Årsplan Skeisbotnen barnehage. Skeisleira Hagavik.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no"

Transkript

1 Årsplan Skeisbotnen barnehage Skeisleira Hagavik

2 Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3 Pioner barnehager s. 4 Skeisbotnen barnehage s. 4 Småbarnsfløy s. 5 Rød og Blå avdeling s. 5 Storbarnsfløy s. 5 Grønn avdeling s. 5 Gul avdeling s. 5 Friluftsgruppen s. 6 Våre satsningsområder s. 7 Maritim barnehage s. 7 Turer og nærmiljø s. 7 IKT et nytt satsningsområde s. 7 Kosthold matservering s. 8 Bibliotek s. 8 Prosjektarbeid s. 9 Barns medvirkning s. 10 Prosjekt-, ukeplaner og månedsavis s. 10 Pedagogisk dokumentasjon s s. 11 Vil du være vennen min? s. 11 Brannvernuken s. 11 Solsikkebarnehage s. 12 Julen 2013 s. 12 Dyrenes verden fantasi og virkelighet s. 12 Tradisjoner s. 13 Bursdagsfeiring s. 13 Omsorg, lek og læring s. 13 Språk- og lekegrupper s. 13 Overgang barnehage skole s. 14 Samarbeid med barnas hjem s. 14 Oppstart- og foreldresamtaler s. 14 Foreldremøter s. 14 Foreldreråd og SU s. 14 Brukerundersøkelse s. 14 Systematisk vurdering s. 14 Kontaktinformasjon s. 15 Planleggingsdager s. 15 Årsplan Skeisbotnen barnehage

3 Innledning Barnehagens samfunnsmandat innebærer at vi i nært samarbeid og forståelse med barnas hjem ivaretar barnas behov for omsorg og lek, danning og allsidig utvikling. Lov om barnehager Barnehageloven er de øverste juridiske rettsreglene som barnehagene i Norge styres etter, og gir retningslinjer for barnehagens formål og innhold. Rammeplan for barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift til barnehageloven, og tar for seg barnehagens samfunnsmandat og barnehagens rolle knyttet til det enkelte barnet. Rammeplanen inneholder 7 fagområder for barnehagen: 1. Kommunikasjon, språk og tekst 2. Kropp, bevegelse og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Natur, miljø og teknikk 5. Etikk, religion og filosofi 6. Nærmiljø og samfunn 7. Antall, rom og form Rammeplanen gir barnehagen en forpliktende ramme for blant annet samarbeid med barnas hjem, overgang barnehage skole, og barns medvirkning. Fagområdene skal være med å gi barna grunnleggende kunnskaper, og innholdet vi presenterer skal være med å støtte barnas vitebegjær, kreativitet og nysgjerrighet. Årsplan Årsplanen bygger på Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, oppdragelse og læring, samt si noe om hvordan barnehagen skal sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Årsplanen presenterer planene for det pedagogiske arbeidet barnehageåret , og gir en beskrivelse av barnehagens pedagogiske grunnsyn. Den inneholder utdyping av tanker og ideer om hvordan vi arbeider i hverdagen for å fremme hvert enkelt barns selvfølelse, trygghet og medbestemmelse. Den er et arbeidsredskap for personalet, og den gir foreldre innsikt i barnehagens satsningsområder. Årsplanen er også en beskrivelse av vår organisatoriske virksomhet, og er et grunnlag for myndighetenes tilsyn, samt en informasjonskilde for eier, politikere og andre. Årsplan Skeisbotnen barnehage

4 Pioner barnehager Skeisbotnen barnehage er en del av Pioner barnehager: Skeisbotnen barnehage på Os, Furehaugen barnehage på Askøy og Dr. Brandts barnehage i Oslo. Skeisbotnen og Furehaugen barnehager er begge maritime barnehager, mens Dr. Brandts er en bybarnehage beliggende sentralt i hovedstaden. Pioner barnehager ønsker å være LYTTENDE, ENGASJERTE og NYSGJERRIGE organisasjoner. Skeisbotnen barnehage Skeisbotnen barnehage er en ny barnehage lokalisert i naturskjønne, rolige omgivelser på Nore Neset i Os, med fjæra og sjøen like i nærheten. Skeisbotnen barnehage skal være en barnehage som møter hele barnet. Barna skal få faglige utfordringer, og sammen med hverandre og de voksne få utvikle sitt vitebegjær, sin nysgjerrighet og sin lærelyst. Skeisbotnen barnehage åpnet 06. desember Barnehagen har totalt 19,2 årsverk, og 9 utdannede pedagoger. Medlem av PBL-A, Private Barnehagers Landsforbund. Barnehagen har 5 avdelinger med totalt 90 barn. Vi har to småbarnsavdelinger, en avdeling med barn fra 2-4 år, en storbarnsavdeling og en friluftsgruppe. Barnehagen har totalt kapasitet til ca 105 store barn. Årsplan Skeisbotnen barnehage

5 Småbarnsfløy Rød og Blå avdeling Rød og Blå avdeling er småbarnsavdelinger med barn fra 0-3 år. På småbarnsavdelingene står barnas primære behov i fokus. Vi er opptatt av at barna skal være trygge og ha tilhørighet til gruppen og barnehagen. Vi jobber mye i ulike lekegrupper, der de voksne er tilgjengelige på gulvet sammen med barna. Vi jobber også mye med drama, musikk og rytmer, og legger opp til turer i ulendt terreng ute i naturen. Storbarnsfløy Grønn avdeling På Grønn avdeling har vi barn i alderen 3-6 år. Barna deles i hovedsak inn i to grupper. På avdelingen jobber vi aktivt med barnas sosiale kompetanse i deres naturlige miljø i leken. De voksne oppmuntrer og veileder barna til god kommunikasjon sammen med andre, og fokuserer på at barna selv skal finne løsninger sammen. Vi har også et stort fokus på at barna skal oppleve leseglede, og leser derfor mye bøker og forteller eventyr. På Grønn avdeling er vi glade i naturen og går mye tur i nærmiljøet vårt. Her utforsker vi dyre- og plantelivet, og vi er opptatt av å formidle holdninger om viktigheten av å ta vare på miljøet rundt oss. Førskolebarna på avdelingen er med på SAMBA, et samarbeid med Nore Neset skole og barnehagene i nærområdet. Gul avdeling Gul avdeling er en avdeling med barn i alderen 2-4 år. Vi har en fast dagsrytme som fungerer som en trygg ramme i barnehagehverdagen. Gul avd jobber mye med sang og drama, vi dramatiserer eventyr, synger og har rim og regler. Barna viser stor interesse for dette, og de voksne ønsker å følge opp barnas ideer og innspill. Ofte er det barna selv som dramatiserer og leder samlingene videre. To ganger i uken har vi språkgrupper der en voksen tar med seg 3-5 barn og har Årsplan Skeisbotnen barnehage

6 ulike språkstimulerende aktiviteter. Vi er også på tur to dager i uken, her er det barnas opplevelser som står i fokus. Vi undrer oss sammen over forskjellige ting/ dyr vi finner i skogen/ fjæra, og tar gjerne med oss det vi finner tilbake til avdelingen eller akvariet. Avdelingen ønsker å gi barna mestringsfølelse, det er barnas utrykk som står i fokus. Barna skal føle mestring med det de gjør og lager. Friluftsgruppen Friluftsgruppen ønsker å kunne tilby barna felles naturopplevelser, kunnskap om naturen og utfordringer knyttet til motorikk og bevegelse. Friluftsgruppen fungerer som en egen avdeling med 13 barn i alderen 4 5 år. Gruppen er på kortere og lengre turer ca 3-5 dager i uken. Vi går i hovedsak på tur i nærmiljøet, og vi har mange og varierte steder å gå til: gapahuken i Skeistøa, «Det velta treet», gapahuken bak Nore Neset skule, eller «100-meter-skogen» like ved barnehagen. Alle barna skal oppleve glede og mestring på gruppen. Barnas tanker og ideer er derfor viktige for oss når vi planlegger og legger til rette for turer og aktiviteter. Naturen gir oss mulighet til å undre oss og filosofere rundt all vardens spørsmål sammen med barna. Vi ønsker at barna skal få et naturlig forhold til naturen og miljøet rundt oss, der miljøvern er en naturlig del av hverdagen vår. Vi høster også av det naturen har å by på som blåbær, bringebær, jordbær, bjørnebær, tyttebær og rognebær. En til to ganger i uken lager vi sunn varmmat sammen med barna. Det gjør vi både på tur og på utekjøkkenet vi har i barnehagen. Naturen innbyr til naturlig utforskning, utfoldelse og lek. Vi forsøker å ta vare på de magiske øyeblikkene gjennom pedagogisk dokumentasjon. Vi har alltid fotoapparat med oss, og vi tar mye bilder. Barna er gjerne med og velger ut bilder, og vi samtaler med barna om opplevelsene deres. Førskolebarna er med i SamBa. Årsplan Skeisbotnen barnehage

7 Våre satsningsområder Maritim barnehage Skeisbotnen barnehage er en maritim barnehage. Med bakgrunn i Os kommune som en kystkulturkommune ønsker vi å lære barna noe om livet i og ved sjøen. Vi har en egen skjærgårdsjeep som vi bruker på kortere turer sammen med barna. På uteområdet til barnehagen har vi et eget saltvannsakvarium. Barnehagen jobber med å være en maritim barnehage gjennom hele året, med maritime aktiviteter, bøker, spill og leker. Turer og nærmiljø Skeisbotnen barnehage ønsker å være en aktiv del av nærmiljøet på Os. De ulike avdelingene deler barna inn i ulike turdager hver uke. Vi ønsker å la barna få bli kjent i og med nærområdet rundt barnehagen, men vil også innimellom dra på lengre turer. Vi tar utgangspunkt i barnas kunnskap, og i deres forståelse og opplevelser av nærmiljøet når vi er på tur. Barnehagen har også mulighet til å benytte en gapahuk i Skeisstøa. IKT et nytt satsningsområde i Pioner barnehager I en verden der teknologi får en stadig større rolle, ønsker Pioner barnehager å utforske dette nærmere gjennom satsning på digital kompetanse i barnehagen. Vi ønsker å være med på å gi barna et reflektert syn på bruk av digitale verktøy, da å beherske dette vil være sentralt for barn i blant annet videre skolegang. I barnehagen ønsker vi å jobbe med digital kompetanse sammen med barna. Med en tilnærming til bruk av IKT i hverdagen, vil vi stimulere til kreativitet og skaperglede, samt inspirere til å jobbe med barnas egne kreative uttrykk. Årsplan Skeisbotnen barnehage

8 Kosthold - matservering Barnehagen serverer alle måltider i barnehagen. Det innebærer frokost, lunsj og frukt. Vi har smørelunsj til frokost og lunsj, samt et varmmåltid i uken. Barn med allergier får servert alternativer i samråd med foreldre. Vi er opptatt av et variert og sunt kosthold, og har fokus på barnas matglede. Gjennom å ta barna aktivt med i matlagingen håper vi å fremme matglede og et positivt forhold til sunn mat. Vi er en del av kostholdsprosjektet Fiskesprell, der målet er at barn og unge skal spise mer fisk. 3 av 4 varmmåltider er i hovedsak fiskemåltider. I tillegg serveres det fiskeprodukt til alle smøremåltider. Barnehagen er også en 5-om-dagen barnehage, der vi blant annet forplikter oss til å servere frukt og grønt til alle måltider. Pioner barnehager har en egen kostholdsplan. Vi ønsker i tråd med sentrale retningslinjer, å legge til rette for et sunt og variert kosthold i barnehagen. Barnehagen har også et eget utekjøkken, der vi kan tilberede mat sammen med barna. Når barna er med å lage mat lærer de om mengde, måling og vekt. I tillegg er det viktig med rene hender og rene redskaper. Barna er med på hele prosessen: planlegge, forberede, tilberedning og rydding, og maten smaker alltid litt bedre når man får være med å lage den. Bibliotek Et av våre satsingsområder dette barnehageåret er å lese mer sammen med barna. Vi har derfor omformet et av rommene på Grønn avdeling til et bibliotek. Vi ønsker å ha et spesielt fokus på barnebøker med kvalitetsinnhold. Biblioteket skal være et rom der barna kan få ro i en aktiv barnehagehverdag. Biblioteket er også et rom der barna skal få stimulert sin fantasi, der de får muligheten til å fabulere og undre seg, og delta i aktiv dialog sammen med andre barn og voksne. Barna vil få hvert sitt personlige lånekort til biblioteket, og vi snakker mye om hva et bibliotek er: Hva gjør vi på et bibliotek? Hva finnes på et bibliotek? Hvordan vil vi ha Årsplan Skeisbotnen barnehage

9 det på biblioteket vårt? Hva vil vi lese om? Hvilken type bøker vil vi ha? Målet vårt med biblioteket er å la barna få oppleve leseglede i gode og trygge omgivelser. Når vi leser med barna ønsker vi at dette skal være en sosial aktivitet som gir de mulighet til medvirkning, ved å gjenfortelle, dikte videre på historien, samtale om bilder, smake på nye ord, og knytte innholdet i bøkene til barnas egne erfaringer. Litteratur er språk og gir barna erfaringer med skriftspråket. I bøkene vil barna møte ord og uttrykk som ikke er en del av deres hverdag. På denne måten vil bøker være med på å utvide barnas ordforråd. Når vi leser for barn kan vi ta de med til ulike verdener, de får oppleve ting som er annerledes enn sin egen hverdag, de utvikler fortellerkompetanse, de vil lære seg hvordan en forteller en historie, og slik vil de få erfaringer med gjenfortelling og et språk som foregår utenfor her-og-nå-situasjoner. Via personene i bøkene kan barna finne noen de kan identifisere seg med, og innholdet i bøkene vil gi barna fellesreferanser og stoff til leken, fantasien og fortellergleden deres. Prosjektarbeid Skeisbotnen barnehage ønsker å bruke pedagogiske arbeidsformer som legger til rette for læring gjennom erfaring. Barn lærer gjennom egne erfaringer, og knytter læringen til egne referanser og forståelser. Gjennom dette arbeidet ønsker vi å realisere noen av de målene vi har for det pedagogiske innholdet. Prosessene i prosjektarbeidet vil hele tiden stå sentralt, og være der hvor resultatene kommer til syne. Vi ønsker å tilby et bredt aktivitetstilbud som gir barna mulighet til å velge aktiviteter selv ut fra egne forutsetninger, ønsker og behov. Årsplan Skeisbotnen barnehage

10 Barns medvirkning Sentralt i våre prosjektarbeid står barns medvirkning. Med barns medvirkning mener vi at barna skal være en del av demokratiske prosesser, både i prosjektene og i barnehagehverdagen. Dette krever reflekterte ansatte, og et klart og definert syn på barn. Vi skal følge barnets tempo, være opptatt av barnets deltagelse og mestring, og vi skal lære i fellesskap sammen med barna. De voksne har ansvar for å lytte til hele barnet. Ikke bare til hva barna sier med ord, men også lytte til hva barna ikke sier, hva de uttrykker i lek og handling. Den aktive lyttingen hos de voksne bidrar f. eks til valg av tema for prosjekt, innhold i prosjekt der tema allerede er valgt, og den er med på å vise veien videre i et prosjektarbeid. Barn lærer gjennom egne erfaringer, og knytter læringen til egen referanse og forståelse. Vi ser på barn som kompetente mennesker med en iboende evne og vilje til å lære og til å undre seg. Vi tilstreber derfor å la barnas uttrykk, tempo og egenart prege hverdagen vår gjennom ulike aktiviteter. Prosjekt, ukeplaner og månedsavis Prosjektplaner blir skrevet i tilknytning til hvert prosjekt. Ukeplaner med informasjon blir sendt foreldregruppen hver uke på e-post. Ukeplanen er et utgangspunkt, med mulighet for endring i samsvar med barnas tempo, innspill, interesser og behov. Hver måned lages det en månedsavis med bilder, oppsummering og evaluering av arbeidet. Personalet må lage planer for det de tenker kan komme til å skje. Ved å være lyttende underveis må planene gjerne justeres etter barnas innspill og interesser innenfor de rammene vi har lagt. I forbindelse med planene settes det mål for hva barna skal få kunnskap om og hvilke prosesser personalet tenker barna skal gjennom. Underveis i prosjektarbeidet ønsker vi at barna skal være delaktige i selve beslutningsprosessen. Vi ønsker at de skal oppleve at dette er et felles prosjekt, hvor vi sammen undersøker og reflekterer rundt de temaene vi fordyper oss i. Oppleggene vi presenterer vil være en skisse med åpning for forandringer og endring av fokus underveis. Årsplan Skeisbotnen barnehage

11 Pedagogisk dokumentasjon Dokumentasjon av barnehagens arbeid danner utgangspunkt for drøftinger av nye planer og utvikling av virksomheten. Underveis i arbeidet jobber vi kontinuerlig med dokumentasjon. Ved å dokumentere og evaluere arbeidet vi har gjort, legger vi grunnlaget for vår og barnas refleksjon og videre læring. Vi ønsker bevisste voksne som utvikler seg videre gjennom de erfaringene de gjør i hvert prosjekt Ved å vektlegge barnas interesser og ønsker, og gi de mulighet til å medvirke, kan vi ikke på forhånd fastlegge hele prosjektene. Prosjektarbeidene blir gjennomført i hele barnehagen for alle fem avdelingene, men innholdet vil tilpasses de ulike gruppene, barnas læringsbehov og ulike innspill og interesser. Hver avdeling vil derfor kunne ende opp med å jobbe i forskjellige retninger selv om hovedprosjektet er det samme. Mer informasjon om prosjektene knyttet opp mot Rammeplan for barnehager finner en i de ulike prosjektplanene som utarbeides gjennom barnehageåret. Vil du være vennen min? Ved oppstarten av et nytt barnehageår ønsker vi å ha fokus på vennskap, trygghet og tilhørighet. Vi bruker mye tid på at alle barna skal bli trygge og kjent med de andre barna og voksne i barnehagen. Vi vil lese bøker om vennskap, lære oss venne- og navnesanger, samt ha fokus på å si fine ting til og om hverandre. På tur lærer barna å holde hender og ta hensyn til hverandre. Brannvernuken Uke 38 er barnehagen med på den nasjonale brannvernuken. Vi lærer barna om brannvern og vil blant annet bruke opplegget «Eldar og Vanja» tilknyttet dette arbeidet. Vi vil også få besøk av brannbilen fra Os brann og redningsvesen. Årsplan Skeisbotnen barnehage

12 Solsikkebarnehage Vi er en Solsikkebarnehage i regi Sos barnebyer. Vi ønsker å formidle tro på at det nytter å hjelpe barn i andre deler av verden. Rammeplan for barnehager viser til at innlevelse i andre menneskers situasjon vil kunne bidra til medmenneskelighet, solidaritet og toleranse, verdier vi ønsker å videreformidle til barna. Vi har et eget fadderbarn, en liten jente fra India, Sugandhi, som vi støtter økonomisk hver måned. Barn kan bruke sine evner der de er og hvor de bor til å hjelpe andre barn på denne jord - Solsikkeloven - Dette prosjektet avsluttes med en kunstkafe med utstilling av barnas arbeider Julen 2013 «Den største gleden man kan ha, er å gjøre andre glad» Dette ønsker vi skal være hovedbudskapet knyttet til julefeiringen i barnehagen. Vi vil blant annet bygge videre på arbeidet fra tidligere i høst, der vi snakket mye om å hjelpe andre knyttet til fadderbarnet vårt i India. Vi har også laget oss noen faste tradisjoner i barnehagen med bakgrunn i en del av den norske kulturarven: Nissefest, Luciafeiring, barnehagens bursdagsfest, kirkebesøk og jule- og bakeverksted. Vi legger opp til frivillige aktiviteter i rolige omgivelser denne perioden. Dyrenes verden fantasi og virkelighet Våren 2014 starter vi opp et nytt prosjekt vi har valgt å kalle «dyrenes verden fantasi og virkelighet». Barna ser og oppdager dyr når vi er ute barnehagen eller på tur. Av og til er disse dyrene virkelige, og av og til er de bare fantasidyr. Vi ønsker å jobbe videre med dette temaet basert på barnas innspill og ideer. Årsplan Skeisbotnen barnehage

13 Tradisjoner Barnehagen ønsker å tilrettelegge for og opparbeide seg tradisjoner i barnehagen i tråd med norsk kultur og kulturarv. Våren 2014 vil vi markere og snakke om karneval/ fargefest, påske og 17. mai. Bursdagsfeiring Vi ønsker å markere barnas bursdager på en sukkerfri måte der barnet er i fokus. Vi har samling med bursdagssang og krone, og barnet får velge frukt fra en fruktfestmeny. Omsorg, lek og læring Små barn lærer hele tiden gjennom alle de handlinger, erfaringer og opplevelser de gjør. De er nysgjerrige, kreative og fulle av lærelyst. Vi fokuserer på å være aktive, deltakende, støttende og anerkjennende voksne i møte med barnas opplevelser. Gjennom leken tilegner barna seg viktig kunnskap om normer og regler, sosial kompetanse, empati og omsorg. Leken fungerer som en god læringsarena i barnas hverdag. Vi ønsker å tilrettelegge for og skape trygge omgivelser både ute og inne, der barna kan få utfolde seg i lek og aktivitet. Vi vil være voksne som er gode rollemodeller til stede for barna, og lekende voksne som møter barna på deres premisser. Språk- og lekegrupper I barnehagen jobber vi mye med aktiv språkstimulering i ulike situasjoner i hverdagen. Noen barn trenger ekstra språkstimulering, og i språkgruppene har vi organiserte språkopplegg tilpasset barnas behov og alder. Språkgruppene skal preges av lek med språket. For å forsterke ord, uttrykk og handlinger visualiserer og konkretiserer vi som del av læringsprosessen. I hverdagen legger vi til rette for ulike lekegrupper sammen med barna. Barna deles inn i smågrupper sammen med en voksen, etter ulike behov eller ønsker hos barna. Noen barn trenger hjelp til å komme inn i og videreutvikle leken, og vi legger til rette for lek, spill og andre aktiviteter etter barnas innspill og behov. Årsplan Skeisbotnen barnehage

14 Overgang barnehage - skole Barnehagen følger Os kommunes overgangsplan barnehage skole, og er med på SAMBA 4-8, et samarbeidsprosjekt mellom barnehage og skole i Os. Førskolebarna i barnehagen er på faste samlinger sammen med Nore Neset skole og Skorvane FUS barnehage. De er inndelt i grupper på tvers av institusjonene. Barnehagen er spesielt opptatt av at barna som går ut av barnehagen skal være trygge og selvstendige barn. Vi kartlegger ulike behov siste barnehageår, og jobber systematisk slik at de møter skolehverdagen på best mulig måte. For barn som har behov for særskilt tilrettelegging vil barnehagen ta initiativ til overføringsmøte der aktuelle instanser, etter samtykke fra foreldre, møtes for å planlegge overføring og skolestart til beste for barnet. Samarbeid med barnas hjem Oppstart- og foreldresamtaler Foreldrene gis tilbud om to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret. Dette er et frivillig tilbud som barnehagen anbefaler alle å benytte seg av. Denne dialogen skal være en dialog mellom foreldre og barnehage til det beste for barnet. Ved oppstart i barnehagen får alle tilbud om en oppstartssamtale med pedagogisk leder på barnets avdeling. Foreldremøter Det blir holdt en til to foreldremøter i barnehagen hvert år. Vi oppfordrer til at minimum en representant for barna stiller på disse møtene. Foreldreråd og SU Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (SU). Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som skal ivareta og sikre samarbeidet mellom barnehage og foreldre. SU består av to representanter fra foreldregruppen, to representanter fra personalgruppen, daglig leder og eventuelt eier. Brukerundersøkelse Barnehagen vil hvert år gjennomføre en brukerundersøkelse. Resultatene fra denne vil bli retningsgivende for utvikling og satsingsområde av barnehagen påfølgende barnehageår. Systematisk vurdering Vi legger vekt på systematisk evaluering av arbeidet vårt slik at vi kan bygge et godt erfaringsgrunnlag for egen læring og utvikling. Prosjektarbeidene deles inn i en planleggingsfase, oppstartsfase, gjennomføringsfase og en sluttfase hvor evaluering står sentralt. Ved å fokusere på Årsplan Skeisbotnen barnehage

15 evaluering og forbedring gjennom prosjektforløpet, ønsker vi å legge et solid grunnlag for utvikling, læring og endring av praksis i barnehagen. Vi ser det som avgjørende å stoppe opp ved, sette spørsmålstegn ved, og reflektere over hverdagen sammen med barna. Vi opplever at dokumentasjonen da kan brukes som et metodisk verktøy som danner grunnlag for og bidrar til refleksjon rundt barnehagens pedagogiske praksis. Kontaktinformasjon Tlf.nummer Hovednr: Rød avd: Blå avd: Grønn avd: Gul avd: Friluftsgruppen: E-post Hjemmeside Adresse Skeisbotnen barnehage AS Skeisleira Hagavik Org.nr Planleggingsdager Barnehageåret har vi fem planleggingsdager: , , , , Årsplan Skeisbotnen barnehage

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort beskrivelse av Hasselkroken Kanvas-barnehage s. 3 2. Driften s. 3 Barnehageloven Rammeplanen Vedtekter Visjon Kanvas' pedagogiske

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE ÅRSPLAN MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE Innholdsfortegnelse Marikollen barnehage side 3 Presentasjon av personalet side 4 Reggio Emilia side 5 Et barn har hundre språk

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer