LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim."

Transkript

1 NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer!

2 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR ANDAKTEN Et glemt sakrament? Johannes kalles for kjærlighetens apostel og ikke uten grunn. Den som leser Johannesevangeliet i sin helhet kan ikke være i tvil om at når Jesus snakker om at disiplene skal gjøre enda større gjerninger enn ham (Joh. 14,12), så er det liten tvil om at kjærlighetens gjerninger er det største!.. å reise opp mennesker til nytt liv og tjene og elske sine brødre og søstere. Midt under måltidet, reiser Jesus seg opp. (Joh.13,4) Jesus samlet disiplene rundt seg for å spise påskemåltidet. For jøder kjernepunktet i deres tro. Måltidet til minne om at Gud hadde reddet dem fra slaveriet i Egypt. Og for kristne det hellige øyeblikk da Jesus innstifter nattverden. Midt under dette måltidet reiser Jesus seg, tar på seg arbeidsklær og vasker disiplenes føtter. Aldri om du skal vaske mine føtter, sa Peter. En Mester skal ikke gjøre noe slikt. Hvis jeg ikke vasker deg har ikke du noen del i meg, sier Jesus. Året 2010 er allerede godt i gang. Vi er i skrivende stund i slutten av februar med bitende kulde og mengder av kritt hvit snø. Men sola har så smått begynt å varme oss opp, og vi i menighetsrådet er i ferd med å tine og ta av i forhold til et år med mange nye muligheter. To menighetsrådsmøter er avviklet så langt. Menighetens årsmøte holdes 20.april på Fredtun Kapell. Det er mye nytt menighetsrådsmedlemmer skal sette seg inn i og arbeide med i løpet av de to åra vi er valgt til. Vi skal ta tak i trosopplæring, gudstjenestereform med ukjent liturgi og fremmede salmer. Ei statskirke på vei bort fra staten og sist men ikke minst jubileumsåret der kirken vår feirer 150 år i år. Menighetsrådet har sin oppgave i dette å samordne, planlegge og sette i gang virksomhet, rekruttere medarbeidere og skaffe økonomisk grunnlag. Skjønner dere hva jeg har gjort? sa Jesus Han er mester, med rette, og det er jo selve poenget: Når jeg som er mester vasker deres føtter, skal dere vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde!! En tjener er ikke større enn sin Herre. Det er lenge siden Jesus sa dette. Har det begynt å sige inn? Det er slik Gud gjør med oss. Det hadde kanskje vært greit med et fotvaskingssakrament for å minne oss om akkurat det. Hvordan var det Frans av Assisi sa det: Evangeliet skal forkynnes!.om NØDVENDIG med ord! Et lite tilbakeblikk på Det første vi tok for oss på menighetsrådsmøtet 3.november var å utnevne medlemmer til Kirkens Nødhjelp ved Mette Langen Støa og Kirkens SOS i Buskerud ved Marit Mollestad Tveit. Det ble også foreslått kirkeverter fra menighetsrådet til gudstjenesten på søndager. Viktig var det også at vi fikk oppnevnt en jubileumskomite som igjen satte opp en programkomite der konkrete planer for jubileumsåret 2010 begynner å ta form. Videre kan vi ønske velkommen til Gunvor Aarseth Dirdal som ble ansatt som Trosopplæringsmedarbeider i 90% stilling. Gudrun Klingsheim fortsetter i 25 % fast stilling som Diakon i Nedre Eiker sogn. Hun har siden 2008 fungert som diakon i menigheten i 50% stilling på ulønnet basis. Da er vi over i 2010 og ser på planene framover. Menighetsrådet fikk en god innføring av forberedelsene til gjennomføring av Kirkens Nødhjelp fasteaksjon 23.mars. Vi håper innsamlingen gir gode resultater. I Kristus-nær livet er visjonen for Den norske kirke. I forhold til denne visjonen er alle menighetsrådsmedlemmer og vararepresentanter i Eiker og Kongsberg prostier invitert på kurs i Haug menighetssenter 6. april. Programmet vil være innen fagfeltene kirkelig undervisning, diakoni, misjon og gudstjenesteliv samt samarbeid menighetsråd og de fast ansatte (staben). Dette bringer oss over i hva vi har fokus på i menighetsrådet pr. i dag som er utvalg i menigheten. Vi inviterte hele den faste staben ved kantor, diakon, prest og kateket på menighetsrådsmøte 16.februar. Der fikk vi en god gjennomgang av hver enkelt sin plan for sitt fagområde. Utifra dette ble følgende utvalg opprettet: Gudstjenesteutvalg, Trosopplæringsutvalg, Ungdomsutvalg, Diakoniutvalg, Misjonsutvalg (det eneste utvalg som var fra tidligere),musikk/kulturutvalg og Informasjonsutvalg. Utvalgene skal bestå av en fast ansatt i menigheten, en fra menighetsrådet og frivillige. Frivillighet er en av grunnstrukturene i menigheten. Menighetsrådet ønsker å stimulere til arbeid og tjeneste gjennom fellesskap der en tar vare på og støtter hverandre. Dette er en forutsetning hvis menigheten skal ha stabile tilbud med aktiviteter som varer. Vi har innsett at vi ikke klarer å gjøre alt selv. Det er derfor veldig hyggelig at mange bidrar på forskjellige arenaer. Menighetsrådet vil rette en stor takk til alle og hver enkelt som bidrar og kommer til å bidra med frivillig innsats. Gudstjenesten er hovedaktiviteten i menigheten. Vi prøver ut ny liturgi og er allerede godt i gang med fornying og forfriskning av gudstjenesten. Folk skal få et gledelig møte med Gud når de kommer til kirken og det skjer nok ikke alltid på de vanlige høymessene. Jeg håper at vi kan gi folk tilbud av ulike gudstjenester, ikke bare høymesser og familiegudstjenester, men noe mer moderne som også får unge mennesker og min egen generasjon tilbake til kirkene. Det foregår også store fysiske endringer i kirken. Blant annet er kjelleren under kirken i ferd med å bli et fantastisk flott og stort samlingslokale der mange forskjellige aktiviteter kommer til å se dagens lys. Man arbeider på spreng for å få ferdig lokalet til jubileet i november i år. Menighetsrådet ønsker å medvirke til å gjøre både trosopplæringen og gudstjenestene så gode at mange prioriterer å delta. Spørsmålet er hvordan og da trenger menighetsrådet innspill fra folket. Vi tar gjerne imot forslag og kommentarer til det vi holder på med. Forøvrig anbefales vår hjemmeside: www. nedreeikerkirken.no Ina Bråthen Bjerke

3 3 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Kløppærstein (Daumannstein) En vandring i lokal historie Sommeren 1857 dro noen karer fra Krokstadelva opp til Steindammen for å bade. Om det var en overnattingstur eller bare en dagstur, det veit vi ikke, men det var en drøy tur. Veien gikk ikke langs Krokstadbekken som den gjør i dag, men over Lampetjenn og Horgensetra, og fram til Steindammen, som ligger like ved Ulevannet. En av karene var Kristian Olsen, eller Kristian Kløppær som han blei kalt. Navnet fikk han av at han arbeidet som spikerkløpper på Krokstad Spikerfabrikk. Han kom opprinnelig fra Vardal ved Gjøvik og var en god svømmer, som i sin ungdom hadde svømt over Mjøsa. Der oppe på Steindammen skulle han svømme rundt hele vannet. Det gikk ikke så bra, og Kristian drukna. Datoen var 17. august Utdrag fra Drammens Tidende 2. juli Natt til søndag 30 juni druknet den 30 år gamle Johan Steinklev i Solbergvann. Han holdt på å sette i stand ei hytte Da ropte en mann fra den andre sida, og Steinklev sammen med en annen gutt skulle ro over for å hente ham. Men Steinklev falt over bord og drukna. Gjenopplivning var nytteløst. Steinklev var gift men hadde ingen barn. Han bodde i Krokstadelva og arbeidet som fyrbøter ved Gulskogen Cellulose. Hva har så disse to historiene med hverandre å gjøre og hvorfor fortelles de her? La oss prøve å finne en sammenheng. Helt inntill veien til Solbergvannet, omtrent midtveis mellom Årbogen og Lampetjenn, på høyre side, ligger en ca. 1 m. høy stein (se bildet). Den er helt flat på toppen og har en mistenkelig kistefasong. Steinen er ikke bearbeidet, men er en naturlig blokk som kommer fra området. Den består av basalt, som er en vulkansk bergart, alder nesten 300 millioner år. Lokalt har denna steinen blitt kalt for Kløpperstein eller Daumannsteinen, og da begynner vi vel å ane sammenhengen. Dissa karene som hadde drukna måtte jo fraktes til bygda, og da avstanden var lang, så måtte det hviles underveis. Så blei altså denna steinen brukt til det. De døde blei lagt på steinen under hvilepausa. Ser vi på steinen i dag, så ser vi at det er hogd inn to kors på toppen av steinen. Hvem det er som har gjort det veit vi ikke, men vi kan vel anta at det kan være noen kjente av de avdøde. (Se bildet). Før veien blei utbedra så lå steinen helt flatt og lengre ut mot der veien nå går. Nå ligger den skjeivt og litt anonymt. Det hadde vi tenkt å gjøre noe med i år. Like over påske så tar vi og retter opp steinen og elever ved Krokstad Skole rydder opp i området i prosjektet Rydd et kulturminne. Det er forresten det tredje kulturminnet de er med på å rydde, så all ære til dem. Det kunne være fint, når alt er på plass, at det blei satt opp et skilt eller informasjonstavle ved steinen. Jeg må også til slutt få nevne at historien om Kristian Kløppær er slik som jeg antar at det har skjedd. Fakta stemmer i alle fall. I samme område finnes det flere merker og tegn som mennesker har satt i fra seg, men det kan jeg kanskje komme tilbake til siden. Kilde: Boka Nedre Eikers underjordiske skatter. Randi Mari Stensmyren. Foto: Reidar Andresen. Med lokalhistorisk hilsen Reidar Andresen

4 4 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Ny medarbeider i menigheten Den 18.januar fikk Nedre Eiker menighet en ny medarbeider. Gunvor Dirdal (27) ble ansatt som Trosopplærer, og det var noe som vekket nysgjerrigheten i oss. Hva er en trosopplærer, og hvilke arbeidsoppgaver har hun? Stortinget vedtok en ny opplæringsreform(2003) som har vært ute på høring. Etter en utprøvingsfase i enkelte kommuner i landet, er dette en stilling som flere og flere menigheter oppretter. Reformen inneholder en opplæringsplan på 315 timer fra dåpen og frem til fylte 18 år. Det er en spennende reform som legger opp til at kirken tar mer ansvar utover de mer tradisjonelle handlingene som dåp, utdeling av Min kirkebok i fireårsalderen og konfirmantopplæringen. Vi tok en liten prat med Gunvor, og traff en hyggelig jente som kommer fra Volda på Sunnmøre. Hun er gift med Kristian som har praksis som psykolog på Modum Bad. Gunvor har utdannelse fra lærerskolen og har studert norsk på Universitetet i Bergen. Hun føler seg godt mottatt av de andre ansatte i menigheten og de øvrige menneskene som stikker innom kontoret, men så er også Gunvor en dame det er lett å prate og komme i kontakt med. Oppgavene til Gunvor er mange og varierte. Den første tiden fra hun ble ansatt, har hun benyttet til å skaffe seg oversikt over menighetens arbeid og ulike aktiviteter. Som hun selv sier, er det viktig å sette seg inn i hva som skjer i en menighet for å kunne komme med nye impulser i trå med den nye opplæringsplanen. Hun har besøkt mange av de tiltakene som allerede finnes for barn og unge. Og det er mye spennende! Blant annet; babysang, mikrogospel, jentekor, Nets, Tro og Lys og konfirmantgrupper. Håpet er at hennes arbeid kan føre til en god struktur i opplæringen. Likevel er hun avhengig av den gode kontakten med medlemmer av menigheten. Hennes ønske er at mange tar kontakt og kommer med innspill til menighetens arbeid. Det er ikke så mye som skal til: Konkrete oppgaver som å koke kaffe, smøre litt mat eller rett og slett spørre: Hva kan jeg bidra med? At mange tar på seg èn eller to oppgaver gjør arbeidet enklere for alle. På fritida er Gunvor en ivrig bruker av naturen og marka. Gjennom oppveksten har hun lært seg å sette pris på de gode naturopplevelsene hun fikk i Sunnmørsalpene, og ser store muligheter for gode turer i Eiker. Vi ønsker Gunvor velkommen i menigheten, og lykke til i det viktige arbeidet som hun har tatt fatt på. DEN HELLIGE SERAFIM AV SAROV En av de mest populære helgenene i den russisk-ortodokse kirke, er den hellige Serafim av Sarov. I de senere år har han blitt kjent også i vesten, i den katolske kirke. Serafim er hans klosternavn som han fikk i voksen alder. Han ble født i byen Kursk i 1758, og vokste opp i et velstående borgerhjem. Faren var tømmermester, men døde da sønnen var rundt ti år gammel. På samme tid ble gutten alvorlig syk. Under sykdommen så han Guds Mor i en drøm og hun lovte å helbrede ham. Kort tid etter var han frisk. Gjennom livet opplevde han flere åpenbaringer. Atten år gammel besluttet Serafim seg for å bli munk. Hans mor hadde ikke noe imot det, hun gav ham et bronsekrusifiks som han alle år senere bar på seg. Kort tid etter ble han opptatt som novise i klosteret i Sarov. Klosterreglementet var strengt, bare et måltid til dagen og totalt avhold fra kjøtt. Dagene var preget av praktisk arbeide, bibelstudier og studier av kirkefedrenes skrifter, tidebønner og gudstjenester. Han fikk tillatelse til total faste på onsdager og fredager, senere også til å søke ensomhet i skogen for kontemplasjon Motlys Det første jeg så denne morgenen var gardinet som silte sollyset og jeg så de skjulte mønstrene farger og nyanser jeg ikke hadde sett før, stoffets egentlige struktur er det slik det vil bli når jeg våkner på den endelige morgen og står opp til en ny dag og jeg ser hvem jeg er og likevel går mot lyset uten angst Reidar Lund og bønn, Jesusbønnen, Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, forbarm deg over meg en synder. I 1780 ble Serafim igjen alvorlig syk. I en visjon så han Jomfru Maria og apostlene Peter og Johannes. Hun pekte på Serafim og sa: Han er av vår ætt. Derpå rørte hun ved ham med staven sin, og han ble helbredet. Serafim ble åndelig veileder for et kvinnekloster i nærheten, men avslo da han noen år senere ble tilbudt stillingen som leder i sitt eget kloster. Han fikk bygget en tømmerhytte et stykke fra klosteret for å leve der i ensomhet. Han dyrket grønnsaker og hadde en bigård. Det fortelles at også villdyrene hadde tillit til Serafim. I 1804 ble Serafim angrepet av røvere som slo ham bevisstløs. Etter dette var han krumbøyd og måtte gå med stokk. Ved den påfølgende rettssaken bad han om nåde for røverne. Etter hvert søkte folk i mengdevis til Serafim. Han hilste alle med et kyss og ordene: Kristus er oppstanden! Han veiledet og bad for dem som kom, og mange opplevde å bli helbredet fra sykdommer. I januar 1833 ble Serafim funnet død på gulvet i cellen sin, vendt mot et ikon av Jomfru Maria. I 1903 ble Serafim helgenkåret etter påtrykk fra tsar Nicolai 2. Etter revolusjonen i 1917 forsvant hans jordiske levninger. Men de ble gjenfunnet i 1991 i et ateistisk museum i daværende Leningrad, innsydd i lerret med innskriften gamle malerier. I sin forkynnelse var Serafim opptatt av den Hellige Ånd, formålet med det kristne livet er å ta imot den Hellige Ånd.

5 5 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR KONFIRMASJONS- GUDSTJENESTER I NEDRE EIKER KIRKE 2010 Søndag 2. mai kl. 10:00 Selina Cannon Homaei Caroline-Sofie Killingstad Hannah Emeline Bodal Upsahl Oda Engkrog Gudbrandsen Ruben Egeberg Engen Anne Haugen Werner Andrea Palmberg Camilla Mølsted Julia Shaughnessy Vilde Mydske Thorshaug Ine Persson-Holst Martin Søderberg Stigen Søndag 2. mai kl. 12:30 Simen Volden Farmen Camilla Lund Tonje Walstad Hanna Hoseth Andreas Møller Zahl Thomas Tufteland Caroline Sandberg Bakken Sarah Pettersen Eirik Solberg Fridtjof Hellum Heidi Haugvaldstad Tobias Eliassen Eline Larsen Victoria Stryken Alexander Gudbrandsen Lea Marie Evje Marcus Klausen Becher Synne-Eilen Hole Bråten Marius Andre Tangen Kristian Eskerud Saltnæs Ove-Sebastian Windborg Larsen Henriette Haug Fredrik Bolstad Jean Christian Rugamba Benjamin Sinmichael Ole Martin Lien Lørdag 8. mai kl. 12:30 Aleksander Rustad Linn Renate Hylland Siri Jørgensen Mina Dahl Paule Synne-Marlen Tennøy Cecilie Wam Olsen Katrine Aannerød Hansen Markus Hegg Eriksen Hanne Klausen Nathalie Hansen Aaslid Hans-Fredrik Nyhuus Cathrine Lychegaard Halvorsen Stine Saasen Hovland Øyvind Bø Johnsen Markus Norbom Larsen Silje Kristine Borgersen Amanda Karoline Johansen Jonatan Grimstad Narve Sten Nyløkken Hoel Kim-Robin Dunserudhagen Brastad Edvard Blomstøm Renate Westby Marte Østbye Andersen Kim Andrè Øren Heimsvik Morten Notevarp Portaas-Jore Marit Bråthen Søndag 9. mai kl. 10:00 Joakim Weum Solberg Selja Mikkelsen Vatndal Dan Villy Engedahl Julie Haugvoll Kevin Lein Køso Nicolai Premadasa Sollie Jarl Eirik Aakerhus Martin Buind Haugen Preben Stangbye Hilde Myklemyr Tine Marie Olsen Gabriel Alexander Abatte Pino Vegar Holstad Håkon Zunder Patrick Antony Løver Williamson Torjus Viken Flaten Christine Corneliussen Søndag 9. mai kl. 12:30 Emilie Sederholm Marit Emilie Fossan Halvorsen Silje Poverud Eigeland Camilla Jæger Caspersen Kamilla Hovd Berget Thea Amalie Solberg Hatten Marte Gevelt Tandberg Rebecca Lisabeth Holthe Nilsen Irene Reyes Syversen Håvard Bjerkelund Magnus Hannevig Pettersen Stian Steenberg Jonassen Ola Steenberg Gran Fredrik Gravdal Espen Martinsen Engen Christer Borgersen Emilie Edman Wold Michael Chrisander Moe Nilsen Anniken Lærum Thomas Olsen Elianne Kristiansen Marthe Lysaker Oda Marie Horn Kristin Løvaas Gjerde Sondre Eystø Nordskog Emilie Jonsrud Dahl Caroline Kollen Enoksen Anders Kollen Enoksen Marine Amalie Solem Christensen Henriette Åsen Moen Joakim Weum Solberg NEDRE EIKER KIRKE FYLLER 150 ÅR 21. NOVEMBER 2010 Nedre Eiker Kirke er den eldste jubilanten i det store Jubileumsåret Og det skal feires. Alle biter er ikke på plass, men mye er klart allerede nå. Søndag 21. november blir det stor Jubileumsgudstjeneste i kirken. Uka etterpå vil det bli fremføring av syngespillet som er spesialskrevet for jubileet. Men allerede i kommunejubileumshelga, søndag 20. juni, vil vi starte feiringa med folkemusikkmesse ute på kirkebakken. Her åpner vi en fantastisk fotoutstilling i kirken i regi av Eiker Arkiv. Fotoutstillingen med mange flotte historiske bilder vil være åpen i kirken hele jubileumsåret. Høsten vil by på mange opplevelser: Omnibus vil ha konsert i kirken. Norsk Linje blir med på Jazzmesse en gang på høsten. Eks-eikværingene og klokkerbarna Fred Henrik (operaorkesteret) og Willy Johan Aase (kringkastingsorkesteret) med musikerfamilie og musikervenner kommer også. Jubileumsuka åpner med Bach-kantate på søndag kveld 14. november med Prosjektkoret og orkester!!! Kantor Nils Kristian Bonden har taktstokken. Onsdag 17. november er reservert for spennende foredrag, foreløpig hemmelig. Torsdag (18.) formiddag kommer Eldar Steen og Trond Bollerud til å male de historiske linjer med bred pensel for alle som vil ha en spennende formiddag i kirkerom og kirkekjeller. Fredag kveld/natt blir en fargerik happening med mange av våre utflyttede stjerner med NETS i sentrum. Lørdag 20. november blir det bursdagsfest for hele familien med kaker og jubelbrus. Lille Blå og Voff kommer med dukketateret sitt og dukketeaterdirektøren Kjell Matheussen. 27. og 28. november inviteres åringen til LysVåken. Adventsnatt i kirken. Henimot juletider kommer Collet Aalls igjen med sin tradisjonsrike og fantastiske julekonsert. Bidrag til å få feiringen i havn sendes til kto.: Ved å registrere skattedata er beløpet fradragsberettiget. Se for øvrig nettsiden vår: nedreeikerkirken.no

6 6 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Fasteaksjon 2010 Fattige i møte med ekstremvær Tirsdag 23. mars går konfirmanter, unge og voksne fra Nedre Eiker Menighet med bøsse. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 setter søkelyset på fattige mennesker i møte med flom, tørke og ekstremvær. Innsamlingsaksjon 23. mars Tirsdag 23. mars setter Nedre Eiker menighet søkelyset på fattige menneskers sårbarhet i møte med flom, tørke og ekstremvær. Da går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 av stabelen, og tusenvis av konfirmanter, unge og voksne over hele landet går med bøsse. Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre oss mot naturens ødeleggelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer. Derfor går penger fra årets fasteaksjon blant annet til å gjøre fattige og sårbare bedre rustet til å møte mer ekstremt vær, som for eksempel flom og tørke. I flomutsatte områder i Vietnam innebærer dette blant annet at familier kan få støtte til å bygge flomsikre hus. I Kenya, som ofte rammes av tørke, støtter Kirkens Nødhjelp blant annet prosjekter som samler og lagrer regnvann til tørre perioder. Ta godt imot bøssebærerne fra Nedre Eiker menighet når de banker på din dør! Du kan også støtte aksjonen gjennom givertelefon: (200 kroner) eller via kontonummer Flere tusen mennesker har samlet seg i området der Kirkens Nødhjelps partner Viva Rio holder til i slumområdet Bel Air i Por-au-Prince. Kirkens Nødhjelp distribuerer vann her. (Foto: Arne Grieg Riisnæs/ Kirkens Nødhjelp) BESØKSVENN I NEDRE EIKER! Er du glad i mennesker? Er du god til å lytte? Har du mulighet til å sette av ca 2 timer hver 14 dag? Ønsker du å bli besøksvenn? Vi ønsker å etablere besøksvennordning i menigheten. For nærmere informasjon: Ta kontakt med menighetskontoret: Gudrun Klingsheim, diakon Tlf: / Kirkens Nødhjelps vanninnsats vil gi vann til over mennesker (Foto: Arne Grieg Riisnæs/ Kirkens Nødhjelp)

7 7 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Min salme lovsangen lyder: Deg være ære Herre over dødens makt, evig skal døden være Kristus underlagt. Nå kan vi synge med i takk for han åpnet porten til himmelen. Dette er min grunn til lovsang. MISJONSPROSJEKTET VÅRT I MALI ROAR BERGILL Nr 178 i Salmeboken. Deg være ære. Herre over dødens makt Dette innlegget er skrevet der palmene gror, i Albir. Vi er her nede i sjømannskirkens tjeneste. Når dette leses er vi nok i Krokstadelva igjen. I skolekoret sang jeg: Fra mitt trange mitt stengende bur, senere erfaringer med En liten pike i lave sko og utallige andre sanger. Mye er hentet fra ulike kor og annet organisert arbeid. Da er det ikke lett å velge en salme / sang. Aktuelle sanger har vært: Vår Gud skal ha æren, O store Gud vi lover deg, Om alle mine lemmer var fylt av bare sang og Deg være ære. Når jeg har valgt den siste salmen er det for at den inneholder to for meg viktige elementer: Den fremhever at Jesus har seiret over døden og at salmen er ispedd mye lovsang. At det er en påskesalme er ikke noe minus. Versene begynner med tre for meg sentrale begreper: Gud skal ha æren, at han lever og at vi ikke har noe å frykte, for Jesus har lovet å være med oss alle dager. Når vi synger koret etter tredje vers virker dette på meg som en understrekning av innholdet i versene og derfor er grunnen til at THOMAS BILDEHJØRNE Salme nr 178. Deg være ære. Herre over dødens makt. Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom. Kor: Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her! Pris ham, alle tunger, Kristus Herre er! Kor: Frykt ikke mer! Evig er han med. Troens øye ser det: Han gir liv og fred. Kristi navn er ære, seier er hans vei, evig skal han regjere, aldri frykter jeg. Kor: Dette er vi med på å støtte i Mali: - Evangeliseringsarbeid blant fulanere, - Lese- og skriveopplæring, - Forebygging og kamp mot omskjæring av kvinner, - Arbeid med brønnboring og vannpumper - Jordbruksprosjekt Vil du bli giver via AvtaleGiro, og støtte Nedre Eiker menighet sitt misjons-prosjekt? Ved å bli fast giver via Avtale-Giro, og gi et fast beløp, min. 300 kr pr. måned til menighetens misjonsprosjekt: Landsbyutvikling i Mali er du med i trekningen av en tur til Mali, eller et av de andre landene Det Norske Misjonsselskap har engasjement. Å bli fast giver er en fin måte å få orden på givertjenesten. Kontakt menighetskontoret: /22 for mer informasjon.

8 8 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Kvinneforeningen Gustavas etterfølgere Min Sindsstemning er af Naturen let og elastisk; naar jeg bliver bekymret for mig selv eller andre, søger mit Blik strax uvilkaarlig efter et punkt i dette Mørke, og finder det et, fæster det sig paa det. Sorg og Modgang kan vel saare og nedtrykke mig og ligge smertelig tungt paa mit Sind; men knække det kan det ikke; haabende og bedende reiser det sig igjen. Dette var Gustavas egen karakteristikk over seg selv. Gustava Kielland var født i Kongsberg i 1800, og ble en foregangskvinne da hun startet den aller første misjonsforeningen i Lyngdal (1840). Det var en forening i regi av Hedningemisjonen, og i ettertid var hun med og startet flere andre foreninger. Hun er blitt kalt misjonsforeningenes mor. Gustava var gift med presten Gabriel Kielland, og hadde sammen med ham et godt samliv inntil han døde i I sitt ekteskap fikk hun ni barn, og familielivets verdier satte hun høyt. Det gir hun uttrykk for i boken Erindringer fra mitt liv, som hun skrev i 1882 Da var hun blitt blind, og dikterte innholdet i sin bok. Først i 1899, ti år etter sin død, ble den gitt ut offentlig. Hennes ekteskapelige sammenligning med en børste og brett er fornøyelig: Manden bør altid være den Første, ti Han er den gode, solide Børste. Konen bør være simpel og net, Hun er det zirlige Feiebret, Børsten børster, mens lidt den brummer, Taus ta er Brettet mod Rusk og Krummer. Børsten subber væk Lidet og Stort, Brettet bærer det stille bort. Saa hænger de atter noksaa blide, Enige ved hinandens Side, Merker de til hinanden trænger, Og det alt mer, jo længer de hænger. I Nedre Eiker menighet er det kommet en ny forening som samles annenhver torsdag til munter passiar og høy sosial stemning. Da plukkes det frem både strikketøy, broderi og mye annet kreativt håndarbeid som en stakkar representant for det mannlige kjønn ikke engang vet navnet på. En dag i fjor satt noen damer og pratet sammen og lurte på hvordan de kunne få samlet inn penger til møbler og inventar i kirkekjelleren når den står ferdig. Dette var utgangspunktet og den direkte årsaken til at kvinneforeningen Gustavas etterfølgere ble startet. Det viktigste for medlemmene i foreningen er det sosiale aspektet, det å komme sammen og prate om løst eller fast. Det er ingen oppmøteplikt og forpliktelser knyttet til det å være med i denne foreningen. Man møter opp hvis man har lyst og anledning. Fra den spede starten i fjor, har interessen for disse samlingene økt betraktelig. I begynnelsen var det fire, fem damer som møtte opp med sitt håndarbeide og gode humør. Nå har det på de siste samlingene vært opp til tolv medlemmer. Det drikkes kaffe og te samtidig som samtaleemnene veksler fra alvor til det mer muntre og lattervekkende. Den sosiale faktoren er svært høy, og innholdet på disse torsdagskveldene kan være svært forskjellig fra gang til gang. En av kveldene hadde de filmkveld hvor de så Kalenderdamene, en humoristisk og sann hendelse fra England. Oppfordringen fra damene er klar: Vi ser gjerne at vi blir flere, og hovedinteressen håndarbeid er ingen forutsetning for å kunne være med, men er et nyttig hjelpemiddel for hygge og kos. De aktive damene snakker om å holde en julemesse til høsten hvor alle de fine og nyttige produktene de lager blir lagt ut for salg. De neste samlingene i Gustavas etterfølgere er på Menighetssenteret er 18.mars, 1. april, 8. april og 22.april kl Slik fortsetter det annenhver torsdag frem til sommerferien. Vi i menighetsbladets redaksjon hilser foreningen velkommen inn som en naturlig del av menigheten, og ønsker lykke til videre. Eiker Arkiv har fått i oppdrag å lage en fotoutstilling i forbindelse med kirkens 150 års jubileum. Arkivet har avfotografert og innrammet bilder og trykk fra kirkens 150 årige historie. I tillegg vil arkivet lage en utstiling med avisklipp og dokumenter som omhandler kirken. En av kuriositetene er regninga for innvielsen av kirken. Vel og merke for de kondisjonerte. Denne festen ble holdt på Herstrøm Gård. Kranselaget for de som bygde kirken ble også avholdt omtrent på samme tidspunkt, men da med lensmann Barth som oppasser. Vi håper også å få oversatt deler av bygningsprotokollen for kirken. Med vennlig hilsen Eiker Arkiv

9 9 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR FRA KIRKENS ADMINISTRASJON Trenger penger til møblering av kirkekjelleren. renoveres. Den nye kirkekjelleren vil etter sommerferien være fullført. Underetasjen vil få 2 toaletter/ stellerom, teknisk rom, kjølerom for 4 bårer og et lagerrom. I tilegg en menighetssal med Bygging av nærvarmeanlegg biofyrannlegg. Kirkelig fellesråd har fått investeringsmidler fra Nedre Eiker kommune til bygging av varmeannlegg. Prosjektet er kalkulert til kr 3,5 mill. Det vil i løpet av første halvår bli bygget et biofyrannlegg ved driftsbygningen på gård. Det skal føres varmerør til kirkekjelleren i, kapellet og menighetssenteret i tillegg til driftsbygningen. Dette er et spennende og unikt prosjekt som få har gjennomført før oss. Prosjektet har fått ENOVA-tilskudd på kr Dette vil føre til innsparing av kostbar strøm, samt at vi er vise til at vi satser på miljøet. Dette vil føre til noe gravearbeid til kirke og kapell for å legge ned varmerør. Vi gleder oss til et miljøprosjekt som vi kan være stolte av. Øyvind Bolstad kjøkken og etterlengtet skapplass for konfirmantkappene. Hele underetasjen vil være oppvarmet av vannbåren varme fra pelletsannlegg ved driftsbygningen på kirkegården. Adkomst til underetasjen skjer ved trappenedgang fra våpenhuset. I tillegg vil det være heisanordning for bårer/personer. Underetasjen vil få egen inngang fra bakkenivå på nedsiden av kirken. Terrenget er senket og vil få en trappeadkomst samt adkomst for rullestolbrukere. Vi gleder oss veldig til å ta i bruk nye lokaler til bruk for konfirmanter, lag- og organisasjoner i bygda. Men den nye menighetssalen trenger penger til innkjøp av bl.a.: Stoler - bord - sofagrupper - kjøkkenutstyr. Vi har i dag ikke penger til disse nødvendige møblene. Kan du være med å støtte oss med å gi en pengegave? Bruk følgende konto: Du kan få skattefradrag for gaver mellom kr 500 kr Viktig at du ved innbetaling oppgir navn og fødselsnummer. Menighetskontoret innrapporterer mottatte gaver i løpet av januar Hjertelig takk for gaven! Hilsen Øyvind Bolstad Kirkelig admsjef lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MIKROGOSPEL- MUSICAL 2 små brød og 5 små fisker lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll TRO OG LYS I NEDRE EIKER! Har du lyst å være med i Tro og Lys? Tro og Lys er for mennesker med psykisk utviklingshemming, deres venner og familie. Du må være 13 år eller eldre for å være med, ingen øvre aldersgrense. Å være med i Tro og Lys gir deg mulighet til å bli betre kjent med Jesus, og til å få flere venner. Vi møtes ca en gang i måneden på Nedre Eiker menighetssenter. På samlingene synger og spiller vi sammen, vi bruker drama, lek og dans. Vi bruker også god tid til å spise sammen. Hver samling avsluttes med en gudstjeneste som er åpen for alle. Gruppene er økumeniske, åpne for mennesker fra ulike kirkesamfunn, men også for mennesker som ikke har noen kirketilhørighet. Våren 2010: Kveldstur kl Alle samlingene er på Nedre Eiker menighetssenter og starter kl og til kl Kontaktperson: Gudrun Klingsheim, diakon Tlf / lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Årsrapport fra Nedre Eiker menighetsråd 2010.

Årsrapport fra Nedre Eiker menighetsråd 2010. Årsrapport fra Nedre Eiker menighetsråd 2010. Menighetsrådets sammensetning: Nedre Eiker menighetsråd består av soknepresten, 8 valgte medlemmer og 5 varamedlemmer. Det nåværende menighetsråd ble valgt

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE NOVEMBER: 30. kl. 11.00 LYSMESSE med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, Ungdomskor og Vokalensemble. BTP. DESEMBER: 7. kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Fredrik Næs Eiker Kvikk 0:08:41 Andreas Besseberg Eiker Kvikk 0:08:30 Anders Tandberg Fåsen Vestfossen 0:06:20 Johannes Dahl-Sunndal IBK 0:07:16 Christopher

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Startliste, Kvalifiseringsstevne. Øvelse 1. 100m fri, herrer. Øvelse 2. 100m fri, damer. Øvelse 4. 400m individuell medley, damer

Startliste, Kvalifiseringsstevne. Øvelse 1. 100m fri, herrer. Øvelse 2. 100m fri, damer. Øvelse 4. 400m individuell medley, damer Startliste, Kvalifiseringsstevne Øvelse 1. 100m fri, herrer 1. Martin Hals 91 Øvre Eiker SK 55,63 2. Thomas Gevelt 92 Nedre Eiker SK 1.05,45 3. Espen Hanto 95 Tønsberg SK 1.09,52 4. Juel Martin Akervold

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012 1 Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Dato: 9. desember 2012 Klokkeslett: 11:00; oppmøte 10:00 (NB!) Husk å ta med konfirmantkappe! (Meld fra til Harald prest på forhånd dersom du ikke har fått kappe ennå!)

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Søndagsblad Søndag 12. april Uke 15, 2015 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Miskunns-søndag side 2 Kollekt side 3 Velkommen til Åpent Hus side 4 Kallsøndag: St. Eystein side 5 Katolsk akademi side

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25)

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS Budstikke Nr. 1-2014 71. årgang Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) nr 2-2013 BUDSTIKKE NR 1-2014 Ansvarlig redaktør: p.johannes

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Øvelse 1. 200m fri, damer

Øvelse 1. 200m fri, damer Øvelse 1. 200m fri, damer 1p Oda Martine Reiertsen 89 Øvre Eiker SK 2,14.39 629 2 Line Lie Tærud 89 Drammen SK 2,26.89 482 1p Line Cecilie Stenseth 90 Øvre Eiker SK 2,22.59 527 2p Guro Bjørk Sørby 90 Øvre

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Gudstjenesteturnus for Sula Frikirke Våren 2016: «Jesus-verdier!» 15.01.16

Gudstjenesteturnus for Sula Frikirke Våren 2016: «Jesus-verdier!» 15.01.16 Gudstjenesteturnus for Sula Frikirke Våren 2016: «Jesus-verdier!» 15.01.16 Dato Type GT Tema Lede Tale Lovs ang Lyd/ Bilde 10.1 Dåp Jesus deler med Helge Geir 3 Kjell h oss /jørgen 17.1 Fam-GT Jesus er

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

Bente Kristiansen Bjørndalen Karin Kaldestad. Randi Marie Stubberud ( flyttet til Oslo) Ragnhild Støa( permisjon) Berit Synnøve Olaussen (permisjon)

Bente Kristiansen Bjørndalen Karin Kaldestad. Randi Marie Stubberud ( flyttet til Oslo) Ragnhild Støa( permisjon) Berit Synnøve Olaussen (permisjon) Årsrapport Nedre Eiker Menighetsråd 2014 Menighetsrådet består av soknepresten og 8 valgte medlemmer og 5 varamedlemmer, Valgt ved kirkevalget 2011. Rådet har en funksjonstid på fire år. Kirkevalget finner

Detaljer