Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen."

Transkript

1 1 Meløy Søndre menighet Mars - Mai 2013 Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen. Fork 11,7

2 2 Familiefokus har som mo o: Ny liv, Nye hjem. Det å få mer kunnskap om samlivsspørsmål og god kommunikasjon er ny g. Likevel er det ikke det som virkelig skaper forvandling. Den hellige ånd er vår klart beste veileder vi må bare slippe Ham l. Det nye livet kommer fra innsida. Det kommer gjennom åpenbaring om våre svik og ure erdighet, og like fullt de åpne armene l Gud vår Far som står og venter. Likefullt forutse er de e en ak v handling i tro, lydighet og omvendelse. Der vi opprik g sier; Jesus, nok er nok, nå tar du over; Jeg vil endre kurs. Du skal være Herre, både på frelsesveien og i familien min! I Jesaja 58 viser Gud oss en livss l mer enn en oppgave; I fra vers 6 er det snakk om å se e undertrykte fri... Og videre dele si brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus Så fortse er teksten med noen lø er: Da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden, brå skal helbredelsen komme Din re erd skal gå foran deg og Herrens herlighet følge e er deg. Det er fortsa noen be ngelser videre i vers 9; Om du tar bort hvert åk hos deg, ikke peker med fingrene og snakker ondskapsfullt for da vil Herren all d lede deg. Han gjør deg l en vannrik hage... Vers 12 slår fast: Dine gamle ruiner skal bygges opp igjen, du skal gjenreise grunnmurer fra eldgamle slekter. Du skal kalles Den som murer igjen revner, Den som se er i stand veier så folk kan bo der. Gud elsker å gjenoppre e! Helt fra skapelsen var tanken at forholdene mellom mann og kone, og mellom foreldre og barn skulle gjenspeile noe Guddommelig nært, trygt og rent. Gud har ikke forandret mening om familien i dag. Husk, det er Han som er kilden l både ny liv og nye hjem. En familie som holder sammen er uovervinnelig! Bjørnstjerne Bjørnson

3 3 Oppmuntre hverandre Så lite skal l for å bryte oss ned Et nedlatende ord og et hån som sved. Et foraktelig smil fra lepper vi hadde kjær Våre fotsteg ble somlende enda målet var nær. Vi mistet alt mot og håp vi hadde, Så lite skal l for å bryte oss ned. Så lite skal l for å bygge oss opp En oppmuntrende omfavnelse fra en vennlig kropp Et enkelt ord fra en som kunne forstå. Og vi fortsa e oppgaven som alt der lå og borte var tvilen og frykten vi hadde, Så lite skal l for å bygge oss opp. (Ida Goldsmith Morris) 1.Tess.5: 8-11 Men vi som hører dagen l, la oss være våkne, ha tro og kjærlighet som brynje og håpet om frelse som hjelm. For Gud har ikke bestemt oss l vrede, men l å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han døde for oss for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør. Oppmuntre hverandre! Visste dere at det er e er Guds gode vilje at vi skal gi oppmuntring l hverandre? Paulus taler om den kristnes hverdag på den den. Om trengsler og motstand fordi de lever troens liv, i både liv og lære. Om tvil og anfektelse (dog ikke vantro) i møte med forkynnelsen av Jesu gjenkomst. Om manglende trosvisshet. Alle disse ng er lik vår hverdag. Vi vandrer som utlendinger i en gudsfientlig verden. Vi vandrer i tro på en ny himmel og en ny jord i en menneskekropp som fortsa bærer Adams fall i seg. Her er syndige tanker, ord og gjerninger fastsydd i vårt orgjengelige legeme, og sykdom og smerter finnes fortsa. Vi vandrer mot et mål vi ikke ser, men som vårt hjerte fylt av Guds Ånd gir oss troen på. Og vi vandrer sammen. Med forskjellige nådegaver skal vi u ylle hverandre i vår vandring. Til felles oppbyggelse og l vitnesbyrd for de som er rundt oss. Da sier Gud: Oppmuntre og oppbygg hverandre! Her er nok av nedbrytende ng i verden rundt oss som kan ta fra oss både troen og styrken. Derfor, oppmuntre hverandre. Gi hverandre ros, trøstende og formanende ord l glede og oppbyggelse. Jesus er oss alle nær, med lbud om lgivelse, sannhet og renhet. Han er den som vi sammen kan ære og lbe, sammen kunne glede oss i. Derfor, kast de nega ve ng ned ved korsets fot, og trekk fram de posi ve ng om hverandre. Vi trenger det. Gjør vi de e? Da gjør vi Guds vilje. Da blir vår menighet og våre fellesskap en plass hvor mange vil være lstede og hvor alle kan finne ny kra og glede for det siste stykket av vandring inn l målet. Bjørn

4 4 Innledning l Menighetens Årsmelding 2012 Meløy Søndre Frikirkes en misjonerende menighet? Det er sa ord på en visjon for vår menighet. "En levende menighet i vår bygd, - som kjenner Jesus og vil gjøre Jesus kjent." I eldsterådets innledning l årsmeldingen i 2012, ble det sa opp en del spørsmål l e ertanke. Spørsmål som handlet om hvorvidt vår drivkra er tradisjoner mer enn ønske om å nå ut; Gjøre Jesus kjent? Disse spørsmålene bør fortsa stå der l e ertanke og bevisstgjøring for den som kommer; Vår menighet er gammel. Er det tradisjonene som er vår drivkra, må vi holde fast på det som har vært - framfor å prøve nye arbeidsmetoder? Vi har tradisjon med forstandere / pastorer som har stå lenge i tjeneste hos oss. Er vi en lederstyrt menighet som styres av pastorenes bakgrunn, behov og gaver mer enn Guds vilje og folkets behov? Er vi en menighet som styres / drives av penger? Er god økonomi og god budsje styring vår vik gste drivkra? Er virkegreinene våre for vik ge for oss? Bruker vi for mye energi l å holde i gang virke som ikke fungerer så godt? Bruker vi for mye av vår energi l å holde kirkene våre i stand, slik at vi ikke har overskudd og d l utadre et virksomhet? Som et ledd i det å gjøre oss mer bevisst på vår iden tet og kall som menighet, gjennomførte vi høsten 2012 en prekenserie over temaet Målre et menighet. Med ulike vinklinger ønsket eldsterådet at menigheten skulle få en dypere innsikt i hva det vil si å være en menighet. Frikirken har gjennom sin historie vært et kirkesamfunn som har ha et hovedanliggende å være et redskap for vekkelse, omvendelse og et lavkirkelig menighets- lbud. Hvor er Meløy Søndre i de e? For den har Frikirken et fokus på det å være En misjonerende menighet. Det betyr at vi ønsker i langt større grad være et redskap l å nå nye mennesker med evangeliet Guds kra l frelse. Fordi Gud savner naboen min! Det betyr i praksis at vi som Jesus har et større fokus på menneskene rundt oss enn på oss selv. At vi velger å ofre oss selv for at naboen skal bli mø! Møte bygdas mennesker på deres behov, og gjennom det vitne om at Jesus er nær.

5 5 Hva var drivkra en hos Jesus? Jo, det var kjærligheten l Guds skaperverk. Kjærlighet l VERDEN. Alle mennesker! Joh 3,16 For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Luk 5,31-32 Men Jesus svarte dem: "Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle re erdige, men syndere l omvendelse." De e er oppgaven Gud har lagt på sin menighet, og hensikten med - og målet for alt vårt virke. Årsmeldingen viser at vi har mye flo arbeid i gang i menigheten. Vi skal takke Gud for det! Vi må likevel stadig følge med "kompasset", slik at vi har re kurs. Eldsterådet Oppsigelse fra pastor Bjørn Roger Stien Som vel de fleste er bli kjent med, har menigheten mo a oppsigelse fra vår pastor Bjørn Roger S en. - Vi referer fra oppsigelsesbrevet datert : Som menigheten er kjent med, har jeg få et kallsbrev fra Namsos menighet. Jeg har denne høsten vært i bønn om Herrens ledelse i forhold l svar på de e kallsbrevet og eventuelt en fortse else av min tjeneste i Meløy Søndre menighet. Herren har i denne den gi meg signaler om at det er d for å fly e på seg. Konkret har de e kommet gjennom ordene i Joh.Åp. 3,8: Se jeg har sa foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. De e har talt l oss som familie - og vi velger å gå på de e. Så er det da også med mye vemod å forlate Meløy. Vi takker for den velsignelse det har vært å få tjene i en så raus og god menighet. Og vi ber om at menigheten må få en ny arbeider på plass for det rike arbeidet som venter videre. Bjørn Rogers siste arbeidsuke i menigheten blir uke 29. og e er u ak av ferie blir slu dato Nå starter eldsterådets arbeid med å finne ny pastor. Vi ber om at dere som leser de e blir med og be om at Meløy søndre menighet fortsa må få være i Herrens plan, - at vi gjør det som er rik g og at vi når den er inne lykkes med å finne en ny pastor.

6 Misjon kommer stadig nærmere! 6 Lydia, Nathan, Jorid, Marcus og Ned Spiecker På Halsa har vi i januar måned ha tema misjon. Første gudstjeneste i det nye året ble derfor med stort fokus på misjon. Helge Halsos innledet med å fortelle li om misjon, og fortalte om en tur han var med på l Albania for mange år siden. I Albania har vi en misjonær familie med sterke knytninger l Meløy. Jorid og Ned Spiecker har vært i Albania i over 20 år. Helge fortsa e med å snakke med ungene som var på gudstjenesten om noen viste hvor Albania er. Li usikkerhet, men da viste Helge på kartet hvor det er, og viste helt ned i byen der Jorid og Ned med familie bor. En av ungene sa da at vi skulle kunne se inn vinduene også å se hvor de bor. «men vi kan jo rope på dem, så kanskje de hører oss» sa Helge. Så ropte vi alle sammen på dem. Å sannelig, der hadde vi plutselig 5 mennesker på veggen som vinket l oss og sa hei - hei lbake. Vi hadde på forhånd koblet dem opp via Skype, så vi de kunne se og høre oss, og vi kunne høre dem. Svein Ole Nymo hadde da et intervju med store og små der i Albania. Han spurte blant annet ungene om det var mye fri ds-ak viteter å ta seg l. Men da fikk han bare l svar at «Nei, det har vi ikke d l. Det er så mye lekser» Videre i Gudstjenesten hadde Jorid tale for dagen, helt fra Albania via storskjerm! E er gudstjenesten ny et flere anledningen l å snakke med dem når de først var

7 7 koblet opp. De e ble en flo dag for oss som var l stede. Vær med å be for familien Spiecker og arbeidet deres i Albania! Se mer på h p://www.ywam.org.al/ Så fikk vi en hilsen fra Jorid og familien som vi tar med her. Tenk for en forskjell det er på det å være misjonær i dag og slik det var for 100 år siden. Sammen med Lydia, som er 12, har vi lest mange bøker om forskjellige misjonærer og alle de u ordringene de hadde både for å komme seg l misjonsmarken, og livet på misjonsmarken. Vi har masse å lære av de som gikk foran oss, og hvis du ikke har lest om Hudson Tailor eller Gladys Aylward så anbefaler vi det på det varmeste. I dag kan vi komme oss hjem på en dag om vi trenger det, ikke reise med båt i tre uker, eller ta den transibirske jernbanen for å komme oss l Kina. Ja, her om dagen kunne vi l og med være med på Gudstjeneste på Halsa mens vi sa i sofaen her! Vi er så heldige og privilegerte på så mange måter, at vi har bare lyst å si takk l både Gud og mann. Selv om hverdagene våre kan være fulle av u ordringer, så er Gud mye større enn alle u ordringer. Og hvis vi tør å ta Gud i hånden og la han lede oss gjennom disse u ordringene så får vi vokse i prosessen, og så får vi se Guds godhet på en ny måte. La oss bruke våren godt l å så håp inn i menneskers liv, håpet og troen vi har i Gud vår far, og så har han lovet at han skal gi vekst. Jorid Nyhets og bønnebrev fra våre misjonærer i Japan Hei alle sammen! E er at Ingebjørg (født Kivle) og Nathan Mikaelsen (bildet) nå har arbeidet 7 år som prestefolk i Takarazuka Menighet, skal de fra april i år fly e hit l Mie fylke! Fra nå av skal de ikke ha ansvar for noen spesiell menighet, men være områdemisjonærer som stø er flere menigheter og hjelper dem å vokse og nå ut l nye mennesker. Boligen skal være i nærheten av Matsuzaka Meniget. Det var denne kirken Kivles startet, så Ingebjørg er godt kjent i området, og bodde her som barn. For oss som bor i Kawage, så gleder vi oss l å kunne samarbeide med dem enda mer enn l nå. Og når Marianne B. Jacobsen kommer l Japan fra september og begynner å studere japansk, så ønsker vi at hun skal bo i området mellom oss, med ca.30 min. med bil i begge retninger. Be om at vi finner en grei leilighet l Marianne og et hus l Mikaelsens, hvor de kan ha husmøter! Når vi misjonærer er plassert på denne måten i Mie Fylke, så er vi nesten lbake l Forts. side 9

8 8 -Interessant, men krevende Roar Storjord (50) avslu er sin tjeneste som pastor i Meløy søndre menighet når 2012 renner ut av kalenderen. Det har vært en spennende, men også ganske krevende d, sier han. Tekst og foto: Anfinn Myrvang Den siste den har Roar Storjord nemlig vært pastor i 50 % s lling i Meløy søndre frikirke og ha 50 % s lling som kateket i Den norske kirke i Meløy. Å ha to s llinger kan l der være ganske slitsomt. Mye av arbeidet i menighetene går i hverandre, og det er ikke all d like le å begrense seg l 50 % verken her eller der, sier han. Roar Storjord har vært eldste i Meløy søndre menighet Roar Storjord. Fra Frikirken l Den norske kirke fra ny år siden 2006, og pastor med spesielt ansvar for Halsaområdet siden S llingen har vært et ledd i prosjektet som har ha som fokus å se på mulighetene for evt. å danne en egen menighet på Halsa. Det har vært spennende, selv om vi ikke vet helt klart enda hva u allet av tenkingen rundt menighetsstrukturen vil bli. Han har opplevd at søkningen l kirken på Halsa har vært god og at nye er kommet l. Derfor ønske han både lykke l med - og velsignelse over - menighetsplanteprosjektet på Halsa. Roar går nå over i 100 % s lling som menighetspedagog i Den norske kirke i Meløy, med hovedansvar for trosopplæringen for konfirmantene i Meløy. Han vil fortsa bo på Engavågen. I hvert fall inn l videre. - Har kanskje for mange prosjekt jeg må gjøre ferdig, humrer han. I si «dligere liv» har Roar bl.a. vært kretssekretær i Sjømannsmisjonen i seks år. Det innebar også minst e vikariat i året i en eller annen sjømannskirke. Tre julehøy der har han vært prest på oljepla orm i Nordsjøen. Og han har bak seg vel fire år som pastor i Meløy nordre Frikirke. Det er med andre ord en mann med variert erfaring som nå trer inn i tjeneste for Den norske Kirke. Vi har all grunn l å takke Roar for trofasthet i pastortjenesten i Meløy søndre Frikirke. Det er en svært likanes kar med velutviklet sans for humor som nå vil bli savnet i våre rekker. Og vi ønsker ham lykke l som menighetspedagog i DNK. Tilsynsbesøk Menighetens lsynsmann - pastor Alf Pe er Hammersmark, var på lsynsbesøk i dagene nov. Re før jul fikk vi hans rapport e er lsynet. I rapporten gir han honnør l menigheten for at vi tar godt vare på våre kirkehus. Han ber oss glede oss over - og forundre oss over - at menigheten har få være med å forkynne evangeliet i vårt ldelte område i over 121 år! Og at vi i forventning og takk-

9 9 nemlighet bør vende oss l Gud og spørre: Skal vi få lov l å fortse e? Herre, hvordan og hvor, og hvor hen!? - Han fortse er: Gud har fortsa store planer for Søndre Meløy Frikirke-menighet. Mange er bli berørt av evangeliet, - mange vet veien, - mange har ta i mot Jesus i løpet av disse 121 årene. De e vil Gud skal fortse e. Han har en vei, en plan: Dere skal fortse e å spørre Ham, sammen! Han oppmuntrer l fortsa godt samarbeid med UiO Nordland på Nordtun, det er veldig vik g for begge parter. Og u ordrer oss l å ta ini a v l mer samarbeid og samkvem med frikirkemenighetene rundt oss. Hammersmark avslu er rapporten slik: Meløy Søndre menighet er vik g for Herren. Herren er glad i hver eneste en av dere, og Han lever i forventning om at flere skal bli lagt l flokken. forts. Nyhets bønnebrev fra Japan. den første den da Frikirken begynte si arbeid i Japan i 1950! Da var også Mie Fylke det området hvor Frikirken satset sine kre er, og de eldste menighetene som er her, er alle startet av Frikirkens misjonærer. I Mie Fylke er det fra april 8 menigheter med 3 japanske prester og 1 japansk evangelist. Så dere forstår nok at her må vi samarbeide godt, og o e må folk tale flere ganger pr søndag. I Kawage og i en liten menighet i Misugi, har vi gudstjeneste på e ermiddagen, slik at de e er mulig. Vi tenker å legge opp med stabsmøter og felles bønnemøter for oss arbeidere i Mie, slik at vi vet om hverandre og kan stø e hverandre. Det er ca.3 mer med bil fra den nordligste l den sørligste menigheten. Det er mangel på arbeidere som tvinger oss l de e te e samarbeidet, men flere av oss tror at ne opp de e vil være l velsignelse både for oss arbeidere og for menighetene. Mie Fylke er det området i Japan som har færrest kirker. Her er 100 menigheter på 2 millioner mennesker. Mange landsbyer har ingen kirke eller kristne samlinger. Det er mindre enn 15 evangeliske misjonærer i fylket. Dessuten har vi hovedsetet for Shintoismen i Ise, noe som gir fienden et sterkt fo este. Men vi ser hvordan Jesus se er mennesker fri og gir dem et meningsfylt liv. Sist jeg var på et arbeidermøte for hele Kinki Kirke, var det en av de kvinnelige japanske prestene som takket misjonen for å ha sendt misjonærer l Japan. Hun takket for det gode livet hun hadde få pga. disse. Jeg vil gjerne bringe denne takken videre l dere som sender oss! Til slu vil jeg ønske dere et God Ny År 2013! Hilsen Ingrid Aske i Kawage, Japan NB.: Les mer på bloggen h p://japanforjesus.info/ og

10 10 Med fokus på Bibel og misjon Bibeldagen 27. januar ble markert i søndre Meløy med fullsa Osa frikirke Tekst og foto: Anfinn Myrvang Den årlige Bibeldagen har lang tradisjon for å være et samarbeidsarrangement mellom Den norske kirke og Frikirken. I år samlet kirkesamfunnene seg i Osa frikirke på Engavågen. Dagens taler var Rolf Ekenes. Han kommer fra Nø erøy, er dligere misjonær og nåværende styremedlem i Bibelselskapet i llegg l å være lsynsmann i Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn. Årets Bibeldag fokuserte på de asia ske landene Vietnam og Kambodsja. Her er kristendommen på fremmarsj, men mangelen på bibler er stor. Midlene som ble samlet inn rundt om i landet FRA BIBELSELSKAPET: Rolf Ekenes var utsending fra Bibelselskapet, og holdt dagens preken i Osa frikirke. denne søndagen går l trykking og utbredelse av bibler i disse to landene. Kollekten i Osa frikirke gav kroner l de e SØNDAGSSKOLEN: «Her er jeg Jesus», synger fire jenter fra søndagsskolen, som ble ledet av Idun Steine.

11 11 arbeidet. Ekenes gav også forsamlingen god og informa v informasjon om situasjonen i, og om det kristne arbeidet som u øres i Vietnam og Kambodsja. Misjonsarbeidet ble også aktualisert for forsamlingen gjennom forbønnshandlingen for de tre gruppene med ungdommer fra Ungdom i Oppdrag på Nordtun, som nå drar ut i verden på misjonspraksis en gruppe drar l Hellas/ Kroa a, en l Chile og en l Nepal. Se omtale om teamene fra UiO Nordland på neste side, og besøk gjerne bloggene deres for å få vite enda mer. VAKKERT: Ragnhild Angell sang seg inn i hjertet på forsamlingen. Hun synger både med autoritet og kvalitet. MISJONÆRER: Denne gruppen med UIO-studenter er nå på vei l misjonspraksis i Chile. Forbønnshandlingen ble ledet av sogneprest Leif Larsen.

12 12 Disippeltreningskolen (DTS) på UiO - Nordtun skola Siden september har de 12 studentene ved DTS'en ha mange uker med undervisning kombinert med turer og team-tjeneste. De har lært mye om hvem Gud er, hvem de selv er og hvordan Gud kan bruke dem l å dele de gode nyhetene om Jesus. Tidlig i februar reiste de på misjons praksis l tre forskjellige steder i verden: Nepal, Chile og Hellas / Kosovo. Her er kort om tjenesten l de tre teamene: Nepal: Undervise på husmøter, kirker, andre UIO senter m.m. Forkynne evangeliet i avsidesliggende landsbyer, arbeide med slum-barn, hjelpe en norsk en norsk misjonær med et prosjekt for turister og ha "frilu s møter" for å dele evangeliet og be for folk. Les mer på (på engelsk). Chile: De e teamet reiste l byen Pichilemu og senere l hovedstaden San ago. Deres fokus er å hjelpe prak sk som å gjenoppbygge e er jordskjelvet for noen år siden. De ønsker å dele evangeliet l dem som ikke kjenner Jesus, gjennom evangelisering, musikk og barnearbeid. Les mer på (på engelsk). Hellas / Kosovo: De e teamet reiste først l Hellas. De ønsker å bringe Guds rike l grekerne gjennom evangelisering og prak sk hjelp. De ønsker også å nå ut l de som har vært utsa for menneskehandel. Senere i Kosovo, vil teamet arbeide med menigheten i byen Peja. Du kan lese mer på: engelsk). Alle tre teamene vil være lbake på Nordtun skola i begynnelsen av april. Studentene ser fram l å dele med dere da! Historier om hva Gud har gjort både i folk de har mø og i dem selv. Arno Bremer (DTS leder) DIVE I slu en av januar kom 24 tenåringer fra regionen på Ungdomsleiren DIVE (å dykke). Formålet med leiren er å bygge opp troen gjennom moro, fellesskap, undervisning og lbedelse. Temaet for ungdomsleir var 100% deg og 100% Gud, å tørre å dykke dypere i troen. Vi som DTS studenter ble u ordret gjennom å dele og lede ungdommene i lovsang, undervisning, grupper og leker. Både studenter og ansa e ser lbake på ei flo helg med Gud og hverandre. Vi lærte sannheter om hvem Gud er, hvordan Gud ser oss og elsker oss. Vi snakket med hverandre om hvordan Gud kommuniserer med oss, hvordan vi kan kommunisere med ham, og opplevde Gud tale l oss på ulike måter. Flere ble berørt av fellesskapet, gjennom lovsangen eller fikk profe ske ord. Vi ser alle begeistret fram l neste gang: DIVE på Nordtun Skola mai. (fra 8.kl. og oppover). Maaike van Vuren (Student)

13 13 Menighetsprosjektet Halsa Hva er ståa? Høsten 2012 ble det klart at fellesskapet på Halsa skulle ha et større ansvar for det arbeid som drives. De e samkjøres med Meløy søndre og vi fordeler ansvar og oppgaver i fellesskap. De e medfører at det arbeidet som har vært i mange år videreføres, men at det administreres i en større grad fra Halsa. De e er i tråd med de anbefalinger som er gi fra Frikirken sentralt. De e har ført l at det avholdes regelmessige åpne planleggingsmøter der det samtales om det arbeidet som drives og der vi sam dig legger l re e for nytenking.. Det er valgt ei ledergruppe som holder kontakten med pastor og eldsteråd og med veilederne som vi har fra Frikirken sentralt. For det neste året ønskes det å fokusere på 5 ulike tema i månedene fremover. Disse temaene er misjon. lære dem, døpe dem, tjeneste og lbedelse.de e ønsker vi skal gjenspeiles i de ulike ak vitetene. Målet er at alle som ønsker det skal få oppleve et godt fellesskap, få bruke de krea ve evnene sine og finne sin gave og tjeneste, og vokse i troen. Økonomien er avklart i og med det er oppre et en konto for givertjeneste l prosjektet der pengene skal gå l bl.a. innleie av forkynnere eller andre resurser. Kontonummeret er: Kollekten på gudstjenestene skal gå l Meløy søndre Menighet og misjon, og basaren avholdes i april for å samle inn penger l vedlikehold av huset. Eldsterådet har det overordna lsyn og pastoren deltar så langt han har mulighet. Å gå nye veier som aldri har vært gå før er u ordrende, men i ydmykhet og tro l Herren håper vi at fellesskapet fortsa skal få være et posi vt bidrag i vår bygd. Vel mø på samlingene kl første rsdag hver måned. VEDLIKEHOLD RESTAURERING INNE/UTE ROLF OLSEN SNEKKER OG VAKTMESTERTJENESTER Jektvikveien 85, 8170 ENGAVÅGEN TLF

14 14 Konfirmanthelg på Selvær, februar Å dra på leir eller samling sammen med andre konfirmanter, er en vik g del av konfirman den. Å møte andre ungdommer i samme alder som har de samme spørsmål og tanker om tro, skaper trygghet og åpenhet. Sammen med frikirke-konfirmantene i Rødøy, Nesna, Meløy Søndre og Lovund/Træna, fikk vi igjen en fin samling denne helgen på Selvær. Siste stoppested for hur gbåten e er Træna. Langt ute mot storhavet. En søt liten plass, som en av konfirmantene beskrev det i en SMS l sine foreldre. Vi leide skolen på stedet. Sov på klasserom, lagde mat selv og vasket og ryddet, hadde ak viteter og ballspill i gymsalen, gikk tur rundt øya og besøkte en liten bu kk (med lite utvalg og s ve priser). Frikirken på Selvær er nærmeste nabo l skolen, så her hadde vi samlinger med undervisning, kveldssamlinger, kors-samling og gudstjeneste på søndag. Gudstjenesten var det konfirmantene som stod for det meste. Preken hadde pastor Hans Arne Guldbrandsen fra Lovund/Træna. Lørdag kveld var en opplevelse. Samlet rundt et lysende kors av telys, ly ende l musikk og andakt, kom mange konfirmanter fram l forbønn og velsignelse. Vi erfarte et himmelsk nærvær i s llhet og llit l Gud. Noen ville ikke gå e erpå. Slik er det å smake og kjenne at Herren er God, Salme 34,9. På bildet ser dere konfirmantene samlet e er gudstjenesten på søndag. Totalt 12 konfirmanter og 2 ledere. Dessverre kunne ikke 3 av våre konfirmanter være med, samt en fra Rødøy. Håper at vi kan være fulltallig på neste samling. Det blir alpin-turen l Hemavan i Sverige, 28.februar l 3.mars. Husk oss gjerne i bønn i denne vik ge ungdoms den! Det er mange vik ge valg som skal tas. Og det aller vik gste er vår relasjon l Veien, Sannheten og Livet, Jesus. Bjørn R.

15 15 meloysondre.frikirken.no Det nye kirkeåret innledet vi med å innvie vår nye webside. Vi har lenge ønsket å være lgjengelig også på interne for de som ikke har mulighet å være lstede i kirkene. Frikirken sentralt har gjort avtale som gjør at alle menighetene for en rimelig penge kan få egne websider. E er li opplæring og testkjøring noen uker, var vi klare for å slippe siden ut på ne. Det tar li d å innarbeide at vi har kommet på ne, både for brukerne og for oss som oppdaterer sidene. Men vi ønsker at de e skal være et posi vt lskudd l å nå nye mennesker med ordet om hvem Jesus er og hva han har gjort for alle menneskene på jorden. Oppe i topp menyen på siden finner du en fane der det står Media. Trykker du deg inn på den vil du finne noen taler vi har ta opp og lagt ut. Vi håper e er hvert at vi skal klare å få lagt ut alle søndagens taler fortløpende for å nå ut l flere. Vi har enda en vei å gå før vi klarer det, men det kommer li e er li. I venstre margen skal du l en hver d finne oppdatert kalender for det som skjer i menigheten. Klikk deg inn på siden, og kom gjerne med lbakemelding på hva du synes om siden. Vi kan bli bedre av lbakemeldinger fra dere som er inne å ser på siden! Adressen l siden er som du ser av overskri en: meloysondre.frikirken.no Henv.: S g Einar Mork - s Per-Arne Engamo - Sentrum 2, 8150 Ørnes Telefon Telefax Mobil Åpningstider: Mandag - fredag kl Lørdag kl Velkommen til vårt flotte anlegg ved Holandsfjorden, 15 km fra Svartisen. Store og små hytter. Rom. Kiosk. Båtutleie. Populær lekeplass. Natursti e-post:

16 16 VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE s.i faste Halsa Frikirke Luk. 22, Gudstjeneste s.i faste Osa Frikirke Joh. 6, Gudstjeneste. Bjørn R. Stien Maria Budskapsdag Åg Frikirke Luk. 1, Gudstjeneste. Bjørn R. Stien. Årsmøte Palmesøndag Osa Frikirke Joh. 12, Gudstjeneste. Anne Britt Sukka Skjærtorsdag Åg Frikirke Osa Frikirke Halsa Frikirke Joh. 13, Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien Nattverdgudstjeneste. Bjørn R. Stien Nattverdgudstjeneste Påskedag Osa Frikirke Joh. 20, Høytidsgudstjeneste. Bjørn R. Stien s. i påsketiden Halsa Frikirke Tema Tjeneste Gudstjeneste. Bjørn R. Stien s. i påsketiden Osa Frikirke Åg Frikirke s. i påsketiden Mark. 6,30-44 Familiegudstjeneste. Bjørn R. Stien Gudstjeneste. Bjørn R. Stien Joh. 14,1-11 Halsa Frikirke Gudstjeneste s. i påsketiden Osa Frikirke Joh. 17, Gudstjeneste. Bjørn R. Stien s. i påsketiden Halsa frikirke Matt. 6, Gudstjeneste. Nattverd Kr. Himmelfartsdag Joh. 17,1-5 Åg frikirke Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien Søndag før pinse Osa Frikirke Joh. 16, Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien Grunnlovsdagen Osa Frikirke Luk. 17, Familiegudstjeneste. Bjørn R. Stien Pinsedag Halsa Frikirke Joh. 14, Gudstjeneste Treenighetssøndag Osa Frikirke Luk. 24, Gudstjeneste. Bjørn R. Stien s.i treen.tiden Joh. 3,1-13 Ingen gudstjeneste. Det kan bli endringer i dette oppsettet. Se oppslag / Annonse. Vårbasar Halsa Frikirke Den tradisjonelle vårbasaren arrangeres lørdag 6. april. Se oppslag for nærmere dspunkt.

17 17 Slekters gang Ved døpefonten 21. oktober i Osa Frikirke Thia Sjøteig Nygård Foreldre: June Jeane e Sjøteig Nygård og Joakim Nygård Bosa på Enga Bruk bønnekortet for fadderbarna våre regelmessig! Fullført løp Antona Magdalene Karlsen, Reidun Hansine Skogli, Sally Olea Stavnes, f , d , gravl. Osa kirkegård f , d , gravl. Halsa kirkegård f , d , gravl. Fore kirkegård Vi lyser fred over deres minne! Vi gratulerer! Jakob Dalheim, Enga fyller 90 år 6. mars Oddvar Lund-Hansen, Hokksund fyller 70 år 14. mars Dagny Hansen, Åmnessundet fyller 95 år 17. mars Einar Johan Buvik, Glom ord fyller 85 år 25. mars Solveig Rånes, Vall fyller 91 år 29. mars Perly Baardsen, Bodø fyller 75 år 3. april Ester Bra land, Halsa fyller 96 år 6. april Perly Lyngøy, Vall fyller 95 år 17. april Torolf Skogli, Halsa fyller 85 år 25. april Ebba Angell, Kjeldal fyller 95 år 27. april Aud Karin Palm, Hammerfest fyller 75 år 4. mai Harald Torrissen, Grønøy fyller 75 år 18. mai Mary Jørgensen, Grønøy fyller 92 år 20. mai Ruth Gjevik, Trondheim fyller 94 år 31. mai Formiddagstreff framover våren Tirsdag 5. mars kl Halsa Frikirke Torsdag 7. mars kl Osa Frikirke Tirsdag 2. april kl Halsa Frikirke Torsdag 4. april kl Osa Frikirke Tirsdag 7. mai Torsdag 9. mai kl Halsa Frikirke kl Osa Frikirke Alle velkommen!

18 PASTOR Bjørn Roger Stien, 8170 Engavågen Kontortid: onsd. og torsd. kl tlf fax Pastor priv. tlf E-postadresse: Kirkekontoret i Osa Frikirke Adresse: Osa 10, 8170 Engavågen ELDSTE Helge Halsos, tlf Per-Arne Engamo, tlf LEDERE HUSSTYRENE: Halsa: Svein O. Nymo, Osa: Turid Myrvang, Åg: Marie Olga Aag, Økonomidiakon: John P. Halsos, Kasserer: Hans Brattøy, For givertjenesten: MENIGHETENS BANKKONTO Adr. Osa 10, 8170 ENGAVÅGEN MENIGHETSBLADET Redaksjonskomite : Bjørn Roger Stien og Per-Arne Engamo 18 BYGG RIMELIG KVALITETSVARER TIL RIMELIGE PRISER Tømmer-, snekker-, betong og flisarbeider. Her kjøper du dine byggevarer. Tlf Fax HALSA E-post: frikirken.no Kontingent: Frivillig. Men vi trenger din gave. Giro: merk: Menighetsbladet Menighetsweb Redaksjon: Per-Arne Engamo og Stig Einar Mork Meløy Elektro Postboks 253, 8151 Ørnes ELFAG - NÅR DU TRENGER ELEKTRIKKER

19 19 Reparasjoner - EØS kontroll - Oppretting - Lakkering - Bensinstasjon E-post: Tlf Fax Halsa Handel 8178 HALSA Tlf Fax Engavågen Åpn.tider: (18) Tlf Nordtun HelseRehab Adr Engavågen Tlf: Fax Ligger ved Engavågen Meløy Kommune 45 enkeltrom, 4 dobbeltrom Alle med telefon, TV, dusj, WC Tlf Fax Ørnes Begravelsesbyrå Tlf ØRNES All assistanse ved begravelser Blomster/ Transport/ Salmetrykk Salg av gravstener/lykter/ ornamenter/ Oppussing av gravstener/gravering GRAVMONUMENTER Salg av monumenter. Behjelpelig med oppussing, fornying og vedlikehold av monumenter og gravrammer. Gratis oppsetting av monumenter. Kolbjørn Angell 8170 ENGAVÅGEN Tlf

20 20 Evt. retur: Frikirken Meløy søndre Osa Engavågen Hvor er de e? Bildet bakpå forrige blad var ta i hagen ved pastorboligen på Enga. (Har du et bilde som kan passe her? - Det må være fra menighets-distriktet! - Send det med beskrivelse l bladets e-postadresse.) Alt skapte han vakkert, hver ng l sin d. Ja, alle der har han lagt i menneskenes hjerte. Likevel kan ikke mennesket fa e det Gud har gjort fra begynnelse l slu. Fork 3,11 Ja, tenk på din skaper før sølvsnoren slites og gullskålen brister, før krukken knuses ved kilden og hjulet knekker og faller i brønnen, Fork 12,6

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Å være misjonær i England

Å være misjonær i England Å være misjonær i England Nå har det gått noen måneder, og både jeg (Solgunn) og dette årets ettåringer har kommet oss vel til rette i England. I år har vi 7 ettåringer fordelt rundt i Cumbria; 4 norske,

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 EFESERNE KLUSS I VEKSLINGEN Se for deg situasjonen. Paulus holder sin siste tale, ikke bare e er 3 år i Efesos, men e er å ha fullført si oppdrag om å være et vitne om Jesus

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål:

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål: L G. T 1 7 T 1 P : L, G! I Apg. 18 møter vi en skikkelig tøff dame. Priska nevnes sammen med sin mann, Akvila, slik skikken var, men flere steder står hennes navn først. For en nordmann i 2013 er de e

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer