KONTAKTORGAN FOR TOMB NR ÅRGANG BANDET. Med hjertelig hilsen. 3x25 år s. 29. Skolebryllup s. 17. Styrkar Foss s. 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2007 54. ÅRGANG BANDET. Med hjertelig hilsen. 3x25 år s. 29. Skolebryllup s. 17. Styrkar Foss s. 19"

Transkript

1 KONTAKTORGAN FOR TOMB NR ÅRGANG BANDET Med hjertelig hilsen 3x25 år s. 29 Skolebryllup s. 17 Styrkar Foss s. 19

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Leder... 3 Fravær i vgs... 4 Andakt... 5 Nytt fra gårdsbruket... 6 Husdyroppgjør... 8 Prior-kurs på Tomb Læring i stallen Livets glade gutter Skolens Pulsslag Jenter på byggfag Mali Med skolebuss til Tomb Skolebryllup Nystartet foreldregruppe Styrkar Foss - dagboknotater Jubilant-lister Tomb-dagsverk x25 år på Tomb Konkurranse husdyrnøtter Tomb-kalender Utgiver: TOMB, 1640 RÅDE Ansvarlig redaktør: Astrid Langmoen Olsen Redaktør: Kari Mette Sundby Medarbeidere: Tor Arne Hustvedt, Einar Østmo, Hanne Tangen Annonseansvarlig: Einar Østmo Tlf.: Fax: E-post: Internett: Stoff til Tomb-bandet sendes Gavekonto-nr.: Forsidefoto: Greta Gravås Aartun Grafisk Design og trykk: Østfold trykkeri

3 3 REKTOR HAR ORDET Røykebu og røykfri skole - en forbedring av skolehverdagen I forkant av den utskjelte røykeloven som nå går sin seiersgang og kopieres i stadig flere land, gjorde vi i forrige skoleår diverse undersøkeleser om hva dette ville innebære på en internatskole. Røykfritt i internat og i undervisningsavdelinger har vi hatt lenge, men røyken trakk dog godt inn i ganger og korridorer fra alle som ikke gadd å gå de obligatoriske 15 meterne fra inngangen før de tente sigaretten. Vi visste ikke helt hvordan vi skulle angripe saken. Over halvparten av elevene bor på skolen, og en røykfri skole ville vel føre til at røykerne gikk ned til kirken, utenfor skolens eiendom, for å ta seg en blås? Var det det vi ønsket? Røykfri formiddag var også utopia, det er tross alt mange som har en og annen fritime og dermed pr. definisjon ikke er på skolen selv om de er her. De bor jo her. Meningsutvekslingene bølget fram og tilbake. Skolen styre skar igjennom; vi kan da ikke være dårligere enn de andre Østfold-skolene. Det får bli røyking ett sted; i Røykebua. Det var nok noen i personalet som stønnet og tenkte sitt, men fra skoleårets oppstart høsten 2006 gjaldt et nytt regelverk kroner i gaver takk! I løpet av 2006 har Tomb-venner sendt oss mange pengegaver, og det samlede beløpet er blitt kroner! Denne summen dekker faktisk finanskostnadene knyttet til internatet! Vi får ingen offentlig støtte til internatdrift eller ombygging, og vi er derfor avhengig av gaver. Vi retter en stor takk til alle våre givere! Elevene innfant seg med dette fra dag én, og svært mange, både røykere og ikke røykere, har uttrykt sin tilfredsstillelse med Røykebua. Dette har gått over all forventning! Vi er ikke så naive at vi tror det aldri røykes andre steder, men det er sjelden. Det er når de voksne er her på kurs eller besøk at det dessverre røykes rett utenfor dørene (og vi må plukke opp sigarettstumper). For dem er det vanskelig å gå helt til røykebua for å ta seg et drag Røykeloven har ført til en forbedring av skoledagen for oss. Det ene landet etter det andre innfører lignende lovgivning Det er behagelig å være kvitt røyklukta på offentlige steder, og så sundt som det er! Kanskje skal vi håpe på at mer grensesetting rundt alkoholbruk blir det neste steget i landet vårt? Astrid Langmoen Olsen - rektor

4 4 Rektor setter fokus på: Foreslått regel vil straffe friskolene Det er satt opp en del grenser for hvor mye fravær elever i videregående kan ha. Fravær kan selvfølgelig skyldes mange årsaker; sykdom, beinbrudd, feriereiser sammen med familie, forsovelse og skulk. Elever med høye ambisjoner har sjelden mye fravær, og skulle det skje, er det som regel sykdom eller en bruddskade, og de klarer å henge med fagene allikevel. Det er oftest de faglig svakere eller de skoletrøtte elevene, kanskje også med vanskelige oppvekstopplevelser, som får problemer med fraværet. Regjeringen setter nå fokus på arvbarhet (for å bruke et kjent avlsbegrep fra husdyrnæringa) som lavere utdannelse og dårligere helse, lavtlønnsyrker og det å falle utenfor arbeidslivet. Myndighetene har et særskilt ansvar for å inkludere mennesker som på grunn av samfunnsskapte barrierer står i fare for å falle utenfor utdanning, arbeidsliv og andre viktige arenaer. Sannsynligheten for at barn fra familier med lav utdannelse selv tar lite utdannelse, er dessverre svært stor. De med lav utdannelse havner oftere i lavtlønnsyrker, har dårligere helse, kortere gjennomsnittlig levealder og havner oftere utenfor arbeidslivet. Foreslått regel vil straffe friskolene Samtidig er det foreslått en ny regel ovenfor friskolene; elevene kan bare ha 20 dager udokumentert fravær i tillegg til 14 dager dokumentert (sykdom/verv). Dette er i sterk kontrast til Mange arbeidssomme elever. Her fra juletentamen 06. Av og til er det også noen som ikke får det til. De skal det også være plass til i våre friskoler. Et nytt reglement må ikke stenge disse elevene ute! godtatt fravær i den offentlige skolen. Alle foreldre som har hatt barn med kroniske sykdommer, eller bare vanlig kyssesyke, vet at denne kvota lett kan brukes opp. Og hva med dem som sliter med motivasjon og skoletrøtthet og som regjeringen erklærer de vil sette fokus på?! De har ikke en sjanse hvis det blir innført slike fraværsregler! Dersom et nytt reglement vedtas, skal vi ikke lenger få tilskudd for disse elevene, og det vil også si at vi ikke har lov å ha elevene ved skolen (vi har ikke lov til å ha elever som ikke er tilskuddsberettigede). Fokus på elever som sliter På Tomb, som på andre kristne friskoler, har vi mye fokus på enkeltelever som sliter. Den ene etter den andre av personalet tar seg ekstra tid, går den andre mila, drar i gang aktiviteter, forsøker å tilrettelegge. Dette har Tomb hatt tradisjon for lenge før noen regjering satte fokus på de som faller utenfor samfunnslivet. For oss har det med likeverdstanken å gjøre, alle er skapt i Guds bilde. Vi arbeider for at også de som sliter, skal komme seg gjennom skoleløpet og få et vitnemål. Og de fleste klarer det! NAV, tidligere AETAT, sier; sørg for å få dem igjennom slik at de har papirer fra videregående. Det vises til en stor forskjell innen gruppa 30-åringer; de som klarte å fullføre, selv med svært slette resultater, og de som ikke fullførte. Den første gruppa er i jobb, den andre er det ikke. Sistnevnte gruppe faller også ofte ut i samfunnet ellers. Vi håper det nye reglementet vil ivareta de elever som strever og ikke alltid får det til.

5 5 BONDENS TRYGGE VALG Forretningsidé Norgesfôr er en kjede av lokalt eide, frittstående foretak som omsette varer og tjenestter til landbruket og relatert virksomhet. I kraft av nærheten til markedet effektiv produksjon og rasjonell drift, framstår kjeden som en attraktiv partner for kunder, leverandører og ansatte. Våre forretningsområder Lokal bedrift: NORGESFOR RÅDE, tlf ANDAKT Når påsken står for døren, tenker mange lærere at det som ikke er gjennomgått av pensum innen denne tid, kan man utelukke. Etter påske tar vårstemningen over, dessuten er det mange avsluttende prøver og skoleutferder. Selv merker jeg ikke bare våren på eget sinn, men også elevene forandrer seg; smil og humør sitter løsere på denne tiden av året. For meg har påskeferie vært ensbetydende med hyttekos i Setesdalen og appelsin og kvikklunsj på flotte skiturer. Hvis påsken kun blir vårstemning og hyttekos, mangler jeg noe viktig. Av og til tenker jeg; lurer på hvordan det var å sitte rundt bordet sammen med Jesus på hans siste måltid. Hvordan var stemningen da han hevdet at noen snart skulle svikte ham? Lurer på hvordan det var å være tilstede på det aller første nattverdfellesskapet der Jesus tok et brød, velsignet og brøt det; dette er mitt legeme. Lurer på hva Jesus egentlig tenkte da han gikk for å be. Han oppdaget at hans kjære disipler som skulle våke, sov da han kom tilbake. Vi kan undres mye over hva som skjedde påskedagene. I dag utfordres vi til å ta del i hendelsene gjennom våre tanker og vår tro. 1. påskedag er Jesu seier over døden et faktum. Vi kan synge påskesangen, den jeg liker best, deg være ære. Da er det virkelig påske! Frykt ikke mere! Evig er han med. Troens øye ser det: Han gir liv og fred. Kristi navn er ære, seier er hans vei, evig skal han regjere, aldri frykter jeg. Refr.: Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Morten Thomassen lærer i matematikk og kristendom

6 6 Nytt fra gårdsbruket Taksering av skogen på Tomb Tomb har om lag 900 dekar skog. Skogen har vært taksert tidligere, men med tida skjer det forandringer, og det har vært behov for å kartlegge skogen på nytt. Skogeierforeningen har engasjert folk til å gjennomføre arbeidet, og Arne Helge Dahl fra Sauland fikk jobben her på Tomb, en sindig kar som utførte en svært grundig taksering. Ingen ting ble overlatt tilfeldighetene. Mye ny kunnskap om skogens tilstand på Tomb. Fra venstre: Driftsleder Dag Sandli, takstmann Helge Dahl og Per Ivar Hanedalen fra gårdsbruket.

7 7 PROFESJONELT VERKTØY FOR SKOG PARK OG HAGE JONSERED FR 2111 JONSERED LT 2117 JONSERED LM 2153 MD Jonsered profesjonelle gressmaskiner er utviklet med tanke på driftsikkerhet, effektivitet og brukerkomfort. Frontridere, traktorer og gressklippere leveres i en rekke modeller. Helge Dahl fra Sauland har taksert skogen på Tomb. Dahl har brukt over ei arbeidsuke ute i felt med kontrollmåling og vurdering av skogen. Per Ivar Hanedalen fra gårdsbruket og undertegnede var også med noen av dagene. Dette var veldig lærerikt, og vi fikk et rimelig godt innblikk i skogens tilstand. Grunnlaget for kartlegging var i utgangspunktet flyfoto. Men det sikreste er å bestemme høyder, volum, hogstklasser og bonitet ute i felt, sa Dahl. Når Dahl i tillegg brukte GPS for å avgrense feltene, er jeg rimelig trygg på at vi får en presis og vel dokumentert driftsplan for skogen på Tomb. Vi antar at det står mer virke på Tomb enn hva den gamle driftsplanen oppgir, og det er forholdsvis stort behov for tynning/rydding. Den ferdige planen skal foreligge sommeren Vi regner med å ha nytte og glede av denne i så vel undervisning som i praktisk drift. Dag E. Sandli JONSERED FC 2145 S JONSERED CS 2152 JONSERED BC 2145 Skogsrydderne, Jonsered FC 2145 S og BC 2145, er to spesialmaskiner for skogsryddning, med kort rigg, tommelgass og akselerasjonsrask motor. FC 2145 S har også dekompressjonsventil og katalysator WHY STAY ORDINARY. Jonsered Divisjon av Electrolux Motor AS Postboks 200, 1541 Vestby. Tlf Faks jonsered.no

8 8 RAPPORT FRA HUSDYRAVDELINGENE 2006 Mjølkeytelsen kryper stadig oppover Mjølkeytelsen angitt i EKM (energikorrigert mjølk) økte med 246 kg siste år, og var på 8645 kg. For en besetning på Tomb sin størrelse, er det økonomisk riktig å legge seg på en høg avdrått. Forholdene ligger også godt til rette for dette; fullfôr med surfôr av førsteklasses kvalitet som basis (nær 1,00 FE/kg TS) og hyppige fôringer og muligheter for flere mjølkinger i døgnet i mjølkeroboten. Dessuten har det i en årrekke vært drevet bevisst avlsarbeide. Årsutskriften fra Husdyrkontrollen gir mye informasjon: FS-tallet (hovedkarakter for fruktbarhet) var i fjor på 86, noe som indikerer at brunstkontroll og inseminering (dette utføres av våre egne ansatte) fungerer godt. Proteinprosent i mjølka på 3,45 bidrar mye til et kvalitetstillegg pr liter mjølk på 44 øre, eller nær kroner totalt. Tomb har også en betydelig kjøttproduksjon. Det er levert 29 okser med middel slaktevekt på 320 kg. Kjøttproduksjonen er relativt intensiv, med en tilvekst på ca 1200 gram levendevekt daglig. De aller fleste oksene er NRF-okser. Så mye går godt i nyfjøset! Fjøsmester Asbjørn Røyneberg med NRF-kviga som i 2006 fikk 1. premie i eksteriør. Tombrekord i smågrisproduksjonen Økonomien i norsk svinehold har vært elendig det siste halvåret. Nå ser vi lys i tunnelen igjen. Imidlertid, når de økonomiske rammene er stramme, er det spesielt viktig å ha gode produksjonsresultater. Og det har Tomb. Beregnede avvendte smågris pr årspurke var siste år 25,85. Vi har tidligere år vippet akkurat over den magiske 25-grensen. Dette er det beste resultatet vi har hatt noen gang. Bak dette tallet ligger det en gjennom-

9 9 Vandrepokal til odel og eie for høg søyeavdrått Nå er ikke Østfold akkurat noe stort sauefylke, men likevel er det artig at vandrepokalen som Østfold Sau- og Geitavslag setter opp for største søyeavdrått, gis Tomb til odel og eie etter tre års napp. Tre faktorer er sentrale når det gjelder produksjonsmålet (korrigert høstvekt ved 145 dager pr para søye) i sauekontrollen: Det er fruktbarhet, tap og lammevekter. På Tomb var levendefødte lam pr voksen søye 2,36, pr gimmer 1,38, til sammen 2,00. På Sletterøyene, hvor sauene har sitt sommerparadis, er det verken bjørn, jerv eller ull. Og når lammetapene er små også resten av sesongen, blir det et ganske høyt lammetall å multiplisere høstvekta med. På grunn av god tilvekst hele sesongen, ble høstvekta over 50 kg og korrigert søyeavdrått 94,4 kg. Dette er 37% mer enn midlet i kontrollen. Slaktekvaliteten er også god. 45 % av lamma ble klassifisert i klassene E og U (10 % for landsmidlet). Driftsopplegget med felles heimtransport med kjøttfeet fra Sletter gjør at en del av lamma blir slaktet noe for sent. Dette gir seg utslag i noe fett-trekk. Men dette var også mindre framtredende enn forrige år. Bare 3 lam ble klassifisert som overfeite. Tekst: Sverre Rædergård Beregnede avvendte smågris pr årspurke var siste år 25,85. Her fra prakisundervisning i VG 1- klassen. Siri Kvaale fra Asker (til v.) gir jern til en nyfødt gris, med hjelp fra Silje Ekseth, Eidsberg. Bak fra v.: Ida Kristine Sæther, Frogn og Karianne Hafstad, Eidsberg. snittlig kullstørrelse (levendefødte) på 13,18 og en tapsprosent før avvenning på 14,52.

10 10 Fem år med fjørfeskole - et samarbeid mellom Nortura, eggprodusent Hans Chr Kihl og Tomb Vi har nylig avsluttet årets sesong med Fjørfeskole. De første åra ble det arrangert firedagers kurs (to samlinger à to dager) for henholdsvis egg- og fjørfekjøttprodusenter. Den siste sesongen har vi arrangert ett slikt kurs; et slaktekyllingkurs. Dette kurset ble arrangert på Snefugl gård i Buvika utenfor Trondheim. Men tilbudene har vært flere: Stor interesse for Nybygg til eggproduksjon Her på Tomb har vi arrangert et todagers kurs med tema Nybygg til eggproduksjon. Antall kursdeltakere var 56, og det var langt flere enn hva vi hadde forutsatt. Det som kanskje var enda mer overraskende, var at kun halvparten var eggprodusenter. Resten var andre bønder som vurderer å starte med Frittgående høns hos Erik Sørlie. egg. Innen 2012 skal de tradisjonelle burene ut, og det betyr at vi står foran en periode med mye byggevirksomhet innen bransjen. Et av de sentrale spørsmåla blir da om det er dagens eggprodusenter som blir med videre, eller om det er andre bønder som tar over stafettpinnen. I mars var kalkunprodusentene på plass igjen, etter fem år. Fjørfeskolen startet opp nettopp med kurs for denne gruppa. Fjørfeskolen på besøk hos Erik Sørli (foran til høyre) som driver økologisk eggproduksjon i Skjeberg. 410 kursdeltakere På disse fem åra har 410 deltakere vært innom Fjørfeskolen. Egentlig er dette en formidabel oppslutning når vi vet at også de private aktørene har hatt parallelle kurs de to siste åra, og at hele bransjen totalt ikke teller mer enn omlag 1500 til 2000 produsenter. Husdyrlærer Sverre Rædergård har i alle disse årene vært pådriver for kursene og har hele tiden vært med som kursleder. Tidligere Tomb-elev og eggprodusent Hans Chr Kihl har også vært en av de viktige aktørene i dette samarbeidet. - Samarbeid med landbruksbransjen er viktig for Tomb, og det har vært et flott samarbeid med Prior, nå Nortura, i hele denne perioden. Kursene for neste år er allerede under planlegging, og vi ser fram til nye kurs med mye faglig kunnskap, sier Sverre Rædergård. Fjørfeskolen kompetansegivende For kort tid siden fikk vi også melding om at Mattilsynet har godkjent våre firedagerskurs som tilstrekkelig grunnlag for det kompetansebeviset som myndighetene etter hvert vil kreve av alle som skal drive med næringsrettet husdyrhold i Norge. Foto: Pål Grønbeck (redaktør i Fjørfe)

11 11 Lærling i stallen Kjersti Knudsen fra Gjerdrum ønsket å bli hestefaglært og fikk anledning til å være lærling i stallen på Tomb i to år. Før Kjersti kom til Tomb, hadde hun gått to år på naturbruk ved Hvam vgs i Akershus. Som lærling på Tomb, fulgte hun det daglige arbeidet i stallen. Her hadde hun varierte arbeidsoppgaver som stell av hester, drift av stall, instruksjon av hester, reiseleder på hesteturer. Veiledningen fikk hun av stallmester Jørgen. Stall-assistent Anette Oppegård var også en god støttespiller. Å være lærling i stall går ut på å styrke teoretiske og praktiske ferdigheter rundt hest. Lærling og bedrift er tilknyttet lærlingekontoret for hestefag som ligger på Starum. Det er jevnlig med besøk av en lærlingekontakt, og lærlingekontoret arrangerer egne samlinger for lærlingene. Etter to år er det tid for eksamen. I fjor gikk Kjersti opp til en todagers prøve og ble testet i både teori og praksis. Det var tre sensorer til stede som vurderte Kjerstis kunnskap. Hun besto prøvene og er dermed godkjent hestefaglært. Eksamen er bestått! Kjersti Knudsen (til høyre) feirer sammen med assistent Anette Oppegård som for øvrig er i Montane, USA for å videreutdanne seg innen hestefaget. Stallkafé Et stort skilt med invitasjon til stallkafé har vært plassert ved innkjøringen til Tomb. Her noen av VG I-elevene som har vært kafévertskap. Fra venstre: Tove Henrikke Andresen, Silje E. Le Maire, Ida Therese Kvalsvik og Ida Kristin Opås. For å variere undervisningsopplegget for elever med helgepraksis, bestemte stallfolket seg for å invitere til stallkafé. Mange fant veien til Tomb de fem søndagene i februar og mars som kafeen var åpen. Det har vært salg av vafler og kaffe og tilbud om tur med hest og vogn. Barna har også hatt anledning til å "pusse" ponnier, og det har vært omvisning i stallen. - Dette har vært et forsøk, men med så stor interesse, også fra Tombs nabolag, har vi lyst til å gjenta dette siden, sier en entusiastisk stallmester.

12 12 Livets Glade Gutter - Rene eller urene toner spiller ingen rolle, sa TF-elev Runar Lyseng da han inviterte medelever med på et spennende prosjekt i fjor høst. - Vi skal etablere Livets glade gutter, og på alle øvelser skal vi ha hygge og kaffekos, sa Runar. Og slik ble det. Allerede etter noen få øvelser hadde han med seg 30 gutter i koret. Guttekoret har med sitt engasjement og munterhet vært gode underholdere gjennom vinteren. Repertoaret har vært allsidig, fra muntre sanger til o helga natt og nasjonalsangen som er blitt en gjenganger. De har også påtatt seg oppdrag utenfor Tomb. I februar sang de på to avdelinger ved Råde bo- og service-senter. - Gjennom vår konsert på fem sanger opplevde vi stor applaus og at folk sang med, forteller Runar. - Livets Glade Gutter ble grunnlagt for å skape trivsel og hygge i hverdagen, og derfor passer alle stemmer inn her. Mange som aldri hadde våget seg inn på en sangkorøvelse, har vært med, og det synes vi er gøy, sier Runar. Livets glade gutter sang for Eidsberg Ungdomsskole da de var invitert til Vinterstunt i januar. Livets glade gutter på besøk ved Råde bo og service-senter. Her er det plass til alle toner, rene og urene, sa Runar Lyseng og dermed var koret fullt av guttestemmer. Livets glade gutter under årets julemiddag.

13 13 Tombs pulsslag - Morgenandakt i glassbygget Første time er over. Det er første frikvarter: Dagens første kaffekopp? Rask tur i stallen for å slippe ut hesten? En forsinket frokost? Sløving på pulten? Eller morgenandakt i glassbygget? Lærer Aslak Gotehus holder morgenandakt. Hver skoledag, i frikvarteret mellom første og andre time, er det andakt i glassbygget på Tomb. Hver skoledag, i frikvarteret mellom første og andre time, er det andakt i undervisningsbygget på Tomb. På personalrommet ringes det i en kubjelle for å minne ansatte om at det er tid for andakt. En dag i uka har elevene ansvar for å dele et ord og noen tanker, de andre dagene er det ansatte som deler ansvaret. Det er godt med faste rutiner, og morgenandakten i glassbygget er pulsslaget til Tomb. Om det er to eller tretti som er til stede spiller ingen rolle, Guds ord blir delt, vi ber for dagen, og vi vet at vi har lagt nok en dag i Herrens hender. Skolens puls er jevn og slår fast hver dag. mine tider er i Herrens hånd Tekst: Kari Mangrud Alvsvåg

14 14 Jenter på byggfag En gjeng ungdommer velter ut av bussdøra og snuser inn vinterkulda. Byggfagklassen VG I er igjen kommet fram til byggplassen på Effata bedehus i Saltnes. Det er et yrende liv foran garasjen de har ansvar for å sette opp. Snart er elevene i gang i med de ulike oppgavene de skal gjøre på bygget denne dagen, taket skal tettes, kledning skal monteres osv. Det er derfor viktig at alle deltar og bidrar mest mulig. Latteren sitter løst mens jentene og guttene finner frem verktøyet de skal bruke. Kristine Høgemo trives i sin nye klasse og synes hun allerede har lært mye innen byggfaget. Jentene ja, i sommer begynte tre jenter på VG I bygg- og anleggsteknikk på Tomb. Vi har allerede ei jente som går på VK I tømrer dette skoleåret, men tre stykker i samme klasse er nok ganske uvanlig. Dette er vi er stolte av! Etter at over halve skoleåret er over, ser vi at elever av begge kjønn gir et bedre klassemiljø. Jentenes holdninger og evnen til å samarbeide påvirker alle, dessuten er de også positive bremseklosser for guttene. Det stilles samme krav til alle i klassen, og alle blir behandlet på lik linje. At jenter passer inn i byggfagsyrkene, er det ingen tvil om. Vi håper derfor at det er flere jenter som i framtiden vil søke på bygg- og anleggslinja på Tomb! 3 jenter i VG I-klassen i bygg- og anleggsteknikk dette skoleåret. Fra venstre Melissa Kolvik Gustavsen, Lunner, Kristine Høgemo, Askim og Maia Kase Corona, Oslo. Det er mange yrkesmuligheter etter to år på bygg- og anleggsteknikk. Derfor er innblikk elevene får i de ulike yrkesfagene på VG I, viktig. Det er mye praksis og teori som skal læres, men følger en med i timene, er det mye som vil være på plass før skoleårene er over. Tekst: Gunnar Nilsen lærer på VG I bygg- og anleggsteknikk

15 15 VK I elever i Mali Også i år fikk byggfagklassen, VK I, anledening til å reise til Mali. Reiseleder og lærer Roar Johansen forteller at inntrykkene har vært mektige og at de alle har hatt mange og store opplevelser. Turen var en rundreise i Vest-Mali, og overnattinger skjedde for det meste på misjonsstasjoner. Overalt møtte de en gjestfri lokalbefolkning og misjonærer som tok godt i mot dem. Denne gang var det også planlagt enkelte oppgaver som elevene skulle utføre. På misjonsstasjonen i Bafoulabé reparerte de dører og utbedret et kjøkken. Reisen startet og sluttet i hovedstaden Bamako, og her var det mye spennende å utforske. Foto: Håkon Hermansen, VK I byggfag

16 16 Med skolebuss til Tomb De senere årene har skolen fått flere elevere fra Råde og bygdene rundt. Inneværende skoleår har vi om lag 30 elever fra skolens egen kommune. Det har ikke vært så enkelt å komme til eller fra Karlshus med ordinære bussruter, verken morgen eller ettermiddag. I år har Tomb endelig fått til en løsning. Hansen Bussruter har nå gitt et tilbud som er samordnet med den ordinære skoleruta i bygda, og både morgen og ettermiddag svinger bussen innom Tomb får å slippe av eller ta med elever. Dette er riktignok en prøveordning inneværende år, men vi håper tilbudet er kommet for å bli. Karlshus er et buss-knutepunkt, og dette vil dermed bety bedre muligheter for elever fra regionen nord for Tomb; Råde, Rygge, Våler, Moss og Sarpsborg. Forbindelsen til Fredrikstad har vært tilfredsstillende i flere år, og en del elever pendler også mellom Tomb og Saltnes og Fredrikstad-distriktet. Klokken ankommer Hansen bussruter hver morgen med elever fra Karlshus-området Fra venstre: Erik Kalheim, Martin Lundeby Grimstad, Kjersti Kamilla Lundeby, Henrik Lundeby Grimstad og John Ivar Høglien. Skolebryllup på Tomb Kjøkkenet overrasket også med bryllupskake. Brudeparet Geir og Lene forsyner seg. Om lag 170 elever takket ja da noen elever i høst tok initiativ til skolebryllup på liksom. Ingen visste hvem som skulle gifte seg. Det ble holdt hemmelig helt til vielsen. Alle fikk tildelt en rolle som de skulle spille så godt de kunne. Det var alt fra å være familiemedlemmer, kongelige personligheter, sjeiker til ballettdansere. Vielsen skjedde i Tombs gymsal, nesten på normalt vis, og presten erklærte brudeparet som rette ektefolk, ut kvelden! Kjøkkenet serverte den flotteste bryllupsmiddag. Kokke Sølvi Sannerhaugen gjør klar kuvert-desserten.

17 17 Vinterens store happening: Skolebryllup på Tomb! Noen av bryllupsgjestene. Alle fikk tildelt roller for kvelden. Petter Søby fra Skiptvet var brudens far og holdt en flott tale for sin datter og nye svigersønn om traktorer! Etter vielsen var gjestene invitert på flott middag. Menyen bestod av ostegratinert svinekam med tilbør, og til dessert var det fromasj og bær. Kvelden ble ledet av toastmastrene Hanne Ellingsberg og Runar Lyseng. Etter at gjestene hadde spist seg gode og mette var det klart for taler. Senere var det duket for polynese, sang, swing og mye prat. Under pausen ble det servert bryllupskake av ypperste klasse. Under nytelsen av god kake, var det show med vakker sang fra mannskoret Livets glade gutter. Tekst: Eivind Refseth elev i 3A

18 18 Nystartet foreldregruppe på Tomb Til inspirasjon og glede for både elever og ansatte Greta Gravås Aartun tok initiativ til en foreldregruppe i høst. For 26 år siden var mannen Dag Arild Aartun elev ved Tomb. De er bosatt i Levanger. - Tanken om å starte en foreldregruppe dukket opp under avslutningsfesten ved skoleslutt sommeren 06, forteller Greta Gravås Aarthun fra Levanger. - Å gi noen små konkrete tegn i løpet av skoleåret som viser at vi tenker på ansatte og elever, og at vi med dette kan bidra til et løft i hverdagen, til glede og positivitet, var en av grunnene til at jeg ønsket å få i gang en foreldregruppe. I fjor høst tok hun initiativ til et brev som via skolen ble sendt alle foresatte av nåværende elever. Greta har fått mange positive tilbakemeldinger etter brevet hun sendte. Og både elever og ansatte har allerede fått merke foreldreomsorgen! En flott blomsterhilsen dukket opp på personalrommet før jul, og plutselig en dag ble både elever og ansatte overrasket med marsipankake. Det varmet! - Å vise litt omtanke og kjærlighet koster så lite, men betyr så mye i en travel hverdag, sier Greta Gravås Aarthun. - Den gode sirkelen er så verdifull! Personlig ønsker jeg at foreldregruppa kan få være med å representere bitte litt av Guds omtanke og kjærlighet til ansatte og til ungdommene våre, gi litt oppmuntring i hverdagen. Foreldre som har bidratt og engasjert seg, ønsker at den gode sirkelen får en enda større diameter. For oss som ikke har ungdommene våre boende hjemme, er det av en enorm betydning at noen andre ser dem og er opptatt av deres nære hverdag; å gi et smil, et nikk, et klapp på kinnet eller en konstruktiv tilbakemelding. Mange ber for alle ansatte på Tomb - og for elevene der, avslutter Greta Gravås Aarthun. Foreldregruppa er i startgropa, og det første årsmøtet avholdes for på foreldredagen i oktober. Videre arbeid vil da bli drøftet og regnskap bli lagt frem. Det vil også bli valgt en leder, for ett år om gangen.

19 19 Veteraner forteller: Styrkar Foss Hjem til Meldal på sykkel Sommeren 1944 syklet elev Styrkar Foss hjem til Meldal på en to ukers skoleferie, en ferie han hadde opparbeidet seg etter mange timer ekstraarbeid. Og da han endelig var hjemme, hjalp han gjerne til med å luke i brorens grønnsaksåker. Styrkar Foss er i dag 83 år gammel. Han og kona bor i Rennebu i Trøndelag. Etter studiene på Tomb og Ås arbeidet han først ved Statens Frøkontroll på Ås. Deretter var han en periode ved Rogaland Landbrukssenter og Felleskjøpets Forsøksog Stamsædgård i Hedmark. I 1956 kom han tilbake til Trøndelag, til Forsøksgården Voll i Trondheim. Her var han fram til han ble pensjonist. Han hadde imidlertid to permisjonsperioder på 70- og 80-tallet. Da jobbet han på Madagaskar med et statlig landbruksprosjekt, et samarbeid mellom Norad og den gassiske stat. Jens Flå og Styrkar Foss (til høyre) på Tomb. Jostein Flå var for øvrig KrF-representant fra Sør-Trøndelag på Stortinget fra 73 til 85. En lørdag utpå høsten 1943 ankom unggutten Styrkar Foss Tomb. Han var klar til å starte som elev ved halvannetårs-kurset som gikk over to vintre og med praksis på skolen sommeren i mellom. Hele den første helgen var det åpningsfest. Nye og gamle elever strømmet til, og både professor Ole Hallesby og generalsekretær Johan M Wisløff var blant gjestene som var tilstede.

20 20 Å luke var en del av elevoppgavene på Tomb i gamle dager. Da festen var over, var første arbeidsoppgave å få opp 120 dekar med poteter og et like stort areal med kålrot. Med femti nye agronomspirer og nesten like mange andreårs elever, gikk arbeidet med liv og lyst i følge Styrkar. Mye kan fortelles om arbeid og skolegang på Tomb, men her velger vi å gjengi en liten personlig historie fra noen av Styrkar Foss sine memoarer. Styrkar Foss forteller: Leinga ved skolen var nok klar over at 1944 kom til å bli ein travel sommar. Det var mykje tistel og anna ugras i jorda. Og med berre hestar til å dra plog og harv, hestehakke og slåmaskin, sjølbindar og potetopptakar, vart det óg heilt sikker bruk for unge og sterke elev-musklar. Derfor vart det bestemt at: no utvider vi påskeferien med to tre dagar, og det får bli ferien for i år. Det ble ingen påskeferie for Styrkar dette året, han ble igjen på Tomb for å arbeide. Men da det lei utover sommeren, syntes han det ble lenge å være borte et helt år hjemmefra. Han forteller videre: Nei, eg måtte prøve å kome meg nordover på eit eller anna viset! Men korleis skulle det gå for seg. Om eg kanskje kunne arbeide ekstra for å få nokre fridagar? Det ville bli noko strevsamt. Det vart ni timar gange tolv dagar for å kunne vera borte i to veker. Nokre helger arbeidde eg i fjøset. Men dei fleste timane måtte innhentast med kveldsarbeid i gardsbruket. Etter kveldsmaten var eg ute att klokka halv sju. Det var som regel enkelt og greit arbeid, som ugrashakking o. l. Men eg heldt på utan å ta pause. Presis kl 23 vart dørene til internatet stengt for natta, og da måtte eg vera inne fem minutt tidlegare. Det var ikkje noko mat å få på denne tida av døgnet, og eg var både svolten og trøytt. Men

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Giske Bach Nordstrand 5 348 Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje og stjerne 2 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 346 Stjerne 3 Vebjørn Berg Blaker 5 345 Stjerne 4eo Kristoffer

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Knut Ole Myrberg Nøtterø 48 50 50 148 140,- 2. Hans Atle Rødal Styrvoll 49 50 48 147 94,- 3. Tone Ytterhaug Sæther Oslo Østre 48 48 50 146 0,- 4. Anneth Knutsen Slagen 48

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arild Båheim Oslo Øst re 1 L 142 66,-kr 2. Anne Grimstad Oslo Øst re 1 140 0,-kr Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Vidar Gjestemoen Geilo 2 138 99,-kr 2. Einar Nordengen Tyrist

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

200m Mesterskap kl. 3-5

200m Mesterskap kl. 3-5 Gann 200m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35 skudd 1. Mette Finnestad Søgne 5 *X*X* 50 * *XXX 50 9XX* * 49 => 149 9X*9X9 *X*X 97 => 246 *XXX* * * * * * 100 => 346 2. Tor Harald Lund Søgne 5 9 * * * * 49 *9

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009

Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009 Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009 Arr.: Rollag og Veggli skytterlag Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Jan Erik Fredriksen Flesberg 48 47 48 96 239 Sølv medalje 2 Vilde Kongsjorden

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Vi lærer det samme som på Kvitsund Gymnas - og tenker å fortsette med det.

Vi lærer det samme som på Kvitsund Gymnas - og tenker å fortsette med det. 2013-01-16 OPPROPET MED UNDERSKRIFTER Vi lærer det samme som på Kvitsund Gymnas - og tenker å fortsette med det. Eskil Pedersen med flere har tatt til orde for at Kvitsund Gymnas bør miste statsstøtte

Detaljer

Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10

Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10 Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Birger Meistad Nidaros 5 6/4 6/2 6/1 6/3 6/4 30/14 Medalje 2 Vidar Offigstad Lillehammer 5 6/5 6/3 6/4 5/2 6/6

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn. Utskrift : 15.02.2012 Side : 1

Skatteliste offentlig ettersyn. Utskrift : 15.02.2012 Side : 1 Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Radioveien 5 Russell Anne Marie Gohli 807 241 / 110 / 0 / 0 993 000 20 000 90 873 700 6,9 6 028 Radioveien 7 Thunberg Eivind Erland 807 241 / 326 / 0 / 0 702

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.28,0 (z) Tammerfors 17.06 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.59,3 (1) Fana 09.09 Johnny Sannes 270968 IL Stjernen 13.00,0 (z) Lisleby 25.06

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Utlistet av Preben G Petersen / Magne Teigen, WSSSA KVINNER

Utlistet av Preben G Petersen / Magne Teigen, WSSSA KVINNER Utviklingen av Beste norske resultat på norsk bane 1994-2015 ( Videreføring av Utviklingen av Norske rekorder pr 1.7.1994 men f.o.m. 1994/95 KUN som bestenoteringer!! ) (Jfr. lista for NORSK REKORD som

Detaljer

TØNSBERG CYKKELBLUBBS RANKINGSLISTE M/K 10-18

TØNSBERG CYKKELBLUBBS RANKINGSLISTE M/K 10-18 TØNSBERG CYKKELBLUBBS RANKINGSLISTE M/K 10-18 K 17-18 10 km Hedda Biseth 15.47 Andebu 1997 20 km Janniche Dahl 31.54 Bispeveien 1996 30 km Hilde Ormestad 49.59 Moss 1983 K 15-16 10 km Hanna Biseth 15.54

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Rakkestad Skytterlag. Maistevnet 2015. Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Rakkestad Skytterlag. Maistevnet 2015. Leon - Resultatprogram Rakkestad Mesterskap kl. R 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Marius Granberg Fet * * * * * 50 * * * * * 50 X*X*X 50 150 X*XXX* * *9 * 99 249 X*XXX9XXXX 99 348 (18*)

Detaljer

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014 Norges Brevdueforbund Mesterskapsresultater 2014 2. utgave Publisert 29.10.2014 Norges Brevdueforbund Klasse 1 Norgesmesterskapet 2014 Plass Navn Poeng Gruppe 1 Ingvar Kluge 784 8 premie 2 Gunleiv Hadland

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Dugnadsbehov LS 14 21 juli 2013. C vakter: kontroll/sikkerhet. FREDAG

Dugnadsbehov LS 14 21 juli 2013. C vakter: kontroll/sikkerhet. FREDAG DugnadsbehovLS14 21juli2013.C vakter:kontroll/sikkerhet. FREDAG Dag Fra Til Stasjon Antall Timer Totalt Kommentar. 12 2130 0600 Vaktstevneområde 2 8,5 17 Nattevakt HK medlemmer LØRDAG Dag Fra Til Stasjon

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Resultatliste lag. NM Figurjakt 2015 26.06.2015. Vang JFF - 28.06.2015 28.06.2015 17:23 15FJ0357. Skogen JSK 1 Hoved 466. Ove Gjermund Seigerud

Resultatliste lag. NM Figurjakt 2015 26.06.2015. Vang JFF - 28.06.2015 28.06.2015 17:23 15FJ0357. Skogen JSK 1 Hoved 466. Ove Gjermund Seigerud 1 Skogen JSK 1 466 802563 Ove Gjermund Seigerud 472 1592616 Stian Myrvang 192 425 1588734 Nikolai Torp 585 2 Eidskog JFF 1 779 244533 Kai Haug 196 771 1532106 Kjell Magne Tråstadkjølen 712 1514 Emil Sandbakken

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 49 49 147 126,- 2. yvind Guggedal Klepp 48 48 49 145 84,- 3. Bård With Fosse Gjesdal 46 48 48 142 0,- 4. Helge J rgen Samuelsen Gann 46 48 48

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 28.08. 29.08.2012

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 28.08. 29.08.2012 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 28.08. 29.08.2012 Lnr: 11798/12 Regdato:28.08.2012 Arkivkode:U63 *** Saksnr: 12/2631-1 Dok.type: /U Offvl 13 Saksb: KOS/POL/RAN Journalenhet:SEN

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30.

Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30. Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30. Leder Hans Sundsvalen ønsket velkommen til møtet, og foretok opprop av de frammøtte ombudsmenn, og holdt minnetale

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

1. Vinterkarusellen 2001

1. Vinterkarusellen 2001 1. Vinterkarusellen 2001 Første løp i vinterkarusellen ble avviklet lørdag 6.januar og dermed er den 20.sesongen innledet. 44 løpere, 20 på 3 km og 24 på 10 km, la trøstig i vei under ideelle forhold.

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år 1 2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 17:30:15 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 17:30:30 G 8 år 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nikolai Slettebø Matningsdal Idrettslag - Ski 17:31:15 Jonas Vistnes Myklebost

Detaljer

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Lars..... Johannesen............ Ripel....................................................

Detaljer

Stevneoppgjør. Hadding skytterlag. Samlagstevnet 2011. Bromma Skytterlag Kjell Engene Kolsrud 3539 FLÅ

Stevneoppgjør. Hadding skytterlag. Samlagstevnet 2011. Bromma Skytterlag Kjell Engene Kolsrud 3539 FLÅ Bromma Skytterlag Kjell Engene Kolsrud 3539 FLÅ Geir Olav Brøto 4 0,-kr 49 35 49 133 93 226 226 Hans Dokken V55 0,-kr 46 43 46 135 87 222 0 222 Ole Tom Dokken 4 0,-kr 4 4 8 Ole Tom Dokken 4 0,-kr 50 40

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN. Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN

Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN. Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN Barnerepresentant Lisbeth Gulseth Loppedåpan barnehage 3748 SILJAN Telenor Servicesenteret

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Greipstad 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Anders Edvin Gusdal Imenes 5 *X*XX 50 X*XX* 50 *X9 * * 49 => 149 *9 * *X* * * * * 99 => 248 * *XX* * *

Detaljer

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Arve Sevland Karmøy 4 50 50 48 49 47 47 291 10* Gylt medalje 2 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 5 49 49 48 48 48 47 289 6* Sølv medalje 3 Torgeir Pleym Iversen Haugesund

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Kjell Lund 230144 TIF Viking 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.50,0

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Resultater 2014. Miniatyr

Resultater 2014. Miniatyr Resultater 2014 Miniatyr Karusell 15 m Kl 5 1. Terje Svarteberg Geilo 973 Kl 4 1. Anne Guri Hodnungseth Ødegården 966 Kl 3 1. Ann Iren Rønningsgrind Geilo 937 Kl 2 1. Henrik Sjøthun Uppheim 974 Kl V65

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer