Prosjekteringsledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekteringsledelse"

Transkript

1 Prosjekteringsledelse Tekna / NITO Grethe Bergly Multiconsult AS

2 Agenda 0930 Registrering 1000 Velkommen- praktisk informasjon - presentasjonsrunde 1015 Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser 1115 Kaffe/te/mobil 1130 Relasjon - Byggherre og prosjekterende/entreprenør 1230 Lunsj 1330 Prosjekteringsledelse i praksis 1530 Overganger prosjektering utførelse 1630 Slutt 2

3 Prosjekteringsledelse Prosjekteringsledelse - Rollen og begrepsavklaring Prosjekteringsprosessen - Prosjekteringsfaser og verdikjeden - Organisering Prosjekteringsledelse - hvordan? - Ledelse, oppstart, planlegging - Prosjekteringsmetode og samhandling 3

4 Prosjekteringsledelse Man kan ikke gi fastpris på tanker som ikke er tenkt. Siri Legernes adm dir RIF Hvordan kan man lede og styre dem? 4

5 Prosjekteringsledelse Mål - Bevisstgjøring av rolle og ansvarsfordeling - Forståelse av prosjekteringsprosessen og metodikk - Ideer for direkte anvendelse - Inspirert til å bidra til utvikling og endring 5

6

7 Prosjekteringsledelse hva og hvem? Hva snakker vi om? - Ledelse av prosessen med å lansere konseptuelle ideer og bearbeide den valgte idé til et ferdig, immaterielt produkt i form av tegninger, modeller, beskrivelser og lignende Øystein Meland 7

8 Prosjekteringsledelse hva og hvem? Hva snakker vi om? Det handler om kunnskapsledelse kreative utviklingsprosesser håndtering av informasjon for produksjon 8

9 Ett prosjekt i byggekostnadsprogrammet Prosjektplanlegging og prosjekteringsledelse Konklusjonene og anbefalingene i rapporten: Der prosjekteringen foregår må det alltid foregå ledelse og koordinering av prosjektering Funksjonen prosjekteringsledelse består av oppgaver som må ivaretas på en god måte både hos byggherren, de prosjekterende og hos totalentreprenør i denne typen entrepriseform, 9

10 Prosjekteringsledelse - bakteppe Denne forskningsrapporten fra BI beskriver BAE næringen og dens utfordringer godt 10

11 11

12 Seks parter/selskaper er tilbudt å by på totalkontrakt for tunnelarbeid som skal utføres med TBM (tunnelboremaskiner): Et arbeidsfellesskap (Joint Venture) mellom selskapene Acciona Infraestructuras og Ghella (Spania Italia) * Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Gülermark Samsung Pizzarotti (Tyrkia Korea Italia) * Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Implenia Norge, Hochtief Solution og Dragodos (Norge Tyskland Spania) * Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene NCC Construction, Vinci Construction Grands Projects, og Wayss & Freytag Ingenieurbau (Norge Frankrike Tyskland) * Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Obrascon Hauarte Lain, SK Engineering & Construction (Spania Korea) * Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Skanska Norge og Strabag (Norge Østerrike) Seks parter/selskaper er tilbudt å by på totalkontrakt for tunnelarbeid som skal utføres med drill & blast: * Et arbeidsfellesskap (Joint Venture) mellom selskapene Implenia Norge, Hochtief Solution og Dragados (Norge Tyskland Spania) * Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Skanska Norge og Strabag (Norge Østerrike) *Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene SALINI, IMPREGILO og CSC Impresa Costruzioni (Italia Italia Sveits) Enkeltstående selskaper: * AF gruppen Norge (Norge) * Obrascon Huarte Lain (Italia) * Società italiana per condotte d acqua (Italia) 12

13 PROBY 13

14 Prosjekteringsledelse hva og hvem? Hvem snakker vi om? Byggherren De prosjekterende Entreprenøren 14

15 Prosjekteringsledelse noen begreper Prosjekteringsledelse ikke entydig definert PRL prosjekteringsleder PGL prosjekteringsgruppeleder PGK prosjekteringsgruppekoordinator (Statsbygg) Skille administrativt og faglig arbeid? Ref ytelser Statsbygg, Undervisningsbygg Oslo, RIF, ARK 15

16 Prosjekteringsledelse hvem? Klarhet i kontraktslinjene. 1 ) Engasjert av byggherren for å ivareta samordningen av rådgivere - Lojalitet ligger hos byggherren - byggherrens problem dersom prosjekteringsledelsen er for dårlig. 2) Deltaker i gruppe eller rådgiverkontrakten - Lojalitet mot rådgiverne - ingen risiko for at dårlig prosjekteringsledelse punkterer ansvaret for kvalitet og fremdrift. 16

17 Samsvar mellom ansvar og myndighet Prosjekteringslederrollen (PRL) kontra prosjektleder prosjektering (PL-PRO) Den som bestiller (kjøper) og følger opp prosjekteringen Prosjektet Den som leder prosjekteringsprosessen og leverer produktet 17

18 Prosjektering teorien Framskaffing av : - nøyaktig, fult ut koordinert og fullstendig informasjon - til rett tid Hva betyr det for prosjekteringsleder? 18

19 Prosjekteringsledelse Hva snakker vi om i MULTICONSULT? - Ledelse og styring av de oppgavene som skal løses innenfor den avtalen vi har inngått - Ofte har vi alle fag og vi tror denne tendensen vil fortsette - Fremtidens prosjekteringsprosess avgjørende for de lederne vi trenger til å lede prosessen - Ledelse med ansvar for å skape ett arbeidsmiljø! 19

20 Prosjekteringsledelse - oppgaver Sikre at prosjekteringsprosessen er rett organisert og strukturert i forhold til oppgaven som skal løses Sikre tilstrekkelig integrerende og koordinerende tiltak slik at arbeidet kan gå fremover på en meningsfylt måte 20

21 Prosjekteringsprosessen Faser og verdikjede Organisering 22

22 Prosjekteringsprosessen - Verdiprosessen Hvordan beskriver vi denne prosessen og de stafettvekslingene som foregår? - Arbeidsmetodikk og gjennomføringsmodeller - Felles språk og begrepsapparat - Etablerte sannheter 23

23 Hovedfaser i prosjektet Planlegge arbeidet (Plan the Work) Prosjekt planlegging Konsept valg Vurdering og spesifikering Forprosjekt Kontraktstrategi Gjennomføringsplan Estimat Prosjekt godkjenning Påvirkning av kostnader Utføre arbeidet (Work the Plan) Vellykkede prosjekter utvikler en godt definert design basis i løpet av planleggingsperioden. Når prosjektet passerer tidspunktet for godkjenning og Prosjekt realisering går over i realiseringsfasen, stopper optimaliseringen og tuklingen med planene og konseptet. Prosjektering og innkjøp Fabrikasjon Påløpte kostnader Bygging Uttesting Oppstart Drift Utredninger Skisseprosjekt Forprosjekt Detaljprosjekt Bygging Oppstart Drift, Vedlikeh Modifik. Demolering.. og vi må ha erfaring fra senfasene inn i tidligfasen 24

24 Prosjekteringsprosessen Verdikjeden for et byggeprosjekt Statsbyggs gjennomføringsmodell Statsbygg benytter en prosessmodell fra ide til forvaltning og drift Modellen skal vise oppgaver, milepæler og leveranser i prosjektets utvikling på fasenivå 25

25 PROSJEKTMODELL Prosessen Prosjekteringsprosessen i de ulike fasene Regulering Detaljprosjektering Ferdigstillelse Forprosjekt Utførelse Byggherre Prosjektleder Aktørene Prosjekteringsleder Arkitekt Rådgivende ingeniører Byggeleder Entreprenører Iterasjonene Nødvendige iterasjoner Utilsiktede iterasjoner 26

26 Prosjekteringsprosessen - Helseforetakene 27

27 king/ produktutvikling Markedsoverv Initielle ter Identifikasjon av oppdragsmuligheter opp- dragsmuligheter Utvikling av Tilbuds- utarbeidelse Forhandlinger Salg i MULTICONSULT Prosjekteringsprosessen - vår metode er relatert til faser 1 Markedsovervåking/ Ferdigstilt MULTICONSULT produkt 2 Initielle kundem kundemøter Oppdragsmulighet identifisert 3 Oppdragsomfang diskutert med kunde 4 Utvikling av opp Forespørsel mottatt 5 Tilbud gitt 6 7 Avtale inngått Oppdrags- gjennomføring Vi som profesjonell rådgiver må ha felles oppfatning av hva vi gjør i hver prosjektfase Milepæler, startprodukter, fasemål og sluttprodukter lages for hvert forretningsområde! Bygg og Eiendom Miljø og naturressurser Energi Industri Samferdsel og infrastruktur Olje og gass 28

28 Prosjekteringsprosessen - organisasjon sikre at prosjekteringsprosessen er rett organisert.. 29

29 Organisasjons struktur - elementer Kontroll spenn Funksjons /prosess fokus Matrise / linje Ansvarsfordeling Sammenheng med strategi Bra organisasjonsstrukturer kan muliggjøre økt prestasjon og forbedring 30

30 De fem hoveddelene i en organisasjon 31

31 Oppdragsorganisasjon Organisasjons ledelse Teknostruktur Støttestruktur Operativ kjerne 32

32 Leverandørrollen i ulike markeder BH P BH E Prosjekterende Byggeleder CM EPCM Entreprenør C P Entreprenør Hvilke krav stiller dette til en prosjekteringsleverandør? Hvordan bidrar vi best til verdiskapningen? 33

33 Gjennomføring organisering BA HMS? KS? E CM P C 34

34 Organisering og gjennomføring BA 3,3 mrd 35

35 Organisering og gjennomføring BA P E CM C 36

36 Organisering og gjennomføring BA Indisk bryllup og ubalanse AKR / RI? 37

37 Prosjekteringsledelse organisasjon - prinsipper for prosjekteringsteam Organiseringen skal være entydighet mht ansvar og myndighet - skille ansvar og oppgaver for forskjellige roller være dekkende for den fasen prosjektet er inne i være dekkende for alle oppgaver tilpasset kompleksitet, arbeidsvolum og tilgjengelig tid unngå store grupper minimalisere interne og eksterne grensesnitt optimal mht kommunikasjons- og rapporteringslinjer ivareta logiske samhandlingsarenaer ta hensyn til personkompetanse og lokalisering hva mer? 38

38 Oppdragsorganisasjon og team Ett team - 66 kommunikasjonskanaler Lederteam og 2 underteam - 27 kommunikasjonskanaler 39

39 Prosjekteringsledelse Prosjekteringsledelse - hvordan? - Ledelse, oppstart, planlegging - Prosjekteringsmetode, kommunikasjon og samhandling 40

40 Prosjekteringsledelse Sikre at prosjekteringsprosessen er rett organisert og strukturert i forhold til oppgaven som skal løses Sikre tilstrekkelig integrerende og koordinerende tiltak slik at arbeidet kan gå fremover på en meningsfylt måte 41

41 Om lederskap "Leadership is ultimately about creating a way for people to contribute to making something extraordinary happen." Å lede er å få mannskapet til å ro i takt i riktig retning Å motivere prosjektmedarbeiderne Å få prosjektmedarbeiderne til å samhandle, være et lag Å fremme god kommunikasjon internt og eksternt Å ivareta menneskelige, sosiale og ikke faglige behov Å håndtere og mestre konflikter Som Prosjekteringsleder må du tenkte og agere som en leder 42

42 Ledelse av et prosjekteringsteam Hva kjennetegner et prosjekteringsteam? - kunnskapsrike medarbeidere i en kunnskapsbedrift - høy faglig integritet - forskjellig Å lede fokus et prosjekteringsoppdrag - kreativitet - etc handler ikke bare om å lede saker, Hva betyr dette for ledelsen av et prosjekteringsteam? - tydelig måldefinisjon - klar definisjon av funksjon, myndighet og ansvar - nødvendig informasjon - nødvendig koordinering - frihet innenfor planlagte rammer - etc minst like mye å se og lede mennesker 43

43 Fem hovedoppgaver er tillagt ledere Han/hun er ansvarlig for at det arbeides med: - Strategi, mål, planer - Organisering - Kommunikasjon; intern og ekstern - Å utvikle medarbeidere og seg selv - Måling av resultater og håndtering av avvik Med den målsetting å skape økonomiske resultater Prosjekteringsledelse er mange deloppgaver På hvilken arena utøver du ditt lederskap? 44

44 Prosjekteringsledeledelse Ledelse er å : Felles for alle typer oppgave Sak Fase Prosjekt 1 Planlegge hva som skal gjøres 2 Organisere skaffe og disponere resurser 3 Initiere at arbeidet kommer igang 4 Koordinere gjennomføringen 5 Kontrollere at det planlagt blir gjort we have heard no echo of our commercial, financial and administrative duties. The technical and commercial functions of a business are clearly defined, but the same cannot be said of the administrative function. Fayol, 1930, 45

45 Planlegging 46

46 Hva innebærer planlegging? Å si noe om framtiden - se framover Å skaffe seg overblikk Å være bindeledd fra ide gjennom handling til målet Planlegging handler om å definere - hva som skal gjøres når - av hvem - med hvilken kvalitet og til hvilken kostnad - med hvilken metode Planlegging handler også om å prioritere mellom det som er viktig og det som er mindre viktig. 47

47 Prosjekteringsledelse - oppstartplan Organisering og mobilisering - organisasjonsplan og funksjonsbeskrivelser - mobilisere eget personell og underleverandører Oppdragsgjennomgang Prosjektstrategi - definere visjon, mål, suksessfaktorer og gjennomføringsmetodikk - risikovurdering Planlegging - definere arbeidsnedbrytningsstruktur (PNS) - utarbeide styringsbudsjetter, aktivitetsplaner, leveranseplaner, bemanningsplaner, etc. Styring - utvikle kvalitetsplan og styringssystem ( prosedyrer ) - utvikle system for rapportering, endringshåndtering, dokumenthåndtering, etc. Ledelse og samhandling - arrangere oppstartmøter, teamutvikling, etc - etablere møtestruktur og kommunikasjonsstrategi 48

48 Bybanen i Bergen - B00101 Prosjekt Nesttun- Rådal 4-ukers oppstartsplan /rev Status Resp. Week 25 Week 26 Week 27 Week 32 Week 33 Aktivitet: % M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F Mobilisere Personell RK A-01 Mobilisere oppdragslederteamet 100 % RK A-02 Mobilisere oppstarteam 100 % GB A-03 Gjennomgang og evt revisjon av organisasjonskartet og org 100 % RK prinsipper ( starter 9 juni) A-04 Mobilisere nøkkelpersonell 100 % RK A-05 Funksjonsbeskrivelse for nøkkelpersoner 50 % RS/TVB A-06 Bestille ressurser 100 % RK A-07 Etablere arbeidsbeskrivelser for nøkkelposisjoner 0 % RS/TBV A-08 Etablere mobiliseringsprosedyre inkl. avtale, info., etc.? MLH A-09 Mobilisere relevante underleverandører, prosedyre og mpp 70 % RFA A-10 Mobilisere styringsgruppe 0 % GB Prosjekt Review RK B-01 Oppdragsgjennomgang (info om oppdraget) 100 % TV/RV B-03 Avklare BBK visjon og mål - startprodukt forventning kunde. 20 % RK B-04 Avklare BBK's krav og forventninger til leveranse 60 % RK Prosjekt Strategi RK C-01 Definere prosjekt mål og suksessfaktorer 0 % RK C-02 Definere styringsmål 0 % RK C-03 Relasjon til UL 0 % RK C-04 Avklare prosjekt gjennomføringsstrategi 0 % RK C-05 Risk evaluering (nøkkelpersoner) 0 % TV/TBV C-06 Definere tiltak for forbedring 0 % TV/TBV C-07 Kunderelasjon helt fra starten 60 % RK Prosjekt Planlegging BjoD D-01 Definere oppstartsaktiviteter 100 % BD D-02 Etablere oppstartsplan 100 % BD D-03 Definere WBS (Work Breakdow n Structure)/KTR 100 % RFA D-04 Definere PX-registrering 100 % RFA D-05 Utvikle timebudsjett - optimaliseringsfasen 0 % RFA D-06 Utvikle overordnet ressursplan for detaljprosjektering 0 % RFA D-07 Definere aktivitetsplan for optimaliseringsfasen 50 % RFA D-08 Definere aktivitetsplan for detaljprosjektering 0 % RFA D-09 Definere dokument leveranseplan 0 % RFA/CRF D-10 Definere MPP og S-kurver 0 % RFA Avtale MLH E-01 Forsikringer og garantier (egen prosjektforsikring) 90 % BD/RFA E-02 UL avtaler - avklar sermoni for signering 100 % BD E-03 Avtalegjennomgang kunde 0 % TV Prosjekt Styringssystem MLH F-01 Etablere WEB basert prosjekt styrings system 80 % TBV F-02 Implementere prosjektstyringssystem (Info møter) 0 % TBV F-03 Etablere design kontroll philosophi 0 % TBV F-04 Utvikle kvalitetsplan for optimaliseringsfasen 90 % TBV F-05 Utvikle kvalitetsplan for detaljprosjektering 0 % TBV F-06 Etablere LL struktur 100 % TBV F-07 Etablere time rapportering/oppfølgingsprosedyre 90 % RFA F-08 Etablere ratestruktur - internt 100 % RFA F-09 Etablere intern kostoppfølgingssystem/prosedyrer (reiser, PC, etc.) 60 % RFA F-10 Avklare oppfølging av timer for UL 80 % RFA F-11 Etablere faktura kontroll prosedyrer 100 % RFA F-12 Planlegging og rapporteringsprosedyre (BBK, MUL-styregruppe) 50 % RFA F-13 Etablere prosedyre for Endringssystem 20 % RFA F-14 Håndtering av avvik og korrektive aksjoner 0 % RFA F-15 Utvikle møteplan 50 % TV F-16 Utvikle relevante admin prosedyrer 50 % RFA F-17 Etablere beslutningsplan 0 % TV F-18 Avklare dokumenthåndtering med BBK 0 % RFA F-19 Utvikle relevante prosjekteringsprosedyrer 20 % CRF Kontor,utstyr og admin G-01 Etablere kontorområde - Oslo / Bergen 20 % RK G-02 Igangkjøring kontorstøtte-systemer 100 % MT Etablere IT/IS: H-01 Definere teknologistrategi og tilhørende verktøy 50 % ES H-02 Identifisere MULTICONSULT IT-systemer, inklusive UL 100 % ØML H-03 Avklare bruk av IT-systemer MULTICONSULT-Oppdragsgiver 30 % ØML H-04 Avklare bruk/utnyttelse av 3D-DAK, flerfaglig samhandling 30 % ØML H-05 Avklare bruk av 2D DAK, (tegninger etc) 30 % ØML H-06 Mobilisere nøkkelpersonell til MULTICONSULT IT-systemer 30 % ØML H-07 Verifisere arbeidsmetodikk i fht IT-systemer 30 % ØML H-08 Igangkjøring engineering-systemer 0 % ØML H-10 Kurs-aktiviteter IT-systemer 0 % ØML Samhandling og samspill I-01 Arrangere kick-off møter med BBK - NB, flere nivå 0 % ES I-02 Arrangere alignment session med BBK og nøkkelpersonell 0 % TV I-03 Oppstartsmøte 0 % TV I-04 Definere møtestruktur 50 % TV I-05 " nye medarbeidere i oppdraget" 0 % TV I-06 Arrangere team buildings i Bergen 0 % TV I-07 Etablere kommunikasjonsstrategi 0 % ES I-08 Teamutvikling 0 % GG I-09 Relasjon til UL 0 % TV 5-ukers oppstartplan 49

49 Summeoppgave Du skal overta som prosjekteringsleder for et skolebygg. Dette er et PG med soledarisk ansvar og fargene på kartet angir de ulike kontraktene. Litt ut i detaljprosjekteringen blir det klart for PGLen at organisasjonene slik den har utviklet seg med 13 fagdisipliner som rapporterer direkte til seg, medfører store utfordringer knytte til kommunikasjon og involvering av partene. Det er også behov for å etablere en ledergruppe i PG. Hvilke anbefalinger knyttet til organisering vil dere gi PGL og hvem bør sitte i ledergruppen i PG? NB: Ikke bruk mye tid på antall i hver disiplin, konsentrer dere om de store grepene og evt. felles funksjoner som kan trekkes ut 50

50 PGL: ARK DL: IARK DL: LARK DL: RIB DL: FLO: (bygningsfysikk) (DAK) RIV DL: FLO: (sprinkler) RIE DL: FLO: (sterkstrøm/dak) (lysdesign) (IKT/svakstrøm) (automasjon) RIBr DL: FLO: (DAK) RIA DL: FLO: RIG DL: FLO: RIM DL: FLO: ( ) RIEn DL: FLO: RITt DL: FLO: PGLA: Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4

51 Organisasjon - eksempler Organisasjonskart 52

52 53

53 Prosjekteringsledelse -planlegging 7 realisering av produkt 7.3 Utvikling og konstruksjon - Planlegging av utvikling og konstruksjon - Grunnlag for utvikling og konstruksjon - Resultatet fra utvikling og konstruksjon - Utviklings- og konstruksjonsgjennomgåelse - Verifikasjon av utvikling og konstruksjon - Validering av utvikling og konstruksjon - Kontroll med utvikling og konstruksjonsedringer NS-EN ISO 9001:

54 Prosjekteringsledelse oppstart NS-EN ISO 9001: kvalitetsstyring 7 realisering av produkt 7.3 Utvikling og konstruksjon - Planlegging av utvikling og konstruksjon Fasekrav, verifikasjoner, ansvar og myndighet, grensesnitt - Grunnlag for utvikling og konstruksjon - Resultatet fra utvikling og konstruksjon - Utviklings- og konstruksjonsgjennomgåelse - Verifikasjon av utvikling og konstruksjon - Validering av utvikling og konstruksjon - Kontroll med utvikling og konstruksjonsendringer 55

55 Prosjekteringsledelse oppstart NS-EN ISO 9001: kvalitetsstyring 7 realisering av produkt 7.3 Utvikling og konstruksjon - Planlegging av utvikling og konstruksjon - Grunnlag for utvikling og konstruksjon Gjennomgang - kontrakt, verifisere underlaget - beskrivelser ( design basis) - Resultatet fra utvikling og konstruksjon - Utviklings- og konstruksjonsgjennomgåelse - Verifikasjon av utvikling og konstruksjon - Validering av utvikling og konstruksjon - Kontroll med utvikling og konstruksjonsendringer 56

56 Prosjekteringsledelse oppstart NS-EN ISO 9001: kvalitetsstyring 7 realisering av produkt 7.3 Utvikling og konstruksjon - Planlegging av utvikling og konstruksjon - Grunnlag for utvikling og konstruksjon - Resultatet fra utvikling og konstruksjon Prosjekteringsleveransene hva leveres, hvordan, kvalitetsrutiner - (design brief) - Utviklings- og konstruksjonsgjennomgåelse - Verifikasjon av utvikling og konstruksjon - Validering av utvikling og konstruksjon - Kontroll med utvikling og konstruksjonsendringer 57

57 Har vi dokumentert alle forutsetningene for våre prosjekteringsoppgaver? Hva er en Design Brief (prosjekteringsforutsetninger)? Design Brief er et dokument som beskriver alle forutsetninger (premisser) for en enkelt prosjekteringsoppgave, dvs. - prosjekteringsmetoder - datamodeller, rammebetingelser - programvare - forenklinger - parametre, laster - regelverk - designkriterier - etc. Hvorfor er det hensiktsmessig å utarbeide Design Brief? 58

58 Prosjekteringsledelse oppstart NS-EN ISO 9001: kvalitetsstyring 7 realisering av produkt 7.3 Utvikling og konstruksjon - Planlegging av utvikling og konstruksjon - Grunnlag for utvikling og konstruksjon - Resultatet fra utvikling og konstruksjon - Utviklings- og konstruksjonsgjennomgåelse - Verifikasjon av utvikling og konstruksjon - Validering av utvikling og konstruksjon Hvordan, når og hvem deltar kritiske områder - Kontroll med utvikling og konstruksjonsendringer 59

59 Prosjekteringsledelse oppstart NS-EN ISO 9001: kvalitetsstyring 7 realisering av produkt 7.3 Utvikling og konstruksjon - Planlegging av utvikling og konstruksjon - Grunnlag for utvikling og konstruksjon - Resultatet fra utvikling og konstruksjon - Utviklings- og konstruksjonsgjennomgåelse - Verifikasjon av utvikling og konstruksjon - Validering av utvikling og konstruksjon - Kontroll med utviklings- og konstruksjonsendringer Endringshåndtering, strategi og krav fasene 60

60 Prosjekteringsledelse oppstart Organisasjon 62

61 Organisasjon Å organisere er å fordele oppgaver uten å slippe roret Lag spilleregler for prosjektarbeidet Bemann prosjektet, fordel ansvar og oppgaver Samspillet basisorganisasjon/prosjektorganisasjon Prosjektgruppen må kjenne og akseptere spillereglene 63

62 2 Prosjektorganisasjonen Heletlig leveranse - Hva som skal gjøres? - Når det skal gjøres? Faglig felles -Prosjekteringsmetodikk - Tverrfaglig koordinering / grensesnitt -Tekniske prosedyrer - Bruk av 3D/BIM - Definere felles maler - Kvalitetsstyring Fag disiplin -Hvem gjør hva? - Hvordan skal det gjøres? 64

63 Disiplinkoordinator: - Prosjekteringsmetodikk - Tverrfaglig koordinering / grensesnitt -Tekniske prosedyrer - Bruk av 3D/BIM - Definere felles maler - Kvalitetsstyring Prosjekteringsleder: - oppdragsleder - disiplinkoordinator - områdekoordinator Disiplinleder: - Hvem gjør hva? - Hvordan skal det gjøres? Objektansvarlig: - Hva som skal gjøres? - Når det skal gjøres? 65

64 PNS og organisasjon WBS Civil Eng Manager QA/QC Manager Project Control Cost/ Schedule OBJEKTER PNS nivå 1 HMS Manager Project Engineer Project Engineer Project Engineer Project Engineer Project Engineer Project Engineer Interfaces Site Cavern/ Tunnels Jetties Camp & Admin Complex Roads Project Engineer Layout/CAD Engineering Coord. Civil Cost/ Schedule/ Contracts Engineering Coord. Authority Handling Soil Mechanics x x x x Engineering Geology x x x Civil/ Concrete x x x x Structural FAG x x Architectural x HVAC x Electrical x x x x Noise, Fire & Safety x x x Civil Materials x x x Road & Traffic Planning x x Water & Sewage/ Hydraulics x x x x x Landscaping x x x 3D modelling/ CAD x Environmental Engineering x Harbour/Area Planning x x 66

65 Myndigheter Naboer Linjeorg. - Interesseorganisasjoner Miljøvern etc. Programmeringsleder Prosjektleder Byggherre Prosjektansvarlig Prosjektorganisasjonen etter avtalesystemet Stryk det som ikke passer Programkonsulent Brukere Totalentreprenør Prosjekteringsleder Prosjekteringsgruppeleder Generalentreprenør Byggeleder Adm. sideentreprenør Arkitekt Rådgivende ingeniører Hovedentreprenør Sideentreprenør Underentreprenør 67

66 Prosjekteringsledelse Oppstartsmøtet/-møtene HMS Mål med møtet Prosjektet Oppdraget Avtalen Visjon og mål Gjennomføring Kickoff 68

67 Prosjekteringsledelse HMS Noen definisjoner SHA = sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Ytre miljø = - Forurensning til luft, jord og vann - Ressurser (energi, materialer, vann, masser) HMS = SHA og ytre miljø 69

68 Hva betyr det å ivareta krav til SHA og ytre miljø i prosjekteringen? Byggherren er ansvarlig for å legge forholdene til rette for at HMS blir ivaretatt under prosjekteringen De prosjekterende skal - sette seg inn i og gjøre medarbeiderne kjent med HMS målsetninger og krav som gjelder for oppdraget - velge løsninger som som medfører minst mulig risiko for akutt eller langsiktig skape på personer (sikkerhet, helse, arbeidsmiljø), ytre miljø og/eller materialer og utstyr Løsningene skal gjøre det mulig å bygge, drifte, vedlikeholde og rive/avhende bygget/anlegget 70

69 Kvalitet 73

70 Kvalitetsledelse Holdninger Skippertak Rot Kvalitetsledelse Byråkrati Holdninger - teambygging - opplæring Styringssystemet definerer kvalitetsstyrende tiltak - Prosedyrer Kvalitetsledelse er en kontinuerlig prosess Systemer prosedyrer 74

71 Hva er kvalitet? Kvalitet er kundens definerte bruksverdi, dvs. evne til å tilfredsstille kundens behov definert som - riktig utført, dvs. prosesskvaliteten som fører til riktig produkt - riktig produkt, dvs. produkt som tilfredsstiller kundens behov NS ISO 8402 definerer kvalitet som helhet av egenskaper en enhet har som vedrører dens evne til å tilfredsstille angitte og underforståtte krav. ISO 9001 Kvalitetsstyring 75

72 Kvalitetssikring tenk igjennom hvordan dere vil sikre kvaliteten - hvilke prosesser vil dere bruke - hvordan skal arbeidet organiseres - hvem er ansvarlig for hva egenkontroll sidemannskontroll disiplin intern kontroll interdisiplin kontroll 3. parts kontroll verifikasjon konstruksjonsgjennomganger (byggbarhet) etc. - hvordan skal dette dokumenteres bruk av sjekk lister og sjekk kopier referater arkivering 76

73 Kvalitetsrelaterte prosedyrer Teambygging Prosjektplanlegging Kvalitetsrevisjoner Oppfølgingsmøter Avvikshåndtering Utførelse Godkjenning Dokumentstyring Overlevering 77

74 Prosjekteringsledelse metode Sikre at prosjekteringsprosessen er rett organisert og strukturert i forhold til oppgaven som skal løses Sikre tilstrekkelig integrerende og koordinerende tiltak slik at arbeidet kan gå fremover på en meningsfylt måte 78

75 Prosjekteringsledelse - metode skape en felles forståelse av status på informasjonen formidles til alle deltakere i prosjektet rutiner for statussetting og rettigheter i modellen prosessanalyse programmering nivå 1 prosjektering nivå 1 programmering nivå 2 prosjektering nivå 2 programmering nivå 3 prosjektering nivå 3 79

76 Multiconsult har adoptert OGs filosofi for gjennomføringsmodeller Tenker gjennomføringsmodeller i tre nivåer Overordnet Gjennomføringsmodell og filosofi Generiske Gjennomføringsmodeller per forretningsområde Bygg og Eiendom Industri Olje og gass Samferdsel og infrastruktur Energi Objektsbaserte gjennomføringsmodeller A B C A B C A B C A B C A B C Multiconsult har lært fra Olje og gass næringen og utviklet gjennomføringsmodeller for våre øvrige forretningsområder 80

77 Tradisjonelt prosjekteringsforløp rosjekt-utvikling 100% Arkitekt Ingeniørfag Tid Multiconsult ønsker bedre styring av prosjekteringsprosessen 81

78 82

79 Multiconsults gjennomføringsfilosofi - En fase styres gjennom «flere steg» rosjekt-utvikling Kvalitetsnivå 3 100% Kvalitetsnivå 2 Designkontroll Kvalitetsnivå 1 Tilhørende sjekklister for alle fag er gjennomgått og godkjent Arkitekt Ingeniørfag Tid 83

80 Progr. Skisseprosjekt Forprosjekt Detaljprosjekt Multiconsults gjennomføringsmodell Prog ARK Fasade RIB ARK Innvendig RIV RIE Ute 84

81 Progr. Skisseprosjekt Forprosjekt Detaljprosjekt Multiconsults gjennomføringsmodell Prog ARK Fasade RIB ARK Innvendig RIV RIE Ute 85

82 Gjennomføringsmodell Kvalitetsnivå 3 Prosjektutvikling 100% Kvalitetsnivå 2 Designkontroll Kvalitetsnivå 1 Tilhørende sjekklister for alle fag er gjennomgått og godkjent Arkitekt Ingeniørfag Tid 86

83 Gjennomføringsmodell Start 1/3 2/3 3/3Slutt Prosjektutvikling Konsept/Analyse Geometri Produksjon 100% Arkitekt Ingeniørfag Tid 87

84 Planprosessen Level 1 Fase Forprosj Steg 3.1 Milepæler Steg 3.2 Milepæler Steg 3.3 Milepæler 88

85 Planprosessen Level 2 Fag KTR KTR (steg 3.1) Aktiviteter KTR (steg 3.2) Aktiviteter KTR (steg 3.3) Aktiviteter KTR Aktiviteter 89

86 Progr. Skisseprosjekt Forprosjekt Detaljprosjekt Multiconsults gjennomføringsmodell Prog ARK Fasade RIB ARK Innvendig RIV RIE Ute KN 3.1 KN 3.2 KN

87 Dokumentasjon for intern læring og standardisering 91

88 Detaljerte beskrivelser bidrar til kvalitet i gjennomføring Steg 3.1 Steg 3.2 Steg

89 Standardiserte gjennomføringsmodeller og arbeidsprosesser er avgjørende for å sikre effektiv og lønnsom gjennomføring av prosjekter Standardiserte gjennomføringsmodeller sikrer oss: Strukturert erfaringslæring/overføring Effektiv utarbeidelse av tilbud God planlegging av prosjektene God styring av prosjektene - Risiko - Endringer (spesielt de prosessrelaterte) Styrt bruk av underleveranser/offshoring Kostnadseffektivitet Fornøyd kunde kommunikasjon med kunde I tillegg til standardiserte gjennomføringsmodeller og arbeidsprosesser bør man selvfølgelig også tenke standardiserte produkter og løsninger 93

90 Hvorfor skal vi ha arbeidsmetoder for gjennomføring? Kommunikasjonsverktøy - for avklaring med kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere Effektivt med felles og faste metoder - gjenkjenningseffekt Felles forståelse av intern-koordinering og håndtering av grensesnitt. Lett å sette sammen tverrfaglige team - Fag / disipliner / lokasjoner Enklere å standardisere og utvikle verktøy og teknologiske hjelpemidler Bidrar til å skape en felles kultur Språk, handlingsmønster, holdninger 94

91 Kommunikasjon 95

92 Samhandlingsarenaer Ledergruppen er PRL sin viktigste samhandlingsarena Øvrige samhandlingsarenaer er: - PRL og kunden - PRL og OA - PRL og støttefunksjoner - mellom objektene/områdene - innen objektet/området - melllom disiplinene - innen disiplinene Mellom disiplinene OA - PRL PRL PS KS/SHA Multiconsult-Kunde Mellom objektene/områdene Innen disiplinen Innen objektet/området 96

93 Forslag til innhold i arbeidsmetodikken for prosjekteringslederen 1. Gjennomføringsstrategi 2. Kontraktshåndtering 3. Oppstart 4. Organisering og ressursstyring 5. Fremdrifts- og økonomistyring 6. Ledelse og samhandling 7. Prosjekteringsmetodikk 97

94 Forslag til innhold i arbeidsmetodikken for prosjekteringslederen 1. Verdigrunnlag 1. Gjennomføringsmodellen 2. Verdiskapningsmodellen 2. Kontraktshåndtering 1. Oppdragsgjennomgang 2. Kontraktstyring 3. Endringsstyring 4. Kontraktsavslutning 3. Oppstart 1. Avklaring av visjon, mål og strategi 2. Risiko/usikkerhetshåndtering 3. Oppstartgjennomføring 4. Organisering og ressursstyring 1. Etablering og utvikling av oppdragsorganisasjonen 2. Roller, ansvar og myndighet 3. Ressursplanlegging og styring 4. Lokalisering 5. Fremdrifts- og økonomistyring 1. Planlegging 2. Oppfølging 3. Økonomi 4. Avviksbehandling 5. Rapportering 6. Ledelse og samhandling 1. Ledelsesmetodikk 2. Team bygging 3. Samhandling 4. Møter 5. Kommunikasjon 6. Beslutningshåndtering 7. Konflikthåndtering 7. Prosjekteringsmetodikk 1. Prosjekteringsprosessen 2. Design basis 3. Grensesnitthåndtering 4. BIM i prosjekteringen 5. Dokumenthåndtering 6. Mengde- og kostnadsestimering 7. Konstruksjonsplanlegging 8. Utviklings- og konstruksjonsgjennomgåelser 9. Kvalitetsstyring 10. Myndighetshåndtering 11. Systemer og hjelpemidler 98

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Bedre håndtering av endringer i bygg- og anleggsprosjekt

Bedre håndtering av endringer i bygg- og anleggsprosjekt Bedre håndtering av endringer i bygg- og anleggsprosjekt Et delprosjekt under forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000 Dato: 1 juli 1998 Åpen versjon Prosjektstyring år 2000 INSTITUTT FOR BYGG- OG

Detaljer

Hvordan unngå prosjekteringsfeil

Hvordan unngå prosjekteringsfeil Hvordan unngå prosjekteringsfeil Sluttrapport Mindre prosjekteringsfeil gir lavere byggekostnader, mer forutsigbar byggeprosess og sikrere fremdriftsstyring av byggeprosjekter 1 INNHOLD: 1. MÅLSETTING...3

Detaljer

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1 Forord Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1 Forord I FORORD Studiet byggeteknikk og arkitektur ved Universitet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), institutt for matematiske realfag og teknologi har gitt faglig

Detaljer

- Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? -

- Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? - ID-nummer: 1119374 Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI - Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? - Eksamenskode og navn: MAN 3060 Strategisk ledelse i byggenæringen Utleveringsdato:

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

- tema. BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill. DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon

- tema. BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill. DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon - tema // BIM/åpenBIM nytt fra HENT AS / oktober desember 2012// - solid, attraktiv og nyskapende BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon

Detaljer

Hva kan vi lære av olje- og gassnæringen? - Gjennomføringsmodeller

Hva kan vi lære av olje- og gassnæringen? - Gjennomføringsmodeller buildingsmart konferanse 2013 25. april 2013 Hva kan vi lære av olje- og gassnæringen? - Gjennomføringsmodeller Håkon Treu Eriksen Agenda 1. Utviklingen og rammebeingelser for olje- og gassnæringen i Norge

Detaljer

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE Opplæring og utvikling av anleggsledere og prosjektledere FAGPLAN Hovedmål, oppbygging og innhold, målgruppe og inntakskrav og delmål for skolen og fagtemaer o Prosjektoppgave

Detaljer

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET 2. utgave 2008 2. utgave 2008 Page 2 Henvendelse vedrørende PRINSIX og Forsvarets metode for håndtering av usikkerhet kan rettes til PRINSIX sekretariatet. Copyright

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System av Eline Olsen og Kristine Skolt Gjertsen Masteroppgave i Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst Dokumenter som er overordnet kvalitetssystemet i sin helhet: HF- Prosjekt Dok. type L.nr Beskrivelse OD 0001 Overordnede strategier, vedtak, føringer, rammer OD 0002 Overordnede krav til eiendommer i Helse

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF Oslo kommune Rapport 12/2010 2 0 1 0 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF - integritet og verdiskaping Rapport 12/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2010

Detaljer

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr.

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. Tips og råd til effektiv prosjektoppstart Agnar Johansen Olav Torp Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. 200, Forord Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det

Detaljer

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5.

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5. Innhold 1. Generelt... 3 1.1 Forklaring av konseptet for valg... 3 1.1.1 Oppbygging og bruk av systemet... 3 1.1.2 Modeller... 3 1.2 Ansvar for bruk av resultatene... 4 2. Innledning om modellene... 5

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Byggeledelse - Byggelederens rolle. Dr. ing Øystein H. Meland

Byggeledelse - Byggelederens rolle. Dr. ing Øystein H. Meland Byggeledelse - Byggelederens rolle Dr. ing Øystein H. Meland Byggeledelse Økonomiske rammer Kvalitative rammer Samordnet og helhetlig: Modell Ressurser Organisere Kommunisere Bemanne Planlegge Motivere

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Masteroppgave Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen Nye Kirkenes Sykehus Styringsdokument for byggefasen Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Utgave 1 Behandlet og godkjent i styringsgruppa 18.03.2014 Samlet revisjon for byggefase

Detaljer