få dele Bjarnes erfaring av håpet og kjærligheten, som er julens innerste budskap. Velsignet jul! Erling J. Pettersen Biskop Stavanger Til dere som er foreldre, besteforeldre eller faddere: Velkommen på søndagsskolen med barna! Elisabeth Fauskanger Gikk du på søndagsskolen da du var liten? Mange har gode minner fra tiden på søndagsskolen. Vi husker frammøtekort med gullfisk- klistermerke, sanger vi sang, søndagsskolelederne, bibel-fortellingene, flanellografen og mye annet. «Jesus til barna» er søndagsskolens visjon. Vi ønsker at mange barn skal få høre om og bli kjent med Jesus. I søndagsskolen vet vi at når barna får bli kjent med Jesus og med bibelfortellingene og de kristne barnesangene så får det betydning for livene deres. Søndagsskolen representerer trygghet og stabilitet, men også noe nytt og spennende. Mye har blitt fornyet i søndagsskolen de siste årene gjennom tekstopplegget SPRELL LEVENDE. Her er nye kjekke sanger, mange måter å bli kjent med bibelfortellingene på, leker og aktiviteter og mye annet. Søndagsskolen gir også ut bladet BARNAS med tegneserier, bibelfortellinger, oppgaver og mye annet spennende. Mange barn får bladet på søndagsskolen. Vi håper du har lyst å ta med deg barn, barnebarn, fadderbarn eller andre barn du kjenner på søndagsskolen. Dere er kjempevelkomne! pervik menighet tilbyr søndagssoleopplegget Sprell levende hver søndag fra klokka 11 til unntatt i skolens høst-og vinterferie. Alle hjertelig velkommen! 5

6 «Grønn menighet» er begynnelsen på noe stort I pervik er vi som «Grønn menighet» blitt med i et nettverk av menigheter. Visjonen er at den verdensvide kirke skal bli verdens største miljøbevegelse! I tillegg til å bekjempe fattigdom og utnyttelse av mennesker! Det handler altså om fremtiden til hele vår klode. Og vi mener at som kristne har vi et spesielt ansvar for å ta vare på det skaperverket som Gud har overlatt til oss. I naturen er det en fantastisk orden og evne til reproduksjon. Denne må vi ta vare på, slik at jorden kan bli et godt sted å leve også for generasjonene etter oss. Kanskje må vi også lære oss å tenke at jordkloden tilhører oss alle i fellesskap. Ressursene er begrenset, og vi er nødt til å sørge for en god fordeling, for at alle skal få nok. Det er også veien å gå for å få bukt med fattigdom i ulike deler av verden; i dette inngår også rettferdig handel. Klimaproblematikken er spesielt alvorlig, fordi hele vår klodes fremtid står på spill. Klarer vi ikke å løse dette på en god måte, kan det få katastrofale følger. I vår handlingsplan som Grønn menighet har vi også med noe om dette. For det nytter; våre små og eventuelt større bidrag er viktige! Og med tanke på å avhjelpe klimaendring, er jo det å minske CO2 utslipp viktig. I handlingsplanen vår har vi med flere punkter som går på dette: Vi vil oppmuntre menigheten til å gå, sykle til/fra kirken, møtelokalet. Vi vil unngå bilkjøring i nærmiljøet og på korte turer. Vi vil legge til rette for sykkelparkering ved kirken (den nye) og senteret. Vi vil oppfordre til å unngå kjøring på tomgang. Ganske beskjedne tiltak hver for seg, men gjør vi alle dette i større grad enn nå, vil det utgjøre et betydelig bidrag til mindre utslipp (og kanskje bedre helse)! Dette, sammen med flere tiltak som inngår i «Grønn menighet»-planen, kan fremfor alt hjelpe oss til å bli mer miljøbevisste. Til beste for vår jord og til beste for framtidige generasjoner! Bli med og gjør ditt for å forbedre miljøet! Øyvind Kristoffersen Arrangement på Sund bedehus 1.des. kl.16.00:adventsfest: Kvalavåg musikkor, Klaus Muff 14.des kl.16.00:vi synger julen inn Sund barnekor og søndagsskolen 29.des.kl.19.00: Julefest Tor A. Lindstad og pervik kirkekor 31.jan.: Bygdekveld / Sjømannsmisjonskveld Georg Kallavåg m.fl febr. Felles Bedehusmøter Døpte Torvastad kirke William Dragøy Haugen Ingedal kirke Nils Lobsgaard pervik interimkirke Isak Moldestad Helgesen Vedavågen kirke Kevin Nachtnebel Falnes kirke Thomas Vikingstad Bang pervik interimkirke Eva Engvall Olavskirken Avaldsnes Nicholai Langeland Lint pervik interimkirke Eline Gundersen Åkra kirke Emilian Tvedten Eriksen pervik interimkirke Victor Bertelsen pervik interimkirke Matheo Simonsen pervik interimkirke Jonas Svendsen Åkra kirke Ingrid Trygg pervik interimkirke Tobias Holgersen Falnes kirke Samuel Aarset Isaksen pervik interimkirke Eskil Helle Merkesdal pervik interimkirke Sofie Kleven Universitetssjukehuset Alida Dankel i Stavanger Olavskirken Avaldsnes Leona Johannessen-Shaw Falnes kirke Christopher Høvring Olavskirken Avaldsnes Ailo Mathias Lande pervik interimkirke Cecilia Georgsen Olavskirken Avaldsnes Benjamin Bjølgerud Inermo Åkra kirke Jonathan Ferkingstad Kloster Olavskirken Avaldsnes Mathea Pedersen Sandtorv Olavskirken Avaldsnes Philip Grushko Yrke Olavskirken Avaldsnes Anton Flatebø Falnes kirke Eliza Remø Grindhaug pervik interimkirke Noah Storesund Fosen pervik interimkirke Martin Hauge pervik interimkirke Svanhild Teodora Agdestein Øverland pervik interimkirke Simon Wolday pervik interimkirke Alice Kalland pervik interimkirke Aurora Nikolaisen pervik interimkirke Anne Marthe Iversen Olavskirken Avaldsnes Lotta Birgit Hårvik Olavskirken Avaldsnes Torgrim Kvilhaug-Våge pervik interimkirke Iver Roaldsøy pervik interimkirke Emma Sakkestad Olavskirken Avaldsnes Lilly Steinnes pervik interimkirke Erik Ytreland Olavskirken Avaldsnes Sarah Heggelund Jackson pervik interimkirke Jakob Bakken Vatne Døde Åkra kirke Ronny Dale pervik interimkirke Gerd Welde pervik interimkirke Annlaug Søndenå pervik interimkirke Agnes Larsen pervik interimkirke Inge Marton Tendeland pervik interimkirke Audun Johannes Jensen pervik interimkirke Vigde Åge Bløtekjær pervik interimkirke Sigleik Johannesen pervik interimkirke Olav Worre Vedavågen kirke Ivar Keyser-Olsen pervik interimkirke Olaf Fresvik pervik interimkirke Gurine Rundhaug pervik interimkirke Wenche Fjeldkårstad Åkra kirke Lilly Revheim pervik interimkirke Gudny Øverland Østerhus Åkra kirke Carmen Gloria Castro Bentsen pervik interimkirke Sivert Johan Muller pervik interimkirke Anne MarieStorstein pervik interimkirke Else Lucie Fresvik Åkra kirke Trond Ingard Vikane Avaldsnes kirke Kjølv Tranøy Åkra kirke Ruth Fjeld pervik interimkirke Knut Haavik pervik interimkirke Tormod Johannes Ørjansen pervik interimkirke Ernst Birger Eriksen pervik bårehus Johanne Danielsen pervik interimkirke Arne Østerhus pervik interimkirke Hildur Beate Melkevik Vår Frelsers kapell Karin Johanne Bua pervik interimkirke Sverre Tangen pervik interimkirke Lars Magnus Vedø pervik interimkirke Margot Brekke Vigde Stangeland kapell Ann Kristin Thorsen og Glenn Solvang Stangeland kapell Hilde Lewin og David Warren 6 6

7 en Høstbasaren w o ster rv n Årets høstbasar ble avviklet 28. september og ble for første gang holdt på dagtid, på en lørdag. Fordi vi hadde en ny vri på arrangementet i år, var vi svært spent på oppslutningen. Vi var derfor ekstra glade da huset ble fullt av små og store med giverglede og vinnerlyst. Både til åresalget og på bøkene var det masse flotte gevinster, og vi vil benytte anledningen til å takke alle dere som bidro med både hjemmelagde og kjøpte gevinster. Det var kafè med salg av grøt, kaffe og kaker. Tusen takk til alle dere som villig kom og dekket opp til et flott og rikholdig kakebord. Siloa og Synzygus deltok med flott sang, Øystein og Solveig med musikk og andakt. Takk til dere! Basaren innbrakte kr ,- netto, til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Takk til alle som kjøpte lodd, til kirkeringer, konfirmant- og kor- foreldre og alle andre som bidro til at dette ble en kjekk og givende basar! Åshild ch s ntsen 7

8 Kirkering fra og fremdeles i full virksomhet! Da fru Monstad, kona til sogneprest Ditlef Monstad, startet kirkeforeninger i pervik på 1970-tallet, kaltes disse for kirkeringer. De skulle slå ring om kirken med bl.a. praktisk hjelp til menigheten. Hele 6 kirkeringer ble opprettet, som samlet mange yngre damer. Møtene ble holdt i hjemmene, og serveringen skulle være enkel! De hadde et fast program: Samling om Ordet, innsamling av kollekt, måltid, event. sang. Etter alle disse årene er 3 av dem lagt ned på grunn av høy alder. Vi har besøkt en foreningsleder, Glynis Kristoffersen, som er med i en kirkering som ble startet i mars 1973, og som fremdeles er i full virksomhet. De er 9 damer som møtes en gang pr. måned. Greier dere fremdeles å håndheve fru Monstads enkelhets-påbud når dere kommer sammen? - For det meste gjør vi det, selv om noen lager nydelige smørbrød. Vi begynner med å lese et stykke fra ei andaktsbok og så ber vi for samværet. Deretter har vi et måltid og prater sammen. Vi leser fra forskjellige bøker med kristent innhold eller fra Bibelen, og diskuterer bibelteksten. De siste årene har vi brukt ei bok som knytter sammen tekst og Kirkering som kan feire 40 årsjubileum! Fra venstre.: Glynis Kristoffersen, Eva Synnøve Dahl, Henriette Halvorsen, Liv Judith Johannesen, Aud Rigmor Velde, Elin Toskedal, Målfrid Endresen, Jonna Sirevåg. Kari Herigstad var ikke til stede denne kvelden. plansjer med motiver fra bibelens fortellinger. Samværet avsluttes gjerne med at vi ber Fader Vår og Velsignelsen. Noen ganger har vi forbønn, om noen ønsker det. Vi har også kollekt hver gang. Hvilke prosjekter arbeider dere med for tiden? - Nå samler vi inn penger til ungdomsarbeidet. Vi bidrar også med gevinst til høstbasaren. Hva vil du si er ringvirkningene av slike samlinger i hjemmene? - Det har stor betydning for oss å komme sammen om Guds ord. Det har vært og er fortsatt veldig givende for meg å gå i kirkering. Det er godt å treffe medkristne og kunne ha menings-utvekslinger med dem. Og så gir det meg en følelse av tilhørighet til pervik menighet. Menigheten trenger noen, helst unge voksne, som kan slå ring om menighetsarbeidet, dessuten. Hvordan skal kvinner,- eller menn, for den saks skyld, - gå fram dersom de kunne tenke seg å starte eller være med i kirkering? -De kan ta kontakt med menighetens adm.leder Inger Marie Dagsland ( ), som kan formidle kontakt med eksisterende kirkeringer, f.eks, eller med andre som ønsker å være med i en bønne-, arbeids-, julemarkeds-, kirkering -gruppe eller andre grupper/ringer. Et lite hjertesukk rett fra leveren nå når du har spalteplass? - Jeg ønsker at vi kan få med flere unge. Jeg skulle og ønske at vi kunne ha kirkeringer som samlet kvinner og/ eller menn i alle aldre. Slik det er nå er vi mest 60+ i de 3 gruppene som enda eksisterer. I.E. Er dette en oppgave for deg? Visste du at Bibelen finnes på lyd? Som telefonvakt hos Kirkens SOS kan du bidra til at andre får det bedre, samtidig som du får perspektiv på livet. KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte) har lest inn hele den nye Bibelen fra Bibelselskapet (Bibel 2011) Lydbibelen er lest inn av Frank Tangen, Nils Ole Oftebro, Birgitte Bjørnstad Sæbø og Magne Bruteig. Lydbibelen finnes på digikort og mp3 For mer informasjon: no Vaktrom Haugalandet trenger flere frivillige telefonvakter! Nytt innføringskurs starter onsdag 5. februar 2014 kl ntakt Kirkens SOS i Rogaland tlf.: , mobil e-post: 8

9 Kirkeringen på Stangelandsfeltet Vår kirkering ble startet 30. oktober i To av medlemmene var fra pervik, de tre andre var tilflyttere. Etter hvert kom flere til fra andre steder sogar helt fra Peru! I dag er vi 8 medlemmer som fungerer som en god vennegruppe og støtte for hverandre. De første årene, da vi var småbarnsmødre, var vi mest sammen på møtene og i menighets sammen-heng, men vi tok også barna med og gikk på besøk til hverandre. Nå er de fleste av oss beste-mødre og noen av oss er pensjonister. Så nå kan vi lettere dra på turer og oppleve fine ting sammen. Siste tur gikk til Sjernarøy med overnatting på Berit Kristoffersen sin familie-hytte. Vi koste oss med god mat, tok en spasertur rundt på øya, og fikk omvisning i den gamle kirka og på kirkegården, der bl.a. Alfred Hauge ligger begravd. Vi hadde en flott helg!. Møteformen vår er den samme fra gang til gang. Noen ganger har vi hatt en studiebok, men for det meste har vi tatt opp søndagens tekst. Andre ganger har aktuelle Fra venstre: Synnøve Thorsen, Ingeborg Ellingsen, Berit Kristoffersen, June Dahl, Yolanda Chavez, Oddny Eldholm, Solveig Bru Sætrevik. Inger Sjursen var ikke til stede denne kvelden. hendelser vært i fokus. Alle liker håndarbeide, så på møtene blir det derfor en del strikking og bytting av oppskrifter både på strikk og på mat. Enkelte år har vi hatt juleverksted-aktiviteter og lefsebakingsamlinger og minimesse på Yolandas ullvarer fra Peru. Innsamlede midler på møtene har for det meste gått til barne- og ungdoms-arbeidet i menigheten. Den praktiske oppgaven til kirkeringen har vært kake-baking til storsamlinger og fester i menigheten og servering på to kirke-kaffe-sammenkomster i året. Kirkeringer er et fint og inkluderende fellesskap for de som kommer flyttende til pervik. Samtidig kan en og få være med og støtte noen av de viktige oppgavene som finnes i en aktiv menighet som vår Herved oppfordrer vi flere, både yngre og eldre kvinner og menn, til å danne nye kirkeringer! Enhver kirke-ring står fritt til å velge arbeidsfelt i menigheten som de vil støtte. I.E. nfirmantbibelen tildelt 2 priser Den nye nfirmantbibelen fikk gull i klassen skjønnlitteratur for barn og ungdom i konkurransen Årets vakreste bøker, og Merket for god design, som gis til de mest innovative og modige bedriftene og designere vi har i Norge. Gratulerer! «Den nye nfirmantbibelen har blitt en kjempebra bok! Den nye bibeloversettelsen er lettere å lese og forstå for ungdom. Innledningen viser konfirmantene at den store bibelfortellingen egentlig handler om dem. Temasidene klarer å koble bibeltekstene til konfirmantenes liv og til livet i kirken. Jeg anbefaler den nye nfirmantbibelen.» (Tomas Mjelde Røsbak, ungdomsprest.) 9

10 KM SØSKEN GIR LEKER TIL ALVORLIG SYKE BARN Km (pervik menighet) Søsken ble startet for litt over et år siden som et tilbud til de litt større ungdommene. Det er for gutter og jenter fra 10. klasse og oppover. Vi møtes en gang i mnd fra kl til ca Vi synes det er viktig å gjøre noe som alle kan være med på, gjøre noe for andre, lære noe nytt, diskutere tro & tvil og ha det gøy sammen. Av aktiviteter vi har, kan vi nevne håndarbeidskvelder, opplæring i å lage flotte cup cakes, lage pepperkake- kirke, arrangere kafé med grøt og saft på Stokkastrand bedehus, stå grytevakt for Frelsesarmeen, servere kaffi og vafler på Vedavågen nye sykehjem, ha mørkredd- tur i bunkerser på Fredtun, hobbykveld. I vår søkte vi pengestøtte fra Skudenes & Aakra sparebank, og var heldige og fikk tildelt en sum penger som vi gjerne ville dele litt av. Vi ville gjerne gjøre noe for barn, og kom over et ønske på facebook. En mamma hadde tatt initiativ til innsamling av premier til barne-avdelingen på Haugesund sykehus. Det er mange barn som må gjennom mange tøffe ting når de er alvorlig syke, lange sykehusopphold, vonde behandlinger og prøver. Haukeland sykehus har et eget rom med premier til disse, og dette var det ønskelig å få til i Haugesund og. Som sagt så gjort. På toppen var vi så heldig å ha en av våre ungdommer i arbeid hos BR leker og fikk kjempegod rabatt der (takk til Kaja W. Hovland!)og vi har nå overlevert leker for ca 6000 kroner til dette prosjektet! Takk til Jill Arlen Tollesen Skoger-bø som har tatt initiativ og som videre-formidler våre leker. Vil du være med oss i gruppen vår, så ta kontakt, eller sjekk evt. facebook - siden vår Km søsken så finner du mer info. Det koster kr 50,-pr gang. Janne. de B = de Bibelen Søndag 29. september arrangerte vi for første gang de B. (de Bibelen). Det er en del av Trosopplæringen i pervik menighet og gjelder de som går i 5.klasse. Vi valgte å fokusere på Manga bibelen, som er en tegneserieutgave og dermed litt mer spennende for denne aldersgruppen. Det var dessverre bare 8 påmeldte, men vi hadde allikevel en kjekk ettermiddag. Vi ble kjent gjennom lek, oppgaver, bibelstudier, sporløype, baking av korsbrød og pizzafisk, lærte om og fikk prøvesmake nattverd. På kveldens gudstjeneste var deltakerne med som klokkere og fikk også utdelt hver sin Manga bibel til odel og eie. Et kjekt og spennende opplegg som vi håper flere vil være med på neste år:) Janne 10

11 BEDEHUSBASAREN PÅ EIDE BEDEHUS 16. oktober hadde Eide bedehus sin høst- basar. Bedehuset har en basar om høsten og en om vinteren, til inntekt for driften av huset. Nå bygges det ut med større kjøkken og handicaptoalett. Basaren samlet fullt hus til siste stol. Det kom inn kr.17.4oo,- og da var alle gevinstene også gitt av bedehusfolket! Odd Einar Sørheim holdt andakten og Susan Gabrielsen sang og spilte gitar. E.T. JULETREFEST EIDE BEDEHUS Den tradisjonelle juletrefesten blir lørdag 4. juledag. Tidspunkt: se annonse i Avisa. Det blir god mat, gang rundt treet, godteposer til barna. Alle hjertelig velkommen! 40-års jubileum for kantor og kateket Senteret var nesten fullt søndag 20. oktober, da kantor Øystein Bredal og kateket Solveig Leikvoll ga et lite glimt av hva de har drevet på med i yrket sitt gjennom 20 år. Som representant for menighetsrådet, Hild Jorunn Olsen, uttrykte det i sin takk til slutt: «Vi har ikke bare en organist og korleder, en lærer og kateket hos oss, vi har og en komponist og en dikter og poet! Vi er heldige!» Solveig Leikvoll hadde og laget mange fine bilder og engler som en kunne kjøpe til inntekt for den nye kirka. Det ble en kveld der kreativiteten sto i høysetet og framføringen «Tonesatt altertavle» dannet høydepunktet, godt hjulpet av pervik kirkekor, som til slutt også fikk en takk, som organistens trofaste støttespillere gjennom snart 20 år. AVN 11

12 KIK = KIRKEINNVIELSESKOMITEEN For å planlegge innvielse av pervik nye kirke ble det i 2012 etablert en Kirkeinnvielseskomite (KIK). Mandatet skulle være å: «Lage et bredt program for feiringen med appell til hele perviks befolkning. Programmet kan legge til rette for en festuke i tilknytning til innvielsesdatoen og ellers omfatte ulike markeringer i løpet av byggeperioden og det første året etter innvielsen. mitéen lager forslag til program- og økonomiplan som legges fram for MR. Samspillet med stab ivaretas av MR. Stabsmedlemmer er ressurspersoner som kontaktes og innkalles til møte ved behov. Minst en representant fra MR er medlem i komitéen.» Medlemmene i KIK har en variert bakgrunn, men med en klar fellesnevner. Samtlige har et stort engasjement for kirken og pervik og for å skape en innvielse vi alle kan være stolte av. De faste medlemmene er: Kari Østrem Olsen Kaldheim (MR), Olaug Våge Welde, Carl Lewin, Sven Haakon Olsen, Svein Munkejord, Helene Skeie Østhus og Hans Knut Skår. KIK har påbegynt arbeidet med å skissere rammeverket for innvielse og feiring av nytt kirkebygg. I den første fasen har vi valgt å konsentrere oss om den første festuken. miteen ønsker i stor grad å ha en tydelig lokal forankring, i kombinasjon med eksterne krefter der det er naturlig. Kartlegging viser at vi har et imponerende utvalg lokale kulturog underholdnings-ressurser, og disse ønsker vi å benytte. Et av suksesskriteriene til KIK vil være å lytte til hva perviks befolkning ønsker, og vi oppfordrer til at dere tar kontakt med oss dersom dere har gode ideer eller innspill. Vårt mandat er tydelig på at vi skal appellere til hele perviks befolkning. Akkurat dette elementet føler vi oss trygge på at vi skal mestre, programmet skal inneholde noe for enhver smak. miteen har brukt mye tid på å definere forskjellige målgrupper og hvilke behov disse har, slik at vi har best mulig grunnlag for å komponere en innvielse som favner bredt. Takhøyden i programmet bør være stor og vi tillater oss å være litt utradisjonelle og nytenkende. Høytid, kirkelige og kristne tradisjoner, musikk, humor, ettertanke, flerkulturelle innslag, ungdommelig energi og barnelatter, alt må få sette sitt preg på innvielsen. Det ligger en forpliktelse i å innvie en ny kirke, og folk er nysgjerrige på hva den vil bety for pervik. KIK ser det som vesentlig at vi bidrar til å skape et miljø som skal leve energisk videre. Vi har nå en unik mulighet til å sette nye initiativ ut i livet, utvikle nye tradisjoner og øke opp-slutningen om kirken og menigheten. Vi håper at kirken skal gi oss den felles arenaen mange mener pervik mangler. KIK tar fatt på oppgaven som er gitt oss med engasjement. Innvielsen og festivitasen kommer til å bli flott og bivirkningene må bli gode og lange. Dere finner informasjon og kontaktdetaljer til KIK på www. kopervik-kirke.no Hans Knut Skår HELLIG 3-KONGERSFEST På Senteret søndag 5. januar kl Det blir bl.a. tale av prost Helge Gaard og sang av barnekoret Siloa. Godteposer til barna og kaffi m/litt attåt til de voksne. Gang rundt juletreet. Misjonsgave. Alle er hjertelig velkommen! BRUKERGRUPPER: NOE FOR DEG? Plankomiteen for ny kirke i pervik ønsker å opprette en rekke brukergrupper/idegrupper som skal komme med råd, ønsker og innspill til komiteen. Men tenker seg en rekke grupper knyttet til alle funksjoner og behov som skal dekkes. Det kan f.eks. være grupper som ser på selve kirkerommet med dets utstyr og inventar, kunstnerisk utsmykning, bruk til konserter og andre arrangement, lokaler for undervisning, møter, barne- og ungdomsarbeid, dåp, lys- og lydutstyr, kontordel, uteareal, dugnadsarbeid. Gruppene skal ha 3-7 medlemmer. Kunne du tenke deg å gi plankomiteen noen gode råd om noe av dette, så er du hermed invitert! Meld fra til menighets-kontoret tlf Kåre V.Nilsen 12

13 JUL I KAMERUN Snart er det jul. I juletida gjør vi ofte mange av de samme tingene hvert år. Vi henger opp lys og julepynt, skriver ønskeliste, lager eller kjøper gaver til hverandre, baker julekaker, går på juleavslutning, julegudstjeneste og i familieselskap. Dette kaller vi tradisjoner. Det er fint å ha tradisjoner, for tradisjonene minner oss om at vi er en del av noe større. For oss som bor i Kamerun er også tradisjonene viktige. Når vi kommer til adventstida, har vi juleverksted, vi pynter, brenner stearinlys og går i Lucia-tog, selv om det er lite som minner oss om at det er mørkt og kaldt i Norge. Det er heller ikke like mye julepynt i butikkene her som i Norge, og julemusikken blir ikke skrudd på før de siste dagene før jul. Likevel vet vi at de kristne her også forbereder seg til julehøytida. Jeg har spurt ei dame som jeg jobber sammen med, hva hun pleier å gjøre i jula. Hun smilte bredt da jeg spurte, og sa at det er ei fin tid. Da går man på besøk til familien og vennene sine og spiser god mat, i kirka er det fest og alle pynter seg og er glade. nfirmanter. 1. juledag vil alle korene og gruppene synge i kirka. Her er det damene fra Samba-stammen som synger og danser. Tenk at jula blir feira nesten over hele jorda. Vi feirer på ulik måte, men grunnen til at vi feirer er den samme over alt. Nemlig at Jesus kom til verden som et lite barn. På engelsk sier man Christmas om jul, og Kristus er jo et annet navn for Jesus. La oss huske det denne jula også, at det er Han denne store festen handler om. Åslaug Nyhamn MISJONSMESSEN NMS sin misjonsmesse i slutten av oktober innbrakte kr ,- brutto. Tusen takk til alle som bidro til dette flotte beløpet! Vi var også på besøk hos noen av våre venner. BIBELKVELDER VÅREN 2013 Det blir bibelkvelder på følgende datoer: 23. jan. 20. febr. 20. mars 03. april 13

14 Husk frivillig kontingent til bladet! Tlf: Din blåreseptleverandør inkontinens stomi kateter brystproteser sår Vi er avhengige av din støtte! Gratis utkjøring av varer. Avd. pervik tlf: girokonto: Avd. Åkrehamn tlf: Aksdal pervik pervik Takk til Takk alle til alle som støtter bladet! bladet! Takk til alle bidragsytere! Tannlege tannlege M.N.T.F Håkon håkon Andreassen Hovedgaten hovedgaten 53,pervik. Telefon: telefon: for kvalitet og service Israelsk hud- og kroppspleieprodukter Basert på urter og Dødehavsmineraler INGER MARIE DAGSLAND Tlf Netto fortjeneste av salget går til ungdomsutviklerstillingen i pervik menighet MEGA-bygget, tlf pervik TEKLAN INNRAMMING 4250 KOPERVIK TLF pervik Lars Haga Mobil TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I KARMØY AS Postboks 177, 4291 pervik Telefon Bygg og Vedlikehold Tømrer Hallgeir Anglevik Valbergbakken 1, 4250 pervik Mobil Tannteknisk Laboratorium Telefon R. Amundsensgt. 12 Postboks pervik 4280 Skudeneshavn Tlf: Åkrehamn Tlf: pervik Tlf: Karmsund Tlf: Postboks 44 - Stangeland pervik Tlf Fax Vakttlf KARMØY Selskapslokaler, kortkurs og reisekurs. FOLKEHØGSKULE Vandrerhjem hver sommer juni mai aug. Tlf /fax VI HAR Postboks FINE pervik SELSKAPSLOKALER Telefon: E-post: Ud Av No Åk Al Av Åk Av RÅDGIVENDE INGENIØRER Telefon: INNEN BYGGE OG ANLEGGSTEKNIKK Tlf: PROCON AS, Hovedgt. 33, Pb. 104, 4291 KOPERVIK lbeinsen Elektrosenter a.s Anna Eegsgt pervik Telefon Gågaten pervik Kirketorget 14 10

15 Døpte pervik interimkirke Celina Pedersen Velde pervik interimkirke Solveig Vedå Olavskirken Avaldsnes Johannes Fjelland Gressgård Åkra kirke Noah Kristiansen pervik interimkirke Siver Nordal Bømlo kyrkje Chris André Conesa Vitser pervik interimkirke Leander Halvorsen pervik interimkirke Elius Thorvaldsen Stol En gjest Olavskirken kom for Avaldsnes sent i et Emelin juleselskap Solheim og fikk en Olavskirken plass oppe Avaldsnes ved bordenden, Linnea Utne Bratthammer der gåsen Olavskirken nettopp ble Avaldsnes skåret Johannes opp. Bokneberg Stange Aha, sa pervik han muntert, interimkirke jeg Matilde skal Horn altså Wærnes sitte ved siden pervik av interimkirke gåsen. Constanse Olsen Til sin pervik forskrekkelse interimkirke så han Lars Tvedt at en eldre dame Åkra som kirke satt på venstre Nikolai side Engevik av han, Sevland sendt Åkra han kirke et rasende blikk. Philip Nyrud Tjøsvoll Derfor Olavskirken prøvde han Avaldsnes å rette Chris på Amund Bertelsen forsnakkelsen pervik interimkirke og bemerket: Vilde Kvilhaug Ja, jeg Pavlic mente pervik naturligvis interimkirke den stekte! Mariell Lundervold pervik interimkirke Idar Flakke-Bjørnsen Når går pervik toget, interimkirke stasjonsmester? Helene Hagen Sverdrupsen Ett førr! pervik interimkirke Pakin Jahn Jakobsen Men går Åkra det kirke ikke et før? Leon Sjøen rsnes Jo, det pervik går ett interimkirke førr! Ludvig Stol Hemnes Jamen pervik, jeg mener interimkirke om det Tia Jenssen ikke går et før? pervik interimkirke Taralynn Worre Å jo, det går to før. Jamen to førr kan da ikke gå før ett førr? Jo, det vil si, det går to før, men ikke to førr, før ett førr Si meg, når går siste tog? Det opplever nok verken De eller jeg! Døde B Når det gjelder julenissen, pervik interimkirke Aslaug Gurine Hansen gjennomgår de fleste menn pervik interimkirke Lars Bratthammer fire stadier: Udland kirke Arne Birger Pedersen - Først er de redd julenissen. Avaldsnes kirke Solveig Kristine Børresen - Så tror de på julenissen Norheim bårehus Alf Sørensen - Så må de være julenissen pervik interimkirke Margith Wilsgaard - Og til slutt ser de ut som julenissen. Åkra kirke Johan Nielsen pervik interimkirke Olaf Martin Ørjansen Alversund kirke Vigde Per Atle Årseth pervik interimkirke Gunnar Holten pervik interimkirke Andrea Skår Avaldsnes kirke Leif Eriksen pervik interimkirke Gunhild Tjørve Åkra Galleri kirke Lise Margaret Karin Håvardsen pervik v/ Lise interimkirke Forland og Haldis Leif Munkejord Andreas Martinsen pervik Sundvegen interimkirke 181, Skår, pervik Karl Magne Utseth Avaldsnes Åpent: kirke torsdager :00 Bjørg 21:00 Langaker Web: arnas arnas B side side tsrevisjon THORVALDSEN & STAVE REVISJON DA TA TUREN TA TUREN TIL NORDSJØFARTMUSEET TIL I TELAVÅG I Tlf. Tlf TSREVISJON thorvaldsen & stave revisjon da 15

16 Velkommen til menighetens JULEHUS og KAFÉ Det er begynt å bli en tradisjon. Når høsten kommer og adventstiden nærmer seg, får vi lyst til å gå på julemarked. Og vi er heldige i år også.! Knut Henderson lar oss få låne tidligere Narvesen-lokalet på Kvalavåghjørnet helt vederlagsfritt (Tusen takk!). Her blir det salg av strikka og tova klær, varer fra Peru, kunst av B.Eldholm, julebakst, reinskinn m.m. I kafeen blir det salg av mat (lørdag også grøt) og drikke, og mens de voksne prater, kan barna kose seg i lekekroken. Og inntekten går i sin helhet til inventar og utstyr til den nye kirka! Åpningstidene er: Torsdag, kl Fredag: kl.12-19, lørdag kl Har du lyst til å bake eller hjelpe til i kaféen, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med menighetskontoret på tlf / eller e-post IMD NYTT KUNSTLOTTERI Galleri Lise har igjen gitt oss et puff i riktig retning. Samtidig med åpning av menighetens Julehus, sparker vi i gang nytt kunstlotteri til inntekt for inventar og utstyr i ny kirke. Gratis, men ikke billig.! Kan vi be om en frivillig gave til menighetsbladet fra deg? Ombærerne av Kirketorget var den 16. september invitert til en kveld med god mat og gjennomgang av rodene. De som møtte fram fikk en stor takk fra adm.leder Inger Marie Dagsland, på vegne av menighetsrådet, for innsatsen de gjør med å bringe bladet ut til de «1000» postkasser, som gjerne er plassert på både synlige og usynlige Og kunsten har vi fått av Galleri Lise! Tusen takk! Salget vil foregå i Julehuset, på neste folkemøte og ellers der det er naturlig og ønskelig. Trekning blir i forbindelse med vårens folkemøte. Benytt anledningen og kjøp lodd!! steder. Vi er heldige i pervik som har ca 30 frivillige ombærere som gjør det mulig å kunne ha et menighetsblad med et opplag på Det er viktig at alle husstander i pervik får bladet, men med all utbyggingen er det ikke alltid like lett å vite om alle nås. Dersom DU som leser dette vet om noen som ikke får bladet, så vær så snill å kontakte menighetskontoret, tlf Ombærerne gjør en stor Verkene er Hans Normann Dahl: «Gul mugge» ( trykk), kr. 4400,-, Erling Hodne: «Varm kveld» ( maleri), kr. 4500,- og Yngvar Reidar Vold: «Små skritt» ( trykk), kr. 2500,- (m. ramme.) IMD dugnadsinnsats, og vi i redaskjonen gjør og vårt til at Bladet skal bli så bra som mulig. Men selv om vi har mange annonsører, koster det en god del å lage et menighets-blad. Til alle dere om støtter oss med frivillige gaver: Tusen takk! Og til dere som ikke ønsker å støtte denne gangen: Ta imot bladet med den beste samvittighet! Vi lager det for deg og alle andre uansett støtte! Hilsen utgiverne. 16

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2004 11. ÅRGANG. God Påske!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2004 11. ÅRGANG. God Påske! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2004 11. ÅRGANG Barnekoret Shalom feirer 25-års-jubileum i mars. God Påske! Sogneprestens spalte Gi meg vann! Uten vann intet liv. Du og jeg består i hovedsak av vann og

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 2 2005 12. ÅRGANG. Foto: Kåre V. Nilsen. 17. Mai 2005. God sommer! Barnekoret SILOA med sin dirigent ÅSHILD KOCH,

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 2 2005 12. ÅRGANG. Foto: Kåre V. Nilsen. 17. Mai 2005. God sommer! Barnekoret SILOA med sin dirigent ÅSHILD KOCH, GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 2 2005 12. ÅRGANG Foto: Kåre V. Nilsen ^ÉÑxÜä ~ ~ Ü~x 17. Mai 2005 God sommer! Barnekoret SILOA med sin dirigent ÅSHILD KOCH, Sogneprestens spalte... Treenighet KOPERVIK

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

Menighetsbladet. Nr 4 / 2008 Ringebu prestegjeld 64. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd

Menighetsbladet. Nr 4 / 2008 Ringebu prestegjeld 64. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd Menighetsbladet Nr 4 / 2008 Ringebu prestegjeld 64. årgang Ringebu Fåvang Venabygd 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Prekestolen her i Menighetsbladet, er åpen for alle som har et hjertesukk de

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

NMS Øst - Norge. det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014. Vi ønsker alle et Godt Nytt År!

NMS Øst - Norge. det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014. Vi ønsker alle et Godt Nytt År! NMS Øst - Norge det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014 Vi ønsker alle et Godt Nytt År! INNHOLD Velkommen til Generalforsamling s. 3 Leder s. 4 Middag for fine damer i Re s. 5 Takk til Knut Lande s.

Detaljer

www. haugesund. kirken. no Nytt fra Vår Frelsers, Rossabø og Skåre menigheter Sept 2012 10. årg. Nr. 4

www. haugesund. kirken. no Nytt fra Vår Frelsers, Rossabø og Skåre menigheter Sept 2012 10. årg. Nr. 4 www. haugesund. kirken. no Folk og Kirke DEN NORSKE KIRKE Nytt fra Vår Frelsers, Rossabø og Skåre menigheter Sept 2012 10. årg. Nr. 4 Tema: Rus og omsorg Vi har besøkt dag og aktivitetssenteret TETRE og

Detaljer

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen:

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen: a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 6 2014 «Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» LUK 2,12 Tre barnehagebarn om julen: Jesus har bursdag på jul Les side

Detaljer

Line Helganger har vært klokker i Heggen kirke i to år nå. Fra 1. januar 2004 slutter hun pga. økt innsats om skolearbeidet.

Line Helganger har vært klokker i Heggen kirke i to år nå. Fra 1. januar 2004 slutter hun pga. økt innsats om skolearbeidet. Side 2 Modum prestegjeld Modum kirkekontor Kapellvn., 3340 Åmot Kontortid 9-14 Tlf. 32 78 32 30, fax 32 78 40 24 E-post: kirkekontor@modumkirke.no www.modumkirke.no Kontor for heltidskirketjener Heggen,

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken.

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken. NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer God Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang Jul www.as.kirken.no Prestens Prostens hjørne juleandakt I mange hjem settes det fram en

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

andakt Givertjeneste Karmel Biskopens julehilsen til menighetsbladene julen 2012 En rosehilsen Erling J. Pettersen, Stavanger biskop

andakt Givertjeneste Karmel Biskopens julehilsen til menighetsbladene julen 2012 En rosehilsen Erling J. Pettersen, Stavanger biskop mb REDAKSJONEN REDAKSJONEN andakt Biskopens julehilsen til menighetsbladene julen 2012 En rosehilsen ArnoldArnold Hjelmås Hjelmås 934 54 934648 54 648 Lars-Tore Lars-Tore AndaAnda 951 44 951348 44 348

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer