Prosjekteringsledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekteringsledelse"

Transkript

1 Prosjekteringsledelse Tekna / NITO Grethe Bergly Multiconsult AS

2 Agenda 0930 Registrering 1000 Velkommen- praktisk informasjon - presentasjonsrunde 1015 Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser 1115 Kaffe/te/mobil 1130 Relasjon - Byggherre og prosjekterende/entreprenør 1230 Lunsj 1330 Prosjekteringsledelse i praksis 1530 Overganger prosjektering utførelse 1630 Slutt 2

3 Prosjekteringsledelse Prosjekteringsledelse - Rollen og begrepsavklaring Prosjekteringsprosessen - Prosjekteringsfaser og verdikjeden - Organisering Prosjekteringsledelse - hvordan? - Ledelse, oppstart, planlegging - Prosjekteringsmetode og samhandling 3

4 Prosjekteringsledelse Man kan ikke gi fastpris på tanker som ikke er tenkt. Siri Legernes adm dir RIF Hvordan kan man lede og styre dem? 4

5 Prosjekteringsledelse Mål - Bevisstgjøring av rolle og ansvarsfordeling - Forståelse av prosjekteringsprosessen og metodikk - Ideer for direkte anvendelse - Inspirert til å bidra til utvikling og endring 5

6

7 Prosjekteringsledelse hva og hvem? Hva snakker vi om? - Ledelse av prosessen med å lansere konseptuelle ideer og bearbeide den valgte idé til et ferdig, immaterielt produkt i form av tegninger, modeller, beskrivelser og lignende Øystein Meland 7

8 Prosjekteringsledelse hva og hvem? Hva snakker vi om? Det handler om kunnskapsledelse kreative utviklingsprosesser håndtering av informasjon for produksjon 8

9 Ett prosjekt i byggekostnadsprogrammet Prosjektplanlegging og prosjekteringsledelse Konklusjonene og anbefalingene i rapporten: Der prosjekteringen foregår må det alltid foregå ledelse og koordinering av prosjektering Funksjonen prosjekteringsledelse består av oppgaver som må ivaretas på en god måte både hos byggherren, de prosjekterende og hos totalentreprenør i denne typen entrepriseform, 9

10 Prosjekteringsledelse - bakteppe Denne forskningsrapporten fra BI beskriver BAE næringen og dens utfordringer godt 10

11 11

12 Seks parter/selskaper er tilbudt å by på totalkontrakt for tunnelarbeid som skal utføres med TBM (tunnelboremaskiner): Et arbeidsfellesskap (Joint Venture) mellom selskapene Acciona Infraestructuras og Ghella (Spania Italia) * Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Gülermark Samsung Pizzarotti (Tyrkia Korea Italia) * Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Implenia Norge, Hochtief Solution og Dragodos (Norge Tyskland Spania) * Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene NCC Construction, Vinci Construction Grands Projects, og Wayss & Freytag Ingenieurbau (Norge Frankrike Tyskland) * Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Obrascon Hauarte Lain, SK Engineering & Construction (Spania Korea) * Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Skanska Norge og Strabag (Norge Østerrike) Seks parter/selskaper er tilbudt å by på totalkontrakt for tunnelarbeid som skal utføres med drill & blast: * Et arbeidsfellesskap (Joint Venture) mellom selskapene Implenia Norge, Hochtief Solution og Dragados (Norge Tyskland Spania) * Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Skanska Norge og Strabag (Norge Østerrike) *Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene SALINI, IMPREGILO og CSC Impresa Costruzioni (Italia Italia Sveits) Enkeltstående selskaper: * AF gruppen Norge (Norge) * Obrascon Huarte Lain (Italia) * Società italiana per condotte d acqua (Italia) 12

13 PROBY 13

14 Prosjekteringsledelse hva og hvem? Hvem snakker vi om? Byggherren De prosjekterende Entreprenøren 14

15 Prosjekteringsledelse noen begreper Prosjekteringsledelse ikke entydig definert PRL prosjekteringsleder PGL prosjekteringsgruppeleder PGK prosjekteringsgruppekoordinator (Statsbygg) Skille administrativt og faglig arbeid? Ref ytelser Statsbygg, Undervisningsbygg Oslo, RIF, ARK 15

16 Prosjekteringsledelse hvem? Klarhet i kontraktslinjene. 1 ) Engasjert av byggherren for å ivareta samordningen av rådgivere - Lojalitet ligger hos byggherren - byggherrens problem dersom prosjekteringsledelsen er for dårlig. 2) Deltaker i gruppe eller rådgiverkontrakten - Lojalitet mot rådgiverne - ingen risiko for at dårlig prosjekteringsledelse punkterer ansvaret for kvalitet og fremdrift. 16

17 Samsvar mellom ansvar og myndighet Prosjekteringslederrollen (PRL) kontra prosjektleder prosjektering (PL-PRO) Den som bestiller (kjøper) og følger opp prosjekteringen Prosjektet Den som leder prosjekteringsprosessen og leverer produktet 17

18 Prosjektering teorien Framskaffing av : - nøyaktig, fult ut koordinert og fullstendig informasjon - til rett tid Hva betyr det for prosjekteringsleder? 18

19 Prosjekteringsledelse Hva snakker vi om i MULTICONSULT? - Ledelse og styring av de oppgavene som skal løses innenfor den avtalen vi har inngått - Ofte har vi alle fag og vi tror denne tendensen vil fortsette - Fremtidens prosjekteringsprosess avgjørende for de lederne vi trenger til å lede prosessen - Ledelse med ansvar for å skape ett arbeidsmiljø! 19

20 Prosjekteringsledelse - oppgaver Sikre at prosjekteringsprosessen er rett organisert og strukturert i forhold til oppgaven som skal løses Sikre tilstrekkelig integrerende og koordinerende tiltak slik at arbeidet kan gå fremover på en meningsfylt måte 20

21 Prosjekteringsprosessen Faser og verdikjede Organisering 22

22 Prosjekteringsprosessen - Verdiprosessen Hvordan beskriver vi denne prosessen og de stafettvekslingene som foregår? - Arbeidsmetodikk og gjennomføringsmodeller - Felles språk og begrepsapparat - Etablerte sannheter 23

23 Hovedfaser i prosjektet Planlegge arbeidet (Plan the Work) Prosjekt planlegging Konsept valg Vurdering og spesifikering Forprosjekt Kontraktstrategi Gjennomføringsplan Estimat Prosjekt godkjenning Påvirkning av kostnader Utføre arbeidet (Work the Plan) Vellykkede prosjekter utvikler en godt definert design basis i løpet av planleggingsperioden. Når prosjektet passerer tidspunktet for godkjenning og Prosjekt realisering går over i realiseringsfasen, stopper optimaliseringen og tuklingen med planene og konseptet. Prosjektering og innkjøp Fabrikasjon Påløpte kostnader Bygging Uttesting Oppstart Drift Utredninger Skisseprosjekt Forprosjekt Detaljprosjekt Bygging Oppstart Drift, Vedlikeh Modifik. Demolering.. og vi må ha erfaring fra senfasene inn i tidligfasen 24

24 Prosjekteringsprosessen Verdikjeden for et byggeprosjekt Statsbyggs gjennomføringsmodell Statsbygg benytter en prosessmodell fra ide til forvaltning og drift Modellen skal vise oppgaver, milepæler og leveranser i prosjektets utvikling på fasenivå 25

25 PROSJEKTMODELL Prosessen Prosjekteringsprosessen i de ulike fasene Regulering Detaljprosjektering Ferdigstillelse Forprosjekt Utførelse Byggherre Prosjektleder Aktørene Prosjekteringsleder Arkitekt Rådgivende ingeniører Byggeleder Entreprenører Iterasjonene Nødvendige iterasjoner Utilsiktede iterasjoner 26

26 Prosjekteringsprosessen - Helseforetakene 27

27 king/ produktutvikling Markedsoverv Initielle ter Identifikasjon av oppdragsmuligheter opp- dragsmuligheter Utvikling av Tilbuds- utarbeidelse Forhandlinger Salg i MULTICONSULT Prosjekteringsprosessen - vår metode er relatert til faser 1 Markedsovervåking/ Ferdigstilt MULTICONSULT produkt 2 Initielle kundem kundemøter Oppdragsmulighet identifisert 3 Oppdragsomfang diskutert med kunde 4 Utvikling av opp Forespørsel mottatt 5 Tilbud gitt 6 7 Avtale inngått Oppdrags- gjennomføring Vi som profesjonell rådgiver må ha felles oppfatning av hva vi gjør i hver prosjektfase Milepæler, startprodukter, fasemål og sluttprodukter lages for hvert forretningsområde! Bygg og Eiendom Miljø og naturressurser Energi Industri Samferdsel og infrastruktur Olje og gass 28

28 Prosjekteringsprosessen - organisasjon sikre at prosjekteringsprosessen er rett organisert.. 29

29 Organisasjons struktur - elementer Kontroll spenn Funksjons /prosess fokus Matrise / linje Ansvarsfordeling Sammenheng med strategi Bra organisasjonsstrukturer kan muliggjøre økt prestasjon og forbedring 30

30 De fem hoveddelene i en organisasjon 31

31 Oppdragsorganisasjon Organisasjons ledelse Teknostruktur Støttestruktur Operativ kjerne 32

32 Leverandørrollen i ulike markeder BH P BH E Prosjekterende Byggeleder CM EPCM Entreprenør C P Entreprenør Hvilke krav stiller dette til en prosjekteringsleverandør? Hvordan bidrar vi best til verdiskapningen? 33

33 Gjennomføring organisering BA HMS? KS? E CM P C 34

34 Organisering og gjennomføring BA 3,3 mrd 35

35 Organisering og gjennomføring BA P E CM C 36

36 Organisering og gjennomføring BA Indisk bryllup og ubalanse AKR / RI? 37

37 Prosjekteringsledelse organisasjon - prinsipper for prosjekteringsteam Organiseringen skal være entydighet mht ansvar og myndighet - skille ansvar og oppgaver for forskjellige roller være dekkende for den fasen prosjektet er inne i være dekkende for alle oppgaver tilpasset kompleksitet, arbeidsvolum og tilgjengelig tid unngå store grupper minimalisere interne og eksterne grensesnitt optimal mht kommunikasjons- og rapporteringslinjer ivareta logiske samhandlingsarenaer ta hensyn til personkompetanse og lokalisering hva mer? 38

38 Oppdragsorganisasjon og team Ett team - 66 kommunikasjonskanaler Lederteam og 2 underteam - 27 kommunikasjonskanaler 39

39 Prosjekteringsledelse Prosjekteringsledelse - hvordan? - Ledelse, oppstart, planlegging - Prosjekteringsmetode, kommunikasjon og samhandling 40

40 Prosjekteringsledelse Sikre at prosjekteringsprosessen er rett organisert og strukturert i forhold til oppgaven som skal løses Sikre tilstrekkelig integrerende og koordinerende tiltak slik at arbeidet kan gå fremover på en meningsfylt måte 41

41 Om lederskap "Leadership is ultimately about creating a way for people to contribute to making something extraordinary happen." Å lede er å få mannskapet til å ro i takt i riktig retning Å motivere prosjektmedarbeiderne Å få prosjektmedarbeiderne til å samhandle, være et lag Å fremme god kommunikasjon internt og eksternt Å ivareta menneskelige, sosiale og ikke faglige behov Å håndtere og mestre konflikter Som Prosjekteringsleder må du tenkte og agere som en leder 42

42 Ledelse av et prosjekteringsteam Hva kjennetegner et prosjekteringsteam? - kunnskapsrike medarbeidere i en kunnskapsbedrift - høy faglig integritet - forskjellig Å lede fokus et prosjekteringsoppdrag - kreativitet - etc handler ikke bare om å lede saker, Hva betyr dette for ledelsen av et prosjekteringsteam? - tydelig måldefinisjon - klar definisjon av funksjon, myndighet og ansvar - nødvendig informasjon - nødvendig koordinering - frihet innenfor planlagte rammer - etc minst like mye å se og lede mennesker 43

43 Fem hovedoppgaver er tillagt ledere Han/hun er ansvarlig for at det arbeides med: - Strategi, mål, planer - Organisering - Kommunikasjon; intern og ekstern - Å utvikle medarbeidere og seg selv - Måling av resultater og håndtering av avvik Med den målsetting å skape økonomiske resultater Prosjekteringsledelse er mange deloppgaver På hvilken arena utøver du ditt lederskap? 44

44 Prosjekteringsledeledelse Ledelse er å : Felles for alle typer oppgave Sak Fase Prosjekt 1 Planlegge hva som skal gjøres 2 Organisere skaffe og disponere resurser 3 Initiere at arbeidet kommer igang 4 Koordinere gjennomføringen 5 Kontrollere at det planlagt blir gjort we have heard no echo of our commercial, financial and administrative duties. The technical and commercial functions of a business are clearly defined, but the same cannot be said of the administrative function. Fayol, 1930, 45

45 Planlegging 46

46 Hva innebærer planlegging? Å si noe om framtiden - se framover Å skaffe seg overblikk Å være bindeledd fra ide gjennom handling til målet Planlegging handler om å definere - hva som skal gjøres når - av hvem - med hvilken kvalitet og til hvilken kostnad - med hvilken metode Planlegging handler også om å prioritere mellom det som er viktig og det som er mindre viktig. 47

47 Prosjekteringsledelse - oppstartplan Organisering og mobilisering - organisasjonsplan og funksjonsbeskrivelser - mobilisere eget personell og underleverandører Oppdragsgjennomgang Prosjektstrategi - definere visjon, mål, suksessfaktorer og gjennomføringsmetodikk - risikovurdering Planlegging - definere arbeidsnedbrytningsstruktur (PNS) - utarbeide styringsbudsjetter, aktivitetsplaner, leveranseplaner, bemanningsplaner, etc. Styring - utvikle kvalitetsplan og styringssystem ( prosedyrer ) - utvikle system for rapportering, endringshåndtering, dokumenthåndtering, etc. Ledelse og samhandling - arrangere oppstartmøter, teamutvikling, etc - etablere møtestruktur og kommunikasjonsstrategi 48

48 Bybanen i Bergen - B00101 Prosjekt Nesttun- Rådal 4-ukers oppstartsplan /rev Status Resp. Week 25 Week 26 Week 27 Week 32 Week 33 Aktivitet: % M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F Mobilisere Personell RK A-01 Mobilisere oppdragslederteamet 100 % RK A-02 Mobilisere oppstarteam 100 % GB A-03 Gjennomgang og evt revisjon av organisasjonskartet og org 100 % RK prinsipper ( starter 9 juni) A-04 Mobilisere nøkkelpersonell 100 % RK A-05 Funksjonsbeskrivelse for nøkkelpersoner 50 % RS/TVB A-06 Bestille ressurser 100 % RK A-07 Etablere arbeidsbeskrivelser for nøkkelposisjoner 0 % RS/TBV A-08 Etablere mobiliseringsprosedyre inkl. avtale, info., etc.? MLH A-09 Mobilisere relevante underleverandører, prosedyre og mpp 70 % RFA A-10 Mobilisere styringsgruppe 0 % GB Prosjekt Review RK B-01 Oppdragsgjennomgang (info om oppdraget) 100 % TV/RV B-03 Avklare BBK visjon og mål - startprodukt forventning kunde. 20 % RK B-04 Avklare BBK's krav og forventninger til leveranse 60 % RK Prosjekt Strategi RK C-01 Definere prosjekt mål og suksessfaktorer 0 % RK C-02 Definere styringsmål 0 % RK C-03 Relasjon til UL 0 % RK C-04 Avklare prosjekt gjennomføringsstrategi 0 % RK C-05 Risk evaluering (nøkkelpersoner) 0 % TV/TBV C-06 Definere tiltak for forbedring 0 % TV/TBV C-07 Kunderelasjon helt fra starten 60 % RK Prosjekt Planlegging BjoD D-01 Definere oppstartsaktiviteter 100 % BD D-02 Etablere oppstartsplan 100 % BD D-03 Definere WBS (Work Breakdow n Structure)/KTR 100 % RFA D-04 Definere PX-registrering 100 % RFA D-05 Utvikle timebudsjett - optimaliseringsfasen 0 % RFA D-06 Utvikle overordnet ressursplan for detaljprosjektering 0 % RFA D-07 Definere aktivitetsplan for optimaliseringsfasen 50 % RFA D-08 Definere aktivitetsplan for detaljprosjektering 0 % RFA D-09 Definere dokument leveranseplan 0 % RFA/CRF D-10 Definere MPP og S-kurver 0 % RFA Avtale MLH E-01 Forsikringer og garantier (egen prosjektforsikring) 90 % BD/RFA E-02 UL avtaler - avklar sermoni for signering 100 % BD E-03 Avtalegjennomgang kunde 0 % TV Prosjekt Styringssystem MLH F-01 Etablere WEB basert prosjekt styrings system 80 % TBV F-02 Implementere prosjektstyringssystem (Info møter) 0 % TBV F-03 Etablere design kontroll philosophi 0 % TBV F-04 Utvikle kvalitetsplan for optimaliseringsfasen 90 % TBV F-05 Utvikle kvalitetsplan for detaljprosjektering 0 % TBV F-06 Etablere LL struktur 100 % TBV F-07 Etablere time rapportering/oppfølgingsprosedyre 90 % RFA F-08 Etablere ratestruktur - internt 100 % RFA F-09 Etablere intern kostoppfølgingssystem/prosedyrer (reiser, PC, etc.) 60 % RFA F-10 Avklare oppfølging av timer for UL 80 % RFA F-11 Etablere faktura kontroll prosedyrer 100 % RFA F-12 Planlegging og rapporteringsprosedyre (BBK, MUL-styregruppe) 50 % RFA F-13 Etablere prosedyre for Endringssystem 20 % RFA F-14 Håndtering av avvik og korrektive aksjoner 0 % RFA F-15 Utvikle møteplan 50 % TV F-16 Utvikle relevante admin prosedyrer 50 % RFA F-17 Etablere beslutningsplan 0 % TV F-18 Avklare dokumenthåndtering med BBK 0 % RFA F-19 Utvikle relevante prosjekteringsprosedyrer 20 % CRF Kontor,utstyr og admin G-01 Etablere kontorområde - Oslo / Bergen 20 % RK G-02 Igangkjøring kontorstøtte-systemer 100 % MT Etablere IT/IS: H-01 Definere teknologistrategi og tilhørende verktøy 50 % ES H-02 Identifisere MULTICONSULT IT-systemer, inklusive UL 100 % ØML H-03 Avklare bruk av IT-systemer MULTICONSULT-Oppdragsgiver 30 % ØML H-04 Avklare bruk/utnyttelse av 3D-DAK, flerfaglig samhandling 30 % ØML H-05 Avklare bruk av 2D DAK, (tegninger etc) 30 % ØML H-06 Mobilisere nøkkelpersonell til MULTICONSULT IT-systemer 30 % ØML H-07 Verifisere arbeidsmetodikk i fht IT-systemer 30 % ØML H-08 Igangkjøring engineering-systemer 0 % ØML H-10 Kurs-aktiviteter IT-systemer 0 % ØML Samhandling og samspill I-01 Arrangere kick-off møter med BBK - NB, flere nivå 0 % ES I-02 Arrangere alignment session med BBK og nøkkelpersonell 0 % TV I-03 Oppstartsmøte 0 % TV I-04 Definere møtestruktur 50 % TV I-05 " nye medarbeidere i oppdraget" 0 % TV I-06 Arrangere team buildings i Bergen 0 % TV I-07 Etablere kommunikasjonsstrategi 0 % ES I-08 Teamutvikling 0 % GG I-09 Relasjon til UL 0 % TV 5-ukers oppstartplan 49

49 Summeoppgave Du skal overta som prosjekteringsleder for et skolebygg. Dette er et PG med soledarisk ansvar og fargene på kartet angir de ulike kontraktene. Litt ut i detaljprosjekteringen blir det klart for PGLen at organisasjonene slik den har utviklet seg med 13 fagdisipliner som rapporterer direkte til seg, medfører store utfordringer knytte til kommunikasjon og involvering av partene. Det er også behov for å etablere en ledergruppe i PG. Hvilke anbefalinger knyttet til organisering vil dere gi PGL og hvem bør sitte i ledergruppen i PG? NB: Ikke bruk mye tid på antall i hver disiplin, konsentrer dere om de store grepene og evt. felles funksjoner som kan trekkes ut 50

50 PGL: ARK DL: IARK DL: LARK DL: RIB DL: FLO: (bygningsfysikk) (DAK) RIV DL: FLO: (sprinkler) RIE DL: FLO: (sterkstrøm/dak) (lysdesign) (IKT/svakstrøm) (automasjon) RIBr DL: FLO: (DAK) RIA DL: FLO: RIG DL: FLO: RIM DL: FLO: ( ) RIEn DL: FLO: RITt DL: FLO: PGLA: Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4

51 Organisasjon - eksempler Organisasjonskart 52

52 53

53 Prosjekteringsledelse -planlegging 7 realisering av produkt 7.3 Utvikling og konstruksjon - Planlegging av utvikling og konstruksjon - Grunnlag for utvikling og konstruksjon - Resultatet fra utvikling og konstruksjon - Utviklings- og konstruksjonsgjennomgåelse - Verifikasjon av utvikling og konstruksjon - Validering av utvikling og konstruksjon - Kontroll med utvikling og konstruksjonsedringer NS-EN ISO 9001:

54 Prosjekteringsledelse oppstart NS-EN ISO 9001: kvalitetsstyring 7 realisering av produkt 7.3 Utvikling og konstruksjon - Planlegging av utvikling og konstruksjon Fasekrav, verifikasjoner, ansvar og myndighet, grensesnitt - Grunnlag for utvikling og konstruksjon - Resultatet fra utvikling og konstruksjon - Utviklings- og konstruksjonsgjennomgåelse - Verifikasjon av utvikling og konstruksjon - Validering av utvikling og konstruksjon - Kontroll med utvikling og konstruksjonsendringer 55

55 Prosjekteringsledelse oppstart NS-EN ISO 9001: kvalitetsstyring 7 realisering av produkt 7.3 Utvikling og konstruksjon - Planlegging av utvikling og konstruksjon - Grunnlag for utvikling og konstruksjon Gjennomgang - kontrakt, verifisere underlaget - beskrivelser ( design basis) - Resultatet fra utvikling og konstruksjon - Utviklings- og konstruksjonsgjennomgåelse - Verifikasjon av utvikling og konstruksjon - Validering av utvikling og konstruksjon - Kontroll med utvikling og konstruksjonsendringer 56

56 Prosjekteringsledelse oppstart NS-EN ISO 9001: kvalitetsstyring 7 realisering av produkt 7.3 Utvikling og konstruksjon - Planlegging av utvikling og konstruksjon - Grunnlag for utvikling og konstruksjon - Resultatet fra utvikling og konstruksjon Prosjekteringsleveransene hva leveres, hvordan, kvalitetsrutiner - (design brief) - Utviklings- og konstruksjonsgjennomgåelse - Verifikasjon av utvikling og konstruksjon - Validering av utvikling og konstruksjon - Kontroll med utvikling og konstruksjonsendringer 57

57 Har vi dokumentert alle forutsetningene for våre prosjekteringsoppgaver? Hva er en Design Brief (prosjekteringsforutsetninger)? Design Brief er et dokument som beskriver alle forutsetninger (premisser) for en enkelt prosjekteringsoppgave, dvs. - prosjekteringsmetoder - datamodeller, rammebetingelser - programvare - forenklinger - parametre, laster - regelverk - designkriterier - etc. Hvorfor er det hensiktsmessig å utarbeide Design Brief? 58

58 Prosjekteringsledelse oppstart NS-EN ISO 9001: kvalitetsstyring 7 realisering av produkt 7.3 Utvikling og konstruksjon - Planlegging av utvikling og konstruksjon - Grunnlag for utvikling og konstruksjon - Resultatet fra utvikling og konstruksjon - Utviklings- og konstruksjonsgjennomgåelse - Verifikasjon av utvikling og konstruksjon - Validering av utvikling og konstruksjon Hvordan, når og hvem deltar kritiske områder - Kontroll med utvikling og konstruksjonsendringer 59

59 Prosjekteringsledelse oppstart NS-EN ISO 9001: kvalitetsstyring 7 realisering av produkt 7.3 Utvikling og konstruksjon - Planlegging av utvikling og konstruksjon - Grunnlag for utvikling og konstruksjon - Resultatet fra utvikling og konstruksjon - Utviklings- og konstruksjonsgjennomgåelse - Verifikasjon av utvikling og konstruksjon - Validering av utvikling og konstruksjon - Kontroll med utviklings- og konstruksjonsendringer Endringshåndtering, strategi og krav fasene 60

60 Prosjekteringsledelse oppstart Organisasjon 62

61 Organisasjon Å organisere er å fordele oppgaver uten å slippe roret Lag spilleregler for prosjektarbeidet Bemann prosjektet, fordel ansvar og oppgaver Samspillet basisorganisasjon/prosjektorganisasjon Prosjektgruppen må kjenne og akseptere spillereglene 63

62 2 Prosjektorganisasjonen Heletlig leveranse - Hva som skal gjøres? - Når det skal gjøres? Faglig felles -Prosjekteringsmetodikk - Tverrfaglig koordinering / grensesnitt -Tekniske prosedyrer - Bruk av 3D/BIM - Definere felles maler - Kvalitetsstyring Fag disiplin -Hvem gjør hva? - Hvordan skal det gjøres? 64

63 Disiplinkoordinator: - Prosjekteringsmetodikk - Tverrfaglig koordinering / grensesnitt -Tekniske prosedyrer - Bruk av 3D/BIM - Definere felles maler - Kvalitetsstyring Prosjekteringsleder: - oppdragsleder - disiplinkoordinator - områdekoordinator Disiplinleder: - Hvem gjør hva? - Hvordan skal det gjøres? Objektansvarlig: - Hva som skal gjøres? - Når det skal gjøres? 65

64 PNS og organisasjon WBS Civil Eng Manager QA/QC Manager Project Control Cost/ Schedule OBJEKTER PNS nivå 1 HMS Manager Project Engineer Project Engineer Project Engineer Project Engineer Project Engineer Project Engineer Interfaces Site Cavern/ Tunnels Jetties Camp & Admin Complex Roads Project Engineer Layout/CAD Engineering Coord. Civil Cost/ Schedule/ Contracts Engineering Coord. Authority Handling Soil Mechanics x x x x Engineering Geology x x x Civil/ Concrete x x x x Structural FAG x x Architectural x HVAC x Electrical x x x x Noise, Fire & Safety x x x Civil Materials x x x Road & Traffic Planning x x Water & Sewage/ Hydraulics x x x x x Landscaping x x x 3D modelling/ CAD x Environmental Engineering x Harbour/Area Planning x x 66

65 Myndigheter Naboer Linjeorg. - Interesseorganisasjoner Miljøvern etc. Programmeringsleder Prosjektleder Byggherre Prosjektansvarlig Prosjektorganisasjonen etter avtalesystemet Stryk det som ikke passer Programkonsulent Brukere Totalentreprenør Prosjekteringsleder Prosjekteringsgruppeleder Generalentreprenør Byggeleder Adm. sideentreprenør Arkitekt Rådgivende ingeniører Hovedentreprenør Sideentreprenør Underentreprenør 67

66 Prosjekteringsledelse Oppstartsmøtet/-møtene HMS Mål med møtet Prosjektet Oppdraget Avtalen Visjon og mål Gjennomføring Kickoff 68

67 Prosjekteringsledelse HMS Noen definisjoner SHA = sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Ytre miljø = - Forurensning til luft, jord og vann - Ressurser (energi, materialer, vann, masser) HMS = SHA og ytre miljø 69

68 Hva betyr det å ivareta krav til SHA og ytre miljø i prosjekteringen? Byggherren er ansvarlig for å legge forholdene til rette for at HMS blir ivaretatt under prosjekteringen De prosjekterende skal - sette seg inn i og gjøre medarbeiderne kjent med HMS målsetninger og krav som gjelder for oppdraget - velge løsninger som som medfører minst mulig risiko for akutt eller langsiktig skape på personer (sikkerhet, helse, arbeidsmiljø), ytre miljø og/eller materialer og utstyr Løsningene skal gjøre det mulig å bygge, drifte, vedlikeholde og rive/avhende bygget/anlegget 70

69 Kvalitet 73

70 Kvalitetsledelse Holdninger Skippertak Rot Kvalitetsledelse Byråkrati Holdninger - teambygging - opplæring Styringssystemet definerer kvalitetsstyrende tiltak - Prosedyrer Kvalitetsledelse er en kontinuerlig prosess Systemer prosedyrer 74

71 Hva er kvalitet? Kvalitet er kundens definerte bruksverdi, dvs. evne til å tilfredsstille kundens behov definert som - riktig utført, dvs. prosesskvaliteten som fører til riktig produkt - riktig produkt, dvs. produkt som tilfredsstiller kundens behov NS ISO 8402 definerer kvalitet som helhet av egenskaper en enhet har som vedrører dens evne til å tilfredsstille angitte og underforståtte krav. ISO 9001 Kvalitetsstyring 75

72 Kvalitetssikring tenk igjennom hvordan dere vil sikre kvaliteten - hvilke prosesser vil dere bruke - hvordan skal arbeidet organiseres - hvem er ansvarlig for hva egenkontroll sidemannskontroll disiplin intern kontroll interdisiplin kontroll 3. parts kontroll verifikasjon konstruksjonsgjennomganger (byggbarhet) etc. - hvordan skal dette dokumenteres bruk av sjekk lister og sjekk kopier referater arkivering 76

73 Kvalitetsrelaterte prosedyrer Teambygging Prosjektplanlegging Kvalitetsrevisjoner Oppfølgingsmøter Avvikshåndtering Utførelse Godkjenning Dokumentstyring Overlevering 77

74 Prosjekteringsledelse metode Sikre at prosjekteringsprosessen er rett organisert og strukturert i forhold til oppgaven som skal løses Sikre tilstrekkelig integrerende og koordinerende tiltak slik at arbeidet kan gå fremover på en meningsfylt måte 78

75 Prosjekteringsledelse - metode skape en felles forståelse av status på informasjonen formidles til alle deltakere i prosjektet rutiner for statussetting og rettigheter i modellen prosessanalyse programmering nivå 1 prosjektering nivå 1 programmering nivå 2 prosjektering nivå 2 programmering nivå 3 prosjektering nivå 3 79

76 Multiconsult har adoptert OGs filosofi for gjennomføringsmodeller Tenker gjennomføringsmodeller i tre nivåer Overordnet Gjennomføringsmodell og filosofi Generiske Gjennomføringsmodeller per forretningsområde Bygg og Eiendom Industri Olje og gass Samferdsel og infrastruktur Energi Objektsbaserte gjennomføringsmodeller A B C A B C A B C A B C A B C Multiconsult har lært fra Olje og gass næringen og utviklet gjennomføringsmodeller for våre øvrige forretningsområder 80

77 Tradisjonelt prosjekteringsforløp rosjekt-utvikling 100% Arkitekt Ingeniørfag Tid Multiconsult ønsker bedre styring av prosjekteringsprosessen 81

78 82

79 Multiconsults gjennomføringsfilosofi - En fase styres gjennom «flere steg» rosjekt-utvikling Kvalitetsnivå 3 100% Kvalitetsnivå 2 Designkontroll Kvalitetsnivå 1 Tilhørende sjekklister for alle fag er gjennomgått og godkjent Arkitekt Ingeniørfag Tid 83

80 Progr. Skisseprosjekt Forprosjekt Detaljprosjekt Multiconsults gjennomføringsmodell Prog ARK Fasade RIB ARK Innvendig RIV RIE Ute 84

81 Progr. Skisseprosjekt Forprosjekt Detaljprosjekt Multiconsults gjennomføringsmodell Prog ARK Fasade RIB ARK Innvendig RIV RIE Ute 85

82 Gjennomføringsmodell Kvalitetsnivå 3 Prosjektutvikling 100% Kvalitetsnivå 2 Designkontroll Kvalitetsnivå 1 Tilhørende sjekklister for alle fag er gjennomgått og godkjent Arkitekt Ingeniørfag Tid 86

83 Gjennomføringsmodell Start 1/3 2/3 3/3Slutt Prosjektutvikling Konsept/Analyse Geometri Produksjon 100% Arkitekt Ingeniørfag Tid 87

84 Planprosessen Level 1 Fase Forprosj Steg 3.1 Milepæler Steg 3.2 Milepæler Steg 3.3 Milepæler 88

85 Planprosessen Level 2 Fag KTR KTR (steg 3.1) Aktiviteter KTR (steg 3.2) Aktiviteter KTR (steg 3.3) Aktiviteter KTR Aktiviteter 89

86 Progr. Skisseprosjekt Forprosjekt Detaljprosjekt Multiconsults gjennomføringsmodell Prog ARK Fasade RIB ARK Innvendig RIV RIE Ute KN 3.1 KN 3.2 KN

87 Dokumentasjon for intern læring og standardisering 91

88 Detaljerte beskrivelser bidrar til kvalitet i gjennomføring Steg 3.1 Steg 3.2 Steg

89 Standardiserte gjennomføringsmodeller og arbeidsprosesser er avgjørende for å sikre effektiv og lønnsom gjennomføring av prosjekter Standardiserte gjennomføringsmodeller sikrer oss: Strukturert erfaringslæring/overføring Effektiv utarbeidelse av tilbud God planlegging av prosjektene God styring av prosjektene - Risiko - Endringer (spesielt de prosessrelaterte) Styrt bruk av underleveranser/offshoring Kostnadseffektivitet Fornøyd kunde kommunikasjon med kunde I tillegg til standardiserte gjennomføringsmodeller og arbeidsprosesser bør man selvfølgelig også tenke standardiserte produkter og løsninger 93

90 Hvorfor skal vi ha arbeidsmetoder for gjennomføring? Kommunikasjonsverktøy - for avklaring med kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere Effektivt med felles og faste metoder - gjenkjenningseffekt Felles forståelse av intern-koordinering og håndtering av grensesnitt. Lett å sette sammen tverrfaglige team - Fag / disipliner / lokasjoner Enklere å standardisere og utvikle verktøy og teknologiske hjelpemidler Bidrar til å skape en felles kultur Språk, handlingsmønster, holdninger 94

91 Kommunikasjon 95

92 Samhandlingsarenaer Ledergruppen er PRL sin viktigste samhandlingsarena Øvrige samhandlingsarenaer er: - PRL og kunden - PRL og OA - PRL og støttefunksjoner - mellom objektene/områdene - innen objektet/området - melllom disiplinene - innen disiplinene Mellom disiplinene OA - PRL PRL PS KS/SHA Multiconsult-Kunde Mellom objektene/områdene Innen disiplinen Innen objektet/området 96

93 Forslag til innhold i arbeidsmetodikken for prosjekteringslederen 1. Gjennomføringsstrategi 2. Kontraktshåndtering 3. Oppstart 4. Organisering og ressursstyring 5. Fremdrifts- og økonomistyring 6. Ledelse og samhandling 7. Prosjekteringsmetodikk 97

94 Forslag til innhold i arbeidsmetodikken for prosjekteringslederen 1. Verdigrunnlag 1. Gjennomføringsmodellen 2. Verdiskapningsmodellen 2. Kontraktshåndtering 1. Oppdragsgjennomgang 2. Kontraktstyring 3. Endringsstyring 4. Kontraktsavslutning 3. Oppstart 1. Avklaring av visjon, mål og strategi 2. Risiko/usikkerhetshåndtering 3. Oppstartgjennomføring 4. Organisering og ressursstyring 1. Etablering og utvikling av oppdragsorganisasjonen 2. Roller, ansvar og myndighet 3. Ressursplanlegging og styring 4. Lokalisering 5. Fremdrifts- og økonomistyring 1. Planlegging 2. Oppfølging 3. Økonomi 4. Avviksbehandling 5. Rapportering 6. Ledelse og samhandling 1. Ledelsesmetodikk 2. Team bygging 3. Samhandling 4. Møter 5. Kommunikasjon 6. Beslutningshåndtering 7. Konflikthåndtering 7. Prosjekteringsmetodikk 1. Prosjekteringsprosessen 2. Design basis 3. Grensesnitthåndtering 4. BIM i prosjekteringen 5. Dokumenthåndtering 6. Mengde- og kostnadsestimering 7. Konstruksjonsplanlegging 8. Utviklings- og konstruksjonsgjennomgåelser 9. Kvalitetsstyring 10. Myndighetshåndtering 11. Systemer og hjelpemidler 98

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsledelse Prosjekteringsledelse Tekna / NITO 2013-04-09 Grethe Bergly Multiconsult AS Prosjekteringsledelse Prosjekteringsledelse Rollen og begrepsavklaring Prosjekteringsprosessen Prosjekteringsfaser og verdikjeden

Detaljer

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsledelse Prosjekteringsledelse Tekna / NITO 2012-04-17 Grethe Bergly Multiconsult AS Prosjekteringsledelse Prosjekteringsledelse hva og hvem? Prosjekteringsprosessen Prosjekteringsledelse hvordan? 2 Prosjekteringsledelse

Detaljer

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsledelse Prosjekteringsledelse Tekna / NITO 2011-09-28 Grethe Bergly Multiconsult AS Prosjekteringsledelse Prosjekteringsledelse hva og hvem? Prosjekteringsprosessen Prosjekteringsledelse hvordan? 2 Prosjekteringsledelse

Detaljer

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsledelse Prosjekteringsledelse Tekna / NITO 2016-01-05 Grethe Bergly Multiconsult AS 09:30-10:00 Registrering og enkel servering Gunnar Ole Granheim, ulticonsult 10:10-11:15 Begrepsavklaringer Gunnar Ole Granheim,

Detaljer

En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser

En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser Trondheim, 06. januar 2015 Gunnar Ole Granheim Hva skal jeg snakke om? Faser i et byggeprosjekt Kontrakter

Detaljer

Gjennomføringsmodeller Styring av store og tverrfaglige prosjekteringsoppdrag

Gjennomføringsmodeller Styring av store og tverrfaglige prosjekteringsoppdrag Den kloke tegning 23. oktober 2013 Gjennomføringsmodeller Styring av store og tverrfaglige prosjekteringsoppdrag Stine Bjønnstu Holthe Agenda 1. Erfaringer fra olje og gass 2. Gjennomføringsmodeller og

Detaljer

Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser prosjekteringsledelse

Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser prosjekteringsledelse En innføring i prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser prosjekteringsledelse Faggruppen for bygg og anlegg - Tekna/NITO Håkon Treu Eriksen 27.09.2016 Hvem er Håkon Treu Eriksen?

Detaljer

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Kurs for Prosjekteringsledere 16. April 2010 Thor Ørjan Holt Agenda Digresjon Byggenæringens største utfordring Bevisstgjøring Begrepsforståelse Prosjektgjennomføring

Detaljer

Feil gir utslag av feil i prosjekteringen Feil hos PRL blir brukt som årsaksforklaring Innleie, oftes kjøttinnleie

Feil gir utslag av feil i prosjekteringen Feil hos PRL blir brukt som årsaksforklaring Innleie, oftes kjøttinnleie Min huskeliste og stikkord Prosjkteringsledesle hva snakker vi om begrepsavklaring Organisering ulike modeller, litt teori og overordnede prinsipper Prosjekteringsfaser hvordan påvirker dette organisasjon

Detaljer

HVEM ER VI EN PROSJEKTERINGSLEDERS UTFORDRINGER 12/15/2014

HVEM ER VI EN PROSJEKTERINGSLEDERS UTFORDRINGER 12/15/2014 EN PROSJEKTERINGSLEDERS UTFORDRINGER Scandic Lerkendal, Trondheim 07.01.15 Karianne Skrindo og Sigrunn Duaas Veidekke Entreprenør AS, distrikt Trondheim HVEM ER VI Prosjekteringsledere (PRL) hos Veidekke

Detaljer

PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY. Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP. NSP Temadag 2.Mai 2013

PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY. Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP. NSP Temadag 2.Mai 2013 PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP NSP Temadag 2.Mai 2013 1 Alexander Smidt Olsen Senior Manager - Metier alexander.smidt.olsen@metier.no BAKGRUNN

Detaljer

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng HVA ER PROSJEKTERINGSLEDELSE? Byggebransjens viktigste og

Detaljer

Samhandling prosjektering - utførelse

Samhandling prosjektering - utførelse Prosjekteringsledelse Samhandling prosjektering - utførelse Trond Stupstad, Kruse Smith AS Kursdagene 2011 TEKNA/NTNU 04.01.11 Prosjekteringsledelse Samhandling prosjektering - utførelse Disposisjon -

Detaljer

ERFARINGSOVERFØRING EVALUERING AV PROSJEKTGJENNOMFØRING

ERFARINGSOVERFØRING EVALUERING AV PROSJEKTGJENNOMFØRING ERFARINGSOVERFØRING EVALUERING AV PROSJEKTGJENNOMFØRING Seminar over halvannen dag med følgende deltakere: Prosjektansvarlig Prosjektledelse Prosjekteringsledelse Prosjekteringsgruppe Byggeledelse 1 Plenum

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Målsetting Prosjektets mål er å kartlegge årsaker til prosjekteringsfeil i forskjellige typer prosjekter,

Detaljer

Overtagelse og drift av bygninger

Overtagelse og drift av bygninger Overtagelse og drift av bygninger 26.november 2014 Harald Hasfjord / Prosjektsjef Prosjekt Midt designer, produserer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive løsninger for bygg, infrastruktur

Detaljer

Overordnet kvalitetsplan

Overordnet kvalitetsplan Eigil Røe Bygg- og Prosjektledelse AS Tinn kommune Mårvik - Avfallsanlegg (Toppdekke) Overordnet kvalitetsplan Utført Tekst Dato Rev. EIGIL RØE Overordnet kvalitetsplan 21.01.2016 2 EIGIL RØE Overordnet

Detaljer

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi?

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Morten Aagaard, Metier Legal 26 januar 2016 All rights reserved - Metier AS - BETTER PROJECTS Innhold Arbeid med kontraktstrategi Kravspesifikasjoner og

Detaljer

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE INTERNOPPLÆRING Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh buildingsmart Norge Læreplan 01 Basis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh bsn Konferanse - 24 april 2014 COWI &

Detaljer

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/ FDV Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/

Detaljer

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Norsk Ståldag 2009 Grand Hotell Oslo 27. oktober 2009 Thor Ørjan Holt Agenda Begrepsforvirring Hvordan passer BIM inn i Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

YT-krav prosjekteringsgruppe

YT-krav prosjekteringsgruppe YT-krav prosjekteringsgruppe INNLEDNING... 2 HOVEDOPPGAVE... 2 SÆRSKILTE YTELSER I PROSJEKTERINGSPROSESSEN... 3 SÆRSKILTE YTELSER I SKISSE-/FORPROSJEKTFASEN... 4 OM SKISSEPROSJEKTFASEN:... 4 OM FORPROSJEKTFASEN:...

Detaljer

Beskrivelse MULTICONSULT. Vann- og spillvannsrør, Abelnes SHA plan, prosjektering. Tilbud. Flekkefjord kommune. Side 1 av 5. Oppdrag: Emne: Rapport:

Beskrivelse MULTICONSULT. Vann- og spillvannsrør, Abelnes SHA plan, prosjektering. Tilbud. Flekkefjord kommune. Side 1 av 5. Oppdrag: Emne: Rapport: Beskrivelse Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Vann- og spillvannsrør, Abelnes SHA plan, prosjektering Tilbud Flekkefjord kommune Dato: 13.06.2012 Oppdrag / Rapport nr. 312479 1 13.06.2012 TILBUDSUTSENDELSE

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals 2013-01-14

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals 2013-01-14 Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Jørgen Hals HVORFOR SLIPPE TIL EN ENTREPRENØR? Er ikke det fienden? BYGGELEDERENS HOVEDOPPGAVE PROSJEKT Være prosjektets oljekanne! SELVPÅLAGT ROLLE BYGGELEDERS

Detaljer

Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt. Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes

Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt. Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes Pål Grønstad Arne Scott Morten Gran Knut A Sannes Live W Lindholm Steffen Kvisler - 6 advokater - Har rendyrket

Detaljer

Multiconsult gjennomføringsmodell integrert i prosjektering.

Multiconsult gjennomføringsmodell integrert i prosjektering. Building Smart 20. April 2015 Kvalitetssikring av BIM Multiconsult gjennomføringsmodell integrert i prosjektering. Johannes Bjarni Bjarnason Jóhannes Bjarni Bjarnason Konsernoppdrag Metode & Verktøy BIM

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK Rev. 08.03.2013 YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Dato: Prosjekteringsleders

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Aase Byggeadministrasjon

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 HOVEDOPPGAVE... 2 3 YTELSER I SAMTLIGE PROSJEKTFASER... 2 3.1 Administrative forhold... 2 3.2 Fremdrift... 3

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER () Prosjektnr: xxxxx Prosjektnavn Dato: åååå- mm-dd Saks- og dokumentnr: xxxxxxxxx-x (Doculivenr. for prosjektet) Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

Erfaringer OPS Søreide Skole. Vidar Stokkeland, Eiendomsutviklingssjef Dag Rune Skarstein, Prosjekteringsleder

Erfaringer OPS Søreide Skole. Vidar Stokkeland, Eiendomsutviklingssjef Dag Rune Skarstein, Prosjekteringsleder Erfaringer OPS Søreide Skole Vidar Stokkeland, Eiendomsutviklingssjef Dag Rune Skarstein, Prosjekteringsleder Grunnleggende tanke God Konkurranse Form Bærekraftig modell OPS: Sammensatt oppgave med mange

Detaljer

Hva kan vi lære av olje- og gassnæringen? - Gjennomføringsmodeller

Hva kan vi lære av olje- og gassnæringen? - Gjennomføringsmodeller buildingsmart konferanse 2013 25. april 2013 Hva kan vi lære av olje- og gassnæringen? - Gjennomføringsmodeller Håkon Treu Eriksen Agenda 1. Utviklingen og rammebeingelser for olje- og gassnæringen i Norge

Detaljer

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE TEKNA/NITO 15.10.2014 ALEXANDER STRAND-OMRENG AVDELINGSDIREKTØR, BYGGHERREAVDELINGEN, STATSBYGG HVA ER PROSJEKTERINGSLEDELSE?

Detaljer

PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY. 26. September 2011 Alexander Smidt Olsen. Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP

PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY. 26. September 2011 Alexander Smidt Olsen. Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP 1 26. September 2011 Alexander Smidt Olsen BAKGRUNN Forslag om prosjekt innenfor tema prosjekteringsprosess

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder johan.arnt.vatnan@metier.no NTNU Kursdagene Trondheim 07.01.15 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. Side 2 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. METIER Forretningsidé:

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

HIOA 16. januar 2015. NCC Prosjektstudio. Leder VDC Terje Andersen og leder BIM+ Magne Ganz NCC Construction AS

HIOA 16. januar 2015. NCC Prosjektstudio. Leder VDC Terje Andersen og leder BIM+ Magne Ganz NCC Construction AS HIOA 16. januar 2015 NCC Prosjektstudio Leder VDC Terje Andersen og leder BIM+ Magne Ganz NCC Construction AS 1 Kort om NCC May 15, 2014 NCC AB 2 One NCC three businesses Industrial Construction and civil

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET. Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging. Erfaring med trimmet prosjektering Fase 2 ved St.

BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET. Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging. Erfaring med trimmet prosjektering Fase 2 ved St. BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging Erfaring med trimmet prosjektering Fase 2 ved St. Olav 1 7 prinsipper for trimmet prosjektering 1. Den foregående aktiviteten

Detaljer

Statoil, Fornebu og utvikling av a- lab s kvalitetssystem NAL 28.01.14

Statoil, Fornebu og utvikling av a- lab s kvalitetssystem NAL 28.01.14 Statoil, Fornebu og utvikling av a- lab s kvalitetssystem NAL 28.01.14 Statoil office, Fornebu, Oslo Arkitektur : a- lab s overordnete målsetninger En bevissthet om hvordan man skaper arkitektur av høy

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Innhold 1 Organisering av prosjektet... 3 1.1 Organisering generelt 3 1.2 Ansvarsroller iht. Plan- og bygningslov 3 1.3 Ansvarsroller iht.

Detaljer

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE Konkurransegrunnlag Del III F Ytelsesbeskrivelse RIB (YT-RIB) 08.8.16 KR OHP MB Revisjon Kommentar Dato Utarb.

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil. Presentasjon på Treningsleir

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil. Presentasjon på Treningsleir Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil Presentasjon på Treningsleir Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Organisering av prosjektet Arbeidsgruppe Prosjektgruppe Helsebygg Prosjektgruppe

Detaljer

Side 1. Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen

Side 1. Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen Side 1 Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen Terramar - noen referanseprosjekter Solkraftanlegg for Statkraft i Italia Livsvitenskap Kunsthøgskolen i Bergen, KHiB Høgskolen i Bergen, HiB Beredskapssenteret

Detaljer

Forventninger til rådgiverbransjen fra Bane NOR som byggherre

Forventninger til rådgiverbransjen fra Bane NOR som byggherre Forventninger til rådgiverbransjen fra Bane NOR som byggherre Helga Nes Utbyggingsdirektør RIFs årsmøte 27. april 2017 Agenda for presentasjonen Innledning Noen fakta om jernbane Erfaringer fra samarbeid

Detaljer

NCC Prosjektstudio -samhandling i praksis

NCC Prosjektstudio -samhandling i praksis Den kloke tegning 2013 23.-24.10 NCC Prosjektstudio -samhandling i praksis Mona Nilsen Ervik Prosjekteringsleder og VDC-ansvarlig i NCC Construction DK Trondheim 1 NCC AB 24.10.2013 NCC Construction AS

Detaljer

Hva gjør design med lederskap? Nordiskt Forum, 13.november 2013 Erik Østby-Deglum

Hva gjør design med lederskap? Nordiskt Forum, 13.november 2013 Erik Østby-Deglum Hva gjør design med lederskap? Nordiskt Forum, 13.november 2013 Erik Østby-Deglum Innhold Prosjektering Ledelse av prosjektering Suksess/fiasko Hva er prosjektering? Prosjektering Idé Programmering Forprosjekt

Detaljer

Kursdagene Erfaringer med trimmet prosjektering trimmet bygging. Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS. COWI presentasjon

Kursdagene Erfaringer med trimmet prosjektering trimmet bygging. Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS. COWI presentasjon Kursdagene 2009 Erfaringer med trimmet prosjektering trimmet bygging Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Gruppeoppgave Erfaring fra prosjekt Hvordan unngå prosjekteringsfeil Partene i byggebransjen kommer

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Skeie skole kapasitetsutvidelse 2013 Dato:

Detaljer

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Eidsvåg skole rehabilitering

Detaljer

Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg

Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg Lean fra A til Å Problemet i Norsk Byggenæring Noen grunner til å velge Lean i prosjekt Noen forutsetninger

Detaljer

BODØ KOMMUNE V/BODØ KOMMUNALE EIENDOMMER KF side 4 av 26 TILBUDSINNBYDELSE KONTRAKT PROSJEKTERINGSLEDER- PRL

BODØ KOMMUNE V/BODØ KOMMUNALE EIENDOMMER KF side 4 av 26 TILBUDSINNBYDELSE KONTRAKT PROSJEKTERINGSLEDER- PRL BODØ KOMMUNE V/BODØ KOMMUNALE EIENDOMMER KF side 4 av 26 1 Tilbudsinnbydelse 1.1 Generelt om tilbud og oppdrag Bodø kommune som oppdragsgiver, innbyr med dette rådgivende ingeniører til å inngi tilbud

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK Rev. 08.03.2013 YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Sandviken helse og

Detaljer

BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET. Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging. COWI presentasjon

BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET. Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging. COWI presentasjon BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging. 1 Prosjekteier Trondheim Næringsforening 2 Styringsgruppe Arbeidsgruppe Styringsgruppen består av en representant for

Detaljer

Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift

Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift 1 OVERTAKELSE OG DRIFT AV BYGNINGER TFSK Hotel 33-27.11.14 Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift johan.arnt.vatnan@metier.no Side 2 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG.

Detaljer

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Oslo og Akershus 185 ansatte Omsetning 2013: 1,2 milliarder,

Detaljer

Veidekke Entreprenør AS. Bruk av åpenbim Østensjø Skole

Veidekke Entreprenør AS. Bruk av åpenbim Østensjø Skole Veidekke Entreprenør AS Bruk av åpenbim Østensjø Skole 25.04.13 BuildingSmart Bjarte Hårklau 1 BIM på Østensjø Skole Pilot og læringsprosjekt VDC/ICE Bruk av BIM i detaljprosjekteringen Bruk av BIM i produksjon

Detaljer

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK)

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) YT-PGK YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) Prosjekt 12416 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Dato: 2013-10-04 Saks- og dokumentnr: 201302250-1 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering Koordinatorskolen Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Agenda Koordinator og koordinering Koordinator Koordinering generelt Koordinering prosjekteringsfasen Koordinering utførelsesfasen

Detaljer

Fra Tegnebordet til Ferdigattest!

Fra Tegnebordet til Ferdigattest! Fra Tegnebordet til Ferdigattest! Nye byggeforskrifter, nye materialer, nye utfordringer knyttet til analyser og vurderinger, samt grensesnitt mellom fagene Siviling. ili Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2004-0024\kut

Detaljer

HVORDAN KOMBINERE BOLIGBYGGING OG TA VARE PÅ NATUR?

HVORDAN KOMBINERE BOLIGBYGGING OG TA VARE PÅ NATUR? HVORDAN KOMBINERE BOLIGBYGGING OG TA VARE PÅ NATUR? Med kunnskap og god planlegging er det mulig å få til begge deler Jill Akselsen, regiondirektør Faveo Prosjektledelse AS Faveo, Nordens ledende selskap

Detaljer

PROSJEKTETS NAVN: FORNYELSE AV DELER AV SEA KING HANGAR (STRAKSTILTAK)

PROSJEKTETS NAVN: FORNYELSE AV DELER AV SEA KING HANGAR (STRAKSTILTAK) Konkurransegrunnlag del III A TILBUD NR.: 420001 PROSJEKTETS NAVN: 2485163 FORNYELSE AV DELER AV SEA KING HANGAR (STRAKSTILTAK) PRISGRUNNLAG PROSJEKTERINGSGRUPPE PROSJEKTERINGSLEDER, ARKITEKT, RÅDGIVENDE

Detaljer

Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen

Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D, Teknikk og konsept, divisjon Utbygging i Bane NOR Innhold 1. Strategi modellbasert

Detaljer

Hegg skole. Kvalitetsplan KVALITETSPLAN. Nye Hegg skole

Hegg skole. Kvalitetsplan KVALITETSPLAN. Nye Hegg skole KVALITETSPLAN Nye Hegg skole 1 ORIENTERING 4 1.1 GENERELT 4 2 PROSJEKTSPESIFIKKE KVALITETSMÅL 4 3 ORGANISERING 5 3.1 OPPDRAGETS OMFANG 5 3.2 OPPDRAGSGIVERS ORGANISASJON 5 4 LEVERANSE OG KONTROLLPLAN FOR

Detaljer

Smidig prosjektering og systematisk ferdigstillelse - fra teori til praksis -

Smidig prosjektering og systematisk ferdigstillelse - fra teori til praksis - Smidig prosjektering og systematisk ferdigstillelse - fra teori til praksis - 14.10.2014 Sven Wertebach og Per Roger Johansen Side 1 Innhold Introduksjon Metodikker i perspektiv Hva er en prosess? Systematisk

Detaljer

Utbyggingsenheten. Stavsetsvingen 1 totalentreprise

Utbyggingsenheten. Stavsetsvingen 1 totalentreprise Utbyggingsenheten Stavsetsvingen 1 totalentreprise BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\500000\EUPU\Utleieboliger_prosjekt\Stavsetsvingen 1 - mulighetsstudie 90460861\03 - Kontrakter og rettslige spørsmål\03.3 - kontrakter

Detaljer

BNES, Bergen kommunale bygg (BKB) OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BNES, Bergen kommunale bygg (BKB) OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR YTELSESINSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Nattland oppveksttun, utvidelse -

Detaljer

«Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen

«Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen «Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen HISTORIEN Delte entrepriser - kontrahering etter NS8405

Detaljer

Forenklet gjennomføringsmodell CAN AS & Tech Team Solutions AS

Forenklet gjennomføringsmodell CAN AS & Tech Team Solutions AS Forenklet gjennomføringsmodell CAN AS & Tech Team Solutions AS For spesifikke Offshore Modifikasjons- og Vedlikeholdsarbeider, CAN & TTS Sikker og effektiv utføre4lse «One stop shop» Betydelige kostnadsbesparelser

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Jørgen Hals BM ENTREPRENØR- OG W INDUSTRIKONSERNET AF GRUPPEN Omsetning i 2007 på 5.538 millioner Resultat før skatt på 232 millioner Notert på Oslo Børs

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder johan.arnt.vatnan@metier.no FBA- Vækerø-Oslo 02.06.16 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. Side 2 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. METIER Forretningsidé:

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: NØDSTRØMSFORSYNING, SYKEHJEM I BERGEN

Detaljer

Hva ønsker vi å oppnå? Gjennomføringsstrategi. Hva, hvorfor og hvordan?

Hva ønsker vi å oppnå? Gjennomføringsstrategi. Hva, hvorfor og hvordan? Gjennomføringsstrategi Hva, hvorfor og hvordan? Administrerende direktør Sven Erik Nørholm www.ptl.no Hva ønsker vi å oppnå? Optimale prosjekter Tilfredsstille reelle behov Optimal prosess/gjennomføring

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil. Presentasjon på Treningsleir

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil. Presentasjon på Treningsleir Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil Presentasjon på Treningsleir Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Organisering av prosjektet Arbeidsgruppe Prosjektgruppe Helsebygg Prosjektgruppe

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016 Status per kuttdato

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016 Status per kuttdato TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016 per kuttdato 28.08.16 Rev. Dato Beskrivelse Utgitt av Sjekket av Godkjent av 0.2 UFI 29.09.16 Utgitt etter korreksjon i PS JAV IGR JAV 0.1 UFI 07.09.16 Utgitt for IDK EIS

Detaljer

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Teknologidagene 2017 Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D Plan

Detaljer

Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter?

Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter? Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter? Tre entrepriseformer Byggherrestyrt entreprise NS 8405 og Blåboka NS 8406 og Entrepriseboka Totalentreprise NS 8407 og Totalentrepriseboka

Detaljer

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Prosjekt organisering Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Forum for MA-kirker i stein 4. Februar 2014 Høyer Finseth AS har solid kompetanse og stor kapasitet innen kjernevirksomhetene: Byggteknikk Prefabrikkert

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK For prosjekt: Solberg skole Dato: 08.12.2014 Rådgivende ingeniør akustikk hovedoppgaver: Rådgiver akustikk(riaku) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag D1 Krav til sikring av kvalitet E05 04.03.11 Mindre tilpasninger. Avvik til Driftssentralen GMTHN GMHHG GMKND E04 05.11.10 Mindre justeringer GMTHN GMRTV GMKND E03

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

TIL DETALJPROSJEKT 2010 PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKTERINGSVERKTØY PROSJEKTERFARINGER

TIL DETALJPROSJEKT 2010 PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKTERINGSVERKTØY PROSJEKTERFARINGER Frukostseminar 28.04.2010 Krav til BIM i byggeprosjekter Bruk av Statsbyggs BIM-manual i konkret prosjekt BAAS Ny barneavdeling Ålesund Sjukehus Gabrielle Bergh PROSJEKTPROSESS - FRA DESIGN KONKURRANSE

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 Skanska BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL

BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL Bruk av BIM til kollisjonskontroll Identifikasjon bsnp3 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.3 - levert til offisiell høring

Detaljer

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

C2.1 FELLES YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPEN

C2.1 FELLES YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPEN C2.1 FELLES YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPEN Prosjektnr: 39052 Nytt Sola Sykehjem Dato 15.04.2016 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedoppgave 3 1.1 Generelt 3 2. Ytelser i samtlige prosjektfaser

Detaljer

OVERGANGER PROSJEKTERING / UTFØRELSE TOTALENTREPRISER OG UTFØRELSESENTREPRISER

OVERGANGER PROSJEKTERING / UTFØRELSE TOTALENTREPRISER OG UTFØRELSESENTREPRISER OVERGANGER PROSJEKTERING / UTFØRELSE TOTALENTREPRISER OG UTFØRELSESENTREPRISER Hvordan kan vi forplikte hverandre til en god overgang? Hvor mange prosjekter har du deltatt på som har vært ferdig prosjektert

Detaljer

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Valg av standardkontrakt og entreprise-modell #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Dagens tema Entrepriseformer og entreprisemodell Totalentreprise (NS 8407) eller utførelsesentreprise

Detaljer

SYSTEMATISK FERDIGSTILLELSE VEILEDER SOLSTRANDKONFERANSEN V e i l e d e r S y s t e m a t i s k F e r d i g s t i l l e l s e

SYSTEMATISK FERDIGSTILLELSE VEILEDER SOLSTRANDKONFERANSEN V e i l e d e r S y s t e m a t i s k F e r d i g s t i l l e l s e SYSTEMATISK FERDIGSTILLELSE VEILEDER SOLSTRANDKONFERANSEN 10.02.2016 Tor I. Hoel Per Roger Johansen ÅF Advansia AS Atkins Norge AS V e i l e d e r S y s t e m a t i s k F e r d i g s t i l l e l s e ÅF

Detaljer

Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen. Vedlegg 07 PA-BOK. Tilbygg nye sykehjemsplasser

Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen. Vedlegg 07 PA-BOK. Tilbygg nye sykehjemsplasser Vedlegg 07 PA-BOK Tilbygg nye sykehjemsplasser September 2014 Innholdsfortegnelse 1. Ajourføring og distribusjon... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Distribusjonsliste...3 2. Orientering... 4 2.1 PA-bok for byggefasen...4

Detaljer

NVF-seminar Island, september Effektiv tunnelproduksjon og dokumentasjon

NVF-seminar Island, september Effektiv tunnelproduksjon og dokumentasjon NVF-seminar Island, 12. 13. september 2011 Effektiv tunnelproduksjon og dokumentasjon Kontrakter med samhandlings- og incitamentsbestemmelser for å oppnå bedre effektivitet- og felles forståelse for kontraktsarbeid.

Detaljer

PROSJEKTERINGSFASEN

PROSJEKTERINGSFASEN PROSJEKTERINGSFASEN 18.04.2013 Hva kjennetegner dagens prosjekter Komplekse og lange prosesser Fra anskaffelse til ferdigstilling Mange involverte i alle faser Myndigheter, byggherre, prosjekterende, utførende,

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN 2015-09-07 Side 1 av 9 Innhold 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 3 2 FORPROSJEKT 4 3 OPSJONER 7 3.1 OPSJON: KRAV OG FUNKSJONSBESKRIVELSE SOM

Detaljer

HR PROSJEKT AS. HR Prosjekt TO VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR GODE DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER: 1) GJENNOMFØRINGSMODELL 2) AKTØRENE

HR PROSJEKT AS. HR Prosjekt TO VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR GODE DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER: 1) GJENNOMFØRINGSMODELL 2) AKTØRENE OVERTAGELSE OG DRIFT AV BYGNINGER VELLYKKET FERDIGSTILLELSE HR PROSJEKT AS v/ ARNE SURÉN www.hrprosjekt.no TO VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR GODE DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER: 1) GJENNOMFØRINGSMODELL 2)

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: I0380 FYSAK

Detaljer

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB TEKNA NTNU: Kursdagene 2014 Fremtidens byggenæring 7. 8. januar 2014, Clarion Hotel & Congress Trondheim Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB Professor

Detaljer