KONTAKTORGAN FOR TOMB NR ÅRGANG BANDET. Med hjertelig hilsen. 3x25 år s. 29. Skolebryllup s. 17. Styrkar Foss s. 19

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2007 54. ÅRGANG BANDET. Med hjertelig hilsen. 3x25 år s. 29. Skolebryllup s. 17. Styrkar Foss s. 19"

Transkript

1 KONTAKTORGAN FOR TOMB NR ÅRGANG BANDET Med hjertelig hilsen 3x25 år s. 29 Skolebryllup s. 17 Styrkar Foss s. 19

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Leder... 3 Fravær i vgs... 4 Andakt... 5 Nytt fra gårdsbruket... 6 Husdyroppgjør... 8 Prior-kurs på Tomb Læring i stallen Livets glade gutter Skolens Pulsslag Jenter på byggfag Mali Med skolebuss til Tomb Skolebryllup Nystartet foreldregruppe Styrkar Foss - dagboknotater Jubilant-lister Tomb-dagsverk x25 år på Tomb Konkurranse husdyrnøtter Tomb-kalender Utgiver: TOMB, 1640 RÅDE Ansvarlig redaktør: Astrid Langmoen Olsen Redaktør: Kari Mette Sundby Medarbeidere: Tor Arne Hustvedt, Einar Østmo, Hanne Tangen Annonseansvarlig: Einar Østmo Tlf.: Fax: E-post: Internett: Stoff til Tomb-bandet sendes Gavekonto-nr.: Forsidefoto: Greta Gravås Aartun Grafisk Design og trykk: Østfold trykkeri

3 3 REKTOR HAR ORDET Røykebu og røykfri skole - en forbedring av skolehverdagen I forkant av den utskjelte røykeloven som nå går sin seiersgang og kopieres i stadig flere land, gjorde vi i forrige skoleår diverse undersøkeleser om hva dette ville innebære på en internatskole. Røykfritt i internat og i undervisningsavdelinger har vi hatt lenge, men røyken trakk dog godt inn i ganger og korridorer fra alle som ikke gadd å gå de obligatoriske 15 meterne fra inngangen før de tente sigaretten. Vi visste ikke helt hvordan vi skulle angripe saken. Over halvparten av elevene bor på skolen, og en røykfri skole ville vel føre til at røykerne gikk ned til kirken, utenfor skolens eiendom, for å ta seg en blås? Var det det vi ønsket? Røykfri formiddag var også utopia, det er tross alt mange som har en og annen fritime og dermed pr. definisjon ikke er på skolen selv om de er her. De bor jo her. Meningsutvekslingene bølget fram og tilbake. Skolen styre skar igjennom; vi kan da ikke være dårligere enn de andre Østfold-skolene. Det får bli røyking ett sted; i Røykebua. Det var nok noen i personalet som stønnet og tenkte sitt, men fra skoleårets oppstart høsten 2006 gjaldt et nytt regelverk kroner i gaver takk! I løpet av 2006 har Tomb-venner sendt oss mange pengegaver, og det samlede beløpet er blitt kroner! Denne summen dekker faktisk finanskostnadene knyttet til internatet! Vi får ingen offentlig støtte til internatdrift eller ombygging, og vi er derfor avhengig av gaver. Vi retter en stor takk til alle våre givere! Elevene innfant seg med dette fra dag én, og svært mange, både røykere og ikke røykere, har uttrykt sin tilfredsstillelse med Røykebua. Dette har gått over all forventning! Vi er ikke så naive at vi tror det aldri røykes andre steder, men det er sjelden. Det er når de voksne er her på kurs eller besøk at det dessverre røykes rett utenfor dørene (og vi må plukke opp sigarettstumper). For dem er det vanskelig å gå helt til røykebua for å ta seg et drag Røykeloven har ført til en forbedring av skoledagen for oss. Det ene landet etter det andre innfører lignende lovgivning Det er behagelig å være kvitt røyklukta på offentlige steder, og så sundt som det er! Kanskje skal vi håpe på at mer grensesetting rundt alkoholbruk blir det neste steget i landet vårt? Astrid Langmoen Olsen - rektor

4 4 Rektor setter fokus på: Foreslått regel vil straffe friskolene Det er satt opp en del grenser for hvor mye fravær elever i videregående kan ha. Fravær kan selvfølgelig skyldes mange årsaker; sykdom, beinbrudd, feriereiser sammen med familie, forsovelse og skulk. Elever med høye ambisjoner har sjelden mye fravær, og skulle det skje, er det som regel sykdom eller en bruddskade, og de klarer å henge med fagene allikevel. Det er oftest de faglig svakere eller de skoletrøtte elevene, kanskje også med vanskelige oppvekstopplevelser, som får problemer med fraværet. Regjeringen setter nå fokus på arvbarhet (for å bruke et kjent avlsbegrep fra husdyrnæringa) som lavere utdannelse og dårligere helse, lavtlønnsyrker og det å falle utenfor arbeidslivet. Myndighetene har et særskilt ansvar for å inkludere mennesker som på grunn av samfunnsskapte barrierer står i fare for å falle utenfor utdanning, arbeidsliv og andre viktige arenaer. Sannsynligheten for at barn fra familier med lav utdannelse selv tar lite utdannelse, er dessverre svært stor. De med lav utdannelse havner oftere i lavtlønnsyrker, har dårligere helse, kortere gjennomsnittlig levealder og havner oftere utenfor arbeidslivet. Foreslått regel vil straffe friskolene Samtidig er det foreslått en ny regel ovenfor friskolene; elevene kan bare ha 20 dager udokumentert fravær i tillegg til 14 dager dokumentert (sykdom/verv). Dette er i sterk kontrast til Mange arbeidssomme elever. Her fra juletentamen 06. Av og til er det også noen som ikke får det til. De skal det også være plass til i våre friskoler. Et nytt reglement må ikke stenge disse elevene ute! godtatt fravær i den offentlige skolen. Alle foreldre som har hatt barn med kroniske sykdommer, eller bare vanlig kyssesyke, vet at denne kvota lett kan brukes opp. Og hva med dem som sliter med motivasjon og skoletrøtthet og som regjeringen erklærer de vil sette fokus på?! De har ikke en sjanse hvis det blir innført slike fraværsregler! Dersom et nytt reglement vedtas, skal vi ikke lenger få tilskudd for disse elevene, og det vil også si at vi ikke har lov å ha elevene ved skolen (vi har ikke lov til å ha elever som ikke er tilskuddsberettigede). Fokus på elever som sliter På Tomb, som på andre kristne friskoler, har vi mye fokus på enkeltelever som sliter. Den ene etter den andre av personalet tar seg ekstra tid, går den andre mila, drar i gang aktiviteter, forsøker å tilrettelegge. Dette har Tomb hatt tradisjon for lenge før noen regjering satte fokus på de som faller utenfor samfunnslivet. For oss har det med likeverdstanken å gjøre, alle er skapt i Guds bilde. Vi arbeider for at også de som sliter, skal komme seg gjennom skoleløpet og få et vitnemål. Og de fleste klarer det! NAV, tidligere AETAT, sier; sørg for å få dem igjennom slik at de har papirer fra videregående. Det vises til en stor forskjell innen gruppa 30-åringer; de som klarte å fullføre, selv med svært slette resultater, og de som ikke fullførte. Den første gruppa er i jobb, den andre er det ikke. Sistnevnte gruppe faller også ofte ut i samfunnet ellers. Vi håper det nye reglementet vil ivareta de elever som strever og ikke alltid får det til.

5 5 BONDENS TRYGGE VALG Forretningsidé Norgesfôr er en kjede av lokalt eide, frittstående foretak som omsette varer og tjenestter til landbruket og relatert virksomhet. I kraft av nærheten til markedet effektiv produksjon og rasjonell drift, framstår kjeden som en attraktiv partner for kunder, leverandører og ansatte. Våre forretningsområder Lokal bedrift: NORGESFOR RÅDE, tlf ANDAKT Når påsken står for døren, tenker mange lærere at det som ikke er gjennomgått av pensum innen denne tid, kan man utelukke. Etter påske tar vårstemningen over, dessuten er det mange avsluttende prøver og skoleutferder. Selv merker jeg ikke bare våren på eget sinn, men også elevene forandrer seg; smil og humør sitter løsere på denne tiden av året. For meg har påskeferie vært ensbetydende med hyttekos i Setesdalen og appelsin og kvikklunsj på flotte skiturer. Hvis påsken kun blir vårstemning og hyttekos, mangler jeg noe viktig. Av og til tenker jeg; lurer på hvordan det var å sitte rundt bordet sammen med Jesus på hans siste måltid. Hvordan var stemningen da han hevdet at noen snart skulle svikte ham? Lurer på hvordan det var å være tilstede på det aller første nattverdfellesskapet der Jesus tok et brød, velsignet og brøt det; dette er mitt legeme. Lurer på hva Jesus egentlig tenkte da han gikk for å be. Han oppdaget at hans kjære disipler som skulle våke, sov da han kom tilbake. Vi kan undres mye over hva som skjedde påskedagene. I dag utfordres vi til å ta del i hendelsene gjennom våre tanker og vår tro. 1. påskedag er Jesu seier over døden et faktum. Vi kan synge påskesangen, den jeg liker best, deg være ære. Da er det virkelig påske! Frykt ikke mere! Evig er han med. Troens øye ser det: Han gir liv og fred. Kristi navn er ære, seier er hans vei, evig skal han regjere, aldri frykter jeg. Refr.: Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Morten Thomassen lærer i matematikk og kristendom

6 6 Nytt fra gårdsbruket Taksering av skogen på Tomb Tomb har om lag 900 dekar skog. Skogen har vært taksert tidligere, men med tida skjer det forandringer, og det har vært behov for å kartlegge skogen på nytt. Skogeierforeningen har engasjert folk til å gjennomføre arbeidet, og Arne Helge Dahl fra Sauland fikk jobben her på Tomb, en sindig kar som utførte en svært grundig taksering. Ingen ting ble overlatt tilfeldighetene. Mye ny kunnskap om skogens tilstand på Tomb. Fra venstre: Driftsleder Dag Sandli, takstmann Helge Dahl og Per Ivar Hanedalen fra gårdsbruket.

7 7 PROFESJONELT VERKTØY FOR SKOG PARK OG HAGE JONSERED FR 2111 JONSERED LT 2117 JONSERED LM 2153 MD Jonsered profesjonelle gressmaskiner er utviklet med tanke på driftsikkerhet, effektivitet og brukerkomfort. Frontridere, traktorer og gressklippere leveres i en rekke modeller. Helge Dahl fra Sauland har taksert skogen på Tomb. Dahl har brukt over ei arbeidsuke ute i felt med kontrollmåling og vurdering av skogen. Per Ivar Hanedalen fra gårdsbruket og undertegnede var også med noen av dagene. Dette var veldig lærerikt, og vi fikk et rimelig godt innblikk i skogens tilstand. Grunnlaget for kartlegging var i utgangspunktet flyfoto. Men det sikreste er å bestemme høyder, volum, hogstklasser og bonitet ute i felt, sa Dahl. Når Dahl i tillegg brukte GPS for å avgrense feltene, er jeg rimelig trygg på at vi får en presis og vel dokumentert driftsplan for skogen på Tomb. Vi antar at det står mer virke på Tomb enn hva den gamle driftsplanen oppgir, og det er forholdsvis stort behov for tynning/rydding. Den ferdige planen skal foreligge sommeren Vi regner med å ha nytte og glede av denne i så vel undervisning som i praktisk drift. Dag E. Sandli JONSERED FC 2145 S JONSERED CS 2152 JONSERED BC 2145 Skogsrydderne, Jonsered FC 2145 S og BC 2145, er to spesialmaskiner for skogsryddning, med kort rigg, tommelgass og akselerasjonsrask motor. FC 2145 S har også dekompressjonsventil og katalysator WHY STAY ORDINARY. Jonsered Divisjon av Electrolux Motor AS Postboks 200, 1541 Vestby. Tlf Faks jonsered.no

8 8 RAPPORT FRA HUSDYRAVDELINGENE 2006 Mjølkeytelsen kryper stadig oppover Mjølkeytelsen angitt i EKM (energikorrigert mjølk) økte med 246 kg siste år, og var på 8645 kg. For en besetning på Tomb sin størrelse, er det økonomisk riktig å legge seg på en høg avdrått. Forholdene ligger også godt til rette for dette; fullfôr med surfôr av førsteklasses kvalitet som basis (nær 1,00 FE/kg TS) og hyppige fôringer og muligheter for flere mjølkinger i døgnet i mjølkeroboten. Dessuten har det i en årrekke vært drevet bevisst avlsarbeide. Årsutskriften fra Husdyrkontrollen gir mye informasjon: FS-tallet (hovedkarakter for fruktbarhet) var i fjor på 86, noe som indikerer at brunstkontroll og inseminering (dette utføres av våre egne ansatte) fungerer godt. Proteinprosent i mjølka på 3,45 bidrar mye til et kvalitetstillegg pr liter mjølk på 44 øre, eller nær kroner totalt. Tomb har også en betydelig kjøttproduksjon. Det er levert 29 okser med middel slaktevekt på 320 kg. Kjøttproduksjonen er relativt intensiv, med en tilvekst på ca 1200 gram levendevekt daglig. De aller fleste oksene er NRF-okser. Så mye går godt i nyfjøset! Fjøsmester Asbjørn Røyneberg med NRF-kviga som i 2006 fikk 1. premie i eksteriør. Tombrekord i smågrisproduksjonen Økonomien i norsk svinehold har vært elendig det siste halvåret. Nå ser vi lys i tunnelen igjen. Imidlertid, når de økonomiske rammene er stramme, er det spesielt viktig å ha gode produksjonsresultater. Og det har Tomb. Beregnede avvendte smågris pr årspurke var siste år 25,85. Vi har tidligere år vippet akkurat over den magiske 25-grensen. Dette er det beste resultatet vi har hatt noen gang. Bak dette tallet ligger det en gjennom-

9 9 Vandrepokal til odel og eie for høg søyeavdrått Nå er ikke Østfold akkurat noe stort sauefylke, men likevel er det artig at vandrepokalen som Østfold Sau- og Geitavslag setter opp for største søyeavdrått, gis Tomb til odel og eie etter tre års napp. Tre faktorer er sentrale når det gjelder produksjonsmålet (korrigert høstvekt ved 145 dager pr para søye) i sauekontrollen: Det er fruktbarhet, tap og lammevekter. På Tomb var levendefødte lam pr voksen søye 2,36, pr gimmer 1,38, til sammen 2,00. På Sletterøyene, hvor sauene har sitt sommerparadis, er det verken bjørn, jerv eller ull. Og når lammetapene er små også resten av sesongen, blir det et ganske høyt lammetall å multiplisere høstvekta med. På grunn av god tilvekst hele sesongen, ble høstvekta over 50 kg og korrigert søyeavdrått 94,4 kg. Dette er 37% mer enn midlet i kontrollen. Slaktekvaliteten er også god. 45 % av lamma ble klassifisert i klassene E og U (10 % for landsmidlet). Driftsopplegget med felles heimtransport med kjøttfeet fra Sletter gjør at en del av lamma blir slaktet noe for sent. Dette gir seg utslag i noe fett-trekk. Men dette var også mindre framtredende enn forrige år. Bare 3 lam ble klassifisert som overfeite. Tekst: Sverre Rædergård Beregnede avvendte smågris pr årspurke var siste år 25,85. Her fra prakisundervisning i VG 1- klassen. Siri Kvaale fra Asker (til v.) gir jern til en nyfødt gris, med hjelp fra Silje Ekseth, Eidsberg. Bak fra v.: Ida Kristine Sæther, Frogn og Karianne Hafstad, Eidsberg. snittlig kullstørrelse (levendefødte) på 13,18 og en tapsprosent før avvenning på 14,52.

10 10 Fem år med fjørfeskole - et samarbeid mellom Nortura, eggprodusent Hans Chr Kihl og Tomb Vi har nylig avsluttet årets sesong med Fjørfeskole. De første åra ble det arrangert firedagers kurs (to samlinger à to dager) for henholdsvis egg- og fjørfekjøttprodusenter. Den siste sesongen har vi arrangert ett slikt kurs; et slaktekyllingkurs. Dette kurset ble arrangert på Snefugl gård i Buvika utenfor Trondheim. Men tilbudene har vært flere: Stor interesse for Nybygg til eggproduksjon Her på Tomb har vi arrangert et todagers kurs med tema Nybygg til eggproduksjon. Antall kursdeltakere var 56, og det var langt flere enn hva vi hadde forutsatt. Det som kanskje var enda mer overraskende, var at kun halvparten var eggprodusenter. Resten var andre bønder som vurderer å starte med Frittgående høns hos Erik Sørlie. egg. Innen 2012 skal de tradisjonelle burene ut, og det betyr at vi står foran en periode med mye byggevirksomhet innen bransjen. Et av de sentrale spørsmåla blir da om det er dagens eggprodusenter som blir med videre, eller om det er andre bønder som tar over stafettpinnen. I mars var kalkunprodusentene på plass igjen, etter fem år. Fjørfeskolen startet opp nettopp med kurs for denne gruppa. Fjørfeskolen på besøk hos Erik Sørli (foran til høyre) som driver økologisk eggproduksjon i Skjeberg. 410 kursdeltakere På disse fem åra har 410 deltakere vært innom Fjørfeskolen. Egentlig er dette en formidabel oppslutning når vi vet at også de private aktørene har hatt parallelle kurs de to siste åra, og at hele bransjen totalt ikke teller mer enn omlag 1500 til 2000 produsenter. Husdyrlærer Sverre Rædergård har i alle disse årene vært pådriver for kursene og har hele tiden vært med som kursleder. Tidligere Tomb-elev og eggprodusent Hans Chr Kihl har også vært en av de viktige aktørene i dette samarbeidet. - Samarbeid med landbruksbransjen er viktig for Tomb, og det har vært et flott samarbeid med Prior, nå Nortura, i hele denne perioden. Kursene for neste år er allerede under planlegging, og vi ser fram til nye kurs med mye faglig kunnskap, sier Sverre Rædergård. Fjørfeskolen kompetansegivende For kort tid siden fikk vi også melding om at Mattilsynet har godkjent våre firedagerskurs som tilstrekkelig grunnlag for det kompetansebeviset som myndighetene etter hvert vil kreve av alle som skal drive med næringsrettet husdyrhold i Norge. Foto: Pål Grønbeck (redaktør i Fjørfe)

11 11 Lærling i stallen Kjersti Knudsen fra Gjerdrum ønsket å bli hestefaglært og fikk anledning til å være lærling i stallen på Tomb i to år. Før Kjersti kom til Tomb, hadde hun gått to år på naturbruk ved Hvam vgs i Akershus. Som lærling på Tomb, fulgte hun det daglige arbeidet i stallen. Her hadde hun varierte arbeidsoppgaver som stell av hester, drift av stall, instruksjon av hester, reiseleder på hesteturer. Veiledningen fikk hun av stallmester Jørgen. Stall-assistent Anette Oppegård var også en god støttespiller. Å være lærling i stall går ut på å styrke teoretiske og praktiske ferdigheter rundt hest. Lærling og bedrift er tilknyttet lærlingekontoret for hestefag som ligger på Starum. Det er jevnlig med besøk av en lærlingekontakt, og lærlingekontoret arrangerer egne samlinger for lærlingene. Etter to år er det tid for eksamen. I fjor gikk Kjersti opp til en todagers prøve og ble testet i både teori og praksis. Det var tre sensorer til stede som vurderte Kjerstis kunnskap. Hun besto prøvene og er dermed godkjent hestefaglært. Eksamen er bestått! Kjersti Knudsen (til høyre) feirer sammen med assistent Anette Oppegård som for øvrig er i Montane, USA for å videreutdanne seg innen hestefaget. Stallkafé Et stort skilt med invitasjon til stallkafé har vært plassert ved innkjøringen til Tomb. Her noen av VG I-elevene som har vært kafévertskap. Fra venstre: Tove Henrikke Andresen, Silje E. Le Maire, Ida Therese Kvalsvik og Ida Kristin Opås. For å variere undervisningsopplegget for elever med helgepraksis, bestemte stallfolket seg for å invitere til stallkafé. Mange fant veien til Tomb de fem søndagene i februar og mars som kafeen var åpen. Det har vært salg av vafler og kaffe og tilbud om tur med hest og vogn. Barna har også hatt anledning til å "pusse" ponnier, og det har vært omvisning i stallen. - Dette har vært et forsøk, men med så stor interesse, også fra Tombs nabolag, har vi lyst til å gjenta dette siden, sier en entusiastisk stallmester.

12 12 Livets Glade Gutter - Rene eller urene toner spiller ingen rolle, sa TF-elev Runar Lyseng da han inviterte medelever med på et spennende prosjekt i fjor høst. - Vi skal etablere Livets glade gutter, og på alle øvelser skal vi ha hygge og kaffekos, sa Runar. Og slik ble det. Allerede etter noen få øvelser hadde han med seg 30 gutter i koret. Guttekoret har med sitt engasjement og munterhet vært gode underholdere gjennom vinteren. Repertoaret har vært allsidig, fra muntre sanger til o helga natt og nasjonalsangen som er blitt en gjenganger. De har også påtatt seg oppdrag utenfor Tomb. I februar sang de på to avdelinger ved Råde bo- og service-senter. - Gjennom vår konsert på fem sanger opplevde vi stor applaus og at folk sang med, forteller Runar. - Livets Glade Gutter ble grunnlagt for å skape trivsel og hygge i hverdagen, og derfor passer alle stemmer inn her. Mange som aldri hadde våget seg inn på en sangkorøvelse, har vært med, og det synes vi er gøy, sier Runar. Livets glade gutter sang for Eidsberg Ungdomsskole da de var invitert til Vinterstunt i januar. Livets glade gutter på besøk ved Råde bo og service-senter. Her er det plass til alle toner, rene og urene, sa Runar Lyseng og dermed var koret fullt av guttestemmer. Livets glade gutter under årets julemiddag.

13 13 Tombs pulsslag - Morgenandakt i glassbygget Første time er over. Det er første frikvarter: Dagens første kaffekopp? Rask tur i stallen for å slippe ut hesten? En forsinket frokost? Sløving på pulten? Eller morgenandakt i glassbygget? Lærer Aslak Gotehus holder morgenandakt. Hver skoledag, i frikvarteret mellom første og andre time, er det andakt i glassbygget på Tomb. Hver skoledag, i frikvarteret mellom første og andre time, er det andakt i undervisningsbygget på Tomb. På personalrommet ringes det i en kubjelle for å minne ansatte om at det er tid for andakt. En dag i uka har elevene ansvar for å dele et ord og noen tanker, de andre dagene er det ansatte som deler ansvaret. Det er godt med faste rutiner, og morgenandakten i glassbygget er pulsslaget til Tomb. Om det er to eller tretti som er til stede spiller ingen rolle, Guds ord blir delt, vi ber for dagen, og vi vet at vi har lagt nok en dag i Herrens hender. Skolens puls er jevn og slår fast hver dag. mine tider er i Herrens hånd Tekst: Kari Mangrud Alvsvåg

14 14 Jenter på byggfag En gjeng ungdommer velter ut av bussdøra og snuser inn vinterkulda. Byggfagklassen VG I er igjen kommet fram til byggplassen på Effata bedehus i Saltnes. Det er et yrende liv foran garasjen de har ansvar for å sette opp. Snart er elevene i gang i med de ulike oppgavene de skal gjøre på bygget denne dagen, taket skal tettes, kledning skal monteres osv. Det er derfor viktig at alle deltar og bidrar mest mulig. Latteren sitter løst mens jentene og guttene finner frem verktøyet de skal bruke. Kristine Høgemo trives i sin nye klasse og synes hun allerede har lært mye innen byggfaget. Jentene ja, i sommer begynte tre jenter på VG I bygg- og anleggsteknikk på Tomb. Vi har allerede ei jente som går på VK I tømrer dette skoleåret, men tre stykker i samme klasse er nok ganske uvanlig. Dette er vi er stolte av! Etter at over halve skoleåret er over, ser vi at elever av begge kjønn gir et bedre klassemiljø. Jentenes holdninger og evnen til å samarbeide påvirker alle, dessuten er de også positive bremseklosser for guttene. Det stilles samme krav til alle i klassen, og alle blir behandlet på lik linje. At jenter passer inn i byggfagsyrkene, er det ingen tvil om. Vi håper derfor at det er flere jenter som i framtiden vil søke på bygg- og anleggslinja på Tomb! 3 jenter i VG I-klassen i bygg- og anleggsteknikk dette skoleåret. Fra venstre Melissa Kolvik Gustavsen, Lunner, Kristine Høgemo, Askim og Maia Kase Corona, Oslo. Det er mange yrkesmuligheter etter to år på bygg- og anleggsteknikk. Derfor er innblikk elevene får i de ulike yrkesfagene på VG I, viktig. Det er mye praksis og teori som skal læres, men følger en med i timene, er det mye som vil være på plass før skoleårene er over. Tekst: Gunnar Nilsen lærer på VG I bygg- og anleggsteknikk

15 15 VK I elever i Mali Også i år fikk byggfagklassen, VK I, anledening til å reise til Mali. Reiseleder og lærer Roar Johansen forteller at inntrykkene har vært mektige og at de alle har hatt mange og store opplevelser. Turen var en rundreise i Vest-Mali, og overnattinger skjedde for det meste på misjonsstasjoner. Overalt møtte de en gjestfri lokalbefolkning og misjonærer som tok godt i mot dem. Denne gang var det også planlagt enkelte oppgaver som elevene skulle utføre. På misjonsstasjonen i Bafoulabé reparerte de dører og utbedret et kjøkken. Reisen startet og sluttet i hovedstaden Bamako, og her var det mye spennende å utforske. Foto: Håkon Hermansen, VK I byggfag

16 16 Med skolebuss til Tomb De senere årene har skolen fått flere elevere fra Råde og bygdene rundt. Inneværende skoleår har vi om lag 30 elever fra skolens egen kommune. Det har ikke vært så enkelt å komme til eller fra Karlshus med ordinære bussruter, verken morgen eller ettermiddag. I år har Tomb endelig fått til en løsning. Hansen Bussruter har nå gitt et tilbud som er samordnet med den ordinære skoleruta i bygda, og både morgen og ettermiddag svinger bussen innom Tomb får å slippe av eller ta med elever. Dette er riktignok en prøveordning inneværende år, men vi håper tilbudet er kommet for å bli. Karlshus er et buss-knutepunkt, og dette vil dermed bety bedre muligheter for elever fra regionen nord for Tomb; Råde, Rygge, Våler, Moss og Sarpsborg. Forbindelsen til Fredrikstad har vært tilfredsstillende i flere år, og en del elever pendler også mellom Tomb og Saltnes og Fredrikstad-distriktet. Klokken ankommer Hansen bussruter hver morgen med elever fra Karlshus-området Fra venstre: Erik Kalheim, Martin Lundeby Grimstad, Kjersti Kamilla Lundeby, Henrik Lundeby Grimstad og John Ivar Høglien. Skolebryllup på Tomb Kjøkkenet overrasket også med bryllupskake. Brudeparet Geir og Lene forsyner seg. Om lag 170 elever takket ja da noen elever i høst tok initiativ til skolebryllup på liksom. Ingen visste hvem som skulle gifte seg. Det ble holdt hemmelig helt til vielsen. Alle fikk tildelt en rolle som de skulle spille så godt de kunne. Det var alt fra å være familiemedlemmer, kongelige personligheter, sjeiker til ballettdansere. Vielsen skjedde i Tombs gymsal, nesten på normalt vis, og presten erklærte brudeparet som rette ektefolk, ut kvelden! Kjøkkenet serverte den flotteste bryllupsmiddag. Kokke Sølvi Sannerhaugen gjør klar kuvert-desserten.

17 17 Vinterens store happening: Skolebryllup på Tomb! Noen av bryllupsgjestene. Alle fikk tildelt roller for kvelden. Petter Søby fra Skiptvet var brudens far og holdt en flott tale for sin datter og nye svigersønn om traktorer! Etter vielsen var gjestene invitert på flott middag. Menyen bestod av ostegratinert svinekam med tilbør, og til dessert var det fromasj og bær. Kvelden ble ledet av toastmastrene Hanne Ellingsberg og Runar Lyseng. Etter at gjestene hadde spist seg gode og mette var det klart for taler. Senere var det duket for polynese, sang, swing og mye prat. Under pausen ble det servert bryllupskake av ypperste klasse. Under nytelsen av god kake, var det show med vakker sang fra mannskoret Livets glade gutter. Tekst: Eivind Refseth elev i 3A

18 18 Nystartet foreldregruppe på Tomb Til inspirasjon og glede for både elever og ansatte Greta Gravås Aartun tok initiativ til en foreldregruppe i høst. For 26 år siden var mannen Dag Arild Aartun elev ved Tomb. De er bosatt i Levanger. - Tanken om å starte en foreldregruppe dukket opp under avslutningsfesten ved skoleslutt sommeren 06, forteller Greta Gravås Aarthun fra Levanger. - Å gi noen små konkrete tegn i løpet av skoleåret som viser at vi tenker på ansatte og elever, og at vi med dette kan bidra til et løft i hverdagen, til glede og positivitet, var en av grunnene til at jeg ønsket å få i gang en foreldregruppe. I fjor høst tok hun initiativ til et brev som via skolen ble sendt alle foresatte av nåværende elever. Greta har fått mange positive tilbakemeldinger etter brevet hun sendte. Og både elever og ansatte har allerede fått merke foreldreomsorgen! En flott blomsterhilsen dukket opp på personalrommet før jul, og plutselig en dag ble både elever og ansatte overrasket med marsipankake. Det varmet! - Å vise litt omtanke og kjærlighet koster så lite, men betyr så mye i en travel hverdag, sier Greta Gravås Aarthun. - Den gode sirkelen er så verdifull! Personlig ønsker jeg at foreldregruppa kan få være med å representere bitte litt av Guds omtanke og kjærlighet til ansatte og til ungdommene våre, gi litt oppmuntring i hverdagen. Foreldre som har bidratt og engasjert seg, ønsker at den gode sirkelen får en enda større diameter. For oss som ikke har ungdommene våre boende hjemme, er det av en enorm betydning at noen andre ser dem og er opptatt av deres nære hverdag; å gi et smil, et nikk, et klapp på kinnet eller en konstruktiv tilbakemelding. Mange ber for alle ansatte på Tomb - og for elevene der, avslutter Greta Gravås Aarthun. Foreldregruppa er i startgropa, og det første årsmøtet avholdes for på foreldredagen i oktober. Videre arbeid vil da bli drøftet og regnskap bli lagt frem. Det vil også bli valgt en leder, for ett år om gangen.

19 19 Veteraner forteller: Styrkar Foss Hjem til Meldal på sykkel Sommeren 1944 syklet elev Styrkar Foss hjem til Meldal på en to ukers skoleferie, en ferie han hadde opparbeidet seg etter mange timer ekstraarbeid. Og da han endelig var hjemme, hjalp han gjerne til med å luke i brorens grønnsaksåker. Styrkar Foss er i dag 83 år gammel. Han og kona bor i Rennebu i Trøndelag. Etter studiene på Tomb og Ås arbeidet han først ved Statens Frøkontroll på Ås. Deretter var han en periode ved Rogaland Landbrukssenter og Felleskjøpets Forsøksog Stamsædgård i Hedmark. I 1956 kom han tilbake til Trøndelag, til Forsøksgården Voll i Trondheim. Her var han fram til han ble pensjonist. Han hadde imidlertid to permisjonsperioder på 70- og 80-tallet. Da jobbet han på Madagaskar med et statlig landbruksprosjekt, et samarbeid mellom Norad og den gassiske stat. Jens Flå og Styrkar Foss (til høyre) på Tomb. Jostein Flå var for øvrig KrF-representant fra Sør-Trøndelag på Stortinget fra 73 til 85. En lørdag utpå høsten 1943 ankom unggutten Styrkar Foss Tomb. Han var klar til å starte som elev ved halvannetårs-kurset som gikk over to vintre og med praksis på skolen sommeren i mellom. Hele den første helgen var det åpningsfest. Nye og gamle elever strømmet til, og både professor Ole Hallesby og generalsekretær Johan M Wisløff var blant gjestene som var tilstede.

20 20 Å luke var en del av elevoppgavene på Tomb i gamle dager. Da festen var over, var første arbeidsoppgave å få opp 120 dekar med poteter og et like stort areal med kålrot. Med femti nye agronomspirer og nesten like mange andreårs elever, gikk arbeidet med liv og lyst i følge Styrkar. Mye kan fortelles om arbeid og skolegang på Tomb, men her velger vi å gjengi en liten personlig historie fra noen av Styrkar Foss sine memoarer. Styrkar Foss forteller: Leinga ved skolen var nok klar over at 1944 kom til å bli ein travel sommar. Det var mykje tistel og anna ugras i jorda. Og med berre hestar til å dra plog og harv, hestehakke og slåmaskin, sjølbindar og potetopptakar, vart det óg heilt sikker bruk for unge og sterke elev-musklar. Derfor vart det bestemt at: no utvider vi påskeferien med to tre dagar, og det får bli ferien for i år. Det ble ingen påskeferie for Styrkar dette året, han ble igjen på Tomb for å arbeide. Men da det lei utover sommeren, syntes han det ble lenge å være borte et helt år hjemmefra. Han forteller videre: Nei, eg måtte prøve å kome meg nordover på eit eller anna viset! Men korleis skulle det gå for seg. Om eg kanskje kunne arbeide ekstra for å få nokre fridagar? Det ville bli noko strevsamt. Det vart ni timar gange tolv dagar for å kunne vera borte i to veker. Nokre helger arbeidde eg i fjøset. Men dei fleste timane måtte innhentast med kveldsarbeid i gardsbruket. Etter kveldsmaten var eg ute att klokka halv sju. Det var som regel enkelt og greit arbeid, som ugrashakking o. l. Men eg heldt på utan å ta pause. Presis kl 23 vart dørene til internatet stengt for natta, og da måtte eg vera inne fem minutt tidlegare. Det var ikkje noko mat å få på denne tida av døgnet, og eg var både svolten og trøytt. Men

Jegerkurs i undervisningen

Jegerkurs i undervisningen KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 3 2007 54. ÅRGANG BANDET Jegerkurs i undervisningen s.18 Tomv V.I.L s. 10 Nytt studietilbud s. 16 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Leder... 3 Tomb Fagskole godt igang... 4 Andakt... 5 Nytt

Detaljer

Cara-vennen. Fra innholdet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20

Cara-vennen. Fra innholdet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20 Cara-vennen www.nocc.no/129 Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20 Fra innholdet: Julekakebakemøte lørdag 21. november Medlemsmøte med julemat onsdag 25.

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Invitasjon til juletrefest 11. januar Innkalling til årsmøte 12. februar Tekst og bilder

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Cara-vennen. I dette bladet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2012 - Årgang 23

Cara-vennen. I dette bladet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2012 - Årgang 23 Cara-vennen www.nocc.no/129 Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2012 - Årgang 23 I dette bladet: Invitasjon til medlemsmøte med julemat Invitasjon til julekakebakemøte

Detaljer

BYGDE. Tor Jacob er Årets unge bonde side 16. Fylkeslagenes juleønsker side 8 og 9 Bildereportasje: Aksjonsuka 2014 side 14 og 15 UNGDOMMEN

BYGDE. Tor Jacob er Årets unge bonde side 16. Fylkeslagenes juleønsker side 8 og 9 Bildereportasje: Aksjonsuka 2014 side 14 og 15 UNGDOMMEN BYGDE UNGDOMMEN NR. 4/2014, 79. årgang. Medlemsblad for Norges Bygdeungdomslag Tor Jacob er Årets unge bonde side 16 Fylkeslagenes juleønsker side 8 og 9 Bildereportasje: Aksjonsuka 2014 side 14 og 15

Detaljer

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner Nytt nytt fra????????????????? Østfold Juni/juli 2011 Nr. nr. 3 11 årgang www.normisjon.no Om Tekst eg var ein rik mann - om eg var ein halden mann. Slapp det tunge slitet. Sett inn bilde Jeg dypets er

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 6. November 2012 65. årgang. Høst i Åstdalen

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 6. November 2012 65. årgang. Høst i Åstdalen Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 6 November 2012 65. årgang Høst i Åstdalen K L O K K E K L A N G NOVEMBER 2 0 1 2 Redaktøren hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

BYGDE. Vi har ikke vært større på 19 år! side 20. Medlemstallet 2013: UNGDOMMEN

BYGDE. Vi har ikke vært større på 19 år! side 20. Medlemstallet 2013: UNGDOMMEN BYGDE UNGDOMMEN NR. 1/2014, 79. årgang. Medlemsblad for Norges Bygdeungdomslag Medlemstallet 2013: Vi har ikke vært større på 19 år! side 20 Bildereportasje: Magisk stemning i skogen side 14-15 Bli med

Detaljer

BYGDE. Bygdeungdommer i aksjon side 22-23. Jordbruksoppgjøret: UNGDOMMEN

BYGDE. Bygdeungdommer i aksjon side 22-23. Jordbruksoppgjøret: UNGDOMMEN BYGDE UNGDOMMEN NR. 2/2014, 79. årgang. Medlemsblad for Norges Bygdeungdomslag Jordbruksoppgjøret: Bygdeungdommer i aksjon side 22-23 Slik blir årets landsstevne side 16-20 Norgesferie i sommer? Få tipsene

Detaljer

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere!

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! ulletin 5 Torsdag, 6. august Innhold Program 2 Fefor 3 Kåre Kristiansen 4 Bridgenøtter 7 Per Nordland 9 God kortforståelse 11 Harald Nordby 16 Resultater 20 Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! Dameklassen

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Dramatisk parfinale, side 8. Hvordan. spiller du?

Dramatisk parfinale, side 8. Hvordan. spiller du? NORSK BRIDGE Nr. 4 Juni/juli 2005 11. årgang Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Hvordan spiller du? Nord 76 E 98754 EK542 Syd KD4 K1032 EK103 103 Etter at du som Syd har åpnet i 1 grand har Vest gått

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG NR. 4 Mai 2013 motor i ARemARk Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG «Alt som durer» var på plass i Aremark sentrum under Vårmønstringen 2013. arrangementet ble en formidabel suksess,

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

Fra rus til Jesus Kingdom Adrenaline Skumringslandet Julekryssord

Fra rus til Jesus Kingdom Adrenaline Skumringslandet Julekryssord Fra rus til Jesus Kingdom Adrenaline Skumringslandet Julekryssord Steinbra motiv:...størst av alt er kjærligheten. Foto: Nora Jancey, Bilde & Form Nr. 2 > 2011 > Årgang 82 Kingdom Adrenaline Jeg gikk fra

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG.

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 4 2012 miste. Gjennom fellesskap og nærvær tror og håper jeg at smerten over et tap kan bli enklere å bære og at nettopp der ligger kimen

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

LaGaviota. La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church

LaGaviota. La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 1-2015 Årgang 12 La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church Canarisk motiv malt av

Detaljer