Jødedommen 45. Presentasjon av kapitlet. Mål. Noen viktige historiske hendelser. Hebraisk skrift. Jente som tenner hanukkastake.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jødedommen 45. Presentasjon av kapitlet. Mål. Noen viktige historiske hendelser. Hebraisk skrift. Jente som tenner hanukkastake."

Transkript

1 Jødedommen for opplæringen er at eleven skal kunne fortelle om liv og virke til Moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i sentrale deler av Toraen om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Toralesing, matregler og høytider gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til jødedommen I Vivo 3 4 har vi brutt ned læreplanens mål til mer konkrete mål. Disse målene er beskrevet i veiledningen på de oppslagene de hører til. Pyramide Moses Sinaifjellet Torarull Hebraisk skrift Davidsstjerne Jente som tenner hanukkastake Synagoge i Oslo Presentasjon av kapitlet Kollasjen viser elementer som kommer igjen senere i kapitlet. Spør elevene på forhånd om de har noen tanker om det de ser på kollasjen. Noter ned alt elevene nevner. Dette kan du ta vare på og hente frem igjen når kapitlet skal oppsummeres. Begynn gjerne med åpne spørsmål: Hva ser dere på kollasjen? Er det noe dere kjenner igjen på kollasjen? Fortsett så med mer detaljerte spørsmål. Eksempler kan være: Hva slags bygning ser dere nederst til venstre? Hva gjør personen vi ser silhuetten av? Hvem tror dere det er? Hva gjør gutten nederst til høyre? Jenta øverst til høyre? Hva gjør familien på et av fotografiene? Hva står på skriftrullen? Hva slags bygning ser dere på det ene fotografiet? Hvorfor er det en frosk på kollasjen? Moses og Aron Gutt som ber ved Klagemuren Moses og den brennende tornebusken Dronning Ester og kong Xerxes Familie som feirer pesach Moses i sivkurven Frosk (en av de ti landeplagene Gud sendte over Egypt) Noen viktige historiske hendelser Ca fvt. Abrahams vandringer. Abraham, Isak og Jakob bosetter seg i Kanaan (Israel). 900-tallet fvt. Kong David erobrer Jerusalem. Sønnen hans, kong Salomo, bygger det første tempelet der fvt. Tempelet i Jerusalem blir bygget opp igjen Jødisk opprør mot romerne. Den romerske hæren vinner tilbake Jerusalem og ødelegger tempelet i år 70. Når jødene feirer bryllup, skal brudgommen tråkke på et vinglass og knuse det. Slik blir alle minnet om at tempelet er ødelagt. Ca I år 711 erobrer muslimene en stor del av Spania. Det blir gode forhold for jøder i landet, særlig i den muslimske delen, etter hvert også i kristne områder. Fra 1200-tallet Det blir stadig vanskeligere å være jøde i Europa. De som nekter å gå over til kristendommen, står i fare for å bli drept. Jødene får skylden for ulykker og pest. De blir utvist i land etter land. Fra 1880-årene Jødeforfølgelser i Russland og andre land i Øst-Europa. Mange jøder flykter til Vest-Europa, USA og Sør-Amerika. Noen velger å dra til Palestina Theodor Herzl utgir boka Jødestaten. Han og noen andre lager en organisasjon som skal arbeide for å opprette en jødisk stat i Palestina. Denne bevegelsen blir kalt sionismen. Sion er et gammelt jødisk navn på Jerusalem Under den andre verdenskrigen myrder nazistene seks millioner av Europas jøder. et er å utrydde jødene tallet fvt. Moses leder folket ut av Egypt og får Toraen på Sinaifjellet. Ørkenvandring i 40 år. Innvandringen i Kanaan. 586 fvt. Tempelet i Jerusalem blir ødelagt av babylonerne. Mange av jødene blir tvunget til å flytte til Babylon. De som vil, får vende hjem i 538 fvt. 164 fvt. Grekerne hersker i Jerusalem, og de har brukt tempelet til å dyrke greske guder. Men et jødisk opprør lykkes, slik at tempelet kan bli innviet på nytt. Høytiden hanukka er til minne om denne hendelsen. 500-tallet Talmud blir skrevet ferdig. Talmud er jødenes største skriftsamling, der Toraen blir tolket, forklart og diskutert på mange måter De kristne herskerne får full kontroll over hele Spania, og muslimene må flykte. Alle jøder som bor i landet, blir nå utvist tallet Opplysningstiden og den amerikanske og franske revolusjon fører til at jødene i noen land får de samme rettighetene som andre innbyggere. Det skjer blant annet i USA, Frankrike og Nederland Krystallnatten i Tyskland. Fra 9. til 10. november plyndrer nazistene mange tusen jødiske butikker og knuser vinduene. Synagogene blir satt i brann Etter et vedtak i FN blir den jødiske staten Israel grunnlagt. Mange palestinere må flykte. I årene etter strømmer jøder fra ulike steder i verden til den nye staten. 44 Jødedommen Jødedommen 45

2 Barnet i sivkurven for opplæringen er at eleven skal kunne fortelle om liv og virke til moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i sentrale deler av Toraen. Elevene skal kunne fortelle om da Moses ble funnet av faraos datter. Klassen kan lage et ritual når fortellingene om Moses tas opp: Klassen sitter rundt noen kubbelys på gulvet. (Eller ute i naturen rundt et bål.) Lysene forestiller israelittenes leirbål. For hver historie om Moses legges det frem en gjenstand, og ut fra den fortelles historiene om Moses. Nå: en kurv. Elevene dramatiserer historien om Moses i sivkurven. (Dukke innhyllet i et teppe som ligger i en kurv, antyde en elv osv.) Brett sammen papir og stift det sammen til en bok. Stivere «permer» rundt. Lag en dekorert forside med tittel til boka. Elevene skriver nøkkelord fra teksten og skriver historien i arbeidsboka ut fra disse. Elevene lager fem spørsmål hver som de stiller de andre elevene. Kopiperm: Oppgave der elevene skal gjøre ferdig og fargelegge en tegning av barnet i sivkurven. Dette er en oppgave som kan utløse fritak. Jødedommen er den eldste av de tre monoteistiske verdensreligionene, som er jødedom, kristendom og islam. De monoteistiske religionene kjennetegnes ved troen på én Gud. Både i jødisk, kristen og islamsk tradisjon regnes Abraham som den første monoteist. Men historisk bibelforskning har kommet frem til at jødene ble et monoteistisk folk først på 500-tallet. Abraham og andre ledere av israelsfolket sa ikke at det fantes bare én gud, men at Jahve er vår eneste gud (se f.eks. Dommerne 11,24). Jødenes historie begynner med patriarkene Abraham, Isak og Jakob. Det jødiske folk opplever seg som etterkommere av Abraham. Fortellingene om Moses foregår i det 13. århundre fvt. Med Moses og åpenbaringen av Toraen på Sinaifjellet begynner jødedommen. Ifølge jødedommen har Gud opprettet en pakt med det jødiske folk som går ut på at de skal være Guds utvalgte folk. Barnet i sivkurven Vi leser om Moses i Mosebøkene, som er de fem første bøkene i Den hebraiske bibel. I 1. Mosebok fortelles det om skapelsen og menneskenes urhistorie. Det fortelles om Abraham, jødenes stamfar, og hvordan hans etterkommere, Jakob og hans sønner, måtte søke tilflukt i Egypt. Fortellingene om Moses i Bibelen er jødenes religiøse tolkning av sin egen historie. De skisserer et dramatisk bakteppe for fødselen hans: Farao (sannsynligvis Ramses 2.) hadde kommandert at alle nyfødte guttebarn av israelittisk slekt skulle drepes. Tiden er ca fvt. Israelittene var slaver i Egypt og hadde ikke noe de skulle ha sagt i samfunnslivet. De ble også diskriminert på grunn av religion. Ifølge jødenes egen religiøse historiefortelling og deres mytiske tolkning av de religiøse beretningene, kommanderte farao at alle nyfødte guttebarn av israelittisk slekt skulle drepes. Det fortelles videre at Moses ble lagt i en kurv av sivrør, og i den drev han nedover Nilen. Religionshistorikere peker på at dette har preg av å være en mytisk fortelling om heltens fødsel, antagelig med en velkjent egyptisk myte som mal. I Mosebøkene står det at faraos datter så kurven og tok Moses til seg. Moses vokste opp ved faraos hoff og fikk god kjennskap til egyptisk samfunnsliv og politikk. Samtidig er det hans biologiske mor som er hans amme, og som følger ham og oppdrar ham som et av Israels barn. Elevene studerer oppslaget. Studer tegningen, les overskrift og ordforklaring. Hva kan elevene fortelle om hva stykket handler om? Fortellerstoff/litteratur: Marikken i junibakken av Astrid Lindgren. Lærer kan også være Mirjam, og fortelle historien om livet i Egypt og om farao og hans befaling og den ulykken som da rammet familien. Så kan lærer være faraos datter, som lever beskyttet ved slottet, og som ser Moses komme mot seg i en sivkurv. Læreren forteller om Moses, utdyper tekstene i grunnboka med bl.a. bakgrunnsstoff fra Lærerens bok. Hvordan tror du Mirjam hadde det da hun så at faraos datter og tjenestepikene hennes løftet kurven med moses opp fra elven? Går det an å være både glad og lei seg samtidig? Hvordan gikk det til at Mirjam og familien hennes fikk holde kontakt med Moses? På hvilken måte tror du Mirjam og Moses levde forskjellige liv? Elevene gjenforteller historien ved å spørre: Hvem handler stykket om? Hva skjer? Hvor utspiller handlingen seg? Se på tegningen på s Studer ansiktsuttrykkene til kvinnene: Hva tenker de i denne situasjonen? Hvordan har Moses det i sivkurven? Filosofisk Samtale om makt og antall: Hva er «makt»? Hvem har makt? Hva kan man ha makt til? Er det alltid en fin ting å ha makt? Hvorfor kan noen være redd for å miste makt? Kan en slave ha makt? I tilfelle: Hvordan? Er det alltid slik at mange mennesker har makt, bare fordi de er mange? Samtale om medlidenhet: Prinsessen syntes synd på Moses. Hva er det som gjør at man synes synd på noen? Er det lettere å synes synd på et lite barn enn et voksent menneske? I tilfelle: Hvorfor? Betyr dette at det er mindre synd på voksne enn på barn? Samtale om familie: Er det alltid riktig at et barn får vokse opp hos moren og/eller faren sin? 46 Jødedommen Del A: fortellingen om Josef 47

3 Moses og den brennende tornebusken for opplæringen er at eleven skal kunne fortelle om liv og virke til moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i sentrale deler av Toraen. Filosofisk Refleksjon: Moses slo en egypter i hjel fordi han plaget andre. Er dette en god grunn til å slå noen i hjel? Kan det noen ganger være riktig å slå noen i hjel? Logisk øvelse: a) Hvis Gud sa at han ville være med Moses også når han talte, betyr dette at Moses ikke snakket før? b) Hvis Gud sa at han ville være med Moses når han talte, kunne Moses vite om Gud ville være med ham hvis han (Moses) sang? Elevene skal kunne gjenfortelle historien om Moses og den brennende tornebusken. Det står i Toraen at Moses forlot farao og hans hoff etter at han hadde slått i hjel en egyptisk soldat som mishandlet en israelitt. Han flyktet til den andre siden av Rødehavet, til Sinaifjellene. Der arbeidet han som gjeter hos en prest ved navn Jetro. Han giftet seg med Jetros datter Sippora. Han var landflyktig, og var nok ikke forberedt på den oppgaven Gud la på ham: Å føre sitt folk ut av Egypt og slaveriet. Men han fikk god kjennskap til området israelittene la sin fluktrute gjennom. Vi kan lese i Toraen (Mosebøkene) at Gud grep inn. En dag Moses var ute på gjetertur, fikk han se en brennende tornebusk som ikke brant ned. Han forsto at det var Gud som talte til ham. Moses fikk en oppgave han vegret seg svært for å ta på seg. (2. Mosebok, 3. kap.) Gud sa: «Jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, israelittene, ut av Egypt.» Det fortelles videre at Moses kom med mange unnskyldninger i sin med Gud for å slippe å være den som bar dette budskapet frem for farao. Det føltes nok ikke ærerikt, men som en stor belastning. Til slutt ga Moses likevel etter. Han fikk slippe inn til farao, sannsynligvis pga. hans posisjon ved hoffet før han flyktet. Elevene studerer overskrifter og bilder på oppslaget. Hva tror dere disse sidene handler om? Minner tegningen deg om noe du selv har opplevd? Lærer leser utdrag fra litteratur som handler om det å stå overfor noe hellig, f. eks. Løven, heksa og klesskapet av C.S. Lewis: Møtet med løven Aslan. Film: Prinsen av Egypt. Lærer forteller historien for elevene. Hvorfor ble Moses rasende? Hvordan tror dere det var for Moses å komme tilbake til sitt eget folk, på den andre siden av Rødehavet? Hva tror dere Moses tenkte da han sto foran en tornebusk som ikke ville brenne opp? Har du noen gang fått en oppgave som du synes er for stor, og som du har grudd deg veldig til? Klassen kan lage et ritual når fortellingene om Moses tas opp: Klassen sitter rundt noen kubbelys på gulvet. (Eller ute i naturen rundt et bål.) Lysene forestiller israelittenes leirbål. For hver historie om Moses legges det frem en gjenstand, og ut fra den fortelles historiene om Moses. Nå: en kniv. Elevene forteller historien om Moses og egypteren som slo en israelitt. Så tennes et nytt, stort kubbelys, gjenstand to. Historien om den brennende tornebusken fortelles. (Elevene kan også samles ute rundt et bål.) Elevene skriver videre i boka si om Moses (se side 46). Tegn/riv i silkepapir, lag et bilde av den brennende tornebusken. Fortell hva som skjer på tegningen på side 48. Se på bildet på side 49. Hvordan har kunstneren fått tornebusken til å skinne? Se på ansiktsuttrykket til Moses. Hva tror du Moses tenker idet han hører Guds stemme? 48 Jødedommen Del A: fortellingen om Josef 49

4 Israelsfolket flykter fra Egypt Lysene forestiller israelittenes leirbål. For hver historie om Moses legges det frem en gjenstand, og ut fra den fortelles historiene om Moses. Nå: en ryggsekk. Elevene forteller historien. Lag et gruppebilde som henges på veggen: Ørkenen, Sinaifjellet, gullkalven, steintavlene og menneskene. Arbeidsbok side 14 og 15 oppsummerer sidene om Moses i grunnboka. Kopiperm: Oppgave om israelittenes vandring samt quiz som oppsummerer tekstene om Moses. Sanger: Go down, Moses, La mitt folk få dra! (begge i kopiperm) for opplæringen er at eleven skal kunne fortelle om liv og virke til moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i sentrale deler av Toraen. Elevene skal kunne fortelle om israelsfolket som flykter fra Egypt fortelle om reisen gjennom Egypt fortelle om åpenbaringen av Toraen Hva ser du på bildet side 50? Hvordan har kunstneren fått frem at overrekkelsen av tavlene er en stor og hellig handling? Landeplagene Et nytt dramatisk høydepunkt i den bibelske fortellingen er de mange beretningene som fortelles om landeplagene Gud sendte over Egypt for å få farao til å løslate israelittene. En landeplage brukes i Toraen/Bibelen (2. Mosebok, 7, 11 14) om plager som Gud sender over mennesker, dyr og avlinger. Egypts ti landeplager er mest kjent. Den siste av de ti landeplagene Gud sendte, var utslagsgivende for at farao ga etter. Blodet fra lammet som israelittene hadde strøket på dørstolpene, var tegnet på at de skulle spares for Guds straff, og Herren skulle gå forbi. Utferden fra Egypt Utferden fra Egypt er så viktig for jødene at den er årsak til den jødiske pesachfeiringen. Pesach betyr «å gå forbi». Ritualer og måltider symboliserer hendelser rundt utferden. Påskelammet spiller en viktig rolle. Farao ombestemte seg og satte etter med en stor hær. Han valgte den vanlige handelsveien langs Middelhavet. Moses hadde valgt en annen vei, mot fjellene på den andre siden av Rødehavet. Det tok tre dager før farao tok israelittene igjen. Da sto de ved det som sannsynligvis var en grunn innsjø, Sivsjøen. I Mosebøkene står det at Moses rakte staven sin over sjøen, og den delte seg så israelittene kunne gå igjennom. Da faraos hær kom, druknet alle. Mosebøkene forteller at israelittene møtte mange utfordringer på sin vandring i ørkenen, og de klaget til Moses. De var misfornøyde med den situasjonen han hadde ført dem opp i. Videre fortelles det hvordan Gud grep inn og reddet dem fra sult og tørst (2. Mosebok 16): «Da det så ble kveld, kom det en slik mengde med vaktler at de dekket leiren, og om morgenen lå det dugg rundt omkring leiren. Da duggen gikk bort, fikk de se et fint, kornet lag bortover ørkenen. Det var som fint rim på marken. Da israelittene så det, sa de til hverandre: «Hva er det?» For de visste ikke hva det var. Da sa Moses til dem: «Det er det brødet Herren har gitt dere til mat.»» Uttrykket «manna i ørkenen» kommer fra denne fortellingen. I Mosebøkene står det at Moses og folket i ørkenen laget en kiste til å ha de to steintavlene i. Det står at Gud talte til Moses: «Kle kisten med rent gull både innvendig og utvendig, og sett en gullkant omkring den!» (2. Mosebok, 25, 11) Denne kisten, paktkisten, bar de med seg under sin vandring i ørkenen. De bar den på stenger av tre kledd med gull. På lokket satt to kjeruber, engler, også de av gull. På de to steintavlene var risset inn «De ti bud», innskrevet av Gud selv. De ti budene er grunnlaget for både kristen og jødisk etikk, men inndelingen av budene er forskjellig. Forbudet i andre bud mot å lage bilder er sløyfet i den protestantiske og katolske tradisjon. I stedet har de, for å få ti bud, delt det tiende budet i to. Det fortelles i Andre Samuelsbok (kapittel 6) at paktkisten kom til Jerusalem. Det var kong David som førte den dit. Sønnen Salomo bygde tempelet der paktkisten ble plassert i det innerste tempelrommet, Det aller helligste. (1. Kongebok, Kap. 6 8) Fagstoff om hellige skrifter på Elevene studerer oppslaget ved å se på overskrifter, bilder og faktaboks. Læreren forteller om Moses og utdyper teksten i grunnboka ved hjelp av bakgrunnsstoff. Læreren kan være Moses som kommer tilbake til svigerfaren, Jetro, og forteller om n han hadde med farao, og hva han følte da han ba om å la folket gå. Hvorfor var det ikke lenger godt for israelittene å bo i Egypt? Hva gjør et land godt å bo i? Moses gikk til farao og ba for folket sitt. Hva er det å være modig? Hvordan tror du det må være å reise fra et land du har vokst opp i? Har du vært veldig sulten og tørst noen gang? Elevene gjenforteller historien ved hjelp av nøkkelord. Elevene skriver nøkkelord og leser opp. De andre elevene forteller det de forbinder med ordet. Elevene arbeider videre med boka si om Moses. Klassen kan lage et ritual når fortellingene om Moses tas opp: Klassen sitter rundt noen kubbelys på gulvet. (Eller ute i naturen rundt et bål.) Filosofisk Øvelse i å begrunne: Alle skriver et svar på spørsmålet: «Burde farao gjøre det Moses bad ham om?» i skriveboka si. Svarene skal ha formen «Ja, fordi» eller «Nei, fordi» Sammenlign svarene og begrunnelsene i klassen. Hvis alle har det samme svaret: prøv å finne noen grunner til å svare annerledes. Samtale om å bli passet på: Hvordan kunne israelsfolket vite at Gud passet på dem? Er det en fin ting å bli passet på? Er det noen ganger det er best ikke å bli passet på? Hvem trenger å bli passet på, og når? Hva om vi hadde snudd det på hodet: at det var israelsfolket som passet på Gud. Hadde det gått an? Hvorfor/hvorfor ikke? Øvelse i sortering/rangering: Be elevene gå sammen i grupper. Gi dem i oppgave å lage en liste over de ti plagene over Egypt slik at den verste plagen kommer først, så den nest verste osv. Hver gruppe presenterer sin liste i klassen og forklarer hvorfor de har valgt akkurat den rekkefølgen. 50 Jødedommen Del A: fortellingen om Josef 51

5 Pesach for opplæringen er at elevene skal kunne om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og høytider. Elevene skal kunne fortelle og snakke sammen om hvordan og hvorfor pesach feires. Hva husker dere om Moses? Det kan være lurt å ha en med elevene om hvor mye de husker fra fortellingene om Moses. Høytiden er nært knyttet til disse fortellingene. Dersom fortellingene ikke er arbeidet med på en stund, bør de leses eller fortelles for elevene. Hva er en høytid? Hvilke høytider feirer elevene i klassen? Hva er det som er fint med høytider? Hva tror dere jødiske barn gleder seg til under pesach-feiringen? Er pesach en glad eller en trist høytid? Elevene vil sikkert komme med gode argumenter for og imot. Den er trist, for mange av tingene en gjør, minner om hvor trist det var å være i fangenskap. Dessuten ble egyptere og egyptiske barn drept. Den er glad, fordi den feires til minne om at det endte godt. Jødene ble et fritt folkeslag. På ligger det en mer utfyllende fagtekst om pesach i «Lærerrommet». Pesach er en av de viktigste høytidsfeiringene i jødedommen. Alle de andre høytidene har elementer som henviser til denne. Pesach feires fra solnedgang den 15. dagen i måneden nisan ifølge den jødiske kalenderen (les mer om jødisk festkalender f.eks. på snl.no (Store Norske Leksikon på nett). Feiringen varer i sju dager i Israel, åtte dager dersom en bor i andre deler av verden. Feiringen faller omtrent sammen med den kristne påskefeiringen. Pesach betyr «å gå forbi». Dette peker på fortellingen om Moses og utferden fra Egypt (exodus) som en finner i Toraen. Der står det at Herren gikk forbi hjemmene der israelsfolket hadde ofret et lam og malt merke i blod på dørkarmene, slik Herren hadde bedt dem. Livet til de førstefødte guttene i disse husene ble spart. Fortellingen kan leses i 2 Mos Pesach har også flere navn, for eksempel frihetsfesten og vårfesten. Pesach er en høytidsfeiring som ikke bare har en historisk bakgrunn, men som også har et opphav knyttet til jordbruk. Det usyrede brøds høytid Pesach kalles også for «det usyrede brøds» høytid. Usyret brød er brød som ikke er gjæret. Før i tiden var surdeig en vanlig måte å få brødet til å heve på. Surdeig er deig som er laget av varmt vann og mel. Deigen har fått lov til å ligge og syrne. Da utvikles det melkesyrebakterier og gjærsopp som får brødet til å heve. En bit av surdeigen blandes i ny deig for å lage brød som kan heves. Det usyrede brødet, matzah, er et viktig element i feiringen av pesach. Derfor har vi valgt å fokusere på dette i elevboken. Matzah er laget av mel og vann og stekt kort tid etter baking. Matzahbrødet er flatt og kan minne om «Kapteinkjeks» i smaken. Meningen med matzahbrødet er at det skal ligne det brødet jødene laget da de flyktet fra Egypt. De hadde ikke tid til å la brødet heve, siden avreisen skjedde så brått. I tiden før pesach gjøres hele huset grundig rent. En skal forsikre seg om at det ikke er en eneste brødsmule igjen. Alt servise og kjøkkenutstyr som det serveres eller lages mat med, skal også byttes ut til høytiden. Kvelden før pesach har mange familier en «brødsmulejakt». Lyset blir slått av, og med bare brennende stearinlys, en treskje og en fjær leter barna i familien etter smuler. De aller siste brødsmulene, som regel er de lagt igjen med vilje, brennes. I noen familier leter man etter chametz morgenen før pesach starter. Fra nå av er det bare lov å spise matzah så lenge feiringen varer. Forbudet mot gjæret mat gjelder ikke bare brød, men all gjæret mat og pasta. Slik mat kalles chametz og er tillatt å spise ellers i året. Den første og den siste dagen i pesach er «helligdager». Dersom en er utenfor Israel, er det de to siste og de to første. Da skal det ikke utføres noe arbeid. Dagene imellom er fortsatt en del av høytiden, men det er lov å gå på jobb og å utføre arbeid. Den første kvelden i pesach (de to første kveldene dersom en bor utenfor Israel) har man et måltid i hjemmet. Denne kvelden kalles seder aften. Seder betyr orden eller rekkefølge. Det er fordi måltidet er fullt av ritualer som utføres i en bestemt rekkefølge. Hensikten med måltidet er å leve seg inn i fortellingen om utferden fra Egypt. Alle skal ha en følelsesmessig tilknytning til hendelsene i fortellingen som om det er noe de personlig har opplevd. I tillegg er det viktig å formidle historien videre til kommende generasjoner. Bruk overhead eller projektor til å vise bilde av familien som spiser pesachmåltid sammen (fra bildebasen i «Lærerrommet» på La elevene komme inn i klasserommet. Dekk et bord med duk og tente lys, og sett frem persille og en skål med saltvann i. Dypp persillen i saltvannet og la elevene se at det ligner tårer. Se på bildene og les overskriftene i grunnboka sammen i klassen. Hva tror elevene at de vil lære om på disse sidene? Lag tankekart om pesach. Tankekartet kan benyttes til å lage faktasetninger. Faktasetningene kan med fordel presenteres for andre. Lag usyret brød. Det er viktig å poengtere for elevene at brødet ikke er laget på «riktig» jødisk måte. Fortelling. På er det en fortelling som kan brukes i undervisningen hvis ønskelig. Elevene kan dramatisere historien om utferden fra Egypt og samtidig fortelle litt om jødedommen for foresatte/andre klasser. Kopiperm: Fire oppgavealternativer om pesach. Se på bildene sammen i klassen. Se spesielt på bildet av familien som spiser pesachmåltid. Still gjerne spørsmål som vekker elevenes interesse og får dem til å reflektere. Hva ser de på bildet? Hva slags stemning er det på bildet? Når sitter ofte så mange sammen og spiser? 52 Jødedommen Del B: høytider og leveregler 53

6 Historisk oversikt: Tempelet Snakk sammen om spørsmålene på oppslaget. Snakk sammen om hva bønn er. for opplæringen er at eleven skal kunne om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og høytider. Elevene skal kunne forklare hvorfor Klagemuren er så viktig for jødene om hva bønn er Lag en faktaplakat om Klagemuren. Skriv for eksempel ut et bilde av muren fra Internett, eller tegn og mal. Lag små bønnelapper. Brett dem og lim dem på bildet. Lag en stor tegneserie om tempelets historie. Gå eventuelt sammen i grupper. Del tidsperiodene på elevgruppene. Lag faktabokser til hver tegning. Sett tegningene sammen og heng dem opp. Lag spørrekort om Klagemuren og tempelet. Skriv svar på baksiden. opp grunnarealet for tempelet ute, 30 m x 27 m. Lytt til Slavekoret på CD. Arbeidsbok side 16. Kopiperm: Oppgave der elevene skal skrive bønner på bønnelapper, samt et alternativ til arbeidsbokas oppgave om tempelet. 990 fvt. Kong David foreslo å bygge tempelet. 954 fvt. Kong Salomo bygde tempelet på høyden Moria. Det var 30 meter langt, 27 meter bredt og 13,5 meter høyt. Han brukte 7 år på å bygge det. Han kledde det med gull. Det var delt inn i to store saler, Det hellige og Det aller helligste. I Det aller helligste var det to store engler av gull. Mellom dem sto paktkisten med budene i. Ypperstepresten gikk inn dit en gang i året for å gjøre soning for folkets synder. Tempelet sto i nesten 400 år. 586 fvt. Kong Nebukadnesar fra Babylon inntok landet med en hær. Hæren brente og ødela tempelet. Alle skattene ble ført bort. Folket ble tatt med som fanger til Babylon. 539 fvt. Perserkongen Kyros tar hele det babylonske riket. Han lar israelittene vende tilbake til sitt land etter nesten 50 år i Babylon. Noen ble likevel igjen og bosatte seg rundt om i det store Perserriket. Jødene som vendte tilbake, bygger opp igjen tempelet. Da grunnmuren var lagt, jublet folket, men de gamle gråt. Det nye tempelet var mye enklere. Alt gullet og paktkisten var borte. Dette tempelet sto i 500 år. 167 fvt. Grekerne tok Jerusalem. De vanhelliget tempelet og begynte å dyrke den olympiske guden Zevs der. Presten Mattatias og sønnene reiste seg til kamp. Den 3. sønnen hans, Judas, ledet opprøret og fikk tilnavnet makkabeeren (hammeren) fordi han var så sterk. Etter tre og et halvt år kunne de rense tempelet og innvie det på nytt. Hanukka feires til minne om dette. 63 fvt. Romerne tok Jerusalem. 20 fvt. Herodes den store utvidet og fornyet tempelet. 66 Jødene gjorde opprør. 70 Romerne vant tilbake Jerusalem. De brente ned tempelet og ødela byen. Siden har det ikke vært noe tempel der. 132 Et nytt opprør ga byen tilbake til jødene. Men den romerske keiser Hadrian knuste opprøret året etter. Han plyndret byen og bygde en ny by på ruinene til ære for Zevs. 638 Islam kom til byen seks år etter Muhammads død. Klippedomen ble bygget i 692 og al-aqsa-moskeen i Byen kom under korsfarernes styre Landet kom under ottomansk (tyrkisk) styre Israel erklæres som egen stat. I kampene som fulgte, tok Israel halvparten av Jerusalem. Jordan tok den andre halvparten og gjennomførte muslimsk styre der Under 6-dagerskrigen inntok Israel Øst-Jerusalem og fikk dermed fri adgang til Klagemuren, som antagelig er en av støttemurene for det gamle tempelet. Motivasjon: Lag en tidslinje og fortell om tempelet. Se også bakgrunnsstoff. La tidslinjen gå over 3000 år. Marker årene 1000 fvt., 0, 1000 og 2000 (pass på at linjen går litt lenger). Vis hvilket år vi har nå. Marker også hvert hundreår mellom tusenårene med svakere strek. Mens du forteller, markerer du sterkt år 954 fvt. (tempelet bygges), 586 fvt. (babylonerne ødelegger tempelet), 539 fvt. (tempelet bygges opp igjen), 70 (tempelet ødelegges for godt av romerne),1967 (Israel inntar østlige deler av Jerusalem, og dermed får jødene fri adgang til det som er igjen av tempelet, Klagemuren). Førlesing: Les alle overskriftene på opp slaget sammen. Se på bildene og les bildeteksten. Hva tror dere dette handler om? Vet dere noe om dette fra før? Lesing i grunnboka: Les hele teksten høyt i klassen. Hva symboliserer bildene i skjemaet? Se på fotoet fra Klagemuren. Hva ser du? Hva tror du de skriver på bønnelappene sine? Filosofisk Samtale om templer: Hva er et tempel? Må et tempel se ut på en bestemt måte for å være et tempel? Kan man bo i et tempel? Hvorfor bygger vi templer? Hvorfor skulle noen ville ødelegge et tempel? Har vi noen «templer» i Norge i dag? Refleksjon: Det første israelsfolket gjorde da de kom tilbake til landet sitt, var å bygge opp tempelet igjen. Hva hadde vært det første vi hadde bygget opp i Norge? Hva ville du ha bygget først? «Filosofen»: Elevene foreslår grunner til å være opptatt av noe. Undersøk om noen av disse grunnene kan være et svar på spørsmålet. 54 Jødedommen Del B: høytider og leveregler 55

7 Purim Tegn Ester, Hanuman, Mordekai og kongen. Fargelegg og klipp ut figurene. Lim en grillpinne e.l. på baksiden. Lag dukketeater av fortellingen. Kopiperm: Oppgaveark om purim, samt kart over kong Xerxes rike som elevene skal skrive inn dagens land på. for opplæringen er at eleven skal kunne om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og høytider. Elevene skal kunne fortelle om dronning Ester om hvordan og hvorfor jødene feirer purim Se på maleriet av dronning Ester og kongen på side 16. Hva ser elevene på bildet? Bildet er fra en utgave av Esters bok. På bildet ber Ester kongen om nåde for det jødiske folk. Se på fotografiet side 57. Hvem har barna kledd seg ut som? Jenta har kledd seg ut som Ester, gutten som Haman. Fortellingen om Ester står i Esters bok. Strengt tatt er ingen av personene i Esters bok kjent fra andre kilder, heller ikke hendelsene. I den hebraiske teksten står det om kong Ahasverus, og mange har gjettet at det er en jødisk skrivemåte av Xerxes. Dette er den eneste forbindelsen til en historisk kontekst. Men Esters bok har fra gammelt av spilt en stor rolle og hatt en enorm appell i jødedommen. Perserkongen Kong Xerxes 1 var barnebarn av kong Kyros. Han satt på tronen i perioden fvt. Kongens slott var i borgen Susa. Slottshagen var stor og meget vakker. Fordi dronning Vasti fornærmet ham, ble kongen anbefalt å velge ny dronning. Det ble lett i alle provinsene i riket etter vakre unge piker. Valget falt på Ester. Les hele historien på www. bibelen.no. Trykk på Esters bok. Esters gjestebud Absolutt ingen hadde lov til å gå inn i den innerste slottsgården uten å være tilkalt av kongen. Da måtte de dø. Men hvis kongen rakte ut sitt gullsepter mot dem, kunne de gå inn. Ester skulle ikke innkalles dit på 30 dager da Mordekai fortalte henne om Hamans planer. Dette kunne bli farlig, men hun måtte snakke med kongen nå. Ester fastet først i 3 dager. For å få oppmerksomhet kledde hun seg i fullt dronningskrud og stilte seg ved slottsgården. Kongen fikk se henne og fikk godvilje for henne. Han rettet sitt septer mot henne. Hun fikk komme inn og fikk dermed invitert kongen på gjestebud. Vakter vil drepe kongen En tilleggshistorie til det som står i grunnboka: Like etter at Ester er blitt dronning, overhører Mordekai noen vakter som snakker om å drepe kongen. Han får sagt det til Ester, som igjen sier det til kongen. Noe senere oppdager kongen at det var Mordekai som varslet om dette, og at kongen ikke hadde fått gitt ham noen ære for dette. Akkurat da kommer Haman inn fra den ytre slottsgården for å be kongen om å få mordekai hengt. Men før Haman får spurt, spør kongen Haman om hva man bør gjøre for en mann som skal æres. Haman legger ut, for han tror det gjelder ham selv. Etter at han har talt ferdig, sier kongen: Skynd deg og gjør dette mot jøden Mordekai. Og glem ikke noe av det du har sagt. Så kommer historien om Esters andre gjestebud der Ester forteller om Hamans planer. Motivasjon: Ta med et gullsepter (kle en pinne med sølvpapir/gullpapir) og ta på «kongekrone». Ha et fint teppe over skuldrene. Fortell om deg selv: «Jeg er kong Xerxes 1 av Persia. Min morfar Kyros den store tok hele Babylon. Perserriket strekker seg nå fra India i øst til Hellas i vest og Nubia (eller Sudan) i sør. Som min morfar har jeg sagt at alle i mitt rike skal få ha sin tro og kultur i fred. Jeg bor i et stort slott med fine hager rundt. Jeg har det siste året sett etter en ny dronning. Nå har jeg valgt Ester. Da jeg giftet meg, visste jeg ikke at hun var jøde.» Fortell eller les videre fra grunnboka. Førlesing: Les alle overskriftene. Se på bildene og les bildeteksten. Hva tror dere dette handler om? Vet dere noe om dette fra før? Lesing i grunnboka: Les hele teksten høyt i klassen. Snakk sammen om spørsmålene på oppslaget. Hva tenker elevene etter å ha hørt historien? Snakk om tanker og følelser de sitter igjen med. Dramatiser historien. Lag dukketeater. Lag små tegninger av personene i fortellingen, fargelegg, klipp ut, lim en liten grillpinne på baksiden. Spill stykket med dukkene. Lag skrangleinstrumenter. Lag og skriv en fortelling om en som er modig og redder andre. Bruk læringsstrategien hvem hvor hva. Øv på å fortelle til hverandre. Skriv punktene. Mal eller tegn slottet med fine hager rundt. Mal kongen eller dronning Ester i hele sin skrud. Filosofisk Samtale om å minnes noe som har hendt: Jødiske feiringer handler ofte om å minnes noe som har hendt for lenge siden. Kan vi lære noe av historien? I tilfelle: hva? Kan det være andre grunner til å minnes noe som har hendt? Når er det en god ting å minnes noe, og når er det ikke? Er det noen ting det er vanskelig å glemme? «Filosofen»: Alle skriver et svar på spørsmålet. Sammenlign svarene i klassen. 56 Jødedommen Del B: høytider og leveregler 57

8 Leveregler for opplæringen er at elevene skal kunne om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og høytider. Elevene skal kunne fortelle hvor de jødiske levereglene står forklare og presentere noen av de matreglene som gjelder ifølge jødisk tro Elevene kan skrive viktige ord, bud og regler de ønsker seg, på små, fine lapper. Disse kan rulles sammen. Lag en eske som pyntes fint. Bruk en tom fyrstikkeske. Klipp ut farget papir eller stoff, og lim oppå. Tell sidene. Hvor mange sider har en eske? Er noen like store? Elevene kan legge sine egne lapper oppi esken. Planlegging av måltid. Se arbeidsoppgaver i elevboken. Denne oppgaven kan med fordel utvides. Meny kan lages, og kanskje kan dere lage noe av maten også? Maten, enten det er meny eller niste, presenteres for andre, og eleven forklarer hvordan han/hun har tenkt for å komme frem til dette. Elevene kan lage en plakat med tegninger som viser hva slags dyr som kan spises og ikke spises dersom en er jøde. Elevene kan arbeide i grupper med å lage kollasjer. Finn bilder, for eksempel ved å gjøre et bildesøk på Internett. Det kan være bilder av mat som kan spises ifølge de jødiske mat reglene. Kopiperm: Oppgave om å lage en kipa. Jødiske leveregler Det å være jøde ses ikke kun på som et valg av tro. Det er også en måte å leve på. Selv personer av jødisk opprinnelse som anser seg selv som ikke-religiøse, kan velge å følge alle eller enkelte leveregler og påbud. Jødene anser seg selv som et utvalgt folk. Gud har gitt dem lover og regler å leve etter. I Toraen finnes det 613 lover. 248, like mange som det er bein i menneskekroppen, handler om hva man skal gjøre. 365, like mange som det er dager i året, handler om hva man ikke skal gjøre. Det er store forskjeller på hvor strengt lovene og reglene etterfølges fra person til person med jødisk tro og bakgrunn. Det er også store forskjeller mellom de ulike jødiske trossamfunnene. Siden tempelet i Jerusalem ble ødelagt for siste gang i år 70, ble mange av feiringene og ritualene knyttet til jødedommen flyttet til hjemmet. tidet har derfor en sentral plass i jødedommen. Mange av høytidene, slik som pesach og sabbat, innebærer å samles til et måltid som en sentral del av markeringen. Jødiske matregler Siden reglene for mat er en del av Toraen, ble spisereglene ifølge tradisjonen gitt til Moses på Sinai samtidig med Moseloven. De jødiske matreglene gjelder hva slags mat som kan spises, hvordan dyrene skal slaktes, og hvordan maten skal spises. Mat som er lov å spise, kalles kosher. Kosher er hebraisk og betyr tillatt. I Toraen finnes reglene for hva som er tillatt å spise (3 Mos 11). Jøder spiser ikke kjøtt og mat laget av melk i samme måltid. De som overholder spisereglene strengest, venter opptil seks timer mellom hver gang de spiser mat laget av melk og mat laget av kjøtt. Det er vanlig blant ortodokse jøder å ha ulikt servise til mat laget av melk og mat laget av kjøtt. Mange har delt inn kjøkkenet i to ulike deler, med eget servise og med egne redskap til henholdsvis kjøtt- og melkemat. Bakgrunnen er at det på tre ulike steder i Mosebøkene står: «Du skal ikke koke et kje i melken fra dets egen mor» (5 Mos 14, 21, 2 Mos 23, 19 og 2 Mos 34, 26). Det finnes også regler for hva slags kjøtt det er lov å spise. Det er tillatt å spise kjøtt fra dyr som er drøvtyggere, og som har spaltede klover. Kjøtt fra gris, hare og hest er ikke tillatt. Fisk som har skjell og finner, kan spises, men ikke skalldyr (inkludert skjell). Kjøtt fra rovfugler, insekter og småkryp er heller ikke tillatt. Dyrene man spiser, skal dessuten være slaktet på rituelt vis av en jødisk slakter. Det vil si at dyrene blir slaktet ved at de skjæres i halsen slik at alt blod renner ut. Dette kalles sjekting. I Norge er dette ikke tillatt, og slikt kjøtt må derfor importeres. Jøder skal ikke spise mat som har blod i seg eller er laget av blod. Kjøttet saltes og vannes slik at en kan være sikker på at alle rester av blod er borte (jf. 5 Mos 12, 23: «Kun må du avholde deg fra å ete blodet. Blodet er sjelen, og du må ikke ete sjelen med kjøttet.»). Mer fagstoff på Se på overskriftene sammen. Hva tror elevene sidene handler om? Ta med et smykkeskrin, og fortell at i et slikt skrin legges smykker som er dyrebare for den som eier disse smykkene. Fortell at jødene har fine bokser/ holdere som de legger verdifulle og dyrebare ord i. Finnes det regler for mat i noen andre religioner elevene kjenner til? Er det ting som spises i Norge, som ikke er vanlig å spise andre steder? Vet elevene om noe som spises andre steder i verden, men som ikke så mange spiser i Norge? Hvorfor spiser vi ikke disse tingene her? Hva husker elevene? Dilemma: Når kan det være vanskelig å følge sin tro dersom den har regler for hva slags mat som kan spises? Drøft med elevene om hvordan det kan være på SFO, i bursdager og å være på besøk hos noen. Få med en positiv vinkling på det hele hvordan kan en gjøre det lettere dersom en selv følger spiseregler, eller man er venn/har noen i klassen som følger spiseregler? Elevene kan holde et foredrag, skrive tankereferat, logg, om tanker til noen av problemstillingene nevnt ovenfor. Side 58: Under morgenbønnen har mange jødiske menn på seg 2 små, sorte bokser som de fester med sorte skinnremmer til pannen og armen. Oppi boksene ligger 4 håndskrevne bud, blant annet 5 Mos 6, 4 9. Der står det om budene at de skal bindes om hånden som et merke og festes på pannen som en minneseddel. Den første forpliktelsen en gutt har etter bar mitzva (jødisk konfirmasjon), er å ha boksene på seg under morgenbønnen. Filosofisk Øvelse i å lage spørsmål: Elevene leser teksten i grunnboka sammen, og får i oppgave å lage spørsmål som dere kan om. Ha en avstemning over forslagene, og gjennomfør. Den som har foreslått det valgte spørsmålet, begynner n med å fortelle hvorfor han/hun har lyst til å finne ut av dette spørsmålet. 58 Jødedommen Del B: høytider og leveregler 59

9 Hanukka er en lysfest for opplæringen er at eleven skal kunne om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og høytider. Elevene skal kunne fortelle historien om lysunderet forklare hva en hanukkastake er Fasit til faktaspørsmål 10 Mirjam. 11 Sinaifjellene, på den andre siden av Rødehavet. 12 Han ville bruke dem til slavearbeid. 13 De druknet. 14 Matzah. 15 Kong Salomo. 16 Kongen av Persia Åtte. Filosofisk Samtale om å minnes noe som har hendt: Jødiske feiringer handler ofte om å minnes noe som har hendt for lenge siden. Kan vi lære noe av historien? I tilfelle: hva? Kan det være andre grunner til å minnes noe som har hendt? Når er det en god ting å minnes noe, og når er det ikke? Er det noen ting det er vanskelig å glemme? Fasit til faktaspørsmål 1 Mirjam. 2 Sinaifjellene, på den andre siden av Rødehavet. 3 Han ville bruke dem til slavearbeid. 4 De druknet. 5 Matzah. 6 Kong Salomo. 7 Kongen av Persia Åtte. Grekerne tar Jerusalem Året er 167 fvt. Antiokius Epifanes innfører kampleker rett nedenfor tempelet. Han vanhelliger tempelet og begynner å dyrke den olympiske guden Zevs der. Presten Mattatias og sønnene reiste seg til kamp. Den 3. sønnen hans, Judas, ledet opprøret og fikk tilnavnet makkabeeren (hammeren) fordi han var så sterk. Etter 3,5 år kunne de rense tempelet og innvie det på nytt. (Hanukka) Hanukkastaken Hanukkastaken har ofte et hjelpelys i midten som man tenner først, og som man tenner alle de andre fra. Staken omtales som både 8-armet og 9-armet lysestake. Hanukkafeiring Hanukka feires på nesten samme tid som den kristne jul. De spiser god mat, sender hanukkakort til hverandre og gir hverandre gaver. Ofte spiser de mat som er stekt i olje. Smultringer er en favoritt. Ellers leker barn mye med en dreidel, som er en slags snurrebass. Men for jødene har denne festen selvsagt ingenting med den kristne julen å gjøre. Det er ikke «en slags jul», det er hanukka. Motivasjon: Tenn et stearinlys eller ta med en oljelampe. Fortell hvordan veken før måtte ligge i olje for å brenne og lyse. Gjenfortell historien om underet i tempelet. Se grunnboka. Førlesing: Les alle overskriftene på oppslaget sammen. Se på bildene og les bildeteksten. Hva tror dere dette handler om? Vet dere noe om dette fra før? Lesing i grunnboka: Les hele teksten høyt i klassen. Snakk sammen om teksten og spørsmålene på oppslaget. Hva husker elevene? Hva tenker elevene etter å ha hørt historien? Snakk om tanker og følelser de sitter igjen med. Syng Hevenu shalom a leychem (kopiperm). Skriv nøkkelord til fortellingen om lysunderet. Gjenfortell for en i klassen ved å bruke disse nøkkelordene. Lag et tankekart om hanukka. Tegn en hanukkastake. Lag hanukkakort. Lag en hanukkastake ved å brette et ark i to, tegn så en stake med halvparten av lysene, klipp ut og brett ut. Hvor mange lys blir det nå? Aktiviteten finnes også som kopiark. Lag en hanukkastake der du lager prikker der det skal tegnes streker. Skriv f.eks. svarene i 3-gangen ved prikkene som skal følges. La en annen løse oppgaven ved å tegne streker mellom svarene i 3-gangen. Søk etter bilder på Internett fra hanukkafeiring. Arbeidsbok side 17. Her presenteres historien om oljelampen i tempelet, med oppgaver. Kopiperm: Oppgave om å lage og dekorere hanukkastake. Studer bildet. Hva ser dere? Hva forteller ansiktsuttrykket hennes? 60 Jødedommen Jødedommen 61

10 Sammendrag og kunst for opplæringen er at eleven skal kunne gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til jødedommen. Utstyr I tillegg til kunst brukt i grunnboka, vil det være utvalgte kunstbilder i en egen bildebase i «Lærerrommet» på Sammendrag/ oppsummering Bruk sammendraget som en del av oppsummeringen av kapitlet. Kan elevene fortelle mer om punktene enn det som står i selve sammendraget? Følgende sider i arbeidsboka kan benyttes som en del av oppsummeringen av kapitlet: 18 og 19. Oppgaver i kopiperm som egner seg som en del av oppsummeringen: Kryssord om jødedommen, quiz om jødedommen samt kapittelprøver til del a og b. Se gjennom alle sidene om jødedommen. Les overskriftene og se på bildene. Elevene oppsummerer litt på egen hånd. Les så sammendraget høyt sammen. Gå sammen tre og tre. Den ene lager spørsmål til punktene i sammendraget. De andre to svarer så godt de kan. Hjelp hverandre med å huske viktige ting. Bytt på hvem som lager spørsmål. Oppsummeringsring: Elevene stiller seg i en stor ring. Hver elev sier en faktasetning om jødedommen. La det gå på omgang rundt i ringen. Fortsett med nye omganger. Den som ikke vet mer, setter seg ned. Så går faktasetningene videre med dem som er igjen. Læreren er dommer som sier fra hvis noe er galt eller noe har vært sagt før. Etter hvert setter flere og flere elever seg ned. Hvem blir igjen til slutt? Hvor mange faktating klarte klassen å huske om jødedommen? Noen må telle. Gi ros til klassen. Lag en time om jødedommen for en annen klasse. La alle plakatene dere har laget, henge oppe. Noen elever kan dramatisere, og noen kan fortelle fra livet til Moses. Noen kan også guide elevene gjennom utstillingen av plakatene. Kunst i jødedommen av Geir Winje I det følgende gis en oversikt over noen sentrale kunstuttrykk knyttet til det rituelle livet i synagogen. Avgrensningene er gjort i lys av hva elever på årstrinn skal arbeide med i RLE. Kunstens hensikt Til forskjell fra religioner der statuer og bilder kan representere Gud, er kunst mindre sentral i jødisk (og muslimsk) kult. I stedet viser jødedommens kunst til jødenes historie, som handler om hvordan Gud gang på gang har frelst dette folket fra fiender og farer. Vi kan derfor si at kunstens funksjon er å tydeliggjøre og dermed aktualisere den pakten som er opprettet mellom Gud og israelsfolket. Når elever arbeider med religioner i RLE, er det viktig at hver religion får stå frem på egne premisser og ikke ukritisk formidles som tilnærmet parallelle størrelser. En forståelse av kunstens status i jødedommen som annerledes enn kunstens status i mange andre religioner, kan bidra til at elevene forstår hvor forskjellige religionene faktisk er. Objekt og symbol De ti bud omfatter et forbud mot religiøs bruk av skulpturer og bilder (2. Mos. 20,4f), så jødisk bildekunst omfatter i hovedsak symboler som smykker rituelle objekter. De smykkes i tillegg gjerne med hebraiske bokstaver (se Winje: Guddommelig skjønnhet, Universitetsforlaget 2001, for en grundigere oversikt). De viktigste objektene i synagogen er torarullene, de fem mosebøkene håndskrevet på pergament. De oppbevares i arken eller skapet fremst i gudstjenesterommet. På toppen av stengene som rullene er viklet rundt, er det vanlig å ha kongekroner, som et uttrykk for Toraens kongelige status. Toraen er nemlig det nærmeste vi i jødedommen kommer noe som representerer Gud selv. Synagogen ved St. Hanshaugen i Oslo er askenasisk (tysk), det vil si preget av jødedommen slik den har utviklet seg i den kristne kulturkrets. Her er torarullene gjerne svøpt i et klede som er smykket med bilder av steintavler (de ti bud), menora (sjuarmet lysestake, se 2. Mos. 25), davidsstjerne (heksagram) eller andre tradisjonelle jødiske symboler. I sefardiske (spanske) synagoger, det vil si synagoger preget av muslimsk kultur, er det vanligere å oppbevare torarullene i utsmykkede beholdere. I synagogene finnes også andre betydningsfulle gjenstander, f.eks. lysestaker. De kan være utformet på måter som gir assosiasjoner til menoraen i jødenes tempel, lysestaken som ble ødelagt av romerne i år 70. De kan også assosieres med den åttearmede lysestaken, som brukes rituelt ved høytiden hanukka. Nevnes kan også mizrahen, en dekorert plate plassert på veggen som vender mot Jerusalem eller mot øst. Her finner vi mange av de samme symbolene som på andre gjenstander. Vegger, vinduer og annet kan også være smykket med tekster og symboler. I tillegg til eksemplene ovenfor kan nevnes hender (Guds virksomhet), tallerkener (påske- og sabbatsmåltidet), planter og i noen tilfeller fugler (liv skapt av Gud), samt byen Jerusalem og tempelet som sto der. Når jødiske menn ifører seg tallit (bønnesjal) og tefillin (lærbeholdere for nedskrevne tekster fra Toraen som knyttes på armen og pannen, se 2. Mos. 13,16), gjelder symbolikken budene som skal overholdes. Musikk I synagogegudstjenesten spilles det ikke på instrumenter. Det eneste unntaket er lyden av sjofaren (bukkehornet) ved høytidene rosh hashana (nyttår) og jom kippur (botsdagen). Sjofaren kan bl.a. forstås i lys av fortellingen om Abraham og Isak (1. Mos. 22). Det synges imidlertid bønner og andre sanger, og det musikalske uttrykket kan ha sine røtter i gammel arabisk musikk. I askenasiske synagoger har mange melodier også fellestrekk med kristen, europeisk sang. Den viktigste formen for musikalsk aktivitet er imidlertid resitasjonen eller «syngelesingen» som finner sted under den viktigste delen av gudstjenesten, når det leses fra torarullen som er båret frem. En oversikt, samt eksempler på både synagogesang og jødisk musikk i andre settinger, finnes på nettstedet Religionenes musikk på Internett (www.rlnett.no). Synagoge En askenasisk synagoge kan minne om en kirke, mens en sefardisk synagoge ligner mer på en moské blant annet har kun førstnevnte benker til å sitte på. En synagoge kan tas i bruk som en slags pedagogisk tekst, som elevene kan knytte sine kunnskaper om jødedommen til. Bygningen tydeliggjør Toraens sentrale plass i religionen både når den oppbevares i arken, og når den bæres frem til bimaen (bordet eller plattformen midt i rommet) når det skal leses fra den. Foran toraskapet brenner et evig lys som tegn på det helliges nærvær. Synagogen er også et hus for bønn. Gudstjenesten ledes av kantoren (forsangeren) som en representant for menigheten, mens rabbineren har en mer tilbaketrukket rolle i det kultiske livet. Se for øvrig Winje: Synagogen (Aschehoug 2003). 62 Jødedommen Sammendrag og kunst 63

Menigheten feirer! 40 LEKSE FIRE. Månedens tema Bibelen forteller om Guds kjærlighet til oss.

Menigheten feirer! 40 LEKSE FIRE. Månedens tema Bibelen forteller om Guds kjærlighet til oss. LEKSE FIRE Menigheten feirer! Henvisninger 2. Kongebok 23,21-25; 2. Krønikebok 35; Alfa og Omega, bind 3, side 191-198. Minnevers: «Det hadde aldri før vært noen konge som Josjia. Ingen hadde på den måten

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Utdanning for livet. Sann utdanning - dens opphav og mål

Utdanning for livet. Sann utdanning - dens opphav og mål Utdanning for livet Utdanning for livet Sann utdanning - dens opphav og mål Skolen i Edens hage Kunnskap om godt og ondt Utdanning og frelse Israels utdanning Profetskolene Store menn og deres liv Læreren

Detaljer

Vanskelige valg 60 LEKSE SEKS. Månedens tema Mennesker ønsker å vite mer om Gud når de ser hvordan de kristne lever.

Vanskelige valg 60 LEKSE SEKS. Månedens tema Mennesker ønsker å vite mer om Gud når de ser hvordan de kristne lever. LEKSE SEKS Vanskelige valg Henvisninger Ester 2,19-23; kapittel 3 og 4; Alfa og Omega, bind 3, side 316-317. Minnevers: «Menneskene ser på det ytre, men Herren ser på hjertet» (1. Samuelsbok 16,7). Mål:

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente elevens studieveiledning Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2003 Intellectual Reserve,

Detaljer

Guds nåde ser vårt potensiale

Guds nåde ser vårt potensiale C C Guds nåde ser vårt potensiale C Første kvartal Bibelstudieguide for lærere C PowerPoints Et ressurshefte for lærere og ledere i sabbatsskolen, klasse 10-14 Oversikt over GraceLink-leksene År C, første

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. 1 Esek 38:2-4 Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

En uvanlig konkurranse Månedens tema Mennesker ønsker å vite mer om Gud når de ser hvordan de kristne lever.

En uvanlig konkurranse Månedens tema Mennesker ønsker å vite mer om Gud når de ser hvordan de kristne lever. LEKSE FEM Henvisninger Ester 1 og 2; Alfa og Omega, bind 3, side 315-317 (PK:598-601). Minnevers: «Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Guds nåde springer ut

Guds nåde springer ut A A Guds nåde springer ut A Andre kvartal Bibelstudieguide for lærere A Et ressurshefte for lærere og ledere i sabbatsskolen, klasse 10-14 Oversikt over GraceLink-leksene År A, andre kvartal REDAKTØR REDAKTØR-ASSISTENT

Detaljer

UTVELGELSEN AV EN BRUD

UTVELGELSEN AV EN BRUD UTVELGELSEN AV EN BRUD, Mange syke mennesker. Jeg kan ikke komme til dem alle på én gang. Men, hør. 2 Jeg er sannelig glad for å være her igjen, i kveld, i dette vakre auditoriet, iblant denne fantastiske

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. Første kvartal. År B

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. Første kvartal. År B B MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide B Første kvartal År B B 1 B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 1. Kvartal

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

HAGGADAH SHEL PESACH - Påskeberetningen

HAGGADAH SHEL PESACH - Påskeberetningen HAGGADAH SHEL PESACH - Påskeberetningen Introduksjon 1. VELKOMSTORD Velkommen til påskemåltid! Det første påskemåltidet ble holdt i Egypt da Gud skulle føre Israelsfolket ut av fangenskapet de var i der.

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Hvordan ble Bibelen til? (del 1)

Hvordan ble Bibelen til? (del 1) Hvordan ble Bibelen til? (del 1) Livets Kilde hefteserie Nr. 49 11. årgang Desember 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer av dette eller noen av våre andre hefter, er det bare å skrive til vår adresse

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer