LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim."

Transkript

1 NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer!

2 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR ANDAKTEN Et glemt sakrament? Johannes kalles for kjærlighetens apostel og ikke uten grunn. Den som leser Johannesevangeliet i sin helhet kan ikke være i tvil om at når Jesus snakker om at disiplene skal gjøre enda større gjerninger enn ham (Joh. 14,12), så er det liten tvil om at kjærlighetens gjerninger er det største!.. å reise opp mennesker til nytt liv og tjene og elske sine brødre og søstere. Midt under måltidet, reiser Jesus seg opp. (Joh.13,4) Jesus samlet disiplene rundt seg for å spise påskemåltidet. For jøder kjernepunktet i deres tro. Måltidet til minne om at Gud hadde reddet dem fra slaveriet i Egypt. Og for kristne det hellige øyeblikk da Jesus innstifter nattverden. Midt under dette måltidet reiser Jesus seg, tar på seg arbeidsklær og vasker disiplenes føtter. Aldri om du skal vaske mine føtter, sa Peter. En Mester skal ikke gjøre noe slikt. Hvis jeg ikke vasker deg har ikke du noen del i meg, sier Jesus. Året 2010 er allerede godt i gang. Vi er i skrivende stund i slutten av februar med bitende kulde og mengder av kritt hvit snø. Men sola har så smått begynt å varme oss opp, og vi i menighetsrådet er i ferd med å tine og ta av i forhold til et år med mange nye muligheter. To menighetsrådsmøter er avviklet så langt. Menighetens årsmøte holdes 20.april på Fredtun Kapell. Det er mye nytt menighetsrådsmedlemmer skal sette seg inn i og arbeide med i løpet av de to åra vi er valgt til. Vi skal ta tak i trosopplæring, gudstjenestereform med ukjent liturgi og fremmede salmer. Ei statskirke på vei bort fra staten og sist men ikke minst jubileumsåret der kirken vår feirer 150 år i år. Menighetsrådet har sin oppgave i dette å samordne, planlegge og sette i gang virksomhet, rekruttere medarbeidere og skaffe økonomisk grunnlag. Skjønner dere hva jeg har gjort? sa Jesus Han er mester, med rette, og det er jo selve poenget: Når jeg som er mester vasker deres føtter, skal dere vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde!! En tjener er ikke større enn sin Herre. Det er lenge siden Jesus sa dette. Har det begynt å sige inn? Det er slik Gud gjør med oss. Det hadde kanskje vært greit med et fotvaskingssakrament for å minne oss om akkurat det. Hvordan var det Frans av Assisi sa det: Evangeliet skal forkynnes!.om NØDVENDIG med ord! Et lite tilbakeblikk på Det første vi tok for oss på menighetsrådsmøtet 3.november var å utnevne medlemmer til Kirkens Nødhjelp ved Mette Langen Støa og Kirkens SOS i Buskerud ved Marit Mollestad Tveit. Det ble også foreslått kirkeverter fra menighetsrådet til gudstjenesten på søndager. Viktig var det også at vi fikk oppnevnt en jubileumskomite som igjen satte opp en programkomite der konkrete planer for jubileumsåret 2010 begynner å ta form. Videre kan vi ønske velkommen til Gunvor Aarseth Dirdal som ble ansatt som Trosopplæringsmedarbeider i 90% stilling. Gudrun Klingsheim fortsetter i 25 % fast stilling som Diakon i Nedre Eiker sogn. Hun har siden 2008 fungert som diakon i menigheten i 50% stilling på ulønnet basis. Da er vi over i 2010 og ser på planene framover. Menighetsrådet fikk en god innføring av forberedelsene til gjennomføring av Kirkens Nødhjelp fasteaksjon 23.mars. Vi håper innsamlingen gir gode resultater. I Kristus-nær livet er visjonen for Den norske kirke. I forhold til denne visjonen er alle menighetsrådsmedlemmer og vararepresentanter i Eiker og Kongsberg prostier invitert på kurs i Haug menighetssenter 6. april. Programmet vil være innen fagfeltene kirkelig undervisning, diakoni, misjon og gudstjenesteliv samt samarbeid menighetsråd og de fast ansatte (staben). Dette bringer oss over i hva vi har fokus på i menighetsrådet pr. i dag som er utvalg i menigheten. Vi inviterte hele den faste staben ved kantor, diakon, prest og kateket på menighetsrådsmøte 16.februar. Der fikk vi en god gjennomgang av hver enkelt sin plan for sitt fagområde. Utifra dette ble følgende utvalg opprettet: Gudstjenesteutvalg, Trosopplæringsutvalg, Ungdomsutvalg, Diakoniutvalg, Misjonsutvalg (det eneste utvalg som var fra tidligere),musikk/kulturutvalg og Informasjonsutvalg. Utvalgene skal bestå av en fast ansatt i menigheten, en fra menighetsrådet og frivillige. Frivillighet er en av grunnstrukturene i menigheten. Menighetsrådet ønsker å stimulere til arbeid og tjeneste gjennom fellesskap der en tar vare på og støtter hverandre. Dette er en forutsetning hvis menigheten skal ha stabile tilbud med aktiviteter som varer. Vi har innsett at vi ikke klarer å gjøre alt selv. Det er derfor veldig hyggelig at mange bidrar på forskjellige arenaer. Menighetsrådet vil rette en stor takk til alle og hver enkelt som bidrar og kommer til å bidra med frivillig innsats. Gudstjenesten er hovedaktiviteten i menigheten. Vi prøver ut ny liturgi og er allerede godt i gang med fornying og forfriskning av gudstjenesten. Folk skal få et gledelig møte med Gud når de kommer til kirken og det skjer nok ikke alltid på de vanlige høymessene. Jeg håper at vi kan gi folk tilbud av ulike gudstjenester, ikke bare høymesser og familiegudstjenester, men noe mer moderne som også får unge mennesker og min egen generasjon tilbake til kirkene. Det foregår også store fysiske endringer i kirken. Blant annet er kjelleren under kirken i ferd med å bli et fantastisk flott og stort samlingslokale der mange forskjellige aktiviteter kommer til å se dagens lys. Man arbeider på spreng for å få ferdig lokalet til jubileet i november i år. Menighetsrådet ønsker å medvirke til å gjøre både trosopplæringen og gudstjenestene så gode at mange prioriterer å delta. Spørsmålet er hvordan og da trenger menighetsrådet innspill fra folket. Vi tar gjerne imot forslag og kommentarer til det vi holder på med. Forøvrig anbefales vår hjemmeside: www. nedreeikerkirken.no Ina Bråthen Bjerke

3 3 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Kløppærstein (Daumannstein) En vandring i lokal historie Sommeren 1857 dro noen karer fra Krokstadelva opp til Steindammen for å bade. Om det var en overnattingstur eller bare en dagstur, det veit vi ikke, men det var en drøy tur. Veien gikk ikke langs Krokstadbekken som den gjør i dag, men over Lampetjenn og Horgensetra, og fram til Steindammen, som ligger like ved Ulevannet. En av karene var Kristian Olsen, eller Kristian Kløppær som han blei kalt. Navnet fikk han av at han arbeidet som spikerkløpper på Krokstad Spikerfabrikk. Han kom opprinnelig fra Vardal ved Gjøvik og var en god svømmer, som i sin ungdom hadde svømt over Mjøsa. Der oppe på Steindammen skulle han svømme rundt hele vannet. Det gikk ikke så bra, og Kristian drukna. Datoen var 17. august Utdrag fra Drammens Tidende 2. juli Natt til søndag 30 juni druknet den 30 år gamle Johan Steinklev i Solbergvann. Han holdt på å sette i stand ei hytte Da ropte en mann fra den andre sida, og Steinklev sammen med en annen gutt skulle ro over for å hente ham. Men Steinklev falt over bord og drukna. Gjenopplivning var nytteløst. Steinklev var gift men hadde ingen barn. Han bodde i Krokstadelva og arbeidet som fyrbøter ved Gulskogen Cellulose. Hva har så disse to historiene med hverandre å gjøre og hvorfor fortelles de her? La oss prøve å finne en sammenheng. Helt inntill veien til Solbergvannet, omtrent midtveis mellom Årbogen og Lampetjenn, på høyre side, ligger en ca. 1 m. høy stein (se bildet). Den er helt flat på toppen og har en mistenkelig kistefasong. Steinen er ikke bearbeidet, men er en naturlig blokk som kommer fra området. Den består av basalt, som er en vulkansk bergart, alder nesten 300 millioner år. Lokalt har denna steinen blitt kalt for Kløpperstein eller Daumannsteinen, og da begynner vi vel å ane sammenhengen. Dissa karene som hadde drukna måtte jo fraktes til bygda, og da avstanden var lang, så måtte det hviles underveis. Så blei altså denna steinen brukt til det. De døde blei lagt på steinen under hvilepausa. Ser vi på steinen i dag, så ser vi at det er hogd inn to kors på toppen av steinen. Hvem det er som har gjort det veit vi ikke, men vi kan vel anta at det kan være noen kjente av de avdøde. (Se bildet). Før veien blei utbedra så lå steinen helt flatt og lengre ut mot der veien nå går. Nå ligger den skjeivt og litt anonymt. Det hadde vi tenkt å gjøre noe med i år. Like over påske så tar vi og retter opp steinen og elever ved Krokstad Skole rydder opp i området i prosjektet Rydd et kulturminne. Det er forresten det tredje kulturminnet de er med på å rydde, så all ære til dem. Det kunne være fint, når alt er på plass, at det blei satt opp et skilt eller informasjonstavle ved steinen. Jeg må også til slutt få nevne at historien om Kristian Kløppær er slik som jeg antar at det har skjedd. Fakta stemmer i alle fall. I samme område finnes det flere merker og tegn som mennesker har satt i fra seg, men det kan jeg kanskje komme tilbake til siden. Kilde: Boka Nedre Eikers underjordiske skatter. Randi Mari Stensmyren. Foto: Reidar Andresen. Med lokalhistorisk hilsen Reidar Andresen

4 4 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Ny medarbeider i menigheten Den 18.januar fikk Nedre Eiker menighet en ny medarbeider. Gunvor Dirdal (27) ble ansatt som Trosopplærer, og det var noe som vekket nysgjerrigheten i oss. Hva er en trosopplærer, og hvilke arbeidsoppgaver har hun? Stortinget vedtok en ny opplæringsreform(2003) som har vært ute på høring. Etter en utprøvingsfase i enkelte kommuner i landet, er dette en stilling som flere og flere menigheter oppretter. Reformen inneholder en opplæringsplan på 315 timer fra dåpen og frem til fylte 18 år. Det er en spennende reform som legger opp til at kirken tar mer ansvar utover de mer tradisjonelle handlingene som dåp, utdeling av Min kirkebok i fireårsalderen og konfirmantopplæringen. Vi tok en liten prat med Gunvor, og traff en hyggelig jente som kommer fra Volda på Sunnmøre. Hun er gift med Kristian som har praksis som psykolog på Modum Bad. Gunvor har utdannelse fra lærerskolen og har studert norsk på Universitetet i Bergen. Hun føler seg godt mottatt av de andre ansatte i menigheten og de øvrige menneskene som stikker innom kontoret, men så er også Gunvor en dame det er lett å prate og komme i kontakt med. Oppgavene til Gunvor er mange og varierte. Den første tiden fra hun ble ansatt, har hun benyttet til å skaffe seg oversikt over menighetens arbeid og ulike aktiviteter. Som hun selv sier, er det viktig å sette seg inn i hva som skjer i en menighet for å kunne komme med nye impulser i trå med den nye opplæringsplanen. Hun har besøkt mange av de tiltakene som allerede finnes for barn og unge. Og det er mye spennende! Blant annet; babysang, mikrogospel, jentekor, Nets, Tro og Lys og konfirmantgrupper. Håpet er at hennes arbeid kan føre til en god struktur i opplæringen. Likevel er hun avhengig av den gode kontakten med medlemmer av menigheten. Hennes ønske er at mange tar kontakt og kommer med innspill til menighetens arbeid. Det er ikke så mye som skal til: Konkrete oppgaver som å koke kaffe, smøre litt mat eller rett og slett spørre: Hva kan jeg bidra med? At mange tar på seg èn eller to oppgaver gjør arbeidet enklere for alle. På fritida er Gunvor en ivrig bruker av naturen og marka. Gjennom oppveksten har hun lært seg å sette pris på de gode naturopplevelsene hun fikk i Sunnmørsalpene, og ser store muligheter for gode turer i Eiker. Vi ønsker Gunvor velkommen i menigheten, og lykke til i det viktige arbeidet som hun har tatt fatt på. DEN HELLIGE SERAFIM AV SAROV En av de mest populære helgenene i den russisk-ortodokse kirke, er den hellige Serafim av Sarov. I de senere år har han blitt kjent også i vesten, i den katolske kirke. Serafim er hans klosternavn som han fikk i voksen alder. Han ble født i byen Kursk i 1758, og vokste opp i et velstående borgerhjem. Faren var tømmermester, men døde da sønnen var rundt ti år gammel. På samme tid ble gutten alvorlig syk. Under sykdommen så han Guds Mor i en drøm og hun lovte å helbrede ham. Kort tid etter var han frisk. Gjennom livet opplevde han flere åpenbaringer. Atten år gammel besluttet Serafim seg for å bli munk. Hans mor hadde ikke noe imot det, hun gav ham et bronsekrusifiks som han alle år senere bar på seg. Kort tid etter ble han opptatt som novise i klosteret i Sarov. Klosterreglementet var strengt, bare et måltid til dagen og totalt avhold fra kjøtt. Dagene var preget av praktisk arbeide, bibelstudier og studier av kirkefedrenes skrifter, tidebønner og gudstjenester. Han fikk tillatelse til total faste på onsdager og fredager, senere også til å søke ensomhet i skogen for kontemplasjon Motlys Det første jeg så denne morgenen var gardinet som silte sollyset og jeg så de skjulte mønstrene farger og nyanser jeg ikke hadde sett før, stoffets egentlige struktur er det slik det vil bli når jeg våkner på den endelige morgen og står opp til en ny dag og jeg ser hvem jeg er og likevel går mot lyset uten angst Reidar Lund og bønn, Jesusbønnen, Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, forbarm deg over meg en synder. I 1780 ble Serafim igjen alvorlig syk. I en visjon så han Jomfru Maria og apostlene Peter og Johannes. Hun pekte på Serafim og sa: Han er av vår ætt. Derpå rørte hun ved ham med staven sin, og han ble helbredet. Serafim ble åndelig veileder for et kvinnekloster i nærheten, men avslo da han noen år senere ble tilbudt stillingen som leder i sitt eget kloster. Han fikk bygget en tømmerhytte et stykke fra klosteret for å leve der i ensomhet. Han dyrket grønnsaker og hadde en bigård. Det fortelles at også villdyrene hadde tillit til Serafim. I 1804 ble Serafim angrepet av røvere som slo ham bevisstløs. Etter dette var han krumbøyd og måtte gå med stokk. Ved den påfølgende rettssaken bad han om nåde for røverne. Etter hvert søkte folk i mengdevis til Serafim. Han hilste alle med et kyss og ordene: Kristus er oppstanden! Han veiledet og bad for dem som kom, og mange opplevde å bli helbredet fra sykdommer. I januar 1833 ble Serafim funnet død på gulvet i cellen sin, vendt mot et ikon av Jomfru Maria. I 1903 ble Serafim helgenkåret etter påtrykk fra tsar Nicolai 2. Etter revolusjonen i 1917 forsvant hans jordiske levninger. Men de ble gjenfunnet i 1991 i et ateistisk museum i daværende Leningrad, innsydd i lerret med innskriften gamle malerier. I sin forkynnelse var Serafim opptatt av den Hellige Ånd, formålet med det kristne livet er å ta imot den Hellige Ånd.

5 5 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR KONFIRMASJONS- GUDSTJENESTER I NEDRE EIKER KIRKE 2010 Søndag 2. mai kl. 10:00 Selina Cannon Homaei Caroline-Sofie Killingstad Hannah Emeline Bodal Upsahl Oda Engkrog Gudbrandsen Ruben Egeberg Engen Anne Haugen Werner Andrea Palmberg Camilla Mølsted Julia Shaughnessy Vilde Mydske Thorshaug Ine Persson-Holst Martin Søderberg Stigen Søndag 2. mai kl. 12:30 Simen Volden Farmen Camilla Lund Tonje Walstad Hanna Hoseth Andreas Møller Zahl Thomas Tufteland Caroline Sandberg Bakken Sarah Pettersen Eirik Solberg Fridtjof Hellum Heidi Haugvaldstad Tobias Eliassen Eline Larsen Victoria Stryken Alexander Gudbrandsen Lea Marie Evje Marcus Klausen Becher Synne-Eilen Hole Bråten Marius Andre Tangen Kristian Eskerud Saltnæs Ove-Sebastian Windborg Larsen Henriette Haug Fredrik Bolstad Jean Christian Rugamba Benjamin Sinmichael Ole Martin Lien Lørdag 8. mai kl. 12:30 Aleksander Rustad Linn Renate Hylland Siri Jørgensen Mina Dahl Paule Synne-Marlen Tennøy Cecilie Wam Olsen Katrine Aannerød Hansen Markus Hegg Eriksen Hanne Klausen Nathalie Hansen Aaslid Hans-Fredrik Nyhuus Cathrine Lychegaard Halvorsen Stine Saasen Hovland Øyvind Bø Johnsen Markus Norbom Larsen Silje Kristine Borgersen Amanda Karoline Johansen Jonatan Grimstad Narve Sten Nyløkken Hoel Kim-Robin Dunserudhagen Brastad Edvard Blomstøm Renate Westby Marte Østbye Andersen Kim Andrè Øren Heimsvik Morten Notevarp Portaas-Jore Marit Bråthen Søndag 9. mai kl. 10:00 Joakim Weum Solberg Selja Mikkelsen Vatndal Dan Villy Engedahl Julie Haugvoll Kevin Lein Køso Nicolai Premadasa Sollie Jarl Eirik Aakerhus Martin Buind Haugen Preben Stangbye Hilde Myklemyr Tine Marie Olsen Gabriel Alexander Abatte Pino Vegar Holstad Håkon Zunder Patrick Antony Løver Williamson Torjus Viken Flaten Christine Corneliussen Søndag 9. mai kl. 12:30 Emilie Sederholm Marit Emilie Fossan Halvorsen Silje Poverud Eigeland Camilla Jæger Caspersen Kamilla Hovd Berget Thea Amalie Solberg Hatten Marte Gevelt Tandberg Rebecca Lisabeth Holthe Nilsen Irene Reyes Syversen Håvard Bjerkelund Magnus Hannevig Pettersen Stian Steenberg Jonassen Ola Steenberg Gran Fredrik Gravdal Espen Martinsen Engen Christer Borgersen Emilie Edman Wold Michael Chrisander Moe Nilsen Anniken Lærum Thomas Olsen Elianne Kristiansen Marthe Lysaker Oda Marie Horn Kristin Løvaas Gjerde Sondre Eystø Nordskog Emilie Jonsrud Dahl Caroline Kollen Enoksen Anders Kollen Enoksen Marine Amalie Solem Christensen Henriette Åsen Moen Joakim Weum Solberg NEDRE EIKER KIRKE FYLLER 150 ÅR 21. NOVEMBER 2010 Nedre Eiker Kirke er den eldste jubilanten i det store Jubileumsåret Og det skal feires. Alle biter er ikke på plass, men mye er klart allerede nå. Søndag 21. november blir det stor Jubileumsgudstjeneste i kirken. Uka etterpå vil det bli fremføring av syngespillet som er spesialskrevet for jubileet. Men allerede i kommunejubileumshelga, søndag 20. juni, vil vi starte feiringa med folkemusikkmesse ute på kirkebakken. Her åpner vi en fantastisk fotoutstilling i kirken i regi av Eiker Arkiv. Fotoutstillingen med mange flotte historiske bilder vil være åpen i kirken hele jubileumsåret. Høsten vil by på mange opplevelser: Omnibus vil ha konsert i kirken. Norsk Linje blir med på Jazzmesse en gang på høsten. Eks-eikværingene og klokkerbarna Fred Henrik (operaorkesteret) og Willy Johan Aase (kringkastingsorkesteret) med musikerfamilie og musikervenner kommer også. Jubileumsuka åpner med Bach-kantate på søndag kveld 14. november med Prosjektkoret og orkester!!! Kantor Nils Kristian Bonden har taktstokken. Onsdag 17. november er reservert for spennende foredrag, foreløpig hemmelig. Torsdag (18.) formiddag kommer Eldar Steen og Trond Bollerud til å male de historiske linjer med bred pensel for alle som vil ha en spennende formiddag i kirkerom og kirkekjeller. Fredag kveld/natt blir en fargerik happening med mange av våre utflyttede stjerner med NETS i sentrum. Lørdag 20. november blir det bursdagsfest for hele familien med kaker og jubelbrus. Lille Blå og Voff kommer med dukketateret sitt og dukketeaterdirektøren Kjell Matheussen. 27. og 28. november inviteres åringen til LysVåken. Adventsnatt i kirken. Henimot juletider kommer Collet Aalls igjen med sin tradisjonsrike og fantastiske julekonsert. Bidrag til å få feiringen i havn sendes til kto.: Ved å registrere skattedata er beløpet fradragsberettiget. Se for øvrig nettsiden vår: nedreeikerkirken.no

6 6 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Fasteaksjon 2010 Fattige i møte med ekstremvær Tirsdag 23. mars går konfirmanter, unge og voksne fra Nedre Eiker Menighet med bøsse. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 setter søkelyset på fattige mennesker i møte med flom, tørke og ekstremvær. Innsamlingsaksjon 23. mars Tirsdag 23. mars setter Nedre Eiker menighet søkelyset på fattige menneskers sårbarhet i møte med flom, tørke og ekstremvær. Da går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 av stabelen, og tusenvis av konfirmanter, unge og voksne over hele landet går med bøsse. Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre oss mot naturens ødeleggelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer. Derfor går penger fra årets fasteaksjon blant annet til å gjøre fattige og sårbare bedre rustet til å møte mer ekstremt vær, som for eksempel flom og tørke. I flomutsatte områder i Vietnam innebærer dette blant annet at familier kan få støtte til å bygge flomsikre hus. I Kenya, som ofte rammes av tørke, støtter Kirkens Nødhjelp blant annet prosjekter som samler og lagrer regnvann til tørre perioder. Ta godt imot bøssebærerne fra Nedre Eiker menighet når de banker på din dør! Du kan også støtte aksjonen gjennom givertelefon: (200 kroner) eller via kontonummer Flere tusen mennesker har samlet seg i området der Kirkens Nødhjelps partner Viva Rio holder til i slumområdet Bel Air i Por-au-Prince. Kirkens Nødhjelp distribuerer vann her. (Foto: Arne Grieg Riisnæs/ Kirkens Nødhjelp) BESØKSVENN I NEDRE EIKER! Er du glad i mennesker? Er du god til å lytte? Har du mulighet til å sette av ca 2 timer hver 14 dag? Ønsker du å bli besøksvenn? Vi ønsker å etablere besøksvennordning i menigheten. For nærmere informasjon: Ta kontakt med menighetskontoret: Gudrun Klingsheim, diakon Tlf: / Kirkens Nødhjelps vanninnsats vil gi vann til over mennesker (Foto: Arne Grieg Riisnæs/ Kirkens Nødhjelp)

7 7 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Min salme lovsangen lyder: Deg være ære Herre over dødens makt, evig skal døden være Kristus underlagt. Nå kan vi synge med i takk for han åpnet porten til himmelen. Dette er min grunn til lovsang. MISJONSPROSJEKTET VÅRT I MALI ROAR BERGILL Nr 178 i Salmeboken. Deg være ære. Herre over dødens makt Dette innlegget er skrevet der palmene gror, i Albir. Vi er her nede i sjømannskirkens tjeneste. Når dette leses er vi nok i Krokstadelva igjen. I skolekoret sang jeg: Fra mitt trange mitt stengende bur, senere erfaringer med En liten pike i lave sko og utallige andre sanger. Mye er hentet fra ulike kor og annet organisert arbeid. Da er det ikke lett å velge en salme / sang. Aktuelle sanger har vært: Vår Gud skal ha æren, O store Gud vi lover deg, Om alle mine lemmer var fylt av bare sang og Deg være ære. Når jeg har valgt den siste salmen er det for at den inneholder to for meg viktige elementer: Den fremhever at Jesus har seiret over døden og at salmen er ispedd mye lovsang. At det er en påskesalme er ikke noe minus. Versene begynner med tre for meg sentrale begreper: Gud skal ha æren, at han lever og at vi ikke har noe å frykte, for Jesus har lovet å være med oss alle dager. Når vi synger koret etter tredje vers virker dette på meg som en understrekning av innholdet i versene og derfor er grunnen til at THOMAS BILDEHJØRNE Salme nr 178. Deg være ære. Herre over dødens makt. Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom. Kor: Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her! Pris ham, alle tunger, Kristus Herre er! Kor: Frykt ikke mer! Evig er han med. Troens øye ser det: Han gir liv og fred. Kristi navn er ære, seier er hans vei, evig skal han regjere, aldri frykter jeg. Kor: Dette er vi med på å støtte i Mali: - Evangeliseringsarbeid blant fulanere, - Lese- og skriveopplæring, - Forebygging og kamp mot omskjæring av kvinner, - Arbeid med brønnboring og vannpumper - Jordbruksprosjekt Vil du bli giver via AvtaleGiro, og støtte Nedre Eiker menighet sitt misjons-prosjekt? Ved å bli fast giver via Avtale-Giro, og gi et fast beløp, min. 300 kr pr. måned til menighetens misjonsprosjekt: Landsbyutvikling i Mali er du med i trekningen av en tur til Mali, eller et av de andre landene Det Norske Misjonsselskap har engasjement. Å bli fast giver er en fin måte å få orden på givertjenesten. Kontakt menighetskontoret: /22 for mer informasjon.

8 8 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Kvinneforeningen Gustavas etterfølgere Min Sindsstemning er af Naturen let og elastisk; naar jeg bliver bekymret for mig selv eller andre, søger mit Blik strax uvilkaarlig efter et punkt i dette Mørke, og finder det et, fæster det sig paa det. Sorg og Modgang kan vel saare og nedtrykke mig og ligge smertelig tungt paa mit Sind; men knække det kan det ikke; haabende og bedende reiser det sig igjen. Dette var Gustavas egen karakteristikk over seg selv. Gustava Kielland var født i Kongsberg i 1800, og ble en foregangskvinne da hun startet den aller første misjonsforeningen i Lyngdal (1840). Det var en forening i regi av Hedningemisjonen, og i ettertid var hun med og startet flere andre foreninger. Hun er blitt kalt misjonsforeningenes mor. Gustava var gift med presten Gabriel Kielland, og hadde sammen med ham et godt samliv inntil han døde i I sitt ekteskap fikk hun ni barn, og familielivets verdier satte hun høyt. Det gir hun uttrykk for i boken Erindringer fra mitt liv, som hun skrev i 1882 Da var hun blitt blind, og dikterte innholdet i sin bok. Først i 1899, ti år etter sin død, ble den gitt ut offentlig. Hennes ekteskapelige sammenligning med en børste og brett er fornøyelig: Manden bør altid være den Første, ti Han er den gode, solide Børste. Konen bør være simpel og net, Hun er det zirlige Feiebret, Børsten børster, mens lidt den brummer, Taus ta er Brettet mod Rusk og Krummer. Børsten subber væk Lidet og Stort, Brettet bærer det stille bort. Saa hænger de atter noksaa blide, Enige ved hinandens Side, Merker de til hinanden trænger, Og det alt mer, jo længer de hænger. I Nedre Eiker menighet er det kommet en ny forening som samles annenhver torsdag til munter passiar og høy sosial stemning. Da plukkes det frem både strikketøy, broderi og mye annet kreativt håndarbeid som en stakkar representant for det mannlige kjønn ikke engang vet navnet på. En dag i fjor satt noen damer og pratet sammen og lurte på hvordan de kunne få samlet inn penger til møbler og inventar i kirkekjelleren når den står ferdig. Dette var utgangspunktet og den direkte årsaken til at kvinneforeningen Gustavas etterfølgere ble startet. Det viktigste for medlemmene i foreningen er det sosiale aspektet, det å komme sammen og prate om løst eller fast. Det er ingen oppmøteplikt og forpliktelser knyttet til det å være med i denne foreningen. Man møter opp hvis man har lyst og anledning. Fra den spede starten i fjor, har interessen for disse samlingene økt betraktelig. I begynnelsen var det fire, fem damer som møtte opp med sitt håndarbeide og gode humør. Nå har det på de siste samlingene vært opp til tolv medlemmer. Det drikkes kaffe og te samtidig som samtaleemnene veksler fra alvor til det mer muntre og lattervekkende. Den sosiale faktoren er svært høy, og innholdet på disse torsdagskveldene kan være svært forskjellig fra gang til gang. En av kveldene hadde de filmkveld hvor de så Kalenderdamene, en humoristisk og sann hendelse fra England. Oppfordringen fra damene er klar: Vi ser gjerne at vi blir flere, og hovedinteressen håndarbeid er ingen forutsetning for å kunne være med, men er et nyttig hjelpemiddel for hygge og kos. De aktive damene snakker om å holde en julemesse til høsten hvor alle de fine og nyttige produktene de lager blir lagt ut for salg. De neste samlingene i Gustavas etterfølgere er på Menighetssenteret er 18.mars, 1. april, 8. april og 22.april kl Slik fortsetter det annenhver torsdag frem til sommerferien. Vi i menighetsbladets redaksjon hilser foreningen velkommen inn som en naturlig del av menigheten, og ønsker lykke til videre. Eiker Arkiv har fått i oppdrag å lage en fotoutstilling i forbindelse med kirkens 150 års jubileum. Arkivet har avfotografert og innrammet bilder og trykk fra kirkens 150 årige historie. I tillegg vil arkivet lage en utstiling med avisklipp og dokumenter som omhandler kirken. En av kuriositetene er regninga for innvielsen av kirken. Vel og merke for de kondisjonerte. Denne festen ble holdt på Herstrøm Gård. Kranselaget for de som bygde kirken ble også avholdt omtrent på samme tidspunkt, men da med lensmann Barth som oppasser. Vi håper også å få oversatt deler av bygningsprotokollen for kirken. Med vennlig hilsen Eiker Arkiv

9 9 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR FRA KIRKENS ADMINISTRASJON Trenger penger til møblering av kirkekjelleren. renoveres. Den nye kirkekjelleren vil etter sommerferien være fullført. Underetasjen vil få 2 toaletter/ stellerom, teknisk rom, kjølerom for 4 bårer og et lagerrom. I tilegg en menighetssal med Bygging av nærvarmeanlegg biofyrannlegg. Kirkelig fellesråd har fått investeringsmidler fra Nedre Eiker kommune til bygging av varmeannlegg. Prosjektet er kalkulert til kr 3,5 mill. Det vil i løpet av første halvår bli bygget et biofyrannlegg ved driftsbygningen på gård. Det skal føres varmerør til kirkekjelleren i, kapellet og menighetssenteret i tillegg til driftsbygningen. Dette er et spennende og unikt prosjekt som få har gjennomført før oss. Prosjektet har fått ENOVA-tilskudd på kr Dette vil føre til innsparing av kostbar strøm, samt at vi er vise til at vi satser på miljøet. Dette vil føre til noe gravearbeid til kirke og kapell for å legge ned varmerør. Vi gleder oss til et miljøprosjekt som vi kan være stolte av. Øyvind Bolstad kjøkken og etterlengtet skapplass for konfirmantkappene. Hele underetasjen vil være oppvarmet av vannbåren varme fra pelletsannlegg ved driftsbygningen på kirkegården. Adkomst til underetasjen skjer ved trappenedgang fra våpenhuset. I tillegg vil det være heisanordning for bårer/personer. Underetasjen vil få egen inngang fra bakkenivå på nedsiden av kirken. Terrenget er senket og vil få en trappeadkomst samt adkomst for rullestolbrukere. Vi gleder oss veldig til å ta i bruk nye lokaler til bruk for konfirmanter, lag- og organisasjoner i bygda. Men den nye menighetssalen trenger penger til innkjøp av bl.a.: Stoler - bord - sofagrupper - kjøkkenutstyr. Vi har i dag ikke penger til disse nødvendige møblene. Kan du være med å støtte oss med å gi en pengegave? Bruk følgende konto: Du kan få skattefradrag for gaver mellom kr 500 kr Viktig at du ved innbetaling oppgir navn og fødselsnummer. Menighetskontoret innrapporterer mottatte gaver i løpet av januar Hjertelig takk for gaven! Hilsen Øyvind Bolstad Kirkelig admsjef lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MIKROGOSPEL- MUSICAL 2 små brød og 5 små fisker lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll TRO OG LYS I NEDRE EIKER! Har du lyst å være med i Tro og Lys? Tro og Lys er for mennesker med psykisk utviklingshemming, deres venner og familie. Du må være 13 år eller eldre for å være med, ingen øvre aldersgrense. Å være med i Tro og Lys gir deg mulighet til å bli betre kjent med Jesus, og til å få flere venner. Vi møtes ca en gang i måneden på Nedre Eiker menighetssenter. På samlingene synger og spiller vi sammen, vi bruker drama, lek og dans. Vi bruker også god tid til å spise sammen. Hver samling avsluttes med en gudstjeneste som er åpen for alle. Gruppene er økumeniske, åpne for mennesker fra ulike kirkesamfunn, men også for mennesker som ikke har noen kirketilhørighet. Våren 2010: Kveldstur kl Alle samlingene er på Nedre Eiker menighetssenter og starter kl og til kl Kontaktperson: Gudrun Klingsheim, diakon Tlf / lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014.

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014. NR. 1 PÅSKENUMMER 2014 69. ÅRGANG LES OM: Vår 2014 Polonese i kirkekjelleren Buskeruds representant Grunnloven 200 år Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 1

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Sør for elva. Myldremesse Per Arne Dahl. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014. s 16 s 9

Sør for elva. Myldremesse Per Arne Dahl. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014. s 16 s 9 Sør for elva Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014 s 6 s 16 s 9 Møt Jon Mihle Myldremesse Julebetraktning av biskop Per Arne Dahl s 6 Hva er de viktigste ordene i språket vårt? Mjøndalen

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

Sør for elva. «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet

Sør for elva. «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet Sør for elva Informasjonsorgan for Mjøndalen menighet 16. årgang nr. 3-2011 «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet Informasjon

Detaljer

"Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes.

Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes. Nr. 2 april 2009 e. Kr. Årgang 78 Hans Nilsen Hauge og Modum side 10 Mot vår i en ny kirke og Nykirke side 8 Frivillighetsprisen side 6 "Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer

Sportsgudstjeneste. se side 5

Sportsgudstjeneste. se side 5 Påskemåltidet -frihetsfest i hjemmet Sportsgudstjeneste se side 4 se side 5 Konfirmantmusikal se side 5 MENIGHETSBLAD FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.2 2009 55. ÅRGANG Skjærtorsdag Langfredag

Detaljer

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang Menighetsbladet for Konnerud og Skoger Mai 2013, 47. årgang Innhold Vielse i Konnerud gamle kirke 13. april 2013, Elin Werner og Richard Zeiffert Foto: Liss Irene Prøis Gudstjenesteliste s. 2 Hva er pinse?

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE!

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE! STANGE Nr. 1 2008 61. årgang OG menighetsblad TANGEN To kammerkonserter i Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 GOD PÅSKE! Ildsjelen fra Strandlykkja Side 4 og 5 Sokler leder Året som

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14.

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Trosopplæring for 4-åringene side 3-4 Misjonsjubileum i Modum side 10-14 Ny bibel side16 Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne Salme 139, vers 1 18 er en viktig tekst for meg. Den sier så mye om vårt

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem

Menighetsblad. odum. Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem Nr. 4 Desember 2013 e. Kr. Årgang 82 odum Menighetsblad Juleandakt side 4 4 i kirken side 6 Sangeren Olav Werner side 12 Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG Nå er den hellige time vi står i stjerneskinn, og hører klokkene kime nå ringes julen inn. Kanskje er det skyggen av Han som sitter og venter bortenfor alle blåner av dét du

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer