Nordreisa menighetsblad. Nr. 1 Vinter 2013/14 Årgang 32

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordreisa menighetsblad. Nr. 1 Vinter 2013/14 Årgang 32"

Transkript

1 Nordreisa menighetsblad Nr. 1 Vinter 2013/14 Årgang 32 1

2 EEn bønn før jul Når høytiden nærmer seg, kommer forespørslene fra menighetene: Blir det en hilsen i år fra biskopen til menighetsbladet? Det er en glede å få slike henvendelser. Da jeg satte meg ned ved skrivebordet, stirret jeg lenge ut i luften mens datamaskinen surret. Hva skal jeg skrive til menighetene i år? Jeg har jo skrevet slike hilsener i snart tolv år. Advents- og juletiden er i vårt land etter hvert blitt et symbol på den urealistiske visjonen om en endeløs materiell utvikling som skal skjenke verden fullkommen lykke. Det er langt fra de fattiges kår i Betlehem til våre julebord og gavehauger under juletreet. Det er veldig langt fra Midtøsten og hit. For flere og flere blir drømmen om den fredfulle og velsignede høytiden et mareritt. Den fineste høytiden kan blir den verste. Hva tenker vi om den forestående høytiden? Bærer den håpet med seg, håpet om noe godt? Håpet er en livsviktig indre kraft. Det holder oss oppe selv når alt virker umulig. Derfor må vi verne om håpet. Da kan vi arbeide for en god jul og en bedre fremtid i det nye året. - biskopens julehilsen til menighetene Størst er håpet sier kirkefader Augustin. Apostelen Paulus sier at kjærligheten er størst. Kanskje kan vi denne høytiden kombinere begge deler: Å ta oss av hverandre og dem som trenger det, slik at gode ting kan skje! Håp og kjærlighet. En god begynnelse er å be en bønn som dette eller en annen bønn som forberedelse til høytiden: Gud, gi oss jul! Ikke en jul bare med stress, ikke en jul bare med julegaver og mat, ikke bare en jul bare med lys, stemning og minner. Gi oss en jul under Jesu øyne, med ham som vår gjest, enten i skikkelse av en fremmed ved vårt bord eller nærværende i en bøsse for nødlidende, en jul med Jesus, usynlig, men som velsigner alt, en jul med glede og latter i alvoret, en jul med den fred som overgår all forstand. Gud, gi oss jul! Per Oskar Kjølaas 2

3 EHuset - kan vi begynne å glede oss? I førjulstida 2013 begynner vi å skimte konturene av et bygg. Det ligger mellom kirka og den gamle brannstasjonen; plassert langs vegen til Moan skole, nedafor bakken der det enda er mest olderskog. Enda ei stund må vi nøye oss med å se det for vårt indre øye: Når vi kommer ut kirkedøra og trenger enda mer av fellesskap, om det er i glede eller sorg, så ligger huset der og ønsker oss velkommen. Den nye gangvegen fra kirketrappa slynger seg mot en lys og åpen inngang i menighetshuset. Om det er en sollys junikveld og salmeaften, eller når ei mørketidsstund i kirka er over; så ledes vi gjennom inngangspartiet av glass og inn i et forrom, med størrelse og utrustning til å ta imot mange. Her er plass i denne foajeen; plass til hilsen, plass til smil, til noen ord, og plass til farvel. Videre inn i byget kommer vi til en romslig, god sal med et tilhørende storkjøkken. I dette huset vil det bli servert og delt mye. Gjennom de store vinduene i sørfasaden ser vi stolthetene Jyppyrä og Storeste. Vi er i sentrum. Huset gjør vi til et sentrum. Det blir en «ladestasjon» for kropp og sjel! Ansvarlig redaktør: Sissel Skogvold Redaksjon: Menighetsstaben Layout: Peter Vang Trykk: Fagtrykk Idé as Kontonummer: Forsidebildet: Nordreisa kirke i fullmånelys. Foto: Rune Jensen Ser du mulighetene? I tillegg til arrangementer knyttet til kirkelig virksomhet, som Nordreisa Menighetsblad kirkekaffe, trosopplæring, konfirmasjonsundervisning, babysang, annet barne- og ungdomsarbeid, forsamling, korøvelser med mye mer, er menighetshus-delen til bruk for alle innbyggerne i Nordreisa. Behovet for samlingshuset er stort, vi vil ha masse glede og nytte av det: Selskaper ved dåp og bryllup; samling ved begravelser; private arrangement ved fødselsdag og familietreff. Bedrifter, lag og foreninger er velkommen med sine konferanser, messer og møter. Huset vil utvilsomt berike samfunnet vårt. «Bo-lyst» er et artig begrep. Huset vil bidra til økt bo-lyst i Nordreisa. Og huset er større enn som så. Andre etasjen vil i tillegg romme kirkekontorene, mens førsteetasjen har menighetsbarnehagen med sine fire avdelinger. Tør vi så å glede oss allerede? konseptskisse. Bla om for det store bildet Prosjektet avhenger av så mye og så mange. Vi vet at vi er avhengig av positivisme fra Nordreisa kommune; og det har vi møtt både hos politikere og i administrasjon. Husbanken likeså. Signalene fra banken er bra. Konkurransen om totalentreprisen på bygget ble av i alt seks tilbydere, vunnet av en av bygdas egne entreprenører. En fersk reguleringsplan 3

4 for Kirkebakken-området ligger til behandling i kommunen. Så sprer det seg noe i disse dagene. Og det som sprer seg er noe av det aller viktigste for at prosjektet; at huset skal reise seg, at livet inne i huset skal bli til gangs og glede: EN- TUSIASME!!! Folk begynner å røre på seg; spør, er nysgjerrig, hører nytt. Og så vet vi det med ett; det er vi som må gjøre det. Plutselig er ei forening dannet til inntekt for formålet; og kirkeforeninga har fått ny giv. Enkeltpersoner engasjerer seg; - samler inn penger, gir gaver, og ideene florerer. Det er ikke «Statskirka», det er ikke kommunen, det er ikke engang Husbanken; men det er VI som skal gjøre det. Her blir det mer enn hus, her blir det menighetsbygging, her blir det samfunnsbygging, - her blir det liv og bo-lyst. Ja, vi kan glede oss! Olaf Hunsdal EOm barnehagen Denne barnehagen kalles menighetsbarnehage. Hva vil det si? - Det vil si at det er en barnehage som eies av Nordreisa menighet og har et eget styre. Alle i Nordreisa kommune kan bruke barnehagen. Vi følger den kristne formålsparagrafen der det står at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Den skal bidra til å gi barna kunnskaper, erfaringer og opplevelser av den kristne tro og tradisjon. Vi skal følge våre tradisjoner ved høytidene spesielt, og samarbeide med kirka. Fortell oss litt mer om barnehagen. Hvordan blir den? - Det blir en 4-avdelings barnehage hvor to avdelinger (slik vi ser det nå) blir for barn fra 0-3 år, én avdeling fra 0-6 år og én avdeling fra 3-6 år. Alle avdelingene får hver sin inngang med sin fargekode. Det blir en barnehage som har avdelinger men med en åpnere løsning enn standardavdelinger, det kan åpnes opp med skillevegger og det blir store vinduer. Dette gjør at det blir bedre oversikt over alle barna og det blir lettere å samarbeide i hverdagen. Barnehagen får også flere små rom som kan invitere til drama, forming, lek og så videre. Dette for å kunne ha mindre grupper sammen. I barnehagen blir det to kjøkken som blir 4

5 Konseptskisse av Kirkebakken sett fra Muoniovegen. Geir Lyngsmark bruk! Vi kan også bruke den til store fester vi har i barnehagen, til utstillinger, fellessamlinger og så videre. Men er ikke salen oppe tenkt å være en menighetssal med de aktiviteter som naturlig hører til der? - Ja, selvfølgelig det også. Men de aller fleste aktivitetene som hører til menighetssalen foregår jo på kvelder og i helger, og da har jo barnehagen fri. Skulle noen ønske å ha et minnesamvær eller lignende i menighetssalen på en ukedag vil barnehagen naturligvis være fleksibel og ikke være i veien for det. Huset er jo et flerbrukshus der vi gir rom for hverandre. moderne og tilpasset barna, det skal gi rom for at barna skal kunne delta i matlaging og det som hører med. Vi skal ansette en styrer, fire pedagogiske ledere og åtte assistenter/fagarbeidere. Den ene siden av barnehagen blir innredet til de voksne. Der blir kontor til styrer, kontor med arbeidsplass til alle ped.lederne, møterom, pauserom osv. Det er viktig å legge til rette for god planlegging, evaluering og samarbeid. Når det er vinterkaldt og «land-vind» kan vel barna bruke salen oppe? - Ja, det kan de. Og det er en fantastisk mulighet! Den kan vi bruke kjempemye i det daglige, for eksempel til grovmotorisk trening! Vi kan spille ball, leke sisten, løpe, hinke, krype, ja, alt man kan ønske seg å gjøre i en gymsal med små barn. Det skal være utstyr til allsidig Hvordan tror du lekeområdet ute vil bli? - Jeg tror det blir spennende, med mye stimulering av grovmotorikken. Det skal gi litt utfordringer samtidig som det skal være veldig morsomt for barna å være ute. Vi tenker at det skal være en eventyrskog i det ene hjørnet av tomta der vi kan gjøre mye morsomt, vi kan lage gapahuk, stier, fuglekasser, lage mystikk og lage fest. Ellers vil plassen være allsidig med ulendt terreng, lekehus, litt asfalt, benker og bord, sandkasser, lekeapparat med sklie, disser og mye annet. Olaf Hunsdal og Line Bergland Johansen Mer om prosjektet på side 12 5

6 EGudstjenester i Nordreisa sokn 13. april, Palmesøndag Høymesse kl. 11. Hverdagsklubben deltar 17. aug., 10.s. i treenighetstida Høymesse med skriftemål. Stevnegudstj. 17. april, Skjærtorsdag Høymesse med skriftemål kl april, Langfredag Pasjonsaften kl april, Påskeaften Påskenattsmesse kl sept., 13.s.i treenighetstida Familiegudstjeneste kl 11. Konfirmantpresentasjon 21. sept., 15.s.i treenighetstida Høymesse med skriftemål kl 11 Nordreisa kirke 5. januar, Kr. åpenbaringsdag Høymesse kl januar, 3. sønd. i åpenb.tida Familiegudstjeneste kl.11 Utdeling av 4-årsbok 2. februar, 5.sønd.i åpenb.tida Høymesse m.skriftemål kl. 11 markering av samefolkets dag. 23. februar, Kr. forklarelsesdag Festgudstjeneste ifm. 200-års jubileum for grunnloven kl mars, Fastelavnssøndag Høymesse kl mars, Askeonsdag Fastegudstjen. Skriftemål. kl mars, Maria Budskapsdag Familiemesse m. nattverd kl mars, 3. søndag i fastetida Høymesse med skriftemål kl april, Påskedag Høytidsgudstjeneste kl mai, 3. søndag i påsketida Familiegudstjeneste kl. 11 Småbarnssang deltar 17. mai, Grunnlovsdag 11 Familiegudstjeneste kl mai, torsdag Katekismegudstjenester kl.17:30 og kl mai, 6. søndag i påsketida Konfirmasjonsgudstjenester kl. 10 og kl 12:30 8. juni, Pinsedag Høytidsgudstjeneste kl juni, 3. s.i Treenighetstida Høymesse med skriftemål kl. 11. Stevnegudstjeneste 13. juli, 5. s. i treenighetstida Høymesse med skriftemål kl august, 8. s. i treenighetstida Høymesse kl 11 Rotsund kapell 12. jan., 2. s. i åpenbaringstida Høymesse med skriftemål kl feb., 6. s. i åpenbaringstida Familiegudstjeneste kl 11 Utdeling av 4-årsbok 9. mars, 1. søndag i fastetida Høymesse kl april, 2. påskedag Høytidsgudstjeneste kl mai, grunnlovsdag Familiegudstjeneste kl 09: mai, fredag Katekismegudstjeneste kl 18 1.juni, søndag før pinse Konfirmasjonsgudstjeneste kl juni, 2. pinsedag Høytidsgudstjeneste kl 11 6

7 6. juli, 4. sønd. i treenighetstida Høymesse med skriftemål kl aug.,11.sønd.i treenighetst. Høymesse kl 11 Storvik grendehus 16. februar, Såmannssøndag Høymesse med skriftemål kl april, 2. søndag i påsketida Høymesse med skriftemål kl sept., 15.søn.i treenigh.tid Familiegudstjeneste kl 17 Friluftsgudstjenester 17. april, Skjærtorsdag Sikkajavre kl juni, Treenighetssøndag Kvennes kl 11. Nattverd 17. aug., 10.søn.i.treenigh.tida Pilteridalen kl 12 Oksfjord og Straumfjord kapell 26.januar, 4.søn.i åpenbar.tida Høymesse med skriftemål kl februar, Såmannssøndag Familiegudstjeneste kl 11 Utdeling av 4-årsbok 16. mars, 2. søndag i fastetida Høymesse kl april, Påskedag Høytidsgudstjeneste kl mai, 4. søndag i påsketida Familiegudstjeneste kl juli, 7.sønd.i treenighetstida Høymesse kl aug., 12.søn i treenighetst. Høymesse kl sept.16.søn.i treenighetst. Familiegudstjeneste kl 11 E E Havnnes grendehus 26. januar, 4. søn.i åpenb.tida Høymesse med skriftemål kl mai, Kristi himmelfartsdag Høymesse med skriftemål kl juli, Olsok Høymesse med skriftemål kl 16 E Bergmo bedehus 8. juni, Pinsedag Kvensk/norsk gudstjeneste kl september, Vingårdssøndag Høymesse med skriftemål kl 18 E E Institusjonsgudstjenester Bo- og Kultursenteret (kl 11) 9. januar 6. februar 6. mars 3. april 15.mai 12. juni 10. juli 14. august Sonjastua (kl 11:30) 23. januar 13. februar 13.mars 10. april 29. mai 26. juni 17. juli 21. august E Med forbehold om endringer. Se også gudstjenesteannonsen i avisene. 7

8 ETrosopplæring LYS VÅKEN Disse flotte 11-åringene var med på gjøre årets LysVåken-arrangement i Nordreisa kirke til en flott opplevelse. De deltok aktivt i gudstjenesten, noen leste tekster under dåpen, andre ledet samlingsbønnen, og alle var med på en fin dramatisering av dagens prekentekst. I tillegg dekorerte de kirka med egne lys og lysglass, og bidro med flott fremførelse av LysVåken-sangen. VÅRENS TILTAK Babysang - passer for alle barn opptil ett år. Vi møtes på biblioteket og har en samling der vi synger og leker i lag. Barnas behov for mat, søvn og kos blir høyt prioritert underveis. Vi bruker både kristne sanger og andre barnesanger samt sangleker og bevegelsessanger. Oppstart: onsdag 8/1 kl Videre: 6/2, 13/3, 3/4, 28/4. Søndag 4/5 kl. 11: Gudstjeneste Småbarnssang - passer for alle barn mellom ett og fire år. Vi har med noen sanger fra babysang og lærer nye sanger tilpasset barnas alder og aktivitetsbehov. Etter sangstunden har vi fruktstund, der vi kan roe oss ned, prate litt og utforske kirkerommet. Oppstart: mandag 10/2 kl Videre: 17/2, 24/2, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3, 7/4, 28/4. Søndag 4/5 kl. 11: Gudstjeneste 8 Duplo-samling med Barabbas - et tiltak for femåringer. Barabbas forteller historien om påsken i en bildefortelling med duplofigurer. Barna synger sanger og snakker om historien vi har hørt. Selvfølgelig får vi også leke med Duplo, og vi spiser et lite måltid sammen. Målgruppe: 5 år (født i 2008) Lørdag 12/4 kl Hverdagsklubb år - vi skal lese i Bibelen, synge, se film, ha ulike aktiviteter og delta på en gudstjeneste. Vi er med på å arrangere Duplosamling for femåringene. Kanskje setter vi også opp et skuespill? Oppstart: torsdag 20/2 kl Videre: 27/2, 20/3, 27/3, 3/4, 10/4 Lørdag 12/4 kl : Duplo-samling Søndag 13/4 kl : Gudstjeneste Utdeling av 4-årsbok - hvert år blir alle fireåringer invitert til kirka for å motta en flott 4-årsbok. Boka inneholder sanger, bibelfortellinger og hverdagshistorier. Under utdelingen av boka får hvert barn komme opp for å hente sin bok, og vi synger flere sanger fra boka. Nordreisa kirke: 19/1 Rotsund kirke: 9/2 Oksfjord/Straumfjord: 16/2 Tove Reibo

9 ESlekters gang Døpte: Elian Eriksen Thea Victoria Skorpen Hanna Skjelsbæk Johannes Mariussønn Hallen Leon Oliver Karlsen Ola Bjørklund Johanna Elise Nyvoll Vangen Tobias Isaksen Simon Pettersen Amanda Kiil Fagertun Leah Johannessen Sandvand Sara Constanse Rogn Henriksen Johan Henrik Hammari Signe Alvida Anthun Ellen Marie Rasch Malin Henriksen (Stadf.) Frida Henriette Hansen (Stadf.) Tilje-Levie Koht Aronsen Selma Remysdatter Andersen Amalie Lorentsen Helena Marie Wigdel-Nordberg Martin Nyvoll Ella Myrslett Bakke Maiken Molberg Edmund Steinsvik (Stadf.) Kasper Bratland Felix Evanger Thelma Eriksen Lieungh Emil André Olsen Ela Prøsch-Bilden Einar Leander Severinsen Westermann Emma Amalie Andersen Severinsen William André Jacobsen Vanessa Norum Bekkmo Isabella Miina Thomasjord Samuel Bakke Emil Paulsen Jonas Elvestad-Myrslett Carmen Sasha Myrslett Magnus Leonhard Birkelund Thea Bråten Hoaas DØDE: Olaug Hagny Larsen f.1920 Aurora Larsen f Bjørnar Johansen f Yoi Hansen f Herulf Veibakken f Jan Egil Hansen f Johnny Arnold Johnsen f Astrid Jensine Gamst f Svanhild Johanne Båtnes f Hildur Marie P. Rasmussen f Erling Bruun Larsen f Johan Hans Anselm Borch f Margit Henriette P. Nilssen f Ragnhild Cecilie Seljelund f Aslaug Otilie Lyngstad f Jens Severin Jenssen f Sylva Rønnaug Nilssen f Arne Torbjørn Lund f Lise Mikalda Henriksen f Tordis Albertine Lunde f Olaf Pramli f Asta Margrete Isaksen f John Ole Samuelsen f Gunn Mathisen f Pauline Ågesine Andersen f Agnes Jensen f Ingeborg M. Langhaug f Sverre Idar Rolf Sørensen f Cecil Stark f Asbjørn Johannes Seppola f Hilbjørg A. Thomassen f Eeva-Maria Sieppi f Asbjørn J. Pedersen f Hugo Bruun f Jan Arvid Hansen f Helge Troli f Paul Aimar Oleif Myrheim f Yngve Stavang f Ninni Johansen f Rutt Ingvarda Krudtå f Ågesine Emelie Fossvoll f Randi Olsen f Mari Elisabeth Engen f Petra Margrethe Pedersen f Karl Viktor Hanssen f Aase Gunnbjørg Haugland f Inger-Helene Løkvoll Jenssen f Leif Steinar Rasmussen f Martin Henrik Kristiansen f Åse Jakobine Nyskog f Alf Einar Aspelund f Peder Gunnar Eriksen f Marie Johanne Henriksen f Arne Pedersen f Alvin Sigmund Nilsen f Thor-Åge Braaten f Samuel Skogstad f Edda Konstanse Bjerkli f Inger Petrea Richardsen f Hermann Wuttudal f Tor-Håvard Hansen f Hildur Samuelsen Kvamme f Grete Berntine Sandnes Harald A. J. Pedersen f Torgun K. Gulbrandsen f Halfrid Hansine Torsmo f Ragnhild Kaspara Rasch f Mary J. Nygaard Gylstrøm f VIGDE: Nathalie Johannessen og Stian Johannessen Gunn Marit Nordberg og Idar Peter Langstrand Ingrid Hestdal Abrahamsen og Jørn Ole Liland Johansen Inger-Marie Blomli og Kim Daniel Hansen Ingrid Marie Johansen og Aleksander Nilsen Wenche Pettersen og Jan Birger Johnsen Stine Storslett Lund og Lars Erik Skogen Sæterbø Anne Inger Nilsdatter Eira og Ronny Lilleng Monica Bøklepp og Øyvind Tomassen Hildegunn Simonsen og Jørn Raymond Henriksen Tanja Elin Jensen og Andreas Granberg Katrine Steinsvik og Eivind Vangen Karina Elisabeth Nyborg og Stein Rune Dyrnes Lisa Marlen Heiestad og Bjørn-Åge Flatjord Marte Johnsen Gamst og Espen Rasmussen Trollvik Ellen Vibeke Mikkelsen og Mats Båtnes Gunni Elvira Semmler-Jakobsen og Jon Konrad Toralf Jakobsen Silje Johansen og Mats-Arthur Isaksen Margrethe Pedersen Johansen og Kay Arne Bøklepp. 9

10 EReguleringsplan for Kirkebakken Like før menighetsbladet gikk i trykken fikk vi følgende glad-nyhet: Nordreisa kommunes driftsutvalg har godkjent planen ved første gangs behandling og lagt den ut til 30 dagers offentlig ettersyn. Et kritisk punkt er passert! Vi publiserer også skissen her slik at man kan danne seg et bilde av hvordan det kan bli. Legg merke til at det blir en ny gangvei fra kirka (øverst i bildet). Denne legges langs kirka på kirkegården, og vil krysse bilvegen som i dag går til Moan skole. Med tida vil bilveien bli omgjort til gang- og sykkelvei (i flg. kommunens plan). Da blir området mellom 10 kirka og menighetshuset et langt roligere sted enn slik det er nå. I tillegg til de parkeringsplassene som vises på skissa, vil kommunen anlegge et nytt parkeringsfelt på motsatt side av Muonioveien. Barnehagen med de fire avdelingene har sine utearealer vendt mot sør og øst; et område som i dag stort sett er skogkledt. Dette vil bli opparbeidet slik bildet viser; og deler av skogen vil da utgjøre ungene sin «Eventyrskog». Olaf Hunsdal

11 ANNONSE-EX TRA FOR KIRKEBAKKEN-PROSJEKTET NYHET NYHET Bestill Bestill Bestill vår NYE vår NYE vår NYE HUSBOK HUSBOK GRATIS GRATIS GRATIS norskehus.no norskehus.no norskehus.no Har du noe du skulle gjort? god hjelp gjør jobben enklere Her er noe av det vi kan hjelpe deg med: BETONGSERVICE A/S Industriveien 24, Sørkjosen Tlf Rosenborg Rosenborg Reklame Rosenborg Reklame NOHU0085 Reklame NOHU0085 NOHU0085 Tegning av bolig, hytte, tilbygg og garasje Byggesøknader og godkjenninger Masseberegning, prosjektering og tilbud Byggeteknisk rådgivning Energirådgivning (ENOVA-godkjent) Benytter du oss til energirådgivning kan du få off. støtte til oppgradering av din bolig! Glassmestertjenester Taksjekk og energibefaring Tegning av kjøkken, bad og garderobe Vi er forhandler av Sigdal og Marbodal kjøkken Utleie av verktøy, stillas og utstyr Skaffe dyktige håndverkere og fagfolk Alt du trenger til hus, hytte og hage Sentral godkjenning tiltaksklasse II Våre åpningstider: Man-fredag: Torsdag: Lørdag: Hovedveien 16, 9151 Storslett, Tlf

12 ANNONSE-EX TRA FOR KIRKEBAKKEN-PROSJEKTET Annonsene på denne og foregående side er solgt til spesialpris til inntekt for Kirkebakkenprosjektet. Til sammen har de innbragt kr Vi takker for støtten! Nordreisa sanitetsforening Nordreisa Nordreisa - Tlf

13 EUtskifting av tverrbenkene i kirka Det har i lang tid vært et ønske fra kirkegjengere og ansatte i Nordreisa kirke at man gjør noe med tverrbenkene som står fremme i kirken. Ved konserter i kirken må man ofte demontere benkene for å gjøre plass til orkester o.lign. Likens føler mange det ubehagelig ved begravelser når de nærmeste pårørende må sitte på utstilling under bisettelsen. Nordreisa menighetsråd har hatt dette på agendaen i lang tid nå. Vi ønsker nå at man bytter ut benkene med stablestoler som plasseres vendt fremover i kirkerommet. Disse vil være lette å flytte ved konserter og andre arrangement. I tillegg må dagens rørovner fjernes og erstattes med annen oppvarming. I denne saken konsulterer vi både biskopen og Riksantikvaren. Når de nødvendige godkjenninger forligger må imidlertid økonomien være på plass før dette kan realiseres. Roy Hansen EBibelgruppe Studiegruppe/bibelgruppe med tema «fra søndag til søndag». Vi møtes annenhver onsdag hjemme hos deltakere. Kontaktperson: Anne Grete Eng EKirkeforening Kirkeforeningen møtes 3. onsdag i hver måned, kl på Guleng. Ta gjerne med gevinst til åresalg. Kontaktperson: Eli-May Grønlund EGave til Nordreisa kirke En gavmild person har gitt kroner til Nordreisa kirke. Det er besluttet å kjøpe inn nye salmebøker for hele beløpet. Vi vil gjennom menighetsbladet takke for gaven. 13

14 ENy salmebok Den norske kirke har fått ny salmebok som ble tatt i bruk fra 1. søndag i advent. Det er en lang prosess som ligger bak det endelige resultatet. Fra det første vedtaket om arbeidet med ny salmebok ble gjort har omkring fem tusen salmer blitt veid og vurdert. Som den forrige offisielle salmeboka fra 1984 heter også denne Norsk salmebok, men for å skille mellom disse to utgavene bruker vi gjerne årstallet 2013 på den nyeste, eller forkorter med NoS (1984-versjonen) eller N13 (den nyeste). Menighetens valg av salmebok er en viktig sak og skal derfor behandles av menighetens høyeste organ som er menighetsmøtet. Menighetsrådet gjorde 6. november en innstilling i saken, og menighetsmøte ble avholdt i etterkant av salmekveld 12. november. Dette ble kunngjort både i avis og i gudstjenesten 10. november. Menighetsmøtet fattet enstemmig vedtak om at Norsk salmebok 2013 erstatter NoS. Landstads reviderte kirkesalmebok videreføres som hovedsalmebok for 1/3-ordninga; dvs. høymesser med skriftemål. Hva inneholder så den nye salmeboka? Akkurat som M. B. Landstad i 1869 har komiteen bak Norsk salmebok 2013 ønsket å ha med salmer fra hele kirkens historie opp til egen samtid. Hos Landstad gikk det en rett geografisk linje gjennom kirkehistorien fra Tyskland til Norge via Danmark. Riktignok var det gammeltestamentlige Midt-Østen og oldkirkens grekere og latinere også representert, men da helst i form av gjendiktninger ved Luther, Landstad og andre nordeuropeiske salmediktere. Med Landstads reviderte kom en del salmer fra våre nærmeste naboer i Norden og Storbritannia. Norsk salmebok av 1984, og da særlig tilleggssalmeboken Salmer 1997, hadde med salmer fra hele den verdensvide kirke. Med på kjøpet fikk vi da også en stor økning i sjanger; fra reint nordeuropeiske høykirkelige salmer til salmer fra bedehusene på Sørog Vestlandet, fra misjonsmarkene i Afrika, Amerika og Asia, fra gospel- taizé- og andre tradisjoner. Salmer 1997 var for øvrig første offisielle salmebok som inneholdt samiske salmer. Med N13 har denne utviklinga fortsatt. Sjangerbredden har økt ytterligere, og noe kan 14 Bilde på Instagram. Gjengitt med tillatelse. skrives «i vår favør» Nå er også deler av vår bedehustradisjon tatt med i salmeboka. Av de 15 kvenske salmene som man finner i N13 er størsteparten kjent fra Vekter-rop-tradisjonen. Også blant de lulesamiske salmene finner vi kjent stoff fra Sions sånger- og Vekter-rop-tradisjonen. Flere av melodiene er oppgitt som folketoner fra steder i Nord-Troms som Manndalen og Skibotn. Til sammenligning hadde NoS kun én eneste melodi fra Nord-Norge; «Kristus kom med vann og blod» med folketone fra Mo i Rana. For øvrig har salmebokkomiteen hatt som målsetting å gjøre N13 til ei salmebok for kirke og hjem slik det står på tittelbladet. Dermed er det gjort plass til en del salmer som neppe vil bli brukt i gudstjenestene, men som gjerne kan synges hjemme. For eksempel finner vi kapitlene «Ved sengen» og «for de minste» som maner til salmesang sammen med barn. Bakerst i salmeboka finner vi dessuten en rikholdig bønnebok med bønner for de fleste av livets situasjoner pluss Luthers lille katekisme og noen enkle liturgier for bl.a. tidebønner og privat skriftemål. Inntil økonomien tillater et større innkjøp får vi nøye oss med noen få eksemplarer av N13 som vi har kjøpt inn til kirkekontoret. Men alle salmeinteresserte som vil kan gjerne komme innom kontoret for å ta boka i nærmere øyesyn og slå av en salmeprat. Boka er også å få kjøpt i bokhandelen på Storslett, så det er bare å følge salmebokkomiteens oppfordring om å ta boka i bruk - i kirke og hjem. Peter Vang

15 Okhaldunga times Bisnu gir ikke opp håpet. Hun kom til Okhaldhunga fra et nabofylke. Mange hadde anbefalt henne å gå hit for å få et levende barn. Hun er 35 år og har tidligere mistet seks barn, alle i slutten av svangerskapet. Den første mannen forlot henne fordi hun ikke kunne gi ham levende barn. Nå har hun fått en ny ung mann, bare 22 år, men full av omsorg for henne. Han har tatt henne med hit. Sammen håper de på å få med seg et levende barn hjem. I løpet av den siste måneden er det kommet to til fra nabofylket i nord, men de kom ikke i tide: Den ene kom fra sykehuset i nord der det ikke var noen doktor da hun fikk svangerskapsforgiftning. Bevisstløs og med kramper ble hun fraktet to dager hit. Det døde barnet ble tatt ut med vakuum, men mor overlevde. Den andre bor også langt mot nord, og begynte å blø ved termin. Mannen hyret bærere og la i vei. Etter fire dager kom de fram, men da hadde livmoren sprukket og barnet var dødt. Det ble øyeblikkelig operasjon da de nådde fram. Det døde barnet ble fjernet fra bukhulen, livmoren lot seg heldigvis sy sammen, og mor overlevde. Nå ligger de her begge to, uten barn, men lever selv som ved et under. Sandesh familie går fornøyde hjem. Sandesh har cerebral parese og er sterkt tilbakestående. Han ble født hjemme, og fødselen var vanskelig. Morens første barn hadde dødd under fødselen, også den skjedde hjemme. De kommer fra nabofylket i øst. Nå ville de så gjerne få et friskt barn, og var blitt anbefalt å gå hit. De kom tidlig, 45 dager før termin. Så bodde de på Ventehjemmet i halvannen måned, og nyttet tiden godt. Sandesh fikk opplæring og fikk pottetrening. Han lærte å sitte og å krabbe, og han trente masse på å gå. Han var en stor oppmuntring for oss alle med sitt store smil som han hilste oss med. To dager etter fødselen legger de i vei hjem i regnvær. Bil først, deretter en dagsmarsj hjem. En tøff barselkvinne og en lykkelig familie vender hjem. Nordreisa menighet har fra 2013 forlenget avtalen med Normisjon om å støtte sykehuset i Okhaldunga i Nepal, og særlig barnehelse- og ernæringsprosjektet. Dette er et svært viktig arbeid i kampen mot underernæring og barnedødelighet i et av verdens fattigste land. Les mer på våre hjemmesider Husk at du kan gi en gave til konto Merk med prosjektnr

16 EPersonlig samtale Dersom du har behov for å samtale med en prest om personlige ting eller å få åndelig veiledning, skal du ikke være redd for å ta kontakt med én av de tre prestene i menigheten. Du finner telefonnumrene til oss lenger ned på denne sida. Du kan også henvende deg til ekspedisjonen på kirkekontoret for å be om dette. Telefonnummer Det er også mulig å avtale soknebud, det vil si at presten kommer hjem til deg med nattverden når du selv ikke klarer å ta del i menighetens nattverd i kirka. EOm gudstjenesteannonsering Vi har som kjent ny gudstjenesteordning i soknet som gjelder fra 1. søndag i advent Denne ordninga er todelt og annonseres som «Høymesse» eller «Høymesse med skriftemål». Sistnevnte ligner mest på den gamle høymessen av 1920 mens «Høymesse» har litt nyere tekstog melodimateriale. Når vi feirer «Familiegudstjeneste» er det en noe forkortet utgave av «høymesse» - som regel uten nattverd Nordreisa kirkekontor - tlf Ekspedisjon: mandag-torsdag kl Hjemmeside: E-post: 16 Kirkeverge Sissel Skogvold k m Sokneprest Bjørn Ivar Hammervold k m Prost Hans Erik Schjøth k m Prostiprest Hans Olav Westen k m Kirketjener Per-Håvard Steinsvik m Kirketjener Mats Årsjø m Kantor Peter Vang k m Sekretær Ann-Peggy Mikalsen k Trosopplærer Tove Reibo m Menighetsrådets leder Olaf Hunsdal m Kontonummer for gaver: Rotsund kapellforening Gaver til kirken Oksfjord kapellforening Menighetshus Kirkeforeningens Vannposter til blomsterfond Nordreisa kirkegård

17 EMin salme Marit Isaksen i Oksfjord ble i forrige nummer utfordra av Linda Olsen. Marit forteller at salmen «Det er makt i de foldede hender» har betydd mye for henne og familien opp gjennom årene. Salmen er skrevet av Trygve Bjerkreim i Den står i den nye salmeboka på nr. 631 under kapittelet «bønn og forbønn». Marit sender Min salme-stafettpinnen videre til Sigmund Henriksen i Sørkjosen. Det er makt i de foldede hender, i seg selv er de svake og små. Men mot allmaktens Gud du dem vender, han har lovet at svar skal du få. Refr.: Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det drøyer, det fram dog skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud: Kall på meg, og du hjelpen skal få. Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år. Om du tålmodets lekse må lære, himlens bønnesvar engang du får. (refr.) Det er makt i de foldede hender, når i Frelserens navn du får be. Og en gang, når du livsløpet ender hvert et bønnesvar klart skal du se. (refr.) FREDET KULTURMINNE Dato 30. mars 1942 Havnnes handelssted, gnr. 80, bnr. 1 i Nordreisa kommune STORSLETT

NR. 4 2013. Foto: Gunn-Karin S. Larsen

NR. 4 2013. Foto: Gunn-Karin S. Larsen NR. 4 2013 Foto: Gunn-Karin S. Larsen 1 Et møte som forandret liv AV MARIANNE HAUGVIK HANSSEN På en gudstjeneste i Uganda i januar 2010 prekte presten om at 2010 skulle bli miraklenes år. Jeg husker at

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr 1, 2013. tema: Ny start Ung vekst Ny i bygda Kulturlandskapet

Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr 1, 2013. tema: Ny start Ung vekst Ny i bygda Kulturlandskapet Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr 1, 2013 tema: Ny start Ung vekst Ny i bygda Kulturlandskapet 1 leder Av Anfinn Kolberg Nå også med farger Dette nummeret av Kirkenytt betyr en ny start

Detaljer

Menighetsblad. Flekkefjord & Hidra. Andakt Diakonens Hjørne Min Salme Min barndoms jul Adventshilsen fra Madagaskar og Spania Julekonserter på Hidra

Menighetsblad. Flekkefjord & Hidra. Andakt Diakonens Hjørne Min Salme Min barndoms jul Adventshilsen fra Madagaskar og Spania Julekonserter på Hidra D E N N O R S K E K I R K E S Menighetsblad Flekkefjord & Hidra NR. 5 2010 Årgang 59 Gjør døren høy, gjør porten vid! Den ærens konge kommer hit! Han hersker over alle land og er all verdens frelser sann.

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Fellesskap i troen - rom for livet. Satser på barna i Sandviken

Fellesskap i troen - rom for livet. Satser på barna i Sandviken SAND VIK EN MENIGH ET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen N R 1, 9 7. Å R GA N G M A RS 20 14 SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. Satser på barna i Sandviken Kongens

Detaljer

Sportsgudstjeneste. se side 5

Sportsgudstjeneste. se side 5 Påskemåltidet -frihetsfest i hjemmet Sportsgudstjeneste se side 4 se side 5 Konfirmantmusikal se side 5 MENIGHETSBLAD FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.2 2009 55. ÅRGANG Skjærtorsdag Langfredag

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Line Helganger har vært klokker i Heggen kirke i to år nå. Fra 1. januar 2004 slutter hun pga. økt innsats om skolearbeidet.

Line Helganger har vært klokker i Heggen kirke i to år nå. Fra 1. januar 2004 slutter hun pga. økt innsats om skolearbeidet. Side 2 Modum prestegjeld Modum kirkekontor Kapellvn., 3340 Åmot Kontortid 9-14 Tlf. 32 78 32 30, fax 32 78 40 24 E-post: kirkekontor@modumkirke.no www.modumkirke.no Kontor for heltidskirketjener Heggen,

Detaljer

Ta godt i mot konfirmantene!

Ta godt i mot konfirmantene! Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2015 Årg. 27 Jorda du skapte Jorda du skapte, nå gråter den stille. Kyrie, kyrie. Hvis ingen her vil høre - hvem trøster jordas barn? Kyrie eleison. Tankene

Detaljer

Julegaver sikret INNHOLD. Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5

Julegaver sikret INNHOLD. Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5 Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5 Julegaver sikret INNHOLD Konfirmantleir på Sømliøya...... side 2 Dun kirke rockes... side 3 Namdalen tar kaka - sier biskop Tor Singsaas................ side 4 Ka sa vi før.....

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen:

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen: @:men ASKØY MENIGHETSNYTT Menighetsbygging s:6 Julekonsert på Herdla s:11 nr. 6- des. 2006 side 2-3 Besøk i bokladen i bergen: Maria-ikoner og et gledens budskap Å drive butikk på idealistisk basis Tekst

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem

Menighetsblad. odum. Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem Nr. 4 Desember 2013 e. Kr. Årgang 82 odum Menighetsblad Juleandakt side 4 4 i kirken side 6 Sangeren Olav Werner side 12 Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog

Detaljer

"Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes.

Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes. Nr. 2 april 2009 e. Kr. Årgang 78 Hans Nilsen Hauge og Modum side 10 Mot vår i en ny kirke og Nykirke side 8 Frivillighetsprisen side 6 "Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle nytt år! VARDØ KIRKE

for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle nytt år! VARDØ KIRKE for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle Vi en ønsker fredelig alle jul en og fredelig et riktig jul godt og nytt et år! riktig godt nytt år! VARDØ KIRKE LEDEREN HAR ORDET: Juleforberedelser

Detaljer