Prosjekteringsledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekteringsledelse"

Transkript

1 Prosjekteringsledelse Tekna / NITO Grethe Bergly Multiconsult AS

2 Agenda 0930 Registrering 1000 Velkommen- praktisk informasjon - presentasjonsrunde 1015 Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser 1115 Kaffe/te/mobil 1130 Relasjon - Byggherre og prosjekterende/entreprenør 1230 Lunsj 1330 Prosjekteringsledelse i praksis 1530 Overganger prosjektering utførelse 1630 Slutt 2

3 Prosjekteringsledelse Prosjekteringsledelse - Rollen og begrepsavklaring Prosjekteringsprosessen - Prosjekteringsfaser og verdikjeden - Organisering Prosjekteringsledelse - hvordan? - Ledelse, oppstart, planlegging - Prosjekteringsmetode og samhandling 3

4 Prosjekteringsledelse Man kan ikke gi fastpris på tanker som ikke er tenkt. Siri Legernes adm dir RIF Hvordan kan man lede og styre dem? 4

5 Prosjekteringsledelse Mål - Bevisstgjøring av rolle og ansvarsfordeling - Forståelse av prosjekteringsprosessen og metodikk - Ideer for direkte anvendelse - Inspirert til å bidra til utvikling og endring 5

6

7 Prosjekteringsledelse hva og hvem? Hva snakker vi om? - Ledelse av prosessen med å lansere konseptuelle ideer og bearbeide den valgte idé til et ferdig, immaterielt produkt i form av tegninger, modeller, beskrivelser og lignende Øystein Meland 7

8 Prosjekteringsledelse hva og hvem? Hva snakker vi om? Det handler om kunnskapsledelse kreative utviklingsprosesser håndtering av informasjon for produksjon 8

9 Ett prosjekt i byggekostnadsprogrammet Prosjektplanlegging og prosjekteringsledelse Konklusjonene og anbefalingene i rapporten: Der prosjekteringen foregår må det alltid foregå ledelse og koordinering av prosjektering Funksjonen prosjekteringsledelse består av oppgaver som må ivaretas på en god måte både hos byggherren, de prosjekterende og hos totalentreprenør i denne typen entrepriseform, 9

10 Prosjekteringsledelse - bakteppe Denne forskningsrapporten fra BI beskriver BAE næringen og dens utfordringer godt 10

11 11

12 Seks parter/selskaper er tilbudt å by på totalkontrakt for tunnelarbeid som skal utføres med TBM (tunnelboremaskiner): Et arbeidsfellesskap (Joint Venture) mellom selskapene Acciona Infraestructuras og Ghella (Spania Italia) * Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Gülermark Samsung Pizzarotti (Tyrkia Korea Italia) * Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Implenia Norge, Hochtief Solution og Dragodos (Norge Tyskland Spania) * Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene NCC Construction, Vinci Construction Grands Projects, og Wayss & Freytag Ingenieurbau (Norge Frankrike Tyskland) * Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Obrascon Hauarte Lain, SK Engineering & Construction (Spania Korea) * Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Skanska Norge og Strabag (Norge Østerrike) Seks parter/selskaper er tilbudt å by på totalkontrakt for tunnelarbeid som skal utføres med drill & blast: * Et arbeidsfellesskap (Joint Venture) mellom selskapene Implenia Norge, Hochtief Solution og Dragados (Norge Tyskland Spania) * Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Skanska Norge og Strabag (Norge Østerrike) *Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene SALINI, IMPREGILO og CSC Impresa Costruzioni (Italia Italia Sveits) Enkeltstående selskaper: * AF gruppen Norge (Norge) * Obrascon Huarte Lain (Italia) * Società italiana per condotte d acqua (Italia) 12

13 PROBY 13

14 Prosjekteringsledelse hva og hvem? Hvem snakker vi om? Byggherren De prosjekterende Entreprenøren 14

15 Prosjekteringsledelse noen begreper Prosjekteringsledelse ikke entydig definert PRL prosjekteringsleder PGL prosjekteringsgruppeleder PGK prosjekteringsgruppekoordinator (Statsbygg) Skille administrativt og faglig arbeid? Ref ytelser Statsbygg, Undervisningsbygg Oslo, RIF, ARK 15

16 Prosjekteringsledelse hvem? Klarhet i kontraktslinjene. 1 ) Engasjert av byggherren for å ivareta samordningen av rådgivere - Lojalitet ligger hos byggherren - byggherrens problem dersom prosjekteringsledelsen er for dårlig. 2) Deltaker i gruppe eller rådgiverkontrakten - Lojalitet mot rådgiverne - ingen risiko for at dårlig prosjekteringsledelse punkterer ansvaret for kvalitet og fremdrift. 16

17 Samsvar mellom ansvar og myndighet Prosjekteringslederrollen (PRL) kontra prosjektleder prosjektering (PL-PRO) Den som bestiller (kjøper) og følger opp prosjekteringen Prosjektet Den som leder prosjekteringsprosessen og leverer produktet 17

18 Prosjektering teorien Framskaffing av : - nøyaktig, fult ut koordinert og fullstendig informasjon - til rett tid Hva betyr det for prosjekteringsleder? 18

19 Prosjekteringsledelse Hva snakker vi om i MULTICONSULT? - Ledelse og styring av de oppgavene som skal løses innenfor den avtalen vi har inngått - Ofte har vi alle fag og vi tror denne tendensen vil fortsette - Fremtidens prosjekteringsprosess avgjørende for de lederne vi trenger til å lede prosessen - Ledelse med ansvar for å skape ett arbeidsmiljø! 19

20 Prosjekteringsledelse - oppgaver Sikre at prosjekteringsprosessen er rett organisert og strukturert i forhold til oppgaven som skal løses Sikre tilstrekkelig integrerende og koordinerende tiltak slik at arbeidet kan gå fremover på en meningsfylt måte 20

21 Prosjekteringsprosessen Faser og verdikjede Organisering 22

22 Prosjekteringsprosessen - Verdiprosessen Hvordan beskriver vi denne prosessen og de stafettvekslingene som foregår? - Arbeidsmetodikk og gjennomføringsmodeller - Felles språk og begrepsapparat - Etablerte sannheter 23

23 Hovedfaser i prosjektet Planlegge arbeidet (Plan the Work) Prosjekt planlegging Konsept valg Vurdering og spesifikering Forprosjekt Kontraktstrategi Gjennomføringsplan Estimat Prosjekt godkjenning Påvirkning av kostnader Utføre arbeidet (Work the Plan) Vellykkede prosjekter utvikler en godt definert design basis i løpet av planleggingsperioden. Når prosjektet passerer tidspunktet for godkjenning og Prosjekt realisering går over i realiseringsfasen, stopper optimaliseringen og tuklingen med planene og konseptet. Prosjektering og innkjøp Fabrikasjon Påløpte kostnader Bygging Uttesting Oppstart Drift Utredninger Skisseprosjekt Forprosjekt Detaljprosjekt Bygging Oppstart Drift, Vedlikeh Modifik. Demolering.. og vi må ha erfaring fra senfasene inn i tidligfasen 24

24 Prosjekteringsprosessen Verdikjeden for et byggeprosjekt Statsbyggs gjennomføringsmodell Statsbygg benytter en prosessmodell fra ide til forvaltning og drift Modellen skal vise oppgaver, milepæler og leveranser i prosjektets utvikling på fasenivå 25

25 PROSJEKTMODELL Prosessen Prosjekteringsprosessen i de ulike fasene Regulering Detaljprosjektering Ferdigstillelse Forprosjekt Utførelse Byggherre Prosjektleder Aktørene Prosjekteringsleder Arkitekt Rådgivende ingeniører Byggeleder Entreprenører Iterasjonene Nødvendige iterasjoner Utilsiktede iterasjoner 26

26 Prosjekteringsprosessen - Helseforetakene 27

27 king/ produktutvikling Markedsoverv Initielle ter Identifikasjon av oppdragsmuligheter opp- dragsmuligheter Utvikling av Tilbuds- utarbeidelse Forhandlinger Salg i MULTICONSULT Prosjekteringsprosessen - vår metode er relatert til faser 1 Markedsovervåking/ Ferdigstilt MULTICONSULT produkt 2 Initielle kundem kundemøter Oppdragsmulighet identifisert 3 Oppdragsomfang diskutert med kunde 4 Utvikling av opp Forespørsel mottatt 5 Tilbud gitt 6 7 Avtale inngått Oppdrags- gjennomføring Vi som profesjonell rådgiver må ha felles oppfatning av hva vi gjør i hver prosjektfase Milepæler, startprodukter, fasemål og sluttprodukter lages for hvert forretningsområde! Bygg og Eiendom Miljø og naturressurser Energi Industri Samferdsel og infrastruktur Olje og gass 28

28 Prosjekteringsprosessen - organisasjon sikre at prosjekteringsprosessen er rett organisert.. 29

29 Organisasjons struktur - elementer Kontroll spenn Funksjons /prosess fokus Matrise / linje Ansvarsfordeling Sammenheng med strategi Bra organisasjonsstrukturer kan muliggjøre økt prestasjon og forbedring 30

30 De fem hoveddelene i en organisasjon 31

31 Oppdragsorganisasjon Organisasjons ledelse Teknostruktur Støttestruktur Operativ kjerne 32

32 Leverandørrollen i ulike markeder BH P BH E Prosjekterende Byggeleder CM EPCM Entreprenør C P Entreprenør Hvilke krav stiller dette til en prosjekteringsleverandør? Hvordan bidrar vi best til verdiskapningen? 33

33 Gjennomføring organisering BA HMS? KS? E CM P C 34

34 Organisering og gjennomføring BA 3,3 mrd 35

35 Organisering og gjennomføring BA P E CM C 36

36 Organisering og gjennomføring BA Indisk bryllup og ubalanse AKR / RI? 37

37 Prosjekteringsledelse organisasjon - prinsipper for prosjekteringsteam Organiseringen skal være entydighet mht ansvar og myndighet - skille ansvar og oppgaver for forskjellige roller være dekkende for den fasen prosjektet er inne i være dekkende for alle oppgaver tilpasset kompleksitet, arbeidsvolum og tilgjengelig tid unngå store grupper minimalisere interne og eksterne grensesnitt optimal mht kommunikasjons- og rapporteringslinjer ivareta logiske samhandlingsarenaer ta hensyn til personkompetanse og lokalisering hva mer? 38

38 Oppdragsorganisasjon og team Ett team - 66 kommunikasjonskanaler Lederteam og 2 underteam - 27 kommunikasjonskanaler 39

39 Prosjekteringsledelse Prosjekteringsledelse - hvordan? - Ledelse, oppstart, planlegging - Prosjekteringsmetode, kommunikasjon og samhandling 40

40 Prosjekteringsledelse Sikre at prosjekteringsprosessen er rett organisert og strukturert i forhold til oppgaven som skal løses Sikre tilstrekkelig integrerende og koordinerende tiltak slik at arbeidet kan gå fremover på en meningsfylt måte 41

41 Om lederskap "Leadership is ultimately about creating a way for people to contribute to making something extraordinary happen." Å lede er å få mannskapet til å ro i takt i riktig retning Å motivere prosjektmedarbeiderne Å få prosjektmedarbeiderne til å samhandle, være et lag Å fremme god kommunikasjon internt og eksternt Å ivareta menneskelige, sosiale og ikke faglige behov Å håndtere og mestre konflikter Som Prosjekteringsleder må du tenkte og agere som en leder 42

42 Ledelse av et prosjekteringsteam Hva kjennetegner et prosjekteringsteam? - kunnskapsrike medarbeidere i en kunnskapsbedrift - høy faglig integritet - forskjellig Å lede fokus et prosjekteringsoppdrag - kreativitet - etc handler ikke bare om å lede saker, Hva betyr dette for ledelsen av et prosjekteringsteam? - tydelig måldefinisjon - klar definisjon av funksjon, myndighet og ansvar - nødvendig informasjon - nødvendig koordinering - frihet innenfor planlagte rammer - etc minst like mye å se og lede mennesker 43

43 Fem hovedoppgaver er tillagt ledere Han/hun er ansvarlig for at det arbeides med: - Strategi, mål, planer - Organisering - Kommunikasjon; intern og ekstern - Å utvikle medarbeidere og seg selv - Måling av resultater og håndtering av avvik Med den målsetting å skape økonomiske resultater Prosjekteringsledelse er mange deloppgaver På hvilken arena utøver du ditt lederskap? 44

44 Prosjekteringsledeledelse Ledelse er å : Felles for alle typer oppgave Sak Fase Prosjekt 1 Planlegge hva som skal gjøres 2 Organisere skaffe og disponere resurser 3 Initiere at arbeidet kommer igang 4 Koordinere gjennomføringen 5 Kontrollere at det planlagt blir gjort we have heard no echo of our commercial, financial and administrative duties. The technical and commercial functions of a business are clearly defined, but the same cannot be said of the administrative function. Fayol, 1930, 45

45 Planlegging 46

46 Hva innebærer planlegging? Å si noe om framtiden - se framover Å skaffe seg overblikk Å være bindeledd fra ide gjennom handling til målet Planlegging handler om å definere - hva som skal gjøres når - av hvem - med hvilken kvalitet og til hvilken kostnad - med hvilken metode Planlegging handler også om å prioritere mellom det som er viktig og det som er mindre viktig. 47

47 Prosjekteringsledelse - oppstartplan Organisering og mobilisering - organisasjonsplan og funksjonsbeskrivelser - mobilisere eget personell og underleverandører Oppdragsgjennomgang Prosjektstrategi - definere visjon, mål, suksessfaktorer og gjennomføringsmetodikk - risikovurdering Planlegging - definere arbeidsnedbrytningsstruktur (PNS) - utarbeide styringsbudsjetter, aktivitetsplaner, leveranseplaner, bemanningsplaner, etc. Styring - utvikle kvalitetsplan og styringssystem ( prosedyrer ) - utvikle system for rapportering, endringshåndtering, dokumenthåndtering, etc. Ledelse og samhandling - arrangere oppstartmøter, teamutvikling, etc - etablere møtestruktur og kommunikasjonsstrategi 48

48 Bybanen i Bergen - B00101 Prosjekt Nesttun- Rådal 4-ukers oppstartsplan /rev Status Resp. Week 25 Week 26 Week 27 Week 32 Week 33 Aktivitet: % M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F Mobilisere Personell RK A-01 Mobilisere oppdragslederteamet 100 % RK A-02 Mobilisere oppstarteam 100 % GB A-03 Gjennomgang og evt revisjon av organisasjonskartet og org 100 % RK prinsipper ( starter 9 juni) A-04 Mobilisere nøkkelpersonell 100 % RK A-05 Funksjonsbeskrivelse for nøkkelpersoner 50 % RS/TVB A-06 Bestille ressurser 100 % RK A-07 Etablere arbeidsbeskrivelser for nøkkelposisjoner 0 % RS/TBV A-08 Etablere mobiliseringsprosedyre inkl. avtale, info., etc.? MLH A-09 Mobilisere relevante underleverandører, prosedyre og mpp 70 % RFA A-10 Mobilisere styringsgruppe 0 % GB Prosjekt Review RK B-01 Oppdragsgjennomgang (info om oppdraget) 100 % TV/RV B-03 Avklare BBK visjon og mål - startprodukt forventning kunde. 20 % RK B-04 Avklare BBK's krav og forventninger til leveranse 60 % RK Prosjekt Strategi RK C-01 Definere prosjekt mål og suksessfaktorer 0 % RK C-02 Definere styringsmål 0 % RK C-03 Relasjon til UL 0 % RK C-04 Avklare prosjekt gjennomføringsstrategi 0 % RK C-05 Risk evaluering (nøkkelpersoner) 0 % TV/TBV C-06 Definere tiltak for forbedring 0 % TV/TBV C-07 Kunderelasjon helt fra starten 60 % RK Prosjekt Planlegging BjoD D-01 Definere oppstartsaktiviteter 100 % BD D-02 Etablere oppstartsplan 100 % BD D-03 Definere WBS (Work Breakdow n Structure)/KTR 100 % RFA D-04 Definere PX-registrering 100 % RFA D-05 Utvikle timebudsjett - optimaliseringsfasen 0 % RFA D-06 Utvikle overordnet ressursplan for detaljprosjektering 0 % RFA D-07 Definere aktivitetsplan for optimaliseringsfasen 50 % RFA D-08 Definere aktivitetsplan for detaljprosjektering 0 % RFA D-09 Definere dokument leveranseplan 0 % RFA/CRF D-10 Definere MPP og S-kurver 0 % RFA Avtale MLH E-01 Forsikringer og garantier (egen prosjektforsikring) 90 % BD/RFA E-02 UL avtaler - avklar sermoni for signering 100 % BD E-03 Avtalegjennomgang kunde 0 % TV Prosjekt Styringssystem MLH F-01 Etablere WEB basert prosjekt styrings system 80 % TBV F-02 Implementere prosjektstyringssystem (Info møter) 0 % TBV F-03 Etablere design kontroll philosophi 0 % TBV F-04 Utvikle kvalitetsplan for optimaliseringsfasen 90 % TBV F-05 Utvikle kvalitetsplan for detaljprosjektering 0 % TBV F-06 Etablere LL struktur 100 % TBV F-07 Etablere time rapportering/oppfølgingsprosedyre 90 % RFA F-08 Etablere ratestruktur - internt 100 % RFA F-09 Etablere intern kostoppfølgingssystem/prosedyrer (reiser, PC, etc.) 60 % RFA F-10 Avklare oppfølging av timer for UL 80 % RFA F-11 Etablere faktura kontroll prosedyrer 100 % RFA F-12 Planlegging og rapporteringsprosedyre (BBK, MUL-styregruppe) 50 % RFA F-13 Etablere prosedyre for Endringssystem 20 % RFA F-14 Håndtering av avvik og korrektive aksjoner 0 % RFA F-15 Utvikle møteplan 50 % TV F-16 Utvikle relevante admin prosedyrer 50 % RFA F-17 Etablere beslutningsplan 0 % TV F-18 Avklare dokumenthåndtering med BBK 0 % RFA F-19 Utvikle relevante prosjekteringsprosedyrer 20 % CRF Kontor,utstyr og admin G-01 Etablere kontorområde - Oslo / Bergen 20 % RK G-02 Igangkjøring kontorstøtte-systemer 100 % MT Etablere IT/IS: H-01 Definere teknologistrategi og tilhørende verktøy 50 % ES H-02 Identifisere MULTICONSULT IT-systemer, inklusive UL 100 % ØML H-03 Avklare bruk av IT-systemer MULTICONSULT-Oppdragsgiver 30 % ØML H-04 Avklare bruk/utnyttelse av 3D-DAK, flerfaglig samhandling 30 % ØML H-05 Avklare bruk av 2D DAK, (tegninger etc) 30 % ØML H-06 Mobilisere nøkkelpersonell til MULTICONSULT IT-systemer 30 % ØML H-07 Verifisere arbeidsmetodikk i fht IT-systemer 30 % ØML H-08 Igangkjøring engineering-systemer 0 % ØML H-10 Kurs-aktiviteter IT-systemer 0 % ØML Samhandling og samspill I-01 Arrangere kick-off møter med BBK - NB, flere nivå 0 % ES I-02 Arrangere alignment session med BBK og nøkkelpersonell 0 % TV I-03 Oppstartsmøte 0 % TV I-04 Definere møtestruktur 50 % TV I-05 " nye medarbeidere i oppdraget" 0 % TV I-06 Arrangere team buildings i Bergen 0 % TV I-07 Etablere kommunikasjonsstrategi 0 % ES I-08 Teamutvikling 0 % GG I-09 Relasjon til UL 0 % TV 5-ukers oppstartplan 49

49 Summeoppgave Du skal overta som prosjekteringsleder for et skolebygg. Dette er et PG med soledarisk ansvar og fargene på kartet angir de ulike kontraktene. Litt ut i detaljprosjekteringen blir det klart for PGLen at organisasjonene slik den har utviklet seg med 13 fagdisipliner som rapporterer direkte til seg, medfører store utfordringer knytte til kommunikasjon og involvering av partene. Det er også behov for å etablere en ledergruppe i PG. Hvilke anbefalinger knyttet til organisering vil dere gi PGL og hvem bør sitte i ledergruppen i PG? NB: Ikke bruk mye tid på antall i hver disiplin, konsentrer dere om de store grepene og evt. felles funksjoner som kan trekkes ut 50

50 PGL: ARK DL: IARK DL: LARK DL: RIB DL: FLO: (bygningsfysikk) (DAK) RIV DL: FLO: (sprinkler) RIE DL: FLO: (sterkstrøm/dak) (lysdesign) (IKT/svakstrøm) (automasjon) RIBr DL: FLO: (DAK) RIA DL: FLO: RIG DL: FLO: RIM DL: FLO: ( ) RIEn DL: FLO: RITt DL: FLO: PGLA: Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4

51 Organisasjon - eksempler Organisasjonskart 52

52 53

53 Prosjekteringsledelse -planlegging 7 realisering av produkt 7.3 Utvikling og konstruksjon - Planlegging av utvikling og konstruksjon - Grunnlag for utvikling og konstruksjon - Resultatet fra utvikling og konstruksjon - Utviklings- og konstruksjonsgjennomgåelse - Verifikasjon av utvikling og konstruksjon - Validering av utvikling og konstruksjon - Kontroll med utvikling og konstruksjonsedringer NS-EN ISO 9001:

54 Prosjekteringsledelse oppstart NS-EN ISO 9001: kvalitetsstyring 7 realisering av produkt 7.3 Utvikling og konstruksjon - Planlegging av utvikling og konstruksjon Fasekrav, verifikasjoner, ansvar og myndighet, grensesnitt - Grunnlag for utvikling og konstruksjon - Resultatet fra utvikling og konstruksjon - Utviklings- og konstruksjonsgjennomgåelse - Verifikasjon av utvikling og konstruksjon - Validering av utvikling og konstruksjon - Kontroll med utvikling og konstruksjonsendringer 55

55 Prosjekteringsledelse oppstart NS-EN ISO 9001: kvalitetsstyring 7 realisering av produkt 7.3 Utvikling og konstruksjon - Planlegging av utvikling og konstruksjon - Grunnlag for utvikling og konstruksjon Gjennomgang - kontrakt, verifisere underlaget - beskrivelser ( design basis) - Resultatet fra utvikling og konstruksjon - Utviklings- og konstruksjonsgjennomgåelse - Verifikasjon av utvikling og konstruksjon - Validering av utvikling og konstruksjon - Kontroll med utvikling og konstruksjonsendringer 56

56 Prosjekteringsledelse oppstart NS-EN ISO 9001: kvalitetsstyring 7 realisering av produkt 7.3 Utvikling og konstruksjon - Planlegging av utvikling og konstruksjon - Grunnlag for utvikling og konstruksjon - Resultatet fra utvikling og konstruksjon Prosjekteringsleveransene hva leveres, hvordan, kvalitetsrutiner - (design brief) - Utviklings- og konstruksjonsgjennomgåelse - Verifikasjon av utvikling og konstruksjon - Validering av utvikling og konstruksjon - Kontroll med utvikling og konstruksjonsendringer 57

57 Har vi dokumentert alle forutsetningene for våre prosjekteringsoppgaver? Hva er en Design Brief (prosjekteringsforutsetninger)? Design Brief er et dokument som beskriver alle forutsetninger (premisser) for en enkelt prosjekteringsoppgave, dvs. - prosjekteringsmetoder - datamodeller, rammebetingelser - programvare - forenklinger - parametre, laster - regelverk - designkriterier - etc. Hvorfor er det hensiktsmessig å utarbeide Design Brief? 58

58 Prosjekteringsledelse oppstart NS-EN ISO 9001: kvalitetsstyring 7 realisering av produkt 7.3 Utvikling og konstruksjon - Planlegging av utvikling og konstruksjon - Grunnlag for utvikling og konstruksjon - Resultatet fra utvikling og konstruksjon - Utviklings- og konstruksjonsgjennomgåelse - Verifikasjon av utvikling og konstruksjon - Validering av utvikling og konstruksjon Hvordan, når og hvem deltar kritiske områder - Kontroll med utvikling og konstruksjonsendringer 59

59 Prosjekteringsledelse oppstart NS-EN ISO 9001: kvalitetsstyring 7 realisering av produkt 7.3 Utvikling og konstruksjon - Planlegging av utvikling og konstruksjon - Grunnlag for utvikling og konstruksjon - Resultatet fra utvikling og konstruksjon - Utviklings- og konstruksjonsgjennomgåelse - Verifikasjon av utvikling og konstruksjon - Validering av utvikling og konstruksjon - Kontroll med utviklings- og konstruksjonsendringer Endringshåndtering, strategi og krav fasene 60

60 Prosjekteringsledelse oppstart Organisasjon 62

61 Organisasjon Å organisere er å fordele oppgaver uten å slippe roret Lag spilleregler for prosjektarbeidet Bemann prosjektet, fordel ansvar og oppgaver Samspillet basisorganisasjon/prosjektorganisasjon Prosjektgruppen må kjenne og akseptere spillereglene 63

62 2 Prosjektorganisasjonen Heletlig leveranse - Hva som skal gjøres? - Når det skal gjøres? Faglig felles -Prosjekteringsmetodikk - Tverrfaglig koordinering / grensesnitt -Tekniske prosedyrer - Bruk av 3D/BIM - Definere felles maler - Kvalitetsstyring Fag disiplin -Hvem gjør hva? - Hvordan skal det gjøres? 64

63 Disiplinkoordinator: - Prosjekteringsmetodikk - Tverrfaglig koordinering / grensesnitt -Tekniske prosedyrer - Bruk av 3D/BIM - Definere felles maler - Kvalitetsstyring Prosjekteringsleder: - oppdragsleder - disiplinkoordinator - områdekoordinator Disiplinleder: - Hvem gjør hva? - Hvordan skal det gjøres? Objektansvarlig: - Hva som skal gjøres? - Når det skal gjøres? 65

64 PNS og organisasjon WBS Civil Eng Manager QA/QC Manager Project Control Cost/ Schedule OBJEKTER PNS nivå 1 HMS Manager Project Engineer Project Engineer Project Engineer Project Engineer Project Engineer Project Engineer Interfaces Site Cavern/ Tunnels Jetties Camp & Admin Complex Roads Project Engineer Layout/CAD Engineering Coord. Civil Cost/ Schedule/ Contracts Engineering Coord. Authority Handling Soil Mechanics x x x x Engineering Geology x x x Civil/ Concrete x x x x Structural FAG x x Architectural x HVAC x Electrical x x x x Noise, Fire & Safety x x x Civil Materials x x x Road & Traffic Planning x x Water & Sewage/ Hydraulics x x x x x Landscaping x x x 3D modelling/ CAD x Environmental Engineering x Harbour/Area Planning x x 66

65 Myndigheter Naboer Linjeorg. - Interesseorganisasjoner Miljøvern etc. Programmeringsleder Prosjektleder Byggherre Prosjektansvarlig Prosjektorganisasjonen etter avtalesystemet Stryk det som ikke passer Programkonsulent Brukere Totalentreprenør Prosjekteringsleder Prosjekteringsgruppeleder Generalentreprenør Byggeleder Adm. sideentreprenør Arkitekt Rådgivende ingeniører Hovedentreprenør Sideentreprenør Underentreprenør 67

66 Prosjekteringsledelse Oppstartsmøtet/-møtene HMS Mål med møtet Prosjektet Oppdraget Avtalen Visjon og mål Gjennomføring Kickoff 68

67 Prosjekteringsledelse HMS Noen definisjoner SHA = sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Ytre miljø = - Forurensning til luft, jord og vann - Ressurser (energi, materialer, vann, masser) HMS = SHA og ytre miljø 69

68 Hva betyr det å ivareta krav til SHA og ytre miljø i prosjekteringen? Byggherren er ansvarlig for å legge forholdene til rette for at HMS blir ivaretatt under prosjekteringen De prosjekterende skal - sette seg inn i og gjøre medarbeiderne kjent med HMS målsetninger og krav som gjelder for oppdraget - velge løsninger som som medfører minst mulig risiko for akutt eller langsiktig skape på personer (sikkerhet, helse, arbeidsmiljø), ytre miljø og/eller materialer og utstyr Løsningene skal gjøre det mulig å bygge, drifte, vedlikeholde og rive/avhende bygget/anlegget 70

69 Kvalitet 73

70 Kvalitetsledelse Holdninger Skippertak Rot Kvalitetsledelse Byråkrati Holdninger - teambygging - opplæring Styringssystemet definerer kvalitetsstyrende tiltak - Prosedyrer Kvalitetsledelse er en kontinuerlig prosess Systemer prosedyrer 74

71 Hva er kvalitet? Kvalitet er kundens definerte bruksverdi, dvs. evne til å tilfredsstille kundens behov definert som - riktig utført, dvs. prosesskvaliteten som fører til riktig produkt - riktig produkt, dvs. produkt som tilfredsstiller kundens behov NS ISO 8402 definerer kvalitet som helhet av egenskaper en enhet har som vedrører dens evne til å tilfredsstille angitte og underforståtte krav. ISO 9001 Kvalitetsstyring 75

72 Kvalitetssikring tenk igjennom hvordan dere vil sikre kvaliteten - hvilke prosesser vil dere bruke - hvordan skal arbeidet organiseres - hvem er ansvarlig for hva egenkontroll sidemannskontroll disiplin intern kontroll interdisiplin kontroll 3. parts kontroll verifikasjon konstruksjonsgjennomganger (byggbarhet) etc. - hvordan skal dette dokumenteres bruk av sjekk lister og sjekk kopier referater arkivering 76

73 Kvalitetsrelaterte prosedyrer Teambygging Prosjektplanlegging Kvalitetsrevisjoner Oppfølgingsmøter Avvikshåndtering Utførelse Godkjenning Dokumentstyring Overlevering 77

74 Prosjekteringsledelse metode Sikre at prosjekteringsprosessen er rett organisert og strukturert i forhold til oppgaven som skal løses Sikre tilstrekkelig integrerende og koordinerende tiltak slik at arbeidet kan gå fremover på en meningsfylt måte 78

75 Prosjekteringsledelse - metode skape en felles forståelse av status på informasjonen formidles til alle deltakere i prosjektet rutiner for statussetting og rettigheter i modellen prosessanalyse programmering nivå 1 prosjektering nivå 1 programmering nivå 2 prosjektering nivå 2 programmering nivå 3 prosjektering nivå 3 79

76 Multiconsult har adoptert OGs filosofi for gjennomføringsmodeller Tenker gjennomføringsmodeller i tre nivåer Overordnet Gjennomføringsmodell og filosofi Generiske Gjennomføringsmodeller per forretningsområde Bygg og Eiendom Industri Olje og gass Samferdsel og infrastruktur Energi Objektsbaserte gjennomføringsmodeller A B C A B C A B C A B C A B C Multiconsult har lært fra Olje og gass næringen og utviklet gjennomføringsmodeller for våre øvrige forretningsområder 80

77 Tradisjonelt prosjekteringsforløp rosjekt-utvikling 100% Arkitekt Ingeniørfag Tid Multiconsult ønsker bedre styring av prosjekteringsprosessen 81

78 82

79 Multiconsults gjennomføringsfilosofi - En fase styres gjennom «flere steg» rosjekt-utvikling Kvalitetsnivå 3 100% Kvalitetsnivå 2 Designkontroll Kvalitetsnivå 1 Tilhørende sjekklister for alle fag er gjennomgått og godkjent Arkitekt Ingeniørfag Tid 83

80 Progr. Skisseprosjekt Forprosjekt Detaljprosjekt Multiconsults gjennomføringsmodell Prog ARK Fasade RIB ARK Innvendig RIV RIE Ute 84

81 Progr. Skisseprosjekt Forprosjekt Detaljprosjekt Multiconsults gjennomføringsmodell Prog ARK Fasade RIB ARK Innvendig RIV RIE Ute 85

82 Gjennomføringsmodell Kvalitetsnivå 3 Prosjektutvikling 100% Kvalitetsnivå 2 Designkontroll Kvalitetsnivå 1 Tilhørende sjekklister for alle fag er gjennomgått og godkjent Arkitekt Ingeniørfag Tid 86

83 Gjennomføringsmodell Start 1/3 2/3 3/3Slutt Prosjektutvikling Konsept/Analyse Geometri Produksjon 100% Arkitekt Ingeniørfag Tid 87

84 Planprosessen Level 1 Fase Forprosj Steg 3.1 Milepæler Steg 3.2 Milepæler Steg 3.3 Milepæler 88

85 Planprosessen Level 2 Fag KTR KTR (steg 3.1) Aktiviteter KTR (steg 3.2) Aktiviteter KTR (steg 3.3) Aktiviteter KTR Aktiviteter 89

86 Progr. Skisseprosjekt Forprosjekt Detaljprosjekt Multiconsults gjennomføringsmodell Prog ARK Fasade RIB ARK Innvendig RIV RIE Ute KN 3.1 KN 3.2 KN

87 Dokumentasjon for intern læring og standardisering 91

88 Detaljerte beskrivelser bidrar til kvalitet i gjennomføring Steg 3.1 Steg 3.2 Steg

89 Standardiserte gjennomføringsmodeller og arbeidsprosesser er avgjørende for å sikre effektiv og lønnsom gjennomføring av prosjekter Standardiserte gjennomføringsmodeller sikrer oss: Strukturert erfaringslæring/overføring Effektiv utarbeidelse av tilbud God planlegging av prosjektene God styring av prosjektene - Risiko - Endringer (spesielt de prosessrelaterte) Styrt bruk av underleveranser/offshoring Kostnadseffektivitet Fornøyd kunde kommunikasjon med kunde I tillegg til standardiserte gjennomføringsmodeller og arbeidsprosesser bør man selvfølgelig også tenke standardiserte produkter og løsninger 93

90 Hvorfor skal vi ha arbeidsmetoder for gjennomføring? Kommunikasjonsverktøy - for avklaring med kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere Effektivt med felles og faste metoder - gjenkjenningseffekt Felles forståelse av intern-koordinering og håndtering av grensesnitt. Lett å sette sammen tverrfaglige team - Fag / disipliner / lokasjoner Enklere å standardisere og utvikle verktøy og teknologiske hjelpemidler Bidrar til å skape en felles kultur Språk, handlingsmønster, holdninger 94

91 Kommunikasjon 95

92 Samhandlingsarenaer Ledergruppen er PRL sin viktigste samhandlingsarena Øvrige samhandlingsarenaer er: - PRL og kunden - PRL og OA - PRL og støttefunksjoner - mellom objektene/områdene - innen objektet/området - melllom disiplinene - innen disiplinene Mellom disiplinene OA - PRL PRL PS KS/SHA Multiconsult-Kunde Mellom objektene/områdene Innen disiplinen Innen objektet/området 96

93 Forslag til innhold i arbeidsmetodikken for prosjekteringslederen 1. Gjennomføringsstrategi 2. Kontraktshåndtering 3. Oppstart 4. Organisering og ressursstyring 5. Fremdrifts- og økonomistyring 6. Ledelse og samhandling 7. Prosjekteringsmetodikk 97

94 Forslag til innhold i arbeidsmetodikken for prosjekteringslederen 1. Verdigrunnlag 1. Gjennomføringsmodellen 2. Verdiskapningsmodellen 2. Kontraktshåndtering 1. Oppdragsgjennomgang 2. Kontraktstyring 3. Endringsstyring 4. Kontraktsavslutning 3. Oppstart 1. Avklaring av visjon, mål og strategi 2. Risiko/usikkerhetshåndtering 3. Oppstartgjennomføring 4. Organisering og ressursstyring 1. Etablering og utvikling av oppdragsorganisasjonen 2. Roller, ansvar og myndighet 3. Ressursplanlegging og styring 4. Lokalisering 5. Fremdrifts- og økonomistyring 1. Planlegging 2. Oppfølging 3. Økonomi 4. Avviksbehandling 5. Rapportering 6. Ledelse og samhandling 1. Ledelsesmetodikk 2. Team bygging 3. Samhandling 4. Møter 5. Kommunikasjon 6. Beslutningshåndtering 7. Konflikthåndtering 7. Prosjekteringsmetodikk 1. Prosjekteringsprosessen 2. Design basis 3. Grensesnitthåndtering 4. BIM i prosjekteringen 5. Dokumenthåndtering 6. Mengde- og kostnadsestimering 7. Konstruksjonsplanlegging 8. Utviklings- og konstruksjonsgjennomgåelser 9. Kvalitetsstyring 10. Myndighetshåndtering 11. Systemer og hjelpemidler 98

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsledelse Prosjekteringsledelse Tekna / NITO 2013-04-09 Grethe Bergly Multiconsult AS Prosjekteringsledelse Prosjekteringsledelse Rollen og begrepsavklaring Prosjekteringsprosessen Prosjekteringsfaser og verdikjeden

Detaljer

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsledelse Prosjekteringsledelse Tekna / NITO 2012-04-17 Grethe Bergly Multiconsult AS Prosjekteringsledelse Prosjekteringsledelse hva og hvem? Prosjekteringsprosessen Prosjekteringsledelse hvordan? 2 Prosjekteringsledelse

Detaljer

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsledelse Prosjekteringsledelse Tekna / NITO 2011-09-28 Grethe Bergly Multiconsult AS Prosjekteringsledelse Prosjekteringsledelse hva og hvem? Prosjekteringsprosessen Prosjekteringsledelse hvordan? 2 Prosjekteringsledelse

Detaljer

En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser

En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser Trondheim, 06. januar 2015 Gunnar Ole Granheim Hva skal jeg snakke om? Faser i et byggeprosjekt Kontrakter

Detaljer

Gjennomføringsmodeller Styring av store og tverrfaglige prosjekteringsoppdrag

Gjennomføringsmodeller Styring av store og tverrfaglige prosjekteringsoppdrag Den kloke tegning 23. oktober 2013 Gjennomføringsmodeller Styring av store og tverrfaglige prosjekteringsoppdrag Stine Bjønnstu Holthe Agenda 1. Erfaringer fra olje og gass 2. Gjennomføringsmodeller og

Detaljer

Feil gir utslag av feil i prosjekteringen Feil hos PRL blir brukt som årsaksforklaring Innleie, oftes kjøttinnleie

Feil gir utslag av feil i prosjekteringen Feil hos PRL blir brukt som årsaksforklaring Innleie, oftes kjøttinnleie Min huskeliste og stikkord Prosjkteringsledesle hva snakker vi om begrepsavklaring Organisering ulike modeller, litt teori og overordnede prinsipper Prosjekteringsfaser hvordan påvirker dette organisasjon

Detaljer

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Kurs for Prosjekteringsledere 16. April 2010 Thor Ørjan Holt Agenda Digresjon Byggenæringens største utfordring Bevisstgjøring Begrepsforståelse Prosjektgjennomføring

Detaljer

HVEM ER VI EN PROSJEKTERINGSLEDERS UTFORDRINGER 12/15/2014

HVEM ER VI EN PROSJEKTERINGSLEDERS UTFORDRINGER 12/15/2014 EN PROSJEKTERINGSLEDERS UTFORDRINGER Scandic Lerkendal, Trondheim 07.01.15 Karianne Skrindo og Sigrunn Duaas Veidekke Entreprenør AS, distrikt Trondheim HVEM ER VI Prosjekteringsledere (PRL) hos Veidekke

Detaljer

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng HVA ER PROSJEKTERINGSLEDELSE? Byggebransjens viktigste og

Detaljer

Samhandling prosjektering - utførelse

Samhandling prosjektering - utførelse Prosjekteringsledelse Samhandling prosjektering - utførelse Trond Stupstad, Kruse Smith AS Kursdagene 2011 TEKNA/NTNU 04.01.11 Prosjekteringsledelse Samhandling prosjektering - utførelse Disposisjon -

Detaljer

Overtagelse og drift av bygninger

Overtagelse og drift av bygninger Overtagelse og drift av bygninger 26.november 2014 Harald Hasfjord / Prosjektsjef Prosjekt Midt designer, produserer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive løsninger for bygg, infrastruktur

Detaljer

ERFARINGSOVERFØRING EVALUERING AV PROSJEKTGJENNOMFØRING

ERFARINGSOVERFØRING EVALUERING AV PROSJEKTGJENNOMFØRING ERFARINGSOVERFØRING EVALUERING AV PROSJEKTGJENNOMFØRING Seminar over halvannen dag med følgende deltakere: Prosjektansvarlig Prosjektledelse Prosjekteringsledelse Prosjekteringsgruppe Byggeledelse 1 Plenum

Detaljer

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE INTERNOPPLÆRING Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh buildingsmart Norge Læreplan 01 Basis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh bsn Konferanse - 24 april 2014 COWI &

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Målsetting Prosjektets mål er å kartlegge årsaker til prosjekteringsfeil i forskjellige typer prosjekter,

Detaljer

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Norsk Ståldag 2009 Grand Hotell Oslo 27. oktober 2009 Thor Ørjan Holt Agenda Begrepsforvirring Hvordan passer BIM inn i Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

Multiconsult gjennomføringsmodell integrert i prosjektering.

Multiconsult gjennomføringsmodell integrert i prosjektering. Building Smart 20. April 2015 Kvalitetssikring av BIM Multiconsult gjennomføringsmodell integrert i prosjektering. Johannes Bjarni Bjarnason Jóhannes Bjarni Bjarnason Konsernoppdrag Metode & Verktøy BIM

Detaljer

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/ FDV Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/

Detaljer

Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt. Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes

Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt. Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes Pål Grønstad Arne Scott Morten Gran Knut A Sannes Live W Lindholm Steffen Kvisler - 6 advokater - Har rendyrket

Detaljer

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE TEKNA/NITO 15.10.2014 ALEXANDER STRAND-OMRENG AVDELINGSDIREKTØR, BYGGHERREAVDELINGEN, STATSBYGG HVA ER PROSJEKTERINGSLEDELSE?

Detaljer

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Aase Byggeadministrasjon

Detaljer

PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY. 26. September 2011 Alexander Smidt Olsen. Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP

PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY. 26. September 2011 Alexander Smidt Olsen. Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP 1 26. September 2011 Alexander Smidt Olsen BAKGRUNN Forslag om prosjekt innenfor tema prosjekteringsprosess

Detaljer

Erfaringer OPS Søreide Skole. Vidar Stokkeland, Eiendomsutviklingssjef Dag Rune Skarstein, Prosjekteringsleder

Erfaringer OPS Søreide Skole. Vidar Stokkeland, Eiendomsutviklingssjef Dag Rune Skarstein, Prosjekteringsleder Erfaringer OPS Søreide Skole Vidar Stokkeland, Eiendomsutviklingssjef Dag Rune Skarstein, Prosjekteringsleder Grunnleggende tanke God Konkurranse Form Bærekraftig modell OPS: Sammensatt oppgave med mange

Detaljer

Hva kan vi lære av olje- og gassnæringen? - Gjennomføringsmodeller

Hva kan vi lære av olje- og gassnæringen? - Gjennomføringsmodeller buildingsmart konferanse 2013 25. april 2013 Hva kan vi lære av olje- og gassnæringen? - Gjennomføringsmodeller Håkon Treu Eriksen Agenda 1. Utviklingen og rammebeingelser for olje- og gassnæringen i Norge

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals 2013-01-14

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals 2013-01-14 Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Jørgen Hals HVORFOR SLIPPE TIL EN ENTREPRENØR? Er ikke det fienden? BYGGELEDERENS HOVEDOPPGAVE PROSJEKT Være prosjektets oljekanne! SELVPÅLAGT ROLLE BYGGELEDERS

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Statoil, Fornebu og utvikling av a- lab s kvalitetssystem NAL 28.01.14

Statoil, Fornebu og utvikling av a- lab s kvalitetssystem NAL 28.01.14 Statoil, Fornebu og utvikling av a- lab s kvalitetssystem NAL 28.01.14 Statoil office, Fornebu, Oslo Arkitektur : a- lab s overordnete målsetninger En bevissthet om hvordan man skaper arkitektur av høy

Detaljer

HIOA 16. januar 2015. NCC Prosjektstudio. Leder VDC Terje Andersen og leder BIM+ Magne Ganz NCC Construction AS

HIOA 16. januar 2015. NCC Prosjektstudio. Leder VDC Terje Andersen og leder BIM+ Magne Ganz NCC Construction AS HIOA 16. januar 2015 NCC Prosjektstudio Leder VDC Terje Andersen og leder BIM+ Magne Ganz NCC Construction AS 1 Kort om NCC May 15, 2014 NCC AB 2 One NCC three businesses Industrial Construction and civil

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder johan.arnt.vatnan@metier.no NTNU Kursdagene Trondheim 07.01.15 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. Side 2 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. METIER Forretningsidé:

Detaljer

Side 1. Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen

Side 1. Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen Side 1 Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen Terramar - noen referanseprosjekter Solkraftanlegg for Statkraft i Italia Livsvitenskap Kunsthøgskolen i Bergen, KHiB Høgskolen i Bergen, HiB Beredskapssenteret

Detaljer

BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET. Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging. Erfaring med trimmet prosjektering Fase 2 ved St.

BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET. Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging. Erfaring med trimmet prosjektering Fase 2 ved St. BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging Erfaring med trimmet prosjektering Fase 2 ved St. Olav 1 7 prinsipper for trimmet prosjektering 1. Den foregående aktiviteten

Detaljer

NCC Prosjektstudio -samhandling i praksis

NCC Prosjektstudio -samhandling i praksis Den kloke tegning 2013 23.-24.10 NCC Prosjektstudio -samhandling i praksis Mona Nilsen Ervik Prosjekteringsleder og VDC-ansvarlig i NCC Construction DK Trondheim 1 NCC AB 24.10.2013 NCC Construction AS

Detaljer

«Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen

«Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen «Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen HISTORIEN Delte entrepriser - kontrahering etter NS8405

Detaljer

Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter?

Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter? Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter? Tre entrepriseformer Byggherrestyrt entreprise NS 8405 og Blåboka NS 8406 og Entrepriseboka Totalentreprise NS 8407 og Totalentrepriseboka

Detaljer

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Oslo og Akershus 185 ansatte Omsetning 2013: 1,2 milliarder,

Detaljer

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering Koordinatorskolen Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Agenda Koordinator og koordinering Koordinator Koordinering generelt Koordinering prosjekteringsfasen Koordinering utførelsesfasen

Detaljer

Smidig prosjektering og systematisk ferdigstillelse - fra teori til praksis -

Smidig prosjektering og systematisk ferdigstillelse - fra teori til praksis - Smidig prosjektering og systematisk ferdigstillelse - fra teori til praksis - 14.10.2014 Sven Wertebach og Per Roger Johansen Side 1 Innhold Introduksjon Metodikker i perspektiv Hva er en prosess? Systematisk

Detaljer

Hva gjør design med lederskap? Nordiskt Forum, 13.november 2013 Erik Østby-Deglum

Hva gjør design med lederskap? Nordiskt Forum, 13.november 2013 Erik Østby-Deglum Hva gjør design med lederskap? Nordiskt Forum, 13.november 2013 Erik Østby-Deglum Innhold Prosjektering Ledelse av prosjektering Suksess/fiasko Hva er prosjektering? Prosjektering Idé Programmering Forprosjekt

Detaljer

HR PROSJEKT AS. HR Prosjekt TO VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR GODE DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER: 1) GJENNOMFØRINGSMODELL 2) AKTØRENE

HR PROSJEKT AS. HR Prosjekt TO VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR GODE DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER: 1) GJENNOMFØRINGSMODELL 2) AKTØRENE OVERTAGELSE OG DRIFT AV BYGNINGER VELLYKKET FERDIGSTILLELSE HR PROSJEKT AS v/ ARNE SURÉN www.hrprosjekt.no TO VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR GODE DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER: 1) GJENNOMFØRINGSMODELL 2)

Detaljer

Hva ønsker vi å oppnå? Gjennomføringsstrategi. Hva, hvorfor og hvordan?

Hva ønsker vi å oppnå? Gjennomføringsstrategi. Hva, hvorfor og hvordan? Gjennomføringsstrategi Hva, hvorfor og hvordan? Administrerende direktør Sven Erik Nørholm www.ptl.no Hva ønsker vi å oppnå? Optimale prosjekter Tilfredsstille reelle behov Optimal prosess/gjennomføring

Detaljer

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag D1 Krav til sikring av kvalitet E05 04.03.11 Mindre tilpasninger. Avvik til Driftssentralen GMTHN GMHHG GMKND E04 05.11.10 Mindre justeringer GMTHN GMRTV GMKND E03

Detaljer

Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen. Vedlegg 07 PA-BOK. Tilbygg nye sykehjemsplasser

Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen. Vedlegg 07 PA-BOK. Tilbygg nye sykehjemsplasser Vedlegg 07 PA-BOK Tilbygg nye sykehjemsplasser September 2014 Innholdsfortegnelse 1. Ajourføring og distribusjon... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Distribusjonsliste...3 2. Orientering... 4 2.1 PA-bok for byggefasen...4

Detaljer

TIL DETALJPROSJEKT 2010 PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKTERINGSVERKTØY PROSJEKTERFARINGER

TIL DETALJPROSJEKT 2010 PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKTERINGSVERKTØY PROSJEKTERFARINGER Frukostseminar 28.04.2010 Krav til BIM i byggeprosjekter Bruk av Statsbyggs BIM-manual i konkret prosjekt BAAS Ny barneavdeling Ålesund Sjukehus Gabrielle Bergh PROSJEKTPROSESS - FRA DESIGN KONKURRANSE

Detaljer

BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL

BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL Bruk av BIM til kollisjonskontroll Identifikasjon bsnp3 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.3 - levert til offisiell høring

Detaljer

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 Skanska BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift

Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift 1 OVERTAKELSE OG DRIFT AV BYGNINGER TFSK Hotel 33-27.11.14 Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift johan.arnt.vatnan@metier.no Side 2 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG.

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Jørgen Hals BM ENTREPRENØR- OG W INDUSTRIKONSERNET AF GRUPPEN Omsetning i 2007 på 5.538 millioner Resultat før skatt på 232 millioner Notert på Oslo Børs

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil. Presentasjon på Treningsleir

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil. Presentasjon på Treningsleir Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil Presentasjon på Treningsleir Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Organisering av prosjektet Arbeidsgruppe Prosjektgruppe Helsebygg Prosjektgruppe

Detaljer

Forenklet gjennomføringsmodell CAN AS & Tech Team Solutions AS

Forenklet gjennomføringsmodell CAN AS & Tech Team Solutions AS Forenklet gjennomføringsmodell CAN AS & Tech Team Solutions AS For spesifikke Offshore Modifikasjons- og Vedlikeholdsarbeider, CAN & TTS Sikker og effektiv utføre4lse «One stop shop» Betydelige kostnadsbesparelser

Detaljer

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling Side 1 av 8 0. Innledning For å oppnå bedre prosjektgjennomføring har PTL AS i samarbeid med oppdragsgivere utviklet en alternativ gjennomføringsmodell

Detaljer

- Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen

- Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen Pål Grønstad Arne Scott Morten Gran Knut A Sannes Live W Lindholm Steffen Kvisler - 6 advokater - Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen - Kontrakter,

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

Fra Tegnebordet til Ferdigattest!

Fra Tegnebordet til Ferdigattest! Fra Tegnebordet til Ferdigattest! Nye byggeforskrifter, nye materialer, nye utfordringer knyttet til analyser og vurderinger, samt grensesnitt mellom fagene Siviling. ili Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2004-0024\kut

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen

Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen Bygningsgruppens dag 20. oktober Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen Byggherren velger gjennomføringsmodell (Entreprisemodell) 2 Generelt om

Detaljer

HVORDAN FORANKRE BRUK AV FUNKSJONSKRAV I EGEN BYGGHERREORGANISASJON. 27.11.15, Ragnhild Aalstad, avdelingsdirektør Faglig ressurssenter

HVORDAN FORANKRE BRUK AV FUNKSJONSKRAV I EGEN BYGGHERREORGANISASJON. 27.11.15, Ragnhild Aalstad, avdelingsdirektør Faglig ressurssenter HVORDAN FORANKRE BRUK AV FUNKSJONSKRAV I EGEN BYGGHERREORGANISASJON 27.11.15, Ragnhild Aalstad, avdelingsdirektør Faglig ressurssenter REVIDERING KRAV- OG KONTRAKTDOKUMENTER Redusere mengden krav-og kontraktdokumenter

Detaljer

God prosjekteringsledelse: utnytte mulighetene som modellbasert prosjektering gir for produktiv og effektiv informasjonslogistikk

God prosjekteringsledelse: utnytte mulighetene som modellbasert prosjektering gir for produktiv og effektiv informasjonslogistikk God prosjekteringsledelse: utnytte mulighetene som modellbasert prosjektering gir for produktiv og effektiv informasjonslogistikk Senior Rådgiver Lars Chr Christensen, multibim as (VDC og BIM&åpenBIM)

Detaljer

HVORDAN KOMBINERE BOLIGBYGGING OG TA VARE PÅ NATUR?

HVORDAN KOMBINERE BOLIGBYGGING OG TA VARE PÅ NATUR? HVORDAN KOMBINERE BOLIGBYGGING OG TA VARE PÅ NATUR? Med kunnskap og god planlegging er det mulig å få til begge deler Jill Akselsen, regiondirektør Faveo Prosjektledelse AS Faveo, Nordens ledende selskap

Detaljer

FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER

FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER Regiondirektør Taale Arstad September 2011 FAVEO, Nordens største selskap innen profesjonell prosjektledelse 320 ansatte. Omsetning 456 MNOK i 2010 Tilbyr planlegging,

Detaljer

Hva jeg skal snakke om?

Hva jeg skal snakke om? OVERTAGELSE OG DRIFT AV BYGNINGER 6. MAI 2013 Rådgiverne er viktig for en god ferdigstillelse Utviklingssjef Ari Soilammi, RIF Hva jeg skal snakke om? Hva må byggherren tenke på for at de skal få : Prosjektering

Detaljer

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB TEKNA NTNU: Kursdagene 2014 Fremtidens byggenæring 7. 8. januar 2014, Clarion Hotel & Congress Trondheim Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB Professor

Detaljer

GJENNOMFØRINGSMODELL. Betyr disse noe for verdi for byggeier? Tom

GJENNOMFØRINGSMODELL. Betyr disse noe for verdi for byggeier? Tom GJENNOMFØRINGSMODELL Betyr disse noe for verdi for byggeier? Tom MÅLSETNING MED PÅGÅENDE ARBEID ER Å KARTLEGGE ERFARINGER FRA ULIKE GJENNOMFØRINGSMODELLER : Fremskaffe dokumentasjon som beskriver: Metodikk

Detaljer

Byggeledelse - Byggelederens rolle. Dr. ing Øystein H. Meland

Byggeledelse - Byggelederens rolle. Dr. ing Øystein H. Meland Byggeledelse - Byggelederens rolle Dr. ing Øystein H. Meland Byggeledelse Økonomiske rammer Kvalitative rammer Samordnet og helhetlig: Modell Ressurser Organisere Kommunisere Bemanne Planlegge Motivere

Detaljer

SamBIM. Samhandling i byggeprosesser med BIM som katalysator. bs konferansen 2015

SamBIM. Samhandling i byggeprosesser med BIM som katalysator. bs konferansen 2015 SamBIM Samhandling i byggeprosesser med BIM som katalysator bs konferansen 2015 Hva er SamBIM? Innovasjonsprosjekt(BIA) finansiert av Norges Forskningsråd. Økonomi Støtte franfr 10,7 mill Egeninnsats fra

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging

Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging BIM FOR BYGGEIERE 2014-09-05 Kai Martin Lunde Prosjektsjef prosjektering Prosjekt nytt østfoldsykehus 1 BIM-visjon i Helse Sør-Øst RHF Redusere

Detaljer

Hvordan påvirker samhandling risiko for skader? Resultater fra en kvalitativ spørreundersøkelse

Hvordan påvirker samhandling risiko for skader? Resultater fra en kvalitativ spørreundersøkelse Hvordan påvirker samhandling risiko for skader? Resultater fra en kvalitativ spørreundersøkelse Statens vegvesen: Grete Tvedt Veidekke: Einar Helgason Sitat av Henry Ford: Å komme sammen er en begynnelse

Detaljer

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN LEAN PROSJEKTERING. Oslo, 19.10.2015, Aleksander Svien

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN LEAN PROSJEKTERING. Oslo, 19.10.2015, Aleksander Svien KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN LEAN PROSJEKTERING Oslo, 19.10.2015, Aleksander Svien Page 4 Kunst- og Designhøgskolen i Bergen (KHiB) Ferdigstillelse: Mai 2017 Image: Snøhetta & MIR AGENDA LEAN i

Detaljer

Samhandling prosjektering - utførelse

Samhandling prosjektering - utførelse Prosjekteringsledelse Samhandling prosjektering - utførelse Trond Stupstad, Kruse Smith AS Oslo 17. april 2012 Prosjekteringsledelse Samhandling prosjektering - utførelse Disposisjon - Dvele litt med stafettveksling

Detaljer

Entreprisemodeller og standardkontrakter

Entreprisemodeller og standardkontrakter Entreprisemodeller og standardkontrakter Entrepriserettsforeningen i Bergen Finseseminaret 15-17.04.2015 Arne Sivertsen, Inventura AS Leverer Innkjøpsanalyser Prosjekter for kostnadsstyring Operativ innkjøpsstøtte

Detaljer

Ansvar for brannteknisk detaljprosjektering

Ansvar for brannteknisk detaljprosjektering Ansvar for brannteknisk detaljprosjektering Hvem gjør hva? De viktige grensesnittene RIFs veileder Ari Soilammi Utviklingssjef RIF Ari s mini-cv: 20 år i byggebransjen: Siv ing, utdannet ved UMIST, UK

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Lean for byggherren -hva, hvordan, hvorfor? NBEF frokostmøte

Lean for byggherren -hva, hvordan, hvorfor? NBEF frokostmøte Skøyen, 13. september 2013 Lean for byggherren -hva, hvordan, hvorfor? NBEF frokostmøte Finnes det fordeler med lean sett fra en byggherres perspektiv? Eller er det keiserens nye klær? Jørn Tøien Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM

Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM Forsvarsbygg Utvikling Agenda: Mobilen gjøres lydløs. Forsvarsbygg - BIM status - Ytelsesbeskrivelser - Prosjektering leveranser - Bygging Norges største eiendomsforvalter

Detaljer

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D)

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) Bruk av BIM til fremdrift og ressursstyring (4D) Identifikasjon bsnp5 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 -

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Bilag H ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 2.1 ORGANISASJON... 3 3 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 3.1 GENERELT... 3 3.2 PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav 25. april 2013 Ragnar H. Jacobsen Byggherrens prosjektleder Østensjø 30.04.13

Detaljer

Byggeledelse - Byggelederens rolle. Dr. ing Øystein H. Meland

Byggeledelse - Byggelederens rolle. Dr. ing Øystein H. Meland Byggeledelse - Byggelederens rolle Dr. ing Øystein H. Meland Byggeledelse Økonomiske rammer Kvalitative rammer Samordnet og helhetlig: Organisere Kommunisere Bemanne Form og uttrykk Modell Ressurser Teknisk

Detaljer

Koordinator og koordinering

Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Læringsmål Forståelse for hva koordinering innebærer å være koordinator å koordinere krav og ansvar som påhviler koordinator oppgaver som tilfaller

Detaljer

Byggeledelse - Byggelederens rolle

Byggeledelse - Byggelederens rolle Byggeledelse - Byggelederens rolle FBA-kurs mai 2011 Dr. ing Øystein H. Meland Byggeledelse Økonomiske rammer Kvalitative rammer Samordnet og helhetlig: Modell Ressurser Organisere Kommunisere Bemanne

Detaljer

BA 2015 HVA FORVENTER STATSBYGG AV SINE LEVERANDØRER? Øivind Christoffersen, adm direktør Hilde Nordskogen, direktør Byggherreavdelingen

BA 2015 HVA FORVENTER STATSBYGG AV SINE LEVERANDØRER? Øivind Christoffersen, adm direktør Hilde Nordskogen, direktør Byggherreavdelingen BA 2015 HVA FORVENTER STATSBYGG AV SINE LEVERANDØRER? Øivind Christoffersen, adm direktør Hilde Nordskogen, direktør Byggherreavdelingen HVA VI SKAL SNAKKE OM: Statsbygg Utvikling av prosjektfaget Hva

Detaljer

Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift

Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift 1 OVERTAKELSE OG DRIFT AV BYGNINGER NBEF TFSK Thon Hotel Vika Atrium 09.05.12 Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift Johan Arnt: Utdannelse: BI 1990, bedriftsøkonom Ingeniørvåpenet,

Detaljer

Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25

Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25 Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25 Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM Nytt østfoldsykehus Spesialrådgiver BIM støtte - Helse Sør-Øst bsn Konferanse

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Torgeir Leland Byggherreseksjonen Vegdirektoratet Statens vegvesen 22.01.2015 Historien startet på Sørlandet i 2007 Driftskontrakter

Detaljer

God prosjekteringsledelse: utnytte mulighetene som modellbasert prosjektering gir for produktiv og effektiv informasjonslogistikk

God prosjekteringsledelse: utnytte mulighetene som modellbasert prosjektering gir for produktiv og effektiv informasjonslogistikk God prosjekteringsledelse: utnytte mulighetene som modellbasert prosjektering gir for produktiv og effektiv informasjonslogistikk Senior Rådgiver Lars Chr Christensen, multibim as (VDC og BIM&åpenBIM)

Detaljer

SamBIM Samhandling i byggeprosesser med BIM som katalysator. Årskonferanse 2015- Oscar og vennene hans

SamBIM Samhandling i byggeprosesser med BIM som katalysator. Årskonferanse 2015- Oscar og vennene hans SamBIM Samhandling i byggeprosesser med BIM som katalysator Årskonferanse 2015- Oscar og vennene hans HVA ER SAMBIM? Innovasjonsprosjekt (BIA) finansiert av Norges Forskningsråd. Støtte fra NFR 10,7 mill

Detaljer

Foredrag P1. Bestill alt i 3D. Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen

Foredrag P1. Bestill alt i 3D. Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen Foredrag P1 Bestill alt i 3D Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen Ansatt i Statens vegvesen siden høsten 1996 Prosjektleder for mindre sekkepostprosjekter Kontrollingeniør Rv 4 Gjelleråsen-Slattum

Detaljer

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller Sustainable engineering and design åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller noen postulater og provokasjoner. til diskusjonen buildingsmart medlemsmøte - 07.mars 2012 Kaare Kleven Problemstillinger

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

Nytt østfoldsykehus - Kalnes

Nytt østfoldsykehus - Kalnes BIM for alle 2011-11-08 Sykehuset i Østfold BIM fra start til slutt Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM - Prosjekt Nytt Østfoldsykehus Nytt østfoldsykehus - Kalnes 1 Areal og kostnader Kalnes Avsnitt

Detaljer

Nummer 1 i prosjektledelse

Nummer 1 i prosjektledelse Nummer 1 i prosjektledelse Vår ambisjon er 1 å være nummer Skanskas prosjektmodell Vår prosjektmodell sikrer at du som kunde har forutsigbarhet for både gjennomføring og sluttleveranse. 3 Ditt prosjekt

Detaljer

Vinterdrift 2013 Byggherrens erfaring med ny vinterdriftsstandard. Kjetil Nergaard, Byggherre seksjon, Region sør

Vinterdrift 2013 Byggherrens erfaring med ny vinterdriftsstandard. Kjetil Nergaard, Byggherre seksjon, Region sør Vinterdrift 2013 Byggherrens erfaring med ny vinterdriftsstandard Kjetil Nergaard, Byggherre seksjon, Region sør Samhandling Operatørkurs for vinterdrift Byggherrens erfaring med ny vinterdriftsstandard

Detaljer

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system MAKS10 Arkitektkontorets KS-system Trondheim 14.01.2014 PROGRAM 10:00 Innledning om kvalitetsarbeid internt i bedriften og direkte i prosjekter 10:15 Ansvar myndighetskrav SAK10 10:45 Etablering av et

Detaljer

Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp?

Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp? Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp? Ingrid Dahl Hovland 07.01.2014 Bakgrunn Økt kompetanse > kritisk faktor for heve næringa og møte utfordringene Bygg21 > samarbeidsplattform for forsking

Detaljer

Fra idéfase/forprosjekt til ferdig byggverk!

Fra idéfase/forprosjekt til ferdig byggverk! Fra idéfase/forprosjekt til ferdig byggverk! - Muligheter, utfordringer og grensesnitt mellom fagene Siviling. ili Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2004-0024\kut - branntomta.ppt Side 1 Muligheter og

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger Hvordan sikre god stafettveksling i skillet mellom bygging, overlevering og drift av bygg?, ÅF Advansia Erfaring Utdanning Siviling. (luftbehandling)

Detaljer

Risiko og risikoforståelse

Risiko og risikoforståelse Risiko og risikoforståelse 26.11.2013 Innledende spørsmål til diskusjon Hva er en uønsket hendelse? Hva forstås med fare? Hva forstås med risiko? Er risikoanalyse og risikovurdering det samme? Hva er hensikten

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer