Nordreisa menighetsblad. Nr. 1 Vinter 2013/14 Årgang 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordreisa menighetsblad. Nr. 1 Vinter 2013/14 Årgang 32"

Transkript

1 Nordreisa menighetsblad Nr. 1 Vinter 2013/14 Årgang 32 1

2 EEn bønn før jul Når høytiden nærmer seg, kommer forespørslene fra menighetene: Blir det en hilsen i år fra biskopen til menighetsbladet? Det er en glede å få slike henvendelser. Da jeg satte meg ned ved skrivebordet, stirret jeg lenge ut i luften mens datamaskinen surret. Hva skal jeg skrive til menighetene i år? Jeg har jo skrevet slike hilsener i snart tolv år. Advents- og juletiden er i vårt land etter hvert blitt et symbol på den urealistiske visjonen om en endeløs materiell utvikling som skal skjenke verden fullkommen lykke. Det er langt fra de fattiges kår i Betlehem til våre julebord og gavehauger under juletreet. Det er veldig langt fra Midtøsten og hit. For flere og flere blir drømmen om den fredfulle og velsignede høytiden et mareritt. Den fineste høytiden kan blir den verste. Hva tenker vi om den forestående høytiden? Bærer den håpet med seg, håpet om noe godt? Håpet er en livsviktig indre kraft. Det holder oss oppe selv når alt virker umulig. Derfor må vi verne om håpet. Da kan vi arbeide for en god jul og en bedre fremtid i det nye året. - biskopens julehilsen til menighetene Størst er håpet sier kirkefader Augustin. Apostelen Paulus sier at kjærligheten er størst. Kanskje kan vi denne høytiden kombinere begge deler: Å ta oss av hverandre og dem som trenger det, slik at gode ting kan skje! Håp og kjærlighet. En god begynnelse er å be en bønn som dette eller en annen bønn som forberedelse til høytiden: Gud, gi oss jul! Ikke en jul bare med stress, ikke en jul bare med julegaver og mat, ikke bare en jul bare med lys, stemning og minner. Gi oss en jul under Jesu øyne, med ham som vår gjest, enten i skikkelse av en fremmed ved vårt bord eller nærværende i en bøsse for nødlidende, en jul med Jesus, usynlig, men som velsigner alt, en jul med glede og latter i alvoret, en jul med den fred som overgår all forstand. Gud, gi oss jul! Per Oskar Kjølaas 2

3 EHuset - kan vi begynne å glede oss? I førjulstida 2013 begynner vi å skimte konturene av et bygg. Det ligger mellom kirka og den gamle brannstasjonen; plassert langs vegen til Moan skole, nedafor bakken der det enda er mest olderskog. Enda ei stund må vi nøye oss med å se det for vårt indre øye: Når vi kommer ut kirkedøra og trenger enda mer av fellesskap, om det er i glede eller sorg, så ligger huset der og ønsker oss velkommen. Den nye gangvegen fra kirketrappa slynger seg mot en lys og åpen inngang i menighetshuset. Om det er en sollys junikveld og salmeaften, eller når ei mørketidsstund i kirka er over; så ledes vi gjennom inngangspartiet av glass og inn i et forrom, med størrelse og utrustning til å ta imot mange. Her er plass i denne foajeen; plass til hilsen, plass til smil, til noen ord, og plass til farvel. Videre inn i byget kommer vi til en romslig, god sal med et tilhørende storkjøkken. I dette huset vil det bli servert og delt mye. Gjennom de store vinduene i sørfasaden ser vi stolthetene Jyppyrä og Storeste. Vi er i sentrum. Huset gjør vi til et sentrum. Det blir en «ladestasjon» for kropp og sjel! Ansvarlig redaktør: Sissel Skogvold Redaksjon: Menighetsstaben Layout: Peter Vang Trykk: Fagtrykk Idé as Kontonummer: Forsidebildet: Nordreisa kirke i fullmånelys. Foto: Rune Jensen Ser du mulighetene? I tillegg til arrangementer knyttet til kirkelig virksomhet, som Nordreisa Menighetsblad kirkekaffe, trosopplæring, konfirmasjonsundervisning, babysang, annet barne- og ungdomsarbeid, forsamling, korøvelser med mye mer, er menighetshus-delen til bruk for alle innbyggerne i Nordreisa. Behovet for samlingshuset er stort, vi vil ha masse glede og nytte av det: Selskaper ved dåp og bryllup; samling ved begravelser; private arrangement ved fødselsdag og familietreff. Bedrifter, lag og foreninger er velkommen med sine konferanser, messer og møter. Huset vil utvilsomt berike samfunnet vårt. «Bo-lyst» er et artig begrep. Huset vil bidra til økt bo-lyst i Nordreisa. Og huset er større enn som så. Andre etasjen vil i tillegg romme kirkekontorene, mens førsteetasjen har menighetsbarnehagen med sine fire avdelinger. Tør vi så å glede oss allerede? konseptskisse. Bla om for det store bildet Prosjektet avhenger av så mye og så mange. Vi vet at vi er avhengig av positivisme fra Nordreisa kommune; og det har vi møtt både hos politikere og i administrasjon. Husbanken likeså. Signalene fra banken er bra. Konkurransen om totalentreprisen på bygget ble av i alt seks tilbydere, vunnet av en av bygdas egne entreprenører. En fersk reguleringsplan 3

4 for Kirkebakken-området ligger til behandling i kommunen. Så sprer det seg noe i disse dagene. Og det som sprer seg er noe av det aller viktigste for at prosjektet; at huset skal reise seg, at livet inne i huset skal bli til gangs og glede: EN- TUSIASME!!! Folk begynner å røre på seg; spør, er nysgjerrig, hører nytt. Og så vet vi det med ett; det er vi som må gjøre det. Plutselig er ei forening dannet til inntekt for formålet; og kirkeforeninga har fått ny giv. Enkeltpersoner engasjerer seg; - samler inn penger, gir gaver, og ideene florerer. Det er ikke «Statskirka», det er ikke kommunen, det er ikke engang Husbanken; men det er VI som skal gjøre det. Her blir det mer enn hus, her blir det menighetsbygging, her blir det samfunnsbygging, - her blir det liv og bo-lyst. Ja, vi kan glede oss! Olaf Hunsdal EOm barnehagen Denne barnehagen kalles menighetsbarnehage. Hva vil det si? - Det vil si at det er en barnehage som eies av Nordreisa menighet og har et eget styre. Alle i Nordreisa kommune kan bruke barnehagen. Vi følger den kristne formålsparagrafen der det står at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Den skal bidra til å gi barna kunnskaper, erfaringer og opplevelser av den kristne tro og tradisjon. Vi skal følge våre tradisjoner ved høytidene spesielt, og samarbeide med kirka. Fortell oss litt mer om barnehagen. Hvordan blir den? - Det blir en 4-avdelings barnehage hvor to avdelinger (slik vi ser det nå) blir for barn fra 0-3 år, én avdeling fra 0-6 år og én avdeling fra 3-6 år. Alle avdelingene får hver sin inngang med sin fargekode. Det blir en barnehage som har avdelinger men med en åpnere løsning enn standardavdelinger, det kan åpnes opp med skillevegger og det blir store vinduer. Dette gjør at det blir bedre oversikt over alle barna og det blir lettere å samarbeide i hverdagen. Barnehagen får også flere små rom som kan invitere til drama, forming, lek og så videre. Dette for å kunne ha mindre grupper sammen. I barnehagen blir det to kjøkken som blir 4

5 Konseptskisse av Kirkebakken sett fra Muoniovegen. Geir Lyngsmark bruk! Vi kan også bruke den til store fester vi har i barnehagen, til utstillinger, fellessamlinger og så videre. Men er ikke salen oppe tenkt å være en menighetssal med de aktiviteter som naturlig hører til der? - Ja, selvfølgelig det også. Men de aller fleste aktivitetene som hører til menighetssalen foregår jo på kvelder og i helger, og da har jo barnehagen fri. Skulle noen ønske å ha et minnesamvær eller lignende i menighetssalen på en ukedag vil barnehagen naturligvis være fleksibel og ikke være i veien for det. Huset er jo et flerbrukshus der vi gir rom for hverandre. moderne og tilpasset barna, det skal gi rom for at barna skal kunne delta i matlaging og det som hører med. Vi skal ansette en styrer, fire pedagogiske ledere og åtte assistenter/fagarbeidere. Den ene siden av barnehagen blir innredet til de voksne. Der blir kontor til styrer, kontor med arbeidsplass til alle ped.lederne, møterom, pauserom osv. Det er viktig å legge til rette for god planlegging, evaluering og samarbeid. Når det er vinterkaldt og «land-vind» kan vel barna bruke salen oppe? - Ja, det kan de. Og det er en fantastisk mulighet! Den kan vi bruke kjempemye i det daglige, for eksempel til grovmotorisk trening! Vi kan spille ball, leke sisten, løpe, hinke, krype, ja, alt man kan ønske seg å gjøre i en gymsal med små barn. Det skal være utstyr til allsidig Hvordan tror du lekeområdet ute vil bli? - Jeg tror det blir spennende, med mye stimulering av grovmotorikken. Det skal gi litt utfordringer samtidig som det skal være veldig morsomt for barna å være ute. Vi tenker at det skal være en eventyrskog i det ene hjørnet av tomta der vi kan gjøre mye morsomt, vi kan lage gapahuk, stier, fuglekasser, lage mystikk og lage fest. Ellers vil plassen være allsidig med ulendt terreng, lekehus, litt asfalt, benker og bord, sandkasser, lekeapparat med sklie, disser og mye annet. Olaf Hunsdal og Line Bergland Johansen Mer om prosjektet på side 12 5

6 EGudstjenester i Nordreisa sokn 13. april, Palmesøndag Høymesse kl. 11. Hverdagsklubben deltar 17. aug., 10.s. i treenighetstida Høymesse med skriftemål. Stevnegudstj. 17. april, Skjærtorsdag Høymesse med skriftemål kl april, Langfredag Pasjonsaften kl april, Påskeaften Påskenattsmesse kl sept., 13.s.i treenighetstida Familiegudstjeneste kl 11. Konfirmantpresentasjon 21. sept., 15.s.i treenighetstida Høymesse med skriftemål kl 11 Nordreisa kirke 5. januar, Kr. åpenbaringsdag Høymesse kl januar, 3. sønd. i åpenb.tida Familiegudstjeneste kl.11 Utdeling av 4-årsbok 2. februar, 5.sønd.i åpenb.tida Høymesse m.skriftemål kl. 11 markering av samefolkets dag. 23. februar, Kr. forklarelsesdag Festgudstjeneste ifm. 200-års jubileum for grunnloven kl mars, Fastelavnssøndag Høymesse kl mars, Askeonsdag Fastegudstjen. Skriftemål. kl mars, Maria Budskapsdag Familiemesse m. nattverd kl mars, 3. søndag i fastetida Høymesse med skriftemål kl april, Påskedag Høytidsgudstjeneste kl mai, 3. søndag i påsketida Familiegudstjeneste kl. 11 Småbarnssang deltar 17. mai, Grunnlovsdag 11 Familiegudstjeneste kl mai, torsdag Katekismegudstjenester kl.17:30 og kl mai, 6. søndag i påsketida Konfirmasjonsgudstjenester kl. 10 og kl 12:30 8. juni, Pinsedag Høytidsgudstjeneste kl juni, 3. s.i Treenighetstida Høymesse med skriftemål kl. 11. Stevnegudstjeneste 13. juli, 5. s. i treenighetstida Høymesse med skriftemål kl august, 8. s. i treenighetstida Høymesse kl 11 Rotsund kapell 12. jan., 2. s. i åpenbaringstida Høymesse med skriftemål kl feb., 6. s. i åpenbaringstida Familiegudstjeneste kl 11 Utdeling av 4-årsbok 9. mars, 1. søndag i fastetida Høymesse kl april, 2. påskedag Høytidsgudstjeneste kl mai, grunnlovsdag Familiegudstjeneste kl 09: mai, fredag Katekismegudstjeneste kl 18 1.juni, søndag før pinse Konfirmasjonsgudstjeneste kl juni, 2. pinsedag Høytidsgudstjeneste kl 11 6

7 6. juli, 4. sønd. i treenighetstida Høymesse med skriftemål kl aug.,11.sønd.i treenighetst. Høymesse kl 11 Storvik grendehus 16. februar, Såmannssøndag Høymesse med skriftemål kl april, 2. søndag i påsketida Høymesse med skriftemål kl sept., 15.søn.i treenigh.tid Familiegudstjeneste kl 17 Friluftsgudstjenester 17. april, Skjærtorsdag Sikkajavre kl juni, Treenighetssøndag Kvennes kl 11. Nattverd 17. aug., 10.søn.i.treenigh.tida Pilteridalen kl 12 Oksfjord og Straumfjord kapell 26.januar, 4.søn.i åpenbar.tida Høymesse med skriftemål kl februar, Såmannssøndag Familiegudstjeneste kl 11 Utdeling av 4-årsbok 16. mars, 2. søndag i fastetida Høymesse kl april, Påskedag Høytidsgudstjeneste kl mai, 4. søndag i påsketida Familiegudstjeneste kl juli, 7.sønd.i treenighetstida Høymesse kl aug., 12.søn i treenighetst. Høymesse kl sept.16.søn.i treenighetst. Familiegudstjeneste kl 11 E E Havnnes grendehus 26. januar, 4. søn.i åpenb.tida Høymesse med skriftemål kl mai, Kristi himmelfartsdag Høymesse med skriftemål kl juli, Olsok Høymesse med skriftemål kl 16 E Bergmo bedehus 8. juni, Pinsedag Kvensk/norsk gudstjeneste kl september, Vingårdssøndag Høymesse med skriftemål kl 18 E E Institusjonsgudstjenester Bo- og Kultursenteret (kl 11) 9. januar 6. februar 6. mars 3. april 15.mai 12. juni 10. juli 14. august Sonjastua (kl 11:30) 23. januar 13. februar 13.mars 10. april 29. mai 26. juni 17. juli 21. august E Med forbehold om endringer. Se også gudstjenesteannonsen i avisene. 7

8 ETrosopplæring LYS VÅKEN Disse flotte 11-åringene var med på gjøre årets LysVåken-arrangement i Nordreisa kirke til en flott opplevelse. De deltok aktivt i gudstjenesten, noen leste tekster under dåpen, andre ledet samlingsbønnen, og alle var med på en fin dramatisering av dagens prekentekst. I tillegg dekorerte de kirka med egne lys og lysglass, og bidro med flott fremførelse av LysVåken-sangen. VÅRENS TILTAK Babysang - passer for alle barn opptil ett år. Vi møtes på biblioteket og har en samling der vi synger og leker i lag. Barnas behov for mat, søvn og kos blir høyt prioritert underveis. Vi bruker både kristne sanger og andre barnesanger samt sangleker og bevegelsessanger. Oppstart: onsdag 8/1 kl Videre: 6/2, 13/3, 3/4, 28/4. Søndag 4/5 kl. 11: Gudstjeneste Småbarnssang - passer for alle barn mellom ett og fire år. Vi har med noen sanger fra babysang og lærer nye sanger tilpasset barnas alder og aktivitetsbehov. Etter sangstunden har vi fruktstund, der vi kan roe oss ned, prate litt og utforske kirkerommet. Oppstart: mandag 10/2 kl Videre: 17/2, 24/2, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3, 7/4, 28/4. Søndag 4/5 kl. 11: Gudstjeneste 8 Duplo-samling med Barabbas - et tiltak for femåringer. Barabbas forteller historien om påsken i en bildefortelling med duplofigurer. Barna synger sanger og snakker om historien vi har hørt. Selvfølgelig får vi også leke med Duplo, og vi spiser et lite måltid sammen. Målgruppe: 5 år (født i 2008) Lørdag 12/4 kl Hverdagsklubb år - vi skal lese i Bibelen, synge, se film, ha ulike aktiviteter og delta på en gudstjeneste. Vi er med på å arrangere Duplosamling for femåringene. Kanskje setter vi også opp et skuespill? Oppstart: torsdag 20/2 kl Videre: 27/2, 20/3, 27/3, 3/4, 10/4 Lørdag 12/4 kl : Duplo-samling Søndag 13/4 kl : Gudstjeneste Utdeling av 4-årsbok - hvert år blir alle fireåringer invitert til kirka for å motta en flott 4-årsbok. Boka inneholder sanger, bibelfortellinger og hverdagshistorier. Under utdelingen av boka får hvert barn komme opp for å hente sin bok, og vi synger flere sanger fra boka. Nordreisa kirke: 19/1 Rotsund kirke: 9/2 Oksfjord/Straumfjord: 16/2 Tove Reibo

9 ESlekters gang Døpte: Elian Eriksen Thea Victoria Skorpen Hanna Skjelsbæk Johannes Mariussønn Hallen Leon Oliver Karlsen Ola Bjørklund Johanna Elise Nyvoll Vangen Tobias Isaksen Simon Pettersen Amanda Kiil Fagertun Leah Johannessen Sandvand Sara Constanse Rogn Henriksen Johan Henrik Hammari Signe Alvida Anthun Ellen Marie Rasch Malin Henriksen (Stadf.) Frida Henriette Hansen (Stadf.) Tilje-Levie Koht Aronsen Selma Remysdatter Andersen Amalie Lorentsen Helena Marie Wigdel-Nordberg Martin Nyvoll Ella Myrslett Bakke Maiken Molberg Edmund Steinsvik (Stadf.) Kasper Bratland Felix Evanger Thelma Eriksen Lieungh Emil André Olsen Ela Prøsch-Bilden Einar Leander Severinsen Westermann Emma Amalie Andersen Severinsen William André Jacobsen Vanessa Norum Bekkmo Isabella Miina Thomasjord Samuel Bakke Emil Paulsen Jonas Elvestad-Myrslett Carmen Sasha Myrslett Magnus Leonhard Birkelund Thea Bråten Hoaas DØDE: Olaug Hagny Larsen f.1920 Aurora Larsen f Bjørnar Johansen f Yoi Hansen f Herulf Veibakken f Jan Egil Hansen f Johnny Arnold Johnsen f Astrid Jensine Gamst f Svanhild Johanne Båtnes f Hildur Marie P. Rasmussen f Erling Bruun Larsen f Johan Hans Anselm Borch f Margit Henriette P. Nilssen f Ragnhild Cecilie Seljelund f Aslaug Otilie Lyngstad f Jens Severin Jenssen f Sylva Rønnaug Nilssen f Arne Torbjørn Lund f Lise Mikalda Henriksen f Tordis Albertine Lunde f Olaf Pramli f Asta Margrete Isaksen f John Ole Samuelsen f Gunn Mathisen f Pauline Ågesine Andersen f Agnes Jensen f Ingeborg M. Langhaug f Sverre Idar Rolf Sørensen f Cecil Stark f Asbjørn Johannes Seppola f Hilbjørg A. Thomassen f Eeva-Maria Sieppi f Asbjørn J. Pedersen f Hugo Bruun f Jan Arvid Hansen f Helge Troli f Paul Aimar Oleif Myrheim f Yngve Stavang f Ninni Johansen f Rutt Ingvarda Krudtå f Ågesine Emelie Fossvoll f Randi Olsen f Mari Elisabeth Engen f Petra Margrethe Pedersen f Karl Viktor Hanssen f Aase Gunnbjørg Haugland f Inger-Helene Løkvoll Jenssen f Leif Steinar Rasmussen f Martin Henrik Kristiansen f Åse Jakobine Nyskog f Alf Einar Aspelund f Peder Gunnar Eriksen f Marie Johanne Henriksen f Arne Pedersen f Alvin Sigmund Nilsen f Thor-Åge Braaten f Samuel Skogstad f Edda Konstanse Bjerkli f Inger Petrea Richardsen f Hermann Wuttudal f Tor-Håvard Hansen f Hildur Samuelsen Kvamme f Grete Berntine Sandnes Harald A. J. Pedersen f Torgun K. Gulbrandsen f Halfrid Hansine Torsmo f Ragnhild Kaspara Rasch f Mary J. Nygaard Gylstrøm f VIGDE: Nathalie Johannessen og Stian Johannessen Gunn Marit Nordberg og Idar Peter Langstrand Ingrid Hestdal Abrahamsen og Jørn Ole Liland Johansen Inger-Marie Blomli og Kim Daniel Hansen Ingrid Marie Johansen og Aleksander Nilsen Wenche Pettersen og Jan Birger Johnsen Stine Storslett Lund og Lars Erik Skogen Sæterbø Anne Inger Nilsdatter Eira og Ronny Lilleng Monica Bøklepp og Øyvind Tomassen Hildegunn Simonsen og Jørn Raymond Henriksen Tanja Elin Jensen og Andreas Granberg Katrine Steinsvik og Eivind Vangen Karina Elisabeth Nyborg og Stein Rune Dyrnes Lisa Marlen Heiestad og Bjørn-Åge Flatjord Marte Johnsen Gamst og Espen Rasmussen Trollvik Ellen Vibeke Mikkelsen og Mats Båtnes Gunni Elvira Semmler-Jakobsen og Jon Konrad Toralf Jakobsen Silje Johansen og Mats-Arthur Isaksen Margrethe Pedersen Johansen og Kay Arne Bøklepp. 9

10 EReguleringsplan for Kirkebakken Like før menighetsbladet gikk i trykken fikk vi følgende glad-nyhet: Nordreisa kommunes driftsutvalg har godkjent planen ved første gangs behandling og lagt den ut til 30 dagers offentlig ettersyn. Et kritisk punkt er passert! Vi publiserer også skissen her slik at man kan danne seg et bilde av hvordan det kan bli. Legg merke til at det blir en ny gangvei fra kirka (øverst i bildet). Denne legges langs kirka på kirkegården, og vil krysse bilvegen som i dag går til Moan skole. Med tida vil bilveien bli omgjort til gang- og sykkelvei (i flg. kommunens plan). Da blir området mellom 10 kirka og menighetshuset et langt roligere sted enn slik det er nå. I tillegg til de parkeringsplassene som vises på skissa, vil kommunen anlegge et nytt parkeringsfelt på motsatt side av Muonioveien. Barnehagen med de fire avdelingene har sine utearealer vendt mot sør og øst; et område som i dag stort sett er skogkledt. Dette vil bli opparbeidet slik bildet viser; og deler av skogen vil da utgjøre ungene sin «Eventyrskog». Olaf Hunsdal

11 ANNONSE-EX TRA FOR KIRKEBAKKEN-PROSJEKTET NYHET NYHET Bestill Bestill Bestill vår NYE vår NYE vår NYE HUSBOK HUSBOK GRATIS GRATIS GRATIS norskehus.no norskehus.no norskehus.no Har du noe du skulle gjort? god hjelp gjør jobben enklere Her er noe av det vi kan hjelpe deg med: BETONGSERVICE A/S Industriveien 24, Sørkjosen Tlf Rosenborg Rosenborg Reklame Rosenborg Reklame NOHU0085 Reklame NOHU0085 NOHU0085 Tegning av bolig, hytte, tilbygg og garasje Byggesøknader og godkjenninger Masseberegning, prosjektering og tilbud Byggeteknisk rådgivning Energirådgivning (ENOVA-godkjent) Benytter du oss til energirådgivning kan du få off. støtte til oppgradering av din bolig! Glassmestertjenester Taksjekk og energibefaring Tegning av kjøkken, bad og garderobe Vi er forhandler av Sigdal og Marbodal kjøkken Utleie av verktøy, stillas og utstyr Skaffe dyktige håndverkere og fagfolk Alt du trenger til hus, hytte og hage Sentral godkjenning tiltaksklasse II Våre åpningstider: Man-fredag: Torsdag: Lørdag: Hovedveien 16, 9151 Storslett, Tlf

12 ANNONSE-EX TRA FOR KIRKEBAKKEN-PROSJEKTET Annonsene på denne og foregående side er solgt til spesialpris til inntekt for Kirkebakkenprosjektet. Til sammen har de innbragt kr Vi takker for støtten! Nordreisa sanitetsforening Nordreisa Nordreisa - Tlf

13 EUtskifting av tverrbenkene i kirka Det har i lang tid vært et ønske fra kirkegjengere og ansatte i Nordreisa kirke at man gjør noe med tverrbenkene som står fremme i kirken. Ved konserter i kirken må man ofte demontere benkene for å gjøre plass til orkester o.lign. Likens føler mange det ubehagelig ved begravelser når de nærmeste pårørende må sitte på utstilling under bisettelsen. Nordreisa menighetsråd har hatt dette på agendaen i lang tid nå. Vi ønsker nå at man bytter ut benkene med stablestoler som plasseres vendt fremover i kirkerommet. Disse vil være lette å flytte ved konserter og andre arrangement. I tillegg må dagens rørovner fjernes og erstattes med annen oppvarming. I denne saken konsulterer vi både biskopen og Riksantikvaren. Når de nødvendige godkjenninger forligger må imidlertid økonomien være på plass før dette kan realiseres. Roy Hansen EBibelgruppe Studiegruppe/bibelgruppe med tema «fra søndag til søndag». Vi møtes annenhver onsdag hjemme hos deltakere. Kontaktperson: Anne Grete Eng EKirkeforening Kirkeforeningen møtes 3. onsdag i hver måned, kl på Guleng. Ta gjerne med gevinst til åresalg. Kontaktperson: Eli-May Grønlund EGave til Nordreisa kirke En gavmild person har gitt kroner til Nordreisa kirke. Det er besluttet å kjøpe inn nye salmebøker for hele beløpet. Vi vil gjennom menighetsbladet takke for gaven. 13

14 ENy salmebok Den norske kirke har fått ny salmebok som ble tatt i bruk fra 1. søndag i advent. Det er en lang prosess som ligger bak det endelige resultatet. Fra det første vedtaket om arbeidet med ny salmebok ble gjort har omkring fem tusen salmer blitt veid og vurdert. Som den forrige offisielle salmeboka fra 1984 heter også denne Norsk salmebok, men for å skille mellom disse to utgavene bruker vi gjerne årstallet 2013 på den nyeste, eller forkorter med NoS (1984-versjonen) eller N13 (den nyeste). Menighetens valg av salmebok er en viktig sak og skal derfor behandles av menighetens høyeste organ som er menighetsmøtet. Menighetsrådet gjorde 6. november en innstilling i saken, og menighetsmøte ble avholdt i etterkant av salmekveld 12. november. Dette ble kunngjort både i avis og i gudstjenesten 10. november. Menighetsmøtet fattet enstemmig vedtak om at Norsk salmebok 2013 erstatter NoS. Landstads reviderte kirkesalmebok videreføres som hovedsalmebok for 1/3-ordninga; dvs. høymesser med skriftemål. Hva inneholder så den nye salmeboka? Akkurat som M. B. Landstad i 1869 har komiteen bak Norsk salmebok 2013 ønsket å ha med salmer fra hele kirkens historie opp til egen samtid. Hos Landstad gikk det en rett geografisk linje gjennom kirkehistorien fra Tyskland til Norge via Danmark. Riktignok var det gammeltestamentlige Midt-Østen og oldkirkens grekere og latinere også representert, men da helst i form av gjendiktninger ved Luther, Landstad og andre nordeuropeiske salmediktere. Med Landstads reviderte kom en del salmer fra våre nærmeste naboer i Norden og Storbritannia. Norsk salmebok av 1984, og da særlig tilleggssalmeboken Salmer 1997, hadde med salmer fra hele den verdensvide kirke. Med på kjøpet fikk vi da også en stor økning i sjanger; fra reint nordeuropeiske høykirkelige salmer til salmer fra bedehusene på Sørog Vestlandet, fra misjonsmarkene i Afrika, Amerika og Asia, fra gospel- taizé- og andre tradisjoner. Salmer 1997 var for øvrig første offisielle salmebok som inneholdt samiske salmer. Med N13 har denne utviklinga fortsatt. Sjangerbredden har økt ytterligere, og noe kan 14 Bilde på Instagram. Gjengitt med tillatelse. skrives «i vår favør» Nå er også deler av vår bedehustradisjon tatt med i salmeboka. Av de 15 kvenske salmene som man finner i N13 er størsteparten kjent fra Vekter-rop-tradisjonen. Også blant de lulesamiske salmene finner vi kjent stoff fra Sions sånger- og Vekter-rop-tradisjonen. Flere av melodiene er oppgitt som folketoner fra steder i Nord-Troms som Manndalen og Skibotn. Til sammenligning hadde NoS kun én eneste melodi fra Nord-Norge; «Kristus kom med vann og blod» med folketone fra Mo i Rana. For øvrig har salmebokkomiteen hatt som målsetting å gjøre N13 til ei salmebok for kirke og hjem slik det står på tittelbladet. Dermed er det gjort plass til en del salmer som neppe vil bli brukt i gudstjenestene, men som gjerne kan synges hjemme. For eksempel finner vi kapitlene «Ved sengen» og «for de minste» som maner til salmesang sammen med barn. Bakerst i salmeboka finner vi dessuten en rikholdig bønnebok med bønner for de fleste av livets situasjoner pluss Luthers lille katekisme og noen enkle liturgier for bl.a. tidebønner og privat skriftemål. Inntil økonomien tillater et større innkjøp får vi nøye oss med noen få eksemplarer av N13 som vi har kjøpt inn til kirkekontoret. Men alle salmeinteresserte som vil kan gjerne komme innom kontoret for å ta boka i nærmere øyesyn og slå av en salmeprat. Boka er også å få kjøpt i bokhandelen på Storslett, så det er bare å følge salmebokkomiteens oppfordring om å ta boka i bruk - i kirke og hjem. Peter Vang

15 Okhaldunga times Bisnu gir ikke opp håpet. Hun kom til Okhaldhunga fra et nabofylke. Mange hadde anbefalt henne å gå hit for å få et levende barn. Hun er 35 år og har tidligere mistet seks barn, alle i slutten av svangerskapet. Den første mannen forlot henne fordi hun ikke kunne gi ham levende barn. Nå har hun fått en ny ung mann, bare 22 år, men full av omsorg for henne. Han har tatt henne med hit. Sammen håper de på å få med seg et levende barn hjem. I løpet av den siste måneden er det kommet to til fra nabofylket i nord, men de kom ikke i tide: Den ene kom fra sykehuset i nord der det ikke var noen doktor da hun fikk svangerskapsforgiftning. Bevisstløs og med kramper ble hun fraktet to dager hit. Det døde barnet ble tatt ut med vakuum, men mor overlevde. Den andre bor også langt mot nord, og begynte å blø ved termin. Mannen hyret bærere og la i vei. Etter fire dager kom de fram, men da hadde livmoren sprukket og barnet var dødt. Det ble øyeblikkelig operasjon da de nådde fram. Det døde barnet ble fjernet fra bukhulen, livmoren lot seg heldigvis sy sammen, og mor overlevde. Nå ligger de her begge to, uten barn, men lever selv som ved et under. Sandesh familie går fornøyde hjem. Sandesh har cerebral parese og er sterkt tilbakestående. Han ble født hjemme, og fødselen var vanskelig. Morens første barn hadde dødd under fødselen, også den skjedde hjemme. De kommer fra nabofylket i øst. Nå ville de så gjerne få et friskt barn, og var blitt anbefalt å gå hit. De kom tidlig, 45 dager før termin. Så bodde de på Ventehjemmet i halvannen måned, og nyttet tiden godt. Sandesh fikk opplæring og fikk pottetrening. Han lærte å sitte og å krabbe, og han trente masse på å gå. Han var en stor oppmuntring for oss alle med sitt store smil som han hilste oss med. To dager etter fødselen legger de i vei hjem i regnvær. Bil først, deretter en dagsmarsj hjem. En tøff barselkvinne og en lykkelig familie vender hjem. Nordreisa menighet har fra 2013 forlenget avtalen med Normisjon om å støtte sykehuset i Okhaldunga i Nepal, og særlig barnehelse- og ernæringsprosjektet. Dette er et svært viktig arbeid i kampen mot underernæring og barnedødelighet i et av verdens fattigste land. Les mer på våre hjemmesider Husk at du kan gi en gave til konto Merk med prosjektnr

16 EPersonlig samtale Dersom du har behov for å samtale med en prest om personlige ting eller å få åndelig veiledning, skal du ikke være redd for å ta kontakt med én av de tre prestene i menigheten. Du finner telefonnumrene til oss lenger ned på denne sida. Du kan også henvende deg til ekspedisjonen på kirkekontoret for å be om dette. Telefonnummer Det er også mulig å avtale soknebud, det vil si at presten kommer hjem til deg med nattverden når du selv ikke klarer å ta del i menighetens nattverd i kirka. EOm gudstjenesteannonsering Vi har som kjent ny gudstjenesteordning i soknet som gjelder fra 1. søndag i advent Denne ordninga er todelt og annonseres som «Høymesse» eller «Høymesse med skriftemål». Sistnevnte ligner mest på den gamle høymessen av 1920 mens «Høymesse» har litt nyere tekstog melodimateriale. Når vi feirer «Familiegudstjeneste» er det en noe forkortet utgave av «høymesse» - som regel uten nattverd Nordreisa kirkekontor - tlf Ekspedisjon: mandag-torsdag kl Hjemmeside: E-post: 16 Kirkeverge Sissel Skogvold k m Sokneprest Bjørn Ivar Hammervold k m Prost Hans Erik Schjøth k m Prostiprest Hans Olav Westen k m Kirketjener Per-Håvard Steinsvik m Kirketjener Mats Årsjø m Kantor Peter Vang k m Sekretær Ann-Peggy Mikalsen k Trosopplærer Tove Reibo m Menighetsrådets leder Olaf Hunsdal m Kontonummer for gaver: Rotsund kapellforening Gaver til kirken Oksfjord kapellforening Menighetshus Kirkeforeningens Vannposter til blomsterfond Nordreisa kirkegård

17 EMin salme Marit Isaksen i Oksfjord ble i forrige nummer utfordra av Linda Olsen. Marit forteller at salmen «Det er makt i de foldede hender» har betydd mye for henne og familien opp gjennom årene. Salmen er skrevet av Trygve Bjerkreim i Den står i den nye salmeboka på nr. 631 under kapittelet «bønn og forbønn». Marit sender Min salme-stafettpinnen videre til Sigmund Henriksen i Sørkjosen. Det er makt i de foldede hender, i seg selv er de svake og små. Men mot allmaktens Gud du dem vender, han har lovet at svar skal du få. Refr.: Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det drøyer, det fram dog skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud: Kall på meg, og du hjelpen skal få. Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år. Om du tålmodets lekse må lære, himlens bønnesvar engang du får. (refr.) Det er makt i de foldede hender, når i Frelserens navn du får be. Og en gang, når du livsløpet ender hvert et bønnesvar klart skal du se. (refr.) FREDET KULTURMINNE Dato 30. mars 1942 Havnnes handelssted, gnr. 80, bnr. 1 i Nordreisa kommune STORSLETT

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Nor kaiool@hotmail.com Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontingent Ordinært påmeldt

Nor kaiool@hotmail.com Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontingent Ordinært påmeldt Bakkeby IK Bakkeby 9153 ROTSUND Dato 28.2.214 Nummer 1 Kundeid: 64535 Forfall: 14.3.214 Kontingentliste Sonerenn dato: 1.3.14 kaiool@hotmail.com 6 Olsen Eirill Helene J 13 år 12:29:3 77 Olsen Helge Menn

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nordreisa menighetsblad. Nr. 2 Vinter 2012/13 Årgang 31

Nordreisa menighetsblad. Nr. 2 Vinter 2012/13 Årgang 31 Nordreisa menighetsblad Nr. 2 Vinter 2012/13 Årgang 31 1 Jesu fødsel Det finnes alltid en dobbelthet med de store festene. Den gjenspeiler seg i ensomme og marginaliserte menneskers smertefulle situasjon

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Årets konfirmanter. Foto: Lalita Shulga.

Årets konfirmanter. Foto: Lalita Shulga. Nr. 2 September 2014 Årets konfirmanter. Foto: Lalita Shulga. Andakt Vi elsker fordi han elsket oss først. Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 16.09.2015 14:34:10 Valgoppgjør for Storfjord Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Storfjord

Partiliste: Arbeiderpartiet. 16.09.2015 14:34:10 Valgoppgjør for Storfjord Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Storfjord Partiliste: Arbeiderpartiet 1 Sigmund Steinnes 1 ** 14,75 29 4 47,75 40,25 89 17 146,25 194,00 3 Øistein Nilsen 2 ** 0,00 22 3 25,00 0,00 59 20 79,00 104,00 2 Stine Jakobsson Strømsø 3 ** 14,75 11 2 27,75

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt Alta IF Dato 1.1.21 Nummer 1 Kundeid: 64554 Kontigentliste Kretsrenn Nordreisa dato: 2.1.1 FI 77 Henriksen Magne M 17 år 7,5 km 398241 11:38:3 15 Sum 15 Antall Løpere 1 Vennligst betal skyldig beløp til

Detaljer

2014...01 Kirkerommet Kirkenes Onsdag 01.01.2014 kl. 16:00 Nyttårsdag Høymesse Ingen behov Ingen behov Barne- og ungdomsarbeidet i S-V menighet

2014...01 Kirkerommet Kirkenes Onsdag 01.01.2014 kl. 16:00 Nyttårsdag Høymesse Ingen behov Ingen behov Barne- og ungdomsarbeidet i S-V menighet 2014...01 Kirkerommet Kirkenes Onsdag 01.01.2014 kl. 16:00 yttårsdag Høymesse Ingen behov Ingen behov Barne- og Kirkerommet Kirkenes Søndag 05.01.2014 kl. 11:00 Kristi åpenbaringsdag Høymesse Ingen behov

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5 G 9 år 1 km klas. fellesstart Tobias Farstad Burfjord IL 6 06:02 Harald Hauge 5 07:03 DNS Isak Sørensen 7 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Startende: 2 G 10 år 1 km klas. fellesstart Martin Kaasen 8 05:50 Hans

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25)

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS Budstikke Nr. 1-2014 71. årgang Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) nr 2-2013 BUDSTIKKE NR 1-2014 Ansvarlig redaktør: p.johannes

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Nordreisa menighetsblad

Nordreisa menighetsblad Nordreisa menighetsblad Nr. 1 Vår 2011 Årgang 30 1 EPåskeandakt av biskop Per Oskar Kjølaas Vi skal feire påske. Påsken er ikke en viktig hendelse langt tilbake i tiden. I faste- og påsketiden skjer hele

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

12 samlinger her i kirkestua og i kirka Konfirmantene er delt inn i to grupper. Gruppe 1: Tirsdag kl. 14.00-15.30 Gruppe 2: Onsdag kl. 15.00-16.

12 samlinger her i kirkestua og i kirka Konfirmantene er delt inn i to grupper. Gruppe 1: Tirsdag kl. 14.00-15.30 Gruppe 2: Onsdag kl. 15.00-16. 12 samlinger her i kirkestua og i kirka Konfirmantene er delt inn i to grupper. Gruppe 1: Tirsdag kl. 14.00-15.30 Gruppe 2: Onsdag kl. 15.00-16.30 Konfirmantene får et enkelt måltid mat Vi har undervisning,

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Tidl. Kirke-årsdag 1 /rekke

Tidl. Kirke-årsdag 1 /rekke Gamle og nye tekstrekker sammenstilt av Ingunn Dalan Kosnes og Arild Steinsland Tegnforklaring: *= ny tekst som ikke er preket over før F= Fortelling til bruk i familiegudstjeneste S= samme (kirkeårsdag

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Dato: 9. desember 2012 Klokkeslett: 11:00; oppmøte 10:00 (NB!) Husk å ta med konfirmantkappe! (Meld fra til Harald prest på forhånd dersom du ikke har fått kappe ennå!)

Detaljer

Nå ønsker han sin sønn velkommen hjem under sitt tak igjen

Nå ønsker han sin sønn velkommen hjem under sitt tak igjen Okhaldhunga Times Februar 2012 Kjære venner! Når dette Okhaldhunga Times kommer til dere, er Erik i Norge for to uker i anledning sin fars begravelse. Okhaldhunga er langt borte når familien trenger hverandre.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 245 7* 4 Gro Bjerregaard Bardu 50 48 50 96 244 9* 5 Sveinung

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Okhaldhunga Times Mai 2011

Okhaldhunga Times Mai 2011 Okhaldhunga Times Mai 2011 Kjære venner Godt nytt! Den største utfordringen vi står foran i Okhaldhunga er jo at sykehuset trenger større plass. Planer for utbyggen tar form, vi er i kontakt med et nepalesisk

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER 2014 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER 2014 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER 2014 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 49 1. 2. 3. 4. 5. Vi lager julegaver Samling Grupper Gavelaging Ballbinge Grupper Gavelaging Ballbinge Uteleik i barnehagen

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE NOVEMBER: 30. kl. 11.00 LYSMESSE med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, Ungdomskor og Vokalensemble. BTP. DESEMBER: 7. kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd.

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer